close

Enter

Log in using OpenID

Birlikten Haberler Sektörden Haberler Üyelerden Haberler

embedDownload
Birlikten
Haberler
sayfa 1
Sektörden
Haberler
sayfa 8
Üyelerden
Haberler
sayfa 9
EYLÜL 2014 I SAYI 145 I ISSN 1304-8155
aylık bültenidir
Birlik Yönetim Kurulu Başbakan Yardımcısı Sayın Ali
Babacan’ı Ziyaret Etti
Değerli Gündem okurları,
Yönetim ve Denetim Kurulu’ndaki
arkadaşlarımla beraber sermaye
piyasalarımızı geleceğe taşımak
için çalışmalarımıza başladık.
Birliğin yönetim bayrağını
devraldıktan sonra, 15. Olağanüstü
Genel Kurulumuza katılarak bize
yakın desteğini gösteren Başbakan
Yardımcımız Sayın Ali Babacan
ve Sermaye Piyasası Kurulu
Başkanımız Sayın Vahdettin Ertaş’ı
ziyaret etme şansına sahip olduk.
Bu ziyaret kapsamında,
önümüzdeki dönemde Birlik olarak
planladığımız ve odaklanmayı
düşündüğümüz konuları
kendileriyle paylaştık. Sayın
Babacan ve Sayın Ertaş’ın görüş,
değerlendirme ve talimatlarını
çalışma programımıza dahil ettik.
İlk yaptığımız şeylerden biri,
www.tspb.org.tr
Birliğimizin yeni Yönetim ve
Denetim Kurulu üyelerinden oluşan
11 kişilik bir heyet, 5 Ağustos 2014
tarihinde Başbakan Yardımcısı Sayın
Ali Babacan’ı Ankara’da ziyaret etti.
bundan sonraki çalışmalarımıza
yöntem açısından esas teşkil edecek
olan meslek komitelerini oluşturmak
oldu. Statümüzde yer alan 4 meslek
komitesini, mümkün olduğunca sektörü
temsil edici bir içerikle oluşturmaya
çalıştık. Gündemimizdeki konular
öncelikle ilgili meslek komitelerinde
tartışılacağından ilgili üyelerimizin
komite toplantılara aktif katılımının çok
önemli olduğunu hatırlatmak istiyorum.
Yeni dönemde, Birliğimizin yeniden
yapılandırılması, meslek kuralları, etik
ilkeler ve disiplin yönetmeliğimizin
güncellenmesi, finansal işlemlerdeki
maliyetlerin azaltılması, vergi
t
@tspakb
f
Üyeler, ziyaret sırasında Sayın
Babacan’a Birliğimizin önümüzdeki
dönemde üstleneceği sorumluluklar
hakkında bilgi verdi. Toplantı
sırasında, Birliğin önümüzdeki
dönemdeki yol haritasına da
değinilerek sermaye piyasalarının
faaliyetlerinde desteğini
esirgemeyen Başbakan Yardımcısı
Ali Babacan’a teşekkürler arz edildi.
➥
TSPAKBResmiSayfasi
Devamı arka sayfada...
TSPAKB
Birlikten Haberler
uygulamaları, veriler ve istatistiki
bilgilerin sektörün tamamını
kapsayacak şekilde toplanması ve
yayınlanması, TEFAS platformunun
hayata geçirilmesi, komisyon ve
masraf uygulamaları gündemimizin
öncelikli konuları arasında yer
alıyor.
Bunun dışında, nispeten daha
uzun vadeli olan, sermaye
piyasalarında algı yönetimi, finansal
okuryazarlığın yaygınlaştırılması,
finansal ürün ve hizmetlerin
geliştirilmesi, yatırımcı tabanının
genişletilmesi, portföy yönetimi
ve yatırım ortaklıkları için yapılan
düzenlemelerin daha etkin ve
verimli şekilde geliştirilmesi,
İstanbul Finans Merkezi projesine
yönelik eksikliklerinin giderilmesi,
yabancı finansal kurumlarla
ilişkilerin kuvvetlendirilmesi
yönündeki çalışmalarımız da elbette
devam edecek.
Belki daha da önemlisi, yol
haritamızı üyelerimiz ve ilgili
kuruluşlarla birlikte oluşturmak
istiyoruz. Bu amaçla, 20-21 Eylül
2014 tarihlerinde geniş katılımlı
bir Sermaye Piyasası Arama
Konferansı düzenlemeye karar
verdik. Konferansımıza ilgili kamu
ve özel sektör kurum temsilcileri,
üyelerimiz, akademisyenler ve
ekonomi basınından temsilcilerin
katılımını bekliyoruz. Bu konferansta
amacımız katılımcıların katkıları
ile yapılacak olan grup çalışmaları
sonucunda görüş oluşturmak
ve ortak hedefler belirleyerek
sorunlarımıza en doğru çözümleri
geliştirmek olacak.
