close

Enter

Log in using OpenID

Çocuk Zammı

embedDownload
Çocuk Zammı
Aile Kasanızın bir Enformasyonu
İçindekiler
Sayfa
1. Kim çocuk zammı talep edebilir?
3
1.1 Genel olarak
3
1.2 Anne babanın gelir taban sınırı
3
1.3 Anne babanın gelirlerinin tavan sınırı
3
1.4 Arbeitslosengeld II hükümleri anlamında yardıma muhtaç
duruma düşmenin önlenmesi
5
2. Gelir ve mal varlığı çocuk zammını nasıl etkiler?
6
2.1 Evli olmayan ve 25 yaşını doldurmamış çocuğun geliri ve mal varlığı
6
2.2 Anne babanın gelir ve serveti
7
3. Çocuk zammında gelir ve mal varlığı olarak ne dikkate alınır?
10
4. Eğitim- ve Katılım ödemeleri
12
5. Çocuk zammı kime ödenir?
12
6. Çocuk zammı hangi süre için ödenir?
12
7. Çocuk zammını alabilmek için ne yapmak gerekir?
12
8. Dilekçe sahiplerinin veya çocuk zammını alanların aile kasasına
neleri bildirmeleri gerekir?
13
Bu kılavuz hakkında
Bu kılavuz, “Çocuk Parası” Kılavuzu’nu tamamlayıcı niteliktedir ve size yasal çocuk zammı ile
ilgili özet bilgi verir.
Kaklarınız ve yükümlülükleriniz hakkında bilgi sahibi olmak için bu kılavuzu Lütfen dikkatle
okuyunuz.
İnternet’te www.familienkasse.de veya. www.kinderzuschlag.de adreslerinden de bilgi
edinebilirsiniz.
Cevabını bulamadığınız başka sorularınız olması halinde, arzu ettiğiniz bilgiyi aile kasanız
size memnuniyetle verir.
Federal İş Ajansı Aile Kasası’nın servis telefonu Pazartesi gününden Cuma gününe kadar
saat 8.00 - 16:00 arası aşağıdaki numaralarla hizmetinizdedir:
0800 4 5555 30 (Bu telefon sizin için ücretsizdir.)
Çocuk parası ve çocuk zammı ödeme tarihleri anonslarını aşağıdaki numaradan günün her
saatinde dinleyebilirsiniz:
0800 4 5555 33 (Bu telefon sizin için ücretsizdir.)
Telefonla yaptığınız başvurularda bilgisayar verilerinizin daha çabuk yüklenebilmesi için
lütfen çocuk parası numaranızı hazır bulundurunuz.
22
1. Kim çocuk zammı talep edebilir?
1.1 Genel olarak
Anne babalar ve çocuğunu yalnız yetiştirenler, hanelerinde yaşayan ve evli olmayan
çocuklar için, bu çocuklar 25. yaşını dolduruncaya kadar aşağıdaki hallerde çocuk zammı
alma hakkına sahiptir:
• eğer bu çocuklar için çocuk parası veya çocuk parası ödemesine engel oluşturan bir
başka ödeme (Çocuk Parası Kılavuzu’nun 8. No.lu maddesine bkz.) alınıyorsa
• eğer anne babaların aylık gelirleri, gelir taban sınırına ulaşıyorsa,
• eğer dikkate alınması gereken gelir ve varlıklar, gelir tavan sınırını aşmıyorsa
• eğer ailenin ihtiyacı, çocuk zammı ödemesi ve muhtemel ikametgâh parası ile
karşılandığı için İşsizlik parası/ sosyal ödeme hakkı mevcut değilse.
Çocuk zammı, ortak hanede yaşayan her çocuk için en çok aylık 140 Euro tutar. Birden fazla
çocuk için çocuk zammı hakkı mevcut olması halinde toplam olarak ödenecek bir çocuk
zammı oluşturulur.
Bu hususta basit ve pratik bir kural: Çocukları olan, düşük gelir ve mal varlıkları sebebiyle
Arbeitslosengeld II, Sozialgeld veya Sozialhilfe hakkına sahip olan anne babalar, bunun yanı
sıra sadece çocuk parası alırlar, ancak çocuk zammı alamazlar.
Ayrıca çocuk zammı alabilme, örneğin iltica kanununa göre yardım alma hakkı olanlar,
burslar kanuna göre eğitimleri için teşvik hakkı bulunan yüksek tahsil öğrencileri/Meslek
eğitimi öğrencileri veya emekliler için sadece belirli şartlar altında mümkün olmaktadır. Bu
konudaki daha fazla bilgiyi aile kasanızdan alabilirsiniz.
1.2 Anne babanın gelir taban sınırı
Anne baba için asgari gelir sınırı 900 Euro, çocuğunu yalnız yetiştirenler içinse 600 Euro’dur.
Anne babalar, ancak aylık gelirleri para veya para değeri olarak (örneğin çalışılarak edinilen
brüt kazanç, Arbeitslosengeld, Hastalık parası v.b.) söz konusu asgari gelir sınırına
(ikametgâh parası ve çocuk parası hariç) ulaştığı takdirde talep edebilirler.
