close

Enter

Log in using OpenID

ALDEA Sudan Havaya Isı Pompası Kullanım Kılavuzu

embedDownload
ALDEA SUDAN HAVAYA ISI POMPASI
AL- WTOA 15
AL- WTOA 20
AL- WTOA 30
AL- WTOA 50
AL- WTOA 70
KULLANIM KILAVUZU
ALDEA Isı Pompası Teknik El Kitabı-SUDAN HAVAYA ISI POMPASI
Değerli Müşterimiz,
Lütfen Önce Bu Kılavuzu Okuyunuz!
İleri teknoloji ile üretilmiş Aldea Isı pompasının tam verimli ve hatasız çalışabilmesi için öncelikle bu
kılavuzu okuyunuz.
 Cihazı çalıştırmadan önce kılavuzu okuyarak yönlendirmelere dikkat ediniz.
 Kılavuzdaki güvenlik yönlendirmelerine uyunuz.
 Cihaz modeline uygun kılavuz kullanınız.
 Bu kılavuzu başvuru kitabı olarak saklayınız.
 Herhangi bir arıza durumunda en yakın teknik servisimize ulaşarak cihaz üzerinde bulunan
‘’Aldea Isı Pompası seri numarasını’’ bildiriniz.
Teknik servislerimizden detaylı bilgi alınız.
Size en yakın servis bilgisi için:
www.serkon.com.
SERKON AŞ, markası olan Aldea Isı Pompası ile ilgili herhangi bir bildiride bulunmadan ve herhangi bir
yükümlülük altına girmeden, dilediği herhangi bir zamanda, teknik özellikleri veya tasarımları durdurma ya
da değiştirme hakkını saklı tutar.
SUDAN HAVAYA ISI POMPASI
Kullanım kılavuzu baskı: 01/2014
1
ALDEA Isı Pompası Teknik El Kitabı-SUDAN HAVAYA ISI POMPASI
İçindekiler
1.Genel ............................................................................................................................................................................. 3
2.Güvenlik Tedbiri ............................................................................................................................................................. 4
2.1.Üniteler için işletme koşulu: ..................................................................................................................................... 6
3.Şartname ....................................................................................................................................................................... 7
3.1 Teknik Şartname ..................................................................................................................................................... 7
3.2 Ünite Boyutları ........................................................................................................................................................ 8
...................................................................................................................................................................................... 8
4.Kurulum ....................................................................................................................................................................... 10
4.1Kurulama Hazırlık ve Gereklilikler: ......................................................................................................................... 10
4.2 Suyu yoğunlaştırmak için drenaj borusu .............................................................................................................. 11
4.3 Asma Cıvatasının Kurulumu ................................................................................................................................. 12
5.Kullanım....................................................................................................................................................................... 13
5.1 Uzaktan Kumandanın İşlevsel ............................................................................................................................... 13
5.2. Uzaktan kumandanın kullanımı ............................................................................................................................ 14
5.2.1 “F. Soğuk” ve “F. Sıcak” İşlevleri .................................................................................................................... 14
