close

Enter

Log in using OpenID

- Bakteriyoloji - Mikoloji - Moleküler - Parazitoloji

embedDownload
‐
Bakteriyoloji
‐
Mikoloji
‐
Moleküler
‐
Parazitoloji
‐
Seroloji
‐
Viroloji
4715
U K N E Q A S M i k r o b i y o l o j i UK NEQAS Mikrobiyoloji, aşağıdaki çalışmaları
yapan klinik laboratuvarların kalite kontrol
uygulamalarını sağlar:
Genel bakteriyoloji
Viroloji
Serolojik testler
Kan donör testleri - kanda taşınan virüsler ve sifiliz
Parazitoloji
Moleküler
ve
point
of
care
cihazlarını
içeren
çeşitli
teknolojilerin ihtiyacı karşılanacak şekilde üretilmiş ve tüm
programlar, kullanıcı olan laboratuvarların seçmiş oldukları
metodu kullanabilecekleri şekilde dizayn edilmiştir.
Diğer laboratuvarlar için yapılan testler, UK NEQAS diğer
bölümlerinde yer almaktadır.
Aşağıdaki konular için daha fazla bilgiye ulaşabilirsiniz:
Dış kalite kontrolün prensipleri ve faydaları
Rapor formatı ve raporda sağlanan bilgiler
Dağıtım politikası, kullanıcı sorumlulukları ve performans
yönetimi
Mikrobiyoloji
W03401
Ayrıca laboratuvarların moleküler
çalışmasını onların yerine çalışmak
için tasarlanmış bazı programlar da
vardır.
Program
Testler
Örnek Şekli
AAFB mikroskopi
ZN veya immünofloresan
kullanarak AAFB basili varlığı
veya yokluğu
Fikse edilmiş yayma
balgam
4
Her
Dağıtımdaki
Numune
Sayısı
3
Antimikrobiyal
duyarlılık
Antimikrobiyal duyarlık testinin
uygun antibiyotikler için
tanımlanması ve saptanması
Liyofilize saf kültürler
12
2
Klostridyum difisil
Toksijenik Clostridium difficile
tespiti
Liyofilize yapay fekal
örnekler
4
2
Toksijonik Clostridium difficile
ve/veya toksin varlığı
Tanımlama için
yapay 2 adet liyofilize
örnek
Duyarlılık için 2 adet
Liyofilize saf kültür
örneği
4
4
Organizmalar; temel patojenler için tür ve
gelişmiş patojenler için sınıf seviyesinde
verilmiş tüm değerlemelerle birlikte temel veya
gelişmiş olarak sınıflandırılmıştır.
Yapay liyofilize fekal
örnekler
1
4
Yapay liyofilize klinik
örnekler
12
3
Yapay liyofilize
genital örnekler
3
2
Yıllık
Dağıtım
Sayısı
Değerlendirme
AAFB basili varlığı veya
yokluğu
Duyarlılık profil sonuçları duyarlı, orta düzey
ve dirençli olarak değerlendirilir.
Çıkan sonuçlar biriktirilir; ancak
değerleme yapılmaz
Halk sağlığı
(Bakteri tanı & duyarlılık)
Bakteriyal patojenlerin izolasyon
ve tanımlaması
Saf kültürlerin duyarlılık testi
Her bir örnekle birlikte klinik
detaylar sağlanır
Fekal patojenler
İzolasyon ve tanımlama
Her bir örnekle birlikte klinik
detaylar sağlanır
Genel bakteriyoloji
Bakteriyal patojenlerin izolasyon
ve tanımlaması
Duyarlılık profil sonuçları duyarlı, orta düzey
ve dirençli olarak değerlendirilir
Her bir örnekle birlikte klinik
detaylar sağlanır
Genital patojenler
İzolasyon, tanımlama, ve
uygunluğu belirtilmişse
antimikrobiyal duyarlılık
Her bir örnekle birlikte klinik
detaylar sağlanır
Organizmalar; temel patojenler için tür ve
gelişmiş patojenler için sınıf seviyesinde
verilmiş tüm değerlemelerle birlikte temel veya
gelişmiş olarak sınıflandırılmıştır
Organizmalar; temel patojenler için tür ve
gelişmiş patojenler için sınıf seviyesinde
verilmiş tüm değerlemelerle birlikte temel veya
gelişmiş olarak sınıflandırılmıştır
Organizmalar; temel patojenler için tür ve
gelişmiş patojenler için sınıf seviyesinde
verilmiş tüm değerlemelerle birlikte temel veya
gelişmiş olarak sınıflandırılmıştır
Duyarlılık profil sonuçları duyarlı, orta düzey
ve dirençli olarak değerlendirilir
Moleküler Mikobakteri
tespiti ve direnç testi
Moleküler metot kullanarak,
direk ve saf kültürden
Mikobakteri ve rifampisin
direnç genleri saptanması
Yapay liyofilize
balgam
3
2
Mikobakteri ve rifampisin direnci varlığı veya
yokluğu
U K
Genotiplendirme sonuçları
kurum içi değerlendirme
toplanır ve sunulur, ancak
değerlendirme yapılmaz
Devamı bir sonraki sayfada
DOC.039805
N E Q A S
Bu programlar; rutin bakteriyoloji,
izolasyon, tespit, mikroskopi ve
duyarlılık testi yapan bütün klinik tanı
laboratuvarları için uygundur.
