close

Enter

Log in using OpenID

İndir - Fizik Mühendisleri Odası

embedDownload
E-BÜLTEN
Sayı 15
marT
NİSAN 2014
Sayı: 15 * Mart – Nisan *2014
GİRİŞ
3
İÇİNDEKİLER
PROF. DR. UĞUR BÜGET ANISINA
Mithatpaşa Cad.,
No:44/16
Kızılay/ANKARA
4
29. DÖNEM OLAĞAN GENEL KURULU
8
29. DÖNEM ÇALIŞMA KOMİSYONLARI
10
FMO’DAN HABERLER
13
DÜNYADAN HABELER
15
ETKİNLİKLERİMİZ
17
YENİ ÜYELERİMİZ
21
TMMOB’DEN HABERLER
22
Tel:0 312 431 5542,
Fax:0 312 435 75 44,
[email protected],
http://www.fmo.org.tr
SAYFA NO
2
Sayı: 15 * Mart – Nisan *2014
GİRİŞ
Değerli Meslektaşlarımız,
Odamızın 29. Olağan Genel Kurulunu 01-02 Mart
2014 tarihlerinde gerçekleştirerek yeni bir dönem
başladık. Bu dönem sizlerin de destekleriyle,
mesleğimize yeni kazanımlar sağlama gayretleri
içerisinde olunacaktır. 6235 sayılı TMMOB yasasında
belirtildiği üzere, bu çalışmaları yapabilmek için, ilgili
kamu kurum ve kuruluşlar ile işbirliği yapılarak sizlerin
ve ülkenin menfaatleri yönünde kamu çıkarlarını ön
planda tutan bir çaba içerisinde olunacaktır.
Mesleki faaliyetleri odamız bünyesinde kurulacak
olan komisyonlar marifetiyle gerçekleştirilecektir. Bu
komisyonlara konularında uzman üyelerimizin
desteklerini bekliyoruz.
Hazırlanacak Çalışma Programı ile 29. dönem
yapılması düşünülen faaliyetler
belirlenecektir.
Sizlerin de görüş ve önerileriniz bu çalışma raporunun
oluşmasında
ve
gerçekleştirilmesine
katkı
sağlayacaktır.
FMO YÖNETİM KURULU
SAYFA NO
3
Sayı: 15 * Mart - Nisan*2014
Odamızın ilk üyesi ve ilk başkanı değerli hocamız
Prof. Dr. Uğur BÜGET’i 24.03.2014’de kaybettik.
PROF. DR.
UĞUR BÜGET
Oda sicil No:
1
Değerli hocamıza
Allah’tan rahmet,
ailesine ve
yɑkınlɑrınɑ
başsağlığı
diliyoruz.
Bu sayımızda TMMOB’nin 50. yıl etkinlikleri kapsamında
Odamızın ilk üyesi ve ilk Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Prof. Dr.
Uğur BÜGET ile Mayıs 2004’de yapılmış söyleşiyi
paylaşıyoruz.
Sn. BÜGET’in Odamızın kuruluş hikayesini, kuruluş sırasında
karşılaşılan zorlukları, TMMOB ile olan ilişkiler, o günlerde
oda – üye ilişkileri gibi pek çok konuyu barındıran söyleşiyi,
Odamız Yönetim Kurulu üyesi ve genel yazman Sn. Sinan
ÖZGÜR gerçekleştirmiştir.
Bu vesile ile Sn. Prof. Dr. Uğur BÜGET’i sevgi, saygı ve
rahmetle anıyoruz.
SAYFA NO
4
Sayı: 15 * Mart - Nisan*2014
S. Ö.
Hocam kendinizden kısaca
bahsederimsiniz?
PROF. DR.
UĞUR BÜGET
Oda sicil No:
1
U.B., Şu anda kendi isteğimle YÖK
Başkan vekilliğinden emekli olmuş
durumdayım. Ankara Üniversitesi Fen
Fakültesi Fizik Yüksek Mühendisliğinden
mezun olduktan sonra,
Elektrik
Mühendisliğine olan ilgim nedeniyle.
İngiltere – Birmingam Üniversitesine
master yapmaya gittim ve 1964’de
Elektrik
Mühendisliği
Bölümünde
“Master” derecemi aldım. 1966 yılında
aynı bölümde doktora tezimi bitirerek
“Doktor” unvanımı aldım. 1966 yılının
Ekim ayında Türkiye Atom Enerjisi
Kurumu (TAEK) - Ankara Nükleer
Araştırma ve Eğitim Merkezinde
(ANAEM), kurucu Merkez Müdürü
olarak göreve başladım ve bu görevim
1977 yılına kadar devam etti.
1977 yılında TAEK Başkan Yardımcılığı
görevine geldim. 1979’da Konya Selçuk
Üniversitesine Profesör olarak geçtim.
1980’da TÜBİTAK Başkan Yardımcısı
olarak göreve başladım ve 1984 yılında
tekrar ANAEM’e Merkez Müdürü olarak
döndüm. Bu görevi 1987 yılında kurulan
Gaziantep
Üniversitesinin
Kurucu
Rektörü olarak atanmama kadar ve
1996 yılı Ağustos ayına kadar rektörlük
görevini sürdürdüm, bu tarihten sonra
2001 Ocak ayına kadarda sürdürdüğüm
YÖK Başkan vekilliği görevinden kendi
isteğimle emekli oldum.
