close

Enter

Log in using OpenID

ALİ AKYILDIZ PROFESÖR - İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi

embedDownload
ÖZGEÇMİŞ
ALİ AKYILDIZ
YÜKSEKÖĞRETİM KURULU
26.05.2014
PROFESÖR
Adres
: İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi
İcadiye-Bağlarbaşı Caddesi, No: 40 34662 Üsküdar/İstanbul
Telefon
: 2164740860-1243
E-posta
: [email protected]
Doğum Tarihi
: 01.12.1963
Faks
:
Kadro Yeri
: İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ/EDEBİYAT FAKÜLTESİ/TARİH BÖLÜMÜ/TARİH
ANABİLİM DALI/
Görev Yeri
:
Öğrenim Bilgisi
MARMARA ÜNİVERSİTESİ
TÜRKİYAT ARAŞTIRMALARI ENSTİTÜSÜ/YAKIN ÇAĞ TARİHİ ANABİLİM DALI (DR)
Doktora
1987-1992
Tez adı: Osmanlı merkez bürokrasisinde reform (1836-1856) (1992)
MARMARA ÜNİVERSİTESİ
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ/YAKINÇAĞ TARİHİ ANABİLİM DALI (YL) (TEZLİ)
Yüksek Lisans-Tezli
1985-1987
(2014)
MARMARA ÜNİVERSİTESİ
FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ/TARİH BÖLÜMÜ/TARİH PR.
Lisans-Anadal
1981-1985
Akademik Ünvanlar
ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ
1989-1994
MARMARA ÜNİVERSİTESİ/FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ/TARİH BÖLÜMÜ/YAKINÇAĞ TARİHİ
ANABİLİM DALI
YARDIMCI DOÇENT
1994-1995
MARMARA ÜNİVERSİTESİ/FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ/TARİH BÖLÜMÜ/YAKINÇAĞ TARİHİ
ANABİLİM DALI
DOÇENT
1995-2001
MARMARA ÜNİVERSİTESİ/FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ/TARİH BÖLÜMÜ/YAKINÇAĞ TARİHİ
ANABİLİM DALI
PROFESÖR
2001
MARMARA ÜNİVERSİTESİ/FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ/TARİH BÖLÜMÜ/YAKINÇAĞ TARİHİ
ANABİLİM DALI
Yabancı Dil Bilgisi
İngilizce
,
1
Üak Temel Alan
Temel Alan : Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı
Bilim Alanı : Yakınçağ Tarihi
Yönetilen Tezler
Doktora
VAN NUREDDİN, (2012). İstanbul Polis Müdüriyet-i Umûmiyyesi; kuruluşu, teşkilâtı ve faaliyetleri (19091.
1918), Marmara Üniversitesi
ADA HÜSNÜ, (2011). Osmanlı Devletinin hizmetinde ilk modern Osmanlı sivil toplum örgütü: Osmanlı
2.
Hilâl-i Ahmer Cemiyeti (1868-1911), Marmara Üniversitesi
KÜÇÜKALİOĞLU ÖZKILIÇ SEMA, (2011). 1894 Depreminin İstanbul üzerindeki etkileri (Deprem sonrası
3.
imar faaliyetleri), Marmara Üniversitesi
BÖLÜKBAŞI ÖMERÜL FARUK, (2010). XVIII. yüzyılın ikinci yarısında Darbhâne-i Âmire, Marmara
4.
Üniversitesi
AK EMİNE, (2010). Tanzimat'ın Bosna Hersek'te uygulanması ve neticeleri (1839-1875), Marmara
5.
Üniversitesi
YURDAKUL İLHAMİ, (2004). Osmanlı İlmiye Merkez Teşkilâtı'nın (Bâb'ı Meşihat) yenileşme süreci (18266.
1878), Marmara Üniversitesi
Yüksek Lisans
SADIKOĞLU SEVİL, (2013). Mahmud Nedim Paşa'nın bürokraside gerçekleştirdiği büyük tenkihat: 7 Eylül
7.
1871-31 Temmuz 1872, Marmara Üniversitesi
8.BAYAR YENER, (2013). 1873-1875 Orta Anadolu Kıtlığı, Marmara Üniversitesi
YAVAŞ BEGÜM, (2012). Sadrazam İbrahim Sarim Paşa'nın hayatı ve faaliyetleri: 1801-1854, Marmara
9.