M i k r o b i y o l o j i
Bakteriyoloji Programları
Mikrobiyoloji
4715
Program
Testler
Örnek Şekli
Moleküler Klamidya
trakomatis ve
Neisseria gonore* tespiti
MRSA tarama
Klamidya trakomatis ve
Neisseria gonore tespiti
Yapay vajinal swab
ve idrar
3
Her
Dağıtımdaki
Numune
Sayısı
4
Kültür ve moleküler metot ile
MRSA tespiti
Yapay liyofilize klinik
örnekler
4
2
MRSA varlığı veya yokluğu
Mikobakteri kültürü
Kültür ile Mikobakteri tespiti
Yapay liyofilize
balgam
3
4
Mycobacterium sp. varlığı veya yokluğu
Yüzeyel enfeksiyonlar
İzolasyon, tanımlama, ve
uygunluğu belirtilmişse
antimikrobiyal duyarlılık
Yapay liyofilize klinik
örnekler
1
3
Organizmalar; temel patojenler için tür ve
gelişmiş patojenler için sınıf seviyesinde
verilmiş tüm değerlemelerle birlikte temel veya
gelişmiş olarak sınıflandırılmıştır
Yıllık
Dağıtım
Sayısı
Her bir örnekle birlikte klinik
detaylar sağlanır
Boğaz enfeksiyonları
İzolasyon, tanımlama, ve
uygunluğu belirtilmişse
antimikrobiyal duyarlılık
İdrarda, Legionella
pneumophila antijenlerinin
tespiti
Klamidya trakomatis - Neisseria gonore
varlığı veya yokluğu
Duyarlılık profil sonuçları duyarlı, orta düzey
ve dirençli olarak değerlendirilir
Yapay liyofilize
boğaz örnekleri
1
3
Her bir örnekle birlikte klinik
detaylar sağlanır
İdrar antijenleri:
Legionella
Değerlendirme
Organizmalar; temel patojenler için tür ve
gelişmiş patojenler için sınıf seviyesinde
verilmiş tüm değerlemelerle birlikte temel veya
gelişmiş olarak sınıflandırılmıştır
Duyarlılık profil sonuçları duyarlı, orta düzey
ve dirençli olarak değerlendirilir
İdrar örneği
3
3
Legionella pneumophila antijenlerinin varlığı
veya yokluğu.
*Yayınlandığında Akredite Olmamış
DOC.039805
DOC.039805
U K
N E Q A S
M i k r o b i y o l o j i
Bakteriyoloji Programları
Mikrobiyoloji
4715
Mikoloji programı; maya ve mantarların
geniş bir bölümünü kapsar.
Katılımcılara; bilinen mantar patojenlerinin
yanısıra alışkanlık oluşturması için nadir
organizmalar da gönderilmektedir. Bu
programlar; yaygın dermatofitlerin tayini ve
immün risk altındaki hastada ağır
enfeksiyonla birlikte yükselen mantar
enfeksiyonlarının seyrine ait bilgilerin
geliştirilmesi için tasarlanmıştır.
Referans laboratuvarda oluşturulmuş olan
izolatlar yardımcı uzman yorumu ile birlikte
sağlanmaktadır.
