close

Enter

Log in using OpenID

bilimsel program scıentıfıc programme

embedDownload
BİLİMSEL PROGRAM
SCIENTIFIC PROGRAMME
VIII
International Mesopotamia Agriculture Congress / 22-25 September 2014 Diyarbakır - Turkey
22.09.2014 (Birinci Gün / The First Day)
08:30 - 09:15
Kayıt / Registration
09:15 - 10:15
Açılış ve Protokol Konuşmaları / Opening Ceremony
Çağrılı Bildirilerin Sunumu / Presentation of Invited Papers
1. Oturum / 1. Session
13:30 -18:00
10:15 - 10:30
Sustainable Production of Bioethanol from Lignocellulosic Feedstocks
Abolghasem Shahbazi
North Carolina Agricultural and Technical State University, Department of Chemical
and Biological Engineering, Greensboro, North Carolina, United States
10:30 - 10:45
Precision Phenotyping for Improvement of Wheat Adaptation to Drought and Heat
Marta Lopes
CIMMYT, Turkey PO Box 39, Emek, Ankara Turkey
10:45 - 11:00
Global Tendencies of Wheat Production and Their Implications for Turkey
Alexey Morgounov
International Maize and Wheat Improvement Center (CIMMYT), Ankara, Turkey
11:00 - 11:15
Breeding for Abiotic Stress Tolerance in Tropical Maize – Progress and Prospects
from CIMMYT
Das, Biswanath
CIMMYT, Nairobi, Kenya
11:15 - 11:30
Global Warming is a new challenge on temperate zone fruits
Amanollah Javanshah
Iran’s Pistachio research Institute - Iran
11:30 - 11:45
Medicinal plant research and utilization: Trends and Opportunities
Ákos Máthé
University of West Hungary, Faculty of Agriculture and Food Science,
Mosonmagyaróvár, Hungary
11:45 - 12:00
The Current Situation of Animal Production in Turkey
Mehmet BİNGÖL
Yüzüncüyıl University, Faculty of Agriculture, Department of Animal Science,
Turkey
Öğle Yemeği / Lunch
12:00 - 13:30
Birinci Salon / The First Hall
2. Oturum / 2. Session
Saat / Shedule
Bildiriler / Presentations
13:30 - 13:45
Origin of Wheats
Nikolay P Goncharov
13:45 - 14:00
Türkiyede Buğday Genetik kaynakları ve Islahta Kullanılması
Wheat genetic Resources and Explotation in Breeding in Turkey
Alptekin Karagöz, İrfan Özberk
14:00 - 14:15
The Effect of Leaf Rust on Grain Yield and on Yield Traits in Spring Bread Wheat
Varieties
Lütfü Demir, Şinasi Orhan, İzzet Özseven, Gamze Canıgeniş, Alex Morgounov,
Beyhan Akın
Bilimsel Program / Scientific Programme
22.09.2014 (Birinci Gün / The First Day)
2. Oturum / 2. Session
14:15 - 14:30
Comparative Study Of The Aboriginal And Breeding Varieties of Azerbaijani Wheats
(Triticum L.)
Zeynal Akparov, Khanbala Rustamov, Mehraj Abbasov, Atabey Jahangirov, Hamid
Hamidov
14:30 - 14:45
Çukurova Koşullarında Bazı Ekmeklik Buğday Çeşitlerinin Septoria Yaprak Lekesi
Hastalığına (Septoria tritici Rab. et. Desm.) Tepkileri
Reaction of Septoria Tritici on Some Bread Wheat Varieties in Çukurova Region
Hasan Ay
14:45 - 15:00
Bazı Ekmeklik Buğday (Triticum aestivum L.) Genotiplerinin Trakya Koşullarında
Verim ve Tarımsal Karakterleri
Yield and Some Agricultural Traits of the Some Bread Wheat (Triticum aestivum L.)
Genotypes Under Trakya Region
İrfan Öztürk, Remzi Avcı, Bülent Tuna
15:00 - 15:15
Ara / Break Out
3. Oturum / 3. Session
15:15 - 15:30
Orta Anadolu’da Kıraç Alanda Farklı Ön Bitkilerin Buğdayın Verim ve Verim Öğeleri
Üzerine Olan Etkilerinin Belirlenmesi
Recep Kodaş, Neslihan Şengül, Muzaffer Avcı, Esra Akçelik, Musa Karaçam, Çetin
Çağlar
15:30 - 15:45
Orta Anadolu’da Taban Alanda Farklı Ön Bitkilerin Buğdayın Verim ve Verim Öğeleri
Üzerine Olan Etkilerinin Belirlenmesi
Recep Kodaş, Neslihan Şengül, Muzaffer Avcı, Çetin Çağlar, Esra Akçelik, Musa
Karaçam
15:45 - 16:00
Mutant Arpa Katlanmış Haploid (Doubled Haploid ) Hatlarında Gametoklonal
Varyasyon
Gametoklonal Variations in Mutant Barley Doubled Haploid Lines
Hayrettin Peşkircioğlu, İhsan Tutluer, Zafer Sağel, Yaprak Kantoğlu
16:00 - 16:15
Depolanmış Buğdaylarda Tespit Edilen Toksijenik Funguslar
The Toxigenic Fungi Identified on Stored Wheat
Emine Seçer, Zekai Katırcıoğlu
16:15 - 16:30
Bazı Mutant Arpa Hatlarının Arpa Yaprak Lekesi Hastalığına (Rhynchosporium
secalis) Karşı Reaksiyonlarının Sera Koşullarında Belirlenmesi
Determination of The Reactions of Some Mutant Barley Lines To Scald Under
Greenhouse Conditions
Gülizar Aydın, Kadir Akan, Lütfi Çetin, Zafer Mert, Hayrettin Peskircioğlu
16:30 - 16:45
Ara / Break Out
4. Oturum / 4. Session
16:45 - 17:00
Ege Bölgesi Sahil Kuşağına Uyumlu Yulaf (Avena Sativa L.) Hat Ve Çeşitlerinin
Verim ve Kalite Özellikleri Açısından Değerlendirilmesi - Aydın İmamoğlu, Nurgül
Sarı, Seda Pelit, Ceylan Büyükkileci, Özge Yıldız
17:00 - 17:15
Buğday - Mısır Münavebe Sisteminde Doğrudan Ekim Ve Farklı Toprak İşleme
Yöntemlerinin Toprağın Bazı Fiziksel Özellikleri Üzerine Etkisi
The Effect of Direct Sowing and Different Tillage Methods on Some Physical
Properties of Soil in Wheat - Corn Rotation System
Sevda Kılınç, Şehmus Atakul, Hüsnü Aktaş, Yusuf Yılmaz, Songül Gürsoy, Hasan
Kılıç, İsmail Gül
IX
X
International Mesopotamia Agriculture Congress / 22-25 September 2014 Diyarbakır - Turkey
22.09.2014 (Birinci Gün / The First Day)
4. Oturum / 4. Session
17:15 - 17:30
Şeker Mısırda (Zea mays saccharata Sturt.) Ekim Sıklığı ve Azot Dozlarının Taze
Koçan Verimi ile Verim Öğeleri Üzerine Etkisi - Effect of Different Plant Densities
and Nitrogen Doses on Fresh Ear Yield and Yield Components on Sweet Corn (Zea
Mays Saccharata Sturt.) - Erkan Özata, Hasan Hüseyin Geçit
17:30 -17:45
Diyarbakır Ekolojik Koşullarında II. Ürün Mısır Tarımında Farklı Toprak İşleme
Yöntemlerinin Verim Ve Verim Bileşenleri Üzerine Etkisi
Effect of Different Tillage Methods on Yield and Yield components of II.Crop Corn
under Diyarbakir Ecological Condition
Şehmus Atakul, Sevda Kılınç, Hüsnü Aktaş, Yusuf Yılmaz, Songül Gürsoy, Hasan
Kılıç, İsmail Gül
17:45 - 18:00
Tanede Protein ve Yağ Kalite Değerlerine Göre Sentetik Mısır Kaynak Materyalleri
Geliştirme
Development of Synthetic Source Materials Considering to Protein and Oil Content
in Kernel
Rahime Cengiz, Bülent Cengiz, Mesut Esmeray, Mehmet Cavit Sezer, Niyazi
Akarken, Abdurrahman Eşref Özbey, Ahmet Duman
18:00
Kapanış / Closed
İkinci Salon / The Second Hall
1. Oturum / 1. Session
Saat / Shedule
Bildiriler / Presentations
13:30 - 13:45
Kışlık Yetiştirilen Nohut (Cicer arietinum L.) Genotiplerinde Genetik Varyabilitenin
Belirlenmesi
Determination of Genetic Variability in Winter Grown Chickpea (Cicer arietinum L.)
Genotypes
İrfan Erdemci, Medeni Yaşar, Murat Koç, Hüsnü Aktaş
13:45 - 14:00
Farklı Ekim Zamanlarının Nohut (Cicer arietinum L.)’un Tane Verimine Etkisi Üzerine
Araştırmalar
Zübeyir Türk
14:00 - 14:15
Çukurova Bölgesinde Bazı Nohut (Cicer Arietinum L.) Çeşitlerinin Farklı
Sıcaklıklarda Çimlenme Yüzdelerinin Değerlendirilmesi
Dürdane Mart
14:15 - 14:30
14:30 - 14:45
14:45 - 15:00
15:00 - 15:15
Mercimekte (Lens culinaris Medik.) Özellikler Arası İlişkiler ve Path Analizi Üzerine
Bir Araştırma
A Research on Relations Among the Characters and Path Coefficient Analysis in
Lentil (Lens culinaris Medik.)
Murat Koç, İrfan Erdemci, Medeni Yaşar
Bazı Mercimek (Lens culinaris Medik.) Çeşit/Hatlarının Genotip Çevre
İnteraksiyonlarının Belirlenmesi
Determination of Genotype by Environment Interactions of some Lentil (Lens
culinaris Medik.) Varieties/Lines
Murat Koç, Abdulkadir Aydoğan, İrfan Erdemci, Ayşegül Gürbüz, Medeni Yaşar,
Vural Karagül
Bezelye (Pisum sativum L.)’de Farklı Gübre Kaynaklarının Bazı Verim Özellikleri ve
Protein Oranına Etkileri
Erdinç Göksu, Nedime Azkan
Ara / Break Out
Bilimsel Program / Scientific Programme
22.09.2014 (Birinci Gün / The First Day)
İkinci Salon / The Second Hall
2. Oturum / 2. Session
Saat / Shedule
Bildiriler / Presentations
15:15 - 15:30
Kelkit Vadisi ve Artvin İlinden Toplanan Yerel Fasulye Populasyonları İçinden Şeker
Fasulye Tane Tipinde Çeşit Geliştirme Çalışmaları
New Varieties Improvement Researchs of Şeker Bean Seed Shape From Local
Bean Populations Collected From Artvin Province and Kelkit Valley
Ömer Sözen, Hatice Bozoğlu
15:30 - 15:45
Bazı Kuru Fasulye (Phaseolus vulgaris L.) Genotiplerinin Farklı İki Lokasyonda
Tarımsal Özellikleri ve Kalite Parametrelerinin Belirlenmesi
Some Dry Bean Genotypes Different Location and Quality Parameters
Determination of Agricultural Features
Bülent Cengiz, Yakup Nogay, Mükerrem Melis Tunalı, Ramazan Akın
15:45 - 16:00
Güneydoğu Anadolu Bölgesi ekolojik koşullarında Macar fiğ (Vicia pannonica
CRANTZ.) genotiplerinin yeşil ot verimi özelliği bakımından genotip × çevre
interaksiyonları ve stabilite analizleri
Mehmet Salih Sayar, Adem Emin Anlarsal, Mehmet Başbağ
16:00 - 16:15
Bazı Sıcak Mevsim Baklagil Yem Bitkilerinin Akdeniz Koşullarında Verim, Kalite ve
Adaptasyonu Üzerine Bir Araştırma - Research on Yield, Quality and Adaptation
of Some Warm-Season Forage Legumes in The Mediterranean Conditions - Feyza
Döndü Gündel, Yaşar Karadağ, Selehattin Çınar
16:15 - 16:30
Kızıltepe ekolojik koşullarında bazı ümitvar burçak (Vicia ervilia (L.) Willd.)
