close

Enter

Log in using OpenID

embedDownload
ÖRNEK 5.3
Örnek 5.2 ’deki kesit ve malzeme özellikleri
Bilinen :
h = 50 cm , bw = 30 cm
d = 47 cm , d = 3 cm
Malzeme: C20 ve S420 ( fcd =130 ve fyd = 3650 kgf/cm2 )
As = 15,71 cm2 (520)
[  = 0,0111 ]
As’ = 12,57 cm2 (420)
[ ’ = 0,0089 ]
İstenen : Taşıma gücü momenti, Mr =?
Çözüm :
      '
f yd
f cd
Örnek 5.2 ’den,
 0, 062
 c  0,118
d ' / d  0,064
bulunmuştu.
 c  0,118  0, 062
Bu durumda basınç donatısı akmayacaktır.
Örnek 5.2’den, b = 0,0160
Genel çözüm için, ilgili denklemlerden yararlanılacaktır.
( Es = 2.106 kgf/cm2 ),
c  d'
c3
 s  0,003
Es  6000
c
c
'
( kgf / cm 2 )
Bu değer denge denklemdeki yerine konarak; denklem, c için çözülürse,
0,85 f cd bw k1c  As  s  As f yd  0
'
'
c3
 15, 71 3650  0
0,85  130  30  0,85c  12,57  6000 
c
226260
2817, 75c  75420 
 57341  0
c
226260
2817, 75c 
 18079
c
2817, 75c 2  226260  18079c
c 2  6, 42c  80,30
c 2  6, 42c  80,30  0
6, 42  6, 422  4  80, 30
c1,2 
2
c1  12, 73
c2  6, 31 cm
 s '  6000
uygun sonuç
6,31  3
 3147 kgf / cm 2  3,15 t / cm 2
6,31
İlgili denklemden,

s '  
3,15 


'
0,
0111
0,
0089



 0, 0034  b  0, 0160 “Denge altı”

 

3, 65 
f yd  

[Denklem (5.22)’den]
0,85 x6,31 

M r  0,85 x0,13 x30 x0,85 x6,31 47 
  12,57 x3,15 x 44  2530 tcm
2


Görüldüğü gibi; bu örnek ile Örnek:5.2 arasındaki tek
fark, basınç donatısının % 147 artırılmasıdır.
Basınç donatısındaki bu büyük artış,
momentini ancak % 5 artırmaktadır.
taşıma
gücü
Çünkü akma gerilmesine ulaşmayan basınç donatısının
taşıma gücüne katkısı az olmaktadır.
Ancak, daha önce bahsedilen bazı olumlu etkileri vardır.
Çizelge ile Çözüm:
   / f cd  0, 0111/ 0,13  0, 085
   / f cd  0, 0089 / 0,13  0, 068
'
'
d ' / d  0, 050 Çiz:3.34 den K ' f cd  3,395 ,  s'  3,376 t / cm2  f yd
d ' / d  0, 075 Çiz:3.35 den K ' f cd  3, 475 ,  s'  2,997 t / cm2  f yd
Doğrusal oranlama ile:
d ' / d  0, 064 için K ' f cd  3, 44 ,  s'  3,19 t / cm2  f yd
bw d 2
30.47 2
Mr  '
f cd 
0,13  2504 tcm
K f cd
3, 44
Not: Sonuçlar arasındaki küçük fark,
çizelgelerdeki değerlerin virgülden sonra iki hane alınmasından ve
doğrusal oranlamadaki yuvarlama hatalarından kaynaklanmaktadır.
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
5
File Size
101 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content