Program
Testler
Örnek Şekli
Mikoloji
Mantar organizmalarının
izolasyonu ve tespiti
Spor
süspansiyonu
3
Her
Dağıtımdaki
Numune
Sayısı
4
Antifungal
duyarlılık
Antifungal duyarlılık testi aspergillus
gibi bazı filamentöz mantarları içerse
de aslında mayalar içindir
Spor
süspansiyonu
3
2
Değerlendirme
Organizmalar; temel patojenler için
tür ve gelişmiş patojenler için sınıf
seviyesinde verilmiş tüm
değerlemelerle birlikte temel veya
gelişmiş olarak sınıflandırılmıştır.
Duyarlılık profil sonuçları duyarlı,
orta düzey ve dirençli olarak
değerlendirilir
DOC.040204
U K
Yıllık
Dağıtım
Sayısı
N E Q A S
Bu programlar; patojenik mantarlarda
antifungal duyarlılık izolasyonu, tespiti ve
değerlendirmesini yapan bütün klinik tanı
laboratuvarlar için uygundur.
M i k r o b i y o l o j i
Mikoloji Programları
Mikrobiyoloji
4715
Moleküler Programlar
M i k r o b i y o l o j i
Bu programlar;
mikroorganizmaları moleküler
metotlarla tespit eden
laboratuvarlar için uygundur.
Moleküler programlar; kalitatif
ve/veya uygun
genotiplendirmeyi içerdiğinde
kantitatiftir.
Program
Testler
Örnek Şekli
CMV DNA miktar tayini
CMV DNA miktar tayini
3
EBV DNA miktar tayini
EBV DNA miktar tayini
Liyofilize insan
plazması
Liyofilize insan
plazması
Her
Dağıtımdaki
Numune
Sayısı
2
3
2
Numune çifti arasındaki viral yükün
logaritmik farkı raporlanır
HBV DNA miktar tayini
HBV DNA miktar tayini
2
4
HCV RNA tespiti
HCV RNA kalitatif tespiti,
miktar tayini ve
genotiplendirme
Liyofilize insan
plazması
Liyofilize insan
plazması
3
2
Numune çifti arasındaki viral yükün
logaritmik farkı raporlanır
Uygun parametrelere göre ayrı ayrı
raporlanır
Yıllık
Dağıtım
Sayısı
Değerlendirme
Numune çifti arasındaki viral yükün
logaritmik farkı raporlanır
Kalitatif: varlığı veya yokluğu
Kantitatif: numune çifti arasındaki viral
yükün logaritmik farkı raporlanır
N E Q A S
Genotiplendirme: Doğru tanımlama
HIV-1 RNA miktar tayini
HIV-1 RNA miktar tayini
Moleküler Mikobakteri
tespiti ve direnç testi
Moleküler metot kullanarak,
direk ve saf kültürden
mikobakteri ve rifampisin
direnç genleri saptanması
Moleküler Klamidya
trakomatis ve
Neisseria gonore* tespiti
Numune çifti arasındaki viral yükün
logaritmik farkı raporlanır
Mikobakteri ve rifampisin direnci varlığı
veya yokluğu
Liyofilize insan
plazması
Yapay liyofilize
balgam
3
2
3
2
Klamidya trakomatis ve
Neisseria gonore tespiti
Yapay vayinal swab
ve idrar
3
4
Klamidya trakomatis - Neisseria gonore
varlığı veya yokluğu
Moleküler HPV tespiti
Endoservikal örneklerde
yüksek risk HPV genotiplerinin
tespiti ve genotiplendirme
Likit endoservikal
bazlı sitoloji örnekleri
3
4
Yüksek risk HPV genotiplerinin varlığı veya
yokluğu
BOS’ taki virüslerin
moleküler tespiti
HSV-1 DNA, HSV-2 DNA, VZV
DNA ve Enterovirüs RNA tespiti
Yapay liyofilize
beyin-omurilik sıvısı
2
6
HSV-1 DNA, HSV-2 DNA, VZV DNA ve
Enterovirüs RNA varlığı veya yokluğu
MRSA tarama
Kültür ve/veya moleküler metot
ile MRSA tespiti
Yapay liyofilize
örnekler
4
2
Varlığı ve yokluğu baz alan; farklı metotlara
(kültür/moleküler) ayrı ayrı değerlendirme
uygulanır
DOC.040105
DOC.040105
U K
*Yayınlandığında Akredite Olmamış
Mikrobiyoloji
4715
Parazitoloji programları; bir çok paraziti ve
bunların tespit metotlarını yorumlamak için metot
ve örnek tiplerinin geniş bir çeşitliliğini sunar.