SAYFA NO
S.Ö. Fizik Mühendisleri Odasının
kuruluş aşamasından bahseder misiniz
?
U.B., Oda 1970 yılında kuruldu. o
yıllarda ülke gerçekten çok karışıktı, sağsol çatışmaları tüm ülkede yoğun bir
şekilde sürüyordu ve TMMOB’de
siyasetin içerisinde çok fazla yer
alıyordu. Çok tartışmalar yapılıyor ve
kavgalar ediliyordu. O dönemlerde
okullarından mezun olan öğrenciler
mesleklerini
yapabilmeleri
için
odalarına kayıt yaptırmak zorundaydılar,
bu nedenle TMMOB o dönemlerde çok
aktif ve kalabalıktı. Tüm toplantılarda
sağ-sol tartışmaları olurdu. Çoğu odanın
yönetimi solcuların elindeydi. 1970
yılında
yapılan
TMMOB
Genel
Kurulunda, odalar TMMOB’nin birleşik
yapısından ayrılmak istiyorlardı. O Genel
Kurulda çok büyük tartışmalar çıktı,
kongrede birbirlerinden ayrılmak isteyen
disiplinlere mensuplar arasında kavga
çıkartılar, bu sırada ben ve ANAEM’de
çalışan dört beş arkadaş daha önceden
hazırladığımız ve Fizik Mühendisleri
Odasının kurulmasına ilişkin önergeyi
Kongre Başkanına sunduk ve Genel
Kurulda oylanarak kabul edildi. O güne
kadar Elektrik Mühendisleri Odası’na
üye olduğumuz için onlar ayrılmamızı
istemediler ama oylama yapıldığı için
FMO kurulmuş oldu. TMMOB Genel
Kurulunda
FMO’nun kurulması için
önerge veren o dört - beş arkadaş ( Dr.
Uğur BÜGET, Yaşar ERBAZ,
Cihan
ÖZMUTLU, Erol BARUTÇUGİL, Dr. Gökçe
BİNGÖL) uzun süre bu görevi yürüttük.
O zamanlar ayrı bir yerimiz yoktu ve
toplantıların
çoğunu
ANAEM’de
yapardık. O dönemler gerçekten çok
zordu. Oda masraflarını arkadaşlarla
hep cepten karşılardık.
5
Sayı: 15 * Mart - Nisan*2014
PROF. DR.
UĞUR BÜGET
Oda sicil No:
1
S.Ö.
Mühendisliğinin kaldırılması gerektiğini
Odanın ilk kurulduğu dönemlerde yeri söylerlerdi hep. Daha sonra biz
nereydi? TMMOB ile ilişkileriniz nasıldı ? düşüncemizde ısrar edince ve Odanın
örgütlendiğini görerek bu fikirlerinden
U.B., Dediğim gibi ilk kurulduğu yıllar vazgeçtiler, bu sefer değişik görüşlü
ANAEM’de toplanırdık ve orayı kullanırdık. gruplar burayı ele geçirmek için
Çok az kişiydik, tamamen gönüllülük ve çalışmalara başladılar ve bir dönem Oda
fedakarlıkla işleri yapmaya çalışırdık. siyasetin için bulaştı, sağcı ve solcular oda
TMMOB ile ilişkilerimiz iyiydi. Odanın ilk yönetimini değişik dönemlerde ele
yıllarında toplantılarına hiç kimse geçirdiler.
gelmiyor ve hiç kimse üye olmuyordu. Bu Yine o dönemlerde Oda çalışmalarına ve
durum bir süre devam etti, o dönemlerde hatta Genel Kurula bile katılım çok az
TMMOB tam siyasetin içerisindeydi biz de oluyordu. Bir anımı anlatmak isterim.
Oda olarak siyaset yapmadığımız için belli Odamızın Genel Kurulunu yapacaktık,
bir süre sonra TMMOB bizi dışlamaya üyelere duyurduk, gazete ilanı verdik ve
başladı. Bir olayı anlatmak istiyorum; Oda her türlü hazırlığı yapıp kongre günü ve
adına TMMOB’nin bir toplantısına saati geldiğinde katılım son derece az
katılmıştım, şu an olayı tam olarak yaklaşık 10 –12 kişi kadar, ne yapacağımızı
hatırlamıyorum ama bir siyasi gösteri – şaşırdık, Genel Kurula da TMMOB Başkanı
yürüyüşünden
bahsediliyordu.
Ben ve gözlemci gelecekti. Mahcup olmamak
katılmak istemediğimizi söyledim, Genel için aklıma bir fikir geldi ve onu uyguladık,
Sekreter de beni destekledi ve o anda saat 14:00’de TMMOB başkanı ve
orada bize tavır alındı, hatta adım gözlemci Genel Kurula katılmak üzere
“Takunyacıya” çıktı. Oysa ben yapı olarak geldiklerinde onları kapıda karşıladım ve
da sosyal demokrat bir insanım. O günden maalesef gazete ilanında saat olarak
sonra
bizi TMMOB’nin toplantılarına sabah 10:00 olarak çıktığı için Genel
çağırmadılar ve dışladılar. Bunun sebebi Kurulu yaptık biz eski yönetim olarak
de meslek örgütü olduğumuz ve siyasete yeniden seçildik ve arkadaşlarla toplantı
uzak durmamızdı.
yapıyoruz dedim ve durumu bu şekilde
kurtardım.