Bütün davetlilerin aktif olarak
katılacağı, sektörle ilgili sorun, öneri
ve beklentilerin dile getirileceği bu
konferansı sermaye piyasalarımızın
geleceğinin belirlenmesine yönelik
bir yol haritası çizilmesi açısından
çok önemli bir fırsat olarak
görüyoruz.
Değerli okurlar,
Hepimizin bildiği üzere, yeni
düzenlemelerle birlikte sermaye
piyasalarımız bir üst aşamaya
geçmeye hazırlanıyor. Bizler de
bu yeni dönemde sektörümüzün
sağlıklı bir şekilde büyümesi için
kendimize düşen sorumlulukları
ve görevleri yerine getirmek için
çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu
yeni dönemde sizlerin katkısına
her zaman ihtiyacımız olduğunu
ve her türlü görüş ve öneriye açık
olduğumuzu bir kez daha belirtmek
istiyorum.
Saygılarımla,
İlhami Koç
BAŞKAN
Birlik’ten Ağrı-Merkez-Tezeren 4. Boğaziçi Ortaokulu’na Bilgisayar Bağışı
Birliğimiz bünyesinde bulunan bilgisayar ve elektronik cihazlar, Ağrı-Merkez-Tezeren 4. Boğaziçi Ortaokulu’na bağışlandı.
Bağışla birlikte 20 bilgisayar ve diğer elektronik cihaz okulda yapılacak bilgisayar laboratuvarına hediye edildi. Birlik
Genel Sekreteri İlkay Arıkan bağışla ilgili olarak, “Birlik olarak eğitime destek vermekten dolayı mutluluk duyuyoruz. Bu
bilgisayarların öğrencilerimizin eğitimine katkısı olacağını umuyoruz” dedi.
Boğaziçi Üniversitesi-Robert Koleji Mezunu Sanayici, İşadamı ve Yöneticiler Derneğince (BRM) yaptırılan Tezeren 4.
Boğaziçi Ortaokuluna Birliğimizin yaptığı katkıya teşekkür etmek amacıyla, BRM Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Sedef
Gürsel Birliğimizi ziyaret etti. Ziyarette BRM Derneği, Birliğimize bir teşekkür plaketiyle birlikte, yapılan bağışın anısına
hazırlanan tuğlayı hediye etti.
2
•
Birlikten Haberler
Meslek Komiteleri
Birlik Statümüzde düzenlenen;
1. Aracı Kurumlar Meslek Komitesi,
2. Bankalar Meslek Komitesi,
3. Portföy Yönetim Şirketleri Meslek Komitesi,
4. Yatırım Ortaklıkları Meslek Komitesi,
Birlik Yönetim Kurulumuzca 23.07.2014 tarihinde kabul edilen “Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği Meslek Komiteleri Kuruluş, Çalışma Usul ve Esasları” çerçevesinde Birliğimiz bünyesinde kurulmuştur.
Ayrıca, Birlik Statüsü’nün Yönetim Kuruluna verdiği yetki çerçevesinde söz konusu dört komiteye ek olarak “Finansal Eğitim Komitesi” de kurulmuştur.
Kurulan Meslek komiteleri ve diğer komiteler, yönetim kurulunun danışma birimi niteliğinde olup, kendi üye gruplarını ilgilendiren alanlarda, yönetim kurulunca verilen ya da re’sen belirledikleri konularda, gerekiyorsa diğer komitelerle
ortaklaşa çalışarak ortak görüş ve önerilerde bulunmak üzere oluşturulan komitelerdir.
Birliğimiz bünyesinde kurulan komitelerin başkan ve üyeleri aşağıdaki gibidir.
Aracı Kurumlar Meslek Komitesi
Komite Başkanı: Birlik yönetim kurulu üyesi Gülsevin YILMAZ (Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.)