Fekal numunelerdeki parazit aralıkları helmint
yumurta ve larvası, protozoan kistleri ve ookistleri
ile
kan
örneklerinde
malarya
parazitleri,
mikrofilerya, tripanozomlar ve leishmania yı içerir.
EQA örneklerine ek olarak; hem kan ve hem de
fekal parazitoloji için eğitim programları da
mevcuttur.
Program
Testler
Örnek Şekli
Kan parazitolojisi
Kan ve doku parazitlerinin
mevcudiyetinin mikroskobik
analizleri
Lam üzerinde kan
preperatları
8
Her
Dağıtımdaki
Numune
Sayısı
1
Fekal parazitoloji
Fekal örneklerde yumurta, kist
veya larva analizi
8
2
Parazitin varlığı ve durumu
Sıtma hızlı tanı testi
Sıtma antijen analizi
2
2
Parazit seroloji
Strongyloides, Hydatid, Amoeba,
Toxocara, T.cruzi, Schistosoma
antikorlarının tespiti
Formalinle fikse
edilmiş insan dışkısı
ve fikse edilmiş
sürüntü, parazite
göre diğer örnek
tipleri
Liziz edilmiş insan
kanı
Likit insan serumu
4
6
P.falciparum ve diğer malarya türlerinin
antikorlarının varlığı veya yokluğu.
Parazit antikorlarının varlığı veya
yokluğu
Toksoplazma Seroloji
Toksoplazma IgM ve IgG
antikorlarının ve Toksoplazma
IgG Aviditenin tespiti
Likit insan serumu
4
3
Değerlendirme
P.falciparum için % parazitemia’da
içeren kan parazitlerinin varlığı veya
yokluğu
N E Q A S
IgG ve IgM antikorlarının varlığı veya
yokluğu
DOC.039905
U K
Yıllık
Dağıtım
Sayısı
M i k r o b i y o l o j i
Parazitoloji Programları
Accredited EQA scheme
Reference No: 017
Mikrobiyoloji
Seroloji Programları
M i k r o b i y o l o j i
Bu programlar; mikrobiyal antijen veya
antikor
testleri
çalışan
klinik
tanı
laboratuvarları
için
uygundur.
Bu
programlar; HIV ve HBV gibi virüsler,
Treponema
pallidum
gibi
bakteriler,
Toksoplazma gibi parazitler için serolojik
testlerin büyük bir bölümünü kapsar. Kanla
taşınan
virüsler
gibi
bazı
serolojik
programlar;
kan
donörlerini
tarayan
laboratuvarlar için tasarlanmışken diğerleri;
HAV, CMV ve EBV IgM antikorlarının
taraması gibi tanı testlerini destekler.
Program
Yıllık
Dağıtım
Sayısı
Her
Dağıtımdaki
Numune
Sayısı
6
Değerlendirme
10 mIU/mL’den büyük ya da küçük
şeklinde kalitatif tespiti
Anti-HBs tespiti
Anti-HBs antikor
seviyelerinin tespiti
Likit insan
serumu
3
Kanda taşınan
virüsler
HBV yüzey antijeni,
HCV antikoru,
HIV antikoru
Likit insan
serumu
12
3
İlgili parametrenin pozitif veya
negatifliği
Diagnostik seroloji:
Akut hepatit
HAV IgM
CMV IgM
EBV IgM ve IgG
Likit insan
serumu
2
3
EBV enfeksiyonuyla ilgili bir IgM
parametresi için laboratuvarda
çalışılmış test kombinasyonu için
sonuçların yorumunda değerleme
yapılmış pozitif veya negatifliği
Diagnostik seroloji:
exanthem
Rubella IgM, Parvovirus
B19 IgM
anti-Streptolizin-O
antikorları
anti-DNase B antikorları
Likit insan
serumu
2
3
Akut Streptokok antikorlarına uygun
IgM parametresi için ASO ve/veya
anti-DNase B için raporlanan birleşik
sonuçta değerleme yapılmış pozitif
veya negatifliği
Hepatit B yüzey antijeni
Hepatit B core antikoru
Hepatit B core IgM
Hepatit B e antijeni
Hepatit B e antikoru
Likit insan
serumu
3
6
İlgili parametrenin pozitif veya
