close

Enter

Log in using OpenID

Arş. Gör. Hüseyin GÜMÜŞ - Fen-Edebiyat Fakültesi

embedDownload
BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ
AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ FORMU
KİŞİSEL BİLGİLER
Adı Soyadı
Hüseyin GÜMÜŞ
Ünvanı
Araştırma Görevlisi
Birimi/Bölümü
F.E.F/Kimya
Doğum Yeri/Yılı
KÜTAHYA/1987
E-Posta
[email protected]
EĞİTİM BİLGİLERİ
Derecesi
Bölüm
Üniversite
Yıl
Lisans
Kimya
Dumlupınar Üniversitesi F.E.F
2008
Yüksek Lisans
Kimya
Dumlupınar Üniversitesi
2010
Doktora
Kimya
Dumlupınar Üniversitesi
Devam Ediyor
ALMIŞ OLDUĞU AKADEMİK VEYA İDARİ GÖREVLER
Görev Ünvanı
Görev Yeri
Yıl
Araştırma Görevlisi
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi
2010-
YARDIMCI OLARAK GÖREV ALINAN DERSLER
Dersin Adı
GENEL KİMYA LABORATUVARI I
GENEL KİMYA LABORATUVARI II
FİZİKOKİMYA LABORATUVARI I
FİZİKOKİMYA LABORATUVARI II
ALETLİ ANALİZ LABORATUVARI
ENSTRÜMENTAL ANALİZ LABORATUVARI
AKADEMİK ÇALIŞMALAR
Tezler
Derecesi
Konu
Yıl
YÜKSEK LİSANS
HAM VE ÖN-İŞLEM GÖRMÜŞ SEPİYOLİT NUMUNE-LERİNİN
Cu(II) VE Pb(II) ALIKOYMA DAVRANIŞLARININ XRD, XRF,
FTIR, TERMİK ANALİZ (TG-DTA), ATOMİK ABSORPSİYON
TEKNİKLERİYLE İNCELENMESİ
2008
DOKTORA
PVDF-METALOKSİT
KOMPOZİT
MEMBRANLARIN
FİLTRASYON
ÖZELLİKLERİNİN
VE
BENZİL
ALKOL
YÜKSELTGENME
REAKSİYONLARINDA
KATALİTİK
PERFORMANSLARININ İNCELENMESİ
Devam Ediyor
Projeler
Projenin Adı
Projedeki Görevi
SENTETİK ZEOLİT DESTEKLİ HETEROPOLİASİT KATALİZÖRLERİ KULLANILARAK BAZI
SÜBSTİTÜE BENZİMİDAZOL VE BİSBENZİMİDAZOL TÜREVLERİNİN TEK ADIMDA
SENTEZİ
ARAŞTIRMACI
(BAP PROJESİ, 2011-2013)
TABAKALI SİLİKATLARDAN TÜRETİLEN ORTA-GÖZENEKLİ HETERO-YAPILARIN
SENTEZİ VE FİZİKOKİMYASAL ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ
ARAŞTIRMACI
(BAP PROJESİ, 2010-2012)
POLİMER VE METALOKSİT MATRİKSLİ KOMPOZİT SERAMİK MEMBRANLARIN
HAZIRLANMASI, KARAKTERİZASYONU VE ATIK SU ARITMA TEKNOLOJİSİNDE
UYGULANABİLİRLİKLERİNİN İNCELENMESİ
ARAŞTIRMACI
(BEBKA PROJESİ, TR41-11-ÇE02)
Uluslararası Dergilerde Yayınlanan Makaleler
Erdal Eren, Adem Sarihan, Bilge Eren, Huseyin Gumus, Fadime Ozdemir Kocak, “Preparation,
characterization and performance enhancement of polysulfone ultrafiltration membrane using PBI as
hydrophilic modifier” , Journal of Membrane Science, 475, 1-8 (2015).
Bilge Eren, Huseyin Gumus, “Copper doped K-birnessite as an efficient catalyst for the synthesis of 2aryl benzimidazoles", Reaction Kinetics, Mechanisms and Catalysis, Baskıda (DOI: 10.1007/s11144014-0805-0)
E. Eren, M. Guney, B. Eren, H. Gumus, “Performance of layered birnessite-type manganese oxide in
the thermal catalytic degradation of polyamide” 6, Applied Catalysis B: Environmental 132– 133
(2013) 370– 378
E. Eren, H. Gumus, B. Eren, A. Sarihan, “Surface acidity of H-birnessite: Infrared spectroscopic study of
formic acid decomposition, Spectroscopy Letters” 46:1 (2013) 60-66
E. Eren, M. Guney, B. Eren, H. Gumus Performance of birnesite-type manganese oxide in the thermalcatalytic degradation of polyamide 6, J Therm Anal Calorim, DOI 10.1007/s10973-013-3232-y.
E. Eren *, H. Gumus, A. Sarihan, “An investigation of the catalytic decomposition of formic acid on raw
and manganese oxide coated sepiolite surfaces” Applied Clay Science 62–63 (2012) 1–7
E. Eren *, H. Gumus “Characterization of the structural properties and Pb(II) adsorption behavior of
iron oxide coated sepiolite”. Desalination 273 (2011) 276–284
E. Eren *, H. Gumus, A. Sarihan “Synthesis, structural characterization and Pb(II) adsorption behavior
of K- and H-birnessite samples” Desalination 279 (2011) 75–85
E. Eren, H. Gumus, N. Ozbay, “Equilibrium and thermodynamic studies of Cu(II) removal by iron oxide
modified sepiolite” Desalination, 262 (2010) 43-49.
Ulusal ve Uluslararası Sempozyum / Konferans / Kongre Bildirileri
III. FİZİKSEL KİMYA KİMYA KONGRESİ, BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ/BALIKESİR 2012
II. ESER ANALİZ ÇALIŞTAYI, KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ/TRABZON 2012
BİLİMSEL FAALİYETLER
Almış Olduğu Hizmetiçi Eğitim Veya Kurslar
PROJE YAZMA EĞİTİMİ, BİLECİK TİCARET VE SANAYİ ODASI/ BİLECİK, 2013
AGILENT 7890 GC CİHAZ KULLANIM SERTİFİKASI, SEM LAB. CİHAZLARI PAZARLAMA TİC. A.Ş. , 2013
GIDALARDA PESTİSİT KALINTISI ANALİZİ ÇALIŞTAYI, ANT TEKNİK, 2013
SETAREM INSTRUMENTATION TG-DSC-DTA CİHAZ KULLANIM EĞİTİMİ, SETAREM, 2011
Katıldığı Geziler
LLP-Erasmus Programı Kapsamında University of Technology and Life Sciences/POLONYA Gezisi (23-27
Haziran 2014)
Work And Travel Öğrenci Değişim Programı, Lafayette/USA (Haziran-Eylül 2009)
ÖDÜLLER
Aldığı Ödül
Yıl
TÜBİTAK BİLİMSEL YAYINLARI TEŞVİK ÖDÜLÜ
2013
TÜBİTAK BİLİMSEL YAYINLARI TEŞVİK ÖDÜLÜ
2011
TÜBİTAK BİLİMSEL YAYINLARI TEŞVİK ÖDÜLÜ
2011
TÜBİTAK BİLİMSEL YAYINLARI TEŞVİK ÖDÜLÜ
2010
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
2
File Size
431 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content