close

Enter

Log in using OpenID

2 - Özel Piri Reis Okulları

embedDownload
Değerli Velilerimiz,
Eylül ayı başında genel çerçevesi açıklanan «Temel Eğitim
Kurumlarından Ortaöğretim Kurumlarına Geçiş Sistemi» ile ilgili Ekim
ayının başında sizlerle yaptığımız toplantılarda genel bilgilendirme
yapmıştık ve TEOG ile ilgili tarih, süre v.b detaylar netlik kazandıkça
sizlere bilgilendirme yapacağımızı belirtmiştik.
23 Ekim Çarşamba günü «2013-2014 Eğitim-Öğretim Yılı Ortaöğretime
Geçiş Ortak Sınavları e-klavuzu» yayımlandı.
Ağırlıklandırılmış Ortak Sınav Puanı ve Ortaöğretime Yerleştirme
Puanlarının nasıl hesaplanacağı, sınav tarihleri, TEOG uygulamalarının
detaylarını temel ve önemli hatları ile sizlerle paylaşmak istedik.
• Sınav Takvimi
ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ ORTAK SINAVLARI UYGULAMA TAKVİMİ
Sınıf
Dönem
Sınav
Tarihleri
Mazeret Sınavı Tarihleri
Sınav Sonuçlarının İlanı
8. sınıf
I. Dönem
28-29 Kasım 2013
Perşembe -Cuma
14-15 Aralık 2013
Cumartesi-Pazar
Ocak 2014
8. sınıf
II. Dönem
28-29 Nisan 2014
Pazartesi-Salı
10-11 Mayıs 2014
Cumartesi-Pazar
Haziran 2014
• Sınav Oturumları
MERKEZİ SİSTEM ORTAK SINAV OTURUMLARI
SINAV GÜNÜ
1
2
OTURUM
DERS ADI
BAŞLAMA
SAATİ
BİTİŞ
SAATİ
SINAV
SÜRESİ
SORU
SAYISI
1
Türkçe
09:00
09:40
40 DAKİKA
20
2
Matematik
10:30
11:10
40 DAKİKA
20
3
Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi
12:00
12:40
40 DAKİKA
20
1
Fen ve Teknoloji
09:00
09:40
40 DAKİKA
20
2
T.C. İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük
10:30
11:10
40 DAKİKA
20
3
Yabancı Dil
12:00
12:40
40 DAKİKA
20
• Sınav Başvurusu
2013–2014 eğitim ve öğretim yılında örgün ortaokulların 8’inci sınıfında
öğrenim gören tüm öğrenciler merkezi sistem ortak sınavlarına
gireceklerdir.
E-okul sistemine kayıtlı 8’inci sınıf öğrencilerinin sınava girmek için
herhangi bir ücret ödemelerine ya da başvuru yapmalarına gerek
yoktur.
• Sınav Giriş Yeri
Tüm 8’inci sınıf öğrencileri (olağanüstü haller ve özel durumlar hariç) sınavlara
öğrenim gördüğü kendi okulunda girecektir maddesi kılavuzda yer almaktadır ancak
Milli Eğitim Müdürlüğü’nden bizlere ulaşan bilgilendirmede Karşıyaka bölgesindeki
bizim okulumuz dahil 3 özel okulun öğrencileri Mavişehir Ortaokulu’nda sınava
gireceklerdir. Öğrencilerimizin sabah okula gelmelerini daha sonra servisle Mavişehir
Ortaokulu’na gitmeyi planlamaktayız; öğrencilerimizin su, kumanya v.b ihtiyaçlarını
karşılayacak şekilde görevli öğretmen arkadaşlarımız da kendilerine eşlik
edeceklerdir.
Öğrenciler sınava girecekleri sınıf ve sıra numarasını ise Millî Eğitim Bakanlığı’nın e-okul
ve veli bilgilendirme sisteminden öğrenebileceklerdir.
• Ortak Sınav Yapılacak Dersler
DERS ADI
Merkezi Ortak Sınav Puanı İçin
AĞIRLIK KATSAYISI
Türkçe
4
Matematik
4
Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi
2
Fen ve Teknoloji
4
T.C. İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük
2
Yabancı Dil
2
Toplam AĞIRLIK KATSAYISI
18
• Sınav Uygulaması
Sınavlarda her oturum sadece bir dersi içerecek, her ders için çoktan
seçmeli 20 soru sorulacak ve her bir oturum süresi 40 dakika olacaktır.
Sınav bitiminden önce gelen tüm öğrenciler sınava alınacak, sınav
bitmeden öğrenciler sınıflarından çıkmayacaktır. Geç gelen
öğrencilere ek süre verilmeyecektir.
Sınavda A ve B olmak üzere iki ayrı tür soru kitapçığı kullanılacaktır.