Üniversitesi
10.
FETTAHOĞLU KÜBRA, (2012). Rasadhane-i Âmire'nin kuruluşu ve faaliyetleri: 1868-1922, Marmara
Üniversitesi
11.
URU CEVRİYE, (2010). Sultan II. Abdülhamid'in kızı Zekiye Sultan'ın hayatı (1872-1950), Marmara
Üniversitesi
12.MANAV NURSEL, (2009). Devlet-banker ilişkileri çerçevesinde Baltazzi Ailesi, Marmara Üniversitesi
13.
GÜNEŞ MEHMET, (2009). Osmanlı Devleti'nde muhtarlık teşkilatının kuruluşu ve gelişimi (1829-1864),
Marmara Üniversitesi
14.YÖRÜK ALİ ADEM, (2008). Mekteb-i Hukuk'un kuruluşu ve faaliyetleri (1878-1900), Marmara Üniversitesi
15.DURAN TÜRKAN, (2007). I. Abdülhamid'in kızı Esma Sultan'ın hayatı (1778-1848), Marmara Üniversitesi
16.
BÖLÜKBAŞI ÖMERÜL FARUK, (2003). Sultan ll. Abdülhamid Dönemi'nde maliye komisyonları ve faaliyetleri
(1876-1909), Marmara Üniversitesi
17.ŞAHİN HAVVA HÜMEYRA, (2001). Babiali'de uygulanan teşrifat (1703-1839), Marmara Üniversitesi
18.
HULKİENDER MURAT, (2001). Devletin finans çevreleriyle ilişkileri açısından Galata Bankeri George Zarifi
(1806-1884), Marmara Üniversitesi
19.ÇAKMAK SEVİM, (2000). Sultan II. Abdülhamid'in 25. cülus yıldönümü kutlamaları, Marmara Üniversitesi
20.
KAYA MESUDE PINAR, (2000). Meclis-i Mebusan ve faaliyetleri (1. Meşrutiyet Dönemi), Marmara
Üniversitesi
21.
SATAR FİGEN, (2000). Damat Mahmud Celaleddin Paşa'nın hayatı ve siyasi mücadelesi, Marmara
Üniversitesi
22.
KÜÇÜKALİOĞLU SEMA, (1999). İdare-i Mahsusa, kuruluşu, faaliyetleri ve sosyo-ekonomik etkileri,
Marmara Üniversitesi
SSCI,SCI,SCI-EXPANDED,AHCI kapsamı dışındaki Uluslararası hakemli
dergilerde yayımlanan makaleler
2
SSCI,SCI,SCI-EXPANDED,AHCI kapsamı dışındaki Uluslararası hakemli
dergilerde yayımlanan makaleler
Index Islamicus
1.AKYILDIZ ALİ (2000). Bir Teknolojik Transferin Değişim Boyutu: Köstence Demiryolu Örneği. Osmanlı
Araştırmaları(20), 313-327.
Index Islamicus
2.AKYILDIZ ALİ (1999). Yakınçağ Osmanlı Sosyo-Ekonomik Tarihi Araştırmalarında Kaynak Sorunları: Arşiv
Belgeleri ve Arşiv-dışı Malzemenin (Basın) Önemi. İslam Araştırmaları Dergisi(2), 165-170.
Index Islamicus
3.AKYILDIZ ALİ (1998). Sened-i İttifak’ın İlk Tam Metni. İslâm Araştırmaları Dergisi(2), 209-222.
Index Islamicus
4.AKYILDIZ ALİ (1995). Tanzimat Döneminde Belgelerin Şekil, Dil ve Muhteva Yönünden Geçirdiği Bazı
Değişiklikler, 1839-1856. Osmanlı Araştırmaları(25), 221-237.
Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler
Bilimsel Kitap
1.
Dictionnaire de l’Empire Ottoman Bölüm adı:(Son Devir Osmanlı Bütçeleri) (2014)., AKYILDIZ
ALİ, FayardFayard, Bölüm Adı:Son Devir Osmanlı Bütçeleri, Türkçe
2.
