close

Enter

Log in using OpenID

Çevre Mühendisliği

embedDownload
NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
ÇORLU MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
2014 - 2015 GÜZ DÖNEMİ HAFTALIK DERS PROGRAMI
08:30-9:20
PAZARTESİ
I
09:30-10.20
IV
I
SALI
IV
CMB 315 Çevre Modelleme Yrd. Doç. Dr. Elçin GÜNEŞ (B132)
İng. uzaktan eğitim
11.00*-12.00
CMB 405 Endüstriyel
Kirlenme Kontrolü
Doç. Dr. Günay Yıldız
TÖRE (B010)
Bitirme çalışması
15.30-16.20
16.30-17.20
CMB 209 Akışkanlar Mekaniği
Yrd. Doç. CMB 211 Olasılık İstatistik
Doç. Dr. Lokman Hakan
Dr. Uğur AKYOL (YB-CMB)
YDİ110 Yabancı
Dil I Öğr. Üyesi
Odası YB CMB
CMB 407 Katı Atıklar Yrd. Doç. Dr. Esra TINMAZ KÖSE(YB-CMB)
CMSB 410
CMSB 407 Endüstriyel
Mikrobiyoloji Doç.Dr.Ali
Rıza DİNÇER - B132
II
CMB 203 Çevre Mühendisliği Kimyası I Yrd. Doç. Dr. Füsun UYSAL (B132)
YDİ110 Yabancı
Dil I Öğr. Üyesi
Odası B010
CMB 305 Su Kalite Kontrolü
Füsun EKMEKYAPAR (B010)
CMB 211 Olasılık İstatistik
Doç. Dr. Lokman Hakan
TECER (Bil. Lab.)
CMB 313 Çevre Hukuku
Yrd. Doç.
Dr. Füsun UYSAL (B010)
CMSB 309 İletişim Yrd. Doç. Dr. Can ÜNAL (C102)
CMSB 409 Deniz Deşarjı Yrd. Doç. Dr. Tuba ÖZTÜRK (B010)
Bütünleşik Havza Yönetimi Yrd. Doç. Dr. Elçin GÜNEŞ (B130)
Yrd. Doç. Dr. Zeki YÜMÜN
B-132
CMB 111 Çevre Mühendisliğine Giriş
TECER (B132)
MAT111 -Amfi
IV
CMSB 311 Çevre Müh. Jeolojisi
CMB113 Ölçme Bilgisi Yrd.Doç.Dr. Zeki Ünal YÜMÜN B132
I
III
14.30- 15.20
13.30-14.20
FZK107Fizik I (Amfi) Doç.Dr. Vahid FERECOV
TECER (Bil. Lab.)
III
12.30-13.30
Atatürk İlkeler ve İnkılap Tarihi 10.00-12.00
II
ÇARŞAMBA
11.30-12.20
Türk Dili Uzaktan eğitim -09.00-10.00
II
III
10.30-11.20
Doç. Dr. Lokman Hakan
ATI102 Atatürk İlkeleri ve İnkılap
TarihiÖğr.Üyesi YB IMB
CMB 317 İş Sağlığı ve İş Güvenliği Doç. Dr.
Günay Yıldız TÖRE (B010)
CMSB 407 Endüstriyel Mikrobiyoloji Doç.Dr.Ali
Rıza DİNÇER - YB-CMB
CMB 208 Hidroloji
Yrd. Doç. Dr.
Şeyma ORDU (B132)
Yrd. Doç. Dr.
CMB 409 Hava Kirliliği
CMSB 408 İleri Arıtma Prof. Dr. Süreyya Meriç PAGANO YB CMB CMSB 403 Su ve
Kontrolü Doç. Dr. Lokman
a Atıksulardan nutrient giderimi. C102
Hakan TECER YB CMB
CMSB 305 AB ve Türkiye'de Çevre Politikaları
Süreyya Meriç PAGANO B010
Prof. Dr.
CMB 409 Hava Kirliliği Kontrolü Doç. Dr. Lokman
Hakan TECER YB CMB
TRS 004 Teknik Resim Yrd. Doç. Dr. İ.Feda ARAL (B-208)
I
PERŞEMBE
TD112 Türk Dili I-AMFI
II
CMB 207 Çevre Mikrobiyolojisi Doç. Dr. Tolga TUNÇAL (B010)
CMB 205 Mukavemet Doç. Dr. Vahid FERECOV (B010)
III
CMB 303 Su Getirme Yrd. Doç. Dr. Tuba ÖZTÜRK (YB CMB)
CMSB 303 Mesleki İngilizce I Okutman Ufuk ÇETİN
B131
IV
I
CMB 403 Çevre Ekonomisi Yrd. Doç. Dr. Füsun UYSAL B132
CMB 209 Akışkanlar Mekaniği
Dr. Uğur AKYOL (B132)
CUMA
IV
YDİ110 Yabancı
Dil I C102
CMSB 308 İklim Bilgisi Füsun EKMEKYAPAR (C102)
CMB 401 Atıksuların Arıtılması Doç. Dr. Ali Rıza DİNÇER (B010)
CMB 405 Endüstriyel Kirlenme Kontrolü
Doç. Dr. Günay Yıldız TÖRE (B132)
Bitirme Çalışması
KMY 005 Genel Kimya
YB CMB
KMY 005 Genel Kimya Doç. Dr. Betül TAŞDELEN (YB CMB)
II
III
CMB 405 Endüstriyel
Kirlenme Kontrolü
Doç. Dr. Günay Yıldız
TÖRE (B132)
Yrd. Doç.
CMB 301 Çevre Mühendisliğinde Temel İşlemler I Yrd. Doç. Dr. Yalçın GÜNEŞ (B132)