• Merkezi Sistem Sınavlarının Değerlendirilmesi
Her test için doğru cevap sayıları dikkate alınacaktır.
Yanlış cevap sayısı doğru cevap sayısını etkilemeyecektir.
Derslerin Sınav Puanı hesaplaması;
Puan = (Doğru Sayısı / Soru Sayısı) x 100 formülü ile hesaplanacaktır.
8’inci sınıfta her dönem için yapılan ortak sınavlar sonucunda yapılan
hesaplama ile o döneme ait ağırlıklandırılmış ortak sınav puanı bulunur.
Her iki dönem puanının aritmetik ortalaması; ağırlıklandırılmış ortak
sınav puanını oluşturur ve yerleştirmeye esas puanda kullanılır.
• Yıl Sonu Başarı Puanı (YBP)
Öğrencinin tüm derslerden aldığı puanların aritmetik ortalaması, o
derslere ait haftalık ders saati sayısı ile çarpılarak ağırlıklı yıl sonu
puanları hesaplanacaktır.
Bu puanların toplamının, o derslere ait haftalık ders saati toplamına
bölünmesi ile de yıl sonu başarı puanı elde edilecektir. Puanlama 100
tam puan üzerinden yapılacaktır.
Öğrencilerin ortak sınavlardan aldığı puanlar, 8’inci sınıf yıl sonu başarı
puanı hesaplamasında da kullanılacaktır.
• Yıl Sonu Başarı Puanı (YBP)
Dersler
Türkçe
Haftalık Ağırlık
1.
2.
3.
Ders
Katsay Sınav Sınav Sınav Proje
Saati ısı
Puanı Puanı Puanı
2. DÖNEM
Ağırlıklı
Performa
Ortalama Ortalam
ns
a
DS
KS
S1
S2
S3
PR
PE
5
4
90
95
100
100
95
ORT
AORT
96,0000 17,1429
1.
2.
3.
Sınav Sınav Sınav Proje
Puanı Puanı Puanı
Ağırlıklı
Performa
Ortalama Ortalam
ns
a
S1
S2
S3
PR
PE
90
100
100
100
95
ORT
AORT
97,0000 17,3214
Matematik
4
4
90
85
85
88
90
87,6000 12,5143
88
85
90
95
89,5000 12,7857
Fen ve Teknoloji
4
4
93
95
100
100
100
97,6000 13,9429
93
90
95
100
94,5000 13,5000
Yabancı Dil
4
2
90
85
90
95
90,0000 12,8571
90
95
95
95
93,7500 13,3929
T.C. İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük
2
2
85
85
90
86,6667
6,1905
90
95
90
91,6667
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi
2
2
95
100
100
98,3333
7,0238
100
100
100
100,0000 7,1429
Vatandaşlık ve Demokrasi Eğitimi
1
95
92
90
92,3333
3,2976
95
100
100
98,3333
Görsel Sanatlar
1
95
100
85
93,3333
3,3333
100
100
100
100,0000 3,5714
Müzik
1
95
95
90
93,3333
3,3333
95
100
100
98,3333
Beden Eğitimi ve Spor
2
100
100
100
100,0000 7,1429
100
100
100
100,0000 7,1429
Teknoloji ve Tasarım
2
90
94
100
94,6667
90
94
100
94,6667
Toplam
28
18
6,7619
93,5405
6,5476
3,5119
8. Sınıf Yıl Sonu Başarı Puan (YBP8)
1. DÖNEM
3,5119
Ortalama (ORT) Hesaplama:
ORT = ( S1 + S2 + S3 + PR + PE ) / 5
ORT_Türkçe = ( 90+95+100+100+95 ) / 5 = 96,000
Ağırlıklı Ortalama (AORT) Hesaplama:
AORT = ( ORT x DS ) / Toplam DS
AORT_Türkçe = ( 96.0000 x 5 ) / 28 = 17.1429
8. Sınıf Yıl Sonu Başarı Puanı (YBP8)
Hesaplama:
6,7619
YBP8 = ( 1.Dönem_AORT_Toplamı +
_
2.Dönem_AORT_Toplamı ) / 2
95,1905 94,3655
YBP8 = ( 93.5405 + 95.1905 ) / 2 = 94.3655
• Ağırlıklandırılmış Ortak Sınav Puanı
Ortak Sınavlar kapsamında, sınavı gerçekleştirilen derslerden alınan
puanlar kendi ağırlık katsayıları ile çarpılır. Çarpımların toplamından
elde edilen değer, derslerin ağırlık katsayılarının toplamına bölünmesi
suretiyle her bir dönem için dönemsel ağırlıklandırılmış ortak sınav puanı
elde edilir.
Dönemsel ağırlıklandırılmış ortak sınav puanlarının aritmetik ortalaması
ağırlıklandırılmış ortak sınav puanını oluşturur.
