close

Enter

Log in using OpenID

(12-30 Mayıs 2014) Ankara CİKPEM Tablo-2

embedDownload
Tablo-1
İdari Mali İşler ve Personel İşlemleri Eğitimi Eğitici Listesi
(12-30 Mayıs 2014) Ankara CİKPEM
Sıra
No
1
Öğretim Görevlileri
Ġbrahim USTA
Görev Yeri
Denetimli Serbestlik Daire BaĢkanlığı
Unvanı
Daire BaĢkanı
2
Burhan ALICI
Denetimli Serbestlik Daire BaĢkanlığı
Tetkik Hâkimi
3
Esat IġIK
Denetimli Serbestlik Daire BaĢkanlığı
Tetkik Hâkimi
4
Bülent BAĞCI
Personel Daire BaĢkanlığı
Tetkik Hâkimi
5
Mehmet ÖZALP
Personel Daire BaĢkanlığı
Tetkik Hâkimi
6
Hüseyin ASLAN
Personel Daire BaĢkanlığı
Tetkik Hâkimi
7
Hasan AKCEVĠZ
Personel Daire BaĢkanlığı
Tetkik Hâkimi
8
Kenan KARA
Destek Hizmetleri Daire BaĢkanlığı
Memur
9
Zehra Gülderen OKUR
Destek Hizmetleri Daire BaĢkanlığı
Memur
10
Mehmet Metin TOPARLAK
Destek Hizmetleri Daire BaĢkanlığı
Memur
11
Murat ESEN
Destek Hizmetleri Daire BaĢkanlığı
ġef
12
Sultan GÜNEġ
Destek Hizmetleri Daire BaĢkanlığı
Memur
13
Sedat KARAġ
Destek Hizmetleri Daire BaĢkanlığı
Memur
14
Fatih KARADANA
Destek Hizmetleri Daire BaĢkanlığı
Memur
15
Murat DEMĠRKALP
Destek Hizmetleri Daire BaĢkanlığı
Memur
16
Ahmet Nusret ALTINIġIK
Destek Hizmetleri Daire BaĢkanlığı
Memur
Tablo-2
Öğretim Görevlileri Görevlendirme Tarihleri
Sıra No
Öğretim Görevlileri
Görev Yeri
Unvanı
1
Kenan KARA
Destek Hizmetleri Daire BaĢkanlığı
Memur
2
Zehra Gülderen OKUR
Destek Hizmetleri Daire BaĢkanlığı
Memur
Destek Hizmetleri Daire BaĢkanlığı
Memur
Görevlendirme
Tarihleri
Mehmet Metin
3
TOPARLAK
4
Murat ESEN
Destek Hizmetleri Daire BaĢkanlığı
ġef
5
Sultan GÜNEġ
Destek Hizmetleri Daire BaĢkanlığı
Memur
6
Sedat KARAġ
Destek Hizmetleri Daire BaĢkanlığı
Memur
7
Fatih KARADANA
Destek Hizmetleri Daire BaĢkanlığı
Memur
8
Murat DEMĠRKALP
Destek Hizmetleri Daire BaĢkanlığı
Memur
9
Ahmet Nusret ALTINIġIK
Destek Hizmetleri Daire BaĢkanlığı
Memur
12-30 Mayıs 2014
tarihleri arasında
Görevli olduğu
ders saati süresince
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
2
File Size
145 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content