close

Enter

Log in using OpenID

1.bölge

embedDownload
ÖZGEÇMİŞ
1.
Adı Soyadı: Ömer Miraç Yaman
2.
Ünvanı: İstanbul Üniversitesi Sosyal Hizmet Bölümü Öğretim Üyesi (Yrd.Doç.Dr.)
3.
Öğrenim Durumu:
Derece
Alan
Üniversite
Yıl
Lisans
Sosyoloji
İstanbul
2003
Y. Lisans
Sosyoloji
Selçuk
2007
Doktora
Sosyoloji
Sakarya
2012
Ömer Miraç YAMAN İstanbul’da doğdu. 1999 yılında Yunus Emre Süper Lisesi’nden
mezun oldu. Lisans eğitimini İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyoloji
Bölümü’nde 2003 yılında, Yüksek Lisans eğitimini ise Selçuk Üniversitesi Edebiyat
Fakültesi Sosyoloji Bölümü’nde 2007 yılında tamamladı. Sakarya Üniversitesi Edebiyat
Fakültesi Sosyoloji Doktora eğitimine 2008 yılında başladı ve 2012 yılında tamamladı.
2009 yılından bu yana Yalova Üniversitesi Sosyal Hizmet Bölümü’nde Öğretim Üyesi
olarak görev yapmaktadır. 2010 yılında "Türkiye Gençlik Çalışmaları Bibliyografyası 19232010" ve 2013 yılında "Apaçi Gençlik: Gençlerin Toplumsal Davranış ve Yönelimleri
İstanbul'da 'Apaçi' Altkültür Grupları Üzerine Nitel Bir Çalışma" adlı çalışmaları
yayınlanmış olan Yaman; gençlik, kentleşme, aile, yoksulluk, madde bağımlılığı, göç ve
sosyal yardımlaşma, alt kültür konularında çalışmalarına devam etmektedir.
4.
Yayınlar
Uluslararası Dergilerde Yayınlanan Makaleler
1) Yaman, Ömer Miraç, Türkiye’de Gençlik Sosyolojisi Çalışmalarına Dair Bibliyografik Bir
Değerlendirme, Alternatif Politika, Cilt:5, Sayı:2, Eylül 2013, 114-138.
2) Yaman, Ömer Miraç-Akyurt, M. Ali, Sosyal Hizmete Kültürel Yaklaşım: 2011 Van
Depremi Örneği, İstanbul Üniversitesi Sosyoloji Dergisi, Sayı:26, 2013, s.105-144.
Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan Ve Bildiri Kitabında (Proceedings) Basılan
Bildiriler
1) Yaman, Ömer Miraç-Kesgin, Bedrettin, Esnek Piyasalar ve En Alttaki Yoksullar Olarak
Engelli Kadınlar, Uluslar arası Kör ve Az Gören Kadınların Mesleki Eğitimi, Mesleki
Rehabilitasyonu, İstihdamı ve Sosyal Hayata Uyum Sempozyumu, Türkiye Körler
Federasyonu, Ankara, 2011.
Yazılan Ulusal Kitaplar Veya Kitaplarda Bölümler
1) Yaman, Ömer Miraç, Türkiye Gençlik Çalışmaları Bibliyografyası 1923-2010, Gençlik
ve Spor Genel Müdürlüğü Gençlik Hizmetleri Daire Başkanlığı Kültür Yayınları, Ankara,
2010.
2) Yaman, Ömer Miraç-Akyurt, M. Ali, “Türk Sosyologlarının Kent Sosyolojisi
Çalışmaları”, Kent Sosyolojisi içinde, Ed. Köksal Alver, Hece, Ankara, 2012.
3) Yaman, Ömer Miraç, Esenler’de Yoksul Gençlerin Mekanları: Hal, Tekstil Atölyeleri ve
Kafeler, Göç, Kentleşme ve Aidiyet Ekseninde Esenler’I Anlamak içinde, Ed. Murat
Şentürk, Esenler Belediyesi Şehir ve Düşünce Merkezi Şehir Yayınları, İstanbul, Aralık
2012.
4) Yaman, Ömer Miraç, Apaçi Gençlik -Gençlerin Toplumsal Davranış ve Yönelimleri:
İstanbul'da 'Apaçi' Altkültür Grupları Üzerine Nitel Bir Çalışma-, Açlılımkitap, İstanbul,
Mart 2013.