1.3 Anne babanın gelirlerinin tavan sınırı
Gelir tavan sınırı, ebeveynin İşsizlik Parası II hükümleri anlamında ihtiyaçlarından
kendilerinin uygun ikâmet masraflarındaki yüzde olarak oranından (değerlendirme sınırı) ve
toplam çocuk zammından oluşur.
Dikkate alınması gereken gelir ve/veya mal varlığı, gelir tavan sınırını aştığı takdirde, çocuk
zammı hakkı yoktur.
Dikkate alınması gereken gelir ve/veya mal varlığının tespiti için bu kılavuzun 3. maddesine
bakınız.
Değerlendirme miktarı aşağıdaki kalemlerden oluşur:
• Geçimin güvenlik altında olması için gerekli olan götürü ihtiyaçlar (genel ihtiyaç ve
gerekli durumlarda fazla ihtiyaç) ve
• Ebeveynlerin ikametgâh ve ısınma giderlerinde olan oransal katılım payı.
3
Geçimim güvenlik altında olması için gerekli olan götürü genel ihtiyaçlar 01.01.2014
tarihinden itibaren aşağıdaki şekilde düzenlenmiştir:
Meblağ
Euro olarak
Hak sahipleri
391
Eşinden ayrı yaşayan anne veya baba
706
(2 x 353)
Anne ve baba
Çocuklar
6. yaşını dolduruncaya kadar
229
Çocuklar
7 yaşından 14 yaşını dolduruncaya kadar
261
Çocuklar ve
15 yaşından 18 yaşını dolduruncaya kadar gençler
296
Rüştünü elde etmiş olan 25. Yaşına kadar çocuklar
313
Buna, eşinden ayrı yaşayan anne veya baba için, götürü ek ödemeler ile gebelik
ve malullük hallerinde fazla masraflı beslenme giderleri de eklenir veya merkezi olmayan sıcak su tedariki ve
gerekli durumlarda kaçınılması mümkün olmayan acil durumlardaki düzenli fazla ihtiyaçlar
İkâmetgah ve ısınma giderleri hakikaten meydana gelmiş oldukları miktar kadar hesaba dahil
edilecektir. Ebeveyn ihtiyaçları tespit edilme esnasında ikâmet masraflarının sadece
ebeveynlerden isabet eden şahsa ait olan kısmı dikkate alınacaktır. Bu payın tespitinde
Federal Almanya’nın dokuzuncu asgari Geçim Haddi Raporu dikkate alınmaktadır. Buna
göre hesaplanan paylar aşağıdaki gibidir:
Eşinden ayrı yaşayan
anne veya baba +
Anne veya babanın %
olarak ikamet payı
Beraber yaşayan anne
baba +
Anne babanın % olarak
ikamet payı
1 çocuk
76,69
1 çocuk
83,30
2 çocuk
62,20
2 çocuk
71,38
3 çocuk
52,31
3 çocuk
62,45
4 çocuk
45,13
4 çocuk
55,50
5 çocuk
39,69
5 çocuk
49,95
Örnek
Bir çift, ergin olmayan iki çocuklarıyla yeni eyaletlerde, ortak bir hanede yaşıyorlar. Aylık kira 600 Euro
tutmaktadır.
Eğer anne babanın aylık brüt kazancı 900 Euro’ya (gelir taban sınırı) ulaşır ve aynı zamanda dikkate alınacak
gelir ve/veya mal varlığı, anne babanın ihtiyaçlarına toplam çocuk zammının eklenmesiyle oluşan meblağı (tavan
gelir sınırı) aşmıyorsa.
Gelir tavan sınırının hesaplanması:
Temel ihtiyaçlar
+ Anne babanın ikamet alanı ihtiyacı
Çocuk parası hakkına sahip kimse
Genel ihtiyaç
353 Euro
Eş
Genel ihtiyaç
353 Euro
(İkâmet/Isınma için ihtiyacı % 71,38 i,
yuvarlak hesap)
428 Euro
= Değerlendirme sınırı
(=Anne babanın ihtiyacı)
+ Toplam çocuk zammı
(2 x 140 Euro)
= Gelir tavan sınırı
1.134 Euro
280 Euro
1.414 Euro
Anne babanın çocuk zammı alabilmeleri için aylık brüt gelirin en az 900 Euro tutması ve dikkate alınması gereken
gelir ve mal varlığının 1.414 Euro’nun altında olması gerekir (gelir tavan sınırı).
4
1.4 Arbeitslosengeld II hükümleri anlamında yardıma muhtaç duruma düşmenin
önlenmesi
Arbeitslosengeld II/Sozialgeld hakkının mevcut olmaması için, hesaplanan çocuk parası ile
ailenin diğer gelir ve/veya mal varlığı ve muhtemel ikametgâh parasından oluşan meblağın
tüm ailenin ihtiyacının sağlamaya yetmesi zorunludur.
Hamilelik, yalnız çocuk yetiştirme, engellilik durumu, pahalı beslenme, merkezi olmayan
sıcak su tedariki veya acil durumlarda kaçınılması mümkün olmayan nedenlerden dolayı
fazla ihtiyacı bulunan şahıslarda bu durumlar mağduriyetin ortadan kalkabileceğinin
tespitinde göz önünde tutulmayabilir. Böylelikle bu dilekçe sahiplerinin durumu, çocuk zammı
hakkının tespitinde özellikle göz önünde bulundurulur. Böylelikle çocuk zammı almak
kolaylaşmaktadır.
