close

Enter

Log in using OpenID

2016 akademik yılı (güz/bahar)

embedDownload
T. C.
DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ
DIŞ İLİŞKİLER KOORDİNATÖRLÜĞÜ
2015 – 2016 AKADEMİK YILI (GÜZ/BAHAR)
ERASMUS+ ÖĞRENCİ ÖĞRENİM HAREKETLİLİĞİ
BAŞVURU DUYURUSU
Önemli!!! Lütfen aşağıda yazan bilgileri dikkatle okuyunuz.
Bu dökümanda sırasıyla;





Başvuru Kriterleri
Başvuru Sırasında Gerekli Belgeler
Seçim Kriterleri
2015-2016 Akademik Yılı için Hibe Miktarları
2015-2016 Erasmus+ Öğrenim Hareketliliği Seçim Takvimi
kısımları bulunmaktadır.
BAŞVURU KRİTERLERİ
1- Erasmus+ Öğrenci Öğrenim Hareketliliği Programı’na başvuracak öğrencilerin,
Dumlupınar Üniversitesi’nde bir yükseköğretim programına en az bir akademik yıl süre ile
kayıtlı olmuş olmaları gerekmektedir. 2014-2015 Akademik Yılı’nda kayıt olmuş öğrenciler
(Hazırlık öğrencileri hariç), 2015-2016 Akademik Yılı’nda faydalanmak üzere bu programa
başvuru yapabilirler.
2- Ön lisans ve Lisans öğrencilerinin, en az 2.20/4.00 genel akademik ortalamaya sahip
olmaları gerekmektedir. Öğrencinin alttan dersi olması programdan faydalanmasına engel
değildir. Yatay ve dikey geçişle başka bir yükseköğretim kurumundan geçiş yapmış ve henüz
Dumlupınar Üniversitesi’nde bir not ortalaması oluşmamış öğrenciler için geldikleri
yükseköğretim kurumundan aldıkları son transkriptte yer alan not ortalaması dikkate alınır.
3- Yüksek Lisans ve Doktora öğrencilerinin, en az 2.50/4.00 genel akademik ortalamaya sahip
olmaları gerekmektedir. Öğrencinin alttan dersi olması programdan faydalanmasına engel
değildir. Henüz transkripti oluşmamış öğrenciler için bir önceki yükseköğretim kademesinde
alınan mezuniyet notu dikkate alınır.
4- Öğrenci kendi isteğine bağlı olarak, son 3 yıl içerisinde alınmış “Üniversitelerarası Dil
Sınavı (ÜDS)” veya “Kamu Personeli Dil Sınavı (KPDS)”, “Yabancı Dil Sınavı (YDS)
notunu başvuru sırasında DPÜ Dış İlişkiler Ofisi’ne teslim etmesi durumunda, sınavdan elde
etmiş olduğu puan, istenilen puan barajı için yeterli ise; Yazılı Dil Sınavı puanı yerine
sayılacak ve yapılacak olan Yazılı Dil Sınavı’ndan muaf olabilecektir. Bu belge teslim
edildiği takdirde öğrenci sadece Yazılı Dil Sınavı’na girmeyecektir; fakat Sözlü Dil Sınavı’na
girmek zorundadır.
5- Başvuru yapabilmek için, http://erasmus.dpu.edu.tr adresinde yayınlanmış olan,
Üniversitemizin yurtdışındaki yükseköğretim kurumları ile yapmış olduğu ikili anlaşmalar
1
listesinde, öğrenim görmüş olduğunuz bölüme ait bir ikili anlaşma ve bu anlaşmaya ait yeterli
kontenjan olması gerekmektedir.
6- Başvuru yapmak için http://erasmus.dpu.edu.tr adresini ziyaret ediniz ve online başvuru
sistemi üzerinden başvurunuzu gerçekleştiriniz. Başvurunuzu tamamlamadan önce web
sitemizde yer alan “Online Başvuru Kılavuzu”nu dikkatlice okuyunuz. Başvurunuzu