Dictionnaire de l’Empire Ottoman Bölüm adı:(19. Yüzyıl Osmanlı Bürokrasisi) (2014)., AKYILDIZ
ALİ, FayardFayard, Bölüm Adı:19. Yüzyıl Osmanlı Bürokrasisi, Türkçe
3.
Dictionnaire de l’Empire Ottoman Bölüm adı:(19. Yüzyıl Osmanlı Bürokrasisinde Yazışma Usulleri)
(2014)., AKYILDIZ ALİ, FayardFayard, Bölüm Adı:19. Yüzyıl Osmanlı Bürokrasisinde Yazışma
4.
Deutsch-türkische Begegnungen/Alman Türk Tesadüfleri, Festschrift für Kemal Beydilli/Kemal
Beydilli’ye Armağan Bölüm adı:(Osmanlı Saltanat Veraseti Usulünü Değiştirme ve Sultan
5.
Kanuni’den Günümüze Türk-Fransız Münasebetleri Uluslararası Sempozyumu/Les Relations
Franco-Turques depuis Suleyman le Magnifique Jusqu’à nos Jours Bölüm adı:(Osmanlı Merkezî
6.
Encyclopedia of the Ottoman Empire Bölüm adı:(Reisülküttap) (2009)., AKYILDIZ ALİ, Facts on
FileFacts on File, Bölüm Adı:Reisülküttap, İngilizce
7.
The Modern Middle East: A Sourcebook for History Bölüm adı:(Negotiating the Power of the
Sultan: the Ottoman Sened-i İttifak (Deed of Agreement), 1808 (Prof. Dr. Şükrü Hanioğlu’yla
8.
Uluslararası Türk Arşivleri Sempozyumu (Tebliğler-Tartışmalar) Bölüm adı:(Modern Dönem
Osmanlı Bürokrasisi Araştırmalarında Osmanlı Arşivi’nin Yeri) (2006)., AKYILDIZ ALİ, Devlet
9.
Second International Symposium on Islamic Civilisation in the Balkans Bölüm adı:(Alman
Sermayesinin Balkanlardaki Uzantısı: Selânik-Manastır Demiryolu”, Balkanlarda İslâm Medeniyeti)
10.
International Symposium on Islamic Civilisation in the Balkans Bölüm adı:(Balkanlara
Osmanlılardan Miras Bir Çağdaş Medeniyet Ürünü: Rusçuk-Varna Demiryolu) (2002)., AKYILDIZ
11.
Kuruluşunun 700. Yıldönümünde Bütün Yönleriyle Osmanlı Devleti Uluslararası Kongresi: Bildiriler
Bölüm adı:(Bir Hanım İktisadî Teşebbüsü: Hanımlara Mahsus Eşya Pazarı Osmanlı Anonim
12.
Uluslararası Osmanlı Tarihi Sempozyumu Bildirileri Bölüm adı:(İttihatçıların İlginç Bir Uygulaması:
Vakıf Olarak Kurulan Millî Şirketler) (2000)., AKYILDIZ ALİ, Türk Ocakları İzmir ŞubesiTürk
13.
The Great Ottoman-Turkish Civilisation- I Bölüm adı:(The Working System and the Ruling
Perception of Abdülhamid II and His Relations with the Sublime Porte (Government)) (2000).,
14.
Science in Islamic Civilisation Bölüm adı:(The Modernizing Impact of a Technological Transfer:
The Case of the Constanta Railway) (2000)., AKYILDIZ ALİ, IRCICAIRCICA, Bölüm Adı:The
3
Ansiklopedi Maddesi
15.
İran Dünya İslâm Ansiklopedisi Bölüm adı:(Bursalı Mehmed Tahir Efendi) (2014)., AKYILDIZ ALİ,
......, Bölüm Adı:Bursalı Mehmed Tahir Efendi, Türkçe
16.
İran Dünya İslâm Ansiklopedisi Bölüm adı:(Türkiye Demiryolları) (2014)., AKYILDIZ ALİ, ......,
Bölüm Adı:Türkiye Demiryolları, Türkçe
Yazılan ulusal kitaplar veya kitaplarda bölümler
Bilimsel Kitap
1.