5.2.2 Zaman Ayarı ................................................................................................................................................... 14
5.2.3 Zamanlama Başlangıcı veya Zamanlama Kapatma ....................................................................................... 14
5.2.4
Uyku İşlevi ................................................................................................................................................ 14
5.2.5 Celcius veya Fahrenheit’a geçiş to Celsius or Fahrenheit ............................................................................. 14
5.3 Hat Kontrolörünün İşlevsel Betimlemesi................................................................................................................ 14
6. Düzenli bakım ............................................................................................................................................................. 15
7.Arıza Kodları ................................................................................................................................................................ 15
8.Kablo şartnamesi ......................................................................................................................................................... 15
8.1 W Kablo Bağlantısı................................................................................................................................................ 16
2
ALDEA Isı Pompası Teknik El Kitabı-SUDAN HAVAYA ISI POMPASI
1.Genel
Güvenlikle ilgili bazı çok önemli konular “güvenlik tedbirlerinde” belirtilmektedir. Bu konulara
uyulduğundan lütfen emin olun;
Sembol ve anlamı
Uyarı:
Düzgün şekilde çalıştırılmazsa ölüm, ağır yaralanma veya kazalara neden olabilir;
Dikkat:
Düzgün şekilde çalıştırılmazsa kazalara, hasarlara veya makinede bozulmaya neden olabilir;
Makine üzerindeki etiket ve işaretleri;
Olağan dışı koku, duman, sıcaklığın artması, kaçak, alev alma veya benzeri gibi, istenmeyen bir şeyler meydana
gelirse, lütfen gücü derhal kesin ve en yakın teknik servisiniz ile görüşün. Kendiniz bakımını yapmayın! Gerekli
olduğunda en yakın itfaiye veya ilk yardım bölümüyle görüşün.
UYARI:
Ünitenin kurulumu profesyoneller tarafından yapılmalıdır, aksi takdirde aniden ünite arıza durumuna geçebilir veya
bozulabilir.
Ünitenin etrafında yanıcı bir şeyler kullanmayın veya yerleştirmeyin, aksi taktirde yangın çıkabilir.
Üniteye su veya başka sıvıları serpmek ve ıslak elle dokunmak tehlikeli olabilir. Şimşek fırtınası varken ünitenin
gücünü kesmeyin, aksi takdirde insanlar için tehlikeli olabilir ve ünite bozulabilir.
Üniteyi uzun bir süre durdurmanız gerektiğinde, beklenmeyen bir şey olmasını engellemek için ünitenin gücünü
kesin.
DİKKAT:
Hava giriş/çıkışına elinizi veya başka bir cisim koymak tehlikelidir.
Ünitenin ve elektrik kontrolörünün nemlenmesine izin vermeyin, aksi takdirde kısa devre olabilir ve makine bozulabilir.
Hava giriş çubuğunun, yıkandıktan sonra tamamen kapatılmaması tehlikeli olur.
3
ALDEA Isı Pompası Teknik El Kitabı-SUDAN HAVAYA ISI POMPASI
2.Güvenlik Tedbiri
Kullanıcıları ve diğerlerine bu üniteden zarar gelmesini engellemek, ünite veya diğer mallara zarar gelmesini
engellemek ve ısı pompasını düzgün şekilde kullanmak için, aşağıdaki bilgileri doğru şekilde uygulayın.
4
ALDEA Isı Pompası Teknik El Kitabı-SUDAN HAVAYA ISI POMPASI
UYARI
5
ALDEA Isı Pompası Teknik El Kitabı-SUDAN HAVAYA ISI POMPASI
2.1.Üniteler için işletme koşulu:
“Soğutma” modu:su sıcaklığı 38℃ altında,kapalı alan hava sıcaklığı 18℃ üstü; “nemsizleştirme” modu:
kapalı alan hava sıcaklığı 16℃ üzeri; göreceli nem %80 üstü
(açık kapı ve pencere)、uzun-süreli soğutma çalışır.
Nemsizleştirme işlemi sırasında, hava egzoz tarafında çiy damlacıkları olur;
İşletmeyle ilgili bilgi