tamamladıktan sonra “Başvuru Formu”nuzun çıktısını alınız ve Erasmus Koordinatörünüzün
kontrol etmesini ve imzalamasını sağlayınız.
7- Başvurunuzu tamamlamak için aşağıdaki listede bulunan belgelerin tamamını 13 Mart
2015 Cuma günü mesai bitiminden önce (17:00) Rektörlük Binası’ndaki DPÜ Dış İlişkiler
Ofisi’ne teslim ediniz. Belgelerinizi teslim etmeden, sadece online başvuru sistemi üzerinden
gerçekleştirdiğiniz başvurular kabul edilmeyecektir.
BAŞVURU SIRASINDA GEREKLİ BELGELERİ
a) Online Başvuru Formu (Bölüm Erasmus Koordinatörü’nce imzalı)
b) Öğrenci Belgesi
c) Transkript / Not Dökümü* (en son dönemi de içine alan güncel)
(*Genel Akademik Not ortalaması Lisans öğrencileri için 4.00 üzerinden en az 2.20,
Yüksek Lisans ve Doktora öğrencileri için en az 4. 00 üzerinden en az 2.50 olmalıdır.)
d) Niyet Mektubu (Neden Erasmus+ Öğrenci Öğrenim Hareketliliği Programı’ndan
faydalanmak istediğinizi anlatan ve bir A4 kâğıdını aşmayan İngilizce yazılmış bir
kompozisyon)
e) Eğer Yazılı Dil Sınavı’ndan muaf olmak isteniyor ise; son 3 yıl içerisinde girilmiş
KPDS veya ÜDS/YDS Sonuç Belgesi
8- Erasmus+ Öğrenci Öğrenim Hareketliliği veya Mevlana Değişim Programı kapsamında
başvuru döneminde yurtdışında olup da, 2015-2016 Akademik yılı Erasmus+ Öğrenci
Öğrenim Hareketliliği’ne başvurmak isteyen öğrencilerimizin gitmeden önce programlara
katılmak için elde etmiş oldukları yazılı dil sınav puanları, mevcut dil barajını sağlıyorsa
kullanılacaktır; sözlü dil sınavına ise online olarak katılacaklardır. Farabi Değişim Programı
kapsamında 2014-2015 Akademik Yılı Bahar Dönemi’nde misafir olunan Üniversitede
öğrenim gören öğrencilerimizin ise; Yabancı Dil Sınavları için sitemizde ilan edilen tarihlerde
Üniversitemizde olmaları ve sınavlara katılmaları gerekmektedir.
9- Başvuru sırasında yaşamış olduğunuz sorunları [email protected] e-posta adresine iletebilir
veya 0 274 265 2031 / 1040-1042-1043 telefon numaralarına bildirebilirsiniz.
2
SEÇİM KRİTERLERİ
1. Son başvuru tarihinden önce belgelerini eksiksiz bir şekilde tamamlayan ve başvuru
şartlarını yerine getiren öğrenciler, 16 Mart 2015 Pazartesi gününden sonra sitemizde ilan
edilecek tarih ve yerde yapılacak olan yazılı dil sınavına girerler.
2. Yazılı dil sınavından yeterli puanı alan öğrenciler 16 Mart 2015 Pazartesi gününden sonra
sitemizde ilan edilecek tarih ve yerde yapılacak olan sözlü dil sınavına girerler.
Öğrencilerin bu sınavlardan başarılı olabilmeleri için almaları gereken puanlar aşağıdaki
tabloda açıklanmıştır.
Toplam Puan
Puan Barajı
Yazılı Sınav
100
50
İngiliz Dili ve
Edebiyatı için Puan
Barajı
70
Sözlü Sınav
100
-
-
3. Yabancı dil puanı hesaplanırken yazılı dil puanının % 80’i ve sözlü dil sınavının %20’si
alınacaktır.
4. Yapılan dil sınavları sonucunda başarılı olan öğrencilerin 100 puan üzerinden almış
oldukları dil puanlarının %50 si ve genel akademik ortalamalarının 100’lük sistemdeki
