close

Enter

Log in using OpenID

24/03/2015 KDV hariç olarak, 24/03/2015 tarih saat

embedDownload
ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI ANABĠLĠM DALI 2013-2014
AKADEMĠK YILI FAALĠYETLERĠ
Uluslararası Ġndekslerde Yer Alan Hakemli Dergilerde Yayınlar
1.
Cayir A, Kaya A, Davutoğlu S, Küçükaslan I, Ozkan B.Cushing's syndrome due to topical steroid.
West Indian Med J. 2013 Jan;62(1):104-5.
2.
Korkmaz HA, Ozkan B, Terek D, Dizdarer C, Arslanoğlu S.. Neonatal seizure as a manifestation of
unrecognized maternal hyperparathyroidism. J Clin Res Pediatr Endocrinol. 2013 Sep 10;5(3):206-8.
doi: 10.4274/Jcrpe.1037.
3.
Cayir A, Turan MI, Ozkan O, Cayir Y, Kaya A, Davutoglu S, Ozkan B Serum vitamin D levels in
children with recurrent otitis media..Eur Arch Otorhinolaryngol. 2014 Apr;271(4):689-93. doi:
10.1007/s00405-013-2455-7. Epub 2013 Mar 30.
4.
Korkmaz HA, Özkan B, Hazan F, Büyükinan M, Çelik T. A case of Turner syndrome
with
concomitant transient hypogammaglobulinaemia of infancy and central diabetes insipidus. J Clin Res
Pediatr Endocrinol. 2013;5(1):62-4. doi: 10.4274/Jcrpe.880. Epub 2013 Jun 29.
5.
Korkmaz HA, Demir K, Kılıç FK, Terek D, Arslanoğlu S, Dizdarer C, Özkan B. Management of
central diabetes insipidus with oral desmopressinlyophilisate in infants. J Pediatr Endocrinol Metab
2014 (Ahead of print).
6.
Özkan B, Kaya A, Erdil A, Turan İ.M, Büyükavcı M, Tan H. Intracranial Hemorr hage in a Patient
Diagnosed with Idiopathic Thrombocytoprnic Purpura and Diabetic Ketoacidosisi. West Indıan
Medıcal Journal 2014 March 6
7.
Kaya AÇ, Davutoğlu S, Küçükaslan İ, Özkan B. Cushing’s Syndrome Due to Topical Steroid. West
Indian Medical Journal 2013; 62 (1):104
8.
Koşan C, Sepetçigil O, Çayır A, Kaya A, Özkan B. Evatulation Of Physical Growth ın Patients With
Familial Mediterranean Fever. Nobel Medicus 2013; 9(2): 21-25
9.
Cayir A, Turan M.I, Özkan Ö, Cayir Y, Kaya A, Davutoğlu S, Özkan B. Serum Vitamin D Levels in
Children with Recurrent Otitis Media. Eur Arch Otorhinolaryngol (2014) 271:689-693
10. SaltıkSema, BesliEsen,KoltkaNursen, AkcanNeşe: A Rare Cause of Upper Airway
Obstruction in Children: Isolated Demyelinating Brainstem Lesion. PCARE-D-12-00478R2
(PedEmerg CareDergisi’nde2014 yılınayayınlanmaküzerekabuledilmiştir). [Science Citation Index-Expanded
SCI-E]
11. Gülser Esen Besli, Suat Biçer, Özlem Kalaycık, Necmiye Keser, Şeyma Özkanlı, Coşkun Saf, Müferet
Ergüven, Ayça Vitrinel. Diagnosticvalues of anamnesisandphysicalexaminatıonfindings in
acuteabdominalpainandacuteappendicitis in children. Nobel Med 2013; 9: 86-90. [Science Citation
Index-Expanded SCI-E]
Ulusal Ġndekslerde Yer Alan Hakemli Dergilerde Yayınlar
1.
Koşan C, Sepetçiğil O, Çayır A, Kaya A, Özkan B. Ailevi Akdeniz Ateşi Olan Çocuklarda Kemik
Metabolizmasının Değerlendirilmesi. Çocuk Hastalıkları Dergisi 2012;6 (3): 139-145
2.
