close

Enter

Log in using OpenID

Eğitim Kataloğu

embedDownload
Microsoft Temel Excel Eğitimi
MİCROSOFT TEMEL EXCEL EĞİTİMİ
Toplam Eğitim Süresi
Katılımcılar
Ön Gereksinimler
Eğitim Salonu Özellikleri
Sertifika
Katılımcı Profili
Açıklama
2 Gün / 12 Saat
Firmalar, Devlet kurumları, Kişiler
Temel bilgisayar ve işletim sistemi bilgisi.
8 Kişi, geniş ekran projeksiyon desteği, her kişiye desktop bilgisayar, klima
Eğitim sonunda katılımcı sertifikası kursiyerlerimize teslim edilir.
MS Excel’i yoğun olarak kullanması gereken ve etkin şekilde kullanmak isteyenler katılmalıdır.
Bu iki günlük eğitimde katılımcılar; MS Excel programının çalışma mantığını anlamayı, Excelde
düzenli tablolar oluşturup bu tabloların çıktılarını almayı, basit hesaplamalar ve fonksiyonlar
sayesinde günlük hayatta karşılaştıkları sıkıntıları çözmeyi, grafikler sayesinde anlaşılması zor
verileri görsel bir şema üzerinde analiz yapmaya öğreneceklerdir.
EĞİTİM KONULARI
MS Excel ne işe yarar?
Neden kullanmalıyım?
•
•
•
•
Excel uygulamasının genel işlevleri. Nerede kullanmalıyız?
Microsoft Office Excel ekranı ve kullanılan terimler
Araç çubuklarını incelemek
Araç çubuklarını ve menüleri özelleştirmek
Verilerle çalışmak
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Veri girişi
Verileri düzenlemek
Veri ve hücre silmek
Seçim işlemleri
Sütun ve satır işlemleri
Hücre eklemek, hücre silmek ve hücre temizlemek
Kesme, kopyalama ve yapıştırma işlemleri
Başka dökümanlara MS Excel sayfalarını bağ olarak yapıştırmak
Otomatik doldur
Seriler ve listeler
Özel seriler
Dosya işlemleri
•
•
•
•
Yeni dosya açma
Dosya kaydetme
Çalışma ekranını yatay bölme
Bölmeleri kaldırma, dondurma ve çözme
Biçimlendirme
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Yazı tipi grubunu kullanmak
Hücrelere kenarlık vermek
Hizalama grubunu kullanmak
Sayı türlerini kullanmak (Para birimi, Tarih, Yüzdelik vs.)
Özel sayı türleri oluşturmak
Stilleri kullanarak tablo ve hücre stili olarak biçimlendirmek
Hücreleri kilitlemek
Biçim boyacısını kullanmak
Koşullu biçimlendirme
Büyük veri kümesinden istenilen kriterlere uygun verilerin kolay bulunması
ISCOM Elektronik Danışmanlık ve Bilişim Hizm.San.Tic.Ltd.Şti, Altayçeşme Mah. Atatürk Cad. Engin Sok. No:3 Kat:3 Daire:15 Maltepe/İstanbul
Telefon: +90 (216) 383 31 33, Fax: +90 (216) 383 31 34, www.excelkursu.net. Vergi Dairesi: Küçükyalı / İstanbul, Vergi Nr.: 466 063 2750
Banka: Yapı ve Kredi Bankası A.Ş., IBAN: TR950006701000000084482769, BIC/SWIFT: YAPITRISFEX
1
Microsoft Temel Excel Eğitimi
Sayfa ayarlama
•
•
•
•
•
Sayfa eklemek
Sayfa adlandırmak
Sayfa sekmesine renk vermek
Sayfayı silmek, taşımak ve kopyalamak
Üst bilgi ve alt bilgi düzenleme
Yazdırma işlemleri
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Sayfayı yazdırmaya hazırlamak
Sayfa düzeni sekmesini kullanarak temalar hazırlamak
Kenar boşlukları, yönlendirme, boyut yazdırma alanı belirlemek
Sayfayı yazdırmaya uygun sıkıştırmak
Alt ve üst bilgi alanlarını kullanmak
Tabloları sayfalara ortalamak
Sayfa sonunu izlemek
Yazdırma ayarları
Baskı önizleme
Grafikler ile çalışmak
•
•
•
•
•
•
•
Grafikleri anlamak
Grafikler oluşturmak ve düzenlemek
Grafik seçeneklerini değiştirmek
Grafik çeşitleri (Pasta, Sütun, Çizgi, Radar)
Grafikleri biçimlendirmek (Başlıklar ve seriler eklemek)
Grafikten seri çıkartılması ve seri eklenmesi
Grafik eksen ve kılavuz çizgilerini kullanmak
Hızlı erişim araç çubuğunu
özelleştirmek
•
•
•
Hızlı erişim araç çubuğunu şeritin altına ve üstüne taşımak
Hızlı erişim araç çubuğunu özelleştirmek
Hızlı erişim araç çubuğuna yeni tuşlar eklemek
Hesaplama ve temel
fonksiyonlar
•
•
•
•
•
•
•
Formül girmek
Aritmetik operatörler (( ), ^, %, *, /, +, -, =)
İşlem önceliği sırası
Σ sembolünü kullanarak basit fonksiyonları hesaplatmak
Formül ve formül çubuğunu kullanarak fonksiyon yazmak ( SUM, MAX, MIN, COUNT)
Formülleri kopyalamak ve kaydırmak
Matematik ve trigonometri işlevlerini kullanmak
=TOPLA işlevini kullanmak
=TOPLA.ÇARPIM işlevini kullanmak
=ETOPLA işlevi, =ÇARPIM işlevini kullanmak
ISCOM Elektronik Danışmanlık ve Bilişim Hizm.San.Tic.Ltd.Şti, Altayçeşme Mah. Atatürk Cad. Engin Sok. No:3 Kat:3 Daire:15 Maltepe/İstanbul
Telefon: +90 (216) 383 31 33, Fax: +90 (216) 383 31 34, www.excelkursu.net. Vergi Dairesi: Küçükyalı / İstanbul, Vergi Nr.: 466 063 2750
Banka: Yapı ve Kredi Bankası A.Ş., IBAN: TR950006701000000084482769, BIC/SWIFT: YAPITRISFEX
2
Microsoft İleri Excel Eğitimi
MİCROSOFT İLERİ EXCEL EĞİTİMİ
Toplam Eğitim Süresi
Katılımcılar
Ön Gereksinimler
Eğitim Salonu Özellikleri
Sertifika
Katılımcı Profili
Açıklama
2 Gün / 12 Saat
Firmalar, devlet kurumları, kişiler
Temel bilgisayar ve işletim sistemi. Temel ve/veya orta düzey Excel bilgisi
8 Kişi, geniş ekran projeksiyon desteği, her kişiye desktop bilgisayar, klima
Eğitim sonunda katılımcı sertifikası kursiyerlerimize teslim edilir.