S.Ö.
Fizik Mühendisliğinden mezun Burada bir tavsiyede bulunmak istiyorum,
olanlar maalesef büyük bir yüzdesi Odalara üye kaydı ancak yasal zorlukla
Odamıza kayıt yaptırmıyorlar. Siz bu olur insanlarımızda maalesef örgütlere
durumu o zamanlar nasıl aştınız, bugün üye olma gibi bir düşünceleri yok. Böyle
bize tavsiyeniz ne olabilir ?
olmasa bu tür örgütlerin yaşaması çok
güçtür, ancak katılımlar, kişisel arzu ve
U.B., Üye bulma sıkıntısını o dönemlerde isteğin dışına çıkmaz.
biz de yaşadık. Para desteği görmedik, üye
bulamadık, konferanslar ve toplantılara,
kimse gelmedi. Bir de şöyle bir sıkıntımız
vardı o zamanlar; Fizik Mühendisliği gibi
bir şey olamaz gibi bir düşünce hakimdi
üniversitelerdeki hocalarda. Özellikle A. Ü.
Fen Fakültesi karşı çıkardı ve Fizik
SAYFA NO
6
Sayı: 15 * Mart - Nisan*2014
S.Ö. Efendim günümüzde bu yasal
düzenleme var, özel sektörde çalışan bir
kişinin
Fizik
Mühendisi
olarak
çalışabilmesi için, Odaya kayıt yaptırması
zorunludur. Ama Kamu kesiminde
çalışanlarda böyle bir zorunluluk yoktur.
itibaren, Fizik Mühendisliği, ortak
bölümleri (Optik, medikal, nükleer,
enstürmantasyon,...) olan Multidisipliner
bir meslek olmalıdır. Fizik Mühendisliği
Bölümü, özellikle temel mühendislik
bölümlerinin
bulunduğu
bütün
fakültelerde
kurulmalıdır.
Metalürji,
Elektrik,
Elektronik,
Makine
vb.
mühendislerin,
Fizik
Mühendisliği
öğrencisi 2. sınıftan itibaren, hangi alana
yönelmek istiyorsa, o bölümden ders
almalıdır.
U.B. Ha tamam o zaman. O halde
bunların üzerine gitmelisiniz, bunların
kayıt yaptırmaları için işverenlere yazmak
ve üye aidatlarını maaştan kesilmesi
yoluna gidilmelidir. Bu arada Kamu
kesiminde de çalışanların Odalara kayıt
yaptırmaları için yasal düzenlemelerin S.Ö. Son olarak üyelerimize ve
yapılması için gayret gösterilmesi TMMOB’ye 50. yılımız dolayısıyla
gerekmektedir.
söylemek istediğiniz nelerdir?
S.Ö. FMO’nun dünü ve bugününü
değerlendirebilirimsiniz ? Yakın ve uzak
gelecekte yapılmasını düşündükleriniz
nelerdir
?Günümüzde
Fizik
Mühendisliğinin
gelişmekte
olan
teknolojideki
yerini
nasıl
tanımlayabilirsiniz ?
PROF. DR.
UĞUR BÜGET
Oda sicil No:
1
U.B. Fizik Müh. Çok geniş bir alanı
kapsıyor, Mutlaka gelişen teknolojiyi takip
etmelisiniz.
Özellikle
fizik
bilimi,
teknolojide nasıl kullanılıyor? Daha özel
konulara inerek, bu konularda fizik
mühendisliği ne yapıyor konusunda
insanları bilgilendirmelisiniz.
U.B. TMMOB’ye söylemek istediğim, artık
Türkiye’de diploma ile meslek icra
etmenin ayrılması lazım. Örneğin bir kişi
Elektrik Mühendisliğinden mezun olur ve
diploma alır. Ama, bu onun yeterli olduğu
ve
Elektrik Mühendisliğini yapabilir
anlamına gelmez. Bu kişi TMMOB veya
Odası tarafından sertifikalı bir kurstan
sonra yapılacak sınavla bu hakkı
kazanması gerekir, ülkemizde Tıp ve
Avukatlık’da olduğu gibi. Aynı durumun
mühendislik ve mimarlıkta da olmalıdır
ve
bu
konuda
gerekli
kanuni
düzenlemeler için çalışma ve gayret
gösterilmelidir.
S.Ö. Gelecekte Fizik Mühendisliği S.Ö. Sayın hocam bu söyleşi için zaman
mesleği ile ilgili düşünceleriniz ve ayırıp, sorularımıza cevap verdiğiniz için
önerileriniz nelerdir ?
çok teşekkür ederim.
U.B, Şöyle bir önerim var, Fizik U.B. Ben teşekkür ederim.
Mühendisliği genellikten çıkmalı ve özel
konulara
yönelmelidir.
Elektronik,
malzeme, medikal gibi konulara yönelin,
fizik mühendisliği eğitiminde, 2. sınıftan
SAYFA NO
7
Sayı: 15 * Mart - Nisan*2014
29. Dönem
Olağan Genel
Kurulu
TMMOB
Fizik
Mühendisleri Odası
29. Dönem Olağan
Genel Kurulu; 01
Mart 2014 tarihinde
Otel ALBA (Yüksel
Cad.,
No:19,
Kızılay/ANKARA)
2
No’lu,
seminer/kongre
salonunda
gerçekleştirilmiştir.