Osmanlı Arap Coğrafyasında Uluslararası Rekabet (Filistin-Basra Körfezi-Kızıldeniz-Kuzey Afrika)
(Zekeriya Kurşun’la birlikte) (2014)., AKYILDIZ ALİ, Türkiye İş Bankası Kültür YayınlarıTürkiye İş
2.
Vefatının 90. Yılında II. Abdülhamid Bölüm adı:(Merkezî Sivil Bürokrasi Açısından Sultan II.
Abdülhamid Döneminin Analizi) (2014)., AKYILDIZ ALİ, BİSAVBİSAV, Bölüm Adı:Merkezî Sivil
3.
Osmanlı- II Bölüm adı:(Sultan II. Abdülhamid’in Çalışma Sistemi, Yönetim Anlayışı ve Bâbıâli’yle
İlişkileri) (2014)., AKYILDIZ ALİ, ......, Bölüm Adı:Sultan II. Abdülhamid’in Çalışma Sistemi,
4.
Namık Kemal’den Mektup Var (Azmi Özcan’la birlikte) (2013)., AKYILDIZ ALİ, Türkiye İş Bankası
Kültür YayınlarıTürkiye İş Bankası Kültür Yayınları, Türkçe
5.
Prof. Dr. Özer Ergenç’e Armağan Bölüm adı:(Osmanlı Saray Cariyelerinin Evlilikleri Üzerine (19.
Yüzyıl)) (2013)., AKYILDIZ ALİ, Bilge Kültür Sanat YayıneviBilge Kültür Sanat Yayınevi, Bölüm
6.
Sürgün Sefir: Sadullah Paşa (2011)., AKYILDIZ ALİ, Türkiye İş Bankası Kültür YayınlarıTürkiye İş
Bankası Kültür Yayınları, Türkçe
7.
Sürgün Sefir: Sadullah Paşa (2011)., AKYILDIZ ALİ, Türkiye İş Bankası Kültür YayınlarıTürkiye İş
Bankası Kültür Yayınları, Türkçe
8.
II. Abdülhamid: Modernleşme Sürecinde İstanbul (Istanbul during the Modernization Process)
Bölüm adı:(Sultan II. Abdülhamid’in Yönetim Anlayışı” (The Administrative Perception of Sultan
9.
II. Mahmud, Yeniden Yapılanma Sürecinde İstanbul (Istanbul in the Process of Being Rebuilt)
Bölüm adı:(II. Mahmud Döneminde Merkez İdaresinde Yapılan Düzenlemeler” (Reforms Carried
10.
Namık Kemal’den Mektup Var (Azmi Özcan ile birlikte) (2008)., AKYILDIZ ALİ, İstanbul
Büyükşehir Belediyesi Kültür İşleri Daire Başkanlığı Yayınıİstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür
11.
İmparatorluktan Cumhuriyete Kâğıt Paranın Öyküsü/The Odyssey of the Paper Money from the
Empire to the Republic Bölüm adı:(Türkiye’nin Kâğıt Para Serüveni/The Odyssey of Paper Money
12.
Bir Yapı Bir Yaşam: Sadullah Paşa ve Yalısı Bölüm adı:(Sadullah Paşa’nın Hayatı ve Siyasi
Faaliyetleri) (2008)., AKYILDIZ ALİ, Yapı Endüstri Merkezi YayınlarıYapı Endüstri Merkezi
13.
Dünden Bugüne Osmanlı Araştırmaları Tespitler-Problemler-Teklifler (2007)., AKYILDIZ ALİ,
İSAMİSAM, Editör:Ali Akyıldız, Tufan Buzpınar, Mustafa Sinanoğlu, Türkçe
14.
Haliç’te Seyrüsefer: Haliç Vapurları Şirketi (2007)., AKYILDIZ ALİ, Türkiye İş Bankası Kültür
YayınlarıTürkiye İş Bankası Kültür Yayınları, Türkçe
15.
Dünden Bugüne Osmanlı Araştırmaları, Tespitler, Problemler, Teklifler Bölüm adı:(Yakınçağ
Osmanlı İdarî Tarihi Çalışmaları Üzerine Bir Değerlendirme) (2007)., AKYILDIZ ALİ, İSAMİSAM,
16.
