close

Enter

Log in using OpenID

A A

embedDownload
BİLGİSAYAR /BİLİŞİM ÖĞRETMENLİĞİ
Yarışma Sınavı
A
1
A
Bir CD yazıcı üzerinde 2X hızında yazabildiği
belirtilmişse, uygun bir CD-R seçilmesi
durumunda ulaşabileceği en yüksek yazma hızı
kaçtır?
A)
B)
C)
D)
E)
4
A)
B)
30 KB/s
3 MB/s
300 KB/s
3 KB/s
30 MB/s
C)
D)
E)
5
2
DVD-RAM ve Blu-Ray Disk aşağıdaki bilgisayar
donanım birimlerinden hangisine örnektir?
Standart şekil ve boyuttaki (12 cm çapında daire)
bir Blu-ray diskin kapasitesi teorik olarak en fazla
ne kadar olabilir?
Aşağıdakilerden hangisi harddiskleri anakarta
bağlamak için kullanılabilen arayüzlerden biri
değildir?
A)
B)
A)
B)
C)
D)
E)
128 GB
25 GB
100 GB
50 GB
Hiçbiri
C)
D)
E)
6
3
Klavye, fare ve tarayıcı gibi cihazların tümünü
kapsayan ifade aşağıdakilerden hangisidir?
İletişim birimi
Depolama birimi
Giriş birimi
Çıkış birimi
Sistem birimi
SATA
PATA
RAID
IDE
SCSI
Aşağıdakilerden hangisi tuşların dizilişine göre
klavyelere verilen isimlerden değildir?
A)
DVORAK
ENIAC
C ) QWERTY
D ) COLEMAK
E ) NORMAN
B)
A)
B)
C)
D)
E)
Depolama birimi
Çıkış birimi
Giriş birimi
İletişim birimi
Sistem birimi
Sınav : BİLGİSAYAR /BİLİŞİM ÖĞRETMENLİĞİ
Tarih : 07.09.2014
Saat : 14:00:00
KHK B.İ.M.
1
BİLGİSAYAR /BİLİŞİM ÖĞRETMENLİĞİ
Yarışma Sınavı
A
7
A
10
Aşağıdakilerden hangisi ekran kartlarında
bulunan bağlantı noktalarından (port) biri
değildir?
A)
B)
C)
D)
E)
Anakartlarda bulunan PCI genişleme yuvasına
aşağıdakilerden hangileri takılabilir?
I- Ağ kartı
II- TV kartı
III- Dahili modem kartı
VGA
DVI
HDMI
IDE
S-Video
A)
B)
C)
D)
E)
8
Baskı için mürekkepli şerit kullanan yazıcı türü
aşağıdakilerden hangisidir?
A)
B)
C)
D)
E)
11
Inkjet (Mürekkep püskürtmeli)
Punched card (Delikli kart)
Dot matrix (Nokta vuruşlu)
Laser (Lazer)
Hiçbiri
Microsoft Word 2007'de Kes, Kopyala, Yapıştır
komutları hangi bölümde yer alır?
A)
B)
C)
D)
E)
9
I, III
I
II, III
I, II
I, II, III
Aşağıdaki cihazlardan hangisinde veri aktarımı
hem cihazdan bilgisayara doğru, hem de
bilgisayardan cihaza doğru yapılabilir?
I- Sabit disk
II- Ağ kartı
III- Web kamerası
A)
II, III
I, III
C ) I, II, III
D ) I, II
E ) Hiçbiri
B)
Sınav : BİLGİSAYAR /BİLİŞİM ÖĞRETMENLİĞİ
Tarih : 07.09.2014
Saat : 14:00:00
12
Gözden Geçir Sekmesi'ndeki Değişiklikler Grubu
Görünüm Sekmesi'ndeki Makrolar Grubu
Sayfa Düzeni Sekmesi'ndeki Yerleştir Grubu
Ekle Sekmesi'ndeki Metin Grubu
Giriş Sekmesi'ndeki Pano Grubu
Microsoft Word 2007'de bir sayfadaki herhangi
bir paragraftaki herhangi bir kelimenin üzerine
hızla 3 kez tıklanırsa sonuç ne olur?
