close

Enter

Log in using OpenID

1 - SEW Eurodrive

embedDownload
Redüktörlü Motorlar \ Elektronik Hız Kontrol Cihazları \ Sürücü Otomasyon \ Servis
MOVIDRIVE® MDX60B / 61B
Baskı 01/2005
11435984 / TR
Düzeltme
Kurulum
Fren Dirençlerinin, Şok Bobinlerinin ve Filtrelerin Seçilmesi
1
1
Kurulum
•
Bu düzeltme yaprağı:
– MOVIDRIVE® MDX61B, Boyut 3, 400/500-V cihazlar için BW012-... / BW012...-T
fren dirençlerinin tetikleme akımı değerlerini (Æ Bölüm 4.8 "Fren Dirençleri, Şok
Bobinleri ve Filtrelerin Seçilmesi", MOVIDRIVE® MDX60B/61B İşletme Kılavuzu,
Parça Numarası 11300485, Baskı 01/2005) değiştirir.
– MOVIDRIVE® MDX60B/61B cihazlar için BW012-025-P ve BW018-015-P fren
dirençlerinin tetikleme akımı değerlerini ve koordinasyonunu (Æ Bölüm 4.8 "Fren
Dirençleri, Şok Bobinleri ve Filtrelerin Seçilmesi", MOVIDRIVE® MDX60B/61B
İşletme Kılavuzu, Parça Numarası 11300485, Baskı 01/2005.) güncelleştirir.
– “Hiperface® enkoderin OVIDRIVE® MDX60B/61B“ye bağlantı şemasını
(Æ Bölüm 4.16 "DEH11B (HIPERFACE®)" opsiyonu bağlantısı), MOVIDRIVE®
MDX60B/61B İşletme Kılavuzu, Parça Numarası 11300485, Baskı 01/2005)
değiştirir.
– "DEH11B veya DER11B’deki Artımlı Enkoder Bağlantısı Simülasyonu" bağlantı
şeması (Æ Bölüm 4.19 "Artırımlı Enkoder Simülasyonu Bağlantısı Değerlendirilmesi"), MOVIDRIVE® MDX60B/61B İşletme Kılavuzu, Parça Numarası,
11300485, Baskı 01/2005, değiştirir.
•
1.1
Sadece uzman elektrik teknisyenleri tarafından, geçerli kaza koruma yönetmeliklerine ve MOVIDRIVE® MDX60B/61B işletme kılavuzuna göre monte edilmeli
ve devreye alınmalıdır!
Fren Dirençlerinin, Şok Bobinlerinin ve Filtrelerin Seçilmesi
BW012.../BW012...-T fren dirençlerinin tetikleme akımı değerleri değişti.
MOVIDRIVE® MDX61B...-503
0150
Boyut
2
0220
0300
3
Fren dirençleri
BW... /
BW...-...-T
Tetikleme akımı
Parça
numarası
BW...
Parça
numarası
BW...-...-T
BW012-025/
BW012-025-T
IF = 10 ARMS
821 680 0
1820 414 7
BW012-050/
BW012-050-T
IF = 19 ARMS
821 681 9
1820 140 7
BW012-100/
BW012-100-T
IF = 27 ARMS
821 682 7
1820 141 5
Düzeltme – MOVIDRIVE® MDX60B/61B
Kurulum
BW...-P Fren Dirençlerinin Seçimi
1.2
1
BW...-P Fren Dirençlerinin Seçimi
AC 400/500 V
cihazların (...-5_3)
seçimi
•
Teknik değişikliklerden dolayı BW018-015-T ve BW012-025-T fren dirençleri artık
teslimat programına dahil değildir. Teknik kontrol sonrası 06/2006 takvim
haftasından itibaren başka aşırı yük röleli fren dirençlerini yeni tip tanımı BW018015-P ve BW012-025-P ile sipariş edebilirsiniz.
