close

Enter

Log in using OpenID

2014 tskad tutanak - TC Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı

embedDownload
T.C.
GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI
TARIMSAL ARAŞTIRMALAR VE POLİTİKALAR GENEL
MÜDÜRLÜĞÜ
TARIMSAL MEKANİZASYON VE BİLİŞİM ARAŞTIRMALARI
PROGRAM DEĞERLENDİRME TOPLANTISI
TUTANAK ÖZETLERİ
Zinnur GÖZÜBÜYÜK – Doç. Dr. İlhami BAYRAMİN
BAŞKANLAR
Yasemin VURARAK – Murat AYDOĞDU
BAŞKAN YARDIMCISI
Ümran ATAY
YAZMAN
Belkonti Resort Hotels - ANTALYA
16– 21 ŞUBAT 2014
TOPLANTI KARARLARI
1. AÇILIŞ
2. BİR ÖNCEKİ PROGRAM DEĞERLENDİRME TOPLANTISI KARARLARININ
DEĞERLENDİRİLMESİ
Tarımsal Mekanizasyon ve Bilişim Grubunun Koordinatörü Dr. Suat AKGÜL tarafından bir
önceki program değerlendirme toplantısında alınan kararlar değerlendirildi.
3.YENİ TEKLİF PROJELERİNİN GÖRÜŞÜLMESİ
4. DEVAM EDEN PROJELERİNİN GÖRÜŞÜLMESİ
5. SONUÇLANAN PROJELERİNİN GÖRÜŞÜLMESİ
6. GRUP KARARLARI
7. ÖNERİ VE DİLEKLER
3.YENİ TEKLİF PROJELER
AFA ADI
PROGRAM ADI
: A13 Toprak, Su Kaynakları ve Çevre
: P-07 Toprak ve Arazi Bilgi Sistemleri
TAGEM tarafından doldurulacaktır.
Buğday (Triticum aestivum L.) Verim Tahmininin Mekansal ve Spektral
Proje Başlığı
Veriler Kullanılarak Modellenmesi
Projeyi Yürüten Kuruluş Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü
Dr. Murat Güven TUĞAÇ
Proje Yürütücüsü
01/01/2015 - 31/12/2017
Başlama-Bitiş Tarihleri
2015: 29.700 TL,2016: 22.800 TL, 2017: 19.500 TL, TOPLAM : 72.000
Proje Toplam Bütçesi
TL
Karar;
Proje No





Proje gruba sunuldu,
Projenin iş yükü ve bütçesi düşünüldüğünde Ankara ve çevresinde yapılabilirliği zorluğu
nedeniyle farklı koşullara sahip iki TİGEM arazisinde farklı karakteristikle 3 lokasyonda
yürütülmesine, (KOÇAŞ ve POLATLI,)
Çalışma alanının büyüklüğünün optimize edilmesine,
Proje yazım hatalarının düzeltilmesine,
Projenin kabul edilerek ATK’ya sunulmasına karar verildi.
AFA ADI
PROGRAM ADI
: A13 Toprak, Su Kaynakları ve Çevre
: P-07 Toprak ve Arazi Bilgi Sistemleri
TAGEM tarafından doldurulacaktır.
Toprak Tuzluluğu ve Diğer Bazı Özelliklerinin Mekansal Dağılımının
Farklı Enterpolasyon Yöntemleri ile Değerlendirilmesi
Projeyi Yürüten Kuruluş Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü
Şeydagül Özdemir
Proje Yürütücüsü
Başlama- Bitiş Tarihleri 01/06/2015-30/06/2017
2015: 50.000 TL, 2016: 50.000 TL, TOPLAM : 100.000 TL
Proje Toplam Bütçesi
Yeni teklif
Karar;
 Proje gruba sunuldu,
 Toplam Tuz ve bitki üretim deseni dikkate alınarak, DSİ’nin yaptığı sat haritalarıyla
karşılaştırılmasına,
 Sulama sonrası (toprak en kurak olduğunda) toprak örnek alınımının eklenmesine,
 Projenin kabul edilerek ATK’ya sunulmasına karar verildi.
Proje No:
Proje Başlığı
AFA ADI
PROGRAM ADI
: A13 Toprak Su Kaynakları ve Çevre
: P-04 Toprak Verimliliği
TAGEM tarafından doldurulacaktır.
CBS Ve UA Yöntemleriyle Tarla Düzeyinde Toprak Verimliliğinin
Belirlenmesi “Menemen örneği”
Projeyi Yürüten Kuruluş Uluslararası Tarımsal Araştırma ve Eğitim Merkezi Müdürlüğü
Menemen/ İzmir
Proje Yürütücüsü
İdris Uslu
Başlama- Bitiş Tarihleri 01.01.2015-31.12.2017
2015: 38.530,64TL, 2016: 45.720,22TL, 2017: 46.760 TL,TOPLAM:
Proje Toplam Bütçesi
Proje No:
Proje Başlığı
131.010,86 TL
Yeni teklif
Karar;
 Proje gruba sunuldu,
 Örnekleme ve çalışma aralığının metot kısmında detaylandırılmasına,
 Verim haritalama sensörünün eklenmesine,
 Ölçümlerin metre düzeyinde hassas GPS cihazıyla yapılmasına,
 Çalışma ürününün silajlık mısır yerine dane mısır olarak değiştirilmesine,
 Projenin kabul edilerek ATK’ya sunulmasına karar verildi.
AFA ADI
PROĞRAM ADI
Proje No:
Proje Başlığı
: A13 Toprak Su Kaynakları ve Çevre
: P-03 Toprak Kalitesi ve Toprak Kirliliği
TAGEM tarafından doldurulacaktır.
Jeotermal Kaynakların Tarım Arazileri Üzerindeki Çevresel Etkilerinin
Belirlenmesi: Ayaş (Ankara) Örneği
Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü
Projeyi Yürüten
Kuruluş
Harun TORUNLAR
Proje Yürütücüsü
01/01/2015 - 12/31/2017
Başlama-Bitiş Tarihleri
2015: 36.750 TL, 2016: 24.600 TL, 2017: 15.000 TL, TOPLAM :
Projenin Toplam
76.350 TL
Bütçesi
Yeni teklif
Karar;
 Proje gruba sunuldu,
 Sulanan ve sulanmayan alanların belirlenmesine ve sulanmayan alanların ayrı ayrı
örneklenmesine,
 Tek bir dönemde ve belirli aralıklarla derinlik esasına göre toprak örneklerinin alınmasına,
 Projenin kabul edilerek ATK’ya sunulmasına karar verildi.
AFA ADI
PROGRAM ADI
: A13 Toprak Su Kaynakları ve Çevre
: P-8 Tarımsal Yatırımlarda Girdi Optimizasyonu ve Kırsal Alanda Ekonomik
Faaliyetlerin Çeşitlendirilmesi
TAGEM tarafından doldurulacaktır.
Farklı Hasat ve Depolama Zamanında Beef Domates Çeşidinin
Zedelenme Hassasiyeti ve Kalite Parametrelerinin Belirlenmesi
Projeyi Yürüten Kuruluş Batı Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü
Dr. Önder KABAŞ
Proje Yürütücüsü
Yardımcı Araştırmacılar Sinan ZENGİN
Başlama- Bitiş Tarihleri 01/01/2015-31/12/2016
2015: 36.050 TL,2016: 2.300 TL, TOPLAM: 38.350 TL
Proje Toplam Bütçesi
Yeni teklif
Karar;
 Proje gruba sunuldu,
 Literatür özetlerinin gözden geçirilmesine,
 Proje adının “Domateste Olgunluk Dönemlerinin ve Depolama Sürelerinin Mekanik
Zedelenme ve Kalite Parametreleri Üzerine Etkilerinin Belirlenmesi” olarak değiştirilmesine,
 Yoğun olarak üretilen ve satışı yapılan 2 domates çeşidinin projeye eklenmesine,
 Hasat zamanındaki renk skalasının 5 kıstasa göre ayırt edilmesine,
 Projenin 2 yıldan 3 yıla çıkartılmasına,
 Prof. Dr. Can Ertekin’in (Akdeniz Universitesi Ziraat Fakültesi) proje çalışanları kısmına
eklenmesine,
 Proje süresinin uzatılması ve malzeme alımında meydana gelebilecek kur artışları dikkate
alınarak, proje bütçesinin yeniden revize edilmesine,
 Sebzecilikte hasat sonrası mekanizasyonun tüm yönleri ile bu projede yer almasıyla çeşide
yönelik özgün değerler elde edilecek olup, aynı zamanda ileriye dönük yapılacak benzer
araştırmalara litaretür kaynağı olacaktır. Bu sebeple projenin kabul edilerek ATK’ya
sunulmasına karar verildi.
Proje No:
Proje Başlığı
AFA ADI
PROGRAM ADI
: A13 Toprak Su Kaynakları ve Çevre
: P-8 Tarımsal Yatırımlarda Girdi Optimizasyonu ve Kırsal Alanda Ekonomik
Faaliyetlerin Çeşitlendirilmesi
TAGEM tarafından doldurulacaktır.
Proje No:
Zeytinde Yaprak Rengi Ölçümünden Gübre Gereksiniminin Belirlenmesi
Proje Başlığı
Projeyi Yürüten Kuruluş Bornova Zeytincilik Araştırma İstasyonu
Murat AYATA Bornova Zeytincilik Araştırma İstasyonu
Proje Yürütücüsü
Başlama- Bitiş Tarihleri 01.01.2015 – 31.12.2016
2015: 37.950 TL, 2016: 11.500 TL, TOPLAM: 49.450 TL
Proje Toplam Bütçesi
Yeni teklif
Karar;
 Proje gruba sunuldu,
 Materyal ve metot kısımlarının yeniden gözden geçirilmesine,
 Oylama sonucu kabul edilerek projenin ATK’ya sunulmasına karar verildi.
AFA ADI
PROGRAM ADI
Proje No:
Projenin Başlığı
: A13 Toprak Su Kaynakları ve Çevre
: P-8 Tarımsal Yatırımlarda Girdi Optimizasyonu ve Kırsal Alanda Ekonomik
Faaliyetlerin Çeşitlendirilmesi
TAGEM tarafından doldurulacaktır.
Fındıkta Makineli Kurutma Sisteminin Uygulanabilirliği ve Bu Sistemin
Kalite Üzerine Etkilerinin Araştırılması
Sedef AYTAN
Fındık Araştırma İstasyonu Müdürlüğü / GİRESUN
Tuğba ER, Yusuf BİLGEN, Erdal SIRAY, Ömür DUYAR
Oltan Gıda Maddeleri İhracat, İthalat ve Ticaret Ltd.Şti.
Proje Lideri
Proje Yürüten Kuruluş
Proje Yürütücüleri
Projeyi Destekleyen
Kurum/lar
01.01.2015-31.12.2017
Başlama-Bitiş Tarihleri
2015:20.500 TL, 2016:20.000 TL, TOPLAM:40.500 TL
Projenin Toplam
Bütçesi
Yeni teklif
Karar;
 Proje gruba sunuldu,
 Proje isminin ’’Fındıkta Makineli Kurutma Sisteminin Uygulanabilirliğinin Araştırılarak,
Kalite ve Raf Ömrü Üzerine Etkilerinin Belirlenmesi’’ olarak değiştirilmesine,
 Proje metodunda; Hava sıcaklığının üç farklı sıcaklıkta 35 oC, 38 oC, 40 oC ve hava hızının
da 2 farklı hızda yapılmasına,
 Kurutma İşleminden sonra raf ömrüne ve bunun kalite üzerine etkilerinin belirlenmesine,
 Depo koşullarının değerlendirilmesi için proje süresinin 3 yıl olarak düzeltilmesine,
 Projenin kabul edilerek ATK’ya sunulmasına karar verildi.
AFA ADI
PROGRAM ADI
: A13 Toprak Su Kaynakları ve Çevre
: P-8 Tarımsal Yatırımlarda Girdi Optimizasyonu ve Kırsal Alanda Ekonomik
Faaliyetlerin Çeşitlendirilmesi
TAGEM tarafından doldurulacaktır.
Kayısı Hasadında Farklı Mekanik Hasat Uygulamalarının Performansı ve
Malatya Kayısı Çeşitlerine Uygun Yeni Bir Meyve Toplama Ünitesinin
Geliştirilmesi
Projeyi Yürüten Kuruluş Kayısı Araştırma İstasyonu Müdürlüğü
ALPTEKİN Makine
Projeyi Destekleyen
Kayısı Araştırma Geliştirme ve Tanıtma Vakfı
Kuruluş
Proje Yürütücüsü
Dr. Salih ATAY
Başlama- Bitiş Tarihleri 2015-2017
Projenin Toplam Bütçesi 2015: 15.000 TL, 2016: 84.000 TL, 2017: 24.000 TL,TOPLAM: 123.000
TL
Yeni teklif
Karar:
 Proje gruba sunuldu,
 Frekans ve benzeri bağımsız parametrelerin metodolojiye ilave edilmesine,
 Projede meyve toplama kısmını daha ayrıntılı hazırlanıp bir sonraki Program Değerlendirme
Toplantısına getirilmesine,
 Projenin kabul edilerek aynı zamanda “Meyve Hasat Mekanizasyonu” adıyla çatı projenin de
hazırlanarak ATK’ya sunulmasına karar verildi.
Proje No:
Proje Başlığı
AFA ADI
PROGRAM ADI
: A13 Toprak Su Kaynakları ve Çevre
: P-8 Tarımsal Yatırımlarda Girdi Optimizasyonu ve Kırsal Alanda Ekonomik
Faaliyetlerin Çeşitlendirilmesi
TAGEM tarafından doldurulacaktır.
Yüreğir Ovasında Tarımsal İşletmeler İçin Fotovoltaik Piller İle Elektrik
Üretiminde En Uygun Eğim Açısının Belirlenmesi ve Modellenmesi
(Doktora)
Projeyi Yürüten Kuruluş Doğu Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü - ADANA
M. Emin BİLGİLİ
Proje Yürütücüsü
01/01/2015-31/12/2017
Başlama- Bitiş Tarihleri
Projenin Toplam Bütçesi: 2015: 73.500 TL,2016: 8.000 TL , 2017: 7.000 TL, TOPLAM :88.500
TL
Yeni teklif
Karar;
 Proje gruba sunuldu,
 Grupta bu anlamda geçmişte yapılan çalışmaların literatür kaynağı olarak eklenmesine,
 Ekonomik ve teknik analizlerin yapılacak olması, Elde edilecek veriler ile ovada en uygun
güneş pili montaj açısının tespit edilmesi, aynı enlemlerde uygun açıyla aynı sistemlerin
yaygınlaştırılmasının sağlanması amacıyla, projenin kabul edilerek ATK’ya sunulmasına karar
Proje No:
Proje Başlığı
AFA ADI
PROGRAM ADI
: A13 Toprak Su Kaynakları ve Çevre
: P-8 Tarımsal Yatırımlarda Girdi Optimizasyonu ve Kırsal Alanda Ekonomik
Faaliyetlerin Çeşitlendirilmesi
Proje No
Akıllı Sulama Sistemi Uygulanabilirliğinin Tespiti
Projenin Adı
Projeyi Yürüten Kuruluş GAP Uluslararası Tarımsal Araştırma ve Eğitim Merkezi Müdürlüğü
Murat CANPOLAT (Endüstri Mühendisi)
Proje Yürütücüsü
01/01/2015 - 31/12/2016 (2 Yıl)
Başlama-Bitiş Tarihleri
Projenin Toplam Bütçesi 1. Yıl 37.700 TL, 2.Yıl 22.500 TL, TOPLAM: 60.200 TL
Yeni teklif
Karar;
 Proje gruba sunuldu,
 Bu anlamda grupta yürüyen bir proje olmasından dolayı, projenin reddine karar verildi.
AFA ADI
PROGRAM ADI
: A13 Toprak, Su Kaynakları ve Çevre
: P-07 Toprak ve Arazi Bilgi Sistemleri
TAGEM tarafından doldurulacaktır.
Ilgaz Dağı Milli Parkı Toprak ve Arazi Parametreleri ile Floranın
İlişkilendirilmesi ve Haritalanması
Projeyi Yürüten Kuruluş Toprak Gübre ve Su Kaynakları Merkez Araştırma Enstitüsü
Proje Yürütücüsü
Dr. Derya Sürek
Başlama- Bitiş Tarihleri 01.01.2015-30.12.2018
Projenin Toplam Bütçesi 2015:108.714 TL, 2016:101.549 TL,2017:67.046TL,TOPLAM: 277.309
TL
Yeni teklif
Karar;
 Proje gruba sunuldu,
 Projenin kabul edilerek ATK’ya sunulmasına karar verildi.
Proje No:
Proje Başlığı
AFA ADI
PROGRAM ADI
: A13 Toprak Su Kaynakları ve Çevre
: P-8 Tarımsal Yatırımlarda Girdi Optimizasyonu ve Kırsal Alanda Ekonomik
Faaliyetlerin Çeşitlendirilmesi
TAGEM tarafından doldurulacaktır.
Çukurova Koşullarında Buğday-Soya Münavebesinde Sürekli Sırta Ekim
Tekniğinde Farklı Anız Yoğunlukları ve Çizi Açıcı Ayakların Teknik ve
Ekonomik Yönden Karşılaştırılması (Doktora)
Projeyi Yürüten Kuruluş Doğu Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü
Sait AYKANAT
Proje Yürütücüsü
Yardımcı Araştırmacılar Prof. Dr. Zeliha BEREKET BARUT
Başlama- Bitiş Tarihleri 01/11/2014 - 01/11/2017
Projenin Toplam Bütçesi 2015: 15.000 TL, 2016: 7.500 TL, 2017: 2000 TL, TOPLAM: 24500 TL
Yeni teklif
Karar;
 Proje gruba sunuldu,
 Aynı ekim makinasında farklı ekici ayak tipleri kullanılamayacağından, her ekici ayak için
ayrı ayrı ekim yapılmasına,
 Buğday için ekici ayak tipinin belirlenmesine,
 Bitki olarak slajlık mısırın eklenmesine,
 Metot kıskımına toprak penetrasyon direnci ölçülmlerinin eklenmesine,
 Ekim öncesi ve sonrası anız dağılım oranlarının belirlenmesine,
 Çizi özelliklerinin belirtilmesine,
 Ekim makinasının laboratuvar denemelerinin yapılmasına,
 35 cm’lik anız yükseklik konusunun kaldırılmasına,
 Lokasyonların 1’e indirilmesine,
 Projenin kabul edilerek ATK’ya sunulmasına karar verildi.
Proje No:
Proje Başlığı
AFA ADI
PROGRAM ADI
Proje No:
Proje Başlığı
: A13 Toprak, Su Kaynakları ve Çevre
: P-04 Toprak Verimliliği
Çiftlik Gübresi Uygulanan ve Uygulanmayan Arazide Traktör Farklı
İlerleme Hızları ve Trafik Yoğunluğunun Bazı Toprak Fiziksel
Parametreleri Üzerine Etkilerinin Belirlenmesi
Projeyi Yürüten Kuruluş Alata Bahçe Kültürleri Araştırma İstasyonu Müdürlüğü Toprak ve Su
Kaynakları Lokasyonu Tarsus/MERSİN
Dr. Yusuf TÜLÜN
Proje Yürütücüsü
Başlama- Bitiş Tarihleri 01/01/2015-01/01/2017
2014: 19.500 TL, 2015: 8.500 TL, TOPLAM: 28.000 TL
Proje Toplam Bütçesi
Yeni teklif
Karar;
 Proje gruba sunuldu,
 Bu çalışmada toprak işleme - ekim alet ve makinaları kombinasyonları, toprak işleme
derinlikleri ve ekilecek ürün gibi ayrıntılara yer verilmemiş ve materyal ve metot kısımları çok
iyi kurgulanmamış. Ayrıca farklı traktör hızları, tekerlek trafiği oluşturmak hangi ürün ya da
hangi sistem için olduğu, neye göre farklı toprak işlemelere göre mi ya da sadece boş geçiş mi
yapılacak, bu önemli ayrıntılar tam olarak belirtilmemiş. İncelenecek parametreler rutin
toprak analizlerini içermekte olup, mekanizasyona yönelik hiçbir parametre
incelenmediğinden, projenin reddine karar verildi.
AFA ADI
PROGRAM ADI
Proje No:
Proje Başlığı
: A13 Toprak Su Kaynakları ve Çevre
: P-8 Tarımsal Yatırımlarda Girdi Optimizasyonu ve Kırsal Alanda Ekonomik
Faaliyetlerin Çeşitlendirilmesi
Kule-Vinç Tipi Parsel İlaçlama Makinası Prototipinin Tasarımı, İmalatı
ve İşletme Parametrelerinin Belirlenmesi
Projeyi Yürüten Kuruluş Pamuk Araştırma İstasyonu Müdürlüğü-Nazilli/AYDIN
Proje Yürütücüsü
Mehmet DEMİRTAŞ-Ziraat Yüksek Mühendisi
Başlama- Bitiş Tarihleri Pamuk Araştırma İstasyonu Müdürlüğü-Nazilli/AYDIN
Projenin Toplam Bütçesi 2015:135.000TL,2016:15.000 TL, 2017: 10.000 TL,TOPLAM: 160.000TL
Yeni teklif
Karar;
 Proje gruba sunuldu,
 Prototip ile ilgili teknik bilgilerin ve verilerin eksikliği,
 Dizayn konusunun çok iyi bir şekilde irdelenmediği,
 Tasarım işletme karakteristiklerinin belirtilmemesinden dolayı,
 Projenin reddine karar verilmiştir.
AFA ADI
PROGRAM ADI
: A13 Toprak, Su Kaynakları ve Çevre
: P-07 Toprak ve Arazi Bilgi Sistemleri
TAGEM tarafından doldurulacaktır.
Orta Anadolu Tarım Havzası’ndaki İklim Değişikliğinin Modellenmesi,
Öngörüleri ile Tarım Ürünleri Üzerine Etkilerinin İncelenmesi
Projeyi Yürüten Kuruluş Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü
Sultan ERGUN KAHYAOĞLU
Proje Yürütücüsü
Başlama- Bitiş Tarihleri 01 Ocak 2015, 31 Aralık 2017
Projenin Toplam Bütçesi 2015: 36.000 TL,2016: 18.000 TL,2017: 11.000 TL, TOPLAM: 65.000
TL
Yeni teklif
Karar;
 Proje gruba sunuldu,
 Proje adının “Orta Anadolu Tarım Havzası’nda Tarsim verilerinin CBS tabanlı Analizi” olarak
değiştirilmesine,
 Projenin kapsamının çok büyük olduğu ve parametreler arasında ilişkilendirmenin nasıl
olacağının tam olarak belirlenememesinden dolayı mevcut verilerle yapılabilirliğinin düşük
olması, bununla beraber proje içerisinde önemli bir yer tutan Tarsim verilerinin CBS
ortamında değerlendirilerek veri tabanın oluşturulması,
 Projenin bu öneriler doğrultusunda düzenlenerek, Prof. Dr. İlhami BAYRAMİN’in
raportörlüğünde Projenin ATK’ya sunulmasına karar verildi.
Proje No:
Proje Başlığı
AFA ADI
PROGRAM ADI
Proje No:
Proje Başlığı
: A13 Toprak, Su Kaynakları ve Çevre
: P-07 Toprak ve Arazi Bilgi Sistemleri
TAGEM tarafından doldurulacaktır.
Samsun Terme Havza Karakteristikleri ve Taşkın Risk Faktörlerinin
Coğrafi Bilgi Sistemleri Kullanılarak Belirlenmesi ve Tarımsal Taşkın
Alanlarının Haritalanması
Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü
Projeyi Yürüten
Kuruluş
Fatma DEDEOĞLU
Proje Yürütücüsü
01/01/2015 - 12/31/2017
Başlama-Bitiş Tarihleri
2015: 55.000 TL,2016: 45.000 TL, TOPLAM: 100.000 TL
Projenin Toplam
Bütçesi
Yeni teklif
Karar;
 Proje gruba sunuldu,
 Modelin tek boyutta çalışması sakınca oluşturacağından, DSİ’den zamansal taşkın hidrograf
verilerinin alınmasına,
 Çalışmanın belirlenen taşkın alanlarında yürütülmesine,
 Proje adının, “ Standart Süreli Taşkınların Etki Alanlarının CBS Ortamında Belirlenmesi ve
Bazı Toprak Özelliklerine Olan Etkilerinin Saptanması-Terme Çayı Örneği” olarak
değiştirilmesine,
 Projenin kabul edilerek ATK’ya sunulmasına karar verildi.
AFA ADI
PROGRAM ADI
: A13 Toprak, Su Kaynakları ve Çevre
: P-07 Toprak ve Arazi Bilgi Sistemleri
Proje No
Türkiye’de Tarımsal Kuraklığa Hassas Olan Alanların Belirlenmesi ve
Risk Haritalarının Oluşturulması
Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü
Projeyi Yürüten Kuruluş
Coğrafi Bilgi Sistemleri ve Uzaktan Algılama Bölümü
Nihal CEYLAN
Proje Yürütücüsü
Proje Başlama-Bitiş
01/07/2014 - 31/07/2016
Tarihleri
2015: 32.000 TL,2016: 17.000 TL, TOPLAM: 49.000 TL
Proje Toplam Bütçesi
Yeni teklif
Karar;
 Proje gruba sunuldu,
 Çalışmanın Türkiye genelinde yürütülmesi için veri tabanının yetersiz olduğu, bu nedenle
çalışma alanın daraltılarak İç Anadolu bölgesinde toprak haritası tamamlanmış olan 2 TİGEM
arazisinde uygun alanlar seçilerek modelin bu alanlarda test edilmesine,
 Proje adının “İç Anadolu Bölgesinde Kuraklığa Hassas Olan Alanların Belirlenmesi ve
Haritalarının Oluşturulması” olarak değiştirilmesine,
 Projenin kabul edilerek ATK’ya sunulmasına karar verildi.
Proje Başlığı
AFA ADI
PROGRAM ADI
: A13 Toprak, Su Kaynakları ve Çevre
: P-07 Toprak ve Arazi Bilgi Sistemleri
TAGEM tarafından doldurulacaktır.
İç Anadolu Bölgesi Koşullarında Aquacrop Modeli Kullanılarak Farklı
Proje Başlığı
Sulama ve Ekim Zamanlarında Buğdayın Verim Tahmini
Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü Coğrafi Bilgi
Projeyi Yürüten Kuruluş
Sistemleri ve Uzaktan Algılama Bölümü
Belgin SIRLI
Proje Yürütücüsü
Başlama- Bitiş Tarihleri 27/10/2014 - 31/12/2017
Projenin Toplam Bütçesi 2015: 34.000 TL,2016: 19.500 TL,2017: 11.500 TL,TOPLAM : 65,000
TL
Yeni teklif
Karar;
 Proje gruba sunuldu,
 Yağmur korunağının uygun olması durumunda kullanılmasına ve bütçenin bu bağlamda
arttırılmasına,
 Projenin kabul edilerek ATK’ya sunulmasına karar verildi.
Proje No
4. DEVAM EDEN PROJELER
AFA ADI
PROGRAM ADI
: A13 Toprak, Su Kaynakları ve Çevre
: P-07 Toprak ve Arazi Bilgi Sistemleri
Proje No:
Proje Başlığı
Projeyi Yürüten Kuruluş
Proje Yürütücüsü
Başlama- Bitiş Tarihleri
Projenin Toplam
Bütçesi:
Karar;


TAGEM tarafından doldurulacaktır.
Buğday ve Arpa Verim Tahmini Yöntemlerinin Araştırılması
Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü
Dr. Hakan YILDIZ
01.01.2011 - 01.12.2014
40.000 TL
Proje gruba sunuldu,
2015 yılı Program Değerlendirme Toplantısına sonuç raporunun getirilmesine karar verildi.
AFA ADI
PROGRAM ADI
: A13 Toprak, Su Kaynakları ve Çevre
: P-07 Toprak ve Arazi Bilgi Sistemleri
Proje No
Proje Başlığı
Projeyi yürüten Kuruluş
Proje Yürütücüsü
Başlama-Bitiş Tarihi
Projenin Toplam
Bütçesi
Karar;




TAGEM/TBAD/12 A12/PO7/01
Arpa-Buğdayın Biyofiziksel Karakteristikleri ve Spektral Vejetasyon
İndeksleri Arasındaki İlişkinin Belirlenmesi
Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü
Dr. Ediz ÜNAL
2012-2014
2012:17000 TL, 2013: 8000 TL, 2014: 8000 TL
Proje gruba sunuldu,
Çalışma alanın TİGEM Altınova işletme arazisinde yürütülmesine,
Projenin ilk yıl arazi çalışmalarında kullanılan spektro-radyometre cihazının kalibrasyon
dosyalarındaki eksikliklerden dolayı elde edilen yansıma değerlerinin hatalı olduğu tespit
edilmiştir. Dolayısıyla ilk yıl çalışmalarının tekrarlanması gerekmekte olup projenin 1 yıl
uzatılmasına,
Projenin devamına karar verildi.
.
AFA ADI
PROGRAM ADI
Proje No
Proje Başlığı
: A13 Toprak, Su Kaynakları ve Çevre
: P-07 Toprak ve Arazi Bilgi Sistemleri
TAGEM tarafından doldurulacaktır.
Tarımsal Ürünler İçin İklim, Fenoloji ve Topoğrafya Veri Tabanlarının
Coğrafi Bilgi Sistemleri Kullanılarak Oluşturulması
Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü (TARM)
Projeyi Yürüten
Kuruluş
Kadir Aytaç ÖZAYDIN
Proje Yürütücüsü
01 / 01 / 2012 ile 31 / 12 / 2016 arası
Başlama-Bitiş Tarihleri
187.450 TL.
Projenin Toplam
Bütçesi
Karar;
 Proje gruba sunuldu,
 Projenin devamına karar verildi.
AFA ADI
PROGRAM ADI
: A13 Toprak, Su Kaynakları ve Çevre
: P-07 Toprak ve Arazi Bilgi Sistemleri
TAGEM/TSKAD/13/A13/P08/4
Tarımsal Veri Tabanı Oluşturulması "Tekirdağ Merkez - Yağcı ve
Nusratlı Köyleri Örneği"
Projeyi Yürüten Kuruluş Tekirdağ Bağcılık Araştırma İstasyonu Müdürlüğü
Gül ARAS ÇINAR
Proje Yürütücüsü
Başlama- Bitiş Tarihleri 01/01/2013 ile 31/12/2014 arası
Projenin Toplam Bütçesi 36 000 TL
Karar;
 Proje gruba sunuldu,
 Projenin devamına karar verildi.
Proje No:
Proje Başlığı
AFA ADI
PROGRAM ADI
: A13 Toprak Su Kaynakları ve Çevre
: P-8 Tarımsal Yatırımlarda Girdi Optimizasyonu ve Kırsal Alanda Ekonomik
Faaliyetlerin Çeşitlendirilmesi
TAGEMBB1005G13
Koruyucu Toprak İşleme Yöntemlerinin Buğday Ayçiçeği Ekim
Nöbetinde Toprak Özellikleri, Verim ve Yakıt Tüketimi Üzerine Etkileri
Projeyi Yürüten Kuruluş Orta Karadeniz Geçit Kuşağı Tarımsal Araştırma İstasyonu Müdürlüğü Tokat
Hilal BEKTAŞ
Proje Yürütücüsü
Başlama- Bitiş Tarihleri 2011-2015
30.450 TL
Projenin Toplam
Bütçesi:
Karar;
 Proje gruba sunuldu,
 Proje adının “Farklı Toprak İşleme Yöntemlerinin Buğday Ayçiçeği Ekim Nöbetinde Toprak
Özellikleri, Verim ve Yakıt Tüketimi Üzerine Etkileri” olarak değiştirilmesine,
 Proje içeriğinde direk ekim yerine doğrudan ekim ifadesini kullanılmasına,
 Çizelge içeriklerinin kontrol edilmesine,
 Tek lokasyonda projenin devam etmesine,
 Yakıt tüketimlerinin gözden geçirilmesine,
 Projenin devamına karar verildi.
Proje No:
Proje Başlığı
AFA ADI
PROGRAM ADI
: A13 Toprak Su Kaynakları ve Çevre
: P-8 Tarımsal Yatırımlarda Girdi Optimizasyonu ve Kırsal Alanda Ekonomik
Faaliyetlerin Çeşitlendirilmesi
TAGEM tarafından doldurulacaktır.
İkinci Ürün Soya Tarımında Farklı Toprak İşleme-Ekim Sistemlerinin
Bitki Gelişimine, Verime ve Maliyete Etkileri
Projeyi Yürüten Kuruluş Batı Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü
Dr. Önder KABAŞ
Proje Yürütücüsü
Başlama- Bitiş Tarihleri 01.11.2012 ile 31.10.2015
49.000TL
Projenin Toplam
Bütçesi:
Karar;
Proje No:
Proje Başlığı






Proje gruba sunuldu,
Toprak örneklerinin 30 cm’den alınmasına,
Toprak örneklerinin, toprak işleme öncesi ve hasat sonrası dönemlerinde alınmasına ve alınma
zamanlarının belirtilmesine,
Toprak sıcaklık ölçümlerinin projeden çıkartılmasına,
Çizelgelerde birimlerin verilmesine,
Projenin devamına karar verildi.
AFA ADI
PROGRAM ADI
: A13 Toprak Su Kaynakları ve Çevre
: P-8 Tarımsal Yatırımlarda Girdi Optimizasyonu ve Kırsal Alanda Ekonomik
Faaliyetlerin Çeşitlendirilmesi
TAGEM/TBAD/12/A04/P02/03/001
Proje No
Fiğ Anızına Ana Ürün Pamuk Ekim Olanaklarının Araştırılması
Proje Adı
Pamuk Araştırma İstasyonu Müdürlüğü-Nazilli/AYDIN
Projeyi Yürüten
Kuruluş
Mehmet DEMİRTAŞ-Ziraat Yüksek Mühendisi
Proje Yürütücüsü
01.01.2012 - 31.12.2014
Başlama-Bitiş Tarihleri
2012-18.000TL 2013-19.000TL 2014-20.000TL
Projenin Toplam
Bütçesi
Karar;
 Proje gruba sunuldu,
 Proje alanındaki toprağın penetrasyon direnci, hacim ağırlığı ve nem ölçülmelerinin toprak
işleme- ekim öncesi ve sonrası, hasat sonrası dönemlerinde yapılmasına,
 Projenin belirlenen süresinde 2015’te toplu sonuç raporunun (geçmiş yıllar özeti) getirilerek
sonuçlandırılmasına karar verildi.
AFA ADI
PROGRAM ADI
Proje No
Proje Başlığı
Projeyi Yürüten
Kuruluş
İş Birliği Yapılan
Kuruluşlar
: A13 Toprak Su Kaynakları ve Çevre
: P-8 Tarımsal Yatırımlarda Girdi Optimizasyonu ve Kırsal Alanda Ekonomik
Faaliyetlerin Çeşitlendirilmesi
TAGEM-BB-080210L4
II. Ürün Ayçiçeği ve İkinci Ürün Silajlık Mısır Üretiminde
Uygulanabilecek Farklı Toprak İşleme ve Ekim Yöntemlerinin Teknik
ve Ekonomik Yönden Araştırılması
Atatürk Toprak Su ve Tarımsal Meteoroloji Araştırma İstasyonu
Müdürlüğü /KIRKLARELİ
Adıyaman Üniversitesi Teknoloji Fakültesi Enerji Sistemleri
Mühendisliği Bölümü - ADIYAMAN
Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi- Biyosistem MühendisliğiTEKİRDAĞ
Uzman Başak AYDIN
2008–2013
2008-2012 : 63550 TL
Proje Yürütücüsü
Başlama-Bitiş Tarihleri
Projenin Bütçesi
Karar;
 Proje gruba sunuldu,
 Çizelgelerde birimlerin verilmesine,
 Varyans analiz tablolarının kısaltılmasına,
 Projenin devamına karar verildi.
AFA ADI
PROGRAM ADI
: A13 Toprak Su Kaynakları ve Çevre
: P-8 Tarımsal Yatırımlarda Girdi Optimizasyonu ve Kırsal Alanda Ekonomik
Faaliyetlerin Çeşitlendirilmesi
Proje No:
Proje Başlığı
TAGEM/TSKAD/13/A13/P08/01
Minimum Toprak İşleme Yöntemlerinin Mera Toprağının Yapısı Nem
Depolanması ve Verime Olan Etkisinin Belirlenmesi
Projeyi Yürüten Kuruluş Atatürk Toprak-Su ve Tarımsal Meteoroloji Araştırma İstasyonu
Müdürlüğü- KIRKLARELİ
Proje Yürütücüsü
İ. Engin KAYHAN
Başlama- Bitiş Tarihleri 2013 - 2016 (4 Yıl)
2013:10200 TL, 2014:6000 TL,2015: 6000 TL, 2016:7500 TL
Projenin Toplam
TOPLAM : 29 700 TL
Bütçesi:
Karar;