Fizik,
Nükleer
Enerji
ve
Matematik
Mühendisliği
Bölümlerinden
üyelerimiz
ile
öğrenci
meslektaş
adayı
arkadaşlarımızın da katıldığı 29.
Dönem
Olağan
Genel
Kurulumuzda, FMO İstanbul Şube
Yönetimi ve TMMOB temsilcisi
Sn. Mehmet ÇELİK’ de hazır
bulunmuşlardır.
Divan
Kurulu
Sn.
Ekrem
POYRAZ’ ın Başkanlığında, Sn.
Mesut SAYIN, Gülseren BULUT
ve Sn. Alper Nazmi YÜKSEL’ in
katılımı ile oluşmuştur.
28. Dönem Yönetim Kurulu
Başkanı Dr. Abdullah ZARARSIZ
tarafından
açılış
konuşması
yapılmış ve TMMOB Yönetim
Kurulu Başkanı Sn. Mehmet
SOĞANCI’ nın Genel Kurula
yönelik mesajı okunmuştur.
SAYFA NO
28. Dönem Yönetim Kurulu
Üyemiz Sn. Veda DUMAN
tarafından Yönetim Kurulu adına
28. Dönem Yönetim Kurulu
Çalışma Raporuna ilişkin sunum
yapılmıştır. 28. Dönem Mali
Raporu Sn. Sinan ÖZGÜR, 28.
Dönem Denetleme Kurulu raporu
ise Sn. Haldun KAHRAMAN
tarafından
okunmuş,
yapılan
oylama neticesinde 28. Dönem
Yönetim ve Denetleme Kurulları
oybirliği ile aklanmıştır. 2014 ve
2015 yıllarına ilişkin tahmini
bütçeler Sn. Sinan ÖZGÜR
tarafından
sunulmuş,
Genel
Kurulun öneri ve teklifleri uyarınca
revize edilerek, gerçekleştirilen
yapılan oylama neticesinde kabul
edilmiştir. Yeni Dönem için üye
aidatlarının 10,00 TL olması
oybirliği ile kabul edilmiştir.
8
Sayı: 15 * Mart - Nisan*2014
02 Mart 2014 Pazar
günü FMO Genel
Merkez
binasında
09.00-17.00 saatleri
arasında
yapılan
seçim
sonucu
Odamızın
29.
Dönem
yönetim
organları belirlendi.
SAYFA NO
9
Sayı: 15 * Mart - Nisan*2014
EGİTİM KOMİSYONU
Bşk: Ekrem POYRAZ
Üye: Dr. Abdullah ZARARSIZ
Üye: Murat ACAR
Üye: Sinan ÖZGÜR
Üye: Ercan GÜÇLÜ
Üye: Tolga İNAN
KOMİSYONLAR
MEVZUAT DÜZENLEME KOMİSYONU
Bşk: Dr. Abdullah ZARARSIZ
Üye: Casim AĞCA
Üye: Selim ARUN
Üye: Kemal YILDIZ
Üye: Ekrem POYRAZ
Üye: S. Çetin TEKİN
FOTOVOLTAİK ENERJİ KOMİSYONU
Bşk: Prof. Dr. Aynur ERAY
Bşk. Yrd.: Cenk YILDIRIM
Üye: Burak BAYRAM
Üye: Gülin ACAROL ZİLANLI
Üye: Bulut ULUSOY
Üye: Orkun ÇORUH
Üye: Birsen TURGU ALAÇAKIR
Üye: Figen ÇEVİK
Üye: S. Çetin TEKİN
MEDİKAL FİZİK KOMİSYONU
Bşk: Doç.Dr. Bahar DİRİCAN
Üye: Ali DOĞAN
Üye: Oya AKYOL
SAYFA NO
10
Sayı: 15 * Mart - Nisan*2014
NÜKLEER TEKNOLOJİ KOMİSYONU
Bşk: Doç. Dr. Şule ERGÜN
Üye: Sema ZARARSIZ
Üye: Osman Şahin ÇELİKTEN
Üye: Veda DUMAN
KOMİSYONLAR
RADYASYONDAN KORUNMA KOMİSYONU
Bşk: Sabri HIZARCI
Üye: Sinan ÖZGÜR
Üye: Alper Nazmi YÜKSEL
Üye: Sibel TÜRKEŞ
Üye: Ercan GÜÇLÜ
Üye: Tolga İNAL
Üye: Korhan ERTÜRK
Üye: Çiğdem DUMAN
KADIN KOMİSYONU
Bşk: Sema PİR
Üye: Sema ZARARSIZ
Üye: Doç. Dr. Şule ERGÜN
Üye: Gulin ACAROL ZİLANLI
Üye: Figen ÇEVİK
Üye: Sibel TÜRKEŞ
Üye: Veda DUMAN
İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KOMİSYONU
Bşk: Selim ARUN
Üye: Tuba AKSU
Üye: Levent AKSU
Üye: Tolga PEKİNER
Üye: Birkan Selçuk
Üye: Nurhak Tatar
SAYFA NO
11
Sayı: 15 * Mart - Nisan*2014
OPTİK KOMİSYONU
Bşk: Namık AÇAN
Üye: Doç. Dr. Ahmet BİNGÜL
Üye: Dr. Ali ALAÇAKIR
Üye: Dr. Abdullah Zararsız.