5) Ed. Yaman, Ömer Miraç Yaman-Şentürk, Murat, Esenler’de Sosyal Politika
Uygulamaları, Esenler Belediyesi Şehir ve Düşünce Merkezi Şehir Yayınları, İstanbul,
Ocak 2013.
6) Yaman, Ömer Miraç, Bir Kavga Sosyolojisi Denemesi: Kentin Yoksul Mahallelerinde
Gençlik ve Suç İlişkisi, Esenler’de Sosyal Politika Uygulamaları içinde, Ed. Yaman,
Ömer Miraç Yaman-Şentürk, Murat, Esenler Belediyesi Şehir ve Düşünce Merkezi
Şehir Yayınları, İstanbul, 2013.
7) Yaman, Ömer Miraç-Kesgin, Bedrettin, Sosyal Politikada Sosyal Güvensizliğe Karşı
Sığınılacak Son Liman Aile mi?. Esenler’de Sosyal Politika Uygulamaları içinde, Ed.
Yaman, Ömer Miraç Yaman-Şentürk, Murat, Esenler Belediyesi Şehir ve Düşünce
Merkezi Şehir Yayınları, İstanbul, 2013.
8) Ed. Yaman, Ömer Miraç Yaman-Babacan, Abdurrahman, Kuşku Çağından Uygar
Barbarlığa, Pınar Yayınları, İstanbul, 2014.
9) Yaman, Ömer Miraç-Babacan, Abdurrahman, Kuşku Çağından Uygar Barbarlığa BatıABD-Dünya Siyaseti-Demokrasi, Kuşku Çağından Uygar Barbarlığa içinde, Ed. Yaman,
Ömer Miraç Yaman-Babacan, Abdurrahman, Pınar Yayınları, İstanbul, 2014, s.7-21.
10) Ed. Yaman, Ömer Miraç-Tuna, Abdullah Sabit-Köroğlu, Ahmet-Seylan, Akif-Yılmaz,
Savaş, Türkiye’de Uyuşturucu Madde Bağımlılığı: Önleme, Tedavi ve Rehabilitasyon,
Yeşilay Yayınları, İstanbul, 2014.
Ulusal Dergilerde Yayınlanan Makaleler
1) Yaman, Ömer Miraç-Kesgin, Bedrettin, Muhafazakarlığın Aile Vurgusu ve Toki
Uygulamaları, Sosyoloji Divanı, Yı:1, Sayı:2, Temmuz-Aralık 2013, s. 141-159.
2) Yaman, Ömer Miraç, Uyuşturucu Madde Bağımlılığı ile Mücadelede Danışman
Abi/Abla Modeli, Hayat Sağlık, Aralık 2013, s.50-53.
3) Yaman, Ömer Miraç, Gençlik, Kent ve Sosyalleşme: Kent Hayatında Gençlere Yer
Açmak, Şehir ve Düşünce, Yıl:2, Sayı:4, 2014, s.120-127.
4) Yaman, Ömer Miraç-Babacan, M. Emin, Yeni Temsilde ‘Köşe Başı Tutmak’: İletişimin
Değişen Boyutu ve Modern Delikanlılık Temsilleri, Sosyoloji Divanı, Yı:2, Sayı:3, OcakHaziran 2014, s. 99-115.
Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan Bildiriler
1) Yaman, Ömer Miraç, Esenler’de Apaçiler ve Madde Bağımlılığı, Uluslarararası Çocuk
ve Mahrumiyetler Sempozyumu, Hakeder, İstanbul, 26-27 Nisan 2013.
Projeler
1) Yaman, Ömer Miraç, “Batı Avrupa Ülkelerinde Yaşlılık Politikaları ve Birinci Kuşak Yaşlı
Göçmenlerin Sorunları (Danimarka ve Avusturya Örneği) Yalova Üniversitesi BAP
Projesi, Proje Danışmanı: Prof.Dr. Ali Rıza ABAY Yalova, 2010-2013.
Çalıştaylar
1) Sosyal İçerme Çalıştayı, İstanbul Kalkınma Ajansı Planlama Programlama ve
Koordinasyon Birimi, 17 Mayıs 2013.
2) Risk Altında ve Korunması Gereken Çocuklar Çalıştayı, Oturum Sunumu: Başakşehir
Örnekleminde İstanbul’da Madde Bağımlılığı ve Gençlik, 28-29 Aralık 2013.
3) Yerel Yönetim Politikaları Açısından Çocuk ve Şehir Çalıştayı, AK Parti Yerel Yönetimler
Başkanlığı, Haliç Kongre Merkezi, İstanbul, 14 Haziran 2014.