Proje gruba sunuldu,
Projenin istatistik açıdan gözden geçirilmesine,
Projenin devam edilmesine karar verildi.
AFA ADI
PROGRAM ADI
: A13 Toprak Su Kaynakları ve Çevre
: P-8 Tarımsal Yatırımlarda Girdi Optimizasyonu ve Kırsal Alanda Ekonomik
Faaliyetlerin Çeşitlendirilmesi
TAGEM-TB-080210K1
Erzurum Yöresinde Yağışa Dayalı Tarım Koşullarında Nadası
Kaldırmaya Yönelik Değişik Toprak İşleme–Ekim Yöntemlerinin
Karşılaştırılması
Projeyi Yürüten Kuruluş Doğu Anadolu Tarımsal Araştırma Enstitüsü
Proje Yürütücüsü
Zinnur GÖZÜBÜYÜK – Ziraat Yüksek Mühendisi
Başlama- Bitiş Tarihleri 2010-2011 ile 2014-2015
Projenin Toplam
2010:3500TL 2011: 2000 TL 2012:2500 TL 2013:3000 2014:5000
Bütçesi:
Karar;
 Proje gruba sunuldu,
 2012-2013 döneminde doğrudan ekim konusundaki dar yapraklı yabancı otların aşırı gelişmesi
ve baskın çıkmasından dolayı buğdayda verimin elde edilememesi ve 2011-2012 yılında fiğ
verimlerinin alınamamasından dolayı tüm konularda verim değerleri iptal edilmiştir. Hem
buğday, hem de fiğ bitkisindeki verim kayıplarından dolayı denemenin bir yıl daha
uzatılmasına,
 Projenin devamına karar verildi.
Proje No:
Proje Başlığı
AFA ADI
PROGRAM ADI
Proje No
Proje Başlığı
: A13 Toprak Su Kaynakları ve Çevre
: P-8 Tarımsal Yatırımlarda Girdi Optimizasyonu ve Kırsal Alanda Ekonomik
Faaliyetlerin Çeşitlendirilmesi
Çukurova Yöresinde Anızlı Sırta Mısır-Soyanın Farklı Sıkıştırma
Yüklerinde Doğrudan Ekim Olanaklarının Araştırılması
Alata Bahçe Kültürleri Araştırma İstasyon Müdürlüğü
Projeyi Yürüten
Kuruluş
Zir. Yük. Müh. Orhan KARA
Proje Yürütücüsü
2010 - 2014
Başlama-Bitiş Tarihleri
2010-13950 TL 2012-1400 TL 2013-1400 TL 2014- 2200 TL
Proje Bütçesi
Karar;
 Proje gruba sunuldu,
 Toprak işleme öncesi ve sonrası penetrasyon direnci, hacim ağırlığı ve toprak nemlerinin
ölçülmesine,
 2015 Proje Değerlendirme Toplantısına Projenin toplu sonuç raporunun getirilmesine karar
verildi.
AFA ADI
PROGRAM ADI
Proje No:
Proje Başlığı
: A13 Toprak Su Kaynakları ve Çevre
: P-8 Tarımsal Yatırımlarda Girdi Optimizasyonu ve Kırsal Alanda Ekonomik
Faaliyetlerin Çeşitlendirilmesi
Geleneksel Toprak işleme Sistemine Alternatif Olarak Doğrudan Anıza
Ekim Sisteminin Uygulanabilirliğinin Araştırılması (Şanlıurfa Örneği)
Projeyi Yürüten Kuruluş GAP Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü. Şanlıurfa
Ahmet ÇIKMAN - Ziraat Yük. Mühendisi
Proje Yürütücüsü
Başlama- Bitiş Tarihleri 2011-2015
2011: 36600TL., 2012: 2800 TL., 2013: 2900 TL.,
Projenin Toplam
2014: 3200 TL., 2015: 3200 TL.,
Bütçesi:
Karar;
 Proje gruba sunuldu,
 Yakıt tüketimleri ve penetrasyon direnç tablolarının gözden geçirilmesine,
 Toplam girdi ve net gelir değerlerinin oransal olarak verilmesine,
 Projenin devamına karar verildi.
AFA ADI
PROGRAM ADI
: A13 Toprak Su Kaynakları ve Çevre
: P-8 Tarımsal Yatırımlarda Girdi Optimizasyonu ve Kırsal Alanda Ekonomik
Faaliyetlerin Çeşitlendirilmesi
Proje No
Bağcılık ve Meyvecilikte Elle Hasat Yöntemi ileTasarımı Yapılacak
Hasat Amaçlı Mobil Taşıyıcı Platformun Kullanımında Zaman Yönetimi
ve Performans Değerlerinin Karşılaştırılması
Projeyi Yürüten Kuruluş Tekirdağ Bağcılık Araştırma İstasyonu Müdürlüğü
Gürkan Güvenç AVCI (Zir. Yük. Müh./TBAİ)
Proje Yürütücüsü
Başlama- Bitiş Tarihleri 01.01.2013-31.12.2015 (36 Ay)
Projenin Toplam Bütçesi 2013 : 28.300 TL, 2014 : 7.000 TL, 2015 : 7.500 TL, Toplam : 42.800
TL.
Proje Başlığı
Karar;
 Proje gruba sunuldu,
 Ümit ESER’in projeden çıkartılmasına,
 Projenin devamına karar verildi.
AFA ADI
PROGRAM ADI
: A13 Toprak Su Kaynakları ve Çevre
: P-8 Tarımsal Yatırımlarda Girdi Optimizasyonu ve Kırsal Alanda Ekonomik
Faaliyetlerin Çeşitlendirilmesi
TAGEM/TSKAD/14/A13/P08/04
Antepfıstığı Bahçelerinde Geliştirilen Prototip Gübre Dağıtma Makinesi
ile Geleneksel Gübre Uygulamalarının Karşılaştırılması
Projeyi Yürüten Kuruluş Antepfıstığı Araştırma İstasyonu Müdürlüğü
Proje Yürütücüsü
H. Cem Bilim
Başlama-Bitiş Tarihleri
2009-2016
Proje Bütçesi
81 700,00 TL
Karar;
 Proje gruba sunuldu,
 Projenin devamına karar verildi.
Proje No:
Proje Başlığı
AFA ADI
PROGRAM ADI
Proje No:
Proje Başlığı
: A13 Toprak Su Kaynakları ve Çevre
: P-8 Tarımsal Yatırımlarda Girdi Optimizasyonu ve Kırsal Alanda Ekonomik
Faaliyetlerin Çeşitlendirilmesi
Gemlik Çeşidi Zeytinde Farklı Tipdeki Sarsıcıların Titreşim
Karakteristiklerinin Hasat Performansına Etkisi (Doktora projesi)
Projeyi Yürüten Kuruluş Atatürk Bahçe Kültürleri Merkez Araştırma Enstitüsü Müd.- Yalova
Ege Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarım Makinaları Bölümü.
Projeyi Destekleyen
Kuruluş
Muammer YALÇIN
Proje Yürütücüsü
Başlama- Bitiş Tarihleri 1.1.2013 – 31.12.2015
2013: 17.650 TL 2014: 13.340 TL 2015: 3.350 TL
Projenin Toplam
Bütçesi:
Karar;
 Proje gruba sunuldu,
 Projenin devamına karar verildi.
AFA ADI
PROGRAM ADI
: A13 Toprak Su Kaynakları ve Çevre
: P-8 Tarımsal Yatırımlarda Girdi Optimizasyonu ve Kırsal Alanda Ekonomik
Faaliyetlerin Çeşitlendirilmesi
Proje No
Kırklareli İlinin Tarımsal Mekanizasyon Düzeyinin Belirlenmesi
Proje Başlığı
Projeyi Yürüten
Atatürk Toprak- Su ve Tarımsal Meteoroloji İstasyonu Müd.-Kırklareli
Kuruluş
İ. Engin KAYHAN
Proje Yürütücüsü
2012–2013 (24 Ay)
Başlama-Bitiş Tarihleri
2012 : 3000 TL
2013 : 1250 TL
Projenin Bütçesi
Karar;
 Proje gruba sunuldu,
 Proje liderinin kurumdan ayrılması ve projenin sonuç raporunun 2014 PDT
yetiştirilememesinden dolayı bir yıl uzatılarak, Doç. Dr. Tayfun KORUCU ve Zinnur
GÖZÜBÜYÜK’ün raportörlüğünde görüşülerek 2015 PDT’na sonuç raporunun sunulmasına
karar verildi.
AFA ADI
PROGRAM ADI
: A13 Toprak-Su Kaynakları ve Çevre
: P-02 Su Kullanım Etkinliğinin Arttırılması
Proje No:
Proje Başlığı
TAGEM-BB-090202J03
Kablosuz Algılama Ağları Kullanılarak Toprak Nemi Ve Tuzluluğunun
Geniş Alanlarda İzlenmesi.
Projeyi Yürüten Kuruluş GAP Tarımsal Araştırma Enstitüsü
Harran Ün. Mühendislik Fak.- Şanlıurfa
Projeyi Destekleyen
Gıda Tarım ve Hayvancılık Şanlıurfa İl. Müd.
Kuruluş
Anadolu Ün. Mühendislik Fak.- Eskişehir
Proje Yürütücüsü
Başlama- Bitiş Tarihleri
Projenin Toplam
Bütçesi:
Murat AYDOĞDU
01. 01.2010 - 31.12.2014
2011 yılı 117.880 (105.880 malzeme+12.000 yazılım)
2012 yılı 25.000 TL (uygulamalar 11000 TL ve röle kartları 14000 TL)
Toplam 150.000 TL (ek bütçe talebiyle beraber)
Karar;
 Proje gruba sunuldu,
 Prof. Dr. M. Ali ÇULLU’nun eklenmesine,
 Projenin ihale sürecindeki olumsuzluklardan dolayı proje ancak 2012 yılında başlayabilmiştir.
Bu amaçla projenin 1 yıl uzatılmasına,
 Projenin devamına karar verilmiştir.
AFA ADI
PROGRAM ADI
Proje No:
Proje Başlığı
: A13 Toprak Su Kaynakları ve Çevre
: P-8 Tarımsal Yatırımlarda Girdi Optimizasyonu ve Kırsal Alanda Ekonomik
Faaliyetlerin Çeşitlendirilmesi
Tarımsal Kaynaklı İş Kazalarının Tespiti ve Sonuçları (Kırklareli İli
Örneği)
Projeyi Yürüten Kuruluş TAGEM Atatürk Toprak-Su Kaynakları ve Tarımsal Meteoroloji
Araştırma İstasyonu Müdürlüğü- KIRKLARELİ
Proje Yürütücüsü
İ. Engin KAYHAN
Başlama- Bitiş Tarihleri 2012 - 2013 (2 Yıl)
Projenin Toplam
2012: 3000 TL , 2013: 1250 TL
Bütçesi:
Karar;
 Proje gruba sunuldu,
 Projenin gelecek sene sonuç raporu ile getirilmesine karar verildi.
 Projenin, Doç. Dr. İsmail ÖZTÜRK ve Yasemin VURARAK’ın raportörlüğünde görüşülerek,
2015 PDT’na sonuç raporunun sunulmasına karar verildi.
5. SONUÇLANAN PROJELER
AFA ADI
PROGRAM ADI
: A13 Toprak, Su Kaynakları ve Çevre
: P-07 Toprak ve Arazi Bilgi Sistemleri
Proje No
Proje Başlığı
Projeyi Yürüten
Kuruluş
Proje Yürütücüsü
Başlama-Bitiş Tarihleri
Projenin Toplam
Bütçesi
Antropojenik Etkiler Sonucu Alan Kullanımı Değişimlerinin CBS ve
Uzaktan Algılama Tekniği ile İncelenmesi: Eğirdir Örneği
Meyvecilik Araştırma İstasyonu Müdürlüğü
Salih BAKICI
01.04.2011-31.12.2013
19.700 TL
Karar;


Proje sonuç raporu gruba sunuldu,
Projenin sonuçlarının tam olarak değerlendirmesinin yapılmamasından dolayı raportör Prof. Dr.
İlhami BAYRAMİN’in önerileri doğrultusunda yeniden düzenlenerek, 2015 yılı PTD toplantısına
sunulmasına karar verilmiştir.
AFA ADI
PROGRAM ADI
Proje No
Proje Başlığı
Projeyi Yürüten
Kuruluş
Projeyi Destekleyen
Kuruluş
: A13 Toprak Su Kaynakları ve Çevre
: P-8 Tarımsal Yatırımlarda Girdi Optimizasyonu ve Kırsal Alanda Ekonomik
Faaliyetlerin Çeşitlendirilmesi
TAGEM-BB-090210F01
Türkiye’de Havuç Tarımı Yapan İşletmelerin Tarımsal Mekanizasyon
Özellikleri, Sorunları ve Çözüm Önerilerinin Belirlenmesi.
Konya Toprak Su ve Çölleşme ile Mücadele Araştırma İstasyonu
Müdürlüğü-Konya
Toprak Gübre ve Su Kaynakları Merkez Araştırma Enstitüsü -Ankara
Alata Bahçe Kültürleri Araştırma İstasyonu Müdürlüğü -Mersin
Ahi Evran Üniversitesi Ziraat Fakültesi -Kırşehir
Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesi -Konya
Sedat YOKUŞ
2010–2012
2010:10.700. TL 2011:15.100. TL 2012: 3.400. TL
Proje Yürütücüsü
Başlama-Bitiş Tarihleri
Projenin Toplam
Bütçesi
Karar;
 Proje sonuç raporu gruba sunuldu,
 Projenin sonuçlarının tam olarak değerlendirmesinin yapılmamasından dolayı raportör Prof. Dr.
Ahmet ÇELİK ve İskender UÇAR’ın önerileri doğrultusunda yeniden düzenlenerek 2015 yılı
PTD toplantısına getirilmesine karar verilmiştir.
AFA ADI
PROGRAM ADI
: A13 Toprak Su Kaynakları ve Çevre
: P-8 Tarımsal Yatırımlarda Girdi Optimizasyonu ve Kırsal Alanda Ekonomik
Faaliyetlerin Çeşitlendirilmesi
Proje No
Proje Başlığı
Projeyi Yürüten
Kuruluş
Projeyi Destekleyen
Kuruluş
Proje Yürütücüsü
Başlama-Bitiş Tarihleri
Buğday Hasadı Sonrası Anız Yönetim Sistemlerinin Teknik ve
Ekonomik Yönden İncelenmesi
GAP Uluslararası Tarımsal Araştırma ve Eğitim Merkezi Müdürlüğü
Dicle Ünv. Zir.Fak. (Danışmanlık)
Uludağ Biçerdöver Firması
Betül KOLAY (Zir.Yük.Müh.)
Başlama Tarihi: Eylül 2011
Bitiş Tarihi: Temmuz 2012
Projenin Toplam
41500 TL
Bütçesi
Karar;
 Proje sonuç raporu gruba sunuldu,
 Giriş kısmında proje amacının belirtilmesine,
 İçindekiler kısmının yeniden düzenlenmesine,
 Farklı biçerdöver kullanıldığından dolayı istatistik analizlerin ayrı ayrı yapılmasına,
 Proje öneriler doğrultusunda düzeltilerek Orhan KARA’nın raportörlüğünde yayımlanmasına
karar verildi.
AFA ADI
PROGRAM ADI
: A13 Toprak Su Kaynakları ve Çevre
: P-8 Tarımsal Yatırımlarda Girdi Optimizasyonu ve Kırsal Alanda Ekonomik
Faaliyetlerin Çeşitlendirilmesi
TAGEM-BB-O90210C6
Buğday Hasadında Farklı Hasat Sistemlerinin Biçerdöver İş Başarısı,
Dane ve Sap Kayıpları Yönünden Karşılaştırılması Üzerine Bir Araştırma
Projeyi Yürüten Kuruluş Alata Bahçe Kültürleri Araştırma İstasyon Müdürlüğü
Çukurova Üni. Zir. Fak. Tarım Mak. Bölümü
Projeyi Destekleyen
Tarım İl Müdürlüğü
Kuruluş
Zir. Yük. Müh. Orhan KARA
Proje Yürütücüsü
Başlama- Bitiş Tarihleri 2009-2014
Projenin Toplam Bütçesi 2010-17.481 TL. 2011- 19.679 TL 2012- 1.350 TL 2013- 1.350 TL
Karar;
Proje no
Proje Başlığı




Proje sonuç raporu gruba sunuldu,
Proje adının “Buğday Hasadında Farklı Hasat Sistemlerinin İş Başarısı, Dane ve Sap Kayıpları
Yönünden Karşılaştırılması Üzerine Bir Araştırma” şeklinde değiştirilmesine,
Proje sonuç çıktılarının uygulamaya aktarılması kısmının eklenmesine,
Proje öneriler doğrultusunda düzeltilerek yayımlanmasına karar verildi.
AFA ADI
PROGRAM ADI
Proje No:
Proje Başlığı
: A13 Toprak Su Kaynakları ve Çevre
: P-8 Tarımsal Yatırımlarda Girdi Optimizasyonu ve Kırsal Alanda Ekonomik
Faaliyetlerin Çeşitlendirilmesi
TAGEM/TA/10/05/01/004
Çukurova Bölgesinde Biçerbağlar Hasat Makinasının Ana ve II. Ürün
Susam Hasadında Kullanılabilirliğinin Araştırılması
Projeyi Yürüten Kuruluş Doğu Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü, Adana
Ege TAEM, GAP TAEM, Tarsus TSK istasyonu
Projeyi Destekleyen
Kuruluş
Yasemin VURARAK
Proje Yürütücüsü
Başlama- Bitiş Tarihleri 2010-2013
40 000 TL
Projenin Toplam
Bütçesi:
Karar;
 Proje sonuç raporu gruba sunuldu,
 Literatürlerin ve başlıkların gözden geçirilmesine,
 Proje sonuç çıktılarının uygulamaya aktarılması kısmının eklenmesine,
 Proje öneriler doğrultusunda düzeltilerek yayımlanmasına karar verildi.
6. GRUP KARARLARI
1) Yeni çatı projelerin alt yapısının oluşturulması amacıyla 2014 yılı içerisinde
toplantılar düzenlenmesine,
2) Tarım Alet ve Makinaları İşletme Değerleri Rehberi’nin güncelleştirilmesi
3) Tarımsal mekanizasyon planlaması konulu çatı proje hazırlanması,
4) Koruyucu toprak işleme ile ilgili çatı proje hazırlanması,
5) Kablosuz algılama ağları kullanılarak toprak nemine göre akıllı sulama sistemleri ile
ilgili çatı proje hazırlanması,
6) İstatistiki analizlerinde LSD değeri P değerlerinin verilmesine, Hata kare toplamı,
Tablo F değerinin verilmemesine ve bu konu ile ilgili Prof. Dr. Ahmet ÇELİK, Doç.
Dr. İsmail ÖZTÜRK, Zinnur GÖZÜBÜYÜK, Orhan KARA ve Emin BİLGİLİ’nin
komisyonluğunda bir kılavuz hazırlanmasına,
7) Proje isim değişikliklerinin projenin başlangıç aşamasında ya da sonuç aşamasında
yapılmasına,
8) Stratejik ürünlerde verim, rekolte tahminine ve ürün izlemeye yönelik bir çatı projenin
Dr. Ali MERMER tarafından hazırlanarak 2015 PDT getirilmesine,
9) Projelerde SI birim sistemlerinin ve sembollerinin kullanılmasına,
10) Proje sunumlarının TAGEM tarafından bildirilen sunum tekniklerine göre
hazırlanmasına karar verilmiştir.
7. ÖNERİ VE DİLEKLER
1) İlaç, Alet ve Makinaları Grubundaki Tarımsal Savaş Mekanizasyonu çalışmalarının
daha iyi değerlendirilebilmesi açısından bu gruba dâhil edilmeli,
2) TAGEM’e bağlı Enstitülerde ve istasyonlarda “Tarımsal Mekanizasyon ve Bilişim”
bölümü oluşturulmalı ve bu Enstitülerde ve İstasyonlarda yürütülen Tarımsal
Mekanizasyon, Coğrafi Bilgi Sistemleri ve Uzaktan Algılama konuları, bu grubun
çatısı altında toplanmalı,
3) Üniversitelerle daha ileri düzeyde iş birliği yapılarak ortak projeler üretilmelidir,
4) Proje dokümanları değerlendirme toplantısından en az 15 gün öncesinden tüm
araştırmacılara ve davetli hocalara grup e-posta adresinden ulaştırılmalıdır.
T.C
GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI
TARIMSAL ARAŞTIRMALAR VE POLİTİKALAR
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
2014 YILI
PROGRAM DEĞERLENDİRME
TOPLANTILARI
BİTKİ BESLEME ve TOPRAK ARAŞTIRMALARI
TOPLANTI TUTANAĞI
17 ŞUBAT – 21 ŞUBAT 2014
ANTALYA
GÜNDEM
I.
GENEL AÇILIŞ (TEK SALON)
II.
ALT GRUPLARDA PROJELERİN GÖRÜŞÜLMESİ
1. Grup Koordinatörü Sunumu
2. Oturumlar Halinde Proje Görüşmeleri
3. Özel Sektör ve Uygulama Birimi Sunumları
4. Yeni Grup Divan Seçimi
5. Grubun Yöneleceği Konular ve Grup Kararları
6. Öneri ve Dilekler
III. GENEL DEĞERLENDİRME ve KAPANIŞ
II. ALT GRUPLARDA PROJELERİN GÖRÜŞÜLMESİ
1. Grup Koordinatörü Sunumu
Grup Koordinatörü:
Sunu Başlığı:
Kurumu:
Dr. Kadriye KALINBACAK
Bitki Besleme ve Toprak Yönetimi Araştırmaları
TAGEM – Toprak ve Su Kaynakları Araştırmaları
Dairesi Başkanlığı
Grup Koordinatörü tarafından yapılan sunumda,
1. Tarım Arazileri Kullanımı ve Verimliliği
I. Durum Analizi
II. 10.Kalkınma Planı
2. Ar-Ge Çalışmaları
I. Ülkesel Projeler
II. Laboratuvar Akreditasyonu
3. Bilimsel Etkinlikler
4. Planlanan Çalışmalar konularında gruba bilgi verilmiştir.
2. Oturumlar Halinde Proje Görüşmeleri
YENİ TEKLİF PROJELER
PROGRAM ADI : Toprak Kalitesi ve Toprak Kirliliği
TOPRAK GÜBRE VE SU KAYNAKLARI MERKEZ ARAŞTIRMA
ENSTİTÜSÜ/ANKARA
Proje No
Proje Başlığı
Projeyi Yürüten Kuruluş
Biyolojik Gübrelerin Geliştirilmesi
Yaygınlaştırılması (Entegre Proje)
TGSKMAE-Ankara
Projeyi Destekleyen Kuruluş
Proje Yürütücüsü
Dr. Nesime CEBEL
Başlama-Bitiş Tarihleri
2014 - 2018
Karar:
 Proje yeni teklif proje olarak gruba sunuldu.
 Projenin uygulanması önerisi ile ATK’ya sunulmasına karar verildi
ve
Kullanımının
PROGRAM ADI : Toprak Verimliliği
TOPRAK GÜBRE VE SU KAYNAKLARI MERKEZ ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ/
ANKARA
Proje No
Proje Başlığı
Projeyi Yürüten Kuruluş
Projeyi Destekleyen
Kuruluş
Proje Yürütücüsü
Başlama-Bitiş Tarihleri
Ankara Yöresinden Azotobacter Türlerinin İzolasyonu, Azot
Fiksasyon Kapasitelerinin Belirlenmesi ve Moleküler
Karakterizasyonu
TGSKMAE-Ankara
Ankara Üniversitesi Biyoteknoloji Enstitüsü
Dilek KAYA ÖZDOĞAN
2015-2018
Karar: Proje yeni teklif proje olarak gruba sunuldu.
 Proje isminin “Ankara Yöresinde Azot Fikse Eden Bakteri Türlerinin İzolasyonu,
Azot Fiksasyon Kapasitelerinin Belirlenmesi ve Moleküler Karakterizasyonu” olarak
değiştirilmesine,
 Topraktan bakteri izolasyon ve sayımı için Ashby’s Agar yerine Burk’s N-free
medium ve Nutrient Agar kullanılmasına,
 İzolatların kısmi karakterizasyonu için sadece katalaz, üreaz ve oksidaz biyokimyasal
testlerinin yapılmasına,
 Moleküler karakterizasyonun sera denemesinin ardından seçilecek izolatlarda
yapılmasına karar verilmiştir.
 Projenin grup kararları doğrultusunda düzenlenerek uygulanması önerisi ile ATK’ya
sunulmasına karar verildi.
PROGRAM ADI : Toprak Verimliliği
KARADENİZ TARIMSAL ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ - SAMSUN
Proje No
Proje Başlığı
Projeyi Yürüten Kuruluş
Kaya fosfat ve Triple Süper Fosfat Gübresi ile Beraber
Uygulanan Bacillus megaterium var. phosphaticum’un
Toprağın İnorganik Fosfor Fraksiyonları ve Mısır Bitkisinin
Verimi Üzerine Etkisi
Karadeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü
Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Toprak Bilimi
Projeyi Destekleyen
ve Bitki Besleme Bölümü
Kuruluş
Betül BAYRAKLI
Proje Yürütücüsü
2015-2017
Başlama-Bitiş Tarihleri
Karar:
 Proje yeni teklif proje olarak gruba sunuldu.
 Projeye yerli izolatların da dahil edilmesine,
 Fosfor kaynakları analizlerine kadmiyum analizlerinin eklenmesine,
 Projeden tarla denemelerinin çıkarılarak yerli izolatların fosfor çözücü etkisinin
inkubasyon ve sera denemeleri ile belirlenmesine,
 Projenin öneriler doğrultusunda düzenlenerek, uygulanması önerisi ile ATK’ya
sunulmasına karar verildi.
PROGRAM ADI : Toprak Verimliliği
BORNOVA ZEYTİNCİLİK ARAŞTIRMA İSTASYONU - İZMİR
Proje No
Proje Başlığı
Projeyi Yürüten Kuruluş
Projeyi Destekleyen
Kuruluş
Proje Yürütücüsü
Başlama-Bitiş Tarihleri
Karar:








Kombine Biyogübre ve Kimyasal Gübre Uygulamalarının
Gemlik Zeytin Çeşidinin Gelişimi, Verim ve Toprak
Özellikleri Üzerine Etkisi
Bornova Zeytincilik Araştırma İstasyonu/İzmir
Ege Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Toprak Bilimi ve Bitki
Besleme Bölümü
Dr. Hatice Sevim TURAN
2015-2018
Proje yeni teklif proje olarak gruba sunuldu.
Projede uygulamalar yapılmadan önce ağaçlardan iki yıl ön verim alınmasına,
uygulamadan sonra elde edilen sonuçların ön verim aldıktan sonra kovaryans analizi
ile düzeltilmesine,
Proje süresinin “var yılı-yok yılı” göz önüne alınarak 3 yıl olarak planlanmasına,
Zeytinyağında yüzde yağ analizinin projeye dahil edilmesine,
Biyolojik ve kimyasal gübrenin olmadığı kontrol konusunun eklenmesine,
Topraklarda bor analizinin metot birliği açısından sıcak su yöntemi ile yapılmasına,
Çalışılacak ürünlerle ilgili firmalarla görüşülerek maddi destek alınmasına ve işbirliği
protokolünün TAGEM’e iletilmesine,
Projenin öneriler doğrultusunda düzenlenerek uygulanması önerisi ile ATK’ya
sunulmasına karar verildi.
PROGRAM ADI : Toprak Verimliliği
TOPRAK GÜBRE VE SU KAYNAKLARI MERKEZ ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ
/ANKARA
Proje No
Proje Başlığı
Projeyi Yürüten Kuruluş
Mikoriza Aşılaması ve Fosfor Uygulamalarının Aspir’in
Verim Unsurları, Fosfor Alımı ve Karbon Tutulumu Üzerine
Etkilerinin Belirlenmesi
Toprak Gübre ve Su Kaynakları Merkez Araştırma
Enstitüsü/Ankara
Projeyi Destekleyen
Kuruluş
Dr. Suay BAYRAMİN
Proje Yürütücüsü
2015-2018
Başlama-Bitiş Tarihleri
Karar:
 Proje yeni teklif proje olarak gruba sunuldu.
 Deneme alanlarında nem takibinin yapılmasına,
 Bitki besin maddeleri ve ağır metal analizlerinin yapılmasına,
 Mikorizal bağımlılık oranının belirlenmesine,
 Ekonomik analizlerin ilave edilmesine,
 Kontrol konusunun ilave edilmesine,
 Mikoriza temini yapacak firmadan mali destek alınmasına,
 Firma ile yapılacak işbirliği protokolünün TAGEM’e gönderilmesine,
 Projenin raportör görüşleri ve grup kararları doğrultusunda
uygulanması önerisi ile ATK’ya sunulmasına karar verildi.
düzenlenerek
PROGRAM ADI : Toprak Kalitesi ve Kirliliği
KARADENİZ TARIMSAL ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ / SAMSUN
Proje No
Proje Başlığı
Projeyi Yürüten Kuruluş
Biochar Uygulamasının Toprağın Bazı Fiziksel, Kimyasal ve
Biyolojik Özellikleri ve Kivide Verim ve Verim Unsurlarına
Etkilerinin Belirlenmesi
Karadeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü / Samsun
Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Toprak Bilimi
Projeyi Destekleyen
ve Bitki Besleme Bölümü
Kuruluş
Murat BİROL
Proje Yürütücüsü
2015-2017
Başlama-Bitiş Tarihleri
Karar:
 Proje yeni teklif proje olarak gruba sunuldu.
 Deneme materyali olarak fındık kabuğu yerine çeltik sapı veya kavuzunun
kullanılmasına,
 Kontrol konusu olarak optimum gübre konusunun eklenmesine,
 Denemede kivi yerine tek yıllık bitkilerle çalışılmasına ve buğday- kışlık sebzeyazlık sebze ekim nöbetinin uygulanmasına,
 Proje isminden kivinin çıkarılmasına,
 Projenin öneriler doğrultusunda düzenlenerek uygulanması önerisi ile ATK’ya
sunulmasına karar verildi.
PROGRAM ADI : Toprak Verimliliği
BORNOVA ZEYTİNCİLİK ARAŞTIRMA İSTASYONU / İZMİR
Proje No
Projeyi Yürüten Kuruluş
Projeyi Destekleyen
Kuruluş/lar
Proje Yürütücüsü
Gemlik Zeytin Çeşidinde Fertigasyon Sistemi ile Gübreleme
Programlarının Hazırlanması, Sofralık Zeytin ve Zeytinyağı
Bazı Kalite Parametrelerine Olan Etkisi
Bornova Zeytincilik Araştırma İstasyonu/İzmir
1-Ege Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarım.Yap.Sul.Bölümü
2-Toros Tarım San ve Tic. A.Ş.
Dr. Tülin PEKCAN
Başlama-Bitiş Tarihleri
2015-2018
Proje Başlığı
Karar:
 Proje yeni teklif proje olarak gruba sunuldu.
 Projede uygulamalar yapılmadan önce ağaçlardan iki yıl ön verim alınmasına,
uygulamadan sonra elde edilen sonuçların ön verim aldıktan sonra kovaryans analizi
ile düzeltilmesine,
 Toprak neminin ya da nem tansiyonunun takibinin yapılmasına,
 N konularına 300 g N/ağaç konusunun ilave edilmesine,
 Potasyum konularının 0 ve 1000 g K2O /ağaç olacak şekilde düzenlenmesine,
 Deneme alanı toprak örneklerinin 0-20, 20-40, 40-60 cm derinliklerden alınarak
analizlerinin yeniden yapılmasına,
 Projenin raportör görüşleri ve grup kararları doğrultusunda düzenlenerek
uygulanması önerisi ile ATK’ya sunulmasına karar verildi.
PROGRAM ADI : Toprak Verimliliği
TOPRAK GÜBRE VE SU KAYNAKLARI MERKEZ ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ /
ANKARA
Proje No
Proje Başlığı
Projeyi Yürüten Kuruluş
Ankara Koşullarında Fertigasyon Yöntemi ile Silajlık
Mısırda Azot Etkinliğinin Araştırılması
Toprak Gübre ve Su Kaynakları Merkez Araştırma
Enstitüsü/Ankara
Projeyi Destekleyen Kuruluş
Proje Yürütücüsü
M. Taygun MERTCAN
Başlama-Bitiş Tarihleri
2015-2017
Karar:








Proje yeni teklif proje olarak gruba sunuldu.
Kontrol konusunun eklenmesine,
Ham yağ, ham selüloz ve metabolik enerji analizlerinin eklenmesine,
Damla sulama sisteminin raportör görüşleri doğrultusunda planlanmasına,
N konularının 0, 10, 20, 30, 40 ppm N olacak şekilde düzenlenmesine,
Arpanın ön bitki olması ve ön bitki gübrelemesinin literatür bilgilerine uygun olarak
yapılmasına,
Mısır çeşidinin değiştirilerek FAO 600 grubundan bir çeşidin kullanılmasına,
Projenin raportör görüşleri ve grup kararları doğrultusunda düzenlenerek
uygulanması önerisi ile ATK’ya sunulmasına karar verildi.
PROGRAM ADI : Toprak Verimliliği
ALATA BAHÇE KÜLTÜRLERİ ARAŞTIRMA İSTASYONU / MERSİN
Proje No
Proje Başlığı
Demir ve Çinko Uygulamalarının Yerfıstığının Verim ve
Kalite Özellikleri Üzerine Etkilerinin Belirlenmesi
Projeyi Yürüten Kuruluş
Alata Bahçe Kültürleri Araştırma İstasyonu / Mersin
Projeyi Destekleyen Kuruluş
Proje Yürütücüsü
Doğu Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü
Çiğdem BOYDAK
Başlama-Bitiş Tarihleri
2015-2017
Karar:














Proje yeni teklif olarak gruba sunuldu.
Dr. Hatun BARUT’un projeye dahil edilmesine,
Denemenin tesadüf bloklarında faktöriyel deneme deseninde kurulmasına,
Denemenin demir ve özellikle çinko eksikliği olan alanlarda kurulmasına,
Deneme alanlarının aktif kireç içeriğinin belirlenmesine,
Sulama suyu analizlerinin yapılmasına (özellikle bikarbonat miktarının
belirlenmesine),
Denemelerin en az iki ayrı yerde kurulmasına,
Denemede demir sülfat yerine Fe-EDDHA kullanılmasına,
Yapraktan demir ve çinko uygulamalarının en az üç defada yapılmasına,
Uygulanma zamanı çiçeklenme öncesi iki kez, çiçeklenme sonrası bir kez olmak
üzere düzenlenmesine,
Demir ve çinko uygulamalarının fıstığın linoleik asit üzerine etkinin
belirlenmesine,
Proje isminin “Demir ve Çinko Uygulamalarının Yerfıstığının Verim ve Kalite
Özellikleri Üzerine Etkilerinin Belirlenmesi” olarak değiştirilmesine,
Yeni proje teklifi ATK’ya sunulmadan önce deneme alanı ve sulama suyu
analizlerinin yapılarak projeye eklenmesine
Projenin grup önerileri doğrultusunda düzenlendikten sonra divana ve TAGEM’e
gönderilmesine, uygun görüş alınırsa ATK’ya sunulmasına karar verildi.
PROGRAM ADI : Toprak Verimliliği
ATATÜRK BAHÇE KÜLTÜRLERİ MERKEZ ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ /
YALOVA
Proje No:
ÇERÇEVE PROJE: Ülkesel Tıbbi, Aromatik ve Boyama Bitkileri
Entegre Ürün Yönetimi Araştırma, Uygulama ve Eğitim Projesi
Alt Proje: İstanbul Kekiği (Origanum vulgare Subsp. Hirtum)’nde
Proje Başlığı
Azot, Fosfor ve Potasyumlu Gübrelemenin Verim ve Bazı Kalite
Parametreleri Üzerine Etkisi
Projeyi Yürüten Kuruluş Atatürk Bahçe Kültürleri Merkez Araştırma Enstitüsü / YALOVA
Uludağ Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Toprak Bilimi ve Bitki
Projeyi Destekleyen
Besleme Bölümü
Kuruluş
Proje Yürütücüsü
Mustafa BIYIKLI
Başlama-Bitiş Tarihleri
2015- 2017
Karar:







Proje yeni teklif olarak gruba sunuldu.
Deneme yeri toprak özelliklerinin tamamının (özellikle KDK, değişebilir Ca, Mg, K)
belirlenmesine,
Denemelerin fosfor ve potasyum eksikliği olan alanlarda kurulmasına,
Toprakların pH ve EC analizlerinin suyla doygun toprakta yapılmasına,
Azot konularının 0, 4, 8, 12, 16 N kg/da, fosfor konularının 0, 3, 6, 9 kg P 2O5 /da
olarak değiştirilmesine,
Potasyum konularının deneme yeri toprak analiz sonuçlarına göre bir sonraki grup
toplantısında belirlenmesine,
Projenin raportör görüşleri ve grup kararları doğrultusunda düzenlenerek uygulanması
önerisi ile ATK’ya sunulmasına karar verildi.
PROGRAM ADI : Toprak Verimliliği
TOPRAK GÜBRE VE SU KAYNAKLARI MERKEZ ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ
/ANKARA
Proje No
Proje Başlığı
Projeyi Yürüten Kuruluş
Projeyi Destekleyen
Kuruluş
Proje Yürütücüsü
Başlama-Bitiş Tarihleri
Organik Atık ve Artık Yönetimi Projesi (Entegre Proje)
Toprak Gübre ve Su Kaynakları Merkez Araştırma
Enstitüsü/Ankara
TAGEM Araştırma Enstitüleri, Üniversiteler, Kamu
Kuruluşları, Meslek Odaları, Özel Sektör
Dr.Hesna ÖZCAN
2014-2018
Karar:


Proje yeni teklif proje (entegre proje) olarak gruba sunuldu.
Projenin uygulanması önerisiyle ATK’ya sunulmasına karar verildi.
PROGRAM ADI : Sürdürülebilir Toprak Verimliliği
ALATA BAHÇE KÜLTÜRLERİ ARAŞTIRMA İSTASYONU / MERSİN
Proje No
Proje Başlığı
Projeyi Yürüten Kuruluş
Projeyi Destekleyen
Kuruluş
Proje Yürütücüsü
Başlama-Bitiş Tarihleri
Karar:




Farklı Biyogaz Tesislerinden Çıkan Atık Materyallerin
Vermikompost Yöntemiyle Kompostlaştırma Olanaklarının
Araştırılması
Alata Bahçe Kültürleri Araştırma İstasyonu
Müdürlüğü/Mersin
- Ankara Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Toprak Bölümü
- Aksaray Sütaş Fabrikası
- ITC Adana Katı Atık Tesisi
Murat ÇETİN
2015-2017
Proje yeni teklif proje olarak gruba sunuldu.
Deneme materyali analizlerinin yapılmasına,
Firmalardan maddi ya da ayni destek alınmasına,
Projenin sunulan şekliyle reddine, grup önerileri doğrultusunda olgunlaştırılarak
gelecek grup toplantısına getirilmesine karar verildi.
PROGRAM ADI : Toprak Verimliliği
DOĞU AKDENİZ TARIMSAL ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ / ADANA
Proje No
Proje Başlığı
Projeyi Yürüten Kuruluş
Projeyi Destekleyen
Kuruluş
Proje Yürütücüsü
Başlama-Bitiş Tarihleri
Vejetatif ve Generatif Dönemlerde Yapraktan N,S ve Zn
uygulamalarının Ekmeklik Buğday’ın Verim, Mineral
Element ve Kalite Parametreleri Üzerine Etkisinin
Araştırılması
Doğu Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü/Adana
- Geçit Kuşağı Tarımsal Araştırma Enstitüsü-Eskişehir
- Çukurova Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Toprak Bölümü
Dr.Hatun BARUT
2015-2017
Karar:



Proje yeni teklif proje olarak gruba sunuldu.
Yapraktan Zn uygulamaları ile S uygulamalarının aynı denemede birleştirilmesine,
Projenin uygulanması önerisiyle ATK’ya sunulmasına karar verildi.
PROGRAM ADI : Toprak Verimliliği
TOPRAK GÜBRE VE SU KAYNAKLARI MERKEZ ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ
/ANKARA
Proje No
Proje Başlığı
Projeyi Yürüten Kuruluş
Projeyi Destekleyen
Kuruluş
Proje Yürütücüsü
Başlama-Bitiş Tarihleri
Karar:











Çerçeve Proje: Organik Atık ve Artık Yönetimi
Alt Proje: Bitki Saplarının Değişik Oranlarda Parçalanarak
Toprağa Karıştırılmasının Toprağın Bazı Fiziksel ve Kimyasal
Özelliklerine Olan Etkilerinin Araştırılması
Toprak Gübre ve Su Kaynakları Merkez Arşt. Enst./Ankara
Burdur Ziraat Odası Başkanlığı
Fahri KAYAALP
2014-2020
Proje yeni teklif (alt proje) olarak gruba sunuldu.
Projeden kalite analizlerinin çıkarılmasına,
Proje isminin “Buğday-Haşhaş Ekim Nöbetinde Bitki Saplarının Toprağa
Karıştırılmasının Verim ve Bazı Toprak Özellikleri Üzerine Etkileri” olarak
değiştirilmesine,
Deneme konularına %100 uygulamanın da ilave edilmesine
Mevcut fiziksel analizler yanında hacim ağırlığı, solma noktası buna bağlı olarak
yarayışlı su ve ayrıca üst 15cm derinlikte penetrasyon direncinin ölçülmesine,
Tüm toprak analizlerinin karşılaştırma yapılabilmesi için mutlaka deneme başında ve
beş yılın sonunda tekrarlanmasına,
Her yıl toprağa karıştırılacak saplardaki C/N oranı ile selüloz ve lignin miktarlarının
belirlenmesine,
Toprak analizlerinin organik materyal ilavelerinin farklılığını görmek için 0-20 ve 2040 cm derinliklerde yapılmasına,
Denemelerde çıkışta metre karedeki bitki sayısının belirlenmesine,
Denemede kullanılacak azot ve fosfor miktarlarının gözden geçirilmesine,
Projenin raportör görüşleri ve grup kararları doğrultusunda düzenlenerek
uygulanması önerisi ile ATK’ya sunulmasına karar verildi.
PROGRAM ADI : Toprak Verimliliği
DOĞU ANADOLU TARIMSAL ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ / ERZURUM
Proje No
Proje Başlığı
Projeyi Yürüten Kuruluş
Projeyi Destekleyen
Kuruluş
Proje Yürütücüsü
Başlama-Bitiş Tarihleri
Karar:






Humik Asit ve Bitki Gelişimini Teşvik Edici Bakteri
Uygulamalarının Meralarda Verim ve Bazı Mera Özellikleri
Üzerine Etkileri
Doğu Anadolu Tarımsal Araştırma Enstitüsü/Erzurum
- Atatürk Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarla Bitkileri Bölümü
ve Bitki Koruma Bölümü,
- Türkiye Kömür İşletmeleri
- Biomarket Tarımsal Bioteknolojik Ürünler Pazarlama ve
Sanayi Limited Şirketi
Zeynep YILDIRIM
2015-2018
Proje yeni teklif olarak gruba sunuldu.
Projeden enzim analizlerinin çıkarılmasına,
Humik asit konularının 0, 5 ve 10 L/da olacak şekilde uygulanmasına,
Denemelerin tesadüf bloklarında faktöriyel deneme desenine uygun olarak
kurulmasına,
İlk yıl ön verim alınarak kovaryans analizinin yapılmasına,
Projenin grup önerileri doğrultusunda düzenlenerek ATK’ya sunulmasına karar
verildi.
PROGRAM ADI: Toprak Verimliliği
TOPRAK GÜBRE VE SU KAYNAKLARI MERKEZ ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ
/ANKARA
Proje No
Proje Başlığı
Projeyi Yürüten Kuruluş
Projeyi Destekleyen
Kuruluş
Proje Yürütücüsü
Başlama-Bitiş Tarihleri
Karar:


Bazı Organik Materyallerin Humik ve Fulvik Asit
İçeriklerinin Spektroskopik Olarak Tanımlanması ve Uygun
Analiz Yöntemlerinin Belirlenmesi
Toprak Gübre ve Su Kaynakları Merkez Araştırma
Enstitüsü/Ankara
- Ankara Üniversitesi, Ziraat Fakültesi
- Yeditepe Üniversitesi, Kimya Mühendisliği
Vecihe İNCİRKUŞ
2015-2018
Proje yeni teklif olarak gruba sunuldu.
Projenin raportör görüşleri ve grup kararları doğrultusunda
uygulanması önerisi ile ATK’ya sunulmasına karar verildi.
düzenlenerek
PROGRAM ADI : Toprak Verimliliği
TOPRAK GÜBRE VE SU KAYNAKLARI MERKEZ ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ /
ANKARA
Proje No
Proje Başlığı
Projeyi Yürüten Kuruluş
Projeyi Destekleyen
Kuruluş
Proje Yürütücüsü
Başlama-Bitiş Tarihleri
Karar:







Humik Asit ile Azaltılmış Azotlu Gübrelemenin Ekmeklik
Buğdayın Verim ve Kalitesi Üzerine Etkisi
Toprak Gübre ve Su Kaynakları Merkez Araştırma Enstitüsü
/Ankara
Mahmut Reşat SOBA
2015-2017
Proje yeni teklif olarak gruba sunuldu.
Denemenin fosfor denemesi olarak yürütülmesine,
Denemenin tesadüf bloklarında 5x5 faktöriyel deneme olarak düzenlenmesine,
Fosfor konularının 0-3-6-9-12 kg P2O5/da olarak düzenlenmesine,
TKİ Humas seviyelerinin 0-1,5-3-4,5-6 kg/da olacak şekilde düzenlenmesine,
TKİ tarafından projenin desteklenmesine,
Projenin raportör görüşleri ve grup kararları doğrultusunda düzenlenerek
uygulanması önerisi ile ATK’ya sunulmasına karar verildi.
PROGRAM ADI : Toprak Verimliliği
MEYVECİLİK ARAŞTIRMA İSTASYONU / ISPARTA
Proje No
Proje Başlığı
Projeyi Yürüten Kuruluş
Projeyi Destekleyen
Kuruluş
Proje Yürütücüsü
Başlama-Bitiş Tarihleri
Organik Toprak Düzenleyicilerin Fidan Gelişimi Üzerine
Etkilerinin Belirlenmesi
Meyvecilik Araştırma İstasyonu/Isparta
Z.M. S.Tarım San.Tic.Ltd.Şti.
Mesut ALTINDAL
2015-2017
Karar:





Proje yeni teklif olarak gruba sunuldu.
Proje isminin “Leonardit ve Şlempe Kaynaklı Organik Materyallerin Fidan Gelişimi
Üzerine Etkilerinin Belirlenmesi” olarak değiştirilmesine,
Deneme deseninin düzenlenmesine,
Asit özellikte (pH3-5) bir leonardit materyalinin de projeye eklenmesine,
Projenin raportör görüşleri ve grup kararları doğrultusunda düzenlenerek
uygulanması önerisi ile ATK’ya sunulmasına karar verildi.
PROGRAM ADI: Toprak Verimliliği
MEYVECİLİK ARAŞTIRMA İSTASYONU / ISPARTA
Proje No
Proje Başlığı
Projeyi Yürüten Kuruluş
Projeyi Destekleyen Kur.
Proje Yürütücüsü
Başlama-Bitiş Tarihi
Karar:


