close

Enter

Log in using OpenID

Çorum Yapı Malzemeleri Laboratuvarı Hizmet Profili

embedDownload
DENEY VE KALİBRASYON MERKEZİ BAŞKANLIĞI
ÇORUM YAPI MALZEMELERİ LABORATUVARI HİZMET PROFİLİ
Doküman No
LAB-D-11-LS-011
Yayın Tarihi
15.08.2014
Revizyon Tarihi
Numune
Sıra
No
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Deney Adı
Kâgir birimler - Deney yöntemleri Bölüm 1: Basınç dayanımının tayini
Kagir Birimler- Deney MetotlarıBölüm 2: Beton Kagir Birimlerin
Boşluk Alanı Yüzdesinin Tayini
(Kâğıtta İz Çıkarma Metodu İle)
Kagir Birimler- Deney MetotlarıBölüm 3: Kil Kagir Birimlerin Net
Hacmi ve Boşluk Yüzdesinin Su
İçerisinde Tartma Metoduyla Tayini
Kâgir birimler - Deney metotları Bölüm 6: Beton kâgir birimlerin
eğilmede çekme dayanımının tayini
Kagir Birimler- Deney MetotlarıBölüm 9: Kireç Kumtaşı Kagir
Birimlerin Boşluk Hacmi ve Yüzdesi
İle Net Hacimlerinin Kum Doldurma
Metodu İle Tayini
Kâgir birimler - Deney metotları Bölüm 11: Betondan, yapay ve doğal
taştan yapılmış kâgir birimlerde kapiler
su emme ve kil kâgir birimlerde ilk su
emme hızının tayini
Kagir birimler - Deney metotları Bölüm 13: Kagir birimlerin net ve brüt
kuru birim hacim kütlelerin tayini
(Doğal taş hariç)
Kagir birimler - Deney metotları Bölüm 16: Boyutların tayini
Deney
Aralığı
Standard No
Ücret (TL)
Deney
Süresi
Miktarı
TS EN 7721/Haziran 2012
--
*
7 Gün
10 Adet
TS EN 7722/Kasım 2000
A1:2005
--
*
3 Gün
10 Adet
TS EN 7723/Kasım 2000
--
*
3 Gün
10 Adet
TS EN 7726/Aralık 2004
--
*
4 Gün
6 Adet
Alma Yöntemi
TS EN 771-1/Haziran 2012
TS EN 771-3/Aralık 2012
TS EN 771-3/Aralık 2012
TS EN 771-1/Haziran 2012
TS EN 771-3/Aralık 2012
TS EN 771-3/Aralık 2012
15.08.2014
Açıklama
(Deneyin Yapıldığı Yer)
No
Akreditasyon
Kapsamında
Laboratuvar Hizmetleri
--
Laboratuvar Hizmetleri
--
Laboratuvar Hizmetleri
--
Laboratuvar Hizmetleri
--
Laboratuvar Hizmetleri
--
Laboratuvar Hizmetleri
--
Laboratuvar Hizmetleri
--
Laboratuvar Hizmetleri
--
TS EN 771-3/Aralık 2012
TS EN 7729/Kasım 2000
-(A1: Eylül 2005)
*
3 Gün
10 Adet
3 Gün
TS EN 772-11/
Temmuz 2012
--
*
TS EN 77213/Nisan 2002
--
*
TS EN 77216/Aralık 2012
--
*
TS EN 771-1/Haziran 2012
TS EN 771-3/Aralık 2012
10 Adet
10 Gün
1 gün
Sayfa 1/10
10 Adet
10 Adet
TS EN 771-1/Haziran 2012
TS EN 771-3/Aralık 2012
TS EN 771-1/Haziran 2012
TS EN 771-3/Aralık2012
0
DENEY VE KALİBRASYON MERKEZİ BAŞKANLIĞI
ÇORUM YAPI MALZEMELERİ LABORATUVARI HİZMET PROFİLİ
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
Kagir birimler - Deney metotları Bölüm 18: Silis kumtaşı kagir
birimlerin donma çözülme dayanımı
tayini
Kagir birimler - Deney metotları Bölüm 20: Agrega, kuma taş ve doğal
taş ile imal edilmiş kagir birimlerin
yüzey düzgünlüğü tayini
Kaplama birimlerinin yüzeylerinin
görünüşü
Çatı Kiremitleri-Kilden YapılmışSürekli Olmayan (Bindirmeli)
Geometrik Özelliklerin Tayini
Çatı Kiremitleri Kilden Yapılmış
Sürekli Olmayan (Bindirmeli)Eğilme
Dayanımı Deneyi
Çatı kiremitleri - Kilden imal edilmiş Sürekli olmayan çatı örtüsü için Fiziksel özelliklerin tayini - Bölüm 1:
Su geçirimsizlik deneyi
Çatı kiremitleri - Kilden yapılmış Fiziksel özelliklerinin tayini - Bölüm 2:
Dona dayanıklılık deneyi
16.
