close

Enter

Log in using OpenID

-. cl"\

embedDownload
T.C. MEZİTLİ KA YMAKAMLIGI İlçe Milli Etitim Müdürtütil (967617) Sayı
:45670646/604.011 3
24
5'89--
ni t014
Konu :Kurs Merkezleri Müdürler Toplantısı
.. ..., .. ..
~
.................................................................. MUDuRLU ... UNE Örgün ve Yaygın Eğitimi Destekleme ve Yerleştinne Kursları ile ilgili olarak İlçemiz
Kurs Merkezi Müdürleri ile 27/10/2014 Pazartesi günü saat 14.00'de Pakize Kokulu Anadolu
Lisesinde toplantı yapılması ile ilgili Müdürlük Makamının 24/10/2014 tarih ve 9576 sayılı
Oluru yazım ız ekinde gönderilmiştir..
Bilgilerinize rica ederim.
-. cl"\
.
~
Ahme
\
KIN
Müdüra.
Mildürü
Şube
EKLER: Olur ve Liste (2 sayfa) ~ ..wı.. ...._
@
MEztrLl ILÇE MIl.LI EGtrIM MÜDÜRLÜdü
Yeni Mah.O.M.KBulvart Mezitli Sanayii Sitesi Girişi Çelik AptKatı MEztrLİlMERS/N Tclefon:(324)3585464 Faks:(0324)3597444 ewposta:mez.ltli [email protected] web:http:ttmezitli.meb.gov.lr Aynntılı bilgi için iftihat: Hayat Boyu Öe;renme A CAPANI1FMtR T.C. MEZİTLl KAYMAKAMLIGI İlçe Milli Ejtitim Müdürlüiü (967617) IR4 IKı
Sayı :45670646.135/~~~ 2014
Konu: Kurs Merkezleri Müdürler Toplantısı
MÜDÜRLÜK MAKAMıNA
MEZ1TLİ
Örgiln ve Yaygm Eğitimi Destekleme ve Yerleştirme Kursları ile ilgili olarak İlçemiz
Kurs Merkezi Müdürleri ile 27/10/2014 Pazartesi günü saat 14.00'de Pakize Kokulu Anadolu
Lisesinde toplantı yapılacaktır.
Toplantıya ekli listede adı geçen Kurs Merkezi Müdürlerinin belirtilen tarih-saatte
ve toplantı süresince görevli izinli sayılmaları Müdürlüğümüzce uygun görülmektedir.
Makamlannızca
katılmaları
da uygun görüldüğü takdirde Olur'lannıza arz ederim.
JYLfUN
EKLER:
Liste (i say fa)
~""''''', @
MFJ:ITLlILÇE MILLI EGITIM MüDüRLüGO
Yeni
Mah.G.M.KBulvarı
Mezitli Sanayii Sitesi
Girişi Çelik AptKat:2 Mı-.ztTLliMERSİN
Telefon:(324).lS85464 Faks (0324 )3597444
e-posta:[email protected]
web: http://meıit1i ,meb.gov.tr
Aynntılı bilgi için irtibai: Hayat Boyu Öğrenme
Sııhe<::j' A CAPANDEMİR
MEZİTLİ İLÇESİNDEKİ KURS MERKEZİ OKULLARıMIZ S.NO
GÖREVYERİ
ADI-SOYADı
ı
AHMET HOCAOGLU ORTAOKULU
A. UFUK KAÇmA
1
DAULTEPE ATATÜRK ORTAOKULU BURHAN ALTUNBAŞAK
3
İMAM HATİP ORTAOKULU ABBAS ÜÇKARDEŞ
4
MEZLİTLİ BELEDİYE ORTAOKULU OSMANARI
S
VİRANŞEHİR 7S.YIL ORTAOKULU RESULYİGİT
6
TECE ORTAOKULU
SALİHÖZ
7
HALKEGİTİMİMERKEZİMÜDÜRLÜGÜ
ALİ TURNA
8
MEZİTLİ MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİsEsİ
FAHRİUGUR
9
MEZİTLİ ANADOLU İMAM HATİP LİsESİ ÖMERGÜRSOY
10 KUVULUK BELEDİYE ORTAOKULU HASANAŞKIN
11 şERİT FATİH SOYDAN ORTAOKULU NUSRET AKYÜZ
12 TEPEKÖY İLK/ORTAOKULU
ENGiN KAPLAN
13
FATMA ALİYE MESLEKİ VE TEKNİK
ANADOLU LİsESİ ATİLLA YILMAZ
14 MEZİTLİ KIZ ANADOLU İMAM HATİp LİsESİ
MEHMET EMİN BOYACI
LS
PAKİZE KOKULU ANADOLU LisESİ
BAYRAM ÇELİK
16
KALE ORTAOKULU SÜLEYMAN SÜZGON
17 MUHİTTiN DEVELİ ORTAOKULU 18 ZEKİ KOYUNCUOGLU ORTAOKULU
BEKİR Y AZGAN
----
-
MEHMET ÇELİK
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
1
File Size
92 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content