BW...-T und BW...-P tipleri parça numaraları arasında bir fark yoktur. Tetikleme
akımı değerleri değişti (Æ aşağıdaki tablo). Diğer teknik veriler için MOVIDRIVE®
MDX60B/61B kataloğunun yeni baskısına bakınız.
MOVIDRIVE® MDX61B...-503
0150
Boyut
0220
0300
0370
3
Fren dirençleri
BW... /
BW...-...-P
Tetikleme
akımı1)
Parça
numarası
BW...
Parça
numarası
BW...-...-P
BW012-025/
BW012-025-P
IF = 14.4 ARMS
821 680 0
1820 414 7
BW018-015/
BW018-015-P
IF = 9.1 ARMS
821 684 3
1820 416 3
0450
4
C2)
C2)
1) Burada verilen IF tetikleme akımları tetikleme karakteristiği "Tetikleme sınıfı 10" veya "Tetikleme sınıfı 10A"
EN 60 947-4-1 uyarınca) olan bir aşırı akım rölesi kullanılarak hesaplanmıştır.
2) Iki fren direncini paralel olarak bağlayın, F16’da tetikleme akımımın iki katını (2 x IF) ayarlayın.
•
Aşırı yük rölesi değiştiğinden, montaj uzunlukları da çok az bir miktarda değişmektedir (Æ BW...-P boyut resmi).
•
BW012-025-P ve BW018-015-P fren dirençlerinin UL sertifikası hazırlanmaktadır.
Düzeltme – MOVIDRIVE® MDX60B/61B
3
Kurulum
BW...-P Fren Dirençlerinin Seçimi
1
BW...-P için boyut
resmi
1
B
D
d
a
A
c
C
B
2
d
e
c
C
x1
a
A
58427AXX
Resim 1: BW...-P direnç boyut resmi, 1 çelik ızgara direnç / 2 tel direnç
Tüm ölçüler mm
Tip BW...
Montaj
konumu
BW..-T/ BW...-P
4
Temel boyutlar [mm]
Bağlantılar [mm]
Ağırlık
[kg]
A
B
C
D
a
b/c/e
x1
x2
d
BW012-025-P
1
295
260
490
355
270
380
–
–
10.5
8.0
BW018-015-P
2
620
120
92
544
64
10
–
6.5
4.0
Düzeltme – MOVIDRIVE® MDX60B/61B
Kurulum
Cihaz Bağlantı şeması
1.3
1
Cihaz Bağlantı Şeması
Fren direnci
BW...P bağlantı
şeması
L1
L2
L3
PE
F11/F12/F13
K11
(AC-3)
L1 L2
L3
Şebeke filtresi opsiyonu NF...
L1' L2' L3'
1
2
3
L1 L2
L3
DC-Link bağlantısı
X1:
7
8
-Uz +Uz PE
X4:
Güç bölümü
X2:
X3:
U
V
W
4
5
6
M
3 faz
+R -R
PE
BW...-...-P
95
97
K11’i etkiler
F16
98
4
96
6
Dahili yardımcı kontaktör devreye girdiğinde,
K11 açılmalı ve DIØØ"/control.inhibit" bir "0"
sinyali almalıdır. Direnç devresi kesintiye
uğramamalıdır!
54322ATR
Montaj ve
kurulum
İzin verilen montaj şekli:
•
yatay yüzeylere
•
klemensler altta ve delikli sac altta ve üstte olacak şekilde dikey yüzeylere
İzin verilmeyen montaj şekli:
•
dikey yüzeylere klemensler üstte, sağda veya solda olarak.
Düzeltme – MOVIDRIVE® MDX60B/61B
5
Kurulum
DEH11B (HIPERFACE®) Opsiyonu Bağlantısı
1
1.4
DEH11B (HIPERFACE®) Opsiyonu Bağlantısı
Hiperface®
enkoder
bağlantısı
DEH11B ile çalıştırmak için AS1H, ES1H ve AV1H tipi HIPERFACE® önerilmektedir.
