close

Enter

Log in using OpenID

adl bl mler bahar sempozyumu 08 – 11 mayıs 2014 marmar s

embedDownload
ADLİ BİLİMLER BAHAR SEMPOZYUMU
08 – 11 MAYIS 2014 MARMARİS
SEMPOZYUM BİLİMSEL PROGRAMI
8 MAYIS 2014 PERŞEMBE
KAYIT : 08.00 – 09.00
AÇILIŞ : 09.00 -10.00
AÇILIŞ KONUŞMALARI
Prof.Dr.İ.HAMİT HANCI .
Adli Bilimciler Derneği Başkanı – Sempozyum Eş Başkanı
Prof.Dr. NADİR ARICAN
Adli Tıp Uzmanları Derneği Başkanı– Sempozyum Eş Başkanı
Prof.Dr.İMDAT ELMAS
İstanbul Üniversitesi Adli Tıp Enstitüsü Müdürü
Doç.Dr.YALÇIN BÜYÜK
Adli Tıp Kurumu Başkanı
OTURUM 1
10.00 – 11.00
Oturum Başkanı: Prof.Dr.GÖKHAN ERSOY
İstanbul Üniversitesi Adli Tıp Enstitüsü
Konuşmacılar :
Prof.Dr. İMDAT ELMAS
İstanbul Üniversitesi Adli Tıp Enstitüsü Müdürü
”Ülkemiz Adli Bilimler Akademik Yapılanmasının Değişim Ve Gelişimi”
Prof.Dr. NEVZAT ARTIK
Ankara Üniversitesi Gıda Güvenliği Enstitüsü Müdürü
”Gıda Güvenliği Ve Gıda Savunması”
Doç.Dr.NERGİS CANTÜRK
Ankara Üniversitesi Adli Bilimler Enstitüsü
”Neonatal Çizginin Adlibilimler Açısından Önemi”
ÇAY /KAHVE ARASI 11.00 – 11.15
OTURUM 2
11.15 -12.30
Oturum Başkanı: Prof.Dr.ÜMİT BİÇER
Kocaeli Üniversitesi Tıp Fak. Adli Tıp A.D Başkanı
Konuşmacılar :
Doç.Dr.MUKADDES GÜRLER - Hacettepe Üniv. Tıp Fakültesi Tıbbi Biyokimya A.D.
Dr.MUSTAFA DALGIÇ - Adli Tıp Kurumu İzmir Grup Başkanlığı
AYNUR ALTUNTAŞ - Adli Tıp Kurumu Ankara Grup Başkanlığı Kimya İhtisas
Dairesi
ÖMER AKYOL - Adli Tıp Kurumu Ankara Grup Başkanlığı Kimya İhtisas Dairesi
SÜMEYYA AKYOL -Turgut Özal Üniversitesi Sağlık Bilimleri Meslek Yüksek Okulu
Doç.Dr.MUSTAFA KARAPİRLİ - Adli Tıp Kurumu Ankara Grup Başkanlığı
”Postmortem ateşli silah yaralarında ve kontrol cilt örneklerinde İndüktif Eşleşmiş
Plazma-Kütle Spektrometresi (ICP/MS) ile atış artıkları analizi: 2 yıllık deneyim”
Doç.Dr.ZELİHA KAYAALTI - Ankara Üniversitesi Adli Bilimler Enstitüsü
Dr.DİLEK KAYA AKYÜZLÜ - Ankara Üniversitesi Adli Bilimler Enstitüsü
GÖZDE MASATCIOĞLU - Ankara Üniversitesi Adli Bilimler Enstitüsü
”Adli Olayların Aydınlatılmasında Kullanılabilecek Bir Aday: Göz Rengi