Elma
Ağaçlarında
Çinko
Eksikliğinin
Giderilmesine Yönelik Gübreleme Uygulamaları
Meyvecilik Araştırma İstasyonu / Eğirdir-Isparta
Dr. Kadir UÇGUN
2015-2017
Proje yeni teklif olarak gruba sunuldu.
Projenin getirilen şekliyle reddine, projenin grubun önerileri doğrultusunda
olgunlaştırılarak bir sonraki toplantıya getirilmesine karar verildi.
PROGRAM ADI: Toprak Verimliliği
BAĞCILIK ARAŞTIRMA İSTASYONU / MANİSA
Proje No
Proje Başlığı
Projeyi Yürüten
Kuruluş
Projeyi Destekleyen
Kuruluş
Proje Yürütücüsü
Başlama-Bitiş Tarihi
Karar:












ANA
PROJE:
Ege
Bölgesi
Bağcılığında
Verim ve Kalitenin Geliştirilmesine Yönelik Fizyolojik çalışmalar
ALT PROJE: Sultani Çekirdeksiz Üzüm Çeşidinde Farklı Dozlarda
Çinko (Zn) Uygulamalarının Verim ve Kaliteye Etkisi
Bağcılık Araştırma İstasyonu/Manisa
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Toprak
Bilimi ve Bitki Besleme Bölümü
Özen MERKEN
2015-2018
Proje yeni teklif olarak gruba sunuldu.
Çinko konularının saf çinko değil çinko sülfat olarak verilmesine,
Topraktan uygulamaların 0,5-1,0-1,5 kg/da çinko sülfat olacak şekilde
düzenlenmesine,
Yaprak uygulamaları çinko sülfat seviyesinin %0,3 olacak şekilde düzenlenmesine,
Denemenin faktöriyel deneme olarak düzenlenmesine,
Denemelerin 3 tekerrürlü olarak düzenlenmesine, her tekerrürde 6 omca alınmasına,
Yapraktan bir kez uygulama konusunun çiçeklenmeden sonra yapılmasına,
İkinci uygulamadan iki hafta sonra 3. uygulamanın yapılmasına,
Ayrı bir kontrol konusu olarak alınmış olan “Analiz sonucu önerilen Zn gübrelemesi”
konusunun projeden çıkarılmasına,
Uygulamalar yapılmadan önce her omcadan bir yıl ön verim alınarak kovaryans
analizinin yapılmasına,
Konu ile doğrudan ilgili literatürlerin eklenmesine,
Projenin grup önerileri doğrultusunda düzenlenerek ATK’ya sunulmasına karar
verildi.
PROGRAM ADI: Toprak Verimliliği
GAP TARIMSAL ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ / ŞANLIURFA
Proje No
Proje Başlığı
Projeyi Yürüten Kuruluş
Projeyi Destekleyen
Kuruluş
Proje Yürütücüsü
Başlama-Bitiş Tarihleri
Bazı Antepfıstığı Anaç ve Çeşitlerinin Besin Elementlerini
Kullanma Etkinliklerinin Belirlenmesi
GAP Tarımsal Araştırma Enstitüsü
- Harran Üniversitesi, Ziraat Fakültesi
- Antepfıstığı Araştırma İstasyonu Müdürlüğü
Yılmaz IŞIK
2015-2019
Karar:


Proje yeni teklif olarak gruba sunuldu.
Projenin bu haliyle reddine, projenin iki anaçta gübre seviyesi çalışması şeklinde grup
önerileri doğrultusunda hazırlanarak gelecek yıl grup toplantısına getirilmesine karar
verildi.
PROGRAM ADI: Toprak Kalitesi ve Toprak Kirliliği
GAP ULUSLARARASI TARIMSAL ARAŞTIRMA VE EĞİTİM MERKEZİ/
DİYARBAKIR
Proje No
Proje Başlığı
Projeyi Yürüten
Kuruluş
Projeyi Destekleyen
Kuruluş
Proje Yürütücüsü
Başlama-Bitiş Tarihleri
Entegre Alt Proje: Diyarbakır, Batman ve Şırnak İlleri Tarım
Topraklarının Bitki Besin Maddesi ve Potansiyel Toksik Element
Kapsamlarının Belirlenmesi, Veri Tabanının Oluşturulması ve
Haritalanması
GAP Uluslararası Tarımsal Araştırma ve Eğitim MerkeziDiyarbakır
Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü
Abdullah EREN
2015-2017
Karar:


Proje yeni teklif olarak gruba sunuldu.
Projenin yürümekte olan Ülkesel projenin alt projesi olarak uygulanması önerisiyle
ATK’ya sunulmasına karar verildi.
DEVAM EDEN PROJELER
PROGRAM ADI: Toprak Verimliliği
TOPRAK GÜBRE VE SU KAYNAKLARI MERKEZ ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ
/ANKARA
Proje No
Proje Başlığı
Projeyi Yürüten Kuruluş
Projeyi Destekleyen Kuruluş
Proje Yürütücüsü
Başlama-Bitiş Tarihleri
Çeltik Kavuzlu Tavuk Gübresinin Kompostlanması ve
Tarımda Kullanılma Olanaklarının Araştırılması
Toprak Gübre ve Su Kaynakları Merkez Araştırma
Enstitüsü/Ankara
Gamze DEPEL
2014-2017
Projenin ilk yılı olması nedeniyle sunumu yapılmayan projede, proje sahipleri
tarafından Bolu’da patates denemesi yerine ve Ankara’da buğdayla çalışmak
konusunda taleplerini bildirmişlerdir
Karar:
- Talep edilen il değişikliği kabul edilmeyip, proje konusunun o bölgedeki kamusal
önemi ve yaygın etkisi bakımından Bolu’da yürütülmesine,
- Denemenin PatatesXSilajlık mısırXNohut ekim nöbetinde çakılı olarak yürütülmesine
karar verilmiştir.
PROGRAM ADI: Toprak Verimliliği
TOPRAK GÜBRE VE SU KAYNAKLARI MERKEZ ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ/
ANKARA
Proje No
TAGEM/TSAD/13/A13/PO7/01-02
Proje Başlığı
Kireçtaşı ve Marn Ana Materyaller Üzerinde Oluşan
Topraklarda Humik Asit ve Gübre Uygulamalarının Bitki
Besin Maddelerinin Formları ve Toprak Verimliliği
Üzerine Etkisi
Toprak Gübre ve Su Kaynakları Merkez Araştırma
Enstitüsü Müdürlüğü
Projeyi Yürüten Kuruluş
Projeyi Destekleyen Kuruluş
Proje Yürütücüsü
Mehmet KEÇECİ
Başlama-Bitiş Tarihleri
2012-2017
Karar:
 Proje gelişme raporu gruba sunuldu.
 Projenin devamına karar verildi
PROGRAM ADI: Toprak Verimliliği
GEÇİT KUŞAĞI TARIMSAL ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ / ESKİŞEHİR
Proje No
TAGEM – BB-100205E6
Proje Başlığı
Projeyi Yürüten
Kuruluş
Bursa Yöresinde Azot, Fosfor ve Potasyum Uygulamalarının
Kestane Verimi ve Bazı Kalite Özelliklerine Etkileri
Geçit Kuşağı Tarımsal Araştırma Enstitüsü MüdürlüğüESKİŞEHİR
Projeyi Destekleyen
Kuruluş
Proje Yürütücüsü
Serdar TOPRAK
Başlama-Bitiş
Tarihleri
2011 -2013
Karar:

Projenin toplu sonuç raporu gruba sunuldu.

Doç. Dr. Ali Rıza DEMİRKIRAN ve Dr. Gülen ÖZYAZICI’nın raportör olarak
görevlendirilmesine,

Proje Sonuç Raporunun bir sonraki grup toplantısına getirilmesine karar verildi.
PROGRAM ADI: Toprak Verimliliği
GEÇİT KUŞAĞI TARIMSAL ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ / ESKİŞEHİR
Proje No
TAGEM/TSKAD/12/A13/P4/7
Proje Başlığı
Afyonkarahisar / Sultandağı Yöresinde Farklı Seviyelerde
Uygulanan Kalsiyum ve Magnezyum Uygulamalarının Kirazın
Verim ve Meyve Kalitesine Etkisi
Projeyi Yürüten
Kuruluş
Projeyi Destekl.Kurum
Geçit Kuşağı Tarımsal Araştırma Enstitüsü / Eskişehir
Proje Yürütücüsü
Volkan ALVEROĞLU
Başlama-Bitiş Tarihleri
2012 - 2013
Karar:





Proje gelişme raporu gruba sunuldu.
Deneme yeri toprak analiz sonuçlarına göre denemenin magnezyum yerine gruba
ilk geldiği şekliyle potasyum gübrelemesi olarak yürütülmesine,
İlk kalsiyum uygulamasının çiçeklenmeden önce dallara yapılmasına,
çiçeklenmeden sonra da 3 kez birer hafta ara ile kalsiyum nitrat olarak
uygulanmasına,
Potasyum uygulamalarının 500-1000-1500 g/ağaç olacak şekilde potasyum sülfat
kullanılarak yapılmasına,
Projenin devamına karar verildi.
PROGRAM ADI: Toprak Verimliliği
GAP TARIMSAL ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ / ŞANLIURFA
TAGEM/TSKAD/13/A13/P04/9
Proje No:
Proje Başlığı
Selenyum Uygulamalarının Mısır Bitkisinin Verim, Verim
Unsurları ve Yem Kalitesi Üzerine Etkileri
Projeyi Yürüten Kuruluş GAP Tarımsal Araştırma Enstitüsü /Şanlıurfa
Projeyi Destekleyen
Kuruluş
Proje Yürütücüsü
Dr. Aişe DELİBORAN
Başlama- Bitiş Tarihleri
2013-2016
Karar:




Proje gelişme raporu gruba sunuldu.
Projeden Yrd. Doç. Dr. Erdal SAKİN, Elif Didem Gülle SAKİN, Mehtap
SARAÇOĞLU çıkarılarak Hatice KARA ve Yasemin Tuba TEKGÜL ‘ün projeye
dahil edilmesine,
Proje kullanılan mısır çeşidinin azot içeriğine bakılarak, analizlerin kontrol
edilmesine,
Projenin devamına karar verildi.
PROGRAM ADI: Toprak Verimliliği
GAP TARIMSAL ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ / ŞANLIURFA
Proje No
TAGEM – BB – 090205J1
Proje Başlığı
Harran Ovası Koşullarında Aspir (Carthamus tinctorius)
Bitkisinin Azotlu ve Fosforlu Gübre İsteğinin
Belirlenmesi
GAP Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü-Şanlıurfa
Projeyi Yürüten Kuruluş
Projeyi Destekleyen Kuruluşlar
Proje Yürütücüsü
Başlama-Bitiş Tarihleri
Mehtap SARAÇOĞLU
2010-2012
Karar:



Projenin toplu sonuç raporu gruba sunuldu,
Dr. Yusuf IŞIK ve Dr. Suay BAYRAMİN’İN raportör olarak görevlendirilmesine,
Proje Sonuç Raporunun bir sonraki grup toplantısına getirilmesine karar verildi.
PROGRAM ADI : Toprak Verimliliği
ATATÜRK BAHÇE KÜLTÜRLERİ MERKEZ ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ- YALOVA
Proje No
Proje Başlığı
TAGEM/TSKAD 12 A13 P04-6
Güvey Fenerinde (Physalis peruviana l.) Farklı Azot Seviyelerinin
Verim, Beslenme ve Bazı Kalite Kriterleri Üzerine Etkisinin
Araştırılması
Atatürk Bahçe Kültürleri Merkez araştırma Enstitüsü-YALOVA
Projeyi Yürüten
Kuruluş
Projeyi Destekleyen
Kuruluş
Proje Yürütücüsü
Uz. Barış ALBAYRAK
Başlama- Bitiş Tarihleri 2011-2013
Karar:



Projenin toplu sonuç raporu gruba sunuldu.
Dr. Betül BAYRAKLI ve Dr. Hatun BARUT’un raportör olarak
görevlendirilmesine,
Proje Sonuç Raporunun bir sonraki grup toplantısına getirilmesine karar verildi.
PROGRAM ADI
: Toprak Verimliliği
BATI AKDENİZ TARIMSAL ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ /ANTALYA
Projeyi Yürüten Kuruluş
?
Antalya Koşullarında Bazı Silajlık Mısır Çeşitlerinin Azotlu
Gübre İsteğinin Belirlenmesi
Batı Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü ANTALYA
Projeyi Destekleyen
Kuruluş
Proje Yürütücüsü
Ali KOÇ
Başlama-Bitiş Tarihleri
2011-2013
Proje No
Proje Başlığı
Karar:



Projenin toplu sonuç raporu gruba sunuldu,
Dr. Yusuf IŞIK ve Dr. Hesna ÖZCAN ın raportör olarak görevlendirilmesine,
Proje Sonuç Raporunun bir sonraki grup toplantısına getirilmesine karar verildi.
PROGRAM ADI: Toprak Verimliliği
GAP TARIMSAL ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ / ŞANLIURFA
Proje No
TAGEM-BB-100205J01
Proje Başlığı
Şanlıurfa Koşullarında Yetiştirilen Zeytinde (Olea europaea)
Çinko ve Bor Uygulamalarının Verim ve Kalite Üzerine Etkileri
Yürütücü Kuruluş
GAP Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü
Projeyi Destekl.Kurum
Proje Yürütücüsü
Sibel SÖYLEMEZ
Proje Başlama- Bitiş Tarihi 2011-2015
Karar:






Projenin gelişme raporu gruba sunuldu.
Yaprak örneklerinin kasım-aralık-ocak ayları içinde alınmasına,
Proje liderinin grup toplantısına katılımının sağlanmasına,
Toprak analizlerinin başka bir laboratuvarda kontrol amacıyla yapılmasına,
Projenin sağlıklı bir şekilde yürütülmesi için Enstitü komitesinin proje lideri ve
yürütücülerinin de katılımıyla projeyi tüm verileriyle değerlendirerek, gerekli
kontrolleri ve doğrulamaları yaptıktan sonra Toplu Sonuç raporunun olarak bir
sonraki gruba gönderilmesinin sağlanmasına,
Projenin devamına karar verildi.
PROGRAM ADI: Toprak Verimliliği
ULUSLARARASI TARIMSAL ARAŞTIRMA ve EĞİTİM MERKEZİ / İZMİR
Proje No:
TAGEM/TSKAD/13/A13/P04/11
Proje Başlığı:
Projeyi Destekleyen Kuruluş
İzmir Koşullarında TKİ-Humas ve Azaltılmış Gübre
Seviyelerinin Patatesin Verim ve Kalite Özellikleri
Üzerine Etkisinin Belirlenmesi
Uluslararası Tarımsal Araştırma ve Eğitim Merkezi
Müdürlüğü / Menemen-İzmir
Türkiye Kömür İşletmeleri Müdürlüğü
Proje Yürütücüsü
Vural KARAGÜL
Başlama-Bitiş Tarihleri
2013-2015
Projeyi Yürüten Kuruluş
Karar:





Proje gelişme raporu gruba sunuldu.
Sulamaların daha dikkatli yapılmasına,
Azotlu gübrenin en az üçe bölünerek uygulanmasına,
Projede azot ve su kullanım etkinliğinin belirlenmesine,
Projenin devamına karar verildi.
PROGRAM ADI : Toprak Verimliliği
ORTA KARADENİZ GEÇİT KUŞAĞI TARIMSAL ARAŞTIRMA İSTASYONU /
TOKAT
Proje No:
Proje Başlığı
TAGEM-BB-100205G01
Destekleyici Bitki Besleme Sisteminde Azaltılmış Azotlu
Gübre Uygulamalarının Bitki Verim ve Toprak Özellikleri
Üzerine Etkileri
Projeyi Yürüten Kuruluş
Orta Karadeniz Geçit Kuşağı Tarımsal Araştırma İstasyonu
Müdürlüğü-Tokat
Projeyi Destekleyen Kuruluş
Ömer Faruk NOYAN
Proje Yürütücüsü
2011-2014
Başlama-Bitiş Tarihleri
Karar:
 Projenin gelişme raporu gruba sunuldu.
 Proje lideri Mustafa DEMİR’in kurumdan ayrılması nedeniyle proje lideri olarak
Ömer Faruk NOYAN’ın görev almasına,
 Projenin Toplu Sonuç raporunun bir sonraki grup toplantısına getirilmesine karar
verildi.
PROGRAM ADI: Toprak Verimliliği
GAP TARIMSAL ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ / ŞANLIURFA
Proje No:
TAGEM-BB-060201J01
Proje Başlığı
Harran Ovası Koşullarında Nar (Punica granatum L.) Yetiştirilen
Alanlara Uygulanan Farklı Gübre Kaynaklarının Verim ve Toprağın
Bazı Özellikleri Üzerine Etkileri
GAP Tarımsal Araştırma Enstitüsü - Şanlıurfa
Projeyi Yürüten Kuruluş
Projeyi Destekleyen
Kuruluş
Proje Yürütücüsü
Harran Üniversitesi Ziraat Fakültesi
Başlama- Bitiş Tarihleri
2009 – 2015
Abdullah ŞAKAK
Karar:





Proje gelişme raporu gruba sunuldu.
Toprak analizlerinin kontrol edilmesine,
Kontrol amacıyla toprak analizlerinin başka bir laboratuvarda yapılmasına,
Proje liderinin önerisi kabul edilerek her yıl yapılan pomolojik gözlemlerin projenin son
yılında yapılmasına,
Projenin devamına karar verildi.
PROGRAM ADI: Toprak Verimliliği
ATATÜRK BAHÇE KÜLTÜRLERİ MERKEZ ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ YALOVA
TAGEM/TSKAD 12 A13 P04-5
Soğanda (Allium cepa) Azot ve Kükürt Uygulamalarının Verim,
Beslenme Ve Bazı Kalite Kriterleri Üzerine Etkisinin Araştırılması
(Doktora Tezi)
Projeyi Yürüten Kuruluş Atatürk Bahçe Kültürleri Merkez Araştırma Enstitüsü-YALOVA
Proje No:
Proje Başlığı
Projeyi Destekleyen
Kuruluş
Proje Yürütücüsü
- Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Toprak Bölümü
- Özersoylar Kükürt
Uz. Barış ALBAYRAK
Başlama- Bitiş Tarihleri
2012-2013
Karar:
 Projenin gelişme raporu gruba sunuldu,
 Projenin Toplu Sonuç raporunun bir sonraki grup toplantısına getirilmesine karar verildi.
PROGRAM ADI: Toprak Verimliliği
GEÇİT KUŞAĞI TARIMSAL ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ / ESKİŞEHİR
Proje No
Proje Başlığı
Projeyi Yürüten Kuruluş
Projeyi Destekleyen
Kuruluş
Proje Yürütücüsü
TAGEM/TSKAD/13/A13/P04/5
Farklı Miktarlarda Uygulanan Fosforun Aspirde Biyodizel
Verim ve Kalitesine Etkisi
Geçit Kuşağı Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü
Didem ÖZEN
2013-2015
Başlama-Bitiş Tarihleri
Karar:
 Proje gelişme raporu gruba sunuldu.
 Projeden motor testlerinin çıkarılmasına,
 Aspir ekiminin 28 cm aralıkta yapılmasına,
 Projeye Erdinç SAVAŞLI, Oğuz ÖNDER ve Ramis DAYIOĞLU’nun ilave edilmesine,
 Projenin devamına karar verildi.
PROGRAM ADI : Toprak Verimliliği
TOPRAK GÜBRE VE SU KAYNAKLARI MERKEZ ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ/
ANKARA
Proje No
TAGEM/TSKAD/13/A13/P04/1
Proje Başlığı
Projeyi Yürüten Kuruluş
Orta Anadolu Bölgesinde Hayvansal (Tavuk, Sığır, Koyun)
Gübrelerin Potansiyeli, Besin Maddesi İçerikleri İle
Mineralizasyon Durumlarının Belirlenmesi
Toprak Gübre ve Su Kaynakları Merkez Araştırma Enstitüsü
Projeyi Destekleyen
Kuruluş
Proje Yürütücüsü
Mehmet KEÇECİ
Başlama-Bitiş Tarihleri
2013-2016
Karar:
 Proje gelişme raporu gruba sunuldu.
 Proje lideri Dr. Mehmet KEÇECİ’nin iş yoğunluğundaki artış sebebiyle proje
liderliğine Dr. Derya SÜREK’in getirilmesine,
 Projenin devamına karar verildi.
PROGRAM ADI : Toprak Verimliliği
TOPRAK GÜBRE VE SU KAYNAKLARI MERKEZ ARAŞTIRMA
ENSTİTÜSÜ/ANKARA
Proje No
Proje Başlığı
TAGEM/ TSKAD / AR-GE /12/A13/PO4/1
Toprak Gübre ve Su Kaynakları Merkez Araştırma
Enstitüsü Rhizobium Koleksiyonunun Geliştirilmesi ve
Yeni İzolasyonlarla Zenginleştirilerek Gen Bankası
Oluşturulması
Projeyi Yürüten Kurum
Toprak Gübre ve Su Kaynakları Merkez Araştırma
Enstitüsü
Projeyi Destekleyen Kurum
Proje Yürütücüsü
Başlama-Bitiş Tarihleri
Karar:


Şule KAYA
2012-2015
Proje gelişme raporu olarak gruba sunuldu.
Projenin devamına karar verildi.
AFA ADI
: Toprak Su Kaynakları ve Çevre
PROGRAM ADI : Toprak Verimliliği
TOPRAK GÜBRE VE SU KAYNAKLARI MERKEZ ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ /
ANKARA
Proje No
Proje Başlığı
Doku Organ Kültürü Kullanılarak İn Vitro şartlarda Vesiküler
Arbusküler Mikorizalardan Monokültür Üretimi
Projeyi Yürüten Kuruluş
Toprak Gübre ve Su Kaynakları Merkez Araştırma Enstitüsü
Projeyi Destekl. Kurum
Proje Yürütücüsü
Songül DALCI
Başlama-Bitiş Tarihleri
2011-2013
Karar:



Proje gelişme raporu gruba sunuldu.
Toprak örneklerinde bünye analizlerinin yapılmasına,
Projenin 1 yıl uzatılarak devamına karar verildi.
PROGRAM ADI: Toprak Verimliliği
GAP TARIMSAL ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ / ŞANLIURFA
Proje No
TAGEM -BB-090205J02
Proje Başlığı
Projeyi Yürüten Kuruluş
Harran Ovası Koşullarında Mikorizanın (G. mossea) ve
Farklı Fosfor Dozlarının Biber Bitkisinin Gelişimine ve
Verimine Etkisi
GAP Tarımsal Araştırma Enstitüsü
Projeyi Destekleyen
Kuruluşlar
- Çukurova Üniversitesi
- Harran Üniversitesi
Proje Yürütücüsü
Nesibe Devrim ALMACA
Başlama-Bitiş Tarihleri
2012-2014
Karar:



Projenin gelişme raporu gruba sunuldu,
Denemelerden sağlıklı sonuç alınabilmesi için mikorizalarda canlılık testi
yapılmasına,
Projenin devamına karar verildi.
PROGRAM ADI: Toprak Verimliliği
BATI AKDENİZ TARIMSAL ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ / ANTALYA
Proje No
TAGEM/TSKAD/13/A13/P04/10
Proje Başlığı
Turunçgil Fidanı Yetiştiriciliğinde Anabaena sp.’nin
Biyogübre Olarak Kullanım Olanaklarının Araştırılması
Projeyi Yürüten Kuruluş
Batı Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü
Projeyi Destekleyen Kuruluş
Proje Yürütücüsü
Kerem YÜKSEL
Başlama-Bitiş Tarihleri
2013-2016
Karar:



Proje gelişme raporu gruba sunuldu.
İstatistiki değerlendirilmelerin yapılmasına,
Grup önerileri doğrultusunda projenin devamına karar verildi.
PROGRAM ADI: Toprak Verimliliği
DOĞU ANADOLU TARIMSAL ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ / ERZURUM
Proje No:
TAGEM-BB100205K1
Proje Başlığı :
Kimyasal Gübre Kullanımını Azaltacak Bitki Gelişimini
Teşvik Edici Bakteri Uygulamalarının Meralarda Verim
ve Bazı Mera Özellikleri Üzerine Etkileri
Projeyi Yürüten Kuruluş :
Doğu Anadolu Tarımsal Araştırma Enstitüsü -Erzurum
Projeyi Destekleyen Kuruluş :
TAGEM
Proje Yürütücüsü:
Nalan Zeynep Yıldırım
Başlama-Bitiş Tarihleri:
2010-2014
Karar:



Proje gelişme raporu gruba sunuldu.
Proje süresinin bir yıl uzatılmasına
Toplu sonuç raporunun hazırlanmasına karar verildi.
PROGRAM ADI: Toprak Verimliliği
ALATA BAHÇE KÜLTÜRLERİ ARAŞTIRMA İSTASYONU / MERSİN
Proje No
Proje Başlığı
TAGEM-BB-090205C5
Farklı miktarlarda Vermikest (Solucan Gübresi) Uygulamalarının
Çilekte Bazı Toprak Özellikleri, Verim ve Kaliteye Etkilerinin
Belirlenmesi
Projeyi Yürüten
Kuruluş
Alata Bahçe Kültürleri Araştırma İstasyonu -Mersin
Projeyi Destekleyen
Kuruluş
-Bionat Biyolojik Naturel Tarım San. Ve Tic.Ltd.Şti./ANTALYA
-Çiltar Tarım Ürünleri San.ve Tic.A.Ş/ADANA
-Tekeli Plastik/TARSUS
Proje Yürütücüsü
Başlama-Bitiş
Tarihleri
Murat ÇETİN
2009-2013
Karar:


Projenin toplu sonuç raporu gruba sunuldu,
Projenin Sonuç Raporunun yayınlanmamasına, proje ile ilgili gerekçeli kararın
yazılı olarak TAGEM’e iletilmesine karar verildi.
PROGRAM ADI: Toprak Verimliliği
GEÇİT KUŞAĞI TARIMSAL ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ / ESKİŞEHİR
Proje No
TAGEM/TSKAD/10/A13/P04/05
Proje Başlığı
Bitki Büyümesini Teşvik Eden Fosfor Çözücü Bakterilerin
Biyogübre Olarak Kullanım Olanaklarının Araştırılması
Projeyi Yürüten
Kuruluş
Projeyi Destekleyen
Kuruluş
Proje Yürütücüsü
Başlama-Bitiş
Tarihleri
Karar:


Geçit Kuşağı Tarımsal Araştırma Enstitüsü-Eskişehir
Özgür ATEŞ
2011-2015
Proje gelişme raporu gruba sunuldu.
Proje yürütücülerinden Halil POLAT ve Mevlüt YILMAZ’ın çıkarılarak Volkan
ALVEROĞLU’nun projeye dahil edilmesine,

Projenin devamına karar verildi.
PROGRAM ADI: Toprak Verimliliği
ANTEPFISTIĞI ARAŞTIRMA İSTASYONU / GAZİANTEP
Proje No
TAGEM/TSKAD/13/A13/P04/12
Proje Başlığı
Topraksız Ortamda (Aeroponik) Antepfıstığı Fidanlarının Mineral
Besin İhtiyacının Belirlemesi
Projeyi Yürüten
Kuruluş
Projeyi Destekleyen
Kuruluş
Proje Yürütücüsü
Başlama-Bitiş
Tarihleri
Antepfıstığı Araştırma İstasyonu Müdürlüğü
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üni. Ziraat Fakültesi
Dr. Nevzat ASLAN
2013-2015
Karar:

Proje gelişme raporu gruba sunuldu.

Ortam çözeltisinin EC takibi yapılarak gerektiğinde solüsyonun değiştirilmesine,

Projenin devamına karar verildi.
PROGRAM ADI: Toprak Verimliliği
BATI AKDENİZ TARIMSAL ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ / ANTALYA
Proje No:
TAGEM/TSKAD/12/A13/P04/9
Proje Başlığı :
Damla Sulama Sistemi ile Uygulanan Farklı Seviyelerdeki
Azotun Washington Navel Portakalında Verim ve Kalite
Özellikleri Üzerine Etkileri
Batı Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü-ANTALYA
Projeyi Yürüten
Kuruluş
Projeyi Destekleyen
Kuruluş
Proje Yürütücüsü
Dr. Dilek GÜVEN
2012-2015
Başlama-Bitiş
Tarihleri
Karar:
 Proje gelişme raporu gruba sunuldu.
 Fosforlu ve magnezyumlu gübre miktarlarının artırılmasına,
 Sulama suyu analizlerinin yapılmasına,
 Projenin devamına karar verildi.
PROGRAM ADI: Toprak Verimliliği
ULUSLARARASI TARIMSAL ARAŞTIRMA ve EĞİTİM MERKEZİ /İZMİR
Proje No:
TAGEM/TSKAD/13/A13/P04/6
Proje Başlığı :
Fertigasyon Yöntemiyle Uygulanacak Azot ve
Fosforun, Salçalık Biberin Verimi ve Bazı Kalite
Özelliklerine Etkisinin Belirlenmesi
Uluslararası Tarımsal Araştırma ve Eğitim Merkezi
Müdürlüğü- İZMİR
Projeyi Yürüten Kuruluş
Projeyi Destekleyen Kuruluş
Proje Yürütücüsü
Nuri CANDAN
Başlama-Bitiş Tarihleri
2013-2015
Karar:




Proje gelişme raporu olarak gruba sunuldu.
Toprakta toplam fosfor analizlerinin yapılmasına gerek olmadığına,
Deneme parsellerinde iki sıranın iptal edilerek deneme parsel büyüklüğünün
küçültülmesine,
Projenin devamına karar verildi.
PROGRAM ADI: Toprak Verimliliği
KONYA TOPRAK SU VE ÇÖLLEŞME İLE MÜCADELE ARAŞTIRMA
İSTASYONU
Proje No
TAGEM/TSKAD/13/A13/P04/7
Proje Başlığı
Fertigasyon Yöntemiyle Farklı Miktarlarda Azot Uygulamalarının
Şeker Pancarı Yumru Verimi Üzerine Etkilerinin Belirlenmesi
Konya Toprak Su Ve Çölleşme İle Mücadele Araştırma İstasyonu
Projeyi Yürüten
Kuruluş
Projeyi Destekleyen
Kuruluş/lar
Proje Yürütücüsü
Konya Pancar Yetiştiricileri Kooperatifi
Naci Demirci
Başlama- Bitiş Tarihleri 2012-2015
Karar:





Proje gelişme raporu olarak gruba sunuldu.
Sulama suyu analizlerinin yapılmasına,
Doğru zamanda yaprak örneklerinin alınarak azot, fosfor, potasyum analizlerinin
yapılmasına,
Azot kullanım etkinliği ve su kullanım etkinliğinin belirlenmesine
Projenin devamına karar verildi.
PROGRAM ADI: Toprak Verimliliği
KONYA TOPRAK SU VE ÇÖLLEŞME İLE MÜCADELE ARAŞTIRMA
İSTASYONU
TAGEM/TSKAD/13/A13/P04/8
Proje No:
Fertigasyon Yöntemiyle Farklı Miktarlarda Azot Uygulamalarının
Proje Başlığı
Patatesin Yumru Verimi Üzerine Etkilerinin Belirlenmesi
Konya Toprak Su ve Çölleşme İle Mücadele Araştırma İstasyonu
Projeyi Yürüten
Kuruluş
Projeyi Destekleyen - Niğde Patates Araştırma İstasyonu Müdürlüğü
- Konya Şeker Sanayii ve Ticaret Anonim Şirketi
Kuruluş
Proje Yürütücüsü
Nihal GÖKSU
Başlama- Bitiş
2012-2015
Tarihleri
Karar:
 Proje gelişme raporu gruba sunuldu.
 Fosforlu gübre miktarının artırılmasına,
 Potasyumlu gübre kullanılmasına,
 Sulama suyu analizlerinin yapılmasına,
 Depolama ömrünün konular bazında belirlenmesine,
 Doğru zamanda yaprak örneklerinin alınarak azot, fosfor, potasyum analizlerinin
yapılmasına,
 Azot kullanım etkinliği ve su kullanım etkinliğinin belirlenmesine
 Projenin devamına karar verildi.
PROGRAM ADI: Toprak Verimliliği
TOPRAK GÜBRE VE SU KAYNAKLARI MERKEZ ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ
Proje No
???
Proje Başlığı
Toprakların Karbon Tutulumu ve Sürdürülebilirliği
Üzerine Toprak İşleme Tekniklerinin Etkileri
Toprak Gübre ve Su Kaynakları Merkez Araştırma
Enstitüsü
- Tarımsal İşletmeler Genel Müdürlüğü (TİGEM)
- Ank.Üni.Zir.Fak. Toprak Bölümü.; -- Tarım Mak.Böl.
Dr. Derya SÜREK
2011-2016
Projeyi Yürüten Kuruluş
Projeyi Destekleyen Kuruluş
Proje Yürütücüsü
Başlama-Bitiş Tarihleri
Karar:




Proje gelişme raporu gruba sunuldu.
Ekim nöbetinde yer alan nohutdan tavşan zararı nedeniyle sonuç alınamadığından
nohut yerine kışlık mercimeğin ekim nöbetine dahil edilmesine,
M. Yağmur POLAT’ın TAGEM’de görevlendirilmesi sebebiyle projeden
çıkarılmasına,
Projenin devamına karar verildi.
/ANKARA
PROGRAM ADI: Toprak Verimliliği
ALATA BAHÇE KÜLTÜRLERİ ARAŞTIRMA İSTASYONU / MERSİN
Proje No
Proje Başlığı
Projeyi Yürüten Kur.
Projeyi Dest.Kuruluş/
Proje Yürütücüsü
TAGEM/TSKAD/12/A13/P04/4
Sera Koşullarında Bazaltik Tüf ve Çiftlik Gübresi
Uygulamasının Toprak Solarizasyonuna Etkilerinin
Araştırılması ve Toprak Sıcaklığının Matematiksel
Modellenmesi
Alata Bahçe Kültürleri Araştırma İstasyonu Müdürlüğü/
Mersin
Çukurova Üniversitesi Toprak Bölümü,
Çukurova Üniversitesi Bitki Koruma Bölümü
Mustafa Kemal Üniversitesi Toprak Bölümü
Dr. Yusuf TÜLÜN
2012-2013
Başlama-Bitiş Tarihleri
Karar:
 Proje gelişme raporu gruba sunuldu.
 Projenin bir yıl daha uzatılmasına,
 Gelecek yıl toplu sonuç getirilmesine,
 Zeyni AKTAŞ ve İsmail ŞEYHANLI’nın kurumdan ayrılmaları nedeniyle projeden
çıkarılmasına,
 Projenin devamına karar verildi.
PROGRAM ADI: Toprak Verimliliği
GEÇİT KUŞAĞI TARIMSAL ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ / ESKİŞEHİR
TAGEM/TSK-11/A13/P04/01
Proje No
Proje Başlığı
Projeyi Yürüten Kuruluş
Projeyi
DestekleyenKuruluş
Proje Yürütücüsü
Başlama-Bitiş Tarihleri
Karar:



Buğday Üretim Alanlarında Daraltılmış Alan Uygulamasının
Gübre Tüketimine Etkisi
Geçit Kuşağı Tarımsal Araştırma Enstitüsü-Eskişehir
Gülser YALÇIN
2011-2013
Projenin gelişme raporu gruba sunuldu,
Projenin bir yıl uzatılmasına,
Projenin toplu sonuç raporunun hazırlanmasına karar verildi.
PROGRAM ADI: Toprak Verimliliği
GEÇİT KUŞAĞI TARIMSAL ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ / ESKİŞEHİR
Proje No
Proje Başlığı
Projeyi Yürüten
Kuruluş
Projeyi Destekleyen
Kur.
Proje Yürütücüsü
Başlama-Bitiş Tarihleri
TAGEM/TSKAD/11/A13/P04/03
Eskişehir
Sulu
Koşullarında
Buğday-Şekerpancarı
Münavebesinde Fiğin (Ara Bitki)
Yeşil Gübre Olarak
Kullanılmasının Ve Azaltılmış Azot Dozları Uygulamasının
Şekerpancarı Verimine Etkilerinin Belirlenmesi
Geçit Kuşağı Tarımsal Araştırma Enstitüsü-Eskişehir
Serdar TOPRAK
2011 -2013
Karar:

Projenin gelişme raporu gruba sunuldu,

Projenin devamına karar verildi.
PROGRAM ADI: Toprak Verimliliği
ORTA KARADENİZ GEÇİT KUŞAĞI TARIMSAL ARAŞTIRMA İSTASYONU /
TOKAT
Proje No:
Proje Başlığı
Projeyi Yürüten Kuruluş
Projeyi Destekleyen Kuruluş
00320G01
Tokat-Kazova’da Farklı Ekim Nöbeti Sistemlerinde,
Sürdürülebilir
ve
Geleneksel
Toprak
Yönetimi
Uygulamalarının Verim ve Bazı Toprak Özelliklerine Etkisi
Orta Karadeniz Geçit Kuşağı Tarımsal Araştırma İstasyonu
Proje Yürütücüsü
Ömer Faruk NOYAN
Başlama-Bitiş Tarihleri
2000- 2050
Karar:

Proje gelişme raporu gruba sunuldu.

Aşırı güneş etkisini önlemek amacıyla örtü kullanılmasına,

Laboratuvar analizlerinin gözden geçirilmesine,

Projenin devamına karar verildi.
PROGRAM ADI
: Toprak Verimliliği
BATI AKDENİZ TARIMSAL ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ /ANTALYA
Proje No
Proje Başlığı
Projeyi Yürüten Kuruluş
???
Örtüaltı Sebze Yetiştiriciliğinde Hızlı Analiz Teknikleri ile
Bitkinin Azot ve Potasyum ile Beslenme Durumunun
Belirlenmesi
Batı Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü-ANTALYA
Proje Yürütücüsü
- Yılmaz İç ve Dış Tic. Ltd. Şti.
- ADM Tarım Sanayi Ve Ticaret A.Ş.
Dr. Cevdet Fehmi ÖZKAN
Başlama-Bitiş Tarihleri
2011-2013
Projeyi Destekleyen Kuruluş
Karar:



Projenin toplu sonuç raporu gruba sunuldu.
Dr. Yusuf Işık ve Dr. Mehmet Ali Gürbüz’ün raportör olarak görevlendirilmesine,
Projenin sonuç raporunun hazırlanarak bir sonraki grup toplantısına getirilmesine
karar verildi.
PROGRAM ADI
: Toprak Kalitesi ve Toprak Kirliliği
ALATA BAHÇE KÜLTÜRLERİ ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ / MERSİN
TAGEM/TA/08/06/01/016
Bazı Süs Bitkilerinin Bioindikatör Olarak Fitoremediasyonda
Proje Başlığı
Kullanılabilirliğinin Araştırılması
Projeyi Yürüten Kuruluş Alata Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü Erdemli-MERSİN
- Ç.Ü. Ziraat Fakültesi Peyzaj Bölümü, ADANA
Projeyi Destekleyen
- Tarsus Belediyesi
Kuruluş
Dr. Ayhan AYDIN
Proje Yürütücüsü
Proje No
Başlama- Bitiş Tarihleri
Karar:

2009- 2012
Projenin toplu sonuç raporu gruba sunuldu.

