close

Enter

Log in using OpenID

2014-2015 Erasmus+ Takvimi - Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi

embedDownload
MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ
Uluslararası İlişkiler Koordinatörlüğü
2015/2016 AKADEMİK YILI
ERASMUS+ TAKVİMİ
(ÖĞRENCİ HAREKETLİLİĞİ)
TARİH
İÇERİK
16 ŞUBAT 2015
PAZARTESİ
2015/2016
ERASMUS+
öğrenci
başvurusu
BAŞLANGIÇ tarihi (Güz ve Bahar Dönemi için).
(Öğrenciler başvurularını ilanın ekinde bulunan
Erasmus Başvuru Formu ile yapacaklardır. Ayrıca
dilekçe ile birlikte son (2015 Şubat ayında alınmış
olan) transcriptlerini de getireceklerdir.
28 ŞUBAT 2015
CUMA
2015/2016 ERASMUS+ öğrenci başvurusu BİTİŞ tarihi.
2 MART 2015
PAZARTESİ
Sınav yeri ve saatinin üniversitemiz ana sayfasında ilan
edilmesi
13 MART 2015
CUMA
Sınav sonuçlarının değerlendirilmesi ve sonuçların Web
sayfasında ilan edilmesi.
19 MART 2015
PERŞEMBE
SAAT: 14.00
FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ 2 No'lu
KONFERANS SALONU
23 MART 2015 PAZARTESİ
GÜNÜNDEN
03 NİSAN 2015 CUMA
GÜNÜNE KADAR
6-10 NİSAN 2015
Aday Asil Erasmus+ öğrencilerine
toplantısı. KATILIM ZORUNLUDUR!
bilgilendirme
Aday Asil Erasmus+ öğrencilerinin başvuru evraklarını
temin
etmeleri
ve
başvuru
belgelerini
Koordinatörlüğümüze teslim etmeleri. 3 Nisan
tarihinden sonra evrak teslim eden Erasmus+ aday asil
öğrencileri haklarından feragat etmiş sayılacaklardır.
2015/2016 Aday Asil Erasmus+ Öğrencilerimizden
Evraklarını Teslim Etmeyip vazgeçmiş olanların
yerine seçilen Erasmus+ Aday Asil Öğrencilerinin
evraklarını teslim etmeleri için tarih aralıkları
NOTLAR:
1-Erasmus öğrenci seçimleri 2014–2015 Erasmus Uygulama El Kitabı’ nda belirtilen esaslara
göre yapılacaktır.
2-Erasmus Öğrencisi olabilmek için asgari şartlar:
 Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi’ ndeki örgün eğitim kurumlarından birinde bir yüksek
öğretim programına kayıtlı tam zamanlı öğrenci olmak,
 Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
 Başka ülkelerin vatandaşı olmakla birlikte Türkiye’deki yükseköğretim kurumlarında
kayıtlı öğrenci olmak
 Önlisans ve lisans öğrencileri için akademik not ortalamasının en az 2.20/4.00 ya da
72/100 olması,
 Yüksek lisans ve doktora öğrencileri için akademik not ortalamasının en az 2.5/4.00
ya da 75/100 olması gerekmektedir.
3-Seçilen Erasmus öğrencilerine yurt dışında geçirdikleri öğrenim süreleri için verilecek aylık
maddi destek miktarı tabloda görülebilir.
Hayat pahalılığına
göre ülke türleri
Hareketlilikte Misafir Olunan Ülkeler
Aylık Öğrenci
Öğrenim
Hibesi (€)
Aylık
Öğrenci
Staj
Hibesi (€)
1. Grup Program
Ülkeleri
Avusturya, Danimarka, Finlandiya, Fransa,
İrlanda, İtalya, Lihtenştayn, Norveç, İsveç,
İsviçre, Birleşik Krallık
500
600
2. Grup Program
Ülkeleri
Belçika, Hırvatistan, Çek Cumhuriyeti, Kıbrıs
Rum Kesimi, Almanya, Yunanistan, İzlanda,
Lüksemburg, Hollanda, Portekiz, Slovenya,
İspanya, Türkiye
400
500
3. Grup Program
Ülkeleri
Bulgaristan, Estonya, Macaristan, Letonya,
Litvanya, Malta, Polonya, Romanya,
Slovakya, Makedonya
300
400
4-Kendi maddi imkânları ile hareketlilikten faydalanmak isteyen öğrenciler maddi destekten
feragat edebilirler. Bu durumda hareketlilikten hibesiz olarak faydalanabilirler. Hibesiz