hatlarının ot verim performanslarının belirlenmesi ve GGE Biplot analiz yöntemi ile
değerlendirilmesi - Mehmet Salih Sayar, Yavuz Han, Halil Karahan
16:30 - 16:45
Ara / Break Out
3. Oturum / 4. Session
16:45 - 17:00
Bitki Gelişimini Teşvik Edici Bakteri Uygulamalarının Meralarda Verim ve Botanik
Kompozisyon Üzerine Etkileri - The Effects of Plant Growth Promoting Bacteria
Treatments on Yield and Botanical Composition of Pastures - Nalan Zeynep
Yıldırım, Mahmut Daşçı, Ramazan Çakmakçı, Recep Kotan, Binali Çomaklı, Tamer
Coşkun
17:00 - 17:15
Çukurova’da Bazı Sıcak Mevsim Buğdaygil Yem Bitkilerinin Verim ve Kalitelerinin
Belirlenmesi - A Research on Yield, Quality and Adaptation of Some Warm Season
Perennial Grasses under Cukurova Ecological Conditions - Selahattin Çınar, Rüştü
Hatipoğlu, Feyza Döndü Gündel, Arif Aktaş, Mustafa Avcı
17:15 - 17:30
Farklı Islah Metotlarının Otlatılan ve Korunan Mera Kesimlerinde Botanik
Kompozisyon Üzerine Etkileri - The Impact of Different Improvement Methods
on Botanical Composition in Grazed and Preserved Pasture Sections - Tamer
Coşkun, Mahmut Daşcı, Binali Çomaklı, Hülya Bakır, Mehmet Ali Bingöl, Nalan
Zeynep Yıldırım, Himet Birhan
17:30 -17:45
Bingöl İli Merkez İlçesi Çiçekyayla Köyü Merasının Botanik Kompozisyonunun
Belirlenmesi - Determination of Botanical Composition in Pasture of Çiçekyayla
Village in Central District of Bingöl Province - Erdal Çaçan, Kağan Kökten
17:45
Kapanış / Closed
XI
XII
International Mesopotamia Agriculture Congress / 22-25 September 2014 Diyarbakır - Turkey
23.09.2014 (İkinci Gün / The Second Day)
Birinci Salon / The First Hall
1. Oturum / 1. Session
Saat / Shedule
Bildiriler / Presentations
09:00 - 09:30
Türkiye Karpuz Üretimi ve Bir Coğrafi İşaret Olarak Diyarbakır Karpuzu - Güven
Şahin
09:15 - 09:30
Diyarbakır ilinde seracılığın mevcut durumu - Hasan Maral, İlhan Karakoyun, Reşat
Yalçınkaya
09:30 - 09:45
Improvement of Fruıt Quality, Taste, And Flavor by Metabolic And Genomic
Profiling In Tomato (Solanum Lycopersicum) - Nergiz Gürbüz Öztürk, Sami
Doğanlar, Anne Frary
09:45 - 10:00
Mutasyon Islahı İle Geliştirilen Domates Hatların Verim ve Kalite Özellikleri - Yield
and Quality Traits of Developed Tomato Lines by Mutation Breeding - Kadriye
Yaprak Kantoğlu, Zafer Sağel, İhsan Tutluer, Hayrettin Peşkircioğlu, Burak Kunter,
Mustafa Özçoban, Zafer Işık, Dilan Özmen, Erhan İç, Süreyya Şekerci, Nüket
Günçağ, Emine Seçer
10:00 - 10:15
Cucurbita maxima X C. moschata kabak anaç adaylarında geriye melezlemeyle
tohum veriminin arttırılması - Onur Karaağaç
10:15 - 10:30
Kırşehir ilinden toplanan taze fasulye genotiplerinin tohum hacmi ve tohum renk
değişkenliğine göre morfolojik olarak ırklarının tespiti - Seher Yıldız Madakbaş,
Mete Gürhan Daşcı, Ufuk Karadavut, Gölge Sarıkamış
10:30 - 10:45
Ara / Break Out
2. Oturum / 2. Session
10:45 - 11:00
Güneydoğu Anadolu Bölgesinde Meyvecilik Kültürünün Dünü ve Bugünü - Bekir
Erol Ak
11:00 - 11:15
Antepfıstığı Anaçlarının Antepfıstığı Çeşitlerinin Erken Çıtlamasına Etkisi - Effect of
Some Pistachio Rootstocks to Early Splitting of Nuts of Pistachio Varieties - Halit
Seyfettin Atlı, Kamil Sarpkaya, Hüseyin Bozkurt
11:15 - 11:30
Soğuk, Işık, Bitki Büyüme Düzenleyicileri ve Farklı Dönemlerde Alınan
Tomurcukların Nar Anter Kültürü Üzerine Etkileri - The Effects of Cold, Light, Taken
in Different Periods Of Flower Buds and Plant Growth Regulators on Anther Culture
of Pomegranate - Müge Şahin, Selay Doğan
11:30 - 11:45
Samsun İlinde Seleksiyon İle Elde Edilen İncir Tiplerinin Bazı Pomolojik
Özelliklerinin Belirlenmesi - Obtain by Selection Pomologic Characterictis Some of
The Types of Figs in Samsun - Nilüfer Aksu Uslu, Erol Aydın, Ercan Er
11:45 - 12:00
M9 Anacı Üzerine Aşılı Bazı Yazlık Elma Çeşitlerine Uygulanan Hytec ve Slender
Spindle Terbiye Sistemlerinin Verim, Kalite ve Büyüme Üzerine Etkileri - Effects on
Yield, Quality and Growth Stiuations of Some Summer Apples Variations Grafted
on M9 Rootstock Applied Hytec and Slender Spindle Training System - Hacı
Osman Özatar, Ahmet Sabancı, Remzi Uğur, Mehmet Polat, Semih Çağlar
12:00 - 12:45
Ara / Break Out
12:45 - 13:30
Öğle Yemeği / Lunch
Bilimsel Program / Scientific Programme
23.09.2014 (İkinci Gün / The Second Day)
Birinci Salon / The First Hall
3. Oturum / 3. Session
Saat / Shedule
Bildiriler / Presentations
13:30 - 13:45
Ceviz (Juglans regia L.) Aşılamalarında Isı Bandı Kullanımının Aşı Başarısına Etkileri
Üzerine Bir Araştırma - A Research for The Effect of The Use of Tempreture Bands
on The Succes Rate of Walnut (Juglans regia L.) Grafting - Adnan Yaviç, Ahmet
Kazankaya
13:45 - 14:00
Eğil ve Ergani (Diyarbakır) İlçelerinde Doğal Olarak Yetiştirilen Bademlerin (P.
amygladus L.) Seleksiyonu - The Selection in Naturally Self-Grown Almonds
Population (P. amygdalus L.) in Eğil and Ergani (Diyarbakır) District - Songül Acar,
Ahmet Kazankaya
14:00 - 14:15
Tombul ve Palaz Fındık Çeşitleri ile Corylus colurna L.’nin Aşı Performansının
Belirlenmesi - Determination of Grafting Performance of Tombul and Palaz
Hazelnut Cultivars with Corylus colurna L. - Ömür Duyar, Arzu Sezer, Ahmet
Göğüs, Turan Karadeniz
14:15 - 14:30
Giresun ve Trabzon Illerinden Seleksiyonla Yeni Fındık Çeşitlerin Geliştirilmesi Development of the New Cultivars of Hazelnut By Selection from Tombul Hazelnut
Populations in Giresun and Trabzon Provinces - Hüseyin İrfan Balık, Selda Kayalak
Balık, Çiğdem Bulam Köse, Ömür Duyar, Erdal Sıray, Arzu Sezer, Ali Turan,
Neriman Beyhan, Veli Erdoğan, Ali İslam, Haydar Kurt, Kibar Ak
14:30 - 14:45
Güneydoğu Anadolu Bölgesinde Zeytin Yetiştiriciliği ve Ekonomik Perspektifi Olive Cultivation in the Southeast Anatolia Region and Its Economical Perspective
- Halil İbrahim Oğuz, İsmail Ukav
14:45 - 15:00
Diyarbakır İli Eğil İlçesinde Üzüm Yetiştirilen Alanların Uzaktan Algılama Ve
Coğrafi Bilgi Sistemleri Kullanılarak Belirlenmesi - Determination of Vineyard Area
in Diyarbakır/Egil Region Using Remote Sensing and Geographic Information
Systems - Mehmet Tahir Kavak, Sabri Karadoğan, Gültekin Özdemir
15:00 - 15:15
Ara / Break Out
4. Oturum / 4. Session
15:15 - 15:30
Güney Doğu Anadolu ve Doğu Anadolu Bölgelerinde İklim Verilerine Göre
Yetiştirilen Şaraplık Üzüm Çeşitlerinin Bölgeye Uyumluluk Derecesinin Belirlenmesi
- Determinations of Adaptation Level of Wine Grape Varieties in Terms of Climatic
Data In Southeastern Anatolia Region And Eastern Anatolia Region - Fadime Ateş,
Hüya Uysal
15:30 - 15:45
Narince Üzüm Çeşidinde Klon Seleksiyonu - Clone Selection in Narince Grape
Type - Adem Yağcı, Rüstem Cangi, Murat Gökbulut, Emine Yıldız, Duran Kılıç,
Seda Sucu, Neval Topçu
15:45 - 16:00
Microorganisms Caused To Rotting Of Grape Root Infected By Phylloxera in Tovuz
Region Condition - Haji Shikhlinski, Naila Mammadova
16:00 - 16:15
GAP Bölgesi Bağ Alanlarında Yeni Bir Terbiye Sistemi: ‘Pergola (Çardak)’ - A New
Training System in the Grape Area of GAP Region: ‘Pergola (Trellis)’ - Kürşat Alp
Aslan, Selçuk Özcan, Nergiz Çoban
16:15 – 16:30
Üzüm Yetiştiriciliğinde Farklı Terbiye Sistemlerinin Yabancı Ot Gelişimine Etkileri
- Effects of Different Training Systems on the Weed Growth in the Cultivation of
Grapes - Selçuk Özcan, Kürşat Alp Aslan, Nergiz Çoban, Hüseyin Önen
16:30 - 16:45
Ara / Break Out
XIII
XIV
International Mesopotamia Agriculture Congress / 22-25 September 2014 Diyarbakır - Turkey
23.09.2014 (İkinci Gün / The Second Day)
Birinci Salon / The First Hall
5. Oturum / 5. Session
Saat / Shedule
Bildiriler / Presentations
16:45 - 17:00
Değişik Organik Gübreler Ve Humik Asitin Cin Mısır Bitkisinin (Zea Mays L. Everta)
Morfolojik Gelişimi Üzerine Etkisi - Effect Of Dıfferent Organıc Manures And Humıc
Acıd To Morphologıcal Development Of Pop Corn (Zea mays L. everta) - Haktan
Cihangir, Abdullah Öktem
17:00 - 17:15
Diyarbakır Yöresinde Çeltik Yetiştiriciliğinde Organik Tarım Olanaklarının
Araştırılması - The Research Of The Potentialities Of Organical Agriculture In Rice
Farming In Diyarbakir Area - Şerif Kahraman, Aydın Alp, Şehmus Atakul, Sevda
Kılınç
17:15 - 17:30
Mechanicial Set-up of An Organic Fertilizer Plant - Mahmut Polat, Çağıl Işık
17:30 -17:45
Ayçiçeği Üretiminde Farklı Toprak İşleme-Ekim Sistemlerinin Enerji Kullanım
Etkinliği Yönünden Karşılaştırılması - Comparison of Various Tillage-Seeding
Systems in Terms of Energy Use Efficiency in Production of Sunflower - Zinnur
Gözübüyük, İsmail Öztürk, Ahmet Çelik, Salih Evren, Erdal Daşçı, Mesut Cemal
Adıgüzel
17:45 - 18:00
Biçerdöver Modelinin Çeltik Hasat Kayıplarına Etkisi - The Effect of Combine Model
on Paddy Harvest Losses - Reşat Esgici, Abdullah Sessiz, Ahmet Konuralp Eliçin
18:00
Kapanış / Closed
İkinci Salon / The Second Hall
1. Oturum / 1. Session
09:00 - 09:30
Phytopathologic Estimation Of Cotton Intra- And Interspecific Hybrids Resistance
To Fungi Verticillium Dahliae Klebahn - Naila Mammadova, Haji Shikhlinski
09:15 - 09:30
Association mapping for fiber traits and drought tolerance in Turkish cotton
germplasm - Asena Akköse, Ibrahim Çelik, Volkan Sezener, Ceng Peynircioğlu,
Hüseyin Başal, Kasım Külek Öz, Anne Frary, Sami Doğanlar
09:30 - 09:45
Diyarbakır İlinde İkinci Ürün Olarak Sıfır Toprak İşlemeli Koşullarda Yetiştirilen Bazı
Ticari Soya Çeşitlerinin Verim ve Kalite Özelliklerinin Araştırılması - Investigation of
Yield and Quality Characteristics of Some Commercial Soybean Varieties under
No-Tilled Second Crop Conditions in Diyarbakır - Uğur Sevilmiş, Şerif Kahraman,
Emine Karademir
09:45 - 10:00
Erzurum Koşullarında Bazı Yağlık Ayçiçeği (Helianthus annuus L.) Çeşit Adayı
Ve Çeşitlerinin Verim ve Verim Unsurlarının Belirlenmesi - The Determination of
The Yield and Yield Components of Some Oil Sunflower (Helianthus annuus L.)
Candidate Varieties and Varieties in Erzurum Conditions - Aydın Karakuş, Canan
Kaya, Fırat Sefaoğlu
10:00 - 10:15
10:15 - 10:30
10:30 - 10:45
Bazı Ayçiçeği ( Helianthus annuus L.) Çeşitlerinin Kırşehir Koşullarında Verim ve
Verim Öğelerinin Belirlenmesi - Determination of The Yield and Yield Components
of Some Sunflowers ( Helianthus annuus L.) under Kırşehir Ecological Conditions İsmail Demir
Susam (Sesamum indicum L.) Çeşitlerinde Farklı Tuz Konsantrasyonlarının
Çimlenme ve Fide Gelişimi Üzerine Etkisi - Farzad Nofouzi, Mehtap Gürsoy, Dilek
Başalma
Ara / Break Out
Bilimsel Program / Scientific Programme
23.09.2014 (İkinci Gün / The Second Day)
İkinci Salon / The Second Hall
2. Oturum / 2. Session
Saat / Shedule
Bildiriler / Presentations
10:45 - 11:00
Effect of Potassium Fertilization on Nutritional Status and Quality Parameters of
Gladiolus (Gladiolus hortulanus L.) Cv Nova Lux - Hakan Çakıcı, Neriman Tuba
Barlas
11:00 - 11:15
Nar muhafazası üzerine 1-metilsiklopropen (1-MCP)’in etkisi - Impact of
1-methylcyclopropene (1-MCP) on postharvest quality of pomegranate fruit - İsa
Eren, Fatih Şen, Cemile Ebru Onursal, Özgür Çalhan, Atakan Güneyli
11:15 - 11:30
Asidik çay topraklarından izole edilmiş bakteri çeşitliliği ve bitki gelişmesini teşvik
etme özellikleri - Diversity and plant growth promoting properties of rhizobacteria
ısolated from acidic soils of tea - Atefeh Varmazyari, Ramazan Çakmakçı, Yaşar
Ertürk, Ali Atasever
11:30 - 11:45
Molecular Marker Analysis for Resistance to the Sunflower Downy Mildew,
Plasmopara halstedii - Aral Kalenderoğlu, Umut Tüyel, Ezgi Çabuk Şahin, Yıldız
Aydın, Göksel Evci, Ahu Altınkut Uncuoğlu
11:45 - 12:00
Chracterization of Wild Type Mastic Tree (Pistacia lentiscus L.) Germplasm at
Molecular Level - Alimu Abuduli, Umut Tüyel, Ezgi Çabuk Şahin, Özge Karakaş
Metin, Muhammet Şakiroğlu, Yıldız Aydın, Ahmet Onay, Ahu Altınkut Uncuoğlu
12:00 - 12:45
Bazı Makarnalık Buğday İleri Islah Hatlarının Markör Destekli Kalite Islahı
Marker Assisted Quality Breeding of Some Advanced Durum Wheat Lines
Özlem Ateş Sönmezoğlu, Ahmet Yıldırım, Leyla Nurefşan Gündüz, Ramazan
Özbey, Begüm Terzi
12:45 - 13:30
Öğle Yemeği / Lunch
3. Oturum / 3. Session
13:30 - 13:45
13:45 - 14:00
14:00 - 14:15
Genetic Diversity in Slovenian Hazelnuts (Corylus avellana L.) - Saniye Elvan
Öztürk, Süleyman Can Öztürk, Ayşe Özgür Uncu, Ali Tevfik Uncu, Anita Solar, Sami
Doğanlar, Anne Frary
Development of DNA Markers in Sesame by Next-Generation Sequencing - Ayşe
Özgür Uncu, Ali Tevfik Uncu, Visam Gültekin, Jens Allmer, Anne Frary, Sami
Doğanlar
Yaralanmayla aktif olan AoPR1 promotörünün kontrolü altında Cry1Ac geninin
aktarıldığı transgenik pamuk elde edilmesi ve gereksiz toksik cry protein üretiminin
engellenmesi - Emine Anayol, Ömer Karakoç, Deniz Köm, Allahbakhsh Joiya,
Surendra Barpeta, Selma Onarıcı, Saber Delpasand Khabbazı, Sancar Fatih Özcan,
Muhammet Çağrı Oğuz, Muhammad Aasım, Levent Ünlü, Sebahattin Özcan
14:15 - 14:30
Gıda amaçlı kullanım potansiyeli daha yüksek olan böceklere dayanıklı transgenik
patates elde edilmesi - Hussein Abdullah Ahmed, Selma Onarıcı, Ömer Karakoç,
Deniz Köm, Gülsüm Aydın, Levent Ünlü, Sebahattin Özcan
14:30 - 14:45
Development of Single Nucleotide Polymorphism Markers for the Identification
of Turkish Olive Cultivars - Ali Tevfik Uncu, Ayşe Özgür Uncu, Anne Frary, Sami
Doğanlar
14:45 - 15:00
Effect of osmotic stress on in vitro plant regeneration in cotton (Gossypium
hirsutum L.) - Surendra Barpete, Muhammet Cağri Oğuz, Sancar Fatih Ozcan,
Khalid Mahmood Khawar, Sebahattin Ozcan
15:00 - 15:15
Ara / Break Out
XV
XVI
International Mesopotamia Agriculture Congress / 22-25 September 2014 Diyarbakır - Turkey
23.09.2014 (İkinci Gün / The Second Day)
İkinci Salon / The Second Hall
4. Oturum / 4. Session
Saat / Shedule
Bildiriler / Presentations
15:15 - 15:30
Farklı Sulama Suyu Miktarı ve Sulama Aralığının Çörekotu (Nıgella Satıva L.)
