close

Enter

Log in using OpenID

bakınız - Sosyal Bilimler Enstitüsü

embedDownload
İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI LİSANSÜSTÜ
PROGRAMLARINA ÖĞRENCİ ALIMI, KONTENJAN VE BAŞVURU KOŞULLARI
Tezli Yüksek Lisans
Anabilim / Anasanat Dalı
T.C. Alan Yab. Yatay T.C.
Uyr. Dışı Uyr. Geçiş Uyr.
İç Denetim ve Bağımsız Denetim
Tezsiz Yüksek Lisans
Sağlık Kuruluşları
Tezli Yüksek Lisans
Yöneticiliği
Tezli
Yüksek
Lisans İçin
ALES
Yatay
Türü
Geçiş
Tezsiz Yüksek
Lisans
Yab.
Uyr.
15
3
EA
Program Özel Şartları
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme Fakültesi, İktisat
Fakültesi, Siyasal Bilimler Fakültesi, Hukuk Fakültesi mezunu
olmak.
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi,
İşletme Fakültesi, Hukuk Fakültesi, Tıp Fakültesi, Hemşirelik
Fakültesi mezunu olmak, Sağlık Lisansiyeri olmak.
Sağlık Kuruluşları Yöneticiliği
Tezsiz Yüksek Lisans
20
4 yıllık Lisans / Yüksekokul mezunu olmak.
Vergi Hukuku ve Vergi Hukuku
Uygulamaları
Tezsiz Yüksek
Lisans
20
Üniversitelerin 4 yıllık eğitim veren Maliye, İktisat, İşletme,
Hukuk bölümlerinden mezun olmak.
Temel İslam
Yüksek Lisans
Bilimleri
Tezli
15
5
2
3
SÖZ
Alan İçi: İlahiyat Fakültesi, İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak
Bilgisi Bölümü mezunu olmak.
Alan Dışı: Üniversitelerin, Felsefe, Sosyoloji, Psikoloji ve
Antropoloji Bölümlerinden; Eğitim Fakültesi, İşletme Fakültesi,
İktisat ve Kamu Yönetimi Bölümlerinden mezun olmak.
BAŞVURU TARİHLERİ
Tezli ve Tezsiz Yüksek lisans programlarına adaylık için başvurular 04.09.2014 – 12.09.2014 tarihleri arasında ÜBYS üzerinden yapılacaktır. Başvuru için gerekli belgeler bu tarihler
arasında aşağıdaki adrese şahsen teslim edilecektir. Posta ile başvuru kabul edilecektir (12.09.2014 tarihinde mesai bitimine kadar elimizde olması şartıyla). Yabancı Uyruklu öğrenciler için
başvuru ise Başvuru koşullarında açıklandığı şekli ile yapılacaktır.
ADRES
İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi
Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü
2.Ana Jet Üssü Yolu
Balatçık Mahallesi
Havaalanı Şosesi Caddesi
(Eski TTA İzmir Müdürlüğü)
35620 Çiğli/İZMİR
Adaylar başvuru için Sosyal Bilimler Enstitüsü http://sosyalbilimler.ikc.edu.tr ve 0 232 329 35 35 - 2118 numaralı telefondan bilgi alabilirler.
TEZLİ YÜKSEK LİSANS BAŞVURU KOŞULLARI


Başvurduğu programın puan türünde Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı’ndan (ALES) veya eşdeğer sayılan sınavlardan en az 55 veya eşdeğeri
puan almış olmak,
YDS veya yerine kabul edilen eşdeğeri sınavlardan birine ait sonuç belgesi (varsa)
TEZLİ YÜKSEK LİSANS İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR


Başvuru Formu.
Geçerli ALES sonuç belgesi veya YÖK tarafından ALES yerine kabul edildiği ilan edilen eşdeğer sınav sonuç belgesi.








Lisans diplomasının aslı veya onaylı örneği (yurtdışı mezunları için denklik belgesinin YÖK onaylı olması).
Lisans düzeyinde aldıkları dersleri gösteren başarı notları çizelgesi (transkript) aslı veya onaylı örneği.
YDS veya ÜAK tarafından YDS yerine kabul edildiği ilan edilen sınavlardan herhangi birine ait sonuç belgesi.
2 adet fotoğraf
2 adet nüfus cüzdan fotokopisi
Özgeçmiş
Adli Sicil Kaydına ilişkin beyan (kesin kayıtta)
Askerlik durum beyanı (kesin kayıtta)
NOT:


