close

Enter

Log in using OpenID

Çevre Mühendisliği

embedDownload
TC
NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
ÇORLU MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
14.04.2014
17:30
16:30
15:30
14:30
13:30
12:30
11:30
MAT 112 Matematik II (112) 10:30-12:30
(B010-B132-B129)
Dr. Beyrul CANBAZ
I
PAZARTESİ
10:30
SINIF
09:30
GÜN
08:30
2013 - 2014 BAHAR DÖNEMİ ARA SINAV PROGRAMI
ATİ 102 İnk. Tar.II (60) 14:3015:30 (B010-B132)
Öğr.El.Nadir SALİHOĞULLARI
II
CBSB310 Uzaktan Alg. Ve
CBS (22) 13:30-14:30
(B132)
Yrd.Doç.Dr. Şeyma ORDU
III
CMSB 304 Mesleki İng.II (1)
16:30-17:30 (C102)
Yrd.Doç.Dr.Füsun UYSAL
IV
I
DFD003 Dif. Denklemler (82) 13:30-15:30 (B010-B132)
Doç.Dr. Vahit Ferecov
SALI
15.04.2014
II
CMB 306 Atıksu Uzaklaştırma (80) 15:30-17:30 (B010-B132)
Yrd.Doç.Dr.Tuba ÖZTÜRK
III
CMSB 410 Büt.
Havza Yönetimi (8)
10:30-11:30 (C102)
Yrd.Doç.Dr.Elçin
GÜNEŞ
IV
CMSB414 Atık Geri
Kazanım Tek. (18)
11:30-12:30 (C102)
Yrd.Doç.Dr. Tuba
ÖZTÜRK
Türk Dili II (76) (B010-B132)
Suat Akpınar
15:30-16:30
16.04.2014
17.04.2014
PERŞEMBE
ÇARŞAMBA
I
CMB 212 Hidrolik (124) 10:30-12:30 (B010B132-B131)
Yrd.Doç.Dr. Sinan ŞAHİN
II
CMSB302 Ekotoks. (19) 15:3016:30 (C102)
Prof.Dr.Süreya MERİÇ PAGANO
III
IV
CMB410 Çevresel Etki Değ. (34)
08:30-10:30 (B132)
Doç.Dr.Ali Rıza DİNÇER
I
CMB 112 Organik Kimya (133) 08:3010:30 (B010-B132-B205)
Yrd.Doç.Dr.Füsun UYSAL
CMSB408 İleri Arıtma (8) 14:3015:30 (C102)
Prof.Dr. Süreyya MERİÇ
PAGANO
SYA 002 Sayısal Analiz (110) 13:30-15:30 (B010-B132-C102)
Doç.Dr. Vahit Ferecov
II
CMB310 İçme Sularının Arıt. (74) 15:30-17:30 (B010-c102)
Prof.Dr.Süreya MERİÇ PAGANO
III
IV
21.04.2014
CUMA
II
PAZARTESİ
18.04.2014
I
CMB204 Çevre Müh. Kimya II (116)
08:30-10:30 (B010-B132-B131)
Yrd.Doç.Dr.Elçin GÜNEŞ
YDİ 110 Yabancı Dil II (66) 14:3015:30 (B010-B132)
Okt.Ufuk ÇETİN
III
IV
CMB 414 Çevre Kaynak. Plan. (39) 10:3012:30 (B132)
Yrd.Doç.Dr.Şeyma ORDU
I
CMB110 Ölçme Bilgisi (110) 10:30-12:30
(B010-B132-C102)
Yrd.Doç.Dr.Zeki Ünal YÜMÜN
CMB 202 Termodinamik (104) 13:30-15:30 (B010-B132-C102)
Yrd.Doç.Dr.Uğur AKYOL
II
III
CMSB 406 Arazide Arıtma
(11) 13:30-14:30 (C102)
Doç.Dr.Ali Rıza DİNÇER
CMB 314 Biyolojik Prosesler (90)
08:30-10:30 (B010-B132)
Doç.Dr.Yalçın GÜNEŞ
2
P
Bitirme Çalışması
IV
FZK 108 Fizik II (112) 13:30-15:30 (B010-B132-C102)
Doç.Dr Vahit Ferecov
SALI
22.04.2014
I
II
CMB 316 Kimyasal Prosesler (80) 15:30-17:30 (B010-B132)
Doç.Dr.Günay YILDIZ TÖRE
III
IV
CMB404 Toprak Kirliliği ve Kont. (38)
08:30-10:30 (B132)
Yrd.Doç.Dr. Füsun EKMEKYAPAR
CMSB403 Su ve
Atıks.Nüt.Gid. (5)
11:30-12:30 (C102)
Doç.Dr.Yalçın GÜNEŞ
23.04.2014
ÇARŞAMBA
I
II
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramınız Kutlu Olsun
III
IV
24.04.2014
PERŞEMBE
I
CMB 213 Ekoloji (64) 13:30-15:30 (B010-B132)
Yrd.Doç.Dr.Füsun EKMEKYAPAR
II
CMSB307 Enerji
Kaynakları ve Çevre
(3) 11:30-12:30
(C102)
Doç.Dr. Tolga
TUNÇAL
CMSB413 Hava Kir.