Eğer muhtaç duruma düşmek, sadece hak edilen ek ihtiyacın dikkate alınmaması ile
önlenebiliyorsa ve çocuk zammı hakkı talep ediliyorsa, dilekçe sahibi ile ihtiyaç birliğinin
bütün ergin üyelerinin SGB-II-/SGB-XII-ödemelerinden feragat etmeleri gerekmektedir.
Sosyal Kanun II madde 24 fıkra 3 doğrultusundaki bir defaya mahsus ihtiyaçlar (örn.
İkametgâh için ilk donanım, giyim eşyası, hamilelik ve doğum veya tedavi cihazlarının
tamiratı) ve ikametgâh ve ısınma için yakacak tedarik giderleri gibi bir defaya mahsus
ödemeler mevcut oldukları miktarlarda ailenin ihtiyacının çocuk zammı ve olası kira yardımı
ile karşılanmış olmasının tespiti esnasında göz önünde tutulmayacaktır. Ancak bu özel
ihtiyaçlar için yardımlar çocuk zammına ve kira yardımına ek olarak temel güvenlik kurumu
tarafından yapılabilirler. Keza hastalık ve bakım sigoratsına ödenecek primler de, eğer sırf
bunlar yüzünden yardıma muhtaç olma durumu doğuyorsa, temel güvenlik kurumu
tarafından üstlenilebilirler (SGB II mad. 26 fıkra 1 ve 2).
Örnek 1
11 ve 16 yaşlarında iki çocuğu olan bir evli çiftin, Arbeitslosengeld II hükümleri anlamında aylık ihtiyaçları
2.163 Euro tutmaktadır (= anne babadan her biri için 353 Euro, 16 yaşındaki çocuk için 296 Euro, 11 yaşındaki
çocuk için 261 Euro, ikâmetgâh ve ısınma için 900 Euro miktarında ihtiyaç). Anne babanın aylık dikkate alınması
gereken toplam gelirleri 1.535 Euro (brüt 2.500 Euro). Ayrıca iki çocuk için, aylık toplam 368 Euro çocuk parası
almaktadırlar.
Böylece ailenin aylık geliri 1.903 Euro (1.535 Euro + 368 Euro çocuk parası) tutmaktadır. Bu durumda çocuk
parası, Arbeitslosengeld II hükümleri anlamında çocukların geliri olarak geçerlidir. Mümkün olan en yüksek çocuk
zammı hakkı olan 280 Euro ile birlikte ailenin geliri aylık 2.183 Euro tutar ve Arbeitslosengeld II hükümleri
anlamında bütün ailenin ihtiyacını karşılar. Buna karşılık gelir, çocuk zammı olmaksızın ihtiyacı karşılamaya
yetmeyecektir. Böylece çocuk zammı ödemesi ile ailenin, Arbeitslosengeld II hükümleri anlamında yardıma
muhtaç duruma düşmesi önlenmiş olacaktır. Bu yüzden diğer şartların da mevcut olması halinde anne baba
çocuk zammı alırlar. Buna karşılık Arbeitslosengeld II ödenemez.
Örnek 2
Örnek 1’de olduğu gibi, ancak anne babanın aylık geliri sadece 1.200 Euro tutmaktadır (Brüt gelir 2.100 Euro).
Aile böylece çocuk parası ile birlikte aylık 1.568 Euro tutarında bir gelire sahiptir. İlave olarak 120 Euro miktarında
ikametgah yardımı alma hakkı bulunmaktadır.
Çocuk zammı ve ikametgah yardımın alınması durumunda dahi İşsizlik Parası II anlamındaki kuralar
doğrultusunda ailenin toplam geliri ailenin tamamının ihtiyaçlarının karşılanmış olması için yeterli olmayabilir
(Toplam ihtiyaç 2.163 Euro, çocuk zammı ve ikametgah yardımı ile birlikte toplam gelir 1.968 Euro). Böylelikle
çocuk zammı ve ikametgah yardımı ödenmesine rağmen İşsizlik Parası II anlamındaki kurallar doğrultusunda
ailenin mağduriyeti ortadan kaldırılamamıştır. Bu durumda ailenin çocuk zammı hakkı yoktur. Bu yüzden ailenin
Arbeitslosengeld II talep etmesi gerekir.
Sosyal yardım hakkı olan kimselerin çocuk zammı hakkı yoktur, çünkü bu kimseler
Arbeitslosengeld II hükümleri anlamında yardıma muhtaç değildirler.
5
2. Gelir ve mal varlığı çocuk zammını nasıl etkiler?
2.1 Evli olmayan ve 25 yaşını doldurmamış çocuğun geliri ve mal varlığı
Bir çocuğun kendi gelir ve mal varlığının mevcut olması halinde, ilk elde bu gelir ve mal
varlığı azami çocuk zammı miktarından (140 Euro) düşülür. Bu ise, çocuğun 140 Euro’yu
artan bir mal varlığının ve/veya gelirinin bulunması halinse, bu çocuk için çocuk zammı
hesaplanmaz.
