close

Enter

Log in using OpenID

02.07.2014 - Ankara Sanayi Odası

embedDownload
GİMART OUTLET,
KAPILARINI AÇTI
Gim at, A nkara’ya yeni
bir marka kazandırdı.
Ankara Ticaret O dası
(A TO ) Başkanı Salih Bezci,
A ııkaıa Sanayi O dası (ASO)
Başkanı Nurett in Özde bir,
Y enim ahalle Belediye Başkanı
Fethi Yaşar’m da katılım ıyla
A nadolu Bulvarı ile İstanbul
Y o lu n u n kesiştiği yerde
Girnart Outlet açıldı.
Açılışta Gim at Şirketleri
Topluluğu Yönetim Kurulu
Başkanı Ö m er Seğm en de
hazır bulundu. Gim art Outlet,
30 bin m etrekaresi açık alan
olm ak üzere toplam da 82
bin m etrekarelik bir alanda,
A nkaralıları ünlü m arkalar
ile outlet olarak buluşturdu.
T eknosa exxtra, LC W aikiki,
Koton, ebebek, Flo, Çağdaş,
Kemal tanca, Dam at Tween,
Altıııyıldız C lassics, Beymeıı,
Busines gibi m arkalar uygun
fiyatlarla ve ferah bir ortam da
A jıkaralılarla buluştu.
Ankara manzarası
G im art O utlet, terasda
Ankara m anzarası eşliğinde,
dünya m utfağının değişik
tadlarm ı da sunuyor. Gim art
O utlet 26 H aziran’da kısm i
açılışını yaptı. Terasta yemek
bölüm ü ise 17 Tem m uz’da
A nkaralıların hizmetine
girecek. Proje içinde yer alan
180 oda, 4 0 0 yatak kapasiteli,
5 yıldızlı otelin açılışı ise yıl
sonuna kadar A nkaralıların
hizmetine sunulacak.
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
44 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content