close

Enter

Log in using OpenID

1 I. CONTACT INFORMATION Name Surname: Özlem

embedDownload
I. CONTACT INFORMATION
Name Surname: Özlem Ünal
University
: Anadolu University
Address
: Anadolu Üniversitesi DİLKOM, Eskişehir
E- Mail
: [email protected]
II. EDUCATIONAL BACKGROUND
PhD.
Anadolu University, Institute of Health Sciences,
Speech and Language Therapy, 2011
Topic
Nasometric evaluation of resonance disorders: Norm
Study for 4-18 Years Old Individuals in Turkish
MSc.
Anadolu University, Institute of Health Sciences,
Speech and Language Therapy, 2006.
Topic
Efficacy of an Articulation Therapy Program on /k/,
/s/, /tʃ/ Phonemes for Two Turkish Speaking Children
with Cleft Palate
Bachelor
Hacettepe University, Faculty
Department of Psychology, 2001.
of
Literature,
III. PROFESSION EXPERIENCE
Psychologist
Social Services and Child Protection Agency, 2002-2004
Eskişehir
Researcher
Center for Speech & Language Disorders
(DİLKOM) Anadolu University, Eskişehir-Turkey
2004present
IV. RESEARCH INTERESTS
Articulation and phonological disorders, cleft palate speech, speech production.
1
V. PUBLICATIONS
Ünal-Logacev, Ö. Fuchs, S., & Zygis, M. (2014) Soft ‘g’ in Turkish: Evidence for
Sound Change in Progress, Proceeding of the Xth ISSP, Cologne, paper number
124.
Ünal, Ö., & Topbaş, S. (2011). Damak Yarığı Olan Bireylerde Konuşma
Bozuklukları ve Terapisi (Speech Disorders and Management of Individuals with
Cleft Palate), Türkiye Klinikleri Tıp Bilimleri Dergisi (Turkey Clinics Medical
Sciences Journal).
Topbaş, S., Özdemir, S., Tunçer, M., Güven,S., Ünal, Ö., Altınsoy, A., Maviş, İ.,
St. Louis, K., & Topbaş, O. (2011) Project E- Özyardep: Kekemelik İçin Terapi ve
İnternet Ortamında Topluluk Temelli Özyardım Destek Grupları Oluşturma
Çalışması (Study of establishing community- based self help support groups
program on internet for stuttering) Maya Akademi Yayınevi, Ankara.
Topbaş, S., & Ünal, Ö. (2010). An Alternating Treatment Comparison of Minimal
and Maximal Opposition Sound Selection in Turkish Phonological Disorders.
Clinical Linguistics and Phonetics, 24 (8), 646–668.
VI. RESEARCH GRANTS
Project e-Özyardep: Establishing community- based self help support groups
program on internet for stuttering. TÜBİTAK Research Project, Project No:
107K093, Project Manager: Prof. Dr. Seyhun Topbaş (Researchers: Sertan
Özdemir, Müge Tunçer, Selçuk Güven, Özlem Ünal, Aslı Altınsoy, İlknur Maviş,
Kenneth St. Louis, & Oya Topbaş) 2007-2009.
TÖDİL Projesi: Assessment of Monolingual and Bilingual Children With and
Without SLI. TÜBİTAK Research Project. Project No: 109K001 (associated with
COST ACTION-European Union Project), Project Manager: Prof. Dr. Seyhun
Topbaş (Researchers: İlknur Maviş, O. Selçuk Güven, Müge Tunçer, Özlem Ünal,
Esra Ertan, Özlem Cangökçe Yaşar, Didem Akyıldız) 2009-2012.
VII. ORGANIZATION
UDKBK (2011) 6th. National Congress of Speech and Language Disorders,
Member of the Organizing Committee, Eskişehir, Turkey.
5th. Congress of the National Audiology and Speech Disorders (2010), Member of
the Scientific Program Committee, İzmir.
UDKBK (2009) 5th. National Congress of Speech and Language Disorders,
Member of the Organizing Committee, Kuşadası, Turkey.
ICPLA (2008) The 12th Congress of the International Clinical Phonetics and
Linguistics Association, Member of Organizing Committee, Istanbul.
2
VIII. SCIENTIFIC ASSOCIATIONS
Member of the International Clinical Phonetics and Linguistics Association
Member of the Association of Speech and Language Pathologists (DKBUD)
(Turkey)
IX.
PRESENTATIONS
Oral Presentation
Topbaş, S., Kopkallı-Yavuz, H., & Ünal, Ö. (2006) Reviewing sonority for wordfinal consonant cluster simplification in Turkish. 11th Congress of the International
Clinical Phonetics and Linguistics Association (ICPLA), Dubrovnik, Croatia.
Ünal, Ö., (2007). Türkçe Konuşan Damak Yarıklı Çocuklarda /k/, /s/, / /