Polimorfizmi”
Prof.Dr.ADALAT HASANOV - Azerbeycan Adli Tıp Kurumu
Yard.Doç.Dr.JAMAL MUSAYEV - Azerbeycan Adli Tıp Kurumu
Dr. HİKMAT ZEYNALOV - Azerbeycan Adli Tıp Kurumu
Dr.İDRİS PAŞAYEV - Azerbeycan Adli Tıp Kurumu
Dr.RAMİL VELİYEV - Azerbeycan Adli Tıp Kurumu
Dr.HÜSEYN GABULOV - Azerbeycan Adli Tıp Kurum
”Yenidoğan dışı pediatrik medikolegal otopsi olgularımız”
( Azerbaycanda Medikolegal Otopsi yapan tek merkezin 15 yıllık deneyimi )
Prof.Dr.ADALAT HASANOV - Azerbeycan Adli Tıp Kurumu
Yard.Doç.Dr.JAMAL MUSAYEV - Azerbeycan Adli Tıp Kurumu
Dr.İDRİS PAŞAYEV - Azerbeycan Adli Tıp Kurumu
Dr.HİKMAT ZEYNALOV - Azerbeycan Adli Tıp Kurumu
Dr.RAHİMA GABULOVA - Azerbeycan Adli Tıp Kurumu
Dr.RAMİL VELİYEV – Azerbeycan Adli Tıp Kurumu
”Kardiyak kökenli ölüm olgularında klinik-patolojik korelasyon”
ÖĞLE YEMEĞİ 12.30 – 13.30
OTURUM 3
13.30 -14.45
Oturum Başkanı: Prof.Dr.AYLA SEVİM EROL
Ankara Üniversitesi Adli Bilimler Enstitüsü Müdür Yardımcısı
Konuşmacılar :
Doç.Dr.NİYAZİ MERİÇ - Ankara Üniversitesi Nükleer Bilimler Enstitüsü Müdürü
”Toplu Mezarlarda Tarihlendirme”
Prof.Dr.AYLA SEVİM EROL - Ankara Üniv. Adli Bilimler Enstitüsü Müdür Yard.
Emn.Md. FATİH KOLAY - Batman Olay Yeri İnceleme Şube Müdürü
Jeo.MURAT MERT - Adli Tıp Kurumu
”Olay Yeri İncelemesinde Antropolojik ve Toprak incelemeleri”
ÇİLEM SÖNMEZ - Polis Akademisi Y.Lisans Öğrencisi
”Kafa İskeletindeki Kültürel Deformasyonların Adli Antropolojide Önemi”
MERVE PARLAKGÖRÜR - Ankara Üniversitesi Adli Bilimler Enstitüsü
Doç.Dr.ZELİHA KAYAALTI - Ankara Üniversitesi Adli Bilimler Enstitüsü
” İskeletimizdeki Konuşan Şifreler ”
ÇAY / KAHVE ARASI 14.45 -15.00
OTURUM 4
15.00 -16.15
Oturum Başkanı: Prof.Dr. AHMET SAYAL
Gülhane Askeri Tıp Akademisi Eczacılık Bilimleri
Konuşmacılar :
Prof.Dr.ASLIHAN AVCI - Ankara Üniversitesi Adli Bilimler Enstitüsü Müdür Yard.
”Adli Kimya”
Doç.Dr.ZELİHA KAYAALTI – Ankara Üniversitesi Adli Bilimler Enstitüsü
Jeo.MURAT MERT - Adli Tıp Kurumu
” PostmortemToksikolojik İncelemelerde Toprak ”
Doç.Dr.MUKADDES GÜRLER - Hacettepe Üniv.Tıp Fak.Tıbbi Biyokimya A.D.