Bitkisinin Verim ve Gelişim Özelliklerine Etkisi - Effects of Different Irrigation Water
Quantity and Interval on Yield and Growth Characteristics of Black Cumin (Nigella
sativa L.) Plant - Ulaş Şenyiğit, Mustafa Arslan
15:30 - 15:45
Topraklarda karbon ve azot miktarları ile C:N oranlarının önemi - Erdal Sakin, Elif
Didem Sakin
15:45 - 16:00
Effect of humic acid application on phytoremediation of a Pb-contaminated Soil Mirhassan Rasouli Sadaghiani, Habib Khodaverdiloo, Hassan Karimi
16:00 - 16:15
The Impacts of Drainage Network on Sediment Delivery Ratio - Oğuz Demirkıran,
Yakup Köşker, Suat Akgül, Oğuz Başkan, İrfan Oğuz
16:15 - 16:30
Investigation of The Relationship Between Discharge – Pressure and DischargeTemperature in The Conventional Compensating Emitters - Eisa Maroufpoor,
Maryam Parvini, Mina Behzadynasab
16:30 - 16:45
Ara / Break Out
5. Oturum / 5. Session
16:45 - 17:00
Trakya bölgesindeki iki su toplama havzasının hidrolojik su bütçesi ve akım
karakteristiklerinin belirlenmesi - Determination of Hydrologic Water Buged and
Runoff Characteristics in Two Watershed in Thrace Region - Fatih Bakanoğulları,
Şenel Akbay, Mehmet Fırat Baran, Soner Günay
17:00 - 17:15
Çay atığı kompostu ve organik ticari gübre uygulamalarının kivi bitkisinde verim,
yaprak ve toprakların makro besin maddesi içeriklerine etkisi - Gülen Özyazıcı, Elif
Öztürk, Aylin Erkoçak
17:15 - 17:30
Isolation of potassium releasing bacteria from soil and assessment of its ability in
potassium nutrition of Tomato - Mohammad Reza Sarikhani, Omid Madani, Shahin
Oustan
17:30 -17:45
Uzaktan Algılama Yöntemleri Kullanılarak Diyarbakır Kenti Civarında Dicle Nehri
Vadisinde (Hevsel Bahçeleri) Arazi Örtüsündeki Değişimin İncelenmesi - Sülem
Şenyiğit, Aziz Mahmut Yücelen, Mehmet Tahir Kavak, Gültekin Özdemir, Sabri
Karadoğan
17:45 - 18:00
Doğu Anadolu Bölgesi Meralarında Toprak Erozyon Duyarlılığı ve Toprak Organik
Maddesi Üzerine Yöney ve Yüksekliğin Etkileri - Effects of Altitude and Aspect
on Soil Erodibility Factor and Soil Organic Matter Content in Eastern Anatolian
Pastures - Hicrettin Cebel, Oğuz Başkan, Arife Avağ, Şerafettin Çakal, Süreyya
Emre Dumlu
18:00 – 18:15
Farklı Zamanlarda Ekilen Ayçiçeği Bitkisinde Bitki Su Stres İndeksinin(CWSI)
Belirlenmesi - Sunflower Plants Cultivated in Different Time of the Crop Water
Stress Index (CWS) is Determination - Ali Beyhan Uçak, Ayşe Nuran Çil, Abdullah
Çil, Nizamettin Turan, Cüneyt Bağdatlı, Abdulrrezzak Oğuz
18:15
Kapanış / Closed
Bilimsel Program / Scientific Programme
24.09.2014 Üçüncü Gün / The Third Day)
Birinci Salon / The First Hall
1. Oturum / 1. Session
Saat / Shedule
Bildiriler / Presentations
09:00 - 09:30
Türkiye’de Leasing ve Tarım Sektöründe Uygulamaları - Resul Umut Çağlar,
Osman Kılıç
09:15 - 09:30
Çatak programı kapsamında organik fındık üretimi yapan işletmelerin etkinlik
analizi: samsun ili çarşamba ilçesi örneği - Çağatay Yıldırım, Hati&775;ce Türkten,
Osman Kılıç, İsmet Boz
09:30 - 09:45
Harran Ovasındaki Çiftçilerin Tarımsal İlaç Kullanım Konusundaki Bilgi Tutum ve
Davranışları - Muhammed Sami Bayraktar, Cuma Akbay
09:45 - 10:00
Hayvansal Üretim Kaynaklı Sera Gazı Emisyonlarının Belirlenmesi ve Etkileri
Üzerine Yapılan Çalışmalar - Determination of Greenhouse Gas Emissions from
Animal Production Welded and Studies on Effects - Ercan Şimşek, İlker Kılıç, Erkan
Yaslıoğlu
10:00 - 10:15
Hayvancılıkta İş Sağlığı ve Güvenliği Kültürü, Sorunlar ve Çözüm Önerileri Occupational Health and Safety Culture in Animal Husbandry, Problems and
Solutions - Turgut Aygün, Cengiz Erkan, Ferda Karakuş
10:15 - 10:30
Küçükbaş ve Büyükbaş Hayvancılıkta Kayıt Tutmanın Önemi ve Güncel Yazılımların
Uygulanabilirliği - The Importance of Recording and the Applicability of Current
Software in the Small Ruminant and Cattle Husbandry - Hasan Çelikyürek, Turgut
Aygün
10:30 - 10:45
Ara / Break Out
2. Oturum / 2. Session
10:45 - 11:00
Organik Hayvansal Üretim İçin Doğu Anadolu - Organic Animal Production For
Eastern Anatolia Region - Kadir Karakuş, Selçuk Seçkin Tuncer, Mehmet Fatih
Çelen
11:00 - 11:15
Hakkari İlinde Yayla Koyunculuğu ve Zoma Yaşamı - Highland Sheep Husbandry
and Zoma Life in Hakkari Province - Turgut Aygün, Ferhat Demir
11:15 - 11:30
Küresel Isınma ve Hayvancılık - Global Warming and Livestock - Selçuk Seçkin
Tuncer, Mehmet Fatih Çelen, Kadir Karakuş
11:30 - 11:45
Koyun ve Keçilerde Refahı Etkileyen Faktörler - Factors of affecting welfare in
sheep and goats - Mehmet Koyuncu, Turgay Taşkın
11:45 - 12:00
Hayvan Gen Bankasında Saklanan Dondurulmuş Hücrelerden Geliştirilen Boz
Irk Klonların Yaşam Kabiliyetleri ve Üreme Performanslarının İncelenmesi Investigation of Reproductive Performance and Live Cabability of Cloned Anatolian
Grey Cattle Produced by Frozen Cells From National Animal Gene Bank - Sezen
Arat, Serhat Papuccuoglu, Hakan Sagirkaya, Yavuz Nak, Serat Alkan, Selim Alcay,
Kamber Demir, Ramazan Arici, Ragip Kilicaslan, Burcu Ustuner, Deniz Nak
12:00 - 12:45
Zavot Sığırlara Ait Laktasyon Eğrisi Parametreleri ve Persistensi Değerlerinin Farklı
Matematik Modellerle İncelenmesi - An Assessment of Lactation Curve Parameters
and Persistency Values of Zavot Cattle with Different Mathematical Models Sadrettin Yüksel, Erdoğan Sezgin
12:45 - 13:30
Öğle Yemeği / Lunch
XVII
XVIII
International Mesopotamia Agriculture Congress / 22-25 September 2014 Diyarbakır - Turkey
24.09.2014 Üçüncü Gün / The Third Day)
Birinci Salon / The First Hall
3. Oturum / 3. Session
Saat / Shedule
Bildiriler / Presentations
13:30 - 13:45
Farklı barındırma ortamı, yemleme biçimi ve yaş gruplarının Doğu Anadolu Kırmızısı
(DAK) tosunlarda besi performansı ve bazı kesimhane özelliklerine etkisi - The
Effect of Different Housing Environments, Feeding Styles and Age Groups on
Fattening Performance and Some Slaughter Characteristics in East Anatolian Red
Cattle (EAR) - Sadrettin Yüksel, Alpay Karaçuhalılar, Erdoğan Sezgin, Burcuhan
Balta, Fatma Aktaş, Elmas Topal, Ulvi Erkin Şenkal, Abdulkadir Özlütük
13:45 - 14:00
Hakkâri İlinde Keçi Yetiştiriciliği ve Geliştirme Olanakları - Goat Breeding and
Development Opportunities in Hakkari - Ferhat Demir, Turgut Aygün
14:00 - 14:15
Saanen Oğlaklarında Mevsimsel Varyasyona Bağlı Olarak Ortaya Çıkan Fizyolojik
Değişiklikler - Studies on the Physiological Responses Related to Seasonal
Variation in Saanen Kids - Hakan Erduran
14:15 - 14:30
Evaluation of birth weight, weaning weight, and preweaning ADG for AwassiCharollais straightbred and crossbred lambs - Mohammad Diya Obeidat, Abdullah
Y Abdullah, Rami T Kridli, Belal S Obeidat
14:30 - 14:45
Callipyge-Awassi Growth and Meat characteristics in comparison to the Pure
Awassi sheep - Khaleel Ibrahem Jawasreh, Abdullah Y. Abdullah, Hani M. Talafha,
Hothaifa S. Ababneh, Faiq A. Hijazeen
14:45 - 15:00
Dağlıç, Hasak, Hasak x Dağlıç Melez (F1) Kuzularda Besi Performansı, Kesim ve
Karkas Özellikleri - Fattening Performance, Slaughter and Carcass Characteristics
of Dağlıç, Hasak and Hasak x Dağlıç Cross Breed (F1) Lambs - Tülay Canatan,
Mustafa Kan, Şükrü Doğan, Kürşat Akbulut, Havva Tekik, Emre Bumin Teke,
İbrahim Halıcı, Necdet Akay
15:00 - 15:15
Ara / Break Out
4. Oturum / 4. Session
15:15 - 15:30
15:30 - 15:45
15:45 - 16:00
Some Acute Phase Proteins, Oxidative Stress Biomarkers and Antioxidants Levels
for Pregnancy Toxemia in Ewes - Fuat Gürdoğan, Engin Balıkcı, Atilla Yıldız
Atlarda Performans ve Ayak Sağlığı Bakımından Ayak Fizyolojisi ve Dengesinin
Önemi - The Importance of Foot Physiology and Hoof Balance with Regard To
Performance and Foot Health on Equine - Ebru Gökşahin, Celal İzci&775;, Semih
Altan
Süt İnekçiliğinde Topallığın Süt ve Döl Verimi Üzerine Etkisi - Milk Yield and Fertility
Effects of Lameness in Dairy Cows - Celal İzci, Semih Altan, Ebru Gökşahin
16:00 - 16:15
Ankara ili DSYB’ye üye süt sığırcılığı işletmelerinde klinik metritis vakalarından
kaynaklanan ekonomik kayıplar - Ahmet Şener Yıldız, Cengiz Yalçın
16:15 - 16:30
Kanatlı Kırmızı Akarı (Dermanyssus gallinae) Enfestasyonunun Yavaş ve Hızlı
Büyüyen Genotipler Temelinde Erken Büyüme Döneminde Karkas Özellikleri
Üzerine Etkisi - Effect of Poultry Red Mite (Dermanyssus gallinae) Infestation on
Carcass Characteristics Based on Fast and Slow Growing Genotypes on Early
Growth Period - Coşkun Konyalı, Hakan Erdem, Türker Savaş
16:30 - 16:45
İmmünglobulinler ve Septisemideki Etkinliği - Immunoglobulins and The Efficacy of
Immunoglobulins in Septicemia - Nedim Yılmaz, Yakup Akgül
16:45
Kapanış / Closed
Bilimsel Program / Scientific Programme
24.09.2014 Üçüncü Gün / The Third Day)
İkinci Salon / The Second Hall
1. Oturum / 1. Session
Saat / Shedule
Bildiriler / Presentations
09:00 - 09:30
In vitro Koşullarda Bazı Salep Orkidelerinin Tohumlarının Çimlendirilmesi ve Sürgün
Geliştirilmesi - Some Sahlep Orchids Seeds In Vitro Germination and Shoot
Development - Esra Bulunuz Palaz, Yalçın Kaya, Alaaddin Özdemir
09:15 - 09:30
Şırnak/Cizre Bölgesinde Yetişen Nergis (Narcissus tazetta L. cv. ‘Cizre’)
Çiçeklerinde HS-SPME/GC/MS Tekniği ile Koku Bileşiklerinin Belirlenmesi Determination of volatile compounds of Daffodil (Narcissus tazetta L. cv. ‘Cizre’)
growing in Şırnak/Cizre region - Şevket Alp, Nurhan Keski&775;n, Nalan Türkoğlu,
Şeyda Çavuşoğlu
09:30 - 09:45
Association Mapping for Agronomic Traits and Morphine Content in Turkish Opium
Poppy Germplasm - Ibrahim Çelik, Hüseyin Camci, Arzu Köse, Ferda Çelikoğlu
Koşar, Sami Doğanlar, Anne Frary
09:45 - 10:00
Investigation of Ecological Properties of the Soil in Nizip/Gaziantep Pistacia Vera L.