Seslerinin Terapisine Yönelik Bir Sesletim Programının Etkililiğinin Belirlenmesi
4. Ulusal Dil ve Konuşma Bozuklukları Kongresi, Yeditepe Üniversitesi, İstanbul.
Ünal, Ö., (2009) Dudak Damak Yarıklıklarında Değerlendirme. 5. Ulusal Dil ve
Konuşma Bozuklukları Kongresi, 30 Nisan-2Mayıs, Kuşadası, Aydın.
Topbas, S., Ünal, Ö., & Yargan, A. (2010). Minimal and maximal opposition
treatments in Turkish phonological disorders. 13th Congress of the International
Clinical Phonetics and Linguistics Association (ICPLA), Oslo, Norway.
Ünal, Ö., (2010) Artikülâsyon Bozukluklarında Tanısal Yaklaşım, V. Ulusal
Odyoloji ve Konuşma Bozuklukları Kongresi, Konuşmacı, İzmir, Türkiye.
Artan, S. ve Ünal, Ö. (2011) Velokardiofasiyal Sendrom, VI. Uluslararası Katılımlı
Dil ve Konuşma Bozuklukları Kongresi, Konuşmacı, 28-30 Mayıs, Eskişehir.
Ünal, Ö., (2011) Artikülasyon bozuklukları, Dünya Ses Günü, Kulak Burun Boğaz
ve Baş Boyun Cerrahisi Derneği Eğitim Toplantıları, Konuşmacı, Ankara.
Ünal-Logacev, Ö., Tuncer, A.M., & Ege, P. (2013) Cross-Linguistic Lexical Task
in Turkish-German Bilingual Children, COST Action ISO804 Seventh MC&WGs
Meeting, 13-15 February, Lisbon.
Ünal-Logacev, Ö. (2013) Management of Cleft Palate: Role of Speech and
Language Therapist in Turkey, International Craniofacial Anomalies Congress
Isparta-Turkey 25-27 April.
Sönmez, S. & Ünal-Logacev, Ö. (2013) Fonolojik Farkındalık Testi, VII.
Uluslararası Katılımlı Dil ve Konuşma Bozuklukları Kongresi, Konuşmacı, 28-30
Mayıs, Eskişehir.
Uz, S. & Ünal-Logacev, Ö. (2013) Konuşma Sesi Bozukluğuna Sahip Türkçe
Konuşan Üç Çocukta Çoklu Karşıtlık Terapisinin Etkililiğinin İncelenmesi, VII.
Uluslararası Katılımlı Dil ve Konuşma Bozuklukları Kongresi, Konuşmacı, 28-30
Mayıs, Eskişehir.
Ünal-Logacev, Ö., Tuncer, A.M., & Ege, P. (2013) Türkçe ve Almanca Konuşan
Çocuklarda Sözcük Bilgisi Testi, VII. Uluslararası Katılımlı Dil ve Konuşma
Bozuklukları Kongresi, Konuşmacı, 28-30 Mayıs, Eskişehir.
3
Poster Presentation
Topbas, S., Özdemir, S., Altınsoy, A. , Yıldız, Y., Mavis, İ., Ünal, Ö., Tuncer, M.,
Güven, S. & Ege, P. (2008). Primary results of the Project e-OZYARDEP for
stuttering. ASHA Convention, Chicago, USA.
Ünal, Ö., & Topbaş, S. (2008). Efficacy of an Articulation Therapy Program for
/k/, /s/, /tS/ Phonemes in a Turkish Child with Cleft Palate. 11th Congress of the
International Clinical Phonetics and Linguistics Association (ICPLA), 31 May-3
June, Dubrovnik, Crotia.
Ünal, Ö., & Topbaş, S. (2008). An Alternating Treatment Comparison of Minimal
and Maximal Opposition Approaches in Turkish Phonological Disorders, ASHA
Convention, Chicago, USA.
Ertan, E., Ünal, Ö., Dikmen, İ., Sat, Ş., & Sakar, F. (2009). Verbal Fluency for Age,
Gender and Education: A Pilot Study for Normative Data for Adult Turkish
Speakers. Science of Aphasia, Antalya, Turkey.
Ünal, Ö. Topbaş, S., & Çetin C. (2010). Nasometric Evaluation of Resonance
Disorders: A Norm Study In Turkish. 13th Congress of the International Clinical
Phonetics and Linguistics Association (ICPLA), Oslo, Norway.
Łuniewska, M., Pomiechowska, B., Southwood, F., Slančová, D., Kapalková, S.,
Ege, P., Ünal, Ö., & Haman, E. (2012) Measuring the age of acquisition of words:
Results of on-line study for Afrikaans, Polish, Slovak and Turkish, COST Action
ISO804 Berlin Meeting, 14-16 May, Berlin.
Ünal, Ö. & Topbaş, S., (2012) Sensitivity and Specificity of Nasometric Evaluation
Test for Turkısh Subjects. 14th Congress Of The International Clinical Phonetics
and Linguistics Association (ICPLA), Cork, Ireland.
Ünal-Logacev, Ö., & Tuncer, A.M. (2013) Cross-Linguistic Lexical Task for
Turkish: Comparison of Bilingual, and Monolingual Data, COST Action ISO804
Final Conference, 27-29 May, Krakow.
4
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
3
File Size
144 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content