” Post Mortem Biyokimya ”
Dr.SULTAN PEHLİVAN
Adli Tıp Kurumu Ankara Grup Başkanlığı Morg İhtisas Dairesi
” Adli Patoloji ”
9 MAYIS 2014 CUMA
OTURUM 5
09.00 -10.15
Oturum Başkanı: Prof.Dr.ASLIHAN AVCI
Ankara Üniversitesi Adli Bilimler Enstitüsü Müdür Yard
Konuşmacılar :
Prof.Dr. AHMET SAYAL - Gülhane Askeri Tıp Akademisi Eczacılık Bilimleri
Doç.Dr.ZELİHA KAYAALTI - Ankara Üniversitesi Adli Bilimler Enstitüsü
YASEMİN KARTAL - Ankara Üniversitesi Adli Bilimler Enstitüsü
”Kurşun Toksisitesinin Adli Bilimler Yönünden İncelenmesi”
Dr.EBRU GÜRLEYİK - Tıbbi Biyokimya Uzmanı – Adli Tıp Kurumu
”Toksikolojik örneklerin alınması, laboratuvara ulaştırılması ve karşılaşılabilecek
preanalitik hatalar”
FEZİLE ÖZDEMİR - Ankara Üniversitesi Adli Bilimler Enstitüsü
Doç.Dr. ZELİHA KAYAALTI - Ankara Üniversitesi Adli Bilimler Enstitüsü
Dr.DİLEK KAYA AKYÜZLÜ - Ankara Üniversitesi Adli Bilimler Enstitüsü
”Adli Bilimlerdeki Dilsiz Tanıklar: Kıl Örneklerinin Adli Olaylardaki Önemi”
Kim.YÜCEL DENER - T.C. Sağlık Bakanlığı
Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Daire Başkanı
”Sahte İlaçlar Tespit ve Analiz Yöntemleri”
ÇAY / KAHVE ARASI 10.15-10.30
OTURUM 6
10.30 -11.30
Oturum Başkanı: Doç.Dr.NERGİS CANTÜRK
Ankara Üniversitesi Adli Bilimler Enstitüsü Kriminalistik A.D Başkanı
Konuşmacılar :
FERHAT ERTUĞRUL – Kriminal Polis Laboratuvarı Belge İnceleme Şube
Müdürlüğü Komiser Yardımcısı
” İmzanın Türk Hukuk Sistemindeki Yeri ”
EMİNE FİRDEVS YILDIRIM - Ankara Üniversitesi Adli Bilimler Enstitüsü
Doç.Dr.ZELİHA KAYAALTI - Ankara Üniversitesi Adli Bilimler Enstitüsü
”Antropolojide Hz. Havvadan Miras Gizli Fener Mitokondriyal DNA’nın Kullanımı”
Yrd.Doç.Dr.YASİN ATAÇ - Polis Akademisi Adli Bilimler Enstitüsü Ögretim Üyesi
ÖMER ÖZER - Jandarma Kriminal Daire Başkanlığı Ses İnceleme Uzmanı
ERKAN BURUCU - Jandarma Kriminal Daire Başkanlığı Ses İnceleme Uzmanı
” Adli Konuşmacı Tanıma İncelemelerinde Karşılaştırılan Parametreler Ve Farklı
Kayıt Ortamlarında Elde Edilen Kayıtların Parametrelerinin Karşılaştırılması ”
ÇAY / KAHVE ARASI 11.30-11.45
OTURUM 7
POSTER OTURUMU
11.45 -12.30
Oturum Başkanı: Doç.Dr. FATİH YAĞMUR
Adli Tıp Kurumu Başkan Yardımcısı
ÖĞLE YEMEĞİ 12.30 – 13.30
OTURUM 8
13.30- 14.45
Oturum Başkanı: Yrd.Doç.Dr.YASİN ATAÇ
- Polis Akademisi Adli Bilimler Enstitüsü Öğretim Üyesi
Konuşmacılar :
SADIK ARIN - Ankara Kriminal Polis Lab. SGD Şube Md.Emniyet Amiri
İSMAİL KUŞOĞLU - Ankara Kriminal Polis Lab. SGD Şube Md.Polis Memuru
DURSUN YILMAZ - Ankara Kriminal Polis Lab. SGD Şube Md.Polis Memuru
”Fiziksel Hasarlı ( Bozuk ) Digital Cihazlardan Veri Kurtarma”
MERVE İYRAS - Ankara Üniversitesi Adli Bilimler Enstitüsü
Doç.Dr.ZELİHA KAYAALTI - Ankara Üniversitesi Adli Bilimler Enstitüsü
”Yaşayan Maden Kaçakçılığı: Endemik Tür Kaçakçılığına Adli Bir Bakış”
Dr.TAYFUN ARIK - Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü
Doç.Dr.ZELİHA KAYAALTI - Ankara Üniversitesi Adli Bilimler Enstitüsü
” Vitröz Sıvının Adli Tıp Uygulamalarında Kullanımı ”
ERKAN BURUCU - Jandarma Kriminal Daire Başkanlığı Ses İnceleme Uzmanı
ÖMER ÖZER - Jandarma Kriminal Daire Başkanlığı Ses İnceleme Uzmanı
Prof.Dr.VAHİT BIÇAK - Polis Akademisi Güvenlik Bilimleri Enstitüsü
” Zamana Bağlı Olarak Aynı Konuşmacıya Ait Seslerindeki Değişimin Adli Ses
İncelemeleri Açısından İncelenmesi ”
İSMAİL KUŞOĞLU - Ankara Kriminal Polis Lab. SGD Şube Md.Polis Memuru
” Mücevherin Adli Alanda Kullanımı ”
ÇAY /KAHVE ARASI 14.45-15.15
OTURUM 9
15.15 – 16.30
Oturum Başkanı: Psik.KEMAL ÖZKUL
Adli Bilimciler Derneği Adli Psikoloji Komisyon Başkanı
Konuşmacılar :
Psik. ŞÜKRAN GÜLŞAH YILDIZ - Ankara Adliyesi Aile Mahkemesi Uzmanı
” Psikolojik Otopsi ”
Psik.ÇİĞDEM ÜNLÜ ÇEBER - Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı
”Uyku Adli Tıbbı”
Psik.GÖKÇE BAYKUZU - Adana Bilim Ve Teknoloji Üniversitesi
” Bellek Çalışmaları ”
Psik.NAİL KILINÇ - Adalet Bakanlığı
” Türkiye ‘de Yalan Tespitine Yönelik Uygulamalar ”
10 MAYIS 2014 CUMARTESİ
OTURUM 10
09.00 – 10.30
Oturum Başkanı: Doç.Dr.MUKADDES GÜRLER
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fak. Tıbbi Biyokimya A.D.