CMSB 402 Arıtma Tesislerinin işletilmesi Doç. Dr. Tolga TUNÇAL
(B010)
CMSB 406 Arazide Arıtma Doç. Dr. Ali Rıza DİNÇER (C 102)
Bitirme Çalışması
NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
ÇORLU MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
2014 - 2015 GÜZ DÖNEMİ İ.Ö. HAFTALIK DERS PROGRAMI
PAZARTESİ
15:30-16:20
16:30-17.20
17:30-18:20
18:30-19.20
19.30-20.20
I
CMB113 Ölçme Bilgisi Yrd.Doç.Dr. Zeki Ünal YÜMÜN B132
II
CMB 205 Mukavemet Yrd.Doç. Dr. Veysel AKYÜNCÜ (YB İMB)
III
CMB 301 Çevre Mühendisliğinde Temel İşlemler I Yrd. Doç. Dr. Yalçın GÜNEŞ (YB CMB)
IV
CMB 405 Endüstriyel Kirlenme Kontrolü
Doç. Dr. Günay Yıldız TÖRE (B010)
20.30-21.20
21.30-22.20
22.30-23.20
TD112 Türk Dili IB132
ATI102 Atatürk
İlkeleri ve İnkılap
Tarih AMFI
YDİ110 Yabancı Dil I Öğr. Üyesi Odası - Uzaktan eğpitim
21.00-22.00 C102
CMB 407 Katı Atıklar Doç. Dr. Ali Rıza DİNÇER (B010)
I
FZK107 Fizik I- 17.30-21.30 AMFI
CMB 211 Olasılık İstatistik
Doç. Dr.
Lokman Hakan TECER (Bil. Lab.)
SALI
II
CMB 303 Su Getirme Yrd. Doç. Dr. Tuba ÖZTÜRK (YB -CMB
IV
CMB 401 Atıksuların Arıtılması Doç. Dr. Ali Rıza DİNÇER B206
ÇARŞAMBA
PERŞEMBE
II
CMB 111 Çevre Mühendisliğine Giriş
TECER (B132)
TD112 Türk Dili IUzaktan eğitim 16.0017.00
Yrd.
CMB 313 Çevre Hukuku
Yrd.
Doç. Dr. Füsun UYSAL 19.30-21.30 B132
III
I
CMB 209 Akışkanlar Mekaniği
Doç. Dr. Uğur AKYOL (B010)
CMSB 409 Deniz Deşarjı Yrd. Doç. Dr. Tuba ÖZTÜRK (YB CMB)
410 Bütünleşik Havza Yönetimi Yrd. Doç. Dr. Elçin GÜNEŞ B131
CMSB
Doç. Dr. Lokman Hakan
MAT111 -Amfi
atatürk İlkeleri ve İnkılap
Tarihi - İng. uzaktan
eğitim -17.00-18.00
CMB 203 Çevre Mühendisliği Kimyası I Yrd. Doç. Dr. Füsun UYSAL (B010) 18.00-22.00
III
CMB 315 Çevre Modelleme Yrd. Doç. Dr. Elçin GÜNEŞ (YB CMB)
CMSB 305 AB ve Türkiye'de Çevre Politikaları
Prof. Dr. Süreyya
Meriç PAGANO (B132)
CMSB 311 Çevre Müh. Jeolojisi
Yrd. Doç. Dr. Zeki YÜMÜN
(B131)
IV
CMSB 406 Arazide Arıtma Doç. Dr. Ali Rıza DİNÇER (YB İMB)
CMB 409 Hava Kirliliği Kontrolü Doç. Dr. Lokman Hakan TECER (YBCMB)
I
TRS 004 Teknik Resim Yrd. Doç. Dr. İ.Feda ARAL (B-208)
II
CMB 207 Çevre Mikrobiyolojisi Doç. Dr. Tolga TUNÇAL (B010)
III
IV
I
CUMA
II
III
IV
CMB 305 Su Kalite Kontrolü
EKMEKYAPAR YB CMB
CMB 403 Çevre Ekonomisi Yrd. Doç. Dr. Füsun UYSAL (B132)
Yrd. Doç. Dr. Füsun
Bitirme
Çalışması
CMSB 303 Mesleki İngilizce I Okutman Ufuk
ÇETİN (B132)
CMSB 408 İleri Arıtma Prof. Dr. Süreyya MERİÇ PAGANO (YB İMB)
CMSB 403 Su ve Atıksulardan Nutrient Giderimi
Yrd. Doç. Dr. Yalçın
GÜNEŞ (C102)
Bitirme Çalışması
KMY 005 Genel Kimya Doç. Dr. Betül TAŞDELEN (YB CMB)
CMB 208 Hidroloji
Yrd. Doç. Dr.
Şeyma ORDU (YB Bilgisayar)
CMB 317 İş Sağlığı ve İş Güvenliği Doç. Dr.
Günay Yıldız TÖRE (YB İMB)
CMB 209 Akışkanlar Mekaniği
Dr. Uğur AKYOL (B132)
Yrd. Doç.
CMSB 308 İklim Bilgisi Füsun EKMEKYAPAR (B010)
CMSB 402 Arıtma Tesislerinin işletilmesi Doç. Dr. Tolga TUNÇAL
(C102)
CMSB 309 İletişim Yrd. Doç. Dr. Can ÜNAL (B010)
CMSB 407 Endüstriyel Mikrobiyoloji Doç.Dr.Ali Rıza DİNÇER C102
Bitirme
Çalışması
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
7
File Size
126 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content