KOMİSYONLAR
SOSYAL ETKİNLİKLER KOMİSYONU
Bşk: Sema ZARARSIZ
Bşk. Yrd.: Veda DUMAN
Üye: Figen ÇEVİK
Üye: Osman Şahin Çelikten
BASIN YAYIN KOMİSYONU
Bşk: Veda DUMAN
Üye: Sema ZARARSIZ
Üye: Nurhak TATAR
Üye: Gülin ACAROL ZİLANLI
ÖĞRENCİ KOMİSYONU
Bşk: Alper Nazmi YÜKSEL
Üye: Gözde DEMİR
Üye: Bilge KARATAŞ
Üye: Gürel ÖZEŞME
Üye: Eylem YILMAZ
SAYFA NO
12
Sayı: 15 * Mart - Nisan*2014
HABERLER
Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihazlar Kurumu tarafından hazırlanan, “Tıbbi
Cihazlar Test, Kontrol ve Kalibrasyon Yönetmelik” taslağı için görüş
bildirdi.
Odamızın ilgili komisyonları tarafından incelenen yönetmelik taslağı,
özellikle meslek alanlarımızı ilgilendiren cihazların test, kontrol ve
kalibrasyonlarının yapılması sürecinde gerekli prosedürler oluşturulması,
uzmanlar ve sorumlu müdürlerin nosyonları ve eğitimleri konusundaki
talep ve önerilerimiz gerekçeleriyle açıklanarak Kuruma iletildi.
Odamız Yönetim Kurulu II. Başkanı Sn. S. Çetin TEKİN’in, son günlerde
gündeme gelen yıldırım düşmeleriyle ilgili yaptığı açıklamalar Anadolu
Ajansı tarafından yayınlanmıştır.
SAYFA NO
13
Sayı: 15 * Mart - Nisan*2014
HABERLER
ZİYARET
Yönetim Kurulu Başkanımız Dr.
Abdullah ZARARSIZ, Medikal
Fizik Komisyon Başkanı Doç.
Dr. Bahar DİRİCAN, üyelerimiz
Ercan GÜÇLÜ ve Çiğdem
DUMAN’ın katılımı ile Tıbbi
Cihazlar
Kurumu
Başkan
yardımcısı
Sn.
Dr.
Ali
Said SEPTİOĞLU makamında
ziyaret
edildi.
Toplantıya
Kurumdan Tıbbi Cihaz Sektörel
Destek
Dairesi
Daire
Başkanı Sn. Ersan ÜNSA da
katıldı.
SAYFA NO
Yapılan toplantıda, Kurum
tarafından hazırlanan ”Tıbbi
Cihazların Test, Kontrol ve
Kalibrasyonu
Hakkında
Yönetmelik”taslağı hakkında
odamız görüşlerini aktarıp,
özellikle iyonlaştırıcı radyasyon
yayan cihazların test, kontrol ve
kalibrasyonlarının
yapılması
konusunda odamızın birikimi
aktarılıp
bu
konuda
yapabileceğimiz
katkılar
anlatıldı. Ayrıca, bu alanlar ile
ilgili uzman ve
sorumlu
müdürlerin eğitimleri ve eğitim
içeriği ile ilgili Odamızın
görüşleri paylaşıldı.
14
Sayı: 15 * Mart - Nisan*2014
DÜNYADAN HABERLER
BİRLEŞMİŞ MİLLETLER RAPORU
«FUKUSHIMA’DA RADYASYON SEVİYELERİ»
Fukushima kazasının sağlık
etkileri
üzerine
BM
uzmanlarınca
hazırlanan
raporun ana sonuçlarına
göre radyasyona maruziyet
seviyeleri “düşük ve çok
düşük”
dozlarla
gerçekleşmiştir. Bu sebeple
sağlık
etkileri
ayırtedilebilecek seviyelerin
çok altındadır.
BM
Atomik
Radyasyonun
Etkileri
Bilimsel
Komitesi
(UNSCEAR)
1950’li
yıllarda
radyasyonun insan vücudu ve
çevre üzerinde etkilerine dair
tavsiyeler
vermek
üzere
kurulmuş uluslararası bağımsız
bir komitedir.
BM Genel Kurulu Ocak 2012
‘de Komisyo’nun Fukushima
kazası
sebebiyle
çevreye
yayılan radyasyondan ötürü
çevre ve insanların maruz
kaldıkları
radyasyon
seviyelerini
ve
oluşabilecek
risklerin tam bir değerlendirme
raporu
hazırlamasını
talep
etmiştir.
SAYFA NO
Hazırlanan raporda açıklanana
göre radyasyona bağlı kanser
hastalığına
yakalanma
risklerinde artış görülmesine
veya uzun dönemde farklı
hastalıkların
meydana
gelmesine sebep olabilecek
seviyelerde
maruziyet
gerçekleşmemiştir.