4) Uyuşturucu Madde Bağımlılığı Çalıştayı, Türkiye Yeşilay Cemiyeti, Yalova, 16-17
Haziran 2014.
Ulusal Sempozyumlar
1) Her Yönüyle Bonzai Sempozyumu, Sosyopolitik Stratejiler Oturumu, Bakırköy Ruh ve
Sinir Hastalıkları Hastanesi AMATEM, 21 Ağustos 2014, İstanbul.
Tez Danışmanlıkları
Lisans Bitirme Tez Danışmanlığı:
1) Türkiye’de Sosyal Hizmet Birikiminde 1950-2004 Döneminde Göç, Mültecilik ve
Kentleşme Çalışmaları-Bibliyografik Bir Değerlendirme-, Alper KILIÇ, Yalova
Üniversitesi Sosyal Hizmet Bölümü, 2014.
2) Türkiye’de Sosyal Hizmet Birikiminde 1990-2013 Döneminde Engellilik ÇalışmalarıBibliyografik Bir Değerlendirme-, Aybige ERAVŞAR, Yalova Üniversitesi Sosyal Hizmet
Bölümü, 2014.
3) Türkiye’de Sosyal Hizmet Birikiminde 1950-1990 Döneminde Engellilik ÇalışmalarıBibliyografik Bir Değerlendirme-, Aynur AÇIKGÖZ, Yalova Üniversitesi Sosyal Hizmet
Bölümü, 2014.
4) Türkiye’de Sosyal Hizmet Birikiminde 1990-2013 Döneminde Aile ÇalışmalarıBibliyografik Bir Değerlendirme-, Betül ACAR, Yalova Üniversitesi Sosyal Hizmet
Bölümü, 2014.
5) Türkiye’de Sosyal Hizmet Birikiminde 1923-2013 Döneminde Suç Ve Adalet
Çalışmaları-Bibliyografik Bir Değerlendirme-, Burak ACAR, Yalova Üniversitesi Sosyal
Hizmet Bölümü, 2014.
6) Türkiye’de Sosyal Hizmet Birikiminde 1995-2004 Döneminde Çocuk Alanı ÇalışmalarıBibliyografik Bir Değerlendirme-, Damla TAN, Yalova Üniversitesi Sosyal Hizmet
Bölümü, 2014.
7) Türkiye Sosyal Hizmet Birikiminde 1950-2000 Yılları Arası Kavramsal Ve Kuramsal
Yapı-Bibliyografik Bir Değerlendirme-, Fatma DAĞLAR, Yalova Üniversitesi Sosyal
Hizmet Bölümü, 2014.
8) Türkiye Sosyal Hizmet Birikiminde 2000-2013 Yılları Arası Kavramsal Ve Kuramsal
Yapı-Bibliyografik Bir Değerlendirme-, Kenan KARAKULAK, Yalova Üniversitesi Sosyal
Hizmet Bölümü, 2014.
9) Türkiye’de 2005-2013 Yılları Arasında Sosyal Hizmet Birikiminde Çocuk: Bibliyografik
Bir Değerlendirme, Fatma Zehra ŞAHİN, Yalova Üniversitesi Sosyal Hizmet Bölümü,
2014.
10) Türkiye’de Sosyal Hizmet Birikiminde 1960-1999 Döneminde Gençlik ÇalışmalarıBibliyografik Bir Değerlendirme-, Gülşah UZUN, Yalova Üniversitesi Sosyal Hizmet
Bölümü, 2014.
11) Türkiye’de 1950-2013 Yılları Arasında Sosyal Hizmet Birikiminde Madde Bağımlılığı:
Bibliyografik Bir Değerlendirme, Sümeyye ŞÜKÜR, Yalova Üniversitesi Sosyal Hizmet
Bölümü, 2014.
12) Türkiye Sosyal Hizmet Birikiminde 1950-2013 Yılları Arası Manevi Sosyal HizmetBibliyografik Bir Değerlendirme-, Metin ERDEM, Yalova Üniversitesi Sosyal Hizmet
Bölümü, 2014.
13) Türkiye’de 1950-1999 Yılları Arasında Sosyal Hizmet Birikiminde Psikiyatrik Ve Tibbi
Sosyal Hizmet: Bibliyografik Bir Değerlendirme, Özge GÖKASLAN, Yalova Üniversitesi
Sosyal Hizmet Bölümü, 2014.
