close

Enter

Log in using OpenID

2014-2015 GÜZ HAFT.DERS PROG.YENİ

embedDownload
A.İ.B.Ü. BOLU MESLEK YÜKSEKOKULU 2014-2015 ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ
YÖNETİM VE ORGANİZASYON, MUHASEBE VE VERGİ, OTEL LOKANTA VE İKRAM HİZMETLERİ BÖLÜMLERİ
NORMAL ÖĞRETİM HAFTALIK DERS PROGRAM ÇİZELGESİ
G
Ü
N
L
E
R
P
A
Z
A
R
T
E
S
İ
S
A
L
I
Ç
A
R
Ş
A
M
B
A
P
E
R
Ş
E
M
B
E
C
U
M
A
D
E N
R O
S
AİİT I
SB
İngilizce I
UÖ Mesleki İngilizce I
Ö
Ğ
R.
Saat
EL
E.
N
AÇ 09:00
Pazarlama İlkeleri
SK
AİİT I
SB
İngilizce I
UÖ Mesleki İngilizce I
AÇ 10:00
AG Genel Muhasebe I
CK Pazarlama İlkeleri
SK
Gen Muhasebe (Z-05)
AT
12:00 Matematik
AG Genel Muhasebe I
CK Pazarlama İlkeleri
SK
Gen Muhasebe (Z-05)
AT Avr Top Türkiye İliş
13:00 Matematik
AG Genel İşletme
SK Yön Çalışma I
MK Yön ve Org
NÖ
SK Yön Çalışma I
MK Yön ve Org
NÖ İktisada Giriş
AY İş ve Sos Sigo Huk
ÜK Bilgi ve İlet Tekno 1.gr
MK Yön Çalışma I
MK Finansal Yön
HL İktisada Giriş
AY İş ve Sos Sigo Huk
ÜK Bilgi ve İlet Tekno 1.gr
Finansal Yön
HL İktisada Giriş
AY İş ve Sos Sigo Huk
ÜK
Paket Prog I 1Gr (Z04)
AY Pazarlama İlkeleri
SK Girişimcilik
CS Koop Mevzuatı I (101)
ÜK Gen Muhase I (Z-05)
AT Finansal Yönetim
AB İngilizce I
UÖ
09:00
AY Pazarlama İlkeleri
SK Girişimcilik
CS Koop Mevzuatı I (101)
ÜK Gen Muhase I (Z-05)
AT Finansal Yönetim
AB İngilizce I
UÖ
10:00
AY Pazarlama İlkeleri
SK Girişimcilik
CS Koop Mevzuatı I (101)
ÜK Bilgi ve İlet Tekno 2.gr
NY Şirketler Muhasebesi
AB İngilizce I
UÖ
11:00
CS Türkiye Eko.(Z05)
MA Bilgi ve İlet Tekno 2.gr
NY Şirketler Muhasebesi
AB
Kalite Yön Sistemleri
CS Bilgi ve İlet Tekno 2.gr
NY Şirketler Muhasebesi
AB
Kalite Yön Sistemleri
CS
MK
Bilgisa Muh Uyg (Z-04)
ST
Bilgisa Muh Uyg (Z-04)
Saat
İŞLETME YÖNETİMİ-I ÖĞR. İŞLETME YÖNETİMİ-I ÖĞR.
1.Grup
ELE.
2.Grup
ELE.
A-103
NO
A-104
NO
İŞLETME YÖNETİMİ-II ÖĞR.
1.Grup
ELE.
A-203
NO
İŞLETME YÖNETİMİ-II ÖĞR.
2.Grup
ELE.
A-205
NO
KOOPERATİFÇİLİK-I
A-102
ÖĞR.
ELE.
NO
KOOPERATİFÇİLİK-II
A-206
ÖĞR.
ELE.
NO
MUHASEBE ve VERGİ ÖĞR.
UYGULAMALARI-I
ELE.
A-101
NO
MUHASEBE ve VERGİ ÖĞR. TURİZM VE OTEL İŞL.- ÖĞR.
UYGULAMALARI-II
ELE.
I
ELE.