Üyeler:
1.Bizim Menkul Değerler A.Ş. (Asil Üye)
2.Burgan Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (Asil Üye)
3.Deniz Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (Asil Üye)
4.Garanti Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (Asil Üye)
5.GCM Menkul Kıymetler A.Ş. (Asil Üye)
6.Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (Asil Üye)
7.Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (Asil Üye)
8.Ünlü Menkul Değerler A.Ş. (Asil Üye)
9.Ata Online Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (Yedek Üye)
10.Saxo Capital Markets Menkul Değerler A.Ş. (Yedek Üye)
11.Tekstil Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (Yedek Üye)
12.X Trade Brokers Menkul Değerler A.Ş. (Yedek Üye)
•
3
Birlikten Haberler
Meslek Komiteleri
Bankalar Meslek Komitesi
Komite Başkanı: Birlik yönetim kurulu üyesi Ersin AKYÜZ (Deutsche Bank A.Ş.)
Üyeler:
1. Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş. (Asil Üye)
2. Citibank A.Ş. (Asil Üye)
3. Finansbank A.Ş. (Asil Üye)
4. Tekstil Bankası A.Ş. (Asil Üye)
5. Türk Ekonomi Bankası A.Ş. (Asil Üye)
6. Türkiye İş Bankası A.Ş. (Asil Üye)
7. T. Garanti Bankası A.Ş. (Asil Üye)
8. T. Halk Bankası A.Ş. (Asil Üye)
9. Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. (Yedek Üye)
10. Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. (Yedek Üye)
Portföy Yönetim Şirketleri Meslek Komitesi
Komite Başkanı:
•
•
Birinci yıl için; Birlik yönetim kurulu üyesi Alp KELER (Ak Portföy Yönetimi A.Ş.),
İkinci yıl için; Birlik yönetim kurulu üyesi Didem GORDON (Ashmore Portföy Yönetimi A.Ş.)
Üyeler:
1. Ata Portföy Yönetimi A.Ş. (Asil Üye)
2. Garanti Portföy Yönetimi A.Ş. (Asil Üye)
3. Gedik Portföy Yönetimi A.Ş. (Asil Üye)
4. Halk Portföy Yönetimi A.Ş. (Asil Üye)
5. ING Portföy Yönetimi A.Ş. (Asil Üye)
6. İş Portföy Yönetimi A.Ş. (Asil Üye)
7. Notus Portföy Yönetimi A.Ş. (Asil Üye)
8. TEB Portföy Yönetimi A.Ş. (Asil Üye)
9. Fokus Portföy Yönetimi A.Ş. (Yedek Üye)
10. Rhea Portföy Yönetimi A.Ş. (Yedek Üye)
11. Oyak Portföy Yönetimi A.Ş. (Yedek Üye)
12. Yapı Kredi Portföy Yönetimi A.Ş. (Yedek Üye)
Yatırım Ortaklıkları Meslek Komitesi
Komite Başkanı: Birlik yönetim kurulu üyesi İsmail KAZANÇ (Torunlar Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.)
Üyeler:
1. Deniz Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (Asil Üye)
2. Doğuş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (Asil Üye)
3. Halk Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (Asil Üye)
4. İş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (Asil Üye)
5. İş Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. (Asil Üye)
6. Rhea Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. (Asil Üye)
7. Oyak Yatırım Ortaklığı A.Ş. (Asil Üye)
8. Vakıf Yatırım Ortaklığı A.Ş. (Asil Üye)
4
•
Sektörden Haberler
Birlikten Haberler
Meslek Komiteleri
Finansal Eğitim Çalışma Komitesi
Finansal Eğitim Çalışma Komitesi, aXiyon Takımı ismiyle 2012 yılında Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği bünyesinde gönüllü kişilerden oluşan üyelerle çalışmaya başlamıştır. aXiyon Takımı, Türkiye’ye tasarruf bilincini aşılamayı ve toplumu
yatırıma yönlendirmeyi amaçlamaktadır. “Varlıklı insan, varlıklı aile, varlıklı ülke” vizyonunu benimseyip, bireylere bilinçli
finansal kararlar almalarında yol gösterecektir.
Bu amaçla, düzenli tasarruf ve bu tasarrufu arttıracak doğru bilgi üzerine kurgulanmış üç aşamalı bir yatırımcı eğitimi programı geliştirilmiştir. Program kapsamında tasarruf yolları, yatırım araçları ve yatırımların takibi konusunda her seviyeden
kişiye bilgi verilmesi planlanmaktadır.
aXiyon takımı üyeleri, finansal okur-yazarlığı kısa dönemli bir programdan ziyade hayat boyu öğrenme projesi olarak gören
uzmanlardan oluşmaktadır.
Komite Başkanı: Attila KÖKSAL, CFA (Ünlü Menkul Değerler A.Ş.)
