close

Enter

Log in using OpenID

Bahçeköy Gezisi - Su Ürünleri Fakültesi

embedDownload
Tarih ve Sayı: 03/02/2015-35239
*BEKV31Z59*
T.C.
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı
İVEDİ
Sayı :53891476-399Konu :Bahçeköy Gezisi
SU ÜRÜNLERİ FAKÜLTESİ DEKANLIĞINA
Uluslararası öğrencilerimize yönelik olarak, 12.02.2015 Perşembe günü Orman
Fakültesi Atatürk Arboretumu – Bahçeköy kampüsüne gezi düzenlenecektir. Ulaşım ücretsiz
olup, katılmak isteyen öğrencilerimizin 10.02.2015 tarihine kadar Uluslararası Öğrenci Ofisine
kayıt yaptırmaları gerekmektedir.
Biriminizde öğrenim gören, uluslararası öğrencilerinize duyurulması hususunda
bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.
Program:
10: 30 Beyazıt kampüsünden hareket
11.15- Orman Fakültesine varış
11.15-12.00- Orman Fakültesinde tanışma, fakülte kampüsünü gezi vs.
12:00-13.00- Öğle yemeği
13.00- 15.00- Atatürk Arboretumu Gezisi
15.00- Beyazıt kampüsüne hareket
e-İmzalı
Prof. Dr. Recep GÜLOĞLU
Rektör a.
Rektör Yardımcısı
Adres: Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı Uluslararası Öğrenci Ofisi İstanbul
Üniversitesi Beyazıt Yerleşkesi İktisat Fakültesi Ek Bina yanı Taş Odalar, No: 26 Beyazıt
DAĞITIM
Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi Dekanlığı
Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Dekanlığı
Diş Hekimliği Fakültesi Dekanlığı
Eczacılık Fakültesi Dekanlığı
Edebiyat Fakültesi Dekanlığı
Fen Fakültesi Dekanlığı
Doğrulamak İçin:http://194.27.128.66/envision.Sorgula/Validate_Doc.aspx?V=BEKV31Z59
Ayrıntılı bilgi için irtibat : Erol PARLAK Dahili : 12350
İstanbul Üniversitesi Merkez Kampüsü 34452 Beyazıt/İstanbul
Tel : 0212 440 00 00 Fax : 0212 440 00 48
e-posta : [email protected] Elektronik Ağ : http://ogrenci.istanbul.edu.tr
Bu belge 5070 sayılı Elektronik İmza Kanununun 5. Maddesi gereğince güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.
*BEKV31Z59*
T.C.
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı
Florence Nıghtıngale Hemşirelik Fakültesi
Dekanlığı
Hasan Âli Yücel Eğitim Fakültesi Dekanlığı
Hukuk Fakültesi Dekanlığı
İktisat Fakültesi Dekanlığı
İlahiyat Fakültesi Dekanlığı
İletişim Fakültesi Dekanlığı
İstanbul Tıp Fakültesi Dekanlığı
İşletme Fakültesi Dekanlığı
Mühendislik Fakültesi Dekanlığı
Orman Fakültesi Dekanlığı
Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanlığı
Siyasal Bilgiler Fakültesi Dekanlığı
Su Ürünleri Fakültesi Dekanlığı
Veteriner Fakültesi Dekanlığı
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü
Müdürlüğü
Avrasya Enstitüsü Müdürlüğü
Deniz Bilimleri ve İşletmeciliği Enstitüsü
Müdürlüğü
Eğitim Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü
Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü
Sağlık Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü
Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü
Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu
Müdürlüğü
Devlet Konservatuvarı Müdürlüğü
Hukuk Fakültesi Adalet Meslek Yüksekokulu
Müdürlüğü
Ormancılık Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
Müdürlüğü
Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu
Müdürlüğü
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
Müdürlüğü
Yabancı Diller Bölümü Başkanlığı
Dil Merkezi Başkanlığı
Ulaştırma ve Lojistik Yüksekokulu
Müdürlüğü
Veteriner Fakültesi Meslek Yüksekokulu
Müdürlüğü
Doğrulamak İçin:http://194.27.128.66/envision.Sorgula/Validate_Doc.aspx?V=BEKV31Z59
Ayrıntılı bilgi için irtibat : Erol PARLAK Dahili : 12350
İstanbul Üniversitesi Merkez Kampüsü 34452 Beyazıt/İstanbul
Tel : 0212 440 00 00 Fax : 0212 440 00 48
e-posta : [email protected] Elektronik Ağ : http://ogrenci.istanbul.edu.tr
*BEKV31Z59*
T.C.
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı
Güvenlik ve Koruma Bilimleri Meslek
Yüksekokulu Müdürlüğü
İşletme Fakültesi İşletme İktisadı Enstitüsü
Müdürlüğü
Doğrulamak İçin:http://194.27.128.66/envision.Sorgula/Validate_Doc.aspx?V=BEKV31Z59
Ayrıntılı bilgi için irtibat : Erol PARLAK Dahili : 12350
İstanbul Üniversitesi Merkez Kampüsü 34452 Beyazıt/İstanbul
Tel : 0212 440 00 00 Fax : 0212 440 00 48
e-posta : [email protected] Elektronik Ağ : http://ogrenci.istanbul.edu.tr
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
199 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content