A-201
NO
A-105
NO
TURİZM VE OTEL İŞL.-II
A-106
1
09:00 Genel Muhasebe I
CK
2
10:00 Genel Muhasebe I
CK
3
11:00 Matematik
4
5
6
14:00
7
15:00 İngilizce I
MK İngilizce I
8
16:00 İngilizce I
MK İngilizce I
MK
1
09:00
Genel Muhasebe I
CK Halkla İlişkiler
2
10:00
Genel Muhasebe I
CK Halkla İlişkiler
3
11:00 Genel Muhasebe I
CK Matematik
Cİ
4
12:00 Genel Muhasebe I
CK Matematik
Cİ
5
13:00
Matematik
Cİ
Yön ve Org
NÖ Yön Çalışma I
MK
6
14:00
Genel İşletme
SK Yön ve Org
NÖ Yön Çalışma I
MK
7
15:00
Genel İşletme
SK Finansal Yön
HL Yön Çalışma I
8
16:00 Bilgi İlet Tekno 3.GR
İK
Finansal Yön
HL Kalite Yönetim Sis.
1
09:00 Bilgi İlet Tekno 3.GR
İK
Sigortacılık
ÜK Emlakçılık
TI
Gen Muhasebe (Z-05)
AT
Maliyet Muhasebesi
AB Genel Muhasebe
CK
2
10:00 Bilgi İlet Tekno 3.GR
İK
Sigortacılık
ÜK Emlakçılık
TI
Gen Muhasebe (Z-05)
AT Kalkınmada Koop
ST Matematik (203)
Cİ
Maliyet Muhasebesi
AB Genel Muhasebe
CK
3
11:00 Temel Hukuk
ÜK Büro Yön ve İlet Tek
Finansal Yönetim
AB Genel İşletme
CS Çevre Koruma
4
12:00 Temel Hukuk
AB Genel İşletme
CS Çevre Koruma
5
13:00 Genel İşletme
6
14:00 Genel İşletme
MK Temel Hukuk
7
15:00 Türk Dili I
MI
Türk Dili I
8
16:00 Türk Dili I
MI
Türk Dili I
1
09:00 Genel İşletme
MK
2
10:00 Genel İşletme
MK
3
11:00 A İ İ T I
MS A İ İ T I (103)
MS
4
12:00 A İ İ T I
MS A İ İ T I (103)
MS
5
13:00 Mikro Ekonomi (Z-05) MA
Dış Ticaret İşl (201)
MAÇ Dış Ticaret İşl (201)
MAÇ
6
14:00 Mikro Ekonomi (Z-05) MA
Dış Ticaret İşl (201)
MAÇ Dış Ticaret İşl (201)
MAÇ İşletmeye Giriş
SK
7
15:00 Büro Yön ve İlet Tek
TI
Mikro Ekonomi (Z-05) MA
Kalite Yönetim Sis.
ST İşletmeye Giriş
SK
AİİT I
SB Dış Ticaret İşlemleri
MAÇ
Alternatif Turizm Çeşitleri
SY 15:00
8
16:00 Büro Yön ve İlet Tek
TI
Mikro Ekonomi (Z-05) MA
Kalite Yönetim Sis.
ST İşletmeye Giriş
SK
AİİT I
SB Dış Ticaret İşlemleri
MAÇ
Alternatif Turizm Çeşitleri
SY 16:00
1
09:00 Bilgi ve İlet Tek.(Z-04) İK
Kongre ve Fuar Org.
AY
Türk Dili I
NK Koop Yön ve Org
TI
Temel Hukuk
ÜK Meslek Etiği
MAÇ
2
10:00 Bilgi ve İlet Tek.(Z-04) İK
Kongre ve Fuar Org.
AY
Türk Dili I
NK Koop Yön ve Org
TI
Temel Hukuk
ÜK Meslek Etiği
MAÇ
Ot. Otom.Sis.(Z03)
US 10:00
3
11:00 Bilgi ve İlet Tek.(Z-04) İK
Kalite Yönetim Sis.
ST Kongre ve Fuar Org
AY
Koop Yön ve Org
TI
4
12:00
Kalite Yönetim Sis.
