close

Enter

Log in using OpenID

2014/Nisan Ayı Meclis Kararları

embedDownload
1
T.C
KONYA /ÇELTİK BELEDİYE BAŞKANLIĞI
MECLİS KARAR ÖZETLERİ
KARAR TARİHİ : 09.04.2014
KARAR NO
: 14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24
Belediye meclisimiz 5393 sayılı Belediye Kanununun 19. maddesi gereğince bugün 09/04/2014
saat 14,00 da Nisan ayı toplantısını yaparak aşağıdaki kararı almıştır.
2014/2015 Yıllarında görev yapacak olan Belediye Plan ve Bütçe Komisyonu ile İmar ve
Bayındırlık komisyonlarının 3 er kişiden oluşturulmasına oy birliği ile karar verildi.
1- Belediye Meclisi Başkanı 1. ve 2. Vekili seçimi.
Meclis üyelerinden 10 adet oy alan Ramazan SARGIN Meclis Başanı 1. Vekilliğine,11 Adet oy alan
Feyyaz KARAKAYA Meclis Başkanı 2. vekilliğine 2 yıl görev yapmak üzere seçilmiştir.
2- Belediye Meclis Katiplerinin Seçilmesi.
Meclis katipliği için 11 Oy alan meclis üyesi Abdil KAÇMAZ Ve Kadir ÇOŞKUN belediye meclis
katibi olarak 2 yıl süreyle görev yapmak üzere seçilmişlerdir.
Yedek Meclis katipliği için 8 Er oy alan Meclis üyesi Hacı Veli GÖLLECİ ve Nasıf KIVRAK meclis
yedek katibi olarak 2 yıl süreyle görev yapmak üzere seçilmişlerdir
3- Belediye Encümen Üyeliği seçimi:
Meclis üyelerinden Abdil KAÇMAZ in 12 oy ve Meclis Üyesi Yadigar SERİK ın 12 oy alarak 1
yıl süreyle görev yapmak üzere belediye encümenliğine seçilmiştir.
4- Belediye İmar Komisyonu seçimi:
Meclis üyelerinden Yusuf ŞİMŞEK, Kadir ÇOŞKUN ve Ali DOĞAN 12 şer adet oy alarak
belediye İmar komisyonu olarak 1 yıl süre ile görev yapmak üzere seçilmişlerdir.
5- Belediye Plan ve Bütçe Komisyonunun seçilmesi.
Meclis üyelerinden Ramazan SARGIN, İsmail BOZOĞLU ve Ramazan AKKUŞ 12 şer oy alarak
Belediye Plan ve Bütçe Komisyonuna 1 yıl süre ile görev yapmak üzere seçilmişlerdir.
6- Gayrimenkul satışlarına 1 adet üye seçilmesi
Meclis üyesi Yusuf ŞİMŞEK Gayrimenkul satış komisyonunda üye olarak görev almak üzere
görevlendirilmesine toplanan meclisimizce oy birliği ile karar verilmiştir
7-Meclis üyeleri huzur hakkının görüşülmesi.
2014 yılında meclis ve komisyon üyelerine toplantı başına 5393 sayılı kanunun 32. Maddesinde
belirtilen hadde Huzur hakkı verilmesine oy birliği ile karar verildi.
2
8- Konya Belediyeler Birliği için üye seçimi:
Belediye Başkanı Mehmet EKİZOĞLU ile birlikte Meclis üyelerinden Ramazan SARGIN nın 9 oy
alarak asil üyeliğe, Yusuf ŞİMŞEK ise 9 oy alarak yedek üyeliğe seçilmişlerdir
9- Çiftçi Malları Koruma Meclisi seçimi:
Bu gündem maddesinin Mayıs ayı toplantısında görüşülmesini teklif etti. Ve gündem mayıs ayı
toplantısında görüşülmek üzere ertelendi.
10 – Tüketici Hakem heyetine Üye seçiminin yapılması :
Meclis üyelerinden Yadigar SERİK asil üye Feyyaz KARAKAYA ise yedek üye olarak Tüketici
Hakları Hakem Heyetine seçilmişlerdir.
11 – 2013 Yılı Yıllık faaliyet raporunun görüşülmesi:
Belediyemizin kısıtlı imkanları doğrultusunda yaptığı hizmetlerin yerinde ve zamanında ve halkın
ihtiyaçları doğrultusunda yapıldığı ve çalışmaların yeterli bulunduğuna toplanan meclisimizce 8 Kabul 3
çekimser oyla kabul edilmiştir.
12- Belediye eski araçlarının satılması :
Belediyemize ait eski araçların satışa uygun hale getirilerek satış için Belediye encümenine yetki
verilmesine oy birliği ile karar verildi.
Temenniler : Toplantının 7 mayıs 2014 Tarihinde toplanılmak üzere toplantı kapatılmıştır.
Mehmet EKİZOĞLU
Belediye (Mec.) Başkanı
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
67 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content