close

Enter

Log in using OpenID

COVERAL 2014 01

embedDownload
B O YA F İ LT R A S Y O N B E S L E Y İ C İ S İ S T E M L E R İ O C A K V E P O T A A S T A R L A R I M E T A L U R J I K V E D Ö K Ü M K O N T R O L S I S T E M L E R I R E Ç İ N E L E R
COVERAL*
A L Ü M İ N YU M AL AŞIML ARI İÇİN E RGİT ME T RE T MA NLA RI
n
Daha iyi metal kalitesi
n
Geniş ürün çeşitliliği
n
Daha iyi mekanik özellikler
n
Çevre dostu
n
Uygun maliyetli tretman
Alüminyum Dökümhanelerinin Hizmetinde
Alüminyum dökümhaneleri çok sayıda değişik alaşımla
uğraşmaktadırlar ve birçok çeşitte döküm parçayı
üretebilmek için birçok çeşitte proses kullanmaktadırlar.
Bu çeşitliliğin farkında olan Foseco, alüminyum
alaşımlarının ergitme tretmanları için çok çeşitli ürünler
geliştirmiştir.
Bütün Foseco ürünleri optimize proses geliştirmeniz için
tavsiyede bulunan ve yardımcı olan teknik uzmanlar
tarafından desteklenmektedir.
Ergitme tretmanları
Ergitme tretmanları, yüksek döküm kalitesi elde
edilmesi için dökümhanelerde önemli bir basamaktır.
Ergitme bölümü alüminyumu istenen kompozisyonda
ve sıcaklıkta aynı zamanda doğru saflıkta ve hidrojen
seviyesinde sağlamak zorundadır. Tane inceltme ve
modifikasyon düzeyi ergiyiği karakterize etmede ilave
parametrelerdir.Son yıllarda ekonomik koşullar daha
önemli hale gelmiştir; dünya pazarında hammadde ve
enerjideki yüksek fiyatlara bağlı olarak cüruftaki metal
içeriğini düşürme ihtiyacı artmıştır. Flakslarla bağlantılı
olan refrakter ve pota ömrü sorgulanmaya başlamıştır
ve kimyasal ürün geliştirme bu konuya da odaklanmıştır.
Alüminyum ergitme tretmanı çevre dostu olarak
yapılmalıdır, toz üretmeyen, az ilave oranında düşük gaz
seviyesi güvenli ve ekolojik uygulama için önemlidir.
Farklı tane
boyutları
(99.75% Al)
2
Tane inceltme
n Ergiyikte, TIB2 gibi, yerinde çekirdek oluşumu
nİnce tane yapısı katılaşmış yapıyı geliştirir ve çekinti porozitesini azaltır
nTane inceltme, döküm parçada uzama gibi mekanik özellikleri geliştirir
Modifikasyon
nSıcak yırtılma direncinde ve beslemede artış
nÇekinti porozitesinde azalma
nSodyum en etkili modifikasyon aracıdır
Temizleme, gaz alma ve örtüleme
nTemizleme flaksları ergiyikteki oksitleri ve
metalik olmayan inklüzyonları giderir
nCüruf alma flaksları, düşük metal içerikli kuru
cüruf oluşturur
nÖrtü flaksları ergiyiği oksidasyondan ve hidrojen
kapmasından korur
nErigiykte düşük hidrojen içeriği döküm parçada gaz
boşluğunu düşürür
nEmpüritelerin giderilmesi mekanik özellikleri
geliştirir ve ısıl işlem ve işleme sırasında
çarpılmaları önler
Sodyum
modifiyeli AlSi
alaşımının
farklı yapıları
Alüminyum Alaşımlarının Ergitme
Tretmanları için Tavsiyeler
Alaşım tipi
Tane İnceltme
Modifikasyon
Temizleme
Cüruf Alma
AlSi
AlSiMg
AlSiCu
(5-11% Si)
COVERAL GR 2812
COVERAL GR 2815
COVERAL GR 2712
COVERAL GR 2715
COVERAL GR 2220
COVERAL GR 2410
COVERAL GR 2510
COVERAL GR 2561
ALUFLUX B
COVERAL CXS
COVERAL 32D
COVERAL 105
COVERAL 55
COVERAL 90
AlZn
NUCLEANT 70
NUCLEANT 70 SS
SIMODAL 77
COVERAL GR 2815
COVERAL GR 6511
COVERAL GR 6512
COVERAL GR 6511
COVERAL GR 6512
NUCLEANT 70
NUCLEANT 70 SS
COVERAL 67
COVERAL 68
COVERAL 67
COVERAL 68
COVERAL GR 2712
COVERAL GR 2715
COVERAL GR 2220
COVERAL GR 2410
COVERAL GR 2510
COVERAL GR 2561
COVERAL CXS
COVERAL 32D
COVERAL 105
COVERAL 55
COVERAL 90
Hiperötektik
alaşımlar (sodyum
ve kalsiyum
içermeyen ürünler)
COVERAL GR 6512
COVERAL GR 6512
COVERAL 67
COVERAL 67
HPDC
COVERAL GR 2220
COVERAL GR 2410
COVERAL GR 2510
COVERAL GR 2561
COVERAL GR 7520
COVERAL 105
COVERAL 55
COVERAL 90
COVERAL GR 2815
COVERAL GR 6511
COVERAL GR 6512
COVERAL GR 6511
COVERAL GR 6512
NUCLEANT 70