Lütfen çoğu kişi için rahat olan makul bir hedef sıcaklık seçin; 26-28 ℃ önerilir.

Makineyi uzun süre boyunca kullanırken havalandırmayı açın veya %15 temiz hava verin;

Kapıyı açık tutmayın, aksi taktirde etkisi azalır;

Makine uzun süre boyunca çalışmıyorken, güç kaynağını kapatın;

Pencerede panjur olması daha iyidir, doğrudan güneş ışığı girmesine izin vermeyin;

Nem yüksek olduğunda veya drenaj tıkandığında, içerideki üniteden su gelebilir;

Ünitenin Hava egzozu veya hava girişi etrafına bir şey yerleştirmeyin; aksi taktirde makinenin etkisi azalır;
6
ALDEA Isı Pompası Teknik El Kitabı-SUDAN HAVAYA ISI POMPASI
3.Şartname
3.1 Teknik Şartname
Ünite Modeli / AL-WTOA
Soğutma Kapasitesi
Isıtma Kapasitesi
Soğutma Güç Girişi
Isıtma Gücü Girişi
Soğutma Çalışır Devre
Isıtma Çalışır Devre
Güç kaynağı
Kompresör Miktarı
Kompresör
Fan Miktarı
Hava hacmi
Dış statik basınç
Gürültü
Su giriş/çıkışı
Dren
Su Akış hacmi
Su basınç düşüşü
Net Boyutlar (U/G/Y)
Sevkiyat boyutları (U/G/Y)
Net Ağırlık
Sevkiyat Ağırlığı
30
8.0
27300
8.2
28000
2.1
2.2
1.5
9.6
6.3
9.7
6.5
220-240V~/50Hz
20
5.5
18800
5.7
19400
1.44
kW
Btu/h
kW
Btu/h
kW
kW
A
A
1
Döner
1
1050
50
41
DN20
DN25
1.2
16
m3/h
Pa
dB(A)
mm
mm
m3/h
kPa
mm
1
1
1500
60
44
DN25
DN25
1.8
25
50
70
13.5
17.5
46000
59700
15.5
18.4
53900
62800
3.5
4.4
4.0
4.8
6.8
9.0
7.3
9.4
380V/3N~/50Hz
1
1
Kayar
1
2
2500
3800
100
150
46
52
DN25
DN25
DN25
DN25
3.0
3.8
48
50
Ünitelerin çizimlerine bakın
Bkz. Paket etiketi
mm
Bkz. İsim plakası
Bkz. Paket etiketi
kg
kg
Soğutma: Ortam sıcaklığı:27℃/19℃,Giriş/çıkış su sıcaklığı:30℃/35℃
Isıtma: Ortam sıcaklığı:20℃/15℃, Giriş su sıcaklığı:20℃,Su akışı, soğutma ile aynıdır.
Yukarıdaki bilgiler yalnızca referans içindir. Lütfen ünite üzerindeki isim plakasına bakınız.
Su akışı ve su basınç düşüşü, ısıtma ve soğutma yaparken aynıdır.
7
ALDEA Isı Pompası Teknik El Kitabı-SUDAN HAVAYA ISI POMPASI
3.2 Ünite Boyutları
8
ALDEA Isı Pompası Teknik El Kitabı-SUDAN HAVAYA ISI POMPASI
9
ALDEA Isı Pompası Teknik El Kitabı-SUDAN HAVAYA ISI POMPASI
4.Kurulum
Bu ünite, düşük basınç ve elektromanyetizma uyumluluğu standartlarına uygundur. Üniteyi kuracak olan kişi, yetkili
olmalıdır.
Ulusal güvenlik şartlarına uyun, özellikle uygun ve doğru olan bağlantı toprak kablosunu seçin.
Gerilim ver frekans, klimanın gerekliliklerine uygun olmalıdır.
Ana güç kaynağı, tüm üniteler aynı anda aynı ana kablo başlangıcını kullanıyorken yeterince güçlü olmalıdır, ve ana
güç kaynağı ulusal güvenlik şartlarına uygun olmalıdır.