Orchards - Erdihan Tunç, Sedef Çomaktekin
10:00 - 10:15
Yabani Pistacia khinjuk Stocks, Pistacia terebinthus L. ve Pistacia khinjuk Stocks
x Pistacia terebinthus L. melez tohumlarının in vitro çimlenme kapasitelerinin
karşılaştırılması - Comparison of in vitro germination capacity of wild seeds of
Pistacia terebinthus L., Pistacia khinjuk Stocks and two hybrids of Pistacia khinjuk
Stocks x Pistacia terebinthus L. - Nazan Çalar, Hakan Yıldırım, Ahmet Onay
10:15 - 10:30
Development of Bt Tomato Plants Tolerant to Insect Pests - Hatice Şelale, Anne
Frary, Sami Doğanlar
10:30 - 10:45
Ara / Break Out
2. Oturum / 2. Session
10:45 - 11:00
Türkiye’de yetiştirilen bazı organik yemlerin yem düzeylerinin belirlenmesi Determination of feed levels of some organic feeds grown in Turkey - Hülya
Hanoğlu
11:00 - 11:15
Türkiye’nin Akdeniz Bölgesinde Bulunan Bazı Maki Türlerinin Tanen İçeriklerinin
Mevsimsel Değişimi - Evaluation of the Variation in Tannin Contents of Some Maki
Species Grown in Mediterranean Region of Turkey - Mustafa Çürek, Ayşe Gül
Civaner
11:15 - 11:30
Yemlere Katılan Bor, Zeolit e Bor-Zeolit Karışımının Yaşlı Yumurtacı Tavukların
Yumurta Kalite Kriterleri Üzerine Etkileri - The Dietary Supplementation of Boron,
Zeolite And Boron With Zeolite Combination on Egg Quality Criteria of Aged Laying
Hens - Erol Bintaş, Mürsel Özdoğan
11:30 - 11:45
Aspir Tohumu Küspesinin Yem Değeri ve Kuzu Besisinde Kullanılma Olanakları Researches on Feed Value and Using Possibilities in Lamb Fattening of Safflower
Meal - Hülya Hanoğlu, İsmail Filya
11:45 - 12:00
Farklı Sürelerde Besiye Alınan Kıl Keçisi Oğlaklarının Besi Performansı, Kesim ve
Karkas Özellikleri
The Effect of Different Intensive Feeding Duration on Fattening Performance and
Carcass Characteristics of Kıl Goat Male Kids
Ahmet Hamdi Aktaş, Bekir Gök, Mehmet Emin Tekin, İbrahim Halıcı, Hüseyin Baş,
Uğur Demirci, Hakan Erduran
XIX
XX
International Mesopotamia Agriculture Congress / 22-25 September 2014 Diyarbakır - Turkey
24.09.2014 Üçüncü Gün / The Third Day)
İkinci Salon / The Second Hall
2. Oturum / 2. Session
Saat / Shedule
12:00 - 12:45
12:45 - 13:30
Bildiriler / Presentations
Broyler Rasyonlarına Farklı Oranlarda Kitosan Oligosakkarit İlavesinin Göğüs
Eti Yağ Asidi Kompozisyonu, Kan Parametreleri ve Besin Madde Sindirilebilirliği
Üzerine Etkisi
Tuncay Tufan, Cavit Arslan
Öğle Yemeği / Lunch
3. Oturum / 3. Session
13:30 - 13:45
Beekeeping potential and bee breeding strategies for the Mesopotamia
Osman Kaftanoglu, Halil Yeninar, Nuray Sahinler, Cahit Ozturk
13:45 - 14:00
Bitki Koruma İlaçları ve Arıcılıktaki Etkileri
Pesticides and Their Effects on Beekeeping
Engin Altunoğlu, Ahmet Kalın, Erkan Topal, Üzeyir Karaca
14:00 - 14:15
Arıcılık Verilerinde Değişen Varyansın Varlığında Regresyon Analizi
Regression Analysis at Presence of Heteroscedasticity on Beekeeping
Şenol Çelik
14:15 - 14:30
Ara / Break Out
4. Oturum / 4. Session
14:30 - 14:45
Effects of propolis and pollen supplementations on growth performance and body
components of Japanese quails (Coturnix coturnix japonica)
Sibel Canoğulları, Mikail Baylan, Nuray Şahinler, Ahmet Şahin
14:45 - 15:00
Japon Bıldırcınların Yumurta Kalite Özellikleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi Japanese Quail Examine The Relationship Between The Characteristics Of Eggs
- Şenol Çelik, Hakan İnci, Bünyamin Söğüt, Turgay Şengül
15:00 - 15:15
Karacadağ Yöresi Zom Koyunları ile Bazı Yerli Koyun Irklarında Mitokondriyal DNA
Haplogruplar Arasında Filogenetik İlişkiler
Mehmet Emin Vural, Selahattin Kiraz, Ahmet Karataş, Nejdet Akay, Seyrani
Koncagül
15:15
Kapanış / Closed
[P.]
POSTER PRESENTATIONS
POSTER BİLDİRİLER
PROGRAM
XXII
International Mesopotamia Agriculture Congress / 22-25 September 2014 Diyarbakır - Turkey
22.09.2014 (Birinci Gün / The First Day)
1. Oturum / 1. Session
13:30 -18:00
Posterler / Posters
İleri Kademe Kışlık Ekmeklik Buğday Hatlarının Diyarbakır Şartlarında Verim ve Bazı Kalite Özellikleri
Yönünden Değerlendirilmesi - Assessment of Advanced Winter Bread Wheat Lines for Yield and
Some Quality Traits in Diyarbakır Conditions - Hasan Kılıç, Enver Kendal, Hüsnü Aktaş, Selami
Yazar, Emin Dönmez, İrfan Öztürk, Seyfi Taner, Yüksel Kaya, Mevlüt Alçura, Necmettin Bolat,
Mustafa Çakmak, Mustafa Yıldırın
Çukurova Koşullarında Bazı Makarnalık Buğday Çeşitlerinin Septoria Yaprak Lekesi Hastalığına
(Septoria tritici Rab. et. Desm.) Tepkileri
Reaction of Septoria Tritici on Some Durum Wheat Varieties in Çukurova Region Hasan Ay
Ekmeklik Buğday da Ekstensograf Parametereleri ile Bazı Kalite Özellikleri Arasındaki İlişkilerin
Belirlenmesi
Relations Between The Determination Of Spring Wheat Varieties Extensograph And Bread Trials
Mehmet Şahin, Seydi Aydoğan, Aysun Göçmen Akçacık, Sümerya Hamzaoğlu, Emel Özer
Makarnalık Buğday Çeşitlerinin Sulu ve Kuru Koşullarda Bazı Kalite Özellikleri ve Miksograf
Parametrelerinin Değerlendirilmesi
Evaluation of Some Quality Characteristics and Mixograph Parameters of Durum Wheat Varieties in
Rainfed and Irrigated Conditions
Seydi Aydoğan, Mehmet Şahin, Aysun Göçmen Akçacık, Sümerya Hamzaoğlu, Enes Yakışır
Konya Ovası Sulu Şartlarında Karışım Halinde Ekilen Ekmeklik Buğdayda Verim, Bazı Verim Unsurları
ve Kalite Faktörlerinin Araştırılması
A Research on Bread Wheat Yield, Some Yield Components and Quality Factors Which Planted
Mixed at Irrigated Areas of Konya Plateau
Şah İsmail Cerit, Ali Topal
NIT Kalite Analiz Cihazının NIRS Cihazı ve Klasik Yöntemle Karşılaştırılarak Buğdayın Kalite
Analizlerinde Kullanılabilirliğinin Araştırılması
Investigation of NIT Quality Analyzer Compared with Conventional Method and NIRS Device on
Availability Wheat Flour Quality Analysis
Enver Kendal, Mehmet Düzgün
Makarnalık Buğday (Triticum durum L.) Genotiplerinin Verim, Bazı Tarımsal ve Kalite Karakterlerinin
Belirlenmesi - Determination of Yield Some Agricultural and Quality Traits of the Durum Wheat
(Triticum durum L.) Genotypes - İrfan Öztürk, Remzi Avcı, Bülent Tuna, Turgay Şanal, Aliye Pehlivan
Bioassay and chemical control of wheat seed gall nematode Anguina tritici by Fungicides and
herbicides basically used in wheat fields - Sulaiman N. Ami, Ibrahim E. Taher
Bazi Ekmeklik Buğday Çeşitlerinin Sulu ve Yağişa Dayali Şartlarda Verim ve Kalite Bakimindan
Değerlendirilmesi - Evaluating Grain Yield and Quality Parameters of Some Bread Wheat Genotypes
in Rainfed and Irrigated Conditions - Hüsnü Aktaş, Mehmet Karaman, Enver Kendal, Sertac Tekdal,
İrfan Erdemci
Investigation HMW and LMW Glutenin of Some 15thIWWIP Bread Wheat Lines for Better Quality
and Grain Yield - Hüsnü Aktaş, Alexei Murguoanov, Beyhan Akın, Mesut Keser
Kademeli tohumluk üretiminde bazı ekmeklik buğday çeşitlerin verimi ile selektör kayıpları arasındaki
ilişki - Ahmet Akyol, Hasan Ay, Sait Aykanat
The Smut Infection Rates in Barley Production Areas Of Northern Cyprus - Hakan Hekimhan, Hakan
Fidan, Ayda Konuksal, Ercan Akerzurumlu
Bazı makarnalık buğday çeşitleri ve yerel popülasyonların bulgur verimi ve kalite unsurları yönünden
mukayesesi - Murat Tiryakioğulları, Tuğrul Masatçıoğlu, Cem Tufan Akçalı, Hüsnü Aktaş
Poster Presentations / Poster Sunumlar Program
22.09.2014 (Birinci Gün / The First Day)
1. Oturum / 1. Session
13:30 -18:00
Van Merkez ve İlçelerinde Buğdayın ve Yetiştiriciliği Yapılan Alanların Ağır Metal İçeriklerinin
Belirlenmesi - Determination of Heavy Metal Content of Wheat and Wheat Cultivated Fields in Van
Centre and Districts - Fatih Çığ, Ferit Sönmez, Murat Erman
Farklı Arpa Genotiplerinin Arpa Çizgi Yaprak Lekesi Hastalığı (Drechslera graminea (Rab.) Shoem.)
‘na Karşı Reaksiyonları ve Potansiyel Dayanıklılık Kaynakları - Reactions of Different Barley
Genotypes Against Barley Leaf Stripe Disease (Drechslera graminea (Lord.) My Shoei.) and Potential
Resistance Resources - İlker Topal, Birol Ercan, Fatih Özdemir, Murat Nadi Taş, Gül İmriz, Ramazan
Ayrancı
Ege bölgesi ekolojik koşullarına uyumlu arpa (Hordeum vulgare L..) çeşit ve genotiplerinin verim ve
bazı kalite özelliklerinin belirlenmesi - Aydın İmamoğlu, Seda Pelit, Hakan Hekimhan, Okan Çakır
Bazı Yulaf Çeşitlerinin Adana ve Kahramanmaraş Lokasyonlarında Verim ve Verim Unsurları
Bakımından Değerlendirilmesi - Evaluation of Some Oat Cultivars in Adana and Kahramanmaras
locations for Yield and Yield Components - Sevgi Herek, Hatice Kübra Gören, Ali Tekin, Erdem
Aslan, Mikail Ceyhan, Nazım Dinçer, Hasan Gezginç, Ziya Dumlupınar, Aydın Akkaya, Tevrican
Dokuyucu
Farklı Lokasyonlarda Bazı Tritikale Hat ve Çeşitlerinin Verim ve Kalite Özellikleri Yönünden
Karşılaştırılması - Comparison of Yield and Quality Characteristics of Some Triticale Lines and
Cultivars in Different Locations - Emel Özer, Şahismail Çerit, Aysun Göçmen Akçacık, Seyfi Taner
Tek Melez Mısır Genotiplerinin Diyarbakır Şartlarındaki Performanslarının Belirlenmesi Determination Of a Single Hybrid Corn Genotypes Performance In Diyarbakır Conditions - Şerif
Kahraman, Sevda Kılınç, Şehmus Atakul
Drought Stress in Temperate Maize - Şekip Erdal, Mehmet Pamukçu, Ahmet Öztürk
Batı Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Mısır Islah Çalışmaları - Maize Breeding Studies at Batı
Akdeniz Agricultural Research Institute - Mehmet Pamukçu, Şekip Erdal, Mustafa Soysal, Ahmet
Öztürk, Ayşe Toros, Özlem Yılmaz
Mısırda Azotun Silaja Etkisi
Ali Koç, Murat Çalışkan, Çetin Sayılğan
Konya, Sakarya ve Diyarbakır Şartlarında Bazı Kendilenmiş Mısır Hatlarının Yoklama Melezi Yoluyla
Tane Verimi Ve Hasatta Tane Nemi Potansiyelleri Yönünden Değerlendirilmesi - Evaluation of Some
Inbred Corn Lines through Testcross for Their Grain Yield and Grain Moisture at Harvest in Konya,
Sakarya and Diyarbakir Conditions - Mehmet Tezel, Gazi Özcan, Ramazan Çağatay Arıcı, Süleyman
Soylu, Şeref Aksoyak, Şehmus Atakul
Bazı Melez Mısır Genotiplerinin Adaptasyon ve Uyum Yeteneklerinin Belirlenmesi - Determination
Of Some Hybrid Maıze Genotypes Adaptation and Consistency Capabilities - Sevda Kılınç, Şehmus
Atakul, Şerif Kahraman
Bazı Mısır Hatlarının Yaprak Klorofil Yoğunluklarının Belirlenmesi - Determination of Leaf Chlorophyll
Density in Some Maize Inbred Lines - Niyazi Akarken, Timuçin Taş
Karadeniz Bölgesindeki Yerel Cin Mısır (Zea mays L. everta) Genotiplerinin Bazı Agronomik
Özelliklerinin Belirlenmesi - Determination of Some Agronomical Characteristics of Local Popcorn
(Zea mays L.) Genotypes in The Black Sea Region of Turkey - Fatih Öner, Ali Gülümser
Silaj Kalite Değerlerine Göre Kendilenmiş Mısır (Zea mays indentata Sturt.) Hatlarının Silaj Mısır
Islahında Değerlendirilmesi - Ahmet Duman, Rahime Cengiz, Niyazi Akarken, Mehmet Cavit Sezer,
Abdurrahman Eşref Özbey, Mesut Esmeray
Diyarbakır Ana Ürün Şartlarında Bazı Tane Mısır Genotiplerinin Verim ve Verim Unsurlarının
Belirlenmesi - Determination Of Some Kernel Maize Genotypes Yield And Yield Components A Main
Crop In Diyarbakır Conditions - Şehmus Atakul, Şerif Kahraman, Sevda Kılınç
XXIII
XXIV
International Mesopotamia Agriculture Congress / 22-25 September 2014 Diyarbakır - Turkey
22.09.2014 (Birinci Gün / The First Day)
1. Oturum / 1. Session
13:30 -18:00
Mısır Yetiştiriciliğinde Çift Sıra ve Dar Sıra Uygulamaları - Implementation of Twin Row and Narrow
Row in Corn Breeding - Betül Kolay, Özlem Avşar
Yoklama Melezi Yöntemi ile Kendilenmiş Mısır (Zea mays indentata Sturt.) Hatlarının Genel
Kombinasyon Yeteneklerinin ve Heterotik Gruplarının Belirlenmesi - Determination of General
Combining Ability and Heterotic Groups of Maize Inbred Maize Lines by Top-cross Method Rahime Cengiz, Mesut Esmeray, Mehmet Cavit Sezer, Niyazi Akarken, Abdurrahman Eşref Özbey,
Ahmet Duman
Diyarbakır Koşullarına Uygun Şeker Mısır (Zea mays L. saccharata Sturt.) Çeşitlerinin Belirlenmesi
- Determination Of Sweet Corn (Zea mays L. saccharata Sturt.) Varieties For Diyarbakir Conditions Ferhat Kızılgeçi, Önder Albayrak
Karacadağ Çeltiği (Oryza sativa) Salkım Özelliklerinin Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma - A Study
on Determination of Cluster Characteristics of Karacadağ Rice (Oryza sativa) - Abdullah Öktem,
Mustafa Dal
Farklı Bor+Çinko (BZn) Dozlarının Nohut (Cicer arietinum L.)’un Verim Ve Verim Öğelerine Etkisi
Üzerine Bir Araştırma - Zübeyir Türk
Nohut (Cicer arietinum L.)’ta Özellikler Arası İlişkiler Ve Path Katsayısı Analizi Üzerine Bir Araştırma Zübeyir Türk
Çakır, Antraknoz Yanıklığına (Ascochyta rabie (Pass.) Labr.) Toleranslı, Makineli Hasada Elverişli
Ve Erkenci Nohut (Cicer arietinum L) Çeşidi - Çakır, Tolerant To Ascochyta Blıght (Ascochyta rabie
(Pass.) Labr.), Suitable for Machine Harvesting and Earliness Chickpea Variety - Sabri Çakır, Evren
Atmaca, Ramazan Akın, Bilal Demir
The Influence of Different Ecologial Conditions on The Yield and Yield Components in Some
Varieties of Chickpea (Cicer arietinum) - Gülçin Emel Babagil
Bazı İleri Nohut Hatları Ve Çeşitlerin (Cicer arientinum L.) Konya Ekolojik Koşullarında Verim Ve Verim
Özellikleri Yönünden Performansının Araştırılması - Determination of Yield and Yield Characters Of
Some Advanced Chickpea Lines And Cultivars (Cicer Arientinum L.) In Konya Ecological Conditions
- Hakan Bayrak, Ramazan Keleş
Kışlık ve Yazlık Ekilmiş Nohutlarda (Cicer arietinum L.) Nodül Oluşumu ve Bazı Özellikler Arasındaki
İlişki - Relationships Between Nodulation and Some Traits in Autumn-Sown and Spring-Sown
Chickpeas (Cicer arietinum L.) - İrfan Erdemci
Kışlık Yetiştirilen Bazı Nohut (Cicer arietinum L.) Hat ve Çeşitlerinin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti
Koşullarında Verim ve Verim Komponentleri Açısından Değerlendirilmesi - The Evaluation of Some
Winter Chickpea (Cicer arietinum L.) Lines and Varieties According To Yield and Yield Components
Grown in Turkish Republic of Northern Cyprus Conditions - Hüseyin Varoğlu, Reşat Değirmenci,
Lütfi Tahtacıoğlu
Çukurova Bölgesinde Icarda Orjinli Yazlık ve Kışlık Nohut (Cicer Arietinum L.) Genotiplerinin Verim
Performanslarının Değerlendirilmesi - Dürdane Mart
GAP Uluslararası Tarımsal Araştırma ve Eğitim Merkezinin Tescilli Kırmızı Mercimeklerinde Eser
Element Düzeylerinin Belirlenmesi - Determination of Trace Elements Level in Registered Red Lentils
of GAP International Agricultural Research and Training Center - Mehmet Düzgün, Mehmet Zahir
Düz, Belgizar Çam, Evrim Şatana, Murat Koç
Güneydoğu Anadolu Ekolojik Koşullarında Bazı Mercimek (Lens culinaris Medik.) Genotiplerinin
Verim ve Verim Özelliklerinin Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma - A Study On Yield and Yield
Characteristics of ome Lentil (Lens culinaris Medik.) Genotypes Under Southeastern Anatolia
Ecological Conditions - Zübeyir Türk, Murat Koç
Poster Presentations / Poster Sunumlar Program
22.09.2014 (Birinci Gün / The First Day)
1. Oturum / 1. Session
13:30 -18:00
Erzincan Yerel Kuru Fasulye Islah Çalışmaları - Erzincan Local Dry Bean Breeding Studies - İbrahim
Ulukan, Selçuk Yılmaz, Harun Alıcı, Halil Reşat Akbaş
Bazı Kuru Fasulye (Phaseolus vulgaris L.) Genotiplerinin Verim ve NDVI (Normalize Edilmis Fark Bitki
Örtüsü İndeksi) Değerleri ile Aralarındaki İlişkilerin Belirlenmesi - Determination of Relations Between
Yield and (Normalized Difference Vegetation Index) NDVI Value on Some Dry Beans (Phaseolus
vulgaris L.) Genotypes. - Ramazan Keleş, Hakan Bayrak, Hüseyin Özçelik
Kırşehir İli Kuru Fasulye Tarımında Üretimin Planlanması ve Projeksiyon Çalışması Üzerine Bir
Araştırma - A Research of Agricultural Planning and Projection Study on Beans Production in
Kırşehir Province - Ufuk Karadavut, Ömer Sözen
Farklı TDZ konsantrasyonların Bakla (vicia faba L.)’nın Filiz 99 ve Eresen 87da rejenerasyon üzerinde
etkileri - Effects of different TDZ concentrations on shoot regeneration in broad bean (vicia faba L.)