Çayır A, Özkan B, Döneray H, Kaya A, Orbak Z. Glikoz Tolerans Testinde Kullanılan Dekstroz
Monohidratın 1,75 g/kg ve 1,92 g/kg Sonuçlarının Karşılaştırılması. Türkiye Klinikleri J. Med Sci
2013; 33(1)
3.
Ünal T, Özkan B, Çayır A, Kayua A, Orbak Z. Serum 25 (OH) D Vitamin Düşüklüğü Çocukluk Çağı
Pnomonileri için bir Risk Faktörü müdür? Dicle Tıp Dergisi 2012;39 (4):531-535
Hakemli Ulusal Dergilerde Yayınlar:
1.
Editörler. Prof. Dr.Peyami Cinaz, Prof. Dr.Feyza Darendeliler, Prof.Dr. Aysehan Akıncı, Prof. Dr.
Behzat Özkan, Prof. Dr. Bumin Dündar, Doç. Dr. Teoman Akçay. Çocuk Endokrinolojisi. Nobel
kitabevi. Eylül. 2013.
2.
Rudolf Pediatri (Çeviri Editörü Prof. Dr. Behzat Özkan). Kısım 28. Endokrin sistemin bozuklukları.
sayfa 2001-2125.
3.
Hemşirelik Bakım Standartları. Editörler: Uzm. Sevil Erken, Uzm. Hemş. Seçil Beyece İncazlı, Uzm.
Hemş. Sema Güney Kızıl, Hemş. Sibel Çevik Yöntem, Doç. Dr. Yasemin Tokem, Prof. Dr. Behzat
Özkan, Akademisyen Tıp Yayınevi 2014
4.
Çocuk Hastalarda Klinik Tanı. Editörler (Prof. Dr. Cengiz Yakıncı, Prof. Dr. M. Ayşe Selimoğlu)
İçinde: Prof. Dr. Behzat Özkan. Pubertenin Değerlendirilmesi Akademisyen Kitapevi 2013 ; sayfa
69-79
5.
Çocuklarda Acil Endokrin Hastalıklar. Editör (Prof. Dr. Selim Kurtoğlu) İçinde: Prof. Dr. Behzat
Özkan, Dr. Pınar Ġşgüven. Raşitizm’de Görülen Acil Tablolar, Nobel Tıp Kitapevi 2014; sayfa 257267
6.
Olcay Yasa, GülserEsenBesli: Bronşiyolit.
(Clinic PediatriDergisi’nde2014yılındayayınlanmaküzerekabuledilmiştir).
7.
GülserEsenBesli, SibelÖzümüt, ElifYıldız, Tuba Seven: İlk
KezAteşliNöbetGeçirenÇocuklardaBakteriyelMenenjitRiski.
(ÇocukAcilveÇocukYoğunBakımDergisi’nde 2014yılındayayınlanmaküzerekabuledilmiştir).
Uluslararası Yayınlar
1.
Mungan Akin I, Sevuk Ozumut S, Kocaturk E, Zemheri IE, Buyukkayhan D, Ozdemir O. A neonate
with a challenging diagnosis (case presentation). Acta Paediatr. 2013 Apr;102(4):335-6.
2.
Mungan Akin I, Ozumut SS, Kocaturk E, Zemheri IE, Buyukkayhan D, Ozdemir O. A neonate with a
challenging diagnosis (discussion and diagnosis). Acta Paediatr. 2013 Apr;102(4):438-9.
Ulusal Yayınlar
1.
Özdemir Ö, Büyükkayhan D. Atopik Dermatitin Tedavi ve Önlenmesinde Farklı Probiyotik
Suşlarının Güncel Labaratuvar ve Klinik Veriler Işığında Değişken Etkileri. Turkiye Klinikleri J
Pediatr 2013;22(3):116-4
Uluslararası Kongrelerde Sunulan Bildiriler:
1.
Korkmaz HA, Demir K, Kiliç FK, Terek D, Arslanoglu S, Dizdarer C, Ozkan B. Management of
central diabetes insipidus with oral desmopressinlyophilisate in infants.52 nd Annual Meeting of the
European Society for Paediatric Endocrinology (ESPE), September 19-22, Milan,Italy.