Birden fazla çok çocuğun söz konusu olması halinde bütün çocuklar için bir toplam çocuk
zammı miktarı oluşturulup bu meblağ esas alınarak çocukların toplam gelir ve mal varlıkları
miktarı düşürücü unsur olarak dikkate alınmaz. Aksine, her çocuğa isabet eden azami çocuk
zammı hakkından çocuğun geliri ve mal varlığı miktarı düşülür ve böylece azaltılmış bireysel
çocuk zamları toplanarak toplam çocuk zammı hesaplanır.
Örnek
Çocuğunu/çocuklarını yalnız yetiştiren bir anne 4 ve 7 yaşlarında iki çocuğu için çocuk parası alıyor. Bu iki
çocuğun aylık 120 veya 150 Euro tutarında kendi gelirleri var (örneğin ölen anne veya babasından yarı yetim
maaş, nafaka).
Çocuk geliri, iki çocuktan her birinin çocuk zammının hesaplanmasında aşağıdaki şekilde dikkate alınır:
4 yaşındaki çocuk için:
Azami çocuk zammı
Düşülecek miktar Gelir
= Hak edilen çocuk zammı:
140 Euro
120 Euro
20 Euro
7 yaşındaki çocuk için:
Azami çocuk zammı
Düşülecek miktar Gelir
= Hak edilen çocuk zammı:
140 Euro
150 Euro
0 Euro
Böylece aylık olarak ödenecek toplam çocuk zammı 20 Euro tutar. Eğer 280 Euro tutarındaki azami çocuk
zammından her iki çocuğun toplam geliri kesilmiş olsaydı, çocuk zammı aylık olarak sadece 10 Euro tutacaktı
(140 Euro x 2 = 280 Euro, eksi iki çocuğun toplam gelirleri olan 270 Euro). Çocukların tek tek dikkate alınması,
aile için daha uygun bir sonuç vermektedir.
6
2.2 Anne babanın gelir ve serveti
Her çocuğun çocuk zammından, çocuğun gelir ve mal varlıklarının kesilmesinden sonra
geriye toplanacak bireysel çocuk zammı miktarlarının kalması halinde, bu kalan çocuk
zammından ikinci bir adım olarak anne babanın değerlendirme sınırını aşan ve dikkate
alınması gereken gelir ve mal varlığı miktarı tutarında bir kesinti daha yapılır.
Hesaplamada dikkate alınmak bakımından anne baba
• çocuğunu/çocuklarını yalnız yetiştiren anneler veya babalar,
• sürekli ayrı yaşamayan eşler veya kayıtlı yaşam arkadaşları ve
• evlilik benzeri bir birlikte yaşayan çiftlerdir.
Anne babanın gelirleri tamamen veya kısmen kendi işlerinden veya bağımlı olarak çalışılan
bir işten elde ediliyorsa, bu gelir çocuk zammının hesaplanmasında bütün kapsamıyla
dikkate alınmaz, sadece kısmen çocuk zammından kesilir. Çalışarak elde edilen ve gelir
taban sınırını aşan her tam 10 Euro, toplam çocuk zammını basamak basamak 5’er Euro
düşürür. Buna karşılık diğer gelirler ve mal varlıkları bütün kapsamıyla kesilmek zorundadır.
Örnek 1
Bir evli çift, ergin olmayan üç çocuğuyla eski eyaletlerden birisinde ortak bir hanede yaşamaktadır. Aylık kira 900
Euro tutmaktadır. Baba aylık 1.900 Euro brüt kazanç sağlamaktadır ve yasal kesintilerden, giderlerden ve
vergiden muaf meblağların kesilmesinden sonra geriye 1.170 Euro tutarında bir dikkate alınması gereken gelir
kalmaktadır.
Eğer anne babanın brüt aylık geliri gelir taban sınırına ulaşır ve aynı zamanda dikkate alınması gereken gelir ve
mal varlığı, ihtiyaç miktarı ile buna eklenen toplam çocuk zammı miktarının oluşturduğu meblağı (tavan gelir
sınırı) aşmıyorsa, çocuk zammı hakkı mevcuttur.
Hesap işlemi:
Eş anne baba için aylık taban gelir sınırı 900 Euro’dur. Brüt 1.900 Euro tutarındaki aylık gelir taban gelir sınırını
aşmaktadır.
Taban gelir sınırının hesaplanması:
Temel ihtiyaçlar
Çocuk parası hakkına sahip kimse
Genel ihtiyaç
353 Euro
Eş
Genel ihtiyaç
353 Euro
+ Anne babanın ikamet alanı ihtiyacı
(İkâmet/Isınma için ihtiyacı % 62,45 i,
yuvarlak hesap)
562 Euro
= Değerlendirme sınırı
(=Anne babanın ihtiyacı)
+ Toplam çocuk zammı
(3 x 140 Euro)
= Gelir tavan sınırı
1.268 Euro
420 Euro
1.688 Euro
Buna karşılık anne babanın dikkate alınması gereken geliri
Kocanın çalışarak edindiği arındırılmış geliri
1.170 Euro
Anne babanın dikkate alınması gereken geliri, tavan gelir sınırını (1.688 Euro) aşmamaktadır ve değerlendirme
sınırının (1.268 Euro) altında bulunmaktadır. Bu durumda prensip itibariyle çocuk zammı üç çocuk için kesintisiz
olarak hesaplanır (140 Euro x 3 = 420 Euro toplam çocuk zammı).