cv Filiz 99 and Eresen 87 - Farzad Nofouzi, Khalid Mahmood Khawar
Çukurova Bölgesinde Bezelye (Pisum Sativum) Çeşit ve Hatlarının Verim ve Kalite Kriterleri Açısından
Değerlendirilmesi - Dürdane Mart
Organochlorine pesticides residues and heavy metals in soil and vegetables in different growing
systems - Carmen Hura, Vasile Stoleru, Nicolae Munteanu
18:00 - Closing and Poster Collecting
23.09.2014 (İkinci Gün / The Second Day)
2. Oturum / 2. Session
09:00 -12:45
Sanayileşme ve Modern Meyvecilik İlişkileri - Industrialization and Modern Fruit Growing Relations Cengiz Türkay
İlkbaharda Yapraktan Bor Uygulamasının Gemlik Zeytin Çeşidinde Meyve Tutumu Üzerine Etkisi The Effects of Foliar Boron Application in Spring Fruit Set of Gemlik Olive Cultivar - Muhammet Ali;
Gündeşli;, Yusuf Nikpeyma
Kayısı Yetiştiriciliğinde Meyve Seyreltme Uygulamaları - Fruit Thinning Aplications on Apricot
Growing - Kadir Öztürk, Salih Atay, Bülent Öztürk, Yüksel Sarıtepe
Angeleno ve Black Diamond Erik Çeşitlerinin Malatya Ekolojisindeki Gelişme Durumları ve
Adaptasyonlarının Belirlenmesi - Determination of Growing Condition and Adaptation of Angeleno
and Black Diamond Plum Varieties in Malatya Ecology - Erdoğan Çöçen, Yusuf Bayındır, Murat Pala,
Tahir Macit, Nedim Gültekin, Fatih Kebeli
Diyarbakır Yöresinde İpekböcekçiliğinde Kullanılan Ichinose Dut (Morus alba L.) Çeşidinin Çelikle
Çoğaltılması Üzerinde Araştırmalar - Research on Reproducing Steels of Ichinose Mulberry (Morus
alba L.) Varieties Used in Sericulture in Diyarbakir Region - Mehmet Çiçek, Murat Kaya, Kenan Çelik,
Songül Acar, Mine Pakyürek
The role of pre-harvest aminoethoxyvinylglycine treatments on fruit quality of Braeburn apple during
cold storage - Burhan Özturk, Yakup Özkan, Kenan Yıldız, Kemal Kılıç, Mutlu Uçar, Ahmet Öztürk
Bazı limon çeşitlerinde polen canlılık ve in vitro çimlenme testleri - Pollen viability and germination
tests in some lemon varieties - Gülay Demir, Ertuğrul Turgutoğlu, Şenay Kurt
Bazı limon akrabalarının polen canlılık durumlarının belirlenmesi - Evaluation of pollen viability in
some lemon’s relatives - Ertuğrul Turgutoğlu, Şenay Kurt, Gülay Demir
XXV
XXVI
International Mesopotamia Agriculture Congress / 22-25 September 2014 Diyarbakır - Turkey
23.09.2014 (İkinci Gün / The Second Day)
2. Oturum / 2. Session
09:00 -12:45
Dönemsel kısıtlı sulama uygulamalarının Braeburn elma çeşidinde çiçek kalitesi ve bazı çiçek
özellikleri üzerine etkileri - Effects of Regulated Deficit Irrigation Practices on Flower Quality and
Floral Characteristics of Braeburn Apple - Emel Kaçal, Cenk Küçükyumuk, Halit Yıldız
Malatya ve Kayısı - Malatya and Apricot - Nihal Acarsoy Bilgin, Melike Kaya, Adalet Mısırlı
0900 Ziraat klon seleksiyonu ve DAVRAZ çeşit tanıtımı - İsmail Demirtaş, Hasan Cumhur Sarısu,
İsmail Eryılmaz, Ömer Faruk Karamürsel
Doğu Anadolu Bölgesi Armut Genotiplerinin Morfolojik Karakterizasyonu - Mehmet Hüsrev Öz, Rafet
Aslantaş
Eğirdir Koşullarında Early Lory ve Cristalina Kiraz Çeşitlerinin Meyve Kalite Kriterlerinin ve Çatlamaya
Dayanımlarının Incelenmesi - Determination of Fruit Quality Parameters and Cracking Resistance
of Early Lory and Cristalina Cherry Cultivars under The Ecological Conditions of Eğirdir - Mehmet
Aksu, Hasan Cumhur Sarısu, İsmail Demirtaş, İbrahim Gür, Özgür Çalhan, Cemile Ebru Onursal
Slender Spindle Terbiye Sistemi Uygulanmış Bazı Elma Çeşitlerinin Ağaç ve Meyve Kalite Özellikleri
- Tree and Fruit Characteristics in Some Apple Varieties Practiced Slender Spindle Training System
- Emine Küçüker, Yakup Özkan, Burhan Öztürk
Seleksiyonla Toplanmiş Muz Genotipleri Üzerine Bir Araştirma - Research on Bananas Genotypes
Gathered by Selection - Filiz Baysal, Hasan Pınar, Mustafa Ünlü, Mustafa Bircan
Determination of some growth parameters of Karayemiş cutting (Prunus laurocerasus L.) in the
rooting mediums - Oğuz Onur, Damla Bender Özenç
Meyvecilikte Arıların Rolü - The Role of The Honey Bees on The Fruit Growing - Ertuğrul Arda, Erkan
Topal, Engin Altunoğlu, Miray Dayıoğlu
Mahlep Çöğürlerinin (Prunus mahaleb L.) ve SL-64 Klon Anacının Farklı Sulama Stresi Koşullarına
Dayanımlarının 0-5 Skalası ile Belirlenmesi - Determination of Drought Tolerans To Mahaleb (Prunus
mahaleb L.) Seedlings and SL-64 Rootstocks with Different Water Stress Condition - İbrahim Kürşat
Özyurt, Yaşar Akça
Adıyaman Kahta İlçesinde Badem Yetiştiriciliğinin Sosyo-Ekonomik Yönü ve Sorunları Üzerine Bir
Araştırma - Research on The Socio-Economic Aspects and Problems of Almond Cultivation in Kahta
District of Adiyaman Province - Ajlan Yılmaz, Yeşim Okay, Erdoğan Güneş, İrem Ki;ti;ş
Suppression of Rhizoctonia damping-off using incubated Peat –mix amended with T. harzianum and
Thermophilic Fungi - Wazeer A. Hassan, Heavy M. Dhahir
Bitki Gelişimini Teşvik Eden Rizobakteriler (Pgpr)’in Ahududu Bitkisinde Bazı Biyokimyasal Özellikler
Üzerine Etkileri - Effect on Some Biochemical Properties In Raspberry Plant of Plant Growth
Promoting Rhizobacteria (Pgpr) - Gülden Balcı, Hakan Keles
Van Gölü Havzası Fasulye genotiplerinin bakteriyel yanıklık (Xanthomonas axonopodis pv. phaseoli
(Xap)) etmenine karşı dayanıklılık durumlarının belirlenmesi - Determination of resistance of Van
Lake Basin common bean genotypes against common bacterial blight (Xanthomonas axonopodis
pv. phaseoli (Xap)) agent - Çeknas Erdinç, Ahmet Akköprü, Aytekin Ekincialp, Suat Şensoy, Mehtap
Yıldız
Türkiye’de Organik Çay Yetiştiriciliği için Biyolojik Gübre Araştırmaları (2007-2013) - Biological
Fertilizer Researches For Organic Tea Culture in Turkey (Period: 2007-2013)* - Yaşar Ertürk,
Ramazan Çakmakçı, Remzi Sekban, Ayhan Haznedar
Mardin İli Bağ Alanlarında Thripslerle Birlikte Bulunan Doğal Düşmanlar - Natural Enemies
Associated With Thrips on Vineyards in Mardin Province, Turkey - Mehmet Kaplan, Prof. Dr. Erol
Bayhan
Poster Presentations / Poster Sunumlar Program
23.09.2014 (İkinci Gün / The Second Day)
2. Oturum / 2. Session
09:00 -12:45
Gaziantep İlinde Üzüm Üretimi Yapan Çiftçilerin Mevcut Durumu - Current State of Grape Producers
in Gaziantep Province - Nergiz Çoban, Kürşat Alp Aslan, Selçuk Özcan
SL 64 ve MA x MA 14 Anaçlarının Odun Çelikle Çoğaltılması Üzerine Bir Araştırma - An Investigation
on Propagation with Hardwood Cutting of SL 64 and MA x MA 14 Rootstocks - Erol Aydın, Ercan Er,
Nilüfer Aksu Uslu
Diyarbakır ve Mardin İllerinde Yaygın Olarak Yetiştirilen Şire Üzüm Çeşidinde Klon Baş Omca
Adaylarının Belirlenmesi - Determination of Clon Head Vinestock Candidates in Must Grape Variety
which are Commonly Grown In Provinces of Diyarbakır and Mardin- Murat Kaya, Kenan Çelik,
Mehmet Çiçek, Songül Acar, Gültekin Özdemir, Sadettin Gürsöz, Yunus Bayram, İnanç Özgen,
Hüseyin Karataş
Bazı Sofralık Üzüm Çeşitlerinin Diyarbakır Ekolojik Koşullarına Adaptasyon Yeteneklerinin
Belirlenmesi - Determination of Adaptation Ability of Some Table Grape Cultivars to Diyarbakır
Ecological Condition - Murat Kaya, Gültekin Özdemir, Kenan Çelik
Bingöl İli Ekolojik Şartlarına Uygun Sofralık Domates Çeşitlerinin Belirlenmesi - Evaluation of Fresh
Market Tomato Cultivars For Climatic Conditions of Bingöl - Nusret Özbay, Kadriye Ateş
Açık Tozlanan Domateslerde Farklı Salkımlarda Tohum Kalitesinin Değişimi - Variation of Seed
Quality in Different Bunches of Open-Pollinated Tomatoes - Atnan Uğur, Muharrem Arslan, Semra
Çağlar, Emine Merve Hasancaoğlu
Determination of Tuta absoluta (Lep. Gelechiidae) and Their Population Monitoring In Thrace Region
- Adnan Tülek, Kemal Akın
Bazı Tohum Ön Uygulamalarının Tatlı Biber Tohumlarının Düşük Sıcaklıkta Çimlenme ve Çıkış
Performansları Üzerine Etkileri - Effects of Some Priming Treatments on Germinatıon and
Emergence Performances of Sweet Pepper Seeds at Low Temperature - Nusret Özbay, Zahide
Süslüoğlu
Priming Çözeltisine İlave Edilen Prohexadione-Calcium ile Biber Tohumlarının Yüksek Sıcaklıkta
Çimlenme ve Fide Çıkışının Artırılması - Inclusion of Prohexadione-Calcium Into Priming Solution
Improves High Temperature Germination and Emergence of Pepper Seeds - Nusret Özbay, Zahide
Süslüoğlu
Lahanagillerde (B. oleracea L.) Uyuşmazlık Sistemi Kullanılarak F1 Hibrit Çeşit Islahı ve Tohum
Üretimi
Hayati Kar, Dr. Onur Karaağaç, Şenay Murat Doğru
Farklı kabakgil çeşitlerinde AMF, peyniraltı suyu ve hümik asit uygulamalarının bazı bitki ve
verim özelliklerine etkisi - Effects of AMF, whey and humic acid applications on plant and yield
characteristics in different cucurbit species - Aytekin Ekincialp, Çeknas Erdinç, Fuat Eser, Suat
Şensoy, Turgay Kabay
Mezopotamya’nın Doğal Laleleri - Yasemin İzgi Saraç, İlyas Deliğöz, Dr.onur Karaağaç, Erdal Kaya
Tıbbi bir Mucize; Çarkıfelek (Passiflora spp.) bitkisi - A Medical Miracle; Passion Fruit (Passiflora
spp.) - Fulya Uzunoğlu, Kazım Mavi
Introduction decorative woody plants from floras North American in Azerbaijan - Zemfira Gadjibaba
Abbasova
Diyarbakır Karpuzunun Likopen, Element, Vitamin ve Şeker İçeriğinin Araştırılması - Determination
of Lycopene, Element, Vitamin and Sugar Content of Diyarbakır Watermelon - Sevcan Altaş, Göksel
