close

Enter

Log in using OpenID

avans kapatma işlemleri süreci

embedDownload
Bilecik Defterdarlığı
Muhakemat Müdürlüğü
Avans Kapatma İşlem Süreci
Mahkeme Harç
ve Masraf Listesi,
Masraf
Makbuzları
HYS
Kurum Muhasebe Yetkilisi
Mutemedi tarafından harcaması
yapılan avans'a ait Mahkeme
Harç ve Masraf Listesinin
Oluşturulması
HYS Modülünden Avans Kapatmak İçin
Ödeme Emri Belgesinin oluşturularak
Yapılan İşlemin elektronik ortamda
Muhasebe Müdürlüğünce onaylanmak
üzere gönderilmesi
Ödeme Emri
Belgesi
Mahkeme Harç ve Masraf Listesinin
Kurum Amiri Tarafından İmzalanması
Onaylanması
Ödeme Emri Belgesinin; Gerçekleştirme
Görevlisi, Harcama Yetkilisi ve
Muhasebe Yetkilisi tarafından
imzalanması onaylanması
Ödeme Emri Belgesi ve Eklerinin
Muhasebe Müdürlüğüne Teslim
Edilmesi
ÖEB Teslim
Tutanağı
Muhasebe Müdürlüğünün ÖEB
onaylanması ile Avans Kapatıldı
Hazırlayan:
Onaylayan:
Vedat YILDIZ
Muhakemat Şefi
Av.Alptekin YÖRÜKOĞLU
Muhakemat Müdürü
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
2
File Size
254 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content