7
Örnek 2
1. örnekteki gibi; ancak kadın eş de çalıştığı işten dikkate alınması gereken aylık 256 Euro (Brüt 750 Euro) gelir
sağladığı bir işte çalışmaktadır.
Hesap işlemi:
Birlikte yaşayan anne baba için taban gelir sınırı 900 Euro tutmaktadır. Anne babanın 2.650 Euro tutarındaki brüt
kazancı ( kocanın 1.900 Euro, karısının 750 Euro) taban gelir sınırının üzerindedir.
Taban gelir sınırının hesaplanması:
Temel ihtiyaçlar
Çocuk parası hakkına sahip kimse
Genel ihtiyaç
353 Euro
Eş
Genel ihtiyaç
353 Euro
+ Anne babanın ikamet alanı ihtiyacı
(İkâmet/Isınma için ihtiyacı % 62,45 i,
yuvarlak hesap)
562 Euro
= Değerlendirme sınırı
(=Anne babanın ihtiyacı)
+ Toplam çocuk zammı
(3 x 140 Euro)
= Gelir tavan sınırı
1.268 Euro
420 Euro
1.688 Euro
Buna karşılık anne babanın dikkate alınması gereken gelirleri
Kocanın çalışarak edindiği arındırılmış geliri
+ Karının çalışarak edindiği arındırılmış geliri
= Toplam gelir
1.170 Euro
256 Euro
1.426 Euro
Anne babanın dikkate alınması gereken geliri (çalışarak kazanılan ücret) taban gelir sınırını aşmamaktadır
(1.688 Euro). Bu sebeple prensip olarak çocuk zammı hakkı mevcuttur.
Ancak anne babanın gelirleri değerlendirme sınırını aştığı için, 158 Euro (= 1.426 Euro eksi 1.268 Euro)
tutarındaki aşan meblağ, üç çocuğun toplam çocuk zammını düşürür. Aşan meblağın her tam 10 Euro’su için 5
Euro eklenir, çünkü gelir çalışılarak edinilen kazançlardan oluşmaktadır.
Toplam çocuk zammı hakkının bulunması:
Azaltılmamış toplam çocuk zammı
(140 Euro x 3)
Düşülecek miktar
=
Anne babanın mahsup edilmesi gereken gelirleri
(158 Euro : 10 = 15 tam düşüş basamağı,
15 tam düşüş basamağı x 5 =)
Geriye kalan toplam çocuk zammı miktarı:
420 Euro
75 Euro
345 Euro
8
Örnek 3
Çocuklarını yalnız yetiştiren bir baba ergin olmayan üç çocuğuyla (3, 5 ve 9 yaşlarında) birlikte müşterek bir
hanede yaşamaktadır. Aylık kira 820 Euro tutmaktadır. Baba çalışarak ayda 2.500 Euro tutarında bir gelir
sağlamaktadır. Yasal kesintilerden, giderlerden ve vergiden muaf meblağların kesilmesinden sonra geriye dikkate
alınması gerekli net kazanç 1.287 Euro kalmaktadır.
Eğer aylık brüt gelir, taban gelir sınırına ulaşıyorsa ve aynı zamanda dikkate alınacak gelir ve/veya mal varlığı,
babanın ihtiyaçlarına toplam çocuk zammının eklenmesiyle oluşan meblağı (tavan gelir sınırı) aşmıyorsa, çocuk
zammı hakkı mevcuttur.
Hesap işlemi:
Çocuğunu yalnız yetiştiren anne veya baba için taban gelir sınırı 600 Euro tutmaktadır. 2.500 Euro tutarındaki
aylık brüt gelir bu miktarı aşmaktadır.
Taban gelir sınırının hesaplanması:
Temel ihtiyaç
+ Çocuklarını yalnız yetiştirme
sebebiyle ek ihtiyaç
Çocuk parası hakkına sahip kimse
Genel ihtiyaç
391,00 Euro
(3 çocukta genel ihtiyaçların % 36 sı)
140,76 Euro
+ mesken ihtiyacı
(İkâmet/Isınma için ihtiyacı % 52,31 si,
yuvarlak hesap)
429,00 Euro
= Değerlendirme sınırı
(=Anne ve babadan birinin ihtiyacı)
960,76 Euro
+ Toplam çocuk zammı
(3 x 140 Euro)
420.00 Euro
= Gelir tavan sınırı
1.380,76 Euro
Buna karşılık babanın dikkate alınması gereken geliri
Babanın çalışarak kazandığı kesintilerden sonra geriye kalan kazancı
1.287 Euro
Babanın dikkate alınması gereken 1.287 Euro tutarındaki kazancı, tavan gelir sınırını (1.380,76 Euro)
aşmamaktadır. Ancak babanın geliri değerlendirme sınırını (960,76 Euro), aştığı için, sınırı aşan 362,24 Euro
(1.287 Euro eksi 960,76 Euro) tutarındaki meblağ üç çocuğun toplam çocuk zammını düşürür. Aşan meblağın her
tam 10 Eurosu için çocuk zammına 5 Euro eklenir, çünkü gelir çalışılarak edinilen kazançlardan oluşmaktadır.
