close

Enter

Log in using OpenID

C:\Program Files\WERCS50\DOCS\wercs.ps

embedDownload
GÜVENLIK VERI ÇIZELGESI
Ürün kodu: 7900003/4781
Revize Edildiği Tarih: 20-Mar-2014
Sirket: Janssen Diagnostics, LLC
Ürün ismi: CTC Control (IVD)
1.
Ürün kodu: 7900003/4781
Sayfa 1 / 10
SIRKETIN/GIRISIMIN VE MADDE/KARISIMIN TANIMLANMASI
1.1. Ürün adi
Ürün kodu:
Ürün ismi:
7900003/4781
CTC Control (IVD)
1.2. Madde veya karisimin ilgili tespit edilen kullanimlari ve tavsiye edilmeyen kullanimlari
Tanımlanmış kullanımı:
Ayıraç
Uses advised against:
Mevcut bilgi yoktur
1.3. Güvenlik Bilgi Formu verenin Ayrintili Bilgileri
Firma:
Janssen Diagnostics, LLC
700 US Highway Route 202 South
Raritan, NJ 08869
Imalatçi:
Janssen Diagnostics, LLC
700 US Highway Route 202 South
Raritan, NJ 08869
İthalatçı:
OCD ESC
24, Bld Sebastien Brant BP 30335
Illkirch Graffenstaden
67411
France
Elektronik posta adresi
[email protected]
Ingiltere - [email protected]
Fransizca - [email protected]
Almanca - [email protected]
Italyanca - [email protected]
Norveçce - [email protected]
Polonyaca - [email protected]
Portekizce - [email protected]
Güney Irlanda: [email protected]
Ispanyolca - [email protected]
1.4. Acil durum telefonu
ABD
(800) 421-3311
ABD disinda
Ingiltere 0800 895 963
Fransizca 03 88 65 47 33
Almanca 0800 181 48 97
Italyanca 800 870 655
Norveçce 00800 0837 2560
Polonyaca 0800 331 13 58
Portekizce 800 83 31 43
Güney Irlanda +33 (0) 3 88 65 47 63
Ispanyolca 900 97 33 25
Tasimayla Ilgili Acil Durumlar:
(ABD ve ABD disinda)
Telefon: (800) 424-9300
2. TEHLIKE TANIMLAMA
2.1 Madde veya karisimin siniflandirilmasi
YÖNETMELIK (EC) No 1272/2008
AT yönergeleri 67/548/EEC veya 1999/45/EC 'ye göre siniflandirma
Bu bölümdeki R cümlelerinin tüm metni için 16. Bölüme bakiniz
Tehlike göstergesi:
Xn - Zararli.
Sınıflandırması:
Xn; R22 - Xi;R36/38 - R43
2.2 Etiket Elemanlari
Tehlike göstergesi:
Xn - Zararli.
R -cümlesi/ R-cümleleri
R22 - Yutulmasi halinde zararlidir.
R43 - Deri temasi yoluyla duyarliligin artmasina neden olabilir.
R36/38 - Gözleri ve deriyi tahris eder.
S kodlu cümle(ler):
S28 - Deriye temas ederse hemen bol miktarda .? ile yikayiniz
S46 - Yutulması halinde hemen bir doktora başvurun, kabı veya etiketi gösterin.
2.3 Diger Bilgiler
Mevcut bilgi yoktur.
3. BILESIM/IÇERIK MADDELERLE ILGILI BILGILER
3.1 Maddeler
Uygulanamaz
3.2 Karisimlar
Bilesenleri
Sodium Hydroxide
Serum Albumin
Sodyum azid
EINECS-NO.