Kilden mamul döşeme kaplama
elemanları - Özellikler ve deney
metotları
17.
Kilden mamul döşeme kaplama
elemanları - Özellikler ve deney
metotları
18.
Kilden mamul döşeme kaplama
elemanları - Özellikler ve deney
metotları
TS EN 77218/Aralık 2012
Doküman No
LAB-D-11-LS-011
Yayın Tarihi
15.08.2014
Revizyon Tarihi
15.08.2014
No
--
*
22 Gün
15 Adet
TS EN 771-2/ Aralık 2012
Laboratuvar Hizmetleri
--
TS EN 77220/Nisan 2002
-(A1:Aralık 2005)
*
1 gün
3 Adet
TS EN 771-1/Haziran 2012
TS EN 771-3/Aralık 2012
Laboratuvar Hizmetleri
--
--
*
1 gün
6 Adet
TS EN 771-3/Aralık 2012
Laboratuvar Hizmetleri
--
--
*
1 gün
10 Adet
TS EN 1304/Nisan 2007
Laboratuvar Hizmetleri
--
TS EN 538/Ocak
-2000
*
1 Gün
10
TS EN 1304/Nisan 2007
Laboratuvar Hizmetleri
--
TS EN 5391/Mart 2007
Metot 1 ve
Metot 2
*
6 Gün
10 Adet
TS EN 1304/Nisan 2007
Laboratuvar Hizmetleri
--
TS EN 5392/Aralık 2006
(AC:Ocak 2010)
Metot C
*
14 Gün
10 Adet
TS EN 1304/Nisan 2007
Laboratuvar Hizmetleri
--
*
3 Gün
10 Adet
TS EN 1344/Mart 2004-Ek
A
Laboratuvar Hizmetleri
--
*
3 Gün
10 Adet
TS EN 1344/Mart 2004-Ek
A
Laboratuvar Hizmetleri
--
*
3 Gün
10 Adet
TS EN 1344/Mart 2004-Ek
A
Laboratuvar Hizmetleri
--
TS EN 7713/Aralık 2012
TS EN
1024/Haziran
2012
Ek-B
TS EN 1344/Mart Boyutların
2004
Tayini
Ek-D Enine
Kırılma
TS EN 1344/Mart
Yükünün
2004
Tayini
Ek-E
TS EN 1344/Mart Aşınmaya
2004
Karşı
Dayanıklılık
Sayfa 2/10
0
DENEY VE KALİBRASYON MERKEZİ BAŞKANLIĞI
ÇORUM YAPI MALZEMELERİ LABORATUVARI HİZMET PROFİLİ
19.
Döşeme Dolgu Tuğlaları (Statik
Çalışmaya Katılmayan)
20.
Terrazo karolar - İç mekânlarda
kullanım için
21.
Terrazo karolar - İç mekânlarda
kullanım için
22.
Terrazo karolar - İç mekânlarda
kullanım için
23.
Terrazo karolar - İç mekânlarda
kullanım için
24.
Terrazo karolar - Dış mekânlarda
kullanım için
25.
Terrazo karolar - Dış mekânlarda
kullanım için
26.
Terrazo karolar - Dış mekânlarda
kullanım için
27.