Bu eğitim, MS Excel’in ileri düzeyde kullanıp iş hayatında finansal, veri tabansal, mantıksal
vb. çözümler üretip, veri yığınlarını düzenleyip,
ip, satış ve stok işlemlerini MS Excel
kitaplarından yönetmeyi, kar maksimizasyonu ve maliyet
yet minizasyonu işlemlerini öğrenmek
isteyen bir katılımcı kitlesini hedefler.
Bu iki günlük eğitimde katılımcılar; MS Excel üzerinde bulunan arama, veritabanı, istatistik
vb. fonksiyonları kullanıp iş hayatına adaptee etmeyi ve bu sayede güncellenmesi saatler
alacak veri kalabalıklarından gerekli verileri seçmeyi göreceklerdir.
göre
Veri sekmesi (Data)
sayesinde verileri sıralamayı, Özet Tablo (Pivot Table) sayesinde stok ve satış takibi yapmayı;
Çözücü (Solver), Senaryolar (Scenarios)) ve Hedef Ara (Goal Seek)
S
uygulamaları sayesinde ise
istatiksel analizler yapmayı öğreneceklerdir.
EĞİTİM KONULARI
Formüllerle çalışmak
•
•
•
•
•
•
•
Temel fonksiyonlar (Tekrar)
Formüllerde mutlak ve göreceli adres kullanmak
Mantıksal fonksiyonlar (IF, AND, OR)
Metinsel fonksiyonlar (UPPER, LOWER, CONCATENATATE, LEFT, RIGHT, SEARCH, MID)
Arama ve başvuru fonksiyonları (VLOOKUP, HLOOKUP)
İstatiksel fonksiyonlar (COUNTIF, SUMIF)
Tarihsel fonksiyonlar (DSUM, DCOUNT, DAVERAGE)
Verileri düzenlemek ve
çözümlemek
•
•
•
•
•
Verileri sıralamak (Sort)
Verileri süzmek (Auto Filter, Advanced Filter)
Sütunları bölmek (Text to columns)
Kendini tekrarlayan kayıtları temizlemek (Remove dublicates)
ublicates)
Verileri sınırlandırmak (Data validations)
Verileri gruplamak, bütünlemek
ve özet tablo oluşturmak
•
•
•
•
•
•
•
•
Ara ve alt toplamlar almak (Subtotal)
Gruplama düğmeleri kullanmak
Verileri belirli başlıklar altında filtrelemek ve özetlemek
Özet tablo (Pivot Table) oluşturmak ve düzenlemek
Özet tablolara hesaplanabilen alanlar eklemek
Özet tabloların biçimlerini düzenlemek
Özet grafik (Pivot Chart) almak
Farklı konumlardan veri birleştirmek (Consolidation)
Amaçlananı bulmak ve durum
değerlendirmesiyYapmak
•
Hedef ara (Goal Seek) ile istenen formül sonuçlarına ulaşmak
laşmak
Çoklu çözücü ile en iyi çözümü bulmak
ulmak (Solver - Çözücü)
Tanımlayıcı istatistikler ile veriyi çözümlemek (Analysis toolpak)
t
Senaryo yöneticisi (Scenario manager) ile durum
d
senaryoları üretmek
ü
Senaryo sonuçlarını özetlemek
ö
Veri tablosu (Data table) ile aynı formülde başka değişkenler kullanmak
k
•
•
•
ISCOM Elektronik Danışmanlık ve Bilişim
im Hizm.San.Tic.Ltd.
Hizm.San.Tic.Ltd.Şti, Altayçeşme
me Mah. Atatürk Cad. Engin Sok. No:3 Kat:3 Daire:15 Maltepe/İstanbul
Maltepe/
Telefon: +90 (216) 383 31 33, Fax: +90 (216) 383 31 34, www.excelkursu.net, Vergi Dairesi: Küçükyalı / İstanbul, Vergi Nr.: 466 063 2750
Banka: Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.,
., IBAN: TR950006701000000084482769, BIC/SWIFT: YAPITRISFEX
1
Microsoft İleri Excel Eğitimi
Bilgiyi düzenlemek
•
•
•
•
•
•
•
•
Excel içinde stiller oluşturmak
o
Şablon dosyalar (Templates) ile çalışmak
Dosyayı açmaya karşı parola ile korumak (Password to open)
pen)
Dosyanın yazmaya karşı parola ile korumak (Password to modify)
m
Sayfadaki belirli hücreleri korumak
Çalışma kitabının yapısını korumak
Formula Auditing ile karışık tablo
t
ve formülleri çözümlemek
özümlemek
Gözcü eklemek
e
Form kontrolleri ve makrolar
•
•
•
•
•
•
•
Developer sekmesini
s
ekrana eklemek
Form kontrolleri kullanmak
k
Form kontrolleri ile fonksiyonları dinamik hale getirmek
Makro seçeneklerini kullanmak
Makrolarda güvenlik
g
Makro kaydetmek
k
Makrolara kısayol tuşu ve form kontrolü atamak
a
ISCOM Elektronik Danışmanlık ve Bilişim
im Hizm.San.Tic.Ltd.