2.
G. E. Besli, S. Yıldırım, V. Kartal, A. Kıral: Cyanosis in an InfantAfterReceivingLocalAnesthesia:
Methemoglobinemia.7th World Congress on Pediatric Intensive Care, May 4-7, 2014, Istanbul,
Turkey.
G. E. Besli, S. Ozumut, S. Yıldırım:AcuteIntoxicationDuetoSyntheticCannabinoids in Adolescents: A
Case Series. 7th World Congress on Pediatric Intensive Care, May 4-7, 2014, Istanbul, Turkey.
3.
4.
G.
E.
Besli,
S.
Yıldırım,
K.Yılmaz,
E.Yüksel,:A
Case
Report:
DressSyndromeorHematologicMalignancy? 7th World Congress on Pediatric Intensive Care, May
4-7, 2014, Istanbul, Turkey.
Ulusal Kongrelerde Sunulan Poster Bildirileri:
1.
Korkmaz HA, Demir K, Yıldız M, Dizdarer C, Özkan B. ClinicalCharacteristics of thedetectedcases
of ectopicneurohypophysis. 17th National Pediatric Endocrinologyand Diabetes Congress, October 15, 2013, Edirne
2.
Yıldız M, Korkmaz HA, Demir K, Dizdarer C, Özkan B. A 46XX Case of 11- hydroxylase deficiency
as grown boy. 17 th National Pediatric Endocrinologyand Diabetes Congress, October 1-5, 2013,
Edirne
3.
Meryem Erat, Mehpare Sarı Yanartaş, Meryem Özdemir, Derya Büyükkayhan, İlke Mungan Akın,
Sibel Sevük Özümüt, Hidayet Katipoğlu. Noral tüp defektine Bagli alt ekstremitelerde Gelişen
osteopeniye maternal D Vitamini Eksikliği de eklenince. 57. Türkiye Milli Pediatri Kongresi, 30 Ekim3 Kasım, Belek-Antalya, 2013.
4.
Sibel Sevük Özümüt, Pervin Ebru Aslan, Işıl Özer, Yusuf İzzet Ayhan, Hidayet Katipoğlu, Derya
Büyükkayhan, İlke Mungan Akın, Diğdem Kizmaz, Meryem Erat. Şiloperikardiyumla prezente Olan
CDG2 olgusu. 57. Türkiye Milli Pediatri Kongresi, 30 Ekim-3 Kasım, Belek-Antalya, 2013.
5.
Hilal Dedeoğlu, Ayla Güven, Derya Büyükkayhan, Gülşen Kes, Fatma Dursun, Suna Hancılı, lke
Mungan Akın, Sibel Sevük Özümüt, Hidayet Katipoğlu, Fazilet Metin. Persistan hipoglisemi nedeniyle
hastaneye Edilen olguda Beckwith Wiedeman Sendromu. 57. Türkiye Milli Pediatri Kongresi, 30
Ekim-3 Kasım, Belek-Antalya, 2013.
6.
Mehtap Ertekin Koçak, Derya Büyükkayhan, Hidayet Katipoğlu, Diğdem Kizmaz, İlke Mungan
Akın, Sibel Sevük Özümüt, Aylin Ardagil Akçakaya, Tutku Özdoğan, Ayşe Serap Karadağ. Harlequin
Fetus (Ağır İktiyozis Vulgaris): Olgu Sunumu. 57. Türkiye Milli Pediatri Kongresi, 30 Ekim-3 Kasım,
Belek-Antalya, 2013.
7.
Sibel Sevük Özümüt, Pervin Ebru Aslan, Diğdem Kizmaz, Hidayet Katipoğlu, Derya Büyükkayhan,
İlke Mungan Akın, Mehpare Sarı Yanartaş, Gülşen Kes. Çift Aortik Arkus income olguda Trakeal
stenoza Bagli Solunum Sıkıntısı. 57. Türkiye Milli Pediatri Kongresi, 30 Ekim-3 Kasım, BelekAntalya, 2013.
8.
