close

Enter

Log in using OpenID

Akademik CV

embedDownload
ÖZGEÇMİŞ
AD SOYAD: Ezgi Tuna Erdoğan
DOĞUM TARİHİ-YERİ: 08.09.1982/ Çanakkale
CEP tel: 0533 643 47 49
E-MAİL: [email protected]
ADRES: Altıntepe Mahallesi Hüsniye Caddesi, Ebru Apt. No:34 Daire:1 Maltepe İSTANBUL
EĞİTİM:
2007-2012
İstanbul Tıp Fakültesi Fizyoloji A.D. Fizyoloji Uzmanlık Eğitimi
2000-2006
İstanbul Tıp Fakültesi (mezuniyet ort: 3.67/4.00)
1996-2000
Çanakkale Milli Piyango Anadolu Lisesi (mezuniyet ort: 4.90/5.00)
YABANCI DİL:
İngilizce
(ÜDS 2011: 87.5)
(YDS 2014: 86.25)
ARAŞTIRMA ALANLARI:
İntraoperatif Nöromonitorizasyon Yöntemleri
Transkraniyal Elektriksel Stimulasyon ile nöromodulasyon (tDCS, tACS)
Uyarılmış Potansiyeller ve Klinik Kullanımı
Ağrı- Duyu Fizyolojisi
İŞ VE AKADEMİK DENEYİMİ:
2007-2012
İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Fizyoloji A.D. Uzmanlık öğrencisi
2012-2014
Fizyoloji Uzmanı, Adana Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi (mecburi hizmet)
2014 Mart
University of Verona, Institute of Neurosurgery, University Hospital, Intraoperative
Neurophysiology Unit, observership
UZMANLIK TEZİ:
“Merkezi Sinir Sistemi Cerrahisi Esnasında İntraoperatif Sinir Sistemi Görüntüleme Modalitelerinin
Etkin Kullanımı” (makale kabul edildi)
Tez Danışmanı: Prof.Dr.Sacit Karamürsel
Yardımcı araştırmacı olarak Prof.Dr.Talat Kırış ile çalışılmıştır.
YAYINLAR:
1. “PDCD1 polymorphisms are not associated with Takayasu's arteritis in Turkey.”
H. Direskeneli, E.Tuna -Erdogan, F. Gündüz, A. Bandurska-Luque, B. Alparslan, M. Kebe, F.
Uyar, M. Bicakcigil, K. Aksu, S. Kamali, Z. Ozbalkan, A. Ates, O. Karadag, H. Ozer, S. Akar,
F. Önen, E. Seyahi, A. Onat, S. Aydin, N. Yilmaz, A. Çefle, V. Cobankara, E. Tunc, M. Ozturk,
I. Fresko, Y. Karaaslan, N. Akkoc, A. Yücel, S. Kiraz, G. Keser, M. Inanc, G. SaruhanDireskeneli Clin Exp Rheumatol. 2012 Jan-Feb;30(1 Suppl 70):S11-4. Epub 2012 May 14.
2. The Morpho-Functional Evaluation Of Retina İn Amblyopia.Tugcu B, Araz-Ersan B, Kilic
M, Erdogan ET, Yigit U, Karamursel S. Curr Eye Res. 2013 Jul;38(7):802-9. doi:
10.3109/02713683.2013.779721. Epub 2013 Mar 22
3. Structural And Functional Comparison Of The Persistent And Resolved Amblyopia.Tugcu
B, Araz-Ersan B, Erdogan ET, Tarakcioglu H, Coskun C, Yigit U, Karamursel S. Doc
Ophthalmol. 2013 Dec 18. [Epub ahead of print]
4. “Electrophysiological Evaluation of Disruption in Semantic Memory Induced by Hypnosis: Two
Case reports” Ezgi Tuna Erdoğan, MD, Ece Kocagöncü, Msc, Adnan Kurt, Önder Uyar, MD,
Sacit Karamürsel, MD Sleep and Hypnosis 2013 15(1 2):11-15
5.
“Effective use of multimodal intraoperative neuromonitoring in neurosurgery” Ezgi Tuna
Erdogan, Sacit Karamürsel, Talat Kırış Neurosurgery Quarterly, kabul edildi. Basım
aşamasında
6. Türk Fizyolojik Bilimler Derneğinin Sağlık Meslek Yüksek Okulları için Fizyoloji Kitabı;
“Duysal sistem” bölümü yazarı; basım aşamasında
YÜRÜMEKTE OLAN PROJELER
İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Fizyoloji Anabilim Dalı Madde Akıl Etkileşimleri Laboratuvarı’nda
(makelab) yürümekte olan projeler:

