close

Enter

Log in using OpenID

14_03_11_2010_Egzersiz-ve-kanda

embedDownload
EGZERSİZ VE KAN
Kanın fonksiyonel olarak
üstlendiği görevler
Akciğerden dokulara O2 taşınımı,
Dokudan akciğere CO2 taşınımı,
Sindirim organlarından hücrelere besin
maddeleri taşınımı,
Hücreden atık maddelerin böbrek, akciğer,
ter bezleri v.b gibi bölgelere taşınımı,
Endokrin bezlerden hücrelere hormon
taşınımı,
Hücrelere enzim taşınımı,
PH’ın düzenlenmesi
Vücut ısısının düzenlenmesi,
Hücrelerin su yoğunluğunun
düzenlenmesi(Na++ iyonunun
yoğunluğuna göre),
Toksik ve yabancı mikroplara karşı
vücudu koruma,
Eloktrolit dengesini düzenleme,
Kanamayı durdurma ve kan kaybını
önleme.
Kanın hacim ve komposizyonu
Kişinin vücut yapısı, su miktarı,
eloktrolit dengesi ve içerdiği yağ
miktarına ve antrenman düzeyine
göre değişiklik gösterir.
Erkekte 75ml x vücut ağırlığı (kg)
Bayanda 65 ml x vücut ağırlığı
(kg)’dır.
Kanın Komposizyonu
KAN
PLAZMA
Plazma proteinleri
Serum
Albumin
Glubulin
Fibrinojen
Pıhtılaşma faktörü
Eritrosit
KAN HÜCRESĐ
Trombosit
su
Lökosit
Granüler Lökosit
tuz
Nötrofil
Çözünmüş gaz
Agranüler Lökosit
Lenfosit
Asidofil
hormonlar
Monosit
Basofil
Glikoz
Atık maddeller
KAN
Kan
Plazma
(%55-57)
Kan Hücreleri
(%43-45)
Plazma
1.Plazma Proteinler
Albumin (%4,8)
Globulin (%2,3)
Fibrinojen (%0,3)
2.Besinler ve Gazlar
3.Eloktrolitler
4.Düzenleyici Maddeler
5.Nonprotein (atık) maddeler)
Kan Hücreleri
1.Eritrositler(Alyuvarlar)
2.Lökositler(Akyuvarlar)
Granülositler (bazofil, asidofil, nötrofil)
Agranülositler(Monosit, lenfosit)
Başlıca işlevleri mikroorganizmalara karşı
vücudu koruma, kanın pıhtılaşmasını
engellemedir
3.Trombositler (kan pulcukları)
Kanın pıhtılaşmasında görevlidirler.
KANSIZLIK (ANEMİ)
Anemi’yi oluşturan faktörler;
Kan kaybı,
Kemik iliğinin yıkımı,
Eritrositlerin olgunlaşmaması,
Eritrosit hemolizi(eritrosit hücre
zarının yırtılması)dır.
Anemi Çeşitleri
Nutritional Anemi
Pernicious Anemi
Eritrositlerin yetrsiz üretimi sonucunda olur.
Hemorarjik Anemi
Hemolitik Anemi
Eritrosit hücre zarının olgunlaşmadan yırtılmasıyla,
Aplastik Anemi
Kırmızı kemik iliği hücrelerinin yıkımı ile oluşur.
Hasta hücre anemisi
Abnormal bir biçimde hemoglobin üretimi ile oluşur.
Anemi ve Sporcu
Nedenleri;
Egzersizde kansız kalan böbrekte
doku zedelenmesine bağlı olarak
idrarda kan bulunması
Kas hücrelerinin tahribine bağlı
myoglobinuri
Bağırsaklarda kanama ve hemoroid
Plazma hacmi değişiklikleri
Terle demir kaybı ve
Beslenme eksikliğidir.
Antijen ve Antikor
Kan grubu Antijen tipi Antikor tipi
A
A
B
B
B
A
AB
A ve B
Antikor yok
O
Antijen Taşımaz
A ve B
Kan Alıp Verebilme
Düzeyleri
Kan Grubu
A
B
AB(genel verici)
O (genel verici)
Kan alabileceği grubu
O ve A
O ve B
A,B,AB ve O
Yalnızca O
Antrenmanın Kan Dolaşım
Sistemine Etkisi
Kalp atım hızı
Kalp debisi
Kalp Hipertrofisi
Kan Volümü
Kılcallanma
Hemoglobin Miktarı
Kan basınçları
Lenfatik Sistem ve Lenf Dolaşımı
Lenf, lenf damarları, lenf dokuları, lenf düğümleri ve
tonsil(bademcik), timus bezi ve dalak lenfatik sistemi
oluşturur.
Lenf sıvısı ise lenf kanallarında dolaşan kanla karışık
bir doku sıvısıdır.
Kılcal damarlardan kan basıncı nedeniyle tekrar
kana geri dönemeyen su ve protein gibi çözünmüş
maddeler doku sıvısından lenf kılcallarına geçerek,
lenfatik dolaşım ile yeniden kana döndürülmektedir.
Bu sistemin temel fonksiyonu dokulardan protein
ihtiva eden sıvıyı kana akıtmak, sindirim sisteminden
yağların kana geçişini sağlamak ve lenfosit üreterek
vücudun antikor sistemini oluşturmaktır.
Asit Baz Dengesi, PH ve
Egzersiz
Ph değeri H+ iyonlarını yoğunluğunu gösterir. Kanın PH’ı
7.4 tür ve bunun sabit tutulması şarttır. Çünkü;
Protein moleküllerinin yapısı,
Enzim aktiviteleri
Eloktrolit dağılımı
Membran geçirgenliği PH’a bağlıdır.
Vücutta asit-baz dengesi başlıca akciğer ve böbreklerce
sağlanır.
PH üç şekilde korunmaya çalışılır
-Kimyasal tamponlarla
-solunumsal tamponlarla
-böbrek fonksiyonları
Asit Baz Dengesi, PH ve
Egzersiz
PH’ın dengede tutulması için önemli
tamponlar;
Hemoglobin-tampon sistemi
Meydana gelen hidrojenin %20’sini
bağlayarak tamponlama etkisine katkı
sağlar.
Bikarbonat –tampon sistemi
Fosfat-tampon sistemi
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
4
File Size
100 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content