close

Enter

Log in using OpenID

AEB ve AEB ve BED ve - MatematikBilgini.com

embedDownload
.............. ORTAOKULU 2014-2015 EĞĠTĠM ÖĞRETĠM YILI 6. SINIFLAR 1. DÖNEM 2. MATEMATĠK
SINAVI
Adı Soyadı:
Sınıf:
No:
Aldığı Not:
A) Aşağıda verilen ifadelerin başına doğru(D) yanlış(Y)
olarak belirtiniz.(2x5= 10p)
1) ..... Oranlar birimli ve birimsiz olmak üzere ikiye ayrılır.
2)..... Paydaları eşit olan kesirler sıralanırken payı büyük
olan daha küçüktür.
3).... Doğal sayılarla çarpma işleminin toplama ve
çıkarma işlemi üzerine dağılma özelliği vardır.
4).... Üç ile bölünebilen her doğal sayı dokuz ile
bölünebilir.
5).... 33 asal sayıdır.
4) 8 öğretmen ve 21 öğrenci
sinemaya gidiyor. Her bir
öğretmen bilet için 8 TL para
ödüyor ve toplamda 148 TL para
ödendiyse her bir öğrenci bileti
kaç TL’dir?
A) 3
B) 4
C) 5
5) 4 tane 4'ün çarpımının 4 tane 4'ün toplamına
bölümü kaçtır?
B) Aşağıdaki boşluk doldurmaları
tamamlayınız.(2x5=10p)
1) Ölçüleri toplamı 1800 derece olan komşu iki açıya
......................... denir.
2) Ölçüleri toplamı 900 derece olan komşu iki aşıya
........................... denir.
3) İki niceliğin birbirine bölünerek karşılaştırılmasına
.................. denir.
4) Üslü ifadelerde kuvvet tabanın kaç defa .......................
gösterir.
5) İki basamaklı en küçük asal sayı .......... 'dir.
C) Aşağıdaki testleri çözünüz.(15x4=60p)
1) Bir hırdavatçıya giden Metin tanesi
6 TL olan çekiçten 3 tane, tanesi 4 TL
olan tornavidadan 7 tane ve 9 tane ampul alarak eve
dönüyor. Hırdavatçıya kaç TL ödediğini bulmak için
aşağıdakilerden hangisine ihtiyaç vardır?
A) Toplam çekiç fiyatı.
B) Toplam tornavida fiyatı.
C) 1 tane ampulün fiyatı.
D) Kasadan alınan para üstü.
A) 4
B) 8
C) 16
B) 15
A) 31
B) 59
C) 76
D) 17
A) 35
B)60
C) 145


A) AEB ve CED ters açılardır.


B) AEC ve BED ters açılardır.


3) 16  24  4  (3  22  2)  işleminin sonucu kaçtır?
C) AEB ve AEC bütünler açılardır.
A) 8
D) BED ve DEC tümler açılardır.

B) 7
C) 6
D) 5
D) 104
7) Komşu bütünler iki açıdan birisinin ölçüsü diğerinin 3
katından 40o fazla ise büyük açı kaç derecedir?
8) Aşağıda verilen şekle göre hangisi yanlıştır?
C) 16
D) 32
6) Komşu tümler iki açıdan birisinin ölçüsü diğerinden
28o fazla ise küçük açı kaç derecedir?
2) 92 : (12 - 6 : 2) + 18÷3= işleminin sonucu kaçtır?
A) 14
D) 6

D) 155

9) Aşağıda verilen şekle göre s(GHF )  420



s( KHE )  780 ve s( AHC )  1560 ise s( FHK ) kaç
15) 80 sayfalık bir boyama kitabının 48 sayfasını boyayan
Yusuf'un geri kalan sayfalarının kitabın tamamına oranı
nedir?
derecedir.?
A)
1)
B) 36
B)
5
2
C)
3
5
D)
5
3
D) Aşağıdaki soruları çözünüz.(5x4=20p)
H
A) 26
2
5
C) 46
D) 76
10) Aşağıda verilen oranlardan hangileri birimsizdir?
______________________________________________
2)
A)
10 m
12 l
B)
16 kg
9 kg
C)
1 mm
10 cl
D)
19 km
10 sa
7 4 1
  işleminin sonucu kaçtır?
18 3 6
7 3 6
  işleminin sonucu kaçtır?
10 10 10
______________________________________________
3)
1
5
ve1 kesirlerini sayı doğrusunda gösteriniz.
6
7
11)
______________________________________________
4) Okulumuzdaki zillerden birincisi 10 dakikada bir
ikincisi 12 dakikada bir ve üçüncüsü 15 dakikada bir
çalmaktadır.Üç zil ilk defa saat 08 : 30 'da çaldıktan
sonra ikinci kez saat kaçta birlikte çalarlar?
12) 74m2 doğal sayısı 4 ile tam bölünebiliyorsa m' nin
alabileceği değerler toplamı kaçtır?
A) 25
B)200
C) 15
D) 10
13) 5289 doğal sayısı aşağıdakilerden hangisi ile
bölünürse kalan 9 olur?
A) 3
B) 5
C) 9
______________________________________________
5)
D) 10
2 5 7 11
, , ,
kesirlerini büyükten küçüğe doğru
5 6 10 15
sıralayınız?
14) Aşağıdakilerden hangisinin ortak bölenlerinden bir
tanesi 6 olabilir?
A) 12 ve 15 B) 16 ve 18
C) 24 ve 36 D) 30 ve 40
Başarılar
Yakup AKGÜL
Mat. Öğret.
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
203
File Size
384 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content