CUMA
25.04.2014
III
IV
CMB412 Arıtma Çam. Kont. (39)
08:30-10:30 (B132)
Doç.Dr.Tolga TUNÇAL
I
İMB 122 Statik (170) 08:30-10:30
(B010-B202-132-AMFİ)
Yrd.Doç.Dr. Sinan ŞAHİN
CMB 318 Hava Kirliliği (74) 15:30-17:30 (B010-B132)
Doç.Dr.Lokman TECER
Ölç. Tek. (9) 11:3012:30 (C102) Doç.Dr.
Lokman Hakan
TECER
BES001 Beden Eğitimi
(64) 13:30-14:30 (B132)
Nefer Kurt
CMB 210 Malzeme Bilgisi (95) 15:30-17:30 (B010-B132)
Yrd.Doç.Dr.Veysel AKYÜNCÜ
II
III
CMB308 Zemin Mek.veTemel İnş. (80) 10:3012:30 (B010-B132)
Yrd.Doç.Dr.Zeki Ünal YÜMÜN
CMSB407 End. Mik. (4)
13:30-14:30 (C102)
Doç.Dr. Ali Rıza DİNÇER
IV
TC
NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
ÇORLU MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
14.04.2014
PAZARTESİ
III
IV
SALI
15.04.2014
CMSB304 Mesleki İng II (3) 16:30-17:30
(C102)
Yrd.Doç.Dr.Füsun UYSAL
21:30
20:30
CMB 314 Biyolojik Prosesler (56) 19:30-21:30 (AMFİ)
Doç.Dr.Yalçın GÜNEŞ
CMSB 410 Bütünleşik Havza Yönetimi
CMSB407 End. Mik. (8) 16:30-17:30
(5) 15:30-16:30 (C102) Yrd.Doç.Dr.Elçin
(C102) Doç.Dr. Ali Rıza DİNÇER
GÜNEŞ
FZK 108 Fizik II (171) 17:30-19:30 (B010-B132-B204-B205)
Yrd.Doç.Dr Beyhan Tatar
II
III
CMB 306 Atıksu Uzaklaştırma (59) 15:30-17.30 (B205-B130)
Yrd.Doç.Dr.Tuba ÖZTÜRK
Bitirme Çalışması
IV
I
ÇARŞAMBA
19:30
ATİ102 İnk.Tar.II (58) 15:30-16:30
(B010-B132)
Öğr.El.Nadir SALİHOĞULLARI
I
16.04.2014
18:30
CMB 112 Organik Kimya (132) 17:30-19:30 (B010-B132-B205)
Yrd.Doç.Dr.Füsun UYSAL
I
II
17:30
SINI
F
16:30
GÜN
15:30
2013 - 2014 BAHAR DÖNEMİ ARA SINAV PROGRAMI
Türk Dili II (75) (B010-B132)
Suat Akpınar
16:30-17:30
CMB204 Çevre Müh. Kimya II (101) 17:30-19.30 (B010-B132B129) Yrd.Doç.Dr.Elçin GÜNEŞ
II
III
IV
CMSB302 Ekotoksikoloji(9) 15.30-16:30 CBSB310 Uzaktan Alg. Ve CBS (7) 16:3017:30 (C102)
(C102)
Yrd.Doç.Dr. Şeyma ORDU
Prof.Dr.Süreya MERİÇ PAGANO
CMSB 406 Arazide Arıtma (6) 16:3017:30 (C102) Doç.Dr.Ali Rıza DİNÇER
CMB 414 Çevre Kaynak. Plan. (29) 19:30-21:30 (B010)
Yrd.Doç.Dr.Şeyma ORDU
PERŞEMBE
17.04.2014
I
SYA002 Sayısal Analiz (134) (B010-B132-B205)
Dr. Beyrul Canbaz
17:30-19:30
II
III