CAS-No
% Agirlik
Siniflandirmasi
215-185-5
232-936-2
247-852-1
1310-73-2
9048-46-8
26628-22-8
0.9
5
0.09
C; R35
T+;R28-32
N;R50-53
EU - GHS Substance
Classification
Skin Corr. 1A (H314)
(EUH032)
Acute Tox. 2 (H300)
Aquatic Acute 1 (H400)
Aquatic Chronic 1 (H410)
REACH No
-
Bu bölümdeki R cümlelerinin tüm metni için 16. Bölüme bakiniz
Bu Bölümde sözü edilen H ifadelerinin tam metni için, Bölüm 16 'ya bakiniz
4. ILK YARDIM TEDBIRLERI
4.1 Ilk yardimla ilgili tedbirlerin tanimi
Göz temasi:
Gözlerle temas halinde, hemen bol miktarda su ile yikayiniz ve tibbi bir öneri aliniz
Deri temasi:
Sabun ve bol miktarda su ile hemen yikayiniz. Tekrar giymeden önce giysilerinizi yikayiniz.
Derinin tahris olmasi durumunda veya alerjik reaksiyonlar görüldügü takdirde doktora
basvurunuz.
Yutma, agizdan alma:
Bilinçsiz bir kisiye asla agizdan herhangi birsey vermeyiniz. Agzi çalkalayiniz. Tibbi olarak
önerilmedikçe kusmaya zorlamayiniz. Tibbi bakim aliniz.
solunum:
Tibbi bakim aliniz.
Ilk yardim yapanlarin güvenligi:
Uygun kisisel koruyucu ekipman giyilmelidir.
4.2 En önemli bulgular ve etkiler, hem akut hem de gecikmis
Alerjik reaksiyonlara veya deri hassasiyetine neden olabilir. Gözleri, deriyi veya solunum
sistemini potansiyel tahris edicidir.
En önemli bulgular/etkiler
4.3 Acil tibbi yardim ve özel tedavi gereksinimiyle ilgili endikasyon
Semptomatik tedavi uygulayiniz.
Doktor icin uyarilar:
5. YANGIN SÖNDÜRME TEDBIRLERI
5.1 Yangin söndürücü maddeler
Uygun yangin söndürme ekipmanlari:
Çevre yanginina uygun herhangi bir yangin söndürme araci kullanin.
Güvenlik nedeniyle kullanilmamasi gereken yangin söndürme aletleri:
Hiçbiri.
5.2 Maddeden veya karisimdan kaynaklanan özel tehlikeler
Maddenin/karışımın kendisinden, yanma maddelerinden ya da açığa çıkan gazlardan dolayı meydana gelen özel maruz kalma
tehlikeleri:
Tahmin edilemez
5.3 Itfaiyeciler için tavsiyeler
Yangin söndürenler için özel koruyucu ekipmanlar:
Oksijen tüplü komple maske takiniz ve koruyucu giysilerinizi giyiniz.
6. KAZA ESERI SIZMAYA KARSI TEDBIRLER
6.1 Kisisel tedbirler, koruyucu ekipman ve acil durum prosedürleri
Iyi bir havalandirma oldugundan emin olunuz. Uygun eldiven kullaniniz ve göz/yüz koruyucu maskeler takiniz
6.2 Çevre ile ilgili tedbirler
Malzemenin yeralti sularini kirletmesine izin vemeyiniz.
6.3 Kapatma ve temizleme ile ilgili yöntemler ve maddeler
Döküleni inert bir malzemeye (örn.kuru kum ya da toprak) emdiriniz ve kimyasal atik kabina koyunuz.
Kirli olan bölgeyi iyice temizleyiniz.
6.4 Diger bölümlerle ilgili referanslar
Kullanma ve saklama için Bölüm 7 'ye bakiniz. Kisisel koruma ekipmani için Bölüm 8 'e bakiniz. Tehlikeli atigin imha edilmesi için Bölüm
13 'e bakiniz.
7. KULLANMA VE SAKLAMA
7.1 Güvenli kullanimla ilgili tedbirler
Sadece uygun egzos havalandirma sistemi bulunan ortamlarda kullaniniz.