Kızıl, Parvez I. Haris, Murat Kızıl, Sevil Emen Tanrıkut
Yedikule Marulunda Yaprak Renginin Belirlenmesi - Determination of The Color of Leaf in Yedikule’s
Lettuce - Atnan Uğur, Şeyda Oluklu, Semra Çağlar, Ozan Zambi
XXVII
XXVIII
International Mesopotamia Agriculture Congress / 22-25 September 2014 Diyarbakır - Turkey
23.09.2014 (İkinci Gün / The Second Day)
2. Oturum / 2. Session
09:00 -12:45
Türkiye’de Kültürü Yapılan Tarla Bitkilerinden Elde Edilen Tarımsal Atıkların Biyokütle Olarak
Değerlendirilmesi - Şahin Gizlenci, Selim Aytaç, Mustafa Acar
İkincil Tarımsal Ürünlerden Enerji Üretimi - Energy Production from Secondary Agricultural Products
- Mustafa Acar
Her Yönüyle Biyoetanol - Every Aspects of Bioethanol - Cemile Adıyaman, Erdal Erbil
Natural Food Colorants From Tulip Petals - Muhammet Arıcı, Osman Sağdıç, Rusen Metin Yildirim,
Mustafa Karaagacli
Utilization of Rice Bran As A Raw Material in The Food Industry - Ruşen Metin Yıldırım, Muhammet
Arıcı
Pectin and modified pectin derivates as stabilisers and emerging bioactive polysaccharides Mustafa Tahsin Yılmaz, Enes Dertli, Ömer Said Toker, Fatih Bozkurt
Chemical and Functional Properties of Cold Press Oil By-products - Omer Said Toker, Safa
Karaman, Salih Karasu, Fatih Törnük, Osman Sağdıç, Ümit Geçgel, Nihat Özcan, Osman Gül
Efficiency of Biodiesel Production from Soybean, Corn, and Canola Oil - Çetin Karademir, Emine
Karademir
Üzüm, Ceviz, Badem ve Nardan Elde Edilen Soğuk Pres Yağ Atıklarının Antibakteriyel Etkilerinin
Belirlenmesi - Fatih TÖRNÜK, Safa Karaman, Salih Karasu, Ömer Said Toker, Osman Sağdıç, Ümit
Geçgel, Nihat Özcan, Osman Gül
Closing and Poster Collecting
12:45 - Öğle Yemeği / Lunch
2. Oturum / 2. Session
12:45 -13:30
Güneydoğu Anadolu Bölgesinde yürütülen uygulamalı mera ıslah ve amenajman projeleri - Mehmet
Salih Sayar, Yavuz Han, Mehmet Basbağ, Ismail Gül, Tahir Polat
3. Oturum / 3. Session
13:30 -18:00
Bingöl İlinin Bitkisel Üretim Açısından Mevcut Durumu - Current Situation of Bingöl Province in The
Context of Crop Production - Erdal Çaçan, Kağan Kökten
Doğu Anadolu Bölgesi Çayır – Mera Alanlarında Bulunan Yem Bitkilerinin Kültüre Alınma
Olanaklarının Araştırılması Projesi Çalışmaları - Mustafa Uzun, Mustafa Merve Özgöz, Süreyya Emre
Dumlu, Erdal Aksakal, Hakan Cebeci, Şerafettin Çakal, Kadir Terzioğlu, Ayten Tavlaş, Ayşe Yazıcı,
Murat Atıcı, Pınar Uysal
Adana Ekolojisi II. Ürün Koşullarında Bazı Mısır Çeşitlerinin Silaj Kalite Özelliklerinin Belirlenmesi Determining of Silage Quality Properties of Some Corn Varieties Under Second Crop Production in
The Ecology of Adana - Sait Aykanat, Yasin Korkmaz, Hatice Yücel
Bazı Silajlık Mısır Genotiplerinin Adana Ekolojisi II. Ürün Şartlarında Verim Performanslarının
Belirlenmesi - Adana Ecology Second Crop of Some Corn Products Genotypes Determination of
Performance - Yasin Korkmaz, Sait Aykanat, Hüseyin Varoğlu
Diyarbakır Ekolojik Koşullarında Bazı Mürdümük (Lathyrus sativus L.) Genotiplerinin Verim ve Verim
Unsurlarının Belirlenmesi - Determination of yield and yield components of some grasspea (Lathyrus
sativus L.) genotypes in Diyarbakır conditions - Seyithan Seydoşoğlu, Mehmet Karaman, Gülşen
Buzuk, Yavuz Han, Yusuf Doğan
Poster Presentations / Poster Sunumlar Program
23.09.2014 (İkinci Gün / The Second Day)
3. Oturum / 3. Session
13:30 -18:00
Fosforlu Gübre ve Fosfor Çözücü Bakteri Uygulamasının İki Farklı Yem Bezelyesi Çeşidinde Verim ve
Verim Unsurlarına Etkisi - The Effects of Phosporous and Bakteria Applications on Yield and Yield
Components on Forage Pea Cultivars - Sibel Kadıoğlu, Banu Kadıoğlu
Bazı Yem Bezelyesi Hatlarının Tohum Verimleri - Seed Yield of Some Forage Pea Breeding Lines In
Erzurum Ecological Condition - Pinar Uysal, Kadir Terzioğlu, Hakan Cebeci, Erdal Aksakal, Mustafa
Uzun, Mustafa Merve Özgöz, Ayşe Yazıcı, Süreyya Emre Dumlu, Murat Atıcı, Şerafettin Çakal
New considerations in the evaluation of the tea (Camellia sinensis (L.) O. Kuntze) - Yusuf Şavşatlı,
Muhammed İkbal Çatal, Fatih Seyis
Carthamus tinctorius L. and possibilities of their use in the food industry - Mammadova Zumrud
Aman, Abbasova Zemfira Gadjibaba
Total phenolic contents, antiradical properties of the extracts of different Pistacia terebinthus L.
fruits cultivated in Turkey - M. Zeki Durak, Gülsüm Uçak
Bazı Bitki Ekstraktlarının Callosobruchus maculatus (F.) (Col.: Bruchidae)’e Olan Kontak Toksiteleri Contact toxicities of plant extracts on Callosobruchus maculatus (F.) (Col.: Bruchidae) - Murat Nadi
Taş, Meryem Uysal, Hüseyin Çetin
Jojoba (Simmondsia chinensis L.) Bitkisinin In vitro Çoğaltılması - In vitro Propagation of Jojoba
(Simmondsia chinensis L.) Plant - Hatice Bilir Ekbiç, Düriye Sarıkaya, Semih Tangolar
Çörek Otu (Nigella sativa L.)’nun Mikro Çoğaltım Çalışmasında TDZ Hormonunun Etkisi
Effects of TDZ Plant Growth Regulator in Micropropagation of Black Cumin (Nigella sativa L.)
Fereshteh Rezaei, Farzad Nofouzi, Murat Kartal, Khalid Mahmood Khawar, Saime Ünver
İncikarakaya
Determination of Sowing Time, Amount of Seed, Nitrogen and Phosphorus Levels in Anise
Fethullah Tekin
Mardin İlinde Üzüm Yetiştirilen İşletmelerin Genel Yapısının Belirlenmesi - Determination of the
General Structure of Grape Growing Farms in Mardin Province - Gültekin Özdemir, Abdullah Sessiz,
Reşat Esgici, Ezgi Doğan
Tarımsal Don Olayının CBS ile Belirlenmesi (Gediz Havzası Örneği) - Determination of The
Agricultural Frost Through CBS (Gediz Basin) - Ceren Görgişen, Tuğba Yeter
Morphological and Ecological Characters of Annual Wild Cicer Species Exhibiting Sympatric
Distribution in the Southeastern Anatolia Region - Selçuk Başbuğa, Canan Can
Battalgazi Kampüsü (Malatya)’nde Doğal Olarak Yetişen Bazı Bitkilerin Etnobotanik Özellikleri Ethnobotanical Features of Some Naturally Grown Plants in Battalgazi Campus Area (Malatya) Gülşah Saatçıoğlu, Ayşe Özlem Tursun, Ayşe Özer
Batman’dan Etnobotanik Notlar - Ethnobotanical Notes from Batman - Narin Sadıkoğlu
Şanlıurfa koşullarında kışlık ve yazlık bazı şeker pancarı çeşitlerinin verim ve kalite özelliklerinin
belirlenmesi - Erdal Erbil, M. Atilla Gür
Kahramanmaraş ve Şanlıurfa Koşullarında Kışlık-Yazlık Bazı Şeker Pancarı Çeşitlerinin Verim ve
Kalite Özelliklerinin Belirlenmesi - Determining Yield and Quality Characteristics of Some WinterSummer Sugar Beet Varieties in Kahramanmaras and Sanliurfa Conditions - Erdem Ertürk, Nedim
Acar, Betül Çakmak, Doğan Gözcü, Erdal Erbil, Mehmet Karakuş
Türkiye’de Şeker Pancarında Çeşit Seçim Stratejileri ve Şeker Pancarının Verim ve Kalitesinin
Gelişimi - Ayşegül Boyacıoğlu, Rıza Kaya, Songül Gürel
XXIX
XXX
International Mesopotamia Agriculture Congress / 22-25 September 2014 Diyarbakır - Turkey
23.09.2014 (İkinci Gün / The Second Day)
3. Oturum / 3. Session
13:30 -18:00
Diyarbakır Ana Ürün Şartlarında Bazı Soya Hatlarının Verim ve Kalite Kriterlerinin Belirlenmesi Determination Of Some Soyabean Lines Yield And Quality Components Grown As A Main Crop In
Diyarbakır Conditions - Şerif Kahraman, Davut Karaaslan, Selim Aytaç, Mehmet Erdoğmuş
Diyarbakır İlinde Ana Ürün Olarak Yetiştirilen Bazı Soya Çeşit ve Hatlarının Verim ve Kalite
Özelliklerinin Araştırılması - Investigation of Yield and Quality Characteristics of Some Soybean
Genotypes Under First Crop Conditions in Diyarbakır Province - Uğur Sevilmiş, Şerif Kahraman
Diyarbakır İkinci Ürün Şartlarında Bazı Soya Hatlarının Verim ve Kalite Kriterlerinin Belirlenmesi Determination Of Some Soyabean Lines Yield and Quality Components Grown As Second Crop In
Diyarbakır Conditions - Şerif Kahraman, Uğur Sevilmiş, Davut Karaaslan, Eylem Tuğay
Kahramanmaraş İli Koşullarında Ana Ürün Olarak Bazı Soya Fasulyesi Çeşitlerinin Verim ve Verim
Öğelerinin Belirlenmesi - Determination of Yield and Yield Components of Some Soybean Species
as Main Crops in Kahramanmaraş Conditions - Nedim Acar, Mustafa Çölkesen
Harran Ovası Koşullarında Yerfıstığı Bitkisinin Uygun Ekim Zamanının Belirlenmesi - Halil Hatipoğlu,
M. Atilla Gür
Effect of Sowing Date on Peanut (Arachis hypogaea L.) Cultivars: II. Fatty Acid Composition - Tahsin
Sogut, Halis Arıoglu, Ferhat Ozturk, Bihter Zaimoglu Onat
Effect of Sowing Date on Peanut (Arachis hypogaea L.) Cultivars: I. Yield, Yield Components, Oil
and Protein Content - Tahsin Sogut, Ferhat Ozturk, Halis Arıoglu, Bihter Zaimoglu Onat
Diyarbakır Koşullarında Aspir İçin En Uygun Ekim Zamanının Belirlenmesi - Determinatıon of Suitable
Sowing Date of Safflower in Diyarbakır Conditions - Şerif Kahraman, Davut Karaaslan, Abdulkerim
Hatipoğlu
Çukurova Koşullarında farklı Pamuk Hat/Çeşitlerinde Verim, Verim Komponentleri ve Teknolojik
Özelliklerin Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma - Research on Yield, Yield Components and
Determination of Technological Properties in Different Cotton Cotton Lines/Varieties in Cukurova
Conditions - Sedat Süllü, Bekir Sıtkı Özbek, Ayten Dolançay, Hacer Kaya Kocatürk
Pamuk Liflerinde Neps Sayısı ve Yapışkanlık Üzerine Solgunluk Hastalığının (Verticillium dahliae
Kleb.) Etkisinin Belirlenmesi - Determination the Effect of Verticillium wilt (Verticillium dahliae Kleb.)