Savaştan Barışa: 150. Yıldönümünde Kırım Savaşı ve Paris Antlaşması (1853-1856) Bölüm adı:
(Osmanlı Devleti’nin Kırım Savaşı’nı Finansmanı: İç ve Dış Borçlanmalar) (2006)., AKYILDIZ ALİ,
17.
Mübahat S. Kütükoğlu Armağanı Bölüm adı:(İttihatçıların Vakıf Sermaye ile Kurduğu Millî Ekmekçi
Anonim Şirketi ve Faaliyetleri) (2006)., AKYILDIZ ALİ, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi
4
18.
Anka’nın Sonbaharı: Osmanlı’da İktisadî Modernleşme ve Uluslararası Sermaye (2005).,
AKYILDIZ ALİ, İletişim Yayınlarıİletişim Yayınları, Türkçe
19.
Osmanlı Bürokrasisi ve Modernleşme (2004)., AKYILDIZ ALİ, İletişim Yayınlarıİletişim Yayınları,
Türkçe
20.
Para Pul Oldu: Osmanlı’da Kâğıt Para, Maliye ve Toplum (2003)., AKYILDIZ ALİ,
Yayınlarıİletişim Yayınları, Türkçe
21.
Osmanlı Dönemi Tahvil ve Hisse Senetleri (2001)., AKYILDIZ ALİ,
BankasıTürkiye Ekonomi Bankası, Türkçe
22.
Türk Dünyası Kültür Atlası (A Cultural Atlas of the Turkish World)- III Bölüm adı:(Osmanlı Devleti’
nde Demiryolları (Railways in the Ottoman Empire)) (2000)., AKYILDIZ ALİ, Türk Kültürüne
23.
Osmanlı, 18 Ekim 1999 tarihli Hürriyet gazetesinin eki Bölüm adı:(Para İşte Böyle Pul Oldu)
(1999)., AKYILDIZ ALİ, Hürriyet GazetesiHürriyet Gazetesi, Bölüm Adı:Para İşte Böyle Pul Oldu,
24.
Türk Dünyası Kültürü Atlası (A Cultural Atlas of the Turkish World)- I Bölüm adı:(Osmanlı Devleti’
nin Merkez Teşkilâtı (The Organization of the Ottoman Central Government)) (1999)., AKYILDIZ
25.
Türk Dünyası Kültür Atlası (A Cultural Atlas of the Turkish World)- I Bölüm adı:(Osmanlı Devleti’
nin Saray Teşkilâtı (The Organization of the Ottoman Palace)) (1999)., AKYILDIZ ALİ, Türk
26.
Osmanlı, 18 Ekim 1999 tarihli Hürriyet gazetesinin eki Bölüm adı:(Batılılaşma İflâs Getirdi)
(1999)., AKYILDIZ ALİ, Hürriyet GazetesiHürriyet Gazetesi, Bölüm Adı:Batılılaşma İflâs Getirdi,
27.
Mümin ve Müsrif Bir Padişah Kızı: Refia Sultan (1998)., AKYILDIZ ALİ,
YayınlarıTarih Vakfı Yurt Yayınları, Türkçe
28.
İslâm, Gelenek ve Yenileşme Bölüm adı:(Osmanlı Bürokratik Geleneğinin Yenileşme Süreci:
Yenileşmeyi Zorunlu Kılan Nedenler) (1996)., AKYILDIZ ALİ, İSAMİSAM, Bölüm Adı:Osmanlı
29.
Osmanlı Finans Sisteminde Dönüm Noktası: Kâğıt Para ve Sosyo-Ekonomik Etkileri (1996).,
AKYILDIZ ALİ, Eren YayıneviEren Yayınevi, Türkçe
30.
Çağını Yakalayan Osmanlı Bölüm adı:(Osmanlı Anadolusunda İlk Demiryolu: İzmir-Aydın Hattı,
1856-1866) (1995)., AKYILDIZ ALİ, IRCICAIRCICA, Bölüm Adı:Osmanlı Anadolusunda İlk
31.
Osmanlı Diplomatiği Semineri Bölüm adı:(İradelerin Üzerinde Bulunan Bazı Rumuzlar ve
Diplomatik Hususiyetleri, 1840-1856) (1995)., AKYILDIZ ALİ, İstanbul Üniversitesiİstanbul
32.
