close

Enter

Log in using OpenID

2014 – 2015 DÖRDÜNCÜ YIL Öğretim ve Sınav Programı www.itf

embedDownload
T. C.
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
İstanbul Tıp Fakültesi
2014 – 2015
DÖRDÜNCÜ YIL
Öğretim
ve
Sınav Programı
www.itf.istanbul.edu.tr
1
2
İÇİNDEKİLER
SAYFA
DÖRDÜNCÜ YIL EĞİTİMİ SORUMLU ÖĞRETİM ÜYELERİ
ÖNSÖZ
DEKANLIK
ÖNSÖZ
Prof.Dr. GÜNGÖR ERTEM
ÖNSÖZ
SINIF PROGRAM SORUMLUSU
GENEL BİLGİ VE AÇIKLAMALAR
GRUP A
11-83
GRUP A1-A2
GRUP A1
GRUP A1
GRUP A1
GRUP A1
GRUP A1
GRUP A1
GRUP A2
GRUP A2
GRUP A2
GRUP A2
GRUP A2
GRUP A2
İÇ HASTALIKLARI, KARDİYOLOJİ, FARMAKOLOJİ
ÇOCUK SAĞLIĞI ve HASTALIKLARI, R.ONKOLOJİSİ
TIBBİ GENETİK
KADIN HASTALIKLARI ve DOĞUM
GENEL CERRAHİ, RADİODİAGNOSTİK, BİYOİSTATİSTİK
HALK SAĞLIĞI
ORTOPEDİ ve TRAVMATOLOJİ
KADIN HASTALIKLARI ve DOĞUM
ÇOCUK SAĞLIĞI ve HASTALIKLARI, R.ONKOLOJİSİ
TIBBİ GENETİK
HALK SAĞLIĞI, KLİNİK BİYOİSTATİSTİK
ORTOPEDİ ve TRAVMATOLOJİ
GENEL CERRAHİ, RADİODİAGNOSTİK
GRUP B
GRUP B1
GRUP B1
GRUP B1
GRUP B1-B2
GRUP B1
GRUP B1
GRUP B1
GRUP B2
GRUP B2
GRUP B2
GRUP B2
GRUP B2
GRUP B2
GENEL CERRAHİ, RADİODİAGNOSTİK, BİYOİSTATİSTİK
HALK SAĞLIĞI
ORTOPEDİ ve TRAVMATOLOJİ
İÇ HASTALIKLARI, KARDİYOLOJİ, FARMAKOLOJİ
ÇOCUK SAĞLIĞI ve HASTALIKLARI, R.ONKOLOJİSİ
TIBBİ GENETİK
KADIN HASTALIKLARI ve DOĞUM
HALK SAĞLIĞI, KLİNİK BİYOİSTATİSTİK
ORTOPEDİ ve TRAVMATOLOJİ
GENEL CERRAHİ, RADİODİAGNOSTİK
KADIN HASTALIKLARI ve DOĞUM
ÇOCUK SAĞLIĞI ve HASTALIKLARI, R.ONKOLOJİSİ
TIBBİ GENETİK
GRUP C
GRUP C1
GRUP C1
GRUP C1
GRUP C1
GRUP C1
GRUP C1
GRUP C1-C2
GRUP C2
GRUP C2
GRUP C2
GRUP C2
GRUP C2
GRUP C2
5
6
7
8-10
11-25
26-31
32
33-39
40-45
46-49
50-54
55-61
62-67
68
69-72
73-76
77-83
84-157
85-90
91-94
95-98
99-112
113-118
119
120-127
128-131
132-135
136-142
143-149
150-155
156-157
158-229
ÇOCUK SAĞLIĞI ve HASTALIKLARI, R.ONKOLOJİSİ
TIBBİ GENETİK
KADIN HASTALIKLARI ve DOĞUM
GENEL CERRAHİ, RADİODİAGNOSTİK, BİYOİSTATİSTİK
HALK SAĞLIĞI
ORTOPEDİ ve TRAVMATOLOJİ
İÇ HASTALIKLARI, KARDİYOLOJİ, FARMAKOLOJİ
KADIN HASTALIKLARI ve DOĞUM
ÇOCUK SAĞLIĞI ve HASTALIKLARI, R.ONKOLOJİSİ
TIBBİ GENETİK
HALK SAĞLIĞI, KLİNİK BİYOİSTATİSTİK
ORTOPEDİ ve TRAVMATOLOJİ
GENEL CERRAHİ, RADİODİAGNOSTİK
KREDİ ÇİZELGESİ
3
159-165
166
167-172
173-178
179-182
183-186
187-200
201-207
208-213
214
215-218
219-222
223-229
230
DÖRDÜNCÜ YIL DERS PROGRAMINDAN SORUMLU ÖĞRETİM ÜYELERİ
Dördüncü Yıl Sınıf Program Sorumlusu
Prof. Dr. M. Taner GÖREN
Biyoistatistik Anabilim Dalı
Prof. Dr. Ahmet DİRİCAN
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı
Doç.Dr.Serap KARAMAN
Farmakoloji Anabilim Dalı
Prof. Dr. Ayşe Pınar YAMANTÜRK ÇELİK
Genel Cerrahi Anabilim Dalı
Prof. Dr. Yasemin GİLES
Halk Sağlığı Anabilim Dalı
Prof. Dr. Ayşe Emel ÖNAL
Prof. Dr.Halim İŞSEVER
İç Hastalıkları Anabilim Dalı
Prof. Dr. Kubilay KARŞIDAĞ
Prof. Dr. Alaattin YILDIZ
Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı
Doç. Dr. Samet TOPUZ
Kardiyoloji Anabilim Dalı
Prof. Dr. Fehmi MERCANOĞLU
Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı
Doç. Dr. Ata Can ATALAR
Radioagnostik Anabilim Dalı
Doç. Dr. Menduh DURSUN
Doç. Dr. Artur SALMASLIOĞLU
Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalı
Prof. Dr. Musa ALTUN
Tıbbi Genetik Anabilim Dalı
Prof. Dr. Hülya KAYSERİLİ
4
Sevgili Öğrencilerimiz,
2014-2015 Öğretim yılına hoş geldiniz. Hekim olma yönündeki istek ve iradeniz, sizleri merkezinde insan
sağlığı olan bir kültüre açıyor. Dünya Sağlık Örgütü, sağlığı, biyo-psiko-sosyal bütünsellik içinde “iyilik
hali” olarak tanımlar. Tıp bilimi ve sanatını şekillendiren, bu iyilik halini sağlama ve koruma çabasıdır.
Modern zamanlarda doğa bilimlerinin görkemli kazanımları ve teknolojik birikim, zorunlu olarak tıp
içinde bir ayrışma ve aşırı uzmanlaşmayı getirdi. Ancak her varlık, hele ki insan, parçalarının
toplamından fazladır; bütünsel yaklaşımı talep ve hak eder. Ayrıntıların büyüleyici zenginliği gözünüzü
kamaştırmasın; insanın ve yaşamın bütünselliğini hep anımsayınız.
İdeal eğitim, tüm tarafların etkinliğini ve etkileşimini gerektirir. Öğrenme karşılıklı olduğunda anlamlıdır.
Mevcut klasik eğitim sistemi, her ne kadar öğretenden öğrenene doğru tek yönlü bilgi ve deneyim akışına
işaret ediyorsa da, bilmelisiniz ki, sizlere eğitimin aktif elemanları olarak ihtiyacımız var. Bilgi alanımız
çok derin ve çok geniş. Anlamak ve kavramak için merak etmek ve sormak, analitik ve sentetik
düşünmenin başlangıcıdır ki bu iyi hekimliğin ön koşuludur. Merak edilmek de, bu dünyayı/yaşamı
paylaştığımız her varlığın, hele ki “iyilik halini” sizlere emanet eden insanın talebidir/hakkıdır. Merak
ediniz; sorunuz/sorgulayınız. Size sorulan sorulara vereceğiniz yanıtlar ders notlarınızı belirleyebilir;
ancak çok daha önemli olan hekimlik kaliteniz, sizin soracaklarınızla şekillenecektir. Kariyerinizde size,
sorularınızın takip izleri eşlik eder.
Sevgili meslektaşlarımız,
Eğitim, öğrencisinden hocasına birliktelikle anlamlanır. Ülkemiz tıbbının köklerinin yattığı bu “ilk”
kurumda, İstanbul Tıp Fakültesi’nde,
birlikte öğreniyor ve birlikte çalışıyor olmaktan mutluluk
duyuyoruz. Sağlıklı ve başarılı bir eğitim yılı dileği ile.
Prof.Dr. Mehmet Bilgin SAYDAM
DEKAN
Prof.Dr. Feyza DARENDELİLER
Dekan Yardımcısı
5
“Merhum Prof. Dr. Güngör ERTEM’in anısına”
Sevgili Öğrenciler,
Daha iyi bir tıp eğitimi sağlamak ve daha başarılı hekim yetiştirmek amacı ile yürütülen çalışmaların en önemli
esin kaynağının siz öğrenciler olduğunuza inanıyoruz. Bunun için eğitimle ilgili düşüncelerinizi, gördüğünüz
aksaklıkları, değişiklik ihtiyaçlarını lütfen bize bildiriniz.
Size her yıl Program Kitaplarınızın sunuş yazılarında iyi bir hekim olarak yetişmek için dikkat etmeniz
gerektiğini düşündüğüm bazı noktaları belirtirim. Bunları bu yıl da söylemekten kendimi alamıyorum. Her
biriniz, kendi isteğiniz ve seçiminizle hekim olmaya karar vermiş ve İstanbul Tıp Fakültesi’ne girme hakkını
kazanmış seçkin öğrencilersiniz. Yeryüzünün her yerindeki meslektaşlarıyla boy ölçüşebilecek hekimler
olarak yetişebileceğinize, yetişmekte olduğunuza inanıyorum:

Hekim olmak demek ancak “iyi hekim” olmak demektir. Üniversiteye girerken yüzbinlerce
aday içinde en başarılı olmuş %1 diliminin öğrencilerisiniz. Demek ki geçen yıllarda çok başarılı
olabildiğinizi defalarca kanıtlamışsınız. Onun için “ancak geçer” notlara, 48’i 50’ye ulaştırmaya
razı olmayınız. “Orta”yı yeterli saymayınız. “İyi”yi, “Pekiyi”yi amaçlayıp ona göre
hazırlanınız. Bu, sadece “not”un önemli olmasından değildir. Sizin “iyi hekim” olmanız için
izlemeniz gereken yoldur. “Orta derecede bir hekim” olmaya razı olmakla kendinize ve
yeteneklerinize haksızlık etmiş olacağınızı unutmayınız. Bunları hatırlayarak kendinize güvenmeli,
çok çalışmalısınız. Bütün çabalara rağmen tıp eğitiminin aksayan tarafları, kusurları, eksiklikleri
olabilir, vardır. Ama gene de bu Fakülte’den her yıl 18-20 öğrenci kazanılması güç yabancı kurum
sınavlarına girerler ve bunların bir bölümü bu sınavlarda başarılı olur. Bu zor sınavlardaki başarı
oranı başka ülkelerde de çok daha yüksek değildir. Kendi çabalarınızın birçok eğitim
kusurlarını aşacağını hatırdan çıkarmayınız.

Derslerinize ve Uygulamalı Çalışmalara eksiksiz devam ediniz. Yönetmelikte “kabul edilebilir”
sayılmış olan sürelerin üzerindeki devamsızlık, eğitim döneminizin kaybına ve sınava
girememenize yol açabilecektir. Derslerde ve Uygulamalı Çalışmalarda hazır bulunmak ve bu
çalışmalara aktif bir biçimde katılmak, iyi yetişmenizin en önemli koşullarından biridir.
Uzaktan ve sadece kitap okumakla öğrenilebilen meslekler bulunabilir. Fakat bu yöntemle hekim
olunamayacağını siz de çok iyi bilirsiniz.

Okuyunuz. Ders notları ile, hele başkalarının tuttuğu ders notları ile yetinmeyiniz. Şimdi artık
iyice genişlemiş olan Türk Tıp Kitaplığında hemen her konuda yeteri kadar kaynak bulacaksınız.
Gerek Türkçe, gerek yabancı dillerde mümkün olduğu kadar geniş kaynaklardan okuyunuz.
Farklılıklara dikkat ediniz. Okudukça daha çok öğrenmekle kalmayacak, yavaş yavaş şüpheci ve
eleştirici bir bakış açısı kazanacaksınız, düşüncenizin genişlediğini, bilginizin sağlamlaştığını
göreceksiniz.

Eğitiminizle ve hatta gerektiğinde kişisel sorunlarınızla ilgili olarak kendinize en yakın bulduğunuz
hocalarınıza açılınız…………………………………………….
Size bu öğrenim yılınızda da başarılar diliyorum.
Prof. Dr. Güngör ERTEM
Dahili Tıp Bilimleri Bölümü Kurucu Başkanı
6
Sevgili Öğrenciler,
İstanbul Tıp Fakültesi, Türkiye’nin en eski ve köklü tıp fakültesidir. Sizler, böyle bir fakültenin
öğrencisi olmakla önemli bir ayrıcalık elde etmiş durumdasınız. Bu durum size önemli bir sorumluluk da
yüklemektedir: İyi hekim olma sorumluluğu. Günümüzde tüm Dünya’da olduğu gibi Türkiye’de de sağlık
sisteminde köklü değişiklikler yapılmaktadır. Ne yazık ki bu değişiklikler sağlık alanının giderek
ticarileşmesine neden olmaktadır. Bu durum tıp eğitimini de önemli ölçüde etkilemekte ve iyi hekimlik
değerleri giderek yok olmaktadır. Bu nedenle sizin iyi hekim olma konusundaki sorumluluğunuz bir kat
daha artmaktadır. İyi hekim olmanın koşullarından biri yeterli bilgiye sahip olmaktır. Diğer bir önemli
koşul ise, hekimlik uygulamaları için yeterli beceri kazanmış olmaktır; bunu ancak çok pratik yaparak
kazanabilirsiniz. Yeterli bilgi ve beceriye sahip olmak iyi hekimlik için yetmez. İyi hekim olmanın en
önemli koşulu ise, hasta ile doğru iletişim kurabilme becerisini kazanmış olmaktır. Bunu kazanmak için
en iyi yerde bulunduğunuzdan kuşkunuz olmasın.
Günümüzde bilgisayar teknolojisine dayalı ileri tanı yöntemleri kullanım alanına girmiştir. Bu
durum, hekimi hasta ile daha az konuşmaya, fizik muayeneyi yetersiz yapmaya itmektedir. Oysa iyi bir
anamnez ve fizik muayene ile hastalıkların yüzde sekseninde tanı konulabilmektedir. Üstelik hasta ile en
iyi iletişim, onunla konuşarak ve onu ayrıntılı bir şekilde muayene ederek kurulur. Hekimlik kitaptan
okuyarak öğrenilmez; hekimlik hasta görerek, muayene ederek öğrenilir. Başka bir ifadeyle, iyi hekim
olmanın yolu çok hasta görmekten geçmektedir. İşte bu konuda sizler çok şanslısınız. Eğer isterseniz, bu
fakültede altı yılın sonunda, toplumda sık görülen hastalıklardan çok sayıda örnek görebileceğiniz gibi,
seyrek görülen hastalıklardan da en az bir örnek görme fırsatını elde edebilirsiniz.
Günümüzde tıp eğitiminde, “klasik eğitim”, “bütünleşmiş (entegre) eğitim” ve “probleme dayalı
eğitim” gibi eğitim sistemleri uygulanmaktadır. Ancak, sistem ne olursa olsun, iyi hekim olmanın yolu
çok çalışmak ve çok pratik yapmaktan geçmektedir. Dördüncü yılda hastalıklara ait bilgileriniz iyice
artacaktır. Dördüncü ve beşinci yıllar, pratik uygulamalarda bilgilerinizi kullanma fırsatı bulacağınız staj
dönemleridir. Diğer birçok alanda olduğu gibi tıp alanında da bilgiler hızla artmaktadır. Bu nedenle
kendinizi hep eksik hissedeceksiniz; bu his hekimin kendini sürekli yenilemesi, bilgilerini güncellemesi
için gereklidir.
Sevgili öğrenciler, Dördüncü Yıl Sınıf Program Sorumlusu olarak, her türlü sorununuz için kapımın
size her zaman açık olduğunu söylemek istiyorum. Hepinize 2014-2015 Öğretim Dönemi’nde başarılar
diliyorum. Ders programının hazırlanmasında büyük emeği bulunan dördüncü sınıftan sorumlu Öğrenci
Bürosu çalışanı İbrahim Kaya’ya çok teşekkür ediyorum.
Prof. Dr. M. Taner GÖREN
Dördüncü Yıl Sınıf Program Sorumlusu
7
DÖRDÜNCÜ YIL ÖĞRETİM VE SINAV PROGRAMI HAKKINDA ÖNEMLİ BİLGİLER
I. İTF Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde 4. yıl ile ilgili maddeler
Öğrenim süresi ve dönemler
MADDE 19 – (1) Öğrenim altı yılda ve aşağıda belirtilen üç dönemde gerçekleştirilir:
a) Temel tıp bilimleri dönemi: Birinci ve ikinci sınıflar (birinci, ikinci, üçüncü ve dördüncü yarıyıllar),
b) Klinik bilimler dönemi: Üçüncü, dördüncü ve beşinci sınıflar,
c) İntörnlük dönemi: Altıncı sınıf.
(2) Öğrenci, ortak zorunlu dersler de dahil olmak üzere, bir dönemin tüm derslerini başarmadıkça bir
sonraki döneme geçemez. Ancak, dönem içinde olmak koşuluyla, derslere devam yükümlülüğünü yerine
getirmiş ve AGNO’su en az iki (2.00) olan tek dersten başarısız öğrencilere, bir üst yıla kayıt ve devam
hakkı verilir. Bu durumda olan öğrenci, devam şartı aranmadan takip eden eğitim yılında veya ilk
dönüşüm süresinde başarısız olduğu dersin ara (vize) ve bitirme sınavlarına girer. Tekrar başarısız olduğu
takdirde bu dersin sınavından başarılı olana kadar derse devamı zorunludur. Öğrenci, ön koşullu dersin
sınavından geçer not almadıkça bir üst sınıftaki ilgili dersin sınavına giremez.
(4) Dönüşümlü olarak dördüncü ve beşinci yıllarda okutulan derslerin bitirme sınavları o derse ayrılan
sürenin sonunda yapılır. Öğrenci devamsız olduğu dersi bir sonraki yılın ilk öğrenci grupları ile tekrarlar
ve sınavına girer. Öğrenci tekrarlamak zorunda olduğu tüm derslerinden başarılı olduğu takdirde yeni
ders yılının başlamasını beklemeden öğrenim programının elverdiği bir zamanda beşinci veya altıncı yıl
öğrenimine katılabilir.
Madde-22 (5) Dördüncü ve beşinci sınıflarda öğrenim farklı kliniklerde dönüşümlü olarak yapılır. Bu
dönemlerin sonunda öğrencilerin hastaya temel yaklaşım, tanı ve tedavi yöntemlerini öğrenmeleri, sağlığı
korumayı ve geliştirmeyi amaçlayan beceri ve tutum kazanmaları amaçlanır.
II. İstanbul Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde derslere
durumunu düzenleyen madde
devam
Madde 19 - (1) Öğrenci ilk kez aldığı veya devamsızlığı nedeniyle tekrarlayacağı teorik derslerin en az %
70’ine ve varsa teorik ders dışındaki her türlü uygulama çalışmasının en az % 80’ine devam etmek
zorundadır.
III. A, B ve C gruplarında İç Hastalıkları rotasyonunda sabah 08.00-08.30 saatleri arasında, Cihat
Abaoğlu amfisinde yapılmakta olan Acil Vaka Toplantılarına devam zorunluluğu yoktur. Ancak, seçilmiş
acil vakaların öğretim üyeleri eşliğinde tartışıldığı bu toplantılarda çok yararlı bilgilerin kazanılması
mümkündür. Bu nedenle 4. yıl öğrencilerinin bu toplantılara katılmaları önemle önerilmektedir.
8
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ
MEZUNİYET ÖNCESİ ÖĞRENİMDE
SINAVLARIN UYGULANMASI İLE İLGİLİ KURALLAR
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
Sınavlarda kopya yapan, kopya girişiminde bulunan veya kopyaya yardım edenler ile sınav
kâğıtlarının değerlendirilmesi sırasında kopya yaptığı ya da yardım ettiği tespit edilen öğrenciler o
sınavdan sıfır (0) almış sayılır (İ. Ü. Önlisans ve Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği, Madde
24/5).
Sınavda her hangi bir şekilde kopya çeken, çekmeye teşebbüs eden, çekilmesine yardım eden
öğrencinin sınavı tutanak tutularak iptal edilir. O sınavdan sıfır (0) almış sayılır. Yükseköğretim
Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği Madde 5/d veya 7/e gereği işlem yapılır.
Sınavlara cep telefonu ve benzeri elektronik iletişim araçları ile gelmek yasaktır. Sınavda yanında
kapalı bile olsa cep telefonu ve benzeri elektronik iletişim araçları olduğu fark edilen öğrenci sınav
kuralı ihlal etmiş olur. Tutanak tutularak sınavı iptal edilir. O sınavdan sıfır (0) almış sayılır.
Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği Madde 5/d gereği işlem yapılır.
Sınavda cep telefonu ve benzeri elektronik iletişim araçları ile konuşan, mesajlaşan, ya da bu
aracın herhangi bir fonksiyonunu kullanan öğrenci kopya çekmiş sayılır. Tutanak tutularak sınavı
iptal edilir. O sınavdan sıfır (0) almış sayılır. Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin
Yönetmeliği Madde 7/e gereği işlem yapılır.
Cep telefonu ve benzeri elektronik iletişim araçları olan öğrenciler sınavdan önce bunu kapatarak
sınavın yapıldığı amfi / salondaki masaya bırakabilirler. Ancak bu şekilde bırakılan araçlar için
hiçbir sorumluluk kabul edilmez.
Sınavlara herhangi bir kitap, ders notu, vs getirilmesi yasaktır. Sınavda yanında kitap, ders notu, vs
olduğu fark edilen öğrenci sınav kuralı ihlal etmiş olur. Tutanak tutularak sınavı iptal edilir. O
sınavdan sıfır (0) almış sayılır. Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği Madde 5/d
gereği işlem yapılır.
Sınava gelirken yanında herhangi bir kitap, ders notu, vs getiren öğrenciler sınavdan önce bunları
sınavın yapıldığı amfi / salondaki masaya bırakabilirler. Ancak bu şekilde bırakılanlar için hiçbir
sorumluluk kabul edilmez.
Sınav salon başkanı veya gözetmeni davet etmeden önce sınav salonlarına girilmez. Önceden giren
öğrenciler varsa, diğer öğrenciler çağrılmadan önce salon boşaltılır.
Öğrenciler sınav salonu kapısından, öğrenci listesine göre ve kimlik kontrolü ile içeriye alınır.
Yanında resimli kimliği olmayan öğrenci sınava alınmaz.
Öğrenciler kendileri için önceden belirlenen ve ilan edilen salonlarda sınava girerler.
Öğrenciler sınav salonunda kendi tercihlerine göre değil, gözetmenlerin belirleyeceği şekilde
yerleşirler.
Öğrenciler sınav süresince resimli kimliklerini gözetmenlerin göreceği şekilde masanın üzerinde
tutarlar.
Öğrenciler sınava gelirken yanında kalem, silgi, kalemtıraş, vs. getirmek zorundadır. Sınav
sırasında kalem, silgi, kalemtıraş, vs. alış verişi yapılmaz.
9
14.
15.
16.
17.
18.
19.
Sınav başlamadan önce soru kitapçığı / kağıdının üzerine ad soyad ve öğrenci numarası yazılır.
Cevap kağıdında ilgili yerler (ad-soyad, öğrenci numarası, sınav kodu ve soru kitapçığının tipi)
doldurulur ve imzalanır. Soru kitapçığı / kağıdı üzerine adını soyadını ve numarasını yazmayan;
cevap kağıdı üzerine adını soyadını, öğrenci numarasını, sınav kodunu, soru kitapçığı / kağıdının
tipi bilgilerinden herhangi birini yazıp işaretlemeyen ve imzalamayan öğrencinin cevap kağıdı
üzerinde işlem yapılmaz; sınavı geçersiz kabul edilir; öğrenci bu nedenle hak iddia edemez.
Öğrenciler optik cevap formlarına ad ve soyadlarını kimlik belgelerinde olduğu şekilde ve eksiksiz
yazmalı ve kodlamalıdır. Öğrenci numarası da aynı şekilde tam ve doğru olarak yazılmalı ve
kodlanmalıdır. Aksi halde optik okuyucudan elde edilen veriler otomasyondaki öğrenci kaydı ile
örtüşmeyeceğinden not aktarımı yapılamaz ve sınav geçersiz kabul edilir.
Sınav sırasında öğrenciler gözetmenlere sınavla ilgili soru soramazlar. Yanlış hazırlandığını
düşündükleri sorular için sınav sonrasında itirazlarını yazılı olarak yaparlar.
Sınav başladıktan sonraki ilk 30 dakika içinde hiç kimsenin salonu terk etmesine izin verilmez.
Sınavın ilk 30 dakikasından sonra gelen öğrenciler sınava alınmaz.
Sınav süresi dolduktan sonra ek süre verilmez.
Sınav kurallarına aykırı hareket eden öğrenciler uyarılmaksızın, durum tutanakla tespit
edilir; gerekli işlemler başlatılır.
10
GRUP A
11
Grup A -Ders Kümesi 1
İÇ HASTALIKLARI-KARDİYOLOJİ- FARMAKOLOJİ ve KLİNİK FARMAKOLOJİ
1. Hafta
Tarih:
Saat:
01.09.2014
PAZARTESİ
02.09.2014
SALI
03.09.2014
ÇARŞAMBA
04.09.2014
PERŞEMBE
05.09.2014
CUMA
ACİL VAKA
TOPLANTISI
ACİL VAKA
TOPLANTISI
ACİL VAKA
TOPLANTISI
ACİL VAKA
TOPLANTISI
Klinik Uygulama
Klinik Uygulama
Klinik Uygulama
Klinik Uygulama
11:0011:50
KARD.1- Kalp
hastalıklarında
etyolojik-anatomikfizyolojik tanı ve
fonksiyonel kapasite
kavramları
A.ÖNCÜL
(K.ADALET)
Rom 1- Romatoid
artrit-1O. ARAL
(M. İNANÇ)
KARD.3- Koroner
kalp hastalığı risk
faktörleri ve primer
profilaksisiA.ÖNCÜL
(S. UMMAN)
ALL.2-Astım ve
Alerjik rinit
B.ÇOLAKOĞLU
12:0013:00
ÖĞLE TATİLİ
ÖĞLE TATİLİ
ÖĞLE TATİLİ
ÖĞLE TATİLİ
FARMA. 1Otonom sinir
sistemi: yapısal ve
işlevsel özellikler
ile temel
farmakolojik ilkeler
Rom 2- Romatoid
artrit-2O.ARAL
( M. İNANÇ )
08:0008:30
08:3010:50
13:0013:50
2014 - 2015
Eğitim Öğretim Yılı
Başlangıcı
14:0014:50
N.ENGİNAR
(P.YAMANTÜRK
ÇELİK)
FARMA. 2Asetilkolin ve
doğrudan etkili
parasempatomime
tik droglar
N.ENGİNAR
(P.YAMANTÜRK
ÇELİK)
NEF.1-Sıvı
elektrolit dengesi
ve bozuklukları-1
A.YILDIZ
(H.YAZICI)
15:0015:50
KARD.2Ateroskleroz
fizyopatolojisiZ.BUĞRA
(S UMMAN)
NEF.2-Sıvı
elektrolit dengesi
ve bozuklukları-2
A.YILDIZ
(Y. K. ÇALIŞKAN)
16:0016:50
FARMA. 3Asetilkolinesteraz
inhibitörleri
P.YAMANTÜRK
ÇELİK
(N.ENGİNAR)
ALL.1-Ürtiker,
anjioödem, besin
allerjileri,
B.ÇOLAKOĞLU
KARD.4- Koroner
kalp hastalığı:
Fizyopatoloji,
Sınıflama, Klinik
Takdim Şekilleri
ve Tanı
A. ÖNCÜL
S. UMMAN
FARMA.4Otonom sinir
sistemi
gangliyonlarına
etkili droglar
P.YAMANTÜRK
ÇELİK
(N.ENGİNAR)
FARMA.5- Çizgili
kaslarda gevşeme
yapan droglar
P.YAMANTÜRK
ÇELİK
(N.ENGİNAR)
FARMA.6Sempatik
(Adrenerjik)
sistemin temel
fizyolojik ve
farmakolojik
özellikleri
Y.ÜRESİN
(A.CANBERK)
12
Hem.1-Hemolitik
anemi-1
M.YENEREL
(S.BEŞIŞIK)
NEF.3Tubulointerstisyel
nefropatiler
Y. K. ÇALIŞKAN
(S.BOZFAKIOĞLU
)
ACİLDAH.1Zehirlenmeler
K. GÜLER
ACİLDAH.2Şoklar
O.ERK
Grup A -Ders Kümesi 1
İÇ HASTALIKLARI-KARDİYOLOJİ- FARMAKOLOJİ ve KLİNİK FARMAKOLOJİ
2.Hafta.
Tarih:
Saat:
08.09.2014
PAZARTESİ
09.09.2014
SALI
10.09.2014
ÇARŞAMBA
11.09.2014
PERŞEMBE
12.09.2014
CUMA
08:0008:30
ACİL VAKA
TOPLANTISI
ACİL VAKA
TOPLANTISI
ACİL VAKA
TOPLANTISI
ACİL VAKA
TOPLANTISI
ACİL VAKA
TOPLANTISI
08:3010:50
Klinik Uygulama
Klinik Uygulama
Klinik Uygulama
Klinik Uygulama
Klinik Uygulama
11:0011:50
GERİATRİ.1Geriatrik
sendromlar-1
(demans,
depresyon,
deliryum)
M.A.KARAN
(G.BAHAT)
KARD.5- ST
yükselmeli
miyokard
infarktüsü: Tanı ve
farmakolojik
tedavi-
GEH.1-Peptik ülser
hastalığı
F. BEŞIŞIK
(F. AKYÜZ)
KARD.8-Kararsız
angina pektoris
ve STyükselmesiz
miyokard
infarktüsü-1F.MERCANOĞL
U (H.OFLAZ)
ÖĞLE TATİLİ
ÖĞLE TATİLİ
ÖĞLE TATİLİ
ÖĞLE TATİLİ
ÖĞLE TATİLİ
13:0013:50
Hem.2- Hemolitik
anemi-2
S.KALAYOĞLU
(M. YENEREL)
KARD.6- ST
yükselmeli miyokard
infarktüsü:
Reperfüzyon
(trombolitik, PTCA
vb)
S.UMMAN
(F.MERCANOĞLU)
GEH.2- Foksiyonel
GİS hastalıkları
F. AKYÜZ
(F. BEŞIŞIK)
KARD.9- Kararsız
angina pektoris ve
ST-yükselmesiz
miyokard infarktüsü2F.MERCANOĞLU
(H.OFLAZ)
NEF.5Renovasküler
hipertansiyon ve
iskemik nefropati
H.YAZICI
(Y.K.ÇALIŞKAN)
14:0014:50
End.1- Diyabette
akut
komplikasyonlar 1:
Ketoasidoz koması
ve tedavisi
N. DİNÇAĞ
( İ.SATMAN )
KARD.7- ST
yükselmeli
miyokard
infarktüsü: Erken
ve geç
komplikasyonlar B. UMMAN
(A.ÖNCÜL)
FARMA.9Adrenerjik alfa
reseptör
blokerleri
Y.ÜRESİN
(A.CANBERK)
End.5- Obezite ve
diabetes mellitusta
beslenme ilkeleri ve
egzersiz
K. KARŞIDAĞ
(İ. SATMAN)
End.6- Metabolik
sendrom ve
diyabetli hastaya
tedavi yaklaşımı
K. KARŞIDAĞ
(M. T. YILMAZ)
12:0013:00
15:0015:50
End.2- Diyabette
akut
komplikasyonlar 2:
Hiperozmolar
nonketotik koma,
hipoglisemi ve
laktik asidoz
komaları ve
tedavileri
S.UMMAN
(F.MERCANOĞLU)
End.4- Diyabette
makrovasküler
komplikasyonlarhipertansiyon,
makrovasküler
hastalıklar ve
diyabetik ayak
İ. SATMAN.
( K. KARŞIDAĞ)
FARMA.7Adrenalin ve doğal
adrenerjik droglar
Y.ÜRESİN
(A.CANBERK)
Rom 3Spondiloartrit-1
L.ÖCAL (A.GÜL)
FARMA.10Adrenerjik beta
reseptör
blokerleri
Y.ÜRESİN
(A.CANBERK)
FARMA.8-Selektif
etkili diğer
sempatomimetik
droglarY.ÜRESİN
(A.CANBERK)
Rom 4Spondiloartrit-2
L.ÖCAL
(A.GÜL)
KARD.10- Post-Mİ
hastane dışı hasta
takibi, sekonder
profilaksi ve tedavi
A.ÖNCÜL
(F.MERCANOĞLU
N. DİNÇÇAĞ
( İ.SATMAN )
16:0016:50
End.3- Lipid
metabolizması
bozuklukları ve
hiperlipoproteinemi
lerin tedavisi
K. KARŞIDAĞ
( İ.SATMAN)
13
NEF.4-Primer
hipertansiyon ve
acil hipertansiyon
tedavisi
A.TÜRKMEN
(H.YAZICI)
Grup A -Ders Kümesi 1
İÇ HASTALIKLARI-KARDİYOLOJİ- FARMAKOLOJİ ve KLİNİK FARMAKOLOJİ
3.Hafta
Tarih:
15.09.2014
16.09.2014
17.09.2014
18.09.2014
19.09.2014
Saat:
PAZARTESİ
SALI
ÇARŞAMBA
PERŞEMBE
CUMA
08:0008:30
ACİL VAKA
TOPLANTISI
ACİL VAKA
TOPLANTISI
ACİL VAKA
TOPLANTISI
ACİL VAKA
TOPLANTISI
ACİL VAKA
TOPLANTISI
08:3010:50
Klinik Uygulama
Klinik Uygulama
Klinik Uygulama
Klinik Uygulama
Klinik Uygulama
GEH.3- Sindirim
sistemi motilite
bozuklukları
F.AKYÜZ
(F.BEŞIŞIK)
KARD.14- Mitral
yetersizliği
Z.BUĞRA
(B.UMMAN)
GERİATRİ.3Yaşlıda beslenme
B. SAKA
(G.BAHAT)
11:0011:50
KARD.11- Kronik
koroner kalp
ALL.3- İlaç
hastalığı: Tanı ve
Alerjileri
Tedavi
S.BÜYÜKÖZTÜRK
F. MERCANOĞLU
(M.ÖZCAN)
12:0013:00
ÖĞLE TATİLİ
ÖĞLE TATİLİ
ÖĞLE TATİLİ
ÖĞLE TATİLİ
ÖĞLE TATİLİ
13:0013:50
GERİATRİ.2Geriatrik
sendromlar-2
(Kırılganlık
sarkopeni, düşme,
üriner inkontinans)
M.A.KARAN
(G.BAHAT)
KARD.12- Akut
ateşli romatizmaB. UMMAN
(H.OFLAZ)
GEH.4Gastroözofageal
reflü
F.BEŞIŞIK
(Ç.KARACA)
KARD.15 -Aort
darlığı
Z.BUĞRA
(B. UMMAN)
NEF.6- Asit baz
dengesi ve
bozuklukları
Y.K.ÇALIŞKAN
(H.YAZICI)
14:0014:50
Hem.3Talassemiler
A.S.YAVUZ
(M.AKTAN)
KARD.13- Mitral
darlığı
B. UMMAN
(M. ÖZCAN)
ACİLDAH.3- Akut
akciğer ödemi
V.AKKAYA
FARMA.13Kardiyovasküler
sistemde
farmakolojik
hedefler-2
Y.ÜRESİN
(A.CANBERK)
GERİATRİ.4Yaşlıda palyatif
bakım
B. SAKA
(G.BAHAT)
15:0015:50
Hem.4Miyelodisplastik
sendrom
M.YENEREL
(M. NALÇACI)
FARMA.11Adrenerjik nöron
blokerleri
Y.ÜRESİN
(A.CANBERK)
Hem.5-Kemik iliği
transplantasyonu
S.KALAYOĞLU
(M.NALÇACI)
FARMA.14Hipertansiyonda
farmakolojik
yaklaşım-1
Y.ÜRESİN
(A.CANBERK)
ACİLDAH.4Gastrointestinal
sistem kanamaları
S.M. KAYACAN
16:0016:50
Rom 5- Sistemik
lupus
eritematozusM.İNANÇ
(A.GÜL)
FARMA.12Kardiyovasküler
sistemde
farmakolojik
hedefler-1
Y.ÜRESİN
(A.CANBERK)
Rom 6- Sistemik
skleroz ve Sjögren
sendromu
M.İNANÇ
(S.KAMALI)
14
Grup A -Ders Kümesi 1
İÇ HASTALIKLARI-KARDİYOLOJİ- FARMAKOLOJİ ve KLİNİK FARMAKOLOJİ
4.Hafta
Tarih:
22.09.2014
23.09.2014
24.09.2014
25.09.2014
26.09.2014
Saat:
PAZARTESİ
SALI
ÇARŞAMBA
PERŞEMBE
CUMA
08:0008:30
ACİL VAKA
TOPLANTISI
ACİL VAKA
TOPLANTISI
ACİL VAKA
TOPLANTISI
ACİL VAKA
TOPLANTISI
ACİL VAKA
TOPLANTISI
08:3010:50
Klinik Uygulama
Klinik Uygulama
Klinik Uygulama
Klinik Uygulama
Klinik Uygulama
11:0011:50
NEF.7- Polikistik
böbrek hastalığı ve
diğer kistik böbrek
hastalıklarıH.YAZICI
(Y.K.ÇALIŞKAN)
KARD.16- Aort
Yetersizliği
Z. BUĞRA
(B.UMMAN)
End.7-Diyabette
mikrovasküler
komplikasyonlar-1:
Patogenez ve
diyabetik retinopati
M. T. YILMAZ
(N. DİNÇÇAĞ)
KARD.19 - Diğer
Kardiyak
Görüntüleme
Yöntemleri
S.UMMAN
(Z.BUĞRA)
T.ONK.1Onkolojide tanı
yöntemleri S.VATANSEVER
(A.AYDINER)
12:0013:00
ÖĞLE TATİLİ
ÖĞLE TATİLİ
ÖĞLE TATİLİ
ÖĞLE TATİLİ
ÖĞLE TATİLİ
13:0013:50
Hem.6Koagülasyon
bozukluklarıS.KALAYOĞLU
(M.NALÇACI)
KARD.17Pulmoner ve
triküspit kapak
hastalıkları
D.ATILGAN
(B. UMMAN)
End.8- Diyabette
mikrovasküler
komplikasyonlar-2:
Diyabetik nefropati
ve diyabetik
nöropati
M. T. YILMAZ
(N. DİNÇÇAĞ)
14:0014:50
Hem.7-Multipl
miyelomS.KALAYOĞLU
(M.AKTAN)
KARD.18Ekokardiyografi
Z.BUĞRA
(B.UMMAN)
Rom.8- Vaskülitler
S.KAMALI
(M.İNANÇ)
15:0015:50
Rom.7- İltihabi kas
hastalıklarıM.İNANÇ
(L.ÖCAL)
FARMA.15Hipertansiyonda
farmakolojik
yaklaşım-2
Y.ÜRESİN
(A.CANBERK)
GEH.5-Sindirim
kanalı tümörleri-1F.AKYÜZ
(K.DEMİR)
FARMA.17Dislipidemilerde
farmakolojik
yaklaşım-2
Y.ÜRESİN
(A.CANBERK)
16:0016:50
İÇ.HAST.1- Nefes
darlığı olan
hastaya yaklaşım
A.B.SÖZEN
(Ş.DEMİREL)
FARMA.16Dislipidemilerde
farmakolojik
yaklaşım-1
Y.ÜRESİN
(A.CANBERK)
GEH.6-Sindirim
kanalı tümörleri-2F.AKYÜZ
(K.DEMİR)
FARMA.18İskemik kalp
hastalığında
farmakolojik
yaklaşım
Y.ÜRESİN
(A.CANBERK)
15
KARD.20- Klinik
elektrokardiyogra
m-1
A.K.BİLGE
(F.MERCANOĞLU)
KARD.21- Klinik
elektrokardiyogra
m-2
A.K.BİLGE
(F.MERCANOĞLU)
Rom.9- Behçet
hastalığı
A.GÜL (O. ARAL)
İÇ.HAST.2Hipertansiyon
tedavisinde
neredeyiz?
Ş.DEMİREL
(A.B.SÖZEN)
T.GEN.1- Erişkin
dönemde sık
görülen genetik
hastalıklar ve
özellikleri
Ş. PALANDUZ
Grup A -Ders Kümesi 1
İÇ HASTALIKLARI-KARDİYOLOJİ- FARMAKOLOJİ ve KLİNİK FARMAKOLOJİ
5.Hafta
Tarih:
29.09.2014
30.09.2014
01.10.2014
02.10.2014
03.10.2014
Saat:
PAZARTESİ
SALI
ÇARŞAMBA
PERŞEMBE
CUMA
08:0008:30
ACİL VAKA
TOPLANTISI
ACİL VAKA
TOPLANTISI
ACİL VAKA
TOPLANTISI
ACİL VAKA
TOPLANTISI
ACİL VAKA
TOPLANTISI
08:3010:50
Klinik Uygulama
Klinik Uygulama
Klinik Uygulama
Klinik Uygulama
11:0011:50
Rom.10Kristallere bağlı
artropatilerS.KAMALI
(O.ARAL)
İÇ HASTALIKLARI
KLİNİK
TOPLANTISI
GEH.7Malabsorbsiyon
sendromları-1Ç.KARACA
KARD.24- Aritmi
mekanizmaları K.ADALET
(A.K.BİLGE)
SERBEST
ÇALIŞMA
12:0013:00
ÖĞLE TATİLİ
ÖĞLE TATİLİ
ÖĞLE TATİLİ
ÖĞLE TATİLİ
ÖĞLE TATİLİ
13:0013:50
End.9Hipoglisemiler
İ. SATMAN
(N. DİNÇÇAĞ)
KARD.22- Klinik
elektrokardiyogram
-3 -
GEH.8Malabsorbsiyon
sendromları-2
Ç.KARACA
14:0014:50
End.10- Tip 2
diabetes mellitus
tedavisinde
kullanılan oral
antidiyabetikler ve
GLP-1 analogları
İ.SATMAN
(N.DİNÇÇAĞ)
Klinik Uygulama
A.K.BİLGE
(F.MERCANOĞLU)
KARD.23- Klinik
elektrokardiyogram
-4
A.K.BİLGE
(F.MERCANOĞLU)
15:0015:50
T.GEN.2- Kalıtsal
Bağ Dokusu
Hastalıkları
K. ÇEFLE
FARMA.19Konjestif kalp
yetersizliğinde
farmakolojik
yaklaşım
Y.ÜRESİN
(A.CANBERK)
16:0016:50
Hem.8Trombositopeni
A.S.YAVUZ
(M.NALÇACI)
FARMA.20Farmakolojik
açıdan disritmiler
Y.ÜRESİN
(A.CANBERK)
İÇ. HAST.3- Kalp
dışı cerrahi girişim
yapılacak kardiyak
hastaların
operasyon öncesi
değerlendirmesi
H.KUDAT
(A.B. SÖZEN)
KARD.25Supraventriküler
ve ventriküler
taşikardi ayırımı:
Akut atak tedavisi
K.ADALET
(A.K.BİLGE)
FARMA.21Kardiyovasküler
farmakolojide
güncel
gelişmelerin
değerlendirilmesi
Y.ÜRESİN
(A.CANBERK)
Hem.9-Tromboz ve
antitrombotik tedavi
M.NALÇACI
(A.S.YAVUZ)
FARMA.22-Vücut
sıvılarının
bileşimini ve
hacmini etkileyen
droglar-1
Y.ÜRESİN
(A.CANBERK)
Hem.10- Akut
lösemi-1
M.AKTAN
(M.NALÇACI)
FARMA.23-Vücut
sıvılarının
bileşimini ve
hacmini etkileyen
droglar-2
A.CANBERK
(Y.ÜRESİN)
16
KURBAN
BAYRAMI TATİLİ
AREFESİ
Grup A -Ders Kümesi 1
İÇ HASTALIKLARI-KARDİYOLOJİ- FARMAKOLOJİ ve KLİNİK FARMAKOLOJİ
6.Hafta
Tarih:
06.10.2014
07.10.2014
08.10.2014
09.10.2014
10.10.2014
Saat:
PAZARTESİ
SALI
ÇARŞAMBA
PERŞEMBE
CUMA
08:0008:30
ACİL VAKA
TOPLANTISI
ACİL VAKA
TOPLANTISI
ACİL VAKA
TOPLANTISI
08:3010:50
Klinik Uygulama
Klinik Uygulama
Klinik Uygulama
11:0011:50
NEF.8-Primer
glomeruler
hastalıklar-1 (Akut
GN ve hızlı
ilerleyen GN, IgA
nefropatisi)
F.N.AYSUNA
(Y.K.ÇALIŞKAN)
KARD.26Supraventriküler
aritmilerK.ADALET
(A.K.BİLGE)
T.ONK.2- Primeri
belli olmayan
metastatik tümörler
N.ÖZTÜRK
(S.VATANSEVER)
12:0013:00
ÖĞLE TATİLİ
ÖĞLE TATİLİ
ÖĞLE TATİLİ
13:0013:50
NEF.9-Primer
glomeruler
hastalıklar-2
(Minimal change,
mesengial
proliferatif GN,
membranöz GN,
MPGN)
F.N.AYSUNA
(Y.K.ÇALIŞKAN)
KARD.27- Atriyal
fibrilasyon-1
F.MERCANOĞLU
(K.ADALET)
T.ONK.3- Kanser
oluşum
mekanizmaları,
karsinogenezis
F. AYKAN
(F.TAŞ)
14:0014:50
T.GEN.3- Erkek ve
kadın infertilitesi
K. ÇEFLE
KARD.28- Atriyal
fibrilasyon-2
F.MERCANOĞLU
(K.ADALET)
Rom 11Romatolojide
laboratuar
A.GÜL
(M.İNANÇ)
15:0015:50
Hem.11- Akut
lösemi-2
M.AKTAN
(M.NALÇACI)
16:0016:50
Hem.12- Kronik
lösemiler
A.S.YAVUZ
(S.KALAYOĞLU)
KURBAN BAYRAMI TATİLİ
17
FARMA.24Antikoagülanlar,
trombolitikler ve
antitrombositler-1
A.CANBERK
(Y.ÜRESİN)
FARMA.25Antikoagülanlar,
trombolitikler ve
antitrombositler-2
A.CANBERK
(Y.ÜRESİN)
Rom 12Romatolojide
görüntüleme
O.ARAL
(L.ÖCAL)
Grup A -Ders Kümesi 1
İÇ HASTALIKLARI-KARDİYOLOJİ- FARMAKOLOJİ ve KLİNİK FARMAKOLOJİ
7.Hafta
Tarih:
13.10.2014
14.10.2014
15.10.2014
16.10.2014
17.10.2014
Saat:
PAZARTESİ
SALI
ÇARŞAMBA
PERŞEMBE
CUMA
08:0008:30
ACİL VAKA
TOPLANTISI
ACİL VAKA
TOPLANTISI
ACİL VAKA
TOPLANTISI
ACİL VAKA
TOPLANTISI
08:3010:50
Klinik Uygulama
Klinik Uygulama
Klinik Uygulama
Klinik Uygulama
11:0011:50
Hem.13Transfüzyon
M.YENEREL
(A.S.YAVUZ)
End.12- Diabetes
mellitusta modern
tedavi ve özel
durumlarda diyabet
tedavisi
M. T. YILMAZ
(K. KARŞIDAĞ)
KARD.31Bradiaritmiler:
Tanı ve tedavi-2
A.K.BİLGE
( S.UMMAN )
T.ONK.4Kanserde risk
faktörleri, tarama
yöntemleri ve
korunma
B.ŞAKAR (F.TAŞ)
12:0013:00
ÖĞLE TATİLİ
ÖĞLE TATİLİ
ÖĞLE TATİLİ
ÖĞLE TATİLİ
13:0013:50
Hem.14- Aplastik
anemi
M. AKTAN
(M.YENEREL)
KARD.29Ventriküler
aritmiler
K.ADALET
(A.K.BİLGE)
GEH.9-Ülseratif
Kolit
S.KAYMAKOĞLU
(F.BEŞIŞIK)
KARD.32- Akut
sol kalp
yetersizliği,
akciğer ödemi ve
kardiyojenik şok
H. OFLAZ
(M.ÖZCAN)
T.ONK.5Kemoterapinin
Temel Prensipleri
F.TAŞ
S. VATANSEVER
14:0014:50
End.11-Diabetes
mellitusta insülin
tedavisi ve
uygulama
protokolleri
N. DİNÇÇAĞ
( M. T. YILMAZ)
KARD.30Bradiaritmiler: Tanı
ve tedavi-1
A.K.BİLGE
( S.UMMAN )
GEH.10- Crohn
Hastalığı
Ç.KARACA
(F.BEŞIŞIK)
FARMA.29Antidepresan
droglar
Y.ÜRESİN
(P.YAMANTÜRK
ÇELİK)
15:0015:50
16:0016:50
FARMA.27Alzheimer hastalığı
Hem.15- Demir
FARMA.30NEF.10-Sekonder
ve demans
eksikliği anemisi,
Duygudurum
glomeruler
tedavisinde
kronik hastalık
düzenleyici droglar
hastalıklar-1
kullanılan droglar
anemisi
Y.ÜRESİN
F.N. AYSUNA
P.YAMANTÜRK
M.NALÇACI
(P.YAMANTÜRK
(H. YAZICI)
ÇELİK
(A.S.YAVUZ)
ÇELİK)
(Y.ÜRESİN)
FARMA.26-Santral
FARMA.28FARMA.31-Genel
sinir sistemine
Antipsikotik droglar
anestetik droglar
giriş, genel bilgiler
ALL.4- Anafilaksi
Y.ÜRESİN
N.ENGİNAR (P.
P.YAMANTÜRK
S.BÜYÜKÖZTÜRK
(P.YAMANTÜRK
YAMANTÜRK
ÇELİK
ÇELİK)
ÇELİK)
(Y.ÜRESİN)
18
End.13- Ön hipofiz
yetersizliği
A. K. ÜZÜM
(S. YARMAN)
NEF.11-Sekonder
glomeruler
hastalıklar-2
H.YAZICI
(F.N. AYSUNA)
Grup A -Ders Kümesi 1
İÇ HASTALIKLARI-KARDİYOLOJİ- FARMAKOLOJİ ve KLİNİK FARMAKOLOJİ
8.Hafta
Tarih:
20.10.2014
21.10.2014
22.10.2014
23.10.2014
24.10.2014
Saat:
PAZARTESİ
SALI
ÇARŞAMBA
PERŞEMBE
CUMA
08:0008:30
ACİL VAKA
TOPLANTISI
ACİL VAKA
TOPLANTISI
ACİL VAKA
TOPLANTISI
ACİL VAKA
TOPLANTISI
ACİL VAKA
TOPLANTISI
08:3010:50
Klinik Uygulama
Klinik Uygulama
Klinik Uygulama
11:0011:50
End.14- Cushing
sendromu
R.TANAKOL
(F.ARAL)
İÇ HASTALIKLARI
KLİNİK
TOPLANTISI
GEH.11- Pankreas
hastalıkları -1
F.BEŞIŞIK
(K.DEMİR)
FARMA.33Antiepileptikler
N.ENGİNAR (P.
YAMANTÜRK
ÇELİK)
12:0013:00
ÖĞLE TATİLİ
ÖĞLE TATİLİ
ÖĞLE TATİLİ
ÖĞLE TATİLİ
13:0013:50
Hem.16Polisitemia vera/
Miyelofibroz
M.NALÇACI
(M.AKTAN)
KARD.33- Kronik
konjestif kalp
yetersizliği-1
M.ÖZCAN
(Z. BUĞRA)
GEH.12- Pankreas
hastalıkları -2
F.BEŞIŞIK
(K.DEMİR)
FARMA.34Sedatif-hipnotik
droglar
N.ENGİNAR
(P. YAMANTÜRK
ÇELİK)
14:0014:50
NEF.12-Akut
böbrek yetersizliği
tanı ve tedavisi
S.BOZFAKIOĞLU
(Y.K.ÇALIŞKAN)
KARD.34- Kronik
konjestif kalp
yetersizliği-2
M.ÖZCAN (Z.
BUĞRA)
End.15Adrenokortikal
yetersizlikler
F. ARAL
(A. K. ÜZÜM)
KARD.35- Akut
pulmoner emboli
M.ÖZCAN
(T.GÖREN)
15:0015:50
NEF.13- Crush
sendromu
M.Ş.SEVER
(H.YAZICI)
FARMA.32-Yerel
anestetik droglar
N.ENGİNAR
(P. YAMANTÜRK
ÇELİK)
End.16Hipotiroidizm
A. AZEZLİ
(F. ARAL)
KARD. 36- Kronik
kor pulmonale
T.GÖREN
(F.ERZENGİN)
Klinik Uygulama
16:0016:50
19
KARDİYOLOJİ
EKG KURSU
CİHAT
ABAOĞLU
Grup A -Ders Kümesi 1
İÇ HASTALIKLARI-KARDİYOLOJİ- FARMAKOLOJİ ve KLİNİK FARMAKOLOJİ
9.Hafta
Tarih:
27.10.2014
28.10.2014
29.10.2014
30.10.2014
31.10.2014
Saat:
PAZARTESİ
SALI
ÇARŞAMBA
PERŞEMBE
CUMA
08:0008:30
ACİL VAKA
TOPLANTISI
ACİL VAKA
TOPLANTISI
ACİL VAKA
TOPLANTISI
ACİL VAKA
TOPLANTISI
08:3010:50
Klinik Uygulama
Klinik Uygulama
Klinik Uygulama
KARD.37Perikard
hastalıkları
H.OFLAZ
(A.ÖNCÜL)
FARMA.37Parkinsonda,
spastisitede ve
akut kas
spazmlarında
kullanılan droglar
ÖĞLE TATİLİ
ÖĞLE TATİLİ
KARD.38- Aort
hastalıkları
T.GÖREN
(B.UMMAN)
T.ONK.6Onkolojik aciller
S.VATANSEVER
11:0011:50
GEH.13-Safra
kesesi ve yolları
hastalıkları
K.DEMİR
(F.BEŞIŞIK)
12:0013:00
ÖĞLE TATİLİ
13:0013:50
Hem.17Lenfomalar
M.NALÇACI
(S.KALAYOĞLU)
14:0014:50
15:0015:50
End.17- Hirsutizm
ve virilizan
sendromlar
S. YARMAN
(A. K. ÜZÜM)
End.18- Sodyum
ve su
metabolizması,
uyumsuz ADH
salınımı
F. ARAL
(S. YARMAN)
Klinik Uygulama
İÇ HASTALIKLARI
KLİNİK
TOPLANTISI
ÖĞLE TATİLİ
29 EKİM
CUMHURİYET
BAYRAM
TATİLİ
FARMA.35- Kaygı
giderici droglar
N.ENGİNAR
(P. YAMANTÜRK
ÇELİK)
29 EKİM
CUMHURİYET
BAYRAM
ARİFESİ
FARMA.36- Alkol
N.ENGİNAR
(P. YAMANTÜRK
ÇELİK)
16:0016:50
20
N.ENGİNAR
(P. YAMANTÜRK
ÇELİK)
T.ONK.7Onkolojide hedefe
yönelik tedavi
S.VATANSEVER
T.GEN 4- Genetik
tanı testleri
Ş. ÖZTÜRK
Grup A -Ders Kümesi 1
İÇ HASTALIKLARI-KARDİYOLOJİ- FARMAKOLOJİ ve KLİNİK FARMAKOLOJİ
10.Hafta
Tarih:
03.11.2014
04.11.2014
05.11.2014
06.11.2014
07.11.2014
Saat:
PAZARTESİ
SALI
ÇARŞAMBA
PERŞEMBE
CUMA
08:0008:30
ACİL VAKA
TOPLANTISI
ACİL VAKA
TOPLANTISI
ACİL VAKA
TOPLANTISI
ACİL VAKA
TOPLANTISI
ACİL VAKA
TOPLANTISI
08:3010:50
Klinik Uygulama
Klinik Uygulama
Klinik Uygulama
Klinik Uygulama
11:0011:50
Hem.18Megaloblastik
anemiler
A.S.YAVUZ
(S.KALAYOĞLU)
İÇ HASTALIKLARI
KLİNİK
TOPLANTISI
12:0013:00
ÖĞLE TATİLİ
ÖĞLE TATİLİ
13:0013:50
End.19Akromegali ve
prolaktinoma
A.AZEZLİ
(N.DİNÇÇAĞ)
14:0014:50
NEF.14- Kronik
böbrek yetersizliği1 (Etyopatogenez,
klinik ve laboratuar
bulguları)
M.Ş.SEVER
(H.YAZICI)
FARMA.38Antiastmatik
droglar
N.ENGİNAR (A.
CANBERK)
End.21- Endokrin
hipertansiyonlar
R. TANAKOL
(A. AZEZLİ)
End.20- Tiroiditler
S. YARMAN
(R. TANAKOL)
FARMA.39Endokrin sistem
farmakolojisinin
temel ilkeleri
İ. HATİPOĞLU (A.
CANBERK)
NEF.15-Kronik
böbrek yetersizliği2 (Konservatif
tedavi yöntemleri)
M.Ş.SEVER
(Y.K.ÇALIŞKAN)
15:0015:50
Klinik Uygulama
KARD.40GEH.14- Akut ve Kardiyomiyopatiler
kronik hepatitler-1 ve diğer miyokard
K.DEMİR
hastalıkları
(S.KAYMAKOĞLU)
B.UMMAN
(A. K. BİLGE)
ÖĞLE TATİLİ
KARD.39- İnfektif
endokardit ve diğer GEH.15- Akut ve
endokard
kronik hepatitler-2
hastalıkları
K.DEMİR
T.GÖREN
(S.KAYMAKOĞLU)
(Z. BUĞRA)
16:0016:50
21
T.ONK.8Onkolojide palyatif
tedavi
S.VATANSEVER
ÖĞLE TATİLİ
ÖĞLE TATİLİ
KARD.41Sistemik
hipertansiyon-1
T.GÖREN
(Z.BUĞRA)
End.22Hiperparatiroidizm
ve diğer
hiperkalsemiler
F.ARAL
(R. TANAKOL)
FARMA.40Hipofiz ve
hipotalamus
hormonları
İ. HATİPOĞLU
(A. CANBERK)
FARMA.41Oksitosik droglar
İ. HATİPOĞLU
(A. CANBERK)
End.23Nöroendokrin
tümörler
S. YARMAN
( R. TANAKOL )
ACİLDAH.5- Karın
Ağrısı olan
hastaya yaklaşım
S.ERDEN
(K. GÜLER)
Grup A -Ders Kümesi 1
İÇ HASTALIKLARI-KARDİYOLOJİ- FARMAKOLOJİ ve KLİNİK FARMAKOLOJİ
11.Hafta
Tarih:
10.11.2014
11.11.2014
12.11.2014
13.11.2014
14.11.2014
Saat:
PAZARTESİ
SALI
ÇARŞAMBA
PERŞEMBE
CUMA
08:0008:30
ACİL VAKA
TOPLANTISI
ACİL VAKA
TOPLANTISI
ACİL VAKA
TOPLANTISI
ACİL VAKA
TOPLANTISI
ACİL VAKA
TOPLANTISI
08:3010:50
Klinik Uygulama
Klinik Uygulama
Klinik Uygulama
Klinik Uygulama
11:0011:50
End.24Hipertiroidizm
A. K. ÜZÜM
(A. AZEZLİ)
İÇ HASTALIKLARI
KLİNİK
TOPLANTISI
End.25- Tiroid
kanseri
A. K. ÜZÜM
(F. ARAL)
12:0013:00
ÖĞLE TATİLİ
ÖĞLE TATİLİ
ÖĞLE TATİLİ
ÖĞLE TATİLİ
13:0013:50
NEF.16-Diyaliz
tedavileri
S.BOZFAKIOĞLU
(H.YAZICI)
KARD.42Sistemik
hipertansiyon-2
T.GÖREN
(Z.BUĞRA)
GEH.16-Siroz -1
S.KAYMAKOĞLU
(K.DEMİR)
KARD.45- Ani
Ölüm
KARD.43Hipertansiyonda
acil durumlar
T.GÖREN
(A. ÖNCÜL)
GEH.17-Siroz -2
S.KAYMAKOĞLU
(K.DEMİR)
FARMA.43Kalsiyotropik
droglar
Y. ÜRESİN
(A. CANBERK)
KARD.Rad.2Kardiyak BT ve
MR görüntüleme 2
M.DURSUN
FARMA.42-Tiroid
hormonları ve
antitiroid droglar
İ. HATİPOĞLU (A.
CANBERK)
End.26Hipoparatiroidizm
ve diğer
hipokalsemiler
R. TANAKOL
( A. AZEZLİ)
FARMA.44-İnsülin
ve oral
antidiyabetik
droglar
Y. ÜRESİN (A.
CANBERK)
İÇH.Rad.2Romatolojik
metabolik ve
endokrin
hastalıklarda kas iskelet
görüntüleme
M.DURSUN
14:0014:50
15:0015:50
İÇ. HAST.4- İç
Hastalıkları
Pratiğinde Klinik
Biyokimya
T.TÜKEK
T.GEN 5- Genetik
hastalıklarda
tedavi yaklaşımı,
güncel tedavi
metodları
Ş. ÖZTÜRK
Klinik Uygulama
16:0016:50
22
İÇH.Rad.1KARD.44- Senkop
Endokrin Sistemde
T.GÖREN
Radyolojik
(F.MERCANOĞL
değerlendirme
U)
M.DURSUN
A.K.BİLGE
(F.MERCANOĞLU)
ÖĞLE TATİLİ
KARD.Rad.1Kardiyak BT ve
MR görüntüleme 1
A.TUNACI
Grup A -Ders Kümesi 1
İÇ HASTALIKLARI-KARDİYOLOJİ- FARMAKOLOJİ ve KLİNİK FARMAKOLOJİ
12.Hafta
Tarih:
17.11.2014
18.11.2014
19.11.2014
20.11.2014
21.11.2014
Saat:
PAZARTESİ
SALI
ÇARŞAMBA
PERŞEMBE
CUMA
08:0008:30
ACİL VAKA
TOPLANTISI
ACİL VAKA
TOPLANTISI
ACİL VAKA
TOPLANTISI
ACİL VAKA
TOPLANTISI
ACİL VAKA
TOPLANTISI
08:3010:50
Klinik Uygulama
Klinik Uygulama
Klinik Uygulama
Klinik Uygulama
11:0011:50
End.27Hipogonadizmler
A.AZEZLİ
( A. K. ÜZÜM)
SERBEST
ÇALIŞMA
SERBEST
ÇALIŞMA
12:0013:00
ÖĞLE TATİLİ
ÖĞLE TATİLİ
ÖĞLE TATİLİ
ÖĞLE TATİLİ
13:0013:50
FARMA.45Adrenokortikotropi
k droglar
Y. ÜRESİN (A.
CANBERK)
FARMA.51Laksatif-purgatifler,
antidiyareik droglar
SERBEST
ÇALIŞMA
SERBEST
ÇALIŞMA
SERBEST
ÇALIŞMA
SERBEST
ÇALIŞMA
SERBEST
ÇALIŞMA
SERBEST
ÇALIŞMA
SERBEST
ÇALIŞMA
SERBEST
ÇALIŞMA
14:0014:50
FARMA.46Östrojenler ve
projestinler
İ. HATİPOĞLU (A.
CANBERK)
15:0015:50
FARMA.47Androjenler ve
anabolizanlar
İ. HATİPOĞLU (A.
CANBERK)
Klinik Uygulama
İÇ HASTALIKLARI FARMA.50-Emetik,
KLİNİK
antiemetik droglar
TOPLANTISI
İ. HATİPOĞLU
(A. CANBERK)
ÖĞLE TATİLİ
KARD.46Erişkinde
konjenital kalp
hastalıkları
B.UMMAN
(Z.BUĞRA)
FARMA.48Antiöstrojen ve
antiandrojen
droglar
İ. HATİPOĞLU (A.
CANBERK)
FARMA.49Sindirim sistemi
farmakolojisi:Pepti
k ülser tedavisinde
kullanılan droglar
İ. HATİPOĞLU
(A. CANBERK)
İ. HATİPOĞLU
(A. CANBERK)
16:0016:50
23
Grup A -Ders Kümesi 1
İÇ HASTALIKLARI-KARDİYOLOJİ- FARMAKOLOJİ ve KLİNİK FARMAKOLOJİ
13.Hafta
Tarih:
24.11.2014
25.11.2014
26.11.2014
27.11.2014
28.11.2014
Saat:
PAZARTESİ
SALI
ÇARŞAMBA
PERŞEMBE
CUMA
08:3010:50
A Grubu
İÇ
HASTALIKLARI
SINAVI (Yazılı)
ÖĞLE TATİLİ
ÖĞLE TATİLİ
11:0011:50
A Grubu
İÇ HASTALIKLARI
SINAVI
(Uygulamalı ve
Sözlü)
ÖĞLE TATİLİ
12:0013:00
ÖĞLE TATİLİ
ÖĞLE TATİLİ
13:0013:50
14:0014:50
15:0015:50
16:0016:50
24
Grup A -Ders Kümesi 1
İÇ HASTALIKLARI-KARDİYOLOJİ- FARMAKOLOJİ ve KLİNİK FARMAKOLOJİ
14.Hafta
Tarih:
01.12.2014
02.12.2014
03.12.2014
04.12.2014
05.12.2014
Saat:
PAZARTESİ
SALI
ÇARŞAMBA
PERŞEMBE
CUMA
08:3010:50
11:0011:50
12:0013:00
A Grubu
KARDİYOLOJİ
SINAVI
(SÖZLÜ)
A Grubu
KARDİYOLOJİ
SINAVI (YAZILI)
ÖĞLE TATİLİ
ÖĞLE TATİLİ
ÖĞLE TATİLİ
13:0013:50
14:0014:50
15:0015:50
16:0016:50
25
ÖĞLE TATİLİ
ÖĞLE TATİLİ
Grup A1 -Ders Kümesi 2
ÇOCUK SAĞLIĞI ve HASTALIKLARI - RADYASYON ONKOLOJİSİ
15.Hafta.
Tarih:
08.12.2014
09.12.2014
10.12.2014
11.12.2014
12.12.2014
Saat:
PAZARTESİ
SALI
ÇARŞAMBA
PERŞEMBE
CUMA
08:3009:00
Klinik Vaka
Toplantısı
Klinikle tanışma
SERBEST
ÇALIŞMA
Klinik Vaka
Toplantısı
SERBEST
ÇALIŞMA
09:0009:50
ÇSvH 1-Çocuk
izlenmesinin
prensipleri
GÜLBİN GÖKÇAY
SERBEST
ÇALIŞMA
SERBEST
ÇALIŞMA
SERBEST
ÇALIŞMA
ÇSvH 2-Engelli
çocukların izlemi
GÜLBİN GÖKÇAY
ÇSvH 6-Rutin aşı
uygulamaları-1
GÜLBİN GÖKÇAY
ÇSvH 9- Boy
kısalığı-1
R.BUNDAK
ÇSvH 12-Ergenlik
gelişimi
ÇSvH 3-Çocuk
sağlığı
hizmetlerinde
iletişim
F.OĞUZ
ÇSvH 7-Rutin aşı
uygulamaları-2
GÜLBİN GÖKÇAY
ÇSvH10- Boy
kısalığı-2
R.BUNDAK
ÇSvH 13-Erken ve
gecikmiş ergenlik
ÖĞLE TATİLİ
ÖĞLE TATİLİ
ÖĞLE TATİLİ
ÖĞLE TATİLİ
10:0010:50
A Grubu
FARMAKOLOJİ
SINAVI
11:0011:50
12:0013:00
ÖĞLE TATİLİ
F.DARENDELİLER
F.DARENDELİLER
13:0013:50
ÇSvH 4-Raşitizm
F.OĞUZ
ÇSvH 8-Elektronik
ÇSvH 11ortamda veri arama
Diyabetes mellitus
ve sunum teknikleri
R.BUNDAK
Z.TAMAY
ÇSvH 14Hipotiroidi
N.SAKA
14:0014:50
ÇSvH 5- Çocuk
istismarı
A.KILIÇ
BİLİMSEL SUNU
UYGULAMALARI
ÖĞRETİM
ÜYELERİ İLE
TOPLANTI
SERBEST
ÇALIŞMA
SERBEST
ÇALIŞMA
15:0015:50
16:0016:50
26
Grup A1 -Ders Kümesi 2
ÇOCUK SAĞLIĞI ve HASTALIKLARI - RADYASYON ONKOLOJİSİ
16.Hafta
Tarih:
15.12.2014
16.12.2014
17.12.2014
18.12.2014
Saat:
08:3009:00
09:0009:50
PAZARTESİ
SALI
ÇARŞAMBA
PERŞEMBE
CUMA
Klinik Vaka
Toplantısı
Klinik Vaka
Toplantısı
SERBEST
ÇALIŞMA
Klinik Vaka
Toplantısı
SERBEST
ÇALIŞMA
UYGULAMA
UYGULAMA
UYGULAMA
UYGULAMA
UYGULAMA
10:0010:50
ÇSvH 15- Allerjik
hastalıkların
etiyopatogenezi
N.GÜLER
ÇSvH 18-Çocukluk
döneminde vitamin
gereksinimleri
GÜLDEN
GÖKÇAY
ÇSvH 21Yenidoğan
taramaları
M.DEMİRKOL
ÇSvH 25- Alt
solunum yolu
infeksiyonları-1
E.ÜNÜVAR
A1-A2-Rad.Onk 1Kanser
biyolojisinin
temelleri
M. FAYDA
(E.
DARENDELİLER)
11:0011:50
ÇSvH 16Solunum yolu
alerjilerine
yaklaşım
N.GÜLER
ÇSvH 19Doğumsal
metabolizma
hastalıkları-1
4.SINIF ÖĞRENCİ
KURULU
(TÜM GRUPLAR)
GÜLDEN GÖKÇAY
ÇSvH 26-Alt
solunum yolu
infeksiyonları-2
E.ÜNÜVAR
A1-A2-Rad.Onk 2
Klinik
Radyoterapinin
Biyolojik ve
Fiziksel Temelleri
A.KARADENİZ
(R.MERAL)
ÖĞLE TATİLİ
ÖĞLE TATİLİ
ÖĞLE TATİLİ
ÖĞLE TATİLİ
ÖĞLE TATİLİ
ÇSvH 22-Sinüzit
A.KILIÇ
ÇSvH (Rad.1) 27Çocukluk çağı
enfeksiyon
hastalıklarında
radyolojik
görüntüleme
E.YEKELER
ÇSvH (Rad.3) 29Yenidoğan
hastalıklarında
radyolojik
değerlendirme.
E.YEKELER
ÇSvH 23-Baş
ağrısı
N.AYDINLI
ÇSvH (Rad.2) 28Pediatri akciğer
grafisi ve
erişkinden
farklılıklar.