Deri, göz ve giysilere dokunmayiniz. Ürün tasidiktan hemen sonra ve çalismaya ara vermeden önce ellerinizi yikayiniz Aerosol
olusumundan sakininiz. Buharlarini ya da bugusunu solumaktan kaçinin
7.2 Her türlü geçimsizlik dahil, güvenli saklamayla ilgili kosullar
Kabi sikica kapali olarak saklayiniz. Etiketteki talimatlara uygun olarak saklayin. Sıcaklığın 2 °C ile 8 °C arasında olduğu yerlerde
saklayınız
Uygun olmayan, uyumsuz ürünler:
oksitleyici maddeler.
7.3. Spesifik son kullanici(lar)
Ayıraç
8. MARUZ KALMA KONTROLLERI / KISISEL KORUMA
8.1 Kontrol Parametreleri
Maruz kalma sınırları:
Bilesenleri
Sodium Hydroxide (0.9%) 1310-73-2
Serum Albumin (5%) 9048-46-8
Sodyum azid (0.09%) 26628-22-8
Avrupa Birliği
Uygulanamaz
Uygulanamaz
Uygulanamaz
TWA 0.1 mg/m3 TWA 0.1 mg/m3
STEL 0.3 mg/m3 STEL 0.3 mg/m3
S*
S*
Bilesenleri
İspanya
Sodium Hydroxide (0.9%) 1310-73-2 VLA-EC 2 mg/m3
Serum Albumin (5%) 9048-46-8
Sodyum azid (0.09%) 26628-22-8
Fransa
TWA 2 mg/m3
Uygulanamaz
VLA-ED 0.1
mg/m3
VLA-EC 0.3
mg/m3
S*
Almanya
Uygulanamaz
İsviçre
Hollanda
MAK 2 mg/m3
Uygulanamaz
STEL 2 mg/m3
Uygulanamaz
Uygulanamaz
Uygulanamaz
TWA 0.2 mg/m3 MAK 0.2 mg/m3 TWA 0.1 mg/m3
Peak 0.4 mg/m3 STEL 0.4 mg/m3 STEL 0.3 24
S*
İtalya
Uygulanamaz
Portekiz
Uygulanamaz
Uygulanamaz
TWA 0.1 mg/m3
STEL 0.3 mg/m3
S*
Uygulanamaz
Uygulanamaz
Finlandiya
Danimarka
STEL 2 mg/m3 Ceiling 2 mg/m3
Ceiling 2 mg/m3
Uygulanamaz
Uygulanamaz
TWA 0.1 mg/m3 TWA 0.1 mg/m3
STEL 0.3 mg/m3
S*
S*
Birleşik krallık
STEL 2 mg/m3
Uygulanamaz
STEL 0.3 mg/m3
S*
TWA 0.1 mg/m3
Avusturya
TWA 2 mg/m3
STEL 4 mg/m3
Uygulanamaz
TWA 0.1 mg/m3
STEL 0.3 mg/m3
S*
Norveç
Bilesenleri
Sodium Hydroxide (0.9%) 1310-73-2
Serum Albumin (5%) 9048-46-8
Sodyum azid (0.09%) 26628-22-8
Bilesenleri
Sodium Hydroxide (0.9%) 1310-73-2
Serum Albumin (5%) 9048-46-8
Sodyum azid (0.09%) 26628-22-8
Bilesenleri
Sodium Hydroxide (0.9%) 1310-73-2
Serum Albumin (5%) 9048-46-8
Sodyum azid (0.09%) 26628-22-8
Polonya
İrlanda
Ceiling 2 mg/m3 NDS 0.5 mg/m3 STEL 2 mg/m3
NDSCh 1 mg/m3
Uygulanamaz
Uygulanamaz
Uygulanamaz
NDS 0.1 mg/m3 TWA 0.1 mg/m3
