close

Enter

Log in using OpenID

13 mayıs 2014 - İzmir Barosu

embedDownload
Karar No
Konu
Av. Senih ÖZAY'in
30.04.2014 tarihli 12553
gelen evrak sayili, Misir ve
Kuzey Kore'deki idamlar
hakkinda Lahey Adalet
Divanina Yapilan Basvuru
Çerçevesinde, Toplumsal
Bilinç-Tepki, Evrensel
Normlar Hukuk ve Adaletin
Gelistirilmesine katki
çagrisini bildirir yazisi.
2848
2854
2861
Karar
Av. Senih ÖZAY'in 30.04.2014 tarihli
12553 gelen evrak sayili, Misir ve
Kuzey Kore'deki idamlar hakkinda
Lahey Adalet Divanina Yapilan Basvuru
Çerçevesinde, Toplumsal Bilinç-Tepki,
Evrensel Normlar Hukuk ve Adaletin
Gelistirilmesine katki çagrisini bildirir
yazisi okundu.
Ekli dilekçe yer almamakla dilekçe
örneginin Av. Senih ÖZAY'dan temin
edilerek bir sonraki yönetim kurulu
gündeminde ele alinmasina, O.B.K.V
Türkiye Is Kurumu Genel Müdürlügü
Türkiye Is Kurumu Genel
Izmir Çalisma ve Is Kurumu Il
Müdürlügü Izmir Çalisma ve Müdürlügü Konak Hizmet Merkezi'nin
Is Kurumu Il Müdürlügü
06.05.2014 tarih 12801 gelen evrak
Konak Hizmet Merkezi'nin sayili, aylik isgücü çizelgesi hakkindaki
06.05.2014 tarih 12801
yazisi ile ilgili olarak çalisma
gelen evrak sayili, aylik
yapilmasina, bir sonraki Yönetim
isgücü çizelgesi hakkindaki Kurulu toplantisinda
yazisi.
degerlendirilmesine, O.B.K.V
Av. Banu PERINCEK'in 30.04.2014
tarihli 12382 gelen evrak sayili,
müvekkil Aylin MUSLU ve annesi AYSEL
Av. Banu PERINCEK'in
MUSLU hakkinda açilan Izmir 21. Sulh
30.04.2014 tarihli 12382
gelen evrak sayili, müvekkil Ceza Mahkemesinin 2014/295 sayili
dosyasina Baro ve meslektaslarindan
Aylin MUSLU ve annesi
destek talepli dilekçesi okundu.
AYSEL MUSLU hakkinda
açilan Izmir 21. Sulh Ceza
Mahkemesinin 2014/295
Dosyanin bir örneginin gönderilmesinin
sayili dosyasina Baro ve
istenmesine, bir sonraki Yönetim
meslektaslarindan destek
Kurulu gündeminde ele alinmasina,
talepli dilekçesi.
O.B.K.V
Izmir 1. Icra Dairesinin 07.05.2014
tarihli 13241 gelen evrak sayili, Av.T. S.
hakkindaki aciz vesikasinin
kaldirilmamis oldugunun bildirimine
iliskin yazisi okundu.
Izmir 1. Icra Dairesinin
07.05.2014 tarihli 13241
gelen evrak sayili, Av.T. S.
hakkindaki aciz vesikasinin
kaldirilmamis oldugunun
bildirimine iliskin yazisi.
Izmir 1. Icra Dairesinin 2014/2870 E.
sayili icra dosyasinda hakkinda borç
ödemeden aciz vesikasi düzenlenen Av.
T. S.'in Avukatlik Kanununun
71.maddesi geregince dinlenmek üzere
03.06.2014 günlü Yönetim Kurulu
toplantisinda hazir olmak üzere davet
edilmesine, geregi için Yazi Isleri
Birimine tevdiine, O.B.K.V
2862
Baskan ve Yönetim Kurulu
üyelerinin katildiklari
toplanti, ziyaret ve benzeri
konular hakkinda Yönetim
Kurulu'nu bilgilendirmesi.