E.YEKELER
12:0013:00
13:0013:50
14:0014:50
15:0015:50
ÇSvH 20Doğumsal
ÇSvH 17- Obezite
metabolizma
Ş.POYRAZOĞLU
hastalıkları-2
GÜLDEN ÖKÇAY
BİLİMSEL SUNU
UYGULAMALARI
BİLİMSEL SUNU
UYGULAMALARI
ÇSvH 24-Febril
konvülziyon ve
diğer akut
konvülsiyonlar
N.AYDINLI
27
19.12.2014
ÇSvH 30- Ergene
yaklaşım: Vaka
sunumu
F. BAŞ
(E.ÜNÜVAR)
Grup A1 -Ders Kümesi 2
ÇOCUK SAĞLIĞI ve HASTALIKLARI - RADYASYON ONKOLOJİSİ
17.Hafta
Tarih:
22.12.2014
23.12.2014
24.12.2014
25.12.2014
Saat:
08:3009:00
09:0009:50
PAZARTESİ
SALI
ÇARŞAMBA
PERŞEMBE
CUMA
Klinik Vaka
Toplantısı
Klinik Vaka
Toplantısı
SERBEST
ÇALIŞMA
Klinik Vaka
Toplantısı
SERBEST
ÇALIŞMA
UYGULAMA
UYGULAMA
UYGULAMA
UYGULAMA
UYGULAMA
10:0010:50
ÇSvH 31-Akut
Tonsillofarenjit
E.ÜNÜVAR
ÇSvH 34- Bebek
ve küçük süt
çocuğun
beslenmesi
M.DEMİRKOL
ÇSvH 37-Hışıltılı
hastaya yaklaşım
N.GÜLER
ÇSvH 39Çocukluk çağı
anemileri-1
Z.KARAKAŞ
A1-A2-Rad.Onk 3Radyasyondan
korunma Radyasyonun akut
ve geç etkileri
S. KÜÇÜCÜK
(M. FAYDA )
11:0011:50
ÇSvH 32-Akut
otitis media
E.ÜNÜVAR
ÇSvH 35- Okul
öncesi, okul çağı
ve ergenlik
döneminde
beslenme
M.DEMİRKOL
ÇSvH 38-Kan ve
kan ürünleri
transfüzyonu
S. KARAMAN
ÇSvH 40Çocukluk çağı
anemileri-2
Z.KARAKAŞ
A1-A2-Rad.Onk 4Kanserden
Korunma
R. MERAL
(M. ALTUN)
12:0013:00
ÖĞLE TATİLİ
ÖĞLE TATİLİ
ÖĞLE TATİLİ
ÖĞLE TATİLİ
ÖĞLE TATİLİ
13:0013:50
ÇSvH 33-Vakakistik fibroz, kronik
akciğer hastalıkları
Z.TAMAY
ÇSvH 36-Deri
sindirim sistemi
alerjilerine
yaklaşım, tanı; ilaç
alerjilerine
yaklaşım ve tanı
Z.TAMAY
BİLİMSEL SUNU
UYGULAMALARI
ÇSvH 41Lösemiler
S.KARAMAN
ÇSvH 42-Ergen
aşılaması
GÜLBİN GÖKÇAY
A.KILIÇ
14:0014:50
BİLİMSEL SUNU
UYGULAMALARI
BİLİMSEL SUNU
UYGULAMALARI
SERBEST
ÇALIŞMA
BİLİMSEL SUNU
UYGULAMALARI
BİLİMSEL SUNU
UYGULAMALARI
15:0015:50
28
26.12.2014
Grup A1 -Ders Kümesi 2
ÇOCUK SAĞLIĞI ve HASTALIKLARI - RADYASYON ONKOLOJİSİ
18.Hafta
Tarih:
29.12.2014
30.12.2014
31.12.2014
01.01.2015
02.01.2015
Saat:
PAZARTESİ
SALI
ÇARŞAMBA
PERŞEMBE
CUMA
08:3009:00
09:0009:50
Klinik Vaka
Toplantısı
UYGULAMA
UYGULAMA
SERBEST
ÇALIŞMA
UYGULAMA
UYGULAMA
10:0010:50
ÇSvH 43-KanamaÇSvH 47pıhtılaşma
Yenidoğan sarılığıbozuklukları-1
tanı
Ö.DEVECİOĞLU
A.ÇOBAN
ÇSvH 50Gestasyona göre
düşük tartılı ve
yüksek tartılı
doğum
Z.İNCE
ÇSvH 54Yenidoğan
sepsisi
A.ÇOBAN
11:0011:50
ÇSvH 44-KanamaÇSvH 48pıhtılaşma
Yenidoğan
bozuklukları-2
metabolik sorunları
Ö.DEVECİOĞLU
A.ÇOBAN
ÇSvH 51Yenidoğanda
solunum sıkıntısı
Z.İNCE
ÇSvH 55-Mekanik
doğum travmaları
Z.İNCE
12:0013:00
ÖĞLE TATİLİ
ÖĞLE TATİLİ
ÖĞLE TATİLİ
13:0013:50
ÇSvH 45-Çocukluk
çağı onkolojik
hastalıkları-1
Ö.DEVECİOĞLU
ÇSvH 49Yenidoğan sarılığı
- tedavi
A. ÇOBAN
ÇSvH 52Prematüre
sorunları ve bakımı
Z.İNCE
ÇSvH 56Çocukluk çağı
menenjitleri
A.SOMER
14:0014:50
ÇSvH 46-Çocukluk
çağı onkolojik
hastalıkları-2
Ö.DEVECİOĞLU
BİLİMSEL SUNU
UYGULAMALARI
ÇSvH 53-Perinatal
asfiksi
Z.İNCE
ÇSvH 57-Çocukluk
çağı tüberkülozu
ve tüberküloz
menenjitleri
A.SOMER
15:0015:50
YILBAŞI TATİLİ
ÖĞLE TATİLİ
BİLİMSEL SUNU
UYGULAMALARI
16:0016:50
29
Grup A1 -Ders Kümesi 2
ÇOCUK SAĞLIĞI ve HASTALIKLARI - RADYASYON ONKOLOJİSİ
19.Hafta
Tarih:
05.01.2015
06.01.2015
07.01.2015
08.01.2015
09.01.2015
Saat:
PAZARTESİ
SALI
ÇARŞAMBA
PERŞEMBE
CUMA
08:3009:00
Klinik Vaka
Toplantısı
Klinik Vaka
Toplantısı
SERBEST
ÇALIŞMA
Klinik Vaka
Toplantısı
SERBEST
ÇALIŞMA
09:0009:50
UYGULAMA
UYGULAMA
UYGULAMA
UYGULAMA
UYGULAMA
10:0010:50
ÇSvH 58Salmonella ve
şigella
infeksiyonları
A.SOMER
ÇSvH 61-Viral
hepatitler
N.SALMAN
ÇSvH 64-Konjestif
kalp yetersizliği
A.DİNDAR
ÇSvH 67- Normal
nörolojik gelişim
M.ÇALIŞKAN
A1-A2-Rad.Onk 5Kanserde Erken
Tanı ve Risk
Faktörleri
A. KİZİR
(E. N. ORAL)
11:0011:50
ÇSvH 59Döküntülü
hastalıklar
A.SOMER
ÇSvH 62Siyanotik kalp
hastalıkları
A.DİNDAR
ÇSvH 65Miyokardit ve
kardiyomiyopati ;
endokarditperikardit
R.EKER
ÖMEROĞLU
ÇSvH 68- Anormal
nörolojik
bulguların
değerlendirilmesi
M.ÇALIŞKAN
A1-A2-Rad.Onk 6Jinekolojik
Kanserlerde
Tedavi
S. KÜÇÜCÜK
(M. FAYDA)
12:0013:00
ÖĞLE TATİLİ
ÖĞLE TATİLİ
ÖĞLE TATİLİ
ÖĞLE TATİLİ
ÖĞLE TATİLİ
13:0013:50
ÇSvH 60- Polio ve
herpes
infeksiyonları
N.SALMAN
ÇSvH 63- Epilepsi
ve konvülziyon
sınıflandırılması
M.ÖZMEN
ÇSvH 66- Akut
romatizmal ateş
R. EKER
ÖMEROĞLU
ÇSvH 69Asiyanotik kalp
hastalıkları-1
K.NİŞLİ
ÇSvH 70Asiyanotik kalp
hastalıkları-2
K.NİŞLİ
14:0014:50
BİLİMSEL SUNU
UYGULAMALARI
BİLİMSEL SUNU
UYGULAMALARI
BİLİMSEL SUNU
UYGULAMALARI
BİLİMSEL SUNU
UYGULAMALARI
BİLİMSEL SUNU
UYGULAMALARI
15:0015:50
30
Grup A1 -Ders Kümesi 2
ÇOCUK SAĞLIĞI ve HASTALIKLARI - RADYASYON ONKOLOJİSİ
20. Hafta
Tarih:
12.01.2015
13.01.2015
14.01.2015
15.01.2015
16.01.2015
Saat:
PAZARTESİ
SALI
ÇARŞAMBA
PERŞEMBE
CUMA
08:3009:00
Klinik Vaka
Toplantısı
Klinik Vaka
Toplantısı
SERBEST
ÇALIŞMA
Klinik Vaka
Toplantısı
SERBEST
ÇALIŞMA
09:0009:50
UYGULAMA
UYGULAMA
UYGULAMA
UYGULAMA
UYGULAMA
A1-A2-Rad.Onk 7Meme Kanserinde
Tedavi
M. FAYDA
(S. KÜÇÜCÜK)
10:0010:50
ÇSvH 71-Akut
böbrek yetersizliği
ve Crush
Sendromu
A.NAYIR
ÇSvH 74-Nefrotik
sendrom
A.YILMAZ
ÇSvH 77Hipertansiyon
A.YILMAZ
ÇSvH 80Çocuklarda
seyrek görülen
Gastrointestinal
hastalıklar
( Kolesistik /
Pnakreatiti /
Polipozis)
V.ERTEKİN
11:0011:50
ÇSvH 72-Üriner
sistem
infeksiyonları
S.EMRE
ÇSvH 75-Kronik
böbrek yetersizliği
A.YILMAZ
ÇSvH 78-Akut ishal
V.ERTEKİN
ÇSvH 81-Kronik
hepatitler
Ö.DURMAZ
A1-A2-Rad.Onk 8Onkolojik Aciller ve
Tedavisi
E. SAĞLAM
(E.N. ORAL)
12:0013:00
ÖĞLE TATİLİ
ÖĞLE TATİLİ
ÖĞLE TATİLİ
ÖĞLE TATİLİ
ÖĞLE TATİLİ
13:0013:50
ÇSvH 73-Akut
glomerulonefrit
S.EMRE
ÇSvH 76-Sıvıelektrolit ve asitbaz denge
bozuklukları
A.NAYIR
ÇSvH 79-Kronik
ishal
V.ERTEKİN
ÇSvH 82-Süt
çocuğunun
kolestatik
karaciğer
hastalıkları
Ö.DURMAZ
ÇSvH 83-Portal
Hipertansiyon
Ö.DURMAZ
14:0014:50
BİLİMSEL SUNU
UYGULAMALARI
SUNUM
BİLİMSEL SUNU
UYGULAMALARI
SUNUM
BİLİMSEL SUNU
UYGULAMALARI
SUNUM
BİLİMSEL SUNU
UYGULAMALARI
SUNUM
BİLİMSEL SUNU
UYGULAMALARI
SUNUM
15:0015:50
16:0016:50
31
Grup A1 -Ders Kümesi 2
TIBBİ GENETİK
21.Hafta
Tarih:
19.01.2015
20.01.2015
21.01.2015
22.01.2015
23.01.2015
Saat:
PAZARTESİ
SALI
ÇARŞAMBA
PERŞEMBE
CUMA
09:0009:50
T.Gen 1- Genetik
hastalıkların genel
özellikleri
Ş.PALANDÜZ
(K.ÇEFLE)
T.Gen 4Kromozom
anomalileri oluşum
mekanizmaları ve
genetik danışma
S.BAŞARAN
(B.KARAMAN)
T.Gen-9
Nonmendeliyen
kalıtım: UPD genomik
imprinting
O.UYGUNER
(H.KAYSERİLİ)
T.Gen 14- Kalıtsal
kanserler
K.ÇEFLE
(Ş.PALANDUZ)
10:0010:50
T.Gen-2 Vaka
(Aile ağacı)
H.KAYSERİLİ
(B.KARAMAN)
T.Gen-5
Kromozom
anomalilerinde
klinik bulgular ve
genetik danışma
B.KARAMAN
(H.KAYSERİLİ)
T.Gen-6
Uygulamalı ders –
Sitogenetik – Tanı
testleri ve
yorumları (Tüm
grup)
B.KARAMAN
(S.BAŞARAN )
T.Gen 10Prediktif ve
presemptomatik
testler ve genetik
danışma
Ş.ÖZTÜRK
(K.ÇEFLE)
T.Gen 15Uygulamalı ders Kanser
Sitogenetiği (Tüm
grup)
K.ÇEFLE
(Ş.PALANDUZ)
ÇSvH Yazılı
Sınavı ve Sözlü
Sınavı
T.Gen 3- Tek gen
Hastalıkları: Sık ve
Nadir görülenler
H.KAYSERİLİ
(O.UYGUNER)
11:0011:50
12:0013:00
ÖĞLE TATİLİ
ÖĞLE TATİLİ
ÖĞLE TATİLİ
ÖĞLE TATİLİ
KLİNİK
UYGULAMA
T.Gen- 7 Vaka
(Dismorfik çocuğa
yaklaşım)
H.KAYSERİLİ
T.Gen-12
Moleküler genetik
uygulamaları (Tüm
grup)
O.UYGUNER
T.Gen 17Teratojenler
Ş.ÖZTÜRK
(K.ÇEFLE)
14:0014:50
SERBEST
ÇALIŞMA
T.Gen-8
Dismorfoloji I-II
H.KAYSERİLİ
(K.ÇEFLE)
T.Gen-13 Prenatal
tanı
/preimplantasyon
tanısı
S.BAŞARAN
( B.KARAMAN )
SERBEST
ÇALIŞMA
15:0015:50
SERBEST
ÇALIŞMA
KLİNİK
UYGULAMA
KLİNİK
UYGULAMA
SERBEST
ÇALIŞMA
13:0013:50
ÖĞLE TATİLİ
T.Gen-11
T.Gen 16- Genetik
Nonmendel kalıtım
hastalıkların
II Dinamik
tedavisi (Koruyucu
mutasyon
/ enzim replasmanı
/Maternal kalıtım
/ gen tedavisi)
O.UYGUNER
Ş.PALANDUZ
(Ş.ÖZTÜRK)
(K.ÇEFLE)
16:0016:50
32
Grup A1 -Ders Kümesi 2
KADIN HASTALIKLARI ve DOĞUM - RADYASYON ONKOLOJİSİ
22.Hafta
Tarih:
26.01.2015
27.01.2015
28.01.2015
29.01.2015
30.01.2015
Saat:
PAZARTESİ
SALI
ÇARŞAMBA
PERŞEMBE
CUMA
KHvD 1-Kadın
Hastalıkları ve
Doğum Giriş ve
Tanışma
Ö.YALÇIN
KHvD 5-Amenore2
F.SEVİLEN
KHvD 9-İnfertilite
Tanı
F.BUYRU
PRATİK
UYGULAMA
KHvD 10-İnfertilite
Etyoloji
F.BUYRU
A1-A2-Rad.Onk 9Kemik ve
Yumuşak Doku
Tümörlerinde
Tedavi
E.
DARENDELİLER
(E. SAĞLAM)
09:0009:50
10:0010:50
TIBBİ GENETİK
SINAVI
(10:00-10:50)
KHvD 2-Gebelikte
tarama testleri
A.YÜKSEL
KHvD 6Antepartum fetal
değerlendirme-1
H.ERMİŞ
PRATİK
UYGULAMA
PRATİK
UYGULAMA
PRATİK
UYGULAMA
A1-A2-Rad.Onk
10-Gastrointestinal
Sistem
Tümörlerinde Te
davi
A. KİZİR
(E. N. ORAL )
ÖĞLE TATİLİ
ÖĞLE TATİLİ
ÖĞLE TATİLİ
ÖĞLE TATİLİ
13:0013:50
KHvD 3-Prenatal
tanı uygulamaları
A.YÜKSEL
KHvD 7Antepartum fetal
değerlendirme-2
H.ERMİŞ
KHvD 11-İnfertilite
Tedavi
F.BUYRU
KHvD 14Jinekolojide tanı
yöntemleri
B.ERGUN
14:0014:50
KHvD 4-Amenore1
F.SEVİLEN
KHvD 8-Normal
siklus ve
menstruasyon
S. AKHAN
KHvD 12-Gebelik
ve sistemik
hastalıklar-1
İ KALELİOĞLU
KHvD 15Premenstrüel
sendrom ve
dismenore
E. BAŞTU
11:0011:50
12:0013:00
ÖĞLE TATİLİ
KHvD 13-Gebelik
ve sistemik
hastalıklar-2
İ. KALELİOĞLU
15:0015:50
16:0016:50
33
Grup A1 -Ders Kümesi 2
KADIN HASTALIKLARI ve DOĞUM - RADYASYON ONKOLOJİSİ
23.Hafta
Tarih:
02.02.2015
03.02.2015
04.02.2015
05.02.2015
06.02.2015
Saat:
PAZARTESİ
SALI
ÇARŞAMBA
PERŞEMBE
CUMA
09:0009:50
KHvD 16Disfonksiyonel
kanamalar
Ö.YALÇIN
KHvD 20-Teratoloji
İ.KALELİOĞLU
KHvD 24-Rekürren
abortus
A.TURFANDA
KHvD 28-Polikistik
over sendromu
F. BUYRU
PRATİK
UYGULAMA
10:0010:50
KHvD 17-Ektopik
gebelik
H.SAYGILI
KHvD 21-Erken
doğum eylemi ve
tokoliz
A.YILDIRIM
KHvD 25-Spontan
abortus
A.TURFANDA
KHvD 29-Cinsiyet
anomalileri
F.GÜNGÖR
UĞURLUCAN
A1-A2-Rad.Onk
11-Lenfomalarda
Tedavi
E. SAĞLAM
(E.
DARENDELİLER)
11:0011:50
PRATİK
UYGULAMA
PRATİK
UYGULAMA
PRATİK
UYGULAMA
PRATİK
UYGULAMA
A1-A2-Rad.Onk
12-Santral Sinir
Sistemi
Tümörlerinde
Tedavi
R. MERAL
(A. KARADENİZ )
12:0013:00
ÖĞLE TATİLİ
ÖĞLE TATİLİ
ÖĞLE TATİLİ
ÖĞLE TATİLİ
ÖĞLE TATİLİ
13:0013:50
KHvD 18Hiperandrojenemi
F.BUYRU
KHvD 22-Erken
membran rüptürü
A.YILDIRIM
KHvD 26-Doğum
indüksiyonu
B.ERGUN
KHvD 30-Üçüncü
trimester
kanamaları
B.ERGUN
KHvD 32-Makat
gelişi
R. HAS
14:0014:50
KHvD 19-IUGG
L.İBRAHİMOĞLU
KHvD 23-Obstetrik
ultrasonografi
A. YÜKSEL
KHvD 27Fonksiyonel ve
mekanik distosi
H.ERMİŞ
KHvD 31-Situs ve
Prezantasyon
anomalileri
İ.KALELİOĞLU
SERBEST
ÇALIŞMA
15:0015:50
16:0016:50
34
Grup A1 -Ders Kümesi 2
KADIN HASTALIKLARI ve DOĞUM - RADYASYON ONKOLOJİSİ
24.Hafta
Tarih:
09.02.2015
10.02.2015
11.02.2015
12.02.2015
13.02.2015
Saat:
PAZARTESİ
SALI
ÇARŞAMBA
PERŞEMBE
CUMA
KHvD 40Ürojinekoloji
Ö.YALÇIN
KHvD 44Gebelikte
hipertansif
hastalıklar-1
L.İBRAHİMOĞLU
PRATİK
UYGULAMA
KHvD 41-Çoğul
gebelikler
R.HAS
KHvD 45Gebelikte
hipertansif
hastalıklar-2
L.İBRAHİMOĞLU
A1-A2-Rad.Onk
13-Baş-Boyun
Tümörlerinde
Tedavi
M. ALTUN
( R. MERAL )
09:0009:50
10:0010:50
KHvD 33-Fetal
tedavi
A. YÜKSEL
KHvD 36-Gebelik
ve diyabet
L.İBRAHİMOĞLU
KHvD 34-RH
uygunsuzluğu
A. YÜKSEL
KHvD 37Gebelikte
kardiyovasküler ve
solunum sistemi
hastalıkları
L.İBRAHİMOĞLU
11:0011:50
PRATİK
UYGULAMA
PRATİK
UYGULAMA
PRATİK
UYGULAMA
PRATİK
UYGULAMA
A1-A2-Rad.Onk
14-Üro-genital
Tümörlerde Tedavi
E.
DARENDELİLER
(E SAĞLAM )
12:0013:00
ÖĞLE TATİLİ
ÖĞLE TATİLİ
ÖĞLE TATİLİ
ÖĞLE TATİLİ
ÖĞLE TATİLİ
13:0013:50
KHvD 35-Uterus
myomları
H.SAYGILI
KHvD 38İntrapartum fetal
değerlendirme-1
A.YILDIRIM
KHvD 42Menopoz-1
A.TURFANDA
KHvD 46EndometriozisEtyoloji,
semptomlar
E.ATTAR
SERBEST
ÇALIŞMA
14:0014:50
SERBEST
ÇALIŞMA
KHvD 39İntrapartum fetal
değerlendirme-2
A.YILDIRIM
KHvD 43Menopoz-2
A.TURFANDA
KHvD 47Endometriozistanı, tedavi
E.ATTAR
SERBEST
ÇALIŞMA
15:0015:50
16:0016:50
35
Grup A1 -Ders Kümesi 2
KADIN HASTALIKLARI ve DOĞUM - RADYASYON ONKOLOJİSİ
25.Hafta
Tarih:
16.02.2015
17.02.2015
18.02.2015
19.02.2015
20.02.2015
Saat:
PAZARTESİ
SALI
ÇARŞAMBA
PERŞEMBE
CUMA
09:0009:50
KHvD 48-Tanısal
ve operatif
Histereskopi
C.AKGÜL
KHvD 52-Plasenta
ve amniyos sıvısı
anomalileri
A.BÜYÜKÖREN
KHvD 55-Doğum
kanalı travmaları
Ö.YALÇIN
KHvD 58-Genital
malformasyonlar
Ö.YALÇIN
PRATİK
UYGULAMA
10:0010:50
KHvD 49-Tanısal
ve operatif
laparoskopi
E. ATTAR
KHvD 53-Genital
organların yer
değiştirmesi
A.BÜYÜKÖREN
KHvD 56-Puerperal
KHvD 59-Perinatal
hastalıklar
enfeksiyonlar
F.GÜNGÖR
R. HAS
UĞURLUCAN
A1-A2-Rad.Onk
15-Cilt
Tümörlerinde
Tedavi
A. KİZİR
( E.N.ORAL)
11:0011:50
PRATİK
UYGULAMA
PRATİK
UYGULAMA
PRATİK
UYGULAMA
PRATİK
UYGULAMA
A1-A2-Rad.Onk
16-Akciğ
er Kanserlerinde
Tedavi
E.SAĞLAM
( E.N.ORAL)
12:0013:00
ÖĞLE TATİLİ
ÖĞLE TATİLİ
ÖĞLE TATİLİ
ÖĞLE TATİLİ
ÖĞLE TATİLİ
13:0013:50
KHvD 50-Miad
geçmesi, Fetal
ölüm, Perinatal
mortalite
H.ERMİŞ
KHvD 54Postpartum
kanama
H.SAYGILI
KHvD 57Adneksiyel kitleler
F.GÜNGÖR
UĞURLUCAN
KHvD 60Jinekolojik
kanserlerde temel
biyoloji ve
immünoloji
S. AKHAN
KHvD 62-Sitoloji
ve kolposkopi
B. ERGUN
14:0014:50
KHvD 51Gebelikte
hematolojik
hastalıklar
E.BAŞTU
SERBEST
ÇALIŞMA
KHvD 61Jinekolojik
kanserlerde
epidemiyoloji,
genetik ve
onkojenler
S.TOPUZ
SERBEST
ÇALIŞMA
SERBEST
ÇALIŞMA
15:0015:50
16:0016:50
36
Grup A1 -Ders Kümesi 2
KADIN HASTALIKLARI ve DOĞUM - RADYASYON ONKOLOJİSİ
26.Hafta
Tarih:
23.02.2015
24.02.2015
25.02.2015
26.02.2015
27.02.2015
Saat:
PAZARTESİ
SALI
ÇARŞAMBA
PERŞEMBE
CUMA
09:00
09:50
KHvD 63-Tümör
markerlerı ve
kanser taraması
Y.SALİHOĞLU
KHvD 67-Jinekoloji
ve obstetrikte tıbbi
genetik
S.BAŞARAN
KHvD 71- Serviks
kanseri 1
S.TOPUZ
KHvD 75-Doğum
operasyonları
R.HAS
PRATİK
UYGULAMA
10:0010:50
KHvD 64Jinekolojik
operasyonlar
Y.SALİHOĞLU
KHvD 68-Vulva ve
vaginanın benign
ve prekanseröz
lezyonları
A.TURFANDA
KHvD 72-Serviks
kanseri 2
S.TOPUZ
KHvD 76Endometriumun
prekanseröz
lezyonları
Y.SALİHOĞLU
A1-A2-Rad.Onk
17-Endokrin
Sistem
Tümörlerinde
Tedavi
R. MERAL
( A. KARADENİZ )
11:0011:50
PRATİK
UYGULAMA
PRATİK
UYGULAMA
PRATİK
UYGULAMA
PRATİK
UYGULAMA
PRATİK
UYGULAMA
12:0013:00
ÖĞLE TATİLİ
ÖĞLE TATİLİ
ÖĞLE TATİLİ
ÖĞLE TATİLİ
ÖĞLE TATİLİ
13:0013:50
KHvD 65-Epitelyal
over tümörleri-1
C.İYİBOZKURT
KHvD 69-Vulva
kanseri
A.TURFANDA
KHvD. 73 - Rad.
Jinekolojik
Radyoloji-1
B.BAKIR
KHvD 77Endometrium
kanseri ve uterus
mezenkimal
tümörleri
Y.SALİHOĞLU
SERBEST
ÇALIŞMA
14:0014:50
KHvD 66-Epitelyal
over ve tuba
tümörleri-2
C.İYİBOZKURT
KHvD 70-Serviksin
benign ve
prekanseröz
lezyonları
S.TOPUZ
KHvD. 74 - Rad.
Jinekolojik
Radyoloji-2
B.BAKIR
KHvD 78-İnfertilite
ve Androloji
E. ATTAR
SERBEST
ÇALIŞMA
15:0015:50
16:0016:50
37
Grup A1 -Ders Kümesi 2
KADIN HASTALIKLARI ve DOĞUM - RADYASYON ONKOLOJİSİ
27.Hafta
Tarih:
02.03.2015
03.03.2015
04.03.2015
05.03.2015
06.03.2015
Saat:
PAZARTESİ
SALI
ÇARŞAMBA
PERŞEMBE
CUMA
09:0009:50
KHvD 79-Kök
hücre kordon kanı
bankacılığı
E. ATTAR
KHvD 83-Genital
Tüberküloz
H. SAYGILI
KHvD 86Ovülasyon
İndüksiyonu 1
C. AKGÜL
KHvD 89-Asiste
reprodüktif
teknikler-2
C.AKGÜL
PRATİK
UYGULAMA
10:0010:50
KHvD 80Tromboembolizm
ve Amniyotik Sıvı
Embolisi,DIC
İ.KALELİOĞLU
KHvD 84Jinekolojik
Tümörlerde
Radyoterapi
S. KÜÇÜCÜK
KHvD 87Ovülasyon
İndüksiyonu 2
C. AKGÜL
KHvD 90-Şok
F. GUNGOR
UĞURLUCAN
KHvD 93-Pelvik
Ağrı
F.GÜNGÖR
UĞURLUCAN
11:0011:50
PRATİK
UYGULAMA
PRATİK
UYGULAMA
PRATİK
UYGULAMA
PRATİK
UYGULAMA
PRATİK
UYGULAMA
12:0013:00
ÖĞLE TATİLİ
ÖĞLE TATİLİ
ÖĞLE TATİLİ
ÖĞLE TATİLİ
ÖĞLE TATİLİ
13:0013:50
KHvD 81-Germ
Hücreli Over
Tümörleri
C.İYİBOZKURT
KHvD 85-Gebelik
ve Kanser
S.TOPUZ
KHvD 88-Asiste
Reprodüktif
Teknikler 1
C. AKGÜL
KHvD 91-Seks
kord hücreli over
tümörleri
C.İYİBOZKURT
KHvD 94-Çocukluk
Çağı Jinekolojik
Problemleri
S. AKHAN
14:0014:50
KHvD 82-Tuba ve
metastatik over
kanserleri
C.İYİBOZKURT
SERBEST
ÇALIŞMA
SERBEST
ÇALIŞMA
KHvD 92-Over
kanserlerinde
kemoterapi
P. SAİP
SERBEST
ÇALIŞMA
15:0015:50
16:0016:50
38
Grup A1 -Ders Kümesi 2
KADIN HASTALIKLARI ve DOĞUM - RADYASYON ONKOLOJİSİ
28.Hafta
Tarih:
09.03.2015
10.03.2015
11.03.2015
12.03.2015
13.03.2015
Saat:
PAZARTESİ
SALI
ÇARŞAMBA
PERŞEMBE
CUMA
09:0009:50
KHvD 95-Adolesan
Çağı Jinekolojik
Problemleri
S. AKHAN
KHvD 98-Kadında
Cinsel Fonksiyon
Bozuklukları
S.AKHAN
KHvD101-Alt
Genital Sistem
Enfeksiyonları
A. BÜYÜKÖREN
SERBEST
ÇALIŞMA
SERBEST
ÇALIŞMA
10:0010:50
KHvD 96Trofoblastik
Hastalıklar 1
C. İYİBOZKURT
KHvD 99-Aile
Planlaması 1
E.BAŞTU
KHvD102-Üst
Genital Sistem
Enfeksiyonları
A.BÜYÜKÖREN
SERBEST
ÇALIŞMA
SERBEST
ÇALIŞMA
11:0011:50
PRATİK
UYGULAMA
PRATİK
UYGULAMA
PRATİK
UYGULAMA
SERBEST
ÇALIŞMA
SERBEST
ÇALIŞMA
12:0013:00
ÖĞLE TATİLİ
ÖĞLE TATİLİ
ÖĞLE TATİLİ
ÖĞLE TATİLİ
ÖĞLE TATİLİ
13:0013:50
KHvD 97Trofoblastik
Hastalıklar 2
C. İYİBOZKURT
KHvD100-Aile
Planlaması 2
E. BAŞTU
KHvD103-Üreme
Fizyolojisi
F.SEVİLEN
SERBEST
ÇALIŞMA
SERBEST
ÇALIŞMA
14:0014:50
SERBEST
ÇALIŞMA
SERBEST
ÇALIŞMA
SERBEST
ÇALIŞMA
SERBEST
ÇALIŞMA
SERBEST
ÇALIŞMA
15:0015:50
16:0016:50
39
Grup A1 -Ders Kümesi 3
GENEL CERRAHİ - RADİODİAGNOSTİK - KLİNİK BİYOİSTATİSTİK
29. Hafta
Tarih:
16.03.2015
17.03.2015
18.03.2015
19.03.2015
20.03.2015
Saat:
PAZARTESİ
SALI
ÇARŞAMBA
PERŞEMBE
CUMA
SERBEST
ÇALIŞMA
KLİNİK
UYGULAMA
KLİNİK
UYGULAMA
KLİNİK
UYGULAMA
Yönelim Programı
KLİNİK
UYGULAMA
KLİNİK
UYGULAMA
KLİNİK
UYGULAMA
KLİNİK
UYGULAMA
KLİNİK
UYGULAMA
KLİNİK
UYGULAMA
KLİNİK
UYGULAMA
KLİNİK
UYGULAMA
KLİNİK
UYGULAMA
KLİNİK
UYGULAMA
KLİNİK
UYGULAMA
ÖĞLE TATİLİ
ÖĞLE TATİLİ
ÖĞLE TATİLİ
ÖĞLE TATİLİ
CER 1- Cerrahi ve
Kliniğimizin
Tarihçesi
S. MERCAN
CER 2 - Cerrahide
profesyonel tutum
A.DİNÇÇAĞ
CER 3 - Cerrahi
Enfeksiyonlar
H.BAKKALOĞLU
Rad.3-Radyolojiye
giriş-3
08:0008:50
09:0009:50
10:0010:50
Kadın
Hastalıkları ve
Doğum Sınavı
11:0011:50
12:0013:00
ÖĞLE TATİLİ
13:0013:50
Rad.1-Radyolojiye
giriş-1
14:0014:50
A.SALMASLIOĞLU
A1 ve A2
Radyasyon
Onkolojisi
Sınavı
15:0015:50
Rad.2-Radyolojiye
giriş-2
A.SALMASLIOĞLU
A1 ve A2 KL.Bio
1-Klinik
Bioistatistiğe giriş,
kurumsal
örnekleme
dağılımı, standart
hata havramı
A.DİRİCAN
(B.GÜRTEKİN)
A1 ve A2 KL.Bio
2-Örnekleme
yöntemleri ve
örneklem
büyüklüğünün
hesaplanması,
A.DİRİCAN
(B.GÜRTEKİN)
16:0016:50
40
A.SALMASLIOĞLU
CER 4 - Yara
İyileşmesi
L.AVTAN
A1 ve A2 KL.Bio
3-Ortalamaların
genellenmesi ve
karşılaştırılması,
güven aralıkları, z
testi, student’t test1
A.DİRİCAN
(B.GÜRTEKİN)
UYGULAMA
CER 5 - Cerrahi
hastalarda
beslenme
A.BOZBORA
A1 ve A2 KL.Bio
4-Ortalamaların
genellenmesi ve
karşılaştırılması,
güven aralıkları, z
testi, student’t test2
A.DİRİCAN
(B.GÜRTEKİN)
Grup A1 -Ders Kümesi 3
GENEL CERRAHİ - RADİODİAGNOSTİK - KLİNİK BİYOİSTATİSTİK
30.Hafta
Tarih:
23.03.2015
24.03.2015
25.03.2015
26.03.2015
27.03.2015
Saat:
PAZARTESİ
SALI
ÇARŞAMBA
PERŞEMBE
CUMA
08:0008:50
KLİNİK
UYGULAMA
KLİNİK
UYGULAMA
KLİNİK
UYGULAMA
KLİNİK
UYGULAMA
KLİNİK
UYGULAMA
09:0009:50
KLİNİK
UYGULAMA
KLİNİK
UYGULAMA
KLİNİK
UYGULAMA
KLİNİK
UYGULAMA
KLİNİK
UYGULAMA
10:0010:50
KLİNİK
UYGULAMA
KLİNİK
UYGULAMA
KLİNİK
UYGULAMA
KLİNİK
UYGULAMA
KLİNİK
UYGULAMA
11:0011:50
KLİNİK
UYGULAMA
KLİNİK
UYGULAMA
4.SINIF ÖĞRENCİ
KURULU
(TÜM GRUPLAR)
KLİNİK
UYGULAMA
KLİNİK
UYGULAMA
12:0013:00
ÖĞLE TATİLİ
ÖĞLE TATİLİ
ÖĞLE TATİLİ
ÖĞLE TATİLİ
ÖĞLE TATİLİ
13:0013:50
CER 6 - Obesite
cerrahisi
A.BOZBORA
CER 8 -Tiroid
kanseri
Y.ERBİL
Rad.4-Meme
radyolojisi
G.ACUNAŞ
CER 10 Paratiroid
hastalıkları
Y.GİLES
CER 12 - Memenin
selim hastalıkları
A.DİNÇÇAĞ
CER 9 - Selim
tiroid hastalıkları
S.ÖZARMAĞAN
A1 ve A2 KL.Bio
5-İkiden çok
grubun
ortalamalarının
karşılaştırılması,
varyans analizi
A.DİRİCAN
(B.GÜRTEKİN)
CER 11 - Sürrenal
hastalıkları
S.MERCAN
A1 ve A2 KL.Bio
7-Ortalamaların
genellenmesi ve
karşılaştırılması,
güven aralıkları, z
testi ve ki-kare
testleri
A.DİRİCAN
(B.GÜRTEKİN)
UYGULAMA
14:0014:50
15:0015:50
CER 7 Perioperatif hasta
bakımı
U.BARBAROS
A1 ve A2 KL.Bio
6-Parametrik
olmayan istatistik
yöntemler, sıra
istatistikleri
A.DİRİCAN
(B.GÜRTEKİN)
16:0016:50
41
A1 ve A2 KL.Bio
8-Nitel değişkenler
arası ilişki/uyum
değerlendirilmeleri
A.DİRİCAN
(B.GÜRTEKİN)
UYGULAMA-I
Grup A1 -Ders Kümesi 3
GENEL CERRAHİ - RADİODİAGNOSTİK - KLİNİK BİYOİSTATİSTİK
31.Hafta
Tarih:
30.03.2015
31.03.2015
01.04.2015
02.04.2015
03.04.2015
Saat:
PAZARTESİ
SALI
ÇARŞAMBA
PERŞEMBE
CUMA
08:0008:50
KLİNİK
UYGULAMA
KLİNİK
UYGULAMA
KLİNİK
UYGULAMA
KLİNİK
UYGULAMA
KLİNİK
UYGULAMA
09:0009:50
KLİNİK
UYGULAMA
KLİNİK
UYGULAMA
KLİNİK
UYGULAMA
KLİNİK
UYGULAMA
KLİNİK
UYGULAMA
10:0010:50
KLİNİK
UYGULAMA
KLİNİK
UYGULAMA
KLİNİK
UYGULAMA
KLİNİK
UYGULAMA
KLİNİK
UYGULAMA
11:0011:50
KLİNİK
UYGULAMA
KLİNİK
UYGULAMA
KLİNİK
UYGULAMA
KLİNİK
UYGULAMA
KLİNİK
UYGULAMA
12:0013:00
ÖĞLE TATİLİ
ÖĞLE TATİLİ
ÖĞLE TATİLİ
ÖĞLE TATİLİ
ÖĞLE TATİLİ
13:0013:50
Rad.5Gastrointestinal
sistem
görüntüleme-1
B.BAKIR
CER 13 - Meme
kanseri
V.ÖZMEN
A1 ve A2 KL.Bio
9-Araştırma tipleri,
klinik deneyleme
düzenleri,
rastlantısallık,
körleme
R.DİŞÇİ
(S.ÖZEL)
CER 15 Özofagus
tümörleri
F. TUNCA
A1 ve A2 KL.Bio
12-Korelasyon ve
regresyon
çözümlemesi-1
R.DİŞÇİ
(S.ÖZEL)
14:0014:50
Rad.6Gastrointestinal
sistem
görüntüleme-2
B.BAKIR
CER 14 - Hiatus
ve özofagusun
selim hastalıkları
A.İĞCİ
A1 ve A2 KL.Bio
10-Risk ölçütlleri,
insidans, odds
ratio, relatif risk,
atfedilen risk
R.DİŞÇİ
(S.ÖZEL)
CER 16 - Mide
kanseri
Y.BÜYÜKUNCU
A1 ve A2 KL.Bio
13-Korelasyon ve
regresyon
çözümlemesi-2
R.DİŞÇİ
(S.ÖZEL)
A1 ve A2 KL.Bio
11-Tanı testlerinin
değerlendirrilmesi,
duyarlılık, özgüllük,
prediktif değerler,
ROC eğrisi
R.DİŞÇİ
(S.ÖZEL)
CER 17 - Mideduodenum selim
hastalıkları
T.BULUT
A1 ve A2 KL.Bio
14-Sağkalım
analizi, UygulamaII
R.DİŞÇİ
(S.ÖZEL)
15:0015:50
16:0016:50
42
Grup A1 -Ders Kümesi 3
GENEL CERRAHİ - RADİODİAGNOSTİK - KLİNİK BİYOİSTATİSTİK
32.Hafta
Tarih:
06.04.2015
07.04.2015
08.04.2015
09.04.2015
10.04.2015
Saat:
PAZARTESİ
SALI
ÇARŞAMBA
PERŞEMBE
CUMA
08:0008:50
KLİNİK
UYGULAMA
KLİNİK
UYGULAMA
KLİNİK
UYGULAMA
KLİNİK
UYGULAMA
KLİNİK
UYGULAMA
09:0009:50
KLİNİK
UYGULAMA
KLİNİK
UYGULAMA
KLİNİK
UYGULAMA
KLİNİK
UYGULAMA
KLİNİK
UYGULAMA
10:0010:50
KLİNİK
UYGULAMA
KLİNİK
UYGULAMA
KLİNİK
UYGULAMA
KLİNİK
UYGULAMA
KLİNİK
UYGULAMA
11:0011:50
KLİNİK
UYGULAMA
KLİNİK
UYGULAMA
KLİNİK
UYGULAMA
KLİNİK
UYGULAMA
KLİNİK
UYGULAMA
12:0013:00
ÖĞLE TATİLİ
ÖĞLE TATİLİ
ÖĞLE TATİLİ
ÖĞLE TATİLİ
ÖĞLE TATİLİ
13:0013:50
CER 18 - İnce
barsak ve
apendiks
hastalıkları
R.SEVEN
CER 20 Kolorektal kanser
A. İĞCİ
, CER 23 Karaciğerin selim
lezyonları
C.İBİŞ
CER 24 - Safra
kesesi ve safra
yollarının selim
hastalıkları
Y.TEKANT
CER 26 - Şok I
C.ERTEKİN
14:0014:50
CER 19 - Kalın
barsağın selim
hastalıkları
R.SEVEN
CER 21 - Selim
anorektal
hastalıklar
T.BULUT
Rad.7-Abdominal
görüntüleme-1
A.POYANLI
CER 25 - Safra
kesesi ve safra
yolları tümörleri
İ.ÖZDEN
CER 27 - Şok II
C.ERTEKİN
CER 25 - Safra
kesesi ve safra
yolları tümörleri
İ.ÖZDEN
Rad.10-Girişimsel
radyoloji
B.ACUNAŞ
15:0015:50
CER 22 Karaciğer primer
ve sekonder
tümörleri
C.İBİŞ
Rad.8-Abdominal
görüntüleme-2
A.POYANLI
16:0016:50
,
43
Grup A1 -Ders Kümesi 3
GENEL CERRAHİ - RADİODİAGNOSTİK - KLİNİK BİYOİSTATİSTİK
33.Hafta
Tarih:
13.04.2015
14.04.2015
15.04.2015
16.04.2015
17.04.2015
Saat:
08:0008:50
PAZARTESİ
SALI
ÇARŞAMBA
PERŞEMBE
CUMA
KLİNİK
UYGULAMA
KLİNİK
UYGULAMA
KLİNİK
UYGULAMA
KLİNİK
UYGULAMA
KLİNİK
UYGULAMA
09:0009:50
KLİNİK
UYGULAMA
KLİNİK
UYGULAMA
KLİNİK
UYGULAMA
KLİNİK
UYGULAMA
KLİNİK
UYGULAMA
10:0010:50
KLİNİK
UYGULAMA
KLİNİK
UYGULAMA
KLİNİK
UYGULAMA
KLİNİK
UYGULAMA
KLİNİK
UYGULAMA
11:0011:50
KLİNİK
UYGULAMA
KLİNİK
UYGULAMA
KLİNİK
UYGULAMA
KLİNİK
UYGULAMA
KLİNİK
UYGULAMA
12:0013:00
ÖĞLE TATİLİ
ÖĞLE TATİLİ
ÖĞLE TATİLİ
ÖĞLE TATİLİ
ÖĞLE TATİLİ
13:0013:50
A1 ve A2
KL.Biyoistatistik ve
Tıp Bilişim Sınavı
(13:00-14:00)
CER 29 - Akut
pankreatit
H.YANAR
CER 32 - Dalak
hastalıkları
L.AVTAN
CER 35 - Akut
karın sendromu-1
K.GÜNAY
CER 37 - İleus
H.YANAR
14:0014:50
CER 28 Pankreas tümörleri
F.EKİZ
CER 30 - Ameliyat
sonrası
komplikasyonlar
F.EKİZ
CER 33 - Karın
travmaları-1
C.ERTEKİN
CER 36 - Akut
karın sendromu-2
K.GÜNAY
Rad.12-Akut karın
görüntüleme
B.BAKIR
CER 31 - GİS
kanamaları
Y.BÜYÜKUNCU
CER 34 - Karın
travmaları-2
C.ERTEKİN
Rad.11-Girişimsel
onkolojik tedavi
K.GÜVEN
15:0015:50
16:0016:50
44
Grup A1 -Ders Kümesi 3
GENEL CERRAHİ - RADİODİAGNOSTİK - KLİNİK BİYOİSTATİSTİK
34.Hafta
Tarih:
20.04.2015
21.04.2015
22.04.2015
23.04.2015
24.04.2015
Saat:
PAZARTESİ
SALI
ÇARŞAMBA
PERŞEMBE
CUMA
08:0008:50
KLİNİK
UYGULAMA
KLİNİK
UYGULAMA
KLİNİK
UYGULAMA
SERBEST
ÇALIŞMA
09:0009:50
KLİNİK
UYGULAMA
KLİNİK
UYGULAMA
KLİNİK
UYGULAMA
SERBEST
ÇALIŞMA
10:0010:50
KLİNİK
UYGULAMA
KLİNİK
UYGULAMA
KLİNİK
UYGULAMA
SERBEST
ÇALIŞMA
11:0011:50
KLİNİK
UYGULAMA
KLİNİK
UYGULAMA
KLİNİK
UYGULAMA
SERBEST
ÇALIŞMA
12:0013:00
ÖĞLE TATİLİ
ÖĞLE TATİLİ
ÖĞLE TATİLİ
13:0013:50
CER 38 - Arter
hastalıkları
F.A.GENÇ
CER 40 - Diabetik
ayak
S.BAKTIROĞLU
CER 43 - Organ
nakli
A. E. AYDIN
14:0014:50
CER 39 - Ven
hastalıkları
M.KURTOĞLU
CER 41 Cerrahide modern
yöntemler
U.BARBAROS
CER 44 - Karaciğer
nakli
İ ÖZDEN
SERBEST
ÇALIŞMA
15:0015:50
Rad.13-Travmada
girişimsel tedavi
K.GÜVEN
CER 42 - Yanıklar
R.GÜLOĞLU
CER 45 - Fıtıklar
K.GÜNAY
SERBEST
ÇALIŞMA
16:0016:50
SERBEST
ÇALIŞMA
Rad.14-Vasküler
sistem
görüntüleme
A.POYANLI
SERBEST
ÇALIŞMA
SERBEST
ÇALIŞMA
45
23 NİSAN
ULUSAL
EGEMENLİK
ÇOCUK
BAYRAMI
ÖĞLE TATİLİ
SERBEST
ÇALIŞMA
Grup A1 -Ders Kümesi 3
HALK SAĞLIĞI
35.Hafta
Tarih:
27.04.2015
28.04.2015
29.04.2015
30.04.2015
01.05.2015
Saat:
PAZARTESİ
SALI
ÇARŞAMBA
PERŞEMBE
CUMA
Halk Sağ.1- Halk
sağlığına giriş
A.Emel ÖNAL
09:0009:50
Halk Sağ.7Günümüzde birinci
basamak sağlık
hizmetleri
N. ÖZGÜLNAR
Halk Sağ.8-Sağlık
kayıtları ve önemi,
hastalıkların/ölümle
rin bildirimi
B.A.ÖZYILDIRIM
Halk Sağ.9-Sağlık
ekonomisinde
temel kavramlar,
değerlendirme
yöntemleri
B.HAPÇIOĞLU
Halk Sağlığı alan
Uygulaması - 1
(HALK EKMEK)
S.KARABEY
N.ÖZGÜLNAR
ÖĞLE TATİLİ
ÖĞLE TATİLİ
ÖĞLE TATİLİ
13:0013:50
Halk Sağ.4Sağlıkta
eşitsizlikler ve
sağlık hakkı
S.KARABEY
Halk Sağ.10Dünyada ve
Türkiye’de sağlık
sistemleri ve sağlık
hizmetlerinin
finansmanı
B.HAPÇIOĞLU
14:0014:50
Halk Sağ.5Cumhuriyet
dönemi sağlık
politikaları
H.İŞSEVER
Halk Sağ.11Sağlık yönetimi ve
sağlık insan gücü
N.ÖZGÜLNAR
Halk Sağ.6Günümüz Sağlık
Politikaları
N. ÖZGÜLNAR
Halk Sağ.12Sağlıkta ekip
çalışması,
liderlik,denetim
N.ÖZGÜLNAR
10:0010:50
Genel Cerrahi
Sınavı
Halk Sağ.3-Halk
Sağlığının Bugünü
S.KARABEY
11:0011:50
12:0013:00
15:0015:50
Halk Sağ.2-Halk
Sağlığının Dünü
S.KARABEY
ÖĞLE TATİLİ
Radiodiagnostik
Sınavı
16:0016:50
46
Halk Sağlığı alan
Uygulaması - 1
(HALK EKMEK)
S.KARABEY
N.ÖZGÜLNAR
1 MAYIS Emek
ve Dayanışma
Günü
Grup A1 -Ders Kümesi 3
HALK SAĞLIĞI
36.Hafta
Tarih:
04.05.2015
05.05.2015
06.05.2015
07.05.2015
08.05.2015
Saat:
PAZARTESİ
SALI
ÇARŞAMBA
PERŞEMBE
CUMA
Halk Sağ.19Kanıta dayalı halk
sağlığı
uygulamaları
H.İŞSEVER
Halk Sağ.25Cinsellik ve cinsel
sağlık
N.ÖZGÜLNAR
Halk Sağ.20Nüfus ve sağlık
B.HAPÇIOĞLU
Halk Sağ.26Cinsel yolla
bulaşan
enfeksiyonlar
S.KARABEY
09:0009:50
10:0010:50
Halk Sağ.13Toplum
beslenmesi, temel
ilkeleri, yeterli ve
dengeli beslenme
G.GÜNGÖR
Halk Sağ.14Türkiye’de
beslenme sorunları
(beslenme
araştırmaları)
G.GÜNGÖR
Halk Sağ.21Sağlık ölçütleri
N.İNCE
Halk Sağ.31-Ödev
ara değerlendirme2
Halk Sağlığı alan
Uygulaması - 2
(HAMİDİYE SU)
B.A. ÖZYILDIRIM
N.İNCE
Halk Sağ.27HIV/AIDS
pandemisi
S.KARABEY
11:0011:50
Halk Sağ.15Gıda güvenliği
G.GÜNGÖR
12:0013:00
ÖĞLE TATİLİ
ÖĞLE TATİLİ
ÖĞLE TATİLİ
13:0013:50
Halk Sağ.16Epidemiyolojinin
tanımı, veri
kaynakları,
yöntemler ve
kullanım alanları.
Tanımlayıcı
epidemiyoloji
B.HAPÇIOĞLU
Halk Sağ.22Ödev ara
değerlendirme-1
Halk Sağ.28Güvenli annelik ve
istenmeyen
gebelikler
N.ÖZGÜLNAR
14:0014:50
Halk Sağ.17Analitik gözlemsel
araştırmalar (vakakontrol kohort)
H.İŞSEVER
Halk Sağ.23Sağlık
hizmetlerinde,
danışmanlık
N.İNCE
Halk Sağ.29Gebelikten
korunma
yöntemleriyenilikler
N.ÖZGÜLNAR
15:0015:50
Halk Sağ.18Müdahaleli
araştırmalar.
Araştırma
planlanmasında
önemli noktalar ve
araştırmalarda
yapılan hatalar
H.İŞSEVER
Halk Sağ.24Cinsel
sağlık/Üreme
sağlığı, kavramlar,
ölçütler
N.ÖZGÜLNAR
Halk Sağ.30-İleri
yaş cinsel sağlığı
ve üreme sağlığı
A.E.ÖNAL
16:0016:50
47
Halk Sağ.32-Kişiyi
hastalanmadan
önce çevresiyle
değerlendirme
A.E.ÖNAL
Halk Sağ.33Bulaşıcı hastalıklar
ve salgınlar
G.GÜNGÖR
ÖĞLE TATİLİ
ÖĞLE TATİLİ
Halk Sağ.34Toplumda bulaşıcı
hastalıkların
yönetimi
B.A.ÖZYILDIRIM
Halk Sağlığı alan
Uygulaması - 2
(HAMİDİYE SU)
B.A.ÖZYILDIRIM
N.İNCE
Halk Sağ.35sağlık hizmetleri ile
ilişkili
enfeksiyonların
önlenmesi
S.KARABEY
Grup A1 -Ders Kümesi 3
HALK SAĞLIĞI
37.Hafta
Tarih:
11.05.2015
12.05.2015
13.05.2015
14.05.2015
15.05.2015
Saat:
PAZARTESİ
SALI
ÇARŞAMBA
PERŞEMBE
CUMA
Halk Sağ.36Uluslararası sağlık
örgütleri
S.KARABEY
Halk Sağ.41-Anne
sütü ile beslenme
ve emzirme
danışmanlığı
N.İNCE
Halk Sağ.46-İleri
yaş sağlığı
B.A.ÖZYILDIRIM
09:0009:50
Halk Sağ.47Kronik enfeksiyon
hastalıkları ve
çevre: Tüberküloz,
sıtma, hepatit B,C
brusella
A. E.ÖNAL
Halk Sağ.48Kronik enfeksiyöz
olmayan
hastalıklar, ve
çevre:
Hipertansiyon,
diyabet,
osteoporoz KOAH,
astım
A.E.ÖNAL
10:0010:50
Halk Sağ.37Türkiye’de
bağışıklama
hizmetleri
N.İNCE
Halk Sağ.42Ergenler/gençler
ve erişkin sağlığı
A. E. ÖNAL
11:0011:50
Halk Sağ.38-Su ve
besinlerle bulaşan
hastalıkların
yönetimi
G.GÜNGÖR
Halk Sağ.43-Okul
sağlığı
A.E.ÖNAL
12:0013:00
ÖĞLE TATİLİ
ÖĞLE TATİLİ
ÖĞLE TATİLİ
13:0013:50
Halk Sağ.39Bebek ve
çocuklardaki ishalli
hastalıkların
yönetimi
B. A. ÖZYILDIRIM
Halk Sağ.44Toplumda şiddet
ve kazaların
yönetimi
B.A.ÖZYILDIRIM
Halk Sağ.49Kanser
epidemiyolojisi
H.GÜL
Halk Sağ.40-Akut
solunum yolu
enfeksiyonları ve
denetimi
B. A. ÖZYILDIRIM
Halk Sağ.45Toplumda ruh
sağlığı
H.GÜL
Halk Sağ.50Çevresel sağlık
göstergeleri
G.GÜNGÖR
14:0014:50
15:0015:50
16:0016:50
48
Halk Sağ.51Çevre sorunları: İç
ve dış ortam hava
kalitesi ve sağlık
G.GÜNGÖR
Halk Sağlığı alan
Uygulaması - 3
(İSTAÇ)
B. HAPÇIOĞLU
H.İŞSEVER
Halk Sağ.52Güncel çevre
sorunları ve sağlık
B.HAPÇIOĞLU
Halk Sağ.53- İklim
değişikliği ve
sağlık
B.HAPÇIOĞLU
ÖĞLE TATİLİ
Halk Sağlığı alan
Uygulaması - 3
(İSTAÇ)
B. HAPÇIOĞLU
H.İŞSEVER
ÖĞLE TATİLİ
Halk Sağ.54Olağandışı
durumlarda sağlık
hizmetleri
N.İNCE
Halk Sağ.55Çevre sorunlarının
önlenmesi ve
çevre eğitimi
B.HAPÇIOĞLU
Grup A1 -Ders Kümesi 3
HALK SAĞLIĞI
38.Hafta
Tarih:
18.05.2015
19.05.2015
20.05.2015
21.05.2015
22.05.2015
Saat:
PAZARTESİ
SALI
ÇARŞAMBA
PERŞEMBE
CUMA
09:0009:50
Halk Sağ.56Sağlıklı şehirler ve
barınma koşulları
H.GÜL
10:0010:50
Halk Sağ.57- İş
sağlığı tanım ve
tarihçe,
ülkemizdeki
meslek hastalıkları
B.A.ÖZYILDIRIM
11:0011:50
Halk Sağ.58-İş
kazası tanımı,
nedenleri ve
korunma
yöntemleri
B.A.ÖZYILDIRIM
12:0013:00
ÖĞLE TATİLİ
13:0013:50
14:0014:50
Halk Sağ.59Ergonomi
H.İŞSEVER
Halk Sağ.60Çalışma
yaşamında riskli
gruplar
H.GÜL
19 MAYIS
ATATÜRKÜ
ANMA GENÇLİK
VE SPOR
BAYRAMI
Halk Sağ.61Kurşun, civa ve
benzeri metallerle
olan meslek
hastalıkları
N.İNCE
Halk Sağ.62Fiziksel etkenli
meslek hastalıkları1 (İyonize-iyonize
olmayan
elektromanyetik
radyasyonlar,
gürültü)
H.İŞSEVER
Halk Sağ.63Fiziksel etkenli
meslek hastalıkları2 (Titreşim, basınç,
ısı ve ergonomi)
H.İŞSEVER
Halk Sağlığı alan
Uygulaması - 4
(Gıda/Su/Hava
güvenliği)
E. ÖNAL
G. GÜNGÖR
ÖĞLE TATİLİ
ÖĞLE TATİLİ
Halk Sağ.64Tozlarla oluşan
meslek hastalıkları,
işyeri hekiminin
görev ve
sorumlulukları ve
işyerinde sağlık
gözetimi
N.İNCE
Halk Sağ.65-Risk
değerlendirme,
mevzuata göre
hekimin görevleri
H.GÜL
15:0015:50
16:0016:50
49
Halk Sağ.66Ödev sunumu-1
Halk Sağ.67Ödev sunumu-2
Halk Sağ.68Ödev sunumu-3
ÖĞLE TATİLİ
Halk Sağ.69Ödev sunumu-4
Halk Sağlığı alan
Uygulaması - 4
(Gıda/Su/Hava
güvenliği)
E. ÖNAL
G. GÜNGÖR
Halk Sağ.70Ödev sunumu-5
Grup A1 -Ders Kümesi 3
ORTOPEDİ ve TRAVMATOLOJİ
39.Hafta
Tarih:
25.05.2015
26.05.2015
27.05.2015
28.05.2015
29.05.2015
Saat:
PAZARTESİ
SALI
ÇARŞAMBA
PERŞEMBE
CUMA
ORT. 1-Ortopedi
ve travmatolojiye
giriş
Ö.YAZICIOĞLU
ORT. 4-Kemik ve
Yumuşak Doku
iyileşmesi
C.ŞEN
ORT 7-Yürüme
Analizi
Y.TEMELLİ
ORT 10-Kasiskelet sistemi
yaralanmalarında
terminoloji ve
sınıflama
Ö.KILIÇOĞLU
09:0009:50
ORT. 5-Ortopedik
genel biyomekanik
M.ÇAKMAK
L.ERALP
ORT.(Rad1)11Kas-İskelet sistemi
tümörleri ve tümör
ORT 8-Omurga ve
benzeri
nörolojik muayene
lezyonlarında
U.TALU
radyolojik
değerlendirme
M.DURSUN
ORT. 3-Ortopedik
dokuların histoloji
ve fizyolojisi
L.ERALP
ORT. 6-Ekstremite
muayenesi
C.ŞEN
ORT 9-Ortopedi
ve travmatolojide
isimlendirme ve
sınıflandırma
Ö.KILIÇOĞLU
ORT.(Rad2)12Kas-İskelet sistemi
travma ve
infeksiyonlarda
radyoloji
M.DURSUN
ÖĞLE TATİLİ
ÖĞLE TATİLİ
ÖĞLE TATİLİ
ÖĞLE TATİLİ
13:0013:50
KLİNİK
UYGULAMA 1
(Klinik Tanıtımı)
KLİNİK
UYGULAMA 2
KLİNİK
UYGULAMA 3
KLİNİK
UYGULAMA 4
14:0014:50
KLİNİK
UYGULAMA 1
(Klinik Tanıtımı)
KLİNİK
UYGULAMA 2
KLİNİK
UYGULAMA 3
KLİNİK
UYGULAMA 4
10:0010:50
A1 Halk Sağlığı
Sınavı
11:0011:50
12:0013:00
ÖĞLE TATİLİ
ORT. 2-Klinik
Anatomi
L.ERALP
15:0015:50
16:0016:50
50
Grup A1 -Ders Kümesi 3
ORTOPEDİ ve TRAVMATOLOJİ
40.Hafta
Tarih:
01.06.2015
02.06.2015
03.06.2015
04.06.2015
05.06.2015
Saat:
PAZARTESİ
SALI
ÇARŞAMBA
PERŞEMBE
CUMA
09:00
09:50
ORT.(Rad3)13Çocukluk Çağı
Kas-İskelet sistemi
hastalıklarında
radyolojik
görüntüleme
E.YEKELER
ORT.16-Yumuşak
Doku Sorunları,
tendon - ligaman
yaralanmaları,aşırı
kullanım,
tendinozis
A.C.ATALAR
ORT.19-Pediatrik
kırıklar
İ.ÖZTÜRK
ORT.22-Akut
kemik ve eklem
enfeksiyonları
C.ŞEN
ORT.25-Osteoartrit
Ö.YAZICIOĞLU
10:00
10:50
ORT.14Osteosentez
Mekanik ve
Biyolojik yaklaşım
A.C.ATALAR
ORT.17-Kıkırdak
hastalıkları ve
yaralanmaları
M.AŞIK
ORT.20Osteonekrozlar
A.C.ATALAR
ORT.23-Kronik
kemik ve eklem
enfeksiyonları
C.ŞEN
ORT.26-Gonartroz
M.AŞIK
11:00
11:50
ORT.15-Kırık
komplikasyonları
(kompartman
send.,enfeksiyon,
kaynamama )
Ö.YAZICIOĞLU
ORT.18-Spor
Travmaları
M.AŞIK
12:00
13:00
ÖĞLE TATİLİ
ÖĞLE TATİLİ
ÖĞLE TATİLİ
ÖĞLE TATİLİ
ÖĞLE TATİLİ
13:00
13:50
KLİNİK
UYGULAMA 5
KLİNİK
UYGULAMA 6
KLİNİK
UYGULAMA 7
KLİNİK
UYGULAMA 8
KLİNİK
UYGULAMA 9
14:00
14:50
KLİNİK
UYGULAMA 5
KLİNİK
UYGULAMA 6
KLİNİK
UYGULAMA 7
KLİNİK
UYGULAMA 8
KLİNİK
UYGULAMA 9
ORT.21ORT. 24Çocuklarda yürüme
Romatolojik
bozuklukları ve
hastalıklarda
hastalıkları
ortopedik yaklaşım
C.ŞEN
İ.ÖZTÜRK
15:00
15:50
16:00
16:50
51
ORT. 27Koksartroz
Ö.YAZICIOĞLU
Grup A1 -Ders Kümesi 3
ORTOPEDİ ve TRAVMATOLOJİ
41.Hafta
Tarih:
08.06.2015
09.06.2015
10.06.2015
11.06.2015
12.06.2015
Saat:
PAZARTESİ
SALI
ÇARŞAMBA
PERŞEMBE
CUMA
09:00
09:50
ORT.28Cücelerde boy
uzatma stratejileri
ve İlizarov
cerrahisi
C.ŞEN
Ort 31-Kemik ve
yumuşak doku
tümörlerinde
radyoterapi
F.AĞAOĞLU
ORT.34-Omurga
kökenli ağrı
U. TALU
ORT.37-Pelvis ve
asetabulum
yaralanmaları
M.AŞIK
ORT.40-Gelişimsel
kalça displazisi
Y.TEMELLİ
10:00
10:50
ORT.29-Kemik ve
yumuşak
dokuTümörleri 1
M.ÇAKMAK
(H. ÖZGER)
ORT.32Nöromusküler
hastalıklar
(serebral palsi)
Y.TEMELLİ
ORT.35-Omurga
hastalıkları
C. ŞAR
ORT.38-Kalça
kırıkları ve çıkıkları
Ö.KILIÇOĞLU
ORT.41-Diğer
pediatrik kalça
hastalıkları
İ.ÖZTÜRK
11:00
11:50
ORT.30-Kemik ve
yumuşak
dokuTümörleri 2
M.ÇAKMAK
(H. ÖZGER)
ORT.33-Ortez ve
protezler
Y.TEMELLİ
ORT. 36-Omurga
yaralanmaları
C. ŞAR
ORT.39-Femur ve
diz çevresi kırık ve
çıkıkları
Ö.KILIÇOĞLU
ORT.42-Doğumsal
alt ekstremite
hastalıkları
H.DURMAZ
12:00
13:00
ÖĞLE TATİLİ
ÖĞLE TATİLİ
ÖĞLE TATİLİ
ÖĞLE TATİLİ
ÖĞLE TATİLİ
13:00
13:50
KLİNİK
UYGULAMA 10
KLİNİK
UYGULAMA 11
KLİNİK
UYGULAMA 12
KLİNİK
UYGULAMA 13
KLİNİK
UYGULAMA 14
14:00
14:50
KLİNİK
UYGULAMA 10
KLİNİK
UYGULAMA 11
KLİNİK
UYGULAMA 12
KLİNİK
UYGULAMA 13
KLİNİK
UYGULAMA 14
15:00
15:50
16:00
16:50
52
Grup A1 -Ders Kümesi 3
ORTOPEDİ ve TRAVMATOLOJİ
42.Hafta
Tarih:
15.06.2015
16.06.2015
17.06.2015
18.06.2015
19.06.2015
Saat:
PAZARTESİ
SALI
ÇARŞAMBA
PERŞEMBE
CUMA
09:00
09:50
ORT.43-Dizin spor
yaralanmaları ve
patellofemoral
sorunlar
M.AŞIK
ORT.46-Ayak ve
ayak bileği
hastalıkları
Ö.KILIÇOĞLU
ORT.49-Dirsek ve
önkol
yaralanmaları ve
hastalıkları
A.C.ATALAR
ORT.52-Ortopedik
hastada fizik
tedavi ve
rehabilitasyon
A.KETENCİ
SERBEST
ÇALIŞMA
SERBEST
ÇALIŞMA
10:00
10:50
ORT.44-Tibia ve
fibula kırıkları
İ.ÖZTÜRK
ORT.47-Omuz
hastalıkları
A.C.ATALAR
ORT.50- El ve
elbileği kırıkları
H.DURMAZ
ORT.53-Elbileği
ve el
yaralanmaları
(tendon, sinir
yaralanmaları ve
amputasyonları)
H.DURMAZ
11:00
11:50
ORT.45-Ayak ve
ayak bileği
yaralanmaları
Ö.KILIÇOĞLU
ORT.48-Omuz ve
humerus kırıkları
A.C.ATALAR
ORT. 51-El ve
elbileğinin
hastalıkları
H.DURMAZ
ORT.54-Ortopedik
aciller
İ. ÖZTÜRK
SERBEST
ÇALIŞMA
12:00
13:00
ÖĞLE TATİLİ
ÖĞLE TATİLİ
ÖĞLE TATİLİ
ÖĞLE TATİLİ
ÖĞLE TATİLİ
13:00
13:50
KLİNİK
UYGULAMA 15
KLİNİK
UYGULAMA 16
KLİNİK
UYGULAMA 17
KLİNİK
UYGULAMA 18
SERBEST
ÇALIŞMA
14:00
14:50
KLİNİK
UYGULAMA 15
KLİNİK
UYGULAMA 16
KLİNİK
UYGULAMA 17
KLİNİK
UYGULAMA 18
SERBEST
ÇALIŞMA
15:00
15:50
16:00
16:50
53
Grup A1 -Ders Kümesi 3
ORTOPEDİ ve TRAVMATOLOJİ
43.Hafta
Tarih:
22.06.2015
23.06.2015
24.06.2015
25.06.2015
26.06.2015
Saat:
PAZARTESİ
SALI
ÇARŞAMBA
PERŞEMBE
CUMA
09:00
09:50
10:00
10:50
11:00
11:50
Ortopedi ve
Travmatoloji
Sınavı
12:00
13:00
13:00
13:50
ÖĞLE TATİLİ
14:00
14:50
15:00
15:50
16:00
16:50
54
Grup A2 -Ders Kümesi 2
KADIN HASTALIKLARI ve DOĞUM - RADYASYON ONKOLOJİSİ
15.Hafta.
Tarih:
08.12.2014
09.12.2014
10.12.2014
11.12.2014
12.12.2014
Saat:
PAZARTESİ
SALI
ÇARŞAMBA
PERŞEMBE
CUMA
KHvD 1-Kadın
Hastalıkları ve
Doğum Giriş ve
Tanışma
Ö.YALÇIN
KHvD 5-Amenore2
F.SEVİLEN
KHvD 9-İnfertilite
Tanı
F.BUYRU
KHvD 13-Gebelik
ve sistemik
hastalıklar-2
İ. KALELİOĞLU
KHvD 2-Gebelikte
tarama testleri
A.YÜKSEL
KHvD 6Antepartum fetal
değerlendirme-1
H.ERMİŞ
KHvD 10-İnfertilite
Etyoloji
F.BUYRU
KHvD 14Jinekolojide tanı
yöntemleri
B.ERGUN
11:00
11:50
PRATİK
UYGULAMA
PRATİK
UYGULAMA
PRATİK
UYGULAMA
PRATİK
UYGULAMA
12:00
13:00
ÖĞLE TATİLİ
ÖĞLE TATİLİ
ÖĞLE TATİLİ
ÖĞLE TATİLİ
13:00
13:50
KHvD 3-Prenatal
tanı uygulamaları
A.YÜKSEL
KHvD 7Antepartum fetal
değerlendirme-2
H.ERMİŞ
KHvD 11-İnfertilite
Tedavi
F.BUYRU
KHvD 15Premenstrüel
sendrom ve
dismenore
E. BAŞTU
14:00
14:50
KHvD 4-Amenore1
F.SEVİLEN
KHvD 8-Normal
siklus ve
menstruasyon
S. AKHAN
KHvD 12-Gebelik
ve sistemik
hastalıklar-1
İ KALELİOĞLU
KHvD 16Disfonksiyonel
kanamalar
Ö.YALÇIN
09:00
09:50
10:00
10:50
A Grubu
FARMAKOLOJİ
SINAVI
15:00
15:50
16:00
16:50
55
Grup A2 -Ders Kümesi 2
KADIN HASTALIKLARI ve DOĞUM - RADYASYON ONKOLOJİSİ
16.Hafta
Tarih:
15.12.2014
16.12.2014
17.12.2014
18.12.2014
19.12.2014
Saat:
PAZARTESİ
SALI
ÇARŞAMBA
PERŞEMBE
CUMA
09:00
09:50
KHvD 17-Ektopik
gebelik
H.SAYGILI
KHvD 21-Erken
doğum eylemi ve
tokoliz
A.YILDIRIM
KHvD 25-Spontan
abortus
A.TURFANDA
KHvD 29-Cinsiyet
anomalileri
F.GÜNGÖR
UĞURLUCAN
PRATİK
UYGULAMA
KHvD 30-Üçüncü
trimester
kanamaları
B.ERGUN
A1-A2-Rad.Onk 1Kanser
biyolojisinin
temelleri
M. FAYDA
(E.
DARENDELİLER)
10:00
10:50
KHvD 18Hiperandrojenemi
F.BUYRU
KHvD 22-Erken
membran rüptürü
A.YILDIRIM
KHvD 26-Doğum
indüksiyonu
B.ERGUN
11:00
11:50
PRATİK
UYGULAMA
PRATİK
UYGULAMA
4.SINIF ÖĞRENCİ
KURULU
(TÜM GRUPLAR)
PRATİK
UYGULAMA
A1-A2-Rad.Onk 2
Klinik
Radyoterapinin
Biyolojik ve
Fiziksel Temelleri
A.KARADENİZ
(R.MERAL)
12:00
13:00
ÖĞLE TATİLİ
ÖĞLE TATİLİ
ÖĞLE TATİLİ
ÖĞLE TATİLİ
ÖĞLE TATİLİ
13:00
13:50
KHvD 19-IUGG
L.İBRAHİMOĞLU
KHvD 23-Obstetrik
ultrasonografi
A. YÜKSEL
KHvD 27Fonksiyonel ve
mekanik distosi
H.ERMİŞ
KHvD 31-Situs ve
Prezantasyon
anomalileri
İ.KALELİOĞLU
KHvD 33-Fetal
tedavi
A. YÜKSEL
14:00
14:50
KHvD 20-Teratoloji
İ.KALELİOĞLU
KHvD 24-Rekürren
abortus
A.TURFANDA
KHvD 28-Polikistik
over sendromu
F. BUYRU
KHvD 32-Makat
gelişi
R. HAS
KHvD 34-RH
uygunsuzluğu
A. YÜKSEL
15:00
15:50
16:00
16:50
56
Grup A2 -Ders Kümesi 2
KADIN HASTALIKLARI ve DOĞUM - RADYASYON ONKOLOJİSİ
17.Hafta
Tarih:
22.12.2014
23.12.2014
24.12.2014
25.12.2014
26.12.2014
Saat:
PAZARTESİ
SALI
ÇARŞAMBA
PERŞEMBE
CUMA
09:00
09:50
KHvD 35-Uterus
myomları
H.SAYGILI
KHvD 39İntrapartum fetal
değerlendirme-2
A.YILDIRIM
KHvD 43Menopoz-2
A.TURFANDA
KHvD 47Endometriozistanı, tedavi
E.ATTAR
PRATİK
UYGULAMA
KHvD 48-Tanısal
ve operatif
Histereskopi
C.AKGÜL
A1-A2-Rad.Onk 3Radyasyondan
korunma Radyasyonun akut
ve geç etkileri
S. KÜÇÜCÜK
(M. FAYDA )
10:00
10:50
KHvD 36-Gebelik
ve diyabet
L.İBRAHİMOĞLU
KHvD 40Ürojinekoloji
Ö.YALÇIN
KHvD 44-Gebelikte
hipertansif
hastalıklar-1
L.İBRAHİMOĞLU
11:00
11:50
PRATİK
UYGULAMA
PRATİK
UYGULAMA
PRATİK
UYGULAMA
PRATİK
UYGULAMA
A1-A2-Rad.Onk 4Kanserden
Korunma
R. MERAL
(M. ALTUN)
12:00
13:00
ÖĞLE TATİLİ
ÖĞLE TATİLİ
ÖĞLE TATİLİ
ÖĞLE TATİLİ
ÖĞLE TATİLİ
13:00
13:50
KHvD 37Gebelikte
kardiyovasküler ve
solunum sistemi
hastalıkları
L.İBRAHİMOĞLU
KHvD 41-Çoğul
gebelikler
R.HAS
KHvD 45-Gebelikte
hipertansif
hastalıklar-2
L.İBRAHİMOĞLU
KHvD 49-Tanısal
ve operatif
laparoskopi
E. ATTAR
KHvD 51Gebelikte
hematolojik
hastalıklar
E.BAŞTU
14:00
14:50
KHvD 38İntrapartum fetal
değerlendirme-1
A.YILDIRIM
KHvD 42Menopoz-1
A.TURFANDA
KHvD 46EndometriozisEtyoloji,
semptomlar
E.ATTAR
KHvD 50-Miad
geçmesi, Fetal
ölüm, Perinatal
mortalite
H.ERMİŞ
SERBEST
ÇALIŞMA
15:00
15:50
16:00
16:50
57
Grup A2 -Ders Kümesi 2
KADIN HASTALIKLARI ve DOĞUM - RADYASYON ONKOLOJİSİ
18.Hafta
Tarih:
29.12.2014
30.12.2014
31.12.2014
01.01.2015
02.01.2015
Saat:
PAZARTESİ
SALI
ÇARŞAMBA
PERŞEMBE
CUMA
KHvD 56Puerperal
hastalıklar
F.GÜNGÖR
UĞURLUCAN
KHvD 60Jinekolojik
kanserlerde temel
biyoloji ve
immünoloji
S. AKHAN
PRATİK
UYGULAMA
KHvD 62-Sitoloji
ve kolposkopi
B. ERGUN
KHvD 63-Tümör
markerlerı ve
kanser taraması
Y.SALİHOĞLU
09:00
09:50
KHvD 52-Plasenta
ve amniyos sıvısı
anomalileri
A.BÜYÜKÖREN
10:00
10:50
KHvD 53-Genital
organların yer
değiştirmesi
A.BÜYÜKÖREN
KHvD 57Adneksiyel kitleler
F.GÜNGÖR
UĞURLUCAN
KHvD 61Jinekolojik
kanserlerde
epidemiyoloji,
genetik ve
onkojenler
S.TOPUZ
11:00
11:50
PRATİK
UYGULAMA
PRATİK
UYGULAMA
PRATİK
UYGULAMA
YILBAŞI TATİLİ
12:00
13:00
ÖĞLE TATİLİ
ÖĞLE TATİLİ
ÖĞLE TATİLİ
ÖĞLE TATİLİ
13:00
13:50
KHvD 54Postpartum
kanama
H.SAYGILI
KHvD 58-Genital
malformasyonlar
Ö.YALÇIN
SERBEST
ÇALIŞMA
KHvD 64Jinekolojik
operasyonlar
Y.SALİHOĞLU
14:00
14:50
KHvD 55-Doğum
kanalı travmaları
Ö.YALÇIN
KHvD 59-Perinatal
enfeksiyonlar
R. HAS
SERBEST
ÇALIŞMA
KHvD 65-Epitelyal
over tümörleri-1
C.İYİBOZKURT
15:00
15:50
16:00
16:50
58
Grup A2 -Ders Kümesi 2
KADIN HASTALIKLARI ve DOĞUM - RADYASYON ONKOLOJİSİ
19.Hafta
Tarih:
05.01.2015
06.01.2015
07.01.2015
08.01.2015
09.01.2015
Saat:
PAZARTESİ
SALI
ÇARŞAMBA
PERŞEMBE
CUMA
09:00
09:50
KHvD 66-Epitelyal
over ve tuba
tümörleri-2
C.İYİBOZKURT
KHvD 70-Serviksin
benign ve
prekanseröz
lezyonları
S.TOPUZ
KHvD 76Endometriumun
prekanseröz
lezyonları
Y.SALİHOĞLU
KHvD 78-İnfertilite
ve Androloji
E. ATTAR
PRATİK
UYGULAMA
10:00
10:50
KHvD 67-Jinekoloji
ve obstetrikte tıbbi
genetik
S.BAŞARAN
KHvD 71- Serviks
kanseri 1
S.TOPUZ
KHvD 77Endometrium
kanseri ve uterus
mezenkimal
tümörleri
Y.SALİHOĞLU
KHvD 79-Kök
hücre kordon kanı
bankacılığı
E. ATTAR
A1-A2-Rad.Onk 5Kanserde Erken
Tanı ve Risk
Faktörleri
A. KİZİR
(E. N. ORAL)
11:00
11:50
PRATİK
UYGULAMA
PRATİK
UYGULAMA
PRATİK
UYGULAMA
PRATİK
UYGULAMA
A1-A2-Rad.Onk 6Jinekolojik
Kanserlerde
Tedavi
S. KÜÇÜCÜK
(M. FAYDA)
12:00
13:00
ÖĞLE TATİLİ
ÖĞLE TATİLİ
ÖĞLE TATİLİ
ÖĞLE TATİLİ
ÖĞLE TATİLİ
13:00
13:50
KHvD 68-Vulva ve
vaginanın benign
ve prekanseröz
lezyonları
A.TURFANDA
KHvD 72-Serviks
kanseri 2
S.TOPUZ
KHvD. 73 - Rad.
