close

Enter

Log in using OpenID

İntörn Öğrenci Karnesi (Seçmeli Dersler)

embedDownload
S.Ü. TIP FAKÜLTESİ GÖĞÜS CERRAHİSİ ANABİLİM DALI
Eğitim/Öğretim Yılı:
Tarih:
Staj Grubu:
Staj Kredisi: 2
Staj süresi
Teorik ders saati
Uygulamalı ders saati
Staj Türü
Staj Ön Koşulları
Staj Sorumlusu
Öğretim elemanları
Staj İçeriği
Staj Amacı
Öğrenim Çıktıları
Öğretme Yöntemi(leri)
Değerlendirme Yöntemi
2 hafta
8 (%11)
62 (%89)
SEÇMELİ
6. Sınıf Öğrencisi Olmak
Prof.Dr. Güven Sadi Sunam
Prof.Dr. Güven Sadi Sunam, Yard.Doç.Dr. Murat Öncel
Stajerler servislerindeki hastaları öğretim üye ve yardımcılarının denetimi altında
takip ederek temel muayene eğitimi ve becerisi geliştirir, hasta başı eğitimi, teorik
dersler ve klinik toplantılara katılılır
Birinci basamak sağlık hizmeti verebilecek düzeyde, göğüs hastalıkları ve cerrahisi
alanında sık görülen hastalıklara tanı koyabilme, tedavi edebilme ve acil şartlarda
müdahele edebilme, hastalıkları yönetebilme ve sevk edilecek hastalıkları ayırt
etme risk altındaki bireyleri belirleme ve önlem alabilme yetisine sahip hekimler
yetiştirmektir.
Ayrıntılı ve güvenilir anamnez alabilmeli,
Tam ve ayrıntılı fizik muayene yapabilmeli,
Tanı ve tedavide sık kullanılan tıbbi girişimleri öğrenmeli
Ders, Seminer, Olgu bazlı öğrenme, Laboratuar, El becerileri, Dosya Hazırlama,
Öykü alma, Fizik muayene, Hasta başı tartışma
Portfolyo (el becerileri, girişimleri değerlendirme) (%50)
Klinik gözlem (Hasta başı tartışma, hasta ile iletişim) (%30)
Dosya Hazırlama, Vaka takdimi (%20)
1
STAJ PROGRAMI
Ameliyathane: Ameliyathane Uygulama
Girişim Becerisi: Damar yolu açma, arteriyel -venöz, kan alma
LRD: Laboratuvar sonuç ve radyolojik tetkik değerlendirme
HAFTA 1
8.30-9.15
9.30-10.15
10.30-11.15
11.30-12.15
12.15-1330
13.30-14.15
14.30-15.15
15.30-16.15
HAFTA 2
8.30-9.15
13.30-14.15
9.30-10.15
10.30-11.15
11.30-12.15
12.15-1330
13.30-14.15
14.30-15.15
15.30-16.15
1. gün
Staj Tanıtımı
Ekip çalışmasının
önemi, hekim hasta
iletişimi
Hasta başı vizit
Hasta başı vizit
2. gün
Hasta hazırlama
3. gün
Hasta hazırlama
Ameliyathane
4. gün
Hasta hazırlama
Girişim becerisi
5. gün
Hasta hazırlama
Girişim becerisi
Ameliyathane
Ameliyathane
Ameliyathane
Ameliyathane
Ameliyathane
Ameliyathane
Ameliyathane
Ameliyathane
Ameliyathane
Epikriz yazma
Epikriz yazma
Hasta başı vizit
1. gün
Epikriz yazma
Epikriz yazma
Hasta başı vizit
2. gün
ÖĞLE
Epikriz yazma
Epikriz yazma
Hasta başı vizit
3. gün
Epikriz yazma
Epikriz yazma
Hasta başı vizit
4. gün
Makale saati
Makale saati
Hasta başı vizit
5. gün
Hasta hazırlama
Epikriz yazma
Ameliyathane
Ameliyathane
Ameliyathane
Hasta hazırlama
Epikriz yazma
LRD
Hasta başı vizit
Hasta başı vizit
Hasta hazırlama
Epikriz yazma
LRD
Hasta hazırlama
Epikriz yazma
Girişim becerisi
Ameliyathane
Ameliyathane
Ameliyathane
Ameliyathane
Hasta hazırlama
Makale saati
Girişim becerisi
Hasta başı vizit
Hasta başı vizit
Epikriz yazma
Epikriz yazma
Hasta başı vizit
Epikriz yazma
Epikriz yazma
Hasta başı vizit
ÖĞLE
Epikriz yazma
Epikriz yazma
Hasta başı vizit
Epikriz yazma
Epikriz yazma
Hasta başı vizit
Makale saati
Makale saati
Hasta başı vizit
2
YAPILAN İŞLEMLER
ADET
ONAY
Hasta Muayenesi ve
Dosya Hazırlama (10)
Epikriz Hazırlama (10)
Reçete yazma (10)
Akciğer Filmi Değerlendirme (10)
Ameliyata Girme (3)
Kan Gazı alma (2)
Tüp Takma izleme (1)
Makale Sunumu (1)
Hasta Takibi (3)
3
S.Ü. TIP FAKÜLTESİ KALP VE DAMAR CERRAHİSİ ANABİLİM DALI
Eğitim/Öğretim Yılı:
Tarih:
Staj Grubu:
Staj Kredisi: 2
Staj süresi
Teorik ders saati
Uygulamalı ders saati
Staj Türü
Staj Ön Koşulları
Staj Sorumlusu
Öğretim elemanları
Staj İçeriği
Staj Amacı Amacı
Öğrenim Çıktıları
2 hafta
8 (%11)
62 (%89)
Seçmeli
6. sınıf öğrencisi olmak
Doç.Dr. Mehmet ÖÇ
Doç.Dr. Mehmet ÖÇ
Kalp ve Damar Cerrahisi servisi, KVC yoğun bakım ünitesinde ve
polikliniklerde hasta kaydı, dosya hazırlama, epikriz hazırlama,
laboratuvar tetkikleri isteme, hasta başı tartışma, invazif girişimlerin
gözlemlenmesi, laboratuar, radyolojik tetkik sonuçlarının
değerlendirilmesi, makale saatlerine katılım ve öğretim üyelerinin
seçtiği değişik olguların dosya bilgileri üzerinden olgu bazında vaka
tartışmaları yer almaktadır.