Konuşmacılar:
Doç.Dr.ZELİHA KAYAALTI - Ankara Üniversitesi Adli Bilimler Enstitüsü
Dr.DİLEK KAYA AKYÜZLÜ - Ankara Üniversitesi Adli Bilimler Enstitüsü
” Uyuşturucu Madde Analizlerinde Kullanılan Biyolojik Örneklere Genel Bakış:
Kan, Saç,İdrar ve Nefes ”
FEZİLE ÖZDEMİR - Ankara Üniversitesi Adli Bilimler Enstitüsü
” KKTC. KKTC’de Olay Yeri İncelemesi ”
ERHAN GÜRSAÇLI - Ankara Kriminal Polis Laboratuvarı Adli Ses ve
Konuşma İncelemeleri Uzmanı
” Adli Dilbilim Perspektifinden Ses ve Konuşma İncelemeleri ”
Bio.KENAN CAN TOK - Ankara Üniversitesi Adli Kimya ve Adli Toksikoloji A.D.
” Kimyasal ve Biyolojik Silah Olarak Toksinler ”
ÇAY /KAHVE ARASI 10.30- 11.00
OTURUM 11
11.00 – 12.30
Oturum Başkanı: Doç.Dr.İBRAHİM ÜZÜN
Adli Tıp Kurumu Başkanlığı 1.İhtisas Kurul Başkanı
Konuşmacılar:
Yrd.Doç.Dr.SEDA BAYRAKTAR - Akdeniz Üniv. Edebiyat Fak.Psikoloji Bölümü
Prof.Dr. GÖKHAN ORAL - İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fak. Adli Tıp A.D
”Trafik Kazası Geçirmiş Kişilerde Travma Sonrası Gelişim ve Etkileyen Faktörlerin
İncelemesi ”
YASEMİN KARTAL - Ankara Üniversitesi Adli Bilimler Enstitüsü
Doç.Dr.ZELİHA KAYAALTI - Ankara Üniversitesi Adli Bilimler Enstitüsü
” Kimerizmin Adli Bilimler Açısından Önemi ”
Arş.Gör.Dr. RAMAZAN İLHAN - Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp A.D.
Yrd.Doç.Dr. CELAL BÜTÜN - Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp A.D.
Prof.Dr. FATMA YÜCEL BEYAZTAŞ - Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fak. Adli Tıp A.
D.
Uz.Dr. BAHADIR ÖZEN - Batman Adli Tıp Kurumu Adli Tıp Şube Müdürlüğü
” Adli Olgularda Organ Nakli Sürecinde Adli Tıbbın Rolü ”
Psik.MELİKE CEYLAN - Ankara Üniversitesi Adli Bilimler Enstitüsü
” Beden Diline Adli Bakış ”
ÖĞLE YEMEĞİ 12.30- 13.30
13.30 SOSYAL PROGRAM
Yat ve/veya Köy Turu (Opsiyonel)
20.00 GALA YEMEĞİ
11 MAYIS 2014 PAZAR
Günübirlik RODOS GEZİSİ (Opsiyonel)
Saatlere uyulması hususunda hassasiyet ricasıyla…
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
2
File Size
53 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content