Hizm.San.Tic.Ltd.Şti, Altayçeşme
me Mah. Atatürk Cad. Engin Sok. No:3 Kat:3 Daire:15 Maltepe/İstanbul
Maltepe/
Telefon: +90 (216) 383 31 33, Fax: +90 (216) 383 31 34, www.excelkursu.net, Vergi Dairesi: Küçükyalı / İstanbul, Vergi Nr.: 466 063 2750
Banka: Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.,
., IBAN: TR950006701000000084482769, BIC/SWIFT: YAPITRISFEX
2
Microsoft Excel’de
’de Finansal Uygulamalar Eğitimi
MİCROSOFT EXCEL’DE
’DE FİNANSAL UYGULAMALAR EĞİTİMİ
Toplam Eğitim Süresi
Katılımcılar
Ön Gereksinimler
Eğitim Salonu Özellikleri
Sertifika
Katılımcı Profili
Açıklama
3 Gün / 18 Saat
Firmalar, devlet kurumları, kişiler
Temel bilgisayar ve işletim sistemi bilgisi. İleri düzey Excel bilgisi
8 Kişi, geniş ekran projeksiyon desteği, her kişiye desktop bilgisayar, klima
Eğitim sonunda katılımcı sertifikası kursiyerlerimize teslim edilir.
Eğitimimiz; MS Excel üzerinde kendi finansal kararlarını vermeyi, bu kararların risklerini ve
getirilerini hesaplamayı, temelini gerçek verilerden alan MS Excel çalışmaları ile uygulamalı
olarak risk yönetimi, maliyet minimizasyonu, kar maksimizasyonu, pörtföy oluşturulması,
faiz ve verimlilik gibi hesaplamaları gerek temel anlamda teorik, gerekse de iş alanlarına dair
pratik bilgi aracılığıyla öğretmeyi hedefler.
Eğitim öncelikle değişik bütçe varsayımlarının (satış fiyatı, satış hacmi, hedef stok gün
sayıları vb.) Excel programına girilmesi ile başlayacaktır. Bir sonraki adım olarak ise bu
veriler makroekonomik ve istatistiksel
sel yaklaşımlarla desteklenerek gelecek dönemlere
aktarılacaktır. Excel'e yüklenen bu verilerin Excel formül ve araçları sayesinde işlenmesi
sonucu ise geleceğe dönük finansal tablolar elde edilecektir.
EĞİTİM KONULARI
Finansa giriş
•
•
•
•
•
Finans nedir?
Finansal karar
Paranın zaman ve risk değeri
Finansal yatırımlar ve kaynaklar
Temel finans matematiği kapsamı
Finans üzerine temel kavramlar
•
•
•
•
•
•
•
Basit ve bileşik faiz
Bileşik faiz çeşitleri ( Nominal ve efektif faiz)
Bugünkü değer hesaplamaları (Anüite, Perpetüite hesaplamaları)
esaplamaları)
Borç amortizasyonu
İç verimlilik
Faiz faktörleri
Bono hesaplamaları
Temel finans kavramları üzerine
Excel uygulamaları
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Temel fonksiyonlar ( SUM, AVERAGE, COUNT, MAX, MIN)
Finansal fonksiyonlar
onksiyonlar (FV, PV, PMT, NPER, RATE, NPV, EFFECT,IRR)
Data table (Veri tablosu) üzerine finansal uygulamalar
Finansal goal seek (Hedef ara) uygulaması
Mizan oluşturma
Bilançonun hazırlanması
Gelir tablosunun hazırlanması
Nakit akım tablosunun hazırlanması
Özkaynak değişim tablosunun hazırlanması
Kredi maliyet hesaplamaları
Kredi amortizasyon tablolarının hazırlanması
Gelecek değer hesaplamaları
Kredi anapara tutarının hesaplanması
Kredi faizinin hesaplanması
Kredi taksit tutarının hesaplanması
Kredi taksit sayısının hesaplanması
ISCOM Elektronik Danışmanlık ve Bilişim
im Hizm.San.Tic.Ltd.
Hizm.San.Tic.Ltd.Şti, Altayçeşme
me Mah. Atatürk Cad. Engin Sok. No:3 Kat:3 Daire:15 Maltepe/İstanbul
Maltepe/
Telefon: +90 (216) 383 31 33, Fax: +90 (216) 383 31 34, www.excelkursu.net, Vergi Dairesi: Küçükyalı / İstanbul, Vergi Nr.: 466 063 2750
Banka: Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.,
., IBAN: TR950006701000000084482769, BIC/SWIFT: YAPITRISFEX
1
Microsoft Excel’de
’de Finansal Uygulamalar Eğitimi
Temel istatistik kavramları
•
•
•
Temel istatistiğin finansta kullanım alanları
Ortalama, Mod, Medyan ve Standart Sapma kavramları
Regresyon, Korelasyon, Varyans, Kovaryans kavramları
Temel istatistik kavramları
üzerine Excel uygulamaları
•
•
İstatistiksel fonksiyonlar (SUMIF, COUNTIF, CORREL, COVAR, MEDIAN, MODE, STDEV, VAR,
INTERCEPT, PROB )
Solver (Çözücü) uygulamaları
Portföy oluşturma ve risk
•
•
•
•
•
•
Risk nedir?