Jinekolojik
Radyoloji-1
B.BAKIR
KHvD 80Tromboembolizm
ve Amniyotik Sıvı
Embolisi,DIC
İ.KALELİOĞLU
KHvD 82-Tuba ve
metastatik over
kanserleri
C.İYİBOZKURT
14:00
14:50
KHvD 69-Vulva
kanseri
A.TURFANDA
KHvD 75-Doğum
operasyonları
R.HAS
KHvD. 74 - Rad.
Jinekolojik
Radyoloji-2
B.BAKIR
KHvD 81-Germ
Hücreli Over
Tümörleri
C.İYİBOZKURT
KHvD 83-Genital
Tüberküloz
H. SAYGILI
15:00
15:50
16:00
16:50
59
Grup A2 -Ders Kümesi 2
KADIN HASTALIKLARI ve DOĞUM - RADYASYON ONKOLOJİSİ
20. Hafta
Tarih:
12.01.2015
13.01.2015
14.01.2015
15.01.2015
16.01.2015
Saat:
PAZARTESİ
SALI
ÇARŞAMBA
PERŞEMBE
CUMA
KHvD 84Jinekolojik
Tümörlerde
Radyoterapi
S. KÜÇÜCÜK
KHvD 88-Asiste
Reprodüktif
Teknikler 1
C. AKGÜL
KHvD 92-Over
kanserlerinde
kemoterapi
P. SAİP
KHvD 96Trofoblastik
Hastalıklar 1
C. İYİBOZKURT
PRATİK
UYGULAMA
KHvD 89-Asiste
reprodüktif
teknikler-2
C.AKGÜL
KHvD 93-Pelvik
Ağrı
F.GÜNGÖR
UĞURLUCAN
KHvD 97Trofoblastik
Hastalıklar 2
C. İYİBOZKURT
A1-A2-Rad.Onk 7Meme Kanserinde
Tedavi
M. FAYDA
(S. KÜÇÜCÜK)
09:00
09:50
10:00
10:50
KHvD 85-Gebelik
ve Kanser
S.TOPUZ
11:00
11:50
PRATİK
UYGULAMA
PRATİK
UYGULAMA
PRATİK
UYGULAMA
PRATİK
UYGULAMA
A1-A2-Rad.Onk 8Onkolojik Aciller ve
Tedavisi
E. SAĞLAM
(E.N. ORAL)
12:00
13:00
ÖĞLE TATİLİ
ÖĞLE TATİLİ
ÖĞLE TATİLİ
ÖĞLE TATİLİ
ÖĞLE TATİLİ
13:00
13:50
KHvD 86Ovülasyon
İndüksiyonu 1
C. AKGÜL
KHvD 90-Şok
F. GUNGOR
UĞURLUCAN
KHvD 94-Çocukluk
Çağı Jinekolojik
Problemleri
S. AKHAN
KHvD 98-Kadında
Cinsel Fonksiyon
Bozuklukları
S.AKHAN
KHvD100-Aile
Planlaması 2
E. BAŞTU
14:00
14:50
KHvD 87Ovülasyon
İndüksiyonu 2
C. AKGÜL
KHvD 91-Seks
kord hücreli over
tümörleri
C.İYİBOZKURT
KHvD 95-Adolesan
Çağı Jinekolojik
Problemleri
S. AKHAN
KHvD 99-Aile
Planlaması 1
E.BAŞTU
SERBEST
ÇALIŞMA
15:00
15:50
16:00
16:50
60
Grup A2 -Ders Kümesi 2
KADIN HASTALIKLARI ve DOĞUM - RADYASYON ONKOLOJİSİ
21.Hafta
Tarih:
19.01.2015
20.01.2015
21.01.2015
22.01.2015
23.01.2015
Saat:
PAZARTESİ
SALI
ÇARŞAMBA
PERŞEMBE
CUMA
09:00
09:50
KHvD101-Alt
Genital Sistem
Enfeksiyonları
A. BÜYÜKÖREN
SERBEST
ÇALIŞMA
SERBEST
ÇALIŞMA
SERBEST
ÇALIŞMA
SERBEST
ÇALIŞMA
10:00
10:50
KHvD102-Üst
Genital Sistem
Enfeksiyonları
A.BÜYÜKÖREN
SERBEST
ÇALIŞMA
SERBEST
ÇALIŞMA
SERBEST
ÇALIŞMA
SERBEST
ÇALIŞMA
11:00
11:50
PRATİK
UYGULAMA
SERBEST
ÇALIŞMA
SERBEST
ÇALIŞMA
SERBEST
ÇALIŞMA
SERBEST
ÇALIŞMA
12:00
13:00
ÖĞLE TATİLİ
ÖĞLE TATİLİ
ÖĞLE TATİLİ
ÖĞLE TATİLİ
ÖĞLE TATİLİ
13:00
13:50
KHvD103-Üreme
Fizyolojisi
F.SEVİLEN
SERBEST
ÇALIŞMA
SERBEST
ÇALIŞMA
SERBEST
ÇALIŞMA
SERBEST
ÇALIŞMA
14:00
14:50
SERBEST
ÇALIŞMA
SERBEST
ÇALIŞMA
SERBEST
ÇALIŞMA
SERBEST
ÇALIŞMA
SERBEST
ÇALIŞMA
15:00
15:50
16:00
16:50
61
Grup A2 -Ders Kümesi 2
ÇOCUK SAĞLIĞI ve HASTALIKLARI - RADYASYON ONKOLOJİSİ
22.Hafta
Tarih:
26.01.2015
27.01.2015
28.01.2015
29.01.2015
30.01.2015
Saat:
PAZARTESİ
SALI
ÇARŞAMBA
PERŞEMBE
CUMA
08:30
09:00
Klinik Vaka
Toplantısı
Klinikle tanışma
SERBEST
ÇALIŞMA
Klinik Vaka
Toplantısı
SERBEST
ÇALIŞMA
09:00
09:50
ÇSvH 1-Çocuk
izlenmesinin
prensipleri
GÜLBİN GÖKÇAY
SERBEST
ÇALIŞMA
SERBEST
ÇALIŞMA
10:00
10:50
A2 Grubu
Kadın
Hastalıkları ve
Doğum Sınavı
11:00
11:50
12:00
13:00
ÖĞLE TATİLİ
ÇSvH 2-Engelli
çocukların izlemi
GÜLBİN GÖKÇAY
ÇSvH 6-Rutin aşı
uygulamaları-1
GÜLBİN GÖKÇAY
ÇSvH 9- Boy
kısalığı-1
R.BUNDAK
ÇSvH 3-Çocuk
sağlığı
hizmetlerinde
iletişim
F.OĞUZ
ÇSvH 7-Rutin aşı
uygulamaları-2
GÜLBİN GÖKÇAY
ÇSvH10- Boy
kısalığı-2
R.BUNDAK
ÖĞLE TATİLİ
ÖĞLE TATİLİ
ÖĞLE TATİLİ
13:00
13:50
ÇSvH 4-Raşitizm
F.OĞUZ
14:00
14:50
ÇSvH 5- Çocuk
istismarı
A.KILIÇ
ÇSvH 8-Elektronik
ÇSvH 11ortamda veri arama
Diyabetes mellitus
ve sunum teknikleri
R.BUNDAK
Z.TAMAY
SERBEST
ÇALIŞMA
15:00
15:50
16:00
16:50
62
BİLİMSEL SUNU
UYGULAMALARI
ÖĞRETİM
ÜYELERİ İLE
TOPLANTI
ÇSvH 12-Ergenlik
gelişimi
F.DARENDELİLER
A1-A2-Rad.Onk 9Kemik ve
Yumuşak Doku
Tümörlerinde
Tedavi
E.
DARENDELİLER
(E. SAĞLAM)
A1-A2-Rad.Onk
10-Gastrointestinal
Sistem
Tümörlerinde Te
davi
A. KİZİR
(E. N. ORAL )
ÖĞLE TATİLİ
ÇSvH 13-Erken ve
gecikmiş ergenlik
F.DARENDELİLER
ÇSvH 14Hipotiroidi
N.SAKA
Grup A2 -Ders Kümesi 2
ÇOCUK SAĞLIĞI ve HASTALIKLARI - RADYASYON ONKOLOJİSİ
23.Hafta
Tarih:
02.02.2015
03.02.2015
04.02.2015
05.02.2015
Saat:
08:30
09:00
PAZARTESİ
SALI
ÇARŞAMBA
PERŞEMBE
CUMA
Klinik Vaka
Toplantısı
Klinik Vaka
Toplantısı
SERBEST
ÇALIŞMA
Klinik Vaka
Toplantısı
SERBEST
ÇALIŞMA
09:00
09:50
UYGULAMA
UYGULAMA
UYGULAMA
UYGULAMA
UYGULAMA
10:00
10:50
ÇSvH 15- Allerjik
hastalıkların
etiyopatogenezi
N.GÜLER
ÇSvH 18-Çocukluk
döneminde vitamin
gereksinimleri
GÜLDEN
GÖKÇAY
ÇSvH 21Yenidoğan
taramaları
M.DEMİRKOL
ÇSvH 25- Alt
solunum yolu
infeksiyonları-1
E.ÜNÜVAR
A1-A2-Rad.Onk
11-Lenfomalarda
Tedavi
E. SAĞLAM
(E.
DARENDELİLER)
11:00
11:50
ÇSvH 16Solunum yolu
alerjilerine
yaklaşım
N.GÜLER
ÇSvH 22-Sinüzit
A.KILIÇ
GÜLDEN GÖKÇAY
ÇSvH 26-Alt
solunum yolu
infeksiyonları-2
E.ÜNÜVAR
A1-A2-Rad.Onk
12-Santral Sinir
Sistemi
Tümörlerinde
Tedavi
R. MERAL
(A. KARADENİZ )
ÖĞLE TATİLİ
ÖĞLE TATİLİ
ÖĞLE TATİLİ
ÖĞLE TATİLİ
ÖĞLE TATİLİ
ÇSvH 23-Baş
ağrısı
N.AYDINLI
ÇSvH (Rad.1) 27Çocukluk çağı
enfeksiyon
hastalıklarında
radyolojik
görüntüleme
E.YEKELER
ÇSvH (Rad.3) 29Yenidoğan
hastalıklarında
radyolojik
değerlendirme.
E.YEKELER
ÇSvH 24-Febril
konvülziyon ve
diğer akut
konvülsiyonlar
N.AYDINLI
ÇSvH (Rad.2) 28Pediatri akciğer
grafisi ve
erişkinden
farklılıklar.
E.YEKELER
12:00
13:00
13:00
13:50
14:00
14:50
ÇSvH 19Doğumsal
metabolizma
hastalıkları-1
ÇSvH 20Doğumsal
ÇSvH 17- Obezite
metabolizma
Ş.POYRAZOĞLU
hastalıkları-2
GÜLDEN ÖKÇAY
BİLİMSEL SUNU
UYGULAMALARI
BİLİMSEL SUNU
UYGULAMALARI
15:00
15:50
16:00
16:50
63
06.02.2015
ÇSvH 30- Ergene
yaklaşım: Vaka
sunumu
F. BAŞ
(E.ÜNÜVAR)
Grup A2 -Ders Kümesi 2
ÇOCUK SAĞLIĞI ve HASTALIKLARI - RADYASYON ONKOLOJİSİ
24.Hafta
Tarih:
09.02.2015
10.02.2015
11.02.2015
12.02.2015
Saat:
08:30
09:00
09:00
09:50
PAZARTESİ
SALI
ÇARŞAMBA
PERŞEMBE
CUMA
Klinik Vaka
Toplantısı
Klinik Vaka
Toplantısı
SERBEST
ÇALIŞMA
Klinik Vaka
Toplantısı
SERBEST
ÇALIŞMA
UYGULAMA
UYGULAMA
UYGULAMA
UYGULAMA
UYGULAMA
ÇSvH 31-Akut
Tonsillofarenjit
E.ÜNÜVAR
ÇSvH 34- Bebek
ve küçük süt
çocuğun
beslenmesi
M.DEMİRKOL
ÇSvH 37-Hışıltılı
hastaya yaklaşım
N.GÜLER
ÇSvH 39Çocukluk çağı
anemileri-1
Z.KARAKAŞ
A1-A2-Rad.Onk
13-Baş-Boyun
Tümörlerinde
Tedavi
M. ALTUN
( R. MERAL )
11:00
11:50
ÇSvH 32-Akut
otitis media
E.ÜNÜVAR
ÇSvH 35- Okul
öncesi, okul çağı
ve ergenlik
döneminde
beslenme
M.DEMİRKOL
ÇSvH 38-Kan ve
kan ürünleri
transfüzyonu
S. KARAMAN
ÇSvH 40Çocukluk çağı
anemileri-2
Z.KARAKAŞ
A1-A2-Rad.Onk
14-Üro-genital
Tümörlerde Tedavi
E.
DARENDELİLER
(E SAĞLAM )
12:00
13:00
ÖĞLE TATİLİ
ÖĞLE TATİLİ
ÖĞLE TATİLİ
ÖĞLE TATİLİ
ÖĞLE TATİLİ
13:00
13:50
ÇSvH 33-Vakakistik fibroz, kronik
akciğer hastalıkları
Z.TAMAY
ÇSvH 36-Deri
sindirim sistemi
alerjilerine
yaklaşım, tanı; ilaç
alerjilerine
yaklaşım ve tanı
Z.TAMAY
BİLİMSEL SUNU
UYGULAMALARI
ÇSvH 41Lösemiler
S.KARAMAN
ÇSvH 42-Ergen
aşılaması
GÜLBİN GÖKÇAY
A.KILIÇ
14:00
14:50
BİLİMSEL SUNU
UYGULAMALARI
BİLİMSEL SUNU
UYGULAMALARI
SERBEST
ÇALIŞMA
BİLİMSEL SUNU
UYGULAMALARI
BİLİMSEL SUNU
UYGULAMALARI
10:00
10:50
15:00
15:50
16:00
16:50
64
13.02.2015
Grup A2 -Ders Kümesi 2
ÇOCUK SAĞLIĞI ve HASTALIKLARI - RADYASYON ONKOLOJİSİ
25.Hafta
Tarih:
16.02.2015
17.02.2015
18.02.2015
19.02.2015
Saat:
08:30
09:00
09:00
09:50
20.02.2015
PAZARTESİ
SALI
ÇARŞAMBA
PERŞEMBE
CUMA
SERBEST
ÇALIŞMA
Klinik Vaka
Toplantısı
SERBEST
ÇALIŞMA
SERBEST
ÇALIŞMA
SERBEST
ÇALIŞMA
UYGULAMA
UYGULAMA
UYGULAMA
UYGULAMA
UYGULAMA
10:00
10:50
ÇSvH 43-KanamaÇSvH 47pıhtılaşma
Yenidoğan sarılığıbozuklukları-1
tanı
Ö.DEVECİOĞLU
A.ÇOBAN
ÇSvH 50Gestasyona göre
düşük tartılı ve
yüksek tartılı
doğum
Z.İNCE
ÇSvH 54Yenidoğan sepsisi
A.ÇOBAN
A1-A2-Rad.Onk
15-Cilt
Tümörlerinde
Tedavi
A. KİZİR
( E.N.ORAL)
11:00
11:50
ÇSvH 44-KanamaÇSvH 48pıhtılaşma
Yenidoğan
bozuklukları-2
metabolik sorunları
Ö.DEVECİOĞLU
A.ÇOBAN
ÇSvH 51Yenidoğanda
solunum sıkıntısı
Z.İNCE
ÇSvH 55-Mekanik
doğum travmaları
Z.İNCE
A1-A2-Rad.Onk
16-Akciğ
er Kanserlerinde
Tedavi
E.SAĞLAM
( E.N.ORAL)
12:00
13:00
ÖĞLE TATİLİ
ÖĞLE TATİLİ
ÖĞLE TATİLİ
ÖĞLE TATİLİ
ÖĞLE TATİLİ
13:00
13:50
ÇSvH 45-Çocukluk
çağı onkolojik
hastalıkları-1
Ö.DEVECİOĞLU
ÇSvH 49Yenidoğan sarılığı
- tedavi
A. ÇOBAN
ÇSvH 52Prematüre
sorunları ve bakımı
Z.İNCE
ÇSvH 56Çocukluk çağı
menenjitleri
A.SOMER
ÇSvH 57-Çocukluk
çağı tüberkülozu
ve tüberküloz
menenjitleri
A.SOMER
14:00
14:50
ÇSvH 46-Çocukluk
çağı onkolojik
hastalıkları-2
Ö.DEVECİOĞLU
BİLİMSEL SUNU
UYGULAMALARI
ÇSvH 53-Perinatal
asfiksi
Z.İNCE
BİLİMSEL SUNU
UYGULAMALARI
ÇSvH 58Salmonella ve
şigella
infeksiyonları
A.SOMER
15:00
15:50
16:00
16:50
65
Grup A2 -Ders Kümesi 2
ÇOCUK SAĞLIĞI ve HASTALIKLARI - RADYASYON ONKOLOJİSİ
26.Hafta
Tarih:
23.02.2015
24.02.2015
25.02.2015
26.02.2015
Saat:
08:30
09:00
09:00
09:50
27.02.2015
PAZARTESİ
SALI
ÇARŞAMBA
PERŞEMBE
CUMA
Klinik Vaka
Toplantısı
Klinik Vaka
Toplantısı
SERBEST
ÇALIŞMA
Klinik Vaka
Toplantısı
SERBEST
ÇALIŞMA
UYGULAMA
UYGULAMA
UYGULAMA
UYGULAMA
UYGULAMA
ÇSvH 68- Anormal
nörolojik
bulguların
değerlendirilmesi
M.ÇALIŞKAN
A1-A2-Rad.Onk
17-Endokrin
Sistem
Tümörlerinde
Tedavi
R. MERAL
( A. KARADENİZ )
10:00
10:50
ÇSvH 59Döküntülü
hastalıklar
A.SOMER
ÇSvH 62Siyanotik kalp
hastalıkları
A.DİNDAR
ÇSvH 65Miyokardit ve
kardiyomiyopati ;
endokarditperikardit
R.EKER
ÖMEROĞLU
11:00
11:50
ÇSvH 60- Polio ve
herpes
infeksiyonları
N.SALMAN
ÇSvH 63- Epilepsi
ve konvülziyon
sınıflandırılması
M.ÖZMEN
ÇSvH 66- Akut
romatizmal ateş
R. EKER
ÖMEROĞLU
ÇSvH 69Asiyanotik kalp
hastalıkları-1
K.NİŞLİ
ÇSvH 71-Akut
böbrek yetersizliği
ve Crush
Sendromu
A.NAYIR
12:00
13:00
ÖĞLE TATİLİ
ÖĞLE TATİLİ
ÖĞLE TATİLİ
ÖĞLE TATİLİ
ÖĞLE TATİLİ
13:00
13:50
ÇSvH 61-Viral
hepatitler
N.SALMAN
ÇSvH 64-Konjestif
kalp yetersizliği
A.DİNDAR
ÇSvH 67- Normal
nörolojik gelişim
M.ÇALIŞKAN
ÇSvH 70Asiyanotik kalp
hastalıkları-2
K.NİŞLİ
ÇSvH 72-Üriner
sistem
infeksiyonları
S.EMRE
14:00
14:50
BİLİMSEL SUNU
UYGULAMALARI
BİLİMSEL SUNU
UYGULAMALARI
BİLİMSEL SUNU
UYGULAMALARI
BİLİMSEL SUNU
UYGULAMALARI
BİLİMSEL SUNU
UYGULAMALARI
15:00
15:50
16:00
16:50
66
Grup A2 -Ders Kümesi 2
ÇOCUK SAĞLIĞI ve HASTALIKLARI - RADYASYON ONKOLOJİSİ
27.Hafta
Tarih:
02.03.2015
03.03.2015
04.03.2015
05.03.2015
Saat:
08:30
09:00
06.03.2015
PAZARTESİ
SALI
ÇARŞAMBA
PERŞEMBE
CUMA
Klinik Vaka
Toplantısı
Klinik Vaka
Toplantısı
SERBEST
ÇALIŞMA
Klinik Vaka
Toplantısı
SERBEST
ÇALIŞMA
09:00
09:50
UYGULAMA
UYGULAMA
UYGULAMA
UYGULAMA
UYGULAMA
10:00
10:50
ÇSvH 73-Akut
glomerulonefrit
S.EMRE
ÇSvH 76-Sıvıelektrolit ve asitbaz denge
bozuklukları
A.NAYIR
ÇSvH 79-Kronik
ishal
V.ERTEKİN
ÇSvH 82-Süt
çocuğunun
kolestatik
karaciğer
hastalıkları
Ö.DURMAZ
SERBEST
ÇALIŞMA
ÇSvH 83-Portal
Hipertansiyon
Ö.DURMAZ
SERBEST
ÇALIŞMA
11:00
11:50
ÇSvH 74-Nefrotik
sendrom
A.YILMAZ
ÇSvH 77Hipertansiyon
A.YILMAZ
ÇSvH 80Çocuklarda seyrek
görülen
Gastrointestinal
hastalıklar
( Kolesistik /
Pnakreatiti /
Polipozis)
V.ERTEKİN
12:00
13:00
ÖĞLE TATİLİ
ÖĞLE TATİLİ
ÖĞLE TATİLİ
ÖĞLE TATİLİ
ÖĞLE TATİLİ
13:00
13:50
ÇSvH 75-Kronik
böbrek yetersizliği
A.YILMAZ
ÇSvH 78-Akut
ishal
V.ERTEKİN
ÇSvH 81-Kronik
hepatitler
Ö.DURMAZ
SERBEST
ÇALIŞMA
SERBEST
ÇALIŞMA
14:00
14:50
BİLİMSEL SUNU
UYGULAMALARI
SUNUM
BİLİMSEL SUNU
UYGULAMALARI
SUNUM
BİLİMSEL SUNU
UYGULAMALARI
SUNUM
BİLİMSEL SUNU
UYGULAMALARI
SUNUM
SERBEST
ÇALIŞMA
15:00
15:50
16:00
16:50
67
Grup A2 -Ders Kümesi 2
TIBBİ GENETİK
28.Hafta
Tarih:
Saat:
09.03.2015
PAZARTESİ
10.03.2015
SALI
09:00
09:50
T.Gen 1- Genetik
hastalıkların genel
özellikleri
Ş.PALANDÜZ
(K.ÇEFLE)
10:00
10:50
T.Gen-2 Vaka
(Aile ağacı)
H.KAYSERİLİ
(B.KARAMAN)
A 2 Grubu
ÇSvH Yazılı
Sınavı ve Sözlü
Sınavı
T.Gen 3- Tek gen
Hastalıkları: Sık ve
Nadir görülenler
H.KAYSERİLİ
(O.UYGUNER)
11:00
11:50
12:00
13:00
ÖĞLE TATİLİ
11.03.2015
ÇARŞAMBA
12.03.2015
PERŞEMBE
T.Gen 4Kromozom
anomalileri oluşum
mekanizmaları ve
genetik danışma
S.BAŞARAN
(B.KARAMAN)
T.Gen-5
Kromozom
anomalilerinde
klinik bulgular ve
genetik danışma
B.KARAMAN
(H.KAYSERİLİ)
T.Gen-6
Uygulamalı ders –
Sitogenetik – Tanı
testleri ve
yorumları (Tüm
grup)
B.KARAMAN
(S.BAŞARAN )
T.Gen-9
Nonmendeliyen
kalıtım: UPD genomik
imprinting
O.UYGUNER
(H.KAYSERİLİ)
T.Gen 10Prediktif ve
presemptomatik
testler ve genetik
danışma
Ş.ÖZTÜRK
(K.ÇEFLE)
ÖĞLE TATİLİ
ÖĞLE TATİLİ
13:00
13:50
KLİNİK
UYGULAMA
T.Gen- 7 Vaka
(Dismorfik çocuğa
yaklaşım)
H.KAYSERİLİ
14:00
14:50
SERBEST
ÇALIŞMA
T.Gen-8
Dismorfoloji I-II
H.KAYSERİLİ
(K.ÇEFLE)
15:00
15:50
SERBEST
ÇALIŞMA
KLİNİK
UYGULAMA
16:00
16:50
68
13.03.2015
CUMA
T.Gen 14- Kalıtsal
kanserler
K.ÇEFLE
(Ş.PALANDUZ)
T.Gen 15Uygulamalı ders Kanser
Sitogenetiği (Tüm
grup)
K.ÇEFLE
(Ş.PALANDUZ)
T.Gen-11
T.Gen 16- Genetik
Nonmendel kalıtım
hastalıkların
II Dinamik
tedavisi (Koruyucu
mutasyon
/ enzim replasmanı
/Maternal kalıtım
/ gen tedavisi)
O.UYGUNER
Ş.PALANDUZ
(Ş.ÖZTÜRK)
(K.ÇEFLE)
ÖĞLE TATİLİ
T.Gen-12
Moleküler genetik
uygulamaları (Tüm
grup)
O.UYGUNER
T.Gen-13 Prenatal
tanı
/preimplantasyon
tanısı
S.BAŞARAN
( B.KARAMAN )
KLİNİK
UYGULAMA
ÖĞLE TATİLİ
T.Gen 17Teratojenler
Ş.ÖZTÜRK
(K.ÇEFLE)
SERBEST
ÇALIŞMA
SERBEST
ÇALIŞMA
Grup A2 -Ders Kümesi 3
HALK SAĞLIĞI - KLİNİK BİYOİSTATİSTİK
29. Hafta
Tarih:
16.03.2015
17.03.2015
18.03.2015
19.03.2015
20.03.2015
Saat:
PAZARTESİ
SALI
ÇARŞAMBA
PERŞEMBE
CUMA
09:00
09:50
Halk Sağ.1- Halk
sağlığına giriş
A.Emel ÖNAL
10:00
10:50
Halk Sağ.2-Halk
Sağlığının Dünü
S.KARABEY
A2 TIBBİ
GENETİK
SINAVI
Halk Sağ.7Günümüzde birinci
basamak sağlık
hizmetleri
N. ÖZGÜLNAR
Halk Sağ.8-Sağlık
kayıtları ve önemi,
hastalıkların/ölümle
rin bildirimi
B.A.ÖZYILDIRIM
Halk Sağ.3-Halk
Sağlığının Bugünü
S.KARABEY
Halk Sağ.9-Sağlık
ekonomisinde
temel kavramlar,
değerlendirme
yöntemleri
B.HAPÇIOĞLU
ÖĞLE TATİLİ
ÖĞLE TATİLİ
Halk Sağ.4Sağlıkta
eşitsizlikler ve
sağlık hakkı
S.KARABEY
Halk Sağ.10Dünyada ve
Türkiye’de sağlık
sistemleri ve sağlık
hizmetlerinin
finansmanı
B.HAPÇIOĞLU
Halk Sağ.5Cumhuriyet
dönemi sağlık
politikaları
H.İŞSEVER
A1 ve A2 KL.Bio
1-Klinik
Bioistatistiğe giriş,
kurumsal
örnekleme
dağılımı, standart
hata havramı
A.DİRİCAN
(B.GÜRTEKİN)
15:00
15:50
Halk Sağ.6Günümüz Sağlık
Politikaları
N. ÖZGÜLNAR
A1 ve A2 KL.Bio
2-Örnekleme
yöntemleri ve
örneklem
büyüklüğünün
hesaplanması,
A.DİRİCAN
(B.GÜRTEKİN)
16:00
16:50
SERBEST
ÇALIŞMA
SERBEST
ÇALIŞMA
11:00
11:50
12:00
13:00
ÖĞLE TATİLİ
13:00
13:50
14:00
14:50
A1-A2
Radyasyon
Onkolojisi
Sınavı
69
Halk Sağ.11Sağlık yönetimi ve
sağlık insan gücü
N.ÖZGÜLNAR
Halk Sağlığı alan
Uygulaması - 1
(HALK EKMEK)
S.KARABEY
N.ÖZGÜLNAR
Halk Sağ.12Sağlıkta ekip
çalışması,
liderlik,denetim
N.ÖZGÜLNAR
Halk Sağ.13Toplum
beslenmesi, temel
ilkeleri, yeterli ve
dengeli beslenme
G.GÜNGÖR
ÖĞLE TATİLİ
ÖĞLE TATİLİ
Halk Sağlığı alan
Uygulaması - 1
(HALK EKMEK)
S.KARABEY
N.ÖZGÜLNAR
Halk Sağ.14Türkiye’de
beslenme
sorunları
(beslenme
araştırmaları)
G.GÜNGÖR
A1 ve A2 KL.Bio
3-Ortalamaların
genellenmesi ve
karşılaştırılması,
güven aralıkları, z
testi, student’t
test-1
A.DİRİCAN
(B.GÜRTEKİN)
UYGULAMA
A1 ve A2 KL.Bio
4-Ortalamaların
genellenmesi ve
karşılaştırılması,
güven aralıkları, z
testi, student’t
test-2
A.DİRİCAN
(B.GÜRTEKİN)
SERBEST
ÇALIŞMA
Grup A2 -Ders Kümesi 3
HALK SAĞLIĞI - KLİNİK BİYOİSTATİSTİK
30. Hafta
Tarih:
23.03.2015
24.03.2015
25.03.2015
26.03.2015
Saat:
PAZARTESİ
SALI
ÇARŞAMBA
PERŞEMBE
Halk Sağ.20Nüfus ve sağlık
B.HAPÇIOĞLU
Halk Sağ.26Cinsel yolla
bulaşan
enfeksiyonlar
S.KARABEY
Halk Sağ.21Sağlık ölçütleri
N.İNCE
Halk Sağ.27HIV/AIDS
pandemisi
S.KARABEY
Halk Sağ.22Ödev ara
değerlendirme-1
4.SINIF ÖĞRENCİ
KURULU
(TÜM GRUPLAR)
09:00
09:50
10:00
10:50
11:00
11:50
Halk Sağ.15Gıda güvenliği
G.GÜNGÖR
Halk Sağ.16Epidemiyolojinin
tanımı, veri
kaynakları,
yöntemler ve
kullanım alanları.
Tanımlayıcı
epidemiyoloji
B.HAPÇIOĞLU
Halk Sağ.17Analitik gözlemsel
araştırmalar (vakakontrol kohort)
H.İŞSEVER
12:00
13:00
ÖĞLE TATİLİ
ÖĞLE TATİLİ
ÖĞLE TATİLİ
13:00
13:50
Halk Sağ.18Müdahaleli
araştırmalar.
Araştırma
planlanmasında
önemli noktalar ve
araştırmalarda
yapılan hatalar
H.İŞSEVER
Halk Sağ.23Sağlık
hizmetlerinde,
danışmanlık
N.İNCE
Halk Sağ.28Güvenli annelik ve
istenmeyen
gebelikler
N.ÖZGÜLNAR
Halk Sağ.19Kanıta dayalı halk
sağlığı
uygulamaları
H.İŞSEVER
Halk Sağ.24Cinsel
sağlık/Üreme
sağlığı, kavramlar,
ölçütler
N.ÖZGÜLNAR
A1 ve A2 KL.Bio
5-İkiden çok
grubun
ortalamalarının
karşılaştırılması,
varyans analizi
A.DİRİCAN
(B.GÜRTEKİN)
SERBEST
ÇALIŞMA
Halk Sağ.25Cinsellik ve cinsel
sağlık
N.ÖZGÜLNAR
A1 ve A2 KL.Bio
6-Parametrik
olmayan istatistik
yöntemler, sıra
istatistikleri
A.DİRİCAN
(B.GÜRTEKİN)
14:00
14:50
15:00
15:50
70
27.03.2015
CUMA
Halk Sağ.29Gebelikten
korunma
yöntemleriyenilikler
N.ÖZGÜLNAR
Halk Sağlığı alan
Uygulaması - 2
(HAMİDİYE SU)
B.A. ÖZYILDIRIM
N.İNCE
Halk Sağ.30-İleri
yaş cinsel sağlığı
ve üreme sağlığı
A.E.ÖNAL
Halk Sağ.31Ödev ara
değerlendirme-2
ÖĞLE TATİLİ
ÖĞLE TATİLİ
Halk Sağ.32Kişiyi
hastalanmadan
önce çevresiyle
değerlendirme
A.E.ÖNAL
Halk Sağlığı alan
Uygulaması - 2
(HAMİDİYE SU)
B.A. ÖZYILDIRIM
N.İNCE
A1 ve A2 KL.Bio 7Ortalamaların
genellenmesi ve
karşılaştırılması,
güven aralıkları, z
testi ve ki-kare
testleri
A.DİRİCAN
(B.GÜRTEKİN)
UYGULAMA
A1 ve A2 KL.Bio 8Nitel değişkenler
arası ilişki/uyum
değerlendirilmeleri
A.DİRİCAN
(B.GÜRTEKİN)
UYGULAMA-I
Grup A2 -Ders Kümesi 3
HALK SAĞLIĞI - KLİNİK BİYOİSTATİSTİK
31.Hafta
Tarih:
30.03.2015
31.03.2015
01.04.2015
02.04.2015
Saat:
PAZARTESİ
SALI
ÇARŞAMBA
PERŞEMBE
09:00
09:50
Halk Sağ.33Bulaşıcı hastalıklar
ve salgınlar
G.GÜNGÖR
Halk Sağ.38-Su ve
besinlerle bulaşan
hastalıkların
yönetimi
G.GÜNGÖR
Halk Sağ.43-Okul
sağlığı
A.E.ÖNAL
10:00
10:50
Halk Sağ.34Toplumda bulaşıcı
hastalıkların
yönetimi
B.A.ÖZYILDIRIM
Halk Sağ.39Bebek ve
çocuklardaki ishalli
hastalıkların
yönetimi
B. A. ÖZYILDIRIM
Halk Sağ.44Toplumda şiddet
ve kazaların
yönetimi
B.A.ÖZYILDIRIM
11:00
11:50
Halk Sağ.35sağlık hizmetleri ile
ilişkili
enfeksiyonların
önlenmesi
S.KARABEY
Halk Sağ.40-Akut
solunum yolu
enfeksiyonları ve
denetimi
B. A. ÖZYILDIRIM
Halk Sağ.45Toplumda ruh
sağlığı
H.GÜL
12:00
13:00
ÖĞLE TATİLİ
ÖĞLE TATİLİ
ÖĞLE TATİLİ
Halk Sağ.36Uluslararası sağlık
örgütleri
S.KARABEY
Halk Sağ.41-Anne
sütü ile beslenme
ve emzirme
danışmanlığı
N.İNCE
Halk Sağ.46-İleri
yaş sağlığı
B.A.ÖZYILDIRIM
Halk Sağ.42Ergenler/gençler
ve erişkin sağlığı
A. E. ÖNAL
A1 ve A2 KL.Bio 9Araştırma tipleri, klinik
deneyleme düzenleri,
rastlantısallık, körleme
R.DİŞÇİ
(S.ÖZEL)
13:00
13:50
14:00
14:50
15:00
15:50
16:00
16:50
Halk Sağ.37Türkiye’de
bağışıklama
hizmetleri
N.İNCE
SERBEST
ÇALIŞMA
A1 ve A2 KL.Bio 10Risk ölçütlleri,
insidans, odds ratio,
relatif risk, atfedilen
risk
R.DİŞÇİ
(S.ÖZEL)
A1 ve A2 KL.Bio 11Tanı testlerinin
değerlendirrilmesi,
duyarlılık, özgüllük,
prediktif değerler,
ROC eğrisi
R.DİŞÇİ
(S.ÖZEL)
71
03.04.2015
CUMA
Halk Sağ.47Kronik enfeksiyon
hastalıkları ve
çevre: Tüberküloz,
sıtma, hepatit B,C
brusella
A. E.ÖNAL
Halk Sağlığı alan
Uygulaması - 3
(İSTAÇ) B.
HAPÇIOĞLU
H.İŞSEVER
Halk Sağ.48-Kronik
enfeksiyöz olmayan
hastalıklar, ve çevre:
Hipertansiyon,
diyabet, osteoporoz
KOAH, astım
A.E.ÖNAL
Halk Sağ.49Kanser
epidemiyolojisi
H.GÜL
ÖĞLE TATİLİ
ÖĞLE TATİLİ
Halk Sağ.50Çevresel sağlık
göstergeleri
G.GÜNGÖR
Halk Sağlığı alan
Uygulaması - 3
(İSTAÇ) B.
HAPÇIOĞLU
H.İŞSEVER
A1 ve A2 KL.Bio
12-Korelasyon ve
regresyon
çözümlemesi-1
R.DİŞÇİ
(S.ÖZEL)
A1 ve A2 KL.Bio
13-Korelasyon ve
regresyon
çözümlemesi-2
R.DİŞÇİ
(S.ÖZEL)
A1 ve A2 KL.Bio
14-Sağkalım
analizi, UygulamaII
R.DİŞÇİ
(S.ÖZEL)
Grup A2 -Ders Kümesi 3
HALK SAĞLIĞI - KLİNİK BİYOİSTATİSTİK
32.Hafta
Tarih:
06.04.2015
07.04.2015
08.04.2015
09.04.2015
10.04.2015
Saat:
PAZARTESİ
SALI
ÇARŞAMBA
PERŞEMBE
CUMA
09:00
09:50
Halk Sağ.51Çevre sorunları: İç
ve dış ortam hava
kalitesi ve sağlık
G.GÜNGÖR
Halk Sağ.56Sağlıklı şehirler ve
barınma koşulları
H.GÜL
Halk Sağ.61Kurşun, civa ve
benzeri metallerle
olan meslek
hastalıkları
N.İNCE
10:00
10:50
Halk Sağ.52Güncel çevre
sorunları ve sağlık
B.HAPÇIOĞLU
Halk Sağ.57- İş
sağlığı tanım ve
tarihçe,
ülkemizdeki
meslek hastalıkları
B.A.ÖZYILDIRIM
Halk Sağ.62Fiziksel etkenli
meslek hastalıkları1 (İyonize-iyonize
olmayan
elektromanyetik
radyasyonlar,
gürültü)
H.İŞSEVER
11:00
11:50
Halk Sağ.53- İklim
değişikliği ve
sağlık
B.HAPÇIOĞLU
Halk Sağ.58-İş
kazası tanımı,
nedenleri ve
korunma
yöntemleri
B.A.ÖZYILDIRIM
Halk Sağ.63Fiziksel etkenli
meslek hastalıkları2 (Titreşim, basınç,
ısı ve ergonomi)
H.İŞSEVER
12:00
13:00
ÖĞLE TATİLİ
ÖĞLE TATİLİ
ÖĞLE TATİLİ
13:00
13:50
Halk Sağ.54Olağandışı
durumlarda sağlık
hizmetleri
N.İNCE
Halk Sağ.59Ergonomi
H.İŞSEVER
14:00
14:50
Halk Sağ.55Çevre sorunlarının
önlenmesi ve
çevre eğitimi
B.HAPÇIOĞLU
Halk Sağ.60Çalışma
yaşamında riskli
gruplar
H.GÜL
Halk Sağ.64Tozlarla oluşan
meslek hastalıkları,
işyeri hekiminin
görev ve
sorumlulukları ve
işyerinde sağlık
gözetimi
N.İNCE
Halk Sağ.65-Risk
değerlendirme,
mevzuata göre
hekimin görevleri
H.GÜL
15:00
15:50
SERBEST
ÇALIŞMA
SERBEST
ÇALIŞMA
SERBEST
ÇALIŞMA
72
Halk Sağ.66Ödev sunumu-1
Halk Sağlığı alan
Uygulaması - 4
(Gıda/Su/Hava
güvenliği)
E. ÖNAL
G. GÜNGÖR
Halk Sağ.67Ödev sunumu-2
Halk Sağ.68Ödev sunumu-3
ÖĞLE TATİLİ
ÖĞLE TATİLİ
Halk Sağ.69Ödev sunumu-4
Halk Sağlığı alan
Uygulaması - 4
(Gıda/Su/Hava
güvenliği)
E. ÖNAL
G. GÜNGÖR
Halk Sağ.70Ödev sunumu-5
SERBEST
ÇALIŞMA
Grup A2 -Ders Kümesi 3
ORTOPEDİ ve TRAVMATOLOJİ
33.Hafta
Tarih:
13.04.2015
14.04.2015
15.04.2015
16.04.2015
17.04.2015
Saat:
PAZARTESİ
SALI
ÇARŞAMBA
PERŞEMBE
CUMA
ORT. 1-Ortopedi
ve travmatolojiye
giriş
Ö.YAZICIOĞLU
ORT. 4-Kemik ve
Yumuşak Doku
iyileşmesi
C.ŞEN
ORT 7-Yürüme
Analizi
Y.TEMELLİ
ORT 10-Kasiskelet sistemi
yaralanmalarında
terminoloji ve
sınıflama
Ö.KILIÇOĞLU
09:00
09:50
10:00
10:50
A2 Halk Sağlığı
Sınavı
11:00
11:50
ORT. 5-Ortopedik
genel biyomekanik
M.ÇAKMAK
L.ERALP
ORT.(Rad1)11Kas-İskelet sistemi
tümörleri ve tümör
ORT 8-Omurga ve
benzeri
nörolojik muayene
lezyonlarında
U.TALU
radyolojik
değerlendirme
M.DURSUN
ORT. 3-Ortopedik
dokuların histoloji
ve fizyolojisi
L.ERALP
ORT. 6-Ekstremite
muayenesi
C.ŞEN
ORT 9-Ortopedi
ve travmatolojide
isimlendirme ve
sınıflandırma
Ö.KILIÇOĞLU
ORT.(Rad2)12Kas-İskelet sistemi
travma ve
infeksiyonlarda
radyoloji
M.DURSUN
ORT. 2-Klinik
Anatomi
L.ERALP
12:00
13:00
ÖĞLE TATİLİ
ÖĞLE TATİLİ
ÖĞLE TATİLİ
ÖĞLE TATİLİ
ÖĞLE TATİLİ
13:00
13:50
A1 ve A2
KL.Biyoistatisti
k ve Tıp Bilişim
Sınavı
KLİNİK
UYGULAMA 1
(Klinik Tanıtımı)
KLİNİK
UYGULAMA 2
KLİNİK
UYGULAMA 3
KLİNİK
UYGULAMA 4
KLİNİK
UYGULAMA 1
(Klinik Tanıtımı)
KLİNİK
UYGULAMA 2
KLİNİK
UYGULAMA 3
KLİNİK
UYGULAMA 4
14:00
14:50
73
Grup A2 -Ders Kümesi 3
ORTOPEDİ ve TRAVMATOLOJİ
34.Hafta
Tarih:
20.04.2015
21.04.2015
22.04.2015
23.04.2015
24.04.2015
Saat:
PAZARTESİ
SALI
ÇARŞAMBA
PERŞEMBE
CUMA
09:00
09:50
ORT.(Rad3)13Çocukluk Çağı
Kas-İskelet sistemi
hastalıklarında
radyolojik
görüntüleme
E.YEKELER
ORT.17-Kıkırdak
hastalıkları ve
yaralanmaları
M.AŞIK
ORT.21Çocuklarda yürüme
bozuklukları ve
hastalıkları
C.ŞEN
ORT.25-Osteoartrit
Ö.YAZICIOĞLU
10:00
10:50
ORT.14Osteosentez
Mekanik ve
Biyolojik yaklaşım
A.C.ATALAR
ORT.18-Spor
Travmaları
M.AŞIK
ORT.22-Akut
kemik ve eklem
enfeksiyonları
C.ŞEN
ORT.26-Gonartroz
M.AŞIK
11:00
11:50
ORT.15-Kırık
komplikasyonları
(kompartman
send.,enfeksiyon,
kaynamama )
Ö.YAZICIOĞLU
ORT.19-Pediatrik
kırıklar
İ.ÖZTÜRK
ORT.23-Kronik
kemik ve eklem
enfeksiyonları
C.ŞEN
12:00
13:00
ÖĞLE TATİLİ
ÖĞLE TATİLİ
ÖĞLE TATİLİ
ÖĞLE TATİLİ
13:00
13:50
ORT.16-Yumuşak
Doku Sorunları,
tendon - ligaman
yaralanmaları,aşırı
kullanım,
tendinozis
A.C.ATALAR
ORT.20Osteonekrozlar
A.C.ATALAR
ORT. 24Romatolojik
hastalıklarda
ortopedik yaklaşım
İ.ÖZTÜRK
ORT.28Cücelerde boy
uzatma stratejileri
ve İlizarov
cerrahisi
C.ŞEN
14:00
14:50
KLİNİK
UYGULAMA 5
KLİNİK
UYGULAMA 6
KLİNİK
UYGULAMA 7
KLİNİK
UYGULAMA 8
15:00
15:50
KLİNİK
UYGULAMA 5
KLİNİK
UYGULAMA 6
KLİNİK
UYGULAMA 7
KLİNİK
UYGULAMA 8
16:00
16:50
74
23 Nisan Ulusal
Egemenlik ve
Çocuk Bayramı
ORT. 27Koksartroz
Ö.YAZICIOĞLU
Grup A2 -Ders Kümesi 3
ORTOPEDİ ve TRAVMATOLOJİ
35.Hafta
Tarih:
27.04.2015
28.04.2015
29.04.2015
30.04.2015
01.05.2015
Saat:
PAZARTESİ
SALI
ÇARŞAMBA
PERŞEMBE
CUMA
09:00
09:50
ORT.29-Kemik ve
yumuşak
dokuTümörleri 1
M.ÇAKMAK
(H. ÖZGER)
ORT.32Nöromusküler
hastalıklar
(serebral palsi)
Y.TEMELLİ
ORT.35-Omurga
hastalıkları
C. ŞAR
ORT.38-Kalça
kırıkları ve çıkıkları
Ö.KILIÇOĞLU
10:00
10:50
ORT.30-Kemik ve
yumuşak
dokuTümörleri 2
M.ÇAKMAK
(H. ÖZGER)
ORT.33-Ortez ve
protezler
Y.TEMELLİ
ORT. 36-Omurga
yaralanmaları
C. ŞAR
ORT.39-Femur ve
diz çevresi kırık ve
çıkıkları
Ö.KILIÇOĞLU
11:00
11:50
Ort 31-Kemik ve
yumuşak doku
tümörlerinde
radyoterapi
F.AĞAOĞLU
ORT.34-Omurga
kökenli ağrı
U. TALU
ORT.37-Pelvis ve
asetabulum
yaralanmaları
M.AŞIK
ORT.40Gelişimsel kalça
displazisi
Y.TEMELLİ
12:00
13:00
ÖĞLE TATİLİ
ÖĞLE TATİLİ
ÖĞLE TATİLİ
ÖĞLE TATİLİ
13:00
13:50
KLİNİK
UYGULAMA 9
KLİNİK
UYGULAMA 10
KLİNİK
UYGULAMA 11
KLİNİK
UYGULAMA 12
14:00
14:50
KLİNİK
UYGULAMA 9
KLİNİK
UYGULAMA 10
KLİNİK
UYGULAMA 11
KLİNİK
UYGULAMA 12
15:00
15:50
16:00
16:50
75
1 MAYIS Emek
ve Dayanışma
Günü Tatili
Grup A2 -Ders Kümesi 3
ORTOPEDİ ve TRAVMATOLOJİ
36.Hafta
Tarih:
04.05.2015
05.05.2015
06.05.2015
07.05.2015
08.05.2015
Saat:
PAZARTESİ
SALI
ÇARŞAMBA
PERŞEMBE
CUMA
SERBEST
ÇALIŞMA
09:00
09:50
ORT.41-Diğer
pediatrik kalça
hastalıkları
İ.ÖZTÜRK
ORT.45-Ayak ve
ayak bileği
yaralanmaları
Ö.KILIÇOĞLU
ORT.49-Dirsek ve
önkol
yaralanmaları ve
hastalıkları
A.C.ATALAR
ORT.53-Elbileği
ve el
yaralanmaları
(tendon, sinir
yaralanmaları ve
amputasyonları)
H.DURMAZ
10:00
10:50
ORT.42-Doğumsal
alt ekstremite
hastalıkları
H.DURMAZ
ORT.46-Ayak ve
ayak bileği
hastalıkları
Ö.KILIÇOĞLU
ORT.50- El ve
elbileği kırıkları
H.DURMAZ
ORT.54-Ortopedik
aciller
İ. ÖZTÜRK
SERBEST
ÇALIŞMA
11:00
11:50
ORT.43-Dizin spor
yaralanmaları ve
patellofemoral
sorunlar
M.AŞIK
ORT.47-Omuz
hastalıkları
A.C.ATALAR
ORT. 51-El ve
elbileğinin
hastalıkları
H.DURMAZ
SERBEST
ÇALIŞMA
SERBEST
ÇALIŞMA
12:00
13:00
ÖĞLE TATİLİ
ÖĞLE TATİLİ
ÖĞLE TATİLİ
ÖĞLE TATİLİ
ÖĞLE TATİLİ
13:00
13:50
ORT.44-Tibia ve
fibula kırıkları
İ.ÖZTÜRK
ORT.48-Omuz ve
humerus kırıkları
A.C.ATALAR
ORT.52-Ortopedik
hastada fizik tedavi
ve rehabilitasyon
A.KETENCİ
KLİNİK
UYGULAMA 16
SERBEST
ÇALIŞMA
14:00
14:50
KLİNİK
UYGULAMA 13
KLİNİK
UYGULAMA 14
KLİNİK
UYGULAMA 15
KLİNİK
UYGULAMA 16
SERBEST
ÇALIŞMA
15:00
15:50
KLİNİK
UYGULAMA 13
KLİNİK
UYGULAMA 14
KLİNİK
UYGULAMA 15
16:00
16:50
76
Grup A2 -Ders Kümesi 3
GENEL CERRAHİ - RADİODİAGNOSTİK
37.Hafta
Tarih:
11.05.2015
Saat:
PAZARTESİ
12.05.2015
13.05.2015
14.05.2015
15.05.2015
SALI
ÇARŞAMBA
PERŞEMBE
CUMA
SERBEST
ÇALIŞMA
KLİNİK
UYGULAMA
KLİNİK
UYGULAMA
KLİNİK
UYGULAMA
Yönelim Programı
KLİNİK
UYGULAMA
KLİNİK
UYGULAMA
KLİNİK
UYGULAMA
KLİNİK
UYGULAMA
KLİNİK
UYGULAMA
KLİNİK
UYGULAMA
KLİNİK
UYGULAMA
KLİNİK
UYGULAMA
KLİNİK
UYGULAMA
KLİNİK
UYGULAMA
KLİNİK
UYGULAMA
ÖĞLE TATİLİ
ÖĞLE TATİLİ
ÖĞLE TATİLİ
ÖĞLE TATİLİ
CER 1- Cerrahi ve
Kliniğimizin
Tarihçesi
S. MERCAN
CER 2 - Cerrahide
profesyonel tutum
A.DİNÇÇAĞ
CER 4 - Yara
İyileşmesi
L.AVTAN
Rad.3-Radyolojiye
giriş-3
14:00
14:50
Rad.1-Radyolojiye
giriş-1
CER 3 - Cerrahi
Enfeksiyonlar
H.BAKKALOĞLU
CER 5 - Cerrahi
hastalarda
beslenme
A.BOZBORA
15:00
15:50
Rad.2-Radyolojiye
giriş-2
08:00
08:50
09:00
09:50
10:00
10:50
Ortopedi ve
Travmatoloji
Sınavı
11:00
11:50
12:00
13:00
13:00
13:50
ÖĞLE TATİLİ
A.SALMASLIOĞLU
A.SALMASLIOĞLU
16:00
16:50
77
A.SALMASLIOĞLU
Grup A2 -Ders Kümesi 3
GENEL CERRAHİ - RADİODİAGNOSTİK
38.Hafta
Tarih:
18.05.2015
19.05.2015
20.05.2015
21.05.2015
22.05.2015
Saat:
PAZARTESİ
SALI
ÇARŞAMBA
PERŞEMBE
CUMA
08:00
08:50
KLİNİK
UYGULAMA
KLİNİK
UYGULAMA
KLİNİK
UYGULAMA
KLİNİK
UYGULAMA
09:00
09:50
KLİNİK
UYGULAMA
KLİNİK
UYGULAMA
KLİNİK
UYGULAMA
KLİNİK
UYGULAMA
10:00
10:50
KLİNİK
UYGULAMA
KLİNİK
UYGULAMA
KLİNİK
UYGULAMA
KLİNİK
UYGULAMA
11:00
11:50
KLİNİK
UYGULAMA
KLİNİK
UYGULAMA
KLİNİK
UYGULAMA
KLİNİK
UYGULAMA
12:00
13:00
ÖĞLE TATİLİ
ÖĞLE TATİLİ
ÖĞLE TATİLİ
ÖĞLE TATİLİ
13:00
13:50
CER 6 - Obesite
cerrahisi
A.BOZBORA
CER 8 -Tiroid
kanseri
Y.ERBİL
Rad.4-Meme
radyolojisi
G.ACUNAŞ
CER 11 - Sürrenal
hastalıkları
S.MERCAN
14:00
14:50
CER 7 Perioperatif hasta
bakımı
U.BARBAROS
CER 9 - Selim
tiroid hastalıkları
S.ÖZARMAĞAN
CER 10 Paratiroid
hastalıkları
Y.GİLES
CER 12 - Memenin
selim hastalıkları
A.DİNÇÇAĞ
19 MAYIS
ATATÜRKÜ
ANMA
GENÇLİK VE
SPOR
BAYRAMI
15:00
15:50
16:00
16:50
78
Grup A2 -Ders Kümesi 3
GENEL CERRAHİ - RADİODİAGNOSTİK
39.Hafta
Tarih:
25.05.2015
26.05.2015
27.05.2015
28.05.2015
29.05.2015
Saat:
08:00
08:50
PAZARTESİ
SALI
ÇARŞAMBA
PERŞEMBE
CUMA
KLİNİK
UYGULAMA
KLİNİK
UYGULAMA
KLİNİK
UYGULAMA
KLİNİK
UYGULAMA
KLİNİK
UYGULAMA
09:00
09:50
KLİNİK
UYGULAMA
KLİNİK
UYGULAMA
KLİNİK
UYGULAMA
KLİNİK
UYGULAMA
KLİNİK
UYGULAMA
10:00
10:50
KLİNİK
UYGULAMA
KLİNİK
UYGULAMA
KLİNİK
UYGULAMA
KLİNİK
UYGULAMA
KLİNİK
UYGULAMA
11:00
11:50
KLİNİK
UYGULAMA
KLİNİK
UYGULAMA
KLİNİK
UYGULAMA
KLİNİK
UYGULAMA
KLİNİK
UYGULAMA
12:00
13:00
ÖĞLE TATİLİ
ÖĞLE TATİLİ
ÖĞLE TATİLİ
ÖĞLE TATİLİ
ÖĞLE TATİLİ
13:00
13:50
Rad.5Gastrointestinal
sistem
görüntüleme-1
B.BAKIR
CER 13 - Meme
kanseri
V.ÖZMEN
CER 15 - Özofagus
tümörleri
F. TUNCA
CER 17 - Mideduodenum selim
hastalıkları
T.BULUT
CER 19 - Kalın
barsağın selim
hastalıkları
R.SEVEN
14:00
14:50
Rad.6Gastrointestinal
sistem
görüntüleme-2
B.BAKIR
CER 14 - Hiatus
ve özofagusun
selim hastalıkları
A.İĞCİ
CER 16 - Mide
kanseri
Y.BÜYÜKUNCU
CER 18 - İnce
barsak ve
apendiks
hastalıkları
R.SEVEN
CER 20 Kolorektal kanser
A. İĞCİ
15:00
15:50
79
Grup A2 -Ders Kümesi 3
GENEL CERRAHİ - RADİODİAGNOSTİK
40.Hafta
Tarih:
01.06.2015
02.06.2015
03.06.2015
04.06.2015
05.06.2015
Saat:
08:00
08:50
PAZARTESİ
SALI
ÇARŞAMBA
PERŞEMBE
CUMA
KLİNİK
UYGULAMA
KLİNİK
UYGULAMA
KLİNİK
UYGULAMA
KLİNİK
UYGULAMA
KLİNİK
UYGULAMA
09:00
09:50
KLİNİK
UYGULAMA
KLİNİK
UYGULAMA
KLİNİK
UYGULAMA
KLİNİK
UYGULAMA
KLİNİK
UYGULAMA
10:00
10:50
KLİNİK
UYGULAMA
KLİNİK
UYGULAMA
KLİNİK
UYGULAMA
KLİNİK
UYGULAMA
KLİNİK
UYGULAMA
11:00
11:50
KLİNİK
UYGULAMA
KLİNİK
UYGULAMA
KLİNİK
UYGULAMA
KLİNİK
UYGULAMA
KLİNİK
UYGULAMA
12:00
13:00
ÖĞLE TATİLİ
ÖĞLE TATİLİ
ÖĞLE TATİLİ
ÖĞLE TATİLİ
ÖĞLE TATİLİ
13:00
13:50
CER 21 - Selim
anorektal
hastalıklar
T.BULUT
Rad.7-Abdominal
görüntüleme-1
A.POYANLI
CER 23 Karaciğerin selim
lezyonları
C.İBİŞ
CER 24 - Safra
kesesi ve safra
yollarının selim
hastalıkları
Y.TEKANT
CER 26 - Şok I
C.ERTEKİN
14:00
14:50
CER 22 Karaciğer primer
ve sekonder
tümörleri
C.İBİŞ
Rad.8-Abdominal
görüntüleme-2
A.POYANLI
Rad.9-Abdominal
görüntüleme-3
A.POYANLI
CER 25 - Safra
kesesi ve safra
yolları tümörleri
İ.ÖZDEN
CER 27 - Şok II
C.ERTEKİN
15:00
15:50
16:30
17:20
80
Grup A2 -Ders Kümesi 3
GENEL CERRAHİ - RADİODİAGNOSTİK
41.Hafta
Tarih:
08.06.2015
09.06.2015
10.06.2015
11.06.2015
12.06.2015
Saat:
08:00
08:50
PAZARTESİ
SALI
ÇARŞAMBA
PERŞEMBE
CUMA
KLİNİK
UYGULAMA
KLİNİK
UYGULAMA
KLİNİK
UYGULAMA
KLİNİK
UYGULAMA
KLİNİK
UYGULAMA
09:00
09:50
KLİNİK
UYGULAMA
KLİNİK
UYGULAMA
KLİNİK
UYGULAMA
KLİNİK
UYGULAMA
KLİNİK
UYGULAMA
10:00
10:50
KLİNİK
UYGULAMA
KLİNİK
UYGULAMA
KLİNİK
UYGULAMA
KLİNİK
UYGULAMA
KLİNİK
UYGULAMA
11:00
11:50
KLİNİK
UYGULAMA
KLİNİK
UYGULAMA
KLİNİK
UYGULAMA
KLİNİK
UYGULAMA
KLİNİK
UYGULAMA
12:00
13:00
ÖĞLE TATİLİ
ÖĞLE TATİLİ
ÖĞLE TATİLİ
ÖĞLE TATİLİ
ÖĞLE TATİLİ
13:00
13:50
Rad.10-Girişimsel
radyoloji
B.ACUNAŞ
CER 29 - Akut
pankreatit
H.YANAR
CER 32 - Dalak
hastalıkları
L.AVTAN
CER 35 - Akut
karın sendromu-1
K.GÜNAY
CER 37 - İleus
H.YANAR
14:00
14:50
CER 28 Pankreas tümörleri
F.EKİZ
CER 30 - Ameliyat
sonrası
komplikasyonlar
F.EKİZ
CER 33 - Karın
travmaları-1
C.ERTEKİN
CER 36 - Akut
karın sendromu-2
K.GÜNAY
Rad.12-Akut karın
görüntüleme
B.BAKIR
15:00
15:50
SERBEST
ÇALIŞMA
CER 31 - GİS
kanamaları
Y.BÜYÜKUNCU
CER 34 - Karın
travmaları-2
C.ERTEKİN
Rad.11-Girişimsel
onkolojik tedavi
K.GÜVEN
S Rad.13Travmada
girişimsel tedavi
K.GÜVEN
16:30
17:20
81
Grup A2 -Ders Kümesi 3
GENEL CERRAHİ - RADİODİAGNOSTİK
42.Hafta
Tarih:
15.06.2015
16.06.2015
17.06.2015
18.06.2015
Saat:
08:00
08:50
PAZARTESİ
SALI
ÇARŞAMBA
PERŞEMBE
CUMA
KLİNİK
UYGULAMA
KLİNİK
UYGULAMA
KLİNİK
UYGULAMA
KLİNİK
UYGULAMA
SERBEST
ÇALIŞMA
09:00
09:50
KLİNİK
UYGULAMA
KLİNİK
UYGULAMA
KLİNİK
UYGULAMA
KLİNİK
UYGULAMA
SERBEST
ÇALIŞMA
10:00
10:50
KLİNİK
UYGULAMA
KLİNİK
UYGULAMA
KLİNİK
UYGULAMA
KLİNİK
UYGULAMA
SERBEST
ÇALIŞMA
11:00
11:50
KLİNİK
UYGULAMA
KLİNİK
UYGULAMA
KLİNİK
UYGULAMA
KLİNİK
UYGULAMA
SERBEST
ÇALIŞMA
12:00
13:00
ÖĞLE TATİLİ
ÖĞLE TATİLİ
ÖĞLE TATİLİ
ÖĞLE TATİLİ
ÖĞLE TATİLİ
13:00
13:50
CER 38 - Arter
hastalıkları
F.A.GENÇ
CER 40 - Diabetik
ayak
S.BAKTIROĞLU
CER 43 - Organ
nakli
A. E. AYDIN
SERBEST
ÇALIŞMA
SERBEST
ÇALIŞMA
14:00
14:50
CER 39 - Ven
hastalıkları
M.KURTOĞLU
CER 41 Cerrahide modern
yöntemler
U.BARBAROS
CER 44 Karaciğer nakli
İ ÖZDEN
SERBEST
ÇALIŞMA
SERBEST
ÇALIŞMA
15:00
15:50
Rad.14-Vasküler
sistem
görüntüleme
A.POYANLI
CER 42 - Yanıklar
R.GÜLOĞLU
CER 45 - Fıtıklar
K.GÜNAY
SERBEST
ÇALIŞMA
16:00
16:50
82
19.06.2015
Grup A2 -Ders Kümesi 3
GENEL CERRAHİ - RADİODİAGNOSTİK
43.Hafta
Tarih:
22.06.2015
Saat:
PAZARTESİ
23.06.2015
24.06.2015
08:00
08:50
09:00
09:50
10:00
10:50
Genel Cerrahi
Sınavı
11:00
11:50
12:00
13:00
ÖĞLE TATİLİ
13:00
13:50
14:00
14:50
15:00
15:50
Radiodiagnosti
k Sınavı
16:00
16:50
83
25.06.2015
26.06.2015
GRUP B
84
Grup B1 -Ders Kümesi 3
GENEL CERRAHİ - RADİODİAGNOSTİK - BİYOİSTATİSTİK ve TIP BİLİŞİMİ
1. Hafta
Tarih:
01.09.2014
02.09.2014
03.09.2014
04.09.2014
05.09.2014
Saat:
08:00
08:50
PAZARTESİ
SALI
ÇARŞAMBA
PERŞEMBE
CUMA
SERBEST
ÇALIŞMA
KLİNİK
UYGULAMA
KLİNİK
UYGULAMA
KLİNİK
UYGULAMA
09:00
09:50
Yönelim Programı
KLİNİK
UYGULAMA
KLİNİK
UYGULAMA
KLİNİK
UYGULAMA
10:00
10:50
KLİNİK
UYGULAMA
KLİNİK
UYGULAMA
KLİNİK
UYGULAMA
KLİNİK
UYGULAMA
11:00
11:50
KLİNİK
UYGULAMA
KLİNİK
UYGULAMA
KLİNİK
UYGULAMA
KLİNİK
UYGULAMA
12:00
13:00
ÖĞLE TATİLİ
ÖĞLE TATİLİ
ÖĞLE TATİLİ
ÖĞLE TATİLİ
CER 1- Cerrahi ve
Kliniğimizin
Tarihçesi
S. MERCAN
B1 ve B2 KL.Bio
1-Klinik
Bioistatistiğe giriş,
kurumsal
örnekleme
dağılımı, standart
hata havramı
A.DİRİCAN
(B.GÜRTEKİN)
CER 5 - Cerrahi
hastalarda
beslenme
A.BOZBORA
14:00
14:50
CER 2 - Cerrahide
profesyonel tutum
A.DİNÇÇAĞ
B1 ve B2 KL.Bio
2-Örnekleme
yöntemleri ve
örneklem
büyüklüğünün
hesaplanması,
A.DİRİCAN
(B.GÜRTEKİN)
CER 6 - Obesite
cerrahisi
A.BOZBORA
15:00
15:50
Rad.1-Radyolojiye
giriş-1
CER 3 - Cerrahi
Enfeksiyonlar
H.BAKKALOĞLU
CER 7 Perioperatif hasta
bakımı
U.BARBAROS
16:00
16:50
Rad.2-Radyolojiye
giriş-2
13:00
13:50
2014-2015 Eğitim
- Öğretim Yılı
Başlangıcı
A.SALMASLIOĞLU
A.SALMASLIOĞLU
CER 4 - Yara
İyileşmesi
L.AVTAN
85
B1 ve B2 KL.Bio
3-Ortalamaların
genellenmesi ve
karşılaştırılması,
güven aralıkları, z
testi, student’t test1
A.DİRİCAN
(B.GÜRTEKİN)
UYGULAMA
B1 ve B2 KL.Bio
4-Ortalamaların
genellenmesi ve
karşılaştırılması,
güven aralıkları, z
testi, student’t test2
A.DİRİCAN
(B.GÜRTEKİN)
CER 8 -Tiroid
kanseri
Y.ERBİL
CER 9 - Selim
tiroid hastalıkları
S.ÖZARMAĞAN
Grup B1 -Ders Kümesi 3
GENEL CERRAHİ - RADİODİAGNOSTİK - BİYOİSTATİSTİK ve TIP BİLİŞİMİ
2.Hafta.