A)
Cümlenin tümü seçilir
Paragrafın tümü seçilir
C ) Kelimenin tümü seçilir
D ) Satırın tümü seçilir
E ) Sayfanın tümü seçilir
B)
KHK B.İ.M.
2
BİLGİSAYAR /BİLİŞİM ÖĞRETMENLİĞİ
Yarışma Sınavı
A
13
A
15
Microsoft Word 2007'de seçilen bir yazıya
aşağıdaki işlemlerin kaç tanesi Büyük/Küçük Harf
Değiştir düğmesindeki seçenekler sayesinde "tek
tıklama" ile yapılabilir?
I- Her kelimenin ilk harfini küçük harfe
diğerlerini ise büyük harfe çevirme
II- Her kelimenin ilk harfini büyük harfe
diğerlerini ise küçük harfe çevirme
III- Her kelimenin son harfini büyük harfe
çevirme
Yukarıda verilen Microsoft Excel tablosuna göre
D1 hücresine =$A$1*$B$1 yazıp bunu aşağıdaki
hücrelere kopyalarsak D1, D2 ve D3'te sırasıyla
hangi değerler olur?
A)
A)
B)
C)
D)
E)
12, 12, 35
6, 6, 6
C ) 6, 14, 6
D ) 12, 8, 20
E ) 12, 12, 12
I, II
II, III
I, II, III
I, III
Hiçbiri
B)
16
14
Microsoft Excel 2007'de yanyana olmayan iki
sütunu birden seçebilmek için klavyeden hangi tuş
basılı tutulmalıdır?
A)
B)
C)
D)
A)
E)
Tab
Esc
Alt Gr
Shift
Ctrl
B)
C)
D)
E)
Sınav : BİLGİSAYAR /BİLİŞİM ÖĞRETMENLİĞİ
Tarih : 07.09.2014
Saat : 14:00:00
KHK B.İ.M.
3
BİLGİSAYAR /BİLİŞİM ÖĞRETMENLİĞİ
Yarışma Sınavı
A
A
17
20
Yukarıda verilen Microsoft Excel sayfası kesitine
göre =TOPLA(A1;A3:A5) formülün sonucu
kaçtır?
Yukarıda verilen Microsoft Excel sayfası kesitine
göre =TOPLA(A1+2;A5) formülün sonucu kaçtır?
A)
A)
B)
C)
D)
E)
5
7
C) 8
D ) 11
E ) 15
9
5.25
12
13
15
B)
21
18
Microsoft Excel'de =TOPLA(B3:B5;B7:B9;4)
ifadesi için hangisi söylenemez?
A)
I- PowerPoint Şablonu
II- JPEG Dosya Değişim Biçimi
III- PDF Dosyası
İçerisinde iki tane hücre aralığı kullanılmıştır
B ) Bu bir formüldür
C ) B6'daki değer değişirse sonuç da otomatik olarak
değişir
A)
D)
6 tane hücredeki değerlerin toplamını hesaplar ve
bunlara 4 ekler
B)
Bu ifadenin sonucu hangi hücre içerisine
yazıldığına bağlı değildir
D)
E)
19
Aşağıdakilerden hangileri Microsoft PowerPoint
2007'de hazırlanan bir belgeyi kaydederken
seçilebilecek dosya türlerindendir?
C)
E)
I, III
I, II
I, II, III
II, III
Hiçbiri
Microsoft Excel 2007'de mevcut olan
fonksiyonlardan hangisinin Türkçe sürümdeki
karşılığı aşağıda verildiği gibi değildir?
A)
B)
C)
D)
E)
COUNT( ) - SAY( )
AVERAGE( ) - ORTALAMA( )
MAX( ) - MAK( )
SUM( ) - TOPLA( )
IF( ) - EĞER( )
Sınav : BİLGİSAYAR /BİLİŞİM ÖĞRETMENLİĞİ
Tarih : 07.09.2014
Saat : 14:00:00
KHK B.İ.M.