Risk minimizasyonu
Mutlak ve göreceli getiri
Yatırım kararlarında risk faktörü
Varlık çeşitleri ve türev araçları
Optimal portföy seçimi
İleri uygulamalar
•
•
•
•
Form kontrolleri kullanmak (COMBOBOX, OPTIONBOX, CHECKBOX vb.)
Form kontrolleri ile fonksiyonları dinamik hale getirmek
Faiz ve borç hesaplamalarında senaryoların etkin kullanımı
M Excel’de optimal portföy hesaplanması
MS
ISCOM Elektronik Danışmanlık ve Bilişim
im Hizm.San.Tic.Ltd.
Hizm.San.Tic.Ltd.Şti, Altayçeşme
me Mah. Atatürk Cad. Engin Sok. No:3 Kat:3 Daire:15 Maltepe/İstanbul
Maltepe/
Telefon: +90 (216) 383 31 33, Fax: +90 (216) 383 31 34, www.excelkursu.net, Vergi Dairesi: Küçükyalı / İstanbul, Vergi Nr.: 466 063 2750
Banka: Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.,
., IBAN: TR950006701000000084482769, BIC/SWIFT: YAPITRISFEX
2
MS Excel’de
de Makrolar /Microsoft
/
Excel VBA Eğitimi
MS EXCEL’DE MAKROLAR / MS EXCEL VBA EĞİTİMİ
Toplam Eğitim Süresi
Katılımcılar
Ön Gereksinimler
Eğitim Salonu Özellikleri
Sertifika
Katılımcı Profili
Açıklama
3 Gün / 18 Saat
Firmalar, devlet kurumları, kişiler
Temel bilgisayar ve işletim sistemi bilgisi. İleri düzey Excel bilgisi
8 Kişi, geniş ekran projeksiyon desteği, her kişiye desktop bilgisayar, klima
Eğitim sonunda katılımcı sertifikası kursiyerlerimize teslim edilir.
Excelde Makrolar eğitimi, MS Excel üzerinde yapılan uygulamaların yetmediği noktalarda,
programlar yazarak MS Excel'i arayüz bir sistem gibi kullanmayı, kullanıcıların kendi
yazdıkları fonksiyonları MS Excel'den çağırmayı, diğer MS Office uygulama verilerini
entegreli olarak kullanmayı öğrenmek isteyen bir katılımcı kitlesi
kitl hedefler.
Bu üç günlük Excel'de Makrolar ( MS Excel VBA ) eğitiminde katılımcılar; MS Excel kayıt
makroları ile yapılan işlemleri kaydetmeyi, VBA ekranı üzerindeki genel tanımları öğrenmeyi,
temel VBA programlamasını, bu programları yazarken uyulması gereken prosedürleri, kod
organizasyonu oluşturmayı, döngüler ile oluşturulan metodları "User Formlar" üzerinde
işlevsel hale getirmeyi öğreneceklerdir.
EĞİTİM KONULARI
Makrolara genel bakış
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Makrolar hakkında genel bilgi
Makro çeşitleri
Makroları kaydetmek
Makroları silmek
Makroları çalıştırmak
Makroları nesnelere bağlamak
Makro seçeneklerini değiştirmek
Makroları düzenlemek
Makrolarda güvenlik
Visual Basic Applicatio(VBA)
penceresini tanımak
•
•
•
•
•
Araç çubukları ( Debug, Edit, Standart, User Form)
Kod penceresi
Properties penceresi
Project explorer penceresi
Module, User Form, Class terimlerini tanımak
Prosedürleri tanımak
•
•
Sub tipi prosedürler nedir?
Function tipi prosedürler nedir?
Excel ile programlaya giriş
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Nesne nedir
Özellik, Metod ve Olay nedir
Hücre seçmek
Satır seçmek
Sütun seçmek
Seçili hücrelere ait satırları seçmek
Seçili hücrelere ait sütunları seçmek
Aktif hücrenin etrafındaki dolu hücreleri seçmek
Seçili olan hücrelerin sayısını öğrenmek
Seçimin satır ve sütun sayısını bulmak
Seçili alan sayısını bulmak
Hücreye formül yazdırmak
ISCOM Elektronik Danışmanlık ve Bilişim
im Hizm.San.Tic.Ltd.
Hizm.San.Tic.Ltd.Şti, Altayçeşme
me Mah. Atatürk Cad. Engin Sok. No:3 Kat:3 Daire:15 Maltepe/İstanbul
Maltepe/
Telefon: +90 (216) 383 31 33, Fax: +90 (216) 383 31 34, www.excelkursu.net, Vergi Dairesi: Küçükyalı / İstanbul, Vergi Nr.: 466 063 2750
Banka: Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.,
., IBAN: TR950006701000000084482769, BIC/SWIFT: YAPITRISFEX
1
MS Excel’de
de Makrolar /Microsoft
/
Excel VBA Eğitimi
•
•
•
•
•
•
Hücreye değer atamak
Seçili hücreye değer atamak
Hücre içini otomatik olarak doldurmak
Hücreye rastgele değer atamak
Kaynak hücreleri referans alarak hedef hücrelerini doldurmak
oldurmak
Hücre ve yazı tipinin özelliklerini değiştirmek
Operatörler
•
•
•
•
•
•
Aritmetiksek operatörler
^, *, /, \, +, - , & , Mod operatörleri
Karşılaştırma operatörleri
=, ,<> , <, > , <= , >= , LIKE, IS operatörleri
Mantıksal operatörler
NOT, AND, OR operatörleri
VBA programlama yapıları
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Değişkenler ve değişken tipleri
Değişkenlerin tanım aralığı
Sabitler
Koşul yapıları
IF… THEN… ELSE
SELCET CASE… END SELECT
Tek boyutlu ve iki boyutlu diziler
Döngü çeşitleri
o FOR… NEXT
o FOR EACH… NEXT
o DO UNTIL… LOOP
o DO WHILE… LOOP
GOTO deyimi
Fonksiyonlar
•
•
•
•
Fonksiyon oluşturmak
Fonksiyon tipi prosedürlere parametreler atamak
Kişisel amaca yönelik fonksiyon oluşturmak
Fonksiyonları Excel içinde kullanmak
Hata denetimi
•
•
Hata kontrol deyimleri
Hata kodları ve açıklamalar
User Form ve özellikleri
•
•
•
•
•
•
Yeni User Form oluşturmak
Form özellikleri ( Properties )
Form olayları ( Events )
Formlara kontroller eklemek
Kontrol özellikleri ( Properties )
Kontrol olayları
Excel-Access ilişkisi
•
•
•
•
•
•
ActiveX Data Objects (ADO) nedir?
