close

Enter

Log in using OpenID

Bülent ÇAKIR

embedDownload
KİŞİSEL BİLGİLER
Adı Soyadı
Bülent ÇAKIR
Unvan
Ziraat Yüksek Mühendisi
Telefon
0322 3340055
[email protected]
E-mail
Doğum Tarihi - Yeri
1971 -Reyhanlı
EĞİTİM BİLGİLERİ
Doktora
Üniversite Adı
Akademik Birim/
Mezuniyet Yılı
Yüksek Lisans
Üniversite Adı
Akademik Birim/
Mezuniyet Yılı
Lisans
Çukurova Üniversitesi
Üniversite Adı
Akademik Birim/
Mezuniyet Yılı
Çukurova Üniversitesi
Tarla Bitkileri - 1996
Tarla Bitkileri - 1993
Yabancı Dil / Derecesi
İngilizce
KPDS
YABANCI DİL BİLGİSİ
ÜDS
TOEFL
IELTS
GÖREV YERLERİ (Tarih/ Unvan/ Kurum)
1995-2000
Araştırma Görevlisi - Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü
2000-
Teknik Personel/Doğu Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü-Adana
Proje Adı
PROJE DENEYİMİ (DEVAM EDEN PROJELER)
Projeyi
Destekleyen
Bütçe
Tarih
Kurum
Görev
Proje
Türü
Çukurova Mısır Islah Araştırmaları
Ülkesel Entegre Ürün Yönetimi
Araştırmaları Projesi Ülkesel Mısır
Araştırmaları Çukurova Mısır Islah
Araştırmaları Projesi
TAGEM
136000
DOĞU AKDENİZ
TARIMSAL
Özel Sektör-Enstitü İşbirliği İle Yerli ARAŞTIRMA
305.500
Hibrit Mısır Çeşit Geliştirme Projesi ENSTİTÜSÜ
Polen Tohumculuk
Ltd.Şti./MANİSA
(2007/1 TEBLİĞ)
Melez Mısır Islahında In-vivo
Katlanmış Haploid Tekniği ile
Homozigot Hatların Geliştirilmesi
(1001 -TÜBİTAK)
TÜBİTAK
471.700
01.01.2014Yardımcı Araştırıcı
31.12.2018
2013-2018
Yardımcı Araştırıcı
2013-2015
Yardımcı Araştırıcı
Ulusal
Ulusal
Ulusal
YAYINLAR
SCI, SSCI, AHCI indekslerine giren dergilerde yayınlanan makaleler
IBRIKCI, H., ULGER, A.C., BUYUK, G., KORKMAZ, K., RYAN, J., KARNEZ, E., CAKİR, B., OZGENTURK, G. and
KONUSKAN, O., 2012, ASSESMENT OF CORN (ZEA MAYS L.) GENOTYPES IN RELATION TO NITROGEN
FERTILIZATION UNDER IRRIGATED CROPPING CONDITIONS IN TURKEY. PAKISTAN JOURNAL OF BOTANY
VOLUME 44 (3) 919-925. (ISSN: 0556-3321).
IBRIKCI, H., ULGER, A. C., KORKMAZ, K., OKTEM, A., BUYUK, G., RYAN, J., AMAR, B., KONUSKAN, O.,
KARNEZ, E., OZGENTURK, G., CAKIR, B. and OGUZ, H., 2009. GENOTYPIC RESPONSES OF CORN TO
PHOSPHORUS FERTILIZER RATES IN CALCAREOUS SOILS. COMMUNICATIONS IN SOIL SCIENCE AND PLANT
ANALYSIS, VOLUME 40, NUMBERS 9-10, MAY 2009 , PP. 1418-1435 (18) (ISSN: 0010-3624).
UREMIS, I., ULUDAG, A., ULGER, A. C. and CAKIR, B., 2009. Determination of critical period for weed control
in the second crop corn under Mediterranean conditions. African Journal of Biotechnology Vol. 8 (18), pp.
4475-4480. (ISSN: 1684-5315).
ULUDAG, A., UREMIS, I., ULGER, A. C., CAKIR, B. And AKSOY, E., 2006. The use of maize as replacement crop
in trifluralin treated cotton fields in Turkey. Crop Protection 25 275-280, 2006. (TARP PROJE NO: 2464)
IBRIKCI, H., RYAN J., ULGER, A.C., BUYUK, G., CAKIR, B., KORKMAZ, K., KARNEZ, E., OZGENTURK, G. and
KONUSKAN, O., 2005. Maintenance of phosphorus fertilizer and residual phosphorus effect on corn
production. Nutrient Cycling in Agroecosystems. 72: 279-286, 2005
İBRİKÇİ, H., ÜLGER, A.C., ÇAKIR, B., BÜYÜK, G. and GÜZEL, N., 1998. Modeling Approach to Nitrogen Uptake
by Field-Grown Corn. Journal of Plant Nutrition, Vol. 21(9): 1943-1954, (ISSN: 0190-4167).