Ceiling 0.3
mg/m3
NDSCh 0.3
STEL 0.3 mg/m3
S*
S*
mg/m3
S*
Belçika
Bulgaristan
2 mg/m3
TWA 2.0 mg/m3
Uygulanamaz
Skin
Uygulanamaz
TWA 0.1 mg/m3
STEL 0.3 mg/m3
S*
Estonya
Yunanistan
Macaristan
Letonya
Litvanya
TWA 2 mg/m3
TWA 2 mg/m3 TWA 0.5 mg/m3 Ceiling 2 mg/m3
TWA 1 mg/m3
Ceiling 2 mg/m3 STEL 2 mg/m3 STEL 2 mg/m3
Uygulanamaz
Uygulanamaz
Uygulanamaz
Uygulanamaz
Uygulanamaz
TWA 0.1 mg/m3 TWA 0.1 ppm TWA 0.1 mg/m3 TWA 0.1 mg/m3 TWA 0.1 mg/m3
STEL 0.3 mg/m3 TWA 0.3 mg/m3 STEL 0.3 mg/m3 STEL 0.3 mg/m3 STEL 0.3 mg/m3
S*
STEL 0.1 ppm
S*
S*
STEL 0.3 mg/m3
Slovenya
TWA 2 mg/m3
STEL 2 mg/m3
Uygulanamaz
TWA 0.1 mg/m3
STEL 0.3 mg/m3
S*
Slovakya
Uygulanamaz
Uygulanamaz
Ceiling 0.3
mg/m3
S*
İsveç
Kıbrıs
Malta
LLV 1 mg/m3
Uygulanamaz
Uygulanamaz
CLV 2 mg/m3
Uygulanamaz
Uygulanamaz
Uygulanamaz
LLV 0.1 mg/m3 TWA 0.1 mg/m3 TWA 0.1 mg/m3
STV 0.3 mg/m3 STEL 0.3 mg/m3 STEL 0.3 mg/m3
S*
S*
S*
Bilesenleri
Arjantin
Brezilya
Şili
Venezuela
Sodium Hydroxide (0.9%) 1310-73-2
Serum Albumin (5%) 9048-46-8
Sodyum azid (0.09%) 26628-22-8
2 mg/m3 (Ceiling)
Uygulanamaz
0.29 mg/m3 (Ceiling)
0.11 ppm (Ceiling)
Uygulanamaz
Uygulanamaz
Uygulanamaz
2 mg/m3 (Ceiling)
Uygulanamaz
Uygulanamaz
Ceiling 2 ppm
Uygulanamaz
Ceiling 0.29 mg/m3
Ceiling 0.11 mg/m3
Çekoslavakya
Cumhuriyeti
TWA 1 mg/m3
Ceiling 2 mg/m3
Uygulanamaz
TWA 0.1 mg/m3
Ceiling 0.3 mg/m3
S*
Lüksemburg
Uygulanamaz
Uygulanamaz
Uygulanamaz
Romanya
Uygulanamaz
Uygulanamaz
TWA 0.1 mg/m3
STEL 0.3 mg/m3
S*
Chile Prohibited
Substances List
Uygulanamaz
Uygulanamaz
Uygulanamaz
N/A - Uygulanamaz. Bir maruz kalma sinirinin mevcut olmadigi ülkelerde, eger varsa AB maruz kalma sinirlarina uyun.
8.2 Maruz kalma kontrolleri
Gözlerin korunmasi:
Deri ve vücudun korunmasi
Iyi bir havalandirma oldugundan emin olunuz. Göz banyolari, yikama tesisleri ve emniyet dusu.
Solunumun korunmasi havada asili parçaciklara maruz kalinmasina baglidir.
Kit reaktifleriyle çalisirken tek kullanimlik eldivenler giyin. Çalismadan sonra ellerinizi iyice
yikayin.
Ürünün imalatinda göz ve yüz korumasi önerilir.
Ürünün imalatinda cilt korumasi önerilir.