Nükleer
santral
civarında
yaşayan
insanlar
ile
radyonüklitlerin
biriktiği
bölgelerde yaşayan insanlar
etkilenme
gerçekleşmeden
hızla tahliye edilmiştir. Bu hızlı
refleks
ile
radyasyon
maruziyetlerinin
olabileceğin
10 katından daha az olmasına
sağlamıştır.
Bu
sebeple
maruziyetleri “düşük ve çok
düşük” seviyelerinde kalmıştır.
Japonya’da yaşayan insanlar
ada ülkesinin doğal radyasyon
seviyeleri sebebiyle yaşamları
boyunca toplamda ortalama
170
mSv
doza
maruz
kalmaktadır.
Fukushima
bölgesinde yaşayan insanlar
toplamda
10mSv’in
altında
doza maruz kalmıştır.
15
DÜNYADAN HABERLER
Sayı: 15 * Mart - Nisan*2014
Radyasyon maruziyetine bağlı
sağlık etkilerinin görülebilmesi
için çok kısa sürede 100 mSv ve
daha fazla radyasyona maruz
kalınması ile gerçekleşebilir. Bu
kriter
uygulanarak
santralde
çalışan 160 kişi sağlık etkileri
açısından
uzun
dönemde
izlenecektir.
Yüksek verimli ölçüm cihazları ile
yapılan ölçümlerde bazı artışlar
gözlenmiştir.
Kontrol
grubu
olarak kazadan etkilenmemiş
bölgelerdeki çocuklar da aynı
protokoller
kullanılarak
taramadan geçirilmiş benzer artış
değerleri onlarda da gözlenmiştir.
Fukushima
bölgesindeki
ölçümlerdeki artış kaza sebebiyle
Tahliyelerin hızlı bir şekilde maruz
kalınan
radyasyona
yapılması
ve
radyasyon bağlanamamıştır.
maruziyetlerinin en az seviyeye
indirilmesi yönünden başarılı olsa Çevrede bulunan vahşi yaşam ve
da tahliye başlı başına bir sorun ekosistemler üzerindeki etkiler
oluşturmuştur.
Büyük
insan araştırıldığında insanlar üzerine
topluluklarının tahliyesi sosyal etkilerle
benzer
sonuçlara
etkileri ve tahliye sırasında ulaşılmıştır.
meydana gelen bazı ölümler
sebebiyle negatif etkilenmelere
yol açmıştır.
Rapora göre meydana gelen en
önemli sağlık etkisi; depreme,
tsunamiye ve nükleer kazaya
(radyasyona
maruz
kalma
korkusu) bağlı olarak ortaya
çıkan, kişilerin psikolojik ve
sosyal durumlarında etkilerdir.
Tiroid izlemeleri
Çocuklar bir nükleer santral
kazası
neticesinde
yayılan
radyasyonun
etkilerine
yetişkinlerden daha hassastır.
Ana risk faktörü tiroid bezlerinde
biriken
iyot-131
izotopunun,
Tiroid
kanserine
yakalanma
risklerini arttırmasıdır.
SAYFA NO
16
Sayı: 15 * Mart - Nisan*2014
EĞİTİM
ÇALIŞTAY
SEMİNER
Çevre ve Orman Bakanlığı ile yapılan protokol
çerçevesinde Genel Merkezimizde 20-23 Mart 2014
tarihleri arasında 16 kişinin katılımıyla Ankara’da,
10-13 Nisan 2014 tarihleri arasında 15 kişini katılımı
ile İstanbul’da A-2 Tip Mühendislik Akustiği Sertifika
programları gerçekleştirilerek başarılı katılımcılara
sertifika verilmiştir.
Yine aynı protokol çerçevesinde 14 kişinin katılımıyla
14-15 Mart 2014; 34 kişinin katılımıyla 07-09
Nisan 2014; 32 kişinin katılımyla 14-16 Nisan 2014
tarihleri arasında A-1 Tipi Temel Eğitim ve Saha
Ölçümleri Sertifika Programı düzenlenmiştir.
06-10 Mart 2014 tarihleri arasında 11 kişinin
katılımyla B-2 Tipi Ulaşım Sektörü Gürültü
Haritalama Sertifika Programı gerçekleştirilerek
katılımcılara sertifika verilmiştir.
SAYFA NO
17
Sayı: 15 * Mart - Nisan*2014
EĞİTİM
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile yapılan protokol
çerçevesinde Odamız İstanbul Şubesi tarafından 1013 Nisan 2014 tarihleri arasında A-2 Tip
Mühendislik Akustiği
Sertifika programı
gerçekleştirilmiştir.
Fizik
Mühendisleri
Odası
İstanbul
Şube
tarafından 10-11, 17-18 Mayıs 2014 tarihlerinde
toplam 32 saat’lik “OPTİK, OPTİK SİSTEMLER
VE TASARIM KURSU” düzenlenecektir.
ÇALIŞTAY
Odamız, Fotovoltaik Enerji Komisyonu tarafından 2325 Mayıs 2014 (Cuma, Cumartesi, Pazar) tarihinde
Genel Merkezinde “Fotovoltaik Enerji Sistemleri
Temel Eğitimi” kursu düzenleyecektir.
SEMİNER
FMO İstanbul Şubemizde 8- 12 Mayıs 2014 tarihleri
arasında Çevre ve Orman Bakanlığı ile Odamız
arasında yapılan protokol kapsamında 37 saatlik B-1
Tipi Endüstriyel Gürültü Rapor/Haritalama
Sertifika Programı düzenlenecektir.