Sarı Yanartaş'a, Ayla Güven, Derya Büyükkayhan, Meryem Erat, İlke Mungan Akın, Sibel Sevük
Özümüt, Suna Hancılı Mehpare. Invitro fertilizasyon gebeliği sonrasında Osteogenezis İmperfekta
Olgusu. 57. Türkiye Milli Pediatri Kongresi, 30 Ekim-3 Kasım, Belek-Antalya, 2013.
9.
Mehpare Sarı Yanartaş, Sibel Hatice Özümüt, İlke Mungan Akın, Zeynep Zara, Yusuf İzzet Ayhan,
Derya Büyükkayhan. Antenatal Tanili Situs inversus Olgusu. 57. Türkiye Milli Pediatri Kongresi, 30
Ekim-3 Kasım, Belek-Antalya, 2013.
10. Derya Büyükkayhan, Cidem Seda Çakın Akar, İlke Mungan Akın, Sibel Sevük Özümüt, Hidayet
Katipoğlu. Yenidoğan Döneminde Sitrüllinemi: Olgu Sunumu. 57. Türkiye Milli Pediatri Kongresi, 30
Ekim-3 Kasım, Belek-Antalya, 2013.
11. Betül Aluç, Işıl Özer, Metin Dönmez, Derya Büyükkayhan, Asuman Kıral. Yenidoğan olguda
Galaktozemi, GECICI Tirozinemi Okülokütanöz albinizm Birlikteliği. 57. Türkiye Milli Pediatri
Kongresi, 30 Ekim-3 Kasım, Belek-Antalya, 2013.
12. İlke Mungan Akın, Derya Büyükkayhan. Antenatal Steroid Durumunun Prematür Bebeklerin Doğum
Sonrası Lenfosit Sayıları ve Lenfosit Alt Grup Dağılımları Üzerine Etkisi. PS 124, 21. Ulusal
Neonatoloji Kongresi, 14-17 Nisan 2013, Antalya.
13. Onur Vermezoğlu, Derya Büyükkayhan. İntrauterin Gelişme Geriliği Olan Yenidoğanlarda Aortik
İntima Media Kalınlığı, Lipid Profili, Leptin Düzeyleri. 21. Ulusal Neonatoloji Kongresi, 14-17 Nisan
2013, Antalya
14. Öznur Vermezoğlu, Derya Büyükkayhan. Farklı Gestasyon Haftalarındaki Yenidoğanlarda Aortik
İntima Media Kalınlığı ve Lipid Profili. 21. Ulusal Neonatoloji Kongresi, 14-17 Nisan 2013, Antalya.
15. Ali Alkan, Derya Büyükkayhan. Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yenidoğan Yoğun Bakım
Ünitesinde Mortalite ve Morbidite. 21. Ulusal Neonatoloji Kongresi, 14-17 Nisan 2013, Antalya.
16. Hülya Seçkin, Derya Büyükkayhan. Preeklemptik Sıçan Yavrularında Histopatolojik Bulgular. 21.
Ulusal Neonatoloji Kongresi, 14-17 Nisan 2013, Antalya.
17. Emel Akıncı Ataoğlu, Derya Büyükkayhan. Doğum Odasında Dirençli Syanoz Gözlenen Pulmoner
Atrezili Olguda Duktusa Stent İmplantasyonu. 21. Ulusal Neonatoloji Kongresi, 14-17 Nisan 2013,
Antalya.
18. Derya Büyükkayhan, Nurdan Erol. Nonketotik Hiperglisinemi Fallot Tetralojisi Birlikteliği: Olgu
Sunumu. 21. Ulusal Neonatoloji Kongresi, 14-17 Nisan 2013, Antalya.
19. İlke Mungan Akın, Derya Büyükkayhan. Yenidoğanda Nadir Bir Durum: Priapizm. 21. Ulusal
Neonatoloji Kongresi, 14-17 Nisan 2013, Antalya.
20. Emel Akıncı Ataoğlu, Derya Büyükkayhan. Büyük Damar Transpozisyonunda Nekrotizan
Enterokolite Bağlı Cerrahi Girişimde Gecikme. 21. Ulusal Neonatoloji Kongresi, 14-17 Nisan 2013,
Antalya.