on Number of Neps and Stickiness in Cotton Fiber - Emine Karademir, Çetin Karademir, Nedim
Özbek
Türkiye’de Pamuk Tarımı ve Geleceği - Cotton Agriculture and Its Future in Turkey - İsmail Demir,
Melihşah Doğuş
Importance of Organic Cotton for Turkey - Ülfet Erdal, Aynur Gürel
Effect of Different Rates of Magnesium and Iron on Nutrient Balance for Soybean Using (DRIS)
Methodology - Taha Jalal Omar
Bitki Besin Elementlerinin Ateş Yanıklığına Dayanıklılıktaki Önemi - The Importance Of Plant
Nutrients In Resistance to Fire Blight - Müge Şahin, Adalet Mısırlı
Çeşitli Uygulamaların Mısır (Zea mays) Bitkisinde Bakır Stresinin Olumsuz Etkilerini İyileştirmesi
- Various Pretreatments in Maize (Zea mays) Plant for İmprovement of adverse effects of copper
stress - Fuat Yetişsin, Mehmet Demiralay, Aykut Sağlam, Rabiye Terzi, Asım Kadıoğlu
Poster Presentations / Poster Sunumlar Program
23.09.2014 (İkinci Gün / The Second Day)
3. Oturum / 3. Session
13:30 -18:00
Bitkilerde Ekofizyolojik Stres Tepkileri - Ecophysiologic Stress Responses in Plants - Hakan Ulukan,
Mehtap Gürsoy
Zınc For Crop Productıon - Neriman Tuba Barlas, Murat Çiçekli, Elizabeth Guertal
Kuraklık Stresine Maruz Kalmış Mısır (Zea mays L.) Bitkisinde Hidrojen Peroksit, Fotosentezi ve
Bitki Su Durumunu Korur - Hydrogen Peroxide Protects Photosynthesis and Plant Water Status in
Maize (Zea mays L.) under Drought Stress - Mehmet Demiralay, Fuat Yetişsin, Aykut Sağlam, Asım
Kadıoğlu, Rabiye Terzi
Bazı ekmeklik buğday çeşitlerinde klorofil içeriği ve vejatasyon indeksi Değerleri ile tane verimi
arasındaki ilişkinin araştırılması - Investigation of the relationships between vegetation index and
chlorophyll content with grain yield in some bread wheat - Mehmet Karaman, Cuma Akıncı, Mehmet
Yıldırım
Farklı Kuraklık Toleranslarına Sahip İki Nohut Çeşidinin Kuraklık Stresi Koşullarında Fizyolojik
Parametreler Yönünden İncelenmesi - Evaluating Of Aspect On The Physiological Parameters, The
Two Chickpeas Cultivars With Different Drought Tolerances - Aykut Sağlam, Rabiye Terzi, Mehmet
Demiralay
İyonize Radyasyona Maruz Bırakılan Arpa (Hordeum Vulgare L.) Sürgünlerinde Antosiyanin
Uygulamasının Fizyolojik ve Biyokimyasal Etkilerinin Araştırılması - An Investigation of the
Physiological and Biochemical Effects of Anthocyanin Treatment in Shoots of Barley (Hordeum
vulgare L.) Exposed to Ionizing Radiation - Nesrin Çolak, Faik Ahmet Ayaz, Ahmet Yaşar Zengin
Pistacia Türlerinde (Pistacia vera L., Pistacia khinjuk Stocks, Pistacia terebinthus L.) Tetrazolium
(TZ) Testi ile Canlılık Tespiti Çalışmaları - Viability Determination Studies With Tetrazolium (TZ) for
Pistacia Species (Pistacia vera L., Pistacia khinjuk Stocks, Pistacia terebinthus L.) - Yusuf Ersalı,
Engin Tilkat, Ahmet Onay
Physiological and Cytogenetic effects of insecticide Korban 25 W on Allium cepa L - Ayşe Nihal
Gömürgen, Rukiye Tıpırdamaz, Gökçen Baysal Furtana
Gümüşhane’de Doğal Olarak Yetişen Malus slyvestris L. (Elma)’in Besin İçeriği - Nutrient Content
of Malus slyvestris L. (apple), Which Grows Naturally in Gümüşhane - Nesrin Çolak, Merve Günal,
Yakup Kolcuoğlu, Ahmet Çolak, Faik Ahmet Ayaz
Kober 5 BB ve 110 R Amerikan Asma Anaçlarında Kuraklık Stresi Üzerine Arbuskular Mikorizal
Fungusların Etkileri - The Effects of Arbuscular Mycorrhizal Fungi (AMF) Against to Drought Stress
on Kober 5 BB and 110 R American Grapevine Rootstock - Emine Sema Çetin, Asiye Bozkurt
18:00 - Closing and Poster Collecting
24.09.2014 (Üçüncü Gün / The Third Day)
1. Oturum / 1. Session
09:00 -12:45
Süt Sığırcılığı Yapılan İşletmelerde Antibiyotik Kullanımı ve Halk Sağlığına Olası Etkileri - Antibiotic
Use in Dairy Farms and Possible Impacts on Public Health - Özmen Biberoğlu
Hayvan Sağlığında Koruyucu Aşı Uygulamalarının Önemi - Importance of Preventive Vaccination
Practices in Animal Health - Süleyman Kozat
Selected Acute Phase Proteins, Oxidative Stress Biomarkers and Antioxidants in Aborting and NonAborting Goats Infected with Border Disease Virus - Engin Balıkcı, Atilla Yıldız, Fuat Gurdoğan
The influence of selenium and vitamin E administration on glutathione-peroxidase activity and
pregnancy rates of dairy cows - Atilla Yıldız, Engin Balıkcı, Fuat Gürdoğan
XXXI
XXXII
International Mesopotamia Agriculture Congress / 22-25 September 2014 Diyarbakır - Turkey
24.09.2014 (Üçüncü Gün / The Third Day)
1. Oturum / 1. Session
09:00 -12:45
The Effect of Propylene Glycol in Early Lactation on the Fertility of Postpartum Dairy Cows
Experiencing Seasonal Heat Stress - Atilla Yıldız, Zeki Erişir
Hayvansal Üretimde Gübre Yönetimi ve Çevre Kirliliği - Manure Management and Environmental
Pollution in Animal Production - Şeniz Öziş Altınçekiç, Arda Sözcü
Doğu Anadolu Bölgesi için farklı sığır yetiştiriciliği üretim sistemlerinin metan yayılımlarının ve yem
enerji ihtiyaçlarının tahmini - Prediction of methane emissions and feed energy requirements of
different cattle production systems in the Eastern Anatolia Region - Abdulkadir Özlütürk
Serbest Sistemde (Free Range) Yetiştirilen Kanatlıların Otlatma Alanlarının Düzenlenmesi Management of Pastural Habitats for Poultry in Free Range System - Arda Sözcü, Aydın İpek
Organik ve Free Range Yetiştirme Sistemlerinde Etlik Piliç ve Yumurta Üretimi - Broiler and Egg
Production in Organic and Free Range Systems - Aydın İpek, Arda Sözcü
Hayvancılığın Sera Gazları Emisyonu Üzerine Etkisi - Impact of Livestock’s on Greenhouse Gas
Emissions - Eyup Başer, Şükrü Dursun, Şükrü Doğan
Güneyin yükselen değeri: Kilis keçisi - The Rising Value of Southern Turkey: The Kilis Goat - Sabri
Gül, Mahmut Keskin, Osman Biçer, Zühal Gündüz
Sürdürülebilir Küçükbaş Hayvan Yetiştiriicliğinde Yaban Hayvan Zararlılarının Önemi ve Bunlarla
Mücadele Yöntemleri - Importance of Predators And Control Methods in Sustainable Small
Ruminants Husbandry - Turgay Taşkın, Mehmet Koyuncu, Hüsnü Erbay Bardakçıoğlu, Murat Yılmaz
Halk Elinde Koruma Altına Alınan veya Islah Çalışması Yürütülen Honamlı Keçisi Sürülerindeki
Oğlakların Büyüme Özellikleri - Growth Traits of Honamlı Goat Kids Protected or Conducted
Improvement Study Kept in Breeder Flocks - Bekir Gök, Ahmet Hamdi Aktaş, İbrahim Halıcı,
Hüseyin Baş, Şükrü Dursun
Islah Çalışması Yürütülen Honamlı Keçisi Sürülerindeki Keçilerinin Döl Verimi ve Canlı Ağırlıkları
ile Oğlakların Büyüme ve Yaşama Gücü Özellikleri - Reproductive Performance and Live Weights
of Honamlı Goats and Growth And Survivability Traits of Kids in Breeder Flocks Conducted
Improvement Study - Bekir Gök, Ahmet Hamdi Aktaş, Hüseyin Baş, Şükrü Dursun, İbrahim Halıcı
Estimation of some genetic and non-genetic parameters for some growth trais of Awassi sheep Feizal Houssein Iye, Khaleel Ibrahem Jawasreh
Hayvancılıkta grelin ve leptin hormonlarının kullanımı - The usage of ghrelin and leptin hormones in
livestock - Bahat Comba, Kadir Karakuş
Küçükbaş Hayvan Barınaklarının Zamansal Gelişimi - Çağrı Kandemir, İlkay Alkan, Nedim Koşum,
Turgay Taşkın, Halil Baki Ünal
Effects of Different Fattening Systems on Fattening Performance, Slaughter and Carcass
Characteristics of Male Tuj Lambs - Kadir Önk, Mehmet Sarı, Yüksel Aksoy, İsa Yılmaz, Muammer
Tilki, Tuncay Tufan
Akkaraman Irkı Koyunlarda Flushing+Koç Etkisi ve Farklı Dozlarda Gebe Kısrak Serum Gonadotropin
(PMSG) Uygulamalarıyla Kuzu Üretiminin Arttırılabilirliğinin Araştırılması - Investigation of Possibility
Increasing of Lamb Production with Flushing+Ram Effect or The Injection of Different Doses of
Pregnant Mare Serum Gonadotropin (PMSG) in Akkaraman Ewes - Mehmet Köse, Mesut Kırbaş,
Bülent Bülbül, Şükrü Dursun, Uğur Demirci
Kahramanmaraş İlindeki Bazı Bal Arısı Populasyonlarında Görülen Amerikan Yavru Çürüklüğü
Hastalığının Moleküler Tekniklerle Teşhisi - Elif Köksalan, Emin Özköse
Poster Presentations / Poster Sunumlar Program
24.09.2014 (Üçüncü Gün / The Third Day)
1. Oturum / 1. Session
09:00 -12:45
Halk Elinde Yetiştirilen Zom Koyunlarının Erken Dönem Büyüme Özelliklerine Bazı Çevre
Faktörlerinin Etkisi: Ön Değerlendirme - Effect of Some Enviromental Factors on Early Growth Traits
of Zom Sheep in Farmer Conditions: Initial Evaluation - Şahin Tez, Nalan Akça, Seyrani Koncagül,
Yavuz Han, Polat İpek
Halk Elinde Yetiştirilen Zom Koyunlarının Erken Dönem Büyüme Özelliklerine Ait Genetik
Parametreler: Ön Değerlendirme - Genetic Parameters of Early Growth Traits of Zom Sheep in
Farmer Conditions: Initial Evaluation - Nalan Akça, Şahin Tez, Mehmet Emin Vural, Ahmet Karataş,
Seyrani Koncagül
Şanlıurfa’da Arıcılık: Sorunlar ve Çözüm Önerileri - Beekeeping in Şanlıurfa: Problems and Solutions
- Gonca Özmen Özbakır
The Effect of Bee Propolis on Some Types of Cancer - Gülten Bulut
Diyarbakır’da Yetiştirilen Karakaş Koyunlarının Bazı Döl Verim Özellikleri İle Kuzularının Çeşitli
Dönem Canlı Ağırlıkları - Lamb Weights at Various Stages and Some Reproductive Traits of Karakaş
Sheep Raised in Diyarbakır - Ahmet Karataş, Ali Murat Tatar, Mehmet Emin Vural, Halit Deniz Şireli,
Seyrani Koncagül, Nalan Akça, Şahin Tez, Polat İpek, Birusk Keskin
Azotun Silaj Kalitesine Etkisi - Ali Koç, Murat Çalışkan, Çetin Sayılğan
Hayvan Beslemede Organik Asitlerin Önemi - Ayfer Bozkurt Kiraz
Azotun Verime Ve Kaliteye Etkisi - Ali Koç, Çetin Sayilgan, Murat Çalışkan
Effects of feeding poultry layer litter on growth performance and carcass characteristics of Awassi
lambs - Belal Suleiman Obeidat, Abdullah Yosef Abdullah, Mohammed A Mayyas
TRA2 Bölgesi illerinde hayvancılık işletmelerinin hayvan besleme ve beslenme hastalıklarının
ekonomik önemine ilişkin bir araştırma - Pınar Demir, Tuncay Tufan, Cavit Arslan, Mehmet Sarı
Japon Bıldırcını Rasyonlarına Çörek Otu ve Çörek Otu Yağı İlavesinin Besi Performansı, Karkas
Verim Özellikler ve Bazı Kan Parametrelerine Etkisi - Tuncay Tufan, Cavit Arslan, Mehmet Sarı, Oktay
Kaplan, Serpil Adıgüzel Işık
İvesi Kuzuların Entansif Besisinde Buğday Samanı, Mercimek Samanı ve Eşit Karışımlarının Besi
Performansı, Bazı Serum Mineralleri ile Ekonomik Etkenlik Üzerine Etkileri - The Effects of Dietary
Wheat Straw, Red Lentil Straw and Equal Mixtures of Straws as ad libitum on Intensive Fattening
Performance, Some Serum Minerals and Economic Efficiency in Awassi Lambs - Polat İpek,
Ramazan Demirel, Dilek Şentürk Demirel, Ali Murat Tatar, Can Ayhan Kaya
Şanlıurfa Yöresi Kilis Keçilerinde Mitokondriyal 12S rRNA Gen Polimorfizmi ve Filogenetik Analizler Selahattin Kiraz, Mehmet Sait Ekinci, Seyrani Koncagül
Siyah Alaca Ineklerin Süt Verimi Tahmininde Yapay Sinir Ağları Ve Destek Vektör Makineleri
Yöntemlerinin Kullanımı - The Use of Artificial Neural Networks and Support Vector Machines
Methods in Milk Yield Prediction of Holstein Cows - Nazire Mikail, Yasin Altay, İsmail Keskin
Koyunlarda ABCG2 Geni - ABCG2 Gene in Sheep - Mehmet Emin Çalışkan, Selahaddin Kiraz,
Seyrani Koncagül
Karacağdağ Yöresi Zom Koyunlarında BMPR-IB Geninde FecB Mutasyonunun Araştırılması Mehmet Emin Çalışkan, Selahaddin Kiraz, Mehmet Emin Vural, Ahmet Karataş, Seyrani Koncagül
Mardin İli ve Çevresinde, Bağcılık Kültürü ve Bağ Ürünlerinin Değerlendirilme Şekilleri - Viticulture
and Grape Products Patterns in Mardin Province - Ruhan İlknur Gazioğlu Şensoy, Elver Akcan
XXXIII
XXXIV
International Mesopotamia Agriculture Congress / 22-25 September 2014 Diyarbakır - Turkey
24.09.2014 (Üçüncü Gün / The Third Day)
1. Oturum / 1. Session
09:00 -12:45
Effects of phosphate solubilizing microorganisms (PSM) on the phosphorus solubility of phosphate
rocks - Ebrahim Sepehr, Ebrahim Rahimpour, Hasan Rasouli Sadaghiani
Effect of Microbial Inoculation on the Phosphorus Efficiency (PE) of Different Genotypes of Barley Ebrahim Sepehr, Roghayeh Musavi, Hasan Rasouli Sadaghiani
Study of soil biological quality and N and C dynamic in forest soils - Sabri Karimi, Mirhassan Rasouli
Sadaghiani, Habib Khodaverdiloo, Abbas Shafiei, Hamidreza Momtaz
Effects of fire on some physical and chemical properties of forest soils in Sardasht region-West
Azerbaijan - Sanaz Ashrafi, Mirhassan Rasouli Sadaghiani, Ebrahim Sepehr, Hamidreza Momtaz
Assessing soil microbial community structure influenced by salinity with using lipid biomarkers Mohsen Barin, Nasser Aliasgharzad, Pål Axel Olsson, Mir Hasan Rasoli Sadaghiani
Biodiversity of arbuscular mycorrhizal fungi in saline soils - Mohsen Barin, Nasser Aliasgharzad, Pål
Axel Olsson, Mir Hasan Rasoli Sadaghiani
Biodiversity soil microbial community influenced by salinity with using lipid biomarkers - Mohsen
Barin, Nasser Aliasgharzad, Pål Axel Olsson, Mir Hasan Rasoli Sadaghiani
Effect of Leonardite on availability of Zinc from soils with different parent material on Zea maize Behnam Dovlati, Sonay Sözü Doğru Ok