ÜLGER, A.C., İBRİKÇİ, H., ÇAKIR, B. and GÜZEL., N., 1997. Influence of Nitrogen Rates and Row Spacing on
Corn Yield, Protein Content, and Other Plant Parameters. Journal of Plant Nutrition, Vol. 20(12): 16971709, (ISSN: 0190-4167).
Diğer dergilerde yayınlanan makaleler
ATAKAN, E., ÖZGÜR, A. F. VE ÇAKIR, B., 2004. Sulama ve Gübrelemenin Pamukta Bazı Zararlılarının
Populasyonlarına Etkilerinin Araştırılması. Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi 19 (4): 35-42,
Adana, (ISSN-1300-4700)
ÜLGER, A.C., ANLARSAL, A.E., GÖK, M., ÇAKIR, B., YÜCEL, C., ONAÇ, I. ve ATICI, O., 1999. Değişik Azot
Dozlarında Yetiştirilen Mısır Bitkisinde Tane Verimi ve Bazı Tarımsal Özelliklere Bazı Yeşil Gübre Baklagil
Bitkilerinin Etkisi. DOĞA,. Türk Tarım ve Ormancılık Dergisi, Cilt: 23, Ek Sayı: l, Sayfa: 193-200, TÜBİTAK,
Ankara, (ISSN-1010-7649).
GÜZEL, E., ÜLGER, A.C., İNCE, A., ÇAKIR, B., AKINCI, İ., TEZEL, M. ve YÜCEL, C., 1999 Mısır Bitkisinde Kök
Sökülme Direnci Ölçümü ve Bazı Tarımsal Özellikler ile İlişkilerinin Saptanması. DOĞA, Türk Tarım ve
Ormancılık Dergisi, Cilt: 23, Ek Sayı: 1, Sayfa: 33-41, TÜBİTAK, Ankara, (ISSN-1010- 7649).
ÜLGER, A.C., IŞIK, A., ANLARSAL, A.E., GÖK, M., ÇAKIR, B., YÜCEL, C., ONAÇ, I. ve SAY, M. S., 1998. Farklı
Toprak İşleme Makinaları ile Yapılan Yeşil Gübrelemenin Mısır Bitkisinde Tane Verimine Etkisi. Çukurova
Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, Cilt: 13, Sayı: 3, Sayfa: 27-36, Adana, (ISSN-1300- 4700).
ALTUĞ, G., ÜLGER, A.C., ÇOLAK, A.K. ve ÇAKIR, B., 1997. Mineral Gübre ve "Mineral+Organik" Gübre
Kullanımının Üç At dişi Melez Mısır Çeşidinde Tane Verimi ve Bazı Tarımsal Özelliklere Etkisi. Çukurova
Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, Cilt: 12, Sayı: 3, Sayfa: 171-180, Adana, (ISSN-1300-4700).
ÜLGER, A.C., TANSI, V., SAĞLAMTİMUR, T., KIZILŞİMŞEK, M., ÇAKIR, B., YÜCEL, C., ÖKTEM, A. ve BAYTEKİN,
H., 1996. Güneydoğu Anadolu Bölgesinde İkinci Ürün Mısırda Bitki Sıklığı ve Azot Gübrelemesinin Tane
Verimi ile Bazı Tarımsal Karakterlere Etkisinin Saptanması. T.C. Başbakanlık Güneydoğu Anadolu Projesi
Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı ve Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi, Güneydoğu Anadolu Projesi
(GAP) Tarımsal Araştırma, İnceleme ve Geliştirme Proje Paketi, Proje Bileşeni No: 12/l., Kesin Sonuç
TANSI, V., ÜLGER, A.C., SAĞLAMTİMUR, T., KIZILŞİMŞEK, M., ÇAKIR, B., YÜCEL, C., BAYTEKİN, H. ve ÖKTEM,
A., 1996. Güneydoğu Anadolu Bölgesinde İkinci Ürün Mısırda Bitki Sıklığı ve Azot Gübrelemesinin Hasıl
Verimi ile Bazı Tarımsal Karakterlere Etkisinin Saptanması. T.C. Başbakanlık Güneydoğu Anadolu Projesi
Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı ve Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi, Güneydoğu Anadolu Projesi
(GAP) Tarımsal Araştırma, İnceleme ve Geliştirme Proje Paketi, Proje Bileşeni No: 12/2., Kesin Sonuç
Hakemli konferans/sempozyumların bildiri kitaplarında yer alan yayınlar
IBRIKCI, H., ULGER, A.C., BUYUK, G., KORKMAZ, K., CAKIR, B., OZGENTURK, G., KARNEZ, E., OGUZ H. and
KONUSKAN, O., 2005. Genetic differences and nitrogen fertilizer rates for nitrogen use efficiency in corn.
15th International Plant Nutrition Colloquium, September 14-23, 2005 Beijing, China.
IBRIKCI, H., ULGER, A.C., BUYUK, G., GUZEL, N., YAGBASANLAR, T., CAKIR, B., KARNEZ, E., KORKMAZ, K.,
TOKLU, F., OGUZ, H. and OZGENTURK, G., 2003. Management of Nitrogen Fertiliser use for Crop Production
and Quality. Proceeding International Fertiliser Society& Dahlia Greidinger. İzmir, 369-370 7-10. December.