Belgelerin asılları Enstitümüzde aslı gibidir yapılmaktadır. Sınav sonuç belgeleri ÖSYM’nin belirlediği süre kadar geçerlidir.
YDS veya eşdeğeri sınavlardan birine ait sonuç belgesi ibraz etmeyenlerin Yabancı Dil Puanı değerlendirme esnasında 0 (sıfır) olarak kabul edilir.
TEZSİZ YÜKSEK LİSANS BAŞVURU KOŞULLARI
 Başvurduğu programın “Program Özel Şartları” kısmında belirtilen programlardan mezun olmak.
TEZSİZ YÜKSEK LİSANS İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR
 Başvuru Formu.
 Lisans diplomasının aslı veya onaylı örneği (yurtdışı mezunları için denklik belgesinin YÖK onaylı olması).
 Lisans düzeyinde aldıkları dersleri gösteren başarı notları çizelgesi (transkript) aslı veya onaylı örneği.
 2 adet fotoğraf
 2 adet nüfus cüzdan fotokopisi
 Özgeçmiş
 Adli Sicil Kaydına ilişkin beyan (kesin kayıtta)
 Askerlik Durum Beyanı (kesin kayıtta)
 Banka Dekontu (kesin kayıtta)
TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAM ÜCRETLERİ
SIRA
1
2
3
PROGRAM
Sağlık kuruluşları Yöneticiliği
Vergi Hukuku ve Vergi Hukuku Uygulamaları
İç Denetim ve Bağımsız Denetim
NOT: Belgelerin asılları Enstitümüzde aslı gibidir yapılmaktadır.
DÖNEMLİK ÜCRET
2000 TL
2000 TL (2 Dönemde alınır)
2000 TL
TOPLAM ÜCRET
6000 TL
4000 TL
6000 TL
TEZLİ YÜKSEK LİSANS YABANCI UYRUKLU ADAY BAŞVURU KOŞULLARI
 Yurtiçinde bir eğitim kurumundan ya da YÖK tarafından denkliği kabul edilen yurtdışı fakülte veya yüksekokullardan alınmış bir lisans diplomasına
sahip olmak.


Yabancı uyruklu adaylar belgelerini Türkçe tercümeleriyle birlikte ibraz etmeleri gerekmektedir.
Kayıtlanmaya hak kazanan öğrenciler İKÇÜ TÖMER tarafında Türkçe yeterlilik sınavına alınacaklardır. Sınavda başarılı olamayanlara 1 yıl süreyle İKÇÜ TÖMER
tarafından Türkçe eğitimi verilecektir.
TEZLİ YÜKSEK LİSANS YABANCI UYRUKLU ADAY İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR

Eksiksiz doldurulmuş fotoğraflı başvuru formu. Başvurular geçerli süresi içinde İnternet üzerinden, posta ile veya şahsen başvurmak yoluyla yapılabilecektir.

Lisans diplomasının aslı ve onaylı Türkçe tercümesi.

Mezun olduğu kurumdan alınmış olan dersleri ve notları gösteren transkriptin aslı ve onaylı Türkçe tercümesi.

Pasaport fotokopisi ve onaylı Türkçe tercümesi.

Vesikalık fotoğraf (2 adet).

Fotoğraflı özgeçmiş.

Öğrenci vizesi (Kazananlar için Kesin Kayıtta). Öğrenci vizesi adayın oturduğu yere en yakın Türk Konsolosluğu ya da Büyükelçiliği’nden temin edilebilir.
Turist vizesiyle öğrenci kabul edilmemektedir.

Banka Dekontu (Kazananlar için Kesin Kayıtta).
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ BAŞVURU, SINAV YERİ VE TARİHLERİ
Öğrenci adaylarının giriş (Mülakat) sınavları aşağıda belirtilen gün ve saatlerde İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Çiğli Yerleşkesindeki ilgili anabilim dallarının bulunduğu
Fakültelerde yapılacaktır.
Başvuru Tarihleri
4 – 12 EYLÜL 2014
Tezli Yüksek Lisans Mülakat
15 EYLÜL 2014
Tezli ve Tezsiz Yüksek Lisans Programlarını Kazananlarının İlanı
16 EYLÜL 2014
Kesin kayıt
17-18 EYLÜL 2014
Yedek Kayıt
19 EYLÜL 2014
Ders Kayıt
22-29 Eylül 2014
Ders Başlangıcı
Yabancı Adayların Türkçe Yeterlik Sınavları
08 Ekim 2014
22 EYLÜL 2014
SINAVIN DEĞERLENDİRİLMESİ
 Tezli Yüksek Lisans Programı'na yerleştirme ALES veya eşdeğer sınav puanının % 50’si, lisans mezuniyet not ortalamasının % 15’i, yabancı dil puanının % 15’i ve
mülakatın % 20’sinden oluşan başarı puanlarına göre jüri tarafından yapılmaktadır.
 Tezsiz Yüksek Lisans Programı'na yerleştirme lisans mezuniyet not ortalaması esas alınarak oluşturulan başarı sıralamasına göre jüri tarafından yapılmaktadır.
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
4
File Size
505 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content