21. Meryem Erat, Derya Büyükkayhan. Konjenital Kalp Hastalığı Olgularımızın Değerlendirilmesi. 1.
Çocuk Dostları ve Yenidoğan Kongresi, 19-20 Nisan 2013, İstanbul.
22. Tuba Seven, Derya Büyükkayhan. Kronik Akciğer Hastalığı ve Pulmoner Hipertansiyonda Tedavi:
Olgu Sunumu. 1. Çocuk Dostları ve Yenidoğan Kongresi, 19-20 Nisan 2013, İstanbul.
23. GülserEsenBesli,SibelÖzümüt, ElifYıldız, Tuba Seven, MüferetErgüven. İlk
KezAteşliNöbetGeçirenÇocuklardaBakteriyelMenenjitRiski. X. Çocuk Acil ve Yoğun Bakım
Kongresi, 03-07.04.2013, Antalya.
24. Gülser Esen Besli, Nail Özgüneş, Zehra Kızıldağ, Müferet Ergüven. Yurtdışından Gelen Ateşli
Çocuk: Ayırıcı Tanıda Akla Ne Gelir? X. Çocuk Acil ve Yoğun Bakım Kongresi, 03-07.04.2013,
Antalya.
25. Gülser Esen Besli, Çiğdem Ulukaya Durakbaşa, Müferet Ergüven. Akut Apandisit Erken Tanı
Almazsa? X. Çocuk Acil ve Yoğun Bakım Kongresi, 03-07.04.2013, Antalya.
26. Gülser Esen Besli, Selcan Demir, Hidayet Katiboğlu, Müferet Ergüven. Bir Ailede Eş Zamanlı
Gelişen Akut Distoni: Sebep Ne Olabilir? X. Çocuk Acil ve Yoğun Bakım Kongresi, 03-07.04.2013,
Antalya.
KONGRELER, KURSLAR, TOPLANTILAR VE SEMPOZYUMLARA KATILIM
1.
Derya Büyükkayhan 21. Ulusal Neonatoloji Kongresi, 14-17 Nisan 2013, Antalya .
2.
Derya Büyükkayhan 1. Çocuk Dostları ve Yenidoğan Kongresi, 19-20 Nisan 2013, İstanbul.
3.
Derya Büyükkayhan Pediatric Training for Somali Doctors, 3-6 July 2013, Mogadishu, Somalia.
4.
Derya Büyükkayhan 49. Türk Pediatri Kongresi, 10-13 Haziran 2013, İstanbul
5.
Derya Büyükkayhan 3. Yunan-Türk Neonatoloji Sempozyumu 14-15 Eylül 2013, Cos Adası,
Yunanistan
6.
Derya Büyükkayhan 57. Milli Pediatri Kongresi, 30 Ekim-3 Kasım 2013, Antalya
7.
Derya Büyükkayhan Yenidoğan Canlandırma Kursu, 6-8 Kasım 2013, Bakü, Azerbeycan
8.
Derya Büyükkayhan Sağlık Bilimleri Alanında Proje Hazırlama Eğitimi, 31 Ocak-2 Şubat 2014,
İstanbul Medeniyet Üniversitesi.
9.