14) Türkiye'de 1950-1990 Yılları Arasında Sosyal Hizmet Birikiminde Kadın Refahı, Özlem
TEL, Yalova Üniversitesi Sosyal Hizmet Bölümü, 2014.
15) Türkiye'de 1990-2014 Yılları Arasında Sosyal Hizmet Birikiminde Kadın Refahı, Veysel
AYDIN, Yalova Üniversitesi Sosyal Hizmet Bölümü, 2014.
16) Türkiye’de Sosyal Hizmet Birikiminde 1950-2013 Döneminde Doğal Afet ÇalışmalarıBibliyografik Bir Değerlendirme-, Rabia ERTEN, Yalova Üniversitesi Sosyal Hizmet
Bölümü, 2014.
17) Türkiye’de Sosyal Hizmet Birikiminde 1970-1990 Döneminde Aile ÇalışmalarıBibliyografik Bir Değerlendirme-, Songül KILINÇ, Yalova Üniversitesi Sosyal Hizmet
Bölümü, 2014.
18) Türkiye’de Sosyal Hizmet Birikiminde 1950-1994 Yılları Arasında Yapılan Çocuk
Çalışmaları-Bibliyografik Bir Değerlendirme-, Ümit TURGAY, Yalova Üniversitesi Sosyal
Hizmet Bölümü, 2014.
19) Türkiye Sosyal Hizmet Birikiminde 1950-2013 Yılları Arası Yaşlılık-Bibliyografik Bir
Değerlendirme-, Mevlüt ACAR, Yalova Üniversitesi Sosyal Hizmet Bölümü, 2014.
20) Türkiye’de 1950-1970 Yılları Arasında Sosyal Hizmet Birikiminde Aile: Bibliyografik Bir
Değerlendirme, Zeynep SALKIM, Yalova Üniversitesi Sosyal Hizmet Bölümü, 2014.
21) Türkiye’de Sosyal Hizmet Birikiminde 2000’li Yıllarda Psikiyatrik ve Tibbi Sosyal Hizmet
Çalışmaları-Bibliyografik Bir Değerlendirme-, Zeynep UYANIK, Yalova Üniversitesi
Sosyal Hizmet Bölümü, 2014.
Diğer:
Makaleler
1) Yaman, Ömer Miraç-Abay, Ali Rıza-Ceylan, Harun-Altıntop, İmran-Kahraman Güloğlu,
Fatma-Altınok Erdal, Selda, Avrupa’da Birinci Nesil Yaşlı Türkiyeli Göçmenler,
Perspektif Dergisi, Sayı: 226, Aralık 2013, s.36-40.
Konferanslar
1) İstanbul’da Yoksul Gençlik Örneği Olarak Apaçi Gençlik, İstanbul Üniversitesi Edebiyat
Fakültesi Sosyoloji Bölümü “Sosyoloji Günleri”, 06.12.2012.
2) Apaçi Nedir, Apaçi Gençler Kimlerdir?, BAYGEM, 23.03.2013.
3) Eğitim, Çalışma Hayatı ve Gençlik, BAYGEM, 30.03.2013.
4) Apaçi Gençlik, İstanbul Şehir Üniversitesi Batı Kampüsü Konferans Salonu,
01.04.2013.
5) Kentin Gettolarında Alt Kültür Fragmanları: Apaçi Gençlik, Boğaziçi Üniversitesi Güney
Kampüs İbrahim Bodur Oditoryumu, 04.04.2013.
6) Madde Kullanımı ve Gençlik, BAYGEM, 06.04.2013.
7) Çeteleşme, Suç, Şiddet ve Gençlik, BAYGEM, 13.04.2013.
8) Toplumsal Bir Kurguya Sahadan Bakmak: Apaçilik, Bilgi Üniversitesi, 15.04.2013.
9) Apaçi Gençlik Üzerine, İLKEDER, 18.04.2013.
10) Apaçi Gençlik, İLEM, 20.04.2013.
11) Atarlı Semtin Giderli Çocukları: Apaçiler, AKV, 25.04.2013.
12) Apaçi Gençlik, İnkilap Kitap, 28.04.2013.
13) Apaçi Gençler, İstanbul Ticaret Üniversitesi, 29.04.2013.
14) Apaçi Gençlik, Marmara Üniversitesi Sosyoloji Bölümü, 29.04.2013.
15) Gençlik ve Kimlik Krizi, AKV-Ankara Şubesi, 05.05.2013.
16) Apaçi Gençlik, Yalova Raif Dinçkök Konferans Salonu, 08.05.2013.
