close

Enter

Log in using OpenID

2014 yılı vergi usul kanunu parasal hadleri (sirküler

embedDownload
SİRKÜLER – 2014/13
Sirküler Tarihi: 16.01.2014
Focus Denetim ve Y.M.M. Ltd. Şti
Maltepe Mh. Edirne Çırpıcı Yolu 5-4
Vatan Residans A Blok Kat:5
Topkapı/İstanbul
Tel: 0 212 510 48 14
Fax: 0 212 510 53 14
web: www.fokusdenetim.com.tr
e-mail: [email protected]
No:10
2014 YILI VERGİ USUL KANUNU PARASAL HADLERİ
(SİRKÜLER: 2014/13)
430 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile duyurulan ve 1.1.2014
tarihinden itibaren uygulanacak olan bazı parasal hadler/tutarlar aşağıda
gösterilmektedir:
1. Bilanço usulüne göre defter tutma hadleri (VUK md. 177)
Yıllık alış tutarı
150.000 TL
Yıllık satış tutarı
200.000 TL
Yıllık gayrisafi iş hasılatı
İş hasılatının 5 katı ile yıllık satış tutarı
toplamı
80.000 TL
150.000 TL
2. Fatura düzenleme sınırı (VUK md. 232)
Fatura düzenleme sınırı
800 TL
3. Doğrudan gider yazılabilecek demirbaşlara ait sınır (VUK md. 313)
Amortisman uygulaması sınırı
800 TL
4. Tahakkuktan Vazgeçme (VUK mük md. 115)
Tahakkuktan vazgeçme sınırı
21 TL
2
5. İlan Limitleri (VUK md.104)
İlanın şekli
1.
İlanın
vergi
dairesinde
yapılması
2.
İlanın
vergi
dairesinin
bulunduğu yerde yayımlanan bir
veya
daha
fazla
gazetede
yapılması
3.
İlanın
Türkiye
genelinde
yayımlanan gazetelerden birinde
ayrıca yapılması
TL
1.800
1.800-180.000
180.000 ve üzeri
Saygılarımızla,
Focus Denetim
Sağlıklı çözümlere ODAKlanır
Sirküler içeriği ve detayı hakkında ek bilgi ihtiyacı halinde (212) 510 4814 numaralı telefondan ya da
[email protected] adresinden Zihni KARTAL ile kontakt sağlamanızı rica ederiz
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
286 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content