Proje isminin “Bazı Süs Bitkilerinin Fitoindikatör Özelliklerinin Belirlenmesi” olarak
değiştirilmesine,

Analiz sonuçlarının gözden geçirilmesine,

Prof. Dr. Ayten NAMLI ve Günsu ATAĞ’ın raportör olarak görevlendirilmesine,

Projenin Sonuç Raporunun hazırlanarak bir sonraki gruba getirilmesine karar verildi.
PROGRAM ADI : Toprak Verimliliği
ATATÜRK TOPRAK SU VE TARIMSAL METEROLOJİ ARAŞTIRMA
İST./KIRKLARELİ
Proje No
TAGEM/TSKAD/13/A13/P04/2
Proje Başlığı
Kuru Koşullarda Ayçiçeğinin Azotlu Gübreleme Önerilerinde
İndeks Olarak Kullanılabilecek Parametrelerin ve Azotun Su
Kullanma Randımanı Üzerine Etkisinin Araştırılması
Atatürk Toprak Su ve Tarımsal Meteoroloji Araştırma
İstasyonu Müdürlüğü
Projeyi Yürüten Kuruluş
Projeyi Destekleyen
Kuruluş
Proje Yürütücüsü
Dr. Mehmet Ali GÜRBÜZ
Başlama-Bitiş Tarihleri
2013-2015
Karar:


Proje gelişme raporu gruba sunuldu.
Projenin devamına karar verildi.
PROGRAM ADI: Toprak ve Arazi Bilgi Sistemleri
TOPRAK GÜBRE VE SU KAYNAKLARI MERKEZ ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ /
ANKARA
Proje No
Proje Başlığı
TAGEM/TEKAD/12/AB/PO7/2
Ülkesel Coğrafi Toprak Veri Tabanı Oluşturulmasına Yönelik
Ankara Kalecik Örnek Alan Çalışması
Projeyi Yürüten Kuruluş
TGSKMAE
Projeyi Destekleyen
Kuruluş
Proje Yürütücüsü
Dr. Mustafa USUL
Başlama-Bitiş Tarihleri
2012-2014
Karar:
 Proje gelişme raporu olarak gruba sunuldu.
 Projenin devamına karar verildi.
PROGRAM ADI: Toprak ve Arazi Bilgi Sistemleri
TOPRAK GÜBRE VE SU KAYNAKLARI MERKEZ ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ/
ANKARA
Proje No
Proje Başlığı
Projenin İngilizce Başlığı
Projeyi Yürüten Kuruluş
Projeyi Destekleyen
Kuruluş
Proje Yürütücüsü
Başlama-Bitiş Tarihleri
TAGEM/TSKAD/12/A13/P07/1
Türkiye Topraklarının Bazı Verimlilik ve Organik Karbon
(TOK) İçeriğinin Coğrafi Veritabanının Oluşturulması
Constituting of National Geo-Spatial Database for Soil
Carbon Content and Soil Fertility Properties of Turkey’s Soils
Toprak Gübre ve Su Kaynakları Merkez Araştırma Enstitüsü
FAO
Dr. Bülent SÖNMEZ
2012-2017
Karar:
 Proje gelişme raporu gruba sunuldu.
 Projenin devamına karar verildi.
PROGRAM ADI
: Toprak ve Arazi Bilgi Sistemleri
ULUSLARARASI TARIMSAL ARAŞTIRMA ve EĞİTİM MERKEZİ/ İZMİR
Proje No
Proje Başlığı
Projeyi Yürüten Kuruluş
Projeyi Destekleyen
Kuruluş
Proje Yürütücüsü
Başlama-Bitiş Tarihleri
Karar:



Bakırçay Havzasında Coğrafi Bilgi Sistemi Tekniği ile
Tarımsal Arazi Kullanım Planlarının Oluşturulması
Uluslararası Tarımsal Araştırma Ve Eğitim Merkezi
Müdürlüğü-İzmir
Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Toprak Bölümü
Dr. Nejat ÖZDEN
2011 - 2014
Projenin gelişme raporu gruba sunuldu,
Projenin bir yıl uzatılmasına,
Projenin devamına karar verildi.
PROGRAM ADI: Toprak Kalitesi ve Toprak Kirliliği (P03)
TOPRAK GÜBRE VE SU KAYNAKLARI MERKEZ ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ
ANKARA
Proje No:
Proje Başlığı
TAGEM/TSKAD/12/A13/P04/2
Türkiye’de Azotlu Gübre Tüketiminin Akarsu Havzaları
Bazında Haritalanması ve Seçilen Bir Havzada ArcSWAT
Modeli ile Tarımsal Kaynaklı Nitrat Kirliliğinin Modellenmesi
Projeyi Yürüten Kuruluş
Toprak Gübre ve Su Kaynakları Merkez Araştırma Enstitüsü
Projeyi Destekleyen
Kuruluş
Proje Yürütücüsü
Dr. Armağan KARABULUT
Başlama-Bitiş Tarihleri
2011-2014
Karar:
 Proje gelişme raporu gruba sunuldu.
 Proje liderinin yurt dışında olması nedeniyle Enstitü tarafından proje lideri ve
yürütücülerinin belirlenmesine,
 Projenin devamına karar verildi.
PROGRAM ADI : Toprak ve Arazi Bilgi Sistemleri (P07)
TOPRAK VE SU KAYNAKLARI ARAŞTIRMALARI DAİRESİ
BAŞKANLIĞI/ANKARA
Proje No
Entegre Proje Başlığı
Projeyi Yürüten Kuruluş
Projeyi Destekleyen
Kuruluş
Ükesel Proje:Türkiye Tarım Topraklarının Bitki Besin
Maddesi ve Potansiyel Toksik Element Kapsamlarının
Belirlenmesi,Veri Tabanının Oluşturulması ve Haritalanması
Toprak ve Su Kaynakları Araştırmaları Dairesi Başkanlığı
Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü / Ankara
Proje Yürütücüsü
Dr. Kadriye KALINBACAK
Başlama-Bitiş Tarihleri
Karar:
2013-2014




Alt projelerin gelişme raporları gruba sunuldu.
Alt projeleri yürüten enstitü laboratuvarlarının en kısa sürede standart toprak
numunesi temin ederek analiz sonuçlarını kontrol etmelerine,
Arazi ve laboratuvar çalışmalarının standart veri elde edilecek şekilde
düzenlenmesine,
Alt projelerin devamına karar verildi.
PROGRAM ADI : Toprak ve Arazi Bilgi Sistemleri (P07)
ULUSLARARASI TARIMSAL ARAŞTIRMA VE EĞİTİM MERKEZİ / İZMİR
Proje No
Proje Başlığı
Projeyi Yürüten Kuruluş
TAGEM/TSKAD/13/A13/P07/01-01
Alt Proje: İzmir, Manisa ve Aydın İlleri Tarım Topraklarının
Bitki Besin Maddesi ve Potansiyel Toksik Element
Kapsamlarının Belirlenmesi, Veri Tabanının Oluşturulması ve
Haritalanması
Uluslararası Tarımsal Araştırma ve Eğitim Merkezi- İzmir
Projeyi Destekleyen
Kuruluş
Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü / Ankara
Proje Yürütücüsü
Dr. Nejat ÖZDEN
Başlama-Bitiş Tarihleri
Karar:
2013-2014


Projenin gelişme raporu gruba sunuldu,
Projenin devamına karar verildi.
PROGRAM ADI: Toprak ve Arazi Bilgi Sistemleri (P07)
TOPRAK GÜBRE VE SU KAYNAKLARI MERKEZ ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ /
ANKARA
Proje No
TAGEM/TSKAD/13/A13/P07/01-02
Proje Başlığı
Alt Proje:Ankara, Kırıkkale, Kırşehir, Kastamonu, Karabük,
Düzce, Çankırı ve Bolu İlleri Tarım Topraklarının Bitki Besin
Maddesi ve Potansiyel Toksik Element Kapsamlarının
Belirlenmesi, Veri Tabanının Oluşturulması ve Haritalanması
Toprak Gübre ve Su Kaynakları Merkez Araştırma Enstitüsü
Projeyi Yürüten Kuruluş
Projeyi Destekleyen
Kuruluş
Proje Yürütücüsü
Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü / Ankara
Başlama-Bitiş tarihi
2013-2014
Mehmet KEÇECİ
Karar:


Projenin gelişme raporu gruba sunuldu,
Projenin devamına karar verildi.
PROGRAM ADI: Toprak ve Arazi Bilgi Sistemleri (P07)
GAP TARIMSAL ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ / ŞANLIURFA
Proje No
TAGEM/TSKAD/13/A13/P07/01-03
Proje Başlığı
Alt Proje: Şanlıurfa, Mardin ve Siirt İlleri Tarım Topraklarının
Bitki Besin Maddesi ve Potansiyel Toksik Element Kapsamlarının
Belirlenmesi, Veri Tabanının Oluşturulması ve Haritalanması
Projeyi Yürüten
Kuruluş
Projeyi Destekleyen
Kuruluşlar
Proje Yürütücüsü
GAP Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü-Şanlıurfa
Başlama-Bitiş Tarihi
2013-2014
Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü / Ankara
Mehtap SARAÇOĞLU
Karar:


Projenin gelişme raporu olarak gruba sunuldu.
Projenin devamına karar verildi.
PROGRAM ADI: Toprak ve Arazi Bilgi Sistemleri (P07)
KONYA
TOPRAK
SU
VE
ÇÖLLEŞME
İLE
MÜCADELE
ARAŞTIRMA
İSTASYONU
Proje No
TAGEM/TSKAD/13/A13/P07/01-04
Proje Başlığı
Alt Proje: Konya, Karaman, Isparta, Burdur, Niğde ve Aksaray
İlleri Tarım Topraklarının Bitki Besin Maddesi ve Potansiyel
Toksik Element Kapsamlarının Belirlenmesi, Veri Tabanının
Oluşturulması ve Haritalanması
Konya Toprak Su Ve Çölleşme İle Mücadele Araştırma
İstasyonu
Projeyi Yürüten Kuruluş
Projeyi Destekleyen
Kuruluş/lar
Proje Yürütücüsü
Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü / Ankara
Başlama- Bitiş Tarihleri
2013-2014
Karar:




Dr. Yusuf IŞIK
Proje gelişme raporu olarak gruba sunuldu.
2013 yılı Mart ayı itibari ile başlanacak olan arazi çalışmaları arazi ekibi
oluşturulamadığından ve kurumda ki ulaşım aracı yetersizliği nedeniyle
başlatılamamıştır.
Projenin öngörüldüğü şekilde tamamlanabilmesi için çalışmaların hızla
başlatılmasına,
Projenin devamına karar verildi.
PROGRAM ADI : Toprak ve Arazi Bilgi Sistemleri (P07)
DOĞU ANADOLU TARIMSAL ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ / ERZURUM
Proje No
TAGEM/TSKAD/13/A13/P07/01-05
Proje Başlığı :
Projeyi Yürüten Kuruluş :
Alt Proje: Erzurum, Erzincan ve Bayburt İlleri Tarım
Topraklarının Bitki Besin Maddesi ve Potansiyel Toksik
Element Kapsamlarının Belirlenmesi, Veri Tabanının
Oluşturulması ve Haritalanması
Doğu Anadolu Tarımsal Araştırma Enstitüsü -Erzurum
Projeyi Destekleyen Kuruluş :
Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü / Ankara
Proje Yürütücüsü:
Nalan Zeynep Yıldırım
Başlama-Bitiş Tarihleri:
2013-2014
Karar:



Projenin gelişme raporu gruba sunuldu,
Enstitü Komitesinin önerisi ile Seda DİYARBAKIR ve Banu KADIOĞLU’nun projeden
çıkarılarak Alper POLAT’ın projeye eklenmesine,
Projenin devamına karar verildi.
PROGRAM ADI
ATATÜRK
: Toprak ve Arazi Bilgi Sistemleri (P07)
TOPRAK
SU
VE
TARIMSAL
METEOROLOJİ
ARAŞTIRMA
İST.KIRKLARELİ
TAGEM/TSKAD/13/A13/P07/01-06
Proje No
Alt Proje: Trakya Yöresi Tarım Topraklarının Bitki Besin
Maddesi
Proje Başlığı
ve
Potansiyel
Toksik
Element
Kapsamlarının
Belirlenmesi, Veri Tabanının Oluşturulması ve Haritalanması
Projeyi Destekleyen Kuruluş
Atatürk Toprak Su ve Tarımsal Meteoroloji Araştırma İstasyonu
Müdürlüğü-Kırklareli
Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü / Ankara
Proje Yürütücüsü
Dr. Mehmet Ali GÜRBÜZ
Başlama-Bitiş Tarihi
Karar:
2013-2014
Projeyi Yürüten Kuruluş


Projenin gelişme raporu olarak gruba sunuldu.
Projenin devamına karar verildi.
PROGRAM ADI : Toprak ve Arazi Bilgi Sistemleri (P07)
ALATA BAHÇE KÜLTÜRLERİ ARAŞTIRMA İSTASYONU / MERSİN
Proje No
TAGEM/TSKAD/13/A13/P07/01-07
Alt Proje: Adana, Mersin ve Hatay İlleri Tarım Topraklarının
Bitki Besin Maddesi ve Potansiyel Toksik Element
Proje Başlığı
Kapsamlarının Belirlenmesi, Veri Tabanının Oluşturulması ve
Haritalanması
Alata Bahçe Kültürleri Araştırma İstasyonu Müdürlüğü
Projeyi Yürüten
Kuruluş
Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü / Ankara
Projeyi Destekleyen
Kuruluş
Günsu ALTINDİŞLİ ATAĞ
Proje Yürütücüsü
2013-2014
Başlama-Bitiş Tarihleri
Karar:



Projenin gelişme raporu gruba sunuldu,
Enstitü Komitesinin önerisi ile Salim EKER ve İsmail ŞEYHANLI’nın projeden
çıkarılmasına,
Projenin devamına karar verildi.
PROGRAM ADI: Toprak ve Arazi Bilgi Sistemleri (P07)
GEÇİT KUŞAĞI TARIMSAL ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ / ESKİŞEHİR
Proje No
Proje Başlığı
Projeyi Yürüten
Kuruluş
Projeyi Destekleyen
Kuruluş
Proje Yürütücüsü
Başlama-Bitiş
Tarihleri
TAGEM/TSKAD/13/A13/P07/01-08
Alt Proje: Eskişehir, Kütahya ve Bilecik İlleri Tarım
Topraklarının Bitki Besin Maddesi ve Potansiyel Toksik Element
Kapsamlarının Belirlenmesi, Veri Tabanının Oluşturulması ve
Haritalanması
Geçit Kuşağı Tarımsal Araştırma Enstitüsü-Eskişehir
Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü / Ankara
Kadriye TAŞPINAR
2013-2014
Karar:



Projenin gelişme raporu gruba sunuldu.
Enstitü Komitesinin önerisi ile Ramazan YAVUZ’un projeye dahil edilmesine,
Projenin devamına karar verildi.
PROGRAM ADI : Toprak ve Arazi Bilgi Sistemleri (P07)
ORTA KARADENİZ GEÇİT KUŞAĞI TARIMSAL ARAŞTIRMA İSTASYONU /
TOKAT
Proje No
Proje Başlığı
TAGEM/TSKAD/13/A13/P07/01-09
Alt Proje: Tokat, Amasya ve Çorum İlleri Tarım Topraklarının
Bitki Besin Maddesi ve Potansiyel Toksik Element Kapsamlarının
Belirlenmesi, Veri Tabanının Oluşturulması ve Haritalanması
Projeyi Yürüten
Kurum
Orta Karadeniz Geçit Kuşağı Tarımsal Araştırma İstasyonu
Müdürlüğü-Tokat
Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü / Ankara
Projeyi Destekleyen
Kuruluş
Nurhan MUTLU
Proje Yürütücüsü
2013-2014
Başlama-Bitiş
Tarihleri
Karar:
 Projenin gelişme raporu gruba sunuldu.

Projenin devamına karar verildi.
PROGRAM ADI: Toprak ve Arazi Bilgi Sistemleri (P07)
ANTEP FISTIĞI ARAŞTIRMA İSTASYONU / GAZİANTEP
Proje No
TAGEM/TSKAD/13/A13/P07/01-10
Proje Başlığı
Projeyi Yürüten Kuruluş
Alt Proje: Gaziantep, Kahramanmaraş, Osmaniye ve Kilis
İlleri Tarım Topraklarının Bitki Besin Maddesi ve
Potansiyel Toksik Element Kapsamlarının Belirlenmesi,
Veri Tabanının Oluşturulması ve Haritalanması
Antep Fıstığı Araştırma İstasyonu /Gaziantep
Projeyi Destekleyen Kuruluş
Proje Yürütücüsü
Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü / Ankara
Nilgün KALKANCI
Başlama-Bitiş Tarihleri
2013-2014
Karar:



Projenin gelişme raporu olarak gruba sunuldu.
Enstitü Komitesinin önerisi ile Dr. Meryem KUZUCU’nun projeden çıkarılmasına,
Projenin devamına karar verildi.
SONUÇLANAN PROJELER
AFA ADI : Toprak Su Kaynakları ve Çevre
PROGRAM ADI: Toprak Kalitesi ve Toprak Kirliliği
GAP ULUSLARARASI TARIMSAL ARAŞTIRMA VE EĞİTİM MERKEZİ /
DİYARBAKIR
Proje No
Proje Başlığı
Projeyi Yürüten
Kuruluş
Projeyi Destekleyen
Kuruluş
Proje Yürütücüsü
Başlama-Bitiş
Tarihleri
???
Diyarbakır Koşullarında Farklı Seviyelerde Uygulanan
Leonarditin Buğday Bitkisinin Verim Ve Bazı Verim Öğeleri İle
Toprağın Bazı Fiziksel Ve Kimyasal Özelliklerine Etkisi
GAP Uluslararası Tarımsal Araştırma Ve Eğitim Merkezi
Müdürlüğü
Harran Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Toprak Bölümü
Betül KOLAY
2009 - 2012
Karar:


Projenin sonuç raporu gruba sunuldu.
Sonuç raporunun yayınlanmasına karar verildi.
PROGRAM ADI: Toprak Verimliliği
GEÇİT KUŞAĞI TARIMSAL ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ / ESKİŞEHİR
Proje No
TAGEM/TSKAD/10/A13/P04/01
Eskişehir Sulu Koşullarında Toprak İşlemesiz İkinci Ürün Aspir
Yetiştiriciliğinde Azotlu Gübre Uygulamasının Verim Üzerine
Etkisi
Projeyi Yürüten Kuruluş Geçit Kuşağı Tarımsal Araştırma Enstitüsü-Eskişehir
Projeyi Destekleyen
Kuruluş
Kadriye Taşpınar
Proje Yürütücüsü
2010-2013
Başlama-Bitiş Tarihleri
Proje Başlığı
Karar :


Proje sonuç raporu gruba sunuldu.
Sonuç Raporunun yayınlanmasına karar verildi.
PROGRAM ADI : Toprak Verimliliği
KONYA TOPRAK SU VE ÇÖLLEŞME İLE MÜCADELE ARAŞTIRMA
İSTASYONU
Proje No
Proje Başlığı
Projeyi Yürüten Kuruluş
Projeyi Destekleyen
Kuruluş
Proje Yürütücüsü
Başlama-Bitiş Tarihleri
Karar:



TAGEM-BB3-07-3-1
Farklı Miktarlarda Bor Uygulamalarının Verim ve Toprak
Bor Kapsamı Üzerine Etkilerinin Belirlenmesi
Konya Toprak Su ve Çölleşme ile Mücadele Araştırma
İstasyonu KONYA
Nihal GÖKSU
2008-2013
Projenin sonuç raporu gruba sunuldu.
Fertil çiçek sayılarının transforma edildikten sonra istatistik analizlerinin
yapılmasına,
Projenin sonuç raporunun yayınlanmasına karar verildi.
PROGRAM ADI
: Toprak Verimliliği
ATATÜRK TOPRAK SU VE TARIMSAL METEOROLOJİ ARAŞTIRMA
İST.KIRKLARELİ
TAGEM-BB-110205L1
Proje No
Makro ve Mikro Besin Elementlerinin Birlikte
Proje Başlığı
Ekstraksiyonunda
Kullanılabilecek
Metotların
Araştırılması
Projeyi Yürüten Kuruluş
Atatürk Toprak Su ve Tarımsal Meteoroloji
Araştırma İstasyonu Müdürlüğü-Kırklareli
Projeyi Destekleyen Kuruluş/lar
Proje Yürütücüsü
Dr. Mehmet Ali GÜRBÜZ
Başlama-Bitiş Tarihleri
Karar:
2011-2012


Projenin sonuç raporu gruba sunuldu.
Proje sonuç raporunun yayınlanmasına karar verildi.
PROGRAM ADI: Toprak Verimliliği
BATI AKDENİZ TARIMSAL ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ / ANTALYA
Proje No
Proje Başlığı
???
TKİ HÜMAS Kullanımının Örtüaltı Domates Yetiştiriciliğinde
Bazı Toprak Özellikleri, Verim ve Kaliteye Etkilerinin
Araştırılması
Batı Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü MüdürlüğüANTALYA
Türkiye Kömür İşletmeleri (TKİ)
Projeyi Yürüten
Kuruluş
Projeyi Destekleyen
Kuruluş/lar
E. Işıl DEMİRTAŞ
Proje Yürütücüsü
Başlama- Bitiş Tarihleri 2011-2013
Karar:
 Proje sonuç raporu sunuldu.
 Sonuç yorumlarının gözden geçirilmesine,
 Sonuç raporunun yayınlanmasına karar verildi.
PROGRAM ADI: Toprak Verimliliği
BATI AKDENİZ TARIMSAL ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ / ANTALYA
Proje No
Proje Başlığı
???
TKİ HÜMAS Kullanımının Açıkta Domates Yetiştiriciliğinde
Bazı Toprak Özellikleri, Verim ve Kaliteye Etkilerinin
Araştırılması
Batı Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü MüdürlüğüANTALYA
Türkiye Kömür İşletmeleri (TKİ)
Projeyi Yürüten
Kuruluş
Projeyi Destekleyen
Kuruluş/lar
Dr.Filiz ÖKTÜREN ASRİ
Proje Yürütücüsü
Başlama- Bitiş Tarihleri 2011-2013
Karar:
 Proje sonuç raporu sunuldu.
 Sonuç yorumlarının gözden geçirilmesine,
 Sonuç raporunun yayınlanmasına karar verildi.
ÖZEL SEKTÖR SUNUMLARI

GÜBRETAŞ SUNUMU
Dr. Hasan TAŞOVA tarafından GÜBRETAŞ A.Ş. Ar-Ge çalışmaları konusunda gruba bilgi verildi.


TOROS GÜBRE SUNUMU
Murat ÇİÇEK tarafından Toros Gübre çalışmaları hakkında gruba bilgi verildi.
MİR ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME A.Ş.
Ar-Ge Uzmanı Emel EREN tarafından özel sektör Ar- Ge çalışma konuları hakkında gruba bilgi verdi.
UYGULAMA BİRİMLERİ SUNUMLARI
TARIM REFORMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SUNUMU

Arazi Islahı ve Sulama Sistemleri Daire Başkanlığı, Tarımsal Çevre ve Su Kalitesi Yönetimi Biriminden
Necati SALMAN tarafından AB Nitrat Direktifi Uyum Çalışmaları hakkında gruba bilgi verildi.

BİTKİSEL ÜRETİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SUNUMU
Ziraat Yüksek Mühendisi Esin MERTOL tarafından gruba bilgi sunuldu.
4. YENİ GRUP DİVAN SEÇİMİ
Grup Divanı seçiminde Grup Başkan Yardımcılığına Nalan Zeynep YILDIRIM, Grup
Sekreterliğine M.Taygun MERTCAN ve Murat ŞİMŞEK oybirliği ile seçilmiştir.
5. ÖNERİ VE DİLEKLER