Kardiyovaskuler hastalıkların tedavisi konusunda bilgi beceri sahibi
olmak ve mesleki beceri geliştirmektir
Kardiyovaskuler olguların fizyopatolojisini bilir,
Kardiyovaskuler hastalıklarda öykü alır, kayıt tutar, epikriz hazırlar,
Öykü, fizik muayene ve vital bulguları değerlendirir (nabız, solunum,
ateş, kan basıncı),
4
Öğretme Yöntemi(leri)
Değerlendirme Yöntemi
Önerilen Kaynaklar
Yatan hastanın izlemi, laboratuar istemi,tedavi talimatlarını (order)
eksiksiz, açık ve net olarak verir ve izler,
Kardiyovaskuler hastalıklarda olgu bazında analiz yapar, ayırıcı tanı
yaklaşımı geliştirir, tedaviyi planlar,
İlaç yan etkilerini ve ilaç etkileşimlerini bilir, hastasını tedavi ve takip
konusunda bilgilendirir,
Damar yolu açar, arteriyel ve venöz kan örneği alır, uygulanacak ilaçları
doğru şekilde hazırlar,
Laboratuvar sonuçlarını değerlendirir, gerekirse daha ileri tetkikleri
planlar,
Hekimlik bilgilerini arttırma, yeni bilgiler edinebilme yönünde çaba
gösterir, bilgi kaynaklarını etkili biçimde kullanıp yorumlar, kanıta
dayalı bilgiyi ayırt eder,
Hastalıkların önlenmesinde koruyucu hekimlik yöntemler ve etik ilkeler
bilgisine sahiptir, toplumdaki risk gruplarını belirler
Meslektaşları , eğiticileri, ekibi , hasta ve hasta yakınları ile etkili
iletişim kurar, hastanın tercihini, kendi deneyimini ve en geçerli kanıtı
değerlendirerek, etik ilkeler doğrultusunda karar vermeyi ilke edinir
Ders, Seminer, Olgu bazlı öğrenme, Laboratuar, El becerileri, Dosya
Hazırlama, Öykü alma, Fizik muayene, Hasta başı tartışma
Portfolyo (el becerileri, girişimleri değerlendirme) (%50)
Klinik gözlem (Hasta başı tartışma, hasta ile iletişim) (%30)
Dosya Hazırlama, Vaka takdimi (%20)
Kalp ve Damar Cerrahisi ENVER DURAN
Kalp Cerrahisi MUSTAFA PAÇ
5
STAJ PROGRAMI
Vizit 1: KVC yoğun bakım ünitesinde hasta başı vizit
Vizit 2: KVC servisinde hasta başı vizit
Ameliyathane Vaka İzlemi (Ameliyathane)
Girişim Becerisi: Damar yolu açma, arteriyel -venöz, kan alma
LRD: Laboratuvar sonuç ve radyolojik tetkik değerlendirme
1. gün
Staj Tanıtımı
Ekip çalışmasının
önemi, hekim hasta
iletişimi
Vizit 1
Vizit 2
2. gün
Hasta hazırlama
LRD
3. gün
Hasta hazırlama
LRD
4. gün
Hasta hazırlama
Girişim becerisi
5. gün
Hasta hazırlama
Girişim becerisi
Vizit 1
Vizit 2
Vizit 1
Vizit 2
Vizit 1
Vizit 2
Epikriz yazma
Epikriz yazma
Hasta başı vizit
Makale saati
Makale saati
Hasta başı vizit
Vizit 1
Vizit 2
ÖĞLE
AVİ
Epikriz yazma
Hasta başı vizit
AVİ
Epikriz yazma
Hasta başı vizit
Makale saati
Makale saati
Hasta başı vizit
HAFTA 2
8.30-9.15
9.30-10.15
1. gün
Hasta hazırlama
LRD
2. gün
Hasta hazırlama
LRD
3. gün
Hasta hazırlama
LRD
4. gün
Hasta hazırlama
Girişim becerisi
5. gün
Hasta hazırlama
Girişim becerisi
10.30-11.15
11:30-12.15
12.15-1330
13.30-14.15
14.30-15.15
15.30-16.15
Vizit 1
Vizit 2
Vizit 1
Vizit 2
Vizit 1
Vizit 2
ÖĞLE
Vizit 1
Vizit 2
Vizit 1
Vizit 2
Epikriz yazma
Epikriz yazma
Hasta başı vizit
Makale saati
Makale saati
Hasta başı vizit
Ameliyathane
Ameliyathane
Epikriz yazma
Hasta başı vizit
Epikriz yazma
Hasta başı vizit
Makale saati
Makale saati
Hasta başı vizit
HAFTA 1
8.30-9.15
9.30-10.15
10.30-11.15
11:30-12.15
12.15-1330
13.30-14.15
14.30-15.15
15.30-16.15
6
S.Ü. TIP FAKÜLTESİ BEYİN VE SİNİR CERRAHİSİ ANABİLİM DALI
Eğitim/Öğretim Yılı:
Tarih:
Staj Grubu:
Staj Kredisi: 2
Staj Süresi
Staj Tipi
Teorik Ders Saati
Uygulamalı Ders Saati
Staj Sorumlusu
Öğretim elemanları
Staj İçeriği
Staj Amacı
Öğrenim Çıktıları
2 hafta
Seçmeli
14saat
66saat
Prof. Dr. Gökhan AKDEMİR
Prof. Dr. Gökhan AKDEMİR, Doç. Dr. Hakan KARABAĞLI, Yrd. Doç. Dr.
Hülagu KAPTAN, Yrd. Doç. Dr. Ender KÖKTEKİR
Beyin ve Sinir Cerrahisi servisi ve yoğun bakımında hasta takibi, acil servise gelen
hastalara yaklaşım, nörolojik öykü ve muayenenin poliklinikte hasta başında
öğrenilmesi, hasta hazırlama, hasta başı vizitlerde vaka tartışması ve vaka
sunumunun öğrenilmesi, temel beyin ve sinir cerrahisi derslerine katılım
Nörolojik muayene ve öykü ile ayırıcı tanıyı sağlamayı öğretmek, kafa travmalıve
spinal travmalı hastalara yaklaşımın ve hasta takibi konusunda bilgi vermek ve
beceri kazandırmaktır.
1- Nörolojik öykü almayı ve nörolojik muayeneyi bilir.
2- Nörolojik muayene sonuçları lezyon seviyesini belirlemeyi ve ayırıcı tanıyı
ortaya koymayı öğrenir.
3-Beyin
veSinirCerrahisipratiğindesıkkullanılanevrenselsınıflamasistemleriniöğrenir.
4-Beyin ve Sinir Cerrahisinde sık kullanılan ilaçları ve ilaç dozlarını bilir.
5-Kafa travmalı hastaya yaklaşımı ve takip kritelerini öğrenir.
6-Kafa travmalı hastalarda cerrahi girişim gereken patolojileri öğrenir.
7
ÖğretmeYöntemleri
DeğerlendirmeYöntemleri
7-Beyin ödeminin fizyopatolojisini ve tedavisini öğrenir.
8-Beyin ve sinir cerrahisi yoğun bakımında hata bakımını,
sıkgörülenkomplikasyonlarıvebukomplikasyonlardankorunmayöntemleriniöğrenir.
9-Nöroradyolojik temel anatomiyi ve beyin ve sinir cerrahisi hastalarında
nöroradyolojik yöntemlerin kullanım algoritmasını öğrenir.
10-Pediyatrik konjenital anomalileri ve hidrosefalili hastalara yaklaşımı öğrenir.
11-Periferik sinir yaralanmalarının yönetimini ve tuzak nöropatilere uygulanacak
tedavi yöntemlerini öğrenir.
12-Spinal travmalı hastalara yaklaşımı, hasta transportunun önemini, instabilite
kavramını öğrenir.
13-Lomber ve servikal disk hernilerinde tanıkoymayı ve acil cerrahi girişim
endikasyonlarını öğrenir.
14-Lomber ponksiyon yapmayı, santral venöz katater takmasını öğrenir.
15-Klinik personeli ile uyum içinde çalışmayı, etik kurallara uymayı, sterilizasyon
koşullarını, hasta ve hasta yakınları ile doğru iletişim kurmayı öğrenir.