Tarih:
08.09.2014
09.09.2014
10.09.2014
11.09.2014
12.09.2014
Saat:
08:00
08:50
PAZARTESİ
SALI
ÇARŞAMBA
PERŞEMBE
CUMA
KLİNİK
UYGULAMA
KLİNİK
UYGULAMA
KLİNİK
UYGULAMA
KLİNİK
UYGULAMA
KLİNİK
UYGULAMA
09:00
09:50
KLİNİK
UYGULAMA
KLİNİK
UYGULAMA
KLİNİK
UYGULAMA
KLİNİK
UYGULAMA
KLİNİK
UYGULAMA
10:00
10:50
KLİNİK
UYGULAMA
KLİNİK
UYGULAMA
KLİNİK
UYGULAMA
KLİNİK
UYGULAMA
KLİNİK
UYGULAMA
11:00
11:50
KLİNİK
UYGULAMA
KLİNİK
UYGULAMA
KLİNİK
UYGULAMA
KLİNİK
UYGULAMA
KLİNİK
UYGULAMA
12:00
13:00
ÖĞLE TATİLİ
ÖĞLE TATİLİ
ÖĞLE TATİLİ
ÖĞLE TATİLİ
ÖĞLE TATİLİ
CER 12 - Memenin
selim hastalıkları
A.DİNÇÇAĞ
B1 ve B2 KL.Bio
5-İkiden çok
grubun
ortalamalarının
karşılaştırılması,
varyans analizi
A.DİRİCAN
(B.GÜRTEKİN)
CER 14 - Hiatus
ve özofagusun
selim hastalıkları
A.İĞCİ
B1 ve B2 KL.Bio
7-Ortalamaların
genellenmesi ve
karşılaştırılması,
güven aralıkları, z
testi ve ki-kare
testleri
A.DİRİCAN
(B.GÜRTEKİN)
UYGULAMA
CER 15 Özofagus
tümörleri
F. TUNCA
B1 ve B2 KL.Bio
8-Nitel değişkenler
arası ilişki/uyum
değerlendirilmeleri
A.DİRİCAN
(B.GÜRTEKİN)
UYGULAMA-I
CER 16 - Mide
kanseri
Y.BÜYÜKUNCU
13:00
13:50
CER 10 Paratiroid
hastalıkları
Y.GİLES
14:00
14:50
CER 11 - Sürrenal
hastalıkları
S.MERCAN
CER 13 - Meme
kanseri
V.ÖZMEN
B1 ve B2 KL.Bio
6-Parametrik
olmayan istatistik
yöntemler, sıra
istatistikleri
A.DİRİCAN
(B.GÜRTEKİN)
15:00
15:50
Rad.4-Meme
radyolojisi
G.ACUNAŞ
Rad.5Gastrointestinal
sistem
görüntüleme-1
B.BAKIR
Rad.6Gastrointestinal
sistem
görüntüleme-2
B.BAKIR
16:00
16:50
86
Grup B1 -Ders Kümesi 3
GENEL CERRAHİ - RADİODİAGNOSTİK - BİYOİSTATİSTİK ve TIP BİLİŞİMİ
3.Hafta
Tarih:
15.09.2014
16.09.2014
17.09.2014
18.09.2014
19.09.2014
Saat:
PAZARTESİ
SALI
ÇARŞAMBA
PERŞEMBE
CUMA
08:00
08:50
KLİNİK
UYGULAMA
KLİNİK
UYGULAMA
KLİNİK
UYGULAMA
KLİNİK
UYGULAMA
KLİNİK
UYGULAMA
09:00
09:50
KLİNİK
UYGULAMA
KLİNİK
UYGULAMA
KLİNİK
UYGULAMA
KLİNİK
UYGULAMA
KLİNİK
UYGULAMA
10:00
10:50
KLİNİK
UYGULAMA
KLİNİK
UYGULAMA
KLİNİK
UYGULAMA
KLİNİK
UYGULAMA
KLİNİK
UYGULAMA
11:00
11:50
KLİNİK
UYGULAMA
KLİNİK
UYGULAMA
KLİNİK
UYGULAMA
KLİNİK
UYGULAMA
KLİNİK
UYGULAMA
12:00
13:00
ÖĞLE TATİLİ
ÖĞLE TATİLİ
ÖĞLE TATİLİ
ÖĞLE TATİLİ
ÖĞLE TATİLİ
13:00
13:50
CER 17 - İnce
barsak ve
apendiks
hastalıkları
R.SEVEN
CER 20 - Mideduodenum selim
hastalıkları
T.BULUT
CER 22 Karaciğer primer
ve sekonder
tümörleri
C.İBİŞ
B1 ve B2 KL.Bio
12-Korelasyon ve
regresyon
çözümlemesi-1
R.DİŞÇİ
(S.ÖZEL)
14:00
14:50
CER 18 - Kalın
barsağın selim
hastalıkları
R.SEVEN
CER 21 - Selim
anorektal
hastalıklar
T.BULUT
CER 23 Karaciğerin selim
lezyonları
C.İBİŞ
B1 ve B2 KL.Bio
13-Korelasyon ve
regresyon
çözümlemesi-2
R.DİŞÇİ
(S.ÖZEL)
15:00
15:50
CER 19 Kolorektal kanser
A. İĞCİ
Rad.8-Abdominal
görüntüleme-2
A.POYANLI
Rad.9-Abdominal
görüntüleme-3
A.POYANLI
B1 ve B2 KL.Bio
14-Sağkalım
analizi, UygulamaII
R.DİŞÇİ
(S.ÖZEL)
16:00
16:50
B1 ve B2 KL.Bio
9-Araştırma tipleri,
klinik deneyleme
düzenleri,
rastlantısallık,
körleme
R.DİŞÇİ
(S.ÖZEL)
B1 ve B2 KL.Bio
10-Risk ölçütlleri,
insidans, odds
ratio, relatif risk,
atfedilen risk
R.DİŞÇİ
(S.ÖZEL)
B1 ve B2 KL.Bio
11-Tanı testlerinin
değerlendirrilmesi,
duyarlılık, özgüllük,
prediktif değerler,
ROC eğrisi
R.DİŞÇİ
(S.ÖZEL)
Rad.7-Abdominal
görüntüleme-1
A.POYANL
87
Grup B1 -Ders Kümesi 3
GENEL CERRAHİ - RADİODİAGNOSTİK - BİYOİSTATİSTİK ve TIP BİLİŞİMİ
4.Hafta
Tarih:
22.09.2014
23.09.2014
24.09.2014
25.09.2014
26.09.2014
Saat:
08:00
08:50
PAZARTESİ
SALI
ÇARŞAMBA
PERŞEMBE
CUMA
KLİNİK
UYGULAMA
KLİNİK
UYGULAMA
KLİNİK
UYGULAMA
KLİNİK
UYGULAMA
KLİNİK
UYGULAMA
09:00
09:50
KLİNİK
UYGULAMA
KLİNİK
UYGULAMA
KLİNİK
UYGULAMA
KLİNİK
UYGULAMA
KLİNİK
UYGULAMA
10:00
10:50
KLİNİK
UYGULAMA
KLİNİK
UYGULAMA
KLİNİK
UYGULAMA
KLİNİK
UYGULAMA
KLİNİK
UYGULAMA
11:00
11:50
KLİNİK
UYGULAMA
KLİNİK
UYGULAMA
KLİNİK
UYGULAMA
KLİNİK
UYGULAMA
KLİNİK
UYGULAMA
12:00
13:00
ÖĞLE TATİLİ
ÖĞLE TATİLİ
ÖĞLE TATİLİ
ÖĞLE TATİLİ
ÖĞLE TATİLİ
13:00
13:50
CER 24 - Safra
kesesi ve safra
yollarının selim
hastalıkları
Y.TEKANT
CER 26 - Şok I
C.ERTEKİN
CER 29 - Pankreas
tümörleri
F.EKİZ
CER 32 - Karın
travmaları-1
C.ERTEKİN
CER 35 - Akut
karın sendromu-1
K.GÜNAY
14:00
14:50
CER 25 - Safra
kesesi ve safra
yolları tümörleri
İ.ÖZDEN
CER 27 - Şok II
C.ERTEKİN
CER 30 - Ameliyat
sonrası
komplikasyonlar
F.EKİZ
CER 33 - Karın
travmaları-2
C.ERTEKİN
CER 36 - Akut
karın sendromu-2
K.GÜNAY
CER 28 - Akut
pankreatit
H.YANAR
CER 31 - GİS
kanamaları
Y.BÜYÜKUNCU
CER 34 - Dalak
hastalıkları
L.AVTAN
Rad.11-Girişimsel
onkolojik tedavi
K.GÜVEN
15:00
15:50
Rad.10-Girişimsel
radyoloji
B.ACUNAŞ
16:00
16:50
88
Grup B1 -Ders Kümesi 3
GENEL CERRAHİ - RADİODİAGNOSTİK - BİYOİSTATİSTİK ve TIP BİLİŞİMİ
5.Hafta
Tarih:
29.09.2014
30.09.2014
01.10.2014
02.10.2014
03.10.2014
Saat:
08:00
08:50
PAZARTESİ
SALI
ÇARŞAMBA
PERŞEMBE
CUMA
KLİNİK
UYGULAMA
KLİNİK
UYGULAMA
KLİNİK
UYGULAMA
KLİNİK
UYGULAMA
KLİNİK
UYGULAMA
09:00
09:50
KLİNİK
UYGULAMA
KLİNİK
UYGULAMA
KLİNİK
UYGULAMA
KLİNİK
UYGULAMA
KLİNİK
UYGULAMA
10:00
10:50
KLİNİK
UYGULAMA
KLİNİK
UYGULAMA
KLİNİK
UYGULAMA
KLİNİK
UYGULAMA
KLİNİK
UYGULAMA
11:00
11:50
KLİNİK
UYGULAMA
KLİNİK
UYGULAMA
KLİNİK
UYGULAMA
KLİNİK
UYGULAMA
KLİNİK
UYGULAMA
12:00
13:00
ÖĞLE TATİLİ
ÖĞLE TATİLİ
ÖĞLE TATİLİ
ÖĞLE TATİLİ
CER 38 - Arter
hastalıkları
F.A.GENÇ
CER 40 - Diabetik
ayak
S.BAKTIROĞLU
CER 43 - Organ
nakli
A. E. AYDIN
CER 39 - Ven
hastalıkları
M.KURTOĞLU
CER 41 - Yanıklar
R.GÜLOĞLU
CER 44 Karaciğer nakli
İ ÖZDEN
13:00
13:50
14:00
14:50
15:00
15:50
16:00
16:50
B1 ve B2
KL.Biyoistatistik ve
Tıp Bilişim Sınavı
CER 37 - İleus
H.YANAR
Rad.12-Akut karın
görüntüleme
B.BAKIR
Rad.13-Travmada
girişimsel tedavi
K.GÜVEN
CER 42 Cerrahide modern
yöntemler
U.BARBAROS
Rad.14-Vasküler
sistem
görüntüleme
A.POYANLI
89
CER 45 - Fıtıklar
K.GÜNAY
KURBAN
BAYRAMI
AREFESİ
Grup B1 -Ders Kümesi 3
GENEL CERRAHİ - RADİODİAGNOSTİK - BİYOİSTATİSTİK ve TIP BİLİŞİMİ
6.Hafta
Tarih:
06.10.2014
07.10.2014
Saat:
PAZARTESİ
SALI
08.10.2014
ÇARŞAMBA
09.10.2014
PERŞEMBE
10.10.2014
CUMA
08:00
08:50
SERBEST
ÇALIŞMA
SERBEST
ÇALIŞMA
SERBEST
ÇALIŞMA
09:00
09:50
SERBEST
ÇALIŞMA
SERBEST
ÇALIŞMA
SERBEST
ÇALIŞMA
10:00
10:50
SERBEST
ÇALIŞMA
SERBEST
ÇALIŞMA
SERBEST
ÇALIŞMA
11:00
11:50
SERBEST
ÇALIŞMA
SERBEST
ÇALIŞMA
SERBEST
ÇALIŞMA
12:00
13:00
KURBAN BAYRAMI
ÖĞLE TATİLİ
ÖĞLE TATİLİ
ÖĞLE TATİLİ
13:00
13:50
SERBEST
ÇALIŞMA
SERBEST
ÇALIŞMA
SERBEST
ÇALIŞMA
14:00
14:50
SERBEST
ÇALIŞMA
SERBEST
ÇALIŞMA
SERBEST
ÇALIŞMA
15:00
15:50
SERBEST
ÇALIŞMA
SERBEST
ÇALIŞMA
SERBEST
ÇALIŞMA
90
Grup B1 -Ders Kümesi 3
HALK SAĞLIĞI
7.Hafta
Tarih:
13.10.2014
14.10.2014
15.10.2014
16.10.2014
17.10.2014
Saat:
PAZARTESİ
SALI
ÇARŞAMBA
PERŞEMBE
CUMA
Halk Sağ.1- Halk
sağlığına giriş
A.Emel ÖNAL
Halk Sağ.6Günümüz Sağlık
Politikaları
N. ÖZGÜLNAR
09:00
09:50
10:00
10:50
Grup B1
Genel Cerrahi
Sınavı
Halk Sağ.3-Halk
Sağlığının Bugünü
S.KARABEY
11:00
11:50
12:00
13:00
ÖĞLE TATİLİ
ÖĞLE TATİLİ
Halk Sağ.4Sağlıkta
eşitsizlikler ve
sağlık hakkı
S.KARABEY
13:00
13:50
Grup B1
14:00
14:50
Halk Sağ.2-Halk
Sağlığının Dünü
S.KARABEY
Radiodiagnostik
Sınavı
Halk Sağ.5Cumhuriyet
dönemi sağlık
politikaları
H.İŞSEVER
Halk Sağ.7Günümüzde
birinci basamak
sağlık hizmetleri
N. ÖZGÜLNAR
Halk Sağ.8Sağlık kayıtları ve
önemi,
hastalıkların/ölüm
lerin bildirimi
B.A.ÖZYILDIRIM
ÖĞLE TATİLİ
Halk Sağ.9Sağlık
ekonomisinde
temel kavramlar,
değerlendirme
yöntemleri
B.HAPÇIOĞLU
Halk Sağ.10Dünyada ve
Türkiye’de sağlık
sistemleri ve
sağlık
hizmetlerinin
finansmanı
B.HAPÇIOĞLU
15:00
15:50
16:00
16:50
91
Halk Sağ.11Sağlık yönetimi ve
sağlık insan gücü
N.ÖZGÜLNAR
Halk Sağlığı alan
Uygulaması - 1
(HALK EKMEK)
S.KARABEY
N.ÖZGÜLNAR
ÖĞLE TATİLİ
Halk Sağ.12Sağlıkta ekip
çalışması,
liderlik,denetim
N.ÖZGÜLNAR
Halk Sağ.13Toplum
beslenmesi, temel
ilkeleri, yeterli ve
dengeli beslenme
G.GÜNGÖR
ÖĞLE TATİLİ
Halk Sağ.14Türkiye’de
beslenme sorunları
(beslenme
araştırmaları)
G.GÜNGÖR
Halk Sağlığı alan
Uygulaması - 1
(HALK EKMEK)
S.KARABEY
N.ÖZGÜLNAR
Halk Sağ.15Gıda güvenliği
G.GÜNGÖR
Grup B1 -Ders Kümesi 3
HALK SAĞLIĞI
8.Hafta
Tarih:
20.10.2014
21.10.2014
22.10.2014
23.10.2014
24.10.2014
Saat:
PAZARTESİ
SALI
ÇARŞAMBA
PERŞEMBE
CUMA
Halk Sağ.16Epidemiyolojinin
tanımı, veri
kaynakları,
yöntemler ve
kullanım alanları.
Tanımlayıcı
epidemiyoloji
B.HAPÇIOĞLU
Halk Sağ.17Analitik gözlemsel
araştırmalar (vakakontrol kohort)
H.İŞSEVER
Halk Sağ.18Müdahaleli
araştırmalar.
Araştırma
planlanmasında
önemli noktalar ve
araştırmalarda
yapılan hatalar
H.İŞSEVER
Halk Sağ.21Sağlık ölçütleri
N.İNCE
Halk Sağ.26Cinsel yolla
bulaşan
enfeksiyonlar
S.KARABEY
Halk Sağ.22Ödev ara
değerlendirme-1
Halk Sağ.27HIV/AIDS
pandemisi
S.KARABEY
Halk Sağ.23Sağlık
hizmetlerinde,
danışmanlık
N.İNCE
Halk Sağ.28Güvenli annelik ve
istenmeyen
gebelikler
N.ÖZGÜLNAR
12:00
13:00
ÖĞLE TATİLİ
ÖĞLE TATİLİ
ÖĞLE TATİLİ
13:00
13:50
Halk Sağ.19Kanıta dayalı halk
sağlığı
uygulamaları
H.İŞSEVER
Halk Sağ.24Cinsel
sağlık/Üreme
sağlığı, kavramlar,
ölçütler
N.ÖZGÜLNAR
Halk Sağ.29Gebelikten
korunma
yöntemleriyenilikler
N.ÖZGÜLNAR
Halk Sağ.20Nüfus ve sağlık
B.HAPÇIOĞLU
Halk Sağ.25Cinsellik ve cinsel
sağlık
N.ÖZGÜLNAR
Halk Sağ.30-İleri
yaş cinsel sağlığı
ve üreme sağlığı
A.E.ÖNAL
09:00
09:50
10:00
10:50
11:00
11:50
14:00
14:50
15:00
15:50
92
Halk Sağ.31-Ödev
ara değerlendirme2
Halk Sağlığı alan
Uygulaması - 2
(HAMİDİYE SU)
B.A.ÖZYILDIRIM
N.İNCE
Halk Sağ.32-Kişiyi
hastalanmadan
önce çevresiyle
değerlendirme
A.E.ÖNAL
Halk Sağ.33Bulaşıcı hastalıklar
ve salgınlar
G.GÜNGÖR
ÖĞLE TATİLİ
ÖĞLE TATİLİ
Halk Sağ.34Toplumda bulaşıcı
hastalıkların
yönetimi
B.A.ÖZYILDIRIM
Halk Sağlığı alan
Uygulaması - 2
(HAMİDİYE SU)
B.A.ÖZYILDIRIM
N.İNCE
Halk Sağ.35sağlık hizmetleri ile
ilişkili
enfeksiyonların
önlenmesi
S.KARABEY
Grup B1 -Ders Kümesi 3
HALK SAĞLIĞI
9.Hafta
Tarih:
27.10.2014
28.10.2014
29.10.2014
30.10.2014
Saat:
PAZARTESİ
SALI
ÇARŞAMBA
PERŞEMBE
Halk Sağ.36Uluslararası sağlık
örgütleri
S.KARABEY
Halk Sağ.41-Anne
sütü ile beslenme
ve emzirme
danışmanlığı
N.İNCE
09:00
09:50
10:00
10:50
Halk Sağ.37Türkiye’de
bağışıklama
hizmetleri
N.İNCE
Halk Sağ.42Ergenler/gençler
ve erişkin sağlığı
A. E. ÖNAL
11:00
11:50
Halk Sağ.38-Su ve
besinlerle bulaşan
hastalıkların
yönetimi
G.GÜNGÖR
Halk Sağ.43-Okul
sağlığı
A.E.ÖNAL
12:00
13:00
ÖĞLE TATİLİ
13:00
13:50
Halk Sağ.39Bebek ve
çocuklardaki ishalli
hastalıkların
yönetimi
B. A. ÖZYILDIRIM
14:00
14:50
Halk Sağ.40-Akut
solunum yolu
enfeksiyonları ve
denetimi
B. A. ÖZYILDIRIM
31.10.2014
CUMA
Halk Sağ.44Toplumda şiddet
ve kazaların
yönetimi
B.A.ÖZYILDIRIM
Halk Sağlığı alan
Uygulaması - 3
(İSTAÇ) B.
HAPÇIOĞLU
H.İŞSEVER
Halk Sağ.45Toplumda ruh
sağlığı
H.GÜL
Halk Sağ.46-İleri
yaş sağlığı
B.A.ÖZYILDIRIM
ÖĞLE TATİLİ
ÖĞLE TATİLİ
29 EKİM
CUMHURİYET
BAYRAM
Halk Sağlığı alan
Uygulaması - 3
(İSTAÇ) B.
HAPÇIOĞLU
H.İŞSEVER
29 EKİM
CUMHURİYET
BAYRAM
ARİFESİ
ÖĞLE TATİLİ
Halk Sağ.47Kronik enfeksiyon
hastalıkları ve
çevre: Tüberküloz,
sıtma, hepatit B,C
brusella
A. E.ÖNAL
Halk Sağ.48Kronik enfeksiyöz
olmayan
hastalıklar, ve
çevre:
Hipertansiyon,
diyabet,
osteoporoz KOAH,
astım
A.E.ÖNAL
Halk Sağ.49Kanser
epidemiyolojisi
H.GÜL
15:00
15:50
16:00
16:50
93
Grup B1 -Ders Kümesi 3
HALK SAĞLIĞI
10.Hafta
Tarih:
03.11.2014
04.11.2014
05.11.2014
06.11.2014
07.11.2014
Saat:
PAZARTESİ
SALI
ÇARŞAMBA
PERŞEMBE
CUMA
09:00
09:50
Halk Sağ.51Çevre sorunları: İç
ve dış ortam hava
kalitesi ve sağlık
G.GÜNGÖR
Halk Sağ.56Sağlıklı şehirler ve
barınma koşulları
H.GÜL
10:00
10:50
Halk Sağ.52Güncel çevre
sorunları ve sağlık
B.HAPÇIOĞLU
Halk Sağ.57- İş
sağlığı tanım ve
tarihçe,
ülkemizdeki
meslek hastalıkları
B.A.ÖZYILDIRIM
11:00
11:50
Halk Sağ.53- İklim
değişikliği ve
sağlık
B.HAPÇIOĞLU
12:00
13:00
ÖĞLE TATİLİ
Halk Sağlığı alan
Uygulaması - 4
(Gıda/Su/Hava
güvenliği)
E. ÖNAL
G. GÜNGÖR
Halk Sağ.58-İş
kazası tanımı,
nedenleri ve
korunma
yöntemleri
B.A.ÖZYILDIRIM
Halk Sağ.61Kurşun, civa ve
benzeri metallerle
olan meslek
hastalıkları
N.İNCE
Halk Sağ.62Fiziksel etkenli
meslek hastalıkları1 (İyonize-iyonize
olmayan
elektromanyetik
radyasyonlar,
gürültü)
H.İŞSEVER
Halk Sağ.63Fiziksel etkenli
meslek hastalıkları2 (Titreşim, basınç,
ısı ve ergonomi)
H.İŞSEVER
ÖĞLE TATİLİ
ÖĞLE TATİLİ
ÖĞLE TATİLİ
Halk Sağ.64Tozlarla oluşan
meslek hastalıkları,
işyeri hekiminin
görev ve
sorumlulukları ve
işyerinde sağlık
gözetimi
N.İNCE
Halk Sağ.65-Risk
değerlendirme,
mevzuata göre
hekimin görevleri
H.GÜL
Halk Sağlığı alan
Uygulaması - 4
(Gıda/Su/Hava
güvenliği)
E. ÖNAL
G. GÜNGÖR
13:00
13:50
Halk Sağ.54Olağandışı
durumlarda sağlık
hizmetleri
N.İNCE
Halk Sağ.59Ergonomi
H.İŞSEVER
14:00
14:50
Halk Sağ.55Çevre sorunlarının
önlenmesi ve
çevre eğitimi
B.HAPÇIOĞLU
Halk Sağ.60Çalışma
yaşamında riskli
gruplar
H.GÜL
94
Halk Sağ.66Ödev sunumu-1
Halk Sağ.67Ödev sunumu-2
Halk Sağ.68Ödev sunumu-3
ÖĞLE TATİLİ
Halk Sağ.69Ödev sunumu-4
Halk Sağ.70Ödev sunumu-5
Grup B1 -Ders Kümesi 3
ORTOPEDİ ve TRAVMATOLOJİ
11.Hafta
Tarih:
10.11.2014
11.11.2014
12.11.2014
13.11.2014
14.11.2014
Saat:
PAZARTESİ
SALI
ÇARŞAMBA
PERŞEMBE
CUMA
ORT. 1-Ortopedi
ve travmatolojiye
giriş
Ö.YAZICIOĞLU
ORT. 4-Kemik ve
Yumuşak Doku
iyileşmesi
C.ŞEN
ORT 7-Yürüme
Analizi
Y.TEMELLİ
ORT 10-Kasiskelet sistemi
yaralanmalarında
terminoloji ve
sınıflama
Ö.KILIÇOĞLU
09:00
09:50
ORT. 5-Ortopedik
genel biyomekanik
M.ÇAKMAK
L.ERALP
ORT.(Rad1)11Kas-İskelet sistemi
tümörleri ve tümör
ORT 8-Omurga ve
benzeri
nörolojik muayene
lezyonlarında
U.TALU
radyolojik
değerlendirme
M.DURSUN
11:00
11:50
ORT. 3-Ortopedik
dokuların histoloji
ve fizyolojisi
L.ERALP
ORT. 6-Ekstremite
muayenesi
C.ŞEN
ORT 9-Ortopedi
ve travmatolojide
isimlendirme ve
sınıflandırma
Ö.KILIÇOĞLU
ORT.(Rad2)12Kas-İskelet sistemi
travma ve
infeksiyonlarda
radyoloji
M.DURSUN
12:00
13:00
ÖĞLE TATİLİ
ÖĞLE TATİLİ
ÖĞLE TATİLİ
ÖĞLE TATİLİ
13:00
13:50
KLİNİK
UYGULAMA 1
(Klinik Tanıtımı)
KLİNİK
UYGULAMA 2
KLİNİK
UYGULAMA 3
KLİNİK
UYGULAMA 4
14:00
14:50
KLİNİK
UYGULAMA 1
(Klinik Tanıtımı)
KLİNİK
UYGULAMA 2
KLİNİK
UYGULAMA 3
KLİNİK
UYGULAMA 4
10:00
10:50
Grup B1
Halk Sağlığı
Sınavı
ORT. 2-Klinik
Anatomi
L.ERALP
15:00
15:50
16:00
16:50
95
Grup B1 -Ders Kümesi 3
ORTOPEDİ ve TRAVMATOLOJİ
12.Hafta
Tarih:
17.11.2014
18.11.2014
19.11.2014
20.11.2014
21.11.2014
Saat:
PAZARTESİ
SALI
ÇARŞAMBA
PERŞEMBE
CUMA
09:00
09:50
ORT.(Rad3)13Çocukluk Çağı
Kas-İskelet sistemi
hastalıklarında
radyolojik
görüntüleme
E.YEKELER
ORT.16-Yumuşak
Doku Sorunları,
tendon - ligaman
yaralanmaları,aşırı
kullanım,
tendinozis
A.C.ATALAR
ORT.19-Pediatrik
kırıklar
İ.ÖZTÜRK
ORT.22-Akut
kemik ve eklem
enfeksiyonları
C.ŞEN
ORT.25-Osteoartrit
Ö.YAZICIOĞLU
10:00
10:50
ORT.14Osteosentez
Mekanik ve
Biyolojik yaklaşım
A.C.ATALAR
ORT.17-Kıkırdak
hastalıkları ve
yaralanmaları
M.AŞIK
ORT.20Osteonekrozlar
A.C.ATALAR
ORT.23-Kronik
kemik ve eklem
enfeksiyonları
C.ŞEN
ORT.26-Gonartroz
M.AŞIK
11:00
11:50
ORT.15-Kırık
komplikasyonları
(kompartman
send.,enfeksiyon,
kaynamama )
Ö.YAZICIOĞLU
ORT.18-Spor
Travmaları
M.AŞIK
12:00
13:00
ÖĞLE TATİLİ
ÖĞLE TATİLİ
ÖĞLE TATİLİ
ÖĞLE TATİLİ
ÖĞLE TATİLİ
13:00
13:50
KLİNİK
UYGULAMA 5
KLİNİK
UYGULAMA 6
KLİNİK
UYGULAMA 7
KLİNİK
UYGULAMA 8
KLİNİK
UYGULAMA 9
14:00
14:50
KLİNİK
UYGULAMA 5
KLİNİK
UYGULAMA 6
KLİNİK
UYGULAMA 7
KLİNİK
UYGULAMA 8
KLİNİK
UYGULAMA 9
ORT.21ORT. 24Çocuklarda yürüme
Romatolojik
bozuklukları ve
hastalıklarda
hastalıkları
ortopedik yaklaşım
C.ŞEN
İ.ÖZTÜRK
15:00
15:50
16:00
16:50
96
ORT. 27Koksartroz
Ö.YAZICIOĞLU
Grup B1 -Ders Kümesi 3
ORTOPEDİ ve TRAVMATOLOJİ
13.Hafta
Tarih:
24.11.2014
25.11.2014
26.11.2014
27.11.2014
28.11.2014
Saat:
PAZARTESİ
SALI
ÇARŞAMBA
PERŞEMBE
CUMA
09:00
09:50
ORT.28Cücelerde boy
uzatma stratejileri
ve İlizarov
cerrahisi
C.ŞEN
Ort 31-Kemik ve
yumuşak doku
tümörlerinde
radyoterapi
F.AĞAOĞLU
ORT.34-Omurga
kökenli ağrı
U. TALU
ORT.37-Pelvis ve
asetabulum
yaralanmaları
M.AŞIK
ORT.40-Gelişimsel
kalça displazisi
Y.TEMELLİ
10:00
10:50
ORT.29-Kemik ve
yumuşak
dokuTümörleri 1
M.ÇAKMAK
(H. ÖZGER)
ORT.32Nöromusküler
hastalıklar
(serebral palsi)
Y.TEMELLİ
ORT.35-Omurga
hastalıkları
C. ŞAR
ORT.38-Kalça
kırıkları ve çıkıkları
Ö.KILIÇOĞLU
ORT.41-Diğer
pediatrik kalça
hastalıkları
İ.ÖZTÜRK
11:00
11:50
ORT.30-Kemik ve
yumuşak
dokuTümörleri 2
M.ÇAKMAK
(H. ÖZGER)
ORT.33-Ortez ve
protezler
Y.TEMELLİ
ORT. 36-Omurga
yaralanmaları
C. ŞAR
ORT.39-Femur ve
diz çevresi kırık ve
çıkıkları
Ö.KILIÇOĞLU
ORT.42-Doğumsal
alt ekstremite
hastalıkları
H.DURMAZ
12:00
13:00
ÖĞLE TATİLİ
ÖĞLE TATİLİ
ÖĞLE TATİLİ
ÖĞLE TATİLİ
ÖĞLE TATİLİ
13:00
13:50
KLİNİK
UYGULAMA 10
KLİNİK
UYGULAMA 11
KLİNİK
UYGULAMA 12
KLİNİK
UYGULAMA 13
KLİNİK
UYGULAMA 14
14:00
14:50
KLİNİK
UYGULAMA 10
KLİNİK
UYGULAMA 11
KLİNİK
UYGULAMA 12
KLİNİK
UYGULAMA 13
KLİNİK
UYGULAMA 14
15:00
15:50
16:00
16:50
97
Grup B1 -Ders Kümesi 3
ORTOPEDİ ve TRAVMATOLOJİ
14.Hafta
Tarih:
01.12.2014
02.12.2014
03.12.2014
04.12.2014
05.12.2014
Saat:
PAZARTESİ
SALI
ÇARŞAMBA
PERŞEMBE
CUMA
09:00
09:50
ORT.43-Dizin spor
yaralanmaları ve
patellofemoral
sorunlar
M.AŞIK
ORT.46-Ayak ve
ayak bileği
hastalıkları
Ö.KILIÇOĞLU
ORT.49-Dirsek ve
önkol
yaralanmaları ve
hastalıkları
A.C.ATALAR
ORT.52-Ortopedik
hastada fizik
tedavi ve
rehabilitasyon
A.KETENCİ
SERBEST
ÇALIŞMA
SERBEST
ÇALIŞMA
10:00
10:50
ORT.44-Tibia ve
fibula kırıkları
İ.ÖZTÜRK
ORT.47-Omuz
hastalıkları
A.C.ATALAR
ORT.50- El ve
elbileği kırıkları
H.DURMAZ
ORT.53-Elbileği
ve el
yaralanmaları
(tendon, sinir
yaralanmaları ve
amputasyonları)
H.DURMAZ
11:00
11:50
ORT.45-Ayak ve
ayak bileği
yaralanmaları
Ö.KILIÇOĞLU
ORT.48-Omuz ve
humerus kırıkları
A.C.ATALAR
ORT. 51-El ve
elbileğinin
hastalıkları
H.DURMAZ
ORT.54-Ortopedik
aciller
İ. ÖZTÜRK
SERBEST
ÇALIŞMA
12:00
13:00
ÖĞLE TATİLİ
ÖĞLE TATİLİ
ÖĞLE TATİLİ
ÖĞLE TATİLİ
ÖĞLE TATİLİ
13:00
13:50
KLİNİK
UYGULAMA 15
KLİNİK
UYGULAMA 16
KLİNİK
UYGULAMA 17
KLİNİK
UYGULAMA 18
SERBEST
ÇALIŞMA
14:00
14:50
KLİNİK
UYGULAMA 15
KLİNİK
UYGULAMA 16
KLİNİK
UYGULAMA 17
KLİNİK
UYGULAMA 18
SERBEST
ÇALIŞMA
15:00
15:50
16:00
16:50
98
Grup B -Ders Kümesi 1
İÇ HASTALIKLARI-KARDİYOLOJİ- FARMAKOLOJİ ve KLİNİK FARMAKOLOJİ
15.Hafta.
Tarih:
08.12.2014
Saat:
PAZARTESİ
08:00
08:30
08:30
10:50
11:00
11:50
12:00
13:00
13:00
13:50
B1 Grubu
Ortopedi ve
Travmatoloji
Sınavı
ÖĞLE TATİLİ
09.12.2014
10.12.2014
11.12.2014
SALI
ÇARŞAMBA
PERŞEMBE
CUMA
ACİL VAKA
TOPLANTISI
ACİL VAKA
TOPLANTISI
ACİL VAKA
TOPLANTISI
ACİL VAKA
TOPLANTISI
Klinik Uygulama
Klinik Uygulama
Klinik Uygulama
İÇ HASTALIKLARI
KLİNİK
TOPLANTISI
Rom 1- Romatoid
artrit-1O. ARAL
(M. İNANÇ)
KARD.3- Koroner
kalp hastalığı risk
faktörleri ve primer
profilaksisiA.ÖNCÜL
(S. UMMAN)
ALL.1-Ürtiker,
anjioödem, besin
allerjileri,
B.ÇOLAKOĞLU
ÖĞLE TATİLİ
ÖĞLE TATİLİ
ÖĞLE TATİLİ
ÖĞLE TATİLİ
Rom 2- Romatoid
artrit-2O.ARAL
( M. İNANÇ )
KARD.4- Koroner
kalp hastalığı:
Fizyopatoloji,
Sınıflama, Klinik
Takdim Şekilleri
ve Tanı
A. ÖNCÜL
S. UMMAN
ALL.2-Astım ve
Alerjik rinit
B.ÇOLAKOĞLU
NEF.1-Sıvı
elektrolit dengesi
ve bozuklukları-1
A.YILDIZ
(H.YAZICI)
FARMA. 3Asetilkolinesteraz
inhibitörleri
P.YAMANTÜRK
ÇELİK
(N.ENGİNAR)
Hem.1-Hemolitik
anemi-1
M.YENEREL
(S.BEŞIŞIK)
NEF.2-Sıvı
elektrolit dengesi
ve bozuklukları-2
A.YILDIZ
(Y. K. ÇALIŞKAN)
FARMA.4Otonom sinir
sistemi
gangliyonlarına
etkili droglar
P.YAMANTÜRK
ÇELİK
(N.ENGİNAR)
NEF.3Tubulointerstisyel
nefropatiler
Y. K. ÇALIŞKAN
(S.BOZFAKIOĞLU
)
Klinik Uygulama
KARD.1- Kalp
hastalıklarında
etyolojik-anatomikfizyolojik tanı ve
fonksiyonel
kapasite
kavramları
A.ÖNCÜL
(K.ADALET)
14:00
14:50
15:00
15:50
KARD.2Ateroskleroz
fizyopatolojisiZ.BUĞRA
(S UMMAN)
FARMA. 1Otonom sinir
sistemi: yapısal ve
işlevsel özellikler
ile temel
farmakolojik ilkeler
N.ENGİNAR
(P.YAMANTÜRK
ÇELİK)
16:00
16:50
FARMA. 2Asetilkolin ve
doğrudan etkili
parasempatomime
tik droglar
N.ENGİNAR
(P.YAMANTÜRK
ÇELİK)
99
12.12.2014
Grup B -Ders Kümesi 1
İÇ HASTALIKLARI-KARDİYOLOJİ- FARMAKOLOJİ ve KLİNİK FARMAKOLOJİ
16.Hafta
Tarih:
Saat:
15.12.2014
PAZARTESİ
16.12.2014
SALI
17.12.2014
ÇARŞAMBA
18.12.2014
PERŞEMBE
19.12.2014
CUMA
ACİL VAKA
TOPLANTISI
ACİL VAKA
TOPLANTISI
ACİL VAKA
TOPLANTISI
ACİL VAKA
TOPLANTISI
ACİL VAKA
TOPLANTISI
Klinik Uygulama
Klinik Uygulama
Klinik Uygulama
4.SINIF ÖĞRENCİ
KURULU
(TÜM GRUPLAR)
KARD.7- ST
yükselmeli
miyokard
infarktüsü: Erken
ve geç
komplikasyonlar B. UMMAN
(A.ÖNCÜL)
GEH.1-Peptik
ülser hastalığı
F. BEŞIŞIK
(F. AKYÜZ)
ÖĞLE TATİLİ
ÖĞLE TATİLİ
ÖĞLE TATİLİ
Hem.2- Hemolitik
anemi-2
S.KALAYOĞLU
(M. YENEREL)
KARD.8-Kararsız
angina pektoris ve
ST- yükselmesiz
miyokard
infarktüsü-1F.MERCANOĞLU
(H.OFLAZ)
GEH.2- Foksiyonel
GİS hastalıkları
F. AKYÜZ
(F. BEŞIŞIK)
FARMA.5- Çizgili
kaslarda gevşeme
yapan droglar
P.YAMANTÜRK
ÇELİK
(N.ENGİNAR)
KARD.6- ST
yükselmeli miyokard
infarktüsü:
Reperfüzyon
(trombolitik, PTCA
vb)
S.UMMAN
(F.MERCANOĞLU)
End.1- Diyabette
akut
komplikasyonlar 1:
Ketoasidoz koması
ve tedavisi
N. DİNÇAĞ
( İ.SATMAN )
KARD.9- Kararsız
angina pektoris ve
ST-yükselmesiz
miyokard
infarktüsü-2F.MERCANOĞLU
(H.OFLAZ)
15:00
15:50
FARMA.6-Sempatik
(Adrenerjik) sistemin
temel fizyolojik ve
farmakolojik özellikleri
Y.ÜRESİN
(A.CANBERK)
FARMA.7Adrenalin ve doğal
adrenerjik droglar
Y.ÜRESİN
(A.CANBERK)
End.2- Diyabette akut
komplikasyonlar 2:
Hiperozmolar
nonketotik koma,
hipoglisemi ve laktik
asidoz komaları ve
tedavileri
N. DİNÇÇAĞ
( İ.SATMAN )
FARMA.9Adrenerjik alfa
reseptör blokerleri
Y.ÜRESİN
(A.CANBERK)
16:00
16:50
GERİATRİ.1Geriatrik
sendromlar-1
(demans,
depresyon,
deliryum)
M.A.KARAN
(G.BAHAT)
FARMA.8-Selektif
etkili diğer
sempatomimetik
droglarY.ÜRESİN
(A.CANBERK)
08:00
08:30
08:30
10:50
Klinik Uygulama
11:00
11:50
ACİLDAH.1Zehirlenmeler
K. GÜLER
12:00
13:00
ÖĞLE TATİLİ
13:00
13:50
ACİLDAH.2Şoklar
O.ERK
Klinik Uygulama
İÇ HASTALIKLARI
KLİNİK
TOPLANTISI
ÖĞLE TATİLİ
KARD.5- ST
yükselmeli
miyokard
infarktüsü: Tanı ve
farmakolojik
tedaviS.UMMAN
(F.MERCANOĞLU)
14:00
14:50
End.3- Lipid
metabolizması
bozuklukları ve
hiperlipoproteinemil
erin tedavisi
K. KARŞIDAĞ
( İ.SATMAN)
100
FARMA.10Adrenerjik beta
reseptör blokerleri
Y.ÜRESİN
(A.CANBERK)
End.4- Diyabette
makrovasküler
komplikasyonlarhipertansiyon,
makrovasküler
hastalıklar ve
diyabetik ayak
İ. SATMAN.
( K. KARŞIDAĞ)
Rom 3Spondiloartrit-1
L.ÖCAL (A.GÜL)
Grup B -Ders Kümesi 1
İÇ HASTALIKLARI-KARDİYOLOJİ- FARMAKOLOJİ ve KLİNİK FARMAKOLOJİ
17.Hafta
Tarih:
22.12.2014
23.12.2014
24.12.2014
25.12.2014
Saat:
08:00
08:30
08:30
10:50
Klinik Uygulama
PAZARTESİ
SALI
ÇARŞAMBA
PERŞEMBE
CUMA
ACİL VAKA
TOPLANTISI
ACİL VAKA
TOPLANTISI
ACİL VAKA
TOPLANTISI
ACİL VAKA
TOPLANTISI
ACİL VAKA
TOPLANTISI
Klinik Uygulama
Klinik Uygulama
Klinik Uygulama
11:00
11:50
Rom 4Spondiloartrit-2
L.ÖCAL
(A.GÜL)
İÇ HASTALIKLARI
KLİNİK
TOPLANTISI
End.6- Metabolik
sendrom ve
diyabetli hastaya
tedavi yaklaşımı
K. KARŞIDAĞ
(M. T. YILMAZ)
KARD.12- Akut
ateşli romatizmaB. UMMAN
(H.OFLAZ)
T.ONK.1Onkolojide tanı
yöntemleri S.VATANSEVER
(A.AYDINER)
12:00
13:00
ÖĞLE TATİLİ
ÖĞLE TATİLİ
ÖĞLE TATİLİ
ÖĞLE TATİLİ
ÖĞLE TATİLİ
NEF.4-Primer
hipertansiyon ve
acil hipertansiyon
tedavisi
A.TÜRKMEN
(H.YAZICI)
KARD.10- PostMİ hastane dışı
hasta takibi,
sekonder profilaksi
ve tedavi
F. MERCANOĞLU
(A. ÖNCÜL)
ALL.3- İlaç
Alerjileri
S.BÜYÜKÖZTÜRK
KARD.13- Mitral
darlığı
B. UMMAN
(M. ÖZCAN)
Hem.4Miyelodisplastik
sendrom
M.YENEREL
(M. NALÇACI)
14:00
14:50
NEF.5Renovasküler
hipertansiyon ve
iskemik nefropati
H.YAZICI
(Y.K.ÇALIŞKAN)
KARD.11- Kronik
koroner kalp
hastalığı: Tanı ve
Tedavi
F. MERCANOĞLU
(M.ÖZCAN)
GERİATRİ.2Geriatrik
sendromlar-2
(Kırılganlık
sarkopeni, düşme,
üriner inkontinans)
M.A.KARAN
(G.BAHAT)
FARMA.13Kardiyovasküler
sistemde
farmakolojik
hedefler-2
Y.ÜRESİN
(A.CANBERK)
Rom 5- Sistemik
lupus
eritematozusM.İNANÇ
(A.GÜL)
15:00
15:50
End.5- Obezite ve
diabetes mellitusta
beslenme ilkeleri
ve egzersiz
K. KARŞIDAĞ
(İ. SATMAN)
FARMA.11Adrenerjik nöron
blokerleri
Y.ÜRESİN
(A.CANBERK)
Hem.3Talassemiler
A.S.YAVUZ
(M.AKTAN)
FARMA.14Hipertansiyonda
farmakolojik
yaklaşım-1
Y.ÜRESİN
(A.CANBERK)
GEH.3- Sindirim
sistemi motilite
bozuklukları
F.AKYÜZ
(F.BEŞIŞIK)
13:00
13:50
16:00
16:50
Klinik Uygulama
FARMA.12Kardiyovasküler
sistemde
farmakolojik
hedefler-1
Y.ÜRESİN
(A.CANBERK)
101
26.12.2014
Grup B -Ders Kümesi 1
İÇ HASTALIKLARI-KARDİYOLOJİ- FARMAKOLOJİ ve KLİNİK FARMAKOLOJİ
18.Hafta
Tarih:
29.12.2014
30.12.2014
31.12.2014
01.01.2015
Saat:
08:00
08:30
08:30
10:50
Klinik Uygulama
PAZARTESİ
SALI
ÇARŞAMBA
PERŞEMBE
ACİL VAKA
TOPLANTISI
ACİL VAKA
TOPLANTISI
ACİL VAKA
TOPLANTISI
ACİL VAKA
TOPLANTISI
Klinik Uygulama
Klinik Uygulama
11:00
11:50
GEH.4Gastroözofageal
reflü
F.BEŞIŞIK
(Ç.KARACA)
İÇ HASTALIKLARI
KLİNİK
TOPLANTISI
NEF.6- Asit baz
dengesi ve
bozuklukları
Y.K.ÇALIŞKAN
(H.YAZICI)
T.ONK.2- Primeri
belli olmayan
metastatik tümörler
N.ÖZTÜRK
(S.VATANSEVER)
12:00
13:00
ÖĞLE TATİLİ
ÖĞLE TATİLİ
ÖĞLE TATİLİ
ÖĞLE TATİLİ
13:00
13:50
ACİLDAH.3- Akut
akciğer ödemi
V.AKKAYA
KARD.14- Mitral
yetersizliği
Z.BUĞRA
(B.UMMAN)
GERİATRİ.3Yaşlıda beslenme
B. SAKA
(G.BAHAT)
ACİLDAH.4Gastrointestinal
sistem kanamaları
S.M. KAYACAN
14:00
14:50
Hem.5-Kemik iliği
transplantasyonu
S.KALAYOĞLU
(M.NALÇACI)
KARD.15 -Aort
darlığı
Z.BUĞRA
(B. UMMAN)
GERİATRİ.4Yaşlıda palyatif
bakım
B. SAKA
(G.BAHAT)
15:00
15:50
Rom 6- Sistemik
skleroz ve Sjögren
sendromu
M.İNANÇ
(S.KAMALI)
FARMA.15Hipertansiyonda
farmakolojik
yaklaşım-2
Y.ÜRESİN
(A.CANBERK)
SERBEST
ÇALIŞMA
16:00
16:50
Klinik Uygulama
FARMA.16Dislipidemilerde
farmakolojik
yaklaşım-1
Y.ÜRESİN
(A.CANBERK)
102
YILBAŞI TATİLİ
02.01.2015
CUMA
FARMA.17Dislipidemilerde
farmakolojik
yaklaşım-2
Y.ÜRESİN
(A.CANBERK)
FARMA.18İskemik kalp
hastalığında
farmakolojik
yaklaşım
Y.ÜRESİN
(A.CANBERK)
Grup B -Ders Kümesi 1
İÇ HASTALIKLARI-KARDİYOLOJİ- FARMAKOLOJİ ve KLİNİK FARMAKOLOJİ
19.Hafta
Tarih:
05.01.2015
Saat:
08:00
08:30
08:30
10:50
Klinik Uygulama
11:00
11:50
NEF.7- Polikistik
böbrek hastalığı ve
diğer kistik böbrek
hastalıklarıH.YAZICI
(Y.K.ÇALIŞKAN)
12:00
13:00
ÖĞLE TATİLİ
ÖĞLE TATİLİ
13:00
13:50
Hem.6Koagülasyon
bozukluklarıS.KALAYOĞLU
(M.NALÇACI)
KARD.16- Aort
Yetersizliği
Z. BUĞRA
(B.UMMAN)
Hem.7-Multipl
miyelomS.KALAYOĞLU
(M.AKTAN)
KARD.17Pulmoner ve
triküspit kapak
hastalıkları
D.ATILGAN
(B. UMMAN)
Rom.7- İltihabi kas
hastalıklarıM.İNANÇ
(L.ÖCAL)
FARMA.19Konjestif kalp
yetersizliğinde
farmakolojik
yaklaşım
Y.ÜRESİN
(A.CANBERK)
14:00
14:50
15:00
15:50
16:00
16:50
06.01.2015
07.01.2015
08.01.2015
PAZARTESİ
SALI
ÇARŞAMBA
PERŞEMBE
CUMA
ACİL VAKA
TOPLANTISI
ACİL VAKA
TOPLANTISI
ACİL VAKA
TOPLANTISI
ACİL VAKA
TOPLANTISI
ACİL VAKA
TOPLANTISI
Klinik Uygulama
Klinik Uygulama
Klinik Uygulama
İÇ.HAST.1- Nefes
darlığı olan
hastaya yaklaşım
A.B.SÖZEN
(Ş.DEMİREL)
KARD.18Ekokardiyografi
Z.BUĞRA
(B.UMMAN)
T.ONK.3- Kanser
oluşum
mekanizmaları,
karsinogenezis
F. AYKAN
(F.TAŞ)
ÖĞLE TATİLİ
ÖĞLE TATİLİ
ÖĞLE TATİLİ
KARD.19 - Diğer
Kardiyak
Görüntüleme
Yöntemleri
S.UMMAN
(Z.BUĞRA)
GEH.5-Sindirim
kanalı tümörleri-1F.AKYÜZ
(K.DEMİR)
FARMA.21Kardiyovasküler
farmakolojide
güncel
gelişmelerin
değerlendirilmesi
Y.ÜRESİN
(A.CANBERK)
GEH.6-Sindirim
kanalı tümörleri-2F.AKYÜZ
(K.DEMİR)
FARMA.22-Vücut
sıvılarının
bileşimini ve
hacmini etkileyen
droglar-1
Y.ÜRESİN
(A.CANBERK)
Rom.9- Behçet
hastalığı
A.GÜL (O. ARAL
Klinik Uygulama
İç Hastalıkları
Klinik Toplantısı
End.7-Diyabette
mikrovasküler
komplikasyonlar-1:
Patogenez ve
diyabetik retinopati
M. T. YILMAZ
(N. DİNÇÇAĞ)
End.8- Diyabette
mikrovasküler
komplikasyonlar-2:
Diyabetik nefropati
ve diyabetik
nöropati
M. T. YILMAZ
(N. DİNÇÇAĞ)
Rom.8- Vaskülitler
S.KAMALI
(M.İNANÇ)
FARMA.23-Vücut
sıvılarının
bileşimini ve
hacmini etkileyen
droglar-2
A.CANBERK
(Y.ÜRESİN)
FARMA.20Farmakolojik
açıdan disritmiler
Y.ÜRESİN
(A.CANBERK)
103
09.01.2015
Grup B -Ders Kümesi 1
İÇ HASTALIKLARI-KARDİYOLOJİ- FARMAKOLOJİ ve KLİNİK FARMAKOLOJİ
20. Hafta
Tarih:
12.01.2015
Saat:
08:00
08:30
08:30
10:50
Klinik Uygulama
11:00
11:50
İÇ.HAST.2Hipertansiyon
tedavisinde
neredeyiz?
Ş.DEMİREL
(A.B.SÖZEN)
12:00
13:00
ÖĞLE TATİLİ
13:00
13:50
T.GEN.1- Erişkin
dönemde sık
görülen genetik
hastalıklar ve
özellikleri
Ş. PALANDUZ
14:00
14:50
Rom.10Kristallere bağlı
artropatilerS.KAMALI
(O.ARAL)
15:00
15:50
16:00
16:50
13.01.2015
14.01.2015
15.01.2015
PAZARTESİ
SALI
ÇARŞAMBA
PERŞEMBE
CUMA
ACİL VAKA
TOPLANTISI
ACİL VAKA
TOPLANTISI
ACİL VAKA
TOPLANTISI
ACİL VAKA
TOPLANTISI
ACİL VAKA
TOPLANTISI
Klinik Uygulama
Klinik Uygulama
Klinik Uygulama
KARD.22- Klinik
elektrokardiyogra
m-3 A.K.BİLGE
(F.MERCANOĞLU)
T.ONK.4Kanserde risk
faktörleri, tarama
yöntemleri ve
korunma
B.ŞAKAR (F.TAŞ)
End.9Hipoglisemiler
İ. SATMAN
(N. DİNÇÇAĞ)
Klinik Uygulama
İç Hastalıkları
Klinik Toplantısı
End.10- Tip 2
diabetes mellitus
tedavisinde
kullanılan oral
antidiyabetikler ve
GLP-1 analogları
İ.SATMAN
(N.DİNÇÇAĞ)
16.01.2015
ÖĞLE TATİLİ
ÖĞLE TATİLİ
ÖĞLE TATİLİ
ÖĞLE TATİLİ
KARD.20- Klinik
elektrokardiyogram
-1
T.GEN.2- Kalıtsal
Bağ Dokusu
Hastalıkları
K. ÇEFLE
KARD.23- Klinik
elektrokardiyogra
m-4
T.ONK.5Kemoterapinin
Temel Prensipleri
F.TAŞ
S. VATANSEVER
A.K.BİLGE
(F.MERCANOĞLU)
KARD.21- Klinik
elektrokardiyogram
-2
A.K.BİLGE
(F.MERCANOĞLU)
FARMA.24Antikoagülanlar,
trombolitikler ve
antitrombositler-1
A.CANBERK
(Y.ÜRESİN)
GEH.7Malabsorbsiyon
sendromları-1Ç.KARACA
GEH.8Malabsorbsiyon
sendromları-2
Ç.KARACA
FARMA.25Antikoagülanlar,
trombolitikler ve
antitrombositler-2
A.CANBERK
(Y.ÜRESİN)
104
A.K.BİLGE
(F.MERCANOĞLU)
FARMA.26Santral sinir
sistemine giriş,
genel bilgiler
P.YAMANTÜRK
ÇELİK
(Y.ÜRESİN)
FARMA.27Alzheimer
hastalığı ve
demans
tedavisinde
kullanılan droglar
P.YAMANTÜRK
ÇELİK
(Y.ÜRESİN)
FARMA.28Antipsikotik
droglar
Y.ÜRESİN
(P.YAMANTÜRK
ÇELİK)
İÇ. HAST.3- Kalp
dışı cerrahi girişim
yapılacak kardiyak
hastaların
operasyon öncesi
değerlendirmesi
H.KUDAT
(A.B. SÖZEN)
Hem.8Trombositopeni
A.S.YAVUZ
(M.NALÇACI)
Grup B -Ders Kümesi 1
İÇ HASTALIKLARI-KARDİYOLOJİ- FARMAKOLOJİ ve KLİNİK FARMAKOLOJİ
21.Hafta
Tarih:
19.01.2015
Saat:
08:00
08:30
08:30
10:50
Klinik Uygulama
11:00
11:50
Hem.9-Tromboz
ve antitrombotik
tedavi
M.NALÇACI
(A.S.YAVUZ)
İÇ HASTALIKLARI
KLİNİK
TOPLANTISI
12:00
13:00
ÖĞLE TATİLİ
13:00
13:50
Hem.10- Akut
lösemi-1
M.AKTAN
(M.NALÇACI)
14:00
14:50
15:00
15:50
16:00
16:50
20.01.2015
21.01.2015
22.01.2015
PAZARTESİ
SALI
ÇARŞAMBA
PERŞEMBE
CUMA
ACİL VAKA
TOPLANTISI
ACİL VAKA
TOPLANTISI
ACİL VAKA
TOPLANTISI
ACİL VAKA
TOPLANTISI
ACİL VAKA
TOPLANTISI
Klinik Uygulama
Klinik Uygulama
Klinik Uygulama
T.GEN.3- Erkek ve
kadın infertilitesi
K. ÇEFLE
FARMA.32-Yerel
anestetik droglar
N.ENGİNAR
(P. YAMANTÜRK
ÇELİK)
T.ONK.6Onkolojik aciller
S.VATANSEVER
ÖĞLE TATİLİ
ÖĞLE TATİLİ
ÖĞLE TATİLİ
ÖĞLE TATİLİ
KARD.24- Aritmi
mekanizmaları K.ADALET
(A.K.BİLGE)
Hem.11- Akut
lösemi-2
M.AKTAN
(M.NALÇACI)
FARMA.33Antiepileptikler
N.ENGİNAR (P.
YAMANTÜRK
ÇELİK)
Rom 12Romatolojide
görüntüleme
O.ARAL
(L.ÖCAL)
FARMA.29Antidepresan
droglar
Y.ÜRESİN
(P.YAMANTÜRK
ÇELİK)
Hem.12- Kronik
lösemiler
A.S.YAVUZ
(S.KALAYOĞLU)
KARD.25Supraventriküler
ve ventriküler
taşikardi ayırımı:
Akut atak tedavisi
K.ADALET
(A.K.BİLGE)
Hem.13Transfüzyon
M.YENEREL
(A.S.YAVUZ)
FARMA.30Duygudurum
düzenleyici droglar
Y.ÜRESİN
(P.YAMANTÜRK
ÇELİK)
Rom 11Romatolojide
laboratuar
A.GÜL
(M.İNANÇ)
KARD.26Supraventriküler
aritmilerK.ADALET
(A.K.BİLGE)
Hem.14- Aplastik
anemi
M. AKTAN
(M.YENEREL)
NEF.8-Primer
glomeruler
hastalıklar-1 (Akut
GN ve hızlı
ilerleyen GN, IgA
nefropatisi)
F.N.AYSUNA
(Y.K.ÇALIŞKAN)
NEF.9-Primer
glomeruler
hastalıklar-2
(Minimal change,
mesengial
proliferatif GN,
membranöz GN,
MPGN)
F.N.AYSUNA
(Y.K.ÇALIŞKAN)
Klinik Uygulama
FARMA.31-Genel
anestetik droglar
N.ENGİNAR (P.
YAMANTÜRK
ÇELİK)
105
23.01.2015
Grup B -Ders Kümesi 1
İÇ HASTALIKLARI-KARDİYOLOJİ- FARMAKOLOJİ ve KLİNİK FARMAKOLOJİ
22.Hafta
Tarih:
26.01.2015
27.01.2015
28.01.2015
29.01.2015
30.01.2015
Saat:
08:00
08:30
PAZARTESİ
SALI
ÇARŞAMBA
PERŞEMBE
CUMA
ACİL VAKA
TOPLANTISI
ACİL VAKA
TOPLANTISI
ACİL VAKA
TOPLANTISI
ACİL VAKA
TOPLANTISI
08:30
10:50
Klinik Uygulama
Klinik Uygulama
Klinik Uygulama
11:00
11:50
End.11-Diabetes
mellitusta insülin
tedavisi ve
uygulama
protokolleri
N. DİNÇÇAĞ
( M. T. YILMAZ)
İç Hastalıkları
Klinik Toplantısı
GEH.10- Crohn
Hastalığı
Ç.KARACA
(F.BEŞIŞIK)
KARD.28- Atriyal
fibrilasyon-2
F.MERCANOĞLU
(K.ADALET)
12:00
13:00
ÖĞLE TATİLİ
ÖĞLE TATİLİ
ÖĞLE TATİLİ
ÖĞLE TATİLİ
13:00
13:50
NEF.10-Sekonder
glomeruler
hastalıklar-1
F.N. AYSUNA
(H. YAZICI)
KARD.27- Atriyal
fibrilasyon-1
F.MERCANOĞLU
(K.ADALET)
Hem.15- Demir
eksikliği anemisi,
kronik hastalık
anemisi
M.NALÇACI
(A.S.YAVUZ)
KARD.29Ventriküler
aritmiler
K.ADALET
(A.K.BİLGE)
14:00
14:50
End.12- Diabetes
mellitusta modern
tedavi ve özel
durumlarda
diyabet tedavisi
M. T. YILMAZ
(K. KARŞIDAĞ)
FARMA.34Sedatif-hipnotik
droglar
N.ENGİNAR
(P. YAMANTÜRK
ÇELİK)
ALL.4- Anafilaksi
S.BÜYÜKÖZTÜRK
FARMA.36- Alkol
N.ENGİNAR
(P. YAMANTÜRK
ÇELİK)
15:00
15:50
GEH.9-Ülseratif
Kolit
S.KAYMAKOĞLU
(F.BEŞIŞIK)
Klinik Uygulama
FARMA.35- Kaygı
giderici droglar
N.ENGİNAR
(P. YAMANTÜRK
ÇELİK
End.13- Ön hipofiz
yetersizliği
A. K. ÜZÜM
(S. YARMAN)
FARMA.37Parkinsonda,
spastisitede ve
akut kas
spazmlarında
kullanılan droglar
N.ENGİNAR
(P. YAMANTÜRK
ÇELİK)
16:00
16:50
106
Klinik Uygulama
T.ONK.7Onkolojide hedefe
yönelik tedavi
S.VATANSEVER
ÖĞLE TATİLİ
NEF.11-Sekonder
glomeruler
hastalıklar-2
H.YAZICI
(F.N. AYSUNA)
End.14- Cushing
sendromu
R.TANAKOL
(F.ARAL)
Hem.16Polisitemia vera/
Miyelofibroz
M.NALÇACI
(M.AKTAN)
Grup B -Ders Kümesi 1
İÇ HASTALIKLARI-KARDİYOLOJİ- FARMAKOLOJİ ve KLİNİK FARMAKOLOJİ
23.Hafta
Tarih:
02.02.2015
03.02.2015
04.02.2015
05.02.2015
06.02.2015
Saat:
PAZARTESİ
SALI
ÇARŞAMBA
PERŞEMBE
CUMA
08:30
10:50
Klinik Uygulama
Klinik Uygulama
Klinik Uygulama
Klinik Uygulama
11:00
11:50
NEF.12-Akut
böbrek yetersizliği
tanı ve tedavisi
S.BOZFAKIOĞLU
(Y.K.ÇALIŞKAN)
KARD.30Bradiaritmiler: Tanı
ve tedavi-1
A.K.BİLGE
( S.UMMAN )
End.15Adrenokortikal
yetersizlikler
F. ARAL
(A. K. ÜZÜM)
KARD.32- Akut
sol kalp
yetersizliği,
akciğer ödemi ve
kardiyojenik şok
H. OFLAZ
(M.ÖZCAN)
12:00
13:00
ÖĞLE TATİLİ
ÖĞLE TATİLİ
ÖĞLE TATİLİ
ÖĞLE TATİLİ
13:00
13:50
NEF.13- Crush
sendromu
M.Ş.SEVER
(H.YAZICI)
KARD.31Bradiaritmiler: Tanı
ve tedavi-2
A.K.BİLGE
( S.UMMAN )
End.16Hipotiroidizm
A. AZEZLİ
(F. ARAL)
KARD.33- Kronik
konjestif kalp
yetersizliği-1
M.ÖZCAN
(Z. BUĞRA)
14:00
14:50
GEH.11- Pankreas
hastalıkları -1
F.BEŞIŞIK
(K.DEMİR)
FARMA.38Antiastmatik
droglar
N.ENGİNAR
(A. CANBERK)
GEH.13-Safra
kesesi ve yolları
hastalıkları
K.DEMİR
(F.BEŞIŞIK)
15:00
15:50
GEH.12- Pankreas
hastalıkları -2
F.BEŞIŞIK
(K.DEMİR)
FARMA.39Endokrin sistem
farmakolojisinin
temel ilkeleri
İ. HATİPOĞLU
(A. CANBERK)
Hem.17Lenfomalar
M.NALÇACI
(S.KALAYOĞLU)
16:00
16:50
107
FARMA.40Hipofiz ve
hipotalamus
hormonları
İ. HATİPOĞLU
(A. CANBERK)
FARMA.41Oksitosik droglar
İ. HATİPOĞLU
(A. CANBERK)
KARDİYOLOJİ
EKG KURSU
CİHAT
ABAOĞLU
Grup B -Ders Kümesi 1
İÇ HASTALIKLARI-KARDİYOLOJİ- FARMAKOLOJİ ve KLİNİK FARMAKOLOJİ
24.Hafta
Tarih:
09.02.2015
10.02.2015
11.02.2015
12.02.2015
13.02.2015
Saat:
PAZARTESİ
SALI
ÇARŞAMBA
PERŞEMBE
CUMA
08:30
10:50
Klinik Uygulama
Klinik Uygulama
Klinik Uygulama
Klinik Uygulama
Klinik Uygulama
KARD.34- Kronik
konjestif kalp
yetersizliği-2
M.ÖZCAN (Z.
BUĞRA)
End.19-Akromegali
ve prolaktinoma
A.AZEZLİ
(N.DİNÇÇAĞ)
KARD.37Perikard
hastalıkları
H.OFLAZ
(A.ÖNCÜL)
T.ONK.8Onkolojide palyatif
tedavi
S.VATANSEVER
ÖĞLE TATİLİ
ÖĞLE TATİLİ
ÖĞLE TATİLİ
ÖĞLE TATİLİ
KARD.38- Aort
hastalıkları
T.GÖREN
(B.UMMAN)
GEH.15- Akut ve
kronik hepatitler-2
K.DEMİR
(S.KAYMAKOĞLU
)
11:00
11:50
End.17- Hirsutizm
ve virilizan
sendromlar
S. YARMAN
(A. K. ÜZÜM)
12:00
13:00
ÖĞLE TATİLİ
13:00
13:50
End.18- Sodyum
ve su
metabolizması,
uyumsuz ADH
salınımı
F. ARAL
(S. YARMAN)
KARD.35- Akut
pulmoner emboli
M.ÖZCAN
(T.GÖREN)
NEF.14- Kronik
böbrek yetersizliği1 (Etyopatogenez,
klinik ve laboratuar
bulguları)
M.Ş.SEVER
(H.YAZICI)
14:00
14:50
T.GEN 4- Genetik
tanı testleri
Ş. ÖZTÜRK
KARD. 36- Kronik
kor pulmonale
T.GÖREN
(F.ERZENGİN)
End.20- Tiroiditler
S. YARMAN
(R. TANAKOL)
15:00
15:50
Hem.18Megaloblastik
anemiler
A.S.YAVUZ
(S.KALAYOĞLU)
FARMA.42-Tiroid
hormonları ve
antitiroid droglar
İ. HATİPOĞLU
(A. CANBERK)
GEH.14- Akut ve
kronik hepatitler-1
K.DEMİR
(S.KAYMAKOĞLU)
16:00
16:50
108
FARMA.43Kalsiyotropik
droglar
Y. ÜRESİN
(A. CANBERK)
End.21- Endokrin
hipertansiyonlar
R. TANAKOL
(A. AZEZLİ)
FARMA.44-İnsülin
NEF.15-Kronik
ve oral
böbrek yetersizliğiantidiyabetik
2 (Konservatif
droglar
tedavi yöntemleri)
Y. ÜRESİN
M.Ş.SEVER
(A. CANBERK)
(Y.K.ÇALIŞKAN)
Grup B -Ders Kümesi 1
İÇ HASTALIKLARI-KARDİYOLOJİ- FARMAKOLOJİ ve KLİNİK FARMAKOLOJİ
25.Hafta
Tarih:
16.02.2015
17.02.2015
18.02.2015
19.02.2015
20.02.2015
Saat:
PAZARTESİ
SALI
ÇARŞAMBA
PERŞEMBE
CUMA
08:30
10:50
Klinik Uygulama
Klinik Uygulama
Klinik Uygulama
Klinik Uygulama
Klinik Uygulama
11:00
11:50
End.22Hiperparatiroidizm
ve diğer
hiperkalsemiler
F.ARAL
(R. TANAKOL)
KARD.39- İnfektif
endokardit ve diğer
endokard
hastalıkları
T.GÖREN
(Z. BUĞRA)
NEF.16-Diyaliz
tedavileri
S.BOZFAKIOĞLU
(H.YAZICI)
KARD.40Kardiyomiyopatiler
ve diğer miyokard
hastalıkları
B.UMMAN
(A. K. BİLGE)
GEH.16-Siroz -1
S.KAYMAKOĞLU
(K.DEMİR)
12:00
13:00
ÖĞLE TATİLİ
ÖĞLE TATİLİ
ÖĞLE TATİLİ
ÖĞLE TATİLİ
ÖĞLE TATİLİ
13:00
13:50
End.23Nöroendokrin
tümörler
S. YARMAN
( R. TANAKOL )
FARMA.45Adrenokortikotropi
k droglar
Y. ÜRESİN (A.
CANBERK)
KARD.41Sistemik
hipertansiyon-1
T.GÖREN
(Z.BUĞRA)
GEH.17-Siroz -2
S.KAYMAKOĞLU
(K.DEMİR)
14:00
14:50
ACİLDAH.5- Karın
Ağrısı olan
hastaya yaklaşım
S.ERDEN
(K. GÜLER)
FARMA.46Östrojenler ve
projestinler
15:00
15:50
End.24Hipertiroidizm
A. K. ÜZÜM
(A. AZEZLİ)
İ. HATİPOĞLU
(A. CANBERK)
FARMA.47Androjenler ve
anabolizanlar
İ. HATİPOĞLU
(A. CANBERK)
İÇ. HAST.4- İç
Hastalıkları
Pratiğinde Klinik
Biyokimya
T.TÜKEK
T.GEN 5- Genetik
hastalıklarda tedavi
yaklaşımı, güncel
tedavi metodları
Ş. ÖZTÜRK
End.25- Tiroid
kanseri
A. K. ÜZÜM
(F. ARAL)
16:00
16:50
109
FARMA.48Antiöstrojen ve
antiandrojen
droglar
İ. HATİPOĞLU
(A. CANBERK)
End.26Hipoparatiroidizm
ve diğer
hipokalsemiler
R. TANAKOL
( A. AZEZLİ)
FARMA.49İÇH.Rad.1Sindirim sistemi
farmakolojisi:Pepti Endokrin Sistemde
Radyolojik
k ülser tedavisinde
değerlendirme
kullanılan droglar
İ. HATİPOĞLU
M.DURSUN
(A. CANBERK)
Grup B -Ders Kümesi 1
İÇ HASTALIKLARI-KARDİYOLOJİ- FARMAKOLOJİ ve KLİNİK FARMAKOLOJİ
26.Hafta
Tarih:
23.02.2015
24.02.2015
25.02.2015
26.02.2015
27.02.2015
Saat:
PAZARTESİ
SALI
ÇARŞAMBA
PERŞEMBE
CUMA
SERBEST
ÇALIŞMA
08:30
11:00
Klinik Uygulama
Klinik Uygulama
Klinik Uygulama
Klinik Uygulama
11:00
11:50
KARD.Rad.1Kardiyak BT ve
MR görüntüleme 1
A.TUNACI
KARD.42Sistemik
hipertansiyon-2
T.GÖREN
(Z.BUĞRA)
End.27Hipogonadizmler
A.AZEZLİ
( A. K. ÜZÜM)
SERBEST
ÇALIŞMA
12:00
13:00
ÖĞLE TATİLİ
ÖĞLE TATİLİ
ÖĞLE TATİLİ
ÖĞLE TATİLİ
ÖĞLE TATİLİ
FARMA.50Emetik, antiemetik
droglar
KARD.43Hipertansiyonda
acil durumlar
T.GÖREN
(A. ÖNCÜL)
KARD.Rad.2Kardiyak BT ve MR
görüntüleme -2
M.DURSUN
SERBEST
ÇALIŞMA
SERBEST
ÇALIŞMA
13:00
13:50
İ. HATİPOĞLU
(A. CANBERK)
SERBEST
ÇALIŞMA
14:00
14:50
FARMA.51KARD.44- Senkop
Laksatif-purgatifler,
T.GÖREN
antidiyareik droglar
(F.MERCANOĞLU
İ. HATİPOĞLU
)
(A. CANBERK)
SERBEST
ÇALIŞMA
SERBEST
ÇALIŞMA
SERBEST
ÇALIŞMA
15:00
15:50
İÇH.Rad.2Romatolojik
metabolik ve
endokrin
hastalıklarda kas iskelet
görüntüleme
M.DURSUN
SERBEST
ÇALIŞMA
SERBEST
ÇALIŞMA
SERBEST
ÇALIŞMA
16:00
16:50
KARD.45- Ani
Ölüm
A.K.BİLGE
(F.MERCANOĞLU)
KARD.46Erişkinde
konjenital kalp
hastalıkları
B.UMMAN
(Z.BUĞRA)
110
Grup B -Ders Kümesi 1
İÇ HASTALIKLARI-KARDİYOLOJİ- FARMAKOLOJİ ve KLİNİK FARMAKOLOJİ
27.Hafta
Tarih:
02.03.2015
03.03.2015
04.03.2015
05.03.2015
06.03.2015
Saat:
PAZARTESİ
SALI
ÇARŞAMBA
PERŞEMBE
CUMA
ÖĞLE TATİLİ
ÖĞLE TATİLİ
08:30
11:00
11:00
11:50
12:00
13:00
B Grubu
İÇ
HASTALIKLARI
SINAVI
(Uygulamalı ve
Sözlü)
B Grubu
İÇ
HASTALIKLARI
SINAVI (Yazılı)
ÖĞLE TATİLİ
ÖĞLE TATİLİ
ÖĞLE TATİLİ
13:00
13:50
14:00
14:50
15:00
15:50
16:00
16:50
111
Grup B -Ders Kümesi 1
İÇ HASTALIKLARI-KARDİYOLOJİ- FARMAKOLOJİ ve KLİNİK FARMAKOLOJİ
28.Hafta
Tarih:
09.03.2015
10.03.2015
11.03.2015
12.03.2015
13.03.2015
Saat:
PAZARTESİ
SALI
ÇARŞAMBA
PERŞEMBE
CUMA
08:30
11:00
11:00
11:50
12:00
13:00
Grup B
KARDİYOLOJİ
SINAVI
(Sözlü)
Grup B
KARDİYOLOJİ
SINAVI (Yazılı)
ÖĞLE TATİLİ
ÖĞLE TATİLİ
ÖĞLE TATİLİ
13:00
13:50
14:00
14:50
15:00
15:50
16:00
16:50
112
ÖĞLE TATİLİ
ÖĞLE TATİLİ
Grup B1 -Ders Kümesi 2
ÇOCUK SAĞLIĞI ve HASTALIKLARI - RADYASYON ONKOLOJİSİ
29. Hafta
Tarih:
16.03.2015
17.03.2015
18.03.2015
19.03.2015
20.03.2015
Saat:
PAZARTESİ
SALI
ÇARŞAMBA
PERŞEMBE
CUMA
08:30
09:00
Klinik Vaka
Toplantısı
Klinikle tanışma
SERBEST
ÇALIŞMA
Klinik Vaka
Toplantısı
SERBEST
ÇALIŞMA
09:00
09:50
ÇSvH 1-Çocuk
izlenmesinin
prensipleri
GÜLBİN GÖKÇAY
SERBEST
ÇALIŞMA
SERBEST
ÇALIŞMA
SERBEST
ÇALIŞMA
ÇSvH 2-Engelli
çocukların izlemi
GÜLBİN GÖKÇAY
ÇSvH 6-Rutin aşı
uygulamaları-1
GÜLBİN GÖKÇAY
ÇSvH 9- Boy
kısalığı-1
R.BUNDAK
ÇSvH 12-Ergenlik
gelişimi
ÇSvH 3-Çocuk
sağlığı
hizmetlerinde
iletişim
F.OĞUZ
ÇSvH 7-Rutin aşı
uygulamaları-2
GÜLBİN GÖKÇAY
ÇSvH10- Boy
kısalığı-2
R.BUNDAK
ÇSvH 13-Erken ve
gecikmiş ergenlik
ÖĞLE TATİLİ
ÖĞLE TATİLİ
ÖĞLE TATİLİ
ÖĞLE TATİLİ
10:00
10:50
Grup B
FARMAKOLOJİ
SINAVI
11:00
11:50
12:00
13:00
ÖĞLE TATİLİ
13:00
13:50
ÇSvH 4-Raşitizm
F.OĞUZ
14:00
14:50
ÇSvH 5- Çocuk
istismarı
A.KILIÇ
F.DARENDELİLER
F.DARENDELİLER
ÇSvH 8-Elektronik
ÇSvH 11ortamda veri arama
Diyabetes mellitus
ve sunum teknikleri
R.BUNDAK
Z.TAMAY
ÇSvH 14Hipotiroidi
N.SAKA
BİLİMSEL SUNU
UYGULAMALARI
ÖĞRETİM
ÜYELERİ İLE
TOPLANTI
SERBEST
ÇALIŞMA
SERBEST
ÇALIŞMA
15:00
15:50
16:00
16:50
113
Grup B1 -Ders Kümesi 2
ÇOCUK SAĞLIĞI ve HASTALIKLARI - RADYASYON ONKOLOJİSİ
30.Hafta
Tarih:
23.03.2015
24.03.2015
25.03.2015
26.03.2015
Saat:
08:30
09:00
PAZARTESİ
SALI
ÇARŞAMBA
PERŞEMBE
CUMA
Klinik Vaka
Toplantısı
Klinik Vaka
Toplantısı
SERBEST
ÇALIŞMA
Klinik Vaka
Toplantısı
SERBEST
ÇALIŞMA
09:00
09:50
UYGULAMA
UYGULAMA
UYGULAMA
UYGULAMA
UYGULAMA
10:00
10:50
ÇSvH 15- Allerjik
hastalıkların
etiyopatogenezi
N.GÜLER
ÇSvH 19Doğumsal
metabolizma
hastalıkları-1
ÇSvH 22-Sinüzit
A.KILIÇ
ÇSvH 25- Alt
solunum yolu
infeksiyonları-1
E.ÜNÜVAR
GÜLDEN GÖKÇAY
27.03.2015
B1-B2-Rad.Onk 1Kanser
biyolojisinin
temelleri
M. FAYDA
(E.