2003
ULUDAG, A., UREMIS, I., ULGER. A.C., AKSOY, E. and CAKIR. B., 2000. Response of corn varieties to
trifluralin. Third International Weed Science Congress. 6-11 June. 2000 Foz do Iguassu. Brazil. ISBN 1891273-16-6
ÜREMİŞ. İ., ÜLGER, A.C., ULUDAĞ. A., ÇAKIR. B., (OREL) AKSOY, E. and GÖNEN, O., 1999. A study on
determination of critical period for weed control in double cropped corn in the Çukurova Region of Turkey.
11 th EWRS (European Weed Research Society) Symposium. 28 June-01 July 1999. Basel. Switzerland. page:
65.
ÜLGER, A.C., ÖKTEM, A., ÖZER, S. M., ÇÖLKESEN, M., ÇAKIR, B., KAYA, F. ve ÇAKMAK, İ., 1997. Harran Ovası
ve Ceylanpınar Koşullarında Yetişme Süreleri Farklı Mısır Çeşitlerinin Çinko Gübrelemesine Tepkilerinin
Saptanması. I Ulusal Çinko Kongresi (Tarım. Gıda ve Sağlık), 12-16 Mayıs 1997, Sayfa: 397-405, Eskişehir,
(ISBN: 975-487-038-1).
ONAÇ, I., GÖK, M., ÜLGER, A.C., IŞIK, A., ANLARSAL, A.E., ÇAKIR, B., COŞKAN, A. ve GÖKSAL, C., 1997. Farklı
Mekanizasyon Uygulamaları Altında, Çeşitli Baklagil Yeşil Gübre Bitkisi Uygulamalarının Toprakta NMineralizasyonu, İmmobilizasyonu, Mısırda Gübre Tasarrufu ve Verime Etkisi. Türkiye II. Tarla Bitkileri
Kongresi, 22-25 Eylül 1997, Samsun, Sayfa: 487-491.
HATİPOĞLU, R., TÜKEL, T., ÜLGER, A.C., İBRİKÇİ, H., HASAR, E., ÇELİKTAŞ, N., ÇAKIR, B., CAN, E. ve BÜYÜK,
G., 1999. Leucaena leucocephala Bitkisinden Çukurova Bölgesi Mısır Tarımında Azot Kaynağı Olarak
Yararlanma Olanakları Üzerinde Araştırmalar. Türkiye 3. Tarla Bitkileri Kongresi, 15-18 Kasım 1999 Adana.
sayfa: 299-304,
BÜYÜK, G., İBRİKÇİ, H., ÜLGER, A.C., ÇAKIR, B., RYAN, J. ve GÜZEL, N., 1999. Fosfor Dozlarının Farklı Mısır
Genotiplerinde Bitki Büyümesine ve Bitkide Fosfor İçeriğine Etkisi. Türkiye 3. Tarla Bitkileri Kongresi, 15-18
Kasım 1999, Adana. sayfa: 417-422,
ÜREMİŞ, İ., ÜLGER, A.C., GÖNEN, O., ÇAKIR, B., KADIOĞLU, İ. ve ULUDAĞ, A., 1997. Çukurova'da İkinci Ürün
Mısır Bitkisinde Yabancı Otların Farklı Dönemlerde Yok Edilmesi ile Kritik Periyodun Saptanması. Türkiye II.
Herboloji Kongresi, 1-4 Eylül 1997, İzmir-Ayvalık, Sayfa: 427-432, Ege Üniversitesi Basımevi, Bornova-İzmir.
ANLARSAL, A.E., ÜLGER, A.C., GÖK, M., YÜCEL, C., ÇAKIR, B. ve ONAÇ, I., 1996. Çukurova'da Tek Yıllık
Baklagil Yembitkisi+Mısır Üretim Sisteminde Baklagillerin Ot Verimleri ile Azot Fiksasyonlarının Saptanması
ve Mısır Üretiminde Azot Kullanımını Azaltma Olanakları. Türkiye 3. Çayır Mer'a Yembitkileri Kongresi, 1719 Haziran 1996, Sayfa: 362-368, Erzurum.
Diğer yayınlar
İBRİKÇİ, H, ÜLGER, A.C., ŞEN, H. M., BÜYÜK, G., GÜZEL, N., ÇAKIR, B. VE ÖZGENTÜRK, G., 2001 ÇUKUROVA
BÖLGESINDE IKINCI ÜRÜN MISIR YETIŞTIRICILIĞINDE AZOTLU GÜBRE KULLANIMININ OPTIMIZASYONU.
TARP PROJE NO: 1951. KESIN SONUÇ RAPORU. TEMMUZ. 2001, ADANA.
IBRIKCI, H., ULGER, A.C., RYAN, J., GUZEL, N., CAKIR, B. and BUYUK, G., 1998 Phosphorus Fertilizer Effects in
Rotational Trials at Cukurova Region of Turkey. Annual Technical Report. October-1997 September-1998.
University of Cukurova - Türkiye & ICARDA - Suriye. 7 p.
Düzenleme Tarihi :02/09/2014
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
2
File Size
478 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content