Terrazo karolar - Dış mekânlarda
kullanım için
TS 1261/Ekim
1985 (T1:Kasım
1990, T2: Kasım
2001)
TS 213-1 EN
13748-1/Eylül
2005 (T1:Nisan
2008)
TS 213-1 EN
13748-1/Eylül
2005 (T1:Nisan
2008)
TS 213-1 EN
13748-1/Eylül
2005 (T1:Nisan
2008)
TS 213-1 EN
13748-1/Eylül
2005 (T1:Nisan
2008)
TS 213-2 EN
13748-2/Eylül
2005 (T1:Nisan
2006)
TS 213-2 EN
13748-2/Eylül
2005 (T1:Nisan
2006)
TS 213-2 EN
13748-2/Eylül
2005 (T1:Nisan
2006)
TS 213-2 EN
13748-2/Eylül
2005 (T1:Nisan
2006)
Doküman No
LAB-D-11-LS-011
Yayın Tarihi
15.08.2014
Revizyon Tarihi
15.08.2014
No
--
*
15 Gün
20 Adet
TS 1261/Ekim 1985
(T1:Kasım 1990, T2: Kasım Laboratuvar Hizmetleri
2001)
--
Görünüm,
boyutlar ve
biçim
*
3 Gün
8 Adet
TS 213-1 EN 13748-1/Eylül
Laboratuvar Hizmetleri
2005 (T1:Nisan 2008)
--
Kırılma
dayanımı ve
Kırılma
Yükü
*
3 Gün
4 Adet
TS 213-1 EN 13748-1/Eylül
Laboratuvar Hizmetleri
2005 (T1:Nisan 2008)
--
Aşınmaya
direnç
*
3 Gün
3 Adet
TS 213-1 EN 13748-1/Eylül
Laboratuvar Hizmetleri
2005 (T1:Nisan 2008)
--
Su Emme
*
7 Gün
3 Adet
TS 213-1 EN 13748-1/Eylül
Laboratuvar Hizmetleri
2005 (T1:Nisan 2008)
--
Görünüm,
boyutlar ve
biçim
*
3 Gün
8 Adet
TS 213-1 EN 13748-1/Eylül
Laboratuvar Hizmetleri
2005 (T1:Nisan 2008)
--
Kırılma
dayanımı ve
Kırılma
Yükü
*
3 Gün
4 Adet
TS 213-1 EN 13748-1/Eylül
Laboratuvar Hizmetleri
2005 (T1:Nisan 2008)
--
Aşınmaya
direnç
*
3 Gün
3 Adet
TS 213-1 EN 13748-1/Eylül
Laboratuvar Hizmetleri
2005 (T1:Nisan 2008)
--
Su Emme
*
7 Gün
3 Adet
TS 213-1 EN 13748-1/Eylül
Laboratuvar Hizmetleri
2005 (T1:Nisan 2008)
--
Sayfa 3/10
0
DENEY VE KALİBRASYON MERKEZİ BAŞKANLIĞI
ÇORUM YAPI MALZEMELERİ LABORATUVARI HİZMET PROFİLİ
28.
Terrazo Karolar - Dış Mekanlarda
Kullanım İçin
29.
Zemin döşemesi için beton kaplama
blokları - Gerekli şartlar ve deney
metotları
30.
Zemin döşemesi için beton kaplama
blokları - Gerekli şartlar ve deney
metotları
31.
Zemin döşemesi için beton kaplama
blokları - Gerekli şartlar ve deney
metotları
32.
Zemin döşemesi için beton kaplama
blokları - Gerekli şartlar ve deney
metotları
33.
Zemin döşemesi için beton kaplama
blokları - Gerekli şartlar ve deney
metotları
Buz çözücü
tuz etkisiyle
TS 213-2 EN
birlikte
13748-2/Eylül
donma/çözül
2005 (T1:Nisan
meye karşı
2006)
direncin
tayini
TS 2824 EN
Ek-C Beton
1338/Nisan 2005 blok
(T1: Nisan2006, boyutlarının
AC: Ocak 2009) ölçülmesi
Ek-D Buz
çözücü tuz
TS 2824 EN
etkisiyle
1338/Nisan 2005 birlikte
(T1: Nisan2006, donma/çözül
AC: Ocak 2009) meye karşı
direncin
tayini
TS 2824 EN
Ek-E
1338/Nisan 2005 Toplam su
(T1: Nisan2006, emmenin
AC: Ocak 2009) tayini
TS 2824 EN
Ek-F
1338/Nisan 2005
Dayanımın
(T1: Nisan2006,
ölçülmesi
AC: Ocak 2009)
Ek-G
TS 2824 EN
Aşınmaya
1338/Nisan 2005
karşı
(T1: Nisan2006,
direncin
AC: Ocak 2009)
ölçülmesi
Doküman No
LAB-D-11-LS-011
Yayın Tarihi
15.08.2014
Revizyon Tarihi
15.08.2014
No
*
33 Gün
3 Adet
TS 213-2 EN 13748-2/Eylül
Laboratuvar Hizmetleri
2005 (T1:Nisan 2006)
--
*
1 Gün
8 Adet
TS 2824 EN 1338/Nisan
2005 (T1:Nisan2006,
AC:Ocak 2009)
Laboratuvar Hizmetleri
--
*
33 Gün
3 Adet
TS 2824 EN 1338/Nisan
2005 (T1:Nisan2006,
AC:Ocak 2009)
Laboratuvar Hizmetleri
--
*
7 Gün
3 Adet
TS 2824 EN 1338/Nisan
2005 (T1:Nisan2006,
AC:Ocak 2009)
Laboratuvar Hizmetleri
--
*
3 Gün
8 Adet
TS 2824 EN 1338/Nisan
2005 (T1:Nisan2006,
AC:Ocak 2009)
Laboratuvar Hizmetleri
--
*
3 Gün
3 Adet
TS 2824 EN 1338/Nisan
2005 (T1:Nisan2006,
AC:Ocak 2009)
Laboratuvar Hizmetleri
--
Sayfa 4/10
0
DENEY VE KALİBRASYON MERKEZİ BAŞKANLIĞI
ÇORUM YAPI MALZEMELERİ LABORATUVARI HİZMET PROFİLİ
34.