“Transkraniyal Elektriksel Uyarımın Duyu ve Ağrı Eşiği Üzerine Etkisi” İstanbul Tıp Fakültesi
Fizyoloji Anabilim Dalı Makelab, 113S302 Tübitak 1001 projesi; araştırmacı

“Dirençli Fokal ve Jeneralize Epilepsili Hastalarda Transkraniyal Direk Akım
Stimülasyonunun Nöbet Sıklığı ve Süresi Üzerine Etkisi” İstanbul Tıp Fakültesi Nöroloji Kliniği
ile Fizyoloji Makelab işbirliğinde sürmekte; araştırmacı

“Sol dorsolateral prefrontal korteksin anodal uyarımının çalışma belleği üzerine etkisi” yüksek
lisans tez projesi, tamamlandı; araştırmacı
Adana Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde yürüyen projeler:

Spinal kord deformite operasyonlarında intraoperatif nöromonitorizasyon , spinal kord tümör
operasyonlarında intraoperatif nöromonitorizasyon ve pontoserebellar köşe tümörlerinde
intraoperatif nöromonitorizasyon kullanımı , yazım aşamasında olan 2 makale

“Migren Hastalarının Patern Görsel Uyarılmış Potansiyeller ile Elektrofizyolojik
Değerlendirmesi” Proje sorumlusu, çalışma sona erdi, makale yazım aşamasında
KATILDIĞI KONGRELER ve TOPLANTILAR;
2008 10th International Conference on Cognitive Neuroscience, Bodrum, Türkiye (Eylül 1-5)
2008 13th ECCN Avrupa Klinik Nörofizyoloji Kongresi, Istanbul, Türkiye (4-8 Mayıs )
2008 Kognitif V, Uluslararası Kognitif Nörobilim Toplantısı, Marmaris, Türkiye (17-21 Mayıs)
2010 XI. Ulusal Ağrı Kongresi İstanbul, Türkiye (20-23 Mayıs)
2010 7th Annual ECNS/ISNIP Conference 14-18 September, İstanbul
2010 15.Biyomedikal Mühendisliği Ulusal Toplantısı Antalya 21-24 Nisan
2010 IX. Ulusal Sinirbilim Kongresi 13-17 Nisan 2010 Yeditepe Üniversitesi, İstanbul
2011 X.Ulusal Sinirbilim Kongresi 8-12 Nisan 2011 İstanbul Üniversitesi, İstanbul
2011 V. Psikoloji Lisansüstü Öğrencileri Kongresi 14-18 Eylül 2011 Doğuş Üniversitesi, İstanbul
(panelist)
2011 Hafıza Çalıştayı, Nesin Matematik köyü kış okulu, 27-30 Ekim 2011, Şirince-İzmir. Öğrenci
2012 38.Ulusal Fizyoloji Kongresi 25-29 Eylül 2012 Karadeniz Teknik Üniversitesi, Trabzon
2013 5th International Conference on Non-invasive Brain Stimulation March 19-21, 2013 Leipzig.
2013 4th Congress International Society of Intraoperative Neurophysiology, 11-16 Kasım 2013
Capetown
2014 30.Ulusal Klinik Nörofizyoloji EEG-EMG Kongresi,16-20 Nisan 2014 Antalya
2014 Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi, “Spinal Cerrahide İntraoperatif Nörofizyolojik
Monitorizasyon” toplantısı, 2 Mayıs 2014 Adana
2014 12.Ulusal Sinirbilim Kongresi Bahçeşehir Üniversitesi, 28-31 Mayıs İstanbul
KURSLAR
2009 Joint COST B27/SAN Training School : Neurofeedback and ADHD & International course and
conference MIND AND BRAIN VI: Neuroplasticity of Brain and Behavior, Dubrovnik, Croatia
(16-21 Nisan)
2010 Deney Hayvanları Kullanımı Kursu Sertifikası, İstanbul Üniversitesi, Deneysel Tıp Araştırma
Enstitüsü (11-22 Ekim )
2011 Sinirbilim Bölümü için verilen matematik derslerine katılmıştır.
2013 International Society of Intraoperative Neurophysiology ISIN, Educational Course, 11-13
Kasım 2013, Capetown
2013 Bahçeşehir Üniversitesi Tıp Fakültesi İyi Klinik Uygulamalar Kursu 8 Aralık 2013, İstanbul
ORGANİZASYONUNDA YER ALDIĞI BİLİMSEL ETKİNLİKLER:
2011 X.Ulusal Sinirbilim Kongresi 8-12 Nisan 2011 İstanbul Üniversitesi, İstanbul (Düzenleme
Kurulu Üyesi)
2011 İstanbul Üniversitesi Çocuk Üniversitesi Nörobilim Yaz Okulu 27 Haziran-15 Temmuz
(Eğitmen)
2014 12.Ulusal Sinirbilim Kongresi 28-31 Mayıs 2014 Bahçeşehir Üniversitesi, İstanbul, (Yerel
düzenleme kurulu üyesi)
POSTER ve SÖZLÜ SUNUM
2010 5.Biyomedikal Mühendisliği Ulusal Toplantısı Antalya 21-24 Nisan 2010
EEG Sinyalinin Anestezi Sırasındaki Topografik ve Zamansal İzge Analizi, sözlü sunum
Güray GÜRKAN, Atilla USLU, Bora CEBECİ, Ezgi T. ERDOĞAN, Itır KAŞIKÇI, Tülay Ö. SEYHAN,
Aydın AKAN, Tamer DEMİRALP
2009 Türk Oftalmoloji Derneği 43.Ulusal Kongresi, Antalya, Türkiye (11-15 Kasım 2009)
Deneysel Glokomda Memantin ve Epigallokateşin Gallatın Nöroprotektif Etkinliği; Elektrofizyolojik,
İmmünhistokimyasal ve Ultrastriktürel İnceleme, sözlü sunum
Hande Etuş, Suzan Tanıdır, Sibel Köktürk, Seyhun Solakoğlu, Ezgi Tuna Erdoğan, Sacit Karamürsel,
Volkan Etuş (En iyi araştırma birincilik ödülü)
2010 10.Ulusal Ağrı Kongresi İstanbul Point Otel 2010
Motor Korteks Elektriksel Stimülatör ile Tedavi; Anesteziya Dolorosa Olgu Sunumu, poster
Ezgi Tuna Erdoğan, Sacit Karamürsel, Necla Sözer Topçular, Emre Öge, Burcu Göker, Orhan Barlas
2010 Türk Nöroşirurji Kongresi Antalya 2010
İntraoperatif İşitsel Uyarılmış Potansiyeller ve Kraniyal Sinirlerin Monitorizasyonu, poster
Ezgi Tuna Erdoğan, Sacit Karamürsel, Cem Ovalıoğlu, Talat Kırış
2010 IX. Ulusal Sinirbilim Kongresi Yeditepe Üniversitesi 2010
İntraoperatif İşitsel Uyarılmış Potansiyeller ve Kraniyal Sinirlerin Monitorizasyonu, poster
Ezgi Tuna Erdoğan, Sacit Karamürsel, Cem Ovalıoğlu, Talat Kırış
2010 7th Annual ECNS/ISNIP Conference 14-18 September,2010 İstanbul
P50 gating in ultra high risk subjects for psychosis and first-episode schizophrenia patients, poster
Ezgi Tuna Erdoğan, H.Yasemin Keskin-Ergen, Alp Üçok, Çağrı Yüksel, Seda Şahin, Jülide Güler, Müge
Devrim-Üçok
2010 XI.th Meeting of International Strabismological Association İstanbul
Structure function relationship in ambliyopia:Assessment of retina ganglion cells by OCT and Pattern
ERG.( sözlü sunum)
Betül Çakmak Tuğcu, Murat Kılıç, Ezgi Tuna Erdoğan, Ulviye Yiğit, Sacit Karamürsel
2010 XI. th Meeting of International Strabismological Association Istanbul
The Effect of optic disc factors on retina nevre fiber layer analysis and pattern erg parameters in
ambliyopia. Poster
Betül Çakmak Tuğcu, Murat Kılıç, Ezgi Tuna Erdoğan, Ahmet Ağaçhan,Ulviye Yiğit, Sacit Karamürsel
2010 Türk Oftalmoloji Derneği 44.Ulusal Kongresi 2010 Antalya sözlü sunum
Ambliyopide optik kohorens tomografi ve patern elektroretinogram incelemeleri.
Betül Çakmak Tuğcu, Murat Kılıç, Ulviye Yiğit, Ezgi Tuna Erdoğan, Sacit Karamürsel
2010 7th International Conference on Early Psychosis Amsterdam 29th November-1st December2010
P50 gating in ultra high risk subjects for psychosis and first-episode schizophrenia patients, poster
Ezgi Tuna Erdoğan, H.Yasemin Keskin-Ergen, Alp Üçok, Çağrı Yüksel, Seda Şahin, Jülide
Güler,Müge Devrim-Üçok
2011 X.Ulusal Sinirbilim Kongresi İstanbul 8-12 Nisan 2011 sözlü sunum