ADO nesneleri
Connection nesnesi
Recordset nesnesi
SQL sorgulama dili
MS Access üzerindeki verileri MS Excel’e aktarmak
ISCOM Elektronik Danışmanlık ve Bilişim
im Hizm.San.Tic.Ltd.
Hizm.San.Tic.Ltd.Şti, Altayçeşme
me Mah. Atatürk Cad. Engin Sok. No:3 Kat:3 Daire:15 Maltepe/İstanbul
Maltepe/
Telefon: +90 (216) 383 31 33, Fax: +90 (216) 383 31 34, www.excelkursu.net, Vergi Dairesi: Küçükyalı / İstanbul, Vergi Nr.: 466 063 2750
Banka: Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.,
., IBAN: TR950006701000000084482769, BIC/SWIFT: YAPITRISFEX
2
Microsoft Word Eğitimi
MİCROSOFT OFFICE WORD EĞİTİMİ
Toplam Eğitim Süresi
Katılımcılar
Ön Gereksinimler
Eğitim Salonu Özellikleri
Sertifika
Katılımcı Profili
Açıklama
2 Gün / 12 Saat
Kişiler, Devlet Kurumları, Firmalar
Temel bilgisayar ve işletim sistemi bilgisi
8 Kişi, geniş ekran projeksiyon desteği, her kişiye desktop bilgisayar, klima
Eğitim sonunda katılımcı sertifikası kursiyerlerimize teslim edilir.
Zamanını ve iş süreçlerini etkin biçimde kullanmak isteyen, iş hayatında önemli
çözümlemeleri etkin MS Office Word kullanımı ile gerçekleştirmek isteyen herkes katılabilir.
Bu iki günlük eğitimde katılımcılar; MS Office Word programını kullanmayı, belgelere
metinler girmeyi, girilen metinlerin biçimlerinin belirlenmesini, paragraf ve girdi aralıklarının
düzenlenmesini, yazım kontrollerinin yapılmasını, hazırlanan belgelerin doğru formatta
kaydedilmesini öğreneceklerdir.
EĞİTİM KONULARI
Ms Word’e genel bir bakış
•
•
•
•
•
•
Microsoft Word’ü açmak
Microsoft Word penceresini kontrol etmek
Mouse ve klavye ile seçimler yapmak
Mini Araç Çubuğu’nu kullanmak
Hızlı Erişim araç çubuğunu özelleştirmek
Yardım menüsünü kullanmak
Belge denetimi
•
•
•
•
•
Belgeyi farklı dosya tiplerine göre kaydetmek ( 97- 2003, PDF. XPS)
Dosya açmak
Farklı Word dökümanlarını karşılaştırmak
Doküman özellikleriyle çalışmak
Dökümanı değişiklere karşı korumak
Metin girmek
•
•
•
•
•
•
Bir metin girmek
Biçimleri ve içeriği silmek
Değişikleri geri almak
Bir metini taşımak veya kopyalamak
Metinleri farklı dokümanlar arasında bağ olarak paylaşmak
Metine semboller eklemek
Metini biçimlendirmek
•
•
•
•
•
Font büyüklüğünü ayarlamak
Kalın, italik ve alt çizgili metinler eklemek
Biçim boyacısını kullanmak
Metinlerin formatını temizlemek
Metinlerde varsayılan ayarları düzenlemek
ISCOM Elektronik Danışmanlık ve Bilişim Hizm.San.Tic.Ltd.Şti, Altayçeşme Mah. Atatürk Cad. Engin Sok. No:3 Kat:3 Daire:15 Maltepe/İstanbul
Telefon: +90 (216) 383 31 33, Fax: +90 (216) 383 31 34, www.excelkursu.net, Vergi Dairesi: Küçükyalı / İstanbul, Vergi Nr.: 466 063 2750
Banka: Yapı ve Kredi Bankası A.Ş., IBAN: TR950006701000000084482769, BIC/SWIFT: YAPITRISFEX
1
Microsoft Word Eğitimi
Metin işlemleri
•
•
•
•
•
•
•
•
Metni sütunlara bölmek
Başlangıcı büyütmek
Metin yönünü değiştirmek
Metin bulmak ve değiştirmek
Metinlere yer imi atamak
Açıklama eklemek
Dipnot ve sonnotları yönetmek
Hızlı parçalar eklemek ve yönetmek
Belge doğruluğunu sağlama
•
•
•
•
Metini farklı dillere çevirmek
Kelime, paragraf ve satır sayısını bulmak
Eş anlamlı kelimeler bulmak
Yazım hatalarını bulmak ve düzeltmek
Paragrafları düzenlemek
•
•
•
•
Satır ve sütun girdi aralıklarını düzenlemek
İlk satır ve asılı girdi aralığını ayarlamak
Soldan, sağdan, ortadan ve çubuk sekmelerini kullanmak
Sekme aralıklarını belirlemek
Yazdırma ayarları
•
•
•
•
•
•
Sayfa numarası eklemek
Alt ve üst bilgi ekranlarını kullanarak yazar, oluşturma tarihi ve logolar eklemek