Çevreye yayılma kontrolleri
Bilgi bulunmamaktadır
Muhendislik olcutleri:
Solunum sisteminin korunmasi:
Ellerin korunmasi:
9. FIZIKSEL VE KIMYASAL ÖZELLIKLER
9.1 Temel fiziksel ve kimyasal özelliklerle ilgili bilgi
Fiziksel durum:
Renk:
Odor Threshold:
sivi
çeşitli
Mevcut bilgi yoktur
Görünüm:
Koku:
sivi
Bilgi bulunmamaktadir.
Degerler
Property
pH:
Parlama noktası:
Kaynama noktasi/araligi
Donma noktasi/araligi:
Erime noktasi/araligi
Kendiliginden
tutusma sicakligi
Bozunma sicakligi
Buhar yogunlugu:
Göreceli yogunluk:
Buhar basinci:
Buharlasma orani:
Suda çözünürlügü:
Viskozite:
Partitisyon katsayisi (n-octanol/su):
Yanabilirlik (kati, gaz):
Havada alev alabilirlik sınırı - düşük
(%):
Havada alev alabilirlik sınırı - yüksek
(%):
Patlayici ozellikleri:
Oksitleyici özellikleri:
Remarks/ Yöntem
Mevcut bilgi yoktur
Mevcut bilgi yoktur
Mevcut bilgi yoktur
Mevcut bilgi yoktur
Mevcut bilgi yoktur
Mevcut bilgi yoktur
Mevcut bilgi yoktur
Mevcut bilgi yoktur
Mevcut bilgi yoktur
Mevcut bilgi yoktur
Mevcut bilgi yoktur
Mevcut bilgi yoktur
Mevcut bilgi yoktur
Mevcut bilgi yoktur
Mevcut bilgi yoktur
Mevcut bilgi yoktur
Mevcut bilgi yoktur
Mevcut bilgi yoktur
Mevcut bilgi yoktur
9.2 Other Information
Mevcut bilgi yoktur
10. STABILITE VE REAKTIVITE
10.1 Rektivite
Normal kosullar altinda reaktif degildir.
10.2 Kimyasal stabilite
Kararli.
10.3 Tehlikeli reaksiyonlarla ilgili olasilik
Tehlikeli polimerizasyon meydana gelmez.
10.4 Kaçinilmasi gereken kosullar
Tavsiye edilen islem süresi veya sicakliklari asilirsa, tehlikeli bozunma maddeleri olusabilir.
10.5 Geçimsiz maddeler
Kuvvetli asitler ve kuvvetli bazlar.
Indirgeyici bileşikler.
Kuvvetli oksitleyici maddeler.
10.6 Zararli bozunma ürünleri:
tahmin edilemez.
11. TOKSIKOLOJIK BILGILER
11.1 Toksikolojik etkilerle ilgili bilgi
Akut zahirlenme
Göz teması
Göz tahrişine neden olabilir.
Deri teması
Deri teması sonucu hassasiyete neden olabilir
Cilt tahrişine neden olabilir.
Deri tarafından emilmesi halinde zararlı olabilir
Ağız yoluyla alma Yutulması zararlı olabilir
Solunum yollarının tahriş olmasına neden
olabilir
Solunum
Bilesenleri
Sodium Hydroxide
LD50 Oral
LD50 Dermal
= 1350 mg/kg ( Rabbit )
Sodyum azid
= 27 mg/kg ( Rat )
= 20 mg/kg ( Rabbit )
= 50 mg/kg ( Rat )
LC50 Inhalation
Subkronik / Kronik Toksisite
Tekrar dozu verileri mevcut değildir.
Spesifik etkiler
Hedef Organ(lar)
Üreme etkileri
Gelişimsel etkileri
kanserojen etkiler
Deri, Gözler
Yok.
Yok.
Yok.
Genotoksik etkiler
Yok.