Ders, makale saati, vaka başında tartışma ile öğrenme, öykü alma, dosya hazırlama,
öğretim üyeleri ile poliklinik muayenesi, ameliyathane koşullarında olgu bazlı
Klinik Gözlem (%50)
Öykü ve Nörolojik Muyaneyi Kullanabilme becerisi (%30)
Dosya Hazırlama (%20)
8
STAJ PROGRAMI
Polikilinik: Poliklinik Hasta Başı Muayene
Yoğun Bakım 1: Yoğun Bakımda hasta takibi
Yoğun Bakım 2: Yoğun Bakım- İnvaziv girişimler
Klinik 1: Klinikte hasta hazırlama
Klinik 2: Klinik hasta takibi
Vizit: Hasta viziti ve Nöroradyolojik görüntülerin incelenmesi
2. Gün
Hasta Viziti
Ameliyathane
3. Gün
HVNRG
Spinal Travmalar-1
4. Gün
Hasta Viziti
Ameliyathane
Ameliyathane
Spinal Travmalar-2
Ameliyathane
11.15-12.00
1. Gün
Staj Tanıtımı
Öykü - Nörolojik
muayene-1
Öykü -Nörolojik
muayene-2
Polikilinik
Yoğun Bakım 1
Polikilinik
Yoğun Bakım 1
5. Gün
HVNRG
Nörovasküler
Cerrahi-1
Nörovasküler
Cerrahi-2
Polikilinik
12.00-1330
13.30-14.20
Polikilinik
ÖĞLE
Yoğun Bakım 2
Polikilinik
SeminerSaati
14.30-15.20
Polikilinik
Yoğun Bakım 2
Polikilinik
MakaleSaati
15.30-16.30
16.30-17.00
Klinik 1
Hasta Viziti
Kafa
Travmaları-1
Kafa
Travmaları-2
Klinik 1
Hasta Viziti
Klinik 1
Hasta Viziti
Klinik 1
Hasta Viziti
Klinik 1
Hasta Viziti
HAFTA 2
08.00-09.00
09.15-10.00
1. Gün
Hasta Viziti
Ameliyathane
10.15-11.00
Ameliyathane
HAFTA 1
08.00-09.00
09.15-10.00
10.15-11.00
2. Gün
Hasta Viziti
Nöroonkolojik
Cerrahi-1
Nöroonkolojik
3. Gün
Vizit
Ameliyathane
Ameliyathane
4. Gün
Hasta Viziti
Pediyatrik
Nöroşirürji-1
Pediyatrik
5. Gün
Vizit
Periferik SS
Hastalıkları-1
Periferik SS
9
Polikilinik
Nöroşirürji-2
Polikilinik
Hastalıkları-2
Polikilinik
11.15-12.00
Polikilinik
Cerrahi-2
Yoğun Bakım 1
12.15-1330
13.30-14.20
Polikilinik
Yoğun Bakım 2
ÖĞLE
Klinik 2
Polikilinik
Seminer Saati
14.30-15.20
Polikilinik
Yoğun Bakım 2
Klinik 2
Polikilinik
Makale Saati
15.30-16.30
16.30-17.00
Klinik 1
Hasta Viziti
Klinik 1
Hasta Viziti
Klinik 1
Hasta Viziti
Klinik 1
Hasta Viziti
Klinik 1
Hasta Viziti
DEVAM VE NÖBET ÇİZELGESİ (HER GÜN İÇİN DOLDURULUR)
SAAT
VİZİT
POLİKLİNİK
AMELİYATHANE
DERS
YOĞUN
BAKIM
KLİNİK
MAKALESEMİNER
SAATİ
NÖBET
08.00-09.00
09.15-10.00
10.15-11.00
11.15-12.00
13.30-14.20
14.30-15.20
15.30-16.30
16.30-17.00
17.00-08.00
10
BECERİ-DAVRANIŞ-TUTUM ÇİZELGESİ
Yapılan İşlem
Adet
Sorumlu Öğretim Üyesi
İmza ve Tarih
Öğretim Üyesi
Düşünceleri
Lomber Ponksiyon
Yara Pansumanı
Santral Venöz Katater Uygulaması
Yoğun bakım rutin girişimler (NG,
Foley sonda, arterkangazıvb)
Hasta Dosyası Hazırlama
Hasta ve klinik personeli ile uyum
Yara sütürasyonu
Katıldığı Ameliyat Sayısı ve
sterilizayon koşullarına özen
11
S.Ü. TIP FAKÜLTESİ
PLASTİK VE REKONSTRÜKTİF ESTETİK CERRAHİ ANABİLİM DALI
Eğitim/Öğretim Yılı:
Tarih:
Staj Grubu:
Staj Kredisi: 2
Staj süresi
Teorik ders saati
Uygulamalı ders saati
Staj Kredisi
Staj Türü
Staj Ön Koşulları
Staj Sorumlusu
Öğretim elemanları
Staj İçeriği
2 hafta
8 (%10)
72 (%90)
2
Seçmeli
6. Sınıf öğrencisi olmak
Prof.Dr.Zekeriya Tosun
Prof.Dr. Zekeriya Tosun ,Yrd.Doç.Dr. Mehtap Karameşe Yrd. Doç. Dr.
Osman Akdağ,
Plastik Cerrahi servisinde, sabah ve akşam vizitlerine katılma serviste
pansuman yapma tetkik isteme hasta dosyalarının doldurulması, vaka sunumu
ve vaka başı tartışma, Gerekli küçük cerrahi müdahaleleri yapma veya yardım
etme hasta taburculuğu ve epikriz doldurulması. Polikliniklerde hasta kaydı,
dosya hazırlama, epikriz hazırlama, laboratuvar tetkikleri isteme, küçük
cerrahi müdahalelere aktif olarak yardım etme pansuman yapma, yara
değerlendirmesi yapma. Bilimsel aktivite saatlerine katılma ve aktif olarak
vaka tartışmalarında bulunma yer almaktadır.
12
Staj Amacı Amacı
Öğrenim Çıktıları
Öğretme Yöntemi(leri)
Değerlendirme Yöntemi
Plastik cerrahinin hasta yaklaşımını benimse ve bu doğrultuda ilerideki
mesleki kariyerinde öğrenilen bu yaklaşımların uygulanması amaçlanmıştır.
Plastik cerrahinin ilgi alanlarını bilir.
Plastik cerrahi hastalarından öykü alır, kayıt tutar, epikriz hazırlar,
Fizik muayene ile hastadaki temel patolojiyi tesbit eder ve tedavilerle ilgili
öngörüde bulunur.
Pansuman ve debritman yapabilir.
Yara ile ilgili temel yara bakım tekniklerini uygulayabilir.
Basit kesiler için sutur atabilir.
Acil vakalar için yapılması gerekenleri temel prensipler dahilinde yapar.
Ders, Seminer, Olgu bazlı öğrenme, El becerileri, Dosya Hazırlama, , Hasta
başı tartışma
Portfolyo (el becerileri) (%60)
Klinik gözlem (Hasta başı tartışma, hasta ile iletişim) (%30)
Dosya Hazırlama, Vaka takdimi (%10)
13
STAJ PROGRAMI
DHTİ: Hasta dosyası hazırlama ve tetkiklerin istenmesi
PKM: Pansumanların ve küçük müdahalelerin yapılması
Poliklinik: Poliklinikte hasta değerlendirme ve küçük cerrahi müdahalelere iştirak etme
Ameliyathane: Ameliyathane de hasta değerlendirme ve operasyonlara iştirak etme
HAFTA 1
1. gün
2. gün
3. gün
4. gün
8.30-9.15
Staj Tanıtımı
Vizit
Vizit
Vizit
9.30-10.15
Servis işleyişi bilgilendirme DHTİ
DHTİ
DHTİ
ve gözlem
10.30-11.15
Servis işleyişi bilgilendirme PKM
PKM
PKM
ve gözlem
11:30-12.15
Servis işleyişi bilgilendirme PKM
PKM
PKM
ve gözlem
12.15-13.30
ÖĞLE
13.30-14.15
Poliklinik bilgilendirme ve
Poliklinik
Poliklinik
Poliklinik
gözlem
5. gün
Vizit
DHTİ
PKM
PKM
Seminer ve
Makale saati
14.30-15.15
15.30-16.15
HAFTA 2
Poliklinik çalışması
Vizit
1. gün
Vizit
2. gün
Vizit
3. gün
Vizit
4. gün
Vizit
5. gün
8.30-9.15
9.30-10.15
Vizit
DHTİ
Vizit
DHTİ
Vizit
DHTİ
Vizit
DHTİ
Vizit
DHTİ
10.30-11.15
11:30-12.15
12.15-13.30
13.30-14.15
14.30-15.15
15.30-16.15
PKM
PKM
PKM
PKM
PKM
PKM
ÖĞLE
Ameliyathane Ameliyathane
PKM
PKM
PKM
PKM
Ameliyathane
Vizit
Vizit
Seminer ve
Makale saati
Vizit
Ameliyathane bilgilendirme
ve gözlem
Vizit
Vizit
14
BECERİ-DAVRANIŞ-TUTUM ÇİZELGESİ
İşlem/Girişim
Yaptı
Yaptığı Tarih
Onay
Anamnez alma
Fizik Muayene
Pansuman yapma
Serviste küçük invaziv müdahale
Yara değerlendirme
Küçük cerrahi müdahaleye iştirak
Ameliyatlara iştirak
Sutur atma-Sutur alma
Epikriz yazma
Hasta Sunumu
Vaka Takdimi
15
S.Ü. TIP FAKÜLTESİ GÖĞÜS HASTALIKLARI ANABİLİM DALI
Eğitim/Öğretim Yılı:
Tarih:
Staj Grubu:
Staj Kredisi: 2
Staj süresi
Teorik ders saati
Uygulamalı ders saati
Staj Kredisi
Staj Türü
Staj Ön Koşulları
Staj Sorumlusu
Öğretim elemanları
Staj İçeriği
Staj Amacı Amacı
2 hafta
4 (%2.8)
138 (%97.2)
Seçmeli
6. sınıf öğrencisi olmak
Prof.Dr Fikret Kanat
Prof.Dr Mecit Süerdem , Prof.Dr Fikret Kanat , Yrd. Doç. Dr. Baykal
Tülek
Göğüs hastalıkları servisi ve polikliniklerde hasta kaydı, dosya hazırlama,
epikriz hazırlama, laboratuvar tetkikleri isteme, hasta başı tartışma, invazif
girişimlerin gözlemlenmesi, laboratuar, radyolojik tetkik ve SFT
sonuçlarının değerlendirilmesi, makale saatlerine katılım ve öğretim
üyelerinin seçtiği değişik olguların dosya bilgileri üzerinden olgu bazında
vaka tartışmaları yer almaktadır.