Sayfa sonu eklemek
Belgeyi önizlemek
Baskı önizlemede belgeyi düzenlemek
Belgeyi yazdırmak
Tablolarla çalışmak
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Bir tablo oluşturmak
Satır ve sütun büyüklüklerini ayarlamak
Tabloya bir satır ve sütun eklemek
Tablodan bir satır yada sütun silmek
Tabloda hücreleri bölmek ve birleştirmek
Tabloya otomatik bir stil belirlemek
Tabloda kenarlık ve gölgelendirme kullanmak
Tabloda satır ve sütun boyutlarını eşitlemek
Tabloda formüller kullanmak
İleri doküman teknikleri
•
•
•
•
•
•
Word’de Web seçenekleri
Metne köprü eklemek
Resim yazılarını kullanmak
Çapraz referanslar oluşturmak
İçindekiler tablosu eklemek
İndex tablosu oluşturmak
ISCOM Elektronik Danışmanlık ve Bilişim Hizm.San.Tic.Ltd.Şti, Altayçeşme Mah. Atatürk Cad. Engin Sok. No:3 Kat:3 Daire:15 Maltepe/İstanbul
Telefon: +90 (216) 383 31 33, Fax: +90 (216) 383 31 34, www.excelkursu.net, Vergi Dairesi: Küçükyalı / İstanbul, Vergi Nr.: 466 063 2750
Banka: Yapı ve Kredi Bankası A.Ş., IBAN: TR950006701000000084482769, BIC/SWIFT: YAPITRISFEX
2
Microsoft Word Eğitimi
Stillerin tanımlanması ve
uygulanması
•
•
•
•
Stil özelliklerini tanımlamak
Stil özelliklerini değiştirilmek
Stilleri paragraflara uygulanmak
Stilleri dosyalar arasında transfer etmek
Mektup, etiket ve zarf basmak
•
•
•
•
•
•
Metni E-Posta haline getirmek
Mektup şablonu hazırlamak
Veritabanı ile adres ve mektup birleştirmek
Outlook adres defteri ile adres ve mektup birleştirmek
Veri tabanı ile zarf ve etiket oluşturmak
Özel bir etiketin boyutunu belirlemek
Grafiksel nesneler eklemek
•
•
•
•
•
•
Çizim araç çubuğu ile çalışmak
Küçük resim eklemek
Filigran eklemek
Grafik eklemek
WordArt eklemek
Diyagram eklemek
Form araçlarını kullanmak
•
•
•
•
•
•
Şerite geliştirici sekmesini eklemek
Bir form tasarımı oluşturmak
Metin kutusu eklemek
Açılan kutu eklemek
Onay kutusu eklemek
Belgeyi koruyarak form alanını aktif hale getirmek
ISCOM Elektronik Danışmanlık ve Bilişim Hizm.San.Tic.Ltd.Şti, Altayçeşme Mah. Atatürk Cad. Engin Sok. No:3 Kat:3 Daire:15 Maltepe/İstanbul
Telefon: +90 (216) 383 31 33, Fax: +90 (216) 383 31 34, www.excelkursu.net, Vergi Dairesi: Küçükyalı / İstanbul, Vergi Nr.: 466 063 2750
Banka: Yapı ve Kredi Bankası A.Ş., IBAN: TR950006701000000084482769, BIC/SWIFT: YAPITRISFEX
3
Microsoft Powerpoint Eğitimi
MİCROSOFT OFFICE POWERPOINT EĞİTİMİ
Toplam Eğitim Süresi
Katılımcılar
Ön Gereksinimler
Eğitim Salonu Özellikleri
Sertifika
Katılımcı Profili
Açıklama
1 Gün / 6 Saat
Kişiler, Devlet Kurumları, Firmalar
Temel bilgisayar ve işletim sistemi bilgisi
8 Kişi, geniş ekran projeksiyon desteği, her kişiye desktop bilgisayar, klima
Eğitim sonunda katılımcı sertifikası kursiyerlerimize teslim edilir.
Bu eğitim, MS Office PowerPoint’in genel çalışma mantığını, kurumsal sunumlarda
kullanılacak olan sunum tekniklerine hakim olmayı, hazırlanan metinler ile görsel bir değer
kazandırmayı, akış çizelgeleri sayesinde iş takibi yapılması işlemlerini öğrenmek isteyen bir
katılımcı kitlesini hedefler.
Bu bir günlük eğitimde katılımcılar; MS Office PowerPoint çalışma ortamını, slaytlara
nesneler ekleyip bunları dizayn etmeyi, diyagram şemalarını, metin kutuları ile ekrana yazı
eklemeyi, tablolama çalışmaları ile logo üretmeyi, PowerPoint çalışma ortamında sunumları
grafiklerle etkili hale getirmeyi, sayfalar arası geçiş koyarak ilgi çekici slaytlar hazırlamayı,
slaytlar için toplantı notu almayı öğreneceklerdir.