Derya Büyükkayhan Yenidoğan Yoğun Bakım Hemşireliği Kursu, 17 Şubat-7 Mart 2014, İstanbul
10. Derya Büyükkayhan Yenidoğan Canlandırma Kursu, Mart 2014, İstanbul
11. Derya Büyükkayhan 22. Ulusal Neonatoloji Kongresi, 10-13 Nisan 2014, Antalya
12. Derya Büyükkayhan Prematüre Retinopatisi Sempozyumu, 10-11 Mayıs 2014, İstanbul
13. Derya Büyükkayhan Yenidoğan Canlandırma ve Emzirme Danışmanlığı Kursu, 28-31 Mayıs 2014,
Bakü, Azerbeycan
14. Derya Büyükkayhan Erciyes Pediatri Akademisi 1. Mevsimdönümü Toplantısı-Çocuk ve Ateş
Sempozyumu, 14 Haziran 2014, Kayseri
15. G.E. Besli. X. Çocuk Acil Tıp ve Yoğun Bakım Hemşireliği Kongresi Oturum Başkanlığı
Antalya 06.04.2013
16. G.E. Besli. X. Çocuk Acil Tıp ve Yoğun Bakım Hemşireliği Kurs Başkanlığı
Antalya 03-04.04.2013
17. G.E. Besli. 35. Pediatri Günleri Bilimsel Kurul Üyeliği İstanbul 09-12.04.2013
Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi V. Çocuk Sağlığı Günleri Oturum Başkanlığı İstanbul
28.03.2013
18. G.E. Besli. Çocuklarda İleri Yaşam Desteği (ÇİYAD) Eğitici Eğitimi Kursu
Medeniyet ÜniversitesiGöztepe Eğitim Hastanesi, İstanbul 26.03.2013
Çocuklarda İleri Yaşam Desteği (ÇİYAD) Kursu
19. G.E. Besli. Medeniyet ÜniversitesiGöztepe Eğitim Hastanesi, İstanbul
25-26.03.2013
20. G.E. Besli. 7th World Congress on PediatricIntensiveCare İstanbul Acilde Radyoloji: Bilgisayarlı
Tomografi 05.05.2014
21. G.E. Besli. 35. Pediatri Günleri ve 14. Pediatri Hemşireliği Günleri İstanbul Çocuklarda mantar
zehirlenmeleri 10.04.2013
22. G.E. Besli. X. Uluslararası katılımlı Çocuk Acil ve Yoğun Bakım Kongresi Antalya Resüsitasyonda püf
noktalar 05.04.2013
23. G.E. Besli. 7th World Congress on PediatricIntensiveCare İstanbul Acilde Radyoloji: Bilgisayarlı
Tomografi 05.05.2014
24. G.E. Besli. 35. Pediatri Günleri ve 14. Pediatri Hemşireliği Günleri İstanbul Çocuklarda mantar
zehirlenmeleri 10.04.2013
25. G.E. Besli. X. Uluslararası katılımlı Çocuk Acil ve Yoğun Bakım Kongresi Antalya Resüsitasyonda püf
noktalar 05.04.2013
26. 8. Ulusal Pediatrik Endokrinoloji ve Diyabet Kongresi Edirne 1-5 Ekim 2013 Özkan B.
27. Çocuk Endokrinolojisi Olgu Sunumları. Oturum Başkanlığı, Büyükgebiz A, Özkan B.
Ankara 12-13 Nisan 2013
28. Çocuk Endokrinolojisi Olgu Sunumları Oturum Başkanlığı, Özkan B., Karagüzel G.
İzmir 18-19 Nisan 2014
29. Derya Büyükkayhan, 21. Ulusal Neonatoloji Kongresi, Yenidoğanın Mekanik Ventilasyonu Kursu,
Solunum Fizyolojisi, Konuşmacı, 14-17 Nisan 2013, Antalya
30. Derya Büyükkayhan, 1. Çocuk Dostları ve Yenidoğan Kongresi, Yenidoğan Canlandırma Kursu,
Konuşmacı, 18 Nisan 2013, İstanbul.
31. Derya Büyükkayhan, Pediatric Training for Somali Doctors, Konuşmacı, 3-6 July 2013, Mogadishu,
Somalia
32. Derya Büyükkayhan, 57. Milli Pediatri Kongresi, Yenidoğanın Mekanik Ventilasyonu Kursu,
Mekanik Ventilasyondaki Yenidoğanın İzlem ve Bakımı, Konuşmacı, 30 Ekim 2013, Antalya
33. Derya Büyükkayhan, Yenidoğan Canlandırma Kursu, Yenidoğanın Ventilasyonu, Konuşmacı, 6-8
Kasım 2013, Bakü, Azerbeycan
34. Derya Büyükkayhan, Yenidoğan Canlandırma Kursu, Yenidoğanın Entübasyonu, Konuşmacı, 6-8
Kasım 2013, Bakü, Azerbeycan
35. Derya Büyükkayhan Sağlık Bilimleri Alanında Proje Hazırlama Eğitimi, Katılımcı, 31 Ocak-2 Şubat
2014, İstanbul Medeniyet Üniversitesi.