12. EKOLOJIK BILGILER
12.1. Zehirlilik
Ekotoksisite:
Sudaki zehirlilik:
Bilesenleri
Sodium Hydroxide
Bu ürünün bilinen ekolojik-toksik etkileri yoktur.
Sodyum Azid düsük konsantrasyonlarda suda yasayanlara zararlidir. Sulu ortamlarda uzun
süreli giderilmesi mümkün olmayan etkiler yaratabilir
Yosunlar için
zehirli
Baliklar için
MikroorganizmalaraDaphnia magna
zehirlilik
zehirliligi
(Defne)
derecesi
LC50 96 h: = 45.4
mg/L static
(Oncorhynchus
mykiss)
Bilesenleri
Yosunlar için
zehirli
Sodyum azid
Baliklar için
MikroorganizmalaraDaphnia magna
zehirlilik
zehirliligi
(Defne)
derecesi
LC50 96 h: = 0.8
mg/L
(Oncorhynchus
mykiss)
LC50 96 h: = 0.7
mg/L (Lepomis
macrochirus)
LC50 96 h: = 5.46
mg/L flow-through
(Pimephales
promelas)
12.2 Süreklilik ve parçalanabilirlik
Bilinmiyor
12.3 Biyoakümülatif potansiyel
Biyoakümülasyon:
Bozunma:
uygun veri yoktur.
uygun veri yoktur.
12.4 Topraktaki hareketlilik
uygun veri yoktur.
12.5 PBT ve vPvB degerlendirmeyle ilgili sonuçlar
Veri yoktur
12.6 Diger advers etkiler
Hiçbiri.
13. IMHA ETME HUSUSLARI
13.1 Atik muamele yöntemleri
Kalinti atiklari / kullanilmamis
ürünler:
Atiklar uygun ABD, Federal, Eyalet ve Uluslararasi yönetmeliklere göre atilmalidir.
Bu ürün, eger degistirilmeden kullanildiysa, imha edilmesine izin verilen bir tesiste muamele
edilerek ya da bulundugunuz yerdeki tehlikeli atiklarla ilgili yetkili makamin yönetmeliginde
tavsiye edildigi sekilde imha edilebilir.
Kirli paket:
Atiklar uygun ABD, Federal, Eyalet ve Uluslararasi yönetmeliklere göre atilmalidir.
14. NAKLIYE BILGILERI
Ürüne DOT, IATA/ICAO, IMO/IMDG, ADR/RID veya TDG tarafından bir düzenleme getirilmemiştir.
Icao:
14.1ID/UN No.:
14.2Uygun tasimacilik ismi
14.3Sinif:
14.4Paketleme grubu:
Düzenlenmemistir.
düzenlenmemistir.
Düzenlenmemistir.
Düzenlenmemistir.
Düzenlenmemistir.
Düzenlenmemistir.
Hiçbiri.
Hiçbiri.
IATA - etiketi:
ERG #
14.5.Çevre için tehlikeli
14.6.Özel Hükümler
Imo:
Düzenlenmemistir.
düzenlenmemistir.
Düzenlenmemistir.
Düzenlenmemistir.
düzenlenmemistir.
Hiçbiri.
Hiçbiri.
Mevcut bilgi yoktur
14.1Un/id no.:
14.2Uygun tasimacilik ismi
14.3Sinif:
14.4Paketleme grubu:
Ems:
14.5.Deniz Kirletici
14.6.Özel Hükümler
14.7.Transport in bulk according to
Annex II of MARPOL 73/78 and the
IBC Code
ADR/RID
Düzenlenmemistir.
düzenlenmemistir.
Düzenlenmemistir.
Düzenlenmemistir.
Düzenlenmemistir.
Düzenlenmemistir.
Hiçbiri.
Hiçbiri.
