close

Enter

Log in using OpenID

Ahmet Korhan ŞAHAR

embedDownload
KİŞİSEL BİLGİLER
Adı Soyadı
A.Korhan ŞAHAR
Unvan
Ziraat Yüksek Mühendisi
Telefon
0322 3340055/178
E-mail
ahmetkorhan.sahar@gthb.gov.tr
akorhansahar@hotmail.com
Doğum Tarihi - Yeri
09/08/1976- VAN
EĞİTİM BİLGİLERİ
Doktora
Üniversite Adı
Akademik Birim/
Mezuniyet Yılı
Yüksek Lisans
Yüzüncü Yıl Üniversitesi
Üniversite Adı
Akademik Birim/
Mezuniyet Yılı
Lisans
Yüzüncü Yıl Üniversitesi
Üniversite Adı
Akademik Birim/
Mezuniyet Yılı
Yüzüncü Yıl Üniversitesi
Tarla Bitkileri- Tez aşaması
Tarla Bitkileri-2006
Tarla Bitkileri-2002
Yabancı Dil / Derecesi
İngilizce
KPDS
51
YABANCI DİL BİLGİSİ
ÜDS
50
TOEFL
IELTS
GÖREV YERLERİ (Tarih/ Unvan/ Kurum)
2013-
Teknik Personel-Doğu Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü-Adana
2010-2013
Ziraat Müh. Pankobirlik(S.S Eciş Pancar Ekicileri Koop.) VAN
2006-2008
AB proje koordinatörü
GÖREV ALDIĞI PROJELER
2014-2019
Ülkesel Soya Islah Çalışmaları-Çukurova Bölgesi Soya Islah Çalışmaları
2014-2017
Çukurova Koşullarında İkinci Ürün Olarak Yetiştirilen Soya Çeşitlerinde Farklı Hasat
Dönemlerinin Kuru Ot ve Hasıl Verimleri ile Katkı Maddelerinin Soya Silaj Kalitesi Üzerinde
Etkileri
2006-2007
Van İli Merkez Otluca Köyü Süt Hayvancılığını ve Yem Bitkilerini Geliştirme Projesi (DAKP) –
(2006-2007 Koordinatör)
YAYINLARI
MAKALELER
1. Bazı Fiğ Tür Ve Çeşitlerinin Ot Ve Tohum Verimleri Üzerine Bir Araştırma 2006 (Y.Lisans tezi)
2. Çelen, E.A, K.M. Cimrin ve A.K.Şahar, 2005. Bazı Fiğ (Vicia sp.) Türlerinin Verim ve Kalite Özellikleri
http://www.ansijournals.com/ja/2005/10-13.pdf
3. Celebi, Z. Ş., A. K. Sahar, R. Celebi and O. Terzioglu, 2009. Possibilities of Reducing the Use of
Chemical Nitrogen in Vetch + Corn Production System. Journal of Animal and Veterinary Advances
8 (3): 557-561.
4. Çelebi, R., A. E. Çelen, Ş. Z. Çelebi ve A. K. Şahar, 2009. Farklı Azot ve Fosfor Dozlarının Mısırın
(Zea mays L.) Silaj Verimi ve Yem Değerine Etkisi. Ankara üniversitesi Tarım Bilimleri Dergisi
5. Çelebi Ş. Z., A. K. Şahar, R. Çelebi ve A. E. Çelen, 2009. ‘TTM-815’ Mısır (Zea mays L.) Çeşidinde
Azotlu Gübre Form ve Dozlarının Silaj Verimine Etkisi. Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi
6. Çelebi Ş. Z., , İ. Kaya, A. K. Şahar and R. Yergin, 2009. Effects of the weed density on grass yield
of Alfalfa (Medicago sativa L.) in different row spacing applications. African Journal of
Biotechnology, 9 (41):6867-6872.
7. Demir, S., S. Z. Celebi , İ. Kaya and A. K. Sahar, 2011. The applications of arbuscular mycorrhizal
fungus (AMF) and atrazine on silage maize (Zea mays L.) at different irrigation regimes Journal of
Food, Agriculture & Environment Vol.9 (1): 6 2 9 - 6 3 3 . 2 0 1 1
8. Çelebi Ş. Z., Ö. Arvas, A. K. Şahar , İ. H. Yılmaz, 2011. Atıksu Arıtma Çamurunun Yeşil Alanlarda
Tesis Gübresi Olarak Kullanılması Harran Üniv. Ziraat Fak. Derg.15(3):1-8
BİLDİRİLER
1. Şahar, K.A., Ş. Zorer, R. Çelebi, A. E. Çelen, 2005. Farklı Azotlu Gübre Form Ve Dozlarının Mısırın
(Zea Mays L.) Silaj Verimi Ve Yem Değeri Üzerine Etkisi Türkiye VI. Tarla Bitkileri Kongresi, 5-9 Eylül
2005, Antalya
2. Çubukcu P., Nazlıcan A.N., Şahar A. K., Determination of Yield and Agricultural Characters of some
F6 Soybean Lines as a Main Crop under Cukurova Region Conditions. International Plant Breeding
Congress Abstract Book, page- 342, 2013, Antalya
3. Şahar A.K., Nazlıcan A.N., Çubukcu P. Determination of Agricultural Characters of some Soybean
Genotips as a second Crop Under Cukurova conditions. International Plant Breeding Congress
Abstract Book, page- 329, 2013, Antalya
4. Şahin Y., Şahar A.K., Screening of Soybean Varieties for Resistant to Macrophomina Phaseolina
(Tassi) Goid Balkan Tarım Kongresi, 8-11 Eylül 2014, Edirne
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
303 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content