close

Enter

Log in using OpenID

2 - Arf Eğitim Kampı

embedDownload
TEMEL EĞİTİMDEN
ORTA ÖĞRETİME
GEÇİŞ
Millî Eğitim Bakanı Nabi AVCI tarafından Eylül ayı başında genel
çerçevesi açıklanan «Temel Eğitim Kurumlarından Ortaöğretim
Kurumlarına Geçiş Sistemi» ne ait detaylar belli oldu.
İlk açıklamada net olmayan ya da üzerinde tartışmalar süren
detaylar ilan edilen «2013-2014 Eğitim-Öğretim Yılı Ortaöğretime
Geçiş Ortak Sınavları e-Klavuzu» ile artık netleşti.
Özellikle ortak sınav uygulamasında yanlış cevapların doğru
cevapları
götürmeyeceği, Ağırlıklı Ortak Sınav Puanı ve
Ortaöğretime Yerleştirme Puanlarının nasıl hesaplanacağı ve
uygulamanın detayları belli oldu.
• Sınav Takvimi
ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ ORTAK SINAVLARI UYGULAMA TAKVİMİ
Sınav
Tarihleri
Mazeret Sınavı Sınav Sonuçlarının
Tarihleri
İlanı
Sınıf
Dönem
8. sınıf
I. Dönem
28-29 Kasım 2013 14-15 Aralık 2013
Perşembe -Cuma Cumartesi-Pazar
Ocak 2014
8. sınıf
II. Dönem
28-29 Nisan 2014 10-11 Mayıs 2014
Pazartesi-Salı
Cumartesi-Pazar
Haziran 2014
• Sınav Oturumları
MERKEZİ SİSTEM ORTAK SINAV OTURUMLARI
SINAV
GÜNÜ
1
2
OTURU
M
DERS ADI
BAŞLAMA
SAATİ
BİTİŞ
SAATİ
SINAV
SÜRESİ
SORU
SAYISI
1
Türkçe
09:00
09:40
40 DAKİKA
20
2
Matematik
10:30
11:10
40 DAKİKA
20
3
Din Kültürü ve Ahlâk
Bilgisi
12:00
12:40
40 DAKİKA
20
1
Fen ve Teknoloji
09:00
09:40
40 DAKİKA
20
2
T.C. İnkılâp Tarihi ve
Atatürkçülük
10:30
11:10
40 DAKİKA
20
3
Yabancı Dil
12:00
12:40
40 DAKİKA
20
• Sınav Başvurusu
2013–2014 eğitim ve öğretim yılında örgün ortaokulların 8 inci
sınıfında öğrenim gören tüm öğrenciler merkezi sistem ortak
sınavlarına gireceklerdir.
E-okul sistemine kayıtlı 8 inci sınıf öğrencilerinin sınava girmek için
herhangi bir ücret ödemelerine ya da başvuru yapmalarına gerek
yoktur.
• Sınav Giriş Yeri
Tüm 8 inci sınıf öğrencileri (olağanüstü haller ve özel durumlar
hariç) sınavlara öğrenim gördüğü kendi okulunda girecektir.
Öğrenciler sınava girecekleri sınıf ve sıra numarasını ise Millî
Eğitim bakanlığının e-okul ve veli bilgilendirme sisteminden
öğrenebileceklerdir.
• Ortak Sınav Yapılacak Dersler
DERS ADI
Merkezi Ortak Sınav Puanı İçin
AĞIRLIK KATSAYISI
Türkçe
4
Matematik
4
Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi
2
Fen ve Teknoloji
4
T.C. İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük
2
Yabancı Dil
2
Toplam AĞIRLIK KATSAYISI
18
• Sınav Uygulaması
Sınavlarda her oturum sadece bir dersi içerecek, her ders için
çoktan seçmeli 20 soru sorulacak ve her bir oturum süresi 40
dakika olacaktır.
Sınav bitiminden önce gelen tüm öğrenciler sınava alınacak, sınav
bitmeden öğrenciler sınıflarından çıkmayacaktır. Geç gelen
öğrencilere ek süre verilmeyecektir.
Sınavda A ve B olmak üzere iki ayrı tür Soru Kitapçığı
kullanılacaktır.
• Merkezi Sistem Sınavlarının Değerlendirilmesi
Her test için doğru cevap sayıları dikkate alınacaktır.
Yanlış cevap sayısı doğru cevap sayısını etkilemeyecektir.
Derslerin Sınav Puanı hesaplaması;
Puan = (Doğru Sayısı / Soru Sayısı) x 100
hesaplanacaktır.
formülü ile
• Yıl Sonu Başarı Puanı (YBP)
Öğrencinin tüm derslerden aldığı puanların aritmetik ortalaması, o
derslere ait haftalık ders saati sayısı ile çarpılarak ağırlıklı yılsonu
puanları hesaplanacaktır.
Bu puanların toplamının, o derslere ait haftalık ders saati
toplamına bölünmesi ile de yılsonu başarı puanı elde edilecektir.
Puanlama 100 tam puan üzerinden yapılacaktır.
Öğrencilerin ortak sınavlardan aldığı puanlar, 8 inci sınıf yılsonu
başarı puanı hesaplamasında da kullanılacaktır.
• Yıl Sonu Başarı Puanı (YBP)
Dersler
Ağırlı
Haftalı
1.
2.
3.
k
Perfor Ortala
k Ders
Sınav Sınav Sınav Proje
Katsa
mans ma
Saati
Puanı Puanı Puanı
yısı
DS
Türkçe
Matematik
2. DÖNEM
5
4
KS
4
4
S1
90
90
S2
95
85
S3
100
85
Fen ve Teknoloji
4
4
93
95
100
Yabancı Dil
4
2
90
85
90
T.C. İnkılâp Tarihi ve
Atatürkçülük
2
2
85
85
PR
100
88
100
PE
ORT
Ağırlıkl
1.
2.
3.
ı
Perfor Ortala
Sınav Sınav Sınav Proje
Ortala
mans ma
Puanı Puanı Puanı
ma
Ağırlıkl
ı
Ortala
ma
AORT
AORT
S1
95
90
87,600 12,514
0
3
100
97,600 13,942
0
9