negatifliği
HCV antikoru
HCV antijeni
Likit insan
serumu
3
6
İlgili parametrenin pozitif veya
negatifliği
Point of care test cihazları
ile HIV1/2 antikor/antijen
tarama
Likit insan
serumu
4
2
İlgili parametrenin pozitif veya
negatifliği
HIV seroloji
HIV1/2 antijen/antikor
(tarama ve doğrulama
testleri)
Likit insan
serumu
3
6
İlgili parametrenin pozitif veya
negatifliği
İmmunite tarama
HAV IgG veya total Ab
CMV IgG
VZV IgG
Likit insan
serumu
2
6
İlgili parametrenin pozitif veya
negatifliği
Kızamık ve kabakulak
IgG seroloji*
Kızamık IgG (Measles)
Kabakulak IgG (Mumps)
Likit insan
serumu
2
4
İlgili parametrenin pozitif veya
negatifliği
Hepatit B seroloji
N E Q A S
Örnek Şekli
Testler
Programlar; bazıları doğrulama testleri
kullanımını gerektiren tekli ya da çoklu
parametrelerden oluşabilir. Değerlemede genel
bilgi: Örnekler; testlerin bir aralığı kullanılarak
karakterize edilir ve ön-dağıtım sonuçları ile
uygun bulunursa değerleme yapılır. Böylece;
katılımcı laboratuvarların; konsensüs öndağıtım sonucunu elde etmek için ehliyetlerine
göre değerlemeleri yapılır.Programlara ait özel
ya da harici durumlar aşağıdaki tablonun
Değerleme sütununda belirtilmiştir.
Hepatit C seroloji
HIV Point of care
U K
*Yayınlandığında Akredite Olmamış
DOC.040004
Devamı bir sonraki sayfada
Mikrobiyoloji
4715
Seroloji Programları
Testler
Örnek Şekli
Parazit seroloji‡
Strongyloides,
Hydatid, Amoeba,
Toxocara, T. cruzi,
Schistosoma
Antikorlarının
tesbiti
Likit insan
serumu
4
Her
Dağıtımdaki
Numune
Sayısı
6
Respiratory RSV*
RSV Ag
Yapay likit
solunum
yolu
örnekleri
2
2
RSV Ag’nin varlığı veya yokluğu
Rubella IgG seroloji
Rubella IgG
seviyelerinin tespiti
Likit insan
serumu
2
6
10 mIU/mL’den büyük ya da küçük şeklinde
kalitatif tespiti
Sifilis seroloji
Treponema pallidum
antikoru (aglütinasyon
testleri,
FTA,Immunoassayler,
immunoblot ve Reagin)
Likit insan
serumu
2
6
İlgili parametrenin pozitif veya negatifliği, Reagin
için negatif, Sifilis seroloji pozitifse Reagin
değerleme yapılmaz.
Toksoplazma seroloji‡
Toksoplazma IgG
Toksoplazma IgM
Toksoplazma IgG Avidite
Likit insan
serumu
4
3
Toksoplazma IgM ve IgG antikorlarının varlığı
veya yokluğu ve varsa IgG avidite tespiti
Yıllık
Dağıtım
Sayısı
Değerlendirme
Parazite karşı antikor varlığı veya yokluğu
DOC.040004
U K
N E Q A S
* Yayınlandığında Akredite Olmamış
‡ CPA akreditasyonu Referans No. 017
M i k r o b i y o l o j i
Program
Mikrobiyoloji
4715
M i k r o b i y o l o j i
Virüs Tanımlama
Bu program; çeşitli örnek
tiplerinden virüslerin tanımlanma
işini üstlenmiş bütün klinik tanı
laboratuvarları için uygundur.
Hücresel ya da serbest formda
virus içeren örneklerle birlikte
Program; rutin olarak hücre kültürlerinde izole edilebilen virüsleri kapsar.
l Herpesviridae,örnek:Herpessimplexvirus1/2 ve Cytomegalovirus
l Adenovirüsler
l Orthomyxo- ve Paramyxoviridae, örnek: Influenza virüsleri, Parainfluenza virüsleri, Respiratory Syncytial
Virüs
l Enterovirüsler, örnek: Coxsackie virüsleri ve Echovirüsler.