Sunum ve tartışma sürelerine dikkat edilerek zamanın iyi kullanılmasına,
Gelişme, sonuç ve yeni proje raporlarının mail ortamında zamanında paylaşılarak,
grup toplantısına projeler hakkında ön bilgi ile gelinmesine,
Projelerin ret ya da kabulüne oylama ile değil proje lideri ve grup üyelerinin ikna
edilerek karar verilmesine,
Grup üyelerinin divana teşekkürlerini iletmesi ile toplantı sona ermiştir.
DİVAN KURULU
BAŞKAN YARDIMCISI
Nuri ARI
YAZMAN
Kadriye TAŞPINAR
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
BİTKİ BESLEME VE TOPRAK GRUBU KATILIMCI LİSTESİ
Adı ve SOYADI
Kurumu
Dr. Kadriye KALINBACAK
TAGEM ANKARA
Dr. Havva Sera ŞENDEMİRCİ TAGEM ANKARA
Dr. Mehmet KEÇECİ
TGSKMAE ANKARA
Dr. Nesime CEBEL
TGSKMAE ANKARA
Songül DALCI
TGSKMAE ANKARA
Dr. Suay BAYRAMİN
TGSKMAE ANKARA
Dr. Derya SÜREK
TGSKMAE ANKARA
Fahri KAYAALP
TGSKMAE ANKARA
Vecihe İNCİRKUŞ
TGSKMAE ANKARA
Dilek KAYA ÖZDOĞAN
TGSKMAE ANKARA
Taygun MERTCAN
TGSKMAE ANKARA
Dr. Hesna ÖZCAN
TGSKMAE ANKARA
Dr. Yusuf IŞIK
Konya Toprak Su
Nihal GÖKSU
Konya Toprak Su
Naci DEMİRCİ
Konya Toprak Su
Ömer Faruk NOYAN
OKTAM-TOKAT
Nurhan MUTLU
OKTAM-TOKAT
Dr. Tülin PEKCAN
Zeytincilik İZMİR
Dr. Hatice Sevim TURAN
Zeytincilik İZMİR
Abdullah EREN
GAP Diyarbakır
Kırklareli
Dr. Mehmet Ali GÜRBÜZ
Kırklareli
Tuğçe Ayşe KARDEŞ
Dr. Gülen ÖZYAZICI
Samsun
Dr. Betül BAYRAKLI
Samsun
Murat BİROL
Samsun
Cafer Hakan YILMAZ
Maraş
Dr. Kadir UÇGUN
Mesut ALTINDAL
Barış ALBAYRAK
Mustafa BIYIKLI
Nesibe Devrim ALMACA
Dr. Aişe DELİBORAN
Abdullah ŞAKAK
Mehtap SARACOĞLU
Yılmaz IŞIK
Gülser YALÇIN
Kadriye TAŞPINAR
Eğirdir
Eğirdir
Yalova
Yalova
GAPTAEM Urfa
GAPTAEM Urfa
GAPTAEM Urfa
GAPTAEM Urfa
GAPTAEM Urfa
Eskişehir
Eskişehir
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
Özgür ATEŞ
Eskişehir
Adı ve SOYADI
Didem ÖZEN
Serdar TOPRAK
Ramazan YAVUZ
Kurumu
Eskişehir
Eskişehir
Eskişehir
Manisa
UTAEM İZMİR
UTAEM İZMİR
UTAEM İZMİR
Erzurum
BKAE Alata
BKAE Alata
BKAE Alata
BKAE Alata
Giresun
Özen MERKEN
Dr. Nejat ÖZDEN
Nuri CANDAN
Vural KARAGÜL
Nalan Zeynep YILDIRIM
Günsu ATAĞ
Murat Çetin
Çiğdem BOYDAK
Dr. Ayhan AYDIN
Ömür DUYAR
Dr. Hatun BARUT
Nuri ARI
Dr. Cevdet Fehmi ÖZKAN
Elif Işıl DEMİRTAŞ
Dr. Dilek GÜVEN
Ali KOÇ
Kerem YÜKSEL
Prof. Dr. İlhami ÜNVER
Prof. Dr. Ayten NAMLI
Prof. Dr. Nur OKUR
Adana
BATEM Antalya
BATEM Antalya
BATEM Antalya
BATEM Antalya
BATEM Antalya
BATEM Antalya
Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi
Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi
Ege Üni.Zir Fak
Prof. Dr. Ramazan ÇAKMAKÇI Atatük Üni.Ziraat Fak.Bitki Koruma Bl.
Atatük Üni.Ziraat Fak.Bitki Koruma Bl.
Doç Dr Recep KOTAN
Prof. Dr. Sait GEZGİN
Prof. Dr. Salih AYDEMİR
Doç. Dr. Ali Rıza
DEMİRKIRAN
Ayhan SEZGİN
Murat KURT
Dr. İbrahim YAŞAR
Dr. Sinem KARAKAŞ
Necati SALMAN
Esin MERTOL
Dr. Murat ÇİÇEKLİ
Dr. Hasan TAŞOVA
Emel EREN
Selçuk Üni.Zir.Fak. Toprak ve Bitki Besleme Bl
Harran Üni.Zir.Fak
Bingöl Üni.Zir.Fak.Toprak Bl
TKİ ANKARA
TKİ ANKARA
BOREN ANKARA
BOREN ANKARA
Tarım Reformu Genel Müdürlüğü (TRGM)
Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü (BÜGEM)
Toros Tarım İSTANBUL
Gübretaş İSTANBUL
Özel Sektör KIRKLARELİ
GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI
TARIMSAL ARAŞTIRMALAR VE POLİTİKALAR GENEL
MÜDÜRLÜĞÜ
2014 YILI
PROGRAM DEĞERLENDİRME
TOPLANTILARI
TARIMSAL SULAMA VE ARAZİ ISLAHI
ARAŞTIRMALARI
17-21 ŞUBAT 2014
ANTALYA
KATILIMCI LİSTESİ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
ADI SOYADI
Dr. Müslüm BEYAZGÜL
Dr. Bülent SÖNMEZ
Şule KÜÇÜKCOŞKUN
Lale GÜNDOĞAN
Prof.Dr. Y.Ersoy YILDIRIM
Prof.Dr. Engin YURTSEVEN
Prof. Dr. Üstün ŞAHİN
Prof. Dr. Öner ÇETİN
Prof. Dr. Ramazan TOPAK
Prof Dr. İdris BAHÇECİ
Prof.Dr. Rıza KANBER
Doç. Dr. Berkant ÖDEMİŞ
Doç.Dr. Sema KALE
Doç Dr. S. Metin SEZEN
Dr. Yeşim BOZKURT ÇOLAK
Mehmet YILDIZ
Alper BAYDAR
Çiğdem BOYDAK
Gülşen DURAKTEKİN
Bülent İŞÇİMEN
Gülşah ÜĞLÜ
Dr. Köksal AYDINŞAKİR
Nazmi DİNÇ
Nigar ANGIN
Dr.Ali Beyhan UÇAK
Salih Evren
Erdal GÜNEY
Erdal DAŞCI
Kevser KARAGÖZ
Mesut Cemal ADIGÜZEL
Abdullah Suat NACAR
Dr. Meral ANLAĞAN TAŞ
Dr. Veli DEĞİRMENCİ
Murat TARİNİ
Dr. Pınar BAHÇECİ
Kudret BEREKATOĞLU
37 Demet UYGAN
38 Ömer ÖZBEK
39 Abdullah ALTAY
40 Filiz KARA
41 Dr. Ülviye ÇEBİ
42 Aylin Güçlü ÖZDEMİR
KURUMU
TAGEM
TAGEM
TAGEM
TAGEM
Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi
Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi
Atatürk Üniversitesi Ziraat Fak.-ERZURUM
Dicle Üniversitesi Ziraat Fakültesi-DİYARBAKIR
Selçuk Üniversitesi Ziraat Fak.-KONYA
Harran Üniversitesi. Ziraat Fak. ŞANLIURFA
Çukurova Üniversitesi Ziraat Fak.-ADANA(Emekli)
Mustafa Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi-HATAY
Süleyman Demirel Üniversitesi Ziraat Fakültesi-ISPARTA
Alata Bahçe Kültürleri Araştırma İstasyon Müdürlüğü-MERSİN
Alata Bahçe Kültürleri Araştırma İstasyon Müdürlüğü- MERSİN
Alata Bahçe Kültürleri Araştırma İstasyon Müdürlüğü- MERSİN
Alata Bahçe Kültürleri Araştırma İstasyon Müdürlüğü- MERSİN
Alata Bahçe Kültürleri Araştırma İstasyon Müdürlüğü- MERSİN
Alata Bahçe Kültürleri Araştırma İstasyon Müdürlüğü- MERSİN
Alata Bahçe Kültürleri Araştırma İstasyon Müdürlüğü- MERSİN
ATATÜRK Bahçe Kültürleri Merkez Araştırma Enstitüsü-YALOVA
Batı Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü-ANTALYA
Batı Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü-ANTALYA
Doğu Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü-ADANA
Doğu Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü-ADANA
Doğu Anadolu Tarımsal Araştırma Enstitüsü - ERZURUM
Doğu Anadolu Tarımsal Araştırma Enstitüsü - ERZURUM
Doğu Anadolu Tarımsal Araştırma Enstitüsü - ERZURUM
Doğu Anadolu Tarımsal Araştırma Enstitüsü - ERZURUM
Doğu Anadolu Tarımsal Araştırma Enstitüsü - ERZURUM
GAP Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü-ŞANLIURFA
GAP Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü-ŞANLIURFA
GAP Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü-ŞANLIURFA
GAP Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü-ŞANLIURFA
GAP Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü-ŞANLIURFA
GAP Uluslararası Tarımsal Araş.a ve Eğ. Merk. Müd.-DİYARBAKIR
Geçit Kuşağı Tarımsal Araştırma Enstitü Müdürlüğü- ESKİŞEHİR
Geçit Kuşağı Tarımsal Araştırma Enstitü Müdürlüğü- ESKİŞEHİR
Geçit Kuşağı Tarımsal Araştırma Enstitü Müdürlüğü- ESKİŞEHİR
Karadeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü-SAMSUN
ATATÜRK Toprak Su ve Tar. Met. Araş. Ens. Müd.- KIRKLARELİ
ATATÜRK Toprak Su ve Tar. Met. Araş. Ens. Müd.- KIRKLARELİ
43 Selçuk ÖZER
44 Şerife ÇAY
45 Dr.Arzu GÜNDÜZ
46 Dr. Cenk KÜÇÜKYUMUK
47 Halit YILDIZ
48 Oğuzhan AYDIN
49 Dr. Aynur ÖZBAHÇE
50 Dr.Sevinç USLU KIRAN
51 Emre KARMAZ
52 Gonca KARACA BİLGEN
53 Kadri AVAĞ
54 Yakup KÖŞKER
55 Dilek KAHRAMAN
56 Dr. Nil KORKMAZ
57 Mehmet GÜNDÜZ
58 Süleyman ŞEN
59 Perihan TARI AKAP
60 Şener ÖZÇELİK
61 Sinan ARAS
62 Şuayip YÜZBAŞI
63 Tolga ALTAY
64 Serkan KÖSETÜRKMEN
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
ATATÜRK Toprak Su ve Tar. Met. Araş. Ens. Müd.- KIRKLARELİ
Toprak Su ve Çölleşme ile Mücadele Ar.İst. Müdürlüğü –KONYA
Toprak Su ve Çölleşme ile Mücadele Ar.İst. Müdürlüğü –KONYA
Meyvecilik Araştırma İstasyonu Müdürlüğü-ISPARTA
Meyvecilik Araştırma İstasyonu Müdürlüğü-ISPARTA
Orta Karadeniz Geçit Kuşağı Tarımsal Ar. İst. Müdürlüğü-TOKAT
Toprak Gübre ve Su Kaynakları Mer.Arş.Ens.Müd-ANKARA
Toprak Gübre ve Su Kaynakları Mer.Arş.Ens.Müd-ANKARA
Toprak Gübre ve Su Kaynakları Mer.Arş.Ens.Müd-ANKARA
Toprak Gübre ve Su Kaynakları Mer.Arş.Ens.Müd-ANKARA
Toprak Gübre ve Su Kaynakları Mer.Arş.Ens.Müd-ANKARA
Toprak Gübre ve Su Kaynakları Mer.Arş.Ens.Müd-ANKARA
Uluslarası Tarımsal Araştırma ve Eğitim Merkezi-İZMİR
Uluslarası Tarımsal Araştırma ve Eğitim Merkezi-İZMİR
Uluslarası Tarımsal Araştırma ve Eğitim Merkezi-İZMİR
Uluslarası Tarımsal Araştırma ve Eğitim Merkezi-İZMİR
Uluslarası Tarımsal Araştırma ve Eğitim Merkezi-İZMİR
Uluslarası Tarımsal Araştırma ve Eğitim Merkezi-İZMİR
Uluslarası Tarımsal Araştırma ve Eğitim Merkezi-İZMİR
Uluslarası Tarımsal Araştırma ve Eğitim Merkezi-İZMİR
Uluslarası Tarımsal Araştırma ve Eğitim Merkezi-İZMİR
Antep fıstığı Araşt.İst Müd-GAZİANTEP
Tarkan ÇEKİ
Ertan ULUCA
Ali Çağlar ÇELİKCAN
Serkan IŞIK
Emre YENİAY
KKTC
KKTC
Tarım Reformu Genel Müdürlüğü
Tarım Reformu Genel Müdürlüğü
Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü
M. Sait TAHMİSCİOĞLU
Özlem YILDIZ
İlyas BULUT
Adnan YILMAZ
Filiz BULUT
Dr. M. Yavuz ÇELİK
Ayşegül BOYACIOĞLU
Dr. M.Naili ÖZER
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü
Eğitim ve Yayım Dairesi Başkanlığı
T.Ş.F.A.Ş. Şeker Enstitüsü
Özel Sektör
YENİ TEKLİF PROJELER
AFA ADI
PROGRAM ADI
Proje No
: A -13 Toprak Su Kaynakları ve Çevre
: P - 02 Su Kullanım Etkinliğinin Artırılması
Su Kısıtı Koşullarında, Azaltılmış ve Doğrudan Ekim Yöntemleri
Kullanılarak Yetiştirilen Silajlık Mısırın Verim ve Su Kullanım
Proje Başlığı
Etkinliğinin Belirlenmesi
Projeyi Yürüten Kuruluş Doğu Anadolu Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü
Projeyi Destekleyen
Atatürk Üniv. Ziraat Fak. Tarımsal Yapılar ve Sulama Böl.
Kuruluş
Mesut Cemal ADIGÜZEL
Proje Yürütücüsü
Erdal GÜNEY
Zinnur GÖZÜBÜYÜK
Erdal DAŞCI
Yardımcı Araştırmacılar Talip TUNÇ
Kevser KARAGÖZ
Prof. Dr. Üstün ŞAHİN
Doç. Dr. Fatih KIZILOĞLU
Başlama-Bitiş Tarihleri 2015-2017
2015 (47000 TL); 2016 (14000 TL); 2017 (14000 TL)
Projenin Yıllara Göre
Bütçesi
75000 TL
Toplam Bütçe
Alınan Kararlar:
-Proje başlığının “Farklı Toprak İşleme Yöntemlerinin Silajlık Mısırın Verimi ve Su Kullanımı
Etkinliği Üzerine Etkilerinin Belirlenmesi” olarak değiştirilmesine
-Toprak işleme yöntemlerinin ana parsellerde tesadüfü olarak dağıtılmasına ve parsel boyutlarının
arttırılarak deneme deseninin yeniden düzenlenmesine,
-Arazi koşullarında damlatıcı ve lateral testinin yapılmasına ve buna bağlı olarak ıslatma yüzdesinin
belirlenmesine,
-ETo, kc, kp ve ky değeri hesaplarının sunulan proje kapsamında sağlıklı olarak hesaplanamayacağı
ve projenin ana çıktıları arasında yer alamayacağı düşüncesinden hareketle proje metninden
çıkarılmasına,
-İstatistiksel değerlendirme başlığı altındaki fiziki olarak hatalı yazılan “yüzey üstü ve yüzey altı iki
ayrı deneme şeklinde” ifadesinin düzeltilmesine,
-Yapılan öneriler doğrultusunda projenin Tarımsal Araştırma Yönetimi Uygulama Kılavuzunda
yer alan Yeni Teklif Proje Formu Yazım Kurallarına (Kaynakça bölümü dâhil) göre
düzenlenerek yürütülmesi önerisiyle Araştırma Tavsiye Kuruluna sunulmasına karar verilmiştir.
YENİ TEKLİF PROJELER
AFA ADI
PROGRAM ADI
Proje No
Proje Başlığı
: A-13 Toprak Su Kaynakları ve Çevre
: P-02 Su Kullanım Etkinliğinin Artırılması
Kısıntılı Sulamanın Havucun Verimi ve Kalitesi Üzerine Etkisi
Konya Toprak Su ve Çölleşme İle Mücadele Araştırma İstasyonu
Projeyi Yürüten Kuruluş
Müdürlüğü (KTSÇM)
Projeyi Destekleyen
TAGEM
Kuruluş
Mehmet Ali DÜNDAR (Zir. Yük. Müh.)
Proje Yürütücüsü
Dr. Arzu GÜNDÜZ
Dr. Şerife ÇAY
Zir. Müh. Mustafa BAĞCI,
Yardımcı Araştırmacılar
Zir. Yük. Müh. Erdal GÖNÜLAL
Prof. Dr. Ramazan TOPAK
Prof. Dr. Önder TÜRKMEN
Başlama-Bitiş Tarihleri 01/ 02/ 2015 - 31/ 12/ 2016
2015/ 27500TL – 2016/ 21000TL
Projenin Yıllara Göre
Bütçesi
48.500 TL
Toplam Bütçe
Alınan Kararlar:
-Toprak neminin 90 cm’de nötronmetre ile izlenmesine,
-Damlatıcı aralığının lateral aralığına eşit alınmasına,
-Literatüre verilerek gübrelemenin fertigasyon şeklinde yapılmasına,
-Yapılan öneriler doğrultusunda projenin Tarımsal Araştırma Yönetimi Uygulama Kılavuzunda
yer alan Yeni Teklif Proje Formu Yazım Kurallarına (Kaynakça bölümü dahil) göre
düzenlenerek yürütülmesi önerisiyle Araştırma Tavsiye Kuruluna sunulmasına karar verilmiştir.
YENİ TEKLİF PROJELER
: A13-Toprak, Su Kaynakları ve Çevre
: P-02 Su Kullanım Etkinliğinin Artırılması
TAGEM tarafından doldurulacaktır.
Su Kısıtı Koşullarında Yüzey Damla ve Toprakaltı Damla Sulama
Sistemlerinde, Fertigasyon Uygulamalarının Biberin Verim ve
Proje Başlığı
Kaliteye Etkilerinin Belirlenmesi
Projeyi Yürüten Kuruluş Toprak Gübre ve Su Kaynakları Merkez Araştırma Enstitüsü
Projeyi Destekleyen
TAGEM
Kuruluş
Dr. Zeynep DEMİR
Proje Yürütücüsü
Dr. Aynur ÖZBAHÇE
Dr. Ahmet AĞAR
Ceren GÖRGİŞEN
M. Taygun MERTCAN
Yardımcı Araştırmacılar Merve AYSEL ALTUNDAĞ
Yasemin İLERİ
Mine TEKELİ
Dr. Sevinç USLU KIRAN
Gonca KARACA BİLGEN
Başlama-Bitiş Tarihleri 01/03/2015 - 01/03/2017
2015: 61.700 TL - 2016: 18.200 TL
Projenin Yıllara Göre
Bütçesi
79.900 TL
Toplam Bütçe
Alınan Kararlar:
-Gübreleme sayısının azaltılmasına,
-Gübre tankı yerine enjeksiyon pompası kullanılmasına,
-Sulamaların elverişli nemin %25’i tüketildiğinde yapılmasına,
- Deneme deseninin faktöriyel olarak değiştirilmesine,
-Yapılan öneriler doğrultusunda projenin Tarımsal Araştırma Yönetimi Uygulama
Kılavuzunda yer alan Yeni Teklif Proje Formu Yazım Kurallarına (Kaynakça bölümü
dahil) göre düzenlenerek yürütülmesi önerisiyle Araştırma Tavsiye Kuruluna sunulmasına
karar verilmiştir.
AFA ADI
PROGRAM ADI
Proje No
YENİ TEKLİF PROJELER
AFA ADI
PROGRAM ADI
Proje No
: A-13 Toprak Su Kaynakları ve Çevre
: P-02 Su Kullanım Etkinliğinin Artırılması
Çeltik (Oryza sativa L.) Yetiştiriciliğinde Bitki Su Tüketimi Bileşenleri
ile Su-Üretim Fonksiyonlarının Farklı Sulama Yöntemleri Altında
Proje Başlığı
Belirlenmesi
Projeyi Yürüten Kuruluş Atatürk Toprak Su ve Tarımsal Meteoroloji İstasyon Müdürlüğü
Projeyi Destekleyen
TAGEM
Kuruluş
Selçuk ÖZER
Proje Yürütücüsü
Yardımcı Araştırmacılar Prof. Dr. Yeşim AHİ
Başlama-Bitiş Tarihleri 2015-2017
2015: 110 000-TL 2016: 12 000-TL 2017: 14 000- TL
Projenin Yıllara Göre
Bütçesi
136.000 TL
Toplam Bütçe
Alınan Kararlar:
-Projede kullanılacak çeşidin Prof. Dr. Yeşim AHI ile görüşülerek yağmurlama ve damla sulamaya
daha uygun çeşit veya çeşitlerle karşılaştırılarak tekrar gözden geçirilmesine ve ona göre
seçilmesine,
-Genel Müdürlüğümüze bağlı enstitüler tarafından ve diğer kuruluşlar tarafından yörede yapılan
daha önceki çalışmalara atıf yapılmasına ve önerilen projenin önceki projelerden farkının
belirtilmesine,
-Makine teçhizat bölümünde yer alan kalemlerin alım gerekçelerinin detaylı olarak açıklanmasına
ve olanaklar ölçüsünde bütçenin revize edilmesi,
-Yapılan öneriler doğrultusunda projenin Tarımsal Araştırma Yönetimi Uygulama Kılavuzunda
yer alan Yeni Teklif Proje Formu Yazım Kurallarına (Kaynakça bölümü dahil) göre
düzenlenerek yürütülmesi önerisiyle Araştırma Tavsiye Kuruluna sunulmasına karar verilmiştir.
YENİ TEKLİF PROJELER
AFA ADI
PROGRAM ADI
Proje No
: A -13 Toprak Su Kaynakları ve Çevre
: P - 02 Su Kullanım Etkinliğinin Artırılması
Ayçiçeğinde Farklı Fenolojik Dönemlerdeki Kısıntılı Sulamaların
Verim Ve Kaliteye Etkisinin Belirlenmesi
Projeyi Yürüten Kuruluş Konya Toprak Su ve Çölleşme ile Müc. Araş. İst. Müd
Projeyi Destekleyen
Bahri Dağdaş Uluslarası Tarımsal Araştırma Enstitüsü
Kuruluş
Dr. Arzu GÜNDÜZ
Proje Yürütücüsü
Mehmet Ali DÜNDAR
Dr. Oğuz GÜNDÜZ
Dr. Şerife ÇAY
Yardımcı Araştırmacılar
Nihal GÖKSU
Mustafa BAĞCI
Zeynep KANAT
Başlama-Bitiş Tarihleri 01/01/2015-31/12/2017
1.Yıl: 48000 2.Yıl: 13000 3.Yıl: 20000
Projenin Yıllara Göre
Bütçesi
81.000 TL
Toplam Bütçe
Alınan Kararlar:
-Proje başlığının “Konya Koşullarında Ayçiçeğinin Su-Verim İlişkilerinin Belirlenmesi” şeklinde
değiştirilmesine,
-Yağ kalitesi ile ilgili analizlerinin işbirliği ile yapılma olanaklarının araştırılmasına,
-Bitkiye ait fenolojik dönem tarihlerinin projede belirtilmesine,
-Sulama dönemlerinin net olarak belirtilmesine,
-Projede kullanılacak ıslatılan alan yüzdesi (P) değerinin verilmesine,
-Yapılan öneriler doğrultusunda projenin Tarımsal Araştırma Yönetimi Uygulama Kılavuzunda
yer alan Yeni Teklif Proje Formu Yazım Kurallarına (Kaynakça bölümü dahil) göre
düzenlenerek yürütülmesi önerisiyle Araştırma Tavsiye Kuruluna sunulmasına karar verilmiştir.
Proje Başlığı
YENİ TEKLİF PROJELER
AFA ADI
PROGRAM ADI
Proje No
: A -13 Toprak Su Kaynakları ve Çevre
: P - 02 Su Kullanım Etkinliğinin Artırılması
Yalova Ekolojik Şartlarında Pala 49 Patlıcan (Solanum melongena L.)
Çeşidinde Farklı Dönemlerde Uygulanan Sulama Programlarının
Proje Başlığı
Vegetatif Gelişme, Meyve Kalitesi ve Verim Üzerine Etkileri
Projeyi Yürüten Kuruluş Atatürk Bahçe Kültürleri Merkez Araştırma Enstitüsü, YALOVA
Projeyi Destekleyen
Uludağ Üniversitesi, BURSA
Kuruluş
Gülşah ÜĞLÜ
Proje Yürütücüsü
Hasbi YILMAZ, Dr. İbrahim SÖNMEZ, Barış ALBAYRAK, Dr. Seçil
Yardımcı Araştırmacılar
ERDOĞAN, Doç. Dr. Hakan BÜYÜKCANGAZ
Başlama-Bitiş Tarihleri 01/01/2015-31/12/2018
2015: 47600 TL 2016: 27600 TL
Projenin Yıllara Göre
2017: 27600 TL 2018: 27600 TL
Bütçesi
Toplam: 130400 TL
Toplam Bütçe
Alınan Kararlar:
- Projenin ikinci bölümünün üzerinde yürütüleceği belirtilen üstün parsel ifadesinin ve projenin iki
bölümünün; proje metninde detaylı olarak açıklanmasına,
-Toprak özelliklerine göre damla sulama sistem unsurlarının belirlenmesine ve sistemin belirlenen
koşullara göre tertip edilmesine,
-Toprak ve su analizlerinin proje metnine eklenmesine,
-Gübreleme programının proje metnine eklenmesine,
- Bütçe tablosunun yeniden düzenlenmesine,
-Yapılan öneriler doğrultusunda projenin Tarımsal Araştırma Yönetimi Uygulama Kılavuzunda
yer alan Yeni Teklif Proje Formu Yazım Kurallarına (Kaynakça bölümü dahil) göre
düzenlenerek yürütülmesi önerisiyle Araştırma Tavsiye Kuruluna sunulmasına karar verilmiştir.
YENİ TEKLİF PROJELER
AFA ADI
PROGRAM ADI
Proje No
: A -13 Toprak Su Kaynakları ve Çevre
: P - 02 Su Kullanım Etkinliğinin Artırılması
Tokat Kazova Yöresinde Damla Sulama Sistemlerinin Performansının
Değerlendirilmesi
Orta Karadeniz Geçit Kuşağı Tarımsal Araştırma İstasyonu
Projeyi Yürüten Kuruluş
Müdürlüğü-Tokat
Projeyi Destekleyen
Yaş Meyve ve Sebze Üreticileri Birliği
Kuruluş
Oğuzhan AYDIN
Proje Yürütücüsü
Dr. Kürşat ÖZYURT
Dr. Gülçin ALTINTAŞ
Yardımcı Araştırmacılar
Murat BAL
Burhan AKKURT
Başlama-Bitiş Tarihleri 01.01.2015-31.12.2016
2015-4.600 TL
Projenin Yıllara Göre
2016-6.100 TL
Bütçesi
10.700 TL
Toplam Bütçe
Alınan Kararlar:
-Literatür özeti bölümünde verilen tabloların materyal ve metot bölümünde verilmesine,
-Yapılan öneriler doğrultusunda projenin Tarımsal Araştırma Yönetimi Uygulama Kılavuzunda
yer alan Yeni Teklif Proje Formu Yazım Kurallarına (Kaynakça bölümü dahil) göre
düzenlenerek yürütülmesi önerisiyle Araştırma Tavsiye Kuruluna sunulmasına karar verilmiştir.
Proje Başlığı
YENİ TEKLİF PROJELER
AFA ADI
PROGRAM ADI
Proje No
: A -13 Toprak Su Kaynakları ve Çevre
: P - 02 Su Kullanım Etkinliğinin Artırılması
Proje Başlığı
Çukurova Koşullarında Doğrudan Ekim Yöntemi ile Ekilen II. Ürün
Mısırın En Uygun Sulama Düzeyi ve Azot Dozunun Belirlenmesi
Projeyi Yürüten
Kuruluş
Doğu Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü
Projeyi Destekleyen
Kuruluş
Proje Yürütücüsü
Yardımcı
Araştırmacılar
K.Maraş Sütçü İmam Üniversitesi Zir. Fak. Biyosistem Müh. Böl.
Çukurova Üniversitesi Zir. Fak. Toprak ve Bitki Besleme Bölümü.
Adana
Dr.Ali Beyhan UÇAK (Zir. Yük. Müh)
Nigar ANGIN
Burcu KAYA
Dr.Abdulkadir AVÇİN
Dr. Hatun BARUT
Dr.Ali BOLAT
Prof.Dr. Cafer GENÇOĞLAN (Danışman)
Prof.Dr. İsmail ÇELİK
01.01.2014-31.12.2015
2015: 29000 TL 2016:7000 TL
Başlama-Bitiş Tarihleri
Projenin Yıllara Göre
Bütçesi
36.000 TL
Toplam Bütçe
Alınan Kararlar:
-Projenin bütünü ve özellikle materyal ve metot bölümünün tekrar gözden geçirilerek bir sonraki
grup toplantısına getirilme kararının ilgili enstitüye bırakılmasına ve projenin reddine karar
verilmiştir.
YENİ TEKLİF PROJELER
AFA ADI
PROGRAM ADI
Proje No
: A -13 Toprak Su Kaynakları ve Çevre
: P - 02 Su Kullanım Etkinliğinin Artırılması
Yüzey ve Toprakaltı Damla Sulama Sistemiyle Uygulanan Farklı
Sulama Düzeylerinin Antepfıstığı Verimi, Kalitesi ve Bitki Su
Proje Başlığı
Tüketimine Etkilerinin Belirlenmesi
Projeyi Yürüten Kuruluş Antepfıstığı Araştırma İstasyonu Müdürlüğü
Projeyi Destekleyen
TAGEM
Kuruluş
Uzm. Serkan KÖSETÜRKMEN
Proje Yürütücüsü
Kürşat Alp ASLAN
Uzm. Selçuk ÖZCAN
Uzm. Hakan USANMAZ
Yardımcı Araştırmacılar Prof. Dr. Atilla YAZAR
Doç. Dr. S. Metin SEZEN
Yrd. Doç. Dr. Servet TEKİN
Yrd. Doç. Dr. Yusuf AYDIN
Başlama-Bitiş Tarihleri 01.01.2015 - 31.12.2018
1.yıl=26850TL, 2.yıl=19050TL, 3.yıl=20150TL, 4.Yıl=13950TL
Projenin Yıllara Göre
Bütçesi
80.000TL
Toplam Bütçe
Alınan Kararlar:
-Sulama suyu analizlerinde EC değerlerinin (0.117 dS/m) oldukça düşük olması nedeniyle
analizlerin tekrar yapılmasına,
-Uzun yıllık iklim değerlerinin kontrol edilmesine
-Bitki su tüketimi eşitliğindeki derine süzülme (Dp) miktarının nasıl hesaplanacağının ifade
edilmesine,
-Sistem projelendirmesinin gözden geçirilmesine,
-Deneme sahasına ait ağaçların ön verim değerlerinin projeye eklenmesine,
-Projeye vejatatif ölçümlerin eklenmesine,
-Toprak nem ölçümlerinin birden fazla noktadan alınmasına,
-Yüzey ve yüzeyaltı damla sulamada kullanılacak lateraller her ağaç sırasına gelecek ifadesinin
çıkarılmasına,
-Yapılan öneriler doğrultusunda projenin Tarımsal Araştırma Yönetimi Uygulama
Kılavuzunda yer alan Yeni Teklif Proje Formu Yazım Kurallarına (Kaynakça bölümü
dahil) göre düzenlenerek yürütülmesi önerisiyle Araştırma Tavsiye Kuruluna sunulmasına
karar verilmiştir.
YENİ TEKLİF PROJELER
AFA ADI
PROGRAM ADI
Proje No
Proje Başlığı
: A13 Toprak, Su Kaynakları ve Çevre
: P-02 Su Kullanım Etkinliğinin Arttırılması
TAGEM tarafından doldurulacaktır.
Ankara Koşullarında M9 Anacına Aşılı Jeromine Elma Çeşitinin Sulama
Programının Belirlenmesi
Projeyi Yürüten Kuruluş Toprak Gübre ve Su Kaynakları Merkez Araştırma Enstitüsü
Projeyi Destekleyen
TAGEM
Kuruluş
Yakup KÖŞKER
Proje Yürütücüsü
Kadri AVAĞ
Gonca KARACA BİLGEN
Dr.Aynur ÖZBAHÇE
Dr.Hesna ÖZCAN
Yardımcı Araştırmacılar Tuğba YETER
Yasemin İLERİ
Dr.Cenk KÜÇÜKYUMUK
Halit YILDIZ
Turgay SEYMEN
Başlama-Bitiş Tarihleri 01/01/2015 – 31/12/2019
2015: 65.500 TL 2016: 6500 TL 2017: 6.500 TL 2018: 6.500
Projenin Yıllara Göre
TL 2019: 8.500TL
Bütçesi
93.500 TL
Toplam Bütçe
Alınan Kararlar:
-Stress parametre ölçüm zamanlarının tam olarak açıklanmasına,
-Yaprak su potansiyeli ve stoma iletkenliği ölçümlerinin sulamadan önce yapılmasına,
-Yaprak su potansiyeli ve stoma iletkenliği ölçümlerinin gelişme dönem başlangıçlarında bir kez
gün doğumundan gün batımına kadar saatlik yapılmasına,
-Proje metnindeki tam sulama ifadesinin düzeltilmesine,
-Bütçenin gözden geçirilmesine
-Yapılan öneriler doğrultusunda projenin Tarımsal Araştırma Yönetimi Uygulama
Kılavuzunda yer alan Yeni Teklif Proje Formu Yazım Kurallarına (Kaynakça bölümü
dahil) göre düzenlenerek yürütülmesi önerisiyle Araştırma Tavsiye Kuruluna sunulmasına
karar verilmiştir.
YENİ TEKLİF PROJELER
AFA ADI
PROGRAM ADI
Proje No
: A13 Toprak, Su Kaynakları ve Çevre
: P-02 Su Kullanım Etkinliğinin Arttırılması
Fusariumlu Alanlarda Su Stresi ve Aşılı Fide Uygulamalarının
Kavunun Dayanıklılığı, Verim ve Kalitesi Üzerine Etkisinin
Belirlenmesi
Projeyi Yürüten Kuruluş Toprak Gübre ve Su Kaynakları Merkez Araştırma Enstitüsü
Projeyi Destekleyen
TAGEM
Kuruluş
Yakup KÖŞKER
Proje Yürütücüsü
Dr.Aynur ÖZBAHÇE
Merve AYSEL
Dr.Hesna ÖZCAN
Hilmi SEÇMEN
Yardımcı Araştırmacılar
Tuba BEŞEN
Doç.Dr.Seral YÜCEL
Doç.Dr.Mehmet HAMURCU
Prof.Dr.Önder TÜRKMEN
Proje Başlığı
Başlama-Bitiş Tarihleri
01/01/2015 – 01/01/2018
2015: 59.570TL 2016: 51.300TL
Projenin Yıllara Göre
Bütçesi
110.870 TL
Toplam Bütçe
Alınan Kararlar:
-Projede, yaprak su oransal içeriği yerine yaprak su potansiyeli ölçümlerine yer verilmesine,
-Sulamalarda ilk gelişme dönemi hariç diğer dönemlerde 0-90 cm’lik kök bölgesinin ıslatılmasına,
-Deneme deseninin ”tesadüf bloklarında bölünmüş parseller” olarak değiştirilmesine,
-Konya Toprak Su ve Çölleşme ile Mücadele Araştırma İstasyonu Müdürlüğü ile görüşülerek
ortak çalışma koşullarının belirlenmesine,
-Proje Sonuçlarını Uygulamaya aktarma Bölümünde “Su Kısıtı” ile ilgili elde edilebilecek
sonuçlardan bahsedilmesine,
-Yapılan öneriler doğrultusunda projenin Tarımsal Araştırma Yönetimi Uygulama
Kılavuzunda yer alan Yeni Teklif Proje Formu Yazım Kurallarına (Kaynakça bölümü
dahil) göre düzenlenerek yürütülmesi önerisiyle Araştırma Tavsiye Kuruluna sunulmasına
karar verilmiştir.
YENİ TEKLİF PROJELER
AFA ADI
PROGRAM ADI
Proje No
: A13 Toprak, Su Kaynakları ve Çevre
: P-02 Su Kullanım Etkinliğinin Artırılması
Denetimli Kısıntılı Sulama Uygulamalarının Kirazda Verim, Kalite ve
Depolama Üzerine Etkileri
Projeyi Yürüten Kuruluş Eğirdir Meyvecilik Araştırma İstasyonu Müdürlüğü
Projeyi Destekleyen
TAGEM
Kuruluş
Halit YILDIZ
Proje Yürütücüsü
Dr. Cenk KÜÇÜKYUMUK
Zir. Yük. Müh. İsmail DEMİRTAŞ
Dr. Hasan Cumhur SARISU
Yardımcı Araştırmacılar
Zir. Yük. Müh. Mehmet AKSU
Zir. Yük. Müh. Özgür ÇALHAN
Zir. Yük. Müh. F. Pınar ÖZTÜRK
Proje Başlığı
Başlama-Bitiş Tarihleri
01.01.2015-31.12.2017
Projenin Yıllara Göre
2015-93.000TL., 2016-8.500 TL., 2017-8.500TL.
Bütçesi
110.000TL.
Toplam Bütçe
Alınan Kararlar:
-Proje başlığının ”Dönemsel Kısıtlı Sulama Uygulamalarının Kirazda Verim, Kalite ve Depolama
Üzerine Etkileri” olarak değiştirilmesine,
-Yaprak su potansiyeli, stoma iletkenliği, yaprak alan indeksi ölçümlerinin gelişme dönemleri
başlangıçlarında saatlik okumalar şeklinde bir kez ve sulamalar öncesinde yapılmasına,
-Su analizi tablosunun gözden geçirilmesine,
-Sulamalarda etkili kök derinliğinin 120 cm olarak alınıp alınamayacağının araştırılarak eğer
uygunsa 120 cm’deki toprak profilinde sulama yapılmasına,
-Projede yer alan aşırı su ifadesinin metin içerisinde ayrıntılı bir şekilde açıklanmasına,
-Derine süzülme (Dp) değerlerinin ne olarak alınacağının proje metninde açıklanmasına,
-Zirai Gereç Alım Bedeli Bütçe kaleminin ayrıntılı açıklanmasına,
-Yapılan öneriler doğrultusunda projenin Tarımsal Araştırma Yönetimi Uygulama Kılavuzunda
yer alan Yeni Teklif Proje Formu Yazım Kurallarına (Kaynakça bölümü dahil) göre
düzenlenerek yürütülmesi önerisiyle Araştırma Tavsiye Kuruluna sunulmasına karar verilmiştir.
YENİ TEKLİF PROJELER
AFA ADI
PROGRAM ADI
Proje No
: A13 Toprak, Su Kaynakları ve Çevre
: P-02 Su Kullanım Etkinliğinin Artırılması
Proje Başlığı
Projeyi Yürüten Kuruluş
Projeyi Destekleyen Kuruluş
Proje Yürütücüsü
Yardımcı Araştırmacılar
Tarsus Koşullarında Yüzey ve Toprakaltı Damla Sulama
Sistemlerinde Farklı Sulama Stratejilerinin Yalova İncisi Sofralık
Üzüm Çeşidinin Verim, Kalite ve Su Kullanım Randımanına
Etkilerinin Belirlenmesi
Alata Bahçe Kültürleri Araştırma İstasyonu Müdürlüğü
TAGEM
Zir. Yük. Müh. Gülşen DURAKTEKİN
Dr. Yeşim Bozkurt ÇOLAK
Doç. Dr. S.Metin SEZEN
Zir. Yük. Müh Alper BAYDAR
Zir. Yük. Müh. Kadir KUŞVURAN
Zir. Yük. Müh. Günsu ATAĞ
Zir. Müh. Erdem KİRAZ
Zir. Yük. Müh. Osman KAVAK
Kimyager Havva AKÇA
Dr. Ercan CANIHOŞ
Doç Dr. Serpil TANGOLAR
01/01/2015 - 01/01/2017
2015: 50.500 TL 2016: 8.000 TL
58.500 TL
Başlama-Bitiş Tarihleri
Projenin Yıllara Göre Bütçesi
Toplam Bütçe
Alınan Kararlar:
-Proje başlığının“ Tarsus Koşullarında Yüzey ve Yüzeyaltı Damla Sulama Sistemlerinde Farklı
Sulama Stratejilerinin Yalova İncisi Üzüm Çeşidinin Verim ve Kalitesine Etkileri” olarak
değiştirilmesine,
-Proje süresinin 3 yıla çıkarılmasına,
-Parsellerdeki omca sayısının arttırılarak denemenin düzenlenmesine,
-Gübrelemenin fertigasyonla yapılmasına,
-Deneme desenine ait planın şekilsel olarak proje metni içerisinde gösterilmesine,
-Yapılan öneriler doğrultusunda projenin Tarımsal Araştırma Yönetimi Uygulama Kılavuzunda
yer alan Yeni Teklif Proje Formu Yazım Kurallarına (Kaynakça bölümü dahil) göre
düzenlenerek yürütülmesi önerisiyle Araştırma Tavsiye Kuruluna sunulmasına karar verilmiştir.
YENİ TEKLİF PROJELER
AFA ADI
PROGRAM ADI
Proje No
: A13 Toprak, Su Kaynakları ve Çevre
: P-02 Su Kullanım Etkinliğinin Artırılması
Proje Başlığı
Projeyi Yürüten Kuruluş
Projeyi Destekleyen
Kuruluş
Proje Yürütücüsü
Yardımcı Araştırmacılar
Başlama-Bitiş Tarihleri
Mersin Kazanlı’da Solarizasyon ve Çiftlik Gübresi Uygulamaları
İle Farklı Miktarda Su Uygulamalarının Biber Bitkisinin Verim Ve
Verim Kriterlerine Etkisi
Alata Bahçe Kültürleri Araştırma İstasyonu Müdürlüğü
Adana Biyolojik Mücadele Araştırma İstasyonu
Ziraat Yüksek Mühendisi Çiğdem BOYDAK
Zir. Yük. Müh. Rasim ARSLAN
Zir. Yük. Müh. Alper BAYDAR
Dr. Zir. Yük. Müh. Yusuf TÜLÜN
Zir. Yük. Müh. Orhan KARA
Dr. Ayşegül ÇOLAK ATEŞ
Uzm. Dilek DİNÇER
Zir. Yük. Müh. Duygu ALTINÖZ
Zir. Yük. Müh. Nihal DENLİ
Prof. Dr. Rıza KANBER (Danışman)
Prof. Dr. Mustafa ÜNLÜ (Danışman)
2015-2018
2015: 28590TL 2016: 12090TL
Projenin Yıllara Göre
2017: 13540TL
Bütçesi
54220TL
Toplam Bütçe
Alınan Kararlar:
-Farklı sulama uygulamaları yapılan parseller arasında nem geçişini önlemek amacıyla yeterli
mesafe bırakacak şekilde bir serada projenin kurulmasına,
-Projede hesaplamalarda kullanılacak örtü yüzdesi (P) değerinin kaç olarak alınacağının
açıklanmasına,
-Bitki Su tüketimi denkleminde ihmal edilecek parametrelerin açıklanmasına,
-Fide dikim tarihlerinin projede belirtilmesine,
-Solarizasyon sonrası fide dikiminden itibaren uygulanacak sulama programının projede
belirtilmesine,
-Çiftlik gübresinin nasıl ve birim alana ne kadar uygulanacağının proje metninde belirtilmesine,
-Yapılan öneriler doğrultusunda projenin Tarımsal Araştırma Yönetimi Uygulama
Kılavuzunda yer alan Yeni Teklif Proje Formu Yazım Kurallarına (Kaynakça bölümü
dahil) göre düzenlenerek yürütülmesi önerisiyle Araştırma Tavsiye Kuruluna sunulmasına
karar verilmiştir.
YENİ TEKLİF PROJELER
AFA ADI
PROGRAM ADI
Proje No
: A13 Toprak, Su Kaynakları ve Çevre
: P-02 Su Kullanım Etkinliğinin Artırılması
Proje Başlığı
Projeyi Yürüten Kuruluş
Projeyi Destekleyen
Kuruluş
Proje Yürütücüsü
Yardımcı Araştırmacılar
Çukurova Koşullarında Kısmi Kök Kuruluğu (PRD) ile Geleneksel
Kısıntılı Sulama Programlarının Karpuz, Verim ve Kalite Üzerine
Etkilerinin Belirlenmesi
Alata Bahçe Kültürleri Araştırma İstasyonu Müdürlüğü
TAGEM
Yük. Zir. Müh. Gülşen DURAKTEKİN
Doç. Dr. S. Metin SEZEN
Dr. Yeşim Bozkurt ÇOLAK
Zir. Yük. Müh. Veysel ARAS
Zir. Yük. Müh. Alper BAYDAR
Zir. Yük. Müh. Günsu ATAĞ
Zir. Yük. Müh. Kadir KUŞVURAN
Zir. Yük. Müh. Orhan Kara
Zir. Yük. Müh. Bülent ALTAN
Kimyager Havva AKÇA
Zir. Yük. Müh. Nigar ANĞIN
Zir. Yük. Müh. Osman UYSAL
Gıda Müh. Çağlar EROĞLU
01/02/2015 - 01/02/2017
Başlama-Bitiş Tarihleri
Projenin Yıllara Göre
2015: 34.000 TL 2016 : 14.000 TL
Bütçesi
48.000 TL
Toplam Bütçe
Alınan Kararlar:
-Uzun yıllık iklim verilerinin 12 aylık olarak verilmesine,
-Yapılan öneriler doğrultusunda projenin Tarımsal Araştırma Yönetimi Uygulama Kılavuzunda
yer alan Yeni Teklif Proje Formu Yazım Kurallarına (Kaynakça bölümü dahil) göre
düzenlenerek yürütülmesi önerisiyle Araştırma Tavsiye Kuruluna sunulmasına karar verilmiştir.
YENİ TEKLİF PROJELER
AFA ADI
PROGRAM ADI
Proje No
: A -13 Toprak Su Kaynakları ve Çevre
: P - 02 Su Kullanım Etkinliğinin Artırılması
Proje Başlığı
Projeyi Yürüten Kuruluş
Projeyi Destekleyen
Kuruluş
Proje Yürütücüsü
Yardımcı Araştırmacılar
Çukurova Koşullarında Kanola (Brassica napus L.) Bitkisinde
Farklı Azot ve Sulama Düzeylerinin Verim ve Kalite Üzerine
Etkilerinin Belirlenmesi
Alata Bahçe Kültürleri Araştırma İstasyonu Müdürlüğü
TAGEM
Zir. Yük. Müh. Mehmet YILDIZ
Prof.Dr. Menşure ÖZGÜVEN
Doç. Dr. S. Metin SEZEN
Zir. Yük. Müh. Alper BAYDAR
Zir. Yük. Müh. Orhan KARA
Gıda Müh. E.Çağlar EROĞLU
Doç. Dr. Seral YÜCEL
Dr. O. Sedat SUBAŞI
2015-2017
2015 – 61000TL
2016- 11500TL
Başlama-Bitiş Tarihleri
Projenin Yıllara Göre
Bütçesi
72.500 TL
Toplam Bütçe
Alınan Kararlar:
-Projede yer alan tekil lateral ifadesinin çizgi kaynaklı olarak değiştirilmesine
-Deneme öncesinde çizgi kaynaklı yağmurlama sistem performansının ölçülmesine,
-Yapılan öneriler doğrultusunda projenin Tarımsal Araştırma Yönetimi Uygulama Kılavuzunda
yer alan Yeni Teklif Proje Formu Yazım Kurallarına (Kaynakça bölümü dahil) göre
düzenlenerek yürütülmesi önerisiyle Araştırma Tavsiye Kuruluna sunulmasına karar
verilmiştir.
YENİ TEKLİF PROJELER
AFA ADI
PROGRAM ADI
Proje No
: A -13 Toprak Su Kaynakları ve Çevre
: P - 02 Su Kullanım Etkinliğinin Artırılması
Proje Başlığı
Projeyi Yürüten Kuruluş
Projeyi Destekleyen
Kuruluş
Proje Yürütücüsü
Yardımcı Araştırmacılar
Başlama-Bitiş Tarihleri
Çukurova Koşullarında Lesquerella fendleri (Brassicacea)’de Farklı
Ekim Zamanları ve Sulama Düzeylerinin Verim ve Kaliteye Etkisi
Alata Bahçe Kültürleri Araştırma İstasyonu
TAGEM
Zir. Yük. Müh. Mehmet YILDIZ
Prof. Dr. Sezen TANSI
Doç. Dr. S. Metin SEZEN
Zir. Yük. Müh. Alper BAYDAR
Zir. Yük. Müh. Orhan KARA
Gıda Müh. E. Çağlar EROĞLU
Doç. Dr. Seral YÜCEL
Dr. Sedat SUBAŞI
2015-2017
2015- 66.750 TL
2016- 20.250 TL
Projenin Yıllara Göre
Bütçesi
87.000 TL
Toplam Bütçe
Alınan Kararlar:
-Hintyağı bitkisine alternatif bir bitki olduğu söylenen proje bitkisinin ülkemizde yetiştiriciliği
yapılmayan hintyağına alternatif olamayacağı, ayrıca kullanılacak bitki tohumlarının çeşit değil
A.B.D.’nin çöl ortamında toplanan genotipler olması nedeniyle ülkemizin şu andaki öncelikle
çalışacağı bitkiler arasına girmesi söz konusu olmadığından, projenin reddine karar verilmiştir.
YENİ TEKLİF PROJELER
AFA ADI
PROGRAM ADI
Proje No
: A13 Toprak, Su Kaynakları ve Çevre
: P-02 Su Kullanım Etkinliğinin Artırılması
Su Stresi Altındaki Bölgelerde Suyun Verimliliğinin Artırılması
Su Stresi Koşullarında Malç Uygulamalarının Turşuluk Hıyarın Verim
Proje Başlığı
Unsurları ve Bazı Stres Parametreleri Üzerine Etkilerinin
Belirlenmesi(Alt Proje -1)
Toprak Gübre ve Su Kaynakları Merkez Araştırma Enstitü MüdürlüğüProjeyi Yürüten Kuruluş
Ankara
Projeyi Destekleyen
TAGEM
Kuruluş
Gonca KARACA BİLGEN
Proje Yürütücüsü
Dr. Aynur ÖZBAHÇE
Dr. Aysel AĞAR
Tuğba YETER
Dr. Zeynep DEMİR
Dr. Ahmet AĞAR
Mine TEKELİ
Yardımcı Araştırmacılar
Dr. Sevinç USLU KIRAN
Kadri AVAĞ
Yasemin İLERİ
Ümran ATAY
Ceren GÖRGİŞEN
Başlama-Bitiş Tarihleri
01/01/2015 - 30/12/2017
1.Yıl (2015) 107.490
2.Yıl (2016) 20.900
3.Yıl (2017)1.000
Projenin Yıllara Göre
Bütçesi
129.390 TL
Toplam Bütçe
Alınan Kararlar:
- Proje adının “Su Kısıtı Altındaki Bölgelerde Suyun Verimliliğinin Artırılması”, Alt Proje- 1
adının ise ”Su Stresi Koşullarında Malç Uygulamalarının Turşuluk Hıyarın Verim Unsurları
ve Su Kullanımı Üzerine Etkilerinin Belirlenmesi” şeklinde değiştirilmesine
-Denemede parsel boyutlarının ekonomik analizin daha güvenilir yapılabilmesi açısından
arttırılmasına,
-Örtü yüzdesi değerlerinin net olarak belirlenmesine ve örtü yüzdesinin %60’tan fazla
alınmamasına,
-Değişik malç materyallerinin araştırılıp projede kullanılabilme olanaklarının belirlenmesine,
-Bitki gözlem parametrelerinin haftada bir ve sulamalardan önce yapılmasına,
-Toprak sıcaklıklarının 0-30 cm toprak profilinde 10 cm’lik aralıklarla ve büyüme mevsimi boyunca
ölçülmesine,
-Yaprak Alan indeksi ölçümlerinin projeye eklenmesine,
-Nötronmetre okumalarının lateral üzerinde yapılmasına,
-Yapılan öneriler doğrultusunda projenin Tarımsal Araştırma Yönetimi Uygulama Kılavuzunda
yer alan Yeni Teklif Proje Formu Yazım Kurallarına (Kaynakça bölümü dahil) göre
düzenlenerek yürütülmesi önerisiyle Araştırma Tavsiye Kuruluna sunulmasına karar verilmiştir.
YENİ TEKLİF PROJELER
AFA ADI: A13 Toprak, Su Kaynakları ve Çevre
PROGRAM ADI : P-02 Su Kullanım Etkinliğinin Artırılması
Proje No
Su Stresi Altındaki Bölgelerde Suyun Verimliliğinin Artırılması
Su Stresi Koşullarında Malç Uygulamalarının Kavunun Verim
Proje Başlığı
Unsurları ve Bazı Stres Parametreleri Üzerine Etkilerinin Belirlenmesi
(Alt Proje -2)
Projeyi Yürüten Kuruluş Konya Toprak Su ve Çölleşme ile Müc. Araş. İst. Müd
Toprak Gübre ve Su kaynakları Merkez Araştırma Enst. Müd.
Projeyi Destekleyen
ANKARA
Kuruluş
Dr. Arzu GÜNDÜZ
Proje Yürütücüsü
Mehmet Ali DÜNDAR, Dr. Şerife ÇAY Feti KİRTİŞ, Necati
Yardımcı Araştırmacılar ŞİMŞEKLİ, Mustafa BAĞCI, Zeynep KANAT, Mustafa TUNÇ,
Ümran ATAY
Başlama-Bitiş Tarihleri
Başlama: 01/01/2015 Bitiş: 31/12/2017
Projenin Yıllara Göre
1.Yıl: 102000 2.Yıl: 17000 3.Yıl: 19500
Bütçesi
138.500
Toplam Bütçe
Alınan Kararlar:
- Proje adının “Su Kısıtı Altındaki Bölgelerde Suyun Verimliliğinin Artırılması”, Alt Proje-2
adının ise ”Su Stresi Koşullarında Malç Uygulamalarının Kavunun Verim Unsurları ve Su
Kullanımı Üzerine Etkilerinin Belirlenmesi” şeklinde değiştirilmesine
-Örtü yüzdesi değerlerinin net olarak belirlenmesine ve örtü yüzdesinin %60’tan fazla
alınmamasına,
-Değişik malç materyallerinin araştırılıp projede kullanılabilme olanaklarının belirlenmesine,
-Bitki gözlem parametrelerinin haftada bir ve sulamalardan önce yapılmasına,
-Toprak sıcaklıklarının 0-30 cm toprak profilinde 10 cm’lik aralıklarla ve büyüme mevsimi boyunca
ölçülmesine,
-Yaprak Alan indeksi ölçümlerinin projeye eklenmesine,
-Yapılan öneriler doğrultusunda projenin Tarımsal Araştırma Yönetimi Uygulama Kılavuzunda
yer alan Yeni Teklif Proje Formu Yazım Kurallarına (Kaynakça bölümü dahil) göre
düzenlenerek yürütülmesi önerisiyle Araştırma Tavsiye Kuruluna sunulmasına karar verilmiştir.
YENİ TEKLİF PROJELER
AFA ADI
PROGRAM ADI
Proje No
: A13 Toprak, Su Kaynakları ve Çevre
: P-02 Su Kullanım Etkinliğinin Artırılması
Su Stresi Altındaki Bölgelerde Suyun Verimliliğinin Artırılması
Su Stresi Koşullarında Malç Uygulamalarının Domatesin Verim,
Proje Başlığı
Verim Unsurları, Bazı Stres Parametreleri Üzerine Etkilerinin
Belirlenmesi (Alt Proje-3)
Projeyi Yürüten Kuruluş Geçit Kuşağı Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü-ESKİŞEHİR
Projeyi Destekleyen
TAGEM
Kuruluş
Demet UYGAN (Zir. Yük. Müh.)
Proje Yürütücüsü
Ömer ÖZBEK (Zir. Yük. Müh.),
Şule SARIÇAM (Zir. Yük. Müh.),
Şule MATYAR (Zir. Yük. Müh.),
Yardımcı Araştırmacılar
Mahmut BAYRAM (Zir. Yük. Müh.),
Mahmut POLAT (Zir. Yük. Müh.)
Özgür ATEŞ (Biyolog)
Başlama-Bitiş Tarihleri
01/01/2015-31/12/2017
2015: 68200 TL; 2016: 33200TL; 2017: 38200 TL
Projenin Yıllara Göre
Bütçesi
139.600 TL
Toplam Bütçe
Alınan Kararlar:
- Proje adının “Su Kısıtı Altındaki Bölgelerde Suyun Verimliliğinin Artırılması”, Alt Proje-3
adının ise ”Su Stresi Koşullarında Malç Uygulamalarının Domatesin Verim Unsurları ve Su
Kullanımı Üzerine Etkilerinin Belirlenmesi” şeklinde değiştirilmesine
-Örtü yüzdesi değerlerinin net olarak belirlenmesine ve örtü yüzdesinin %60’tan fazla
alınmamasına,
-Değişik malç materyallerinin araştırılıp projede kullanılabilme olanaklarının belirlenmesine,
-Bitki gözlem parametrelerinin haftada bir ve sulamalardan önce yapılmasına,
-Toprak sıcaklıklarının 0-30 cm toprak profilinde 10 cm’lik aralıklarla ve büyüme mevsimi boyunca
ölçülmesine,
-Yaprak Alan indeksi ölçümlerinin projeye eklenmesine,
-Yapılan öneriler doğrultusunda projenin Tarımsal Araştırma Yönetimi Uygulama Kılavuzunda
yer alan Yeni Teklif Proje Formu Yazım Kurallarına (Kaynakça bölümü dahil) göre
düzenlenerek yürütülmesi önerisiyle Araştırma Tavsiye Kuruluna sunulmasına karar verilmiştir.
YENİ TEKLİF PROJELER
AFA ADI
PROGRAM ADI
Proje No:
: A13 Toprak, Su Kaynakları ve Çevre
: P-02 Su Kullanım Etkinliğinin Artırılması
Entegre Proje: İncir Yetiştiriciliğinde Verim ve Kaliteyi Arttırmaya
Yönelik Çalışmalar
Proje Başlığı
Alt Proje: Farklı Su Düzeylerinin Bazı İncir Çeşitlerinde Su Verim
İlişkileri ve Kalite Parametreleri Üzerine Etkileri
Projeyi Yürüten Kuruluş İncir Araştırma İstasyonu Müdürlüğü
Projeyi Destekleyen
TAGEM
Kuruluş
Pınar GÖRÜCÜOĞLU
Proje Yürütücüsü
Birgül ERTAN
Selim ARPACI
Yardımcı Araştırmacılar Hilmi KOCATAŞ
Eşref TUTMUŞ
Yrd. Doç. Dr. Selin AKÇAY
Başlama-Bitiş Tarihleri
2015-2017
Projenin Toplam
72.000 TL
Bütçesi:
Alınan Kararlar:
-Sulamada kullanılacak suyun aylık aralıklarla analizinin yapılmasına,
-Sürgün uzunluğu ve sürgün çapının en az bir ağaçta 20 adet sürgünde ölçülmesine ve ağaç başına
verimin alınmasına,
-Lateral ve damlatıcı aralığının arazi koşullarında ve bitkinin fizyoloyik dönemlerinin dikkate
alınarak belirlenmesine,
-Ön verim alınmasına,
-Bitki örtü yüzdesinin bitki taç genişliği dikkate alınarak projeye dahil edilmesine,
-Yapılan öneriler doğrultusunda projenin Tarımsal Araştırma Yönetimi Uygulama Kılavuzunda
yer alan Yeni Teklif Proje Formu Yazım Kurallarına (Kaynakça bölümü dahil) göre
düzenlenerek yürütülmesi önerisiyle Araştırma Tavsiye Kuruluna sunulmasına karar verilmiştir.
DEVAM EDEN PROJELER
: A13 Toprak, Su Kaynakları ve Çevre
: P-02 Su Kullanım Etkinliğinin Artırılması
TAGEM tarafından doldurulacaktır.
Karık ve Damla Sulama Yöntemlerinde Farklı İşletim
Proje Başlığı
Tekniklerinin Buğdayın Verim ve Su Tasarrufuna Etkisi
GAP Tarımsal Araştırma Enstitüsü
Projeyi Yürüten Kuruluş
Projeyi Destekleyen Kuruluş TAGEM
Dr. Veli DEĞİRMENCİ
Zir.Yük.Müh.
Proje Yürütücüsü
Dr. Meral ANLAĞAN TAŞ
Zir.Yük.Müh.
Abdullah Suat NACAR
Zir.Yük.Müh.
Yardımcı Araştırmacılar
Dr. Pınar BAHÇECİ
Zir.Yük.Müh.
2013-2015
Başlama-Bitiş Tarihleri
19.250 TL
Projenin Toplam Bütçesi
Alınan Kararlar:
-Denemenin damla ve karık sulama olarak 2 (iki) ayrı deneme olarak uygulanmasına,
-Damla sulamada;
a)Lateral aralığı 0.70 m ve her 7 günde bir 0-60 cm eksik nemin TK’ya tamamlanmasına, örtü
yüzdesi veya ıslatma oranının % 100 alınmasına,
b) Dönüşümlü olarak sulanacak konularda lateral aralığı 0.70 m, parsel içindeki 3 lateralin
sulanması diğer 3 lateralin ise gelecek sulamada sulanmasına,.
-Karık Sulamada;
a) Parsellerde yer alan tüm karıklara dönemi geldiğinde 0-90 cm toprak derinliğindeki eksik
nemin TK’ya tamamlanmasına,
b) Parsellerde yer alan karıkların yarısına (a) konusuna uygulanan sulama suyunun yarısının
(0.50) uygulanmasına ve bu uygulamanın ardıl sulamalarda dönüşümlü olarak yapılmasına,
-Proje ilk yılının tekrarına karar verilmiştir.
AFA ADI
PROGRAM ADI
Proje No
DEVAM EDEN PROJELER
AFA ADI
PROGRAM ADI
Proje No
: A13 Toprak, Su Kaynakları ve Çevre
: P-02 Su Kullanım Etkinliğinin Artırılması
Proje Başlığı
Projeyi Yürüten Kuruluş
Projeyi Destekleyen
Kuruluş
Proje Yürütücüsü
Yardımcı Araştırmacılar
Başlama-Bitiş Tarihleri
Projenin Toplam Bütçesi
Alınan Kararlar:
GAP Harran Ovası Koşullarında Kanola (Brassica napus)
Bitkisinin Kışlık Ekimlerde Sulama Programının Belirlenmesi
GAP Tarımsal Araştırma Enstitüsü
TAGEM
Dr. Veli DEĞİRMENCİ
Dr. Meral ANLAĞAN TAŞ
Abdullah Suat NACAR
Abdullah ŞAKAK
Halil HATİPOĞLU
Dr. Pınar BAHÇECİ
2010-2013
18.600 TL
Zir.Yük.Müh.
Zir.Yük.Müh.
Zir.Yük.Müh.
Zir.Müh.
Zir.Müh.
Zir.Yük.Müh.
-Bitki su tüketimi unsurlarının proje metni içerisinde ayrı ayrı konu bazında tablolar halinde
verilmesine,
-Öneri yapılırken yağış değerlerinin de dikkate alınmasına,
-Raportör olarak Doç. Dr. S. Metin SEZEN, Demet UYGAN ve Mehmet GÜNDÜZ’ün
görevlendirilmesine ve sonuç raporunun 2015 Yılı program değerlendirme toplantısında
görüşülmesine karar verilmiştir.
DEVAM EDEN PROJELER
AFA ADI
PROGRAM ADI
Proje No
: A13 Toprak, Su Kaynakları ve Çevre
: P-02 Su Kullanım Etkinliğinin Artırılması
Proje Başlığı
Projeyi Yürüten Kuruluş
Projeyi Destekleyen
Kuruluş
Proje Yürütücüsü
Yardımcı Araştırmacılar
Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde Gemlik Zeytin (Olea aeoropea)
Çeşidinde Sulamanın Peryodisite ve Yağ Kalitesi Üzerine Etkisi
GAP Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü-Şanlıurfa
Harran Üniversitesi Ziraat Fakültesi, İl Özel İdare Müdürlüğü
Dr. Meral ANLAĞAN TAŞ
Abdullah Suat NACAR
Dr. Veli DEĞİRMENCİ
Dr. Zeki GARİPÇİN
Dr. Ebru SAKAR
Abidin TATLI
2009-2013
49.930 TL
Başlama-Bitiş Tarihleri
Projenin Toplam Bütçesi
Alınan Kararlar:
-2 yıl ön verim denemesi yapıldığından projenin bir yıl uzatılmasına,
-2013 yılı gelişme raporunun kabulüne ve projenin devamına karar verilmiştir.
DEVAM EDEN PROJELER
AFA ADI
PROGRAM ADI
Proje No
: A13 Toprak, Su Kaynakları ve Çevre
: P-02 Su Kullanım Etkinliğinin Artırılması
Proje Başlığı
Projeyi Yürüten Kuruluş
Projeyi Destekleyen
Kuruluş
Proje Yürütücüsü
Yardımcı Araştırmacılar
Yüzeyaltı Damla Sulama ile Sulanan Pamuk ve Mısırın Sulama
Programının Oluşturulması
Uluslararası Tarımsal Araştırma ve Eğitim Merkezi Müdürlüğü
Menemen/ İzmir
E.Ü. Ziraat Fakültesi Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü
Süleyman ŞEN
Dr. Nil KORKMAZ
Mehmet GÜNDÜZ
Yıldırım KAYAM
Lamia BİLİR
Prof. Dr. Musa AVCI
Prof. Dr. Şerafettin AŞIK
2011-2013
38.000 TL
Ziraat Mühendisi
Ziraat Yüksek Mühendisi
Ziraat Yüksek Mühendisi
Ziraat Yüksek Mühendisi
Kimya Mühendisi
Ziraat Yüksek Mühendisi
Ziraat Yüksek Mühendisi
Başlama-Bitiş Tarihleri
Projenin Toplam Bütçesi
Alınan Kararlar:
-2012 yılında pamuk tohumlarında çıkış sağlanamadığından projenin bir yıl uzatılmasına,
-2013 yılı gelişme raporunun kabulüne ve projenin devamına karar verilmiştir.
DEVAM EDEN PROJELER
AFA ADI
PROGRAM ADI
Proje No
: A13 Toprak, Su Kaynakları ve Çevre
: P-02 Su Kullanım Etkinliğinin Artırılması
Proje Başlığı
Projeyi Yürüten Kuruluş
Projeyi Destekleyen
Kuruluş
Proje Yürütücüsü
Yardımcı Araştırmacılar
Çizgi kaynaklı yağmurlama sulama sistemi ile uygulanan drenaj
suyunun quinoa bitkisinin verim, verim bileşenleri ile su kullanım
randımanı üzerine etkileri
Alata Bahçe Kültürleri Araştırma İstasyonu Tarsus Toprak ve Su
Kaynakları Lokasyonu
Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi
Adana Zirai Mücadele Araştırma Enstitüsü
Doç. Dr. S. Metin SEZEN
Prof. Dr. Attila YAZAR
Doç. Dr. Sertaç ÖZER
Zir.Yük.Müh. Salim EKER
Dr. Yeşim Bozkurt ÇOLAK
Kimyager Havva AKÇA
Dr. Hale GÜNAÇTI
Zir.Yük.Müh Nigar ANGIN
2013-2015
49.650 TL
Başlama-Bitiş Tarihleri
Projenin Toplam Bütçesi
Alınan Kararlar:
-Projeye kimyager Havva AKÇA ve Zir. Yük. Müh. Gülşen DURAKTEKİN’nin eklenmesine,
- Zir. Yük. Müh. Salim EKER’in bir başka kuruma tayin olması nedeniyle projeden çıkarılmasına,
-2013 yılı tohum ekim zamanında elverişsiz hava koşulları nedeniyle Quinoa tohumlarında çıkış
sağlanamadığından 2014 yılında projenin ilk yılı çalışmalarının yapılmasına ve projenin devamına
karar verilmiştir.
DEVAM EDEN PROJELER
AFA ADI
PROGRAM ADI
Proje No
: A 13-Toprak Su Kaynakları Ve Çevre
: P-02 Su Kullanım Etkinliğinin Arttırılması
Proje Başlığı
Projeyi Yürüten Kuruluş
Projeyi Destekleyen
Kuruluş
Proje Yürütücüsü
Yardımcı Araştırmacılar
Başlama-Bitiş Tarihleri
Projenin Toplam Bütçesi
Eskişehir Koşullarında Damla Sulama Sistemi ile Sulanan Mısır
Bitkisinin Sulama Programının Belirlenmesi
Eskişehir Geçit Kuşağı Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü
TAGEM
Demet UYGAN
(Zir. Yük. Müh.)
Ömer ÖZBEK
(Zir. Yük. Müh.)
01.01.2010-31.12.2012
2010: 22610 TL 2011: 11610 TL 2012: 11610 TL
45830 TL
Alınan Kararlar:
-Uygulanan konu adlarının tablolarda kısaltma olarak değil orijinal haliyle verilmesine,
-Varyans analiz tablosundaki blok sayısının düzeltilmesine,
-Projenin bir yıl uzatılmasına,
-2013 yılı gelişme raporunun kabulüne ve projenin devamına karar verilmiştir.
DEVAM EDEN PROJELER
AFA ADI
PROGRAM ADI
Proje No
: A 13-Toprak Su Kaynakları Ve Çevre
: P-02 Su Kullanım Etkinliğinin Arttırılması
Proje Başlığı
Projeyi Yürüten Kuruluş
Projeyi Destekleyen
Kuruluş
Proje Yürütücüsü
Yardımcı Araştırmacılar