CMB310 İçme Sularının Arıt. (42) 15.30-17:30 (B132)
Prof.Dr.Süreya MERİÇ PAGANO
CMB412 Arıtma Çam. Kont. (32) 19:30-21:30 (B010)
Doç.Dr.Tolga TUNÇAL
IV
CMB110 Ölçme Bilgisi (115) 15:30-17:30 (B010-B132-C102)
Yrd.Doç.Dr.Zeki Ünal YÜMÜN
CMB 202 Termodinamik (92) 18:30-20:30 (B010-B132)
Yrd.Doç.Dr.Uğur AKYOL
CUMA
II
YDİ 110 Yabancı Dil II (60) 17:3018:30 (B010-B132)
Okt.Ufuk ÇETİN
III
PAZARTESİ
21.04.2014
18.04.2014
I
IV
CMB404 Toprak Kirliliği ve Kont. (30) 15:30-17:30 (B129)
Yrd.Doç.Dr. Füsun EKMEKYAPAR
I
MAT 112 Matematik II (122) 15:30-17:30 (B010-B132-B129)
Dr. Beyrul CANBAZ
CMSB403 Su ve Atıks.Nüt.Gid.
(2) 17:30-18:30 (C102)
Doç.Dr.Yalçın GÜNEŞ
CMB 213 Ekoloji (79) 17:30-19:30 (B010-B132)
Yrd.Doç.Dr.Füsun EKMEKYAPAR
II
III
CMB410 Çevresel Etki Değ. (33) 17:30-19:30 (B205)
Doç.Dr.Ali Rıza DİNÇER
IV
DFD003 Dif. Denklemler (85) 17:30-19:30 (B010-B132)
Doç.Dr. İlkay Boduroğlu
17:30-19:30
II
SALI
22.04.2014
I
III
IV
CMB 316 Kimyasal Prosesler (67) 15:30-17:30 (B204-B205)
Doç.Dr.Günay YILDIZ TÖRE
CMSB405 End.Su Kir.Kont.Sis.
(1) 17:30-18:30 (C102) Doç.Dr.
Günay YILDIZ TÖRE
ÇARŞAMBA
23.04.2014
I
II
III
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramınız Kutlu Olsun
IV
PERŞEMBE
24.04.2014
I
CMB 212 Hidrolik (123) 17:30-19:30 (B010-B132-129)
Yrd.Doç.Dr. Sinan ŞAHİN
II
III
CMB 318 Hava Kirliliği (42) 15:30-17:30 (B205-B131)
Doç.Dr.Lokman TECER
CMSB413 Hava Kir. Ölç. Tek. (9)
17:30-18:30 (C102) Doç.Dr.
Lokman Hakan TECER
IV
II
CUMA
25.04.2014
I
III
IV
BES001 Beden Eğitimi (56) 16:30-17:30
(C102)
Nefer Kurt
İMB 122 Statik (145) 17:30-19:30 (B010-B132-B204)
Yrd.Doç.Dr. Sinan ŞAHİN
CMB 210 Malzeme Bilgisi (87) 15:30-17:30 (B204-B205)
Yrd.Doç.Dr.Veysel AKYÜNCÜ
CMSB307 Enerji Kaynakları ve
Çevre (17) 17:30-18:30 (B131)
Doç.Dr. Tolga TUNÇAL
CMB308 Zemin Mek. ve Temel İnş. (53) 19:30-21:30 (AMFİ)
Yrd.Doç.Dr.Zeki Ünal YÜMÜN
CMSB414 Atık Geri Kazanım
Tek. (10) 18:30-19:30 (B131)
Yrd.Doç.Dr. Tuba ÖZTÜRK
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
4
File Size
570 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content