EĞİTİM KONULARI
PowerPoint’e giriş
•
•
•
•
PowerPoint çalışma ortamı
Görünüm çeşitleri
Yeni sunu dosyası yaratmak, kaydetmek
Kaydedilmiş sunu dosyasını açmak
Biçim seçenekleri
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Mini araç çubuğunu kullanmak
Yazı tipi seçeneklerini değiştirmek
Slaytlara madde imleri eklemek
Slaytlara simge ekleme
Metin hizalamak
Sekme duraklarını düzenlemek
Satır aralıklarını ayarlamak
Metinleri büyük/küçük harflere çevirmek
Tüm slaytlardaki yazı tipini değiştirmek
Nesneler ile çalışmak
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Nesneleri slayt üzerinde konumlandırmak
Nesneleri boyutlandırmak
Nesneleri silmek, taşımak, kopyalamak
Nesneleri eksenler etrafında çevirmek
Nesneleri gruplamak, gruplanmış nesneleri parçalara ayırmak
Nesneleri hizalamak
Nesnelerin içerisine yazı yazmak
Yazı rengi, büyüklüğü ve yazı tipini ayarlamak
Yazının nesne içindeki dikey, yatay pozisyonunu ayarlamak
Kenar çizgilerini düzenlemek
Nesne renklerini düzenlemek, 3 boyutlı efektler
Gölge seçimi ve renk biçimleri
ISCOM Elektronik Danışmanlık ve Bilişim Hizm.San.Tic.Ltd.Şti, Altayçeşme Mah. Atatürk Cad. Engin Sok. No:3 Kat:3 Daire:15 Maltepe/İstanbul
Telefon: +90 (216) 383 31 33, Fax: +90 (216) 383 31 34, www.excelkursu.net, Vergi Dairesi: Küçükyalı / İstanbul, Vergi Nr.: 466 063 2750
Banka: Yapı ve Kredi Bankası A.Ş., IBAN: TR950006701000000084482769, BIC/SWIFT: YAPITRISFEX
1
Microsoft Powerpoint Eğitimi
Slaytlara nesne eklemek
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Slaytlara resim galerisinden resim eklemek
Fotoğraf albümü oluşturmak
Otomatik şekilleri kullanmak
Word Art seçeneklerini kullanmak
Kuruluş şeması yaratmak
Diyagram galerisini kullanmak
Slaytlara metin kutusu eklemek
Slaytlara açıklama eklemek
Slaytlara tarih/saat eklemek
Tablolar ile çalışmak
•
•
•
•
•
Slayta tablo eklemek
Tablolardaki satır ve sütunları düzenlemek
Hücreleri birleştirmek ve bölmek
Sayır ve sütunlara dolgu rengi vermek
Tablodaki metinleri hizalamak
Slayt görünümlerini değiştirmek
•
•
•
Hazır slayt şablonları kullanmak
Slayt düzenini değiştirmek
Arka plana dolgu rengi ve efekti vermek
Notlar ile çalışmak
•
•
•
•
Not sayfasını görüntülemek
Slaytlara notlar eklemek
Notları yazdırmak
Notları Word’e göndermek
Slayt gösterisi
•
•
•
•
•
•
Gösteri esnasında belli bir Slayt’a gitmek
Özel gösterilere geçiş yapmak
Gösteri esnasında notlar almak
İşaretçiyi kullanmak
Ekran seçeneklerini değiştirmek
Klavye kısayol tuşlarını kullanmak
Diğer uygulamalar ile çalışmak
•
•
•
•
•
•
Sunuyu PowerPoint gösterisi olarak kaydetmek
Web sayfası olarak kaydetmek
Slaytları yazdırmak
Slaytları Word’e göndermek
Excel’den bağlı tablolar ile çalışmak
Slaytlara köprü eklemek
Grafikler ile çalışmak
•
•
•
•
Slaytlara grafik eklemek
Grafik veri sayfalarını kullanmak
Grafik çeşitlerini değiştirmek
Grafik seçeneklerini kullanmak
Asıl (Master) slaytlarla çalışmak
•
•
•
Asıl slaytları kullanmak
Asıl notları değiştirmek
Üst bilgi ve alt bilgi seçenekleri
ISCOM Elektronik Danışmanlık ve Bilişim Hizm.San.Tic.Ltd.Şti, Altayçeşme Mah. Atatürk Cad. Engin Sok. No:3 Kat:3 Daire:15 Maltepe/İstanbul
Telefon: +90 (216) 383 31 33, Fax: +90 (216) 383 31 34, www.excelkursu.net, Vergi Dairesi: Küçükyalı / İstanbul, Vergi Nr.: 466 063 2750
Banka: Yapı ve Kredi Bankası A.Ş., IBAN: TR950006701000000084482769, BIC/SWIFT: YAPITRISFEX
2
Microsoft Powerpoint Eğitimi
Slayt sıralayıcısını kullanmak
•
•
•
•
•
Tüm slaytları görüntülemek
Slaytları sıralamak
Slaytları silmek
Slaytları gizlemek
Slaytlara geçiş efekti vermek
Animasyon eklemek
•
•
•
•
•
•
•
Nesnelere animasyon vermek
Grafiklere animasyon vermek
Göseri öncesi zamanlama provası yapmak
Gösteri seçeneklerini değiştirmek
Slaytlara konuşmacı sesi eklemek
Özel gösteriler yaratmak
Slaytlara eylem düğmeleri eklemek
ISCOM Elektronik Danışmanlık ve Bilişim Hizm.San.Tic.Ltd.Şti, Altayçeşme Mah. Atatürk Cad. Engin Sok. No:3 Kat:3 Daire:15 Maltepe/İstanbul
Telefon: +90 (216) 383 31 33, Fax: +90 (216) 383 31 34, www.excelkursu.net, Vergi Dairesi: Küçükyalı / İstanbul, Vergi Nr.: 466 063 2750
Banka: Yapı ve Kredi Bankası A.Ş., IBAN: TR950006701000000084482769, BIC/SWIFT: YAPITRISFEX
3
Microsoft Outlook Eğitimi
MİCROSOFT OFFICE OUTLOOK EĞİTİMİ
Toplam Eğitim Süresi
Katılımcılar
Ön Gereksinimler
Eğitim Salonu Özellikleri
Sertifika
Katılımcı Profili
Açıklama
1 Gün / 6 Saat
Kişiler, Devlet Kurumları, Firmalar
Temel bilgisayar ve işletim sistemi bilgisi
8 Kişi, geniş ekran projeksiyon desteği, her kişiye desktop bilgisayar, klima
Eğitim sonunda katılımcı sertifikası kursiyerlerimize teslim edilir.
