close

Enter

Log in using OpenID

(AC Serisi Opsiyon Kartları)

embedDownload
AC SERİSİ OPSİYON KARTLARI
I/O – GİRİŞ ÇIKIŞ KARTI
•
ACH/ACT sistemlerinde kullanılır.
•
I-O kartı, üzerinde 8 kayıt giriş/çıkışı bulundurur.
•
I-O kartı takıldığında sistemde 16 kayıt girişi kullanılabilir.
•
Anakart üzerinde I-O işaretli sokete takılarak işlev görür.
INP – PROGRAMLANABİLİR GİRİŞ KARTI
•
Sisteme 4 adet programlanabilir giriş ilave eder.
•
Anakart üzerinde INP işaretli sokete takılarak işlev görür.
OUT – PROGRAMLANABİLİR ÇIKIŞ KARTI
•
Üzerinde 4 adet programlanabilir röle çıkışı bulundurur ve sisteme 4 adet
programlanabilir çıkış ilave eder.
•
Anakart üzerinde OUT işaretli sokete takılarak işlev görür.
CSI – CANBUS ARABİRİM KARTI
•
CANBus arabirim ünitesi olarak işlev görür.
•
CAN0 soketine takıldığında anakartın kuyu ile haberleşmesini sağlar.
(ACH/ACT)
•
CAN1 soketine takıldığında anakartın diğer tablolarla haberleşip grup
iletişimini kurmasını sağlar.
ENI – ENKODER BAĞLANTI KARTI
•
Kabin pozisyon bilgisini kuyu enkoderi ile mm hassasiyetinde okuyabilir.
•
ENI kartı, artımsal kuyu enkoderinin anakartla iletişimini sağlar.
•
Anakart üzerinde ENI işaretli sokete takılmak suretiyle işlev görür.
RTC– GERÇEK ZAMAN SAATİ KARTI
•
RTC kartı ACT/ACH sistemine takılmasıyla anakart, tarih ve saat bilgisine
sahip olur.
•
Sistemde RTC varsa, oluşan tüm hataların hafızadaki kayıtlarına hatanın
olduğu tarih ve saat bilgisi de kaydedilir. Bakım zamanı ve zamana bağlı valf
test özelliği kullanılabilir.
•
ACH/ACT anakartı üzerinde RTC işaretli sokete takıldığında işlev görür.
USB – BİLGİSAYAR BAĞLANTI KARTI
•
Kart üzerindeki USB soketinden bilgisayara bağlandığında kumanda sistemi ile
bilgisayar arasında iletişim kurulmasını sağlar.
•
AC Serisi kumanda sistemlerine bilgisayardan erişebilmek için kullanılacak
LIFTNET yazılımını www.aybey.com sitesinden indirilebilir.
•
USB kartı SP soketine takılmak suretiyle kullanılabilir.
ETH – ETHERNET BAĞLANTI KARTI
•
ETH kartı üzerindeki RJ45 soketinden bilgisayara bağlandığında kumanda
sistemi ile bilgisayar arasında yerel ağdan veya internet üzerinden iletişim
kurulmasını sağlar.
•
AC Serisi kumanda sistemlerine bilgisayardan erişebilmek için kullanılacak
LiftNet yazılımı www.aybey.com sitesinden indirilebilir.
•
ETH kartı SP soketlerine takılmak suretiyle kullanılabilir.
RS232 – GSM MODEM BAĞLANTI KARTI
•
AC kumanda sistemleri, bir hata oluştuğunda GSM modem vasıtası ile cep
telefonuna kısa mesaj (SMS) veya çağrı gönderir.
•
RS232 kartı SP soketlerine takılmak suretiyle kullanılabilir.
EOR – PROGRAMLANABİLİR ÇIKIŞ KARTI
•
Üzerinde 8 adet programlanabilir röle çıkışı bulundurur ve sisteme 8 adet
programlanabilir çıkış ilave eder.
•
Anakart üzerinde RIB kartına, kabin kartından ise DISP çıkışına kablo ile
bağlanarak çalışır.