SAYFA NO
18
Sayı: 15 * Mart - Nisan*2014
EĞİTİM
ÇALIŞTAY
Odamız ve Hacettepe Üniversitesi Yeni ve Temiz Enerji Araştırma ve
Uygulama Merkezi ile ortak olarak 18 Şubat 2014 tarihinde
gerçekleştirdiği FOTOVOLTAİK ÇALIŞTAYI II; Güneş- Elektrik
Dönüşüm Sistemlerinin kurulumunda ve işletilmesinde olası riskler ve
değerlendirilmesi etkinliğinin Sonuç Bildirgesi yayınlandı.
FMO
Öğrenci
Komisyonu
tarafından, 29. Dönem Çalışmaları
kapsamında
hayata
geçirilen,
öğrenci üyelerimizin önlerindeki
meslek yaşamları ve kariyer
planlamaları açısından kendilerine
yol
gösterici
olmasının
hedeflendiği “FMO Genç Meslek
Sohbetleri” isimli düzenli etkinlik
serisi kapsamındaki ilk konuşma
13.04.2014
tarihinde,
Odamız
Genel Merkezi Mustafa Gülenç
Seminer
Salonunda
gerçekleştirilmiştir.
SEMİNER
SAYFA NO
Yönetim Kurulu Üyemiz ve aynı
zamanda
Odamız
Öğrenci
Komisyonu Başkanımız Sn. Alper
Nazmi
YÜKSEL
tarafından
belirtilen çerçevede; “Hızlandırıcı
Teknolojisi Nedir? Yaşamımızdaki
Yeri ve Önemi, Dünyada ve
Ülkemizdeki
Mevcut
Durumu” başlıklı söz konusu
konuşma kapsamında; Parçacık
hızlandırıcılarının
tanımı,
hayatımızdaki yeri, gelişimleri,
türleri,
önemli
parçacık
hızlandırıcısı
teknolojileri,
uygulama
alanları,
dünyadaki
dağılımları, ülkemizdeki çalışmalar,
parçacık
hızlandırıcısı
teknolojilerinde
eğilimler
ile
parçacık hızlandırıcısı teknolojileri
üzerine eğitim/çalışma olanakları
hususlarında katılımcılara bilgiler
aktarılmıştır.
19
ÖNEMLİ DUYURU
Sayı: 15 * Mart - Nisan*2014
Odamız Yönetim
Kurulu 29. olağan
Genel
kurulda
kendisine verilen
görev
çerçevesinde
ödenmeyen
üye
aidatlarını aidatları
n tahsili yönünde
çalışma başlatmış
ve tüm üyelere
aşağıdaki yazıyı
göndermiştir. Bu
konuda
üyelerimizden
daha
duyarılı
Olmalarını (anlayı
şlı
olmalarını) bekliy
oruz.
Değerli Meslektaşlarımız,
Odamız (FMO) 6235 sayılı yasaya
göre kurulmuş, Türk Mühendis ve
Mimar
Odaları
Birliği’ne
(TMMOB) bağlı kamu kurumu
niteliğinde 24 meslek odasından
biridir. Odamızın kuruluş amacı ve
Ana Yönetmeliği gereğince, Oda
gelirlerimizin en önemli kalemini
oluşturması
gereken
üye
aidatlarının maalesef bu güne kadar
etkin
olarak
toplanması
sağlanamamıştır. Bu konu diğer
odaları
denetleyen
bakanlık
müfettişleri tarafından sorgulama
konusu yapılmış ve Oda Yönetim
Kurulunun
sorumlu
olduğunu
raporlarında belirtilmiştir.
Oda üye aidatları 02 Mart 2014
tarihinde yapılan 29. Olağan Genel
Kurulda aylık 10 TL olarak
belirlenmiştir. Ancak, Genel Kurul
kararları doğrultusunda, 31 Mayıs
2014 tarihine kadar aidat borçlarını
ödeyen üyelerimize bir defaya
mahsus olmak üzere geçen
dönemin aidatı olan aylık 5 TL
üzerinden ödeme yapabilmelerine
ve geçmiş borçların 5 TL üzerinden
hesaplanmasına
olanak
sağlanmıştır.
Genel Kurul kararı gereğince 31
Mayıs 2014 tarihinden itibaren ise
aidat borcu bulunan üyelerimizden
tahsil edilecek olan geçmiş borçlar,
güncel aidat miktarı olan 10 TL
üzerinden hesaplanacak ve tahsil
edilecektir.
SAYFA NO
Ayrıca
üzülerek
bildirmek
zorundayız ki, Genel Kurul kararı
gereğince, geçmiş dönemlere ait
borcunu 31 Mayıs 2014 tarihine
kadar
ödemeyen
üyelerimiz
hakkında hukuki işlem başlatılarak
borçlarının yasal takip yoluyla
tahsili sağlanacaktır. Bu durumda
üye borcu hukuki işlemleri ve
avukat
masraflarını
da
içereceğinden yaklaşık olarak iki
katına çıkacaktır. Gereğinin yerine
getirilmesini
ve
üye
aidat
borcunuzun
belirtilen
süre
içerisinde ödenmesini bekliyoruz.