Zemin döşemesi için beton kaplama
blokları - Gerekli şartlar ve deney
metotları
TS 2824 EN
1338/Nisan 2005
(T1: Nisan2006,
AC: Ocak 2009)
35.
Zemin döşemesi için beton bordür
taşları- Gerekli şartlar ve deney
metotları
TS 436 EN
1340/Nisan 2005
(T1: Nisan 2006,
AC: Şubat 2009,
T2: Mart 2010)
36.
Zemin döşemesi için beton bordür
taşları- Gerekli şartlar ve deney
metotları
37.
Zemin döşemesi için beton bordür
taşları- Gerekli şartlar ve deney
metotları
38.
Zemin döşemesi için beton bordür
taşları- Gerekli şartlar ve deney
metotları
39.
Zemin döşemesi için beton bordür
taşları- Gerekli şartlar ve deney
metotları
Doküman No
LAB-D-11-LS-011
Yayın Tarihi
15.08.2014
Revizyon Tarihi
15.08.2014
No
Ek-J
Görünümle
ilgili
hususların
doğrulanmas
ı
*
1 Gün
8 Adet
TS 2824 EN 1338/Nisan
2005 (T1:Nisan2006,
AC:Ocak 2009)
Laboratuvar Hizmetleri
--
Ek-C Beton
bordür taşı
boyutlarının
ölçülmesi
*
1 Gün
8 Adet
TS 436 EN 1340/Nisan 2005
(T1: Nisan 2006, AC: Şubat Laboratuvar Hizmetleri
2009, T2: Mart 2010)
--
*
33 Gün
3 Adet
TS 436 EN 1340/Nisan 2005
(T1: Nisan 2006, AC: Şubat Laboratuvar Hizmetleri
2009, T2: Mart 2010)
--
*
7 Gün
3 Adet
TS 436 EN 1340/Nisan 2005
(T1: Nisan 2006, AC: Şubat Laboratuvar Hizmetleri
2009, T2: Mart 2010)
--
*
3 Gün
8 Adet
TS 436 EN 1340/Nisan 2005
(T1: Nisan 2006, AC: Şubat Laboratuvar Hizmetleri
2009, T2: Mart 2010)
--
*
3 Gün
3 Adet
TS 436 EN 1340/Nisan 2005
(T1: Nisan 2006, AC: Şubat Laboratuvar Hizmetleri
2009, T2: Mart 2010)
--
Ek-D Buz
çözücü tuz
TS 436 EN
etkisiyle
1340/Nisan 2005
birlikte
(T1: Nisan 2006,
donma/çözül
AC: Şubat 2009,
meye karşı
T2: Mart 2010)
direncin
tayini
TS 436 EN
Ek-E
1340/Nisan 2005
Toplam su
(T1: Nisan 2006,
emmenin
AC: Şubat 2009,
tayini
T2: Mart 2010)
TS 436 EN
1340/Nisan 2005 Ek-F Eğilme
(T1: Nisan 2006, dayanımının
AC: Şubat 2009, ölçülmesi
T2: Mart 2010)
TS 436 EN
Ek-G
1340/Nisan 2005 Aşınmaya
(T1: Nisan 2006, karşı
AC: Şubat 2009, direncin
T2: Mart 2010)
ölçülmesi
Sayfa 5/10
0
DENEY VE KALİBRASYON MERKEZİ BAŞKANLIĞI
ÇORUM YAPI MALZEMELERİ LABORATUVARI HİZMET PROFİLİ
40.
