close

Enter

Log in using OpenID

BAKANLIGI Bakan a.

embedDownload
T.C. MİLLı EGİTİM BAKANLIGI Temel Eğitim Genel Müdürlüğü Sayı:
66621367/813.99/5639080
Konu: Okul Sütü Modülü
2411112014
.................................. .... vALİLİGİNE
(İl Milli Eğitim Müdürlüğü)
İlgi:
(a)7/8/20 i 3 tarih ve 28738 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 201315 i 7 i
sayılı
Bakanlar Kurulu Kararı.
(b)10109/20l4 tarih ve 29115 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Okul Sütü
Programı
Uygulama Tebligi.
(c)Temel Egitim Genel Müdürlügünün 1810912014 tarih ve 66621367/813.99/4015421 sayılı
yazısı.
Bilindiği üzere 17 Ağustos 20 i 3 tarih ve 28738 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2013/5 i 7 i
ilgi Ca) Bakanlar Kurulu Kararı doğrultusunda, Okul Sütü Programı anaokulu, uygulama sınıfı,
anasınıfı ve ilkokul öğrencilerine, 2014-2015 eğitim öğretim yılı ikinci döneminde yeniden
sayılı
uygulanacaktır.
İl ı ilçe okul sütü komisyonlarının, İlgi Cb) Okul Sütü Programı Uygulama Tebliği 13.
Maddesi gereğince , "Okul Sütü Dağıtımı İzin Formu" ile bilgilerin zamanında ve doğru olarak
girilmesi ve takibinden silsile yolu ile sorumlu olduğu ve 25 /09/20 i 4 tarihine kadar formların sisteme
girişlerinin biririlmesi gerektiği ilgi Cc) yazı ile belirtilmiştir. Konu ile ilgili [email protected] resmi
mail adresimizden de gerekli uyarılar yapılmıştır.(EK-I)
Ancak, Okul Sütü Modülü kapatıldıktan sonra sistemden alınan sayısal verilerin incelemesi
sonucu, bazı illerde bahse konu formların girişlerinin zamanında yapılmadıgı görülmüştür.
Öğrencilerimizin mağdur edilmemesi için, Okul Sütü Modülü sistemi veri girişlerine açılacak olup en
geç 01.12.2014 tarihi mesai bitimine kadar belirsiz öğrenci kalmayacak şekilde girişler yapılacaktır.
Bu tarihe kadar girişleri tamamlamayan okullar hakkında ikinci bir yazıya gerek kalmadan il maarif
müfettişierince gerekli inceleme yapılarak, Genel MUdürlüğümüze de bilgi verilecektir.
Bilgilerinizi ve
gereğini
önemle rica ederim.
Funda KOCABıyıK
Bakan a.
Genel Müdür
EKLER:
1- Mail Dökümleri
DAGITIM:
81 İl Valiliğine
Atatürk Blv.
06648 Kızılay/ANKARA
Elektronik A~: www.meb.gov.tr
e-posta: ad [email protected] .lr
Ayrınlılı bil gi için : Kamil Kenan ERDOGAN Eğitim Uzmanı
Tel: (0312) 4131605
Faks: (0312)41771 08
Bu evrak güvenli elektronik imza ile i mza lanmıştır . hnp :lle vra k sorgumeb.gov. ır adresinden4J29-JJa8-J420-9bb8-77de kodu ile teyit edilebilir.
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
1
File Size
53 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content