karşılıklarının %50 si alınarak genel başarı puanları hesaplanır.
5. Akademik başarı ve yabancı dil sonucu ortalamasına ilave olarak; aynı öğrenim kademesi
içerisinde daha önce Hayatboyu Öğrenme Programı veya Erasmus+ kapsamında
hareketlilikten yararlanmış öğrencilerin akademik başarı ve yabancı dil puanı ortalamaları
hesaplanırken, daha önce yararlanılan her bir faaliyet için (öğrenim-staj ayrımı yapılmaksızın)
10’ar puan azaltma uygulanır.
*
2015/2016 akademik yılı başvurularını değerlendirmede kullanılacak değerlendirme
ölçütleri ve ağırlıklı puanlar şunlardır:
Akademik başarı düzeyi : %50
Dil seviyesi : %50
Daha önce yararlanma : -10 puan (Toplam 100 puan üzerinden)
6. Öğrenciler kendi bölümleri içerisinde genel başarı puanı en yüksek olandan en düşük olana
doğru sıralanırlar ve başvuru sırasında belirtmiş oldukları üniversitelerin kontenjanları ve
tercih sıraları göz önünde bulundurularak, Erasmus+ Değişim Programı kapsamında
gidecekleri üniversitelere yerleştirilirler.
7. Bu işlem sonucunda bir üniversiteye yerleşen adaylara, Ulusal Ajans tarafından
Dumlupınar Üniversitesi’ne 2015/2016 Akademik Yılı’nda Öğrenci Hareketliliği için
kullanılmak üzere tahsis edilecek olan hibenin dağıtımı yapılacaktır. Bu dağıtım sonucunda
hibenin bütün öğrencilere yeterli olmaması durumunda, hibeler Fakülte ve Bölümler arasında
eşitlik sağlanacak şekilde mümkün olduğunca fazla öğrenciye dağıtılır. Hibenin yeterli
olmadığı öğrenciler “Hibe Yetersiz” olarak ilan edilir ve bu öğrenciler isterlerse Hibesiz
Hareketlilikten faydalanabilirler.
3
2015-2016 AKADEMİK YILI İÇİN HİBE MİKTARLARI
Hayat
Pahalılığına
göre Ülkeler
1. Grup
Progra
m
Ülkeleri
2. Grup
Progra
m
Ülkeleri
3. Grup
Progra
m
Ülkeleri
Hareketlilikte Misafir Olunan
Ülke
Avusturya, Danimarka,
Finlandiya, Fransa, İrlanda,
İtalya, Lihtenştayn, Norveç, İsveç,
İsviçre,
Birleşik Krallık
Belçika, Hırvatistan, Çek
Cumhuriyeti, Kıbrıs Rum Kesimi,
Almanya, Yunanistan, İzlanda,
Lüksemburg, Hollanda, Portekiz,
Slovenya, İspanya, Türkiye
Bulgaristan, Estonya, Macaristan,
Letonya, Litvanya, Malta,
Polonya, Romanya, Slovakya,
Makedonya
Aylık Öğrenci
Öğrenim Hibesi
(€)
Aylık Öğrenci
Staj Hibesi
(€)
500
600
400
500
300
400
SEÇİM TAKVİMİ
Başvuruların Başlaması
23 Şubat 2015 (08:00)
Başvuruların Bitişi
13 Mart 2015 (17:00)
Yazılı Sınavın Yapılacağı Yerlerin İlan Edilmesi
16 Mart 2015 (17:00)
Yazılı ve Sözlü Yabancı Dil Sınavları
16 Mart 2015 Tarihinden
itibaren Sitemizde İlan
Edilecektir.
DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ
DIŞ İLİŞKİLER OFİSİ
Evliya Çelebi Yerleşkesi (Rektörlük Binası, Giriş Kat)
Web: http://erasmus.dpu.edu.tr | E-posta: [email protected] | Tel: 0 274 265 2031 / 1040-10421043 | Fax: 0 274 265 213
4
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
382 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content