Toplam çocuk zammı hakkının bulunması:
Düşülecek miktar
=
Azaltılmamış toplam çocuk zammı
(140 Euro x 3)
420 Euro
Babanın dikkate alınması gereken geliri
(362,24 Euro : 10 = 32 tam düşüş basamağı,
32 tam düşüş basamağı x 5 =)
160 Euro
Geriye kalan toplam çocuk zammı miktarı:
260 Euro
Ailenin toplam ihtiyacı İşsizlik Parası II anlamında 2.070,76 Euro tutmaktadır (Baba için genel ihtiyaç 391 Euro;
140,76 Euro yalnız çocuk yetiştirmekten dolayı fazla ihtiyaç; 2 x 229 Euro ve 1 x 261 Euro genel ihtiyaç üç çocuk
için, 820 Euro ikâmetgah için olan ihtiyaçlar).
Babanın 1.287 Euro tutarındaki geliri, üç çocuk için 558 Euro tutarındaki çocuk parası ve hesaplanan 260 Euro
tutarındaki çocuk zammı (= toplam 2.105 Euro) ailenin toplam ihtiyacını karşılamaktadır (2.070,76 Euro). Böylece
ailenin muhtaç duruma düşmesi önlenir.
Aile 260 Euro tutarında çocuk zammı hakkına sahiptir.
9
3. Çocuk zammında gelir ve mal varlığı olarak ne dikkate alınır?
Gelir esas itibariyle elde edilen bütün para ve para değerleridir.
Gelirin ne tür olduğu, nereden elde edildiği, geçimin sağlanması için öngörülüp
öngörülmediği, vergiye tabi olup olmadığı, bir sefere mahsus mu yoksa tekrarlanan bir gelir
mi olduğu önemli değildir.
Örneğin aşağıdaki kalemler gelire dahildir:
•
•
•
•
•
•
•
Bağımlı bir işte veya kendi işinde çalışarak elde edilen kazanç,
Nafaka ödemeleri veya Nafaka Avans Yasası’na göre yapılan ödemeler (çocuğun
geliri),
İşsizlik parası veya hastalık parası gibi ücret yerine yapılan ödemeler,
anne baba parası veya bakım parası,
Sosyal sigortadan rant aylığı,
Sermaye ve faiz gelirleri,
Kira ve icar gelirleri.
Örneğin aşağıdaki kalemler, amaçları bakımından çocuk zammı konusunda gelir olarak
dikkate alınmazlar:
•
•
BAKIM sigortası ödemeleri,
Geçimin sağlanması hakkındaki Federal Yasa'ya veya kıyaslanabilir diğer yasal
kurallara göre ödenen esas rant aylığı.
Dikkate alınacak brüt tahsilatlardan aşağıdaki kalemler kesilir:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Bunlara isabet eden vergiler (örneğin dayanışma kesintisi ve kilise vergisi de dahil
olmak üzere ücret/gelir vergisi),
Yasal sosyal sigorta kesintileri (Hastalık, bakım ve rant sigortaları ile istihdamı teşvik),
Aidatları yasal olarak öngörülmüş veya uygun oldukları takdirde diğer sigortaların
aidatları, (örneğin gönüllü veya özel bir hastalık veya bakım sigortası aidatı, rant
sigortası yükümlülüğü olmayan kimseler için yaşlılığın güvenceye alınmasıyla ilgili
aidatlar, motorlu araçların mali yükümlülük sigortası aidatları),
Gelir Vergisi Yasası’na göre teşvik edilen yaşlılığın güvenceye alınmasıyla ilgili
aidatlar („Riester-Rente“ için),
Mesleğin icrası çerçevesinde doğan bazı masraflar (örneğin işyerine gitmek için
yapılan masraflar, meslek kuruluşlarına ve sendikalara ödenen aidatlar),
Gelir getiren bir işte çalışan kimseler için gelire bağlı bir vergi muafiyeti,
bir mahkeme kararı veya noter senedine dayanmaları haline yasal nafaka
yükümlülüklerinin yerine getirilmesi için yapılan harcamalar
Vücutça yardıma ihtiyacı olup da çalışan kimseler için, meslek eğitimi teşviki
hükümlerine göre dikkate alınması gereken miktar. Ancak bunun için meslek teşviki
yardımlarının hesaplanmasında bu kimselerin gelirlerinin en az bir çocuk için dikkate
alınması gerekir.
Doğumdan önce çalışmış olan ebeveyn parası alma hakkı bulunanlar için 300 Euro
ya kadar, uzatma pozisyonunda ise 150 Euro aylık ebeveyn parası muafiyet miktarı.
10
Değerlendirilebilen tüm mal ve eşyalar mal varlığı olarak dikkate alınır. Bunlar öncelikle nakit
para, yapı tasarruf mevduatları, örneğin değerli kâğıtlar gibi mevduat ve tasarruf mevduatları
ile ev ve diğer taşınmazlardır. Eğer mal varlığı, geçim için kullanılabiliyorsa veya para
değerinden, satış, kira veya icara vermek suretiyle yararlanılabiliyorsa değerlendirilebiliyor
demektir.