2863
Yemin Töreni
Yönetim Kurulu'na bilgilendirme
yapildi.
Yönetim Kurulu'nun yemin törenine
katilimi gerçeklesti.
Danistay 15. Daire'nin 07.05.2014
tarihli 13126 gelen evrak sayili,
2013/13506 E. ve 20.03.2014 tarihli
"yürütmenin durdurulmasi isteminin
reddine" iliskin kararin bildirimi
okundu.
2864
2865
Danistay 15. Daire'nin
07.05.2014 tarihli 13126
gelen evrak sayili,
2013/13506 E. ve
20.03.2014 tarihli
"yürütmenin durdurulmasi
isteminin reddine" iliskin
Geregi için Hukuk Isleri Birimine
kararin bildirimi.
tevdiine, O.B.K.V
Türkiye Barolar Birligi Baskanliginin
07.05.2014 tarihli ve 13121 gelen
evrak sayili, Stj.Av.U. A.'nin stajinin
geçerli sayilmasina iliskin kararin
iptaline iliskin Ankara 11. Idare
Mahkemesinin 2013/837 E. dosyasina
iliskin karar ve TBB Baskanliginin
Türkiye Barolar Birligi
02.05.2014 gün ve 2014/2698 sayili
Baskanliginin 07.05.2014
tarihli ve 13121 gelen evrak kararin bildirimi okundu.
sayili, Stj.Av.U. A.'nin
stajinin geçerli sayilmasina
iliskin kararin iptaline iliskin
Ankara 11. Idare
Mahkemesinin 2013/837 E.
dosyasina iliskin karar ve
TBB Baskanliginin
02.05.2014 gün ve
2014/2698 sayili kararin
bildirimi.
Avukat Haklari Merkezi
Önerileri;
Objektif Hukuk Danismanlik
Ofisi VE Vatan Hukuk
Bürosu'nun Avukatlik
Kanunu md.35 ve 63'e
aykiri hareket ettiklerinin
tespitinin bildirimi
Ankara 11. Idare mahkemesi 2013/837
E. sayili dosyasi ile açilan davada tesis
edilen iptal kararinin Idari Yargilama
Yasasinin 28. maddesi geregince
uygulanmasina, bu nedenle kararin
ilgili U. A. ile çalistigi kuruma
bildirilmesine ve ruhsatin geri
alinmasina, geregi için Yazi Isleri
Birimi'ne tevdiine, O.B.K.V
Avukat Haklari Merkezi Önerileri;
Objektif Hukuk Danismanlik Ofisi VE
Vatan Hukuk Bürosu'nun Avukatlik
Kanunu md.35 ve 63'e aykiri hareket
ettiklerinin tespitinin bildirimi okundu.
2866
2867
2868
2869
Afyonkarahisar Baro
Baskanliginin 09.05.2014
tarihli 13506 gelen evrak
sayili, Avukatlik Yasasi
Taslagi hakkindaki görüs,
öneri ve elestirilerinin
bildirimine iliskin yazisi.
Av. Banu PERINCEK'in
30.04.2014 tarihli 12382
gelen evrak sayili, müvekkil
Aylin MUSLU ve annesi
AYSEL MUSLU hakkinda
açilan Izmir 21. Sulh Ceza
Mahkemesinin 2014/295
sayili dosyasina Baro ve
meslektaslarindan destek
talepli dilekçesi.
Av. Senih ÖZAY'in
30.04.2014 tarihli 12553
gelen evrak sayili, Misir ve
Kuzey Kore'deki idamlar
hakkinda Lahey Adalet
Divanina Yapilan Basvuru
Çerçevesinde, Toplumsal
Bilinç-Tepki, Evrensel
Normlar Hukuk ve Adaletin
Gelistirilmesine katki
çagrisini bildirir yazisi.
1-Objektif Hukuk Danismanlik Ofisi
hakkinda ivedilikle suç duyurusunda
bulunulmasina, dilekçesinin Avukat
Haklari Merkezinden sorumlu Av.