Üniteyi kurulumdan sonra sağlam şekilde test edin ve tüm fonksiyonlarını müşterilere gösterin. Ünite üretici tarafından
izin verilen yerde kullanılabilir: yalnızca kapalı mekanlarda
Uyarı
Makineyi kurarken, ilk olarak boruyu ve daha sonra elektrikli parçaları takın, sökerken ise, ilk olarak elektrikli parçaları
sökün, daha sonra boruyu çıkartarak sökümü tamamlayın.
•
Sisteme bakım yaparken veya bina içindeki parçaları tamir ederken, gücü kesin.
•
Elektrik hattı devresini veya makinenin borusunu değiştirmeyin veya yanlışlıkla bağlamayın, aksi halde
olacaklardan siz sorumlu olursunuz.
•
Bu kılavuza uyulmaması veya belirtilen niteliğe sahip olunmaması durumunda
•
Makineyi iyi durumda tutmada kullanılan garanti belgesi geçersiz olur.
•
Elektrik standardı şartlarına uyulmazsa yangın çıkabilir ve kısa devre meydana gelebilir.
Uyarı
•
Makinenin taşıma sürecinde hasar görüp görmediğini kontrol edin, eğer hasar varsa kurmayın ve taşıma
şirketinden tazminat talep edin.
•
Eğer çalıştırırken aşırı gürültü varsa, lütfen makineyi kapatın ve gücü kesin ve sonra
•
Profesyonel bakım yapanlarla temasa geçin.
•
Makinede ozona zararlı olan birşeyler varsa, freon borusuna bakım yapacak olan kişi profesyonel olmalıdır.
•
Makineyi yapmada ve paketlemede kullanılan malzemeler çevre için zararlı değildir ve yeniden kullanılabilir.
•
Paket malzemesini yerel yönetmeliklere uyarak imha edi
4.1Kurulama Hazırlık ve Gereklilikler:
1)
Makineyi daha iyi korumak için, kurulum yapmak için doğru yere taşınana kadar dışarı çıkartmayın.
Makinenin hasar görüp görmediğini, ambalajından çıkartılırken herhangi standart bir aksesuarın eksik
olup olmadığını kontrol edin.
2)
Makine ahşap üzerinde cıvatalarla sabitlenmişse, kurulumdan önce ahşapları çıkartın.
3)
4)
Kurulum boyutlarını tespit ederken, dış boyutların aralığını takip edin.
Makinenin asılacağı temel sabit ve güvenli olmalıdır. 800 kg ağırlığı taşıyabilecek bir beton olmalıdır. Temel
titreşime dayanıklı ve güvenli olmalı, yapıyı taşıyabilmelidir.
5)
6)
Projenin uygun olduğundan emin olmak için, lütfen teknik servisinize danışın.
Makineye bakım yapmak için, duvar ile makine kenarı arasında 1 metreden fazla alan bırakın.
10
ALDEA Isı Pompası Teknik El Kitabı-SUDAN HAVAYA ISI POMPASI
4.2 Suyu yoğunlaştırmak için drenaj borusu
Drenaj borusunun boyutu, parametre belgesine uygun olmalıdır.
Drenaj borusu, yoğunlaştırılan suyun elektrik drenaj borusuna veya hortuma düzgün şekilde akması için
1/25-1/50 eğimli olmalıdır.
Yoğunlaştırılan suyun düzgün akması ve drenaj borusunu uygun şekilde temizlemek için kapan takılmalıdır.