4
BİLGİSAYAR /BİLİŞİM ÖĞRETMENLİĞİ
Yarışma Sınavı
A
22
A
Aşağıda verilen Microsoft Office 2007
programlarından hangilerinde WordArt ekleme
seçeneği vardır?
25
I- Word
II- Excel
III- PowerPoint
Aşağıdakilerden hangisi Microsoft Access
2007'nin Türkçe sürümünde metin veri türüne ait
alan özellikleri arasında yer almaz?
A)
B)
C)
A)
D)
B)
E)
II, III
I, III
C ) I, II, III
D ) I, II
E ) Hiçbiri
23
26
Aşağıdakilerden hangileri Microsoft Access
2007'de bir veritabanından dışa aktarılabilecek
dosya türleri arasında yer almaz?
I- Metin dosyası
II- Word RTF dosyası
III- Excel dosyası
A)
B)
C)
D)
E)
24
B)
C)
D)
E)
27
Microsoft Access 2007'de tablolar arasında ilişki
oluşturmak için kullanılan düğme hangi sekmede
yer alır?
A)
B)
C)
D)
E)
Giriş
Dış Veri
Veritabanı Araçları
Oluştur
Tablolar
Sınav : BİLGİSAYAR /BİLİŞİM ÖĞRETMENLİĞİ
Tarih : 07.09.2014
Saat : 14:00:00
Microsoft Access 2007'de adı araba plakası olarak
tanımlanan ve alan boyutu 6 olan bir metin
alanına en az 1 en çok 3 harften ve 3 tane
rakamdan oluşan karakterler girilebilmesi ve
daha farklı karakterlerin engellenmesi için
aşağıdaki giriş maskelerinden hangisi
kullanılmalıdır?
A)
I, III
II, III
I, II, III
I, II
Hiçbiri
Geçerlilik kuralı
Gerekli
Varsayılan değer
Geçerlilik metni
Etiket
&&&CC?
LLLCC&
C??999
??L000
CC?LLL
Aşağıdakilerden hangisi Microsoft Access
2007'nin Türkçe sürümünde Rapor Tasarım
Araçları Denetimler Grubunda yer almaz?
A)
B)
C)
D)
E)
KHK B.İ.M.
Düğme
Onay kutusu
Etiket
Metin kutusu
Desen
5
BİLGİSAYAR /BİLİŞİM ÖĞRETMENLİĞİ
Yarışma Sınavı
A
28
A
800x600 çözünürlüğe ve 1 bayt renk derinliğine
sahip bir ekranda tam ekran bir görüntü için
yaklaşık olarak ne kadar bellek alanına ihtiyaç
duyulur?
A)
B)
C)
D)
E)
31
A)
B)
5 KB
500 b
500 KB
500 B
5 MB
C)
D)
E)
32
29
Renk derinliği 2 bit olan bir piksel kaç değişik
renk alabilir?
Aşağıdakilerden hangisi bir DOS komutu
değildir?
Microsoft Paint'te dikdörtgen aracı seçilip Shift
tuşu basılı tutularak çizim yapılırsa
aşağıdakilerden hangisi olur?
A)
A)
C)
B)
Köşegenleri de olan bir dikdörtgen çizilir
B ) Dikdörtgenin tüm kenarları birbirine eşit
uzunlukta olur
3
2
1
4
5
D)
E)
RD
LS
DIR
ATTRIB
CIPHER
C)
Fare ile sayfaya ilk tıklanan yer dikdörtgenin
merkezi olur
D ) İz bırakarak çizildiği için dikdörtgenin içi dolu
olur
E)
33
Farenin ne kadar sürüklendiğine bağlı olarak eğimi
ayarlanan bir paralelkenar çizilir
DOS'ta Move komutu aşağıdakilerden hangileri
için kullanılabilir?
I- Dosya taşıma
II- Dosya adı değiştirme
III- Dizin adı değiştirme
A)
30
Aşağıdaki dosya türlerinden hangisi
biçimlendirme içermez?
