close

Enter

Log in using OpenID

Ad Soyad Deney-Soru Puanı 1 BURAK ÇETİN 70 0 0 0 0 2 BETÜL

embedDownload
ZİRAAT VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ 2014-2015 GÜZ DÖNEMİ ARA SINAV PROGRAMI
1.SINIF
Ders adı
Matematik
102 öğrenci
Atatürk İlke ve İnkılap
Tarihi I
87 öğrenci
Türk Dili I
82 öğrenci
Yabancı Dil I
107 öğrenci
Sınav Tarihi
03.11.2014
07.11.2014
07.11.2014
07.11.2014
T.Bilgi Teknoloji.
90 öğrenci
07.11.2014
Fizik
89 öğrenci
11.11.2014
Genel Kimya
107 öğrenci
12.11.2014
Botanik
89 öğrenci
13.11.2014
Zooloji
106 öğrenci
14.11.2014
T.B: Tarla Bitkileri
B.K: Bitki Koruma
ZOO: Zootekni
B.B: Bahçe Bitkileri
Bölüm
T.B
B.K
ZOO
B.B
T.B
B.K
ZOO
B.B
T.B
B.K
ZOO
B.B
T.B
B.K
ZOO
B.B
T.B
B.K
ZOO
B.B
T.B
B.K
ZOO
B.B
T.B
B.K
ZOO
B.B
T.B
B.K
ZOO
B.B
T.B
B.K
ZOO
B.B
Sınav
Saati
Dersi veren
Öğretim üyesi
Sınıflar
09:00
Yrd.Doç.Dr.Neşet
ÖZKAN TAN
304-202-203
10:00
10:00
Okt.Murat SOYSAL
Öğr.Gör.Metin
CEYLAN
304-202-301
10:00
10:00
09:00
Okt.Fatma
ÖZÜDOĞRU
Öğr.Gör.Cemil
GÜNDÜZ
Öğr. Gör.Şahser
GÜVEN
Öğr.Gör.Bahdışen
GEZER
304-202-203
09:00
Yrd.Doç.Dr.Senem
ŞANLI
Mavi Amfi
09:00
Doç.Dr.Ahmet
KAHRAMAN
Yeşil Amfi
09:00
Doç.Dr.Ali Nafiz
EKİZ
Mavi Amfi
2.SINIF
Ders adı
Bitki Genetik
Kaynakları
40 öğrenci
Genel Tıbbi Ar.
Bit.Yetiş.
40 öğrenci
Hayvan Yetiştirme
Hayvan Besleme
İlkeleri
10 öğrenci
Toprak Bilimi
75 öğrenci
Genetik
4 öğrenci
Organik Hayvancılık
16 öğrenci
Hayvancılıkta
Mekanizasyon
4 öğrenci
Bahçe Bitkileri
76 öğrenci
Kültür Mantarı
Yetiştiriciliği
30 öğrenci
Süs Bitkileri
Yetiştiriciliği
75 öğrenci
Bitki Biyotekno.
35 öğrenci
Çayır Mera ve Yem
Bitkileri
4 öğrenci
Bitki Sistematiği
36 öğrenci
Genel Zararlılar
17 öğrenci
İstatistik
75 öğrenci
Genel Mikrobiyoloji
40 öğrenci
Bitki Koruma ve
Çevre
40 öğrenci
Sınav Tarihi
Bölüm
Sınav
Saati
Dersi veren Öğretim üyesi
Sınıflar
03.11.2014
Bitki Koruma
Zootekni
13:15
Prof.Dr.Ercüment Osman
SARIHAN
304-305
04.11.2014
Bitki Koruma
Zootekni
13:15
Prof.Dr.Ercüment Osman
SARIHAN
304-305
04.11.2014
Bitki Koruma
Tarla Bitkileri
15:15
Prof.Dr.NurayŞAHİNLER
Doç.Dr.M.Fatih ÇELEN
Yrd.Doç.Dr.S.ALAPALA
DEMİRHAN
304-202
Bitki Koruma
Tarla Bitkileri
13:15
Yrd.Doç.Dr.Asuman DURUYrd.Doç.Dr.Metin DURU
305
05.11.2014
Bitki Koruma
Tarla Bitkileri
Zootekni
15:15
Yrd. Doç. Dr. Osman Yüksel
304-202
05.11.2014
Zootekni
13:15
Doç. Dr. Mehmet Fatih ÇELEN
305
06.11.2014
Bitki Koruma
Tarla Bitkileri
13:15
Yrd.Doç.Dr.Sibel ALAPALA
DEMİRHAN
305
06.11.2014
Zootekni
13:15
Yrd.Doç.Dr.Asuman DuruYrd.Doç.Dr. Metin DURU
305
07.11.2014
Bitki Koruma
Tarla Bitkileri
Zootekni
05.11.2014
10.11.2014
11.11.2014
Bitki Koruma
Tarla Bitkileri
Zootekni
Bitki Koruma
Tarla Bitkileri
Zootekni
13:15
13:15
Yrd.Doç.Dr.Ercan YILDIZ
Yrd.Doç.Dr.B.Begüm
KENANOĞLU
Yrd.Doç.Dr.A.Melda ÇOLAK
Yrd.Doç.Dr.A.Melda ÇOLAK
Yrd. Doç. Dr.B.Begüm
KENANOĞLU
304-202
304
13:15
Yrd.Doç.Dr.A.Melda ÇOLAK
Yrd.Doç.Dr.Ercan YILDIZ
Mavi Amfi
11.11.2014
Tarla Bitkileri
15:15
Yrd. Doç. Dr. Nurdoğan
TOPAL
304
11.11.2015
Zootekni
15:15
Yrd.Doç.Dr.Osman YÜKSEL
305
12.11.2014
Bitki Koruma
13:15
12.11.2014
13.11.2014
Tarla Bitkileri
Zootekni
Bitki Koruma
Tarla Bitkileri
Zootekni
13:15
Yrd.Doç.Dr. Derya ÖĞÜT
YAVUZ
Yrd.Doç.Dr. Mahmut
İSLAMOĞLU
304
305
13:15
Prof. Dr. Nuray ŞAHİNLER
Mavi Amfi
14.11.2014
Bitki Koruma
13:15
Yrd.Doç.Dr. Gülcan TARLA
305-306
14.112014
Tarla Bitkileri
Zootekni
13:15
Doç.Dr.Şener TARLA
304
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
3
File Size
234 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content