In vitro antifungal effects of plant essential oils on growth of Alternaria mali as determined by
contact and fumigation bioassays - Azime Yılmaz, Nuh Boyraz
Mezopotamya Zoocoğrafyasında Özel Bir Tür: Kelaynak (Geronticus eremita) - Güven Şahin
Yabancı Otların Keten (Linum usitatissimum L.)’in Verim ve Verim Unsurlarına Etkisi - Effects of
Weeds on Yield and Yield Components of Linseed (Linum usitatissimum L.) - Selçuk Özcan, Melih
Yılar, Ahmet Kınay, Hüseyin Önen
Güneydoğu Anadolu Bölgesi Badem (Amygdalus communis L.) Genetik Kaynaklarının Muhafazası
ve Değerlendirilmesi - Conservation and Evaluation of Almond (Amygdalus communis L.) Genetic
Resources in Southeastern Anatolia Region - Mehmet Çiçek, Murat Kaya, Kenan Çelik, Songül Acar,
Mine Pakyürek, Mikdat Şimşek
Ekolojik Kentsel Yaklaşım Çatısında Permakültür Bir Araç Olabilir mi? - Can Permaculture Be a Tool
Under the Roof of Urban Ecology Approach? - Gülçinay Başdoğan, Arzu Çığ
Closing and Poster Collecting
Closing and Poster Collecting 12:45
- Öğle Yemeği / Lunch
2. Oturum / 2. Session
12:45 -13:30
Farklı BAP ve IAA Konsantrasyonlarının Ayvanın Mikroçoğaltımı ve Köklenmesi Üzerine Etkileri - The
Effects of Different BAP and IAA Concentrations on Quince Micropropagation and Rooting - Müge
Şahin, Selay Doğan
Serapias vomerace’nin In Vitro Çimlendirilmesi ve Fidelerin Oluşturulması - In Vitro Germination and
Plantlet Formation of Serapias vomeracea - Ersan Bektaş, Atalay Sökmen
Poster Presentations / Poster Sunumlar Program
24.09.2014 (Üçüncü Gün / The Third Day)
2. Oturum / 2. Session
13:30 -18:00
Farklı in Vitro Koşullarda Yetiştirilen Thymus pseudopulegioides (Klokov ve Des.-Shost) Fidelerinin
Fenolik İçeriklerinin Belirlenmesi - Determination of Phenolic Compounds of in Vitro Grown Thymus
pseudopulegioides (Klokov ve Des.-Shost) - Mustafa Günaydın, Abdul Hafeez Laghari, Münevver
Sökmen, Atalay Sökmen
In vitro Micropropagation from Immature Embryos of Iris kirkwoodii - Selay Doğan, Gülat Çağlar
In vitro Haploid Plant Production in Sunflower (Helianthus annuus L.) - Nilüfer Akgül, Ezgi Çabuk
Şahin, Ahu Altinkut Uncuoğlu, Göksel Evci, Yıldız Aydın
Effect of Medium pH on Shoot Proliferation of Two Vaccinium Species - Mustafa Cüce, Tuba
Bekircan, Atalay Sökmen
İşlenmiş Gıda Ürünlerinde Genetiği Değiştirilmiş Organizma Tayini - Detection of Genetically
Modified Organisms in Processed Food Products - Özlem Ates Sönmezoğlu, Hilal Keskin, Begüm
Terzi
Yerli turunç x Carrizo sitranjı, Yerli mandarin x Carrizo sitranjı ve Klemantin mandarini x Carrizo
sitranjı melezlemelerinde olgunlaşmamış embriyo kültürü - Immature embryo culture of Sour orange
x Carrizo citrange, Common mandarin x Carrizo citrange and Clementine mandarin x Carrizo
citrange hybrid seeds - Şenay Kurt, Ertuğrul Turgutoğlu, Gülay Demir
Basic principles of QTL (Quantitative Trait Locus) mapping in plants - Ozlem Bilir
The Establishment of in vitro cultures of Mature Khinjuk Pistachio (Pistacia khinjuk Stocks) Trees Yusuf Ersalı, Engin Tilkat, Ahmet Onay, Hasan Çetin Özen
Güneydoğu Anadolu Bölgesinden Toplanan Nohut Türlerinde Ascochyta Yanıklığı Etmeni Ascochyta
rabiei’nin Genomik DNA İzolasyon Metotlarının Karşılaştırılması - The Comparison of Genomic DNA
Isolation Methods of Ascochyta rabiei Which Causes Ascochyta Blight in Chickpea Species Taken
From Southeast Region Anatolian - Feyza Nur Kafadar, Nagihan Şahin, Ayhan Turan, Ali Özkan,
Canan Can
Adıyaman ve Diyarbakır İlleri Nohut Yetiştiriciliği Yapılan Alanlarından Örneklenen Ascochyta rabiei
İzolatlarının Eşleşme Tipi Analizleri - Mating Type Analyses of Ascochyta rabiei Isolates Sampled
From The Chickpea Fields of Adıyaman and Diyarbakır Provinces - Feyza Nur Kafadar, Ayhan Turan,
Nagihan Şahin, Canan Can
Elma ve Armutlarda Fitoplazma Etmenleri ve Moleküler Çalışmalar - Phytoplasma Agents and
Molecular Researches in Apple and Pear - Yusuf Öztürk, Bülent Altan, Mehmet Aksu
Türkiye’de Fındık Verim Tahmini: Ekonometrik Bir Uygulama - Nuts Yield Forecast in Turkey: An
Econometric Application - Ahmet Özçelik, Mehmet Arif Şahinli
Islah Edilmiş Meraların Hayvancılığa Etkisi - The Effect of Treated Pastures on Livestock - Serhan
Candemir, Rukiye Kara, Mehmet Fatih Yılmaz, Soner Bozdağ, Osman Kaynak, Mehmet Polat
Ege Bölgesi İçin Pamuk ve Pamuğa Alternatif Ürünlerin Brüt Kar Analizi - Gross Profit of Cotton And
Alternative Crops in Aegean Region - Önder Eralp, Murat Cankurt
Kahramanmaraş ve adana illerinde yem bitkisi yetiştiriciliği ve sorunlarının belirlenmesi - Forage
Crop Breeding in Kahramanmaraş and Adana and Detection of The Impediments - Serhan
Candemir, Soner Bozdağ, Mehmet Fatih Yılmaz, Osman Kaynak
Kahramanmaraş ilinde mısır üretimi ile buğday üretiminin üretim faktörleri açısından karşılaştırmalı
analizi - Serhan Candemir, Zeki Bayramoğlu, Soner Bozdağ
XXXV
XXXVI
International Mesopotamia Agriculture Congress / 22-25 September 2014 Diyarbakır - Turkey
24.09.2014 (Üçüncü Gün / The Third Day)
2. Oturum / 2. Session
13:30 -18:00
Kırsal Alanda Maksimum ve Minimum Göç Veren Köylerin Sosyo- Ekonomik Durumu; Erzurum İli
Oltu İlçesi Örneği - Socio-Economic Status of The Minimum and Maximum Emigration The Villages
in Rural Areas: An Example of Erzurum Province- Oltu Disrict - Gökhan Taşğın, Ziya Yurttaş, Tecer
Atsan
Kivi Üreticileri Birliklerinin Sorunları ve Çözüm Önerileri - Erdal Sıray, Osman Kılıç
Avrupa Birliği ve Türkiye’deki Organik Tarım Mevzuatındaki Gelişmeler ve Son Yönetmeliklerin
Analizi - Developments in the European Union and Turkey Organic Farming Legislation and the
Analysis of Recent Regulations - Murat Emir, Kürşat Demiryürek
Değişik Organik Gübreler ve Humik Asitin Cin Mısır Bitkisinin (Zea mays L. everta) Koçan ve Tane
Özelliklerine Etkisi
Effect of Different Organic Manures and Humic Acid on Ear and Grain Characteristics of Pop Corn
(Zea mays L. everta)
Haktan Cihangir, Abdullah Öktem
Siirt İlinde Organik Zivzik Narı Yetiştiriciliğinin Teşvik Edilmesi - Promoting Organic Zivzik
Pomegranate Cultivation in Siirt Province - Mine Pakyürek, İsmet Boz, Lale Taş, Semira Dağdelen
The Effects of Spirodiclofen on Life Table of The Predatory Mite Neoseiulus californicus (Acari:
Phytoseiidae) Fed on European Red Mite - Mostafa Maroufpoor, Youbert Ghoosta, Ali Asghar
Pourmirza
Tahıl Zararlılarından Anisoplia spp. (Coleoptera: Scarabaeidae )’ de Biyolojik Mücadele Etmeni
Olarak Kullanım Potansiyeline Sahip Neogregarin Patojeninin Dünyada İlk Tespiti - The First Record
of Neogregarine (Apicomplexa: Neogregarinida) Which Also Has The Potential for Use As Biological
Control Agent, Isolated From The Anisoplia sp. (Coleoptera: Scarabaeidae) in The World - Çağrı
Bekircan
Effects of Different Soil Amendment on Total Phosphorus Availability - Veysel Turan
Su Ürünleri Mühendisliği’nde Mekanizasyon ve Önemi
The Importance of Fıshery Product Mechanızation in Aquaculture Engineering
Hakan Akgün
Türkiye’nin Orta Doğu Anadolu Bölgesi’nin Tarımsal Mekanizasyon Özellikleri - Agricultural
Mechanization Properties of the Middle East Anatolia Region of the Turkey - Osman Gokdogan,
Mehmet Firat Baran
Güneş pili sulama sisteminin mobil ve sabit durumda arazi uygulamaları - Field applications of the
mobile solar cell irrigation system in mobile and stable conditions - Ümran ATAY
Şanlıurfa Yerli Biberinin Değişik Durumlarındaki Depolama Ömrünün Belirlenmesi - Determining
Storage Life of Şanlıurfa Local Pepper in Various Situations - Ümran Atay, Ufuk Rastgeldi, Hüseyin
Arslan
Bademin Mekanik Olarak ve Elle Hasadında İşbaşarılarının Belirlenmesi - Determination of Work
Efficiency at The Mechanically and Handling Harvesting of Almonds Nuts - Hasan Cem Bilim, Ajlan
Yılmaz, Yeşim Okay
Antepfıstığında Hasat Sonrası Mekanizasyonun Durumu - Post-Harvest Level of Mechanization at
Pistachio - Ümran Atay, Cem Bilim, Refik Polat
Farklı Akış Hızlarında Ultraviyole (UV)-C Işın Uygulamasının Meyan Kökü (Glycyrrhiza glabra L.)
Şerbetinin Mikrobiyal Ve Fiziko-Kimyasal Kalite Özellikleri Üzerine Etkisi - The Effect of Ultraviolet
(UV)-C Light Application at Different Flow Rate on The Microbial and Physico-Chemical Properties
of Licorice Root (Glycyrrhiza glabra L.) Sherbet - Belgizar Çam, Mehmet Düzgün, Ahmet Efe, Evrim
Şatana, Çiğdem Pala
Poster Presentations / Poster Sunumlar Program
24.09.2014 (Üçüncü Gün / The Third Day)
2. Oturum / 2. Session
13:30 -18:00
Güneydoğu Anadolu Bölgesi Toprak İşleme Alet-Makinaları Projeksiyonunun Zaman Serileri
Yöntemiyle Belirlenmesi - Determination of Soil Tillage Implements Projection of Southeastern
Anatolia Region Using The Method of Time Series - Mehmet Zahid Malaslı, Ahmet Çelik, Şenol Çelik
Rüzgar Enerjisinin Tarımsal Sulamada Kullanılması Projesi Kapsamında Kurulan 50kW Gücünde
Rüzgar Enerji Santralinin Mekanik Kurulumu ve Enerji Analizi - Tolga Arabacı, Mahmut Polat,
Bünyamin Tamyürek
Elazığ’da Su Ürünleri Üretiminin Mevcut Durumu - Current State of Fisheries Production in Elazığ Hakan Akgün
Toprakların karbon depolaması ve global ısınmaya olan etkileri - Erdal Sakin, Elif Didem Sakin, Ali
Seyrek
Domates Yetiştiriciliğinde Azaltılmış Gübre ve Humik Asit Uygulamalarının Toprak Özelliklerine Etkisi
- The Effects of Humic Acid and Reduced Fertilizer Application Soil Properties of Tomatoes Grown Elif Işıl Demirtaş, Ali Koç, Nuri Arı, Filiz Asri
Study the Application of Humic Acid on Phosphorus Sorption Behavior in Calcareous Soils Ebrahim Sepehr, Roya Zabardast, Hasan Rasouli Sadaghiani
Efficiency of some biosorbents in removing of cadmium from aqueous solution - Ebrahim Sepehr,
Amir Tosan
Humic acid improve biological properties of soil in presence of elevated concentration of Pb Mirhassan Rasouliu Sadaghiani, Habib Khodaverdiloo, Hassan Karimi
Sulamaya Bağlı Sebze Yetiştirilen Topraklarda Bazı Metallerin Birikimi - Etem Osma, Salih Mutlu,
Ahmet Aksoy, Veli İlhan
Tamamlayıcı Sulama (Supplemental Irrigation) - Kadri Avağ
Gaziantep’in Şehitkamil İlçesi Tarım Topraklarının Bitki Besin Maddesi Kapsamları - Plant Food
Material Contents of Agricultural Soils in the Sehitkamil District of Gaziantep - Tuğba Şimşek, Nilgün
Kalkancı, Erdihan Tunç, Nevzat Aslan, Ertuğrul İlikçioğlu, Serkan Kösetürkmen, Selçuk Özcan
Yeni Bir Kuraklık İndisi İçin Ön Çalışma - A New Drought Index for A Preliminary Study - Salih
Gökkür
Sulama Yönetiminden Sorumlu Bazı Sulama Kooperatifleri ve Sulama Birliklerinin Etkinliklerinin
İncelenmesi (Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Çanakkale İlleri Örneği) - Examination of The Efficiencies
Of Some Irrigation Cooperatives and Irrigation Unions Responsible From Irrigation Management
(Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Çanakkale Provinces Samples) - Erol Özkan, Erkan Aktaş, Başak Aydın,
Harun Hurma
Tarımın Bir Sektör Olarak Türkiye Perspektifinden Güneydoğu’ya Uzanan Boylamda
Değerlendirilmesi - Gülşah Bengisu
Farklı Yöntemlerle Farklı Düzeylerde Sulanan Kayısıda Toprak ve Yaprak Bitki Besin Elementlerinin
Değişimi - The Effects of Irrigation Methods on Soil and Leaf Plant Nutrient Element (PNE) Content
of Hacihaliloglu Apricot Cultivar - Mehmet Naim Demirtaş, Halil Kırnak, İbrahim Bolat, Oktay Taner,
Sinan Çolak, Sezai Şahin, Ergün Doğan, Salih Atay
XXXVII
XXXVIII
International Mesopotamia Agriculture Congress / 22-25 September 2014 Diyarbakır - Turkey
24.09.2014 (Üçüncü Gün / The Third Day)
2. Oturum / 2. Session
13:30 -18:00
Assessment Of Heavy Metals in Different Size Fractions of Municipal Solid Waste (MSW) Compost
From Sanandaj City (Iran): With A View to Its Agricultural Use - Zahed Sharifi, Sayd Mohammad
Taaher Hossaini
Damla Sisteminde Farklı Sulama Uygulamalarının Domates Bitkisinin Değişik Toprak Katmanlardaki
Kök Gelişimine Etkileri - Oğuzhan Aydın, Mehmet Balçın, Ömer Faruk Noyan
Yavuzeli (Gaziantep) Tarım Alanlarında Fosfolipit Yağ Asitlerinin (Plfa) Tespiti - Phospholıpıd Fatty
Acıds (Plfa) Detectıon In Agrıcultural Areas Of Yavuzeli (Gaziantep) - Erdihan Tunç, Kamil Kahraman
Drought Characterization by Using Reconnaissance Drought Index (RDI) and Standardized
Precipitation Index (SPI) for Diyarbakır - Mine Tekeli, İlknur Cebeci, Ödül Öztürk
Çok Yıllık Bitkilerde Tarımsal ve Ekonomik Sürdürülebilirliğin Sağlanması - Agricultural and
Economical Sustainability for Multiyear Orchard Plantations - Hakan Büyükcangaz, Burak Nazmi
Candoğan, Senih Yazgan
Güney Marmara Bölgesinde Normalin Yüzdesi İndeksi Kullanılarak Kuraklık Analizi - Drought
Analysis by Percent of Normal Index in Southern Marmara Region - Burak Nazmi Candoğan,
Hüseyin İlhan, Hakan Büyükcangaz
18:00 - Closing and Poster Collecting
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
188
File Size
4 984 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content