Hakkı Dursun Yıldız Armağanı Bölüm adı:(Hazine-i Evrak'ın Kurulması ve İlk Tasnif Usulleri, 18461856) (1995)., AKYILDIZ ALİ, Marmara Üniversitesi YayınlarıMarmara Üniversitesi Yayınları,
33.
Tanzimat Dönemi Osmanlı Merkez Teşkilâtında Reform (1993)., AKYILDIZ ALİ,
YayıneviEren Yayınevi, Türkçe
İletişim
Türkiye Ekonomi
Tarih Vakfı Yurt
Eren
Ders Kitabı
34.
Osmanlı Devleti’nde Yenileşme Hareketleri (1703-1876) Bölüm adı:(Tanzimat ve Osmanlılık
Projesi) (2013)., AKYILDIZ ALİ, Anadolu Üniversitesi YayınlarıAnadolu Üniversitesi Yayınları,
35.
Osmanlı Devleti’nde Yenileşme Hareketleri (1703-1876) Bölüm adı:(İktisadi Modernleşme)
(2013)., AKYILDIZ ALİ, Anadolu Üniversitesi YayınlarıAnadolu Üniversitesi Yayınları, Bölüm Adı:
36.
Osmanlı Devleti’nde Yenileşme Hareketleri (1703-1876) Bölüm adı:(İdari Reformlar) (2013).,
AKYILDIZ ALİ, Anadolu Üniversitesi YayınlarıAnadolu Üniversitesi Yayınları, Bölüm Adı:İdari
37.
Osmanlı Devleti’nde Yenileşme Hareketleri (1876-1918) Bölüm adı:(İktisadi ve Mali Reformlar)
(2013)., AKYILDIZ ALİ, Anadolu Üniversitesi YayınlarıAnadolu Üniversitesi Yayınları, Bölüm Adı:
38.
Osmanlı Devleti’nde Yenileşme Hareketleri (1876-1918) Bölüm adı:(İdari Reformlar, Yıldız
Bürokrasisi ve Bâbıâli) (2013)., AKYILDIZ ALİ, Anadolu Üniversitesi YayınlarıAnadolu Üniversitesi
5
39.
Osmanlı Devleti’nde Yenileşme Hareketleri (1876-1918) (2013)., AKYILDIZ ALİ,
Üniversitesi YayınlarıAnadolu Üniversitesi Yayınları, Editör:Ali Akyıldız, Türkçe
Anadolu
40.
Osmanlı Devleti’nde Yenileşme Hareketleri (1703-1876) (2013)., AKYILDIZ ALİ,
Üniversitesi YayınlarıAnadolu Üniversitesi Yayınları, Editör:Ali Akyıldız, Türkçe
Anadolu
Ansiklopedi Maddesi
41.
Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi (TDVİA)- Cilt: 42 Bölüm adı:(Uluçay, Mustafa Çağatay)
(2013)., AKYILDIZ ALİ, TDVTDV, Bölüm Adı:Uluçay, Mustafa Çağatay, Türkçe
42.
Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi (TDVİA)- Cilt: 42 Bölüm adı:(Valide Sultan) (2013).,
AKYILDIZ ALİ, TDVTDV, Bölüm Adı:Valide Sultan, Türkçe
43.
Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi (TDVİA)- Cilt: 40 Bölüm adı:(Tanzimat) (2011).,
AKYILDIZ ALİ, TDVTDV, Bölüm Adı:Tanzimat, Türkçe
44.
Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi (TDVİA)- Cilt: 39 Bölüm adı:(Şer'iyye ve Evkaf
Nezareti) (2010)., AKYILDIZ ALİ, TDVTDV, Bölüm Adı:Şer'iyye ve Evkaf Nezareti, Türkçe
45.
Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi (TDVİA)- Cilt: 39 Bölüm adı:(Şirket-i Hayriyye)
(2010)., AKYILDIZ ALİ, TDVTDV, Bölüm Adı:Şirket-i Hayriyye, Türkçe
46.
Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi (TDVİA)- Cilt: 38 Bölüm adı:(Şehremini) (2010).,
AKYILDIZ ALİ, TDVTDV, Bölüm Adı:Şehremini, Türkçe
47.
Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi (TDVİA)- Cilt: 39 Bölüm adı:(Şûrâ-yı Devlet) (2010).,
AKYILDIZ ALİ, TDVTDV, Bölüm Adı:Şûrâ-yı Devlet, Türkçe
48.
Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi (TDVİA)- Cilt: 36 Bölüm adı:(Sarraflık, Osmanlı
Dönemi) (2009)., AKYILDIZ ALİ, TDVTDV, Bölüm Adı:Sarraflık, Osmanlı Dönemi, Türkçe
49.
Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi (TDVİA)- Cilt: 37 Bölüm adı:(Subhi Paşa, Abdüllatif)
(2009)., AKYILDIZ ALİ, TDVTDV, Bölüm Adı:Subhi Paşa, Abdüllatif, Türkçe
50.
Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi (TDVİA)- Cilt: 36 Bölüm adı:(Saliha Sultan) (2009).,
AKYILDIZ ALİ, TDVTDV, Bölüm Adı:Saliha Sultan, Türkçe
51.
Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi (TDVİA)- Cilt: 37 Bölüm adı:(Sır Kâtibi-Mabeyn
Kitabeti) (2009)., AKYILDIZ ALİ, TDVTDV, Bölüm Adı:Sır Kâtibi-Mabeyn Kitabeti, Türkçe
52.
Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi (TDVİA)- Cilt: 36 Bölüm adı:(Sened-i İttifak) (2009).,
AKYILDIZ ALİ, TDVTDV, Bölüm Adı:Sened-i İttifak, Türkçe
53.
Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi (TDVİA)- Cilt: 35 Bölüm adı:(Safiye Sultan) (2008).,
AKYILDIZ ALİ, TDVTDV, Bölüm Adı:Safiye Sultan, Türkçe
54.
Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi (TDVİA)- Cilt: 35 Bölüm adı:(Sadık Rıfat Paşa) (2008).,
AKYILDIZ ALİ, TDVTDV, Bölüm Adı:Sadık Rıfat Paşa, Türkçe
55.
Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi (TDVİA)- Cilt: 35 Bölüm adı:(Sadullah Rami Paşa)
(2008)., AKYILDIZ ALİ, TDVTDV, Bölüm Adı:Sadullah Rami Paşa, Türkçe
56.
Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi (TDVİA)- Cilt: 33 Bölüm adı:(Osmanlılar: Siyasî ve İdarî
Teşkilât: Modern Dönem) (2007)., AKYILDIZ ALİ, TDVTDV, Bölüm Adı:Osmanlılar: Siyasî ve İdarî
57.
Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi (TDVİA)- Cilt: 34 Bölüm adı:(Pertevniyal Valide Sultan)
(2007)., AKYILDIZ ALİ, TDVTDV, Bölüm Adı:Pertevniyal Valide Sultan, Türkçe
58.
Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi (TDVİA)- Cilt: 34 Bölüm adı:(Para) (2007)., AKYILDIZ
ALİ, TDVTDV, Bölüm Adı:Para, Türkçe
59.
Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi (TDVİA)- Cilt: 31 Bölüm adı:(Muhassıl (Yücel Özkaya ile
birlikte)) (2006)., AKYILDIZ ALİ, TDVTDV, Bölüm Adı:Muhassıl (Yücel Özkaya ile birlikte), Türkçe
6
60.
Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi (TDVİA)- Cilt: 31 Bölüm adı:(Muhtar) (2003).,
AKYILDIZ ALİ, TDVTDV, Bölüm Adı:Muhtar, Türkçe
61.
Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi (TDVİA)- Cilt: 28 Bölüm adı:(Mehmed Ârif Bey)
(2003)., AKYILDIZ ALİ, TDVTDV, Bölüm Adı:Mehmed Ârif Bey, Türkçe
62.
Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi (TDVİA)- Cilt: 28 Bölüm adı:(Meclis-i Vükelâ) (2003).,
AKYILDIZ ALİ, TDVTDV, Bölüm Adı:Meclis-i Vükelâ, Türkçe
63.
Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi (TDVİA)- Cilt: 28 Bölüm adı:(Meclis-i Âyân) (2003).,
AKYILDIZ ALİ, TDVTDV, Bölüm Adı:Meclis-i Âyân, Türkçe
64.
Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi (TDVİA)- Cilt: 28 Bölüm adı:(Meclis-i Mebusan)
(2003)., AKYILDIZ ALİ, TDVTDV, Bölüm Adı:Meclis-i Mebusan, Türkçe
65.
Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi (TDVİA)- Cilt: 28 Bölüm adı:(Meclis-i Vâlâ-yı Ahkâm-ı
Adliyye) (2003)., AKYILDIZ ALİ, TDVTDV, Bölüm Adı:Meclis-i Vâlâ-yı Ahkâm-ı Adliyye, Türkçe
66.
Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi (TDVİA)- Cilt: 27 Bölüm adı:(Maarif-i Umumiye
Nezareti) (2003)., AKYILDIZ ALİ, TDVTDV, Bölüm Adı:Maarif-i Umumiye Nezareti, Türkçe
67.
Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi (TDVİA)- Cilt: 28 Bölüm adı:(Meclis-i Meşveret)
(2003)., AKYILDIZ ALİ, TDVTDV, Bölüm Adı:Meclis-i Meşveret, Türkçe
68.
Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi (TDVİA)- Cilt: 27 Bölüm adı:(Mâbeyn-i Hümâyûn)
(2003)., AKYILDIZ ALİ, TDVTDV, Bölüm Adı:Mâbeyn-i Hümâyûn, Türkçe
69.
Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi (TDVİA)- Cilt: 27 Bölüm adı:(Mahmud Nedim Paşa)
(2003)., AKYILDIZ ALİ, TDVTDV, Bölüm Adı:Mahmud Nedim Paşa, Türkçe
70.
Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi (TDVİA)- Cilt: 24 Bölüm adı:(Kadınefendi) (2001).,
AKYILDIZ ALİ, TDVTDV, Bölüm Adı:Kadınefendi, Türkçe
71.
Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi (TDVİA)- Cilt: 24 Bölüm adı:(Kaime) (2001)., AKYILDIZ
ALİ, TDVTDV, Bölüm Adı:Kaime, Türkçe
72.
Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi (TDVİA)- Cilt: 18 Bölüm adı:(Hükümet (Tanzimat
Dönemi ve Sonrası)) (1998)., AKYILDIZ ALİ, TDVTDV, Bölüm Adı:Hükümet (Tanzimat Dönemi ve
Üyelikler
Üye
Türkiye Bilimler Akademisi , 2014
Dersler
* Son 3 Yılın verilen ders bilgisine yer verilmiştir.
Öğrenim Dili
Ders Saati
TAR606 Osmanlı Diplomatikası: Defterler
Türkçe
3
TAR605 Osmanlı Diplomatikası: Belgeler
Türkçe
3
TAR410 Osmanlı Sosyal ve Ekonomik Tarihi II
Türkçe
3
TAR511 Osmanlı Belgelerinin Dili
Türkçe
3
TAR407 Osmanlı Sosyal ve Ekonomik Tarihi I
Türkçe
3
2013-2014
Doktora
7
Türkçe
3
TAR304 Osmanlı Belgeleri II
Türkçe
3
TAR303 Osmanlı Belgeleri I
Türkçe
3
TAR511 Osmanlı Belgelerinin Dili
Türkçe
3
TAR517 Osmanlı Müesseseleri Tarihi
Türkçe
3
TAR520 Osmanlı Müesseseleri Tarihi
2012-2013
Lisans
Ödüller
Ulusal
1.Türk Tarih Kurumu Teşvik Ödülü, 1995, Türk Tarih Kurumu
2.Uluslararası Bankacılık ve Finans Tarihi Yarışması Kitap Birinciliği , 2002, Uluslararası
Bankacılık ve Finans Tarihi Yarışması
3.Uluslararası Halil İnalcık Ödülü , 2010, Uluslararası Halil İnalcık Ödülü
4.Elginkan Vakfı Türk Kültürü Araştırma Ödülü , 2011, Elginkan Vakfı
5.Marmara Üniversitesi 129. Yıl Sosyal Bilimler Atıf Ödülü , 2011, MARMARA ÜNİVERSİTESİ
8
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
1
File Size
41 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content