Başlama-Bitiş Tarihleri
Projenin Toplam Bütçesi
Tarımsal Amaçlı Kullanılan Su Tutucu Polimerlerin Su Kullanım
Etkinliğinin Belirlenmesi
Eskişehir Geçit Kuşağı Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü
TAGEM
Abdullah ALTAY
(Kimyager)
Demet UYGAN
(Zir. Yük. Müh.)
Gülser YALÇIN
(Zir. Müh.)
Özgür ATEŞ
(Biyolog)
2012-2013
2012: 26.310 TL 2013: 4.250 TL
30 560 TL
Alınan Kararlar:
-2012 grup kararı gereği 2013 yılında kalibrasyonu yapılan sensörlerden elde edilen verilerin proje
gelişme raporunda verilmesine,
-Ortam sıcaklıklarının tablolar halinde verilmesine,
-2012 yılında alınması planlanan sensörün zamanında alınamaması nedeniyle projenin bir yıl
uzatılmasına,
-2013 yılı gelişme raporunun kabulüne ve projenin devamına karar verilmiştir.
DEVAM EDEN PROJELER
: A13 Toprak, Su Kaynakları ve Çevre
: P-02 Su Kullanım Etkinliğinin Artırılması
TAGEM/TSKAD/13/A13/P02/1
Menemen Ovasında Farklı Sulama Programlarının II. Ürün Mısır
Bitkisinin Verim ve Bazı Gelişim Parametreleri Üzerine Etkilerinin
Proje Başlığı
İncelenmesi ve Ceres-Maize Bitki Büyüme Modeli ile Test Edilmesi
Uluslararası Tarımsal Araştırma ve Eğitim Merkezi Müdürlüğü
Projeyi Yürüten Kuruluş
Menemen/ İzmir
Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarımsal Yapılar ve Sulama
Projeyi Destekleyen
Bölümü
Kuruluş
Şener ÖZÇELİK – Ziraat Mühendisi
Proje Yürütücüsü
Perihan TARI – Zir.Yük.Müh.
Sinan ARAS – Zir.Müh.
Süleyman ŞEN – Zir.Müh.
Yardımcı Araştırmacılar Yıldırım KAYAM – Zir.Yük.Müh.
Oğuz Fehmi ŞEN – Zir.Yük.Müh.
Doç.Dr. Erhan AKKUZU – Zir.Yük.Müh.
Doç.Dr. Gülay PAMUK – Zir.Yük.Müh.
01.01.2013 – 31.12.2015
Başlama-Bitiş Tarihleri
Projenin Toplam Bütçesi 59000 TL
Alınan Kararlar:
-Projeden Yıldırım KAYAM’ın çıkarılarak yerine Şuayip YÜZBAŞI’nın eklenmesine
-CWSI değerlerinin hesaplanıp proje gelişme raporuna eklenmesine,
-Yaprak su içeriği analizlerinin projeden çıkarılmasına,
-2013 yılı gelişme raporunun kabulüne ve projenin devamına karar verilmiştir.
AFA ADI
PROGRAM ADI
Proje No
DEVAM EDEN PROJELER
: A 13, Toprak Su Kaynakları ve Çevre
: P-02, Su Kullanım Etkinliğinin Arttırılması
TAGEM/TSKAD/13/A13/P02/2
Otomasyon ve Yapay Sinir Ağlarının Sera Domates Sulamasında
Proje Başlığı
Kullanımı
Uluslararası Tarımsal Araştırma ve Eğitim Merkezi Müdürlüğü
Projeyi Yürüten Kuruluş
Menemen/ İzmir
Projeyi Destekleyen
TAGEM
Kuruluş
Tolga ALTAY
Proje Yürütücüsü
Prof. Dr. İ.Hakkı TÜZEL, Arş. Gör. Ulaş TUNALI,
Yardımcı Araştırmacılar Dr. Funda KIDOĞLU, Dr. Nil KORKMAZ,
Mehmet GÜNDÜZ, Oğuz Fehmi ŞEN.
2013 – 2015
Başlama-Bitiş Tarihleri
Projenin Toplam Bütçesi 84250 TL
Alınan Kararlar:
-Deneme alanındaki drenaj problemi nedeniyle 2013 yılında veri alınamamıştır. Drenaj sorunu 2013
yılında çözülmüştür. 2014 yılında projenin 2013 yılı faaliyetleri yapılacaktır.
-2013 yılı gelişme raporunun kabulüne ve projenin devamına karar verilmiştir.
AFA ADI
PROGRAM ADI
Proje No
DEVAM EDEN PROJELER
: A13 Toprak, Su Kaynakları ve Çevre
: P-02 Su Kullanım Etkinliğinin Artırılması
TAGEM/TSKAD/13/A13/P02/6
Erzurum İklim Koşullarında Tartılı Lizimetre ile Yonca Bitkisinin
Proje Başlığı
Su Tüketiminin Ölçülmesi
Doğu Anadolu Tarımsal Araştırma Enstitüsü - Erzurum
Projeyi Yürüten Kuruluş
-Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Toprak Bölümü
Projeyi Destekleyen Kuruluş -Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarımsal Yapılar ve
Sulama Bölümü
-Salih EVREN Zir. Yük. Müh.
Proje Yürütücüsü
- Talip TUNC Zir. Yük. Müh.
- Prof. Dr. Taşkın ÖZTAŞ Öğretim Üyesi
Yardımcı Araştırmacılar
- Prof. Dr. Mustafa ÜNLÜ Öğretim Üyesi
- Prof. Dr. Rıza KANBER
Öğretim Üyesi
2013-2015
Başlama-Bitiş Tarihleri
2013: 25000.TL 2014:15000 TL. 2015:15000 TL
Projenin Toplam Bütçesi
55.000 TL
Alınan Kararlar:
-Proje ekibinin gelişme raporuna BOWEN değerlerini eklemek amacıyla Prof. Dr. Rıza KANBER
ve Prof. Dr. Mustafa ÜNLÜ ile bir araya gelerek gerekli çalışmaları yapmasına,
-2013 yılı gelişme raporunun kabulüne ve projenin devamına karar verilmiştir.
AFA ADI
PROGRAM ADI
Proje No
DEVAM EDEN PROJELER
: A13 Toprak, Su Kaynakları ve Çevre
: P-02 Su Kullanım Etkinliğinin Artırılması
TAGEM-BB-110201N02
Kesme Çiçek Gül Yetiştiriciliğinde Farklı Yetiştirme Ortamı ve
Proje Başlığı
Sulama Suyu Tuzluluk Seviyelerinin Verim ve Kaliteye Etkisi
Projeyi Yürüten Kuruluş Batı Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü ANTALYA
Projeyi Destekleyen
TAGEM
Kuruluş
Dr. Köksal AYDİNŞAKİR
Proje Yürütücüsü
Dr. Köksal AYDİNŞAKİR Dr. Özgül KARAGÜZEL
Yardımcı Araştırmacılar Prof. Dr. Dursun BÜYÜKTAŞ Zir. Müh. Deniz BÖCEK
Tek. Bayram KOLAK
01.01.2013-31.12.2014
Başlama-Bitiş Tarihleri
Projenin Toplam Bütçesi 28.000 TL
Alınan Kararlar:
-Yaprak analizinde görülen yüksek bor değerlerinin yorumlanmasına,
-Yaprak analizlerinde görülen bakır, demir ve mangan değişimlerinin yorumlanmasına,
-Yaprakta enzim analizlerinin yapılma olanaklarının araştırılmasına,
-Projenin yürütüldüğü seranın yeni yere taşındıktan sonra denemenin ikinci yılının yürütülmesine,
-2013 yılı gelişme raporunun kabulüne ve projenin devamına karar verilmiştir.
AFA ADI
PROGRAM ADI
Proje No
DEVAM EDEN PROJELER
: A13 Toprak, Su Kaynakları ve Çevre
: P-02 Su Kullanım Etkinliğinin Artırılması
TAGEM/TSKAD/13/A13/P02/3
Arıtılmış Atık Suların Farklı Sulama Yöntemleriyle Biber ve Marulun
Proje Başlığı
Sulanmasında Kullanılabilirliğinin Belirlenmesi
Uluslararası Tarımsal Araştırma ve Eğitim Merkezi Müdürlüğü
Projeyi Yürüten Kuruluş
Menemen/ İzmir
Projeyi Destekleyen
TAGEM
Kuruluş
Perihan TARI AKAP
Proje Yürütücüsü
Nil KORKMAZ
Mehmet GÜNDÜZ
Süleyman ŞEN
Sinan ARAS
Yardımcı Araştırmacılar Şener ÖZÇELİK
Nalan RAHMANOĞLU
Şerafettin AŞIK
Fatih ŞEN
Mustafa ATEŞ
01/01/2013-31/12/2015
Başlama-Bitiş Tarihleri
Projenin Toplam Bütçesi 95000 TL
Alınan Kararlar:
-Doç. Dr. Yasemin Senem KUKUL, Prof. Dr. İsmail KARABOZ ve Burcu ÇERÇİ’nin kendi
istekleri doğrultusunda projeden çıkarılmasına
-Prof. Dr. Şerafettin AŞIK, Prof. Dr. Mustafa ATEŞ, Dr. Nil KORKMAZ, Mehmet GÜNDÜZ ve
Şuayip YÜZBAŞI’nın projeye dahil edilmesine,
-Kullanılan sulama suyunun fiziksel, kimyasal ve biyolojik özelliklerinin su kirliliği yönetmeliğinde
verilen değerlerle kullanılabilirlik açısından karşılaştırılmasına,
-Deneme konularından tuz için alınan toprak örnek yerlerinin konuları temsil edecek şekilde birden
fazla noktadan örnek alınmasına,
-2013 yılı gelişme raporunun kabulüne ve projenin devamına karar verilmiştir.
AFA ADI
PROGRAM ADI
Proje No
DEVAM EDEN PROJELER
: A13 Toprak, Su Kaynakları ve Çevre
: P-02 Su Kullanım Etkinliğinin Artırılması
TAGEM/TSKAD/09/A13/P02/01
Antalya Koşullarında Damla Sulama Yöntemi İle Sulanan Narın
Proje Başlığı
sulama Programının Oluşturulması
Projeyi Yürüten Kuruluş Batı Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü ANTALYA
Projeyi Destekleyen
TAGEM
Kuruluş
Nazmi DİNÇ
Proje Yürütücüsü
Mest IŞIK
Alpaslan ŞAHİN
Yardımcı Araştırmacılar Nuri ARI
Prof. Dr. Ruhi BAŞTUĞ
Muzaffer Ali CAN
2009-2016
Başlama-Bitiş Tarihleri
Yıl
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
2016
Projenin Toplam Bütçesi Bütçe 34500 12000 7000 7000 10950 10950 10950 10950
104300 TL
Alınan Kararlar:
-Pazarlanılabilir meyve kriterlerinin araştırılarak proje metninde belirtilmesine,
-2013 yılı gelişme raporunun kabulüne ve projenin devamına karar verilmiştir.
AFA ADI
PROGRAM ADI
Proje No
DEVAM EDEN PROJELER
: (A 13) Toprak Su Kaynakları ve Çevre
: (P–02) Su Kullanım Etkinliğinin Arttırılması
TAGEM/TSKAD/12/A13/P02/2
Farklı Su Düzeyleri ile Potasyum Uygulamalarının Nar Meyvesinde
Proje Başlığı
(Punica granatum L.) Çatlamaya Etkileri
Projeyi Yürüten Kuruluş Alata Bahçe Kültürleri Araştırma İstasyon Müdürlüğü-MERSİN
Projeyi Destekleyen
TAGEM
Kuruluş
Bülent İŞÇİMEN
Proje Yürütücüsü
AFA ADI
PROGRAM ADI
Proje No
Yardımcı Araştırmacılar
Başlama-Bitiş Tarihleri
Projenin Toplam Bütçesi
Mustafa ÜNLÜ
Doç.Dr.S.Metin SEZEN
Nesrin KARATAŞ
Dr.Hasan PINAR
Yrd.Doç.Cenap YILMAZ
Doç.Dr.Berkant ÖDEMİŞ
2012-2014
2012: 26.500 TL 2013:
45.000 TL
9.500 TL 2014:
9.000 TL
Alınan Kararlar:
-Narın hasat döneminde meydana gelen olumsuz iklim koşulları nedeniyle (aşırı yağış ve fırtına)
meyvelerde dökülme görülmesinden dolayı 2013 yılında veri alınamamıştır. Bu nedenle 2014
yılında projenin 2013 yılının tekrar edilmesine,
-2013 yılı gelişme raporunun kabulüne ve projenin devamına karar verilmiştir.
DEVAM EDEN PROJELER
AFA ADI
PROGRAM ADI
Proje No
: A 13-Toprak Su Kaynakları Ve Çevre
: P-02 Su Kullanım Etkinliğinin Arttırılması
Proje Başlığı
Projeyi Yürüten Kuruluş
Projeyi Destekleyen
Kuruluş
Proje Yürütücüsü
Yardımcı Araştırmacılar
Başlama-Bitiş Tarihleri
Projenin Toplam Bütçesi
Eskişehir Koşullarında Doğrusal Hareketli Yağmurlama Sulama
Sistemi ile Sulanan Şekerpancarının Sulama Programının
Belirlenmesi
Eskişehir Geçit Kuşağı Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü
TAGEM
Demet UYGAN
(Zir. Yük. Müh.)
Ömer ÖZBEK
(Zir. Yük. Müh.)
Volkan ALVEROĞLU (Zir. Müh.)
Prof. Dr. Öner ÇETİN
(Zir. Yük. Müh.)
Aytuğ SOFUOĞLU
(Zir. Müh.)
2011-2013
2011: 35000 TL 2012: 5000 TL 2013: 5000 TL
40 500 TL
Alınan Kararlar:
-Verim tablosunda kg/da ifadesinin kg/parsel olarak düzeltilmesine,
-Projede verim tepki etmeninin (ky) tek bir konu olarak hesaplanmasına,
-Çizelge 7’de verilen 01.04.2013 tarihli su tüketimi değerlerinin düzeltilmesine,
-“Doğrusal Hareketli Yağmurlama Sulama Sistemi” proje başladıktan sonra alındığından; projenin
bir yıl uzatılmasına,
-2013 yılı gelişme raporunun kabulüne ve projenin devamına karar verilmiştir.
DEVAM EDEN PROJELER
AFA ADI
PROGRAM ADI
Proje No
: (A 13) Toprak Su Kaynakları ve Çevre
: (P–02) Su Kullanım Etkinliğinin Arttırılması
Proje Başlığı
Projeyi Yürüten Kuruluş
Projeyi Destekleyen
Kuruluş
Proje Yürütücüsü
Yardımcı Araştırmacılar
Başlama-Bitiş Tarihleri
Projenin Toplam Bütçesi
Damla Sulama Sistemi ile Sulanan Haşhaşın Sulama Programının
Belirlenmesi
Eskişehir Geçit Kuşağı Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü
Ömer ÖZBEK
(Zir. Yük. Müh.)
Demet UYGAN
(Zir. Yük. Müh.)
Abdullah ALTAY
(Kimyager)
Ferda ÇELİKOĞLU KOŞAR (Zir. Yük. Müh.)
Dr. Arzu BALCI KÖSE
(Zir. Yük. Müh.)
Dr. Hüseyin Camcı
(Zir. Yük. Müh.)
Fatih LEBLEBİCİ
(Zir. Müh.)
01.01.2011- 31.12.2014
2011: 13000 TL 2012: 7000 TL 2013: 7000 TL 2014: 7000 TL
34.000 TL
Alınan Kararlar:
-2013 yılında deneme parselleri bir önceki yıldan kalan farklı parsellerde oluşturulduğundan ve
tekerrür sayısı ikiye indirildiğinden dolayı ikinci yıl verilerinin değerlendirme dışı tutulmasına ve
ikinci yıl faaliyetlerinin tekrarına,
-2013 yılı gelişme raporunun kabulüne ve projenin devamına karar verilmiştir.
DEVAM EDEN PROJELER
: A13 Toprak, Su Kaynakları ve Çevre
: P-02 Su Kullanım Etkinliğinin Artırılması
TAGEM / TSKAD/14 /A13/P02 /10
Çukurova Koşullarında 2. Ürün Susamın Farklı Gelişim
Dönemlerinde Yapılan Sulamaların Verim ve Yağ Kalitesine
Proje Başlığı
Etkileri
Doğu Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü
Projeyi Yürüten Kuruluş
Çukurova Üniversitesi
Projeyi Destekleyen Kuruluş
Alata Bahçe Kültürleri Araştırma İstasyonu
Nigar ANĞIN
Proje Yürütücüsü
Burcu KAYA
Yasemin VURARAK
Dr. Murat Reis AKKAYA
Yardımcı Araştırmacılar
Dr. Yeşim BOZKURT ÇOLAK
Mete ÖZFİDANER
Prof.Dr. Rıza KANBER
2014 - 2016
Başlama-Bitiş Tarihleri
80.318 TL
Projenin Toplam Bütçesi
Alınan Kararlar:
-2014 yılı projenin ilk yılıdır.
AFA ADI
PROGRAM ADI
Proje No
DEVAM EDEN PROJELER
: A13 Toprak, Su Kaynakları ve Çevre
: P-02 Su Kullanım Etkinliğinin Artırılması
.
Damla Sistemlerinde Kullanılan Farklı Filtre Tiplerinin Değişik Su
Proje Başlığı
Kaynakları Koşullarında Performanslarının Belirlenmesi
Projeyi Yürüten Kuruluş Alata Bahçe Kültürleri Araştırma İstasyonu Müdürlüğü
Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarımsal Yapılar ve Sulama
Projeyi Destekleyen
Bölümü
Kuruluş
Zir.Yük.Müh. Alper BAYDAR
Proje Yürütücüsü
Zir.Yük.Müh. Mete ÖZFİDANER
Zir.Yük.Müh. Orhan KARA
Dr. Yusuf TÜLÜN
Zir.Yük. Müh. Mehmet YILDIZ
Yardımcı Araştırmacılar
Dr.Yeşim BOZKURT ÇOLAK
Zir.Yük.Müh. Pınar ÖZKAN
Zir.Yük.Müh. Çiğdem BOYDAK
Prof.Dr. Mustafa ÜNLÜ
01.001.2014-31.12.2016
Başlama-Bitiş Tarihleri
82.550 TL
Projenin Toplam Bütçesi
Alınan Kararlar:
-2014 yılı projenin ilk yılıdır.
AFA ADI
PROGRAM ADI
Proje No
DEVAM EDEN PROJELER
: A-13 Toprak Su Kaynakları ve Çevre
: P-02 Su Kullanım Etkinliğinin Artırılması
.
Aspirde Tamamlayıcı Sulamanın Etkili Dönemlerinin Belirlenmesi
Toprak Gübre ve Su Kaynakları Merkez Araştırma Enstitüsü
Projeyi Yürüten Kuruluş
(TGSKMAE)
Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü (TAGEM)
Projeyi Destekleyen
Kuruluş
Kadri AVAĞ ( Zir. Yük. Müh.)
Proje Yürütücüsü
Ceren GÖRGİŞEN, Tuğba YETER, İnci PETEKKAYA, Gonca
Yardımcı Araştırmacılar Karaca BİLGEN, M. Hilmi SEÇMEN, Ödül ÖZTÜRK, Dr. Suay
BAYRAMİN
Başlama-Bitiş Tarihleri 2014 - 2015
Projenin Toplam Bütçesi 10.000
Alınan Kararlar:
-2014 yılı projenin ilk yılıdır.
AFA ADI
PROGRAM ADI
Proje No
Proje Başlığı
DEVAM EDEN PROJELER
: A13 Toprak, Su Kaynakları ve Çevre
: P-02 Su Kullanım Etkinliğinin Artırılması
.
Kuraklık ve Tuzluluk Stresine Dayanım Üzerine Farklı Anaç ve
Çeşit Kombinasyonlarından Oluşan Aşılı Fide Kullanımının
Proje Başlığı
Etkilerinin Belirlenmesi
Projeyi Yürüten Kuruluş Toprak Gübre ve Su Kaynakları Merkez Araştırma Enstitüsü/Ankara
Projeyi Destekleyen
Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Anabilim Dalı
Kuruluş
Dr.Sevinç KIRAN (USLU)
Proje Yürütücüsü
Fatma ÖZKAY
Yardımcı Araştırmacılar Prof. Dr. Şebnem ELLİALTIOĞLU
Yrd. Doç. Dr. Şebnem KUŞVURAN
2014-2016
Başlama-Bitiş Tarihleri
2014: 40377,5 TL
2015: 402,9
TL
Projenin Toplam Bütçesi
40780,4 TL
Alınan Kararlar:
-2014 yılı projenin ilk yılıdır.
AFA ADI
PROGRAM ADI
Proje No
DEVAM EDEN PROJELER
A13 Toprak Su Kaynakları ve Çevre
P-02 Su Kullanım Etkinliğinin Artırılması
TAGEM/TSKAD/14/A13/P02/03
Yüzeyaltı ve Yüzeyüstü Damla Sulama Sistemi Kullanılarak
Farklı Su Kısıtı Koşullarının ve Farklı Azotlu Gübre Dozlarının
Proje Başlığı
Silajlık Mısırın Verim ve Kalitesine Etkisi
Doğu Anadolu Tarımsal Araştırma Enstitüsü Erzurum
Projeyi Yürüten Kuruluş
Atatürk Üniv. Ziraat Fak. Tarla Bitkileri Böl.
Projeyi Destekleyen Kuruluş
Atatürk Ünv. Ziraat Fak. Tarımsal Yapılar ve Sulama Böl.
-Erdal GÜNEY
Proje Yürütücüsü
-Mesut Cemal ADIGÜZEL
-Kevser KARAGÖZ
-Murat ŞİMŞEK
Yardımcı Araştırmacılar
-Prof. Dr. Mustafa TAN
-Prof. Dr. Üstün ŞAHİN
2014-2016
Başlama-Bitiş Tarihleri
2014: 40200 TL 2015: 8700 TL 2016 : 8700TL
Projenin Toplam Bütçesi
57600 TL
Alınan Kararlar:
-2014 yılı projenin ilk yılıdır.
AFA ADI:
PROGRAM ADI:
Proje No
DEVAM EDEN PROJELER
:A13 Toprak Su Kaynakları ve Çevre
:P-02 Su Kullanım Etkinliğinin Artırılması
TAGEM/TSKAD/14/A13/P02/04
Kısıntılı Sulama Koşullarında Yüzey Üstü, Yüzey Altı ve
Malç Uygulamalı Yüzey Üstü Damla Sulama Sistemlerinin
Proje Başlığı
Çileğin Su Tüketimine ve Verimine Etkisinin Belirlenmesi
Projeyi Yürüten Kuruluş Doğu Anadolu Tarımsal Araştırma Enstitüsü Erzurum
-Atatürk Üniv. Ziraat Fak. Tarımsal Yapılar ve Sulama Böl.
Projeyi Destekleyen
-Atatürk Üniv. Ziraat Fak. Bahçe Bitkileri Böl.
Kuruluş
Talip TUNÇ
Proje Yürütücüsü
Salih EVREN
Erdal DAŞCI
Yardımcı Araştırmacılar
Prof. Dr. Üstün ŞAHİN
Prof. Dr. Rafet ASLANTAŞ
2014-2016
Başlama-Bitiş Tarihleri
2014: 30.200 TL 2015: 3.700 TL 2016 : 3.700 TL
Projenin Toplam Bütçesi
37600 TL
Alınan Kararlar:
-2014 yılı projenin ilk yılıdır.
AFA ADI
PROGRAM ADI
Proje No
DEVAM EDEN PROJELER
AFA ADI
PROGRAM ADI
Proje No
:A13 Toprak Su Kaynakları ve Çevre
:P-02 Su Kullanım Etkinliğinin Artırılması
Proje Başlığı
Projeyi Yürüten Kuruluş
Projeyi Destekleyen
Kuruluş
Proje Yürütücüsü
Yardımcı Araştırmacılar
Başlama-Bitiş Tarihleri
Projenin Toplam Bütçesi
Alınan Kararlar:
-2014 yılı projenin ilk yılıdır.
Şanlıurfa Koşullarında Tartılı Lizimetre İle Çim Bitkisinin Su
Tüketiminin Ölçülmesi ve Tahmin Yöntemleri İle Karşılaştırılması
GAP Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü
Dr. Pınar BAHÇECİ
Abdullah Suat Nacar, Meral Taş, Veli Değirmenci,
Prof. Dr Rıza KANBER, Prof. Dr Mustafa ÜNLÜ, Yrd. Doç. Dr
Ali Fuat TARI
01.01.2014- 31.12.2018
361.000 TL
DEVAM EDEN PROJELER
:A13 Toprak Su Kaynakları ve Çevre
:P-02 Su Kullanım Etkinliğinin Artırılması
TAGEM/TSKAD/14/A13/P02/09
Çerçeve Proje:“Milli Zeytin Koleksiyonundaki Bireylerin Abiyotik
Streslere Tolerans Düzeylerinin Belirlenmesi”
Proje Başlığı
Alt Proje: “Ülkemizde Yaygın Olarak Yetiştirilen Zeytin
Çeşitlerinin Tuz Stresine Tolerans Düzeylerinin Araştırılması”
Zeytincilik Araştırma İstasyonu Müdürlüğü Bornova/İZMİR.
Projeyi Yürüten Kuruluş
Ege Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Genel Biyoloji
Projeyi Destekleyen
Ana Bilim Dalı
Kuruluş
Dr. Meltem AYAZ
Proje Yürütücüsü
Dr. Nurhan VAROL
Dr. Ünal KAYA
Zir.Yük.Müh. Erol AYDOĞDU
Yardımcı Araştırmacılar
Prof. Dr. Filiz ÖZDEMİR
Doç. Dr. Melike BOR
01.01.2014-01.01.2016
Başlama-Bitiş Tarihleri
2014: 116800 TL 2015: 25700 TL
Projenin Toplam Bütçesi
142500 TL
Alınan Kararlar:
-2014 yılı projenin ilk yılıdır.
AFA ADI
PROGRAM ADI
Proje No
DEVAM EDEN PROJELER
AFA ADI
PROGRAM ADI
Proje No
: A13 Toprak, Su Kaynakları ve Çevre
: P-02 Su Kullanım Etkinliğinin Artırılması
Proje Başlığı
Projeyi Yürüten Kuruluş
Projeyi Destekleyen
Kuruluş
Proje Yürütücüsü
Yardımcı Araştırmacılar
Başlama-Bitiş Tarihleri
Projenin Toplam Bütçesi
Alınan Kararlar:
-2014 yılı projenin ilk yılıdır.
Doğu Akdeniz İklim Koşullarında Damla Yöntemiyle Sulanan
Yerfıstığında Optimum Sulama Programının Oluşturulması ve
Kısıntılı Sulama Stratejilerinin Verim ve Kalite Üzerine Etkilerinin
Belirlenmesi
Alata Bahçe Kültürleri Araştırma İstasyonu Tarsus Toprak Su
Lokasyonu
Doç. Dr. S. Metin SEZEN
Prof. Dr. Attila YAZAR
Zir. Yük. Müh. Salim EKER
Dr. Yeşim Bozkurt ÇOLAK
Zir. Yük. Müh. Orhan KARA
Dr. Cemal KURT
Yrd. Doç. Dr. Dilşat BOZDOĞAN
Doç. Dr. Seral YÜCEL
Yrd. Doç. Dr. Servet TEKİN
2014-2016 (2 YIL)
87800 TL
DEVAM EDEN PROJELER
: A13 Toprak, Su Kaynakları ve Çevre
: P-02 Su Kullanım Etkinliğinin Artırılması
TAGEM/ TSKAD/14/A13/P02/08
Farklı Tuzluluk Düzeyindeki Sulama Sularının Serada Yetiştirilen
Bazı Bitkilerin Verim- Kalite Parametreleri ve Toprak Profili
Proje Başlığı
Tuzluluğuna Etkisi
Atatürk Toprak Su ve Tarımsal Meteoroloji İstasyon Müdürlüğü
Projeyi Yürüten Kuruluş
Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri
Projeyi Destekleyen Kuruluş
Bölümü
Aylin GÜÇLÜ ÖZDEMİR
Proje Yürütücüsü
Dr. Ulviye ÇEBİ
Selçuk ÖZER
Yardımcı Araştırmacılar
Prof. Dr. Engin YURTSEVEN
Yrd. Doç. Dr. Süreyya ALTINTAŞ
01/01/2014 - 31/12/2017
Başlama-Bitiş Tarihleri
2014: 114350 TL, 2015: 14350 TL. 2016: 14350 TL 2017:
1500 TL
Projenin Toplam Bütçesi
144550 TL
Alınan Kararlar:
-2014 yılı projenin ilk yılıdır.
AFA ADI
PROGRAM ADI
Proje No
SONUÇLANAN PROJELER
AFA ADI
PROGRAM ADI
: A13 Toprak, Su Kaynakları ve Çevre
: P-02 Su Kullanım Etkinliğinin Artırılması
Proje No
Proje Başlığı
Projenin İngilizce Başlığı
Projeyi Yürüten Kuruluş
Projeyi Destekleyen
Kuruluş/lar
Proje Yürütücüsü
Yardımcı Araştırmacılar
TAGEM-BB-100201-F-022
Kavunda Toprak Kökenli Patojenlerle Mücadele Kemigasyonunun
Kullanım Olanakları
The possibilities of using chemigation on melon for combating against
soilborne pathogens
Konya Toprak Su ve Çölleşme İle Mücadele Araştırma Enstitüsü
Müdürlüğü
TAGEM
Dr. Aynur ÖZBAHÇE
Yrd. Doç. Dr. Ali Fuat TARI
Doç. Dr. Seral YÜCEL
Oktay OKUR
2011-2012
34.500TL
Başlama-Bitiş Tarihleri
Projenin Toplam Bütçesi
Alınan Kararlar:
-Proje başlığının “Kavunda Toprak Kökenli Patojenlerle Mücadele Kemigasyonunun Kullanım
Olanakları” olarak değiştirilmesine,
-Projenin İngilizce adının eklenmesine,
-Proje içerisindeki tüm kısaltmaların “Kısaltmalar” bölümünde belirtilmesine,
-Çizelgeler listesinin incelenerek yeniden düzenlenmesine,
-İklim verilerinde kaynak gösterilmesine,
-Şekil 2.4’ün baskıya daha uygun bir şekille değiştirilmesine,
-Çizelge 8.3 başlığının çıkarılmasına,
-Çizelge 4.6’dan sonra Çizelge 4.8 gelmekte, düzeltilmesine,
-Çizelge 3.2’nin incelenmesine ve bünye sınıfının kumlu tınlı olarak değiştirilmesine,
-Çizelge 3.3’ün gözden geçirilmesine,
-EC değerlerinin gözden geçirilmesine
-Topraktaki nem değişiminin grafik olarak verilmesine,
-Çizelge 4.2’ye ortalama standart hata değerlerinin eklenmesine,
-Yapılan öneriler doğrultusunda projenin Tarımsal Araştırma Yönetimi Uygulama Kılavuzunda
yer alan Proje Sonuç Raporu Formu Yazım Kurallarına (Kaynakça bölümü dahil) göre
düzenlenmesine ve raporun yayınlanmasına karar verilmiştir.
SONUÇLANAN PROJELER
: A13 Toprak, Su Kaynakları ve Çevre
: P-02 Su Kullanım Etkinliğinin Artırılması
TAGEM-BB-100201-F-021
Karapınar Yöresinde Sulama Suyunun Etkinliğinin
Artırılmasında
Zeolitin
Kullanım
Olanaklarının
Proje Başlığı
Araştırılması
Investigation of possibilities of using zeolite for increasing
the efficiency of irrigation water in Karapınar
Projenin İngilizce Başlığı
AFA ADI
PROGRAM ADI
Proje No
Projeyi Yürüten Kuruluş
Projeyi Destekleyen Kuruluş/lar
Proje Yürütücüsü
Yardımcı Araştırmacılar
Konya Toprak Su ve Çölleşme İle Mücadele Araştırma
Enstitüsü Müdürlüğü
Rota Madencilik AŞ
Dr. Aynur ÖZBAHÇE
Yrd. Doç. Dr. Ali Fuat TARI
Erdal GÖNÜLAL
Necati ŞİMŞEKLİ
2011-2012
39.500TL
Başlama-Bitiş Tarihleri
Projenin Toplam Bütçesi
Alınan Kararlar:
-Çizelge ve şekiller listesinde sayfa numarasının verilmesine,
-Kısaltma tanımlarının eklenmesine,
-Projenin ingilizce adının eklenmesine,
-Çizelge 4.9’da toprak özelliklerine uygulama sonrasının eklenmesine,
-Tüm metinlerde sayfa numarasının verilmesine,
-Kaynaklarda (et.al) ifadesi yerine ve ark. kullanılmasına,
-Çizelge 3.2 ve 3.3’de değerlerin ve birimlerin kontrol edilmesine,
-Başlıkların yeniden kontrol edilmesine,
-Eşitliklerden önce kaynak verilmesine,
-Tabloların renklendirilmemesine,
-Şekil 4.2’nin 4.1 olarak değiştirilmesine,
-Tartışma ve sonuç bölümünde 2. Paragrafta fiziksel ifadesinin çıkartılıp sadece kimyasal ifadesine
yer verilmesine,
-Yapılan öneriler doğrultusunda projenin Tarımsal Araştırma Yönetimi Uygulama Kılavuzunda
yer alan Proje Sonuç Raporu Formu Yazım Kurallarına (Kaynakça bölümü dahil) göre
düzenlenmesine ve raporun yayınlanmasına karar verilmiştir.
SONUÇLANAN PROJELER
AFA ADI
PROGRAM ADI
Proje No
: A13 Toprak, Su Kaynakları ve Çevre
: P-02 Su Kullanım Etkinliğinin Artırılması
Proje Başlığı
Projenin İngilizce Başlığı
Projeyi Yürüten Kuruluş
Projeyi Destekleyen
Kuruluş/lar
Proje Yürütücüsü
Yardımcı Araştırmacılar
Farklı Sulama Yöntemlerinin Domates Verim ve Kalitesi İle Bazı
Fungal Hastalıklar Üzerine Etkileri ve Uygulanan Yöntemlerin
Ekonomik Analizi
Effect Of Different Irrigation Methods On Yield and Quality With
Some Fungal Diseases and Economical Analysis Of Different
Irrigation Methods On Tomato Production
Orta Karadeniz Geçit Kuşağı Tarımsal Araştırma İstasyonu
Müdürlüğü - Tokat
TAGEM
Oğuzhan AYDIN - Zir.Yük.Müh.
Dr. İ.Kürşat ÖZYURT- Zir. Yük. Müh.
Atila ALTINTAŞ - Zir. Yük. Müh.
Ö.Faruk NOYAN - Zir. Yük. Müh.
Mualla AYDIN- Zir. Yük. Müh.
Bülent Başaran- Zir. Müh.
Prof. Dr. Yusuf YANAR
2011-2012
11.000 TL
Başlama-Bitiş Tarihleri
Projenin Toplam Bütçesi
Alınan Kararlar:
-Formüllerin denklem düzenleyici kullanılarak yazılmasına,
-Çizelge ve şekil listelerinin ayrı ayrı verilmesine,
-Literatür özetinde alt başlık domateste sulama programı ve domates su tüketimi olarak
verilmesine,
-Materyal metotta EC değerlerinin dS/m olarak verilmesine,
-Tarla kapasitesi ve solma noktası değerlerinin tabloda ağırlık yüzdesi olarak verilmesine,
-Metin içerisinde verilen bold yazımın düzeltilmesine,
-Proje sahasına ait verilen iklim parametrelerinin (yalnızca sıcaklık-yağış verilmiş)
çeşitlendirilmesine,
-Yapılan öneriler doğrultusunda projenin Tarımsal Araştırma Yönetimi Uygulama Kılavuzunda
yer alan Proje Sonuç Raporu Formu Yazım Kurallarına (Kaynakça bölümü dahil) göre
düzenlenmesine ve raporun yayınlanmasına karar verilmiştir.
SONUÇLANAN PROJELER
AFA ADI
PROGRAM ADI
Proje No
: A13 Toprak, Su Kaynakları ve Çevre
: P-02 Su Kullanım Etkinliğinin Artırılması
Proje Başlığı
Projenin İngilizce Başlığı
Projeyi Yürüten Kuruluş
Projeyi Destekleyen
Kuruluş/lar
Proje Yürütücüsü
Yardımcı Araştırmacılar
Başlama-Bitiş Tarihleri
Projenin Toplam Bütçesi
Çukurova Koşullarında Kısmi Kök Kuruluğu (PRD) ve Kısıntılı
Damla Sulama Programlarının Royal Sofralık Üzüm Çeşidinin
Verimine ve Su Kullanım Randımanına Etkileri
Effect of Partial Root Drying and Conventional Deficit Irrigation
on Yield and Water Use Efficiency of Royal Table Grape Variety
in the Mediterranean Region
Alata Bahçe Kültürleri Araştırma İstasyonu Tarsus Toprak ve Su
Kaynakları Lokasyonu
TAGEM
Dr. Yeşim BOZKURT ÇOLAK
Prof. Dr. Attila YAZAR
Prof. Dr. Semih TANGOLAR
Doç. Dr. S. Metin SEZEN.
Zir. Yük. Müh. Salim EKER
Dr. Serpil TANGOLAR
Zir. Müh. Zeyni AKTAŞ
Zir. Yük. Müh. Günsu ALTINDİŞLİ ATAĞ
Zir. Yük. Müh. Kadir KUŞVURAN
2010-2013
2010: 19 500 TL 2011: 9000 TL 2012:10000TL
38500 TL
Alınan Kararlar:
-Projeye İngilizce başlık eklenmesine,
-İçindekiler ve şekiller dizininde parantez içindeki birimlerin çıkarılmasına,
-Çizelge 3.1’de işba yerine % saturasyonun verilmesine,
-Projenin başlığında kullanılan su kullanım randımanı ifadesinin su kullanım etkinliği şeklinde
değiştirilmesine,
-Su-verim ilişkileri şeklinde R2 değerlerinin önemini belirtmek için yanına yıldız işareti
konulmasına,
-Şekil 4.9’daki R2 değerinin anlaşılır şekilde yazılmasına,
-Çizelgelerdeki “ROYAL” satırının kaldırılmasına (tek bir çeşit var zaten),
-Yapılan öneriler doğrultusunda projenin Tarımsal Araştırma Yönetimi Uygulama Kılavuzunda
yer alan Proje Sonuç Raporu Formu Yazım Kurallarına (Kaynakça bölümü dahil) göre
düzenlenmesine ve raporun yayınlanmasına karar verilmiştir.
: A13 Toprak, Su Kaynakları ve Çevre
: P-02 Su Kullanım Etkinliğinin Artırılması
TAGEM-BB- TAGEM-BB-10-02-01F-03
Konya Ovasında Kullanılan Hareketli Sulama Sistemlerinin
Proje Başlığı
Performanslarının Değerlendirilmesi
Performance evaluation of moving irrigation systems used in
Konya Plain
Projenin İngilizce Başlığı
AFA ADI
PROGRAM ADI
Proje No
Projeyi Yürüten Kuruluş
Projeyi Destekleyen
Kuruluş/lar
Proje Yürütücüsü
Yardımcı Araştırmacılar
Başlama-Bitiş Tarihleri
Projenin Toplam Bütçesi
Konya Toprak Su ve Çölleşme İle Mücadele İstasyonu
Müdürlüğü
TAGEM
Dr. Aynur ÖZBAHÇE
Dr. A. Fuat TARI
2011-2012
2011: 12 000 TL
22 000 TL
2012: 10 000 TL
Alınan Kararlar:
-Çizelge 4.5’de verilen ekonomik analizin yeniden hesaplanmasına,
-Projede yapıldığı ifade edilen fayda masraf ve net bugünkü değer analizlerinin metne eklenmesine,
-Yapılan öneriler doğrultusunda projenin Tarımsal Araştırma Yönetimi Uygulama Kılavuzunda
yer alan Proje Sonuç Raporu Formu Yazım Kurallarına (Kaynakça bölümü dahil) göre
düzenlenmesine ve raporun yayınlanmasına karar verilmiştir.
SONUÇLANAN PROJELER
: A13 Toprak, Su Kaynakları ve Çevre
: P-02 Su Kullanım Etkinliğinin Artırılması
TAGEM-BB-09-02-01F-01
Orta Anadolu Koşullarında Buğdayın Su-Verim İlişkileri
Water-yield relationships of wheat in the condition of Central
Anatolia
Projenin İngilizce Başlığı
AFA ADI
PROGRAM ADI
Proje No
Proje Başlığı
Projeyi Yürüten Kuruluş
Projeyi Destekleyen
Kuruluş/lar
Proje Yürütücüsü
Yardımcı Araştırmacılar
Başlama-Bitiş Tarihleri
Projenin Toplam Bütçesi
Toprak Su ve Çölleşme ile Mücadele Araştırma İstasyonu
TAGEM
Dr. Aynur ÖZBAHÇE
Dr. A. Fuat TARI
2010-2012
2010: 28 850 TL
2011: 18750 TL
47 600 TL
Alınan Kararlar:
-Projenin başlığının ”Orta Anadolu Koşullarında Buğdayın Su-Verim İlişkileri” olarak
değiştirilmesine,
-Kapak sayfasına …../2014 de ay eklenmesine,
-Önsöz ve İngilizce başlık eklenmesine,
-İmla hatalarının gözden geçirilmesine,
-Buğday çeşidinde kaynak verilmesine,
- Tablolardaki bold yazılımların kaldırılmasına,
-Projeye “Proje sonuçlarının uygulamaya aktarma” bölümünün eklenmesine,
-Yapılan öneriler doğrultusunda projenin Tarımsal Araştırma Yönetimi Uygulama Kılavuzunda
yer alan Proje Sonuç Raporu Formu Yazım Kurallarına (Kaynakça bölümü dahil) göre
düzenlenmesine ve raporun yayınlanmasına karar verilmiştir.
SONUÇLANAN PROJELER
AFA ADI
PROGRAM ADI
Proje No
: A13 Toprak, Su Kaynakları ve Çevre
: P-02 Su Kullanım Etkinliğinin Artırılması
Proje Başlığı
Projenin İngilizce Başlığı
Projeyi Yürüten Kuruluş
Projeyi Destekleyen
Kuruluş/lar
Proje Yürütücüsü
Yardımcı Araştırmacılar
Menemen Sol Sahil Sulama Alanında Taban Suyunun Zamansal ve
Mekansal
Değişiminin
Jeoistatistiksel
Yöntemlerle
Değerlendirilmesi
Evaluation of Temporal and Spatial Variation of the Water Table in
Menemen Left Bank Irrigation Area Using Geostatistical Methods
Uluslararası Tarımsal Araştırma ve Eğitim Merkezi Müdürlüğü
Menemen/ İzmir
E.Ü Ziraat Fak. Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü
DSİ II. Bölge Müdürlüğü
Menemen Sol Sahil Sulama Birliği
Menemen Ziraat Odası
Dr. Nil KORKMAZ
Ziraat Yüksek Mühendisi
Mehmet GÜNDÜZ
Ziraat Yüksek Mühendisi
Dr. Nejat ÖZDEN
Ziraat Yüksek Mühendisi
Süleyman ŞEN
Ziraat Mühendisi
Lamia BİLİR
Kimya Mühendisi
Prof. Dr. Şerafettin AŞIK Ziraat Yüksek Mühendisi
Dr. A. Behiç TEKİN
Ziraat Yüksek Mühendisi
Selçuk GÜZELSES
Ziraat Mühendisi
2010-2013
118000 TL
Başlama-Bitiş Tarihleri
Projenin Toplam Bütçesi
Alınan Kararlar:
-Önsöz eklenmesine
-Abstracta projenin İngilizce isminin verilmesine,
-Yapılan öneriler doğrultusunda projenin Tarımsal Araştırma Yönetimi Uygulama Kılavuzunda
yer alan Proje Sonuç Raporu Formu Yazım Kurallarına (Kaynakça bölümü dahil) göre
düzenlenmesine ve raporun yayınlanmasına karar verilmiştir.
SONUÇLANAN PROJELER
AFA ADI
PROGRAM ADI
Proje No
: A13 Toprak, Su Kaynakları ve Çevre
: P-02 Su Kullanım Etkinliğinin Artırılması
Proje Başlığı
Projenin İngilizce Başlığı
Projeyi Yürüten Kuruluş
Projeyi Destekleyen
Kuruluş/lar
Proje Yürütücüsü
Yardımcı Araştırmacılar
Harran Ovası Koşullarında Aspir Bitkisinde Sulamanın Verim ve Yağ
Kalitesi Üzerine Etkileri
The Effects of Irrigation at Safflower Product and The Quality of Oil
in The Harran Plain
GAP Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü
TAGEM
Abdullah Suat NACAR - Zir.Yük. Müh.
Dr. Veli DEĞİRMENCİ- Zir.Yük. Müh.
Halil HATİPOĞLU- Zir. Müh.
Dr. Meral ANLAĞAN TAŞ - Zir.Yük. Müh.
Abdullah ŞAKAK- Zir. Müh.
2010-2012
6250 TL
Başlama-Bitiş Tarihleri
Projenin Toplam Bütçesi
Alınan Kararlar:
-Proje başlığının ”Harran Ovası Koşullarında Aspir Bitkisinde Sulamanın Verim ve Verim
Bileşenleri Üzerine Etkileri” olarak değiştirilmesine,
-Çizelge 3.1’in düzenlenmesine,
-Toprak profili ve nem değerlerine ait grafiklerin verilmesine,
-Tablolardaki rakamlarda virgül yerine nokta kullanılmasına,
-Çizelge 4.1’de ortalama standart sapma değerlerinin verilmesine,
-Çizelge 4.2’deki yıllar sütunundaki ** kaldırılmasına,
-Proje sonuçlarını uygulamaya aktarma bölümünün eklenmesine,
-Yapılan öneriler doğrultusunda projenin Tarımsal Araştırma Yönetimi Uygulama Kılavuzunda
yer alan Proje Sonuç Raporu Formu Yazım Kurallarına (Kaynakça bölümü dahil) göre
düzenlenmesine ve raporun yayınlanmasına karar verilmiştir.
SONUÇLANAN PROJELER
: A13 Toprak Su Kaynakları ve Çevre
: P-02 Su Kullanım Etkinliğinin Arttırılması
TAGEM-BB-090201K2
Lizimetrelerde Şeker Pancarı Yetiştiriciliğinde Biyolojik
Gübrelemenin Yer Altı Su kalitesi ve Azot Yıkanması Üzerine
Proje Başlığı
Etkisi
Effects on Ground Water Quality and Nitrogen Leaching of
Projenin İngilizce Başlığı
Biological Fertilization in Sugar Beet Cultivation in Lysimeter
Doğu Anadolu Tarımsal Araştırma Enstitüsü Erzurum
Projeyi Yürüten Kuruluş
Atatürk Üniversitesi Ziraat Fak. Tarla Bitkileri Bölümü
Projeyi Destekleyen
Atatürk Üniversitesi Ziraat Fak. Bitki Koruma Bölümü
Kuruluş/lar
Atatürk Üniv. Ziraat Fak. Tarımsal Yap.ve Sulama Böl.
-Salih EVREN Zir. Yük. Müh.
Proje Yürütücüsü
Erdal DAŞCI Zir. Yük. Müh.
Talip TUNÇ Zir. Yük. Müh.
Mesut Cemal ADIGÜZEL Zir. Müh.
Prof. Dr. Ramazan ÇAKMAKCI
Yardımcı Araştırmacılar
Doç. Dr. Recep KOTAN
Doç. Dr. Fatih KIZILOĞLU
Yard. Doç. Dr. Sebahattin KAYA
2010-2012
Başlama-Bitiş Tarihleri
97000 TL
Projenin Toplam Bütçesi
Alınan Kararlar:
-Sonuç yorumlarında kullanılan ağır metal analizlerine ait verilerin rapor içerisine eklenmesine,
-Azot yıkama değerlerinin ve drene olan su miktarlarının verilip, bu değerler üzerinden yorum
yapılmasına,
-Yapılan öneriler doğrultusunda projenin Tarımsal Araştırma Yönetimi Uygulama Kılavuzunda
yer alan Proje Sonuç Raporu Formu Yazım Kurallarına (Kaynakça bölümü dahil) göre
düzenlenmesine ve raporun yayınlanmasına karar verilmiştir.
AFA ADI
PROGRAM ADI
Proje No
SONUÇLANAN PROJELER
AFA ADI
PROGRAM ADI
: A13 Toprak, Su Kaynakları ve Çevre
: P-02 Su Kullanım Etkinliğinin Artırılması
Proje No
Proje Başlığı
Projenin İngilizce Başlığı
Projeyi Yürüten Kuruluş
Projeyi Destekleyen
Kuruluş/lar
Proje Yürütücüsü
Yardımcı Araştırmacılar
.
Tuzlu Topraklarda Bazı Yem Bitkileri Yetiştirilerek Islahı ve Tarıma
Kazandırılabilme Olanaklarının Araştırılması
Reclamation with grown some forage crops in arid conditions and
saline soils and Investigation of the possibility of be able to gain for
agriculture
GAP Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü
TAGEM
Murat TARİNİ - Zir.Yük. Müh.
Müslüm COŞKUN (Zir.Yük.Müh)
A.Suat NACAR (Zir.Yük.Müh)
Dr.Meral ANLAĞAN TAŞ (Zir.Yük.Müh)
Nesibe Devrim ALMACA (Zir.Yük.Müh)
A.Muhsine AĞAR (GÜMÜŞ) (Zir.Yük.Müh)
Prof.Dr.Mehmet ŞİMŞEK (Zir.Yük.Müh)
Dr.Celal YÜCEL (Zir.Yük.Müh)
2006-2012
20990 TL
Başlama-Bitiş Tarihleri
Projenin Toplam Bütçesi
Alınan Kararlar:
-Projeden elde edilen uzun yıllık verilerin Doç Dr. Sema KALE ve Prof. Dr. İdris Bahçeci
tarafından oluşturulan komisyonda değerlendirilip, yapılan değerlendirmeler ışığında proje sonuç
raporunun 2015 yılı grup toplantısında tekrar görüşülmek üzere getirilmesine karar verilmiştir.
SONUÇLANAN PROJELER
AFA ADI
PROGRAM ADI
Proje No
: A13 Toprak, Su Kaynakları ve Çevre
: P-02 Su Kullanım Etkinliğinin Artırılması
Proje Başlığı
Projenin İngilizce Başlığı
Projeyi Yürüten Kuruluş
Projeyi Destekleyen
Kuruluş/lar
Proje Yürütücüsü
Yardımcı Araştırmacılar
Evsel Kaynaklı Arıtılmış Suların Bazı Toprak ve Bitki Özellikleri
Üzerine Etkilerinin Belirlenmesi
The Effects of Irrigation Applications with Refined Municipal Waste
Water on Some Soil and Plant Properties
Uluslararası Tarımsal Araştırma ve Eğitim Merkezi Müdürlüğü
Menemen/ İzmir
İZSU Genel Müdürlüğü-İZMİR
E.Ü. Ziraat Fak. Tarımsal Yapılar ve Sulama Böl.-Bornova/İZMİR
Menemen Sol Sahil Sulama Birliği-Menemen/İZMİR
Menemen Ziraat Odası-Menemen/İZMİR
Mehmet GÜNDÜZ
Dr. Nil KORKMAZ
Süleyman ŞEN
Lamia BİLİR
Dr. Selçuk GÖÇMEZ
Prof. Dr. Şerafettin AŞIK
2010-2013
105000 TL
Başlama-Bitiş Tarihleri
Projenin Toplam Bütçesi
Alınan Kararlar:
-Projede İngilizce başlığa yer verilmesine,
-Projeye önsöz eklenmesine,
-Yapılan öneriler doğrultusunda projenin Tarımsal Araştırma Yönetimi Uygulama Kılavuzunda
yer alan Proje Sonuç Raporu Formu Yazım Kurallarına (Kaynakça bölümü dahil) göre
düzenlenmesine ve raporun yayınlanmasına karar verilmiştir.
SONUÇLANAN PROJELER
AFA ADI
PROGRAM ADI
Proje No
: A13 Toprak, Su Kaynakları ve Çevre
: P-02 Su Kullanım Etkinliğinin Artırılması
Tuz Stresine Tolerans Seviyeleri Belirlenmiş Bazı Genotiplerin
Kuraklık Stresine Tepkilerinin Belirlenmesi
Determination of Drought Stress of Some Genotype that Selected as
Projenin İngilizce Başlığı
Salt Stress Tolerant
Projeyi Yürüten Kuruluş Toprak Gübre ve Su Kaynakları Merkez Araştırma Enstitüsü/Ankara
Projeyi Destekleyen
Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Anabilim Dalı
Kuruluş
Dr. Sevinç KIRAN (USLU)
Proje Yürütücüsü
Fatma ÖZKAY
Yardımcı Araştırmacılar Prof. Dr. Şebnem ELLİALTIOĞLU
Yrd. Doç Dr. Şebnem KUŞVURAN
Başlama- Bitiş Tarihleri 2011-2013
Projenin Toplam Bütçesi 61 162 TL
Alınan Kararlar:
-Proje numarasının eklenmesine,
-Proje metninde “nispi nem içeriği” ifadesinden sonra parantez içerisinde “yaprak oransal su”
ifadesinin kullanılmasına,
-İçindekiler bölümüne özgeçmiş başlığının eklenmesine,
-Projenin İngilizce isminin eklenmesine,
- İçindekiler başlığında sayfa numaralarının üzerine sayfa no başlığının eklenmesine,
-Sayfa 14’de verilen çizelgeye isim verilmesi,
-Stoma direnci ve stoma iletkenlik ifadelerinden sadece birinin kullanılmasına,
-Proje sonuçlarını uygulamaya aktarma bölümünün eklenmesine,
-Yapılan öneriler doğrultusunda projenin Tarımsal Araştırma Yönetimi Uygulama Kılavuzunda
yer alan Proje Sonuç Raporu Formu Yazım Kurallarına (Kaynakça bölümü dahil) göre
düzenlenmesine ve raporun yayınlanmasına karar verilmiştir.
Proje Başlığı
SONUÇLANAN PROJELER
AFA ADI
PROGRAM ADI
Proje No
:A-02 Toprak ve Su Kaynakları
: P-02 Su Kullanım Etkinliğinin Artırılması
Proje Başlığı
Projenin İngilizce Başlığı
Projeyi Yürüten Kuruluş
Projeyi Destekleyen
Kuruluş/lar
Proje Yürütücüsü
Yardımcı Araştırmacılar
Bitki Gelişimini Teşvik Eden Bakterileri Kullanarak Şeker
Pancarında (Beta vulgaris L.) Su Stresine Dayanıklılığın
Araştırılması
Investigation of Resistance toWater Stress on Sugar Beet (Beta
vulgaris L.) Using Plant Growth Promoting Bacteria
Doğu Anadolu Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü-Erzurum
Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Böl.
Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bitki Koruma Böl.
Atatürk Üniv. Ziraat Fak. Tarımsal Yapılar ve Sulama Böl.
Atatürk Üniv. Erzurum Meslek Yüksek Okulu
Erdal DAŞCI
Salih EVREN
Mesut Cemal ADIGÜZEL
Prof. Dr. Ramazan ÇAKMAKCI
Doç. Dr. Recep KOTAN
Doç. Dr. Fatih KIZILOĞLU
Doç. Dr. Mustafa ERAT
Yard. Doç. Dr. Sebahattin KAYA
2010-2012
97.000 TL
Başlama- Bitiş Tarihleri
Projenin Toplam Bütçesi
Alınan Kararlar:
-Literatür özetinin kronolojik ve konu bazlı verilmesine,
-Çizelge 3.1 ve 3.2’nin birleştirilip verilmesine,
-Sulama suyu analiz sonuçlarının çizelge halinde verilmesine,
-Sonuç raporuna proje kapsamında şekerpancarında yapılan tüm kalite parametrelerinin
eklenmesine,
-Ekonomik analizin projeye eklenmesine,
-Özet ve abstract uyumsuzluğunun giderilmesine,
-Tartışma ve sonuç bölümündeki çizelgelerin bulgulara aktarılmasına,
-İnteraksiyonların önemli çıktığı durumlarda konular bazında duncan gruplandırması
yapılmamasına,
-Proje sonuçlarını uygulamaya aktarma bölümünün eklenmesine,
-Yapılan öneriler doğrultusunda projenin Tarımsal Araştırma Yönetimi Uygulama Kılavuzunda
yer alan Proje Sonuç Raporu Formu Yazım Kurallarına (Kaynakça bölümü dahil) göre
düzenlenmesine ve raporun yayınlanmasına karar verilmiştir.
SONUÇLANAN PROJELER
AFA ADI
PROGRAM ADI
Proje No
: A13 Toprak, Su Kaynakları ve Çevre
: P-02 Su Kullanım Etkinliğinin Artırılması
Proje Başlığı
Projenin İngilizce Başlığı
Orta Karadeniz Koşullarında Doğal Arıtma Sisteminde
Kullanılabilecek Farklı Bitki Türlerinin ve Arıtma Verimlerinin
Belirlenmesi
Determination of Different Types of Plants and Treatment Efficiency
That Can be Used the Natural Treatment System In the Middle
Blacksea Region
Karadeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü-Samsun
Projeyi Yürüten Kuruluş
Projeyi Destekleyen
Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü
Kuruluş/lar
Dr. Gülen ÖZYAZICI
Proje Yürütücüsü
Yardımcı Araştırmacılar Prof. Dr. Yüksel ARDALI
2006-2011
Başlama- Bitiş Tarihleri
Projenin Toplam Bütçesi 76.260 TL
Alınan Kararlar:
-Proje başlığının “Samsun Koşullarında Yapay Sulak Alanlarda Kullanılan Farklı Bitki Türlerinin
Evsel Atıksu Arıtımına Etkileri” şeklinde değiştirilmesine,
-İngilizce başlık eklenmesine,
-İçindekiler bölümünde 3.3 başlığının araştırma yerinin jeolojik yapısı olarak değiştirilmesine,
-Şekil ve Resim listesinin sadece Şekil Listesi adı altında verilmesine,
-Proje sonuçlarını uygulamaya aktarma bölümünün eklenmesine,
-Yapılan öneriler doğrultusunda projenin Tarımsal Araştırma Yönetimi Uygulama Kılavuzunda
yer alan Proje Sonuç Raporu Formu Yazım Kurallarına (Kaynakça bölümü dahil) göre
düzenlenmesine ve raporun yayınlanmasına karar verilmiştir.
BİLGİ AMACIYLA SUNULAN PROJELER
(DEVAM EDEN PROJE)
AFA ADI
PROGRAM ADI
Proje No
: A 13-Toprak Su Kaynakları Ve Çevre
: P-02 Su Kullanım Etkinliğinin Arttırılması
Proje Başlığı
Projeyi Yürüten Kuruluş
Projeyi Destekleyen
Kuruluş
Proje Yürütücüsü
Yardımcı Araştırmacılar
Başlama-Bitiş Tarihleri
Projenin Toplam Bütçesi
KKTC’de Modern Sulama Sistemlerinde Filtre ve Damlatıcılarda
Tıkanmalara Neden Olan Aerobik ve Anaerobik Etmenlerinin
Araştırılması
Tarımsal Araştırma Ensütüsü Müdürlüğü Kordinasyonunda Tarım
Dairesi Müdürlüğü
TAGEM/ Danışman Kuruluş: Alata Bahçe Kültürleri Araştırma
İstasyonu
Tarkan ÇEKİ
Tarkan ÇEKİ, Doğan BEYATLI, Halil ALKIM, Songül DALICI,
Dilek Kaya ÖZDOĞAN
01/01/2013 2013: 6,000TL 2014: 116,0000TL 2015: 69,000TL
2016:70,000TL
BİLGİ AMACIYLA SUNULAN PROJELER
(DEVAM EDEN PROJE)
AFA ADI
PROGRAM ADI
Proje No
Proje Başlığı
: A 13-Toprak Su Kaynakları Ve Çevre
: P-02 Su Kullanım Etkinliğinin Arttırılması
Projeyi Yürüten Kuruluş
Projeyi Destekleyen
Kuruluş
Proje Yürütücüsü
Başlama-Bitiş Tarihleri
Proje Bütçesi
Toplam Bütçe
Güzelyurt Bölgesinde Damla Sulama Yöntemi İle Sulanan Portakal
(Citrus cinensis cv. Valencia Late)’ın Sulama Programının
Oluşturulması.
Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü Kordinasyonunda Tarım
Dairesi Müdürlüğü
TAGEM/DanışmanKuruluş: BATEM
Ertan ULUCA
01/01/2014 - 31/12/2015
BİLGİ AMACIYLA SUNULAN PROJELER
DİĞER PROJELER
YAYIM PROJESİ
Proje Başlığı
Proje Lideri
Projeyi Yürüten Kuruluş
Proje Yürütücüleri
Projeyi Destekleyen Kurum
Başlama-Bitiş Tarihleri
Projenin Toplam Bütçesi
Tokat Niksar Yöresinde Damla Sulama Sistemiyle Sulanan
Sanayi Domatesinde Farklı Sulama Aralığı Ve Düzeylerinin
Verim Ve Kalite Üzerine Etkilerinin Çiftçilere Benimsetilmesi
Oğuzhan AYDIN- Zir. Yük. Müh.
Orta Karadeniz Geçit Kuşağı Tarımsal Araştırma İstasyon
Müdürlüğü (OKTAM)-TOKAT
Dr. Kürşat ÖZYURT- Zir. Yük. Müh.
Ö.Faruk NOYAN- Zir. Yük. Müh.
Eğitim, Yayım ve Yayınlar Dairesi Başkanlığı
01.01.2013-31.12.2015
11.750 TL
BİLGİ AMACIYLA SUNULAN PROJELER
TÜBİTAK 1001 PROJESİ (TOVAG 112O870)
Proje Başlığı
Proje Lideri
Projeyi Yürüten Kuruluş
Proje Yürütücüleri
Başlama-Bitiş Tarihleri
Proje Bütçesi
Çukurova Koşullarında Toprakaltı ve Yüzey Damla Sulama
Sistemleriyle Uygulanan Farklı Sulama Programlarının Açıkta
Patlıcanın Verim, Verim Bileşenleriyle Su Kullanım Randımanı
Üzerine Etkileri
Dr. Yeşim BOZKURT ÇOLAK
Alata Bahçe Kültürleri Araştırma İstasyonu Tarsus Toprak ve Su
Kaynakları Lokasyonu
Prof. Dr. Attila YAZAR
Doç. Dr. S. Metin SEZEN
Zir. Yük. Müh. Salim EKER
Doç Dr. Seral YÜCEL
Yrd. Doç. Dr. Sertan SESVEREN
Zir. Yük. Müh. Günsu ATAĞ
Kimyager Havva AKÇA
Zir. Müh. Rasim ARSLAN
Gıda Müh. Evren Çağlar EROĞLU
2013-2015
186.000,00
GRUP KARARLARI
- Proje Değerlendirme Toplantısı’nda görüşülecek olan yeni teklif projelerin Aralık ayı 3. haftasına
kadar raportörlere gönderilmek üzere Daire Başkanlığına gönderilmesine, sonuç raporlarının ise proje
liderleri tarafından Kasım sonuna kadar toplantı kararı gereği atamaları yapılan raportörlere gönderip
takibini yaparak, raportör raporlarını Divana iletilmesine,
- Enstitü Araştırma Komitelerinin dokümanları görüşürken daha dikkatli ve titiz çalışılmasına,
- Grup Üyeleri’nin (özellikle Enstitü çalışanlarının) katılımının daha aktif olması için dokümanları
okuyarak gelmesi hususunda Bölüm başkanlarınca gerekli dikkatin ve özenin gösterilmesine, aktif
katılımın sağlanması adına her bir Enstitünün de toplantıda görüşlerinin alınmasına,
- Sonuç raporları ve yeni projelere gerekçeleri doğru ifade edilen pusupların eklenmesine,
- Projelerin başlama-bitiş tarihlerinin, amaçlarının ve bir önceki yıla ait dönem bulgularının raporlara
eklenmesine,
- Proje ve rapor yazımlarında sulama bilimine özgün terminolojinin kullanımına özen gösterilmesine,
- Proje Lideri sulama uzmanı olmayan projelere, sulama uzmanlarının dahil edilmesine,
- İstatistik analizlerde CV ve standart sapmalarında verilmesine,
-Grup Toplantılarında sıklıkla tartışılan ve karara bağlanamayan teknik hususlara ilişkin bütünlüğü
sağlamak ve grup kararı alınması için Genel Müdürlük/Daire Başkanlığınca bir çalışma toplantısının
düzenlenmesine,
-
DİLEK ve TEMENNİLER
Tarımsal Araştırma ve Uygulama Kılavuzundaki eksiklikleri (yazı tipi, punto, sayfa yapısı vb.)
gidermek amacıyla Mastır Plan çalışmalarında kılavuzun yeniden revize edilmesi,
Yeni teklif ve sonuç raporlarında grup tarafından daha önce yapılmış çalışmalara atıf yapılması,
Farklı iklim özelliklerine sahip araştırma kurumlarında lizimetre çalışmalarına ağırlık verilmesi,
Drenaj ve arazi ıslah projelerinin yapılmasına önem verilmesine
ET’yi veren mikrometeorolojik yöntem çalışmalarına ağırlık verilmesi,
Dış kaynaklı proje alımı konusunda ortak çalışmalar yapılması (AB, TÜBİTAK, Özel Sektör vb..),
Bitki fizyolojisi üzerine eğitim çalışmalarının yapılması,
Tarla deneme teknikleri ve istatistik konulu eğitim çalışmalarının verilmesi,
TAGEM bünyesinde proje veri tabanının oluşturulması,
Program Değerlendirme Toplantılarına katılan tüm araştırmacıların toplantı bitimine kadar
katılımlarının sağlanması,
Araştırmacıların performansını artırmaya ve takdir etmeye yönelik TAGEM tarafından gerekli
düzenlemelerin yapılmasına ve teşviklerin verilmesi,
dilek ve temennileri ile grup görüşmeleri tamamlanmıştır.
BAŞKANLAR
Dr. Köksal AYDİNŞAKİR
YAZMAN
Dr. Yeşim BOZKURT ÇOLAK
Dr. Oğuzhan AYDIN
T.C
GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI
TARIMSAL ARAŞTIRMALAR VE POLİTİKALAR GENEL
MÜDÜRLÜĞÜ
İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE HAVZA ARAŞTIRMALARI
GRUBU
2014 YILI PROGRAM DEĞERLENDİRME TOPLANTI
TUTANAĞI
17-20 ŞUBAT 2014
ANTALYA
GÜNDEM
I. GENEL AÇILIŞ
II. GRUPLARDA PROJELERİN GÖRÜŞÜLMESİ
1. Grup Koordinatörü Sunumu
2. Proje Görüşmeleri
3. Grup Kararları
4. Dilek ve Öneriler
III. GENEL DEĞERLENDİRME ve KAPANIŞ
IV. KATILIMCI LİSTESİ
Dr. İnci TEKELİ
Grup Koordinatörü
İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE HAVZA ARAŞTIRMALARI
Sunu Başlığı
TAGEM- Toprak ve Su Kaynakları Araştırma Dairesi
Kurumu
Başkanlığı
Grup Koordinatörü tarafından yapılan sunumda;
İklim Değişikliği ve Havza Araştırmaları Grubunun;
-
Başkanlık ve Çalışma Grubu Görev Tanımı,
-
Proje Çalışmaları
-
Araştırma Politikaları ve Bütce
-
Genel Değerlendirme ve Hedefler
 2013 Yılı Faaliyetleri
 2014 yılı Hedefleri
Konularında gruba bilgi verilmiştir.
YENİ TEKLİF PROJELER
AFA ADI : Toprak Su Kaynakları ve Çevre
PROGRAM ADI: Su Toplama Havzalarında Toprak ve Su Kaynaklarının Korunumu
KONYA TOPRAK SU VE ÇÖLLEŞME İLE MÜCADELE ARAŞTIRMA İSTASYONU MÜDÜRLÜĞÜ
Proje No:
Proje Başlığı
Projeyi Yürüten Kuruluş
Proje Yürütücüsü
Başlama- Bitiş Tarihleri
Konya Kapalı Havzasında Sulu Şartlarda Farklı Toprak İşleme ve
Münavebe Sistemlerinin Toprağın Bazı Özellikleri Erozyon ve
Sediment Taşınımına Etkilerinin Belirlenmesi
TSÇMAİ /Konya
Erdal GÖNÜLAL
2015 – 2020
 Proje yeni teklif proje olarak gruba sunuldu.