Puanlama 700 tam puan üzerinden yapılır.
• Ağırlıklandırılmış Ortak Sınav Puanı
Sınav Puanı
Ağırlıklı
Sınav Puanı
1. Sınav
Puanı
Ağırlıklı
Sınav Puanı
KS
SP
ASP
S1
ASP
Türkçe
4
95
380
100
400
Matematik
4
85
340
85
340
Dersler
Ağırlık
Katsayısı
2. DÖNEM
Fen ve Teknoloji
4
95
380
90
360
Yabancı Dil
2
85
170
95
190
T.C. İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük
2
85
170
90
180
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi
2
95
190
100
200
Toplam
18
1630
OSP1
633,8889
Ağırlıklandırılmış Ortak Sınav Puanı (AOSP)
1. DÖNEM
649,4444
OSP1 = ((( (SPTür x KSTür + SPMat x KSMat + SPFen x KSFen + SPTar x
_
KSTar + SPDil x KSDil + SPDin x KSDin) / KSTop.) / 100) x 700)
OSP1 = ((( (95x4 + 85x4 + 95x4 + 85x2 + 85x2 + 95x2)/18) /100) x 700)=633.8889
OSP2 = ((( (100x4 + 85x4 + 90x4 + 95x2 + 90x2 + 100x2)/18)/100)x700)=649.4444
Ağırlıklandırılmış Ortak Sınav Puanı (AOSP) Hesaplama:
AOSP = ( OSP1 + OSP2 ) / 2
1670
OSP2
1.Dönem Ağırlıklandırılmış Ortak Sınav Puanı (OSP1) Hesaplama:
641,6667
AOSP = (633.8889 + 649.4444 ) / 2 = 641.6667
• Yerleştirme Puanı
6, 7 ve 8 inci sınıf yılsonu başarı puanları ile 8 inci sınıf ağırlıklandırılmış
ortak sınav puanı toplanır. Elde edilen toplam ikiye bölünerek
yerleştirmeye esas puan elde edilir.
Puanlama 500 tam puan üzerinden yapılır.
6. Sınıf Yıl Sonu
Başarı Puanı
(YBP6)
7. Sınıf Yıl Sonu
Başarı Puanı
(YBP7)
8. Sınıf Yıl Sonu
Başarı Puanı
(YBP8)
98,5200
93,4800
94,3655
Ağırlıklandırılmış Yerleştirmeye Esas
Ortak Sınav Puanı
Puan
(OSP)
(YEP)
641,6667
Yerleştirmeye Esas Puan (YEP) Hesaplama:
YEP = ( YBP6 + YBP7 + YBP8 + OSP ) / 2
YEP = (98.5200 + 93.4800 + 94.3655 + 641.6667 ) / 2
YEP = 464.0161
464,0161
• Yerleştirme Puanı Eşitliği
Öğrencilerin tercihlerine göre Ortaöğretim Kurumlarına yerleştirmeleri
yapılırken Yerleştirme Puanı‘nın eşit olması durumunda aşağıdaki
öncelik sırasına bakılır.
1) Ağırlıklandırılmış Ortak Sınav Puanı
2) 8. Sınıf Yıl Sonu Başarı Puanı
3) 7. Sınıf Yıl Sonu Başarı Puanı
4) 6. Sınıf Yıl Sonu Başarı Puanı
5) Tercih önceliği
6) Okuldaki Özürsüz Devamsızlık Oranı
• Sınav Sonuçlarının Duyurulması
Sınav sonuçları Bakanlık tarafından, sınav takviminde belirtilen
tarihlerde e-okul sistemine işlenecektir.
Öğrencilere sınav sonuç belgesi ayrıca gönderilmeyecektir.
• Piri Reis Okulları Olarak
Özel Piri Reis Okulları olarak yeni sisteme uygun tüm çalışmalarımız yoğun olarak
devam etmektedir.
Milli Eğitim Bakanlığı’nın sınavlarda ortaklık sağlanması için yayımladığı planlar
doğrultusunda konular işlenmekte, 20’şer soruluk testler uygulanmakta, örnek TEOG
sınavları yapılmaktadır.
Ders öğretmenlerimiz ile bir araya gelinerek öğrencilerimizin sınıf içi performansları,
TEOG sonuçları detaylı biçimde incelenmekte, danışman öğretmenlerimiz ile
öğrencilerimizin takibi sağlanmaktadır.
Öğrencilerimizi her yönü ile takip edebilmemiz için sizlerden ricamız dershane sınav
sonuçlarını ya da dışarıda girdikleri sınavların sonuçlarını danışman öğretmenlerimize
iletmenizdir.
Öğrencilerimize Başarılar Dileriz
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
2
File Size
1 221 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content