Kapalı alandaki drenaj borusu, donmaya karşı korunmak için ısı korumayla sarılmalıdır.
Drenaj borusunun köşesi, donmaya karşı korunmak için ısı korumayla sarılmalıdır.
.
DİKKAT
Kapanda su yoksa, hava boruda kalır. Ve yoğunlaştırılan su, fanlar tarafından getirilen statik basınçla aynı yüksekliğe
sahip olana kadar drenaj edilemez. Ünite ve diğer şeylerin sıkılması için, yoğunlaştırılan su bile üniteden dışarı
çıkartılır.
11
ALDEA Isı Pompası Teknik El Kitabı-SUDAN HAVAYA ISI POMPASI
4.3 Asma Cıvatasının Kurulumu
Asma cıvatasını bu şekilde kurun:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
Kiriş
Kiriş boyunca
En üst kiriş
Asma cıvatası M12
Çelik çubuk
800 kg’den fazla taşıyabilen iç içe geçmiş kanca
Üniteyi aşağıdaki gibi asın:
1)
Üniteyi dengede tutmak için asma kancasının asma cıvatasını ayarlayın, ve eğimölçer ile test edin, aksi
taktirde su, hava veya benzerleri sızabilir;
2)
Asma kancasının, somun ve rondelalarla tamamen temas ettiğinden emin olmak için somunları
sıkın.
3)
Ünitenin sarsılmadığından ve kurulumdan sonra yönünün doğru olduğundan emin olun
12
ALDEA Isı Pompası Teknik El Kitabı-SUDAN HAVAYA ISI POMPASI
5.Kullanım
5.1 Uzaktan Kumandanın İşlevsel
GÜÇ AÇIK/KAPALI
MOD DEĞIŞTIRME
Üniteyi açıp kapatmak için bu tuşa basın.
Modu Otomatik, Soğutma, Nemsizleştirme,
Havalandırma ve Isıtma arasında değiştirmek için bu
tuşa basın
FAN, RÜZGAR HIZI
Rüzgar Hızını Yüksek, Orta, Düşük ve Otomatik
arasında değiştirmek için bu tuşa basın.
“+”
Ayar değerini arttırmak için bu tuşa basın.
“-”
Ayar değerini azaltmak için bu tuşa basın.
Not:
Uzaktan kumandayı uzun bir süre kullanmayacaksanız, pillerini çıkartın. Yanlış çalıştırma nedeniyle, uzaktan
kumandada bir hata oluşursa pilleri 35 dakikalığına çıkartın. Daha sonra pilleri yerine koyun, uzaktan kumandanın
normal çalıştığını göreceksiniz.
13
ALDEA Isı Pompası Teknik El Kitabı-SUDAN HAVAYA ISI POMPASI
5.2. Uzaktan kumandanın kullanımı
5.2.1 “F. Soğuk” ve “F. Sıcak” İşlevleri
“F. Soğuk” tuşuna basınca, sistem otomatik olarak yüksek rüzgar hızı ve otomatik rüzgar yönüne sahip soğutma
moduna ayarlanır.
“F. Sıcak” tuşuna basınca, sistem yüksek rüzgar hızına ve otomatik rüzgar yönüne sahip sıcaklık moduna ayarlanır.
5.2.2 Zaman Ayarı
Zaman değeri yanıp sönene kadar “ ” tuşuna basıp basılı tutun, daha sonra “+” veya “-” tuşuna basarak
mevcut zaman değerini ayarlayabilirsiniz. Yukarıdaki ayarı kaydetmek için “ ” tuşuna tekrar basın. Dikkat, 12değerli saat, mevcut zaman değerini göstermek içindir.
5.2.3 Zamanlama Başlangıcı veya Zamanlama Kapatma