Karar


Projenin “Prof. Dr. Günay Erpul ve Prof. Dr. Levent
Şaylan’dan” oluşan komisyon tarafından olgunlaştırılarak
yeniden düzenlenmesine,
Sulama ve münavebe sistemlerinin yeniden ele alınıp
detaylandırılmasına,
Projenin öneriler doğrultusunda düzenlenerek, uygulanması
önerisi ile ATK’ya sunulmasına karar verildi.
AFA ADI : Toprak Su Kaynakları ve Çevre
PROGRAM ADI: Su Toplama Havzalarında Toprak ve Su Kaynaklarının Korunumu
KONYA TOPRAK SU VE ÇÖLLEŞME İLE MÜCADELE ARAŞTIRMA İSTASYONU MÜDÜRLÜĞÜ
Proje No:
Proje Başlığı
Projeyi Yürüten Kuruluş
Proje Yürütücüsü
Başlama- Bitiş Tarihleri
Farklı Organik Materyal Uygulamalarının Toprağın Bazı Fiziksel
Özellikleri, Erozyon ve Toz Taşınımına Etkilerinin Belirlenmesi
TSÇMAİ / Konya
Erdal GÖNÜLAL
2015 - 2018
 Proje yeni teklif proje olarak gruba sunuldu.


Karar


Proje isminin, “Farklı Organik Materyal ve Zeolit
Uygulamalarının Toz Taşınımına Etkilerinin Belirlenmesi:
Karapınar Örneği” olarak değiştirilmesine,
Rüzgar tüneli ile ilgili uygulamaların ‘’Prof. Dr. Günay Erpul
ve Ertuğrul Karaş’ın’’ oluşturacağı komisyon tarafından
olgunlaştırılmasına,
Projede toprak nem ölçümleri için gerekli cihaz ve
ekipmanların belirlenmesine ve ihtiyaç olan ek bütçenin
hesaplanmasına,
Projenin öneriler doğrultusunda düzenlenerek, uygulanması
önerisi ile ATK’ya sunulmasına karar verildi.
AFA ADI : Toprak Su Kaynakları ve Çevre
PROGRAM ADI: Su Toplama Havzalarında Toprak ve Su Kaynaklarının Korunumu
DOĞU ANADOLU TARIMSAL ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ/ ERZURUM
Proje No:
Mera Topraklarına Polimer (PVA&PAM) ve Humik Asit
Proje Başlığı
Uygulamalarının Erozyon Üzerine Etkisi
Projeyi Yürüten Kuruluş DATAE / Erzurum
Hikmet BİRHAN
Proje Yürütücüsü
2015-2017
Başlama- Bitiş Tarihleri
 Proje yeni teklif proje olarak gruba sunuldu.

Karar


Polimer tanımlamalarında faz geçiş sıcaklıklarının yer
almasına,
Polimer kullanımında pH, toprak ve toprak suyu özellikleri ve
kireç varlığı gibi özellikler kontrol edilmesine,
Projenin öneriler doğrultusunda düzenlenerek, uygulanması
önerisi ile ATK’ya sunulmasına karar verildi.
AFA ADI : Toprak Su Kaynakları ve Çevre
PROGRAM ADI: Su Toplama Havzalarında Toprak ve Su Kaynaklarının Korunumu
KONYA TOPRAK SU VE ÇÖLLEŞME İLE MÜCADELE ARAŞTIRMA İSTASYONU MÜDÜRLÜĞÜ
Proje No:
Proje Başlığı
Projeyi Yürüten Kuruluş
Proje Yürütücüsü
Başlama- Bitiş Tarihleri
Konya-Tuz Gölü Arası Su Kaynakları Kalitesinin Arazi Bozunumu
Üzerine Etkilerinin Belirlenmesi
TSÇMAİ / Konya
Osman MÜCEVHER
2015-2018
 Proje yeni teklif proje olarak gruba sunuldu.


Karar


Su yönetiminden bir araştırmacının proje ekibine dâhil
edilmesine,
Projenin arazi bozunumu ve çölleşmeyle kuvvetlice
ilişkilendirilmesine,
Projenin Prof. Dr. Günay Erpul, Prof. Dr. Taşkın Öztaş ve
Oğuz Demirkıran’’ tarafından oluşturulan komisyonda
olgunlaştırılmasına,
Projenin öneriler doğrultusunda düzenlenerek, uygulanması
önerisi ile ATK’ya sunulmasına karar verildi.
AFA ADI : Toprak Su Kaynakları ve Çevre
PROGRAM ADI: Su Toplama Havzalarında Toprak ve Su Kaynaklarının Korunumu
GEÇİT KUŞAĞI TARIMSAL ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜESKİŞEHİR
Proje No:
Farklı Arazi Kullanım Türlerinde Bitkisel Örtü ve Ürün Yönetimi
Parametreleri ile Yaprak Alan indeksi ve NDVI Arasındaki İlişkilerin
Proje Başlığı
Araştırılması
Projeyi Yürüten Kuruluş Geçit Kuşağı TAE / Eskişehir
Melis Özge PINAR
Proje Yürütücüsü
2015-2017
Başlama- Bitiş Tarihleri
 Proje yeni teklif proje olarak gruba sunuldu.

Karar



Proje amacına uygun, literatürde yaygın olarak kullanıldığı
bilinen NDVI dışındaki diğer vejetasyon indekslerinin
araştırılarak projeye ilavesine,
Çalışma bölgesinde daha önce uygulanmış olan USLE-C
faktörüne dair literatürlerin ilave edilmesine,
Başlığın ‘’ Farklı Arazi Kullanım Türlerinde Bitkisel Örtü ve
Ürün Yönetimi Faktörleri ile Yaprak Alan indeksi ve NDVI
Arasındaki İlişkilerin Araştırılması’’ olarak değiştirilmesine,
Erozyonla bağlantılı parametrelere vurgu yapılarak uygulama

kısmının buna göre düzenlenmesine,
Projenin öneriler doğrultusunda düzenlenerek, uygulanması
önerisi ile ATK’ya sunulmasına karar verildi.
AFA ADI : Toprak Su Kaynakları ve Çevre
PROGRAM ADI: Tarım-İklim Değişikliği Etkileşimi
ATATÜRK TOPRAK SU VE TARIMSAL METEOROLOJİ ARAŞT. İST.KIRKLARELİ
Proje No:
Palmer Kuraklık Şiddet İndisi Kullanılarak Trakya’da Tarımsal
Proje Başlığı
Kuraklığın İzlenmesi ve Kuraklık Hassasiyetinin Belirlenmesi
Projeyi Yürüten Kuruluş Atatürk TSTMAİ / Kırklareli
Erdem BAHAR
Proje Yürütücüsü
2015-2018
Başlama- Bitiş Tarihleri
 Proje yeni teklif proje olarak gruba sunuldu.



Karar




Proje
ismine
“kuraklığın
belirlenmesi”
veya
“değerlendirilmesi” ifadelerinin eklenmesine,
Kurulacak meteoroloji istasyonlarının sayılarının ve
konumlarının netleştirilmesine gerekirse Bakanlığımız
TARBİL projesinden destek alınmasına,
Nem sensörleri ile meteoroloji istasyonlarının aynı yerde
konumlandırılmasına,
Projede çalışacak personel sayısının ihtiyaçlar doğrultusunda
arttırılmasına,
Meteoroloji istasyonlarının yer ve sistemlerinin MGM
görüşleri doğrultusunda belirlenmesi ve veri alış verişi için
protokol yapılmasına,
Toprak örneklerinin alınacağı noktaların net olarak
belirlenmesinde ve toprak örneklerinin tanımlanması
konularında bir uzmanın desteğine başvurulmasına,
Projenin öneriler doğrultusunda düzenlenerek, uygulanması
önerisi ile ATK’ya sunulmasına karar verildi.
AFA ADI : Toprak Su Kaynakları ve Çevre
PROGRAM ADI: Tarım-İklim Değişikliği Etkileşimi
ALATA BAHÇE KÜLTÜRLERİ ARAŞTIRMA İSTASYONU MÜDÜRLÜĞÜMERSİN
Proje No:
Akdeniz Bölgesinde Bütünleşik Kuraklık İndeksi ile Kuraklık Analizi
Proje Başlığı
ve Kurak Olma Olasılıklarının Belirlenmesi
Projeyi Yürüten Kuruluş Alata BKAİM / Mersin
Mete ÖZFİDANER
Proje Yürütücüsü
Başlama- Bitiş Tarihleri 2015-2017
 Proje yeni teklif proje olarak gruba sunuldu.