Sağlıklı Gönüllülerde Elektriksel Duyu Eşiği Ölçümü
Ezgi Tuna Erdoğan, Adnan Kurt, Sacit Karamürsel
2012 38.Ulusal Fizyoloji Kongresi Trabzon 25-29 Eylül 2012
Hipnotik amnezi elektrofizyolojik değerlendirilir mi?
Ezgi Tuna Erdoğan, Adnan Kurt, Ece Kocagöncü, Önder Uyar, Sacit Karamürsel- Poster
2012 38.Ulusal Fizyoloji Kongresi Trabzon 25-29 Eylül 2012
Merkezi Sinir Sistemi Cerrahisi Esnasında İntraoperatif Sinir Sistemi Görüntüleme Modalitelerinin
Etkin Kullanımı
Ezgi Tuna Erdoğan, Sacit Karamürsel, Talat Kırış – Sözlü Sunum
2013 5th International Conference on Non-invasive Brain Stimulation 2013 19–21 Mart 2013. Leipzig
Almanya
The effect of modulated anodal stimulation of DLPFC on working memory
Z. Küçük, E. Tuna Erdoğan, A. Kurt, S. Karamürsel (Istanbul/TR)
2013 29. Ulusal Klinik Nörofizyoloji EEG-EMG Kongresi, Antalya 3-7 Nisan 2013
Dirençli Fokal ve Jeneralize Epilepsili Hastalarda Transkranyal Direk Akım Stimülasyonunun Nöbet
Sıklığı ve Süresi Üzerine Etkisi
Pınar Tektürk, Ezgi Tuna Erdoğan, Zeynep Küçük, Adnan Kurt, Sacit Karamürsel, Betül Baykan -sözlü
sunum
2013 IX.Sinir Sistemi Cerrahisi Kongresi, Prof.Dr.Sacit Karamürsel’in konuşması Peroperatuar
Nörofizyolojik Monitorizasyon: SEP, MEP, EEG ve Diğerleri, Ezgi Tuna Erdoğan’ın Tez
çalışmasından derlenmiştir. 26-29 Ekim 2013, Antalya
2013 4th Congress and Educational Course, International Society of Intraoperative Neurophysiology
,ISIN, Capetown 11-16 Kasım 2013
First Results of Multimodal Intraoperative Spinal Cord Monitoring Experiences in Neurosurgery
Department
E.Tuna Erdoğan, A.I. Ökten, K.M.Özsoy,Y.Gezecan, G.Menekşe, T.Ateş, A.Arslan, E.Güzel, A.Güzel
Poster
2014 30th International Congress of Clinical Neurophysiology of IFCN 19-23 Mart Berlin, Almanya
“Transcranial Direct Current Stimulation Improves Seizure Control In Patients With Rasmussen
Encephalitis” Pınar Tektürk, Ezgi Tuna Erdoğan, Adnan Kurt, Ece Kocagöncü, Zeynep Küçük, Demet
Kınay, Serkan Aksu, Betül Baykan, Sacit Karamürsel, poster
2014 30.Ulusal Klinik Nörofizyoloji EEG-EMG Kongresi,16-20 Nisan 2014 Antalya
Pontoserebellar köşe tümörü nöromonitorizasyon olgu sunumu: fizyolojik, cerrahi ve anesteziye bağlı
intraoperatif değişiklikler, Ezgi Tuna Erdoğan, Ali Arslan, Yurdal Gezercan, poster
2014 12.Ulusal Sinirbilim Kongresi, Bahçeşehir Üniversitesi, 28-31 Mayıs, 2014 İstanbul
“Elektroretinogram (ERG) ve Göresel Uyarılmış Potansiyel (GUP) için yeni nesil LED’li ışık kaynağı
kullanımı” Serkan Aksu, Adnan Kurt, Ezgi Tuna Erdoğan, Sacit Karamürsel poster sunum
2014 12.Ulusal Sinirbilim Kongresi, Bahçeşehir Üniversitesi, 28-31 Mayıs, 2014 İstanbul
“Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu olan çocuklara uygulanan neurofeedback protokol
karşılaştırması” Gökçer Eskikurt, Zeynep Küçük, Ezgi Tuna Erdoğan, Adnan Kurt, Sacit Karamürsel
poster sunum
2014 12.Ulusal Sinirbilim Kongresi, Bahçeşehir Üniversitesi, 28-31 Mayıs, 2014 İstanbul
“Transkraniyel modüle akım ve sabit akım uyarımının çalışma belleği üzerine etkisinin incelenmesi”
Zeynep Küçük, Ezgi Tuna Erdoğan, Adnan Kurt, Sacit Karamürsel sözlü sunum en iyi sözlü sunum
ödülü
VERDİĞİ SEMİNER-DERS ve KURSLAR:






İstanbul Tıp Fakültesi; 1. ve 2. Sınıf Fizyoloji Laboratuar uygulamaları
İ.Ü.Ulaştırma ve Lojistik Yüksek Okulu; Uçuş Fizyolojisi dersi
İTF Seçmeli ders; Stres Fizyolojisi dersi
İntraoperatif Nöromonitorizasyon Modaliteleri (bölüm semineri)
Ağrı Fizyolojisi (bölüm semineri)
Ağrı ve Duyu Eşiğinin Elektriksel Uyarım ile Ölçümü (bölüm semineri)


İstanbul Tıp Fakültesi asistan uyum eğitimi için Tıp Eğitimi AD ile ortak çalışma (eğitmen)
İntraoperatif Nöro-monitorizasyon Eğitim Programı İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp
Fakültesi Fizyoloji Anabilim Dalı 30.11.2013-01.12.2013 (eğitmen)
İntraoperatif Nöromonitorizasyon Eğitim Semineri ; Piron firması monitorizasyon
teknisyenlerine ; 21-22 Aralık 2013 (eğitmen)
12.Ulusal Sinirbilim Kongresi, 28-31 Mayıs Transkraniyel Elektriksel Uyarımın Klinik ve
Deneysel Araştırmalarda Kullanımı Kursu (eğitmen)


ÜYELİKLER:
Beyin Araştırmaları Derneği
İstanbul Tabip Odası
Türk Fizyolojik Bilimler Derneği
İLGİ ALANLARI:
Voleybol (İstanbul Üniversitesi Bayan Voleybol Takımı oyuncusu 2005)
Latin vurmalı çalgılar, tap dans (aktif)
Tenis(aktif)
Masa Tenisi
Yelken
Referanslar:
Prof. Dr. Sacit Karamürsel İstanbul Tıp Fakültesi Fizyoloji Anabilim Dalı mail: [email protected]
tel: +90 532 431 63 71
Yük.Müh.Adnan Kurt: [email protected] tel: +90 532 612 85 56
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
17
File Size
455 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content