DARENDELİLER)
B1-B2-Rad.Onk 2
Klinik
Radyoterapinin
Biyolojik ve
Fiziksel Temelleri
A.KARADENİZ
(R.MERAL)
11:00
11:50
ÇSvH 16Solunum yolu
alerjilerine
yaklaşım
N.GÜLER
ÇSvH 20Doğumsal
metabolizma
hastalıkları-2
GÜLDEN ÖKÇAY
4.SINIF ÖĞRENCİ
KURULU
(TÜM GRUPLAR)
ÇSvH 26-Alt
solunum yolu
infeksiyonları-2
E.ÜNÜVAR
12:00
13:00
ÖĞLE TATİLİ
ÖĞLE TATİLİ
ÖĞLE TATİLİ
ÖĞLE TATİLİ
ÖĞLE TATİLİ
ÇSvH 21Yenidoğan
taramaları
M.DEMİRKOL
ÇSvH 23-Baş
ağrısı
N.AYDINLI
ÇSvH (Rad.1) 27Çocukluk çağı
enfeksiyon
hastalıklarında
radyolojik
görüntüleme
E.YEKELER
ÇSvH (Rad.3) 29Yenidoğan
hastalıklarında
radyolojik
değerlendirme.
E.YEKELER
BİLİMSEL SUNU
UYGULAMALARI
ÇSvH 24-Febril
konvülziyon ve
diğer akut
konvülsiyonlar
N.AYDINLI
ÇSvH (Rad.2) 28Pediatri akciğer
grafisi ve
erişkinden
farklılıklar.
E.YEKELER
13:00
13:50
ÇSvH 17- Obezite
Ş.POYRAZOĞLU
14:00
14:50
ÇSvH 18-Çocukluk
döneminde vitamin
gereksinimleri
GÜLDEN
GÖKÇAY
15:00
15:50
BİLİMSEL SUNU
UYGULAMALARI
16:00
16:50
114
ÇSvH 30- Ergene
yaklaşım: Vaka
sunumu
F. BAŞ
(E.ÜNÜVAR)
Grup B1 -Ders Kümesi 2
ÇOCUK SAĞLIĞI ve HASTALIKLARI - RADYASYON ONKOLOJİSİ
31.Hafta
Tarih:
30.03.2015
31.03.2015
01.04.2015
02.04.2015
Saat:
08:30
09:00
09:00
09:50
PAZARTESİ
SALI
ÇARŞAMBA
PERŞEMBE
CUMA
Klinik Vaka
Toplantısı
Klinik Vaka
Toplantısı
SERBEST
ÇALIŞMA
Klinik Vaka
Toplantısı
SERBEST
ÇALIŞMA
UYGULAMA
UYGULAMA
UYGULAMA
UYGULAMA
UYGULAMA
ÇSvH 31-Akut
Tonsillofarenjit
E.ÜNÜVAR
ÇSvH 34- Bebek
ve küçük süt
çocuğun
beslenmesi
M.DEMİRKOL
ÇSvH 37-Hışıltılı
hastaya yaklaşım
N.GÜLER
ÇSvH 39Çocukluk çağı
anemileri-1
Z.KARAKAŞ
B1-B2-Rad.Onk 3Radyasyondan
korunma Radyasyonun akut
ve geç etkileri
S. KÜÇÜCÜK
(M. FAYDA )
11:00
11:50
ÇSvH 32-Akut
otitis media
E.ÜNÜVAR
ÇSvH 35- Okul
öncesi, okul çağı
ve ergenlik
döneminde
beslenme
M.DEMİRKOL
ÇSvH 38-Kan ve
kan ürünleri
transfüzyonu
S. KARAMAN
ÇSvH 40Çocukluk çağı
anemileri-2
Z.KARAKAŞ
B1-B2-Rad.Onk 4Kanserden
Korunma
R. MERAL
(M. ALTUN)
12:00
13:00
ÖĞLE TATİLİ
ÖĞLE TATİLİ
ÖĞLE TATİLİ
ÖĞLE TATİLİ
ÖĞLE TATİLİ
13:00
13:50
ÇSvH 33-Vakakistik fibroz, kronik
akciğer hastalıkları
Z.TAMAY
ÇSvH 36-Deri
sindirim sistemi
alerjilerine
yaklaşım, tanı; ilaç
alerjilerine
yaklaşım ve tanı
Z.TAMAY
BİLİMSEL SUNU
UYGULAMALARI
ÇSvH 41Lösemiler
S.KARAMAN
ÇSvH 42-Ergen
aşılaması
GÜLBİN GÖKÇAY
A.KILIÇ
14:00
14:50
BİLİMSEL SUNU
UYGULAMALARI
BİLİMSEL SUNU
UYGULAMALARI
SERBEST
ÇALIŞMA
BİLİMSEL SUNU
UYGULAMALARI
BİLİMSEL SUNU
UYGULAMALARI
10:00
10:50
15:00
15:50
16:00
16:50
115
03.04.2015
Grup B1 -Ders Kümesi 2
ÇOCUK SAĞLIĞI ve HASTALIKLARI - RADYASYON ONKOLOJİSİ
32.Hafta
Tarih:
06.04.2015
Saat:
PAZARTESİ
08:30
09:00
09:00
09:50
07.04.2015
08.04.2015
09.04.2015
SALI
ÇARŞAMBA
PERŞEMBE
CUMA
SERBEST
ÇALIŞMA
SERBEST
ÇALIŞMA
UYGULAMA
UYGULAMA
ÇSvH 54Yenidoğan sepsisi
A.ÇOBAN
B1-B2-Rad.Onk 5Kanserde Erken
Tanı ve Risk
Faktörleri
A. KİZİR
(E. N. ORAL)
Klinik Vaka
Toplantısı
UYGULAMA
UYGULAMA
UYGULAMA
10.04.2015
10:00
10:50
ÇSvH 43-KanamaÇSvH 47pıhtılaşma
Yenidoğan sarılığıbozuklukları-1
tanı
Ö.DEVECİOĞLU
A.ÇOBAN
ÇSvH 50Gestasyona göre
düşük tartılı ve
yüksek tartılı
doğum
Z.İNCE
11:00
11:50
ÇSvH 44-KanamaÇSvH 48pıhtılaşma
Yenidoğan
bozuklukları-2
metabolik sorunları
Ö.DEVECİOĞLU
A.ÇOBAN
ÇSvH 51Yenidoğanda
solunum sıkıntısı
Z.İNCE
ÇSvH 55-Mekanik
doğum travmaları
Z.İNCE
B1-B2-Rad.Onk 6Jinekolojik
Kanserlerde
Tedavi
S. KÜÇÜCÜK
(M. FAYDA)
12:00
13:00
ÖĞLE TATİLİ
ÖĞLE TATİLİ
ÖĞLE TATİLİ
ÖĞLE TATİLİ
ÖĞLE TATİLİ
13:00
13:50
ÇSvH 45-Çocukluk
çağı onkolojik
hastalıkları-1
Ö.DEVECİOĞLU
ÇSvH 49Yenidoğan sarılığı
- tedavi
A. ÇOBAN
ÇSvH 52Prematüre
sorunları ve bakımı
Z.İNCE
BİLİMSEL SUNU
UYGULAMALARI
ÇSvH 56Çocukluk çağı
menenjitleri
A.SOMER
14:00
14:50
ÇSvH 46-Çocukluk
çağı onkolojik
hastalıkları-2
Ö.DEVECİOĞLU
BİLİMSEL SUNU
UYGULAMALARI
ÇSvH 53-Perinatal
asfiksi
Z.İNCE
15:00
15:50
16:00
16:50
116
ÇSvH 57-Çocukluk
çağı tüberkülozu
ve tüberküloz
menenjitleri
A.SOMER
Grup B1 -Ders Kümesi 2
ÇOCUK SAĞLIĞI ve HASTALIKLARI - RADYASYON ONKOLOJİSİ
33.Hafta
Tarih:
13.04.2015
14.04.2015
15.04.2015
16.04.2015
Saat:
08:30
09:00
PAZARTESİ
SALI
ÇARŞAMBA
PERŞEMBE
CUMA
Klinik Vaka
Toplantısı
Klinik Vaka
Toplantısı
SERBEST
ÇALIŞMA
Klinik Vaka
Toplantısı
SERBEST
ÇALIŞMA
09:00
09:50
UYGULAMA
UYGULAMA
UYGULAMA
UYGULAMA
UYGULAMA
10:00
10:50
ÇSvH 58Salmonella ve
şigella
infeksiyonları
A.SOMER
ÇSvH 61-Viral
hepatitler
N.SALMAN
ÇSvH 64-Konjestif
kalp yetersizliği
A.DİNDAR
ÇSvH 67- Normal
nörolojik gelişim
M.ÇALIŞKAN
B1-B2-Rad.Onk 7Meme Kanserinde
Tedavi
M. FAYDA
(S. KÜÇÜCÜK)
11:00
11:50
ÇSvH 59Döküntülü
hastalıklar
A.SOMER
ÇSvH 62Siyanotik kalp
hastalıkları
A.DİNDAR
ÇSvH 65Miyokardit ve
kardiyomiyopati ;
endokarditperikardit
R.EKER
ÖMEROĞLU
ÇSvH 68- Anormal B1-B2-Rad.Onk 8nörolojik
Onkolojik Aciller ve
bulguların
Tedavisi
değerlendirilmesi
E. SAĞLAM
M.ÇALIŞKAN
(E.N. ORAL)
12:00
13:00
ÖĞLE TATİLİ
ÖĞLE TATİLİ
ÖĞLE TATİLİ
ÖĞLE TATİLİ
ÖĞLE TATİLİ
13:00
13:50
ÇSvH 60- Polio ve
herpes
infeksiyonları
N.SALMAN
ÇSvH 63- Epilepsi
ve konvülziyon
sınıflandırılması
M.ÖZMEN
ÇSvH 66- Akut
romatizmal ateş
R. EKER
ÖMEROĞLU
ÇSvH 69Asiyanotik kalp
hastalıkları-1
K.NİŞLİ
ÇSvH 70Asiyanotik kalp
hastalıkları-2
K.NİŞLİ
14:00
14:50
BİLİMSEL SUNU
UYGULAMALARI
BİLİMSEL SUNU
UYGULAMALARI
BİLİMSEL SUNU
UYGULAMALARI
BİLİMSEL SUNU
UYGULAMALARI
BİLİMSEL SUNU
UYGULAMALARI
15:00
15:50
16:00
16:50
117
17.04.2015
Grup B1 -Ders Kümesi 2
ÇOCUK SAĞLIĞI ve HASTALIKLARI - RADYASYON ONKOLOJİSİ
34.Hafta
Tarih:
20.04.2015
21.04.2015
22.04.2015
23.04.2015
Saat:
08:30
09:00
PAZARTESİ
SALI
ÇARŞAMBA
PERŞEMBE
Klinik Vaka
Toplantısı
Klinik Vaka
Toplantısı
SERBEST
ÇALIŞMA
SERBEST
ÇALIŞMA
09:00
09:50
UYGULAMA
UYGULAMA
UYGULAMA
SERBEST
ÇALIŞMA
10:00
10:50
ÇSvH 71-Akut
böbrek yetersizliği
ve Crush
Sendromu
A.NAYIR
ÇSvH 75-Kronik
böbrek yetersizliği
A.YILMAZ
ÇSvH 79-Kronik
ishal
V.ERTEKİN
SERBEST
ÇALIŞMA
ÇSvH 76-Sıvıelektrolit ve asitbaz denge
bozuklukları
A.NAYIR
ÇSvH 80Çocuklarda seyrek
görülen
Gastrointestinal
hastalıklar
( Kolesistik /
Pnakreatiti /
Polipozis)
V.ERTEKİN
SERBEST
ÇALIŞMA
11:00
11:50
ÇSvH 72-Üriner
sistem
infeksiyonları
S.EMRE
23 NİSAN
ULUSAL
EGEMENLİK VE
ÇOCUK
BAYRAMI
24.04.2015
CUMA
12:00
13:00
ÖĞLE TATİLİ
ÖĞLE TATİLİ
ÖĞLE TATİLİ
13:00
13:50
ÇSvH 73-Akut
glomerulonefrit
S.EMRE
ÇSvH 77Hipertansiyon
A.YILMAZ
ÇSvH 81-Kronik
hepatitler
Ö.DURMAZ
SERBEST
ÇALIŞMA
14:00
14:50
ÇSvH 74-Nefrotik
sendrom
A.YILMAZ
ÇSvH 78-Akut
ishal
V.ERTEKİN
ÇSvH 82-Süt
çocuğunun
kolestatik karaciğer
hastalıkları
Ö.DURMAZ
SERBEST
ÇALIŞMA
15:00
15:50
BİLİMSEL SUNU
UYGULAMALARI
SUNUM
BİLİMSEL SUNU
UYGULAMALARI
SUNUM
ÇSvH 83-Portal
Hipertansiyon
Ö.DURMAZ
SERBEST
ÇALIŞMA
16:00
16:50
BİLİMSEL SUNU
UYGULAMALARI
SUNUM
118
ÖĞLE TATİLİ
Grup B1 -Ders Kümesi 2
TIBBİ GENETİK
35.Hafta
Tarih:
27.04.2015
Saat:
PAZARTESİ
09:00
09:50
10:00
10:50
Grup B1
ÇSvH Yazılı Sınavı
ve Sözlü Sınavı
11:00
11:50
12:00
13:00
13:00
13:50
14:00
14:50
15:00
15:50
16:00
16:50
ÖĞLE TATİLİ
28.04.2015
29.04.2015
SALI
ÇARŞAMBA
30.04.2015
01.05.2015
PERŞEMBE
CUMA
T.Gen-13 Prenatal
tanı
/preimplantasyon
tanısı
S.BAŞARAN
( B.KARAMAN )
T.Gen 14- Kalıtsal
kanserler
K.ÇEFLE
(Ş.PALANDUZ)
T.Gen 15Uygulamalı ders Kanser
Sitogenetiği (Tüm
grup)
K.ÇEFLE
(Ş.PALANDUZ)
T.Gen 1- Genetik
hastalıkların genel
özellikleri
Ş.PALANDÜZ
(K.ÇEFLE)
T.Gen- 7 Vaka
(Dismorfik çocuğa
yaklaşım)
H.KAYSERİLİ
T.Gen-2 Vaka
(Aile ağacı)
H.KAYSERİLİ
(B.KARAMAN)
T.Gen-8
Dismorfoloji I-II
H.KAYSERİLİ
(K.ÇEFLE)
T.Gen 3- Tek gen
Hastalıkları: Sık ve
Nadir görülenler
H.KAYSERİLİ
(O.UYGUNER)
T.Gen-9
Nonmendeliyen
kalıtım: UPD genomik imprinting
O.UYGUNER
(H.KAYSERİLİ)
ÖĞLE TATİLİ
ÖĞLE TATİLİ
ÖĞLE TATİLİ
T.Gen 4Kromozom
anomalileri oluşum
mekanizmaları ve
genetik danışma
S.BAŞARAN
(B.KARAMAN)
T.Gen 10- Prediktif
ve presemptomatik
testler ve genetik
danışma
Ş.ÖZTÜRK
(K.ÇEFLE)
T.Gen 16- Genetik
hastalıkların
tedavisi (Koruyucu
/ enzim
replasmanı / gen
tedavisi)
Ş.PALANDUZ
(K.ÇEFLE)
T.Gen-11
Nonmendel kalıtım
II Dinamik
mutasyon
/Maternal kalıtım
O.UYGUNER
(Ş.ÖZTÜRK)
T.Gen 17Teratojenler
Ş.ÖZTÜRK
(K.ÇEFLE)
T.Gen-12
Moleküler genetik
uygulamaları (Tüm
grup)
O.UYGUNER
KLİNİK
UYGULAMA
T.Gen-5
Kromozom
anomalilerinde
klinik bulgular ve
genetik danışma
B.KARAMAN
(H.KAYSERİLİ)
T.Gen-6
Uygulamalı ders –
Sitogenetik – Tanı
testleri ve
yorumları (Tüm
grup)
B.KARAMAN
(S.BAŞARAN )
KLİNİK
UYGULAMA
KLİNİK
UYGULAMA
119
1 MAYIS
Emek ve
Dayanışma
Günü Tatili
Grup B1 -Ders Kümesi 2
KADIN HASTALIKLARI ve DOĞUM - RADYASYON ONKOLOJİSİ
36.Hafta
Tarih:
04.05.2015
Saat:
PAZARTESİ
09:00
09:50
05.05.2015
06.05.2015
07.05.2015
08.05.2015
SALI
ÇARŞAMBA
PERŞEMBE
CUMA
KHvD 1-Kadın
Hastalıkları ve
Doğum Giriş ve
Tanışma
Ö.YALÇIN
KHvD 5-Amenore2
F.SEVİLEN
KHvD 9-İnfertilite
Tanı
F.BUYRU
PRATİK
UYGULAMA
B1-B2-Rad.Onk 9Kemik ve
Yumuşak Doku
Tümörlerinde
Tedavi
E.
DARENDELİLER
(E. SAĞLAM)
B1-B2-Rad.Onk
10-Gastrointestinal
Sistem
Tümörlerinde Te
davi
A. KİZİR
(E. N. ORAL)
KHvD 2-Gebelikte
tarama testleri
A.YÜKSEL
KHvD 6Antepartum fetal
değerlendirme-1
H.ERMİŞ
KHvD 10-İnfertilite
Etyoloji
F.BUYRU
PRATİK
UYGULAMA
PRATİK
UYGULAMA
PRATİK
UYGULAMA
ÖĞLE TATİLİ
ÖĞLE TATİLİ
ÖĞLE TATİLİ
ÖĞLE TATİLİ
13:00
13:50
KHvD 3-Prenatal
tanı uygulamaları
A.YÜKSEL
KHvD 7Antepartum fetal
değerlendirme-2
H.ERMİŞ
KHvD 11-İnfertilite
Tedavi
F.BUYRU
KHvD 14Jinekolojide tanı
yöntemleri
B.ERGUN
14:00
14:50
KHvD 4-Amenore1
F.SEVİLEN
KHvD 8-Normal
siklus ve
menstruasyon
S. AKHAN
KHvD 12-Gebelik
ve sistemik
hastalıklar-1
İ KALELİOĞLU
KHvD 15Premenstrüel
sendrom ve
dismenore
E. BAŞTU
10:00
10:50
Grup B1
TIBBİ GENETİK
SINAVI
11:00
11:50
12:00
13:00
ÖĞLE TATİLİ
KHvD 13-Gebelik
ve sistemik
hastalıklar-2
İ. KALELİOĞLU
15:00
15:50
16:00
16:50
120
Grup B1 -Ders Kümesi 2
KADIN HASTALIKLARI ve DOĞUM - RADYASYON ONKOLOJİSİ
37.Hafta
Tarih:
11.05.2015
12.05.2015
13.05.2015
14.05.2015
15.05.2015
Saat:
PAZARTESİ
SALI
ÇARŞAMBA
PERŞEMBE
CUMA
09:00
09:50
KHvD 16Disfonksiyonel
kanamalar
Ö.YALÇIN
KHvD 20-Teratoloji
İ.KALELİOĞLU
KHvD 24-Rekürren
abortus
A.TURFANDA
KHvD 28-Polikistik
over sendromu
F. BUYRU
PRATİK
UYGULAMA
10:00
10:50
KHvD 17-Ektopik
gebelik
H.SAYGILI
KHvD 21-Erken
doğum eylemi ve
tokoliz
A.YILDIRIM
KHvD 25-Spontan
abortus
A.TURFANDA
KHvD 29-Cinsiyet
anomalileri
F.GÜNGÖR
UĞURLUCAN
B1-B2-Rad.Onk
11-Lenfomalarda
Tedavi
E. SAĞLAM
(E.
DARENDELİLER)
11:00
11:50
PRATİK
UYGULAMA
PRATİK
UYGULAMA
PRATİK
UYGULAMA
PRATİK
UYGULAMA
B1-B2-Rad.Onk
12-Santral Sinir
Sistemi
Tümörlerinde
Tedavi
R. MERAL
(A. KARADENİZ)
12:00
13:00
ÖĞLE TATİLİ
ÖĞLE TATİLİ
ÖĞLE TATİLİ
ÖĞLE TATİLİ
ÖĞLE TATİLİ
13:00
13:50
KHvD 18Hiperandrojenemi
F.BUYRU
KHvD 22-Erken
membran rüptürü
A.YILDIRIM
KHvD 26-Doğum
indüksiyonu
B.ERGUN
14:00
14:50
KHvD 19-IUGG
L.İBRAHİMOĞLU
KHvD 23-Obstetrik
ultrasonografi
A. YÜKSEL
KHvD 27Fonksiyonel ve
mekanik distosi
H.ERMİŞ
KHvD 30-Üçüncü
trimester
kanamaları
B.ERGUN
KHvD 31-Situs ve
Prezantasyon
anomalileri
İ.KALELİOĞLU
15:00
15:50
KHvD 16Disfonksiyonel
kanamalar
Ö.YALÇIN
KHvD 20-Teratoloji
İ.KALELİOĞLU
KHvD 24-Rekürren
abortus
A.TURFANDA
KHvD 28-Polikistik
over sendromu
F. BUYRU
16:00
16:50
121
KHvD 32-Makat
gelişi
R. HAS
SERBEST
ÇALIŞMA
PRATİK
UYGULAMA
Grup B1 -Ders Kümesi 2
KADIN HASTALIKLARI ve DOĞUM - RADYASYON ONKOLOJİSİ
38.Hafta
Tarih:
18.05.2015
19.05.2015
20.05.2015
21.05.2015
22.05.2015
Saat:
PAZARTESİ
SALI
ÇARŞAMBA
PERŞEMBE
CUMA
09:00
09:50
KHvD 33-Fetal
tedavi
A. YÜKSEL
KHvD 38İntrapartum fetal
değerlendirme-1
A.YILDIRIM
KHvD 42Menopoz-1
A.TURFANDA
PRATİK
UYGULAMA
10:00
10:50
KHvD 34-RH
uygunsuzluğu
A. YÜKSEL
KHvD 39İntrapartum fetal
değerlendirme-2
A.YILDIRIM
KHvD 43Menopoz-2
A.TURFANDA
B1-B2-Rad.Onk
13-Baş-Boyun
Tümörlerinde
Tedavi
M. ALTUN
( R. MERAL )
PRATİK
UYGULAMA
PRATİK
UYGULAMA
B1-B2-Rad.Onk
14-Üro-genital
Tümörlerde Tedavi
E.
DARENDELİLER
(E SAĞLAM)
ÖĞLE TATİLİ
ÖĞLE TATİLİ
ÖĞLE TATİLİ
11:00
11:50
PRATİK
UYGULAMA
ATATÜRKÜ
ANMA GENÇLİK
VE SPOR
BAYRAMI
12:00
13:00
ÖĞLE TATİLİ
13:00
13:50
KHvD 35-Uterus
myomları
H.SAYGILI
KHvD 40Ürojinekoloji
Ö.YALÇIN
KHvD 44Gebelikte
hipertansif
hastalıklar-1
L.İBRAHİMOĞLU
KHvD 46EndometriozisEtyoloji,
semptomlar
E.ATTAR
14:00
14:50
KHvD 36-Gebelik
ve diyabet
L.İBRAHİMOĞLU
KHvD 41-Çoğul
gebelikler
R.HAS
KHvD 45Gebelikte
hipertansif
hastalıklar-2
L.İBRAHİMOĞLU
KHvD 47Endometriozistanı, tedavi
E.ATTAR
15:00
15:50
KHvD 37Gebelikte
kardiyovasküler ve
solunum sistemi
hastalıkları
L.İBRAHİMOĞLU
16:00
16:50
122
Grup B1 -Ders Kümesi 2
KADIN HASTALIKLARI ve DOĞUM - RADYASYON ONKOLOJİSİ
39.Hafta
Tarih:
25.05.2015
26.05.2015
27.05.2015
28.05.2015
29.05.2015
Saat:
PAZARTESİ
SALI
ÇARŞAMBA
PERŞEMBE
CUMA
09:00
09:50
KHvD 48-Tanısal
ve operatif
Histereskopi
C.AKGÜL
KHvD 52-Plasenta
ve amniyos sıvısı
anomalileri
A.BÜYÜKÖREN
KHvD 55-Doğum
kanalı travmaları
Ö.YALÇIN
KHvD 58-Genital
malformasyonlar
Ö.YALÇIN
PRATİK
UYGULAMA
10:00
10:50
KHvD 49-Tanısal
ve operatif
laparoskopi
E. ATTAR
KHvD 53-Genital
organların yer
değiştirmesi
A.BÜYÜKÖREN
KHvD 56-Puerperal
KHvD 59-Perinatal
hastalıklar
enfeksiyonlar
F.GÜNGÖR
R. HAS
UĞURLUCAN
B1-B2-Rad.Onk
15-Cilt
Tümörlerinde
Tedavi
A. KİZİR
( E.N.ORAL)
11:00
11:50
PRATİK
UYGULAMA
PRATİK
UYGULAMA
PRATİK
UYGULAMA
PRATİK
UYGULAMA
B1-B2-Rad.Onk
16-Akciğ
er Kanserlerinde
Tedavi
E.SAĞLAM
( E.N.ORAL)
12:00
13:00
ÖĞLE TATİLİ
ÖĞLE TATİLİ
ÖĞLE TATİLİ
ÖĞLE TATİLİ
ÖĞLE TATİLİ
13:00
13:50
KHvD 50-Miad
geçmesi, Fetal
ölüm, Perinatal
mortalite
H.ERMİŞ
KHvD 54Postpartum
kanama
H.SAYGILI
KHvD 57Adneksiyel kitleler
F.GÜNGÖR
UĞURLUCAN
KHvD 60Jinekolojik
kanserlerde temel
biyoloji ve
immünoloji
S. AKHAN
KHvD 62-Sitoloji
ve kolposkopi
B. ERGUN
14:00
14:50
KHvD 51Gebelikte
hematolojik
hastalıklar
E.BAŞTU
SERBEST
ÇALIŞMA
KHvD 61Jinekolojik
kanserlerde
epidemiyoloji,
genetik ve
onkojenler
S.TOPUZ
SERBEST
ÇALIŞMA
SERBEST
ÇALIŞMA
15:00
15:50
16:00
16:50
123
Grup B1 -Ders Kümesi 2
KADIN HASTALIKLARI ve DOĞUM - RADYASYON ONKOLOJİSİ
40.Hafta
Tarih:
01.06.2015
02.06.2015
03.06.2015
04.06.2015
05.06.2015
Saat:
PAZARTESİ
SALI
ÇARŞAMBA
PERŞEMBE
CUMA
09:00
09:50
KHvD 63-Tümör
markerlerı ve
kanser taraması
Y.SALİHOĞLU
KHvD 67-Jinekoloji
ve obstetrikte tıbbi
genetik
S.BAŞARAN
KHvD 71- Serviks
kanseri 1
S.TOPUZ
KHvD 75-Doğum
operasyonları
R.HAS
PRATİK
UYGULAMA
10:00
10:50
KHvD 64Jinekolojik
operasyonlar
Y.SALİHOĞLU
KHvD 68-Vulva ve
vaginanın benign
ve prekanseröz
lezyonları
A.TURFANDA
KHvD 72-Serviks
kanseri 2
S.TOPUZ
KHvD 76Endometriumun
prekanseröz
lezyonları
Y.SALİHOĞLU
B1-B2-Rad.Onk
17-Endokrin
Sistem
Tümörlerinde
Tedavi
R. MERAL
( A. KARADENİZ)
11:00
11:50
PRATİK
UYGULAMA
PRATİK
UYGULAMA
PRATİK
UYGULAMA
PRATİK
UYGULAMA
PRATİK
UYGULAMA
12:00
13:00
ÖĞLE TATİLİ
ÖĞLE TATİLİ
ÖĞLE TATİLİ
ÖĞLE TATİLİ
ÖĞLE TATİLİ
KHvD 77Endometrium
kanseri ve uterus
mezenkimal
tümörleri
Y.SALİHOĞLU
SERBEST
ÇALIŞMA
KHvD 78-İnfertilite
ve Androloji
E. ATTAR
SERBEST
ÇALIŞMA
13:00
13:50
KHvD 65-Epitelyal
over tümörleri-1
C.İYİBOZKURT
KHvD 69-Vulva
kanseri
A.TURFANDA
KHvD. 73 - Rad.
Jinekolojik
Radyoloji-1
B.BAKIR
14:00
14:50
KHvD 66-Epitelyal
over ve tuba
tümörleri-2
C.İYİBOZKURT
KHvD 70-Serviksin
benign ve
prekanseröz
lezyonları
S.TOPUZ
KHvD. 74 - Rad.
Jinekolojik
Radyoloji-2
B.BAKIR
15:00
15:50
16:00
16:50
124
Grup B1 -Ders Kümesi 2
KADIN HASTALIKLARI ve DOĞUM - RADYASYON ONKOLOJİSİ
41.Hafta
Tarih:
08.06.2015
09.06.2015
10.06.2015
11.06.2015
12.06.2015
Saat:
PAZARTESİ
SALI
ÇARŞAMBA
PERŞEMBE
CUMA
09:00
09:50
KHvD 79-Kök
hücre kordon kanı
bankacılığı
E. ATTAR
KHvD 83-Genital
Tüberküloz
H. SAYGILI
KHvD 86Ovülasyon
İndüksiyonu 1
C. AKGÜL
KHvD 89-Asiste
reprodüktif
teknikler-2
C.AKGÜL
PRATİK
UYGULAMA
10:00
10:50
KHvD 80Tromboembolizm
ve Amniyotik Sıvı
Embolisi,DIC
İ.KALELİOĞLU
KHvD 84Jinekolojik
Tümörlerde
Radyoterapi
S. KÜÇÜCÜK
KHvD 87Ovülasyon
İndüksiyonu 2
C. AKGÜL
KHvD 90-Şok
F. GUNGOR
UĞURLUCAN
KHvD 93-Pelvik
Ağrı
F.GÜNGÖR
UĞURLUCAN
11:00
11:50
PRATİK
UYGULAMA
PRATİK
UYGULAMA
PRATİK
UYGULAMA
PRATİK
UYGULAMA
PRATİK
UYGULAMA
12:00
13:00
ÖĞLE TATİLİ
ÖĞLE TATİLİ
ÖĞLE TATİLİ
ÖĞLE TATİLİ
ÖĞLE TATİLİ
13:00
13:50
KHvD 81-Germ
Hücreli Over
Tümörleri
C.İYİBOZKURT
KHvD 85-Gebelik
ve Kanser
S.TOPUZ
KHvD 88-Asiste
Reprodüktif
Teknikler 1
C. AKGÜL
KHvD 91-Seks
kord hücreli over
tümörleri
C.İYİBOZKURT
KHvD 94-Çocukluk
Çağı Jinekolojik
Problemleri
S. AKHAN
14:00
14:50
KHvD 82-Tuba ve
metastatik over
kanserleri
C.İYİBOZKURT
SERBEST
ÇALIŞMA
SERBEST
ÇALIŞMA
KHvD 92-Over
kanserlerinde
kemoterapi
P. SAİP
SERBEST
ÇALIŞMA
15:00
15:50
16:00
16:50
125
Grup B1 -Ders Kümesi 2
KADIN HASTALIKLARI ve DOĞUM - RADYASYON ONKOLOJİSİ
42.Hafta
Tarih:
15.06.2015
16.06.2015
17.06.2015
18.06.2015
19.06.2015
Saat:
PAZARTESİ
SALI
ÇARŞAMBA
PERŞEMBE
CUMA
09:00
09:50
KHvD 95-Adolesan
Çağı Jinekolojik
Problemleri
S. AKHAN
KHvD 98-Kadında
Cinsel Fonksiyon
Bozuklukları
S.AKHAN
KHvD101-Alt
Genital Sistem
Enfeksiyonları
A. BÜYÜKÖREN
SERBEST
ÇALIŞMA
SERBEST
ÇALIŞMA
10:00
10:50
KHvD 96Trofoblastik
Hastalıklar 1
C. İYİBOZKURT
KHvD 99-Aile
Planlaması 1
E.BAŞTU
KHvD102-Üst
Genital Sistem
Enfeksiyonları
A.BÜYÜKÖREN
SERBEST
ÇALIŞMA
SERBEST
ÇALIŞMA
11:00
11:50
PRATİK
UYGULAMA
PRATİK
UYGULAMA
PRATİK
UYGULAMA
SERBEST
ÇALIŞMA
SERBEST
ÇALIŞMA
12:00
13:00
ÖĞLE TATİLİ
ÖĞLE TATİLİ
ÖĞLE TATİLİ
ÖĞLE TATİLİ
ÖĞLE TATİLİ
13:00
13:50
KHvD 97Trofoblastik
Hastalıklar 2
C. İYİBOZKURT
KHvD100-Aile
Planlaması 2
E. BAŞTU
KHvD103-Üreme
Fizyolojisi
F.SEVİLEN
SERBEST
ÇALIŞMA
SERBEST
ÇALIŞMA
14:00
14:50
SERBEST
ÇALIŞMA
SERBEST
ÇALIŞMA
SERBEST
ÇALIŞMA
SERBEST
ÇALIŞMA
SERBEST
ÇALIŞMA
15:00
15:50
16:00
16:50
126
Grup B1 -Ders Kümesi 2
KADIN HASTALIKLARI ve DOĞUM - RADYASYON ONKOLOJİSİ
43.Hafta
Tarih:
22.06.2015
Saat:
PAZARTESİ
09:00
09:50
10:00
10:50
11:00
11:50
12:00
13:00
Grup B1
Kadın
Hastalıkları ve
Doğum Sınavı
ÖĞLE TATİLİ
13:00
13:50
14:00
14:50
15:00
15:50
Grup B1-B2
RADYASYON
ONKOLOJİSİ
SINAVI
16:00
16:50
127
Grub B2 -Ders Kümesi 3
HALK SAĞLIĞI - KLİNİK BİYOİSTATİSTİK
1.HAFTA
Tarih:
01.09.2014
02.09.2014
03.09.2014
04.09.2014
05.09.2014
Saat:
PAZARTESİ
SALI
ÇARŞAMBA
PERŞEMBE
CUMA
Halk Sağ.1- Halk
sağlığına giriş
A.Emel ÖNAL
09:00
09:50
Halk Sağ.7Günümüzde birinci
basamak sağlık
hizmetleri
N. ÖZGÜLNAR
Halk Sağ.2-Halk
Sağlığının Dünü
S.KARABEY
Halk Sağ.8-Sağlık
kayıtları ve önemi,
hastalıkların/ölümle
rin bildirimi
B.A.ÖZYILDIRIM
11:00
11:50
Halk Sağ.3-Halk
Sağlığının Bugünü
S.KARABEY
Halk Sağ.9-Sağlık
ekonomisinde
temel kavramlar,
değerlendirme
yöntemleri
B.HAPÇIOĞLU
12:00
13:00
ÖĞLE TATİLİ
ÖĞLE TATİLİ
10:00
10:50
2014-2015
Eğitim Öğretim Yılı
Başlangıcı
13:00
13:50
Halk Sağ.4Sağlıkta
eşitsizlikler ve
sağlık hakkı
S.KARABEY
14:00
14:50
Halk Sağ.5Cumhuriyet
dönemi sağlık
politikaları
H.İŞSEVER
15:00
15:50
Halk Sağ.6Günümüz Sağlık
Politikaları
N. ÖZGÜLNAR
B1 ve B2 KL.Bio
1-Klinik
Bioistatistiğe giriş,
kurumsal
örnekleme
dağılımı, standart
hata havramı
A.DİRİCAN
(B.GÜRTEKİN)
B1 ve B2 KL.Bio
2-Örnekleme
yöntemleri ve
örneklem
büyüklüğünün
hesaplanması,
A.DİRİCAN
(B.GÜRTEKİN)
Halk Sağ.10Dünyada ve
Türkiye’de sağlık
sistemleri ve sağlık
hizmetlerinin
finansmanı
B.HAPÇIOĞLU
16:00
16:50
128
Halk Sağ.11Sağlık yönetimi ve
sağlık insan gücü
N.ÖZGÜLNAR
Halk Sağlığı alan
Uygulaması - 1
(HALK EKMEK)
S.KARABEY
N.ÖZGÜLNAR
Halk Sağ.12Sağlıkta ekip
çalışması,
liderlik,denetim
N.ÖZGÜLNAR
Halk Sağ.13Toplum
beslenmesi, temel
ilkeleri, yeterli ve
dengeli beslenme
G.GÜNGÖR
ÖĞLE TATİLİ
ÖĞLE TATİLİ
B1 ve B2 KL.Bio 3Ortalamaların
genellenmesi ve
karşılaştırılması,
güven aralıkları, z
testi, student’t test-1
A.DİRİCAN
(B.GÜRTEKİN)
UYGULAMA
Halk Sağlığı alan
Uygulaması - 1
(HALK EKMEK)
S.KARABEY
N.ÖZGÜLNAR
B1 ve B2 KL.Bio 4Ortalamaların
genellenmesi ve
karşılaştırılması,
güven aralıkları, z
testi, student’t test-2
A.DİRİCAN
(B.GÜRTEKİN)
Halk Sağ.14Türkiye’de
beslenme sorunları
(beslenme
araştırmaları)
G.GÜNGÖR
Grub B2 -Ders Kümesi 3
HALK SAĞLIĞI - KLİNİK BİYOİSTATİSTİK
2.HAFTA
Tarih:
Saat:
08.09.2014
PAZARTESİ
09.09.2014
SALI
10.09.2014
ÇARŞAMBA
09:00
09:50
Halk Sağ.15Gıda güvenliği
G.GÜNGÖR
Halk Sağ.21Sağlık ölçütleri
N.İNCE
Halk Sağ.27HIV/AIDS
pandemisi
S.KARABEY
10:00
10:50
Halk Sağ.16Epidemiyolojinin
tanımı, veri
kaynakları, yöntemler
ve kullanım alanları.
Tanımlayıcı
epidemiyoloji
B.HAPÇIOĞLU
Halk Sağ.22Ödev ara
değerlendirme-1
Halk Sağ.28Güvenli annelik ve
istenmeyen
gebelikler
N.ÖZGÜLNAR
11:00
11:50
Halk Sağ.17Analitik gözlemsel
araştırmalar (vakakontrol kohort)
H.İŞSEVER
Halk Sağ.23Sağlık
hizmetlerinde,
danışmanlık
N.İNCE
Halk Sağ.29Gebelikten
korunma
yöntemleriyenilikler
N.ÖZGÜLNAR
12:00
13:00
ÖĞLE TATİLİ
ÖĞLE TATİLİ
ÖĞLE TATİLİ
13:00
13:50
Halk Sağ.18Müdahaleli
araştırmalar.
Araştırma
planlanmasında
önemli noktalar ve
araştırmalarda
yapılan hatalar
H.İŞSEVER
Halk Sağ.24Cinsel
sağlık/Üreme
sağlığı, kavramlar,
ölçütler
N.ÖZGÜLNAR
B1 ve B2 KL.Bio
5-İkiden çok
grubun
ortalamalarının
karşılaştırılması,
varyans analizi
A.DİRİCAN
(B.GÜRTEKİN)
14:00
14:50
Halk Sağ.19Kanıta dayalı halk
sağlığı
uygulamaları
H.İŞSEVER
Halk Sağ.25Cinsellik ve cinsel
sağlık
N.ÖZGÜLNAR
B1 ve B2 KL.Bio
6-Parametrik
olmayan istatistik
yöntemler, sıra
istatistikleri
A.DİRİCAN
(B.GÜRTEKİN)
15:00
15:50
Halk Sağ.20Nüfus ve sağlık
B.HAPÇIOĞLU
Halk Sağ.26Cinsel yolla
bulaşan
enfeksiyonlar
S.KARABEY
16:00
16:50
129
11.09.2014
PERŞEMBE
12.09.2014
CUMA
Halk Sağ.30-İleri
yaş cinsel sağlığı
ve üreme sağlığı
A.E.ÖNAL
Halk Sağlığı alan
Uygulaması - 2
(HAMİDİYE SU)
B.A. ÖZYILDIRIM
N.İNCE
Halk Sağ.31-Ödev
ara değerlendirme2
Halk Sağ.32-Kişiyi
hastalanmadan
önce çevresiyle
değerlendirme
A.E.ÖNAL
ÖĞLE TATİLİ
Halk Sağlığı alan
Uygulaması - 2
(HAMİDİYE SU)
B.A.ÖZYILDIRIM
N.İNCE
ÖĞLE TATİLİ
B1 ve B2 KL.Bio
7-Ortalamaların
genellenmesi ve
karşılaştırılması,
güven aralıkları, z
testi ve ki-kare
testleri
A.DİRİCAN
(B.GÜRTEKİN)
UYGULAMA
B1 ve B2 KL.Bio
8-Nitel değişkenler
arası ilişki/uyum
değerlendirilmeleri
A.DİRİCAN
(B.GÜRTEKİN)
UYGULAMA-I
Grub B2 -Ders Kümesi 3
HALK SAĞLIĞI - KLİNİK BİYOİSTATİSTİK
3.HAFTA
Tarih:
Saat:
15.09.2014
PAZARTESİ
16.09.2014
SALI
17.09.2014
ÇARŞAMBA
09:00
09:50
Halk Sağ.33Bulaşıcı hastalıklar
ve salgınlar
G.GÜNGÖR
Halk Sağ.39Bebek ve
çocuklardaki ishalli
hastalıkların
yönetimi
B. A. ÖZYILDIRIM
Halk Sağ.45Toplumda ruh
sağlığı
H.GÜL
10:00
10:50
Halk Sağ.34Toplumda bulaşıcı
hastalıkların
yönetimi
B.A.ÖZYILDIRIM
Halk Sağ.40-Akut
solunum yolu
enfeksiyonları ve
denetimi
B. A. ÖZYILDIRIM
Halk Sağ.46-İleri
yaş sağlığı
B.A.ÖZYILDIRIM
11:00
11:50
Halk Sağ.35Halk Sağ.41-Anne
sağlık hizmetleri ile
sütü ile beslenme
ilişkili
ve emzirme
enfeksiyonların
danışmanlığı
önlenmesi
N.İNCE
S.KARABEY
Halk Sağ.47Kronik enfeksiyon
hastalıkları ve
çevre: Tüberküloz,
sıtma, hepatit B,C
brusella
A. E.ÖNAL
12:00
13:00
13:00
13:50
ÖĞLE TATİLİ
Halk Sağ.36Uluslararası sağlık
örgütleri
S.KARABEY
ÖĞLE TATİLİ
ÖĞLE TATİLİ
Halk Sağ.42Ergenler/gençler
ve erişkin sağlığı
A. E. ÖNAL
B1 ve B2 KL.Bio 9Araştırma tipleri, klinik
deneyleme düzenleri,
rastlantısallık, körleme
R.DİŞÇİ
(S.ÖZEL)
14:00
14:50
Halk Sağ.37Türkiye’de
bağışıklama
hizmetleri
N.İNCE
Halk Sağ.43-Okul
sağlığı
A.E.ÖNAL
15:00
15:50
Halk Sağ.38-Su ve
besinlerle bulaşan
hastalıkların
yönetimi
G.GÜNGÖR
Halk Sağ.44Toplumda şiddet
ve kazaların
yönetimi
B.A.ÖZYILDIRIM
B1 ve B2 KL.Bio 10Risk ölçütlleri,
insidans, odds ratio,
relatif risk, atfedilen
risk
R.DİŞÇİ
(S.ÖZEL)
B1 ve B2 KL.Bio 11Tanı testlerinin
değerlendirrilmesi,
duyarlılık, özgüllük,
prediktif değerler,
ROC eğrisi
R.DİŞÇİ
(S.ÖZEL)
16:00
16:50
130
18.09.2014
PERŞEMBE
19.09.2014
CUMA
Halk Sağ.48-Kronik
enfeksiyöz olmayan
hastalıklar, ve çevre:
Hipertansiyon,
diyabet, osteoporoz
KOAH, astım
A.E.ÖNAL
Halk Sağlığı alan
Uygulaması - 3
(İSTAÇ) B.
HAPÇIOĞLU
H.İŞSEVER
Halk Sağ.49Kanser
epidemiyolojisi
H.GÜL
Halk Sağ.50Çevresel sağlık
göstergeleri
G.GÜNGÖR
ÖĞLE TATİLİ
Halk Sağlığı alan
Uygulaması - 3
(İSTAÇ) B.
HAPÇIOĞLU
H.İŞSEVER
ÖĞLE TATİLİ
B1 ve B2 KL.Bio
12-Korelasyon ve
regresyon
çözümlemesi-1
R.DİŞÇİ
(S.ÖZEL)
B1 ve B2 KL.Bio
13-Korelasyon ve
regresyon
çözümlemesi-2
R.DİŞÇİ
(S.ÖZEL)
B1 ve B2 KL.Bio
14-Sağkalım
analizi, UygulamaII
R.DİŞÇİ
(S.ÖZEL)
Grub B2 -Ders Kümesi 3
HALK SAĞLIĞI - KLİNİK BİYOİSTATİSTİK
4.HAFTA
Tarih:
22.09.2014
23.09.2014
24.09.2014
25.09.2014
26.09.2014
Saat:
PAZARTESİ
SALI
ÇARŞAMBA
PERŞEMBE
CUMA
Halk Sağ.56Sağlıklı şehirler ve
barınma koşulları
H.GÜL
Halk Sağ.61Kurşun, civa ve
benzeri metallerle
olan meslek
hastalıkları
N.İNCE
09:00
09:50
Halk Sağ.51Çevre sorunları: İç
ve dış ortam hava
kalitesi ve sağlık
G.GÜNGÖR
10:00
10:50
Halk Sağ.52Güncel çevre
sorunları ve sağlık
B.HAPÇIOĞLU
Halk Sağ.57- İş
sağlığı tanım ve
tarihçe,
ülkemizdeki
meslek hastalıkları
B.A.ÖZYILDIRIM
11:00
11:50
Halk Sağ.53- İklim
değişikliği ve
sağlık
B.HAPÇIOĞLU
Halk Sağ.58-İş
kazası tanımı,
nedenleri ve
korunma
yöntemleri
B.A.ÖZYILDIRIM
Halk Sağ.62Fiziksel etkenli
meslek hastalıkları1 (İyonize-iyonize
olmayan
elektromanyetik
radyasyonlar,
gürültü)
H.İŞSEVER
Halk Sağ.63Fiziksel etkenli
meslek hastalıkları2 (Titreşim, basınç,
ısı ve ergonomi)
H.İŞSEVER
ÖĞLE TATİLİ
ÖĞLE TATİLİ
12:00
ÖĞLE TATİLİ
13:00
13:00
13:50
14:00
14:50
Halk Sağ.54Olağandışı
durumlarda sağlık
hizmetleri
N.İNCE
Halk Sağ.59Ergonomi
H.İŞSEVER
Halk Sağ.55Çevre sorunlarının
önlenmesi ve
çevre eğitimi
B.HAPÇIOĞLU
Halk Sağ.60Çalışma
yaşamında riskli
gruplar
H.GÜL
Halk Sağ.64Tozlarla oluşan
meslek hastalıkları,
işyeri hekiminin
görev ve
sorumlulukları ve
işyerinde sağlık
gözetimi
N.İNCE
Halk Sağ.65-Risk
değerlendirme,
mevzuata göre
hekimin görevleri
H.GÜL
15:00
15:50
131
Halk Sağ.66Ödev sunumu-1
Halk Sağlığı alan
Uygulaması - 4
(Gıda/Su/Hava
güvenliği)
E. ÖNAL
G. GÜNGÖR
Halk Sağ.67Ödev sunumu-2
Halk Sağ.68Ödev sunumu-3
ÖĞLE TATİLİ
ÖĞLE TATİLİ
Halk Sağ.69Ödev sunumu-4
Halk Sağlığı alan
Uygulaması - 4
(Gıda/Su/Hava
güvenliği)
E. ÖNAL
G. GÜNGÖR
Halk Sağ.70Ödev sunumu-5
Grub B2 -Ders Kümesi 3
ORTOPEDİ ve TRAVMATOLOJİ
5.HAFTA
Tarih:
29.09.2014
30.09.2014
01.10.2014
02.10.2014
Saat:
PAZARTESİ
SALI
ÇARŞAMBA
PERŞEMBE
CUMA
ORT. 5-Ortopedik
genel biyomekanik
M.ÇAKMAK
L.ERALP
ORT 9-Ortopedi
ve travmatolojide
isimlendirme ve
sınıflandırma
Ö.KILIÇOĞLU
ORT.(Rad3)13Çocukluk Çağı
Kas-İskelet sistemi
hastalıklarında
radyolojik
görüntüleme
E.YEKELER
ORT. 6-Ekstremite
muayenesi
C.ŞEN
ORT 10-Kasiskelet sistemi
yaralanmalarında
terminoloji ve
sınıflama
Ö.KILIÇOĞLU
ORT.14Osteosentez
Mekanik ve
Biyolojik yaklaşım
A.C.ATALAR
ORT. 3-Ortopedik
dokuların histoloji
ve fizyolojisi
L.ERALP
ORT 7-Yürüme
Analizi
Y.TEMELLİ
ORT.(Rad2)12Kas-İskelet sistemi
travma ve
infeksiyonlarda
radyoloji
M.DURSUN
SERBEST
ÇALIŞMA
ÖĞLE TATİLİ
ÖĞLE TATİLİ
ÖĞLE TATİLİ
ÖĞLE TATİLİ
ORT 8-Omurga ve
nörolojik muayene
U.TALU
ORT.(Rad1)11Kas-İskelet sistemi
tümörleri ve tümör
benzeri
lezyonlarında
radyolojik
değerlendirme
M.DURSUN
ORT. 1-Ortopedi
ve travmatolojiye
giriş
Ö.YAZICIOĞLU
09:00
09:50
10:00
10:50
Grup B 2
Halk Sağlığı
Sınavı
11:00
11:50
12:00
13:00
13:00
13:50
ÖĞLE TATİLİ
B1 ve B2
KL.Biyoistatisti
k ve Tıp Bilişim
Sınavı
ORT. 2-Klinik
Anatomi
L.ERALP
ORT. 4-Kemik ve
Yumuşak Doku
iyileşmesi
C.ŞEN
14:00
14:50
KLİNİK
UYGULAMA 1
(Klinik Tanıtımı)
KLİNİK
UYGULAMA 2
KLİNİK
UYGULAMA 3
15:00
15:50
KLİNİK
UYGULAMA 1
(Klinik Tanıtımı)
KLİNİK
UYGULAMA 2
KLİNİK
UYGULAMA 3
132
03.10.2014
KURBAN
BAYRAMI
AREFESİ
Grub B2 -Ders Kümesi 3
ORTOPEDİ ve TRAVMATOLOJİ
6.HAFTA
Tarih:
06.10.2014
07.10.2014
08.10.2014
09.10.2014
10.10.2014
Saat:
PAZARTESİ
SALI
ÇARŞAMBA
PERŞEMBE
CUMA
ORT.19-Pediatrik
kırıklar
İ.ÖZTÜRK
ORT.23-Kronik
kemik ve eklem
enfeksiyonları
C.ŞEN
ORT.20Osteonekrozlar
A.C.ATALAR
ORT. 24Romatolojik
hastalıklarda
ortopedik yaklaşım
İ.ÖZTÜRK
ORT.17-Kıkırdak
hastalıkları ve
yaralanmaları
M.AŞIK
ORT.21Çocuklarda
yürüme
bozuklukları ve
hastalıkları
C.ŞEN
ORT.25-Osteoartrit
Ö.YAZICIOĞLU
ÖĞLE TATİLİ
ÖĞLE TATİLİ
ÖĞLE TATİLİ
13:00
13:50
ORT.18-Spor
Travmaları
M.AŞIK
ORT.22-Akut
kemik ve eklem
enfeksiyonları
C.ŞEN
ORT.26-Gonartroz
M.AŞIK
14:00
14:50
KLİNİK
UYGULAMA 4
KLİNİK
UYGULAMA 5
KLİNİK
UYGULAMA 6
15:00
15:50
KLİNİK
UYGULAMA 4
KLİNİK
UYGULAMA 5
KLİNİK
UYGULAMA 6
ORT.15-Kırık
komplikasyonları
(kompartman
send.,enfeksiyon,
kaynamama )
Ö.YAZICIOĞLU
ORT.16-Yumuşak
Doku Sorunları,
tendon - ligaman
yaralanmaları,aşırı
kullanım,
tendinozis
A.C.ATALAR
09:00
09:50
10:00
10:50
11:00
11:50
12:00
13:00
KURBAN BAYRAMI
16:00
16:50
133
Grub B2 -Ders Kümesi 3
ORTOPEDİ ve TRAVMATOLOJİ
7.HAFTA
Tarih:
13.10.2014
Saat:
09:00
09:50
10:00
10:50
11:00
11:50
14.10.2014
15.10.2014
PAZARTESİ
SALI
ORT. 27Koksartroz
Ö.YAZICIOĞLU
Ort 31-Kemik ve
yumuşak doku
tümörlerinde
radyoterapi
F.AĞAOĞLU
ORT.28Cücelerde boy
uzatma stratejileri
ve İlizarov
cerrahisi
C.ŞEN
ORT.29-Kemik ve
yumuşak
dokuTümörleri 1
M.ÇAKMAK
(H. ÖZGER)
16.10.2014
17.10.2014
ÇARŞAMBA
PERŞEMBE
CUMA
ORT.34-Omurga
kökenli ağrı
U. TALU
ORT.37-Pelvis ve
asetabulum
yaralanmaları
M.AŞIK
ORT.40-Gelişimsel
kalça displazisi
Y.TEMELLİ
ORT.32Nöromusküler
hastalıklar
(serebral palsi)
Y.TEMELLİ
ORT.35-Omurga
hastalıkları
C. ŞAR
ORT.38-Kalça
kırıkları ve çıkıkları
Ö.KILIÇOĞLU
ORT.41-Diğer
pediatrik kalça
hastalıkları
İ.ÖZTÜRK
ORT.33-Ortez ve
protezler
Y.TEMELLİ
ORT. 36-Omurga
yaralanmaları
C. ŞAR
ORT.39-Femur ve
diz çevresi kırık ve
çıkıkları
Ö.KILIÇOĞLU
ORT.42-Doğumsal
alt ekstremite
hastalıkları
H.DURMAZ
12:00
13:00
ÖĞLE TATİLİ
ÖĞLE TATİLİ
ÖĞLE TATİLİ
ÖĞLE TATİLİ
13:00
13:50
ORT.30-Kemik ve
yumuşak
dokuTümörleri 2
M.ÇAKMAK
(H. ÖZGER)
KLİNİK
UYGULAMA 8
KLİNİK
UYGULAMA 9
KLİNİK
UYGULAMA 10
KLİNİK
UYGULAMA 11
14:00
14:50
KLİNİK
UYGULAMA 7
KLİNİK
UYGULAMA 8
KLİNİK
UYGULAMA 9
KLİNİK
UYGULAMA 10
KLİNİK
UYGULAMA 11
15:00
15:50
KLİNİK
UYGULAMA 7
16:00
16:50
134
ÖĞLE TATİLİ
Grub B2 -Ders Kümesi 3
ORTOPEDİ ve TRAVMATOLOJİ
8.HAFTA
Tarih:
20.10.2014
21.10.2014
22.10.2014
23.10.2014
24.10.2014
CUMA
Saat:
PAZARTESİ
SALI
ÇARŞAMBA
PERŞEMBE
09:00
09:50
ORT.43-Dizin spor
yaralanmaları ve
patellofemoral
sorunlar
M.AŞIK
ORT.46-Ayak ve
ayak bileği
hastalıkları
Ö.KILIÇOĞLU
ORT.49-Dirsek ve
önkol
yaralanmaları ve
hastalıkları
A.C.ATALAR
10:00
10:50
ORT.44-Tibia ve
fibula kırıkları
İ.ÖZTÜRK
ORT.47-Omuz
hastalıkları
A.C.ATALAR
ORT.50- El ve
elbileği kırıkları
H.DURMAZ
ORT.52-Ortopedik
hastada fizik
tedavi ve
rehabilitasyon
A.KETENCİ
ORT.53-Elbileği
ve el
yaralanmaları
(tendon, sinir
yaralanmaları ve
amputasyonları)
H.DURMAZ
11:00
11:50
ORT.45-Ayak ve
ayak bileği
yaralanmaları
Ö.KILIÇOĞLU
ORT.48-Omuz ve
humerus kırıkları
A.C.ATALAR
ORT. 51-El ve
elbileğinin
hastalıkları
H.DURMAZ
ORT.54-Ortopedik
aciller
İ. ÖZTÜRK
SERBEST
ÇALIŞMA
12:00
13:00
ÖĞLE TATİLİ
ÖĞLE TATİLİ
ÖĞLE TATİLİ
ÖĞLE TATİLİ
ÖĞLE TATİLİ
13:00
13:50
KLİNİK
UYGULAMA 12
KLİNİK
UYGULAMA 13
KLİNİK
UYGULAMA 14
KLİNİK
UYGULAMA 15
SERBEST
ÇALIŞMA
14:00
14:50
KLİNİK
UYGULAMA 12
KLİNİK
UYGULAMA 13
KLİNİK
UYGULAMA 14
KLİNİK
UYGULAMA 15
SERBEST
ÇALIŞMA
15:00
15:50
16:00
16:50
135
SERBEST
ÇALIŞMA
SERBEST
ÇALIŞMA
Grub B2 -Ders Kümesi 3
GENEL CERRAHİ - RADİODİAGNOSTİK
9.HAFTA
Tarih:
27.10.2014
28.10.2014
29.10.2014
30.10.2014
31.10.2014
Saat:
PAZARTESİ
SALI
ÇARŞAMBA
PERŞEMBE
CUMA
SERBEST
ÇALIŞMA
KLİNİK
UYGULAMA
KLİNİK
UYGULAMA
Yönelim Programı
KLİNİK
UYGULAMA
KLİNİK
UYGULAMA
KLİNİK
UYGULAMA
KLİNİK
UYGULAMA
KLİNİK
UYGULAMA
KLİNİK
UYGULAMA
KLİNİK
UYGULAMA
KLİNİK
UYGULAMA
ÖĞLE TATİLİ
ÖĞLE TATİLİ
CER 1- Cerrahi ve
Kliniğimizin
Tarihçesi
S. MERCAN
CER 2 - Cerrahide
profesyonel tutum
A.DİNÇÇAĞ
08:00
08:50
09:00
09:50
10:00
10:50
Ortopedi ve
Travmatoloji
Sınavı
11:00
11:50
12:00
13:00
ÖĞLE TATİLİ
ÖĞLE TATİLİ
13:00
13:50
14:00
14:50
15:00
15:50
29 EKİM
CUMHURİYET
BAYRAMI
Rad.1-Radyolojiye
giriş-1
29 EKİM
CUMHURİYET
BAYRAMI
AREFESİ
A.SALMASLIOĞLU
Rad.2-Radyolojiye
giriş-2
A.SALMASLIOĞLU
16:00
16:50
136
CER 3 - Cerrahi
Enfeksiyonlar
H.BAKKALOĞLU
CER 4 - Yara
İyileşmesi
L.AVTAN
Grub B2 -Ders Kümesi 3
GENEL CERRAHİ - RADİODİAGNOSTİK
10.HAFTA
Tarih:
03.11.2014
04.11.2014
05.11.2014
06.11.2014
07.11.2014
Saat:
08:00
08:50
PAZARTESİ
SALI
ÇARŞAMBA
PERŞEMBE
CUMA
KLİNİK
UYGULAMA
KLİNİK
UYGULAMA
KLİNİK
UYGULAMA
KLİNİK
UYGULAMA
KLİNİK
UYGULAMA
09:00
09:50
KLİNİK
UYGULAMA
KLİNİK
UYGULAMA
KLİNİK
UYGULAMA
KLİNİK
UYGULAMA
KLİNİK
UYGULAMA
10:00
10:50
KLİNİK
UYGULAMA
KLİNİK
UYGULAMA
KLİNİK
UYGULAMA
KLİNİK
UYGULAMA
KLİNİK
UYGULAMA
11:00
11:50
KLİNİK
UYGULAMA
KLİNİK
UYGULAMA
KLİNİK
UYGULAMA
KLİNİK
UYGULAMA
KLİNİK
UYGULAMA
12:00
13:00
ÖĞLE TATİLİ
ÖĞLE TATİLİ
ÖĞLE TATİLİ
ÖĞLE TATİLİ
ÖĞLE TATİLİ
13:00
13:50
CER 5 - Cerrahi
hastalarda
beslenme
A.BOZBORA
CER 7 Perioperatif hasta
bakımı
U.BARBAROS
CER 10 - Paratiroid
hastalıkları
Y.GİLES
Rad.5Gastrointestinal
sistem
görüntüleme-1
B.BAKIR
CER 13 - Meme
kanseri
V.ÖZMEN
14:00
14:50
CER 6 - Obesite
cerrahisi
A.BOZBORA
CER 8 -Tiroid
kanseri
Y.ERBİL
CER 11 - Sürrenal
hastalıkları
S.MERCAN
Rad.6Gastrointestinal
sistem
görüntüleme-2
B.BAKIR
CER 14 - Hiatus
ve özofagusun
selim hastalıkları
A.İĞCİ
15:00
15:50
Rad.3-Radyolojiye
giriş-3
CER 9 - Selim
tiroid hastalıkları
S.ÖZARMAĞAN
Rad.4-Meme
radyolojisi
G.ACUNAŞ
CER 12 Memenin selim
hastalıkları
A.DİNÇÇAĞ
CER 15 Özofagus tümörleri
F. TUNCA
A.SALMASLIOĞLU
16:00
16:50
137
Grub B2 -Ders Kümesi 3
GENEL CERRAHİ - RADİODİAGNOSTİK
11.HAFTA
Tarih:
10.11.2014
11.11.2014
12.11.2014
13.11.2014
14.11.2014
Saat:
PAZARTESİ
SALI
ÇARŞAMBA
PERŞEMBE
CUMA
08:00
08:50
KLİNİK
UYGULAMA
KLİNİK
UYGULAMA
KLİNİK
UYGULAMA
KLİNİK
UYGULAMA
KLİNİK
UYGULAMA
09:00
09:50
KLİNİK
UYGULAMA
KLİNİK
UYGULAMA
KLİNİK
UYGULAMA
KLİNİK
UYGULAMA
KLİNİK
UYGULAMA
10:00
10:50
KLİNİK
UYGULAMA
KLİNİK
UYGULAMA
KLİNİK
UYGULAMA
KLİNİK
UYGULAMA
KLİNİK
UYGULAMA
11:00
11:50
KLİNİK
UYGULAMA
KLİNİK
UYGULAMA
KLİNİK
UYGULAMA
KLİNİK
UYGULAMA
KLİNİK
UYGULAMA
12:00
13:00
ÖĞLE TATİLİ
ÖĞLE TATİLİ
ÖĞLE TATİLİ
ÖĞLE TATİLİ
ÖĞLE TATİLİ
13:00
13:50
CER 16 - Mide
kanseri
Y.BÜYÜKUNCU
CER 19 - Kalın
barsağın selim
hastalıkları
R.SEVEN
Rad.7-Abdominal
görüntüleme-1
A.POYANLI
Rad.9-Abdominal
görüntüleme-3
A.POYANLI
CER 24 - Safra
kesesi ve safra
yollarının selim
hastalıkları
Y.TEKANT
14:00
14:50
CER 17 - Mideduodenum selim
hastalıkları
T.BULUT
CER 20 Kolorektal kanser
A. İĞCİ
Rad.8-Abdominal
görüntüleme-2
A.POYANLI
Rad.10-Girişimsel
radyoloji
B.ACUNAŞ
CER 25 - Safra
kesesi ve safra
yolları tümörleri
İ.ÖZDEN
15:00
15:50
CER 18 - İnce
barsak ve
apendiks
hastalıkları
R.SEVEN
CER 21 - Selim
anorektal
hastalıklar
T.BULUT
CER 22 - Karaciğer
primer ve sekonder
tümörleri
C.İBİŞ
CER 23 Karaciğerin selim
lezyonları
C.İBİŞ
16:00
16:50
138
Grub B2 -Ders Kümesi 3
GENEL CERRAHİ - RADİODİAGNOSTİK
12.HAFTA
Tarih:
17.11.2014
18.11.2014
19.11.2014
20.11.2014
21.11.2014
Saat:
08:00
08:50
PAZARTESİ
SALI
ÇARŞAMBA
PERŞEMBE
CUMA
KLİNİK
UYGULAMA
KLİNİK
UYGULAMA
KLİNİK
UYGULAMA
KLİNİK
UYGULAMA
KLİNİK
UYGULAMA
09:00
09:50
KLİNİK
UYGULAMA
KLİNİK
UYGULAMA
KLİNİK
UYGULAMA
KLİNİK
UYGULAMA
KLİNİK
UYGULAMA
10:00
10:50
KLİNİK
UYGULAMA
KLİNİK
UYGULAMA
KLİNİK
UYGULAMA
KLİNİK
UYGULAMA
KLİNİK
UYGULAMA
11:00
11:50
KLİNİK
UYGULAMA
KLİNİK
UYGULAMA
KLİNİK
UYGULAMA
KLİNİK
UYGULAMA
KLİNİK
UYGULAMA
12:00
13:00
ÖĞLE TATİLİ
ÖĞLE TATİLİ
ÖĞLE TATİLİ
ÖĞLE TATİLİ
ÖĞLE TATİLİ
13:00
13:50
CER 26 - Şok I
C.ERTEKİN
CER 28 Pankreas tümörleri
F.EKİZ
Rad.11-Girişimsel
onkolojik tedavi
K.GÜVEN
14:00
14:50
CER 27 - Şok II
C.ERTEKİN
CER 29 - Akut
pankreatit
H.YANAR
Rad.12-Akut karın
görüntüleme
B.BAKIR
CER 30 - Ameliyat
CER 32 - Karın
sonrası
travmaları-1
komplikasyonlar
C.ERTEKİN
F.EKİZ
CER 33 - Karın
CER 31 - GİS
travmaları-2
kanamaları
C.ERTEKİN
Y.BÜYÜKUNCU
CER 34 - Dalak
hastalıkları
L.AVTAN
15:00
15:50
16:00
16:50
139
Grub B2 -Ders Kümesi 3
GENEL CERRAHİ - RADİODİAGNOSTİK
13.HAFTA
Tarih:
24.11.2014
25.11.2014
26.11.2014
27.11.2014
28.11.2014
Saat:
08:00
08:50
PAZARTESİ
SALI
ÇARŞAMBA
PERŞEMBE
CUMA
KLİNİK
UYGULAMA
KLİNİK
UYGULAMA
KLİNİK
UYGULAMA
KLİNİK
UYGULAMA
KLİNİK
UYGULAMA
09:00
09:50
KLİNİK
UYGULAMA
KLİNİK
UYGULAMA
KLİNİK
UYGULAMA
KLİNİK
UYGULAMA
KLİNİK
UYGULAMA
10:00
10:50
KLİNİK
UYGULAMA
KLİNİK
UYGULAMA
KLİNİK
UYGULAMA
KLİNİK
UYGULAMA
KLİNİK
UYGULAMA
11:00
11:50
KLİNİK
UYGULAMA
KLİNİK
UYGULAMA
KLİNİK
UYGULAMA
KLİNİK
UYGULAMA
KLİNİK
UYGULAMA
12:00
13:00
ÖĞLE TATİLİ
ÖĞLE TATİLİ
ÖĞLE TATİLİ
ÖĞLE TATİLİ
ÖĞLE TATİLİ
13:00
13:50
Rad.13-Travmada
girişimsel tedavi
K.GÜVEN
CER 35 - Akut
karın sendromu-1
K.GÜNAY
CER 37 - Arter
hastalıkları
F.A.GENÇ
CER 39 - Ven
hastalıkları
M.KURTOĞLU
14:00
14:50
Rad.14-Vasküler
sistem
görüntüleme
A.POYANLI
CER 36 - Akut
karın sendromu-2
K.GÜNAY
CER 37 - İleus
H.YANAR
CER 40 - Diabetik
ayak
S.BAKTIROĞLU
CER 41 Cerrahide modern
yöntemler
U.BARBAROS
15:00
15:50
16:00
16:50
140
Grub B2 -Ders Kümesi 3
GENEL CERRAHİ - RADİODİAGNOSTİK
14.HAFTA
Tarih:
01.12.2014
02.12.2014
03.12.2014
04.12.2014
05.12.2014
Saat:
PAZARTESİ
SALI
ÇARŞAMBA
PERŞEMBE
CUMA
08:00
08:50
SERBEST
ÇALIŞMA
KLİNİK
UYGULAMA
KLİNİK
UYGULAMA
SERBEST
ÇALIŞMA
SERBEST
ÇALIŞMA
09:00
09:50
SERBEST
ÇALIŞMA
KLİNİK
UYGULAMA
KLİNİK
UYGULAMA
SERBEST
ÇALIŞMA
SERBEST
ÇALIŞMA
10:00
10:50
SERBEST
ÇALIŞMA
KLİNİK
UYGULAMA
KLİNİK
UYGULAMA
SERBEST
ÇALIŞMA
SERBEST
ÇALIŞMA
11:00
11:50
SERBEST
ÇALIŞMA
KLİNİK
UYGULAMA
KLİNİK
UYGULAMA
SERBEST
ÇALIŞMA
SERBEST
ÇALIŞMA
12:00
13:00
ÖĞLE TATİLİ
ÖĞLE TATİLİ
ÖĞLE TATİLİ
ÖĞLE TATİLİ
ÖĞLE TATİLİ
CER 42 - Yanıklar
R.GÜLOĞLU
CER 44 - Karaciğer
nakli
İ ÖZDEN
SERBEST
ÇALIŞMA
SERBEST
ÇALIŞMA
CER 43 - Organ
nakli
A. E. AYDIN
CER 45 - Fıtıklar
K.GÜNAY
SERBEST
ÇALIŞMA
SERBEST
ÇALIŞMA
13:00
13:50
14:00
14:50
Grup B2
Radiodiagnosti
k Sınavı
15:00
15:50
16:00
16:50
141
Grub B2 -Ders Kümesi 3
GENEL CERRAHİ - RADİODİAGNOSTİK
15 HAFTA
Tarih:
08.12.2014
Saat:
PAZARTESİ
08:00
08:50
09:00
09:50
10:00
10:50
Grup B2
Genel Cerrahi
Sınavı
11:00
11:50
12:00
13:00
13:00
13:50
14:00
14:50
ÖĞLE TATİLİ
Grup B2
Genel Cerrahi
Sınavı
15:00
15:50
142
Grub B2 -Ders Kümesi 2
KADIN HASTALIKLARI ve DOĞUM - RADYASYON ONKOLOJİSİ
29.Hafta
Tarih:
16.03.2015
17.03.2015
18.03.2015
19.03.2015
20.03.2015
Saat:
PAZARTESİ
SALI
ÇARŞAMBA
PERŞEMBE
CUMA
KHvD 1-Kadın
Hastalıkları ve
Doğum Giriş ve
Tanışma
Ö.YALÇIN
KHvD 5-Amenore2
F.SEVİLEN
KHvD 9-İnfertilite
Tanı
F.BUYRU
PRATİK
UYGULAMA
KHvD 2-Gebelikte
tarama testleri
A.YÜKSEL
KHvD 6Antepartum fetal
değerlendirme-1
H.ERMİŞ
KHvD 10-İnfertilite
Etyoloji
F.BUYRU
KHvD 13-Gebelik
ve sistemik
hastalıklar-2
İ. KALELİOĞLU
PRATİK
UYGULAMA
PRATİK
UYGULAMA
PRATİK
UYGULAMA
KHvD 14Jinekolojide tanı
yöntemleri
B.ERGUN
ÖĞLE TATİLİ
ÖĞLE TATİLİ
ÖĞLE TATİLİ
ÖĞLE TATİLİ
13:00
13:50
KHvD 3-Prenatal
tanı uygulamaları
A.YÜKSEL
KHvD 7Antepartum fetal
değerlendirme-2
H.ERMİŞ
KHvD 11-İnfertilite
Tedavi
F.BUYRU
KHvD 15Premenstrüel
sendrom ve
dismenore
E. BAŞTU
14:00
14:50
KHvD 4-Amenore1
F.SEVİLEN
KHvD 8-Normal
siklus ve
menstruasyon
S. AKHAN
KHvD 12-Gebelik
ve sistemik
hastalıklar-1
İ KALELİOĞLU
SERBEST
ÇALIŞMA
09:00
09:50
10:00
10:50
Grup B
FARMAKOLOJİ
SINAVI
11:00
11:50
12:00
13:00
ÖĞLE TATİLİ
15:00
15:50
16:00
16:50
143
Grub B2 -Ders Kümesi 2
KADIN HASTALIKLARI ve DOĞUM - RADYASYON ONKOLOJİSİ
30.Hafta
Tarih:
23.03.2015
24.03.2015
25.03.2015
26.03.2015
27.03.2015
Saat:
PAZARTESİ
SALI
ÇARŞAMBA
PERŞEMBE
CUMA
09:0009:50
KHvD 16Disfonksiyonel
kanamalar
Ö.YALÇIN
KHvD 21-Erken
doğum eylemi ve
tokoliz
A.YILDIRIM
KHvD 26-Doğum
indüksiyonu
B.ERGUN
KHvD 30-Üçüncü
trimester
kanamaları
B.ERGUN
PRATİK
UYGULAMA
KHvD 31-Situs ve
Prezantasyon
anomalileri
İ.KALELİOĞLU
B1-B2-Rad.Onk 1Kanser
biyolojisinin
temelleri
M. FAYDA
(E.