Zemin döşemesi için beton bordür
taşları- Gerekli şartlar ve deney
metotları
41.
Doğal taşlar - Deney metotları Atmosfer basıncında su emme tayin
42.
Doğal taşlar - Deney yöntemleri Gerçek yoğunluk, görünür yoğunluk,
toplam ve açık gözeneklilik tayini
43.
Dış zemin döşemeleri için tabiî
kaplama taşları - Özellikler ve deney
metotları
44.
45.
46.
47.
48.
TS 436 EN
1340/Nisan 2005
(T1: Nisan 2006,
AC: Şubat 2009,
T2: Mart 2010)
TS EN 13755/
Nisan 2009
TS EN 1936/
Ocak 2010
Ek-J
Görünümle
ilgili
hususların
tahkiki
*
1 Gün
8 Adet
--
*
7 Gün
6 Adet
--
*
6 Gün
6 Adet
Doküman No
LAB-D-11-LS-011
Yayın Tarihi
15.08.2014
Revizyon Tarihi
15.08.2014
TS 436 EN 1340/Nisan 2005
(T1: Nisan 2006, AC: Şubat Laboratuvar Hizmetleri
2009, T2: Mart 2010)
TS EN 1341/Mart 2004 Ek
E
Laboratuvar Hizmetleri
TS EN 1469/Nisan 2006 Ek
A (T1:Nisan 2010)
TS EN 1341/OCAK 2004
Ek E
Laboratuvar Hizmetleri
TS EN 1469/Nisan 2006
(T1:Nisan 2010)Ek A
No
--
--
--
TS EN 1341/ Mart Ek-A
2004
Boyutların
ölçülmesi
TS EN 1341/ Mart Ek-C
Dış zemin döşemeleri için tabiî
2004
Aşınmaya
kaplama taşları - Özellikler ve deney
karşı
metotları
dayanıklılığı
n ölçülmesi
TS EN 12371/
Doğal taşlar - Deney yöntemleri - Dona Nisan 2011
-dayanım tayini
*
1 Gün
8 Adet
TS EN 1341/Mart 2004 Ek E Laboratuvar Hizmetleri
--
*
3 Gün
3 Adet
TS EN 1341/Mart 2004 Ek E Laboratuvar Hizmetleri
--
*
58 veya 22
iş günü
20 Adet
TS EN 12372/
Doğal Taşlar - Deney Metotları Temmuz 2007
Yoğun Yük Altında Bükülme Dayanımı
Tayini
*
3 Gün
10 Adet
*
1 Gün
3 Adet
*
1 Gün
3 Adet
--
TS EN 12390-3/
Beton - Sertleşmiş beton deneyleri Nisan 2010
-Bölüm 3: Deney numunelerinin basınç
(2009/AC: 2011:
dayanımının tayini
Ocak 2012)
Beton - Sertleşmiş beton deneyleri TS EN 12390-6/
Bölüm 6: Deney numunelerinin
Haziran 2010
-yarmada çekme dayanımının tayini
Sayfa 6/10
TS EN 1341/OCAK 2004
Ek E
TS EN 1469/Nisan 2006
(T1:Nisan 2010)Ek A
TS EN 1341/OCAK 2004
Ek E
TS EN 1469/Nisan 2006
(T1:Nisan 2010)Ek A
Laboratuvar Hizmetleri
--
Laboratuvar Hizmetleri
--
TS EN 206-1/Nisan 2002
(T1,A1,A2)
Laboratuvar Hizmetleri
--
TS EN 206-1/Nisan 2002
(T1,A1,A2)
Laboratuvar Hizmetleri
--
0
DENEY VE KALİBRASYON MERKEZİ BAŞKANLIĞI
ÇORUM YAPI MALZEMELERİ LABORATUVARI HİZMET PROFİLİ
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
Beton - Sertleşmiş beton deneyleri Bölüm 7: Sertleşmiş beton
yoğunluğunun tayini
Çatı örtüsü ve duvar kaplaması için