Virüs tanımlama
DOC.040304
U K
N E Q A S
Program
DOC.040304
detaylı klinik döküman sağlanmaktadır.
Virüsler doğrudan moleküler metotlarla ve
immünofloresan (uygulanabilir ise)
metodu ile ya da hücre kültürlerinde
inokülasyon işlemi sonrasında
tanımlanabilir.
Testler
Örnek Şekli
Örnek tipi ve klinik
senaryoya göre
seçtiğiniz metotla
tanımlanmış virus
raporu
Likit veya viskoz
transport vasatı
Yıllık
Dağıtım
Sayısı
2
Her
Dağıtımdaki
Numune
Sayısı
4
Değerlendirme
10 mIU/mL’den büyük ya da küçük şeklinde kalitatif
tespiti
Mikrobiyoloji
4715
UK NEQAS Mikrobiyoloji
Mikrobiyoloji İçin Uluslararası Kalite Değerlendirme Servisi
UK NEQAS for Microbiology PO Box 63003, NW9 1GH
Tel: + 44 (0)20 8905 9890
Fax: + 44 (0)20 8205 1488 E-mail:
web:http://www.ukneqasmicro.org.uk
[email protected]
Neden UK NEQAS Tercih Edilmeli?
UK NEQAS’ın sunduğu Özellikler ve Faydalar:
Profesyonel Öncülüke veEğitici Hizmet
o
Verilen Hizmet; Laboratuvar tecrübesine sahip profesyonel mikrobiyologlar tarafından organize edilmektedir.
Katılımcılar problemler karşısında gerçek vakalar ve tavsiyelerle karşılaşır.
o
Son sınıf öğrencileriniz; yeteneklerini fark etme ve geliştirme imkanına sahip olacaklardır.
o
Verilen hizmet; Profesyonel İngiliz Kurumları tarafından sıkı sıkıya kontrol edilmektedir. Bu durum katılımcı
laboratuvarlara verilen hizmetin profesyonel seviyede olmasını sağlamaktadır.
o
Amacımız; sadece belge vermek değil, verdiğimiz hizmetin eğitici olmasıdır. Bu amaçla; katılımcılara onların
ilgisini çekecek ve onları tatmin edecek Dış Kalite Kontrol materyallerini göndeririz.
Geniş Kapsamlı
o
Verdiğimiz hizmetle; Klinik Mikrobiyolojinin çok geniş bir alanını kapsamaktayız. UK NEQAS programlarımız;
katılımcıların çok büyük bir çoğunluğunu memnun etmektedir.
o
Mikrobiyolojinin her alanı kendine özgü bir şekilde bölümlere ayrılmıştır. Böylece; katılımcılar hangi testi çalışmak
isterlerse sadece onun parasını ödeyerek ekonomik olarak tasarruf etmektedirler.
o
Yüksek dağıtım sıklığı; katılımcıların uygulamalarının kalitesini daha sık kontrol etme imkanı vermektedir.
o
Dağıtılan mikroorganizmaların bir kısmı bir çok ülkede çok az sıklıkla görülen patojenleri de kapsamaktadır. Böylece
katılımcı “taşınarak yayılan” ender patojenleri fark etme becerisine sahip olacaktır.
o
Mümkün olduğu sürece; klinik kaynaklı materyaller kullanılmaktadır. Bu durum, katılımcılara daha gerçekçi ve son
dönemlerde görülen bulaşıcı hastalıkları görme fırsatı sunar ve bu örnekler, laboratuvar uyarlaması değildir.
Güvenilirlik
o
UK NEQAS; yaklaşık 40 yıl önce kurulmuş, uzun yıllar boyunca kazanılan tecrübeler sayesinde, kullanıcılarına daha
güvenilir ve analiz için daha kullanışlı Dış Kalite Kontrol örnekleri sağlamaktadır.
o
Katılımcılara gönderilen örneklerin güvenilir, homojen ve dengeli olması için tüm örnekler gönderilmeden önce kalite
kontrol işleminden geçirilmektedir.
o
Test gruplarımız; ISO/IES 17043 – Uygunluk Değerlendirme Prosedürü - Yeterlilik Testleri için Genel Gereksinimler
bakımından akredititasyona sahiptir. Tüm detayları Birleşik Krallık Akreditasyon Servisi web sayfasından görebilirsiniz.
