close

Enter

Log in using OpenID

embedDownload
HASTANE BİRLEŞME VE AYRILMASINA YÖNELİK FİNANSAL ANALİZ DEĞERLENDİRME RAPORLARI
Tıbbi Hizmetler Kurum Başkan Yardımcılığına bağlı Hastane Hizmetleri Daire Başkanlığı tarafından,
birleşmesi/ayrılması düşünülen hastanelerin finansal açıdan değerlendirilmesi talebi Finansal Analiz
Daire Başkanlığına gelir.
Birleşmesi/ayrılması düşünülen hastanelerin 2012, 2013 ve
2014 yılı borç, gelir ve gider analizleri ayrıntılı olarak yapılır.
Analizlere göre birleşme/ayrılma halinde finansal
sürdürülebilirliği ortaya konulur.
Mali Hizmetler Kurum Başkan Yardımcılığı’na bağlı Stok Takip ve Analiz
,Hizmet Alımları ve Tedarik Yönetimi, Döner Sermaye Bütçe ve Muhasebe
İşlemleri Daire Başkanlıklarının değerlendirmelerine koordine edilir.
Stok Takip ve Analiz Daire Başkanlığı Stokların Birleştirilmesi yönünden,
Hizmet Alımları ve tedarik Yönetimi Daire Başkanlığı İşçi çalıştırılmasına dayalı hizmet alımları yönünden,
Döner Sermaye Bütçe ve Muhasebe İşlemleri Daire Başkanlığı ise Bütçe ve saymanlık yönünden,
değerlendirmeler yapar.
Finansal Analiz sonuçları ve diğer dairelerden gelen bilgiler göz
önüne alınarak nihai görüş oluşturulur.
Birleşme/ayrılma işlemi finansal
açıdan uygun görüldü mü?
E/H
Birleşme/ayrılmaya dair görüş yazısı Mali Hizmetler Kurum Başkan
Yardımcılığı Makamına imzaya sunulur.
Mali Hizmetler Kurum Başkan Yardımcılığımızın İlgili hastanelerin birleşme/ayrılmasına
yönelik finansal görüşü Tıbbi Hizmetler Kurum Başkan Yardımcılığına bağlı Hastane
Hizmetleri Daire Başkanlığına iletilir.
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
29
File Size
213 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content