beton çatı kiremitleri ve bağlantı
parçaları-Deney Metotları
Çatı örtüsü ve duvar kaplaması için
beton çatı kiremitleri ve bağlantı
parçaları-Deney Metotları
Çatı örtüsü ve duvar kaplaması için
beton çatı kiremitleri ve bağlantı
parçaları-Deney Metotları
Çatı örtüsü ve duvar kaplaması için
beton çatı kiremitleri ve bağlantı
parçaları-Deney Metotları
Çatı örtüsü ve duvar kaplaması için
beton çatı kiremitleri ve bağlantı
parçaları-Deney Metotları
Çatı örtüsü ve duvar kaplaması için
beton çatı kiremitleri ve bağlantı
parçaları-Deney Metotları
Çatı örtüsü ve duvar kaplaması için
beton çatı kiremitleri ve bağlantı
parçaları-Deney Metotları
Çatı örtüsü ve duvar kaplaması için
beton çatı kiremitleri ve bağlantı
parçaları-Deney Metotları
Çatı örtüsü ve duvar kaplaması için
beton çatı kiremitleri ve bağlantı
parçaları-Deney Metotları
Yalıtım mamulleri – Binalarda
kullanılan – Organik muhteva tayini
Kâgir ve kâgir mamuller - Isıl
özelliklerin tayini için yöntemler
TS EN 12390-7/
Haziran 2010
Doküman No
LAB-D-11-LS-011
Yayın Tarihi
15.08.2014
Revizyon Tarihi
15.08.2014
No
*
3 Gün
3 Adet
TS EN 206-1/Nisan 2002
(T1,A1,A2)
Laboratuvar Hizmetleri
--
*
1 Gün
3 Adet
TS EN 490/ Mart 2012
Laboratuvar Hizmetleri
--
*
1 Gün
3 Adet
TS EN 490/ Mart 2012
Laboratuvar Hizmetleri
--
*
1 Gün
11 Adet
TS EN 490/ Mart 2012
Laboratuvar Hizmetleri
--
TS EN 491/ Şubat
2012
Düzlük
*
1 Gün
3 Adet
TS EN 490/ Mart 2012
Laboratuvar Hizmetleri
--
TS EN 491/ Şubat
2012
Kütle
*
1 Gün
3 Adet
TS EN 490/ Mart 2012
Laboratuvar Hizmetleri
--
TS EN 491/ Şubat
Eğilme
2012
Dayanımı
*
1 Gün
3 Adet
TS EN 490/ Mart 2012
Laboratuvar Hizmetleri
--
TS EN 491/ Şubat
Su
2012
Geçirmezlik
*
2 Gün
3 Adet
TS EN 490/ Mart 2012
Laboratuvar Hizmetleri
--
TS EN 491/ Şubat
Donma/
2012
Çözülme
*
22 Gün
3 Adet
TS EN 490/ Mart 2012
Laboratuvar Hizmetleri
--
TS EN 491/ Şubat
Tırnak
2012
Desteği
*
1 Gün
3 Adet
TS EN 490/ Mart 2012
Laboratuvar Hizmetleri
--
*
1 Gün
5 Adet
TS EN 13820/Ocak 2004
Laboratuvar Hizmetleri
--
*
5 gün
10 Adet
TS EN 1745/Haziran 2012
Laboratuvar Hizmetleri
--
--
TS EN 491/ Şubat Asma
2012
Uzunluğu ve
Diklik
TS EN 491/ Şubat Bağlantı
2012
Parçalarının
Boyutları
TS EN 491/ Şubat
Örtme
2012
Genişliği
TS EN
-13820/Ocak 2004
Model S1,
TS EN 1745/
S2 P1, P2,P3
Aralık 2012
ve P4
Sayfa 7/10
0
DENEY VE KALİBRASYON MERKEZİ BAŞKANLIĞI
ÇORUM YAPI MALZEMELERİ LABORATUVARI HİZMET PROFİLİ
61.
62.
63.