İsteyen
üyemiz
aidat
borçlarınıwww.fmo.org.tr
den
sorgulayarak veya Genel Merkez
ile
iletişime
geçilerek
öğrenebilirler.
Saygılarımızla,
Not: Emekli olan üyelerimiz aidat
ödemeyeceklerdir.
Üyelerimiz
emekli oldukları tarihi yazılı
olarak
odaya
bildirmeleri
gerekmektedir.
FMO Yönetim Kurulu
20
Sayı: 15 * Mart - Nisan*2014
Sicil
No
2098
YENİ ÜYELERİMİZ
2099
Adı Soyadı
Okul
Bölüm
Ankara
Fizik
Üniversitesi
Mühendisliği
Ahmet Kuday
Hacettepe
Nükleer Enerji
Karaaslan
Üniversitesi
Mühendisi
Hacettepe
Fizik
Üniversitesi
Mühendisliği
Hacettepe
Fizik
Üniversitesi
Mühendisliği
Gaziantep
Fizik
Üniversitesi
Mühendisliği
Ankara
Fizik
Üniversitesi
Mühendisliği
Hacettepe
Fizik
Üniversitesi
Mühendisliği
Ankara
Fizik
Üniversitesi
Mühendisliği
Sinan Tarakçı
2100
İzzet Şahin
2101
Koray Ehliz
2102
Ahmet Egemen
2103
Selçuk Yalçin
2104
Mehmet Kivanç
2105
Barış Geyik
YENİ ÜYELERİMİZE MESLEK HAYATLARINDA
BAŞARILAR DİLERİZ.
SAYFA NO
21
Sayı: 15 * Mart - Nisan*2014
TMMOB’DEN HABERLER
TMMOB 43. OLAĞAN GENEL KURULU
DUYURUSU
TMMOB 43. Olağan Genel Kurulu‘nun çoğunluklu olarak 2223-24 Mayıs 2014 tarihinde Saat 10:00‘da TMMOB‘nde
(Selanik Caddesi No:19/1 Kızılay-Ankara) toplanmasına, bu
toplantıda çoğunluk sağlanamadığı takdirde Genel Kurulun 2930-31 Mayıs 2014 tarihlerinde Saat 10:00‘da Yenimahalle
Belediyesi Nazım Hikmet Kültür Merkezi’nde (Mehmet
Akif Ersoy Mahallesi Bağdat Caddesi No:50 YenimahalleAnkara) çoğunluk aranmaksızın aşağıdaki gündemle
toplanmasına; seçimlerin çoğunluk sağlandığı takdirde 25 Mayıs
2014, çoğunluk aranmaksızın 01 Haziran 2014 Pazar günü
Saat 09:00-17:00 arasında TMMOB Öğrenci Evi ve Sosyal
Tesisleri (Mehmet Akif Ersoy Mahallesi 295. Sokak No:6
Yenimahalle)’nde yapılacaktır.
TMMOB Mimarlar Odası`nın 11-12 Nisan 2014 tarihlerinde
Ankara’da gerçekleştirilen 44. Dönem Olağan Genel Kurulu
sonuç bildirisi yayımlandı.
Mimarlar Odası 45. Dönem Yönetim Kurulu görev
dağılımını yaptı.
Başkan
II. Başkan
Genel Sekreter
Genel Sayman
Üye
Üye
Üye
Eyüp Muhcu
Ali Ekinci
Özden Fikret Oğuz
Sabri Konak
Banu Gürlek
Oğuz Develi
Burak Kaan Yılmazsoy
SAYFA NO
22
Sayı: 15 * Mart - Nisan*2014
TMMOB’DEN HABERLER
TMMOB adına Elektrik Mühendisleri Odası tarafından 1213-14 Aralık 2013 tarihlerinde Ankara`da düzenlenen 9.
Enerji Sempozyumu sonuç bildirgesi yayımlandı.
Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği`nin süreli yayın
organı "Birlik Haberleri"nin Ocak-Şubat 2014 dönemini
içeren 154`üncü sayısı çıktı
16-17 Kasım 2013 tarihlerinde Ankara İMO Teoman
Öztürk Salonu`nda gerçekleştirilen 3. Kadın Kurultayı
kitabı çıktı
Çevre Mühendisleri Odası, Jeoloji Mühendisleri Odası ve
Ziraat Mühendisleri Odası, "Dünya Su Günü"ne ilişkin 21
Mart 2014 tarihinde bir basın açıklaması yaptı
SAYFA NO
23
Sayı: 15 * Mart - Nisan*2014
FMO e-bülten ile ilgili [email protected] adresine e-posta
gönderebilir, fikirlerinizi iletebilirsiniz.
BİZE ULAŞIN
GENEL MERKEZ
Dr. Abdullah ZARARSIZ
Y.K. Başkanı
[email protected]
İSTANBUL ŞUBE
Berkin Malkoç
Şube Y.K.Başkanı
[email protected] g.tr
ADANA İL TEMSİLCİLİĞİ
Prof. Dr. Yüksel UFUKTEPE
İl Temsilcisi
[email protected]
GAZİANTEP İL TEMSİLCİLİĞİ
Prof. Dr. Necmettin YAZICI
İl Temsilcisi
[email protected]
SAYFA NO
24
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
14
File Size
1 769 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content