Enkoderler, motorun tipine ve uygulamasına bağlı olarak, fişli konnektör veya klemens
kutusu üzerinden bağlanabilir.
Klemens kutulu
CM71...112
HIPERFACE® enkoder motora aşağıdaki şekilde bağlanmalıdır:
AV1H/AS1H/ES1H
cos+ 1
cos- 2
sin+ 3
sin- 4
DATA- 5
DATA+ 6
TF/TH/KTY+ 9
TF/TH/KTY- 10
7
8
maks. 100 m
DEH11B, X15:
RD
BU
YE
GN
VT
BK
BN
WH
GYPK
RDBU
1
9
2
10
12
4
14
6
8
15
PK
GY
y
15
8
9
1
y
Resim 2: HIPERFACE® enkoderin motor enkoderi olarak DEH11B’ye bağlanması
54440CTR
Hazır kabloların parça numaraları:
6
•
Sabit kablolama için:
1332 457 8
•
Hareketli kablolama için:
1332 454 3
Düzeltme – MOVIDRIVE® MDX60B/61B
Kurulum
Artımsal Enkoder Simülasyonu Değerlendirmesinin Bağlanması
1.5
1
Artımsal Enkoder Simülasyonu Değerlendirmesinin Bağlanması
Artımsal enkoder
simülasyonu
DEH11B veya DER11B opsiyonlarının X14 fişleri artımsal enkoder simülasyonu çıkışı
olarak da kullanılabilir. Bunun için "Ayar değiştirme" (X14:7) DGND (X14:8) ile
köprülenmeli ve X14:15 ile UB arasındaki bağlantı ayrılmalıdır. Bu durumda X14,
RS-422’ye uygun sinyal seviyesinde artımsal enkoder sinyalleri gönderir. Darbe sayısı:
•
DEH11B’de motor enkoderinin X15 girişi gibi
•
DER11B’de 1024 darbe/devir
maks. 100 m
YE
GN
RD
BU
PK
GY
DEH11B / DER11B
X14:
1
9
2
10
3
11
15
8
7
WH
BN
RDBU
9
15
1
8
VT
BK
Resim 3: Artımsal enkoder simülasyonunun DEH11B veya DER11B’ye bağlanması
54336BTR
Hazır kablonun parça numarası:
•
Tip DEH/DER11B X14 opsiyonu: Æ Artımsal enkoder simülasyonu
– Sabit kablolama için:
817 960 3
Damar sonlandırma kovanlı hazır kablolar kullanıldığında, kablonun beyaz (WH) ve
siyah (BK) damarlarını kesin.
Düzeltme – MOVIDRIVE® MDX60B/61B
7
Redüktörlü Motorlar \ Elektronik Hız Kontrol Cihazları \ Sürücü Otomasyon \ Servis
Dünya nasıl hareket ettirilir?
Hızlı düşünen
ve sizinle
birlikte geleceği
şekillendiren
insanlarla.
Tüm dünyada
size daima yakın
olan bir servis
ağı ile.
Çalışma kapasitenizi
otomatik olarak
geliştiren sürücüler ve
kontrol üniteleri ile.
Günümüzün en
önemli endüstri
dallarında kapsamlı
bir bilgi birikimi ile.
Günlük çalışmaları
kolaylaştıran yüksek
standartlarda, ödün
vermeyen bir kalite ile.
SEW-EURODRIVE
Driving the world
Her yerde.
Hızlı ve inandırıcı
çözümler için global
bir görünüşle.
Bugünden yarın
için çözümler
sunan yenilikçi
fikirlerle.
24 saat bilgi ve
yazılım erişimi
sunan bir İnternet
hizmeti ile.
SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG
P.O. Box 3023 · D-76642 Bruchsal / Germany
Phone +49 7251 75-0 · Fax +49 7251 75-1970
[email protected]
→ www.sew-eurodrive.com
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
5
File Size
1 161 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content