Agregaların Geometrik Özellikleri İçin
Deneyler Bölüm 1: Tane Büyüklüğü
Dağılımı Tayini- Eleme Metodu
Agregaların Mekanik ve Fiziksel
Özellikleri İçin Deneyler Bölüm 6:
Tane Yoğunluğu ve Su Emme Oranının
Tayini
Agregaların Mekanik ve Fiziksel
Özellikleri İçin Deneyler Bölüm 2 :
Parçalanma Direncinin Tayini İçin
Metotlar
Yapı malzemeleri ve mamulleri - ısıl
direncin korumalı tablalı ısıtıcı ve ısı
akı ölçerin kullanıldığı metotlarla tayini
- ısıl direnci orta ve düşük seviyede
olan kuru ve rutubetli mamuller
Yapı malzemeleri ve mamulleri - ısıl
direncin korumalı tablalı ısıtıcı ve ısı
akı ölçerin kullanıldığı metotlarla
tayini-yüksek ve orta ısıl dirençli
mamuller
15.08.2014
Revizyon Tarihi
15.08.2014
No
*
3 gün
5 kg
TS EN 932-1/ Şubat
1997
Laboratuvar Hizmetleri
--
TS EN 1097-6/
Mart 2002
(AC:Mart 2006,
T1: Ocak 2007)
--
*
4 gün
5 kg
TS EN 932-1/ Şubat
1997
Laboratuvar Hizmetleri
--
TS EN 1097-2/
Temmuz 2010
Los Angeles
*
Metodu
4 gün
20 kg
TS EN 932-1/ Şubat
1997
Laboratuvar Hizmetleri
--
14gün
TS EN
-12667/Şubat 2003
*
14gün
TS EN ISO
12572/Kasım
2001
--
*
21gün
TS EN 1015-19/
Kagir Harcı – Deney Metotları – Bölüm
Ekim 2000
67. 19: Sertleşmiş Sıva Ve Örgü Harcının
(A1: Haziran
Su Buharı Geçirimliliği Tayini
2013)
--
*
45gün
Karo yapıştırıcıları-Çimentolu
yapıştırıcılarda çekme yapışma:
68.
Başlangıç Çekme Yapışma
Mukavemeti
--
*
30gün
Binalarda Kullanılan Malzemelerin ve
Ürünlerin Higrotermal Performansı –
66.
Su Buharı Aktarımı Özelliklerinin
Belirlenmesi
Yayın Tarihi
--
*
65.
LAB-D-11-LS-011
TS EN 933-1/
Nisan 2012
TS EN
-12664/Şubat 2009
64.
Doküman No
TS EN 1348/
Nisan 2008
Sayfa 8/10
30x30cm
boyutlarında
2…8cm
kalınlıkta 3
adet
30x30cm
boyutlarında
2…8cm
kalınlıkta 3
adet
17x17cm
boyutlarında 1
– 3cm
kalınlıkta 10
adet
17x17cm
boyutlarında 2
– 3cm
kalınlıkta 10
adet
5kg
Laboratuvar Hizmetleri
Ürün standartları
--
Ürün standartları
Laboratuvar Hizmetleri
--
Ürün standartları
Laboratuvar Hizmetleri
--
TS EN 1015-2: Ekim 2000
(A1: Temmuz 2007)
Laboratuvar Hizmetleri
--
TS EN ISO 15605: Mart
2006
Laboratuvar Hizmetleri
--
0
DENEY VE KALİBRASYON MERKEZİ BAŞKANLIĞI
ÇORUM YAPI MALZEMELERİ LABORATUVARI HİZMET PROFİLİ
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
Karo yapıştırıcıları-Çimentolu
yapıştırıcılarda çekme yapışma: Suya
Daldırıldıktan Sonra Çekme Yapışma
Mukavemeti
Karo yapıştırıcıları-Çimentolu
yapıştırıcılarda çekme yapışma: Isıyla
Yaşlandırıldıktan Sonra Çekme
Yapışma Mukavemeti
Karo yapıştırıcıları-Çimentolu
yapıştırıcılarda çekme yapışma:
Donma- Çözünme Çevrimlerinden
Sonra Çekme Yapışma Mukavemeti
Karolar İçin Yapıştırıcılar - Açıkta
Bekleme Süresinin Tayini
Karolar İçin Yapıştırıcılar - Kayma
Tayini
Yapıştırıcılar - Karolar İçin - Çimento
Esaslı Yapıştırıcılar Ve Derz Dolgu
Malzemelerinde Enine Şekil
Değiştirmenin Tayini
Derz Dolgu Malzemeleri - Karolar İçin
- Bölüm 2: Aşınmaya Dayanımının
Tayini
Derz Dolgu Malzemeleri - Karolar İçin
- Bölüm 3: Eğilme ve Basınç
Dayanımının Tayini: Kuru Depolama
Sonrası
Derz Dolgu Malzemeleri - Karolar İçin
- Bölüm 3: Eğilme ve Basınç
Dayanımının Tayini: Donma –
Çözülme Çevriminden Sonra
LAB-D-11-LS-011
Yayın Tarihi
15.08.2014
Revizyon Tarihi
15.08.2014
No
TS EN 1348/
Nisan 2008
--
*
30gün
5kg
TS EN ISO 15605: Mart
2006
Laboratuvar Hizmetleri
--
TS EN 1348/
Nisan 2008
--
*
30gün
5kg
TS EN ISO 15605: Mart
2006
Laboratuvar Hizmetleri
--
TS EN 1348/
Nisan 2008
--
*
40gün
5kg
TS EN ISO 15605: Mart
2006
--
*
30gün
5kg
--
*
2gün
5kg
TS EN 12002/
Ocak 2010
--
*
30gün
5kg
TS EN ISO 15605: Mart
2006
TS EN 12808-2/
Ocak 2010
--
*
30gün
5kg
TS EN ISO 15605: Mart
2006
TS EN 12808-3/
Ocak 2010
--
*
30gün
5kg
TS EN ISO 15605: Mart
2006
Laboratuvar Hizmetleri
TS EN 12808-3/
Ocak 2010
--
*
45gün
5kg
TS EN ISO 15605: Mart
2006
Laboratuvar Hizmetleri
*
30gün
5kg
TS EN ISO 15605: Mart
2006
Laboratuvar Hizmetleri
--
*
30gün
5kg
TS EN ISO 15605: Mart
2006
Laboratuvar Hizmetleri
--
TS EN 1346/
Nisan 2008
TS EN 1308/
Nisan 2008
TS EN 12808-4/
Derz Dolgu Malzemeleri – Karolar İçin
Ocak 2010
-- Bölüm 4: Büzülme Tayini
(AC: Kasım 2011)
Derz Dolgu Malzemeleri - Karolar İçin TS EN 12808-5/
79.