Bu tuş yalnızca GÜÇ KAPALIYKEN kullanılabilir, fakat güç kaynağı kesilemez.
ZAMAN AÇIK / 1 Zamanlama Başlangıcını ayarladıktan bir saat sonra, ünite otomatik olarak çalışır.
Gösterilen numara, saat anlamına gelmektedir.



Bu tuş, ünitenin GÜCÜ açıkken kullanılabilir.
ZAMAN KAPALI / 1 Zamanlama Kapatmayı ayarladıktan bir saat sonra, ünite otomatik olarak
Zamanlama Aralığı 1 ila 11 saat arasıdır. Ayar değeri 11 saatin üzerindeyse, zamanlama ayarı iptal edilir.
5.2.4
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
Uyku İşlevi
Uyku işlevini başlatmak veya iptal etmek için, lütfen “ tuşuna basın.
Uyku işlevi, yalnızca ısıtma veya soğutma modunda ayarlanabilir.
Uyku işlevi etkinleştirildiğinde, uzaktan kumandaya ait olan LCD ekranın üst sağ köşesinde simgesi
gösterilir. Bu sırada,
LCD ekranın alt sağ köşesinde ZAMAN KAPALI ve “7” gösterilir. Ünitenin ayardan 7 saat sonra otomatik
olarak kapatılacağı anlamına gelir. Zamanlama sayısını değiştirmek;
Hatta zamanlama işlevini iptal etmek için; lütfen “
tuşuna basın.
Uyku işlevini ayarladıktan 1 saat sonra, rüzgar hızı otomatik olarak düşük rüzgar hızına döner, fakat
“
” tuşuyla değiştirebilirsiniz.
Soğutma modunda uyku işlevini ayarladıktan iki saat sonra, ayar sıcaklığı saat başına 1 ℃ veya
yaklaşık 2℉ artar.
Isıtma modunda uyku işlevini ayarladıktan üç saat sonra, ayar sıcaklığı saat başına 1 ℃ veya
yaklaşık 2℉ azalır.
5.2.5 Celcius veya Fahrenheit’a geçiş to Celsius or Fahrenheit
Celsius veya Fahrenheit arasında değişmek için, lütfen “
”tuşuna basın.
5.3 Hat Kontrolörünün İşlevsel Betimlemesi
1)
" " tuşu
2)
Makineyi açıp kapatmak için bu tuşa basın.
3)
"▲▼" tuşu normal durumda sıcaklık moduna gelmek için bu tuşa
basın. Bu esnada sıcaklık (aralığı 8℃-30℃) arasında artar / azalır) tuşa devamlı
basmanız durumunda 0.5 saniyede 1℃ düşer.
4)
Ana arayüz altında, "▲"ve "▼" tuşlarına aynı anda basılarak tuşlar
kilitlenebilir. Tuşlar kilitlendiğinde, ekranda " " gözükür ve hiçbir operasyon
etkinleştirilemez. Kilitli durumda iken, kilidi açmak için "▲" ve "▼" tuşlarına
aynı anda basın.
5)
" M "tuşu Isıtma modunda, 5 saniye botunca " M " tuşuna basarak
yardımcı elektrikli ısıtıcıyı açıp kapatabilirsiniz.
6)
5.3.4.“
” tuşu; Bu modda dört seçim bulunmaktadır (otomatik,
yüksek, orta ve düşük hava akış hızı). Havalandırma modunda, otomatik hava
akışı yoktur. Nemsizleştirme modunda, hava akış hızı seçimi yoktur, varsayılan
seçenektir (düşük hava-akış hızı)
7)
"
" tuşuna basarak zamanlayıcı anahtarına girin. Zamanlama ayarını yapmak için "▲" ve "▼" tuşlarına
basın. Art arda 10 saniye boyunca çalışmazsa, ana arayüze geri döner. Kapalı durumdayken zamanlayıcı
ayarlanacaksa, zamanlayıcı AÇIK olarak ayarlanır. Açık durumdayken zamanlayıcı ayarlanacaksa, zamanlayıcı
KAPALI olarak ayarlanır. Zamanlayıcı ayarı 1-24 saat arasında değişir ve ayar yalnızca bir kez etkinleştirilir.
Zamanlayıcı ayar ara yüzüne girmek için " " tuşuna basın, iptal edip ana ara yüze geri dönmek içinse tekrar
basın.
14
ALDEA Isı Pompası Teknik El Kitabı-SUDAN HAVAYA ISI POMPASI
6. Düzenli bakım
Bozulmaların olmasını engeller ve ünite daha uzun süre kullanmak için üniteyi kontrol edin ve düzenli olarak
bakımını yaptırın