Hümeyra Ertosun Paldumlar
tarafindan hazirlanmasina, geregi için
ivedilikle Avukat Haklari Merkezine
gönderilmesine,
2-TBB Reklam Yönetmeligine aykirilik
nedeni ile Av. C. D., Av.H. D. ile Av. M.
S. hakkinda uyari yazisi yazilarak
gönderilmesine, geregi için Yazi Isleri
Birimine tevdiine, O.B.K.V
Afyonkarahisar Baro Baskanliginin
09.05.2014 tarihli 13506 gelen evrak
sayili, Avukatlik Yasasi Taslagi
hakkindaki görüs, öneri ve
elestirilerinin bildirimine iliskin yazisi
okundu, bilgi alindi.
Degerlendirilmek üzere Yasa
Komisyonuna gönderilmesine, ayrica
tüm Yönetim Kurulu Üyelerine mail
ortaminda gönderilmesine, O.B.K.V
Av. Banu PERINCEK'in 30.04.2014
tarihli 12382 gelen evrak sayili,
müvekkil Aylin MUSLU ve annesi AYSEL
MUSLU hakkinda açilan Izmir 21. Sulh
Ceza Mahkemesinin 2014/295 sayili
dosyasina Baro ve meslektaslarindan
destek talepli dilekçesi okundu.
Dosyanin incelenmek üzere Avukat
Haklari Merkezine gönderilmesine, bir
sonraki Yönetim Kurulu toplantisinda
degerlendirilmek üzere rapor
hazirlanmasina, geregi için Avukat
Haklari Merkezine tevdiine, O.B.K.V
Av. Senih ÖZAY'in 30.04.2014 tarihli
12553 gelen evrak sayili, Misir ve
Kuzey Kore'deki idamlar hakkinda
Lahey Adalet Divanina Yapilan Basvuru
Çerçevesinde, Toplumsal Bilinç-Tepki,
Evrensel Normlar Hukuk ve Adaletin
Gelistirilmesine katki çagrisini bildirir
yazisi okundu, bilgi alindi.
2870
2871
2872
Eskisehir Baro Baskanligi
tarafindan düzenlenen
III.Hayvan Haklari
Kurultayina katilacak
meslektaslarimizin ad,
soyad, iletisim ve
konaklama bilgilerinin
09.05.2014 tarihine kadar
bildirilmesine iliskin yazisi.
Eskisehir Baro Baskanligi tarafindan
düzenlenen III.Hayvan Haklari
Kurultayina katilacak
meslektaslarimizin ad, soyad, iletisim
ve konaklama bilgilerinin 09.05.2014
tarihine kadar bildirilmesine iliskin
yazisi okundu.
Izmir Barosu Hayvan Haklari
Komisyonu üyesi Av. Canan ARICI'nin
katilmasina, rezervasyon ve bildirime
iliskin islemlerin Yönetim Kurulu
sekreteryasinca yerine getirilmlesine,
O.B.K.V
Av. M. A. Ö.'nin 30.04.2014 tarih ve
490/6446 giden evrak sayili yazi ile
Avukatlik Kanunu 71/2 maddesi
geregince yazili ve sözlü olarak
beyanlarini sunmak üzere 13.05.2014
tarihli Yönetim Kurulu toplantisina
Av. M. A. Ö.'nin 30.04.2014 davet edilmesi hususu degerlendirildi.
tarih ve 490/6446 giden
evrak sayili yazi ile Avukatlik
Kanunu 71/2 maddesi
Av. M. A. Ö.'nin mazeret bildirdigi ve
geregince yazili ve sözlü
20.05.2014 günlü Yönetim Kurulu
olarak beyanlarini sunmak toplantisina katilabileceginin bildirdigi
üzere 13.05.2014 tarihli
anlasilmakla, mazeretin kabulü ile bir
Yönetim Kurulu toplantisina sonraki Yönetim Kurulu toplantisinda
davet edilmesi
sözlü beyanlarinin alinmasina, O.B.K.V
Türkiye Is Kurumu Genel Müdürlügü
Izmir Çalisma ve Is Kurumu Il
Türkiye Is Kurumu Genel
Müdürlügü Konak Hizmet Merkezi'nin
Müdürlügü Izmir Çalisma ve
06.05.2014 tarih 12801 gelen evrak
Is Kurumu Il Müdürlügü
sayili, aylik isgücü çizelgesi hakkindaki
Konak Hizmet Merkezi'nin
yazisi okundu.