36. Derya Büyükkayhan, Yenidoğan Yoğun Bakım Hemşireliği Kurs Koordinatörlüğü, 17 Şubat-7 Mart
2014, İstanbul Medeniyet Üniversitesi.
37. Derya Büyükkayhan Yenidoğan Canlandırma Kursu, Eğitimci, Mart 2014, İstanbul
38. Derya Büyükkayhan, 22. Ulusal Neonatoloji Kongresi, Yenidoğanda Deri Bakımı ve Hastalıkları
Paneli, Yenidoğanda Derinin Gelişimi, Konuşmacı, 13 Nisan 2014, Antalya.
39. Derya Büyükkayhan Yenidoğan Canlandırma ve Emzirme Danışmanlığı Kursu, Kurs Koordinatörü,
28-31 Mayıs 2014, Bakü, Azerbeycan
40. Derya Büyükkayhan Erciyes Pediatri Akademisi 1. Mevsimdönümü Toplantısı-Çocuk ve Ateş
Sempozyumu, Yenidoğanda Ateş, Konuşmacı, 14 Haziran 2014, Kayseri
41. 7th World Congress on PediatricIntensiveand Critical Care, May 4-7, 2014, Istanbul, Turkey,
36. Pediatri Günleri, 08-11 Nisan 2014,Istanbul. G.E. Besli
42. Marmara Ü. T.F 1.Pediatri Günleri, 17-19.01.2014,İstanbul. G.E. Besli
43. X. Ulusal Çocuk Acil ve Yoğun Bakım Kongresi, 3-7 Nisan 2013, Antalya. G.E. Besli
44. 35. Pediatri Günleri, 09-12 Nisan 2013,Istanbul. G.E. Besli
Tez Yayınları :
Tez Danışmanı Prof. Dr. Behzat Özkan, Dr. Esra Işık, Hidroksilaz Enzim Eksikliği Olan Klasik ve Neoklasik
Konjenital Adrenal Hiperplazi Tanılı Hastalarda 24 Saatlik Kan Basıncı Monitörizasyonu Değerlendirmesi
Uzmanlık Tezi
Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi Eğitim Seminerleri:
Yrd.Doç.Dr. Gülser Esen Besli
Dönem
2013-2014
Yeri
Çocuk Kliniği Konferans Salonu
Konu
Kitap
Kulübü
(PediatricEmergencyMedicine 3th Ed.
Bölüm Çevirileri)
2013-2014
2013-2014
2012-2013
Çocuk Kliniği Konferans Salonu
Çocuk Cerrahisi Seminer Salonu
Merkez Bina Konferans Salonu
İdeal Çocuk Acil Yapılanması
İdeal Çocuk Acil Yapılanması
Acilde Kusan Çocuk: Antiemetikler
Tarih
Tüm 20132014 eğitim
yılı boyunca,
haftada bir
09.01.2014
22.12.2013
24.01.2013
Diğer Hastane ve Eğitim Kurumlarında Verilen Eğitim Seminerleri:
Yrd.Doç.Dr. Gülser Esen Besli
Dönem
2013-2014
2013-2014
2012-2013
Yer
Dr. Lütfi Kırdar Kartal Eğitim
ve Araştırma Hastanesi Çocuk
Kliniği SeminerSalonu
Dr. Lütfi Kırdar Kartal Eğitim
ve Araştırma Hastanesi Çocuk
Kliniği SeminerSalonu
Ümraniye Eğitim ve Araştırma
Hastanesi Çocuk Kliniği
SeminerSalonu
Konu
Acilde Kusan Çocuk: Antiemetikler
Tarih
06.03.2014
Çocuklarda
KardiyopulmonerResüsitasyon
06.01.2014
Çocuklarda
KardiyopulmonerResüsitasyon
19.11.2013
Ġl Sağlık Müdürlüğü Çocuklarda Ġleri Yaşam Desteği (ÇĠYAD) Kursları:
Yrd.Doç.Dr.Gülser Esen Besli
Konu
Çocuklarda sık rastlanan ritm bozuklukları teorik/pratik
Yer
İstanbul
Tarih