Solunum sistemi hastalıklarının birinci basamakta tanı, tedavisi konusunda
bilgi beceri sahibi olmak ve mesleki beceri geliştirmektir
16
Öğrenim Çıktıları
Öğretme Yöntemi(leri)
Değerlendirme Yöntemi
Önerilen Kaynaklar
Solunum sistemi hastalıklarının fizyopatolojisini bilir,
Solunum hastalıklarında öykü alır, kayıt tutar, epikriz hazırlar,
Öykü, fizik muayene ve vital bulguları değerlendirir (nabız, solunum,
ateş, kan basıncı),
4. Yatan hastanın izlemi, laboratuar istemi,tedavi talimatlarını (order)
eksiksiz, açık ve net olarak verir ve izler,
5. Solunum sistemi hastalıklarında olgu bazında analiz yapar, ayırıcı tanı
yaklaşımı geliştirir, tedaviyi planlar,
6. İlaç yan etkilerini ve ilaç etkileşimlerini bilir, hastasını tedavi ve takip
konusunda bilgilendirir,
7. Damar yolu açar, arteriyel ve venöz kan örneği alır, uygulanacak
ilaçları doğru şekilde hazırlar,
8. Klinik tablonun aciliyetini değerlendirir,
9. Laboratuvar sonuçlarını değerlendirir, gerekirse daha ileri tetkikleri
planlar,
10. Hekimlik bilgilerini arttırma, yeni bilgiler edinebilme yönünde çaba
gösterir, bilgi kaynaklarını etkili biçimde kullanıp yorumlar, kanıta
dayalı bilgiyi ayırt eder,
11. Hastalıkların önlenmesinde koruyucu hekimlik yöntemler ve etik
ilkeler bilgisine sahiptir, toplumdaki risk gruplarını belirler
12. Meslektaşları , eğiticileri, ekibi , hasta ve hasta yakınları ile etkili
iletişim kurar, hastanın tercihini, kendi deneyimini ve en geçerli kanıtı
değerlendirerek, etik ilkeler doğrultusunda karar vermeyi ilke edinir
Ders, Seminer, Olgu bazlı öğrenme, Laboratuar, El becerileri, Dosya
Hazırlama, Öykü alma, Fizik muayene, Hasta başı tartışma
Portfolyo (el becerileri, girişimleri değerlendirme) (%50)
Klinik gözlem (Hasta başı tartışma, hasta ile iletişim) (%30)
Dosya Hazırlama, Vaka takdimi (%20)
Akciğer Hastalıkları Temel Bilimler (Türk Toraks Derneği)
1.
2.
3.
17
STAJ PROGRAMI
Bronkoskopi: Bronkoskopi Laboratuvarında izlem
VİZİT: Göğüs Hastalıkları Servisinde hasta başı vizit
Girişim becerisi: Damar yolu açma, arteriyel -venöz, kan alma
LREKG: Laboratuvar sonuç, radyolojik tetkik ve EKG değerlendirmesi
HAFTA 1
1. gün
2. gün
3. gün
4. gün
5. gün
8.30-9.15
Staj Tanıtımı
Hasta hazırlama
Hasta hazırlama
Hasta hazırlama
Hasta hazırlama
9.30-10.15
Bronkoskopi
Bronkoskopi
LREKG
Girişim becerisi
Girişim becerisi
10.30-11.15
VİZİT
VİZİT
VİZİT
VİZİT
VİZİT
11.30-12.15
VİZİT
VİZİT
VİZİT
VİZİT
VİZİT
ÖĞLE
12.15-13.30
13.30-14.15
Epikriz yazma
Makale saati
VİZİT
VİZİT
VİZİT
14.30-15.15
Epikriz yazma
Makale saati
Epikriz yazma
Epikriz yazma
Makale saati
15.30-16.15
VİZİT
VİZİT
VİZİT
VİZİT
VİZİT
18
S.Ü. TIP FAKÜLTESİ GÖZ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI
Eğitim/Öğretim Yılı:
Tarih:
Staj Grubu:
Staj Kredisi: 2
Staj süresi
Teorik ders saati
Uygulamalı ders saati
Staj Türü
Staj Sorumlusu
Öğretim elemanları
Staj İçeriği
Staj Amacı Amacı
Öğrenim Çıktıları
2 hafta
8 (%11)
62 (%89)
Seçmeli
Prof.Dr Süleyman OKUDAN
Prof.Dr.Süleyman OKUDAN, Prof.Dr.Ümit KAMIŞ
Prof.Dr.Şansal GEDİK, Doç.Dr.Banu BOZKURT
Doç.Dr.Banu T.ÖZTÜRK, Yrd.Doç.Dr.Berker BAKBAK
Yrd.Doç.Dr. Bengü E.KÖKTEKİR, Yrd.Doç.Dr.Şaban GÖNÜL
Göz servisi ve polikliniklerinde hasta dosyasını hazırlama, gözlem ve ilaç formlarını
doldurma, epikriz yazabilme, laboratuvar tetkikleri ve konsültasyon isteme, hasta
başı vizitler, göz ameliyatlarının ve girişimsel işlemlerin gözlemlenmesi, makale ve
seminer saatlerine katılım ve öğretim üyelerinin seçtiği bir seminer konusunu
anlatma, olgu sunma veya makale anlatma yer almaktadır.
Oftalmolojik hastalıkların birinci basamak tanı, tedavisi konusunda bilgi beceri
sahibi olmak ve mesleki beceri geliştirmektir
Yatan göz hastalarının öyküsünü alır, kayıt tutar, epikrizini hazırlar.
Fizik muayene ve vital bulguları değerlendirir
Yatan hastanın laboratuar istemlerini (preoperatif veya hastalığın teşhis ve izlemi
için gerekli tetkikler) yapar, tedavi talimatlarını (order) eksiksiz, açık ve net olarak
verir ve hastayı izler,
19
Öğretme Yöntemi(leri)
Değerlendirme Yöntemi
Önerilen Kaynaklar
Görme muayenesini yapabilme, kırma kusurları konusunda bilgi sahibi olma
Biyomikroskopide göz muayenesi ve fundus muayenesini yapar
Temel göz hastalıklarının tanı kriterleri, ayırıcı tanısı ve tedavisi hakkında bilgi
sahibi olur,
Sık kullanılan göz ilaçlarının etki mekanizması, yan etkileri ve ilaç etkileşimlerini
bilir.
Damar yolunu açar, arteriyel ve venöz kan örneği alır, uygulanacak ilaçların doğru
şekilde hazırlanmasında hemşirelere yardımcı olur,
Göz acilleri konusunda bilgi sahibi olur ve kimyasal yanıklar gibi acil durumlarda
girişim yapabilecek deneyimi kazanır.
Kontakt lens takabilme
Göz pansumanı yapabilme
Göz ameliyatları konusunda bilgi sahibi olur
Öğretim üyeleri, asistan doktorlar, hemşire, hasta bakıcı, hasta ve hasta yakınları ile
etkili iletişim kurar.