Üyeler:
1. Alparslan Budak
2. Arzu Odabaşı
3. Başak Başar
4. Doğan Murat Ergin
5. Ekin Fıkırkoca Asena
6. Eda Cabbar
7. Hakan Osmanoğlu
8. Dr. İlknur Üner
9. Özlem Akkayalı
10. Murat Oktay
11. Tuğba Oğan
12. Dr. Ülkem Basdas
•
5
Birlikten
BirliktenHaberler
Haberler
Mesleki Gelişim Eğitimleri
Ağustos ayı içerisinde düzenlediğimiz 2 mesleki gelişim eğitimine 33 kişi katıldı.
AĞUSTOS 2014 MESLEKI GELIŞIM EĞITIMLERI KATILIMCI SAYILARI
Tarih
Eğitim Adı
Katılımcı Sayısı
14 Ağustos
Müşteri Şikayetleri ve Etkin Yararlanma
15
18-19 Ağustos
İmar ve Gayrimenkul
18
TOPLAM
33
Eylül ayı içinde farklı konulara yönelik mesleki gelişim eğitimlerimiz planlandı. Eğitimlere başvurular internet sitemiz
üzerinden yapılmaktadır.
EYLÜL 2014 MESLEKI - K İ Şİ SEL GELIŞIM EĞITIM PROGRAMI
Tarih
Eğitim Adı
Süre
1 Eylül
Sermaye Piyasası Araçlarını Konu Alan Teminat Sözleşmeleri
1 gün
8-9 Eylül
Kobilere Bakış
2 gün
11 Eylül
Şirketlerde Önemli Nitelikteki İşlemler Ayrılma ve Çıkarma Hakkı
1 gün
11-12 Eylül
Sahte Belge İncelemeleri
2 gün
15-16 Eylül
Sektörel Firma Analizi
2 gün
15 Eylül
Aracı Kurumlar ve Yeni SPK Düzenlemeleri
1 gün
16 Eylül
Bireysel Liderlik
1 gün
18 Eylül
Birleşme, Devralma ve Bölünmeler (TTK, SPK ve Vergi Düzenlemelerine
Göre)
1 gün
19 Eylül
Yatırım Danışmanlığı
1 gün
22-23 Eylül
Hileli Finansal Raporlama Analizi
2 gün
24 Eylül
Kampanya Yönetimi
1 gün
26-27 Eylül
Basel III Likidite ve Sermaye Düzenlemeleri
2 gün
29-30 Eylül
Zihin Haritaları (MIND-MAPPING) Yöntemi
2 gün
SERT İ F İ KA EĞITIM PROGRAMI
Mesleki ve kişisel gelişim eğitim programlarımıza ek olarak “İngilizce Konuşma Grubu - Sertifika Eğitimi” planlandı.
Tarih
Sertifika Adı
9 Eylül – 20 Kasım
İngilizce Gelişim Eğitimleri - Konuşma Grubu
Süre
20 gün
Sertifika eğitimi, 9 Eylül tarihinde başlayacak olup Salı-Perşembe 18:30-21:30 saatlerinde düzenlenecektir. Toplam 20
gün sürecek eğitim sonunda katılımcılara eğitim sertifikası verilecektir.
Ayrıca, Ağustos ayında eğitimlerimize 4 üniversite öğrencisi ücretsiz olarak katıldı. Böylece, 2014 yılı Ocak ayından itibaren eğitimlerimizden ücretsiz yararlanan öğrenci sayısı 68’e ulaştı.
6
•
Tebliğ Taslakları
Ağustos ayı içerisinde, Finansal Eğitim aXiyon Takımınca yürütülen
ParamveBen projesi çalışmaları kapsamında www.paramveben.org adresinde
Uygulamalar sayfası üzerinden “Finansal Sağılığınız Ne Durumda?” testi
yayınlandı. 9 kısa sorudan oluşan eğlenceli testi çözenler, finansal check-up
sonuçlarına ulaşabilecek.
Sermaye Piyasası Kurulu (Kurul)
tarafından görüşe açılan;
TSPB Bilgi Edinme Başvuru Sistemi Kuruldu
Sektörden Haberler
Birlikten Haberler
Finansal Sağlığınız Ne Durumda?