NUCLEANT 70 SS
COVERAL 67
COVERAL 68
COVERAL 67
COVERAL 68
COVERAL GR 2815
COVERAL GR 6511
COVERAL GR 6512
COVERAL GR 6511
COVERAL GR 6512
NUCLEANT 70
NUCLEANT 70 SS
COVERAL 67
COVERAL 68
COVERAL 67
COVERAL 68
Antimon veya
Stronsiyum ile
modifikasyon
yapılmış AlSi
(sodyum
içermeyen ürünler)
AlSi13
AlSi12CuN
SIMODAL 97
AlCu
AlMg
Koyu yazılanlar en çok önerilen ürünlerdir.
Özel uygulamalar
nOcak duvarlarını korumak için
ocak temizleme malzemeleri ve
flaksları
- COVERAL OR 1
- COVERAL 88
Düşük emisyon
düzeyinde kolay
uygulama
nFlorit içermeyen flakslar
- COVERAL GR 2002
nElementlerin giderilmesi için
flakslar ergiyikte sodyum, kalsiyum
veya magnezyum gibi elementlerin
içeriğini düşürür
- COVERAL MTS 1591
- ELIMAG 3
nGaz verme ürünleri ergiyiğe
kontrollü bir hidrojen düzeyi verir
- HYDRAL 40
- DYCASTAL 40
Bütün ürünler
FDU’ya
uyarlanabilir
nGaz alma tabletleri
- NITRAL 10
- NITRAL 10 MG
Kuru bir cüruf oluşur
3
COVERAL GR Granüler Flakslar
Toz ve granüler flaksların temizleme etkinliği
karşılaştırması
COVERAL GR alüminyum alaşımlarının ergitme tretmanı
için çevre dostu flaks çeşitleridir. Toz flakslar uygulama
sırasında toz oluşumu, toksik emisyonu ve yapılarından
kaynaklanan sürekli olmayan verim problemlerinden
dolayı ciddi dezavantajlara sahiptirler. Bu dezavantajları
ortadan kaldırmak için, toz içermeyen, granüler formda
flakslar geliştirilmiştir.
Özellikleri ve faydaları
Toz içermez
Düşük ilave oranı
Kolay uygulanabilir
Düşük duman çıkışı
Bütün alaşımlara uygulanabilir
Bütün ocaklara uygulanabilir
n
n
n
n
n
n
V
CO
L
ERA
Toz
Toplam katı parçacık
1.5
0.46
Toplam CI
0.73
0.72
F
11
3.4
NOX
-
-
SOX
8.5
1.6
0
241
105
GR ERAL
V
CO
V
CO
L
ERA
0
90
251
GR ERAL
V
CO
V
CO
L
ERA
2
67
651
GR ERAL
V
CO
* FOSECO, logosu ve COVERAL Vesuvius grup şirketlerinin Dökümhane Bölümünün ticari markasıdır ve ancak lisans alınarak kullanılabilir. Her hakkı saklıdır. Bu basım içinde yer alan hiçbir detay, yayımcının yazılı izni olmadan, kısmen ya da tamamen hiçbir şekilde kopyalanamaz, Uyarı: İzinsiz yapılan kopyalama, zarar ve hırsızlık kovuşturması için
dava açılmasına yol açacaktır. Bu kısım içinde yer alan bütün ifade, bilgi ve datalar bir kılavuz olarak yayımlanmıştır ve (üreticinin sahip olduğu pratik tecrübelere göre) doğru ve güvenilirdir. Ancak, ne üretici, ne yetkilisi, ne satıcısı ne de yayımcı aşağıdaki hususların tam, eksiksiz ve garanti olduğu konusunda hiçbir sorumluluk taşımaz: (1) eksiksiz/tam güvenilirlik (2) kullanılan ürünlerin üçüncü partinin haklarını çiğnemediği (3) yerel yasalara uygunluk için ilave güvenlik önlemi gerektirmeyeceği. Satıcı, üretici adına temsilcilik veya kontrat yapmaya yetkili değildir. Bütün satışlar, istenildiğinde temin edilebilen, üretici/satıcı arasındaki ilgili satış anlaşması şartlarına göre yapılmıştır. © Foseco International Limited 05/11.
02/2014 ·tr
Granüler
mg/m³ konsantrasyonu
Deneme prosedürü, parametreler ve bütün sonuçlarla
ilgili detaylı bilgi için Foundry Practice dergisi 247.
sayıya bakınız (2008).
Temizleme etkinliği
Uygulamalar
n Tane İnceltme
n Sodyum modifikasyonu
n Temizleme
n Cüruf alma/örtüleme
n Element giderme
COVERAL toz ilave orani: Metal ağırlığının %0,35’I
COVERAL GR ilave orani: Metal ağırlığının %0,10’u
Çevresel bakış
COMMITTED TO FOUNDRIES
Foseco Dökümhane Bölümü
Vesuvius İstanbul Refrakter San. ve Tic. A.Ş.
Gebze Organize Sanayi Bölgesi
1000 Cadde No:1022
41420 Çayırova / Kocaeli / Türkiye
Tel: +90 262 677 10 50
Fax: +90 262 677 10 60
www.foseco.com.tr
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
15
File Size
338 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content