17) Apaçi Gençliği Tanımak, BAYGEM Bayrampaşa Rehber Öğretmenler Buluşması,
10.05.2013.
18) Apaçi Gençlik, Güngören İ.H.L. Konferans Salonu, 13.05.2013.
19) Apaçi Gençlik, Anadolu Öğrenci Birliği, 14.05.2013.
20) Yoksul Gençler Üzerine Bir Araştırma: Apaçi Gençlik, Kırklareli Üniversitesi Konferans
Salonu, 21.05.2013.
21) Apaçi Gençlik, Marmara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi, 25.10.2013.
22) Başakşehir’de Madde Bağımlılığı ve Gençlik, Başakşehir STK Platformu, 12.12.2013.
23) Apaçi Gençlik, Boğaziçi Camialtı Konferansları-10, 19.12.2013.
24) Madde Bağımlılığı ve Gençlik, Genç Yeşilay Konferansları, 21.12.2013.
25) Bunlar Kim mi?-Apaçi Gençlik, İSZÜ (İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi) Konferans
Salonu, 23.12.2013.
26) Madde Bağımlılığı ve Gençlik, Mev’ader-Başakşehir, 29.01.2014.
27) Apaçi Gençlik, İstanbul Şehir Üniversitesi Yeşilay Kulübü, 14.03.2014
28) Dezavantajlı Çocuk ve Gençlerle Çalışmak', RUHSAK (Ruh Sağlığında Aktif Kadınlar
Grubu), 14.03.2014.
29) Apaçi Gençlik, İlim Yayma Vefa Yurdu, 27.03.2014
30) Apaçi Gençlik, Fatih Sultan Mehmet Üniversitesi, 28.03.2014.
31) Apaçi Gençlik, Bayrampaşa Bilgievleri, 18.04.2014.
32) Apaçi Gençlik, Medipol Üniversitesi, 28.04.2014.
33) Apaçi Gençlik, Pusula Derneği, 02.07.2014.
Röportajlar
1) Apaçi Gençlik, TVNet-Kitapkafe, 20.03.2013.
2) Apaçi Gençlik İlgi Bekliyor!, Vatan Gazetesi, 23.03.2013.
3) Toplumsal Bir Kurguya Sahadan Bakmak: Apaçilik, Dünyabülteni.com, 28.03.2013.
4) Apaçi Gençlik, Sabah Gazetesi, 31.03.2013.
5) Apaçi Gençlik, Bugün TV-Haber Programı, 01.04.2013.
6) Apaçi Gençlik, AHaber-Satır Arası Programı, 03.04.2013.
7) Apaçi Gençlik, İmc TV-Güvercin Günlükleri, 03.04.2013.
8) Apaçi Gençlik, TRTTürk-Devrialem, 05.04.2013.
9) Kim Bu Apaçiler, Kanal24-Tıkırtı Gazetesi, 06.04.2013.
10) Apaçi Gençlik, RadyoViva, 10.04.2013.
11) Apaçilerin Yerini Taskafalar Aldı, Aktüel Dergisi, 18.04.2013.
12) Bize Apaçi Demeyin, Zaman Gazetesi, 21.04.2013.
13) Gundiler Taskafalara Karşı, Hürriyet Gazetesi, 21.04.2013.
14) Sosyolojik Apaçiler, Aksiyon Dergisi, 22.04.2013.
15) Apaçileri Yok Sayıp, Müzikleriyle Eğleniyoruz, onbesyirmibes.com, 23.04.2013.
16) Toplumsal Bir Kodlama: Apaçiler, Yurt Gazetesi Kültür Eki, 27.04.2013.
17) Apaçi Gençler Üzerine, Genç Öncüler Dergisi, Mayıs 2013.
18) Metropolün Huzursuz Çocukları, Agos Gazetesi, 03.05.2013.
19) Apaçi Gençlik, Yalova Çizgi Gazetesi, 05.05.2013.
20) Apaçiler Hakkında Klişelerin Ötesinde Birşeyler Söylenmeli, Umran Dergisi, Haziran
2013.
21) Apaçi Gençler, KitapFikir Dergisi, Temmuz 2013.
22) Renkli Giyimleri, Farklı Tarz ve Dansları İle Apaçi Gençliği, Yeşilay Dergisi, Mayıs 2013.
23) Onları Biz Öteliyoruz, 212Haber, 20-31 Aralık 2013.
24) Böyle Giyinirsem Belki Kentli Olurum, Popülist Kültür, 30 Aralık 2013.