DARENDELİLER)
10:0010:50
KHvD 17-Ektopik
gebelik
H.SAYGILI
KHvD 22-Erken
membran rüptürü
A.YILDIRIM
PRATİK
UYGULAMA
PRATİK
UYGULAMA
B1-B2-Rad.Onk 2
Klinik
Radyoterapinin
Biyolojik ve
Fiziksel Temelleri
A.KARADENİZ
(R.MERAL)
11:0011:50
PRATİK
UYGULAMA
PRATİK
UYGULAMA
4.SINIF
ÖĞRENCİ
KURULU
(TÜM
GRUPLAR)
12:0013:00
ÖĞLE TATİLİ
ÖĞLE TATİLİ
ÖĞLE TATİLİ
ÖĞLE TATİLİ
ÖĞLE TATİLİ
13:0013:50
KHvD 18Hiperandrojenemi
F.BUYRU
KHvD 23-Obstetrik
ultrasonografi
A. YÜKSEL
KHvD 27Fonksiyonel ve
mekanik distosi
H.ERMİŞ
KHvD 32-Makat
gelişi
R. HAS
KHvD 35-Uterus
myomları
H.SAYGILI
14:0014:50
KHvD 19-IUGG
L.İBRAHİMOĞLU
KHvD 24-Rekürren
abortus
A.TURFANDA
KHvD 28-Polikistik
over sendromu
F. BUYRU
KHvD 33-Fetal
tedavi
A. YÜKSEL
KHvD 36-Gebelik
ve diyabet
L.İBRAHİMOĞLU
15:0015:50
KHvD 20-Teratoloji
İ.KALELİOĞLU
KHvD 25-Spontan
abortus
A.TURFANDA
KHvD 29-Cinsiyet
anomalileri
F.GÜNGÖR
UĞURLUCAN
KHvD 34-RH
uygunsuzluğu
A. YÜKSEL
16:0016:50
144
Grub B2 -Ders Kümesi 2
KADIN HASTALIKLARI ve DOĞUM - RADYASYON ONKOLOJİSİ
31.HAFTA
Tarih:
30.03.2015
31.03.2015
01.04.2015
02.04.2015
03.04.2015
Saat:
PAZARTESİ
SALI
ÇARŞAMBA
PERŞEMBE
CUMA
09:0009:50
KHvD 37Gebelikte
kardiyovasküler ve
solunum sistemi
hastalıkları
L.İBRAHİMOĞLU
KHvD 41-Çoğul
gebelikler
R.HAS
KHvD 45-Gebelikte
hipertansif
hastalıklar-2
L.İBRAHİMOĞLU
KHvD 49-Tanısal
ve operatif
laparoskopi
E. ATTAR
PRATİK
UYGULAMA
KHvD 42Menopoz-1
A.TURFANDA
KHvD 46EndometriozisEtyoloji,
semptomlar
E.ATTAR
KHvD 50-Miad
geçmesi, Fetal
ölüm, Perinatal
mortalite
H.ERMİŞ
B1-B2-Rad.Onk 3Radyasyondan
korunma Radyasyonun akut
ve geç etkileri
S. KÜÇÜCÜK
(M. FAYDA )
10:0010:50
KHvD 38İntrapartum fetal
değerlendirme-1
A.YILDIRIM
11:0011:50
PRATİK
UYGULAMA
PRATİK
UYGULAMA
PRATİK
UYGULAMA
PRATİK
UYGULAMA
B1-B2-Rad.Onk 4Kanserden
Korunma
R. MERAL
(M. ALTUN)
12:0013:00
ÖĞLE TATİLİ
ÖĞLE TATİLİ
ÖĞLE TATİLİ
ÖĞLE TATİLİ
ÖĞLE TATİLİ
13:0013:50
KHvD 39İntrapartum fetal
değerlendirme-2
A.YILDIRIM
KHvD 43Menopoz-2
A.TURFANDA
KHvD 47Endometriozis-tanı,
tedavi
E.ATTAR
KHvD 51Gebelikte
hematolojik
hastalıklar
E.BAŞTU
KHvD 53-Genital
organların yer
değiştirmesi
A.BÜYÜKÖREN
14:0014:50
KHvD 40Ürojinekoloji
Ö.YALÇIN
KHvD 44Gebelikte
hipertansif
hastalıklar-1
L.İBRAHİMOĞLU
KHvD 48-Tanısal
ve operatif
Histereskopi
C.AKGÜL
KHvD 52-Plasenta
ve amniyos sıvısı
anomalileri
A.BÜYÜKÖREN
KHvD 54Postpartum
kanama
H.SAYGILI
15:0015:50
16:0016:50
145
Grub B2 -Ders Kümesi 2
KADIN HASTALIKLARI ve DOĞUM - RADYASYON ONKOLOJİSİ
32.HAFTA
Tarih:
06.04.2015
07.04.2015
08.04.2015
09.04.2015
10.04.2015
Saat:
PAZARTESİ
SALI
ÇARŞAMBA
PERŞEMBE
CUMA
09:0009:50
KHvD 55-Doğum
kanalı travmaları
Ö.YALÇIN
KHvD 58-Genital
malformasyonlar
Ö.YALÇIN
KHvD 62-Sitoloji ve
kolposkopi
B. ERGUN
KHvD 66-Epitelyal
over ve tuba
tümörleri-2
C.İYİBOZKURT
PRATİK
UYGULAMA
10:0010:50
KHvD 56Puerperal
hastalıklar
F.GÜNGÖR
UĞURLUCAN
KHvD 59-Perinatal
enfeksiyonlar
R. HAS
KHvD 63-Tümör
markerlerı ve
kanser taraması
Y.SALİHOĞLU
KHvD 67Jinekoloji ve
obstetrikte tıbbi
genetik
S.BAŞARAN
B1-B2-Rad.Onk 5Kanserde Erken
Tanı ve Risk
Faktörleri
A. KİZİR
(E. N. ORAL)
11:0011:50
PRATİK
UYGULAMA
PRATİK
UYGULAMA
PRATİK
UYGULAMA
PRATİK
UYGULAMA
B1-B2-Rad.Onk 6Jinekolojik
Kanserlerde
Tedavi
S. KÜÇÜCÜK
(M. FAYDA)
12:0013:00
ÖĞLE TATİLİ
ÖĞLE TATİLİ
ÖĞLE TATİLİ
ÖĞLE TATİLİ
ÖĞLE TATİLİ
13:0013:50
KHvD 57Adneksiyel kitleler
F.GÜNGÖR
UĞURLUCAN
KHvD 60Jinekolojik
kanserlerde temel
biyoloji ve
immünoloji
S. AKHAN
KHvD 64Jinekolojik
operasyonlar
Y.SALİHOĞLU
KHvD 68-Vulva ve
vaginanın benign
ve prekanseröz
lezyonları
A.TURFANDA
KHvD 69-Vulva
kanseri
A.TURFANDA
SERBEST
ÇALIŞMA
KHvD 61Jinekolojik
kanserlerde
epidemiyoloji,
genetik ve
onkojenler
S.TOPUZ
KHvD 65-Epitelyal
over tümörleri-1
C.İYİBOZKURT
SERBEST
ÇALIŞMA
KHvD 70-Serviksin
benign ve
prekanseröz
lezyonları
S.TOPUZ
14:0014:50
15:0015:50
16:0016:50
146
Grub B2 -Ders Kümesi 2
KADIN HASTALIKLARI ve DOĞUM - RADYASYON ONKOLOJİSİ
33.HAFTA
Tarih:
13.04.2015
14.04.2015
15.04.2015
16.04.2015
17.04.2015
Saat:
PAZARTESİ
SALI
ÇARŞAMBA
PERŞEMBE
CUMA
09:0009:50
KHvD 71- Serviks
kanseri 1
S.TOPUZ
KHvD 75-Doğum
operasyonları
R.HAS
KHvD 79-Kök
hücre kordon kanı
bankacılığı
E. ATTAR
KHvD 83-Genital
Tüberküloz
H. SAYGILI
PRATİK
UYGULAMA
KHvD 72-Serviks
kanseri 2
S.TOPUZ
KHvD 76Endometriumun
prekanseröz
lezyonları
Y.SALİHOĞLU
KHvD 80Tromboembolizm
ve Amniyotik Sıvı
Embolisi,DIC
İ.KALELİOĞLU
10:0010:50
KHvD 84Jinekolojik
Tümörlerde
Radyoterapi
S. KÜÇÜCÜK
B1-B2-Rad.Onk 7Meme Kanserinde
Tedavi
M. FAYDA
(S. KÜÇÜCÜK)
11:0011:50
PRATİK
UYGULAMA
PRATİK
UYGULAMA
PRATİK
UYGULAMA
PRATİK
UYGULAMA
B1-B2-Rad.Onk 8Onkolojik Aciller ve
Tedavisi
E. SAĞLAM
(E.N. ORAL)
12:0013:00
ÖĞLE TATİLİ
ÖĞLE TATİLİ
ÖĞLE TATİLİ
ÖĞLE TATİLİ
ÖĞLE TATİLİ
13:0013:50
KHvD. 73 - Rad.
Jinekolojik
Radyoloji-1
B.BAKIR
KHvD 77Endometrium
kanseri ve uterus
mezenkimal
tümörleri
Y.SALİHOĞLU
KHvD 81-Germ
Hücreli Over
Tümörleri
C.İYİBOZKURT
KHvD 85-Gebelik
ve Kanser
S.TOPUZ
KHvD 87Ovülasyon
İndüksiyonu 2
C. AKGÜL
14:0014:50
KHvD. 74 - Rad.
Jinekolojik
Radyoloji-2
B.BAKIR
KHvD 78-İnfertilite
ve Androloji
E. ATTAR
KHvD 82-Tuba ve
metastatik over
kanserleri
C.İYİBOZKURT
KHvD 86Ovülasyon
İndüksiyonu 1
C. AKGÜL
KHvD 88-Asiste
Reprodüktif
Teknikler 1
C. AKGÜL
15:0015:50
16:0016:50
147
Grub B2 -Ders Kümesi 2
KADIN HASTALIKLARI ve DOĞUM - RADYASYON ONKOLOJİSİ
34.HAFTA
Tarih:
20.04.2015
21.04.2015
22.04.2015
23.04.2015
24.04.2015
Saat:
PAZARTESİ
SALI
ÇARŞAMBA
PERŞEMBE
CUMA
09:0009:50
KHvD 89-Asiste
reprodüktif
teknikler-2
C.AKGÜL
KHvD 93-Pelvik
Ağrı
F.GÜNGÖR
UĞURLUCAN
KHvD 97Trofoblastik
Hastalıklar 2
C. İYİBOZKURT
KHvD100-Aile
Planlaması 2
E. BAŞTU
10:0010:50
KHvD 90-Şok
F. GUNGOR
UĞURLUCAN
KHvD 94-Çocukluk
Çağı Jinekolojik
Problemleri
S. AKHAN
KHvD 98-Kadında
Cinsel Fonksiyon
Bozuklukları
S.AKHAN
KHvD101-Alt
Genital Sistem
Enfeksiyonları
A. BÜYÜKÖREN
23 NİSAN
ULUSAL
EGEMENLİK ve
ÇOCUK
BAYRAMI
11:0011:50
PRATİK
UYGULAMA
PRATİK
UYGULAMA
PRATİK
UYGULAMA
PRATİK
UYGULAMA
12:0013:00
ÖĞLE TATİLİ
ÖĞLE TATİLİ
ÖĞLE TATİLİ
ÖĞLE TATİLİ
13:0013:50
KHvD 91-Seks
kord hücreli over
tümörleri
C.İYİBOZKURT
KHvD 95-Adolesan
Çağı Jinekolojik
Problemleri
S. AKHAN
KHvD 99-Aile
Planlaması 1
E.BAŞTU
KHvD102-Üst
Genital Sistem
Enfeksiyonları
A.BÜYÜKÖREN
14:0014:50
KHvD 92-Over
kanserlerinde
kemoterapi
P. SAİP
KHvD 96Trofoblastik
Hastalıklar 1
C. İYİBOZKURT
KHvD103-Üreme
Fizyolojisi
F.SEVİLEN
15:0015:50
16:0016:50
148
Grub B2 -Ders Kümesi 2
KADIN HASTALIKLARI ve DOĞUM - RADYASYON ONKOLOJİSİ
35. HAFTA
Tarih:
27.04.2015
28.04.2015
29.04.2015
30.04.2015
01.05.2015
Saat:
PAZARTESİ
SALI
ÇARŞAMBA
PERŞEMBE
CUMA
09:0009:50
SERBEST
ÇALIŞMA
SERBEST
ÇALIŞMA
SERBEST
ÇALIŞMA
SERBEST
ÇALIŞMA
10:0010:50
SERBEST
ÇALIŞMA
SERBEST
ÇALIŞMA
SERBEST
ÇALIŞMA
SERBEST
ÇALIŞMA
11:0011:50
SERBEST
ÇALIŞMA
SERBEST
ÇALIŞMA
SERBEST
ÇALIŞMA
SERBEST
ÇALIŞMA
12:0013:00
ÖĞLE TATİLİ
ÖĞLE TATİLİ
ÖĞLE TATİLİ
ÖĞLE TATİLİ
13:0013:50
SERBEST
ÇALIŞMA
SERBEST
ÇALIŞMA
SERBEST
ÇALIŞMA
SERBEST
ÇALIŞMA
14:0014:50
SERBEST
ÇALIŞMA
SERBEST
ÇALIŞMA
SERBEST
ÇALIŞMA
SERBEST
ÇALIŞMA
15:0015:50
16:0016:50
149
1 MAYIS
Emek ve
Dayanışma
Günü Tatili
Grub B2 -Ders Kümesi 2
ÇOCUK SAĞLIĞI ve HASTALIKLARI - RADYASYON ONKOLOJİSİ
36.HAFTA
Tarih:
04.05.2015
05.05.2015
06.05.2015
07.05.2015
08.05.2015
Saat:
PAZARTESİ
SALI
ÇARŞAMBA
PERŞEMBE
CUMA
08:3009:00
Klinik Vaka
Toplantısı
Klinikle tanışma
SERBEST
ÇALIŞMA
Klinik Vaka
Toplantısı
SERBEST
ÇALIŞMA
09:0009:50
ÇSvH 1-Çocuk
izlenmesinin
prensipleri
GÜLBİN GÖKÇAY
SERBEST
ÇALIŞMA
SERBEST
ÇALIŞMA
10:0010:50
Grup B2
Kadın
Hastalıkları ve
Doğum Sınavı
11:0011:50
12:0013:00
ÖĞLE TATİLİ
ÇSvH 2-Engelli
çocukların izlemi
GÜLBİN GÖKÇAY
ÇSvH 6-Rutin aşı
uygulamaları-1
GÜLBİN GÖKÇAY
ÇSvH 12-Ergenlik
gelişimi
F.DARENDELİLER
ÇSvH 9- Boy
kısalığı-1
R.BUNDAK
B1-B2-Rad.Onk 9Kemik ve
Yumuşak Doku
Tümörlerinde
Tedavi
E.
DARENDELİLER
(E. SAĞLAM)
ÇSvH 3-Çocuk
sağlığı
hizmetlerinde
iletişim
F.OĞUZ
ÇSvH 7-Rutin aşı
uygulamaları-2
GÜLBİN GÖKÇAY
ÇSvH10- Boy
kısalığı-2
R.BUNDAK
B1-B2-Rad.Onk
10-Gastrointestinal
Sistem
Tümörlerinde Te
davi
A. KİZİR
(E. N. ORAL)
ÖĞLE TATİLİ
ÖĞLE TATİLİ
ÖĞLE TATİLİ
ÖĞLE TATİLİ
13:0013:50
ÇSvH 4-Raşitizm
F.OĞUZ
14:0014:50
ÇSvH 5- Çocuk
istismarı
A.KILIÇ
ÇSvH 8-Elektronik
ÇSvH 11ortamda veri arama
Diyabetes mellitus
ve sunum teknikleri
R.BUNDAK
Z.TAMAY
SERBEST
ÇALIŞMA
15:0015:50
150
BİLİMSEL SUNU
UYGULAMALARI
ÖĞRETİM
ÜYELERİ İLE
TOPLANTI
ÇSvH 13-Erken ve
gecikmiş ergenlik
F.DARENDELİLER
ÇSvH 14Hipotiroidi
N.SAKA
Grub B2 -Ders Kümesi 2
ÇOCUK SAĞLIĞI ve HASTALIKLARI - RADYASYON ONKOLOJİSİ
37.HAFTA
Tarih:
11.05.2015
12.05.2015
13.05.2015
14.05.2015
15.05.2015
Saat:
PAZARTESİ
SALI
ÇARŞAMBA
PERŞEMBE
CUMA
08:3009:00
Klinik Vaka
Toplantısı
Klinik Vaka
Toplantısı
SERBEST
ÇALIŞMA
Klinik Vaka
Toplantısı
SERBEST
ÇALIŞMA
09:0009:50
UYGULAMA
UYGULAMA
UYGULAMA
UYGULAMA
UYGULAMA
10:0010:50
ÇSvH 15- Allerjik
hastalıkların
etiyopatogenezi
N.GÜLER
ÇSvH 18-Çocukluk
döneminde vitamin
gereksinimleri
GÜLDEN
GÖKÇAY
ÇSvH 21Yenidoğan
taramaları
M.DEMİRKOL
ÇSvH 25- Alt
solunum yolu
infeksiyonları-1
E.ÜNÜVAR
B1-B2-Rad.Onk
11-Lenfomalarda
Tedavi
E. SAĞLAM
(E.
DARENDELİLER)
11:0011:50
ÇSvH 16Solunum yolu
alerjilerine
yaklaşım
N.GÜLER
ÇSvH 22-Sinüzit
A.KILIÇ
GÜLDEN GÖKÇAY
ÇSvH 26-Alt
solunum yolu
infeksiyonları-2
E.ÜNÜVAR
B1-B2-Rad.Onk
12-Santral Sinir
Sistemi
Tümörlerinde
Tedavi
R. MERAL
(A. KARADENİZ)
ÖĞLE TATİLİ
ÖĞLE TATİLİ
ÖĞLE TATİLİ
ÖĞLE TATİLİ
ÖĞLE TATİLİ
ÇSvH 23-Baş
ağrısı
N.AYDINLI
ÇSvH (Rad.1) 27Çocukluk çağı
enfeksiyon
hastalıklarında
radyolojik
görüntüleme
E.YEKELER
ÇSvH (Rad.3) 29Yenidoğan
hastalıklarında
radyolojik
değerlendirme.
E.YEKELER
ÇSvH 24-Febril
konvülziyon ve
diğer akut
konvülsiyonlar
N.AYDINLI
ÇSvH (Rad.2) 28Pediatri akciğer
grafisi ve
erişkinden
farklılıklar.
E.YEKELER
12:0013:00
13:0013:50
14:0014:50
ÇSvH 19Doğumsal
metabolizma
hastalıkları-1
ÇSvH 20Doğumsal
ÇSvH 17- Obezite
metabolizma
Ş.POYRAZOĞLU
hastalıkları-2
GÜLDEN ÖKÇAY
BİLİMSEL SUNU
UYGULAMALARI
BİLİMSEL SUNU
UYGULAMALARI
15:0015:50
151
ÇSvH 30- Ergene
yaklaşım: Vaka
sunumu
F. BAŞ
(E.ÜNÜVAR)
Grub B2 -Ders Kümesi 2
ÇOCUK SAĞLIĞI ve HASTALIKLARI - RADYASYON ONKOLOJİSİ
38.HAFTA
Tarih:
18.05.2015
19.05.2015
20.05.2015
21.05.2015
22.05.2015
Saat:
PAZARTESİ
SALI
ÇARŞAMBA
PERŞEMBE
CUMA
08:3009:00
Klinik Vaka
Toplantısı
Klinik Vaka
Toplantısı
SERBEST
ÇALIŞMA
SERBEST
ÇALIŞMA
09:0009:50
UYGULAMA
UYGULAMA
UYGULAMA
UYGULAMA
10:0010:50
ÇSvH 31-Akut
Tonsillofarenjit
E.ÜNÜVAR
ÇSvH 34- Bebek
ve küçük süt
çocuğun
beslenmesi
M.DEMİRKOL
ÇSvH 37-Hışıltılı
hastaya yaklaşım
N.GÜLER
B1-B2-Rad.Onk
13-Baş-Boyun
Tümörlerinde
Tedavi
M. ALTUN
( R. MERAL )
11:0011:50
ÇSvH 32-Akut
otitis media
E.ÜNÜVAR
ÇSvH 35- Okul
öncesi, okul çağı
ve ergenlik
döneminde
beslenme
M.DEMİRKOL
ÇSvH 38-Kan ve
kan ürünleri
transfüzyonu
S. KARAMAN
B1-B2-Rad.Onk
14-Üro-genital
Tümörlerde Tedavi
E.
DARENDELİLER
(E SAĞLAM)
ÖĞLE TATİLİ
ÖĞLE TATİLİ
ÖĞLE TATİLİ
ÖĞLE TATİLİ
13:0013:50
ÇSvH 33-Vakakistik fibroz, kronik
akciğer hastalıkları
Z.TAMAY
ÇSvH 36-Deri
sindirim sistemi
alerjilerine
yaklaşım, tanı; ilaç
alerjilerine
yaklaşım ve tanı
Z.TAMAY
BİLİMSEL SUNU
UYGULAMALARI
ÇSvH 40-Çocukluk
çağı anemileri-2
Z.KARAKAŞ
14:0014:50
BİLİMSEL SUNU
UYGULAMALARI
BİLİMSEL SUNU
UYGULAMALARI
ÇSvH 39Çocukluk çağı
anemileri-1
Z.KARAKAŞ
BİLİMSEL SUNU
UYGULAMALARI
12:0013:00
19 MAYIS
ATATÜRKÜ
ANMA
GENÇLİK VE
SPOR
BAYRAMI
15:0015:50
16:0016:50
152
Grub B2 -Ders Kümesi 2
ÇOCUK SAĞLIĞI ve HASTALIKLARI - RADYASYON ONKOLOJİSİ
39.HAFTA
Tarih:
25.05.2015
26.05.2015
27.05.2015
28.05.2015
29.05.2015
Saat:
PAZARTESİ
SALI
ÇARŞAMBA
PERŞEMBE
CUMA
08:3009:00
Klinik Vaka
Toplantısı
Klinik Vaka
Toplantısı
SERBEST
ÇALIŞMA
Klinik Vaka
Toplantısı
SERBEST
ÇALIŞMA
09:0009:50
UYGULAMA
UYGULAMA
UYGULAMA
UYGULAMA
UYGULAMA
10:0010:50
ÇSvH 41Lösemiler
S.KARAMAN
ÇSvH 52Prematüre
sorunları ve
bakımı
Z.İNCE
B1-B2-Rad.Onk
15-Cilt
Tümörlerinde
Tedavi
A. KİZİR
( E.N.ORAL)
11:0011:50
ÇSvH 42-Ergen
aşılaması
GÜLBİN GÖKÇAY
A.KILIÇ
12:0013:00
ÖĞLE TATİLİ
ÇSvH 45-Çocukluk
ÇSvH 48çağı onkolojik
Yenidoğan
hastalıkları-1
metabolik sorunları
Ö.DEVECİOĞLU
A.ÇOBAN
ÇSvH 46-Çocukluk
ÇSvH 49ÇSvH 53-Perinatal
çağı onkolojik
Yenidoğan sarılığı asfiksi
hastalıkları-2
tedavi
Z.İNCE
Ö.DEVECİOĞLU
A. ÇOBAN
ÖĞLE TATİLİ
B1-B2-Rad.Onk
16-Akciğ
er Kanserlerinde
Tedavi
E.SAĞLAM
( E.N.ORAL)
ÖĞLE TATİLİ
ÖĞLE TATİLİ
ÖĞLE TATİLİ
13:0013:50
ÇSvH 43-KanamaÇSvH 47pıhtılaşma
Yenidoğan sarılığıbozuklukları-1
tanı
Ö.DEVECİOĞLU
A.ÇOBAN
ÇSvH 50Gestasyona göre
düşük tartılı ve
yüksek tartılı
doğum
Z.İNCE
ÇSvH 54Yenidoğan sepsisi
A.ÇOBAN
ÇSvH 56Çocukluk çağı
menenjitleri
A.SOMER
14:0014:50
ÇSvH 44-Kanamapıhtılaşma
bozuklukları-2
Ö.DEVECİOĞLU
ÇSvH 51Yenidoğanda
solunum sıkıntısı
Z.İNCE
ÇSvH 55-Mekanik
doğum travmaları
Z.İNCE
ÇSvH 57-Çocukluk
çağı tüberkülozu
ve tüberküloz
menenjitleri
A.SOMER
BİLİMSEL SUNU
UYGULAMALARI
15:0015:50
16:0016:50
BİLİMSEL SUNU
UYGULAMALARI
153
Grub B2 -Ders Kümesi 2
ÇOCUK SAĞLIĞI ve HASTALIKLARI - RADYASYON ONKOLOJİSİ
40.HAFTA
Tarih:
01.06.2015
02.06.2015
03.06.2015
04.06.2015
05.06.2015
Saat:
PAZARTESİ
SALI
ÇARŞAMBA
PERŞEMBE
CUMA
08:3009:00
Klinik Vaka
Toplantısı
Klinik Vaka
Toplantısı
SERBEST
ÇALIŞMA
Klinik Vaka
Toplantısı
SERBEST
ÇALIŞMA
09:0009:50
UYGULAMA
UYGULAMA
UYGULAMA
UYGULAMA
UYGULAMA
10:0010:50
ÇSvH 58Salmonella ve
şigella
infeksiyonları
A.SOMER
ÇSvH 61-Viral
hepatitler
N.SALMAN
ÇSvH 64-Konjestif
kalp yetersizliği
A.DİNDAR
ÇSvH 67- Normal
nörolojik gelişim
M.ÇALIŞKAN
B1-B2-Rad.Onk
17-Endokrin
Sistem
Tümörlerinde
Tedavi
R. MERAL
( A. KARADENİZ)
11:0011:50
ÇSvH 59Döküntülü
hastalıklar
A.SOMER
ÇSvH 62Siyanotik kalp
hastalıkları
A.DİNDAR
ÇSvH 65Miyokardit ve
kardiyomiyopati ;
endokarditperikardit
R.EKER
ÖMEROĞLU
ÇSvH 68- Anormal
nörolojik
bulguların
değerlendirilmesi
M.ÇALIŞKAN
SERBEST
ÇALIŞMA
12:0013:00
ÖĞLE TATİLİ
ÖĞLE TATİLİ
ÖĞLE TATİLİ
ÖĞLE TATİLİ
ÖĞLE TATİLİ
13:0013:50
ÇSvH 60- Polio ve
herpes
infeksiyonları
N.SALMAN
ÇSvH 63- Epilepsi
ve konvülziyon
sınıflandırılması
M.ÖZMEN
ÇSvH 66- Akut
romatizmal ateş
R. EKER
ÖMEROĞLU
ÇSvH 69Asiyanotik kalp
hastalıkları-1
K.NİŞLİ
ÇSvH 70Asiyanotik kalp
hastalıkları-2
K.NİŞLİ
14:0014:50
BİLİMSEL SUNU
UYGULAMALARI
BİLİMSEL SUNU
UYGULAMALARI
BİLİMSEL SUNU
UYGULAMALARI
BİLİMSEL SUNU
UYGULAMALARI
BİLİMSEL SUNU
UYGULAMALARI
15:0015:50
16:0016:50
154
Grub B2 -Ders Kümesi 2
ÇOCUK SAĞLIĞI ve HASTALIKLARI - RADYASYON ONKOLOJİSİ
41.HAFTA
Tarih:
08.06.2015
09.06.2015
10.06.2015
11.06.2015
12.06.2015
Saat:
PAZARTESİ
SALI
ÇARŞAMBA
PERŞEMBE
CUMA
08:3009:00
Klinik Vaka
Toplantısı
Klinik Vaka
Toplantısı
SERBEST
ÇALIŞMA
Klinik Vaka
Toplantısı
SERBEST
ÇALIŞMA
09:0009:50
UYGULAMA
UYGULAMA
UYGULAMA
UYGULAMA
UYGULAMA
10:0010:50
ÇSvH 71-Akut
böbrek yetersizliği
ve Crush
Sendromu
A.NAYIR
ÇSvH 74-Nefrotik
sendrom
A.YILMAZ
ÇSvH 77Hipertansiyon
A.YILMAZ
ÇSvH 81-Kronik
hepatitler
Ö.DURMAZ
SERBEST
ÇALIŞMA
11:0011:50
ÇSvH 72-Üriner
sistem
infeksiyonları
S.EMRE
ÇSvH 75-Kronik
böbrek yetersizliği
A.YILMAZ
ÇSvH 78-Akut ishal
V.ERTEKİN
ÇSvH 82-Süt
çocuğunun
kolestatik
karaciğer
hastalıkları
Ö.DURMAZ
SERBEST
ÇALIŞMA
12:0013:00
ÖĞLE TATİLİ
ÖĞLE TATİLİ
ÖĞLE TATİLİ
ÖĞLE TATİLİ
ÖĞLE TATİLİ
13:0013:50
ÇSvH 73-Akut
glomerulonefrit
S.EMRE
ÇSvH 76-Sıvıelektrolit ve asitbaz denge
bozuklukları
A.NAYIR
ÇSvH 79-Kronik
ishal
V.ERTEKİN
ÇSvH 83-Portal
Hipertansiyon
Ö.DURMAZ
SERBEST
ÇALIŞMA
BİLİMSEL SUNU
UYGULAMALARI
SUNUM
ÇSvH 80Çocuklarda seyrek
görülen
Gastrointestinal
hastalıklar
( Kolesistik /
Pnakreatiti /
Polipozis)
V.ERTEKİN
BİLİMSEL SUNU
UYGULAMALARI
SUNUM
SERBEST
ÇALIŞMA
14:0014:50
15:0015:50
BİLİMSEL SUNU
UYGULAMALARI
SUNUM
BİLİMSEL SUNU
UYGULAMALARI
SUNUM
16:0016:50
155
Grub B2 -Ders Kümesi 2
TIBBİ GENETİK
42.HAFTA
Tarih:
15.06.2015
16.06.2015
17.06.2015
18.06.2015
19.06.2015
Saat:
PAZARTESİ
SALI
ÇARŞAMBA
PERŞEMBE
CUMA
T.Gen 4Kromozom
anomalileri oluşum
mekanizmaları ve
genetik danışma
S.BAŞARAN
(B.KARAMAN)
T.Gen-5
Kromozom
anomalilerinde
klinik bulgular ve
genetik danışma
B.KARAMAN
(H.KAYSERİLİ)
T.Gen-6
Uygulamalı ders –
Sitogenetik – Tanı
testleri ve
yorumları (Tüm
grup)
B.KARAMAN
(S.BAŞARAN )
T.Gen-9
Nonmendeliyen
kalıtım: UPD genomik
imprinting
O.UYGUNER
(H.KAYSERİLİ)
T.Gen 10Prediktif ve
presemptomatik
testler ve genetik
danışma
Ş.ÖZTÜRK
(K.ÇEFLE)
T.Gen 1- Genetik
hastalıkların genel
özellikleri
Ş.PALANDÜZ
(K.ÇEFLE)
09:0009:50
10:0010:50
Grup B2
ÇSvH Yazılı ve
Sözlü Sınavı
T.Gen 3- Tek gen
Hastalıkları: Sık ve
Nadir görülenler
H.KAYSERİLİ
(O.UYGUNER)
11:0011:50
12:0013:00
T.Gen-2 Vaka
(Aile ağacı)
H.KAYSERİLİ
(B.KARAMAN)
T.Gen 15Uygulamalı ders Kanser
Sitogenetiği (Tüm
grup)
K.ÇEFLE
(Ş.PALANDUZ)
T.Gen-11
T.Gen 16- Genetik
Nonmendel kalıtım
hastalıkların
II Dinamik
tedavisi (Koruyucu
mutasyon
/ enzim replasmanı
/Maternal kalıtım
/ gen tedavisi)
O.UYGUNER
Ş.PALANDUZ
(Ş.ÖZTÜRK)
(K.ÇEFLE)
ÖĞLE TATİLİ
ÖĞLE TATİLİ
ÖĞLE TATİLİ
ÖĞLE TATİLİ
KLİNİK
UYGULAMA
T.Gen- 7 Vaka
(Dismorfik çocuğa
yaklaşım)
H.KAYSERİLİ
T.Gen-12
Moleküler genetik
uygulamaları (Tüm
grup)
O.UYGUNER
T.Gen 17Teratojenler
Ş.ÖZTÜRK
(K.ÇEFLE)
14:0014:50
SERBEST
ÇALIŞMA
T.Gen-8
Dismorfoloji I-II
H.KAYSERİLİ
(K.ÇEFLE)
T.Gen-13 Prenatal
tanı
/preimplantasyon
tanısı
S.BAŞARAN
( B.KARAMAN )
SERBEST
ÇALIŞMA
15:0015:50
SERBEST
ÇALIŞMA
KLİNİK
UYGULAMA
KLİNİK
UYGULAMA
SERBEST
ÇALIŞMA
13:0013:50
ÖĞLE TATİLİ
T.Gen 14- Kalıtsal
kanserler
K.ÇEFLE
(Ş.PALANDUZ)
16:0016:50
156
Grub B2 -Ders Kümesi 2
TIBBİ GENETİK
43.HAFTA
Tarih:
22.06.2015
Saat:
PAZARTESİ
09:0009:50
10:0010:50
Grup B2
TIBBİ GENETİK
SINAVI
11:0011:50
12:0013:00
ÖĞLE TATİLİ
13:0013:50
14:0014:50
15:0015:50
Grup B1-B2
RADYASYON
ONKOLOJİSİ
SINAVI
16:0016:50
157
GRUP C
158
Grup C1 -Ders Kümesi 2
ÇOCUK SAĞLIĞI ve HASTALIKLARI - RADYASYON ONKOLOJİSİ
1. Hafta
Tarih:
01.09.2014
02.09.2014
03.09.2014
04.09.2014
05.09.2014
Saat:
PAZARTESİ
SALI
ÇARŞAMBA
PERŞEMBE
CUMA
08:3009:00
Klinik Vaka
Toplantısı
Klinikle tanışma
SERBEST
ÇALIŞMA
Klinik Vaka
Toplantısı
SERBEST
ÇALIŞMA
09:0009:50
ÇSvH 1-Çocuk
izlenmesinin
prensipleri
GÜLBİN GÖKÇAY
SERBEST
ÇALIŞMA
SERBEST
ÇALIŞMA
SERBEST
ÇALIŞMA
10:0010:50
ÇSvH 2-Engelli
çocukların izlemi
GÜLBİN GÖKÇAY
ÇSvH 6-Rutin aşı
uygulamaları-1
GÜLBİN GÖKÇAY
ÇSvH 9- Boy
kısalığı-1
R.BUNDAK
ÇSvH 12-Ergenlik
gelişimi
11:0011:50
ÇSvH 3-Çocuk
sağlığı
hizmetlerinde
iletişim
F.OĞUZ
ÇSvH 7-Rutin aşı
uygulamaları-2
GÜLBİN GÖKÇAY
ÇSvH10- Boy
kısalığı-2
R.BUNDAK
ÇSvH 13-Erken ve
gecikmiş ergenlik
ÖĞLE TATİLİ
ÖĞLE TATİLİ
ÖĞLE TATİLİ
ÖĞLE TATİLİ
12:0013:00
2014-2015
Eğitim Öğretim Yılı
Başlangıcı
F.DARENDELİLER
F.DARENDELİLER
13:0013:50
ÇSvH 4-Raşitizm
F.OĞUZ
ÇSvH 8-Elektronik
ÇSvH 11ortamda veri arama
Diyabetes mellitus
ve sunum teknikleri
R.BUNDAK
Z.TAMAY
ÇSvH 14Hipotiroidi
N.SAKA
14:0014:50
ÇSvH 5- Çocuk
istismarı
A.KILIÇ
BİLİMSEL SUNU
UYGULAMALARI
ÖĞRETİM
ÜYELERİ İLE
TOPLANTI
SERBEST
ÇALIŞMA
SERBEST
ÇALIŞMA
15:0015:50
16:0016:50
159
Grup C1 -Ders Kümesi 2
ÇOCUK SAĞLIĞI ve HASTALIKLARI - RADYASYON ONKOLOJİSİ
2.Hafta.
Tarih:
08.09.2014
09.09.2014
10.09.2014
11.09.2014
12.09.2014
Saat:
PAZARTESİ
SALI
ÇARŞAMBA
PERŞEMBE
CUMA
08:3009:00
Klinik Vaka
Toplantısı
Klinik Vaka
Toplantısı
SERBEST
ÇALIŞMA
Klinik Vaka
Toplantısı
SERBEST
ÇALIŞMA
09:0009:50
UYGULAMA
UYGULAMA
UYGULAMA
UYGULAMA
UYGULAMA
10:0010:50
ÇSvH 15- Allerjik
hastalıkların
etiyopatogenezi
N.GÜLER
ÇSvH 18-Çocukluk
döneminde vitamin
gereksinimleri
GÜLDEN
GÖKÇAY
ÇSvH 21Yenidoğan
taramaları
M.DEMİRKOL
ÇSvH 25- Alt
solunum yolu
infeksiyonları-1
E.ÜNÜVAR
C1-C2-Rad.Onk
1- Kanser
biyolojisinin
temelleri
M. FAYDA
(E.
DARENDELİLER)
11:0011:50
ÇSvH 16Solunum yolu
alerjilerine
yaklaşım
N.GÜLER
ÇSvH 22-Sinüzit
A.KILIÇ
GÜLDEN GÖKÇAY
ÇSvH 26-Alt
solunum yolu
infeksiyonları-2
E.ÜNÜVAR
C1-C2-Rad.Onk 2
Klinik
Radyoterapinin
Biyolojik ve
Fiziksel Temelleri
A.KARADENİZ
(R.MERAL)
ÖĞLE TATİLİ
ÖĞLE TATİLİ
ÖĞLE TATİLİ
ÖĞLE TATİLİ
ÖĞLE TATİLİ
ÇSvH 23-Baş
ağrısı
N.AYDINLI
ÇSvH (Rad.1) 27Çocukluk çağı
enfeksiyon
hastalıklarında
radyolojik
görüntüleme
E.YEKELER
ÇSvH (Rad.3) 29Yenidoğan
hastalıklarında
radyolojik
değerlendirme.
E.YEKELER
ÇSvH 24-Febril
konvülziyon ve
diğer akut
konvülsiyonlar
N.AYDINLI
ÇSvH (Rad.2) 28Pediatri akciğer
grafisi ve
erişkinden
farklılıklar.
E.YEKELER
12:0013:00
13:0013:50
14:0014:50
ÇSvH 19Doğumsal
metabolizma
hastalıkları-1
ÇSvH 20Doğumsal
ÇSvH 17- Obezite
metabolizma
Ş.POYRAZOĞLU
hastalıkları-2
GÜLDEN ÖKÇAY
BİLİMSEL SUNU
UYGULAMALARI
BİLİMSEL SUNU
UYGULAMALARI
15:0015:50
16:0016:50
160
ÇSvH 30- Ergene
yaklaşım: Vaka
sunumu
F. BAŞ
(E.ÜNÜVAR)
Grup C1 -Ders Kümesi 2
ÇOCUK SAĞLIĞI ve HASTALIKLARI - RADYASYON ONKOLOJİSİ
3.Hafta
Tarih:
15.09.2014
16.09.2014
17.09.2014
18.09.2014
Saat:
08:3009:00
09:0009:50
PAZARTESİ
SALI
ÇARŞAMBA
PERŞEMBE
CUMA
Klinik Vaka
Toplantısı
Klinik Vaka
Toplantısı
SERBEST
ÇALIŞMA
Klinik Vaka
Toplantısı
SERBEST
ÇALIŞMA
UYGULAMA
UYGULAMA
UYGULAMA
UYGULAMA
UYGULAMA
ÇSvH 31-Akut
Tonsillofarenjit
E.ÜNÜVAR
ÇSvH 34- Bebek
ve küçük süt
çocuğun
beslenmesi
M.DEMİRKOL
ÇSvH 37-Hışıltılı
hastaya yaklaşım
N.GÜLER
ÇSvH 39Çocukluk çağı
anemileri-1
Z.KARAKAŞ
C1-C2-Rad.Onk 3Radyasyondan
korunma Radyasyonun akut
ve geç etkileri
S. KÜÇÜCÜK
(M. FAYDA )
11:0011:50
ÇSvH 32-Akut
otitis media
E.ÜNÜVAR
ÇSvH 35- Okul
öncesi, okul çağı
ve ergenlik
döneminde
beslenme
M.DEMİRKOL
ÇSvH 38-Kan ve
kan ürünleri
transfüzyonu
S. KARAMAN
ÇSvH 40Çocukluk çağı
anemileri-2
Z.KARAKAŞ
C1-C2-Rad.Onk 4Kanserden
Korunma
R. MERAL
(M. ALTUN)
12:0013:00
ÖĞLE TATİLİ
ÖĞLE TATİLİ
ÖĞLE TATİLİ
ÖĞLE TATİLİ
ÖĞLE TATİLİ
13:0013:50
ÇSvH 33-Vakakistik fibroz, kronik
akciğer hastalıkları
Z.TAMAY
ÇSvH 36-Deri
sindirim sistemi
alerjilerine
yaklaşım, tanı; ilaç
alerjilerine
yaklaşım ve tanı
Z.TAMAY
BİLİMSEL SUNU
UYGULAMALARI
ÇSvH 41Lösemiler
S.KARAMAN
ÇSvH 42-Ergen
aşılaması
GÜLBİN GÖKÇAY
A.KILIÇ
14:0014:50
BİLİMSEL SUNU
UYGULAMALARI
BİLİMSEL SUNU
UYGULAMALARI
SERBEST
ÇALIŞMA
BİLİMSEL SUNU
UYGULAMALARI
BİLİMSEL SUNU
UYGULAMALARI
10:0010:50
15:0015:50
16:0016:50
161
19.09.2014
Grup C1 -Ders Kümesi 2
ÇOCUK SAĞLIĞI ve HASTALIKLARI - RADYASYON ONKOLOJİSİ
4.Hafta
Tarih:
22.09.2014
Saat:
PAZARTESİ
08:3009:00
09:0009:50
23.09.2014
24.09.2014
25.09.2014
SALI
ÇARŞAMBA
PERŞEMBE
CUMA
SERBEST
ÇALIŞMA
SERBEST
ÇALIŞMA
UYGULAMA
UYGULAMA
ÇSvH 54Yenidoğan sepsisi
A.ÇOBAN
C1-C2-Rad.Onk 5Kanserde Erken
Tanı ve Risk
Faktörleri
A. KİZİR
(E. N. ORAL)
Klinik Vaka
Toplantısı
UYGULAMA
UYGULAMA
UYGULAMA
26.09.2014
10:0010:50
ÇSvH 43-KanamaÇSvH 47pıhtılaşma
Yenidoğan sarılığıbozuklukları-1
tanı
Ö.DEVECİOĞLU
A.ÇOBAN
ÇSvH 50Gestasyona göre
düşük tartılı ve
yüksek tartılı
doğum
Z.İNCE
11:0011:50
ÇSvH 44-KanamaÇSvH 48pıhtılaşma
Yenidoğan
bozuklukları-2
metabolik sorunları
Ö.DEVECİOĞLU
A.ÇOBAN
ÇSvH 51Yenidoğanda
solunum sıkıntısı
Z.İNCE
ÇSvH 55-Mekanik
doğum travmaları
Z.İNCE
C1-C2-Rad.Onk 6Jinekolojik
Kanserlerde
Tedavi
S. KÜÇÜCÜK
(M. FAYDA)
12:0013:00
ÖĞLE TATİLİ
ÖĞLE TATİLİ
ÖĞLE TATİLİ
ÖĞLE TATİLİ
ÖĞLE TATİLİ
13:0013:50
ÇSvH 45-Çocukluk
çağı onkolojik
hastalıkları-1
Ö.DEVECİOĞLU
ÇSvH 49Yenidoğan sarılığı
- tedavi
A. ÇOBAN
ÇSvH 52Prematüre
sorunları ve bakımı
Z.İNCE
ÇSvH 56Çocukluk çağı
menenjitleri
A.SOMER
SERBEST
ÇALIŞMA
14:0014:50
ÇSvH 46-Çocukluk
çağı onkolojik
hastalıkları-2
Ö.DEVECİOĞLU
BİLİMSEL SUNU
UYGULAMALARI
ÇSvH 53-Perinatal
asfiksi
Z.İNCE
ÇSvH 57Çocukluk çağı
tüberkülozu ve
tüberküloz
menenjitleri
A.SOMER
SERBEST
ÇALIŞMA
15:0015:50
16:0016:50
162
Grup C1 -Ders Kümesi 2
ÇOCUK SAĞLIĞI ve HASTALIKLARI - RADYASYON ONKOLOJİSİ
5.Hafta
Tarih:
29.09.2014
30.09.2014
01.10.2014
02.10.2014
Saat:
08:3009:00
PAZARTESİ
SALI
ÇARŞAMBA
PERŞEMBE
CUMA
Klinik Vaka
Toplantısı
Klinik Vaka
Toplantısı
SERBEST
ÇALIŞMA
Klinik Vaka
Toplantısı
SERBEST
ÇALIŞMA
09:0009:50
UYGULAMA
UYGULAMA
UYGULAMA
UYGULAMA
UYGULAMA
10:0010:50
ÇSvH 58Salmonella ve
şigella
infeksiyonları
A.SOMER
ÇSvH 61-Viral
hepatitler
N.SALMAN
ÇSvH 64-Konjestif
kalp yetersizliği
A.DİNDAR
ÇSvH 67- Normal
nörolojik gelişim
M.ÇALIŞKAN
C1-C2-Rad.Onk 7Meme Kanserinde
Tedavi
M. FAYDA
(S. KÜÇÜCÜK)
ÇSvH 68- Anormal C1-C2-Rad.Onk 8nörolojik
Onkolojik Aciller ve
bulguların
Tedavisi
değerlendirilmesi
E. SAĞLAM
M.ÇALIŞKAN
(E.N. ORAL)
11:0011:50
ÇSvH 59Döküntülü
hastalıklar
A.SOMER
ÇSvH 62Siyanotik kalp
hastalıkları
A.DİNDAR
ÇSvH 65Miyokardit ve
kardiyomiyopati ;
endokarditperikardit
R.EKER
ÖMEROĞLU
12:0013:00
ÖĞLE TATİLİ
ÖĞLE TATİLİ
ÖĞLE TATİLİ
ÖĞLE TATİLİ
13:0013:50
ÇSvH 60- Polio ve
herpes
infeksiyonları
N.SALMAN
ÇSvH 63- Epilepsi
ve konvülziyon
sınıflandırılması
M.ÖZMEN
ÇSvH 66- Akut
romatizmal ateş
R. EKER
ÖMEROĞLU
ÇSvH 69Asiyanotik kalp
hastalıkları-1
K.NİŞLİ
14:0014:50
BİLİMSEL SUNU
UYGULAMALARI
BİLİMSEL SUNU
UYGULAMALARI
BİLİMSEL SUNU
UYGULAMALARI
15:0015:50
16:0016:50
163
BİLİMSEL SUNU
UYGULAMALARI
03.10.2014
ÖĞLE TATİLİ
KURBAN
BAYRAMI
AREFESİ
Grup C1 -Ders Kümesi 2
ÇOCUK SAĞLIĞI ve HASTALIKLARI - RADYASYON ONKOLOJİSİ
6.Hafta
Tarih:
06.10.2014
07.10.2014
08.10.2014
09.10.2014
Saat:
PAZARTESİ
SALI
10.10.2014
ÇARŞAMBA
PERŞEMBE
CUMA
08:3009:00
SERBEST
ÇALIŞMA
Klinik Vaka
Toplantısı
SERBEST
ÇALIŞMA
09:0009:50
UYGULAMA
UYGULAMA
UYGULAMA
10:0010:50
ÇSvH 70Asiyanotik kalp
hastalıkları-2
K.NİŞLİ
ÇSvH 74-Nefrotik
sendrom
A.YILMAZ
ÇSvH 77Hipertansiyon
A.YILMAZ
11:0011:50
ÇSvH 71-Akut
böbrek yetersizliği
ve Crush
Sendromu
A.NAYIR
ÇSvH 75-Kronik
böbrek yetersizliği
A.YILMAZ
ÇSvH 78-Akut
ishal
V.ERTEKİN
ÖĞLE TATİLİ
ÖĞLE TATİLİ
ÖĞLE TATİLİ
13:0013:50
ÇSvH 72-Üriner
sistem
infeksiyonları
S.EMRE
ÇSvH 76-Sıvıelektrolit ve asitbaz denge
bozuklukları
A.NAYIR
ÇSvH 79-Kronik
ishal
V.ERTEKİN
14:0014:50
ÇSvH 73-Akut
glomerulonefrit
S.EMRE
BİLİMSEL SUNU
UYGULAMALARI
SUNUM
BİLİMSEL SUNU
UYGULAMALARI
SUNUM
15:0015:50
BİLİMSEL SUNU
UYGULAMALARI
12:0013:00
KURBAN BAYRAMI
16:0016:50
164
Grup C1 -Ders Kümesi 2
ÇOCUK SAĞLIĞI ve HASTALIKLARI - RADYASYON ONKOLOJİSİ
7.Hafta
Tarih:
13.10.2014
Saat:
08:3009:00
09:0009:50
10:0010:50
11:0011:50
12:0013:00
13:0013:50
14:0014:50
14.10.2014
15.10.2014
16.10.2014
PAZARTESİ
SALI
ÇARŞAMBA
PERŞEMBE
CUMA
Klinik Vaka
Toplantısı
Klinik Vaka
Toplantısı
SERBEST
ÇALIŞMA
SERBEST
ÇALIŞMA
SERBEST
ÇALIŞMA
UYGULAMA
UYGULAMA
SERBEST
ÇALIŞMA
SERBEST
ÇALIŞMA
SERBEST
ÇALIŞMA
SERBEST
ÇALIŞMA
SERBEST
ÇALIŞMA
SERBEST
ÇALIŞMA
SERBEST
ÇALIŞMA
SERBEST
ÇALIŞMA
SERBEST
ÇALIŞMA
SERBEST
ÇALIŞMA
SERBEST
ÇALIŞMA
ÖĞLE TATİLİ
ÖĞLE TATİLİ
ÖĞLE TATİLİ
ÖĞLE TATİLİ
SERBEST
ÇALIŞMA
SERBEST
ÇALIŞMA
SERBEST
ÇALIŞMA
SERBEST
ÇALIŞMA
SERBEST
ÇALIŞMA
SERBEST
ÇALIŞMA
SERBEST
ÇALIŞMA
SERBEST
ÇALIŞMA
ÇSvH 80Çocuklarda
seyrek görülen
Gastrointestinal
hastalıklar
( Kolesistik /
Pnakreatiti /
Polipozis)
V.ERTEKİN
ÇSvH 81-Kronik
hepatitler
Ö.DURMAZ
ÖĞLE TATİLİ
ÇSvH 82-Süt
çocuğunun
kolestatik
karaciğer
hastalıkları
Ö.DURMAZ
BİLİMSEL SUNU
UYGULAMALARI
SUNUM
15:0015:50
165
17.10.2014
Grup C1 -Ders Kümesi 2
TIBBİ GENETİK
8.Hafta
Tarih:
20.10.2014
21.10.2014
22.10.2014
23.10.2014
24.10.2014
Saat:
PAZARTESİ
SALI
ÇARŞAMBA
PERŞEMBE
CUMA
09:0009:50
T.Gen 1- Genetik
hastalıkların genel
özellikleri
Ş.PALANDÜZ
(K.ÇEFLE)
T.Gen 4Kromozom
anomalileri oluşum
mekanizmaları ve
genetik danışma
S.BAŞARAN
(B.KARAMAN)
T.Gen-9
Nonmendeliyen
kalıtım: UPD genomik
imprinting
O.UYGUNER
(H.KAYSERİLİ)
T.Gen 14- Kalıtsal
kanserler
K.ÇEFLE
(Ş.PALANDUZ)
10:0010:50
T.Gen-2 Vaka
(Aile ağacı)
H.KAYSERİLİ
(B.KARAMAN)
T.Gen-5
Kromozom
anomalilerinde
klinik bulgular ve
genetik danışma
B.KARAMAN
(H.KAYSERİLİ)
T.Gen 10Prediktif ve
presemptomatik
testler ve genetik
danışma
Ş.ÖZTÜRK
(K.ÇEFLE)
T.Gen 15Uygulamalı ders Kanser
Sitogenetiği (Tüm
grup)
K.ÇEFLE
(Ş.PALANDUZ)
T.Gen 3- Tek gen
Hastalıkları: Sık ve
Nadir görülenler
H.KAYSERİLİ
(O.UYGUNER)
T.Gen-6
Uygulamalı ders –
Sitogenetik – Tanı
testleri ve
yorumları (Tüm
grup)
B.KARAMAN
(S.BAŞARAN )
ÖĞLE TATİLİ
ÖĞLE TATİLİ
13:0013:50
KLİNİK
UYGULAMA
T.Gen- 7 Vaka
(Dismorfik çocuğa
yaklaşım)
H.KAYSERİLİ
14:0014:50
SERBEST
ÇALIŞMA
T.Gen-8
Dismorfoloji I-II
H.KAYSERİLİ
(K.ÇEFLE)
15:0015:50
SERBEST
ÇALIŞMA
KLİNİK
UYGULAMA
ÇSvH Yazılı
Sınavı ve Sözlü
Sınavı
11:0011:50
12:0013:00
ÖĞLE TATİLİ
16:0016:50
166
T.Gen-11
T.Gen 16- Genetik
Nonmendel kalıtım
hastalıkların
II Dinamik
tedavisi (Koruyucu
mutasyon
/ enzim replasmanı
/Maternal kalıtım
/ gen tedavisi)
O.UYGUNER
Ş.PALANDUZ
(Ş.ÖZTÜRK)
(K.ÇEFLE)
ÖĞLE TATİLİ
T.Gen-12
Moleküler genetik
uygulamaları (Tüm
grup)
O.UYGUNER
T.Gen-13 Prenatal
tanı
/preimplantasyon
tanısı
S.BAŞARAN
( B.KARAMAN )
KLİNİK
UYGULAMA
ÖĞLE TATİLİ
T.Gen 17Teratojenler
Ş.ÖZTÜRK
(K.ÇEFLE)
SERBEST
ÇALIŞMA
SERBEST
ÇALIŞMA
Grup C1 -Ders Kümesi 2
KADIN HASTALIKLARI ve DOĞUM - RADYASYON ONKOLOJİSİ
9.Hafta
Tarih:
27.10.2014
28.10.2014
29.10.2014
30.10.2014
31.10.2014
Saat:
PAZARTESİ
SALI
ÇARŞAMBA
PERŞEMBE
CUMA
KHvD 4-Amenore1
F.SEVİLEN
KHvD 6Antepartum fetal
değerlendirme-1
H.ERMİŞ
KHvD 11-İnfertilite
Tedavi
F.BUYRU
KHvD 5-Amenore2
F.SEVİLEN
KHvD 7Antepartum fetal
değerlendirme-2
H.ERMİŞ
KHvD 12-Gebelik
ve sistemik
hastalıklar-1
İ KALELİOĞLU
PRATİK
UYGULAMA
PRATİK
UYGULAMA
PRATİK
UYGULAMA
ÖĞLE TATİLİ
ÖĞLE TATİLİ
KHvD 8-Normal
siklus ve
menstruasyon
S. AKHAN
KHvD 13-Gebelik
ve sistemik
hastalıklar-2
İ. KALELİOĞLU
KHvD 9-İnfertilite
Tanı
F.BUYRU
KHvD 14Jinekolojide tanı
yöntemleri
B.ERGUN
KHvD 10-İnfertilite
Etyoloji
F.BUYRU
KHvD 15Premenstrüel
sendrom ve
dismenore
E. BAŞTU
09:0009:50
10:0010:50
Grup C1
TIBBİ GENETİK
SINAVI
11:0011:50
12:0013:00
ÖĞLE TATİLİ
13:0013:50
KHvD 1-Kadın
Hastalıkları ve
Doğum Giriş ve
Tanışma
Ö.YALÇIN
14:0014:50
KHvD 2-Gebelikte
tarama testleri
A.YÜKSEL
15:0015:50
KHvD 3-Prenatal
tanı uygulamaları
A.YÜKSEL
ÖĞLE TATİLİ
29 EKİM
CUMHURİYET
BAYRAM
29 EKİM
CUMHURİYET
BAYRAM
AREFESİ
16:0016:50
167
Grup C1 -Ders Kümesi 2
KADIN HASTALIKLARI ve DOĞUM - RADYASYON ONKOLOJİSİ
10.Hafta
Tarih:
03.11.2014
04.11.2014
05.11.2014
06.11.2014
07.11.2014
Saat:
PAZARTESİ
SALI
ÇARŞAMBA
PERŞEMBE
CUMA
09:0009:50
KHvD 16Disfonksiyonel
kanamalar
Ö.YALÇIN
KHvD 20-Teratoloji
İ.KALELİOĞLU
KHvD 24-Rekürren
abortus
A.TURFANDA
KHvD 28-Polikistik
over sendromu
F. BUYRU
PRATİK
UYGULAMA
KHvD 29-Cinsiyet
anomalileri
F.GÜNGÖR
UĞURLUCAN
C1-C2-Rad.Onk 9Kemik ve
Yumuşak Doku
Tümörlerinde
Tedavi
E.
DARENDELİLER
(E. SAĞLAM)
10:0010:50
KHvD 17-Ektopik
gebelik
H.SAYGILI
KHvD 21-Erken
doğum eylemi ve
tokoliz
A.YILDIRIM
KHvD 25-Spontan
abortus
A.TURFANDA
11:0011:50
PRATİK
UYGULAMA
PRATİK
UYGULAMA
PRATİK
UYGULAMA
PRATİK
UYGULAMA
C1-C2-Rad.Onk
10-Gastrointestinal
Sistem
Tümörlerinde Te
davi
A. KİZİR
(E. N. ORAL )
12:0013:00
ÖĞLE TATİLİ
ÖĞLE TATİLİ
ÖĞLE TATİLİ
ÖĞLE TATİLİ
ÖĞLE TATİLİ
13:0013:50
KHvD 18Hiperandrojenemi
F.BUYRU
KHvD 22-Erken
membran rüptürü
A.YILDIRIM
KHvD 26-Doğum
indüksiyonu
B.ERGUN
KHvD 30-Üçüncü
trimester
kanamaları
B.ERGUN
KHvD 32-Makat
gelişi
R. HAS
14:0014:50
KHvD 19-IUGG
L.İBRAHİMOĞLU
KHvD 23-Obstetrik
ultrasonografi
A. YÜKSEL
KHvD 27Fonksiyonel ve
mekanik distosi
H.ERMİŞ
KHvD 31-Situs ve
Prezantasyon
anomalileri
İ.KALELİOĞLU
SERBEST
ÇALIŞMA
15:0015:50
16:0016:50
168
Grup C1 -Ders Kümesi 2
KADIN HASTALIKLARI ve DOĞUM - RADYASYON ONKOLOJİSİ
11.Hafta
Tarih:
10.11.2014
11.11.2014
12.11.2014
13.11.2014
14.11.2014
Saat:
PAZARTESİ
SALI
ÇARŞAMBA
PERŞEMBE
CUMA
09:0009:50
KHvD 33-Fetal
tedavi
A. YÜKSEL
KHvD 36-Gebelik
ve diyabet
L.İBRAHİMOĞLU
KHvD 40Ürojinekoloji
Ö.YALÇIN
KHvD 44Gebelikte
hipertansif
hastalıklar-1
L.İBRAHİMOĞLU
PRATİK
UYGULAMA
KHvD 34-RH
uygunsuzluğu
A. YÜKSEL
KHvD 37Gebelikte
kardiyovasküler ve
solunum sistemi
hastalıkları
L.İBRAHİMOĞLU
KHvD 41-Çoğul
gebelikler
R.HAS
KHvD 45Gebelikte
hipertansif
hastalıklar-2
L.İBRAHİMOĞLU
C1-C2-Rad.Onk
11-Lenfomalarda
Tedavi
E. SAĞLAM
(E.
DARENDELİLER)
10:0010:50
11:0011:50
PRATİK
UYGULAMA
PRATİK
UYGULAMA
PRATİK
UYGULAMA
PRATİK
UYGULAMA
C1-C2-Rad.Onk
12-Santral Sinir
Sistemi
Tümörlerinde
Tedavi
R. MERAL
(A. KARADENİZ )
12:0013:00
ÖĞLE TATİLİ
ÖĞLE TATİLİ
ÖĞLE TATİLİ
ÖĞLE TATİLİ
ÖĞLE TATİLİ
13:0013:50
KHvD 35-Uterus
myomları
H.SAYGILI
KHvD 38İntrapartum fetal
değerlendirme-1
A.YILDIRIM
KHvD 42Menopoz-1
A.TURFANDA
KHvD 46EndometriozisEtyoloji,
semptomlar
E.ATTAR
SERBEST
ÇALIŞMA
14:0014:50
SERBEST
ÇALIŞMA
KHvD 39İntrapartum fetal
değerlendirme-2
A.YILDIRIM
KHvD 43Menopoz-2
A.TURFANDA
KHvD 47Endometriozistanı, tedavi
E.ATTAR
SERBEST
ÇALIŞMA
15:0015:50
16:0016:50
169
Grup C1 -Ders Kümesi 2
KADIN HASTALIKLARI ve DOĞUM - RADYASYON ONKOLOJİSİ
12.Hafta
Tarih:
17.11.2014
18.11.2014
19.11.2014
20.11.2014
21.11.2014
Saat:
PAZARTESİ
SALI
ÇARŞAMBA
PERŞEMBE
CUMA
KHvD 60Jinekolojik
kanserlerde temel
biyoloji ve
immünoloji
S. AKHAN
KHvD 64Jinekolojik
operasyonlar
Y.SALİHOĞLU
KHvD 61Jinekolojik
kanserlerde
epidemiyoloji,
genetik ve
onkojenler
S.TOPUZ
C1-C2-Rad.Onk
13-Baş-Boyun
Tümörlerinde
Tedavi
M. ALTUN
( R. MERAL )
09:0009:50
KHvD 48-Tanısal
ve operatif
Histereskopi
C.AKGÜL
KHvD 52-Plasenta KHvD 56-Puerperal
ve amniyos sıvısı
hastalıklar
anomalileri
F.GÜNGÖR
A.BÜYÜKÖREN
UĞURLUCAN
10:0010:50
KHvD 49-Tanısal
ve operatif
laparoskopi
E. ATTAR
KHvD 53-Genital
organların yer
değiştirmesi
A.BÜYÜKÖREN
KHvD 57Adneksiyel kitleler
F.GÜNGÖR
UĞURLUCAN
11:0011:50
PRATİK
UYGULAMA
PRATİK
UYGULAMA
PRATİK
UYGULAMA
PRATİK
UYGULAMA
C1-C2-Rad.Onk
14-Üro-genital
Tümörlerde Tedavi
E.
DARENDELİLER
(E SAĞLAM )
12:0013:00
ÖĞLE TATİLİ
ÖĞLE TATİLİ
ÖĞLE TATİLİ
ÖĞLE TATİLİ
ÖĞLE TATİLİ
13:0013:50
KHvD 50-Miad
geçmesi, Fetal
ölüm, Perinatal
mortalite
H.ERMİŞ
KHvD 54Postpartum
kanama
H.SAYGILI
KHvD 58-Genital
malformasyonlar
Ö.YALÇIN
KHvD 62-Sitoloji
ve kolposkopi
B. ERGUN
KHvD 65-Epitelyal
over tümörleri-1
C.İYİBOZKURT
14:0014:50
KHvD 51Gebelikte
hematolojik
hastalıklar
E.BAŞTU
KHvD 55-Doğum
kanalı travmaları
Ö.YALÇIN
KHvD 59-Perinatal
enfeksiyonlar
R. HAS
KHvD 63-Tümör
markerlerı ve
kanser taraması
Y.SALİHOĞLU
KHvD 66-Epitelyal
over ve tuba
tümörleri-2
C.İYİBOZKURT
15:0015:50
16:0016:50
170
Grup C1 -Ders Kümesi 2
KADIN HASTALIKLARI ve DOĞUM - RADYASYON ONKOLOJİSİ
13.Hafta
Tarih:
24.11.2014
25.11.2014
26.11.2014
27.11.2014
28.11.2014
Saat:
PAZARTESİ
SALI
ÇARŞAMBA
PERŞEMBE
CUMA
09:0009:50
KHvD 67-Jinekoloji
ve obstetrikte tıbbi
genetik
S.BAŞARAN
KHvD 71- Serviks
kanseri 1
S.TOPUZ
KHvD 75-Doğum
operasyonları
R.HAS
KHvD 79-Kök
hücre kordon kanı
bankacılığı
E. ATTAR
KHvD 83-Genital
Tüberküloz
H. SAYGILI
10:0010:50
KHvD 68-Vulva ve
vaginanın benign
ve prekanseröz
lezyonları
A.TURFANDA
KHvD 72-Serviks
kanseri 2
S.TOPUZ
KHvD 76Endometriumun
prekanseröz
lezyonları
Y.SALİHOĞLU
KHvD 80Tromboembolizm
ve Amniyotik Sıvı
Embolisi,DIC
İ.KALELİOĞLU
C1-C2-Rad.Onk
15-Cilt
Tümörlerinde
Tedavi
A. KİZİR
( E.N.ORAL)
11:0011:50
PRATİK
UYGULAMA
PRATİK
UYGULAMA
PRATİK
UYGULAMA
PRATİK
UYGULAMA
C1-C2-Rad.Onk
16-Akciğ
er Kanserlerinde
Tedavi
E.SAĞLAM
( E.N.ORAL)
12:0013:00
ÖĞLE TATİLİ
ÖĞLE TATİLİ
ÖĞLE TATİLİ
ÖĞLE TATİLİ
ÖĞLE TATİLİ
KHvD 81-Germ
Hücreli Over
Tümörleri
C.İYİBOZKURT
KHvD 82-Tuba ve
metastatik over
kanserleri
C.İYİBOZKURT
13:0013:50
KHvD 69-Vulva
kanseri
A.TURFANDA
KHvD. 73 - Rad.
Jinekolojik
Radyoloji-1
B.BAKIR
KHvD 77Endometrium
kanseri ve uterus
mezenkimal
tümörleri
Y.SALİHOĞLU
14:0014:50
KHvD 70-Serviksin
benign ve
prekanseröz
lezyonları
S.TOPUZ
KHvD. 74 - Rad.
Jinekolojik
Radyoloji-2
B.BAKIR
KHvD 78-İnfertilite
ve Androloji
E. ATTAR
15:0015:50
16:0016:50
171
C1-C2-Rad.Onk
17-Endokrin
Sistem
Tümörlerinde
Tedavi
R. MERAL
( A. KARADENİZ )
KHvD 84Jinekolojik
Tümörlerde
Radyoterapi
S. KÜÇÜCÜK
Grup C1 -Ders Kümesi 2
KADIN HASTALIKLARI ve DOĞUM - RADYASYON ONKOLOJİSİ
14.Hafta
Tarih:
01.12.2014
02.12.2014
03.12.2014
04.12.2014
05.12.2014
Saat:
PAZARTESİ
SALI
ÇARŞAMBA
PERŞEMBE
CUMA
09:0009:50
KHvD 85-Gebelik
ve Kanser
S.TOPUZ
KHvD 90-Şok
F. GUNGOR
UĞURLUCAN
KHvD 95-Adolesan
Çağı Jinekolojik
Problemleri
S. AKHAN
KHvD100-Aile
Planlaması 2
E. BAŞTU
SERBEST
ÇALIŞMA
10:0010:50
KHvD 86Ovülasyon
İndüksiyonu 1
C. AKGÜL
KHvD 91-Seks
kord hücreli over
tümörleri
C.İYİBOZKURT
KHvD 96Trofoblastik
Hastalıklar 1
C. İYİBOZKURT
KHvD101-Alt
Genital Sistem
Enfeksiyonları
A. BÜYÜKÖREN
SERBEST
ÇALIŞMA
11:0011:50
PRATİK
UYGULAMA
PRATİK
UYGULAMA
PRATİK
UYGULAMA
PRATİK
UYGULAMA
PRATİK
UYGULAMA
12:0013:00
ÖĞLE TATİLİ
ÖĞLE TATİLİ
ÖĞLE TATİLİ
ÖĞLE TATİLİ
ÖĞLE TATİLİ
13:0013:50
KHvD 87Ovülasyon
İndüksiyonu 2
C. AKGÜL
KHvD 92-Over
kanserlerinde
kemoterapi
P. SAİP
KHvD 97Trofoblastik
Hastalıklar 2
C. İYİBOZKURT
KHvD102-Üst
Genital Sistem
Enfeksiyonları
A.BÜYÜKÖREN
SERBEST
ÇALIŞMA
14:0014:50
KHvD 88-Asiste
Reprodüktif
Teknikler 1
C. AKGÜL
KHvD 93-Pelvik
Ağrı
F.GÜNGÖR
UĞURLUCAN
KHvD 98-Kadında
Cinsel Fonksiyon
Bozuklukları
S.AKHAN
KHvD103-Üreme
Fizyolojisi
F.SEVİLEN
SERBEST
ÇALIŞMA
15:0015:50
KHvD 89-Asiste
reprodüktif
teknikler-2
C.AKGÜL
KHvD 94Çocukluk Çağı
Jinekolojik
Problemleri
S. AKHAN
KHvD 99-Aile
Planlaması 1
E.BAŞTU
SERBEST
ÇALIŞMA
SERBEST
ÇALIŞMA
16:0016:50
172
Grup C1 -Ders Kümesi 3
GENEL CERRAHİ - RADİODİAGNOSTİK - KLİNİK BİYOİSTATİSTİK
15.Hafta.