1)
2)
Hava filtre ağı:Ağ ayda iki kez kontrol edilmelidir. Tıkanmışsa, hava akışı azalır. Losyona batırarak
temizleyin, tekrar takmadan önce kurulayın.
Plakayı ve boruyu boşaltın: toz ve diğer çöpler drenaj deliğini engeller. Drenaj borusunu ve kapanı
temizleyin.
3)
Bobin: Bobini temiz tutun. Üniteyi hava filtresi olmada çalıştırmayın. Bobinin girişini kontrol edin, eğer tozla
tıkanmışsa, temizleyin!
4)
Elektrik bağlantısı: Kablonun sıkılıp sıkılmadığını kontrol edin.
7.Arıza Kodları
Ünite, alınan gösterge lambası yoluyla bazı arızaları ayarlayabilir. Aşağıdaki tablo, gizli üniteler içindir.
Anlamı
Kapalı alan sıcaklığını ölçme rezistansı kırıldı.
Hata kodu
E1
Kapalı alan bobin sıcaklığı ölçme rezistansı kırıldı.
E2
Çıkış/giriş su sıcaklığını test etme rezistansı kırıldı.
E3
Isıtırken çok düşük su sıcaklığını koruyun.
E4
Soğuturken çok yüksek su sıcaklığını koruyun.
E5
Sistem hata verdi
E6
İletişim hatası
E8
Su akış düğmesi koruma hatası
E9
Düşük kondansör sıcaklığı
8.Kablo şartnamesi
1)
Tek faz ünite
Ad Plakası
Maksimum
Akım
13A’dan az
13~25A
25~30A
30~40A
40~55A
55~70A
2)
Faz Hattı
Toprak Hattı
2×1.5mm2
2×4mm2
2×6mm2
2×10mm2
1.5mm2
4mm2
6mm2
10 mm 2
2×25mm2
2×16mm2
16 mm2
25mm2
MCB
Kaçak Koruyucu
20A
40A
40A
63A
80A
30mA 0.1 sn’den az
30mA 0.1 sn’den az
100A
30mA 0.1 sn’den az
30mA 0.1 sn’den az
30mA 0.1 sn’den az
30mA 0.1 sn’den az
Sinyal Hattı
n×0.5mm2
Üç fazlı ünite
Ad plakası
maksimum akım
Faz hattı
Nötr hat
Toprak hattı
MCB
Kaçak koruyucu
13A’dan az
3×1.5mm2
1.5mm2
1.5mm2
20A
30mA 0.1 sn’den az
13~25A
3×4mm2
4mm2
4mm2
40A
30mA 0.1 sn’den az
25~30A
3×6mm2
4mm 2
6mm2
40A
30mA 0.1 sn’den az
30~40A
3×10mm2
4mm2
10mm2
63A
30mA 0.1 sn’den az
40~55A
3×16mm2
4mm2
16mm2
80A
30mA 0.1 sn’den az
55~70A
3×25mm2
4mm2
100A
30mA 0.1 sn’den az
25mm2
Ünite dış mekana takılacaksa, lütfen UV’ye karşı korutabilen kablo kullanın.
15
Sinyal hattı
n×0.5mm2
ALDEA Isı Pompası Teknik El Kitabı-SUDAN HAVAYA ISI POMPASI
8.1 W Kablo Bağlantısı
Su pompası için bağlantı yöntemi: Her bir ünitenin su pompasını kontrol etmek için terminali vardır
Pompaları lütfen resimdeki gibi bağlayın. Pompa yalnızca bir ünite çalıştığında çalışır, ancak tüm üniteler
kapatıldığında kapanır.
Teknik servislerimizden detaylı bilgi alınız.
Size en yakın servis bilgisi için:
www.serkonas.com.tr
SERKON AŞ, markası olan Aldea Isı Pompası ile ilgili herhangi bir bildiride bulunmadan ve herhangi bir yükümlülük
altına girmeden, dilediği herhangi bir zamanda, teknik özellikleri veya tasarımları durdurma ya da değiştirme hakkını
saklı tutar.
SUDAN HAVAYA ISI POMPASI
Kullanım kılavuzu baskı: 01/2014
16
ALDEA Isı Pompası Teknik El Kitabı-SUDAN HAVAYA ISI POMPASI
Merkez:
TEKNİK BAYİİ/TEKNİK SERVİS
:Orta Mah. Topkapı Maltepe Cad.
No:12 Bayrampaşa – İstanbul T(212) 252 21 41 F:(212) 244 58 26
İstanbul Anadolu Yakası :Mimar Sinan Mah. Yedpa Ticaret Merkezi
No:142 Kayışdağı – Ataşehir T:(216) 455 68 40 F:(216) 455 19 14
Ege Bögle Müdürlüğü
:2821 Sok. No:92/C Halkapınar – İzmir
T(232) 433 1 444 / (232) 458 04 58 F:(232) 433 70 07
wwww.serkon.com
17
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
28
File Size
897 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content