14.1Un/id no.:
14.2Uygun tasimacilik ismi
14.3Sinif:
Adr/rid-etiketleri.:
TREM-KARTI:
14.4Packing Group
14.5.Çevre için tehlikeli
14.6.Özel Hükümler
15. DÜZENLEYICI BILGILER
15.1 Güvenlik, saglik ve çevresel yönetmelikler/maddeye veya karisima özgü yasa
Uluslararasi Envanterler
Bilesenleri
TSCA
EINECS/
ELINCS
NDSL
DSL
PICCS
ENCS
China Australia
Inventory (AICS)
List:
List:
X
X
Sodium Hydroxide
X
X
-
X
X
X
Serum Albumin
X
X
-
X
X
-
X
X
-
Sodyum azid
X
X
-
X
X
X
X
X
-
Korea
Açiklama yazisi
TSCA - Amerika Birlesik Devletler Toksik Maddelerle Ilgili Kontrol Yasasi Bölüm 8(b) Envanteri
EINECS/ELINCS - Mevcut Ticari Kimyasal Maddelerle Ilgili Avrupa Envanteri/Teblig Edilen Kimyasal Maddelerle Ilgili AB Listesi
DSL/NDSL - Kanada Yerli Maddeler Listesi/Yerli-Olmayan Maddeler Listesi
PICCS - Kimyasallar ve Kimyasal Maddelerle Ilgili Filipinler Envanteri
ENCS - Japonya Mevcut ve Yeni Kimyasal Maddeler
IECSC - Mevcut Kimyasal Maddelerle Ilgili Çin Envanteri
AICS - Kimyasal Maddelerle Ilgili Avustralya Envanteri
KECL - Kore Mevcut ve Degerlendirilen Kimyasal Maddeler
15.2. Kimyasal Güvenlik Degerlendirmesi
Mevcut bilgi yoktur
16. DIGER BILGILER
-
16. DIGER BILGILER
Risk Ifadeleri:
R22 - Yutulmasi halinde zararlidir.
R28 - Solunmasi halinde çok zehirlidir.
R32 - Asitlerle temasi halinde çok zehirli gaz açiga çikar.
R35 - Ciddi yaniklara neden olur.
R43 - Deri temasi yoluyla duyarliligin artmasina neden olabilir.
R36/38 - Gözleri ve deriyi tahris eder.
R50/53 - Suda yasayan organizmalar için çok zehirlidir ve aquatik çevrede uzun süreli etkiler yaratabilir.
Kisim 2 ve 3'te bahsedilen H-Beyanlarinin tam metni
H300 - Yutuldugunda ölümcüldür
H314 - Ciddi cilt yaniklarina ve göz hasarina neden olur
H400 - Sudaki yasam için çok toksiktir
H410 - Sudaki yasam için çok toksiktir ve uzun süreli etkileri vardir
EUH032 - Asitler ile temasi halinde çok toksik gaz çikarir
Bu veri sayfası bir öncekine göre şu bölümlerde değişiklikler içermektedir:
hiç.
MSDS formati:
• Avrupa Formati
Nu Güvenlik Veri Sayfasi Yönetmelik (EC) No 1907/2006 ve ekleri geregince hazirlanmistir.
Yasal Sorumluluk Reddi
Bu Güvenlik Veri Sayfasında verilen bilgiler bu belgenin yayınladığı tarih itibariyle, kanaatimiz, bilgimiz, ve inancımız kapsamında en
doğru olan bilgilerdir. Verilen bilgiler güvenli taşınma, kullanma, işlenme, saklama, nakliye, imha etme ve serbest bırakmayla ilgili
konularda yalnızca rehber olması içindir ve kesinlikle bir garanti veya bir kalite spesifikasyonu olarak sayılmamalıdır. Bilgiler yalnızca
tanımlanan spesifik maddeyle ilgilidir ve aksi metin içinde belirtilmediği sürece, söz konusu maddenin başka maddelerle birlikte veya
başka bir proses içinde kullanıldığı durumlarda geçerli olmayabilir.
Güvenlik veri çizelgesinin sonu
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
152 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content