93
90
95
90,000 12,857
0
1
90
95
90
86,666
6,1905
7
90
95
95
100
94,500 13,500
0
0
95
95
93,750 13,392
0
9
90
91,666
6,5476
7
100
100
100,00
7,1429
00
95
100
100
98,333
3,5119
3
3,3333 100
100
100
3,3333
95
100
100
7,1429 100
100
100
6,7619
94
100
1
95
92
90
92,333
3,2976
3
Görsel Sanatlar
1
95
100
85
Müzik
1
95
95
90
Beden Eğitimi ve Spor
2
100
100
100
Teknoloji ve Tasarım
2
90
94
100
Toplam
28
18
93,333
3
93,333
3
100,00
00
94,666
7
ORT
95
88
100
Vatandaşlık ve Demokrasi Eğitimi
PE
89,500 12,785
0
7
100
2
PR
95
90
95
2
S3
97,000 17,321
0
4
98,333
7,0238 100
3
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi
S2
96,000 17,142
0
9
93,540
5
90
100
85
100
90
100
100,00
00
98,333
3
100,00
00
94,666
7
8. Sınıf Yıl Sonu Başarı Puan (YBP8)
1. DÖNEM
Ortalama (ORT) Hesaplama:
ORT = ( S1 + S2 + S3 + PR + PE ) / 5
ORT_Türkçe = ( 90+95+100+100+95 ) / 5 =
96,000
Ağırlıklı Ortalama (AORT) Hesaplama:
AORT = ( ORT x DS ) / ToplamDS
AORT_Türkçe = ( 96.0000 x 5 ) / 28 =
17.1429
3,5714
3,5119
7,1429
8. Sınıf Yıl Sonu Başarı Puanı (YBP8)
Hesaplama:
6,7619
YBP8 = ( 1.Dönem_AORT_Toplamı +
_
2.Dönem_AORT_Toplamı ) / 2
95,190 94,365
5
5
YBP8 = ( 93.5405 + 95.1905 ) / 2 =
94.3655
• Ağırlıklı Ortak Sınav Puanı
Dersler
Türkçe
2. DÖNEM
Ağırlık
Katsayısı
Sınav
Puanı
Ağırlıklı
Sınav
Puanı
1. Sınav
Puanı
Ağırlıklı
Sınav
Puanı
KS
SP
ASP
S1
ASP
4
95
380
100
400
Matematik
4
85
340
85
340
Fen ve Teknoloji
4
95
380
90
360
Yabancı Dil
2
85
170
95
190
T.C. İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük
2
85
170
90
180
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi
2
95
190
100
200
Toplam
18
1630
OSP1
633,8889
1670
OSP2
Ağırlıklandırılmış Ortak Sınav Puanı (AOSP)
1. DÖNEM
1.Dönem Ağırlıklandırılmış Ortak Sınav Puanı (OSP1)
Hesaplama:
OSP1 = ((( (SPTür x KSTür + SPMat x KSMat + SPFen x KSFen +
SPTar x
_
KSTar + SPDil x KSDil + SPDin x
KSDin) / KSTop.) / 100) x 700)
OSP1 = ((( (95x4 + 85x4 + 95x4 + 85x2 + 85x2 + 95x2)/18) /100) x
700)=633.8889
OSP2 = ((( (100x4 + 85x4 + 90x4 + 95x2 + 90x2 +
100x2)/18)/100)x700)=649.4444
Ağırlıklandırılmış Ortak Sınav Puanı (AOSP) Hesaplama:
AOSP = ( OSP1 + OSP2 ) / 2
649,4444 641,6667 AOSP = (633.8889 + 649.4444 ) / 2 = 641.6667
• Yerleştirme Puanı
6, 7 ve 8 inci sınıf yılsonu başarı puanları ile 8 inci sınıf ağırlıklı ortak
sınav puanı toplanır. Elde edilen toplam ikiye bölünerek
yerleştirmeye esas puan elde edilir.
Puanlama 500 tam puan üzerinden yapılır.
Ağırlıklandırılmı
6. Sınıf Yıl Sopnu 7. Sınıf Yıl Sopnu 8. Sınıf Yıl Sopnu
Yerleştirmeye
ş Ortak Sınav
Başarı Puanı
Başarı Puanı
Başarı Puanı
Esas Puan
Puanı
(YBP6)
(YBP7)
(YBP8)
(YEP)
(OSP)
98,5200
93,4800
94,3655
641,6667
Yerleştirmeye Esas Puan (YEP) Hesaplama:
YEP = ( YBP6 + YBP7 + YBP8 + OSP ) / 2
YEP = (98.5200 + 93.4800 + 94.3655 + 641.6667 ) / 2
YEP = 464.0161
464,0161
• Ek Puan
Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) tarafından
gerçekleştirilen uluslararası bilim olimpiyatları ve matematik olimpiyat sınavları
ile proje yarışmalarında, ulusal elemelerden geçtikten sonra ülkemizi temsil
etme hakkı kazanmış olan öğrencilere, katıldıkları yılın yılsonu başarı puanlarına
belirlenen oranda ek puan verilecektir.
Öğrencilerin, TUBİTAK tarafından gerçekleştirilen uluslararası bilim olimpiyatları
ve matematik olimpiyat sınavları ile proje yarışmalarına katıldıkları yıla ait
yılsonu başarı puanına; yılsonu başarı puanının
- Altın madalya alan veya birinci olanlar için % 10'u,
- Gümüş madalya alan veya ikinci olanlar için % 9'u,
- Bronz madalya alan veya üçüncü olanlar için % 8'i,
- Bu etkinliklere katılanlar için de % 7'si
oranında ek puan eklenir.
• Yerleştirme Puanı Eşitliği
Öğrencilerin tercihlerine göre Ortaöğretim Kurumlarına
yerleştirmeleri yapılırken Yerleştirme Puanı‘nın eşit olması
durumunda aşağıdaki öncelik sırasına bakılır.
1) Ağırlıklandırılmış Ortak Sınav Puanı
2) 8. Sınıf Yıl Sonu Başarı Puanı
3) 7. Sınıf Yıl Sonu Başarı Puanı
4) 6. Sınıf Yıl Sonu Başarı Puanı
5) Tercih önceliği
6) Okuldaki Özürsüz Devamsızlık Oranı
BU SİSTEMDE BAŞARILI OLMAK İÇİN;