Hekimlik bilgilerini arttırma, yeni bilgiler edinebilme yönünde çaba gösterir, bilgi
kaynaklarını etkili biçimde kullanıp yorumlar, kanıta dayalı bilgiyi ayırt eder,
Hasta başı vizitler, öykü alma, göz muayene dosyası hazırlama, genel fizik
muayene, biyomikroskopik muayene, direkt oftalmoskop ile fundus muayenesi,
maket üzerinde muayene, seminer, olgu sunumu, makale tartışma
Klinik gözlem (Servis viziti sırasında hasta tanı ve takibindeki yetisi, göz muayene,
işlem ve operasyonlarına olan ilgisi, hoca ve meslektaşlarına karşı davranışları,
hastane personeli ve hasta ile iletişimi) (%50)
Pratik Uygulama (Göz Hastalıkları İntörn Değerlendirme Formlarının doldurulması)
(%25)
Sözlü değerlendirme (Öğretim üyesinin belirlediği bir seminer, makale veya olguyu
hazırlama ve sunma, temel göz hastalıkları konusunda bilgi sahibi olma) (%25)
Clinical Diagnosis in Ophthalmology.Jack J. Kanski. Çev: Berati Hasanreisoğlu, M
Önol 2009
Temel Göz Hastalıkları. P Aydın O Dwyer, Yonca Aydın Akova . 2011/2.Baskı
20
STAJ PROGRAMI
Tanıtım-Form: Göz Polikliniğinin tanıtılması /Göz muayene formlarının doldurulması (terminoloji)
Tanıtım-Cihaz: Göz polikliniğinin tanıtılması /Göz cihazlarının tanıtılması
Poliklinik: Poliklinik hasta hazırlama, muayene, hastane işletim sistemi ve reçete yazma
Servis: Servis hastasının hazırlanması, girişim becerisi (Damar yolu açma, arteriyel -venöz, kan alma), göz
muayenesi, laboratuar istemlerinin yapılması, tedavi talimatlarının verilmesi(
Ameliyathane: Ameliyathanede operasyonların izlenmesi, sistem girişleri
VİZİT 1: Öğretim üyeleri eşliğinde hasta başı vizit
VİZİT 2: Asistanlar eşliğinde hasta başı vizit
2. gün
Poliklinik
Poliklinik
3. gün
VİZİT 1
Servis
4. gün
Ameliyathane
Ameliyathane
5. gün
VİZİT 1
Servis
10.30-11.15
1. gün
Staj Tanıtımı
Ekip
çalışmasının
önemi, hekimhasta iletişimi,
etik konular
Tanıtım-Form
Poliklinik
Servis
Ameliyathane
Servis
11:30-12.15
Tanıtım-Cihaz
Poliklinik
Servis
Ameliyathane
Servis
12.15-13.30
13.30-14.15
Tanıtım-Cihaz
Poliklinik
Poliklinik
Makale/Seminer
14.30-15.15
Tanıtım-Cihaz
Poliklinik
Poliklinik
Makale/Seminer
15.30-16.15
Tanıtım-Cihaz
Poliklinik
Makale/Seminer
16.15-17.00
Tanıtım-Cihaz
Poliklinik
Epikriz ve
reçete yazma
VİZİT 2
HAFTA 1
8.30-9.15
9.30-10.15
ÖĞLE
Epikriz-reçete
yazma
Epikriz ve reçete
yazma
Epikriz ve reçete
yazma
VİZİT 2
VİZİT 2
21
HAFTA 2
8.30-9.15
9.30-10.15
1.gün
Poliklinik
Poliklinik
2. gün
VİZİT 1
Servis
3. gün
Ameliyathane
Ameliyathane
4. gün
VİZİT 1
Servis
5. gün
Poliklinik
Poliklinik
10.30-11.15
Poliklinik
Servis
Ameliyathane
Servis
Poliklinik
11:30-12.15
Poliklinik
Servis
Ameliyathane
Servis
Poliklinik
12.15-13.30
13.30-14.15
Poliklinik
Epikriz ve
reçete yazma
Epikriz ve
reçete yazma
14.30-15.15
Poliklinik
Epikriz ve
reçete yazma
Poliklinik
Epikriz ve
reçete yazma
15.30-16.15
Poliklinik
16.15-17.00
VİZİT 2
Epikriz ve
reçete yazma
VİZİT 2
Epikriz ve reçete
yazma
VİZİT 2
Epikriz ve
reçete yazma
VİZİT 2
Makale/Seminer
İntörnün öğretim
üyesinin belirlediği
bir seminer, makale
veya olguyu sunması
Makale/Semineri
/Temel göz
hastalıkları
konusunda 2-3 sözlü
soru
Pratik Uygulama
(İntörn
Değerlendirme
Formlarının
değerlendirilmesi)
Makale/Seminer
saati
VİZİT 2
ÖĞLE
Poliklinik
22
İNTÖRN DEĞERLENDİRME FORMU
Tarih-Toplam adet
Başarılı
Başarısız
Değerlendiren Öğretim Üyesi
1. Yatan hasta hazırlanması
(Hikaye alınması, dosya
doldurulması, tedavi talimatları
verebilmesi, epikriz yazabilme,
laboratuar tetkikleri ve
konsültasyon isteyebilme)
2. Görme muayenesinin yapılması
3. Işıkla ve biyomikroskopik göz
muayenesi
4. Pupil muayenesi
5. Renkli görme değerlendirilmesi
6. Direkt oftalmoskop ve lens ile
gözdibi muayenesi
7. Görme alanı yapılması ve
değerlendirilmesi
8. Göz Pansumanı ve damla
damlatılması
9. Kontakt lens takabilme ve
çıkartabilme
10. İlaç reçetesi yazabilme
11 Gözlük reçetesi yazabilme
12. Göz Acillerine Yaklaşım (Göz
yıkama, yüzeyel yabancı cismi
çıkartabilme, ilk basamak tedaviyi
uygulama)
23
MESAİ VE NÖBET DEVAM ÇİZELGESİ
İsim
Tarih
09.00-
17.00-
İntörn
17.00
09.00
İmza
Dr.
Sorumlu
Öğretim
Üyesi
Onay
24
S. Ü. TIP FAKÜLTESİ ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON AD
Eğitim/Öğretim Yılı:
Tarih:
Staj Grubu:
Staj Kredisi: 2
Sorumlu Öğretim Üyesi:
Staj Amacı:
öğrencilere anesteziyoloji, ağrı ve yoğun bakımla ilgili temel bilgi ve uygulamaları konusunda deneyim
kazandırmaktır.Öğrencilerin solunum yetmezliği olan hastaları tanımaları ve temel tedavi yaklaşımlarını
öğrenmeleri, havayolu açılmasında gerekli araç ve gereçleri kullanmaları ve özellikle bağımsız olarak
endotrakealentübasyon becerisini kazanmalarını sağlamaktır. Ayrıcaakut ve kronik ağrılı hastalara temel
yaklaşım konularında bilgi aktarımıdır.
Staj İçeriği:
Anestezi polikliniğinde hasta kaydı, preoperatif değerlendirme ve fizik muayene, laboratuvar tetkikleri
ve konsültasyon isteme ile sonuçlarını değerlendirme; ameliyathanede anestezi ile ilgili temel
uygulamalar; yoğun bakımda hasta başı değerlendirme, invazivgirişimlerin gözlemlenmesi, laboratuvar,
radyolojik tetkik ve EKG uygulama ve sonuçlarının değerlendirilmesi yer almaktadır.
Öğrenim Stratejileri ve Öğrenim Hedefleri:
Solunum yetmezliği olan hastanın tanınması,
Solunum yetmezliği olan hastada havayolu sağlanması,
Havayolu araç-gereçleri kullanabilmek,
Endotrakealentübasyon yapabilmek,
Oksijen tedavisi hakkında bilgi sahibi olmak,
Oksijen verme yöntemleri ile ilgili bilgi sahibi olmak ve uygulayabilmek,
Kardiyak arrest tanısı koyabilmek,
25
Kardiyak arrest olmuş olan hastada kardiyopulmonerresüsitasyon (KPR) yapabilmek,
Genel anestezi ve komplikasyonları ile ilgili bilgi sahibi olmak,
Lokal anestezi ve komplikasyonları ile ilgili bilgi sahibi olmak,
Rejyonel anestezi ve komplikasyonları ile ilgili bilgi sahibi olmak,
Yoğun bakım gerektiren hastaları tanımak,
Yoğun bakım tedavi yöntemleri hakkında bilgi sahibi olmak,
Erişkin temel ve ileri yaşam desteği hakkında bilgi sahibi olmak ve uygulayabilmek,
Beyin ölümü tanısı, donör bakımı ve organ transplantasyonu yasal ve etik konularında bilgi sahibi
olmak
Kan transfüzyonunun nasıl yapıldığı hakkında bilgi sahibi olmak ve uygulayabilmek,
Akut ve kronik ağrılı hastalara temel yaklaşım konularında bilgi sahibi olmaktır.
Meslektaşları, eğiticileri, ekibi, hasta ve hasta yakınları ile etkili iletişim kurar, hastanın tercihini, kendi
deneyimini ve en geçerli kanıtı değerlendirerek, etik ilkeler doğrultusunda karar vermeyi ilke edinir.
BECERİ-DAVRANIŞ-TUTUM ÇİZELGESİ
İşlem/Girişim
Anestezi öncesi premedikasyon ve hazırlık
Poliklinikte hasta değerlendirme ve fizik
muayene
Hastanın ön tanısına yönelik gerekli
tetkikleri isteme ve değerlendirme
İnvaziv/non-invaziv monitörizasyon yapma
Damar Yolu Açma
Genel anestezi uygulamaları
Rejyonel anestezi uygulamaları
Temel Hava Yolu Uygulamaları (Havayolu
açma manevraları, Airway takma)
Balon-maske yöntemi ile ventilasyon
Yaptı
Yaptığı Tarih
Onay
26
Endotrakeal entübasyon
Supraglottik Havayolu Cihaz Uygulamaları
Arteryel Kateterizasyon
Arter
kan
gazı
ponksiyonu
ve
değerlendirilmesi
Santral venöz kateterizasyon
Kan ve kan ürünü transferi
İntraoperatif kayıt tutma
Hasta transferi uygulamaları
Postoperatif ağrı değerlendirmesi ve analjezi
uygulamaları
Ağrı polikliniğinde hasta değerlendirme
Girişimsel/girişimsel olmayan ağrı tedavisi
EKG çekme ve değerlendirme
Foley sonda takma
NG sonda takma ve gastrik lavaj
Kardiyopulmoner Resusitasyon
Epikriz yazma
Dekubitis bakımı
Solunum fizyoterapi uygulamaları
Sıvı-elektrolit ve kan gazı değerlendirme ve
uygulamaları
Not: Tüm girişimler ve işlemler gözlem ya da uygulama yapılmasına göre ayrı ayrı değerlendirilecektir.