Tarih:
08.12.2014
Saat:
PAZARTESİ
08:0008:50
09:0009:50
10:0010:50
Grup C1 Kadın
Hastalıkları ve
Doğum Sınavı
11:0011:50
12:0013:00
ÖĞLE TATİLİ
13:0013:50
14:0014:50
09.12.2014
10.12.2014
11.12.2014
12.12.2014
SALI
ÇARŞAMBA
PERŞEMBE
CUMA
SERBEST
ÇALIŞMA
KLİNİK
UYGULAMA
KLİNİK
UYGULAMA
KLİNİK
UYGULAMA
Yönelim Programı
KLİNİK
UYGULAMA
KLİNİK
UYGULAMA
KLİNİK
UYGULAMA
KLİNİK
UYGULAMA
KLİNİK
UYGULAMA
KLİNİK
UYGULAMA
KLİNİK
UYGULAMA
KLİNİK
UYGULAMA
KLİNİK
UYGULAMA
KLİNİK
UYGULAMA
KLİNİK
UYGULAMA
ÖĞLE TATİLİ
ÖĞLE TATİLİ
ÖĞLE TATİLİ
ÖĞLE TATİLİ
CER 1- Cerrahi ve
Kliniğimizin
Tarihçesi
S. MERCAN
CER 2 - Cerrahide
profesyonel tutum
A.DİNÇÇAĞ
CER 3 - Cerrahi
Enfeksiyonlar
H.BAKKALOĞLU
Rad.3-Radyolojiye
giriş-3
Rad.1-Radyolojiye
giriş-1
C1 ve C2 KL.Bio
1-Klinik
Bioistatistiğe giriş,
kurumsal
örnekleme
dağılımı, standart
hata havramı
A.DİRİCAN
(B.GÜRTEKİN)
CER 4 - Yara
İyileşmesi
L.AVTAN
C1 ve C2 KL.Bio
3-Ortalamaların
genellenmesi ve
karşılaştırılması,
güven aralıkları, z
testi, student’t test1
A.DİRİCAN
(B.GÜRTEKİN)
UYGULAMA
CER 5 - Cerrahi
hastalarda
beslenme
A.BOZBORA
C1 ve C2 KL.Bio
4-Ortalamaların
genellenmesi ve
karşılaştırılması,
güven aralıkları, z
testi, student’t test2
A.DİRİCAN
(B.GÜRTEKİN)
A.SALMASLIOĞLU
Grup C1-C2
RADYASYON
ONKOLOJİSİ
SINAVI
15:0015:50
Rad.2-Radyolojiye
giriş-2
A.SALMASLIOĞLU
C1 ve C2 KL.Bio
2-Örnekleme
yöntemleri ve
örneklem
büyüklüğünün
hesaplanması,
A.DİRİCAN
(B.GÜRTEKİN)
16:0016:50
173
A.SALMASLIOĞLU
Grup C1 -Ders Kümesi 3
GENEL CERRAHİ - RADİODİAGNOSTİK - KLİNİK BİYOİSTATİSTİK
16.Hafta
Tarih:
15.12.2014
16.12.2014
17.12.2014
18.12.2014
19.12.2014
Saat:
08:0008:50
PAZARTESİ
SALI
ÇARŞAMBA
PERŞEMBE
CUMA
KLİNİK
UYGULAMA
KLİNİK
UYGULAMA
KLİNİK
UYGULAMA
KLİNİK
UYGULAMA
KLİNİK
UYGULAMA
09:0009:50
KLİNİK
UYGULAMA
KLİNİK
UYGULAMA
KLİNİK
UYGULAMA
KLİNİK
UYGULAMA
KLİNİK
UYGULAMA
10:0010:50
KLİNİK
UYGULAMA
KLİNİK
UYGULAMA
KLİNİK
UYGULAMA
KLİNİK
UYGULAMA
KLİNİK
UYGULAMA
11:0011:50
KLİNİK
UYGULAMA
KLİNİK
UYGULAMA
4.SINIF ÖĞRENCİ
KURULU
(TÜM GRUPLAR)
KLİNİK
UYGULAMA
KLİNİK
UYGULAMA
12:0013:00
ÖĞLE TATİLİ
ÖĞLE TATİLİ
ÖĞLE TATİLİ
ÖĞLE TATİLİ
ÖĞLE TATİLİ
CER 8 -Tiroid
kanseri
Y.ERBİL
Rad.4-Meme
radyolojisi
G.ACUNAŞ
CER 10 Paratiroid
hastalıkları
Y.GİLES
CER 12 - Memenin
selim hastalıkları
A.DİNÇÇAĞ
CER 9 - Selim
tiroid hastalıkları
S.ÖZARMAĞAN
C1 ve C2 KL.Bio
5-İkiden çok
grubun
ortalamalarının
karşılaştırılması,
varyans analizi
A.DİRİCAN
(B.GÜRTEKİN)
CER 11 - Sürrenal
hastalıkları
S.MERCAN
C1 ve C2 KL.Bio
7-Ortalamaların
genellenmesi ve
karşılaştırılması,
güven aralıkları, z
testi ve ki-kare
testleri
A.DİRİCAN
(B.GÜRTEKİN)
UYGULAMA
13:0013:50
14:0014:50
15:0015:50
CER 6 - Obesite
cerrahisi
A.BOZBORA
CER 7 Perioperatif hasta
bakımı
U.BARBAROS
C1 ve C2 KL.Bio
6-Parametrik
olmayan istatistik
yöntemler, sıra
istatistikleri
A.DİRİCAN
(B.GÜRTEKİN)
16:0016:50
174
C1 ve C2 KL.Bio
8-Nitel değişkenler
arası ilişki/uyum
değerlendirilmeleri
A.DİRİCAN
(B.GÜRTEKİN)
UYGULAMA-I
Grup C1 -Ders Kümesi 3
GENEL CERRAHİ - RADİODİAGNOSTİK - KLİNİK BİYOİSTATİSTİK
17.Hafta
Tarih:
22.12.2014
23.12.2014
24.12.2014
25.12.2014
26.12.2014
Saat:
08:0008:50
PAZARTESİ
SALI
ÇARŞAMBA
PERŞEMBE
CUMA
KLİNİK
UYGULAMA
KLİNİK
UYGULAMA
KLİNİK
UYGULAMA
KLİNİK
UYGULAMA
KLİNİK
UYGULAMA
09:0009:50
KLİNİK
UYGULAMA
KLİNİK
UYGULAMA
KLİNİK
UYGULAMA
KLİNİK
UYGULAMA
KLİNİK
UYGULAMA
10:0010:50
KLİNİK
UYGULAMA
KLİNİK
UYGULAMA
KLİNİK
UYGULAMA
KLİNİK
UYGULAMA
KLİNİK
UYGULAMA
11:0011:50
KLİNİK
UYGULAMA
KLİNİK
UYGULAMA
KLİNİK
UYGULAMA
KLİNİK
UYGULAMA
KLİNİK
UYGULAMA
12:0013:00
ÖĞLE TATİLİ
ÖĞLE TATİLİ
ÖĞLE TATİLİ
ÖĞLE TATİLİ
ÖĞLE TATİLİ
13:0013:50
Rad.5Gastrointestinal
sistem
görüntüleme-1
B.BAKIR
CER 13 - Meme
kanseri
V.ÖZMEN
C1 ve C2 KL.Bio
9-Araştırma tipleri,
klinik deneyleme
düzenleri,
rastlantısallık,
körleme
R.DİŞÇİ
(S.ÖZEL)
CER 15 Özofagus
tümörleri
F. TUNCA
C1 ve C2 KL.Bio
12-Korelasyon ve
regresyon
çözümlemesi-1
R.DİŞÇİ
(S.ÖZEL)
14:0014:50
Rad.6Gastrointestinal
sistem
görüntüleme-2
B.BAKIR
CER 14 - Hiatus
ve özofagusun
selim hastalıkları
A.İĞCİ
C1 ve C2 KL.Bio
10-Risk ölçütlleri,
insidans, odds
ratio, relatif risk,
atfedilen risk
R.DİŞÇİ
(S.ÖZEL)
CER 16 - Mide
kanseri
Y.BÜYÜKUNCU
C1 ve C2 KL.Bio
13-Korelasyon ve
regresyon
çözümlemesi-2
R.DİŞÇİ
(S.ÖZEL)
C1 ve C2 KL.Bio
11-Tanı testlerinin
değerlendirrilmesi,
duyarlılık, özgüllük,
prediktif değerler,
ROC eğrisi
R.DİŞÇİ
(S.ÖZEL)
CER 17 - Mideduodenum selim
hastalıkları
T.BULUT
C1 ve C2 KL.Bio
14-Sağkalım
analizi, UygulamaII
R.DİŞÇİ
(S.ÖZEL)
15:0015:50
16:0016:50
175
Grup C1 -Ders Kümesi 3
GENEL CERRAHİ - RADİODİAGNOSTİK - KLİNİK BİYOİSTATİSTİK
18.Hafta
Tarih:
29.12.2014
30.12.2014
31.12.2014
01.01.2015
02.01.2015
Saat:
08:0008:50
PAZARTESİ
SALI
ÇARŞAMBA
PERŞEMBE
CUMA
KLİNİK
UYGULAMA
KLİNİK
UYGULAMA
KLİNİK
UYGULAMA
KLİNİK
UYGULAMA
09:0009:50
KLİNİK
UYGULAMA
KLİNİK
UYGULAMA
KLİNİK
UYGULAMA
KLİNİK
UYGULAMA
10:0010:50
KLİNİK
UYGULAMA
KLİNİK
UYGULAMA
KLİNİK
UYGULAMA
KLİNİK
UYGULAMA
11:0011:50
KLİNİK
UYGULAMA
KLİNİK
UYGULAMA
KLİNİK
UYGULAMA
KLİNİK
UYGULAMA
12:0013:00
ÖĞLE TATİLİ
ÖĞLE TATİLİ
ÖĞLE TATİLİ
ÖĞLE TATİLİ
13:0013:50
CER 18 - İnce
barsak ve
apendiks
hastalıkları
R.SEVEN
CER 21 - Selim
anorektal
hastalıklar
T.BULUT
SERBEST
ÇALIŞMA
14:0014:50
CER 19 - Kalın
barsağın selim
hastalıkları
R.SEVEN
CER 22 Karaciğer primer
ve sekonder
tümörleri
C.İBİŞ
SERBEST
ÇALIŞMA
15:0015:50
CER 20 Kolorektal kanser
A. İĞCİ
CER 23 Karaciğerin selim
lezyonları
C.İBİŞ
SERBEST
ÇALIŞMA
16:0016:50
176
YILBAŞI TATİLİ
Rad.7-Abdominal
görüntüleme-1
A.POYANLI
Rad.8-Abdominal
görüntüleme-2
A.POYANLI
Rad.9-Abdominal
görüntüleme-3
A.POYANLI
Grup C1 -Ders Kümesi 3
GENEL CERRAHİ - RADİODİAGNOSTİK - KLİNİK BİYOİSTATİSTİK
19.Hafta
Tarih:
05.01.2015
06.01.2015
07.01.2015
08.01.2015
09.01.2015
Saat:
08:0008:50
PAZARTESİ
SALI
ÇARŞAMBA
PERŞEMBE
CUMA
KLİNİK
UYGULAMA
KLİNİK
UYGULAMA
KLİNİK
UYGULAMA
KLİNİK
UYGULAMA
KLİNİK
UYGULAMA
09:0009:50
KLİNİK
UYGULAMA
KLİNİK
UYGULAMA
KLİNİK
UYGULAMA
KLİNİK
UYGULAMA
KLİNİK
UYGULAMA
10:0010:50
KLİNİK
UYGULAMA
KLİNİK
UYGULAMA
KLİNİK
UYGULAMA
KLİNİK
UYGULAMA
KLİNİK
UYGULAMA
11:0011:50
KLİNİK
UYGULAMA
KLİNİK
UYGULAMA
KLİNİK
UYGULAMA
KLİNİK
UYGULAMA
KLİNİK
UYGULAMA
12:0013:00
ÖĞLE TATİLİ
ÖĞLE TATİLİ
ÖĞLE TATİLİ
ÖĞLE TATİLİ
ÖĞLE TATİLİ
CER 24 - Safra
kesesi ve safra
yollarının selim
hastalıkları
Y.TEKANT
CER 28 - Şok I
C.ERTEKİN
CER 32- Karın
travmaları-1
C.ERTEKİN
CER 36 - Dalak
hastalıkları
L.AVTAN
CER 25 - Safra
kesesi ve safra
yolları tümörleri
İ.ÖZDEN
CER 29 - Şok II
C.ERTEKİN
CER 33 - Karın
travmaları-2
C.ERTEKİN
CER 37 - İleus
H.YANAR
13:0013:50
14:0014:50
C1 ve C2
KL.Biyoistatisti
k ve Tıp Bilişim
Sınavı
15:0015:50
CER 26 Pankreas tümörleri
F.EKİZ
16:0016:50
CER 27 - Akut
pankreatit
H.YANAR
CER 30Ameliyat
sonrası
komplikasyonlar
F.EKİZ
CER 31 - GİS
kanamaları
Y.BÜYÜKUNCU
177
CER 34 - Akut
karın sendromu-1
K.GÜNAY
CER 35 - Akut
karın sendromu-2
K.GÜNAY
Rad.10-Girişimsel
radyoloji
B.ACUNAŞ
Rad.11-Girişimsel
onkolojik tedavi
K.GÜVEN
Grup C1 -Ders Kümesi 3
GENEL CERRAHİ - RADİODİAGNOSTİK - KLİNİK BİYOİSTATİSTİK
20. Hafta
Tarih:
12.01.2015
13.01.2015
14.01.2015
15.01.2015
Saat:
08:0008:50
PAZARTESİ
SALI
ÇARŞAMBA
PERŞEMBE
CUMA
KLİNİK
UYGULAMA
KLİNİK
UYGULAMA
KLİNİK
UYGULAMA
KLİNİK
UYGULAMA
SERBEST
ÇALIŞMA
09:0009:50
KLİNİK
UYGULAMA
KLİNİK
UYGULAMA
KLİNİK
UYGULAMA
KLİNİK
UYGULAMA
SERBEST
ÇALIŞMA
10:0010:50
KLİNİK
UYGULAMA
KLİNİK
UYGULAMA
KLİNİK
UYGULAMA
KLİNİK
UYGULAMA
SERBEST
ÇALIŞMA
11:0011:50
KLİNİK
UYGULAMA
KLİNİK
UYGULAMA
KLİNİK
UYGULAMA
KLİNİK
UYGULAMA
SERBEST
ÇALIŞMA
12:0013:00
ÖĞLE TATİLİ
ÖĞLE TATİLİ
ÖĞLE TATİLİ
ÖĞLE TATİLİ
ÖĞLE TATİLİ
13:0013:50
CER 38 - Arter
hastalıkları
F.A.GENÇ
CER 40 - Diabetik
ayak
S.BAKTIROĞLU
CER 41 Cerrahide modern
yöntemler
U.BARBAROS
CER 44 Karaciğer nakli
İ ÖZDEN
SERBEST
ÇALIŞMA
14:0014:50
CER 39 - Ven
hastalıkları
M.KURTOĞLU
Rad.13-Travmada
girişimsel tedavi
K.GÜVEN
CER 42 - Yanıklar
R.GÜLOĞLU
CER 45 - Fıtıklar
K.GÜNAY
SERBEST
ÇALIŞMA
15:0015:50
Rad.12-Akut karın
görüntüleme
B.BAKIR
Rad.14-Vasküler
sistem
görüntüleme
A.POYANLI
CER 43 - Organ
nakli
A. E. AYDIN
SERBEST
ÇALIŞMA
SERBEST
ÇALIŞMA
16:0016:50
178
16.01.2015
Grup C1 -Ders Kümesi 3
HALK SAĞLIĞI
21.Hafta
Tarih:
19.01.2015
20.01.2015
21.01.2015
22.01.2015
23.01.2015
Saat:
PAZARTESİ
SALI
ÇARŞAMBA
PERŞEMBE
CUMA
Halk Sağ.1- Halk
sağlığına giriş
A.Emel ÖNAL
Halk Sağ.6Günümüz Sağlık
Politikaları
N. ÖZGÜLNAR
09:0009:50
10:0010:50
Grup C1
Genel Cerrahi
Sınavı
11:0011:50
12:0013:00
ÖĞLE TATİLİ
Halk Sağ.7Günümüzde birinci
basamak sağlık
hizmetleri
N. ÖZGÜLNAR
Halk Sağ.3-Halk
Sağlığının Bugünü
S.KARABEY
Halk Sağ.8-Sağlık
kayıtları ve önemi,
hastalıkların/ölümle
rin bildirimi
B.A.ÖZYILDIRIM
ÖĞLE TATİLİ
ÖĞLE TATİLİ
Halk Sağ.4Sağlıkta
eşitsizlikler ve
sağlık hakkı
S.KARABEY
13:0013:50
14:0014:50
Halk Sağ.2-Halk
Sağlığının Dünü
S.KARABEY
Grup C1
Radiodiagnosti
k Sınavı
Halk Sağ.5Cumhuriyet
dönemi sağlık
politikaları
H.İŞSEVER
Halk Sağ.9-Sağlık
ekonomisinde
temel kavramlar,
değerlendirme
yöntemleri
B.HAPÇIOĞLU
Halk Sağ.10Dünyada ve
Türkiye’de sağlık
sistemleri ve sağlık
hizmetlerinin
finansmanı
B.HAPÇIOĞLU
15:0015:50
16:0016:50
179
Halk Sağ.11Sağlık yönetimi ve
sağlık insan gücü
N.ÖZGÜLNAR
Halk Sağlığı alan
Uygulaması - 1
(HALK EKMEK)
S.KARABEY
N.ÖZGÜLNAR
Halk Sağ.12Sağlıkta ekip
çalışması,
liderlik,denetim
N.ÖZGÜLNAR
Halk Sağ.13Toplum
beslenmesi, temel
ilkeleri, yeterli ve
dengeli beslenme
G.GÜNGÖR
ÖĞLE TATİLİ
ÖĞLE TATİLİ
Halk Sağ.14Türkiye’de
beslenme sorunları
(beslenme
araştırmaları)
G.GÜNGÖR
Halk Sağlığı alan
Uygulaması - 1
(HALK EKMEK)
S.KARABEY
N.ÖZGÜLNAR
Grup C1 -Ders Kümesi 3
HALK SAĞLIĞI
22.Hafta
Tarih:
26.01.2015
27.01.2015
28.01.2015
29.01.2015
Saat:
PAZARTESİ
SALI
ÇARŞAMBA
PERŞEMBE
Halk Sağ.20Nüfus ve sağlık
B.HAPÇIOĞLU
Halk Sağ.25Cinsellik ve cinsel
sağlık
N.ÖZGÜLNAR
Halk Sağ.21Sağlık ölçütleri
N.İNCE
Halk Sağ.26Cinsel yolla
bulaşan
enfeksiyonlar
S.KARABEY
Halk Sağ.22Ödev ara
değerlendirme-1
Halk Sağ.27HIV/AIDS
pandemisi
S.KARABEY
09:0009:50
10:0010:50
11:0011:50
Halk Sağ.15Gıda güvenliği
G.GÜNGÖR
Halk Sağ.16Epidemiyolojinin
tanımı, veri
kaynakları,
yöntemler ve
kullanım alanları.
Tanımlayıcı
epidemiyoloji
B.HAPÇIOĞLU
Halk Sağ.17Analitik gözlemsel
araştırmalar (vakakontrol kohort)
H.İŞSEVER
12:0013:00
ÖĞLE TATİLİ
ÖĞLE TATİLİ
ÖĞLE TATİLİ
13:0013:50
Halk Sağ.18Müdahaleli
araştırmalar.
Araştırma
planlanmasında
önemli noktalar ve
araştırmalarda
yapılan hatalar
H.İŞSEVER
Halk Sağ.23Sağlık
hizmetlerinde,
danışmanlık
N.İNCE
Halk Sağ.28Güvenli annelik ve
istenmeyen
gebelikler
N.ÖZGÜLNAR
Halk Sağ.19Kanıta dayalı halk
sağlığı
uygulamaları
H.İŞSEVER
Halk Sağ.24Cinsel
sağlık/Üreme
sağlığı, kavramlar,
ölçütler
N.ÖZGÜLNAR
Halk Sağ.29Gebelikten
korunma
yöntemleriyenilikler
N.ÖZGÜLNAR
14:0014:50
15:0015:50
16:0016:50
180
30.01.2015
CUMA
Halk Sağ.30-İleri
yaş cinsel sağlığı
ve üreme sağlığı
A.E.ÖNAL
Halk Sağlığı alan
Uygulaması - 2
(HAMİDİYE SU)
B.A.ÖZYILDIRIM
N.İNCE
Halk Sağ.31-Ödev
ara değerlendirme2
Halk Sağ.32-Kişiyi
hastalanmadan
önce çevresiyle
değerlendirme
A.E.ÖNAL
ÖĞLE TATİLİ
ÖĞLE TATİLİ
Halk Sağ.33Bulaşıcı hastalıklar
ve salgınlar
G.GÜNGÖR
Halk Sağlığı alan
Uygulaması - 2
(HAMİDİYE SU)
B.A.ÖZYILDIRIM
N.İNCE
Halk Sağ.34Toplumda bulaşıcı
hastalıkların
yönetimi
B.A.ÖZYILDIRIM
Grup C1 -Ders Kümesi 3
HALK SAĞLIĞI
23.Hafta
Tarih:
02.02.2015
03.02.2015
04.02.2015
05.02.2015
06.02.2015
Saat:
PAZARTESİ
SALI
ÇARŞAMBA
PERŞEMBE
CUMA
09:0009:50
Halk Sağ.35sağlık hizmetleri ile
ilişkili
enfeksiyonların
önlenmesi
S.KARABEY
Halk Sağ.40-Akut
solunum yolu
enfeksiyonları ve
denetimi
B. A. ÖZYILDIRIM
Halk Sağ.45Toplumda ruh
sağlığı
H.GÜL
Halk Sağ.41-Anne
sütü ile beslenme
ve emzirme
danışmanlığı
N.İNCE
Halk Sağ.46-İleri
yaş sağlığı
B.A.ÖZYILDIRIM
11:0011:50
Halk Sağ.37Türkiye’de
bağışıklama
hizmetleri
N.İNCE
Halk Sağ.42Ergenler/gençler
ve erişkin sağlığı
A. E. ÖNAL
Halk Sağ.47Kronik enfeksiyon
hastalıkları ve
çevre: Tüberküloz,
sıtma, hepatit B,C
brusella
A. E.ÖNAL
12:0013:00
ÖĞLE TATİLİ
ÖĞLE TATİLİ
ÖĞLE TATİLİ
Halk Sağ.38-Su ve
besinlerle bulaşan
hastalıkların
yönetimi
G.GÜNGÖR
Halk Sağ.43-Okul
sağlığı
A.E.ÖNAL
Halk Sağ.48Kronik enfeksiyöz
olmayan
hastalıklar, ve
çevre:
Hipertansiyon,
diyabet,
osteoporoz KOAH,
astım
A.E.ÖNAL
Halk Sağ.39Bebek ve
çocuklardaki ishalli
hastalıkların
yönetimi
B. A. ÖZYILDIRIM
Halk Sağ.44Toplumda şiddet
ve kazaların
yönetimi
B.A.ÖZYILDIRIM
10:0010:50
13:0013:50
14:0014:50
Halk Sağ.36Uluslararası sağlık
örgütleri
S.KARABEY
Halk Sağ.49Kanser
epidemiyolojisi
H.GÜL
15:0015:50
181
Halk Sağ.50Çevresel sağlık
göstergeleri
G.GÜNGÖR
Halk Sağlığı alan
Uygulaması - 3
(İSTAÇ) B.
HAPÇIOĞLU
H.İŞSEVER
Halk Sağ.51Çevre sorunları: İç
ve dış ortam hava
kalitesi ve sağlık
G.GÜNGÖR
Halk Sağ.52Güncel çevre
sorunları ve sağlık
B.HAPÇIOĞLU
ÖĞLE TATİLİ
Halk Sağlığı alan
Uygulaması - 3
(İSTAÇ) B.
HAPÇIOĞLU
H.İŞSEVER
ÖĞLE TATİLİ
Halk Sağ.53- İklim
değişikliği ve
sağlık
B.HAPÇIOĞLU
Halk Sağ.54Olağandışı
durumlarda sağlık
hizmetleri
N.İNCE
Grup C1 -Ders Kümesi 3
HALK SAĞLIĞI
24.Hafta
Tarih:
09.02.2015
10.02.2015
11.02.2015
12.02.2015
13.02.2015
Saat:
PAZARTESİ
SALI
ÇARŞAMBA
PERŞEMBE
CUMA
09:0009:50
Halk Sağ.55Çevre sorunlarının
önlenmesi ve
çevre eğitimi
B.HAPÇIOĞLU
Halk Sağ.59Ergonomi
H.İŞSEVER
Halk Sağ.63Fiziksel etkenli
meslek hastalıkları2 (Titreşim, basınç,
ısı ve ergonomi)
H.İŞSEVER
10:0010:50
Halk Sağ.56Sağlıklı şehirler ve
barınma koşulları
H.GÜL
Halk Sağ.60Çalışma
yaşamında riskli
gruplar
H.GÜL
Halk Sağ.64Tozlarla oluşan
meslek hastalıkları,
işyeri hekiminin
görev ve
sorumlulukları ve
işyerinde sağlık
gözetimi
N.İNCE
11:0011:50
Halk Sağ.57- İş
sağlığı tanım ve
tarihçe,
ülkemizdeki
meslek hastalıkları
B.A.ÖZYILDIRIM
Halk Sağ.61Kurşun, civa ve
benzeri metallerle
olan meslek
hastalıkları
N.İNCE
Halk Sağ.65-Risk
değerlendirme,
mevzuata göre
hekimin görevleri
H.GÜL
12:0013:00
ÖĞLE TATİLİ
ÖĞLE TATİLİ
ÖĞLE TATİLİ
Halk Sağ.58-İş
kazası tanımı,
nedenleri ve
korunma
yöntemleri
B.A.ÖZYILDIRIM
Halk Sağ.62Fiziksel etkenli
meslek
hastalıkları-1
(İyonize-iyonize
olmayan
elektromanyetik
radyasyonlar,
gürültü)
H.İŞSEVER
SERBEST
ÇALIŞMA
13:0013:50
14:0014:50
15:0015:50
182
Halk Sağ.66Ödev sunumu-1
Halk Sağlığı alan
Uygulaması - 4
(Gıda/Su/Hava
güvenliği)
E. ÖNAL
G. GÜNGÖR
Halk Sağ.67Ödev sunumu-2
Halk Sağ.68Ödev sunumu-3
ÖĞLE TATİLİ
Halk Sağlığı alan
Uygulaması - 4
(Gıda/Su/Hava
güvenliği)
E. ÖNAL
G. GÜNGÖR
ÖĞLE TATİLİ
Halk Sağ.69Ödev sunumu-4
Halk Sağ.70Ödev sunumu-5
Grup C1 -Ders Kümesi 3
ORTOPEDİ ve TRAVMATOLOJİ
25.Hafta
Tarih:
16.02.2015
17.02.2015
18.02.2015
19.02.2015
20.02.2015
Saat:
PAZARTESİ
SALI
ÇARŞAMBA
PERŞEMBE
CUMA
ORT. 1-Ortopedi
ve travmatolojiye
giriş
Ö.YAZICIOĞLU
ORT. 4-Kemik ve
Yumuşak Doku
iyileşmesi
C.ŞEN
ORT 7-Yürüme
Analizi
Y.TEMELLİ
ORT 10-Kasiskelet sistemi
yaralanmalarında
terminoloji ve
sınıflama
Ö.KILIÇOĞLU
09:0009:50
ORT. 5-Ortopedik
genel biyomekanik
M.ÇAKMAK
L.ERALP
ORT.(Rad1)11Kas-İskelet sistemi
tümörleri ve tümör
ORT 8-Omurga ve
benzeri
nörolojik muayene
lezyonlarında
U.TALU
radyolojik
değerlendirme
M.DURSUN
ORT. 3-Ortopedik
dokuların histoloji
ve fizyolojisi
L.ERALP
ORT. 6-Ekstremite
muayenesi
C.ŞEN
ORT 9-Ortopedi
ve travmatolojide
isimlendirme ve
sınıflandırma
Ö.KILIÇOĞLU
ORT.(Rad2)12Kas-İskelet sistemi
travma ve
infeksiyonlarda
radyoloji
M.DURSUN
ÖĞLE TATİLİ
ÖĞLE TATİLİ
ÖĞLE TATİLİ
ÖĞLE TATİLİ
13:0013:50
KLİNİK
UYGULAMA 1
(Klinik Tanıtımı)
KLİNİK
UYGULAMA 2
KLİNİK
UYGULAMA 3
KLİNİK
UYGULAMA 4
14:0014:50
KLİNİK
UYGULAMA 1
(Klinik Tanıtımı)
KLİNİK
UYGULAMA 2
KLİNİK
UYGULAMA 3
KLİNİK
UYGULAMA 4
10:0010:50
Grup C1
Halk Sağlığı
Sınavı
11:0011:50
12:0013:00
ÖĞLE TATİLİ
ORT. 2-Klinik
Anatomi
L.ERALP
15:0015:50
16:0016:50
183
Grup C1 -Ders Kümesi 3
ORTOPEDİ ve TRAVMATOLOJİ
26.Hafta
Tarih:
23.02.2015
24.02.2015
25.02.2015
26.02.2015
27.02.2015
Saat:
PAZARTESİ
SALI
ÇARŞAMBA
PERŞEMBE
CUMA
09:0009:50
ORT.(Rad3)13Çocukluk Çağı
Kas-İskelet sistemi
hastalıklarında
radyolojik
görüntüleme
E.YEKELER
ORT.16-Yumuşak
Doku Sorunları,
tendon - ligaman
yaralanmaları,aşırı
kullanım,
tendinozis
A.C.ATALAR
ORT.19-Pediatrik
kırıklar
İ.ÖZTÜRK
ORT.22-Akut
kemik ve eklem
enfeksiyonları
C.ŞEN
ORT.25-Osteoartrit
Ö.YAZICIOĞLU
10:0010:50
ORT.14Osteosentez
Mekanik ve
Biyolojik yaklaşım
A.C.ATALAR
ORT.17-Kıkırdak
hastalıkları ve
yaralanmaları
M.AŞIK
ORT.20Osteonekrozlar
A.C.ATALAR
ORT.23-Kronik
kemik ve eklem
enfeksiyonları
C.ŞEN
ORT.26-Gonartroz
M.AŞIK
11:0011:50
ORT.15-Kırık
komplikasyonları
(kompartman
send.,enfeksiyon,
kaynamama )
Ö.YAZICIOĞLU
ORT.18-Spor
Travmaları
M.AŞIK
12:0013:00
ÖĞLE TATİLİ
ÖĞLE TATİLİ
ÖĞLE TATİLİ
ÖĞLE TATİLİ
ÖĞLE TATİLİ
13:0013:50
KLİNİK
UYGULAMA 5
KLİNİK
UYGULAMA 6
KLİNİK
UYGULAMA 7
KLİNİK
UYGULAMA 8
KLİNİK
UYGULAMA 9
14:0014:50
KLİNİK
UYGULAMA 5
KLİNİK
UYGULAMA 6
KLİNİK
UYGULAMA 7
KLİNİK
UYGULAMA 8
KLİNİK
UYGULAMA 9
ORT.21ORT. 24Çocuklarda yürüme
Romatolojik
bozuklukları ve
hastalıklarda
hastalıkları
ortopedik yaklaşım
C.ŞEN
İ.ÖZTÜRK
15:0015:50
16:0016:50
16:3017:20
184
ORT. 27Koksartroz
Ö.YAZICIOĞLU
Grup C1 -Ders Kümesi 3
ORTOPEDİ ve TRAVMATOLOJİ
27.Hafta
Tarih:
02.03.2015
03.03.2015
04.03.2015
05.03.2015
06.03.2015
Saat:
PAZARTESİ
SALI
ÇARŞAMBA
PERŞEMBE
CUMA
09:0009:50
ORT.28Cücelerde boy
uzatma stratejileri
ve İlizarov
cerrahisi
C.ŞEN
Ort 31-Kemik ve
yumuşak doku
tümörlerinde
radyoterapi
F.AĞAOĞLU
ORT.34-Omurga
kökenli ağrı
U. TALU
ORT.37-Pelvis ve
asetabulum
yaralanmaları
M.AŞIK
ORT.40-Gelişimsel
kalça displazisi
Y.TEMELLİ
10:0010:50
ORT.29-Kemik ve
yumuşak
dokuTümörleri 1
M.ÇAKMAK
(H. ÖZGER)
ORT.32Nöromusküler
hastalıklar
(serebral palsi)
Y.TEMELLİ
ORT.35-Omurga
hastalıkları
C. ŞAR
ORT.38-Kalça
kırıkları ve çıkıkları
Ö.KILIÇOĞLU
ORT.41-Diğer
pediatrik kalça
hastalıkları
İ.ÖZTÜRK
11:0011:50
ORT.30-Kemik ve
yumuşak
dokuTümörleri 2
M.ÇAKMAK
(H. ÖZGER)
ORT.33-Ortez ve
protezler
Y.TEMELLİ
ORT. 36-Omurga
yaralanmaları
C. ŞAR
ORT.39-Femur ve
diz çevresi kırık ve
çıkıkları
Ö.KILIÇOĞLU
ORT.42-Doğumsal
alt ekstremite
hastalıkları
H.DURMAZ
12:0013:00
ÖĞLE TATİLİ
ÖĞLE TATİLİ
ÖĞLE TATİLİ
ÖĞLE TATİLİ
ÖĞLE TATİLİ
13:0013:50
KLİNİK
UYGULAMA 10
KLİNİK
UYGULAMA 11
KLİNİK
UYGULAMA 12
KLİNİK
UYGULAMA 13
KLİNİK
UYGULAMA 14
14:0014:50
KLİNİK
UYGULAMA 10
KLİNİK
UYGULAMA 11
KLİNİK
UYGULAMA 12
KLİNİK
UYGULAMA 13
KLİNİK
UYGULAMA 14
15:0015:50
16:0016:50
185
Grup C1 -Ders Kümesi 3
ORTOPEDİ ve TRAVMATOLOJİ
28.Hafta
Tarih:
09.03.2015
10.03.2015
11.03.2015
12.03.2015
13.03.2015
Saat:
PAZARTESİ
SALI
ÇARŞAMBA
PERŞEMBE
CUMA
09:0009:50
ORT.43-Dizin spor
yaralanmaları ve
patellofemoral
sorunlar
M.AŞIK
ORT.46-Ayak ve
ayak bileği
hastalıkları
Ö.KILIÇOĞLU
ORT.49-Dirsek ve
önkol
yaralanmaları ve
hastalıkları
A.C.ATALAR
ORT.52-Ortopedik
hastada fizik
tedavi ve
rehabilitasyon
A.KETENCİ
SERBEST
ÇALIŞMA
SERBEST
ÇALIŞMA
10:0010:50
ORT.44-Tibia ve
fibula kırıkları
İ.ÖZTÜRK
ORT.47-Omuz
hastalıkları
A.C.ATALAR
ORT.50- El ve
elbileği kırıkları
H.DURMAZ
ORT.53-Elbileği
ve el
yaralanmaları
(tendon, sinir
yaralanmaları ve
amputasyonları)
H.DURMAZ
11:0011:50
ORT.45-Ayak ve
ayak bileği
yaralanmaları
Ö.KILIÇOĞLU
ORT.48-Omuz ve
humerus kırıkları
A.C.ATALAR
ORT. 51-El ve
elbileğinin
hastalıkları
H.DURMAZ
ORT.54-Ortopedik
aciller
İ. ÖZTÜRK
SERBEST
ÇALIŞMA
12:0013:00
ÖĞLE TATİLİ
ÖĞLE TATİLİ
ÖĞLE TATİLİ
ÖĞLE TATİLİ
ÖĞLE TATİLİ
13:0013:50
KLİNİK
UYGULAMA 15
KLİNİK
UYGULAMA 16
KLİNİK
UYGULAMA 17
KLİNİK
UYGULAMA 18
SERBEST
ÇALIŞMA
14:0014:50
KLİNİK
UYGULAMA 15
KLİNİK
UYGULAMA 16
KLİNİK
UYGULAMA 17
KLİNİK
UYGULAMA 18
SERBEST
ÇALIŞMA
15:0015:50
16:0016:50
186
Grup C Ders Kümesi 1
İÇ HASTALIKLARI-KARDİYOLOJİ- FARMAKOLOJİ ve KLİNİK FARMAKOLOJİ
29. Hafta
Tarih:
16.03.2015
Saat:
PAZARTESİ
08:0008:30
08:3010:50
11:0011:50
12:0013:00
13:0013:50
Grup C1
Ortopedi ve
Travmatoloji
Sınavı
ÖĞLE TATİLİ
17.03.2015
18.03.2015
19.03.2015
SALI
ÇARŞAMBA
PERŞEMBE
CUMA
ACİL VAKA
TOPLANTISI
ACİL VAKA
TOPLANTISI
ACİL VAKA
TOPLANTISI
ACİL VAKA
TOPLANTISI
Klinik Uygulama
Klinik Uygulama
Klinik Uygulama
İç Hastalıkları
Klinik Toplantısı
Rom 1- Romatoid
artrit-1O. ARAL
(M. İNANÇ)
KARD.3- Koroner
kalp hastalığı risk
faktörleri ve primer
profilaksisiA.ÖNCÜL
(S. UMMAN)
ALL.2-Astım ve
Alerjik rinit
B.ÇOLAKOĞLU
ÖĞLE TATİLİ
ÖĞLE TATİLİ
ÖĞLE TATİLİ
ÖĞLE TATİLİ
Rom 2- Romatoid
artrit-2O.ARAL
( M. İNANÇ )
KARD.4- Koroner
kalp hastalığı:
Fizyopatoloji,
Sınıflama, Klinik
Takdim Şekilleri
ve Tanı
A. ÖNCÜL
S. UMMAN
NEF.3Tubulointerstisyel
nefropatiler
Y. K. ÇALIŞKAN
(S.BOZFAKIOĞLU
)
NEF.1-Sıvı
elektrolit dengesi
ve bozuklukları-1
A.YILDIZ
(H.YAZICI)
FARMA. 3Asetilkolinesteraz
inhibitörleri
P.YAMANTÜRK
ÇELİK
(N.ENGİNAR)
ACİLDAH.1Zehirlenmeler
K. GÜLER
NEF.2-Sıvı
elektrolit dengesi
ve bozuklukları-2
A.YILDIZ
(Y. K. ÇALIŞKAN)
FARMA.4Otonom sinir
sistemi
gangliyonlarına
etkili droglar
P.YAMANTÜRK
ÇELİK
(N.ENGİNAR)
ACİLDAH.2Şoklar
O.ERK
ALL.1-Ürtiker,
anjioödem, besin
allerjileri,
B.ÇOLAKOĞLU
Hem.1-Hemolitik
anemi-1
M.YENEREL
(S.BEŞIŞIK)
Klinik Uygulama
KARD.1- Kalp
hastalıklarında
etyolojik-anatomikfizyolojik tanı ve
fonksiyonel
kapasite
kavramları
A.ÖNCÜL
(K.ADALET)
14:0014:50
15:0015:50
KARD.2Ateroskleroz
fizyopatolojisiZ.BUĞRA
(S UMMAN)
FARMA. 1Otonom sinir
sistemi: yapısal ve
işlevsel özellikler
ile temel
farmakolojik ilkeler
N.ENGİNAR
(P.YAMANTÜRK
ÇELİK)
16:0016:50
FARMA. 2Asetilkolin ve
doğrudan etkili
parasempatomime
tik droglar
N.ENGİNAR
(P.YAMANTÜRK
ÇELİK)
187
20.03.2015
Grup C -Ders Kümesi 1
İÇ HASTALIKLARI-KARDİYOLOJİ- FARMAKOLOJİ ve KLİNİK FARMAKOLOJİ
30. Hafta
Tarih:
Saat:
23.03.2015
PAZARTESİ
24.03.2015
SALI
25.03.2015
ÇARŞAMBA
26.03.2015
PERŞEMBE
27.03.2015
CUMA
08:0008:30
ACİL VAKA
TOPLANTISI
ACİL VAKA
TOPLANTISI
ACİL VAKA
TOPLANTISI
ACİL VAKA
TOPLANTISI
08:3010:50
Klinik Uygulama
ACİL VAKA
TOPLANTISI
Klinik Uygulama
Klinik Uygulama
Klinik Uygulama
Klinik Uygulama
11:0011:50
GERİATRİ.1Geriatrik
sendromlar-1
(demans,
depresyon,
deliryum)
M.A.KARAN
(G.BAHAT)
4.SINIF
ÖĞRENCİ
KURULU
(TÜM
GRUPLAR)
KARD.8-Kararsız
angina pektoris ve
ST- yükselmesiz
miyokard
infarktüsü-1F.MERCANOĞLU
(H.OFLAZ)
Rom 4Spondiloartrit-2
L.ÖCAL
(A.GÜL)
12:0013:00
ÖĞLE TATİLİ
ÖĞLE TATİLİ
ÖĞLE TATİLİ
ÖĞLE TATİLİ
ÖĞLE TATİLİ
Hem.2- Hemolitik
anemi-2
S.KALAYOĞLU
(M. YENEREL)
KARD.5- ST
yükselmeli
miyokard
infarktüsü: Tanı ve
farmakolojik
tedavi-
GEH.1-Peptik ülser
hastalığı
F. BEŞIŞIK
(F. AKYÜZ)
KARD.9- Kararsız
angina pektoris ve
ST-yükselmesiz
miyokard
infarktüsü-2F.MERCANOĞLU
(H.OFLAZ)
NEF.4-Primer
hipertansiyon ve
acil hipertansiyon
tedavisi
A.TÜRKMEN
(H.YAZICI)
13:0013:50
İç Hastalıkları
Klinik Toplantısı
S.UMMAN
(F.MERCANOĞLU)
14:0014:50
15:0015:50
16:0016:50
End.1- Diyabette
akut
komplikasyonlar 1:
Ketoasidoz koması
ve tedavisi
N. DİNÇAĞ
( İ.SATMAN)
KARD.6- ST
yükselmeli miyokard
infarktüsü:
Reperfüzyon
(trombolitik, PTCA
vb)
S.UMMAN
(F.MERCANOĞLU)
End.2- Diyabette akut
komplikasyonlar 2:
Hiperozmolar
nonketotik koma,
hipoglisemi ve laktik
asidoz komaları ve
tedavileri
N. DİNÇÇAĞ
( İ.SATMAN )
KARD.7- ST
yükselmeli
miyokard
infarktüsü: Erken
ve geç
komplikasyonlar B. UMMAN
(A.ÖNCÜL)
End.3- Lipid
metabolizması
bozuklukları ve
hiperlipoproteinemi
lerin tedavisi
FARMA.5- Çizgili
kaslarda gevşeme
yapan droglar
P.YAMANTÜRK
ÇELİK
(N.ENGİNAR)
K. KARŞIDAĞ
( İ.SATMAN)
GEH.2- Foksiyonel
GİS hastalıkları
F. AKYÜZ
(F. BEŞIŞIK)
FARMA.6Sempatik
(Adrenerjik)
sistemin temel
fizyolojik ve
farmakolojik
özellikleri
Y.ÜRESİN
(A.CANBERK)
End.4- Diyabette
makrovasküler
komplikasyonlarhipertansiyon,
makrovasküler
hastalıklar ve
diyabetik ayak
FARMA.7Adrenalin ve doğal
adrenerjik droglar
Y.ÜRESİN
(A.CANBERK)
İ. SATMAN.
( K. KARŞIDAĞ)
Rom 3Spondiloartrit-1
L.ÖCAL (A.GÜL)
188
End.5- Obezite ve
diabetes mellitusta
beslenme ilkeleri
ve egzersiz
K. KARŞIDAĞ
(İ. SATMAN)
NEF.5Renovasküler
hipertansiyon ve
iskemik nefropati
H.YAZICI
(Y.K.ÇALIŞKAN)
End.6- Metabolik
sendrom ve
diyabetli hastaya
tedavi yaklaşımı
K. KARŞIDAĞ
(M. T. YILMAZ)
Grup C -Ders Kümesi 1
İÇ HASTALIKLARI-KARDİYOLOJİ- FARMAKOLOJİ ve KLİNİK FARMAKOLOJİ
31.Hafta
Tarih:
30.03.2015
31.03.2015
01.04.2015
02.04.2015
Saat:
08:0008:30
08:3010:50
Klinik Uygulama
PAZARTESİ
SALI
ÇARŞAMBA
PERŞEMBE
CUMA
ACİL VAKA
TOPLANTISI
ACİL VAKA
TOPLANTISI
ACİL VAKA
TOPLANTISI
ACİL VAKA
TOPLANTISI
ACİL VAKA
TOPLANTISI
Klinik Uygulama
Klinik Uygulama
Klinik Uygulama
11:0011:50
ALL.3- İlaç
Alerjileri
S.BÜYÜKÖZTÜRK
İç Hastalıkları
Klinik Toplantısı
GEH.3- Sindirim
sistemi motilite
bozuklukları
F.AKYÜZ
(F.BEŞIŞIK)
KARD.12- Akut
ateşli romatizmaB. UMMAN
(H.OFLAZ)
T.ONK.1Onkolojide tanı
yöntemleri S.VATANSEVER
(A.AYDINER)
12:0013:00
ÖĞLE TATİLİ
ÖĞLE TATİLİ
ÖĞLE TATİLİ
ÖĞLE TATİLİ
ÖĞLE TATİLİ
13:0013:50
GERİATRİ.2Geriatrik
sendromlar-2
(Kırılganlık
sarkopeni, düşme,
üriner inkontinans)
M.A.KARAN
(G.BAHAT)
KARD.10- PostMİ hastane dışı
hasta takibi,
sekonder profilaksi
ve tedavi
F. MERCANOĞLU
(A. ÖNCÜL)
GEH.4Gastroözofageal
reflü
F.BEŞIŞIK
(Ç.KARACA)
KARD.13- Mitral
darlığı
B. UMMAN
(M. ÖZCAN)
NEF.6- Asit baz
dengesi ve
bozuklukları
Y.K.ÇALIŞKAN
(H.YAZICI)
14:0014:50
Hem.3Talassemiler
A.S.YAVUZ
(M.AKTAN)
ACİLDAH.3- Akut
akciğer ödemi
V.AKKAYA
FARMA.10Adrenerjik beta
reseptör blokerleri
Y.ÜRESİN
(A.CANBERK)
GERİATRİ.4Yaşlıda palyatif
bakım
B. SAKA
(G.BAHAT)
15:0015:50
Hem.4Miyelodisplastik
sendrom
M.YENEREL
(M. NALÇACI)
Hem.5-Kemik iliği
transplantasyonu
S.KALAYOĞLU
(M.NALÇACI)
FARMA.11Adrenerjik nöron
blokerleri
Y.ÜRESİN
(A.CANBERK)
ACİLDAH.4Gastrointestinal
sistem kanamaları
S.M. KAYACAN
16:0016:50
Rom 5- Sistemik
lupus
eritematozusM.İNANÇ
(A.GÜL)
Klinik Uygulama
KARD.11- Kronik
koroner kalp
hastalığı: Tanı ve
Tedavi
F. MERCANOĞLU
(M.ÖZCAN)
FARMA.8-Selektif
etkili diğer
sempatomimetik
droglarY.ÜRESİN
(A.CANBERK)
FARMA.9Adrenerjik alfa
reseptör blokerleri
Y.ÜRESİN
(A.CANBERK)
Rom 6- Sistemik
skleroz ve Sjögren
sendromu
M.İNANÇ
(S.KAMALI)
189
GERİATRİ.3Yaşlıda beslenme
B. SAKA
(G.BAHAT)
03.04.2015
Grup C -Ders Kümesi 1
İÇ HASTALIKLARI-KARDİYOLOJİ- FARMAKOLOJİ ve KLİNİK FARMAKOLOJİ
32.Hafta
Tarih:
06.04.2015
07.04.2015
08.04.2015
09.04.2015
Saat:
08:0008:30
08:3010:50
Klinik Uygulama
PAZARTESİ
SALI
ÇARŞAMBA
PERŞEMBE
CUMA
ACİL VAKA
TOPLANTISI
ACİL VAKA
TOPLANTISI
ACİL VAKA
TOPLANTISI
ACİL VAKA
TOPLANTISI
ACİL VAKA
TOPLANTISI
Klinik Uygulama
Klinik Uygulama
Klinik Uygulama
11:0011:50
NEF.7- Polikistik
böbrek hastalığı ve
diğer kistik böbrek
hastalıklarıH.YAZICI
(Y.K.ÇALIŞKAN)
End.7-Diyabette
mikrovasküler
komplikasyonlar-1:
Patogenez ve
diyabetik retinopati
M. T. YILMAZ
(N. DİNÇÇAĞ)
KARD.16- Aort
Yetersizliği
Z. BUĞRA
(B.UMMAN)
T.ONK.2- Primeri
belli olmayan
metastatik tümörler
N.ÖZTÜRK
(S.VATANSEVER)
12:0013:00
ÖĞLE TATİLİ
ÖĞLE TATİLİ
ÖĞLE TATİLİ
ÖĞLE TATİLİ
ÖĞLE TATİLİ
13:0013:50
Hem.6Koagülasyon
bozukluklarıS.KALAYOĞLU
(M.NALÇACI)
KARD.14- Mitral
yetersizliği
Z.BUĞRA
(B.UMMAN)
End.8- Diyabette
mikrovasküler
komplikasyonlar-2:
Diyabetik nefropati
ve diyabetik
nöropati
M. T. YILMAZ
(N. DİNÇÇAĞ)
KARD.17Pulmoner ve
triküspit kapak
hastalıkları
D.ATILGAN
(B. UMMAN)
Rom.9- Behçet
hastalığı
A.GÜL (O. ARAL)
14:0014:50
Hem.7-Multipl
miyelomS.KALAYOĞLU
(M.AKTAN)
KARD.15 -Aort
darlığı
Z.BUĞRA
(B. UMMAN)
Rom.8- Vaskülitler
S.KAMALI
(M.İNANÇ)
FARMA.14Hipertansiyonda
farmakolojik
yaklaşım-1
Y.ÜRESİN
(A.CANBERK)
İÇ.HAST.2Hipertansiyon
tedavisinde
neredeyiz?
Ş.DEMİREL
(A.B.SÖZEN)
GEH.5-Sindirim
kanalı tümörleri-1F.AKYÜZ
(K.DEMİR)
FARMA.15Hipertansiyonda
farmakolojik
yaklaşım-2
Y.ÜRESİN
(A.CANBERK)
T.GEN.1- Erişkin
dönemde sık
görülen genetik
hastalıklar ve
özellikleri
Ş. PALANDUZ
15:0015:50
Rom.7- İltihabi kas
hastalıklarıM.İNANÇ
(L.ÖCAL)
16:0016:50
İÇ.HAST.1- Nefes
darlığı olan
hastaya yaklaşım
A.B.SÖZEN
(Ş.DEMİREL)
Klinik Uygulama
İç Hastalıkları
Klinik Toplantısı
FARMA.12Kardiyovasküler
sistemde
farmakolojik
hedefler-1
Y.ÜRESİN
(A.CANBERK)
FARMA.13Kardiyovasküler
sistemde
farmakolojik
hedefler-2
Y.ÜRESİN
(A.CANBERK)
GEH.6-Sindirim
kanalı tümörleri-2F.AKYÜZ
(K.DEMİR)
190
10.04.2015
Grup C -Ders Kümesi 1
İÇ HASTALIKLARI-KARDİYOLOJİ- FARMAKOLOJİ ve KLİNİK FARMAKOLOJİ
33.Hafta
Tarih:
13.04.2015
14.04.2015
15.04.2015
16.04.2015
Saat:
08:0008:30
08:3010:50
Klinik Uygulama
PAZARTESİ
SALI
ÇARŞAMBA
PERŞEMBE
CUMA
ACİL VAKA
TOPLANTISI
ACİL VAKA
TOPLANTISI
ACİL VAKA
TOPLANTISI
ACİL VAKA
TOPLANTISI
ACİL VAKA
TOPLANTISI
Klinik Uygulama
Klinik Uygulama
Klinik Uygulama
11:0011:50
End.9Hipoglisemiler
İ. SATMAN
(N. DİNÇÇAĞ)
İç Hastalıkları
Klinik Toplantısı
GEH.7Malabsorbsiyon
sendromları-1Ç.KARACA
KARD.21- Klinik
elektrokardiyogra
m-2
12:0013:00
ÖĞLE TATİLİ
ÖĞLE TATİLİ
ÖĞLE TATİLİ
ÖĞLE TATİLİ
13:0013:50
End.10- Tip 2
diabetes mellitus
tedavisinde
kullanılan oral
antidiyabetikler ve
GLP-1 analogları
İ.SATMAN
(N.DİNÇÇAĞ)
FARMA.16Dislipidemilerde
farmakolojik
yaklaşım-1
Y.ÜRESİN
(A.CANBERK)
İÇ. HAST.3- Kalp
dışı cerrahi girişim
yapılacak kardiyak
hastaların
operasyon öncesi
değerlendirmesi
H.KUDAT
(A.B. SÖZEN)
14:0014:50
T.GEN.2- Kalıtsal
Bağ Dokusu
Hastalıkları
K. ÇEFLE
KARD.18Ekokardiyografi
Z.BUĞRA
(B.UMMAN)
Hem.9-Tromboz ve
antitrombotik tedavi
M.NALÇACI
(A.S.YAVUZ)
FARMA.17Dislipidemilerde
farmakolojik
yaklaşım-2
Y.ÜRESİN
(A.CANBERK)
15:0015:50
Hem.8Trombositopeni
A.S.YAVUZ
(M.NALÇACI)
KARD.19 - Diğer
Kardiyak
Görüntüleme
Yöntemleri
S.UMMAN
(Z.BUĞRA)
Hem.10- Akut
lösemi-1
M.AKTAN
(M.NALÇACI)
FARMA.18İskemik kalp
hastalığında
farmakolojik
yaklaşım
Y.ÜRESİN
(A.CANBERK)
16:0016:50
Klinik Uygulama
KARD.20- Klinik
elektrokardiyogram
-1
A.K.BİLGE
(F.MERCANOĞLU)
191
A.K.BİLGE
(F.MERCANOĞLU)
KARD.22- Klinik
elektrokardiyogra
m-3 A.K.BİLGE
(F.MERCANOĞLU)
17.04.2015
T.ONK.3- Kanser
oluşum
mekanizmaları,
karsinogenezis
F. AYKAN
(F.TAŞ)
ÖĞLE TATİLİ
NEF.8-Primer
glomeruler
hastalıklar-1 (Akut
GN ve hızlı
ilerleyen GN, IgA
nefropatisi)
F.N.AYSUNA
(Y.K.ÇALIŞKAN)
NEF.9-Primer
glomeruler
hastalıklar-2
(Minimal change,
mesengial
proliferatif GN,
membranöz GN,
MPGN)
F.N.AYSUNA
(Y.K.ÇALIŞKAN)
T.GEN.3- Erkek ve
kadın infertilitesi
K. ÇEFLE
Grup C -Ders Kümesi 1
İÇ HASTALIKLARI-KARDİYOLOJİ- FARMAKOLOJİ ve KLİNİK FARMAKOLOJİ
34.Hafta
Tarih:
20.04.2015
21.04.2015
22.04.2015
23.04.2015
Saat:
08:0008:30
08:3010:50
Klinik Uygulama
PAZARTESİ
SALI
ÇARŞAMBA
PERŞEMBE
ACİL VAKA
TOPLANTISI
ACİL VAKA
TOPLANTISI
ACİL VAKA
TOPLANTISI
ACİL VAKA
TOPLANTISI
Klinik Uygulama
Klinik Uygulama
KARD.25Supraventriküler ve
ventriküler taşikardi
ayırımı: Akut atak
tedavisi
K.ADALET
(A.K.BİLGE)
T.ONK.4Kanserde risk
faktörleri, tarama
yöntemleri ve
korunma
B.ŞAKAR (F.TAŞ)
Klinik Uygulama
24.04.2015
CUMA
11:0011:50
GEH.8Malabsorbsiyon
sendromları-2
Ç.KARACA
İç Hastalıkları
Klinik Toplantısı
12:0013:00
ÖĞLE TATİLİ
ÖĞLE TATİLİ
ÖĞLE TATİLİ
ÖĞLE TATİLİ
13:0013:50
Rom.10Kristallere bağlı
artropatilerS.KAMALI
(O.ARAL)
KARD.23- Klinik
elektrokardiyogram
-4
KARD.26Supraventriküler
aritmilerK.ADALET
(A.K.BİLGE)
T.ONK.5Kemoterapinin
Temel Prensipleri
F.TAŞ
S. VATANSEVER
14:0014:50
15:0015:50
16:0016:50
A.K.BİLGE
(F.MERCANOĞLU)
Hem.11- Akut
lösemi-2
M.AKTAN
(M.NALÇACI)
KARD.24- Aritmi
mekanizmaları K.ADALET
(A.K.BİLGE)
Hem.12- Kronik
lösemiler
A.S.YAVUZ
(S.KALAYOĞLU)
FARMA.19Konjestif kalp
yetersizliğinde
farmakolojik
yaklaşım
Y.ÜRESİN
(A.CANBERK)
FARMA.20Farmakolojik
açıdan disritmiler
Y.ÜRESİN
(A.CANBERK)
FARMA.21Kardiyovasküler
farmakolojide
güncel gelişmelerin
değerlendirilmesi
Y.ÜRESİN
(A.CANBERK)
FARMA.22-Vücut
sıvılarının
bileşimini ve
hacmini etkileyen
droglar-1
Y.ÜRESİN
(A.CANBERK)
FARMA.23-Vücut
sıvılarının
bileşimini ve
hacmini etkileyen
droglar-2
A.CANBERK
(Y.ÜRESİN)
192
23 NİSAN
ULUSAL
EGEMENLİK
ÇOCUK
BAYRAMI
TATİLİ
Rom 11Romatolojide
laboratuar
A.GÜL
(M.İNANÇ)
Rom 12Romatolojide
görüntüleme
O.ARAL
(L.ÖCAL)
Grup C -Ders Kümesi 1
İÇ HASTALIKLARI-KARDİYOLOJİ- FARMAKOLOJİ ve KLİNİK FARMAKOLOJİ
35.Hafta
Tarih:
27.04.2015
28.04.2015
29.04.2015
30.04.2015
01.05.2015
Saat:
08:0008:30
PAZARTESİ
SALI
ÇARŞAMBA
PERŞEMBE
CUMA
ACİL VAKA
TOPLANTISI
ACİL VAKA
TOPLANTISI
ACİL VAKA
TOPLANTISI
ACİL VAKA
TOPLANTISI
08:3010:50
Klinik Uygulama
Klinik Uygulama
Klinik Uygulama
End.12- Diabetes
mellitusta modern
tedavi ve özel
durumlarda diyabet
tedavisi
M. T. YILMAZ
(K. KARŞIDAĞ)
KARD.29Ventriküler
aritmiler
K.ADALET
(A.K.BİLGE)
ÖĞLE TATİLİ
11:0011:50
Hem.13Transfüzyon
M.YENEREL
(A.S.YAVUZ)
İç Hastalıkları
Klinik Toplantısı
12:0013:00
ÖĞLE TATİLİ
ÖĞLE TATİLİ
ÖĞLE TATİLİ
13:0013:50
Hem.14- Aplastik
anemi
M. AKTAN
(M.YENEREL)
KARD.27- Atriyal
fibrilasyon-1
F.MERCANOĞLU
(K.ADALET)
GEH.9-Ülseratif
Kolit
S.KAYMAKOĞLU
(F.BEŞIŞIK)
14:0014:50
End.11-Diabetes
mellitusta insülin
tedavisi ve
uygulama
protokolleri
N. DİNÇÇAĞ
( M. T. YILMAZ)
KARD.28- Atriyal
fibrilasyon-2
F.MERCANOĞLU
(K.ADALET)
GEH.10- Crohn
Hastalığı
Ç.KARACA
(F.BEŞIŞIK)
15:0015:50
NEF.10-Sekonder
glomeruler
hastalıklar-1
F.N. AYSUNA
(H. YAZICI)
FARMA.24Antikoagülanlar,
trombolitikler ve
antitrombositler-1
A.CANBERK
(Y.ÜRESİN)
Hem.15- Demir
eksikliği anemisi,
kronik hastalık
anemisi
M.NALÇACI
(A.S.YAVUZ)
FARMA.25Antikoagülanlar,
trombolitikler ve
antitrombositler-2
A.CANBERK
(Y.ÜRESİN)
ALL.4- Anafilaksi
S.BÜYÜKÖZTÜRK
16:0016:50
Klinik Uygulama
193
KARD.30Bradiaritmiler:
Tanı ve tedavi-1
A.K.BİLGE
( S.UMMAN )
FARMA.26Santral sinir
sistemine giriş,
genel bilgiler
P.YAMANTÜRK
ÇELİK
(Y.ÜRESİN)
FARMA.27Alzheimer
hastalığı ve
demans
tedavisinde
kullanılan droglar
P.YAMANTÜRK
ÇELİK
(Y.ÜRESİN)
1 Mayıs Emek
ve Dayanışma
Günü Tatili
Grup C -Ders Kümesi 1
İÇ HASTALIKLARI-KARDİYOLOJİ- FARMAKOLOJİ ve KLİNİK FARMAKOLOJİ
36.Hafta
Tarih:
04.05.2015
Saat:
08:0008:30
08:3010:50
Klinik Uygulama
11:0011:50
12:0013:00
13:0013:50
05.05.2015
06.05.2015
07.05.2015
PAZARTESİ
SALI
ÇARŞAMBA
PERŞEMBE
CUMA
ACİL VAKA
TOPLANTISI
ACİL VAKA
TOPLANTISI
ACİL VAKA
TOPLANTISI
ACİL VAKA
TOPLANTISI
ACİL VAKA
TOPLANTISI
Klinik Uygulama
Klinik Uygulama
Klinik Uygulama
NEF.12-Akut
böbrek yetersizliği
tanı ve tedavisi
S.BOZFAKIOĞLU
(Y.K.ÇALIŞKAN)
FARMA.30Duygudurum
düzenleyici droglar
Y.ÜRESİN
(P.YAMANTÜRK
ÇELİK)
Klinik Uygulama
End.13- Ön hipofiz
yetersizliği
A. K. ÜZÜM
(S. YARMAN)
İç Hastalıkları
Klinik Toplantısı
ÖĞLE TATİLİ
ÖĞLE TATİLİ
ÖĞLE TATİLİ
ÖĞLE TATİLİ
KARD.31Bradiaritmiler: Tanı
ve tedavi-2
A.K.BİLGE
( S.UMMAN )
NEF.13- Crush
sendromu
M.Ş.SEVER
(H.YAZICI)
FARMA.31-Genel
anestetik droglar
N.ENGİNAR (P.
YAMANTÜRK
ÇELİK)
NEF.11-Sekonder
glomeruler
hastalıklar-2
H.YAZICI
(F.N. AYSUNA)
14:0014:50
End.14- Cushing
sendromu
R.TANAKOL
(F.ARAL)
KARD.32- Akut sol
kalp yetersizliği,
akciğer ödemi ve
kardiyojenik şok
H. OFLAZ
(M.ÖZCAN)
GEH.11- Pankreas
hastalıkları -1
F.BEŞIŞIK
(K.DEMİR)
KARD.33- Kronik
konjestif kalp
yetersizliği-1
M.ÖZCAN
(Z. BUĞRA)
15:0015:50
Hem.16Polisitemia vera/
Miyelofibroz
M.NALÇACI
(M.AKTAN)
FARMA.28Antipsikotik droglar
Y.ÜRESİN
(P.YAMANTÜRK
ÇELİK)
GEH.12- Pankreas
hastalıkları -2
F.BEŞIŞIK
(K.DEMİR)
KARD.34- Kronik
konjestif kalp
yetersizliği-2
M.ÖZCAN (Z.
BUĞRA)
16:0016:50
FARMA.29Antidepresan
droglar
Y.ÜRESİN
(P.YAMANTÜRK
ÇELİK)
194
08.05.2015
KARDİYOLOJİ
EKG KURSU
CİHAT
ABAOĞLU
Grup C -Ders Kümesi 1
İÇ HASTALIKLARI-KARDİYOLOJİ- FARMAKOLOJİ ve KLİNİK FARMAKOLOJİ
37.Hafta
Tarih:
11.05.2015
12.05.2015
13.05.2015
14.05.2015
Saat:
08:0008:30
08:3010:50
Klinik Uygulama
PAZARTESİ
SALI
ÇARŞAMBA
PERŞEMBE
CUMA
ACİL VAKA
TOPLANTISI
ACİL VAKA
TOPLANTISI
ACİL VAKA
TOPLANTISI
ACİL VAKA
TOPLANTISI
ACİL VAKA
TOPLANTISI
Klinik Uygulama
Klinik Uygulama
Klinik Uygulama
11:0011:50
End.15Adrenokortikal
yetersizlikler
F. ARAL
(A. K. ÜZÜM)
İç Hastalıkları
Klinik Toplantısı
End.17- Hirsutizm
ve virilizan
sendromlar
S. YARMAN
(A. K. ÜZÜM)
KARD.37Perikard
hastalıkları
H.OFLAZ
(A.ÖNCÜL)
T.ONK.7Onkolojide hedefe
yönelik tedavi
S.VATANSEVER
12:0013:00
ÖĞLE TATİLİ
ÖĞLE TATİLİ
ÖĞLE TATİLİ
ÖĞLE TATİLİ
ÖĞLE TATİLİ
13:0013:50
End.16Hipotiroidizm
A. AZEZLİ
(F. ARAL)
FARMA.32-Yerel
anestetik droglar
N.ENGİNAR
(P. YAMANTÜRK
ÇELİK)
End.18- Sodyum
ve su
metabolizması,
uyumsuz ADH
salınımı
F. ARAL
(S. YARMAN)
KARD.38- Aort
hastalıkları
T.GÖREN
(B.UMMAN)
T.ONK.6Onkolojik aciller
S.VATANSEVER
14:0014:50
GEH.13-Safra
kesesi ve yolları
hastalıkları
K.DEMİR
(F.BEŞIŞIK)
KARD.35- Akut
pulmoner emboli
M.ÖZCAN
(T.GÖREN)
T.GEN 4- Genetik
tanı testleri
Ş. ÖZTÜRK
FARMA.33Antiepileptikler
N.ENGİNAR (P.
YAMANTÜRK
ÇELİK)
End.19Akromegali ve
prolaktinoma
A.AZEZLİ
(N.DİNÇÇAĞ)
15:0015:50
Hem.17Lenfomalar
M.NALÇACI
(S.KALAYOĞLU)
KARD. 36- Kronik
kor pulmonale
T.GÖREN
(F.ERZENGİN)
Hem.18Megaloblastik
anemiler
A.S.YAVUZ
(S.KALAYOĞLU)
FARMA.34Sedatif-hipnotik
droglar
N.ENGİNAR
(P. YAMANTÜRK
ÇELİK)
NEF.14- Kronik
böbrek yetersizliği1 (Etyopatogenez,
klinik ve laboratuar
bulguları)
M.Ş.SEVER
(H.YAZICI)
Klinik Uygulama
16:0016:50
195
15.05.2015
Grup C -Ders Kümesi 1
İÇ HASTALIKLARI-KARDİYOLOJİ- FARMAKOLOJİ ve KLİNİK FARMAKOLOJİ
38.Hafta
Tarih:
18.05.2015
19.05.2015
20.05.2015
21.05.2015
Saat:
PAZARTESİ
SALI
ÇARŞAMBA
PERŞEMBE
CUMA
08:0008:30
ACİL VAKA
TOPLANTISI
ACİL VAKA
TOPLANTISI
ACİL VAKA
TOPLANTISI
ACİL VAKA
TOPLANTISI
08:3010:50
Klinik Uygulama
Klinik Uygulama
Klinik Uygulama
Klinik Uygulama
11:0011:50
End.20- Tiroiditler
S. YARMAN
(R. TANAKOL)
GEH.15- Akut ve
kronik hepatitler-2
K.DEMİR
(S.KAYMAKOĞLU)
KARD.39- İnfektif
endokardit ve
diğer endokard
hastalıkları
T.GÖREN
(Z. BUĞRA)
12:0013:00
ÖĞLE TATİLİ
ÖĞLE TATİLİ
ÖĞLE TATİLİ
ÖĞLE TATİLİ
13:0013:50
FARMA.35- Kaygı
giderici droglar
N.ENGİNAR
(P. YAMANTÜRK
ÇELİK)
End.21- Endokrin
hipertansiyonlar
R. TANAKOL
(A. AZEZLİ)
KARD.40Kardiyomiyopatiler
ve diğer miyokard
hastalıkları
B.UMMAN
(A. K. BİLGE)
End.23Nöroendokrin
tümörler
S. YARMAN
( R. TANAKOL )
14:0014:50
15:0015:50
FARMA.36- Alkol
N.ENGİNAR
(P. YAMANTÜRK
ÇELİK)
GEH.14- Akut ve
kronik hepatitler-1
K.DEMİR
(S.KAYMAKOĞLU)
19 MAYIS
ATATÜRKÜ
ANMA
GENÇLİK VE
SPOR
BAYRAMI
NEF.15-Kronik
böbrek yetersizliği2 (Konservatif
tedavi yöntemleri)
M.Ş.SEVER
(Y.K.ÇALIŞKAN)
End.22Hiperparatiroidizm
ve diğer
hiperkalsemiler
F.ARAL
(R. TANAKOL)
FARMA.37Parkinsonda,
spastisitede ve
akut kas
spazmlarında
kullanılan droglar
N.ENGİNAR
(P. YAMANTÜRK
ÇELİK)
FARMA.38Antiastmatik
droglar
N.ENGİNAR (A.
CANBERK)
FARMA.39Endokrin sistem
farmakolojisinin
temel ilkeleri
16:0016:50
İ. HATİPOĞLU
(A. CANBERK)
196
22.05.2015
T.ONK.8Onkolojide palyatif
tedavi
S.VATANSEVER
ACİLDAH.5- Karın
Ağrısı olan
hastaya yaklaşım
S.ERDEN
(K. GÜLER)
End.24Hipertiroidizm
A. K. ÜZÜM
(A. AZEZLİ)
Grup C -Ders Kümesi 1
İÇ HASTALIKLARI-KARDİYOLOJİ- FARMAKOLOJİ ve KLİNİK FARMAKOLOJİ
39.Hafta
Tarih:
25.05.2015
Saat:
08:0008:30
08:3010:50
Klinik Uygulama
11:0011:50
NEF.16-Diyaliz
tedavileri
S.BOZFAKIOĞLU
(H.YAZICI)
12:0013:00
ÖĞLE TATİLİ
13:0013:50
14:0014:50
15:0015:50
16:0016:50
26.05.2015
27.05.2015
28.05.2015
PAZARTESİ
SALI
ÇARŞAMBA
PERŞEMBE
CUMA
ACİL VAKA
TOPLANTISI
ACİL VAKA
TOPLANTISI
ACİL VAKA
TOPLANTISI
ACİL VAKA
TOPLANTISI
ACİL VAKA
TOPLANTISI
Klinik Uygulama
Klinik Uygulama
Klinik Uygulama
İç Hastalıkları
Klinik Toplantısı
GEH.16-Siroz -1
S.KAYMAKOĞLU
(K.DEMİR)
KARD.43Hipertansiyonda
acil durumlar
T.GÖREN
(A. ÖNCÜL)
İÇH.Rad.1Endokrin Sistemde
Radyolojik
değerlendirme
M.DURSUN
ÖĞLE TATİLİ
ÖĞLE TATİLİ
ÖĞLE TATİLİ
ÖĞLE TATİLİ
KARD.41Sistemik
hipertansiyon-1
T.GÖREN
(Z.BUĞRA)
GEH.17-Siroz -2
S.KAYMAKOĞLU
(K.DEMİR)
KARD.44- Senkop
T.GÖREN
(F.MERCANOĞL
U)
KARD.Rad.1Kardiyak BT ve
MR görüntüleme 1
A.TUNACI
FARMA.44-İnsülin
ve oral
antidiyabetik
droglar
Y. ÜRESİN
(A. CANBERK)
KARD.Rad.2Kardiyak BT ve
MR görüntüleme 2
M.DURSUN
FARMA.45Adrenokortikotropi
k droglar
Y. ÜRESİN
(A. CANBERK)
İÇH.Rad.2Romatolojik
metabolik ve
endokrin
hastalıklarda kas iskelet
görüntüleme
M.DURSUN
İÇ. HAST.4- İç
Hastalıkları
Pratiğinde Klinik
Biyokimya
T.TÜKEK
T.GEN 5- Genetik
hastalıklarda
tedavi yaklaşımı,
güncel tedavi
metodları
Ş. ÖZTÜRK
End.25- Tiroid
kanseri
A. K. ÜZÜM
(F. ARAL)
Klinik Uygulama
KARD.42Sistemik
hipertansiyon-2
T.GÖREN
(Z.BUĞRA)
FARMA.40-Hipofiz
ve hipotalamus
hormonları
İ. HATİPOĞLU
(A. CANBERK)
FARMA.42-Tiroid
hormonları ve
antitiroid droglar
İ. HATİPOĞLU
(A. CANBERK)
FARMA.43Kalsiyotropik
droglar
Y. ÜRESİN
(A. CANBERK)
FARMA.41Oksitosik droglar
İ. HATİPOĞLU
(A. CANBERK)
197
29.05.2015
Grup C -Ders Kümesi 1
İÇ HASTALIKLARI-KARDİYOLOJİ- FARMAKOLOJİ ve KLİNİK FARMAKOLOJİ
40.Hafta
Tarih:
01.06.2015
02.06.2015
03.06.2015
04.06.2015
Saat:
08:0008:30
08:3010:50
Klinik Uygulama
PAZARTESİ
SALI
ÇARŞAMBA
PERŞEMBE
CUMA
ACİL VAKA
TOPLANTISI
ACİL VAKA
TOPLANTISI
ACİL VAKA
TOPLANTISI
ACİL VAKA
TOPLANTISI
ACİL VAKA
TOPLANTISI
Klinik Uygulama
Klinik Uygulama
SERBEST
ÇALIŞMA
11:0011:50
End.26Hipoparatiroidizm
ve diğer
hipokalsemiler
R. TANAKOL
( A. AZEZLİ)
SERBEST
ÇALIŞMA
SERBEST
ÇALIŞMA
ÖĞLE TATİLİ
ÖĞLE TATİLİ
SERBEST
ÇALIŞMA
SERBEST
ÇALIŞMA
SERBEST
ÇALIŞMA
SERBEST
ÇALIŞMA
SERBEST
ÇALIŞMA
SERBEST
ÇALIŞMA
Klinik Uygulama
İç Hastalıkları
Klinik Toplantısı
FARMA.49Sindirim sistemi
farmakolojisi:Peptik
ülser tedavisinde
kullanılan droglar
İ. HATİPOĞLU
(A. CANBERK)
12:0013:00
ÖĞLE TATİLİ
ÖĞLE TATİLİ
ÖĞLE TATİLİ
13:0013:50
End.27Hipogonadizmler
A.AZEZLİ
( A. K. ÜZÜM)
KARD.45- Ani
Ölüm
FARMA.50-Emetik,
antiemetik droglar
A.K.BİLGE
(F.MERCANOĞLU)
(A. CANBERK)
14:0014:50
FARMA.46Östrojenler ve
projestinler
İ. HATİPOĞLU
(A. CANBERK)
15:0015:50
FARMA.47Androjenler ve
anabolizanlar
İ. HATİPOĞLU
(A. CANBERK)
05.06.2015
KARD.46Erişkinde
konjenital kalp
hastalıkları
B.UMMAN
(Z.BUĞRA)
FARMA.48Antiöstrojen ve
antiandrojen
droglar
İ. HATİPOĞLU
FARMA.51Laksatif-purgatifler,
antidiyareik droglar
İ. HATİPOĞLU
(A. CANBERK)
SERBEST
ÇALIŞMA
İ. HATİPOĞLU
(A. CANBERK)
16:0016:50
198
Grup C -Ders Kümesi 1
İÇ HASTALIKLARI-KARDİYOLOJİ- FARMAKOLOJİ ve KLİNİK FARMAKOLOJİ
41.Hafta
Tarih:
08.06.2015
09.06.2015
10.06.2015
11.06.2015
12.06.2015
Saat:
PAZARTESİ
SALI
ÇARŞAMBA
PERŞEMBE
CUMA
08:3011:00
11:0011:50
12:0013:00
13:0013:50
14:0014:50
15:0015:50
16:0016:50
C Grubu
İÇ
HASTALIKLARI
SINAVI (Yazılı)
C Grubu
İÇ HASTALIKLARI
SINAVI
(Uygulamalı ve
Sözlü)
ÖĞLE TATİLİ
ÖĞLE TATİLİ
Grup C1 -Ders Kümesi 1
İÇ HASTALIKLARI-KARDİYOLOJİ- FARMAKOLOJİ ve KLİNİK FARMAKOLOJİ
42.Hafta
Tarih:
15.06.2015
16.06.2015
17.06.2015
18.06.2015
19.06.2015
Saat:
PAZARTESİ
SALI
ÇARŞAMBA
PERŞEMBE
CUMA
08:3010:50
Grup C
KARDİYOLOJİ
SINAVI (Yazılı)
Grup C
KARDİYOLOJİ
SINAVI (Sözlü)
ÖĞLE TATİLİ
ÖĞLE TATİLİ
11:0011:50
12:0013:00
13:0013:50
14:0014:50
15:0015:50
16:0016:50
199
Grup C -Ders Kümesi 1
İÇ HASTALIKLARI-KARDİYOLOJİ- FARMAKOLOJİ ve KLİNİK FARMAKOLOJİ
43.Hafta
Tarih:
22.06.2015
Saat:
PAZARTESİ
08:3010:50
11:0011:50
12:0013:00
Grup C
FARMAKOLOJİ
SINAVI
ÖĞLE TATİLİ
13:0013:50
14:0014:50
15:0015:50
16:0016:50
200
Grup C2 -Ders Kümesi 2
KADIN HASTALIKLARI ve DOĞUM - RADYASYON ONKOLOJİSİ
1.Hafta
Tarih:
01.09.2014
02.09.2014
03.09.2014
04.09.2014
05.09.2014
Saat:
PAZARTESİ
SALI
ÇARŞAMBA
PERŞEMBE
CUMA
09:0009:50
KHvD 1-Kadın
Hastalıkları ve
Doğum Giriş ve
Tanışma
Ö.YALÇIN
KHvD 5-Amenore2
F.SEVİLEN
KHvD 9-İnfertilite
Tanı
F.BUYRU
KHvD 13-Gebelik
ve sistemik
hastalıklar-2
İ. KALELİOĞLU
10:0010:50
KHvD 2-Gebelikte
tarama testleri
A.YÜKSEL
KHvD 6Antepartum fetal
değerlendirme-1
H.ERMİŞ
KHvD 10-İnfertilite
Etyoloji
F.BUYRU
KHvD 14Jinekolojide tanı
yöntemleri
B.ERGUN
11:0011:50
PRATİK
UYGULAMA
PRATİK
UYGULAMA
PRATİK
UYGULAMA
PRATİK
UYGULAMA
ÖĞLE TATİLİ
ÖĞLE TATİLİ
ÖĞLE TATİLİ
ÖĞLE TATİLİ
KHvD 3-Prenatal
tanı uygulamaları
A.YÜKSEL
KHvD 7Antepartum fetal
değerlendirme-2
H.ERMİŞ
KHvD 11-İnfertilite
Tedavi
F.BUYRU
KHvD 15Premenstrüel
sendrom ve
dismenore
E. BAŞTU
KHvD 4-Amenore1
F.SEVİLEN
KHvD 8-Normal
siklus ve
menstruasyon
S. AKHAN
KHvD 12-Gebelik
ve sistemik
hastalıklar-1
İ KALELİOĞLU
12:0013:00
13:0013:50
14:0014:50
2014-2015
Eğitim Öğretim Yılı
Başlangıcı
15:0015:50
16:0016:50
201
Grup C2 -Ders Kümesi 2
KADIN HASTALIKLARI ve DOĞUM - RADYASYON ONKOLOJİSİ
2.Hafta
Tarih:
08.09.2014
09.09.2014
10.09.2014
11.09.2014
12.09.2014
Saat:
PAZARTESİ
SALI
ÇARŞAMBA
PERŞEMBE
CUMA
09:0009:50
KHvD 16Disfonksiyonel
kanamalar
Ö.YALÇIN
KHvD 20-Teratoloji
İ.KALELİOĞLU
KHvD 24-Rekürren
abortus
A.TURFANDA
KHvD 28-Polikistik
over sendromu
F. BUYRU
PRATİK
UYGULAMA
KHvD 17-Ektopik
gebelik
H.SAYGILI
KHvD 21-Erken
doğum eylemi ve
tokoliz
A.YILDIRIM
KHvD 25-Spontan
abortus
A.TURFANDA
KHvD 29-Cinsiyet
anomalileri
F.GÜNGÖR
UĞURLUCAN
C1-C2-Rad.Onk 1Kanser
biyolojisinin
temelleri
M. FAYDA
(E.