gitmek isteyen öğrenciler seçim sürecinde İngilizce sınavına tabidirler.
5-Daha önce Erasmus öğrenim hareketliliğinden faydalanmış öğrenciler
HİBESİZ olarak faydalanabilecektir.
2. öncelikli ve
6-Başvuruları değerlendirmede kullanılacak değerlendirme ölçütleri ve ağırlık puanları
şunlardır:
 Akademik başarı düzeyi :%50
 Dil seviyesi :%50
 Daha önce yararlanma : -10 puan (Toplam 100 puan üzerinden)(4’lük sisteme göre
-0,4)
7-Öğrencinin disiplin cezası alması veya alttan dersi olması gibi sebepler Erasmus+
programından faydalanmasına engel değildir.
8-Kontenjanlar Ulusal Ajans’ın vereceği bütçeye ve yapılan anlaşmalardaki öğrenci
sayılarına göre belirlenecek olup; her bölüm için birer de engelli öğrenci kontenjanı
bulunacaktır.
9-Kontenjanlar aşağıdaki tabloda belirtilmiştir. Belirtilen kontenjanlara yapılan başvurular
yetersiz
olduğu
takdirde,
kontenjanlar
daha
fazla
başvurunun
olduğu
Bölüm/Program/Anabilim Dalına aktarılacaktır. Seçilen öğrenciler Aday Asil Erasmus+
Öğrencisi olarak adlandırılacaktır.
10-Söz konusu ilan 1 Haziran 2015 – 30 Eylül 2016 tarihleri arasında gerçekleştirilecek
faaliyetleri kapsamaktadır.
12-Daha önce Erasmus öğrenim ya da staj hareketliliğinden faydalanmış öğrencilerimiz
lisans, yüksek lisans ve doktora kademelerinde her bir kademe için faaliyetten toplam
faydalanma süresi 12 ayı geçmeyecek şekilde tekrar hareketlilikten faydalanabilirler. 2. kez
faaliyete katılmak isteyen öğrencilerimiz faaliyetten faydalanmamış öğrencilerle aynı seçim
kriterlerine tabi olacaklardır. Örneğin lisans öğrenimi sırasında bir kez Erasmustan
faydalanmış ve 6 aylık değişim yapmış bir öğrenci lisans öğreniminde diğer gerekli şartları
sağlamak koşuluyla tekrar başvuru yapabilir ve 6 ay daha değişim gerçekleştirebilir.
13-Öğrencilerin, hareketliliğe başladıktan sonra kendi istekleriyle (mücbir sebep olmaksızın)
hareketliliklerini sona erdirmeleri halinde, öğrenciye ödenmiş bulunan hibe varsa geri talep
edilir. Bu öğrenciler, aynı öğrenim kademesi içinde tekrar Erasmus öğrenim
hareketliliğinden yararlanamazlar.
14- Başvuru formunda Üniversite tercihlerinizi yaparken lütfen 30 AKTS kredisi
almanızın zorunlu olduğunu göz önünde bulundurup; seçeceğiniz Üniversitelerin ders
kataloglarını mutlaka inceleyiniz!
DİKKAT! Erasmus + döneminde kurumlararası anlaşmalar yeni bir biçim kazanmıştır.
İmzalanan anlaşmalarda, karşılıklı kontenjanların yanında en önemli unsurların başında “Dil
Yeterlilikleri” gelmektedir. Yararlanıcı adayları, üniversite seçimlerini yaparken gitmeyi
planladıkları üniversitedeki öğretim dillerinin neler olduğuna ve bunlar için talep edilen asgari
yeterlilik seviyelerine son derece dikkat etmelidirler.
2015-2016 Erasmus+ Uygulama El Kitabı henüz yayınlanmadığından, öğrenim
hareketliliği
ile
ilgili
uygulama
esaslarında
oluşabilecek
değişiklikler
erasmus.mehmetakif.edu.tr adresinden ayrıca duyurulacaktır.
ÖNEMLİ NOT: Tüm belge ve bilgiler eksiksiz olarak hazırlanarak teslim edilmelidir. Eksik
belge ve bilgilerle yapılan başvurular geçerli sayılmayacaktır
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
2
File Size
236 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content