A)
RTF
ODT
C ) DOCX
D ) DOC
E ) CSV
I, III
I, II
C) I
D ) II, III
E ) I, II, III
B)
B)
Sınav : BİLGİSAYAR /BİLİŞİM ÖĞRETMENLİĞİ
Tarih : 07.09.2014
Saat : 14:00:00
KHK B.İ.M.
6
BİLGİSAYAR /BİLİŞİM ÖĞRETMENLİĞİ
Yarışma Sınavı
A
34
A
37
Windows işletim sisteminde sabit diskler
adlandırılırken neden C harfi ve sonrasındaki
harfler kullanılır?
Aşağıdakilerden hangisi uygulama yazılımıdır?
A)
Glympse
BIOS
C ) Symbian
D ) Android
E ) UNIX
B)
A)
A ve B harfleri disket sürücülere ayrıldığı için
B ) Windows işletim sitemi C dili ile programlandığı
için
C)
A ve B harflerinin patentini Apple firması aldığı
için
D)
Windows işletim sitemi C++ dili ile
programlandığı için
E)
DOS'ta bulunan A ve B komutlarıyla geriye dönük
uyumluluk sağlanması için
38
Windows 7'de ALT + Tab tuş kombinasyonu ne
işe yarar?
A)
B)
C)
D)
35
Aşağıdakilerden hangisi Windows 7 Kayıt
Defteri'nde (Registry) bulunan kök
anahtarlarından biri değildir?
A)
B)
C)
D)
E)
E)
39
HKEY_Users
HKEY_Local_Machine
HKEY_System_Data
HKEY_Classes_Root
HKEY_Current_Config
Aşağıda verilenlerden hangileri işletim sistemidir?
I- Symbian
II- Telnet
III- Linux
A)
B)
C)
36
D)
DOS'ta attrib *.* +r komutu mevcut dizindeki
tüm dosyaları ne yapar?
A)
B)
C)
D)
E)
Açık pencerenin ekranı kaplamasını sağlama
Açık pencereyi simge durumuna indirme
Açık pencereler arasında istenileni seçme
Açık pencereyi kapatma
Hiçbiri
E)
I, II
II, III
I, III
I, II, III
Hiçbiri
Sadece okunabilen dosya yapar
Sistem dosyası yapar
Gizler
Arşiv dosyası yapar
Yeniden yükler
Sınav : BİLGİSAYAR /BİLİŞİM ÖĞRETMENLİĞİ
Tarih : 07.09.2014
Saat : 14:00:00
KHK B.İ.M.
7
BİLGİSAYAR /BİLİŞİM ÖĞRETMENLİĞİ
Yarışma Sınavı
A
40
A
Aşağıda verilen kod bloğu çalıştırılınca, sonuçta
AX ve BX'in içereceği değerler sırasıyla hangi
şıkta verildiği gibi olur?
42
MOV BX, 5
MOV AX, 3
DEC AX
ADD AX, BX
Aşağıda verilenlerden hangileri bilgisayar
programlamada kullanılan sıralama
yöntemlerindendir?
I- Short Sort
II- Bubble Sort
III- Merge Sort
A)
A)
B)
C)
D)
E)
I - III
I - II
C ) I - II - III
D ) II - III
E ) Hiçbiri
3, 5
7, 5
5, 5
3, 8
9, 5
B)
43
41
Aşağıda verilen kod parçası çalışınca neticede
a'nın değeri kaç olur?
int a=0;
for(int i=0; i<=5; i++)
a=a+i;
Yukarıda verilen şekil program akış şemalarında
(flowchart) aşağıdakilerden hangisini ifade etmek
için kullanılır?
A)
A)
B)
C)
D)
E)
Girdi / Çıktı
Karar işlemleri
Matematiksel işlemler
Başlangıç / Bitiş
Alt program (Fonksiyon)
B)
C)
D)
E)
44
C'de olmayan ama C++'ta olan aşağıdakilerden
hangisidir?