Bu eğitim, iş hayatı yoğunluğundaki E-posta trafiğini yönetmeyi, çalışma saatlerini ve
randevu trafiğini organize etmeyi, iş verimliliğini arttırıp bunuda ofis ortamında paylaşmak
isteyen bir katılımcı kitlesini hedefler.
Bu bir günlük eğitimde katılımcılar; MS Office Outlook programını tanımayı, iletiler
oluşturup, bu iletileri adres defterindeki kişilere göndermeyi, görev tanımlamayı,
tanımlanan görevleri başkalarına atamayı, günlük çalışma programını organize etmeyi,
belirli şahıslara ait olan iletilerin bir kurala bağlı olarak gelmesini ve profil bilgilerinin
yedeklenmesini öğreneceklerdir.
EĞİTİM KONULARI
MS Outlook ortamını tanımak
•
•
•
•
Outlook ekranını tanımak
Klasör içeriklerini görüntülemek
Gezinti bölmesini görüntülemek
Okuma bölmesi görüntü seçenekleri
İleti oluşturma
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Mesaj oluşturmak
Gönderilecek adreslerin seçilmesi
Mesajı biçimlendirmek
Yazım ve dilbilgisi denetimi
Mesajı göndermek
Gelen mesaja cevap vermek
Gelen mesajı başkasına iletmek
Mesajın içerisine dosya ekleyip göndermek
Ekli bir dosyayı açmak ve kaydetmek
İleti bayraklarını kullanmak ve izleme seçenekleri
Mesaj listesinin görünümünü değiştirmek
E-Postaların yönetimi
•
•
•
•
Klasör oluşturmak
Mesajları klasöre taşımak
Mesajları klasöre kopyalamak
Klasör silmek
Gelişmiş E-Posta işlemleri
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Oy düğmelerini eklemek
İleti biçimini değiştirmek
İletiler için teslim edildi ve okundu bilgisi istemek
İletileri istenilen tarihlerde alıcıya teslim edilmesini sağlamak
İletilere geçerlilik süresi vermek
Kategori eklemek
Önemsiz E-Postalarla çalışmak
İmza oluşturmak
İletileri geri çekme
Kural sihibazı ile öğeleri otomatik olarak klasörlere taşımak
ISCOM Elektronik Danışmanlık ve Bilişim Hizm.San.Tic.Ltd.Şti, Altayçeşme Mah. Atatürk Cad. Engin Sok. No:3 Kat:3 Daire:15 Maltepe/İstanbul
Telefon: +90 (216) 383 31 33, Fax: +90 (216) 383 31 34, www.excelkursu.net, Vergi Dairesi: Küçükyalı / İstanbul, Vergi Nr.: 466 063 2750
Banka: Yapı ve Kredi Bankası A.Ş., IBAN: TR950006701000000084482769, BIC/SWIFT: YAPITRISFEX
1
Microsoft Outlook Eğitimi
•
İstenilen mesajların bulunması
Kişilerin yönetimi
•
•
•
•
Kişi eklemek
Kişileri sıralamak
Kişi bulmak
Kişi silmek
Adres defteri işlemleri
•
•
•
•
Yeni kişi eklemek
Dağılım listesi oluştırmak
Adres defterini yedeklemek
Adres defteri seçenekleri
Takvim işlemleri
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Takvim ekranını tanımak
Takvim görünümlerini özelleştirme ve yeni görünüm tanımlamak
Yeni randevu eklemek
Randevu zamanlamak
Randevu isteği cevaplamak
Randevu isteğine yeni zaman örneklemek
Randevu isteğini güncellemek
Randevu isteğinden vazgeçmek
Randevuları izlemek
Yinelenen randevular oluşturmak
Yeni toplantı talebi oluşturmak
Takvimi paylaşmak
Takvim seçenekleri
Takvimi yazdırmak
Görev listesi yaratmak
•
•
•
•
•
•
•
•
Görev listesini tanıma
Yeni görev eklemek
Görev listesini hazırlamak
Tekrar eden görevleri yaratmak
Başkalarına görev atamak
Atanan görevleri izlemek
Görev listesi özelliklerini değiştirmek
Görevleri kategorilere ayırmak
Notları kullanmak
•
•
•
•
Not oluşturmak
Notları düzenlemek
Notları kopyalamak
Notların görünümünü değiştirmek
Notları kullanmak
•
•
•
•
•
•
•
Otomatik arşivleme seçeneklerini ayarlamak
Outlook veri dosyasını oluşturmak
Temsilciler belirlemek
Yeni profil oluşturmak
Güvenlik seçeneklerini ayarlamak
Kural sihirbazını kullanmak
İşyeri dışı yardımcısını kullanmak
ISCOM Elektronik Danışmanlık ve Bilişim Hizm.San.Tic.Ltd.Şti, Altayçeşme Mah. Atatürk Cad. Engin Sok. No:3 Kat:3 Daire:15 Maltepe/İstanbul
Telefon: +90 (216) 383 31 33, Fax: +90 (216) 383 31 34, www.excelkursu.net, Vergi Dairesi: Küçükyalı / İstanbul, Vergi Nr.: 466 063 2750
Banka: Yapı ve Kredi Bankası A.Ş., IBAN: TR950006701000000084482769, BIC/SWIFT: YAPITRISFEX
2
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
7
File Size
1 118 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content