Çocuk zammında, gelir ve mal varlığı olarak dikkate alınmayacak kalemlere birkaç örnek:
•
•
•
Uygun ev eşyası (ev idaresi için gerekli veya olağan olan bütün eşyalar),
Rant sigortası yükümlülüğü olmayan kimselerde yaşlılığın emniyete alınmasına
mahsus mal varlığı,
Uygun, ilgilinin kendisinin oturduğu bir taşınmaz (130 m2’ ye kadar bir ikamet alanı ile
şehirlerde 500 m2’lik, şehir dışında 800 m2’lik arsa).
Dikkate alınacak değerlendirilebilen mal varlığının hesaplamasında aşağıdaki kalemler muaf
tutulacaktır:
•
•
•
•
•
•
Doldurmuş olduğu ger yaş için aynı ikametgahta yaşamakta olan her ebeveyn ve
rüştünü elde etmiş olan çocuklar için 150 Euro temel muaf miktar, en az 3.100 Euro
ve an fazla
- 01.01.1958 den önce dünyaya gelmiş olan şahsılar için 9.750 Euro,
- 31.12.1957 den sonra ve 01.01.1964 ten önce dünyaya gelmiş olan şahsılar için
9.900 Euro,
- 31.12.1963 tarihinden sonra dünyaya gelmiş olan şahsılar için 10.050 Euro,
Aynı evde yaşamakta olan rüştünü elde etmemiş olan çocuğun servetinden temel
muaf miktar 3.100 Euro,
Elde edilmiş olan kazanç ve teşvik edilmiş aidat dahil olmak üzere devlet tarafından
teşvik edilmiş olan yaşlılığın güvenceye alınması ile ilgili varlık,
Örneğin hayat sigortası için yapılan ödemeler gibi ihtiyarlık bakımı için yapılan diğer
giderler (15 yaşından aşağı çocuklar için geçerli değildir) her doldurulmuş olan yaş
için 750 Euro luk bir değere kadar, fakat en fazla
- 01.01.1958 tarihinden önce dünyaya gelmiş olan için 48.750 Euro,
- 31.12.1957 tarihinden sonra ve 01.01.1964 tarihinden önce dünyaya gelmiş
olanlar için 49.500 Euro,
- 31.12.1963 tarihinden sonra dünyaya gelmiş olanlar için 50.250 Euro,
Önemle ihtiyaç duyulan şeylerin satın alınması için anne ve babadan her biri için 750
Euronun vergi muafiyeti,
Gerekli önemli ihtiyaçların sağlanması için ortak hanede yaşayan, evli olmayan ve 25.
yaşını doldurmamış olan çocuğun mal varlığından 750 Euronun vergi muafiyeti.
Bu durumda çocuk zammı hakkı için dikkate alınacak gelir ve mal varlığı aşağıdaki şekilde
hesaplanır:
Mal varlığı da dahil olmak üzere bütün brüt gelirlerden
Düşülecek miktar
Dikkate alınmayacak gelirler ve mal varlıkları
Düşülecek miktar
Anılan kesintiler, giderler ve muaf meblağlar
=
Dikkate alınması gereken gelir ve mal varlıkları
11
4. Eğitim- ve Katılım ödemeleri
Çocuk zammı almakta olan şahsılar çocukları için ilave olarak eğitim ve katılım yardımı
alabilirler. Bu ödemeler genel olarak aşağıdaki faaliyetler için yapılabilmektedir:
•
•
•
•
•
•
•
Okuldan veya kreşten yapılan bir günlük geziler (Meydana gelen hakiki giderler),
Okuldan veya kreşten yapılan birkaç günlük sınıf gezileri (Meydana gelen hakiki
giderler),
Şahsi okul ihtiyaçları donanımı (Senelik 100 Euro),
Öğrencilerin okula nakliye giderleri (Hakiki olarak meydana gelmiş olan masraflara
katkı payı),
Makul öğrenim teşviki (Meydana gelen hakiki giderler),
Okulda, kreşte, okul sonrası bakım yurdunda birlikte alınan öğlen yemekleri (Katkı
payı) ve
Toplumdaki sosyal ve kültürel yaşama katılım için gerekli olan ödemeler (Aylık 10
Euro).
Bu yardımların alınması için yerel yönetimlere müracaat edilmesi gerekmektedir. Buradan
size Eğitim- ve Katılım için yapılan yardımlar hakkında daha fazla bilgi verilecektir.
5. Çocuk zammı kime ödenir?
Aynı çocuk için daima sadece bir kişi çocuk zammı alabilir. Çocuk zammı, kural olarak anne
babadan çocuk parasını talep etmiş olan veya alan tarafa ödenir. Çocuk zammı, çocuk
parasıyla birlikte ödenir.
Eğer çocuk parası hakkı, örneğin çocukların, çocuk parası kılavuzunun 8 numaralı şıkkı
anlamında başka hakları olduğu için mevcut değilse ve çocukların anne babadan dilekçe
sahibinin yanı sıra ortak bir hanede yaşayan diğer taraf bakımından da gözetilmeleri
gerekiyorsa, taraflar çocuk zammını hangi tarafın alacağını ortaklaşa kararlaştırabilirler.