27
DEVAM ÇİZELGESİ
TARİH
SABAH
AKŞAM
Sorumlu Öğretim Üyesi
28
NÖBET ÇİZELGESİ
TARİH
İMZA
Sorumlu Öğretim Üyesi
29
ANESTEZİ ve AĞRI POLİKLİNİKLERİNDE YAPILAN İŞLEMLER
İŞLEMLER
ADET
Sorumlu Öğretim Üyesi
Anamnez ve Dosya Hazırlama
Fizik Muayene
Laboratuvar Sonuçlarının Değerlendirilmesi
Konsültasyon isteme ve sonuçlarının değerlendirilmesi
Örnek order hazırlama ve reçete yazma
AMELİYATHANEDE YAPILAN İŞLEMLER
İŞLEMLER
ADET
Sorumlu Öğretim Üyesi
Monitörizasyon
Damar yolu açma
Havayolu açma manevraları ve airway kullanma
Balon-maske ile ventilasyon
Endotrakealentübasyon
Supraglottik havayolu aracı yerleştirme ve kullanma
Arteryelkateterizasyon
Santral venözkateterizasyon
Hasta transferi
30
YOĞUN BAKIMDA YAPILAN İŞLEMLER
İŞLEMLER
ADET
Sorumlu Öğretim Üyesi
ASİSTE EDİLEN MÜDAHALELER
Maske ile ventilasyon
Endotrakealentübasyon
CPR ve defibrilasyon
Torasentez/Parasentez/Perikardiyosentez
STAJ SONU GENEL DEĞERLENDİRME
Genel tıp bilgisi
Hasta Takibi
Genel tutum ve davranış
Geçme Notu
31
S. Ü. TIP FAKÜLTESİ KULAK BURUN BOĞAZ HASTALIKLARI AD
Eğitim/Öğretim Yılı:
Tarih:
Staj Grubu:
Staj Kredisi: 2
Staj Süresi
Staj Türü
Staj Ön Koşulları
Staj Sorumlusu
Ders Veren Öğretim Elemanları
Staj İçeriği
Staj Amacı
2 hafta
Seçmeli
6.sınıf öğrencisi olmak
Yard.Doç.Dr.Çağdaş Elsürer
Prof.Dr. Köksal Yuca, Prof.Dr. Kayhan Öztürk, Doç.Dr.Mete Kaan
Bozkurt, Doç.Dr.Bahar Çolpan,Yard.Doç.Dr. Çağdaş Elsürer
İntern hekim, KBB hastasının öyküsünü alır, muayenesini yapar, takibini
ve tedavisini planlar ve uygular. Klinikte yatan hastaları, öğretim üyesi
ve yardımcılarının denetimi altında takip eder. Klinikte yapılan vizitlere,
seminerlere, olgu tartışmalarına, Baş boyun onkoloji toplantılarına,
makale saatlerine katılır ve katkıda bulunur.
Kulak Burun Boğaz muayene usülleri, işitme fizyolojisi, yeni doğan
işitme taraması, işitme kaybı tipleri ve tedavisi, kulak enfeksiyonları ve
komplikasyonları, denge fizyolojisi ve denge bozukluğu yapan
hastalıkların tanı ve tedavisi, burun ve paranazal sinüs fizyolojisi,
enfeksiyonları, konjenital hastalıkları, larenks fizyolojisi, larenks
hastalılarının tanı ve tedavisi, baş boyun kanserleri tanı ve tedavisi,tükrük
bezi hastalıkları, KBB acil hastalıkları tanı ve tedavileri ile ilgili teorik
bilgilerin verilmesidir.
32
Öğrenim Çıktıları
Öğretme Yöntemleri
Değerlendirme Yöntemi
Önerilen Kaynaklar
Staj sonunda intern hekimler, KBB acillerini tanıyabilmeli, yenidoğan
işitme taramasının önemini kavramalı; ve patolojik durumlarını ve
bunların yönetimlerini bilmeli, paranazal sinüs enfeksiyonları ve
komplikasyonlarını
tanıyabilmeli,
kulak
enfeksiyon
ve
komplikasyonlarını tanıyabilmeli, işitme kaybı tanısını koyabilmeli, baş
boyun premalign ve malign hastalıklarına yaklaşımı bilmeli, tükrük bezi
hastalıklarına yaklaşımı bilmeli ve KBB acil müdahalelerini bilmelidir.
Poliklinik, yataklı servis, ameliyathane ve bölümlerinde dönüşümlü
olarak 6.sınıf stajı yapılacak, öğretim görevlileri eşliğinde sabah ve
akşam vizitlerine katılacak; intern doktorlar haftada bir kez vaka sunumu
yapacak, seminer saatlerinde anlatılan teorik derslere katılacaklardır.
Klinik ve poliklinik çalışmaları, hasta müşahade ve değerlendirmeleri,
hasta yakınları ve personele karşı tutumu, seminer, klinik toplantılardaki
devam ve başarısı ile değerlendirilecektir.
KBB hastalıkları ve baş boyun cerrahisi. Ed. Prof. Dr. Onur Çelik Asya
tıp kitabevi 2007
33
STAJ PROGRAMI
ADM: Anamnez alma, dosya hazırlama, muayene ve işlemlerin yapılması
TM: Tetkik isteme, muayenelerin yapılması
HAFTA 1
1. gün
2. gün
3. gün
4. gün
5. gün
8.30-9.15
Tanışma
toplantısı
Stajın tanıtımı
VİZİT
VİZİT
VİZİT
VİZİT
ADM
ADM
ADM
Epikriz yazma
ADM
Epikriz yazma
10.30-11.15
Kliniğin
tanıtımı
TM
TM
ADM
Epikriz yazma
Poliklinik gözlem
11.15-12.15
Poliklinik
gözlem
Poliklinik
gözlem
Poliklinik gözlem
Poliklinik gözlem
Poliklinik gözlem
9.30-10.15
ÖĞLE
12.15-13.30
13.30-14.15
Hastaların
dağıtılması
Poliklinik
gözlem
ADM
Epikiriz yazma
Sonuç değerlendirme
ADM
Sonuç
değerlendirme
ADM
Sonuç
değerlendirme
14.30-15.15
Anamnez alma
Poliklinik
gözlem
Hasta progreslerinin
ve kayıtlarının
tutulması
Hasta
progreslerinin ve
kayıtlarının
tutulması
Hasta
progreslerinin ve
kayıtlarının
tutulması
15.30-16.15
VİZİT
VİZİT
VİZİT
VİZİT
Seminer makale
saati
34
BECERİ-DAVRANIŞ-TUTUM ÇİZELGESİ
İşlem/Girişim
Yaptı
Yaptığı Tarih
Onay
Temel KBB Muayenesi
Anterior tampon konması
Posterior tampon konması
Damar Yolu Açma
Sütür uygulamaları, stapler, strip
Yara Pansumanı
Derin trakeal aspirasyonu
Foley sonda takma
NG sonda takma ve gastrik Lavaj
Kardiyopulmoner monitörizasyon
KBB hastasından anamnez alma
Hastanın ön tanısına yönelik gerekli
tetkikleri isteme ve değerlendirme
Kayıt tutma
Epikriz yazma
Multitravmalı Hasta Değerlendirme
Cerrahi asistans
Hasta Sunumu
Vaka Takdimi
Seminer Sunumu
35
MESAİ VE NÖBET DEVAM ÇİZELGESİ
Tarih
09.00-17.00
17.00-09.00
İntörn Dr. İmza
Sorumlu Öğretim Üyesi Onay
36
S. Ü. TIP FAKÜLTESİ ÜROLOJİ ANABİLİM DALI
Eğitim/Öğretim Yılı:
Tarih:
Staj Grubu:
Staj Kredisi: 2
BECERİ-DAVRANIŞ-TUTUM ÇİZELGESİ
İşlem/ Girişim
Yaptığı Tarih
Onay
Ürolojik muayene
Anamnez alma
Vizitlerde hasta sunma
Rektal tuşe
Sonda takılması
Sistoskopi (Gözlemci)
Ürodinamik inceleme (Gözlemci)
Prostat Biyopsisi (Gözlemci)
Renal USG
Suprapubik USG
Seminer sunumu
Ameliyata Katılma (Gözlemci)
Poliklinik
37
MESAİ VE NÖBET DEVAM ÇİZELGESİ
Tarih
09.00-17.00
17.00-09.00
İntörn Dr. İmza
Sorumlu Öğretim Üyesi Onay
38
S. Ü. TIP FAKÜLTESİ NÖROLOJİ ANABİLİM DALI
Eğitim/Öğretim Yılı:
Tarih:
Staj Grubu:
Staj Kredisi: 2
VİZİT: Nöroloji servis ve nöroloji ve nörolojik yoğun bakım hasta başı viziti
Girişim becerisi: LP, Damar yolu açma, arteriyel -venöz, kan alma
LREKG: Laboratuvar sonuç, radyolojik tetkik ve EKG değerlendirmesi
Poliklinik: Poliklinik hastalarının anamnez, muayene, ayırıcı tanı, laboratuar istemi, tedavi, online kayıt ve izlem