06.05.2014 tarih 12801
gelen evrak sayili, aylik
isgücü çizelgesi hakkindaki Baskanlik Divaninda ele alinmasina,
yazisi.
O.B.K.V
Bergama Baro Temsilcisi Av.Mehmet
Nuri TOKER'in 13.05.2014 tarihli
13628 gelen evrak sayili, Bergama Icra
Müdürlügü nezdinde avukatlarin
çalisma ortaminin iyilestirilmesi amaci
Bergama Baro Temsilcisi
Av.Mehmet Nuri TOKER'in ile yapilan isler karsiligi 1700TL'nin
Baro tarafindan karsilanmasi
13.05.2014 tarihli 13628
gelen evrak sayili, Bergama konusunun degerlendirilmesi talebi
degerlendirildi.
Icra Müdürlügü nezdinde
avukatlarin çalisma
2875
avukatlarin çalisma
ortaminin iyilestirilmesi
amaci ile yapilan isler
karsiligi 1700TL'nin Baro
tarafindan karsilanmasi
konusunun
degerlendirilmesi talebi.
Samsun Baro Baskanliginin
13.05.2014 tarihli 13626
gelen evrak sayili,
Danistayin 146. Kurulus
Yildönümü kutlamalarinda
yasanan olaylarla ilgili basin
açiklamasinin bildirimine
iliskin yazisi.
2876
Eskisehir Baro Baskanliginin
13.05.2014 tarihli 13627
gelen evrak sayili,
Danistayin 146. Kurulus
Yildönümü kutlamalarinda
yasanan olaylarla ilgili
açiklamalarinin bildirimine
iliskin yazisi.
2874
2877
2878
2879
Icra daireleri ve mahkeme salonlarinda
gerekli tadilat, onarim ve mefrusata
iliskin sarfin baromuz bütçesinden
karsilanma olasiligi bulunmadigindan
talebin reddine, O.B.K.V
Samsun Baro Baskanliginin 13.05.2014
tarihli 13626 gelen evrak sayili,
Danistayin 146. Kurulus Yildönümü
kutlamalarinda yasanan olaylarla ilgili
basin açiklamasinin bildirimine iliskin
yazisi okundu, bilgi alindi.
Eskisehir Baro Baskanliginin
13.05.2014 tarihli 13627 gelen evrak
sayili, Danistayin 146. Kurulus
Yildönümü kutlamalarinda yasanan
olaylarla ilgili açiklamalarinin
bildirimine iliskin yazisi okundu, bilgi
alindi.
Ankara 12.Idare Mahkemesinin
13.05.2014 tarihli 13631 gelen evrak
sayili, 2014/720 E. nolu husumet
Ankara 12.Idare
Mahkemesinin 13.05.2014 düzeltme kararinin bildirimi okundu,
bilgi alindi.
tarihli 13631 gelen evrak
sayili, 2014/720 E. nolu
husumet düzeltme kararinin Dosyasina konulmak üzere Hukuk Isleri
bildirimi.
Birimine tevdiine, O.B.K.V
Danistay 14. Dairenin 13.05.2014
tarihli 2013/73 E. 2014/2832 K. sayili
ve 27.02.2014 tarihli temyiz isteminin
Danistay 14. Dairenin
13.05.2014 tarihli 2013/73 reddi ile mahkeme kararinin
onanmasina iliskin kararinin bildirimi
E. 2014/2832 K. sayili ve
okundu, bilgi alindi.