DARENDELİLER)
10:0010:50
11:0011:50
PRATİK
UYGULAMA
PRATİK
UYGULAMA
PRATİK
UYGULAMA
PRATİK
UYGULAMA
C1-C2-Rad.Onk 2
Klinik
Radyoterapinin
Biyolojik ve
Fiziksel Temelleri
A.KARADENİZ
(R.MERAL)
12:0013:00
ÖĞLE TATİLİ
ÖĞLE TATİLİ
ÖĞLE TATİLİ
ÖĞLE TATİLİ
ÖĞLE TATİLİ
13:0013:50
KHvD 18Hiperandrojenemi
F.BUYRU
KHvD 22-Erken
membran rüptürü
A.YILDIRIM
KHvD 26-Doğum
indüksiyonu
B.ERGUN
KHvD 30-Üçüncü
trimester
kanamaları
B.ERGUN
KHvD 32-Makat
gelişi
R. HAS
14:0014:50
KHvD 19-IUGG
L.İBRAHİMOĞLU
KHvD 23-Obstetrik
ultrasonografi
A. YÜKSEL
KHvD 27Fonksiyonel ve
mekanik distosi
H.ERMİŞ
KHvD 31-Situs ve
Prezantasyon
anomalileri
İ.KALELİOĞLU
SERBEST
ÇALIŞMA
15:0015:50
16:0016:50
202
Grup C2 -Ders Kümesi 2
KADIN HASTALIKLARI ve DOĞUM - RADYASYON ONKOLOJİSİ
3.Hafta
Tarih:
15.09.2014
16.09.2014
17.09.2014
18.09.2014
19.09.2014
Saat:
PAZARTESİ
SALI
ÇARŞAMBA
PERŞEMBE
CUMA
09:0009:50
KHvD 33-Fetal
tedavi
A. YÜKSEL
KHvD 36-Gebelik
ve diyabet
L.İBRAHİMOĞLU
KHvD 40Ürojinekoloji
Ö.YALÇIN
KHvD 44Gebelikte
hipertansif
hastalıklar-1
L.İBRAHİMOĞLU
PRATİK
UYGULAMA
10:0010:50
KHvD 34-RH
uygunsuzluğu
A. YÜKSEL
KHvD 37Gebelikte
kardiyovasküler ve
solunum sistemi
hastalıkları
L.İBRAHİMOĞLU
KHvD 41-Çoğul
gebelikler
R.HAS
KHvD 45Gebelikte
hipertansif
hastalıklar-2
L.İBRAHİMOĞLU
C1-C2-Rad.Onk 3Radyasyondan
korunma Radyasyonun akut
ve geç etkileri
S. KÜÇÜCÜK
(M. FAYDA )
11:0011:50
PRATİK
UYGULAMA
PRATİK
UYGULAMA
PRATİK
UYGULAMA
PRATİK
UYGULAMA
C1-C2-Rad.Onk 4Kanserden
Korunma
R. MERAL
(M. ALTUN)
12:0013:00
ÖĞLE TATİLİ
ÖĞLE TATİLİ
ÖĞLE TATİLİ
ÖĞLE TATİLİ
ÖĞLE TATİLİ
13:0013:50
KHvD 35-Uterus
myomları
H.SAYGILI
KHvD 38İntrapartum fetal
değerlendirme-1
A.YILDIRIM
KHvD 42Menopoz-1
A.TURFANDA
KHvD 46EndometriozisEtyoloji,
semptomlar
E.ATTAR
SERBEST
ÇALIŞMA
14:0014:50
SERBEST
ÇALIŞMA
KHvD 39İntrapartum fetal
değerlendirme-2
A.YILDIRIM
KHvD 43Menopoz-2
A.TURFANDA
KHvD 47Endometriozistanı, tedavi
E.ATTAR
SERBEST
ÇALIŞMA
15:0015:50
16:0016:50
203
Grup C2 -Ders Kümesi 2
KADIN HASTALIKLARI ve DOĞUM - RADYASYON ONKOLOJİSİ
4.Hafta
Tarih:
22.09.2014
23.09.2014
24.09.2014
25.09.2014
26.09.2014
Saat:
PAZARTESİ
SALI
ÇARŞAMBA
PERŞEMBE
CUMA
09:0009:50
KHvD 48-Tanısal
ve operatif
Histereskopi
C.AKGÜL
KHvD 52-Plasenta
ve amniyos sıvısı
anomalileri
A.BÜYÜKÖREN
KHvD 55-Doğum
kanalı travmaları
Ö.YALÇIN
KHvD 58-Genital
malformasyonlar
Ö.YALÇIN
PRATİK
UYGULAMA
10:0010:50
KHvD 49-Tanısal
ve operatif
laparoskopi
E. ATTAR
KHvD 53-Genital
organların yer
değiştirmesi
A.BÜYÜKÖREN
KHvD 56-Puerperal
KHvD 59-Perinatal
hastalıklar
enfeksiyonlar
F.GÜNGÖR
R. HAS
UĞURLUCAN
C1-C2-Rad.Onk 5Kanserde Erken
Tanı ve Risk
Faktörleri
A. KİZİR
(E. N. ORAL)
11:0011:50
PRATİK
UYGULAMA
PRATİK
UYGULAMA
PRATİK
UYGULAMA
PRATİK
UYGULAMA
C1-C2-Rad.Onk 6Jinekolojik
Kanserlerde
Tedavi
S. KÜÇÜCÜK
(M. FAYDA)
12:0013:00
ÖĞLE TATİLİ
ÖĞLE TATİLİ
ÖĞLE TATİLİ
ÖĞLE TATİLİ
ÖĞLE TATİLİ
13:0013:50
KHvD 50-Miad
geçmesi, Fetal
ölüm, Perinatal
mortalite
H.ERMİŞ
KHvD 54Postpartum
kanama
H.SAYGILI
KHvD 57Adneksiyel kitleler
F.GÜNGÖR
UĞURLUCAN
KHvD 60Jinekolojik
kanserlerde temel
biyoloji ve
immünoloji
S. AKHAN
KHvD 62-Sitoloji
ve kolposkopi
B. ERGUN
14:0014:50
KHvD 51Gebelikte
hematolojik
hastalıklar
E.BAŞTU
SERBEST
ÇALIŞMA
KHvD 61Jinekolojik
kanserlerde
epidemiyoloji,
genetik ve
onkojenler
S.TOPUZ
SERBEST
ÇALIŞMA
SERBEST
ÇALIŞMA
15:0015:50
16:0016:50
204
Grup C2 -Ders Kümesi 2
KADIN HASTALIKLARI ve DOĞUM - RADYASYON ONKOLOJİSİ
5.Hafta
Tarih:
29.09.2014
30.09.2014
01.10.2014
02.10.2014
03.10.2014
Saat:
PAZARTESİ
SALI
ÇARŞAMBA
PERŞEMBE
CUMA
09:0009:50
KHvD 63-Tümör
markerlerı ve
kanser taraması
Y.SALİHOĞLU
KHvD 67-Jinekoloji
ve obstetrikte tıbbi
genetik
S.BAŞARAN
KHvD 71- Serviks
kanseri 1
S.TOPUZ
KHvD 75-Doğum
operasyonları
R.HAS
PRATİK
UYGULAMA
10:0010:50
KHvD 64Jinekolojik
operasyonlar
Y.SALİHOĞLU
KHvD 68-Vulva ve
vaginanın benign
ve prekanseröz
lezyonları
A.TURFANDA
KHvD 72-Serviks
kanseri 2
S.TOPUZ
KHvD 76Endometriumun
prekanseröz
lezyonları
Y.SALİHOĞLU
C1-C2-Rad.Onk 7Meme Kanserinde
Tedavi
M. FAYDA
(S. KÜÇÜCÜK)
11:0011:50
PRATİK
UYGULAMA
PRATİK
UYGULAMA
PRATİK
UYGULAMA
PRATİK
UYGULAMA
C1-C2-Rad.Onk 8Onkolojik Aciller ve
Tedavisi
E. SAĞLAM
(E.N. ORAL)
12:0013:00
ÖĞLE TATİLİ
ÖĞLE TATİLİ
ÖĞLE TATİLİ
ÖĞLE TATİLİ
ÖĞLE TATİLİ
13:0013:50
KHvD 65-Epitelyal
over tümörleri-1
C.İYİBOZKURT
KHvD 69-Vulva
kanseri
A.TURFANDA
KHvD. 73 - Rad.
Jinekolojik
Radyoloji-1
B.BAKIR
KHvD 77Endometrium
kanseri ve uterus
mezenkimal
tümörleri
Y.SALİHOĞLU
KHvD. 74 - Rad.
Jinekolojik
Radyoloji-2
B.BAKIR
KHvD 78-İnfertilite
ve Androloji
E. ATTAR
14:0014:50
KHvD 66-Epitelyal
over ve tuba
tümörleri-2
C.İYİBOZKURT
KHvD 70-Serviksin
benign ve
prekanseröz
lezyonları
S.TOPUZ
15:0015:50
16:0016:50
205
KURBAN
BAYRAMI
AREFESİ
Grup C2 -Ders Kümesi 2
KADIN HASTALIKLARI ve DOĞUM - RADYASYON ONKOLOJİSİ
6.Hafta
Tarih:
06.10.2014
07.10.2014
08.10.2014
09.10.2014
10.10.2014
Saat:
PAZARTESİ
SALI
ÇARŞAMBA
PERŞEMBE
CUMA
09:0009:50
KHvD 79-Kök
hücre kordon kanı
bankacılığı
E. ATTAR
KHvD 83-Genital
Tüberküloz
H. SAYGILI
KHvD 87Ovülasyon
İndüksiyonu 2
C. AKGÜL
10:0010:50
KHvD 80Tromboembolizm
ve Amniyotik Sıvı
Embolisi,DIC
İ.KALELİOĞLU
11:0011:50
KHvD 84Jinekolojik
Tümörlerde
Radyoterapi
S. KÜÇÜCÜK
KHvD 88-Asiste
Reprodüktif
Teknikler 1
C. AKGÜL
PRATİK
UYGULAMA
PRATİK
UYGULAMA
PRATİK
UYGULAMA
12:0013:00
ÖĞLE TATİLİ
ÖĞLE TATİLİ
ÖĞLE TATİLİ
13:0013:50
KHvD 81-Germ
Hücreli Over
Tümörleri
C.İYİBOZKURT
KHvD 85-Gebelik
ve Kanser
S.TOPUZ
KHvD 89-Asiste
reprodüktif
teknikler-2
C.AKGÜL
14:0014:50
KHvD 82-Tuba ve
metastatik over
kanserleri
C.İYİBOZKURT
KHvD 86Ovülasyon
İndüksiyonu 1
C. AKGÜL
KHvD 90-Şok
F. GUNGOR
UĞURLUCAN
KURBAN BAYRAMI TATİLİ
15:0015:50
16:0016:50
206
Grup C2 -Ders Kümesi 2
KADIN HASTALIKLARI ve DOĞUM - RADYASYON ONKOLOJİSİ
7.Hafta
Tarih:
Saat:
13.10.2014
14.10.2014
15.10.2014
16.10.2014
17.10.2014
ÇARŞAMBA
PAZARTESİ
SALI
PERŞEMBE
CUMA
KHvD 91-Seks
kord hücreli over
tümörleri
C.İYİBOZKURT
KHvD 92-Over
kanserlerinde
kemoterapi
P. SAİP
KHvD 96Trofoblastik
Hastalıklar 1
C. İYİBOZKURT
KHvD 97Trofoblastik
Hastalıklar 2
C. İYİBOZKURT
KHvD100-Aile
Planlaması 2
E. BAŞTU
SERBEST
ÇALIŞMA
SERBEST
ÇALIŞMA
KHvD101-Alt
Genital Sistem
Enfeksiyonları
A. BÜYÜKÖREN
SERBEST
ÇALIŞMA
SERBEST
ÇALIŞMA
11:0011:50
PRATİK
UYGULAMA
PRATİK
UYGULAMA
PRATİK
UYGULAMA
SERBEST
ÇALIŞMA
SERBEST
ÇALIŞMA
12:0013:00
ÖĞLE TATİLİ
ÖĞLE TATİLİ
ÖĞLE TATİLİ
ÖĞLE TATİLİ
ÖĞLE TATİLİ
KHvD 93-Pelvik
Ağrı
F.GÜNGÖR
UĞURLUCAN
KHvD 94-Çocukluk
Çağı Jinekolojik
Problemleri
S. AKHAN
KHvD 95-Adolesan
Çağı Jinekolojik
Problemleri
S. AKHAN
KHvD 98-Kadında
Cinsel Fonksiyon
Bozuklukları
S.AKHAN
KHvD102-Üst
Genital Sistem
Enfeksiyonları
A.BÜYÜKÖREN
SERBEST
ÇALIŞMA
SERBEST
ÇALIŞMA
KHvD 99-Aile
Planlaması 1
E.BAŞTU
KHvD103-Üreme
Fizyolojisi
F.SEVİLEN
SERBEST
ÇALIŞMA
SERBEST
ÇALIŞMA
09:0009:50
10:0010:50
13:0013:50
14:0014:50
15:0015:50
16:0016:50
207
Grup C2 -Ders Kümesi 2
ÇOCUK SAĞLIĞI ve HASTALIKLARI - RADYASYON ONKOLOJİSİ
8.Hafta
Tarih:
20.10.2014
21.10.2014
22.10.2014
23.10.2014
24.10.2014
Saat:
PAZARTESİ
SALI
ÇARŞAMBA
PERŞEMBE
CUMA
08:3009:00
Klinik Vaka
Toplantısı
Klinikle tanışma
SERBEST
ÇALIŞMA
Klinik Vaka
Toplantısı
SERBEST
ÇALIŞMA
09:0009:50
ÇSvH 1-Çocuk
izlenmesinin
prensipleri
GÜLBİN GÖKÇAY
SERBEST
ÇALIŞMA
SERBEST
ÇALIŞMA
SERBEST
ÇALIŞMA
ÇSvH 2-Engelli
çocukların izlemi
GÜLBİN GÖKÇAY
ÇSvH 6-Rutin aşı
uygulamaları-1
GÜLBİN GÖKÇAY
ÇSvH 9- Boy
kısalığı-1
R.BUNDAK
ÇSvH 12-Ergenlik
gelişimi
ÇSvH 3-Çocuk
sağlığı
hizmetlerinde
iletişim
F.OĞUZ
ÇSvH 7-Rutin aşı
uygulamaları-2
GÜLBİN GÖKÇAY
ÇSvH10- Boy
kısalığı-2
R.BUNDAK
ÇSvH 13-Erken ve
gecikmiş ergenlik
ÖĞLE TATİLİ
ÖĞLE TATİLİ
ÖĞLE TATİLİ
ÖĞLE TATİLİ
10:0010:50
Grup C2
Kadın
Hastalıkları ve
Doğum Sınavı
11:0011:50
12:0013:00
ÖĞLE TATİLİ
13:0013:50
ÇSvH 4-Raşitizm
F.OĞUZ
14:0014:50
ÇSvH 5- Çocuk
istismarı
A.KILIÇ
F.DARENDELİLER
F.DARENDELİLER
ÇSvH 8-Elektronik
ÇSvH 11ortamda veri arama
Diyabetes mellitus
ve sunum teknikleri
R.BUNDAK
Z.TAMAY
ÇSvH 14Hipotiroidi
N.SAKA
BİLİMSEL SUNU
UYGULAMALARI
ÖĞRETİM
ÜYELERİ İLE
TOPLANTI
SERBEST
ÇALIŞMA
SERBEST
ÇALIŞMA
15:0015:50
16:0016:50
208
Grup C2 -Ders Kümesi 2
ÇOCUK SAĞLIĞI ve HASTALIKLARI - RADYASYON ONKOLOJİSİ
9.Hafta
Tarih:
27.10.2014
28.10.2014
29.10.2014
30.10.2014
Saat:
08:3009:00
PAZARTESİ
SALI
ÇARŞAMBA
PERŞEMBE
CUMA
Klinik Vaka
Toplantısı
Klinik Vaka
Toplantısı
Klinik Vaka
Toplantısı
SERBEST
ÇALIŞMA
09:0009:50
UYGULAMA
UYGULAMA
UYGULAMA
UYGULAMA
10:0010:50
ÇSvH 15- Allerjik
hastalıkların
etiyopatogenezi
N.GÜLER
ÇSvH 18-Çocukluk
döneminde vitamin
gereksinimleri
GÜLDEN
GÖKÇAY
ÇSvH 20Doğumsal
metabolizma
hastalıkları-2
GÜLDEN ÖKÇAY
ÇSvH 24-Febril
konvülziyon ve
diğer akut
konvülsiyonlar
N.AYDINLI
11:0011:50
ÇSvH 16Solunum yolu
alerjilerine
yaklaşım
N.GÜLER
ÇSvH 19Doğumsal
metabolizma
hastalıkları-1
GÜLDEN GÖKÇAY
ÇSvH 21Yenidoğan
taramaları
M.DEMİRKOL
ÇSvH 25- Alt
solunum yolu
infeksiyonları-1
E.ÜNÜVAR
12:0013:00
ÖĞLE TATİLİ
ÖĞLE TATİLİ
ÖĞLE TATİLİ
ÖĞLE TATİLİ
13:0013:50
ÇSvH 17- Obezite
Ş.POYRAZOĞLU
ÇSvH 22-Sinüzit
A.KILIÇ
ÇSvH 26-Alt
solunum yolu
infeksiyonları-2
E.ÜNÜVAR
ÇSvH 23-Baş
ağrısı
N.AYDINLI
ÇSvH (Rad.1) 27Çocukluk çağı
enfeksiyon
hastalıklarında
radyolojik
görüntüleme
E.YEKELER
BİLİMSEL SUNU
UYGULAMALARI
ÇSvH (Rad.2) 28Pediatri akciğer
grafisi ve
erişkinden
farklılıklar.
E.YEKELER
14:0014:50
BİLİMSEL SUNU
UYGULAMALARI
29 EKİM
CUMHURİYET
BAYRAMI
29 EKİM
CUMHURİYET
BAYRAMI
ARİFESİ
15:0015:50
16:3017:20
209
31.10.2014
Grup C2 -Ders Kümesi 2
ÇOCUK SAĞLIĞI ve HASTALIKLARI - RADYASYON ONKOLOJİSİ
10.Hafta
Tarih:
03.11.2014
04.11.2014
05.11.2014
06.11.2014
07.11.2014
Saat:
PAZARTESİ
SALI
ÇARŞAMBA
PERŞEMBE
CUMA
08:3009:00
Klinik Vaka
Toplantısı
Klinik Vaka
Toplantısı
SERBEST
ÇALIŞMA
Klinik Vaka
Toplantısı
SERBEST
ÇALIŞMA
09:0009:50
UYGULAMA
UYGULAMA
UYGULAMA
UYGULAMA
UYGULAMA
10:0010:50
ÇSvH (Rad.3) 29Yenidoğan
hastalıklarında
radyolojik
değerlendirme.
E.YEKELER
ÇSvH 32-Akut
otitis media
E.ÜNÜVAR
ÇSvH 35- Okul
öncesi, okul çağı
ve ergenlik
döneminde
beslenme
M.DEMİRKOL
ÇSvH 38-Kan ve
kan ürünleri
transfüzyonu
S. KARAMAN
C1-C2-Rad.Onk 9Kemik ve
Yumuşak Doku
Tümörlerinde
Tedavi
E.
DARENDELİLER
(E. SAĞLAM)
ÇSvH 30- Ergene
yaklaşım: Vaka
sunumu
F. BAŞ
(E.ÜNÜVAR)
ÇSvH 33-Vakakistik fibroz, kronik
akciğer hastalıkları
Z.TAMAY
ÇSvH 36-Deri
sindirim sistemi
alerjilerine
yaklaşım, tanı; ilaç
alerjilerine
yaklaşım ve tanı
Z.TAMAY
ÇSvH 39Çocukluk çağı
anemileri-1
Z.KARAKAŞ
C1-C2-Rad.Onk
10-Gastrointestinal
Sistem
Tümörlerinde Te
davi
A. KİZİR
(E. N. ORAL )
12:0013:00
ÖĞLE TATİLİ
ÖĞLE TATİLİ
ÖĞLE TATİLİ
ÖĞLE TATİLİ
ÖĞLE TATİLİ
13:0013:50
ÇSvH 31-Akut
Tonsillofarenjit
E.ÜNÜVAR
ÇSvH 34- Bebek
ve küçük süt
çocuğun
beslenmesi
M.DEMİRKOL
ÇSvH 37-Hışıltılı
hastaya yaklaşım
N.GÜLER
ÇSvH 40Çocukluk çağı
anemileri-2
Z.KA ÇSvH 41Lösemiler
S.KARAMAN KAŞ
ÇSvH 41Lösemiler
S.KARAMAN
14:0014:50
BİLİMSEL SUNU
UYGULAMALARI
BİLİMSEL SUNU
UYGULAMALARI
BİLİMSEL SUNU
UYGULAMALARI
BİLİMSEL SUNU
UYGULAMALARI
BİLİMSEL SUNU
UYGULAMALARI
11:0011:50
15:0015:50
16:3017:20
210
Grup C2 -Ders Kümesi 2
ÇOCUK SAĞLIĞI ve HASTALIKLARI - RADYASYON ONKOLOJİSİ
11.Hafta
Tarih:
10.11.2014
11.11.2014
12.11.2014
13.11.2014
14.11.2014
Saat:
PAZARTESİ
SALI
ÇARŞAMBA
PERŞEMBE
CUMA
08:3009:00
SERBEST
ÇALIŞMA
Klinik Vaka
Toplantısı
SERBEST
ÇALIŞMA
Klinik Vaka
Toplantısı
SERBEST
ÇALIŞMA
09:0009:50
UYGULAMA
UYGULAMA
UYGULAMA
UYGULAMA
UYGULAMA
10:0010:50
ÇSvH 42-Ergen
aşılaması
GÜLBİN GÖKÇAY
A.KILIÇ
11:0011:50
12:0013:00
ÇSvH 46-Çocukluk
ÇSvH 49ÇSvH 53-Perinatal
çağı onkolojik
Yenidoğan sarılığı asfiksi
hastalıkları-2
tedavi
Z.İNCE
Ö.DEVECİOĞLU
A. ÇOBAN
C1-C2-Rad.Onk
11-Lenfomalarda
Tedavi
E. SAĞLAM
(E.
DARENDELİLER)
ÇSvH 50Gestasyona göre
düşük tartılı ve
yüksek tartılı
doğum
Z.İNCE
ÇSvH 54Yenidoğan sepsisi
A.ÇOBAN
C1-C2-Rad.Onk
12-Santral Sinir
Sistemi
Tümörlerinde
Tedavi
R. MERAL
(A. KARADENİZ )
ÖĞLE TATİLİ
ÖĞLE TATİLİ
ÖĞLE TATİLİ
ÇSvH 51Yenidoğanda
solunum sıkıntısı
Z.İNCE
ÇSvH 55-Mekanik
doğum travmaları
Z.İNCE
ÇSvH 57-Çocukluk
çağı tüberkülozu
ve tüberküloz
menenjitleri
A.SOMER
ÇSvH 52Prematüre
sorunları ve bakımı
Z.İNCE
ÇSvH 56Çocukluk çağı
menenjitleri
A.SOMER
BİLİMSEL SUNU
UYGULAMALARI
ÇSvH 43-KanamaÇSvH 47pıhtılaşma
Yenidoğan sarılığıbozuklukları-1
tanı
Ö.DEVECİOĞLU
A.ÇOBAN
ÖĞLE TATİLİ
ÖĞLE TATİLİ
13:0013:50
ÇSvH 44-KanamaÇSvH 48pıhtılaşma
Yenidoğan
bozuklukları-2
metabolik sorunları
Ö.DEVECİOĞLU
A.ÇOBAN
14:0014:50
ÇSvH 45-Çocukluk
çağı onkolojik
hastalıkları-1
Ö.DEVECİOĞLU
BİLİMSEL SUNU
UYGULAMALARI
15:0015:50
16:3017:20
211
Grup C2 -Ders Kümesi 2
ÇOCUK SAĞLIĞI ve HASTALIKLARI - RADYASYON ONKOLOJİSİ
12.Hafta
Tarih:
17.11.2014
18.11.2014
19.11.2014
20.11.2014
21.11.2014
Saat:
PAZARTESİ
SALI
ÇARŞAMBA
PERŞEMBE
CUMA
08:3009:00
Klinik Vaka
Toplantısı
Klinik Vaka
Toplantısı
SERBEST
ÇALIŞMA
Klinik Vaka
Toplantısı
SERBEST
ÇALIŞMA
09:0009:50
UYGULAMA
UYGULAMA
UYGULAMA
UYGULAMA
UYGULAMA
10:0010:50
ÇSvH 58Salmonella ve
şigella
infeksiyonları
A.SOMER
ÇSvH 61-Viral
hepatitler
N.SALMAN
ÇSvH 64-Konjestif
kalp yetersizliği
A.DİNDAR
ÇSvH 67- Normal
nörolojik gelişim
M.ÇALIŞKAN
C1-C2-Rad.Onk
13-Baş-Boyun
Tümörlerinde
Tedavi
M. ALTUN
( R. MERAL )
11:0011:50
ÇSvH 59Döküntülü
hastalıklar
A.SOMER
ÇSvH 62Siyanotik kalp
hastalıkları
A.DİNDAR
ÇSvH 65Miyokardit ve
kardiyomiyopati ;
endokarditperikardit
R.EKER
ÖMEROĞLU
C1-C2-Rad.Onk
ÇSvH 68- Anormal
14-Üro-genital
nörolojik
Tümörlerde Tedavi
bulguların
E.
değerlendirilmesi
DARENDELİLER
M.ÇALIŞKAN
(E SAĞLAM )
12:0013:00
ÖĞLE TATİLİ
ÖĞLE TATİLİ
ÖĞLE TATİLİ
ÖĞLE TATİLİ
ÖĞLE TATİLİ
13:0013:50
ÇSvH 60- Polio ve
herpes
infeksiyonları
N.SALMAN
ÇSvH 63- Epilepsi
ve konvülziyon
sınıflandırılması
M.ÖZMEN
ÇSvH 66- Akut
romatizmal ateş
R. EKER
ÖMEROĞLU
ÇSvH 69Asiyanotik kalp
hastalıkları-1
K.NİŞLİ
ÇSvH 70Asiyanotik kalp
hastalıkları-2
K.NİŞLİ
14:0014:50
BİLİMSEL SUNU
UYGULAMALARI
BİLİMSEL SUNU
UYGULAMALARI
BİLİMSEL SUNU
UYGULAMALARI
BİLİMSEL SUNU
UYGULAMALARI
BİLİMSEL SUNU
UYGULAMALARI
15:0015:50
16:3017:20
212
Grup C2 -Ders Kümesi 2
ÇOCUK SAĞLIĞI ve HASTALIKLARI - RADYASYON ONKOLOJİSİ
13.Hafta
Tarih:
24.11.2014
25.11.2014
26.11.2014
27.11.2014
Saat:
PAZARTESİ
SALI
ÇARŞAMBA
PERŞEMBE
28.11.2014
CUMA
08:3009:00
09:0009:50
Klinik Vaka
Toplantısı
Klinik Vaka
Toplantısı
SERBEST
ÇALIŞMA
Klinik Vaka
Toplantısı
SERBEST
ÇALIŞMA
UYGULAMA
UYGULAMA
UYGULAMA
UYGULAMA
UYGULAMA
ÇSvH 77Hipertansiyon
A.YILMAZ
ÇSvH 80Çocuklarda
seyrek görülen
Gastrointestinal
hastalıklar
( Kolesistik /
Pnakreatiti /
Polipozis)
V.ERTEKİN
C1-C2-Rad.Onk
15-Cilt
Tümörlerinde
Tedavi
A. KİZİR
( E.N.ORAL)
C1-C2-Rad.Onk
16-Akciğ
er Kanserlerinde
Tedavi
E.SAĞLAM
( E.N.ORAL)
10:0010:50
ÇSvH 71-Akut
böbrek yetersizliği
ve Crush
Sendromu
A.NAYIR
ÇSvH 74-Nefrotik
sendrom
A.YILMAZ
11:0011:50
ÇSvH 72-Üriner
sistem
infeksiyonları
S.EMRE
ÇSvH 75-Kronik
böbrek yetersizliği
A.YILMAZ
ÇSvH 78-Akut ishal
V.ERTEKİN
ÇSvH 81-Kronik
hepatitler
Ö.DURMAZ
12:0013:00
ÖĞLE TATİLİ
ÖĞLE TATİLİ
ÖĞLE TATİLİ
ÖĞLE TATİLİ
ÖĞLE TATİLİ
13:0013:50
ÇSvH 73-Akut
glomerulonefrit
S.EMRE
ÇSvH 76-Sıvıelektrolit ve asitbaz denge
bozuklukları
A.NAYIR
ÇSvH 79-Kronik
ishal
V.ERTEKİN
ÇSvH 82-Süt
çocuğunun
kolestatik
karaciğer
hastalıkları
Ö.DURMAZ
C1-C2-Rad.Onk
17-Endokrin
Sistem
Tümörlerinde
Tedavi
R. MERAL
( A. KARADENİZ)
14:0014:50
BİLİMSEL SUNU
UYGULAMALARI
SUNUM
BİLİMSEL SUNU
UYGULAMALARI
SUNUM
BİLİMSEL SUNU
UYGULAMALARI
SUNUM
BİLİMSEL SUNU
UYGULAMALARI
SUNUM
ÇSvH 83-Portal
Hipertansiyon
Ö.DURMAZ
BİLİMSEL SUNU
UYGULAMALARI
SUNUM
15:0015:50
16:0016:50
213
Grup C2 -Ders Kümesi 2
TIBBİ GENETİK
14.Hafta
Tarih:
01.12.2014
02.12.2014
03.12.2014
04.12.2014
05.12.2014
Saat:
PAZARTESİ
SALI
ÇARŞAMBA
PERŞEMBE
CUMA
T.Gen 4Kromozom
anomalileri oluşum
mekanizmaları ve
genetik danışma
S.BAŞARAN
(B.KARAMAN)
T.Gen-5
Kromozom
anomalilerinde
klinik bulgular ve
genetik danışma
B.KARAMAN
(H.KAYSERİLİ)
T.Gen-6
Uygulamalı ders –
Sitogenetik – Tanı
testleri ve
yorumları (Tüm
grup)
B.KARAMAN
(S.BAŞARAN )
T.Gen-9
Nonmendeliyen
kalıtım: UPD genomik
imprinting
O.UYGUNER
(H.KAYSERİLİ)
T.Gen 10Prediktif ve
presemptomatik
testler ve genetik
danışma
Ş.ÖZTÜRK
(K.ÇEFLE)
09:0009:50
T.Gen 1- Genetik
hastalıkların genel
özellikleri
Ş.PALANDÜZ
(K.ÇEFLE)
10:0010:50
T.Gen-2 Vaka
(Aile ağacı)
H.KAYSERİLİ
(B.KARAMAN)
Grup C2
ÇSvH Yazılı ve
Sözlü Sınavı
T.Gen 3- Tek gen
Hastalıkları: Sık ve
Nadir görülenler
H.KAYSERİLİ
(O.UYGUNER)
11:0011:50
12:0013:00
ÖĞLE TATİLİ
ÖĞLE TATİLİ
ÖĞLE TATİLİ
13:0013:50
KLİNİK
UYGULAMA
T.Gen- 7 Vaka
(Dismorfik çocuğa
yaklaşım)
H.KAYSERİLİ
14:0014:50
SERBEST
ÇALIŞMA
T.Gen-8
Dismorfoloji I-II
H.KAYSERİLİ
(K.ÇEFLE)
15:0015:50
16:0016:50
SERBEST
ÇALIŞMA
KLİNİK
UYGULAMA
214
T.Gen 14- Kalıtsal
kanserler
K.ÇEFLE
(Ş.PALANDUZ)
T.Gen 15Uygulamalı ders Kanser
Sitogenetiği (Tüm
grup)
K.ÇEFLE
(Ş.PALANDUZ)
T.Gen-11
T.Gen 16- Genetik
Nonmendel kalıtım
hastalıkların
II Dinamik
tedavisi (Koruyucu
mutasyon
/ enzim replasmanı
/Maternal kalıtım
/ gen tedavisi)
O.UYGUNER
Ş.PALANDUZ
(Ş.ÖZTÜRK)
(K.ÇEFLE)
ÖĞLE TATİLİ
T.Gen-12
Moleküler genetik
uygulamaları (Tüm
grup)
O.UYGUNER
T.Gen-13 Prenatal
tanı
/preimplantasyon
tanısı
S.BAŞARAN
( B.KARAMAN )
KLİNİK
UYGULAMA
ÖĞLE TATİLİ
T.Gen 17Teratojenler
Ş.ÖZTÜRK
(K.ÇEFLE)
SERBEST
ÇALIŞMA
SERBEST
ÇALIŞMA
Grup C2 -Ders Kümesi 3
HALK SAĞLIĞI,KLİNK BİYOİSTATİSTİK
15 Hafta
Tarih:
Saat:
08.12.2014
PAZARTESİ
Halk Sağ.1- Halk
sağlığına giriş
A.Emel ÖNAL
09:0009:50
10:0010:50
Grup C2
TIBBİ GENETİK
SINAVI
ÖĞLE TATİLİ
13:0013:50
14:0014:50
15:0015:50
Grup C1-C2
RADYASYON
ONKOLOJİSİ
10.12.2014
ÇARŞAMBA
11.12.2014
PERŞEMBE
Halk Sağ.7Günümüzde birinci
basamak sağlık
hizmetleri
N. ÖZGÜLNAR
12.12.2014
CUMA
Halk Sağ.11Sağlık yönetimi ve
sağlık insan gücü
N.ÖZGÜLNAR
Halk Sağ.8-Sağlık
kayıtları ve önemi,
hastalıkların/ölümle
rin bildirimi
B.A.ÖZYILDIRIM
Halk Sağ.9-Sağlık
ekonomisinde
temel kavramlar,
değerlendirme
yöntemleri
B.HAPÇIOĞLU
Halk Sağlığı alan
Uygulaması - 1
(HALK EKMEK)
S.KARABEY
N.ÖZGÜLNAR
Halk Sağ.12Sağlıkta ekip
çalışması,
liderlik,denetim
N.ÖZGÜLNAR
Halk Sağ.13Toplum
beslenmesi, temel
ilkeleri, yeterli ve
dengeli beslenme
G.GÜNGÖR
ÖĞLE TATİLİ
ÖĞLE TATİLİ
ÖĞLE TATİLİ
ÖĞLE TATİLİ
Halk Sağ.4Sağlıkta
eşitsizlikler ve
sağlık hakkı
S.KARABEY
Halk Sağ.10Dünyada ve
Türkiye’de sağlık
sistemleri ve sağlık
hizmetlerinin
finansmanı
B.HAPÇIOĞLU
Halk Sağ.14Türkiye’de
beslenme sorunları
(beslenme
araştırmaları)
G.GÜNGÖR
Halk Sağ.5Cumhuriyet
dönemi sağlık
politikaları
H.İŞSEVER
C1 ve C2 KL.Bio
1-Klinik
Bioistatistiğe giriş,
kurumsal
örnekleme
dağılımı, standart
hata havramı
A.DİRİCAN
(B.GÜRTEKİN)
C1 ve C2 KL.Bio
3-Ortalamaların
genellenmesi ve
karşılaştırılması,
güven aralıkları, z
testi, student’t test1
A.DİRİCAN
(B.GÜRTEKİN)
UYGULAMA
Halk Sağ.6Günümüz Sağlık
Politikaları
N. ÖZGÜLNAR
C1 ve C2 KL.Bio
2-Örnekleme
yöntemleri ve
örneklem
büyüklüğünün
hesaplanması,
A.DİRİCAN
(B.GÜRTEKİN)
Halk Sağ.2-Halk
Sağlığının Dünü
S.KARABEY
Halk Sağ.3-Halk
Sağlığının Bugünü
S.KARABEY
11:0011:50
12:0013:00
09.12.2014
SALI
215
Halk Sağlığı alan
Uygulaması - 1
(HALK EKMEK)
S.KARABEY
N.ÖZGÜLNAR
C1 ve C2 KL.Bio 4Ortalamaların
genellenmesi ve
karşılaştırılması,
güven aralıkları, z
testi, student’t test-2
A.DİRİCAN
(B.GÜRTEKİN)
Grup C2 -Ders Kümesi 3
HALK SAĞLIĞI,KLİNK BİYOİSTATİSTİK
16.Hafta
Tarih:
15.12.2014
16.12.2014
17.12.2014
18.12.2014
Saat:
PAZARTESİ
SALI
ÇARŞAMBA
PERŞEMBE
09:0009:50
10:0010:50
Halk Sağ.16Epidemiyolojinin
tanımı, veri
kaynakları, yöntemler
ve kullanım alanları.
Tanımlayıcı
epidemiyoloji
B.HAPÇIOĞLU
Halk Sağ.22Ödev ara
değerlendirme-1
Halk Sağ.27HIV/AIDS
pandemisi
S.KARABEY
11:0011:50
Halk Sağ.17Analitik gözlemsel
araştırmalar (vakakontrol kohort)
H.İŞSEVER
Halk Sağ.23Sağlık
hizmetlerinde,
danışmanlık
N.İNCE
4.SINIF ÖĞRENCİ
KURULU
(TÜM GRUPLAR)
12:0013:00
ÖĞLE TATİLİ
ÖĞLE TATİLİ
ÖĞLE TATİLİ
13:0013:50
Halk Sağ.18Müdahaleli
araştırmalar.
Araştırma
planlanmasında
önemli noktalar ve
araştırmalarda
yapılan hatalar
H.İŞSEVER
Halk Sağ.24Cinsel
sağlık/Üreme
sağlığı, kavramlar,
ölçütler
N.ÖZGÜLNAR
Halk Sağ.28Güvenli annelik ve
istenmeyen
gebelikler
N.ÖZGÜLNAR
Halk Sağ.25Cinsellik ve cinsel
sağlık
N.ÖZGÜLNAR
C1 ve C2 KL.Bio
5-İkiden çok
grubun
ortalamalarının
karşılaştırılması,
varyans analizi
A.DİRİCAN
(B.GÜRTEKİN)
14:0014:50
15:0015:50
Halk Sağ.19Kanıta dayalı halk
sağlığı
uygulamaları
H.İŞSEVER
Halk Sağ.20Nüfus ve sağlık
B.HAPÇIOĞLU
Halk Sağ.21Sağlık ölçütleri
N.İNCE
C1 ve C2 KL.Bio
6-Parametrik
olmayan istatistik
yöntemler, sıra
istatistikleri
A.DİRİCAN
(B.GÜRTEKİN)
16:0016:50
216
CUMA
Halk Sağ.29Gebelikten
korunma
yöntemleriyenilikler
N.ÖZGÜLNAR
Halk Sağ.26Cinsel yolla
bulaşan
enfeksiyonlar
S.KARABEY
Halk Sağ.15Gıda güvenliği
G.GÜNGÖR
19.12.2014
Halk Sağlığı alan
Uygulaması - 2
(HAMİDİYE SU)
B.A. ÖZYILDIRIM
N.İNCE
Halk Sağ.30-İleri
yaş cinsel sağlığı
ve üreme sağlığı
A.E.ÖNAL
Halk Sağ.31-Ödev
ara değerlendirme2
ÖĞLE TATİLİ
ÖĞLE TATİLİ
Halk Sağ.32-Kişiyi
hastalanmadan
önce çevresiyle
değerlendirme
A.E.ÖNAL
Halk Sağlığı alan
Uygulaması - 2
(HAMİDİYE SU)
B.A. ÖZYILDIRIM
N.İNCE
C1 ve C2 KL.Bio
7-Ortalamaların
genellenmesi ve
karşılaştırılması,
güven aralıkları, z
testi ve ki-kare
testleri
A.DİRİCAN
(B.GÜRTEKİN)
UYGULAMA
C1 ve C2 KL.Bio
8-Nitel değişkenler
arası ilişki/uyum
değerlendirilmeleri
A.DİRİCAN
(B.GÜRTEKİN)
UYGULAMA-I
Grup C2 -Ders Kümesi 3
HALK SAĞLIĞI,KLİNK BİYOİSTATİSTİK
17. Hafta
Tarih:
Saat:
22.12.2014
PAZARTESİ
23.12.2014
SALI
24.12.2014
ÇARŞAMBA
09:0009:50
Halk Sağ.33Bulaşıcı hastalıklar
ve salgınlar
G.GÜNGÖR
Halk Sağ.39Bebek ve
çocuklardaki ishalli
hastalıkların
yönetimi
B. A. ÖZYILDIRIM
Halk Sağ.45Toplumda ruh
sağlığı
H.GÜL
10:0010:50
11:0011:50
12:0013:00
Halk Sağ.34Halk Sağ.40-Akut
Toplumda bulaşıcı
solunum yolu
Halk Sağ.46-İleri
hastalıkların
enfeksiyonları ve
yaş sağlığı
yönetimi
denetimi
B.A.ÖZYILDIRIM
B.A.ÖZYILDIRIM B. A. ÖZYILDIRIM
Halk Sağ.35Halk Sağ.41-Anne Halk Sağ.47-Kronik
sağlık hizmetleri ile
sütü ile beslenme enfeksiyon hastalıkları
ilişkili
ve çevre: Tüberküloz,
ve emzirme
sıtma, hepatit B,C
enfeksiyonların
danışmanlığı
brusella
önlenmesi
N.İNCE
A. E.ÖNAL
S.KARABEY
ÖĞLE TATİLİ
ÖĞLE TATİLİ
13:0013:50
Halk Sağ.36Uluslararası sağlık
örgütleri
S.KARABEY
Halk Sağ.42Ergenler/gençler
ve erişkin sağlığı
A. E. ÖNAL
14:0014:50
Halk Sağ.37Türkiye’de
bağışıklama
hizmetleri
N.İNCE
Halk Sağ.43-Okul
sağlığı
A.E.ÖNAL
15:0015:50
Halk Sağ.38-Su ve
besinlerle bulaşan
hastalıkların
yönetimi
G.GÜNGÖR
Halk Sağ.44Toplumda şiddet
ve kazaların
yönetimi
B.A.ÖZYILDIRIM
ÖĞLE TATİLİ
C1 ve C2 KL.Bio
9-Araştırma tipleri,
klinik deneyleme
düzenleri,
rastlantısallık,
körleme
R.DİŞÇİ
(S.ÖZEL)
C1 ve C2 KL.Bio
10-Risk ölçütlleri,
insidans, odds
ratio, relatif risk,
atfedilen risk
R.DİŞÇİ
(S.ÖZEL)
C1 ve C2 KL.Bio 11Tanı testlerinin
değerlendirrilmesi,
duyarlılık, özgüllük,
prediktif değerler,
ROC eğrisi
R.DİŞÇİ
(S.ÖZEL)
16:0016:50
217
25.12.2014
PERŞEMBE
Halk Sağlığı alan
Uygulaması - 3
(İSTAÇ) B.
HAPÇIOĞLU
H.İŞSEVER
26.12.2014
CUMA
Halk Sağ.48-Kronik
enfeksiyöz olmayan
hastalıklar, ve çevre:
Hipertansiyon,
diyabet, osteoporoz
KOAH, astım
A.E.ÖNAL
Halk Sağ.49Kanser
epidemiyolojisi
H.GÜL
Halk Sağ.50Çevresel sağlık
göstergeleri
G.GÜNGÖR
ÖĞLE TATİLİ
ÖĞLE TATİLİ
C1 ve C2 KL.Bio
12-Korelasyon ve
regresyon
çözümlemesi-1
R.DİŞÇİ
(S.ÖZEL)
Halk Sağlığı alan
Uygulaması - 3
(İSTAÇ)
B. HAPÇIOĞLU
H.İŞSEVER
C1 ve C2 KL.Bio
13-Korelasyon ve
regresyon
çözümlemesi-2
R.DİŞÇİ
(S.ÖZEL)
C1 ve C2 KL.Bio
14-Sağkalım
analizi, UygulamaII
R.DİŞÇİ
(S.ÖZEL)
Grup C2 -Ders Kümesi 3
HALK SAĞLIĞI,KLİNK BİYOİSTATİSTİK
18.Hafta
Tarih:
29.12.2014
Saat:
PAZARTESİ
30.12.2014
31.12.2014
01.01.2015
02.01.2015
SALI
ÇARŞAMBA
PERŞEMBE
CUMA
09:0009:50
Halk Sağ.51Çevre sorunları: İç
ve dış ortam hava
kalitesi ve sağlık
G.GÜNGÖR
Halk Sağ.56Sağlıklı şehirler ve
barınma koşulları
H.GÜL
10:0010:50
Halk Sağ.52Güncel çevre
sorunları ve sağlık
B.HAPÇIOĞLU
Halk Sağ.57- İş
sağlığı tanım ve
tarihçe,
ülkemizdeki
meslek hastalıkları
B.A.ÖZYILDIRIM
11:0011:50
Halk Sağ.53- İklim
değişikliği ve
sağlık
B.HAPÇIOĞLU
Halk Sağ.58-İş
kazası tanımı,
nedenleri ve
korunma
yöntemleri
B.A.ÖZYILDIRIM
12:0013:00
ÖĞLE TATİLİ
13:0013:50
Halk Sağ.54Olağandışı
durumlarda sağlık
hizmetleri
N.İNCE
Halk Sağ.59Ergonomi
H.İŞSEVER
14:0014:50
Halk Sağ.55Çevre sorunlarının
önlenmesi ve
çevre eğitimi
B.HAPÇIOĞLU
Halk Sağ.60Çalışma
yaşamında riskli
gruplar
H.GÜL
Halk Sağ.61Kurşun, civa ve
benzeri metallerle
olan meslek
hastalıkları
N.İNCE
Halk Sağ.62Fiziksel etkenli
meslek hastalıkları1 (İyonize-iyonize
olmayan
elektromanyetik
radyasyonlar,
gürültü)
H.İŞSEVER
Halk Sağ.63Fiziksel etkenli
meslek hastalıkları2 (Titreşim, basınç,
YILBAŞI TATİLİ
ısı ve ergonomi)
H.İŞSEVER
ÖĞLE TATİLİ
Halk Sağ.64Tozlarla oluşan
meslek hastalıkları,
işyeri hekiminin
görev ve
sorumlulukları ve
işyerinde sağlık
gözetimi
N.İNCE
Halk Sağ.65-Risk
değerlendirme,
mevzuata göre
hekimin görevleri
H.GÜL
15:0015:50
16:0016:50
218
Halk Sağ.66Ödev sunumu-1
Halk Sağ.67Ödev sunumu-2
Halk Sağ.68Ödev sunumu-3
ÖĞLE TATİLİ
Halk Sağ.69Ödev sunumu-4
Halk Sağ.70Ödev sunumu-5
Grup C2 -Ders Kümesi 3
ORTOPEDİ ve TRAVMATOLOJİ
19.Hafta
Tarih:
05.01.2015
06.01.2015
07.01.2015
08.01.2015
09.01.2015
Saat:
PAZARTESİ
SALI
ÇARŞAMBA
PERŞEMBE
CUMA
ORT. 1-Ortopedi
ve travmatolojiye
giriş
Ö.YAZICIOĞLU
ORT. 4-Kemik ve
Yumuşak Doku
iyileşmesi
C.ŞEN
ORT 7-Yürüme
Analizi
Y.TEMELLİ
ORT 10-Kasiskelet sistemi
yaralanmalarında
terminoloji ve
sınıflama
Ö.KILIÇOĞLU
09:0009:50
10:0010:50
Grup C2
Halk Sağlığı
Sınavı
11:0011:50
12:0013:00
13:0013:50
14:0014:50
ÖĞLE TATİLİ
C1 ve C2
KL.Biyoistatisti
k ve Tıp Bilişim
Sınavı
ORT. 5-Ortopedik
genel biyomekanik
M.ÇAKMAK
L.ERALP
ORT.(Rad1)11Kas-İskelet sistemi
tümörleri ve tümör
ORT 8-Omurga ve
benzeri
nörolojik muayene
lezyonlarında
U.TALU
radyolojik
değerlendirme
M.DURSUN
ORT. 3-Ortopedik
dokuların histoloji
ve fizyolojisi
L.ERALP
ORT. 6-Ekstremite
muayenesi
C.ŞEN
ORT 9-Ortopedi
ve travmatolojide
isimlendirme ve
sınıflandırma
Ö.KILIÇOĞLU
ORT.(Rad2)12Kas-İskelet sistemi
travma ve
infeksiyonlarda
radyoloji
M.DURSUN
ÖĞLE TATİLİ
ÖĞLE TATİLİ
ÖĞLE TATİLİ
ÖĞLE TATİLİ
KLİNİK
UYGULAMA 1
(Klinik Tanıtımı)
KLİNİK
UYGULAMA 2
KLİNİK
UYGULAMA 3
KLİNİK
UYGULAMA 4
KLİNİK
UYGULAMA 1
(Klinik Tanıtımı)
KLİNİK
UYGULAMA 2
KLİNİK
UYGULAMA 3
KLİNİK
UYGULAMA 4
ORT. 2-Klinik
Anatomi
L.ERALP
15:0015:50
16:0016:50
219
Grup C2 -Ders Kümesi 3
ORTOPEDİ ve TRAVMATOLOJİ
20.Hafta
Tarih:
12.01.2015
13.01.2015
14.01.2015
15.01.2015
16.01.2015
Saat:
PAZARTESİ
SALI
ÇARŞAMBA
PERŞEMBE
CUMA
09:0009:50
ORT.(Rad3)13Çocukluk Çağı
Kas-İskelet sistemi
hastalıklarında
radyolojik
görüntüleme
E.YEKELER
ORT.16-Yumuşak
Doku Sorunları,
tendon - ligaman
yaralanmaları,aşırı
kullanım,
tendinozis
A.C.ATALAR
ORT.19-Pediatrik
kırıklar
İ.ÖZTÜRK
ORT.22-Akut
kemik ve eklem
enfeksiyonları
C.ŞEN
ORT.25-Osteoartrit
Ö.YAZICIOĞLU
10:0010:50
ORT.14Osteosentez
Mekanik ve
Biyolojik yaklaşım
A.C.ATALAR
ORT.17-Kıkırdak
hastalıkları ve
yaralanmaları
M.AŞIK
ORT.20Osteonekrozlar
A.C.ATALAR
ORT.23-Kronik
kemik ve eklem
enfeksiyonları
C.ŞEN
ORT.26-Gonartroz
M.AŞIK
11:0011:50
ORT.15-Kırık
komplikasyonları
(kompartman
send.,enfeksiyon,
kaynamama )
Ö.YAZICIOĞLU
ORT.18-Spor
Travmaları
M.AŞIK
12:0013:00
ÖĞLE TATİLİ
ÖĞLE TATİLİ
ÖĞLE TATİLİ
ÖĞLE TATİLİ
ÖĞLE TATİLİ
13:0013:50
KLİNİK
UYGULAMA 5
KLİNİK
UYGULAMA 6
KLİNİK
UYGULAMA 7
KLİNİK
UYGULAMA 8
KLİNİK
UYGULAMA 9
14:0014:50
KLİNİK
UYGULAMA 5
KLİNİK
UYGULAMA 6
KLİNİK
UYGULAMA 7
KLİNİK
UYGULAMA 8
KLİNİK
UYGULAMA 9
ORT.21ORT. 24Çocuklarda yürüme
Romatolojik
bozuklukları ve
hastalıklarda
hastalıkları
ortopedik yaklaşım
C.ŞEN
İ.ÖZTÜRK
15:0015:50
16:0016:50
220
ORT. 27Koksartroz
Ö.YAZICIOĞLU
Grup C2 -Ders Kümesi 3
ORTOPEDİ ve TRAVMATOLOJİ
21.Hafta
Tarih:
19.01.2015
20.01.2015
21.01.2015
22.01.2015
23.01.2015
Saat:
PAZARTESİ
SALI
ÇARŞAMBA
PERŞEMBE
CUMA
09:0009:50
ORT.28Cücelerde boy
uzatma stratejileri
ve İlizarov
cerrahisi
C.ŞEN
Ort 31-Kemik ve
yumuşak doku
tümörlerinde
radyoterapi
F.AĞAOĞLU
ORT.34-Omurga
kökenli ağrı
U. TALU
ORT.37-Pelvis ve
asetabulum
yaralanmaları
M.AŞIK
ORT.40-Gelişimsel
kalça displazisi
Y.TEMELLİ
10:0010:50
ORT.29-Kemik ve
yumuşak
dokuTümörleri 1
M.ÇAKMAK
(H. ÖZGER)
ORT.32Nöromusküler
hastalıklar
(serebral palsi)
Y.TEMELLİ
ORT.35-Omurga
hastalıkları
C. ŞAR
ORT.38-Kalça
kırıkları ve çıkıkları
Ö.KILIÇOĞLU
ORT.41-Diğer
pediatrik kalça
hastalıkları
İ.ÖZTÜRK
11:0011:50
ORT.30-Kemik ve
yumuşak
dokuTümörleri 2
M.ÇAKMAK
(H. ÖZGER)
ORT.33-Ortez ve
protezler
Y.TEMELLİ
ORT. 36-Omurga
yaralanmaları
C. ŞAR
ORT.39-Femur ve
diz çevresi kırık ve
çıkıkları
Ö.KILIÇOĞLU
ORT.42-Doğumsal
alt ekstremite
hastalıkları
H.DURMAZ
12:0013:00
ÖĞLE TATİLİ
ÖĞLE TATİLİ
ÖĞLE TATİLİ
ÖĞLE TATİLİ
ÖĞLE TATİLİ
13:0013:50
KLİNİK
UYGULAMA 10
KLİNİK
UYGULAMA 11
KLİNİK
UYGULAMA 12
KLİNİK
UYGULAMA 13
KLİNİK
UYGULAMA 14
14:0014:50
KLİNİK
UYGULAMA 10
KLİNİK
UYGULAMA 11
KLİNİK
UYGULAMA 12
KLİNİK
UYGULAMA 13
KLİNİK
UYGULAMA 14
15:0015:50
16:0016:50
221
Grup C2 -Ders Kümesi 3
ORTOPEDİ ve TRAVMATOLOJİ
22.Hafta
Tarih:
26.01.2015
27.01.2015
28.01.2015
29.01.2015
30.01.2015
Saat:
PAZARTESİ
SALI
ÇARŞAMBA
PERŞEMBE
CUMA
09:0009:50
ORT.43-Dizin spor
yaralanmaları ve
patellofemoral
sorunlar
M.AŞIK
ORT.46-Ayak ve
ayak bileği
hastalıkları
Ö.KILIÇOĞLU
ORT.49-Dirsek ve
önkol
yaralanmaları ve
hastalıkları
A.C.ATALAR
ORT.52-Ortopedik
hastada fizik
tedavi ve
rehabilitasyon
A.KETENCİ
SERBEST
ÇALIŞMA
SERBEST
ÇALIŞMA
10:0010:50
ORT.44-Tibia ve
fibula kırıkları
İ.ÖZTÜRK
ORT.47-Omuz
hastalıkları
A.C.ATALAR
ORT.50- El ve
elbileği kırıkları
H.DURMAZ
ORT.53-Elbileği
ve el
yaralanmaları
(tendon, sinir
yaralanmaları ve
amputasyonları)
H.DURMAZ
11:0011:50
ORT.45-Ayak ve
ayak bileği
yaralanmaları
Ö.KILIÇOĞLU
ORT.48-Omuz ve
humerus kırıkları
A.C.ATALAR
ORT. 51-El ve
elbileğinin
hastalıkları
H.DURMAZ
ORT.54-Ortopedik
aciller
İ. ÖZTÜRK
SERBEST
ÇALIŞMA
12:0013:00
ÖĞLE TATİLİ
ÖĞLE TATİLİ
ÖĞLE TATİLİ
ÖĞLE TATİLİ
ÖĞLE TATİLİ
13:0013:50
KLİNİK
UYGULAMA 15
KLİNİK
UYGULAMA 16
KLİNİK
UYGULAMA 17
KLİNİK
UYGULAMA 18
SERBEST
ÇALIŞMA
14:0014:50
KLİNİK
UYGULAMA 15
KLİNİK
UYGULAMA 16
KLİNİK
UYGULAMA 17
KLİNİK
UYGULAMA 18
SERBEST
ÇALIŞMA
15:0015:50
16:0016:50
222
Grup C2 -Ders Kümesi 3
GENEL CERRAHİ - RADİDİAGNOSTİK
23.Hafta
Tarih:
02.02.2015
03.02.2015
04.02.2015
05.02.2015
06.02.2015
Saat:
PAZARTESİ
SALI
ÇARŞAMBA
PERŞEMBE
CUMA
SERBEST
ÇALIŞMA
KLİNİK
UYGULAMA
KLİNİK
UYGULAMA
KLİNİK
UYGULAMA
Yönelim Programı
KLİNİK
UYGULAMA
KLİNİK
UYGULAMA
KLİNİK
UYGULAMA
KLİNİK
UYGULAMA
KLİNİK
UYGULAMA
KLİNİK
UYGULAMA
KLİNİK
UYGULAMA
KLİNİK
UYGULAMA
KLİNİK
UYGULAMA
KLİNİK
UYGULAMA
KLİNİK
UYGULAMA
ÖĞLE TATİLİ
ÖĞLE TATİLİ
ÖĞLE TATİLİ
ÖĞLE TATİLİ
13:0013:50
CER 1- Cerrahi ve
Kliniğimizin
Tarihçesi
S. MERCAN
CER 2 - Cerrahide
profesyonel tutum
A.DİNÇÇAĞ
CER 5 - Cerrahi
hastalarda
beslenme
A.BOZBORA
CER 7 Perioperatif hasta
bakımı
U.BARBAROS
14:0014:50
Rad.1-Radyolojiye
giriş-1
CER 3 - Cerrahi
Enfeksiyonlar
H.BAKKALOĞLU
CER 6 - Obesite
cerrahisi
A.BOZBORA
CER 8 -Tiroid
kanseri
Y.ERBİL
15:0015:50
Rad.2-Radyolojiye
giriş-2
CER 4 - Yara
İyileşmesi
L.AVTAN
Rad.3-Radyolojiye
giriş-3
CER 9 - Selim
tiroid hastalıkları
S.ÖZARMAĞAN
08:0008:50
09:0009:50
10:0010:50
Grup C2
Ortopedi ve
Travmatoloji
Sınavı
11:0011:50
12:0013:00
ÖĞLE TATİLİ
A.SALMASLIOĞLU
A.SALMASLIOĞLU
223
A.SALMASLIOĞLU
Grup C2 -Ders Kümesi 3
GENEL CERRAHİ - RADİDİAGNOSTİK
24.Hafta
Tarih:
09.02.2015
10.02.2015
11.02.2015
12.02.2015
13.02.2015
Saat:
PAZARTESİ
SALI
ÇARŞAMBA
PERŞEMBE
CUMA
08:0008:50
KLİNİK
UYGULAMA
KLİNİK
UYGULAMA
KLİNİK
UYGULAMA
KLİNİK
UYGULAMA
KLİNİK
UYGULAMA
09:0009:50
KLİNİK
UYGULAMA
KLİNİK
UYGULAMA
KLİNİK
UYGULAMA
KLİNİK
UYGULAMA
KLİNİK
UYGULAMA
10:0010:50
KLİNİK
UYGULAMA
KLİNİK
UYGULAMA
KLİNİK
UYGULAMA
KLİNİK
UYGULAMA
KLİNİK
UYGULAMA
11:0011:50
KLİNİK
UYGULAMA
KLİNİK
UYGULAMA
KLİNİK
UYGULAMA
KLİNİK
UYGULAMA
KLİNİK
UYGULAMA
12:0013:00
ÖĞLE TATİLİ
ÖĞLE TATİLİ
ÖĞLE TATİLİ
ÖĞLE TATİLİ
ÖĞLE TATİLİ
13:0013:50
Rad.4-Meme
radyolojisi
G.ACUNAŞ
CER 11 - Sürrenal
hastalıkları
S.MERCAN
Rad.5Gastrointestinal
sistem
görüntüleme-1
B.BAKIR
CER 13 - Meme
kanseri
V.ÖZMEN
CER 15 Özofagus tümörleri
F. TUNCA
14:0014:50
CER 10 Paratiroid
hastalıkları
Y.GİLES
CER 12 - Memenin
selim hastalıkları
A.DİNÇÇAĞ
Rad.6Gastrointestinal
sistem
görüntüleme-2
B.BAKIR
CER 14 - Hiatus
ve özofagusun
selim hastalıkları
A.İĞCİ
CER 16 - Mide
kanseri
Y.BÜYÜKUNCU
15:0015:50
16:0016:50
224
Grup C2 -Ders Kümesi 3
GENEL CERRAHİ - RADİDİAGNOSTİK
25.Hafta
Tarih:
16.02.2015
17.02.2015
18.02.2015
19.02.2015
20.02.2015
Saat:
PAZARTESİ
SALI
ÇARŞAMBA
PERŞEMBE
CUMA
08:0008:50
KLİNİK
UYGULAMA
KLİNİK
UYGULAMA
KLİNİK
UYGULAMA
KLİNİK
UYGULAMA
KLİNİK
UYGULAMA
09:0009:50
KLİNİK
UYGULAMA
KLİNİK
UYGULAMA
KLİNİK
UYGULAMA
KLİNİK
UYGULAMA
KLİNİK
UYGULAMA
10:0010:50
KLİNİK
UYGULAMA
KLİNİK
UYGULAMA
KLİNİK
UYGULAMA
KLİNİK
UYGULAMA
KLİNİK
UYGULAMA
11:0011:50
KLİNİK
UYGULAMA
KLİNİK
UYGULAMA
KLİNİK
UYGULAMA
KLİNİK
UYGULAMA
KLİNİK
UYGULAMA
12:0013:00
ÖĞLE TATİLİ
ÖĞLE TATİLİ
ÖĞLE TATİLİ
ÖĞLE TATİLİ
ÖĞLE TATİLİ
13:0013:50
CER 17 - Mideduodenum selim
hastalıkları
T.BULUT
CER 19 - İnce
barsak ve
apendiks
hastalıkları
R.SEVEN
CER 21 - Selim
anorektal
hastalıklar
T.BULUT
Rad.7-Abdominal
görüntüleme-1
A.POYANLI
CER 23 Karaciğerin selim
lezyonları
C.İBİŞ
14:0014:50
CER 18 Kolorektal kanser
A. İĞCİ
CER 20 - Kalın
barsağın selim
hastalıkları
R.SEVEN
CER 22 - Karaciğer
primer ve sekonder
tümörleri
C.İBİŞ
Rad.8-Abdominal
görüntüleme-2
A.POYANLI
Rad.9-Abdominal
görüntüleme-3
A.POYANLI
15:0015:50
225
Grup C2 -Ders Kümesi 3
GENEL CERRAHİ - RADİDİAGNOSTİK
26.Hafta
Tarih:
23.02.2015
24.02.2015
25.02.2015
26.02.2015
27.02.2015
Saat:
PAZARTESİ
SALI
ÇARŞAMBA
PERŞEMBE
CUMA
08:0008:50
KLİNİK
UYGULAMA
KLİNİK
UYGULAMA
KLİNİK
UYGULAMA
KLİNİK
UYGULAMA
KLİNİK
UYGULAMA
09:0009:50
KLİNİK
UYGULAMA
KLİNİK
UYGULAMA
KLİNİK
UYGULAMA
KLİNİK
UYGULAMA
KLİNİK
UYGULAMA
10:0010:50
KLİNİK
UYGULAMA
KLİNİK
UYGULAMA
KLİNİK
UYGULAMA
KLİNİK
UYGULAMA
KLİNİK
UYGULAMA
11:0011:50
KLİNİK
UYGULAMA
KLİNİK
UYGULAMA
KLİNİK
UYGULAMA
KLİNİK
UYGULAMA
KLİNİK
UYGULAMA
12:0013:00
ÖĞLE TATİLİ
ÖĞLE TATİLİ
ÖĞLE TATİLİ
ÖĞLE TATİLİ
ÖĞLE TATİLİ
13:0013:50
CER 24 - Safra
kesesi ve safra
yollarının selim
hastalıkları
Y.TEKANT
CER 29 - Akut
pankreatit
H.YANAR
CER 32 - Karın
travmaları-1
C.ERTEKİN
CER 35 - Akut
karın sendromu-1
K.GÜNAY
14:0014:50
CER 25 - Safra
kesesi ve safra
yolları tümörleri
İ.ÖZDEN
CER 27 - Şok II
C.ERTEKİN
CER 30 - Ameliyat
sonrası
komplikasyonlar
F.EKİZ
CER 33 - Karın
travmaları-2
C.ERTEKİN
CER 36 - Akut
karın sendromu-2
K.GÜNAY
15:0015:50
Rad.10-Girişimsel
radyoloji
B.ACUNAŞ
CER 28 Pankreas tümörleri
F.EKİZ
CER 31 - GİS
kanamaları
Y.BÜYÜKUNCU
CER 34 - Dalak
hastalıkları
L.AVTAN
Rad.11-Girişimsel
onkolojik tedavi
K.GÜVEN
CER 26 - Şok I
C.ERTEKİN
16:0016:50
226
Grup C2 -Ders Kümesi 3
GENEL CERRAHİ - RADİDİAGNOSTİK
27.Hafta
Tarih:
02.03.2015
03.03.2015
04.03.2015
05.03.2015
06.03.2015
Saat:
PAZARTESİ
SALI
ÇARŞAMBA
PERŞEMBE
CUMA
08:0008:50
KLİNİK
UYGULAMA
KLİNİK
UYGULAMA
KLİNİK
UYGULAMA
KLİNİK
UYGULAMA
KLİNİK
UYGULAMA
09:0009:50
KLİNİK
UYGULAMA
KLİNİK
UYGULAMA
KLİNİK
UYGULAMA
KLİNİK
UYGULAMA
KLİNİK
UYGULAMA
10:0010:50
KLİNİK
UYGULAMA
KLİNİK
UYGULAMA
KLİNİK
UYGULAMA
KLİNİK
UYGULAMA
KLİNİK
UYGULAMA
11:0011:50
KLİNİK
UYGULAMA
KLİNİK
UYGULAMA
KLİNİK
UYGULAMA
KLİNİK
UYGULAMA
KLİNİK
UYGULAMA
12:0013:00
ÖĞLE TATİLİ
ÖĞLE TATİLİ
ÖĞLE TATİLİ
ÖĞLE TATİLİ
ÖĞLE TATİLİ
13:0013:50
CER 37 - Arter
hastalıkları
F.A.GENÇ
Rad.12-Akut karın
görüntüleme
B.BAKIR
CER 39 - Ven
hastalıkları
M.KURTOĞLU
CER 40 - Diabetik
ayak
S.BAKTIROĞLU
SERBEST
ÇALIŞMA
14:0014:50
CER 38 - İleus
H.YANAR
Rad.13-Travmada
girişimsel tedavi
K.GÜVEN
Rad.14-Vasküler
sistem
görüntüleme
A.POYANLI
CER 41 Cerrahide modern
yöntemler
U.BARBAROS
SERBEST
ÇALIŞMA
15:0015:50
16:0016:50
227
Grup C2 -Ders Kümesi 3
GENEL CERRAHİ - RADİDİAGNOSTİK
28.Hafta
Tarih:
09.03.2015
10.03.2015
11.03.2015
12.03.2015
13.03.2015
Saat:
PAZARTESİ
SALI
ÇARŞAMBA
PERŞEMBE
CUMA
08:0008:50
KLİNİK
UYGULAMA
KLİNİK
UYGULAMA
KLİNİK
UYGULAMA
SERBEST
ÇALIŞMA
SERBEST
ÇALIŞMA
09:0009:50
KLİNİK
UYGULAMA
KLİNİK
UYGULAMA
KLİNİK
UYGULAMA
SERBEST
ÇALIŞMA
SERBEST
ÇALIŞMA
10:0010:50
KLİNİK
UYGULAMA
KLİNİK
UYGULAMA
KLİNİK
UYGULAMA
SERBEST
ÇALIŞMA
SERBEST
ÇALIŞMA
11:0011:50
KLİNİK
UYGULAMA
KLİNİK
UYGULAMA
KLİNİK
UYGULAMA
SERBEST
ÇALIŞMA
SERBEST
ÇALIŞMA
12:0013:00
ÖĞLE TATİLİ
ÖĞLE TATİLİ
ÖĞLE TATİLİ
ÖĞLE TATİLİ
ÖĞLE TATİLİ
13:0013:50
CER 42 - Yanıklar
R.GÜLOĞLU
CER 44 - Karaciğer
nakli
İ ÖZDEN
SERBEST
ÇALIŞMA
SERBEST
ÇALIŞMA
14:0014:50
CER 43 - Organ
nakli
A. E. AYDIN
CER 45 - Fıtıklar
K.GÜNAY
SERBEST
ÇALIŞMA
SERBEST
ÇALIŞMA
15:0015:50
Radiodiagnostik
Sınavı
16:0016:50
228
Grup C2 -Ders Kümesi 3
GENEL CERRAHİ - RADİODİAGNOSTİK
43.Hafta
Tarih:
16.03.2015
Saat:
PAZARTESİ
08:00
08:50
09:00
09:50
10:00
10:50
C 2 Grubu
Genel Cerrahi
Sınavı
11:00
11:50
12:00
13:00
ÖĞLE TATİLİ
13:00
13:50
14:00
14:50
C 2 Grubu
Genel Cerrahi
Sınavı
15:00
15:50
16:00
16:50
229
IV. YILDAKİ DERSLER, KREDİLERİ VE
TOPLAM DERS SAATİ ÇİZELGESİ
Sorumlu Öğretim
Stajın Adı
T
U
Üyesi
Çocuk Sağlığı ve
Serap KARAMAN
82
70
Hastalıkları
Pınar YAMANTÜR
Klinik Farmakoloji
51
0
ÇELİK
L
Toplam
Kredi
AKTS
0
9
9
0
4
4
87
0
7
7
62
14
0
4
4
112
120
0
12
12
103
55
0
9
9
54
18
0
6
6
14
0
0
1
1
17
0
0
1
1
46
20
0
4
4
14
14
0
2
2
17
3
0
1
1
Kodu
S/Z
401
Z
402
Z
403
Z
Genel Cerrahi
Yaman TEKANT
45
405
Z
Halk Sağlığı
Ayşe Emel ÖNAL
406
Z
İç Hastalıkları
Kubilay KARŞIDAĞ
407
Z
408
Z
409
Z
410
Z
411
Z
412
Z
413
Z
Kadın Hastalıkları
Samet TOPUZ
ve Doğum
Ortopedi ve
Ata Can ATALAR
Travmatoloji
Artur
Radiodiagnostik
SALMASLIOĞLU
Radyasyon
Musa ALTUN
Onkolojisi
Fehmi
Kardiyoloji
MERCANOĞLU
Biyoistatistik ve
Ahmet DİRİCAN
Tıp Bilişimi
Tıbbi Genetik
Hülya KAYSERİLİ
230
231
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
1
File Size
3 841 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content