• Menkul Kıymet Yatırım
Ortaklıklarına İlişkin Esaslar
Tebliği Taslağı,
• Yatırım Hizmet ve Faaliyetleri
ile Yan Hizmetlere İlişkin Belge
ve Kayıt Düzeni Hakkında Tebliğ
Taslağı,
• Ortaklıktan Çıkarma ve Satma
Hakları Tebliği’nde Değişiklik
Yapılmasına Dair Tebliğ Taslağı,
• Önemli Nitelikteki İşlemlere
İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma
Hakkı Tebliği’nde Değişiklik
Yapılmasına Dair Tebliğ Taslağı,
Bilgi Edinme başvuru ve cevap verme sürecini hızlandırmak için Birlik yazılım
ekibimiz tarafından “Bilgi Edinme Başvuru Sistemi” geliştirildi.
Eylül ayından itibaren tüm başvuru ve şikayetler www.beb.tspb.org.tr/basvuru
adresi üzerinden alınmaya başlanacak.
• Borsa İstanbul Piyasa
Yapılandırması başlığı altında;
Borsa İstanbul’da işlem gören
payların işlem gördüğü pazarlar
ve işlem kuralları ile ilgili olarak
Kurul tarafından hazırlanan iki
farklı düzenleme önerisi Birlik
üyelerimizle paylaşıldı.
İlgili tebliğ taslaklarına ve
önerilere ilişkin üyelerimizce
Birliğimize iletilen görüş ve
öneriler Kurul’a iletildi.
•
7
Sektörden Haberler
İstanbul Finans Zirvesi 15-16 Eylül’de Yapılacak
İstanbul Finans Zirvesi, 15-16 Eylül tarihlerinde İstanbul’da düzenlenecek. Bu yıl beşinci kez düzenlenecek olan zirvede
finans sektörünün önde gelen isimleri, risk sermayesi fonları, yatırım bankacılığı, melek yatırımcılık, yenilikçi kalkınmaaltyapı finansman yöntemleri ile sermaye piyasaları-yenilikçilik konularını tartışacak.
Başbakan Yardımcısı Ali Babacan ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Erdem Başçı’nın yanı sıra, diğer
ülkelerden merkez bankası üst düzey yetkililerin de etkinliğe katılması bekleniyor.
Etkinlikle ilgili ayrıntılı bilgiye http://www.istanbulsummit.com/ adresinden ulaşılabiliyor.
İslami Finans Konferansı 16-17 Eylül’de Yapılacak
16-17 Eylül 2014 tarihlerinde Boğaziçi Üniversitesi’nde “6.Uluslararası İslami Bankacılık ve Finans Konferansı: Risk
Yönetimi, Regülasyon ve Denetim” konulu bir etkinlik düzenlenecek.
Konferans, İslami finansın gelişmesini, yeni ürünlerin tasarlanmasını ve bu konuda yapılan araştırmaların akademik bir
zeminde tartışılması amacıyla düzenleniyor.
Forex ve Türev Ürünler Konferans ve Sergisi
25-28 Eylül 2014 tarihleri arasında yapılacak olan Forex ve Türev Ürünler Konferans ve Sergisi finans dünyasının önemli
isimlerini ağırlayacak.
TSPB Başkanı İlhami Koç’un da konuşmacılar arasında yer aldığı konferansta medyanın sermaye piyasalarına etkisi,
İstanbul’un finans merkezi olmasında foreks ve türev ürünlerin yeri, Türkiye ve dünyadaki foreks regülasyonları ve
farklılıkları, Türkiye sermaye piyasasına yatırım fırsatları, türev ürünler ve geleceği, risk ve risk yönetim uygulamaları,
sermaye piyasası içinde foreks ve türev ürün işlemleri vergilendirmesi, yabancı yatırımcıyı çekmek gibi sektörün önemli
konuları tartışılacak.
Konferansla ilgili detaylı bilgiye http://www.fxworldistanbul.com/tr adresinden ulaşabilirsiniz.
8 •
Sektörden Haberler
“Kurumsal Yatırımcı” Dergisi
Türkiye Kurumsal Yatırımcı Yöneticileri Derneği’nin (TKYD) Nisan 2008’den beri yayınlanan sektörel dergisi “Kurumsal
Yatırımcı” artık e-dergi olarak da okunabilecek.
Kolektif yatırım araçları ve finans sektöründe ülkemizdeki gelişmelerin yanı sıra dış gündemi de yakından takip
ederek oluşturulan dergi içeriğine, yerli ve yabancı düzenleyici kurum yöneticileri, ekonomistler, fon yöneticileri ve
akademisyenler yazılarıyla katkıda bulunuyor.
Sermaye Piyasası Lisanslama, Sicil ve Eğitim Kuruluşu’nun katkılarıyla eğitim sayfası sürekli hale getirilirken, Kurumsal
Yönetim gündemine de yer veriliyor. Sektör katılımcıları kendi seçtikleri konularda öneri ve görüşlerini, Serbest Kürsü
köşesinde paylaşabiliyor.