27.02.2014 tarihli temyiz
isteminin reddi ile mahkeme
kararinin onanmasina iliskin Geregi için Hukuk Isleri Birimine
kararinin bildirimi.
tevdiine, O.B.K.V
Av. Aytül ARIKAN'in 09.05.2014 tarihli
13419 gelen evrak sayili, mesleki
sorunlarina iliskin dilekçesi okundu.
Dilekçe içerigi yer alan basvuru
konularinda Baromuza iliskin gerekli
basvurularin yapildigi, Baromuz yetkisi
Av. Aytül ARIKAN'in
disinda kalan tüm sorunlarin
09.05.2014 tarihli 13419
Baskanligimizca Adalet Komisyonu
gelen evrak sayili, mesleki Baskanligina iletilmesi ve gerekli
sorunlarina iliskin dilekçesi. görüsmelerin yapilmasina, O.B.K.V
2880
Türkiye Barolar Birligi
Baskanliginin 13.05.2014
tarihli 13702 gelen evrak
sayili, 2014/45 duyuru nolu
"Avukatlik Kanunu Taslagi"
hakkinda 04.05.2014 günlü
toplanti da alinan görüsün
bildirimini içerir yazisi.
Türkiye Barolar Birligi Baskanliginin
13.05.2014 tarihli 13702 gelen evrak
sayili, 2014/45 duyuru nolu "Avukatlik
Kanunu Taslagi" hakkinda 04.05.2014
günlü toplanti da alinan görüsün
bildirimini içerir yazisi okundu, bilgi
alindi.
Degerlendirilmek üzere Yasa
Komisyonuna gönderilmesine, tüm
Yönetim Kurulu üyelerine mail
ortaminda gönderilmesine, O.B.K.V
Izmir Cumhuriyet Bassavciligi'nin
24.04.2014 tarihli B.Tet.2013/259
sayili, yazi ekinde gönderilen Adalet
Bakanligi Ceza Isleri Genel
Müdürlügü'nün Av.N. A. ve Av.F. P.
hakkinda 1136 sayili avukatlik kanunun
59/1 maddesi uyarinca kovusturma
yapilmasinin gerekli olmadiginin
bildirimine iliskin yazisi okundu.
2923
Izmir Cumhuriyet
Bassavciligi'nin 24.04.2014
tarihli B.Tet.2013/259
sayili, yazi ekinde
gönderilen Adalet Bakanligi
Ceza Isleri Genel
Müdürlügü'nün Av.N. A. ve
Av.F. P. hakkinda 1136 sayili
avukatlik kanunun 59/1
maddesi uyarinca
kovusturma yapilmasinin
gerekli olmadiginin
bildirimine iliskin yazisi.
Adalet Bakanligi Ceza Isleri Genel
Müdürlügünün 04.03.2014 tarihli
yazisinda "sikayet edilen avukatin
bahse konu parayi 1136 sayili Avukatlik
Kanununun 166. maddesinde
düzenlenen yasal hapis hakkini
kullanarak vekalet ücreti alacagina
karsilik uhdesinde tuttugu gibi,
savunmasinin aksine kovusturma izni
verilmesini gerektirir nitelikle ve
agirlikta delil bulunmadigi, Esasen,
vekalet ücretinden kaynaklanan
anlasmazligin hukuki nitelikte oldugu
merciince çözümlenmesi mümkün iken
sikayete konu edildigi, bu sebeple,
eylemin muahezeyi gerektirmedigi"
gerekçesiyle Avukatlik Kanununun 59.
maddesi uyarinca kovusturma izni
verilmedigi anlasilmakla Ceza Isleri
Genel Müdürlügünün gerekçeleri
Yönetim Kurulu tarafindan da uygun
bulunmakla islem yapilmasina yer
olmadigina, geregi için Yönetim Kurulu
Disiplin Isleri Birimine tevdiine, O.B.K.V
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
4
File Size
263 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content