RIB – EOR BAĞLANTI ARAYÜZ KARTI
•
Ekstra çıkış gerektiren durumlarda anakarta EOR kartı (8 programlanabilir röle
çıkışı kartı) bağlantısı için kullanılır.
•
CAN0 – CAN1 – CAN2 soketlerine takılarak kullanılabilir. (Takılmadan önce
[B47] – [B48] – [B49] parametreleri ayarlanmalıdır)
CIN – PROGRAMLANABİLİR GİRİŞ KARTI
•
Ekstra giriş gerektiren durumlarda anakarta 4 adet ilave giriş ekler.
•
CAN0 – CAN1 – CAN2 soketlerine takılarak kullanılabilir. (Takılmadan önce
[B47] – [B48] – [B49] parametreleri ayarlanmalıdır)
ACB – PARALEL BUS BAĞLANTI KARTI
•
Ekstra kayıt giriş/çıkışı gerektiren durumlarda PI kartı ile ACT kartı arasında
arayüz kartı olarak çalışır.
•
Çift display paralel bağlantı gerektiren yerlerde SWPEX kartı ile ACT kartı
arasında arayüz kartı olarak çalışır.
•
Çıkışların yetmediği ve Gray/Binary Kod ya da Katta Işık Çıkışı gerektiren
durumlarda SWPOR kartı ile ACT kartı arasında arayüz kartı olarak çalışır.
KART
TAKILDIĞI
KART
TAKILDIĞI
SOKET
GÖREVİ
I/O
ACT/ACH
I/O
Çağrı Giriş Çıkış
Kartı
ACT/ACH
CAN0
Kuyu
Haberleşme
ACS/ACT/ACH
CAN1
ACS
CAN2
CSI
INP
OUT
ACS/ACT/ACH
ACC
ACS/ACT/ACH
ACC
INP
OUT
ENI
ACS/ACT/ACH
ENI
USB
ACS/ACT/ACH
SP1/SP2/SP3/SP4
ETH
ACS/ACT/ACH
SP1/SP2/SP3/SP4
RS232
ACS/ACT/ACH
SP1/SP2/SP3/SP4
IDC
ACS/ACT/ACH
SP1/SP2/SP3/SP4
RTC
ACT/ACH
RTC
CIN
ACS/ACT/ACH
CAN0/CAN1/CAN2
RIB
ACS/ACT/ACH
CAN0/CAN1/CAN2
EOR
RIB
ACC/SCC
DISP
SDD
ACC/SCC
DISP
SDC
ACC/SCC
SDC
ACB
ACT
UART
Grup
Haberleşme
CAN
Haberleşme
Sinyal Giriş
Kartı
Sinyal Çıkış
Kartı
ÖZELLİK
Sisteme 8 adet giriş çıkış
ekler
Sistemin kabin seri / full
seri olarak çalışmasını
sağlar
Sistemin grup haberleşme
bağlantısını sağlar
CAN haberleşme sağlar
Sisteme 4 adet giriş ekler
Sisteme 4 adet çıkış ekler
Sistemin kuyu bilgisinin
Enkoder Bağlantı
enkoder ile alınmasını
Kartı
sağlar
Sistemin bilgisayara
Bilgisayar USB
birebir bağlanmasını
Bağlantı Kartı
sağlar
Bilgisayar
Sistemin bilgisayara yerel
Ethernet Bağlantı ağdan ya da internetten
Kartı
bağlanmasını sağlar
GSM Modem
Sistemin GSM Modem
Bağlantı Kartı
bağlantısını sağlar
EKS Bağlantı
EKS kartlarının sisteme
Kartı
bağlanmasını sağlar
Gerçek Zaman
Sisteme gerçek zaman
Saati Kartı
saati ekler
Sinyal Giriş
Sisteme 4 adet giriş ekler
Kartı
EOR Arayüz
Sisteme EOR kartının
Kartı
bağlanmasını sağlar
Sinyal Çıkış
Sisteme 8 adet çıkış ekler
Kartı
Display Sürme
Display sinyallerini
Kartı
oluşturur
Display Sürme
Display sinyallerini
Kartı
oluşturur
PI kartı takılarakSisteme
48 adede kadar giriş/çıkış
ekler.
Paralel Bus
Bağlantı Arayüz
Kartı
SWPEX kartı takılarak
çift display parallel
bağlantıyı destekler.
SWPOR kartı takılarak
Gray/Binary Kod ve Katta
Işık Çıkışı sisteme
eklenebilir.
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
1
File Size
596 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content