A)
B)
C)
D)
E)
Sınav : BİLGİSAYAR /BİLİŞİM ÖĞRETMENLİĞİ
Tarih : 07.09.2014
Saat : 14:00:00
1
5
0
6
15
KHK B.İ.M.
class
float
struct
enum
long
8
BİLGİSAYAR /BİLİŞİM ÖĞRETMENLİĞİ
Yarışma Sınavı
A
45
A
48
Aşağıda verilen kod parçası çalışınca neticede
a'nın değeri kaç olur?
212.120.8.64 hangi sınıfa ait bir IP adresidir?
A)
C
B
C) D
D) A
E) E
int a, i[5]={1,2,3,4,5};
a=i[3];
B)
A)
3
4
C) 1
D) 2
E) 5
B)
49
E-mailde gizli kopya (bcc) gönderilen kişi için
aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
A)
46
A)
Mektubun kimden geldiğini göremez.
B ) Mektubun başka kimlere gönderildiğini göremez.
C ) Onun bu mektubu aldığını diğer alıcılar göremez.
D ) Mektubu görebilmek için göndericinin belirlediği
şifreyi kullanması gerekir.
B)
E)
Logo programlama dilinde bir program yazıldıkça
satır satır yorumlanıp çalıştırılmak istenirse
aşağıdakilerden hangisi kullanılır?
Interpreter
Linder
C ) Compiler
D ) Assembler
E ) Hiçbiri
50
47
Aşağıdakilerden hangisi PSTN ve TCP/IP gibi
birbirinden tamamen farklı teknolojiye sahip olan
iki ağ arasındaki haberleşmeyi sağlayan fiziksel
bir cihaz veya yazılımdır?
Ağlarda güvenlik maksadıyla veri giriş-çıkışlarını
kontrol etmek ve ağa ulaşılmasına belli kriterlere
göre izin vermek için ne kullanılır?
A)
B)
C)
A)
B)
C)
D)
E)
gateway
router
hub
proxy
switch
Sınav : BİLGİSAYAR /BİLİŞİM ÖĞRETMENLİĞİ
Tarih : 07.09.2014
Saat : 14:00:00
O kişi gizli hesaba sahip olduğu için kendisine
sadece gizli kopyalar gönderilebilir.
D)
E)
KHK B.İ.M.
Digital Sertifika
Biometrik Kontrol
Digital İmza
Güvenlik Duvarı
Kriptolama
9
BİLGİSAYAR /BİLİŞİM ÖĞRETMENLİĞİ
Yarışma Sınavı
A
51
52
A
54
Extranet ile ilgili olarak aşağıda verilen
ifadelerden hangisi doğrudur?
A)
BAN
GAN
C ) MAN
D ) LAN
E ) WAN
B)
A)
Sadece bir şirketin çalışanları tarafından
kullanılabilen ağdır.
B)
İnternet teknolojisinden farklı ve daha gelişmiş bir
teknoloji kullanır.
C)
İnternet'e daha başka ağların eklenmesiyle oluşan,
günümüzün en büyük ağıdır.
D)
Bir şirketin çalışanlarına ilaveten, müşterileri ve iş
ortakları tarafından da kullanılabilen ağdır.
E)
Bir şirketin çalışanları tarafından kullanılamayan,
yalnızca şirketin müşterilerine yönelik olarak
kurulan ağdır.
55
Yukarıda verilen notlar tablosunda hangi alanın
birincil anahtar olması uygundur?
Kullanıcının web tarayıcısına yazdığı bir URL'nin
hangi IP adresine ait olduğunu bildiren sunucu
aşağıdakilerden hangisidir?
A)
B)
C)
D)
E)
Geniş alan ağının kısaltması hangisidir?
A)
Öğrenci No
Örenci No ve Ders Kodu birlikte
C ) Final Sınavı
D ) Ders Kodu
E ) Hiçbiri
B)
IPS
VPN
UDP
ARP
DNS
56
53
Aşağıdaki İnternet bağlantı yöntemlerinden
hangisinde kullanıcının ev telefonu hattı olması
gerekir?
A)
B)
C)
D)
E)
HSPA+
ADSL
GPRS
LTE
Hiçbiri
Sınav : BİLGİSAYAR /BİLİŞİM ÖĞRETMENLİĞİ
Tarih : 07.09.2014
Saat : 14:00:00
Yukarıdaki veritabanı tablosunda kaç tane alan
vardır?
