close

Enter

Log in using OpenID

2013-2014 Yaz Okulu Açılan Dersler

embedDownload
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
2014 YAZ OKULUNDA AÇILAN DERSLER
SIRA
NO
1
2
3
İnşaat Mühendisliği
İnşaat Mühendisliği
İnşaat Mühendisliği
INS301
INS304
INS308
Akışkanlar Mekaniği
Hidrolik
Bilgisayar Destekli Karayolu Projesi
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
İnşaat Mühendisliği
İnşaat Mühendisliği
İnşaat Mühendisliği
İnşaat Mühendisliği
İnşaat Mühendisliği
İnşaat Mühendisliği
Jeoloji Mühendisliği
Jeoloji Mühendisliği
Jeoloji Mühendisliği
Jeoloji Mühendisliği
Jeoloji Mühendisliği
Jeoloji Mühendisliği
Jeoloji Mühendisliği
Jeoloji Mühendisliği
Jeoloji Mühendisliği
Jeoloji Mühendisliği
Jeoloji Mühendisliği
Jeoloji Mühendisliği
Jeoloji Mühendisliği
Jeoloji Mühendisliği
Jeoloji Mühendisliği
Jeoloji Mühendisliği
Jeoloji Mühendisliği
Jeoloji Mühendisliği
INS310
INS403
INS404
INS405
INS408
INS409
JEO-105
JEO-106
JEO-108
KIM-620
JEO-204
JEO-205
JEO-208
JEO-209
JEO-211
JEO-212
JEO301
JEO302
JEO306
JEO307
JEO309
JEO402
JEO403
JEO404
Zemin Mekaniği
Bitirme Ödevi I
Bitirme Ödevi II
Su Getirme Kanalizasyon
Mühendislik Ekonomisi
Temel İnşaatı
Genel Mineraloji
Genel Jeoloji
Sistematik Mineraloji
Genel Kimya
Sedimantoloji
Jeokimya
Mağmatik Kayaç Petrografisi
Optik Mineraloji
Yapısal Jeoloji
Petroloji
Jeolojik Harita Bilgisi
Saha Jeolojisi
Endüstriyel Hammaddeler
Metamorfik Kayaç Petrografisi
Maden Yatakları
Sondaj Tekniği
Yeraltı jeolojisi
Bitirme Ödevi
28
29
30
31
32
33
34
Jeoloji Mühendisliği
Jeoloji Mühendisliği
Jeoloji Mühendisliği
Maden Mühendisliği
Jeofizik Mühendisliği
Jeofizik Mühendisliği
Jeofizik Mühendisliği
JEO406
JEO408
JEO411
MAD410
JFZ-204
JFZ-209
JFZ302
35
36
37
38
Jeofizik Mühendisliği
Jeofizik Mühendisliği
Jeofizik Mühendisliği
Jeofizik Mühendisliği
JFZ304
JFZ307
JFZ404
JFZ405
Baraj Jeolojisi
Fosil Yakıtlar
Maden Arama
Bitirme Projesi II
Mühendislik Matematiği II
Mühendislik Matematiği I
Elektrik ve Elektromanyetik
Prospesiyon
Mühendislik Jeofiziği
Jeofizikte Veri İşlem II
Jeofizik Yorumlama (E+S)
Jeomanyatizma
BÖLÜM
KOD
DERS
39
40
41
42
43
44
Jeofizik Mühendisliği
Çevre Mühendisliği
Çevre Mühendisliği
Çevre Mühendisliği
Çevre Mühendisliği
Tekstil Mühendisliği
JFZ406
KIM-603
CEV-203
CEV-204
CEV405
FIZ-125
Jeofizik Yorumlama (G+M)
Genel Kimya l
Çevre Mühendisliği Kimyası I
Çevre Mühendisliği Kimyası II
Bitirme Ödevi I
Fizik I
45
Tekstil Mühendisliği
FIZ-126
Fizik II
46
47
Tekstil Mühendisliği
Tekstil Mühendisliği
KIM-602
MAT-127
Genel Kimya
Matematik I
48
Tekstil Mühendisliği
MAT-128
Matematik II
49
50
Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği
Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği
EHM-101
EHM-201
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği
Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği
Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği
Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği
Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği
Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği
Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği
Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği
Bilgisayar Mühendisliği
Bilgisayar Mühendisliği
Bilgisayar Mühendisliği
Bilgisayar Mühendisliği
Bilgisayar Mühendisliği
Bilgisayar Mühendisliği
Bilgisayar Mühendisliği
Bilgisayar Mühendisliği
Bilgisayar Mühendisliği
Bilgisayar Mühendisliği
Makine Mühendisliği
Makine Mühendisliği
Makine Mühendisliği
Makine Mühendisliği
Makine Mühendisliği
Makine Mühendisliği
Makine Mühendisliği
Makine Mühendisliği
Maden Mühendisliği
EHM-205
EHM-206
EHM-209
EHM-210
EHM303
EHM323
EHM341
EHM342
BIL-102
BIL-103
BIL-202
BIL-204
BIL-207
BIL-209
BIL-211
BIL301
BIL307
BIL308
MAK-202
MAK-204
MAK-205
MAK-209
MAK302
MAK303
MAK308
MAK415
ING-101
79
Maden Mühendisliği
ING-102
Lineer Cebir
Mühendisler İçin Diferansiyel
Denklemler
Devre Analizi I
Devre Analizi II
Elektromanyetik Teori
Elektromanyetik Dalgalar
Olasılık ve Random Değişkenler
Güç Electroniği
Sistem Analizi
Otomatik Kontrol
Ayrık Matematik
Bilgisayar Mühendisliğine Giriş
Elektronik Devreler
Lojik Devreler II
Lojik Devreler I
Programlama Dilleri II
Veri Yapıları ve Algoritmaları
Mikroişlemciler
Yazılım Mühendisliği
Web Teknolojileri ve Programlama
Dinamik
Elektrik-Elektronik Bilgisi
Sayısal Çözümleme
Termodinamik
Enerji Teknolojileri II
Enerji Teknolojileri I
Makine Teorisi ve Dinamiği
MT2- Takım Tezgahları
İngilizce I (Hazırlık Eğitimine Tabi
Olmayan Öğrenciler İçin)
İngilizce II (Hazırlık Eğitimine Tabi
80
81
82
83
Çevre Mühendisliği
Çevre Mühendisliği
Çevre Mühendisliği
Çevre Mühendisliği
HAZ-001
ATA-160
ATA-260
ING-111
84
Çevre Mühendisliği
ING-112
85
86
Çevre Mühendisliği
Çevre Mühendisliği
TUR-170
TUR-270
Olmayan Öğrenciler İçin)
Hazırlık Sınıfı
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II
İngilizce I (Hazırlık Eğitimine Tabi
Olan Öğrenciler İçin)
İngilizce II (Hazırlık Eğitimine Tabi
Olan Öğrenciler İçin)
Türk Dili I
Türk Dili II
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
9
File Size
217 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content