25) “Bir kaç lira için okulu bırakan gençler var”, Söyleşen: Abdullah Güner, Fayrap Dergisi,
61, Haziran 2014, s.35-39.
26) Bonzai Kullanan Gençler ve Aileleri, RadyoViva, 26.08.2014.
Seminerler
1) Madde Bağımlısı Gençler Üzerine, Türkiye Yeşilay Cemiyeti, Ekim, 2013
2) İstanbul’da Yoksul ve Genç Olmak, Genç Öncüler, Mart-Nisan, 2013 (4 Hafta)
3) Hayatı Anlamlandırma Okumaları, Genç Öncüler, Ekim-Kasım, 2013 (4 Hafta)
4) Madde Bağımlılığı ve Aile, AIRB Görevlileri Hizmet İçi Eğitim Semineri Programı,
Antalya, 25-30 Kasım 2013.
5) Sağlıklı İletişim, Türkiye Yeşilay Cemiyeti Genç Yeşilay Eğitimi, İstanbul, 9 Haziran
2014.
6) Gençlik ve Bağımlılık, Türkiye Yeşilay Cemiyeti Yüksek İstişare Toplantısı, Ankara, 16
Ağustos 2014.
7) Bağımlılık Nedir, Nasıl Önlenir, Türkiye Yeşilay Cemiyeti Genç Yeşilay Eğitimi, Çamkoru
Kızılay Kampı, Ankara, 30 Ağustos 2014.
8) Bağımlılık Nedir, Nasıl Önlenir, Türkiye Yeşilay Cemiyeti Genç Yeşilay Eğitimi, Çamkoru
Kızılay Kampı, Ankara, 04 Eylül 2014.
Bilim Kurulu ve Danışma Kurulu Üyelikleri
1) Türkiye Yeşilay Cemiyeti Bilim Kurulu Üyeliği, Temmuz 2013’ten itibaren
2) Türkiye Bağımlılıkla Mücadele Eğitim Programı, Alkol Bağımlılığı Kitapçığı, Bilim ve
Danışma Kurulu Üyeliği, 17-22 Şubat 2014, Yeşilay-M.E.B., İstanbul.
3) Türkiye Bağımlılıkla Mücadele Eğitim Programı, Tütün Bağımlılığı Kitapçığı, Bilim ve
Danışma Kurulu Üyeliği, 17-22 Şubat 2014, Yeşilay-M.E.B., İstanbul.
4) Türkiye Bağımlılıkla Mücadele Eğitim Programı, Madde Bağımlılığı Kitapçığı, Bilim ve
Danışma Kurulu Üyeliği, 17-22 Şubat 2014, Yeşilay-M.E.B., İstanbul.
5) Türkiye Bağımlılıkla Mücadele Eğitim Programı, Teknoloji Bağımlılığı Kitapçığı, Bilim ve
Danışma Kurulu Üyeliği, 17-22 Şubat 2014, Yeşilay-M.E.B., İstanbul.
6) Türkiye Bağımlılıkla Mücadele Eğitim Programı, Sağlıklı Yaşama Kitapçığı, Bilim ve
Danışma Kurulu Üyeliği, 17-22 Şubat 2014, Yeşilay-M.E.B., İstanbul.
7) International Symposium on Drug Policy and Public Health, Türkiye Yeşilay Cemiyeti,
Bilimsel Danışma Kurulu Üyeliği, 29 Sept. - 1Oct. 2014, İstanbul.
Komisyon ve Üst Kurul Üyelikleri
1) Ulusal Uyuşturucu Koordinasyon Üst Kurulu Üyeliği, 21 Temmuz 2014.
Dergi Editörlüğü
1) Yalova Sosyal Bilimler Dergisi-Son Okuma, Ekim 2010-Ekim 2013 arası 6 sayı.
2) Sosyoloji Divanı-Danışma ve Dergi Hakem Kurulu, Ocak 2013’ten itibaren devam
etmekte.
3) Addicta-Editör Yardımcılığı ve Alan Editörlüğü (Sosyoloji), Mart 2014’ten itibaren
devam etmekte.
4) Gençlik Araştırmaları Dergisi-Hakem Kurulu, Haziran 2014’ten itibaren devam
etmekte.
Çalışma Alanları
Gençlik, Kentleşme, Aile, Yoksulluk, Madde Bağımlılığı, Göç ve Sosyal Yardımlaşma, Alt
kültür.
İletişim Bilgileri:
E-mail: [email protected]
omermiracyaman.com
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
199 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content