close

Enter

Log in using OpenID

Meclis Karar Özeti Belediye Meclisi

embedDownload
T.C.
MESUDİYE BELEDİYESİ
MECLİS BAŞKANLIĞI
KARAR TARİHİ
: 02.09.2014
KONUSU
: Meclis Karar Özeti
Belediye Meclisimizin 2014 yılı Eylül Ayı Olağan Meclis toplantısının
Birinci bileşiminin birinci oturumu.
Belediye Meclisimiz 02.09.2014 tarihinde saat 14.00’de Belediye
Başkanı İsa GÜL Başkanlığında Belediye Meclis toplantı salonunda
gündemdeki maddeleri görüşmek üzere toplandı.
Açılış ve yoklama yapıldı. Ad okunmak suretiyle yapılan yoklamada
üyelerin katılımıyla çoğunluğun sağlandığı anlaşıldı.
MADDE 1-OSKİ Mesudiye Şefliği'ne hizmet birimi yer tahsisinin
görüşülmesi: OSKİ
Genel Müdürlüğünün
Ordu
il
mülki
sınırları
içerisindeki hizmetlerini İlçe Belediyeleri ile koordineli olarak yürütmek
üzere hizmetlerin etkinliğini ve verimliliğini artırmak, kaynakların yerinde
kullanımını sağlamak, hizmetteki aksamalara engel olmak, hizmet
alanındaki boşluğu doldurmak ve vatandaşlarımızın mağduriyetine
sebebiyet vermeden ortak kamu yararı doğrultusunda hizmet vermek
üzere Mülkiyeti Belediye Başkanlığımıza ait Merkez Mahalle, Cumhuriyet
Meydanı, No:15-E'de yer alan işyerinin OSKİ Genel Müdürlüğü Mesudiye
Şefliğine tahsisine oy birliği ile karar verilmiştir.
MADDE 2-Topçam Mahallesinde Bulunan Mülkiyeti Belediye
Başkanlığımıza
ait
daire
ve
dükkanların
satışının
görüşülmesi; İlçemiz Topçam Mahallesi 164 ada, 101 parsel sayılı yerde
bulunan, mülkiyeti Belediye Başkanlığımıza ait 4 katlı lojman binasında
bulunan konut ve işyerlerinden oluşan 19 adet bağımsız bölümün ihale ile
satışının görüşülmesi neticesinde; Belediye Meclisimizin Ekim Ayı Olağan
Meclis toplantısında yeniden görüşülmesine Belediye Meclisimizce oybirliği
ile karar verilmiştir.
MADDE 3- Muhtelif arsa satışlarının görüşülmesi ; 6360 sayılı yasa
ile köy tüzel kişiliklerinin ve belde tüzel kişiliklerinin sona ermesi ile birlikte
belediyemize devrolan taşınmaz mallar ile ilgili olarak satın alma talepleri
bulunmaktadır. Buna istinaden mahalle yerleşik alanı içinde ve dışın
bulunan Mülkiyeti Belediye Başkanlığımıza ait Hamzalı, Karaağaç 136 ada,
41 parsel de bulunan 7.020,80 m2tarla vasıflı taşınmaz, Aşıklı Kayabaşı
109 ada, 199 parsel'de bulunan 1.445,09 tarla vasıflı taşınmaz, Kışlacık
Küçükçimen 137 ada, 1 parselde bulunan 2.459,81 m2 tarla vasıflı
taşınmaz, Kışlacık Köyiçi 139 ada 14 parselde bulunan 6.251,00 m2 tarla
vasıflı taşınmazların satışı ile ilgili maddenin görüşülmesi neticesinde söz
konusu dört adet tapu kaydında yazılı tarlaların satışa çıkarılmasına
Belediye Meclisimizce oybirliği ile karar verilmiştir.
MADDE 4- Kent Konseyine Üye Seçimi; 5393 Sayılı Belediye Yasasının
"Kent Konseyi" başlıklı 76. maddesine göre “Kent Konseyi, kent
yaşamında; kent vizyonunun ve hemşericilik bilincinin geliştirilmesi, kentin
hak ve hukukunun korunması, sürdürülebilir kalkınma, çevreye duyarlılık,
sosyal yardımlaşma ve dayanışma, saydamlık, hesap sorma ve hesap
verme, katılım ve yerinden yönetim ilkelerini hayata geçirmeye çalışır”
hükmü gereğince Kent konseyi Yönetmeliğinin 8. maddesi gereği oluşacak
genel kurulda, meclislerde ve çalışma gruplarında Belediyemizi temsilen
Meclis Üyeleri Aydın GÜNDOĞDU ve Celal ŞENOL'un bildirilmesine oybirliği
ile karar verilmiştir.
MADDE 5- İrtifak Hakkı Değişiklik Talebi; İlçemiz Türkköyü Mahallesi
134 ada, 12 parsel sayılı yere ilişkin irtifak hakkı değişiklik talebi ile ilgili
Belediye Meclisimizde yapılan müzakere sonucunda irtifak hakkı değişiklik
talebinin Belediyemiz İmar komisyonuna havale edilmesine oy birliği ile
karar verilmiştir.
Başkan gündemde görüşülecek başka bir maddenin bulunmadığını bu
nedenle 2014 yılı Eylül Ayı Olağan Meclis Toplantısının birinci birleşiminin
birinci oturumuna son verdi.
İsa GÜL
Hasan HİMMETOĞLU
Sırrı KARAYAKA
Belediye Başkanı
Katip Üye
Katip Üye
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
1
File Size
154 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content