Derginin “Fon Yöneticileri Üç Aylık Dönemsel Beklenti Anketi, Sektörden Haberler, Fon Yönetimi, Ekonomist Görüş,
Mevzuat, Sektör Analizi, Fon Dünyasından Haberler, Araştırma, Yatırımcı Kitaplığı” gibi sürekli bölümleri ile sektör
gündemi titizlikle takip ediliyor.
Yayınının içeriğine http://www.dijimecmua.com/kurumsal-yatirimci/ adresinden ulaşabilir.
Lisanslama ve Sicil Tutmaya İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ Yayınlandı
Sermaye Piyasası Kurulu’nca hazırlanan “Sermaye Piyasasında Faaliyette Bulunanlar İçin Lisanslama ve Sicil Tutmaya
İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ (VII-128.7)” 14 Ağustos 2014 tarih ve 29088 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak
yürürlüğe girdi.
Yeni düzenleme ile lisans türleri aşağıdaki şekilde belirlendi:
• Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 1 Lisansı
• Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 2 Lisansı
• Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı
• Türev Araçlar Lisansı
• Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansı
• Kredi Derecelendirme Lisansı
• Konut Değerleme Lisansı
• Gayrimenkul Değerleme Lisansı
Üyelerden Haberler
Ziraat Portföy Yönetimi Yeni Adresinde
Faaliyetlerine Başladı
Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş., Temmuz ayından itibaren yeni
adresinde faaliyetlerini sürdürüyor. Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş.’nin
yeni adresi aşağıdaki gibidir:
Hakan Eryılmaz
Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş. Meydan sok, Veko Giz Plaza K:6
Maslak-İstanbul
Tel: 0212 924 72 00
Fax: 0212 290 34 90
•
9
SE R M AY E Pİ YA S A S I ÖZ E T V E Rİ LE R İ
Veriler
Yurtiçi Yerleşiklerin Yatırım Tercihleri
Milyon TL
TL Mevduat
Döviz Tevdiat Hesabı
Kıymetli Madenler Depo Hesapları
Repo
DİBS
Eurobond
Yatırım Fonları
Pay Senedi
Özel Sektör Borçlanma Senedi
Emeklilik Yatırım Fonları
Toplam
2012
2013
2014/05
%D
512.185
207.133
18.315
26.438
66.518
4.812
30.184
71.803
26.779
15.741
979.908
584.019
286.396
20.554
52.931
71.391
6.852
30.647
73.034
34.573
21.329
1.181.726
569.895
315.268
16.459
32.438
79.835
6.226
33.971
81.210
36.047
23.523
1.194.872
-2,4%
10,1%
-19,9%
-38,7%
11,8%
-9,1%
10,8%
11,2%
4,3%
10,3%
1,1%
Yurtdışı Yerleşiklerin Yatırım Tercihleri
Milyon TL
Mevduat
Pay Senedi
DİBS
Repo
Diğer
Toplam
2012
2013
2014/05
%D
34.702
128.704
111.365
17.252
2.684
292.022
54.932
107.634
109.696
26.016
3.502
298.279
52.037
134.005
108.847
23.911
3.717
318.800
-5,3%
24,5%
-0,8%
-8,1%
6,1%
6,9%
2012
2013
2014/07
%D
550.439
212.296
157.334
28,6%
503.668
200.419
143.550
28,5%
587.806
235.545
172.279
29,3%
16,7%
17,5%
20,0%
A.D.
Menkul Kıymet Sayısı
2012
2013
2014/07
%D
Şirket*
Diğer Şirket**
Borsa Yatırım Fonu + Menkul Kıymet Yat. Ort.
Varant
Sertifika
271
117
34
281
50
263
145
30
328
0
260
151
29
495
0
-1,1%
4,1%
-3,3%
50,9%
A.D.
2012
2013
2014/07
%D
1.244
3
0
1.766
97
1.670
0
13.464
1.358
11.931
175
808
711
1
95
0,0
0,0
-
1.492
4
0
1.946
144
1.802
0
13.490
1.271
11.508
712
830
745
0
85
0,2
0,2
-
944
2
0
773
68
705
0
8.953
780
7.633
540
462
459
0
3
1,2
0,8
0,4
A.D.
A.D.
A.D.
A.D.
A.D.
A.D.
A.D.
A.D.
A.D.
A.D.
A.D.
A.D.
A.D.