işlemleri
UYKU: Uyku laboratuarı tanıtım, Uyku hastalıkları hastaların ön değerlendirilmesi, PSG değerlendirmelerine
katılım
EEG: EGG Çekimine katılım, EEG okumalarına katılım
EMG: EMG-UP Çekimlerine katılım
HAFTA 1
8.30-9.15
1. gün
Staj Tanıtımı
2. gün
Hasta hazırlama
3. gün
Hasta hazırlama
9.30-10.15
Ekip çalışmasının önemi,
hekim hasta iletişimi
VİZİT
VİZİT
Hasta değerlendirme, vizit
sonrası tanı ve tedavi
desteği
10.30-11.15
11.30-12.15
12.15-13.30
VİZİT
4. gün
Hasta
hazırlama
VİZİT
5. gün
Hasta
hazırlama
VİZİT
VİZİT
VİZİT
VİZİT
VİZİT
LREKG
Girişim becerisi
Girişim
becerisi
Girişim
becerisi
ÖĞLE
39
Seminer
Serbest öğrenme
Makale saati
Hasta başı vizit
2. gün
İnvazif
laboratuvarında
gözlem
Epikriz yazma
Hasta başı vizit
3. gün
Epikriz yazma
Hasta başı vizit
4. gün
Makale saati
Hasta başı vizit
5. gün
Poliklinik
Poliklinik
Poliklinik
Poliklinik
Poliklinik
10.30-11.15
Poliklinik
Poliklinik
Poliklinik
Poliklinik
Hasta hazırlama
11.30-12.15
Poliklinik
Seminer
Poliklinik
Literatür
Saati
Poliklinik
12.15-13.30
13.30-17.00
Poliklinik
Poliklinik
ÖĞLE
Poliklinik
Poliklinik
Serbest öğrenme
2. gün
EMG
3. gün
UYKU
9.30-10.15
1. gün
Elektrofizyoloji
laboratuarları
tanıtımı
EEG
EMG
UYKU
10.30-11.15
EEG
EMG
UYKU
11.30-12.15
12.15-13.30
13.30-14.15
14.30-15.15
15.30-16.15
EEG
EMG
ÖĞLE
EMG
EMG
EMG
UYKU
13.30-14.15
Epikriz yazma
Makale saati
14.30-15.15
15.30-16.15
HAFTA 2
Epikriz yazma
Hasta başı vizit
1. gün
8.30-10.15
HAFTA 3
8.30-9.15
EEG
EEG
EEG
UYKU
UYKU
UYKU
40
1. SERVİS NÖBET EĞİTİMİ DEĞERLENDİRME FORMU
Hafta 1, 2, 3
08:oo – 17:oo
Değerlendirme
1. gün
2. gün
3. gün
4. gün
5. gün
Hafta sonu
Servis ve
İnme yoğun
Bakım
Ünitesi
(İYBÜ)
hizmetlerine
aktif katılım,
girişimsel
işlemleri
gözlem ve
katılım,
nöbet akışına
tam uyum,
acil servis ve
acil nörolojik
müdahalelere
gözlem ve
katılım
Servis ve
İnme yoğun
Bakım
Ünitesi
(İYBÜ)
hizmetlerine
aktif katılım,
girişimsel
işlemleri
gözlem ve
katılım,
nöbet akışına
tam uyum,
acil servis ve
acil nörolojik
müdahalelere
gözlem ve
katılım
Servis ve
İnme yoğun
Bakım
Ünitesi
(İYBÜ)
hizmetlerine
aktif katılım,
girişimsel
işlemleri
gözlem ve
katılım,
nöbet akışına
tam uyum,
acil servis ve
acil nörolojik
müdahalelere
gözlem ve
katılım
Servis ve
İnme yoğun
Bakım
Ünitesi
(İYBÜ)
hizmetlerine
aktif katılım,
girişimsel
işlemleri
gözlem ve
katılım,
nöbet akışına
tam uyum,
acil servis ve
acil nörolojik
müdahalelere
gözlem ve
katılım
Servis ve
İnme yoğun
Bakım
Ünitesi
(İYBÜ)
hizmetlerine
aktif katılım,
girişimsel
işlemleri
gözlem ve
katılım,
nöbet akışına
tam uyum,
acil servis ve
acil nörolojik
müdahalelere
gözlem ve
katılım
Servis ve
İnme yoğun
Bakım
Ünitesi
(İYBÜ)
hizmetlerine
aktif katılım,
girişimsel
işlemleri
gözlem ve
katılım,
nöbet akışına
tam uyum,
acil servis ve
acil nörolojik
müdahalelere
gözlem ve
katılım
İlgili Öğretim
Üyesi
Değerlendirmesi
ve
İmzası
41
2. POLİKLİNİK HASTA TAKİBİ DEĞERLENDİRME FORMU
Hafta 1, 2, 3
08:oo – 17:oo
Değerlendirme
1. gün
2. gün
3. gün
4. gün
5. gün
Hafta sonu
Poliklinik
hastalarının
anamnez,
muayene,
ayırıcı tanı,
laboratuar
istemi,
tedavi,
online kayıt
ve izlem
işlemleri
Poliklinik
hastalarının
anamnez,
muayene,
ayırıcı tanı,
laboratuar
istemi,
tedavi,
online kayıt
ve izlem
işlemleri
Poliklinik
hastalarının
anamnez,
muayene,
ayırıcı tanı,
laboratuar
istemi,
tedavi,
online kayıt
ve izlem
işlemleri
Poliklinik
hastalarının
anamnez,
muayene,
ayırıcı tanı,
laboratuar
istemi,
tedavi,
online kayıt
ve izlem
işlemleri
Poliklinik
hastalarının
anamnez,
muayene,
ayırıcı tanı,
laboratuar
istemi,
tedavi,
online kayıt
ve izlem
işlemleri
Servis ve İnme
yoğun Bakım
Ünitesi (İYBÜ)
hizmetlerine
aktif katılım,
girişimsel
işlemleri
gözlem ve
katılım, nöbet
akışına tam
uyum, acil
servis ve acil
nörolojik
müdahalelere
gözlem ve
katılım
İlgili Öğretim
Üyesi
Değerlendirmesi
ve
İmzası
42
3. ELEKTROFİZYOLOJİ LABORATUAR EĞİTİMİ DEĞERLENDİRME FORMU
Hafta 3
08:oo – 17:oo
1.gün
EEG çekimine gelen
hastanın hazırlanması
EEG elektrod
bağlanması
EEG kayıtlaması
EEG çekiminin Öğretim
Üyesi ile yorumlanması
2.gün
EMG hastasına
nörolojik yaklaşım
Sinir ileti ve iğne
EMG çekiminin
Öğretim Üyesi ile
gerçekleştirilmesi
EMG Raporlaması
3.gün
Uyku hastasının çekime hazırlaması
Uyku ölçeklerinin uygulanması
PSG elektrodlarının bağlanması,
Kayıt alınması
C.P.A.P. uygulaması
Skorlama
PSG Raporlaması
İlgili Öğretim Üyesi
Değerlendirmesi ve
İmzası
4. NÖROLOJİ SERVİSİ HASTA TAKİP FORMU
Nöroloji Servisi Hasta Takibi
Hasta Adı
Öğretim üyesi
İmza
43
5. NÖROLOJİ YOĞUN BAKIM ÜNİTESİ HASTA TAKİP FORMU
Nörolojik Yoğun Bakım Servisi Hasta Takibi
Öğretim üyesi
İmza
Hasta Adı
44
6.SEMİNER VE MAKALE GENEL DEĞERLENDİRME FORMU
Katılım
Özgün
konu
Sunum
becerisi
Bilimsel
katkısı
Çıkarım
becerisi
Değerlendirme
Öğretim
üyesi imzası
SEMİNER
MAKALE
45
7. NÖROLOJİ ANABİLİM DALI BECERİ – TUTUM VE DAVRANIŞ GENEL
DEĞERLENDİRME FORMU
Öğretim
üyesi 1
Öğretim
üyesi 2
Öğretim
üyesi 3
Bölüm başkanı
SONUÇ
değerlendirmesi
Ekip Çalışması ve uyumu
Nöroloji Servisi ve İnme
Yoğun Bakım Ünitesi Hasta
Başı Tutumu
Girişimsel konularda tutum ve
başarısı
Epikriz yazabilme
Seminer, makale ve diğer
bilimsel konularda becerisi
Online kayıtlama becerisi
Elektrofizyolojik İşlem katılımı
ve başarısı
46
S. Ü. TIP FAKÜLTESİ ADLİ TIP ANABİLİM DALI
Eğitim/Öğretim Yılı:
Tarih:
Staj Grubu:
Staj Kredisi: 2
Staj süresi
Uygulamalı ders
saati
Staj Türü
Staj Ön Koşulları
Staj Sorumlusu
Öğretim elemanları
Staj İçeriği
Staj Amacı
Öğrenim Çıktıları
Öğretme Yöntemi
2 hafta
20
Seçmeli
6. sınıf öğrencisi olmak
Doç.Dr. Kamil Hakan DOĞAN
Doç.Dr. Kamil Hakan DOĞAN
Staj eğitim programında, adli tıbbi bilgi düzeyini artırmaya yönelik adli muayene yöntemleri
ve adli rapor yazımı ile ilgili pratik eğitim, seminer ve makale saatleri ile seçilen örnek
olguların tartışılması, adli tıp polikliniği işleyiş süreçlerine katılım yer almaktadır.