08-11.04.2014
Solunum yetmezliğinin tanınması ve tedavisi/ Havayolu
uygulamaları
Çocuklarda temel yaşam desteği / Çocuklarda sık rastlanan ritm
bozuklukları teorik/pratik / Çocuklarda şok teorik/pratik
Çocuklarda sık rastlanan ritm bozuklukları teorik/pratik
İstanbul
03-06.12.2013
İstanbul
25-26.03.2013
İstanbul
16-17.01.2013
Çocuklarda sık rastlanan ritm bozuklukları teorik/pratik
İstanbul
26.02.2013-01.03.2013
Çocuk Acil Tıp ve Yoğun Bakım DerneğiÇocuklarda Ġleri Yaşam Desteği (ÇĠYAD) Kursları:
Yrd.Doç.Dr.Gülser Esen Besli
Konu
Çocuklarda sık rastlanan ritm bozuklukları teorik/pratik
Yer
İ.Ü CTF,
İstanbul
Tarih
03-04.10.2013
S.B. AÇSAP Genel Müd. / Çocuk Acil ve Yoğun Bakım Derneği Çocuk Acil Kursları:
Yrd.Doç.Dr.Gülser Esen Besli
Konu
Olgularla Metabolik ve Nörolojik Aciller
Diyabetik Ketoasidozis
Konvülziyon ve StatusEpileptikus
Travma Dışı Cerrahi Aciller
Konvülziyon Geçiren Çocuğa Yaklaşım
Çocuklarda Sık Karşılaşılan Zehirlenmeler
Olgularla Metabolik Aciller
Çevresel Aciller
Çocuklarda Sık Karşılaşılan Zehirlenmeler
Olgularla Metabolik Aciller/ Ritim Bozuklukları /Akut Karın
Ağrısına Yaklaşım
Yer
36.Pediatri
Günleri,
İstanbul
Tarih
08.04.2014
İzzet Baysal
Ü. T.F, Bolu
Marmara Ü.
T.F 1.Pediatri
Günleri,
İstanbul
35.Pediatri
Günleri,
İstanbul
22.02.2014
X. Çocuk
Acil ve
Yoğun Bakım
Kongresi,
Antalya
03-04.04.2013
17-19.01.2014
09.04.2013
Çocuk Acil ve Yoğun Bakım Derneği, Çocuk Acil ve Yoğun Bakım Hemşireliği Kursları
Yrd.Doç.Dr.Gülser Esen Besli
Konu
Dolaşım Monitorizasyonu
Yer
X. Çocuk Acil ve
Yoğun Bakım
Kongresi,Antalya
Tarih
03-04.04.2013
Yer
İstanbul Medeniyet
Ü.T.F Kuzey
Kampüsü
Tarih
11.04.2014
18.04.2014
25.04.2014
02.05.2014
09.05.2014
16.05.2014
Ġstanbul Medeniyet Ü.T.F’de Verilen Dersler
Yrd.Doç.Dr.Gülser Esen Besli
Ders
Dönem I, IV. Ders Kurulu
PDÖ Modülü
MEZUNĠYET SONRASI ALINAN EĞĠTĠMLER
Yrd.Doç.Dr.Gülser Esen Besli
Çocuk Acil Alanında Alınan Eğitim:
Merkez
UT Southwestwen Children’s Medical
Center, Department of Pediatric
Emergency
Alınan Kurs ve Sertifikalar:
Tarih
01.06.2013-01.09.2013
Eğitim Konusu
Observership Program (Pediatric
Emergency and Trauma)
Yrd.Doç.Dr.Gülser Esen Besli
Kurs
Çocuk Acil Tıp ve Yoğun Bakımda Ultrasonografi Kursu
Gelişimi İzleme ve Destekleme Rehberi Uygulayıcı Eğitimi
Kursu
Yer
Akdeniz Ü.T.F,
Antalya
Medeniyet Ü.
Göztepe Eğitim
Araştırma
Hastanesi,
İstanbul
Tarihler
21-23 Mart 2014
29.03.2013
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
6
File Size
268 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content