Karar



Alanya ve Anamur meteoroloji istasyonlarının da proje
materyaline dâhil edilmesine,
Ayrıca aynı bölgede gereken verileri sağlayacak diğer
istasyonlarının da araştırılarak varsa projeye ilavesine,
Veri toplanacak akarsuların üzerinde mevcut su yapılarının
olup olmadığının belirlenmesine,
Projeye ait hesaplamaların yapılmasının ardından önemli kurak
yılların kullanılacak indislere etki analizlerinin yapılmasına,
Projenin öneriler doğrultusunda düzenlenerek, uygulanması
önerisi ile ATK’ya sunulmasına karar verildi.
AFA ADI : Toprak Su Kaynakları ve Çevre
PROGRAM ADI: Tarım-İklim Değişikliği Etkileşimi
TOPRAK GÜBRE VE SU KAYNAKLARI MERKEZ ARAŞTIRMA
ENSTİTÜSÜ/ANKARA
Proje No:
Model ve Ölçüm Değerleri Analizi ile Toprak Neminin İzlenmesi ve
Proje Başlığı
Haritalanması
Projeyi Yürüten Kuruluş TGSMAE /Ankara
Oğuz BAŞKAN
Proje Yürütücüsü
Başlama- Bitiş Tarihleri 2015-2017
 Proje yeni teklif proje olarak gruba sunuldu.
Karar

Projenin uygulanması önerisi ile ATK’ya sunulmasına karar
verildi.
AFA ADI : Toprak Su Kaynakları ve Çevre
PROGRAM ADI: Tarım-İklim Değişikliği Etkileşimi
ATATÜRK TOPRAK SU VE TARIMSAL METEOROLOJİ ARAŞT. İST.KIRKLARELİ
Proje No:
Farklı Soğuklama Yöntemleri Kullanılarak Trakya Bölgesinin
Proje Başlığı
Olasılıklı Soğuklama Süre Haritalarının Çıkartılması ve Diğer
Sıcaklık Özelliklerinin İrdelenmesi
Projeyi Yürüten Kuruluş Atatürk TSTMAİ / Kırklareli
Proje Yürütücüsü
Soner GÜNAY
Başlama- Bitiş Tarihleri 2015-2017
 Proje yeni teklif proje olarak gruba sunuldu.


Karar


Projede rakım ve bakı parametrelerinin konulara eklenmesi,
Gerekirse AgriMED programının kullanılmasına,
Projeye Meyvecilik Araştırma Grubundan bir uzmanın dahil
edilmesine,
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden uzman bir kişinin
desteğinin/projeye ilavesi alınmasına,
Projenin öneriler doğrultusunda düzenlenerek, uygulanması
önerisi ile ATK’ya sunulmasına karar verildi
AFA ADI : Toprak Su Kaynakları ve Çevre
PROGRAM ADI: İklim Değişikliği-Tarım Etkileşimi
İNCİR ARAŞTIRMA İSTASYONU MÜDÜRLÜĞÜ-AYDIN
Proje No:
Proje Başlığı
Projeyi Yürüten Kuruluş
Proje Yürütücüsü
Başlama- Bitiş Tarihleri
İklim Değişikliğinin İncir Tarımı Üzerindeki Etkileri: İncirin
Fenolojisi ve Meyve Kalitesi Üzerine İklimsel Faktörlerin Etkilerinin
Araştırılması
İncir AİM / Aydın
İlknur KÖSOĞLU
2015-2017
 Proje yeni teklif proje olarak gruba sunuldu.



Karar



Proje isminde geçen “iklim değişikliği” ifadesinin “iklimsel
değişkenlik” olarak değiştirilmesine,
Takip edilecek fenolojik evrelerin ayrıntılarıyla açıklanmasına,
Proje araştırma ayaklarından hem “kalite parametreleri” hem
de “fenolojik gözlemler” ’in projede birlikte yer almasına,
Yetiştiriciliğe etki edeceği bilinen bakı analizinin araştırma
konuları içersinde yer almasına,
Proje adında geçen “incir tarımı” ifadesinin “incir
yetiştiriciliği” şeklinde yer almasına,
Projede tarımsal meteorolojik ölçümlerin de alınabileceği
istasyonların kurulmasına,


Proje süresince alınacak tarımsal meteoroloji verilerinin
işlenmesi ve değerlendirilmesi konusunda uzman desteğinin
alınması ve yapılacak düzenlemeler sonucu bütçenin tekrar
oluşturulmasına,
Projenin öneriler doğrultusunda düzenlenerek, uygulanması
önerisi ile ATK’ya sunulmasına karar verildi
AFA ADI : Toprak Su Kaynakları ve Çevre
PROGRAM ADI: Tarım-İklim Değişikliği Etkileşimi
ALATA BAHÇE KÜLTÜRLERİ ARAŞTIRMA İSTASYONU MÜDÜRLÜĞÜMERSİN
Proje No:
Barajların İklim Değişikliğine Etkisi: Berdan Barajı Örneği
Proje Başlığı
Projeyi Yürüten Kuruluş Alata BKAİM / Mersin
Mete ÖZFİDANER
Proje Yürütücüsü
2015-2017
Başlama- Bitiş Tarihleri
 Proje yeni teklif proje olarak gruba sunuldu.
Karar

Proje
araştırma
projesi
kapsamında
değerlendirilemeyeceğinden ATK’ya sunulmamasına karar
verildi.
AFA ADI : Toprak Su Kaynakları ve Çevre
PROGRAM ADI: Su Toplama Havzalarında Toprak ve Su Kaynaklarının Korunumu
KONYA TOPRAK SU VE ÇÖLLEŞME İLE MÜCADELE ARAŞTIRMA İSTASYONU MÜDÜRLÜĞÜ
Proje No:
Proje Başlığı
Projeyi Yürüten Kuruluş
Proje Yürütücüsü
Başlama- Bitiş Tarihleri
Farklı Su Hasadı Teknikleri ve Örtü Malzemelerinin Ağaçlandırma
Faaliyetlerinde Toprağın Su Muhafazasına Etkilerinin Belirlenmesi
TSÇMAİ / Konya
Osman ÇAĞIRGAN
2015-2019
 Proje yeni teklif proje olarak gruba sunuldu.


Karar


Toprak nem ölçümlerinin aylık yerine 15 günlük periyotlarla
nötron metre yöntemiyle yapılmasına,
Dr. Hakkı Aydemir’in geçmiş yıllarda yaptığı benzer
çalışmaların araştırılarak literatüre ilave edilmesine,
Mevcut fizyolojik gözlemlerin detaylı bir şekilde tekrar
düzenlenmesine, sedirde sürgün gelişimi, çiçeklenme ve
kozalak bağlama ölçümlerinin de yapılmasına,
Çalışmanın uygulama imkânlarının açıklanarak proje
çıktılarına eklenmesine,


Projeye ekonomik analizin ilave edilmesine,
Projenin öneriler doğrultusunda düzenlenerek, uygulanması
önerisi ile ATK’ya sunulmasına karar verildi.
DEVAM EDEN PROJELER
AFA ADI : Toprak Su Kaynakları ve Çevre
PROGRAM ADI: Su Toplama Havzalarında Toprak ve Su Kaynaklarının Korunumu
TOPRAK GÜBRE VE SU KAYNAKLARI MERKEZ ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ/ANKARA
Proje No:
Proje Başlığı
Projeyi Yürüten Kuruluş
Proje Yürütücüsü
Raporun İlgili Olduğu
Dönem
TAGEM/TSKAD/13/A13/P05/2
Yarı Kurak İklim Koşullarında Mikro Havza Su Hasadı
Uygulamalarında Farklı Sırt Genişliği İle Farklı Kaplama
Malzemelerinin Toprak Nemi Korunmasına Etkilerinin Belirlenmesi
TGSMAE / Ankara
İlknur CEBECİ
24/04/2013 - 06/09/2013




Proje gelişme raporu olarak gruba sunuldu
Çeşidin Edalı F1 olarak değiştirilmesine,
Dikimin tohum yerine fide dikimi şeklinde yapılmasına,
Sap-saman kullanımının olduğu konularda sapın sırta serilip
Karar
üzerinin file ile örtülmesine,
 Plastik örtü olarak UV katkılı malzeme kullanılmasına,
 Projenin devamına karar verildi.
AFA ADI : Toprak Su Kaynakları ve Çevre
PROGRAM ADI: Su Toplama Havzalarında Toprak ve Su Kaynaklarının Korunumu
TOPRAK GÜBRE VE SU KAYNAKLARI MERKEZ ARAŞTIRMA
ENSTİTÜSÜ/ANKARA
TAGEM/ TSKAD/ 12/ A13/ P02/ 1
Proje No:
Kıraç Alanlarda Bitkisel Üretimde Artış Sağlamak İçin Mikro-Havza
Proje Başlığı
Su Hasadı Tekniği Kullanımı
Projeyi Yürüten Kuruluş TGSMAE / Ankara
Füsun SARISAMUR
Proje Yürütücüsü
Raporun İlgili Olduğu
01/01/2013 - 31/12/2013
Dönem
 Proje gelişme raporu olarak gruba sunuldu
 Bitki sıra ara üzeri Aralığın 120 cm’den 100 cm’ye
düşürülmesine,
 Gübreleme etkinliğinin arttırılması için denemede gübrenin
Karar
tamamının tek seferde tohum ile birlikte verilmesine,
 Komite önerisi doğrultusunda proje yürütücüsü olarak İnci
Petekkaya yerine Füsun Sarısamur’un getirilmesine,
 Projenin 1 yıl daha uzatılmasına karar verildi.
AFA ADI : Toprak Su Kaynakları ve Çevre
PROGRAM ADI: Su Toplama Havzalarında Toprak ve Su Kaynaklarının Korunumu
DOĞU ANADOLU TARIMSAL ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ/ ERZURUM
TAGEM-TSKAD\13\A13\P05\4
Proje No:
Bazı Su Hasadı Yöntemlerinin Meralarda Nem Muhafazası ve
Proje Başlığı
Vejatasyon Üzerine Etkilerinin Araştırılması
Projeyi Yürüten Kuruluş DATAE / Erzurum
Tamer COŞKUN
Proje Yürütücüsü
Raporun İlgili Olduğu
01/05/2013 - 31/12/2013
Dönem
 Proje gelişme raporu olarak gruba sunuldu
Karar
 Projenin devamına karar verilmiştir.
AFA ADI : Toprak Su Kaynakları ve Çevre
PROGRAM ADI: Su Toplama Havzalarında Toprak ve Su Kaynaklarının Korunumu
GAP TARIMSAL ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ/ ŞANLIURFA
TOPRAKSU / 05140J01
Proje No:
Şanlıurfa Yöresi Antepfıstığı Bahçelerinde Farklı Örtü
Malzemelerinin Kullanıldığı Negarim Tipi Mikrohavza Tekniği İle Su
Proje Başlığı
Hasadının İncelenmesi
Projeyi Yürüten Kuruluş GAP TAE / Şanlıurfa
Abdullah Suat NACAR
Proje Yürütücüsü
Raporun İlgili Olduğu
01/10/2012 ile 30/09/2013
Dönem
 Proje gelişme raporu olarak gruba sunuldu
 Projede ekonomik analiz uygulanmasına,
Karar
 Projenin devamına karar verildi.
AFA ADI : Toprak Su Kaynakları ve Çevre
PROGRAM ADI: Su Toplama Havzalarında Toprak ve Su Kaynaklarının Korunumu
ANTEPFISTIĞI ARAŞTIRMA İSTASYONU MÜDÜRLÜĞÜ-GAZİANTEP
Proje No:
Antepfıstığı Bahçelerinde Su Hasadı Uygulamalarının Gelişme, Verim
Proje Başlığı
ve Kalite Üzerine Etkileri
Projeyi Yürüten Kuruluş AFAİ / Gaziantep
Meryem KUZUCU
Proje Yürütücüsü
Raporun İlgili Olduğu
01/10/2013 – 31/09/2013
Dönem
 Proje toplu sonuç raporu olarak gruba sunuldu
Karar
 Projenin bir yıl uzatılmasına,




2015 PDT’na, 2014 yılı gelişme raporuyla beraber 4 yıllık ara
sonuç raporunun getirilmesine,
Doç. Dr. Ali Ünlükara’nın proje raportörü olarak
görevlendirilmesine,
Proje raporuna ekonomik analizin ilave edilmesine,
Projenin devamına karar verildi.
AFA ADI : Toprak Su Kaynakları ve Çevre
PROGRAM ADI: Su Toplama Havzalarında Toprak ve Su Kaynaklarının Korunumu
TOPRAK GÜBRE VE SU KAYNAKLARI MERKEZ ARAŞTIRMA
ENSTİTÜSÜ/ANKARA
TAGEM-BB-090203A1
Proje No:
Karanlıkdere havzasında SRM Modeli Kullanılarak Kar
Proje Başlığı
Erimelerinden Kaynaklanan Akımların Belirlenmesi
Projeyi Yürüten Kuruluş TGSMAE / Ankara
Oğuz DEMİRKIRAN
Proje Yürütücüsü
Raporun İlgili Olduğu
01/10/2012 – 30/09/2013
Dönem
 Proje gelişme raporu olarak gruba sunuldu
 Proje kapsamında son dört yılda alınan meteorolojik verilerin
değerlendirilerek 2015 grup değerlendirme toplantısında
Karar
sunulmasına,
 Mine Tekeli’nin proje grubuna dâhil edilmesine,
 Projenin devamına karar verildi.
AFA ADI : Toprak Su Kaynakları ve Çevre
PROGRAM ADI: Su Toplama Havzalarında Toprak ve Su Kaynaklarının Korunumu
TOPRAK GÜBRE VE SU KAYNAKLARI MERKEZ ARAŞTIRMA
ENSTİTÜSÜ/ANKARA
TAGEM-BB-09/02/03/A-3
Proje No:
Karanlıkdere alt havzasında kar derinliği ve yoğunluğu dağılımının
Proje Başlığı
konumsal yapısının belirlenmesi
Projeyi Yürüten Kuruluş TGSMAE / Ankara
Oğuz BAŞKAN
Proje Yürütücüsü
Raporun İlgili Olduğu
01/10/2012 - 31/11/2013
Dönem
 Projenin enstitü komite kararı doğrultusunda uygulamadan
Karar
kaldırılmasına karar verildi.
AFA ADI : Toprak Su Kaynakları ve Çevre
PROGRAM ADI: Su Toplama Havzalarında Toprak ve Su Kaynaklarının Korunumu
DOĞU ANADOLU TARIMSAL ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ/ ERZURUM
TAGEM-TSKAD\13\A13\P05\5
Proje No:
Kar örtüsünün toprak nem ve sıcaklık profili ile toprak kayıpları
Proje Başlığı
üzerine etkileri
Projeyi Yürüten Kuruluş DATAE / Erzurum
Hülya BAKIR
Proje Yürütücüsü
Raporun İlgili Olduğu
01/10/2012 - 01/10/2013
Dönem
 Proje gelişme raporu olarak gruba sunuldu
 Projede hidrograf oluşumuna hizmet etmesi amacıyla kar
Karar
örtüsü profili sıcaklık parametresinin ilavesine,
 Projenin devamına karar verildi.
AFA ADI : Toprak Su Kaynakları ve Çevre
PROGRAM ADI: Su Toplama Havzalarında Toprak ve Su Kaynaklarının Korunumu
DOĞU ANADOLU TARIMSAL ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ/ ERZURUM
TAGEM-TSKAD\95\A13\P05\01
Proje No:
Erzurum-Aziziye-Sinirbaşı Deresi Havzasında Yağışların
Proje Başlığı
Araştırılması
Projeyi Yürüten Kuruluş DATAE / Erzurum
Hülya BAKIR
Proje Yürütücüsü
Raporun İlgili Olduğu
01/10/2012 - 30/09/2013
Dönem
 Proje gelişme raporu olarak gruba sunuldu
Karar
 Projenin devamına karar verildi.
AFA ADI : Toprak Su Kaynakları ve Çevre
PROGRAM ADI: Su Toplama Havzalarında Toprak ve Su Kaynaklarının Korunumu
KARADENİZ TARIMSAL ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ/SAMSUN
TAGEM/TSKAD/13/A13/P05/6
Proje No:
Su Kaynaklarının İzleme ve Değerlendirilmesinde Uydu Verilerinden
Yararlanılarak Oluşturulan Evapotranspirasyon Haritalarının
Proje Başlığı
Kullanılması
Projeyi Yürüten Kuruluş KTAE / Samsun
Mehmet TAŞAN
Proje Yürütücüsü
Raporun İlgili Olduğu
01/01/2013 - 31/12/2013
Dönem


Proje gelişme raporu olarak gruba sunuldu
Proje başlığının “ Samsun Koşullarında Mısırın Bitki Su
Tüketiminin LAndsat&Uydu Görüntülerinden Tahmin
Karar



Edilmesi” olarak değiştirilmesine,
Proje ekibinden Doç.Dr. Eyüp Selim Köksal ‘ın çıkarılmasına
Proje ekibine Filiz Kara’nın eklenmesine ve Mehmet Taşan’ın
Proje liderliğine getirilmesine,
Projenin, Tarımsal Sulama ve Arazi Islahı Grubuna
yönlendirilmesine karar verildi.
AFA ADI : Toprak Su Kaynakları ve Çevre
PROGRAM ADI: Su Toplama Havzalarında Toprak ve Su Kaynaklarının Korunumu
GEÇİT KUŞAĞI TARIMSAL ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜESKİŞEHİR
TAGEM 020302E01
Proje No:
Eskişehir Merkez Çukurhisar Gölet Havzasında Yağış ve Akım
Proje Başlığı
Karakteristikleri ile Sediment Veriminin Araştırılması
Projeyi Yürüten Kuruluş Geçit Kuşağı TAE / Eskişehir
Dr. Ertuğrul KARAŞ
Proje Yürütücüsü
Raporun İlgili Olduğu
01/10/2012 – 30/09/2013
Dönem
 Proje gelişme raporu olarak gruba sunuldu
Karar
 Projenin devamına karar verildi.
AFA ADI : Toprak Su Kaynakları ve Çevre
PROGRAM ADI: Su Toplama Havzalarında Toprak ve Su Kaynaklarının Korunumu
TOPRAK GÜBRE VE SU KAYNAKLARI MERKEZ ARAŞTIRMA
ENSTİTÜSÜ/ANKARA
TAGEM-BB-09/02/03/A-4
Proje No:
Kar Erimelerinden Kaynaklanan Süspanse Sediment Taşınımının
Proje Başlığı
Karanlıkdere Althavzası Koşullarında Belirlenmesi
Projeyi Yürüten Kuruluş TGSMAE / Ankara
Hicrettin CEBEL
Proje Yürütücüsü
Raporun İlgili Olduğu
01/10/2012 - 31/09/2013
Dönem
 Proje gelişme raporu olarak gruba sunuldu
 Proje akım ölçümlerinin aylık periyottan 15 günlük ölçüm
aralığına düşürülmesine,
Karar
 Meteoroloji Yüksek Mühendisi Mine Tekeli’nin projeye dâhil
edilmesine,
 Projenin devamına karar verildi.
AFA ADI : Toprak Su Kaynakları ve Çevre
PROGRAM ADI: Su Toplama Havzalarında Toprak ve Su Kaynaklarının Korunumu
TOPRAK GÜBRE VE SU KAYNAKLARI MERKEZ ARAŞTIRMA
ENSTİTÜSÜ/ANKARA
Proje No:
Asartepe Barajı ve Çanıllı Göleti Havzalarında Sediment Veriminin
Proje Başlığı
Araştırılması
Projeyi Yürüten Kuruluş TGSMAE / Ankara
Oğuz DEMİRKIRAN
Proje Yürütücüsü
Raporun İlgili Olduğu
01/10/2012 - 31/09/2013
Dönem
 Proje gelişme raporu olarak gruba sunuldu
 Havza karakteristik özellikleriyle sediment iletim oranı
arasında ilişkilerin araştırılmasına,
Karar
 C faktörüne havza bazında diğer indekslerin de eklenerek
yeterli noktada yürütülme olanaklarının araştırılmasına,
 Projenin devamına karar verildi.
AFA ADI : Toprak Su Kaynakları ve Çevre
PROGRAM ADI: Su Toplama Havzalarında Toprak ve Su Kaynaklarının Korunumu
TOPRAK GÜBRE VE SU KAYNAKLARI MERKEZ ARAŞTIRMA
ENSTİTÜSÜ/ANKARA
TAGEM / TSKAD/ 13/ A13/ P05/ 1
Proje No:
Haymana-Çatalkaya Havzasında MUSLE ve RUSLE Yöntemi ile
Proje Başlığı
Toprak Kayıplarının Tahmin Edilmesi
Projeyi Yürüten Kuruluş TGSMAE / Ankara
Füsun SARISAMUR
Proje Yürütücüsü
Raporun İlgili Olduğu
01/01/2013 - 31/12/2013
Dönem
 Proje gelişme raporu olarak gruba sunuldu
 Projeden İlknur Cebeci’nin çıkarılmasına ve Dr. Sevinç
Madenoğlu’nun ilavesine,
Karar
 K değerlerine ait birimlerin projeye yazılmasına,
 Projenin devamına karar verildi.
AFA ADI : Toprak Su Kaynakları ve Çevre
PROGRAM ADI: Su Toplama Havzalarında Toprak ve Su Kaynaklarının Korunumu
ULUSLARARASI TARIMSAL ARAŞTIRMA ve EĞİTİM MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜİZMİR
05130D01
Proje No:
Kocadere Havzasında RUSLE ile Potansiyel Toprak Erozyonunun
Proje Başlığı
Belirlenmesi ve Toprak Korunumunun Planlanması
Projeyi Yürüten Kuruluş UTAEM / İzmir
Dr. Gülay YILMAZ
Proje Yürütücüsü
Raporun İlgili Olduğu
01/01/2013 - 31/12/2013 (Toplu Sonuç)
Dönem
 Proje gelişme raporu olarak gruba sunuldu
 Projede Süspanse sediment verimlerinin toplamı ve tane
büyüklük dağılımının belirlenmesine,
 Tarımsal üretim ve bitki örtüsünün zamansal değişimine göre
Karar
yağış şiddeti X sediment miktarı kıyaslamalarının yapılmasına,
 Projeye raportör olarak Prof. Dr. Günay Erpul’un
görevlendirilmesine,
 2015 PDT’na proje sonuç raporunun getirilmesine karar verildi.
AFA ADI : Toprak Su Kaynakları ve Çevre
PROGRAM ADI: Su Toplama Havzalarında Toprak ve Su Kaynaklarının Korunumu
KONYA TOPRAK SU VE ÇÖLLEŞME İLE MÜCADELE ARAŞTIRMA İSTASYONU MÜDÜRLÜĞÜ
Proje No:
Proje Başlığı
Projeyi Yürüten Kuruluş
Proje Yürütücüsü
Raporun İlgili Olduğu
Dönem
Karar
TAGEM BB 070203F01
Karapınar Rüzgâr Erozyon Sahasında Farklı Koruyucu Kuşak
(Shelter-Belt) Çalışmalarının Rüzgârla taşınan Toprakların Korunumu
Üzerine Etkileri
TSÇMAİ / Konya
Necati ŞİMŞEKLİ
01/01/2013 - 31/12/2013




Proje gelişme raporu olarak gruba sunuldu
Proje metninde yağış birimlerinin “mm” olarak düzeltilmesine,
Projede “Bitkisiz konu” ifadelerinin “Doğal örtülü” olarak
değiştirilmesine,
Projenin devamına karar verildi.
AFA ADI : Toprak Su Kaynakları ve Çevre
PROGRAM ADI: Su Toplama Havzalarında Toprak ve Su Kaynaklarının Korunumu
ALATA BAHÇE KÜLTÜRLERİ ARAŞTIRMA İSTASYONU MÜDÜRLÜĞÜMERSİN
TAGEM-BB-100203C1
Proje No:
Eğimli Arazilerde Kapari Bitkisinin Erozyona Etkisi
Proje Başlığı
Projeyi Yürüten Kuruluş Alata BKAİM / Mersin
Kadir KUŞVURAN
Proje Yürütücüsü
Raporun İlgili Olduğu
01/10/2012 - 30/09/2013
Dönem
 Proje gelişme raporu olarak gruba sunuldu
 Projeden Salim Eker’in çıkarılmasına,
Karar
 Projenin devamına karar verildi.
AFA ADI : Toprak Su Kaynakları ve Çevre
PROGRAM ADI: Tarım-İklim Değişikliği Etkileşimi
ALATA BAHÇE KÜLTÜRLERİ ARAŞTIRMA İSTASYONU MÜDÜRLÜĞÜMERSİN
TAGEM/TSDB/13/A13/P01/1
Proje No:
Seyhan Havzası Koşullarında İklimsel Değişikliklerin Domates Bitkisi
Proje Başlığı
Üzerindeki Etkilerinin Bitki Büyüme Modeli İle Belirlenmesi
Projeyi Yürüten Kuruluş Alata BKAİM / Mersin
Alper BAYDAR
Proje Yürütücüsü
Raporun İlgili Olduğu
01/01/2013 - 31/12/2013
Dönem
 Proje gelişme raporu olarak gruba sunuldu
 2013 yılına ait verilerin değerlendirmeden çıkarılmasına,
 RecCM3 beraberinde AquaCROP modelinin de projede
uygulanmasıyla iki programın sonuçlarının kıyaslanmasına,
 Sulama programının oluşturulmasında Nötron metre
yönteminin kullanılmasına,
Karar
 Dr. Yeşim Bozkurt Çolak ve Zir. Yük. Müh. Gülşen
DurakTekin’in projeye eklenmesine,
 Zir.Yük.Müh. Salim Eker, Zir.Yük.Müh. Mehmet Gül ve
Zir.Yük.Müh. Fatma Akman tayinden dolayı projeden
çıkarılmasına,
 Projenin devamına karar verildi.
SONUÇLANAN PROJELER
AFA ADI : Toprak Su Kaynakları ve Çevre
PROGRAM ADI: Su Toplama Havzalarında Toprak ve Su Kaynaklarının Korunumu
TOPRAK GÜBRE VE SU KAYNAKLARI MERKEZ ARAŞTIRMA
ENSTİTÜSÜ/ANKARA
09022089A1
Proje No:
Asartepe Baraj Havzasında Arazi Kullanımı ve Topoğrafyaya Bağlı
Olarak Toprak Erozyon Duyarlılığı ve Bazı Fiziksel Toprak
Proje Başlığı
Özelliklerinin Konumsal Değişimlerinin Belirlenmesi
Projeyi Yürüten Kuruluş TGSMAE / Ankara
Sevinç MADENOĞLU
Proje Yürütücüsü
2008 - 2012
Başlama- Bitiş Tarihleri
 Proje sonuç raporu olarak gruba sunuldu,
 Proje özetinde tarla denemelerinin sonuçlarına ve net önerilere
yer verilmesine,
Karar
 Grup üyelerinin önerileri doğrultusunda düzeltmelerin
yapılarak sonuç raporunun yayınlanmasına karar verildi.
AFA ADI : Toprak Su Kaynakları ve Çevre
PROGRAM ADI: Su Toplama Havzalarında Toprak ve Su Kaynaklarının Korunumu
TOPRAK GÜBRE VE SU KAYNAKLARI MERKEZ ARAŞTIRMA
ENSTİTÜSÜ/ANKARA
TAGEM-BB-090203A-2
Proje No:
Mogan Gölü Havzasında Toprak Erodibilite Değerinin Konumsal ve
Proje Başlığı
Zamansal Değişiminin Belirlenmesi
Projeyi Yürüten Kuruluş TGSMAE / Ankara
Oğuz BAŞKAN
Proje Yürütücüsü
2010 - 2012
Başlama- Bitiş Tarihleri
 Proje sonuç raporu olarak gruba sunuldu,
 Raporda çarpıklık oranlarına göre istatistiki değerlendirilme
yapılmasına,
Karar
 Grup üyelerinin önerileri doğrultusunda düzeltmelerin
yapılarak sonuç raporunun yayınlanmasına karar verildi.
AFA ADI : Toprak Su Kaynakları ve Çevre
PROGRAM ADI: Su Toplama Havzalarında Toprak ve Su Kaynaklarının Korunumu
ORTA KARADENİZ GEÇİT KUŞAĞI TARIMSAL ARAŞTIRMA
İSTASYONU/TOKAT
03160G01
Proje No:
Sivas Yöresinde, Doğallığı Bozulmuş Mera Alanlarında
Bitkilendirme, Koruma ve Gübrelemenin Toprak Özellikleri, Nem
Proje Başlığı
Korunumuna ve Toprak Kayıplarına Etkisi
Projeyi Yürüten Kuruluş OKGKTAİ / Tokat
Özlem AKAR
Proje Yürütücüsü
2003 - 2012
Başlama- Bitiş Tarihleri
 Proje sonuç raporu olarak gruba sunuldu,
 Sonuç raporundaki 4.4 No’lu Üst toprak fiziksel özellikleri
tablosunun yeniden oluşturulması için toprak örneklemesinin
yenilenmesine ve tablonun yeniden oluşturulmasına,
Karar
 Raportörlerin ve Grup üyelerinin önerileri doğrultusunda
düzeltmelerin yapılarak sonuç raporunun yayınlanmasına karar
verildi.
AFA ADI : Toprak Su Kaynakları ve Çevre
PROGRAM ADI: Su Toplama Havzalarında Toprak ve Su Kaynaklarının Korunumu
KARADENİZ TARIMSAL ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ/SAMSUN
TAGEM-BB-080203H1
Proje No:
Samsun- Bafra Kıyı Kumullarının Stabilizasyonunda Kullanılabilecek
Proje Başlığı
Uygun Yöntemlerin Belirlenmesi.
Projeyi Yürüten Kuruluş KTAE / Samsun
Serkan İÇ
Proje Yürütücüsü
2008 - 2012
Başlama- Bitiş Tarihleri
 Proje sonuç raporu olarak gruba sunuldu,
 Proje
isminin
‘’Samsun–Bafra
Kıyı
Kumullarının
Stabilizasyonunda Kullanılabilecek Bazı Yöntemler Üzerine
Araştırma’’ şeklinde değiştirilmesine,
Karar
 Raportörlerin ve Grup üyelerinin önerileri doğrultusunda
düzeltmelerin yapılarak sonuç raporunun yayınlanmasına karar
verildi.
AFA ADI : Toprak Su Kaynakları ve Çevre
PROGRAM ADI: Su Toplama Havzalarında Toprak ve Su Kaynaklarının Korunumu
KARADENİZ TARIMSAL ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ/SAMSUN
04160H01
Proje No:
Minöz Deresi Havzası Doğal Mera Alanlarında Farklı Mera Islah
Yöntemlerinin Bitki Örtüsü Gelişimi İle Toprak Ve Su Korunumuna
Proje Başlığı
Etkileri.
Projeyi Yürüten Kuruluş KTAE / Samsun
Serkan İÇ
Proje Yürütücüsü
2006 - 2012
Başlama- Bitiş Tarihleri
 Proje sonuç raporu olarak gruba sunuldu,
 Proje sonuç raporunun ‘’Tamer Coşkun, Taşkın Öztaş ve Oğuz
Karar
Başkan’’dan
oluşan
komisyon
tarafından
değerlendirilmesinden sonra yayınlanmasına karar verildi.
GRUP KARARLARI
1. Tamer Coşkun, Hicrettin Cebel, Özlem Akar ve Hikmet Birhan’ın oluşturacağı bir
komisyon oluşturularak, ilkim değişikliğinin meralar üzerine etkilerinin araştırılacağı
bir çalışma / proje tasarlanmasına, geçmiş yıllarda yapılmış mera ıslahı konulu
projelere ait verilerin bu araştırma kapsamında değerlendirilmesi,
2. Erzurum
ilinde
kar
hidroloji
konusunda
izleme–değerlendirme
programı
düzenlenmesine, bu kapsamda konu uzmanı Prof. Dr. Ünal Şorman, Prof. Dr. İbrahim
Güler ve Oğuz Demirkıran’ın, ayrıca Atatürk Üniversitesi’nden konu uzmanı öğretim
üyelerinin katılımıyla mevcut kar örtüsü çalışmalarına yöntem açısından rehberlik
etmeleri amacıyla davet edilmeleri,
3. Ulusal düzeyde yapılacak çalışmaların tek çatı altında birden fazla alt projeyi içerecek
şekilde tasarlanması,
4. Ülkesel olarak ihtiyaç duyulan ve grup çalışma programı içersinde yer alan konuların
enstitülerin araştırma programlarında öncelikli olarak yer alması konularında grup
kararları alınmıştır.
DİLEK VE ÖNERİLER
1. Kuraklık konusunda bir çatı proje hazırlanarak ülkesel ölçekte gerçekleştirilmesi için
çalışmalara başlanılmalıdır.
2. Grubun Havza ölçeğinde yürüttüğü uzun süreli çalışmalar sonucunda ürettiği öncelikle
yağış, akım ve diğer verilerin oluşturduğu bir veri tabanının oluşturularak Genel
Müdürlüğümüz web portalında yer alması için gerekli çalışma yapılmalıdır.
3. Grup öncelikli çalışma konularında farklı disiplinlerden araştırmacıların da ortak
çalışacağı projeler de geliştirmelidir.
4. Tarımdan kaynaklanan sera gazlarının hesaplanmasında önemli bir parametre
oluşturan topraktan ve bitkiden karbon, nitroz ve diğer akıların ölçüm ve izlenmesine
yönelik araştırmalara ağırlık verilmelidir. Ayrıca enstitülerin tarımsal işletmelerinde
üretimi yapılan bitkilerin yaprak alan indeksi, biokütle, bitki boyu, kök derinliği vs.
değerlerini içeren bir veri tabanı oluşturulmalıdır.
5. Projelerde veri toplama amaçlı kullanılan meteoroloji istasyonlarının kalibrasyonu
merkezden ve tek elden yapılması için gerekli düzenlemeler yapılmalıdır.
6. 2015 yılı Program Değerlendirme toplantılarında grubumuz projelerinin 5 gün çalışma
süresinde değerlendirilmesi gerçekleştirilmelidir.
7. İklim değişikliği bölgesel modelleri ile ilgili multidisipliner projeler geliştirilmelidir.
8. Grubun öncelikli konuları olan iklim değişikliği ve tarım etkileşimi, su hasadı,
tarımsal kuraklık ve toprak nemi ile veri analizi (istatistik) ve değerlendirme ile proje
hazırlama, yazma ve değerlendirme konularında eğitim sağlanmalıdır.
9. Sediment ölçüm teknolojisi (yazılım ve donanım) yenilenmeli ve güncellenmelidir.
10. Daha evvel EIEI ve DSI’nin ölçüm yaptığı büyük havzaların altındaki arazi kullanımı
bakımından homojen havza birimlerinde ve küçük alanlarda bu çalışmalar mevcut
arazi
kullanım
türleri
için
sediment
iletim
oranlarını
elde
etmek
üzere
yoğunlaştırılmalıdır.
11. Su hasadı araştırmaları bölgesel ölçekte genişletilerek, araştırma sürelerinin uzun
olması ve ekonomik analizlerinin konular içersinde yer alması önemle dikkate
alınmalıdır.
12. İklim değişikliğinin araştırılması ve incelenmesi konusunda bir grup oluşturularak
iklim değişikliği ile ilgili çalışmaların yapılmakta olduğu enstitü, istasyon ve
üniversitelere ziyaretler ile bilgi paylaşımı sağlanmalıdır.
GENEL DEĞERLENDİRME ve KAPANIŞ
Oturum Başkanı katkı ve katılımları için üniversite hocalarımıza ve grup üyelerine
teşekkür ederek toplantıyı sona erdirmiştir.
DİVAN KURULU
Başkan Yardımcısı
Kadir KUŞVURAN
Yazman
Merve Deveciler
2014 PDT İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE HAVZA ARAŞTIRMALARI GRUBU KATILIMCI
LİSTESİ
NO
1
2
3
4
5
ADI SOYADI
Dr. Y. İnci TEKELİ
Fatma ÖZKAY
Dr. Gülay YILMAZ
Kezban ŞAHİN TAYSUN
Merve DEVECİLER
KURULUŞU
TAGEM-ANKARA
TAGEM-ANKARA
UTAEM Menemen-İZMİR
UTAEM Menemen-İZMİR
UTAEM Menemen-İZMİR
6
7
8
Oğuz DEMİRKIRAN
Hicrettin CEBEL
İlknur CEBECİ
Toprak Gübre ve Su Kaynakları Mer.Arş.Ens.Müd
Toprak Gübre ve Su Kaynakları Mer.Arş.Ens.Müd.
Toprak Gübre ve Su Kaynakları Mer.Arş.Ens.Müd.
9
Doç.Dr. Oğuz BAŞKAN
Toprak Gübre ve Su Kaynakları Mer.Arş.Ens.Müd
10
Mine TEKELİ
Toprak Gübre ve Su Kaynakları Mer.Arş.Ens.Müd
11
Mehmet TAŞAN
Karadeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü
12
Serkan İÇ
Karadeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü
13
Feti KİRTİŞ
14
Erdal GÖNÜLAL
Konya Toprak Su ve Çölleşme ile Mücadele Araştırma
İstas. Müdürlüğü
Konya Toprak Su ve Çölleşme ile Mücadele Arş.İst.
15
Necati ŞİMŞEKLİ
16
Osman MÜCEVHER
17
Osman ÇAĞIRGAN
18
Mustafa BAĞCI
19
D.Ali ÇARKACI
20
Özlem AKAR
Konya Toprak Su ve Çölleşme ile Mücadele Araştırma
İstas. Müdürlüğü
Konya Toprak Su ve Çölleşme ile Mücadele Araştırma
İstas. Müdürlüğü
Konya Toprak Su ve Çölleşme ile Mücadele Araştırma
İstas. Müdürlüğü
Konya Toprak Su ve Çölleşme ile Mücadele Araştırma
İstas. Müdürlüğü
Konya Toprak Su ve Çölleşme ile Mücadele Araştırma
İstas. Müdürlüğü
OKTAM-TOKAT
21
Hülya BAKIR
Doğu Anadolu Tarımsal Araştıma Enstitüsü
22
Hikmet BİRHAN
Doğu Anadolu Tarımsal Araştıma Enstitüsü
23
Tamer COŞKUN
Doğu Anadolu Tarımsal Araştıma Enstitüsü
24
25
Dr.Fatih
BAKANOĞULLARI
Soner GÜNAY
26
Erdem BAHAR
27
Kadir KUŞVURAN
28
Mete ÖZFİDANER
Atatürk Toprak Su ve Tarımsal Meteoroloji Araştırma.
Istasyonu- KIRKLARELI
Atatürk Toprak Su ve Tarımsal Meteoroloji Araştırma.
Istasyonu- KIRKLARELI
Atatürk Toprak Su ve Tarımsal Meteoroloji Araştırma.
Istasyonu- KIRKLARELI
Alata Bahçe Kültürleri Araştırma İstasyonu Müdürlüğü
Tarsus Lokasyonu
Alata Bahçe Kültürleri Araştırma İstasyonu Müdürlüğü
Tarsus Lokasyonu
29
Dr. Ertuğrul KARAŞ
Geçit Kuşağı Tarımsal Araştırma Enstitüsü-ESKİŞEHİR
30
Melis Özge PINAR
Geçit Kuşağı Tarımsal Araştırma Enstitüsü-ESKİŞEHİR
31
Dr. İlknur KÖSEOĞLU
İncir Araştırma İstasyonu Müdürlüğü AYDIN
32
Prof.Dr.Orhan DOĞAN
Öğr. Üyesi-ÇEM Danışmanı
33
Prof. Dr. Ünal SORMAN
Emekli -ODTÜ İnşaat Müh. Zamanlı Öğrt. Üyesi
34
Prof. Dr. Murat TÜRKEŞ
ODTÜ İstatistik Bölümü Bağlantılı Öğretim ÜyesiTEK
35
Prof. Dr. Levent ŞAYLAN
İ.T.Ü. Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi, Meteoroloji Böl.
36
Prof. Dr.Taşkın ÖZTAŞ
Atatük Üni.Ziraat Fak. Toprak Bl.
37
Prof. Dr. Mahmut ÇETİN
38
Prof.Dr.Günay ERPUL
Çukurova Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarımsal Yapılar
ve Sulama Böl.
Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi. Toprak Böl.
39
Doç. Dr. Ali ÜNLÜKARA
Erciyes Üniversitesi Seyrani Ziraat Fak. KAYSERİ
40
Hayrettin YILDIRIM
41
Ali TANIŞ
42
Mahmut KILIÇ
43
Özlem YAVUZ
44
Pınar BERBEROĞLU
Orman ve Su İşleri Bakanlığı-Çölleşme ve Erozyonla Mücadele
Genel Müdürlüğü
Orman ve Su İşleri Bakanlığı-Çölleşme ve Erozyonla Mücadele
Genel Müdürlüğü
Orman ve Su İşleri Bakanlığı-Çölleşme ve Erozyonla Mücadele
Genel Müdürlüğü
Orman ve Su İşleri Bakanlığı-Çölleşme ve Erozyonla Mücadele
Genel Müdürlüğü
Orman ve Su İşleri Bakanlığı-Çölleşme ve Erozyonla Mücadele
Genel Müdürlüğü
45
Mustafa ÖZKAYA
Orman ve Su İşleri Bakanlığı-Devlet Su İşleri Genel
Müdürlüğü
46
Mehmet UNAL
47
Bahar ARIK
Tarım Reformu Genel Müd. -Tarım Sigortaları ve Afetler D.
Başkanlığı
Orman ve Su İşleri Bakanlığı-Su Yönetimi Genel Müdürlüğü
48
Murat YILDIRIM
Orman ve Su İşleri Bakanlığı -Meteoroloji Genel Müdürlüğü
49
Cengiz KÜÇÜKYAVUZ
Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı-BUGEM
50
Dr. Sevinç MADENOĞLU
FAO
51
Necati İÇER
TARSİM
52
Emre YENİAY
BÜGEM
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
28
File Size
1 497 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content