A.D.
A.D.
A.D.
A.D.
A.D.
2012
2013
2014/08
%D
25
521
1
98
4
29
648
15
1.052
3
388
1
6
1.446
8
130
1
19
0
0
149
A.D
A.D
A.D
A.D
A.D
A.D
A.D
2012
103
1
41
145
2013
101
1
40
142
2014/08
98
0
43
42
11
31
6
231
%D
-3,0%
A.D.
7,5%
A.D.
A.D.
A.D.
A.D.
62,7%
Halka Açık Şirketlerin Piyasa Değeri
Milyon TL
Toplam Piyasa Değeri
Saklamadaki Pay Senetleri
Fiili Dolaşımdaki Payların Piyasa Değeri*
Ortalama Halka Açıklık Oranı
*BIST TÜM endeksine dahil şirketleri kapsamaktadır.
*Ulusal Pazar, GYO ve Girişim Sermayesi / **İkinci Ulusal Pazar, Gözaltı Pazarı, GİP ve SİP
Borsa İstanbul İşlem Hacimleri*
Milyar TL
Pay Piyasası
Gelişen İşletmeler Piyasası (GİP)
Serbest İşlem Platformu (SİP)
Tahvil-Bono Kesin Alım-Satım Pazarı**
Aracı Kurum
Banka
TCMB+Takasbank
Repo-Ters Repo Pazarı**
Aracı Kurum
Banka
TCMB+Takasbank
VOB/VİOP Vadeli İşlem Pazarı
Aracı Kurum
Vadeli İşlemler Aracılık Şirketi
Banka
VİOP Opsiyon Pazarı
Aracı Kurum
Banka
*Alım-Satım Toplamıdır. / **Piyasa ve Tescil Toplamıdır.
Birincil Halka Arzlar
Milyon TL
Şirket Sayısı (GİP dahil)
Şirket Halka Arz Tutarı
Yatırım Ortaklığı Sayısı (GYO ve Girişim Ser. dahil)
Yatırım Ortaklığı Halka Arz Tutarı
Borsa Yatırım Fonu Sayısı
Borsa Yatırım Fonu Halka Arz Tutarı
Toplam Halka Arz Tutarı
TSPB Üyeleri
Aracı Kurum
Vadeli İşlemler Aracılık Şirketi
Banka
Portföy Yönetim Şirketi
Yatırım Ortaklığı
Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı
Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı
Toplam
10 •
Kurumsal Yatırımcı Portföy Büyüklüğü
Milyon TL
A Tipi Yatırım Fonları
B Tipi Yatırım Fonları
Emeklilik Yatırım Fonları
Borsa Yatırım Fonları
Yatırım Ortaklıkları
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları
Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklıkları
Toplam
2012
2013
2014/08
%D
1.632
28.056
20.342
426
746
15.836
849
67.887
1.850
28.206
26.278
184
782
16.809
954
75.063
1.796
33.198
33.205
203
327
21.051
1.427
91.207
-2,9%
17,7%
26,4%
10,3%
-58,2%
25,2%
49,5%
21,5%
Portföy Yönetim Şirketlerince Yönetilen Portföy
Milyon TL
Bireysel
Kurumsal
Tüzel
Toplam
2012
2013
2014/07
%D
1.444
49.821
5.104
56.369
1.872
57.991
5.056
64.919
1.838
66.666
4.890
73.394
-1,9%
15,0%
-3,3%
13,1%
Yatırımcı Sayısı
Pay Senedi
Yatırım Fonu
Özel Sektör Borçlanma Aracı
Varant + Sertifika
VTMK+ VDMK
2012
1.088.566
2.810.015
193.618
1.945
81
2013
1.110.408
2.768.108
166.558
3.306
2.606
2014/07
1.076.863
2.767.976
130.482
2.329
1.426
%D
-3,0%
0,0%
-21,7%
-29,6%
-45,3%
Yabancı Yatırımcı İşlemleri
Milyon $
Pay Senedi Saklama Bakiyesi
Saklamadaki Payı
Pay Senedi İşlem Hacmi
İşlem Hacmi Payı
Net Pay Senedi Yatırımı
2012
2013
2014/07
%D
78.545
66%
123.008
18%
5.277
56.954
63%
171.293
20%
4.847
71.402
65%
89.900
20%
1.680
25,4%
3,4%
A.D.
A.D.