Uluslar Arası Katılım Esaslı
o
Avrupada geniş katılım. Katılımın genişliği; uluslar arası olarak kalitemizin kabul edildiğinin göstergesidir.
o
10’dan fazla laboratuvar katılımının olması durumunda; ülkeye has düzenlemeler yapılabilmektedir. Böylece
laboratuvarlar ülke içerisinde kendilerini diğer laboratuvarlarla karşılaştırma imkanı bulabilmektedirler.
Müşteri Odaklı
o
Talep edilmesi durumunda daha önce dağıtılan örnekler ücretsiz olarak temin edilir. Böylece katılımcılar karşılaştıkları
problemlerin sebebini araştırabilir ve çözebilirler.
o
Talep edilmesi durumunda; her dağıtım sonrasında kullanıcıya ait performans analizi ve tablosu hazırlanabilir.
Böylece kullanıcılar problemleri görebilirler.
o
Son sonuç gönderim tarihi ile sonuçların açıklanması arasında geçen süre çok azdır. (son sonuç gönderme tarihinden
bir gün sonra sonuçlar internette açıklanmaktadır). Böylece bir problem olması durumunda; kullanıcı problemin
sebebini hemen araştırmaya başlayabilir.
o
İnternet sitemiz sayesinde kullanıcılar sonuçlarını elektronik ortamda gönderebilmekte ve raporlarını yine elektronik ortamda görebilmektedirler. Mikrobyioloji
© UK NEQAS for Microbiology
4715
UK NEQAS Programları
l
l
l
l
l
l
Kalite için uluslararası bir referans noktası
Güvenilir hasta sonuçları üzerinden optimize hasta bakımı
Kullanıcılara kendi kalite standartları ile uyumlu olabilecek şekilde yardımcı olmak
Avrupada yaygın olarak kulanılır
Ülkeye özgü performans mevcut
Sonuçlar ile ilgili hızlı geri bildirim
Güvenlik önlemleri
Programın bir parçası olarak üretilen tüm numuneler tamamen virütik patojenler içerir (zararlı grup 4
dışında,Tehlikeli Patojenler Danışma Kurulu’nun sınıfladığı, Sağlık ve Güvenlik Komisyonu tarafından
onaylanmış biyolojik ajanlar listesi, 2004, Londra HMSO). Bu hususta, üretilen numuneler, klinik örneklerle
özdeş olup, bu örneklerle aynı dikkat derecesinde çalışılmalıdır. Güvenlik bilgileri internet sitemizde
mevcuttur.
Puanlama ve performans değerlendirme
Kullanıcı sonuçlarına bir skor değeri verilerek, kendi performans değerlendirmelerini yapmaları sağlanır.
Kullanıcılar geçerli ve eski numuneler için performanslarını ayrı ayrı çıktı olarak alabilirler. Bir ülkede, bir program
için 10 ya da daha fazla kullanıcı olduğu takdirde, her ülke için ayrı değerlendirme de yapılmaktadır.
Web sitesi
Aşağıdaki konularla ilgili bilgi ve daha fazlası için www.ukneqasmicro.org.uk sitesini ziyaret ediniz:
l Her program için örnek raporlar
l Numunelerimiz içerisinde yer alan organizmalar listesi
l Sonuç girişi yapabileceğiniz, kendi raporlarınıza ulaşıp, beklenen sonuçları görebileceğiniz ve bazı
resimlere ulaşabileceğiniz güvenli online erişim N E Q A S
İletişim detayları
Telefon :
Faks:
E-posta:
Web:
UK NEQAS Mikrobiyoloji,
PO Box 63003,
London, NW9 1GH.
+44 (0)20 8905 9890
+44 (0)20 8205 1488
[email protected]
www.ukneqasmicro.org.uk
Mikrobiyoloji
KARCA MEDİKAL SİSTEMLER SAN. TİC. LTD. ŞTİ
Naci Çakır Mah. 759.Sokak No: 11/4 06450 Dikmen | ANKARA | TURKİYE
T: +90 312 482 14 91|F: +90 312 482 14 89
[email protected] | www.karcamedikal.com
4715
U K
M i k r o b i y o l o j i
Katılımın Faydaları
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
1
File Size
3 331 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content