-- Bölüm 5: Su Emme Tayini
Ocak 2010
78.
Doküman No
Sayfa 9/10
TS EN ISO 15605: Mart
2006
TS EN ISO 15605: Mart
2006
Laboratuvar Hizmetleri
Laboratuvar Hizmetleri
Laboratuvar Hizmetleri
Laboratuvar Hizmetleri
Laboratuvar Hizmetleri
-----
--
--
--
0
DENEY VE KALİBRASYON MERKEZİ BAŞKANLIĞI
ÇORUM YAPI MALZEMELERİ LABORATUVARI HİZMET PROFİLİ
Kagir Harcı- Deney metotları- Bölüm
80. 3: Taze Harç Kıvamının Tayini
(Yayılma Tablası İle)
Kâgir Harcı - Deney Metotları - Bölüm
81. 6: Taze Harcın Boşluklu Birim Hacim
Kütlesinin Tayini
Kâgir Harcı-Deney Metotları- Bölüm
82. 10: Sertleşmiş Harcın Boşluklu Kuru
Birim Hacim Kütlesinin Tayini
Kagir Harcı - Deney Metotları - Bölüm
83. 11: Sertleşmiş Harcın Basınç ve Eğilme
Dayanımının Tayini
Kagir Harcı- Deney Metotları-Bölüm
12: Sertleşmiş Sıva Ve Örgü Harcının
84.
Alt Tabakaya Yapışma Dayanımının
Tayini
Kâgir Harcı - Deney Metotları - Bölüm
18: Sertleşmiş Harcın Kapiler Etkiler
85.
Esnasında Su Emme Katsayısının
Tayini
TS EN 1015-3/
Kasım 2000 (A1:
2006, A2: 2007)
TS EN 1015-6/
Kasım 2000 (A1:
2013)
TS EN 1015-10/
Nisan 2001 (A1:
2013)
TS EN 1015-11/
Ekim 2000 (A1:
2013)
Doküman No
LAB-D-11-LS-011
Yayın Tarihi
15.08.2014
Revizyon Tarihi
15.08.2014
No
--
*
1gün
5kg
TS EN 1015-2: Ekim 2000
(A1: Temmuz 2007)
Laboratuvar Hizmetleri
--
--
*
1gün
5kg
TS EN 1015-2: Ekim 2000
(A1: Temmuz 2007)
Laboratuvar Hizmetleri
--
--
*
1gün
5kg
TS EN 1015-2: Ekim 2000
(A1: Temmuz 2007)
Laboratuvar Hizmetleri
--
--
*
1gün
5kg
TS EN 1015-2: Ekim 2000
(A1: Temmuz 2007)
Laboratuvar Hizmetleri
--
TS EN 1015-12/
Kasım 2000
--
*
1gün
5kg
TS EN 1015-2: Ekim 2000
(A1: Temmuz 2007)
Laboratuvar Hizmetleri
TS EN 1015-18/
Ocak 2004
--
*
1gün
5kg
TS EN 1015-2: Ekim 2000
(A1: Temmuz 2007)
Laboratuvar Hizmetleri
Sayfa 10/10
--
--
0
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
1
File Size
182 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content