-65,3%
Aracı Kurumlarla İlgili Veriler
Milyon TL
Dönen Varlıklar
Duran Varlıklar
Toplam Varlıklar
Kısa Vadeli Yükümlülükler
Uzun Vadeli Yükümlülükler
Özkaynaklar
Toplam Kaynaklar
Faaliyet Gelirleri
Net Komisyon Gelirleri
Faaliyet Kârı/Zararı
Net Kâr
Personel Sayısı
Şubeler
İrtibat Bürosu
Acente Şubeleri
2012
2013
2014/03
%D
10.346
1.021
11.367
8.219
89
3.059
11.367
1.126,8
563,6
113,8
274,8
5.258
161
66
6.684
12.964
1.023
13.987
10.579
71
3.337
13.987
1.368,0
669,5
265,2
528,5
5.480
153
71
6.950
13.570
1.020
14.590
11.186
78
3.326
14.590
344,7
155,1
58,3
96,6
5.514
151
64
6.957
4,7%
-0,3%
4,3%
5,7%
9,0%
-0,3%
4,3%
A.D.
A.D.
A.D.
A.D.
0,6%
-1,3%
-9,9%
0,1%
BIST-100 Endeksi ve Pay Piyasası
2012
2013
2014/08
%D
BIST-100
BIST-100 (En Yüksek)
BIST-100 (En Düşük)
Günlük Ortalama İşlem Hacmi (Milyon TL)
51.267
70.702
49.622
2.464
67.802
93.179
63.885
3.266
80.313
84.218
61.189
3.207
18,5%
-9,6%
-4,2%
-1,8%
Yurtdışı Borsa Endeksleri
2012
2013
2014/08
%D
ABD Nasdaq 100
ABD S&P 500
Almanya DAX
Brezilya Bovespa
Çin Shanghai Bileşik
Fransa CAC 40
Güney Afrika FTSE/JSE
Hindistan BSE Sens
Hong Kong Hang Seng
İngiltere FTSE 100
Japonya Nikkei 225
Meksika IPC
Rusya RTS
2.661
1.426
7.612
60.952
2.233
3.641
39.250
19.760
22.392
5.898
10.395
41.588
1.527
3.592
1.848
9.552
51.507
2.116
4.296
46.256
21.171
23.306
6.749
16.291
42.727
1.443
4.083
2.003
9.470
61.288
2.217
4.381
50.959
26.638
24.742
6.820
15.425
45.628
1.219
13,7%
8,4%
-0,9%
19,0%
4,8%
2,0%
10,2%
25,8%
6,2%
1,0%
-5,3%
6,8%
-15,5%
A.D.: Anlamlı değil
Sermaye Piyasası Özet Verileri Tablosuna www.tspb.org.tr adresindeki internet sitemizden ulaşabilirsiniz.
Kaynak: Borsa İstanbul, Financial Times, Garanti Yatırım, Kalkınma Bakanlığı, MKK, SPK, TCMB, TSPB, TÜİK
• 11
Veriler
SE R M AY E Pİ YA S A S I ÖZ E T V E Rİ LE R İ
Büyükdere Caddesi No:173
1.Levent Plaza Kat:4
1.Levent 34394 İstanbul
Tel: 0212 280 85 67
Faks: 0212 280 85 89
www.tspb.org.tr
info@tspakb.org.tr
sermaye piyasasında
www.tspb.org.tr
t
@tspakb
f
TSPAKBResmiSayfasi
TSPB Adına İmtiyaz Sahibi
İlkay Arıkan
Sorumlu Yazı İşleri Müdürü
Alparslan Budak
Genel Sekreter
Genel Sekreter Yardımcısı
Genel Yayın Yönetmeni
İlkay Arıkan
Editör
Tuğba Oğan
Genel Sekreter
Müdür / Kurumsal İletişim
Bu bültene www.tspb.org.tr adresinden ulaşabilirsiniz.
Gündem, Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği (TSPB) tarafından bilgilendirme amacıyla hazırlanmıştır. Bu raporda yer alan her türlü bilgi, değerlendirme, yorum ve istatistiki değerler,
hazırlandığı tarih itibariyle güvenilirliğine inanılan kaynaklardan elde edilerek derlenmiştir. Bilgilerin hata ve eksikliğinden ve ticari amaçla kullanılmasından doğabilecek zararlardan TSPB hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmemektedir. Raporda yer alan bilgiler kaynak
gösterilmek şartıyla izinsiz yayınlanabilir.
TSPAKB
Tasarım ve Basım
Printcenter
Mizanpaj
Eda Cabbar
Uzman / Kurumsal İletişim
Yayın Türü
Yaygın, süreli
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
1
File Size
1 303 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content