Adli tıp stajının amacı, intörn doktorların, birinci basamak hekimliğinde adli tıp
uygulamalarını doğru bir şekilde yapabilmeleri için bir pratisyen hekimin sahip olması
gereken tüm bilgi ve becerileri kazanmalarını sağlamaktır.
- Hangi olguların adli olgu olduğunu tanımlayabilir.
- Adli olguların adli makamlara bildirilmesi gerektiğini bilir ve kendisine adli olgu
başvurduğunda adli makamlara bildirir.
- Adli olgulardan anamnez alabilir, muayenelerini yaparak varsa travmatik lezyonları
tanımlar, tespit ettiği travmatik bulguları yorumlayarak adli raporlarını düzenler.
- Cinsel saldırı olgularında yapılması gereken muayeneleri yapabilir, biyolojik örnek
alınması gerektiğinde alabilir ve adli raporlarını düzenleyebilir.
- Adli ölüm olaylarında; ölü muayenesi ve otopsi işlemlerini yapabilir ve raporlarını
yazabilir.
Adli olgu muayenesi ve adli rapor yazımı uygulamaları, seminer, makale, olgu sunumları
47
STAJI PROGRAMI
Poliklinik: Adli Tıp Polikliniği uygulamalarına katılım
HAFTA 1
1. gün
8.15-09.00
Stajın tanıtımı
2. gün
3. gün
4. gün
5. gün
Poliklinik
Poliklinik
Poliklinik
Poliklinik
9.15-10.00
Stajın tanıtımı
Poliklinik
Poliklinik
Poliklinik
Poliklinik
10.15-11.00
PRATİK –
Adli muayene
yöntemleri
PRATİK –
Adli muayene
yöntemleri
PRATİK Seminer
PRATİK –
Makale sunumu
PRATİK –
Olgu sunumu
PRATİK
PRATİK Seminer
PRATİK –
Makale sunumu
PRATİK –
Olgu sunumu
PRATİK
11.15-12.00
ÖĞLE
12.00-13.15
13.15-14.00
Poliklinik
Poliklinik
Poliklinik
Poliklinik
Poliklinik
14.15-15.00
Poliklinik
Poliklinik
Poliklinik
Poliklinik
Poliklinik
15.15-16.00
Poliklinik
Poliklinik
Poliklinik
Poliklinik
Poliklinik
16.15-17.00
Poliklinik
Poliklinik
Poliklinik
Poliklinik
Poliklinik
48
BECERİ-TUTUM-DAVRANIŞ LİSTESİ
Beceri Listesi
 Adli muayene yapabilmeli ve adli rapor düzenleyebilmeli.
 Ölümün adli ölüm olup olmadığını ayırt edebilmeli.
 Ölüm olayı ile karşılaştığında bir hekim olarak nasıl davranacağını ve hangi prosedürlere
uyacağını bilmeli.
 Adli ölü muayenesi ve otopsi yapabilmeli.
 Adli ölü muayenesi ve otopsi raporunu kurallara uygun bir şekilde hazırlayabilmeli.
 Ölüm nedenini doğru olarak belirleyebilmeli.
Tutum-Davranış Listesi
 Görevini uygularken evrensel tıp etiği ilkeleri olan "zarar vermeme-yararlılık, adalet ve
özerklik" ilkelerini gözetmeli.
 Her hastaya veya bireye yansız, yargısız ve ayrımsız yaklaşmalı ve bunun bir etik zorunluluk
olduğunu benimsemeli.
 Her hastaya veya bireye hastalığı ve tedavisi ile ilgili anlaşılır ve açıklayıcı bilgi vermeli, buna
dayalı onam (rıza) almalı, gizliliğini korumak gibi hasta haklarını yaşama geçirmeli.
 Ölüm gerçeği ve yarattığı sorunlarla baş etmeli.
 Adli olgularla ilgili yasal ve mesleki sorumluluk ve yükümlülüklerinin farkında olmalı.
 Adli olgularda bulguları objektif kriterler doğrultusunda yorumlayarak rapora aktarmalı.
 Vereceği adli raporun insanların hürriyetini bağlayıcı ve sosyal-biyolojik yaşamlarını
etkileyeceğinin bilincinde olmalı.
 Hekim olarak mesleğini uygularken cezai ve hukuki sorumlulukları olduğunu bilmeli.
49
DEVAM ÇİZELGESİ
Tarih
İntörn Dr. İmza
Sorumlu Öğretim Üyesi Onay
50
S. Ü. TIP FAKÜLTESİ ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ AD
Eğitim/Öğretim Yılı:
Tarih:
Staj Grubu:
Staj Kredisi: 2
BECERİ-DAVRANIŞ-TUTUM ÇİZELGESİ
İşlem/Girişim
POLİKLİNİK İŞLEM
Ortopedik Hikaye Alma
Ortopedik Genel Muayene
Gelişimsel Kalça Çıkığı Tarama Muayenesi
Radyoloji Tetkik İsteme
Pelvis,
Diz
ve Grafiklerin Kabaca
Değerlendirilmesi
Pansuman
Sütur Alma
Kısa ve Uzun Bacak Atel
Kısa ve Uzun Kol Atel
Yaptı
Yaptığı Tarih
Onay
51
İşlem/Girişim
SERVİS İŞLEM
Ortopedi Servisi Asistan Vizitlere Katılım
Ortopedi Servisi Uzman Vizitlere Katılım
Serviste Yatan Hastalardan Hikaye Alma
Servis Hastalarına Fizik Muayene
Preop Hasta Tetkiklerinin İstenmesi
Hasta Odalarının Yazımı
Konsültasyon İstemi ve Konsültasyon Branşlarına Eşlik
Edilmesi
Yara Yeri Pansuman
Epikriz Yazımı
Diğer Servislerden İstenen Ortopedi Konsültasyonlarına
Eşlik Edilmesi
AMELİYATHANE İŞLEM
Hastanın Ameliyat Masasına Alınması ve Güvenli
Cerrahi Formlarının Doldurulması
Hastanın Cerrahi Pozu verilirken Yardım Edilmesi ve
Pozları Öğrenmesi
Cerrahi Saha Boyanması
Cerrahi Alan Örtünme İşlemi
Steril Yıkanma ve Giyinme
Ciltaltı Sütur İşlemi
Cilt Kapatma Süturasyon İşlemi
Ameliyathane alçı ve Atel Uygulama
Cerrahi Aletlerin Kabaca Öğrenilmesi
Yaptı
Yaptığı Tarih
Onay
52
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
4
File Size
655 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content