•


•


İlk yapılacak sınavlarda başarısız olmamak için sınava hazırlığı ilk günden
itibaren çok sıkı tutmak,
Öğrencinin sarmal sistemde öğretilen Türkçe, Matematik, Fen ve Teknoloji,
Yabancı Dil derslerinden geçmiş yıllara ait öğrenim eksiğinin giderilmesi,
İlk ders gününden itibaren öğrenilecek her konuya hazırlıklı gelmek ve ders
sonrasında verilen ödevleri günü gününe yapmak,
Anlaşılamayan konular veya çözülemeyen sorularla ilgili vakit geçirmeden
yardım almak,
Okulda yapılacak yazılı sınavlara etkin hazırlanmak ve performans ödevlerine
titizlik göstermek,
Sınav soruları MEB baskılı kitaplardan hazırlandığından bu kitapları edinmek
veya bu kitaplardaki konu dizilişlerine göre sınava çalışmak,
Sınava hazırlık sürecinde yeni sisteme göre yeni hazırlanmış kaynak
kullanmak gerekiyor.
SINAVA HAZIRLANAN ÖĞRENCİYİ DOĞRU DESTEKLEMEK İÇİN;







İşlenecek her üniteyi öğrenciye önce bütün olarak gösterip, daha sonra
konuları ve her konu ile ilgili ulaşılması gereken kazanımları göstermek,
İşlenecek her konuyu temelden alıp, öğrenciye konu ile ilgili eski bilgileri
hatırlatarak kolaydan zora doğru yöntemiyle öğretmek,
Öğretilen her konuyla ilgili ev ödevi verip bir sonraki ders günü yapılıp
yapılmadığını kontrol etmek,
Bir sonraki gün işlenecek konuya öğrencinin nasıl hazırlanması gerektiğini
bildirmek,
Ödevler ve derse hazırlıkla ilgili velilerimizin çocuklarının çalışmalarını
denetlemesi ve branş öğretmeni ile sürekli görüşmesi,
Her Konu Tarama ve Alan Tarama Sınavı sonrasında öğrencinin eksiğinin
bulunup giderilmesi ve bu konuda veli ile sıkı işbirliği yapmak,
Öğrencileri e-öğretimde yayınladığımız konu anlatımlarını ve sınav sorularının
çözümlerini sıkı takip etmeye yönlendirmek.
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
674 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content