Karşılıklı anlaşma yolu ile böyle bir karara varılamaması durumunda, dilekçe ile
başvurulması halinde, aile mahkemesi, çocuk zammının kime ödeneceğini tesbit eder.
6. Çocuk zammı hangi süre için ödenir?
Talep haklarının mevcut olması halinde, (toplam) çocuk zammı en fazla bir çocuk 25 yaşını
dolduruncaya kadar ödenir.
7. Çocuk zammını alabilmek için ne yapmak gerekir?
Çocuk zammının yazılı olarak ayrıca talep edilmesi zorunludur. Dilekçe formüleri Federal
Çalışma Ajansı’nın her aile kasasında bulunur veya İnternetten www.familienkasse.de veya
www.kinderzuschlag.de adreslerinden indirilebilir.
Dilekçenin verilmesi gereken yetkili Federal Çalışma Ajansı aile kasası, dilekçe sahibinin
bölgesinde oturduğu veya bölgesinde olağan ikametgahının bulunduğu aile kasasıdır. Bu
husus anne babadan birisinin Kamu kuruluşlarında çalışması halinde de geçerlidir.
Dilekçeyi mümkün olduğu kadar çabuk veriniz, çünkü dilekçe verdiğiniz tarihten önceki aylar
için prensip olarak çocuk zammı alamazsınız.
12
Genel olarak gelir ve mal varlığının uygun belgelerle kanıtlanması gerekir. Bunun için hangi
belgelerin gerekli olduğu, çocuk zammı dilekçe formunda belirtilmiştir. Daha önceden
herhangi bir İş Ajansı şubesinde veya bir Jobcenter de İşsizlik parası II için müracaat edilmiş
ise, daha önce orada kanıtlanmış olan gelirin tekrar kanıtlanmasına gerek bulunmamaktadır.
Aile kasası, gelir ve mal varlığı ile ilgili gerekli beyanları doğrudan doğruya oradan alır.
Dikkat:
Federal Çalışma Ajansı Aile Kasası 2013 yılına kadar çalışma sistemini tamamen yeni bir
elektronik dosyalamaya dönüştürecektir. Tarafınızdan ibraz edilen kağıt belgelerin elektronik
sistemin başlanmasından ve sinirli bir süre muhafaza edilmesinden sonra yok edileceğini
dikkate alınız. Orijinal belgelerinize ihtiyac duymanız halinde bu hususu lütfen belgeleri ibraz
etmenizden sonra sekiz hafta içerinde yazın olarak bildireniz.
8. Dilekçe sahiplerinin veya çocuk zammını alanların
aile kasasına neleri bildirmeleri gerekir?
Eğer çocuk zammı talep ettiyseniz veya alıyorsanız, aile kasasına ödemelere etkisi
olabilecek bütün değişiklikleri derhal bildirmek zorundasınız. Bu husus, bunların yardım
miktarını geçmişe dönük olarak etkilemesi halinde, yardım devresinden sonra ortaya çıkan
değişiklikler için de geçerlidir. Başka makamlara yapılan bildiriler veya Arbeitslosengeld II
ve/veya Sozialgeld dolayısıyla yapılan bildiriler burada yeterli değildir.
Çocuk Parası Kılavuzunun 2 numarasında sayılan değişikliklerden başka, isabet etmeleri
halinde özellikle aşağıdaki hususların belirtilmesi gerekir:
•
•
•
•
•
•
Eğer bir çocuk ilk defa gelir veya servet elde ederse, veya çocuğun gelir veya serveti
ile ilgili şartlarda değişiklik olursa,
Eğer sizin gelir veya servetiniz ile şartlarınızda değişiklik olursa (gelir veya
servetinizin artması veya azalması),
Eğer sizinle aynı hanede yaşayan evli eşinizin veya kayıtlı yaşam partnerinizin, evlilik
benzeri bir birlikte beraber yaşadığınız partnerinizin veya çocuğun anne babasından
diğer tarafın gelir ve mal varlığına ilişkin durumunda bir değişiklik olursa (artma veya
azalma),
Eğer hanede yaşayan bireylerin sayısı değişirse.
eğer özel ek ihtiyaç ödemeleri için talep şartları değişirse (örneğin bir aile ferdinin
gebeliği),
Yan masraflarda dahil olarak ikametgah ihtiyaçlarında bir değişiklik olduğu takdirde.
Eğer değişiklikleri gecikmeyle bildirir veya hiç bildirmezseniz, sadece haksız ödenen çocuk
zammını geri ödemekle kalmaz, aynı zamanda para cezasına ve hatta cezai takibata da
uğrayabilirsiniz. Bir değişikliğin çocuk zammına etkisi olup olmadığını tam bilmiyorsanız, aile
kasanıza danışınız.
Aile kasası’nın hizmet ve ödemeleri hakkında güncel bilgileri, İnternet’te
www.familienkasse.de veya.
www.kinderzuschlag.de
adreslerinden edinebilirsiniz.
Durum: Ocak 2014
KiZ 2 tü – 01.14
13
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
1
File Size
447 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content