A)
6
5
C ) 20
D) 4
E ) 24
B)
KHK B.İ.M.
10
BİLGİSAYAR /BİLİŞİM ÖĞRETMENLİĞİ
Yarışma Sınavı
A
57
İlişkisel bir veritabanı içerisinde bir varlık
hakkındaki verilerin tutulduğu bir tabloda bu
varlığı en iyi biçimde karakterize eden ve boş veya
tekrarlanan değerler içermeyen sütun veya
sütunlar grubuna ne ad verilir?
A)
B)
C)
D)
E)
58
A
60
A)
Karakteristik Sütun
Dış Anahtar
Ana Bölüm
Birincil Anahtar
Karakteristik Bölüm
Bir ilişkisel veritabanında öğrencilerin adres,
telefon numarası, vs, iletişim detaylarının
tutulduğu bir tablo içerisinde herhangi bir
öğrenciye ait bir satıra ne denir?
Aşağıdakilerden hangisi ergonomik klavye veya
fare modelleri tercih edilse bile parmakların uzun
süre hareketsiz şekilde ayni pozisyonda basılı
bekletilmesi sonucunda yaşanabilecek bir
rahatsızlıktır?
B)
C)
D)
E)
61
VHF
PCI
DVI
RSI
UHF
Bluetooth hakkında aşağıda verilenlerden hangisi
doğrudur?
A)
Veri aktarımına imkan sunan bir cihazdır
Duvar gibi katı engelleri aşamaz
C ) Optik farelerde farenin hareketlerini algılamak için
kullanılan ışındır
B)
A)
Alan
Kayıt
C ) Veri
D ) Bilgi
E ) Anahtar
B)
59
D)
50 metre derinde yüzen bir dalgıcın suya dayanıklı
cep telefonuna gemiden mesaj göndermek için
kullanılabilir
E)
Bilgisayarın çevre birimlerinde kablo kullanma
ihtiyacını ortadan kaldırır
Veri nedir?
A)
B)
C)
D)
E)
Bilginin işlenmesi sonucunda oluşanlar
Bilgi elde etmek için yapılan işlemler
Bilgisayara girilenler
Bilgisayarda işlemler sonucu elde edilenler
Bilgisayara giriş yapmayı sağlayan cihazlar
62
Aşağıdakilerden hangileri Apple firmasının
sunduğu ürünlerdendir?
I- iPhone
II- iPad
III- iMac
A)
I, III
I, II
C ) II, III
D ) I, II, III
E ) Hiçbiri
B)
Sınav : BİLGİSAYAR /BİLİŞİM ÖĞRETMENLİĞİ
Tarih : 07.09.2014
Saat : 14:00:00
KHK B.İ.M.
11
BİLGİSAYAR /BİLİŞİM ÖĞRETMENLİĞİ
Yarışma Sınavı
A
63
Her biri ayrı açma-kapama düğmesi ile kontrol
edilebilen 6 adet lamba kaç farklı şekilde
açılabilir?
A)
B)
C)
D)
E)
64
8
2
64
6
256
Hangi şıkta verilen kayıt alanları kapasiteye göre
en büyükten en küçüğe doğru sıralanmıştır?
A)
Exabayt - Zettabayt - Petabayt - Terabayt
Zettabayt - Petabayt - Exabayt - Terabayt
C ) Petabayt - Exabayt - Terabayt - Gigabayt
D ) Exabayt - Petabayt - Terabayt - Gigabayt
E ) Zettabayt - Yottabayt - Exabayt -Terabayt
B)
65
5 megabayt boyutunda bir dosya 10 Mbps hızında
aktarılırsa, aktarım kaç saniye sürer?
A)
B)
C)
D)
E)
4
2
0.5
8
50
TEST BİTTİ
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ
Sınav : BİLGİSAYAR /BİLİŞİM ÖĞRETMENLİĞİ
Tarih : 07.09.2014
Saat : 14:00:00
KHK B.İ.M.
12
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
155 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content