ST Kongre ve Fuar Org
AY
5
13:00
Kalite Yönetim Sis.
ST Sigortacılık
ÜK Büro Yön ve İlet Tek
6
14:00
Bilgi İlet Tekno(Z03)
NO
Sigortacılık
ÜK Büro Yön ve İlet Tek
7
15:00
Bilgi İlet Tekno(Z03)
NO
İngilizce I
TY Satış Yönetimi
16:00
Bilgi İlet Tekno(Z03)
NO
İngilizce I
TY
8
Genel İşletme
Halkla İlişkiler
İngilizce I
Avr Top Türkiye İliş
Girişimcilik
NY İngilizce I
AY İngilizce I
RY Kalite Yön.Sis.
NY
Yöresel Mutfaklar
DE 12:00
AY Bilgi ve İlet Tekno 1.gr
NY Paket Prog I 1Gr (Z04)
AT A İ İ T I
SB Yöresel Mutfaklar
DE 13:00
NY Paket Prog I 1Gr (Z04)
AT A İ İ T I
SB Yöresel Mutfaklar
DE 14:00
NY Paket Prog I 1Gr (Z04)
AT
Yöresel Mutfaklar
DE 15:00
AT
Yöresel Mutfak (II Öğretim) DE 16:00
12:00
13:00
DE Mesleki İngilizce I
AB Kamu Maliyesi
MAÇ Banka Muhase (Z-05)
AT Genel Turizm
DE Mesleki İngilizce I
AÇ 15:00
AB Kamu Maliyesi
MAÇ Banka Muhase (Z-05)
AT Genel Turizm
DE Mesleki İngilizce I
AÇ 16:00
MAÇ Kamu Maliyesi (101)
MAÇ
Kalkınmada Koop
ST Matematik (203)
Cİ
ÜK Büro Yön ve İlet Tek
TI
Kamu Maliyesi (101)
MAÇ Kamu Maliyesi (101)
Cİ
MK Temel Hukuk
ÜK Emlakçılık
MAÇ
Türkiye Eko.(Z05)
MA Matematik (203)
TI
Halkla İlişkiler
AY
Türkiye Eko.(Z05)
MA
ÜK Emlakçılık
TI
Halkla İlişkiler
AY
MI
Finansal Yön
HL Halkla İlişkiler
MI
Finansal Yön
HL
Finansal Yönetim
10:00
HL YRD.DOÇ.DR.Hasan LÖK
US ÖĞR.GÖR.Uğur SEZGİN
NY ÖĞR.GÖR.Nizamettin YILDIRIM
SK ÖĞR.GÖR.Sıdıka KİLİTÇİ
ÜK YRD.DOÇ.DR.Ümmügülsüm KILIÇ
TI
ÖĞR.GÖR.Turan IŞIK
NÖ YRD.DOÇ.DR.Necmettin ÖZEL
ST
ÖĞR.GÖR.Sevgi TAŞKIN KARATAŞ
İK
ÖĞR.GÖR.İbrahim KARAGÖZ
Cİ
ÖĞR.GÖR.Cemil İŞLEY AÇ OKUT.Aysun ÇITAK
MAÇ YRD.DOÇ.DR.M.Ali ÇAKIR
MA YRD.DOÇ.DR.Murat ACET
NK OKUT.Nurettin KARTALLIOĞLU
AB ÖĞR.GÖR.Adem BAYINDIR
MS OKUT.Mehmet SOLAK
AT ÖĞR.GÖR.Akın TEKMAN
UÖ OKUT.Uluhan ÖZALAN
AY ÖĞR.GÖR.Adil YOSMAOĞLU
SB OKUT.Serdar BEKİROĞLU
CK ÖĞR.GÖR.Cafer KARA
RY OKUT.Ramazan YAVUZ
CS ÖĞR.GÖR.Canan SABA
DE ÖĞR.GÖR.Dilek EREN
Mİ
SY
DOÇ.DR.Seyhun YURDUGÜL
OKUT.Meliha IŞIK
CK 12:00
MAÇ
Girişimcilik I
NÖ 13:00
Matematik (II Öğretim)
AG Vergi Hukuku
MAÇ
Girişimcilik I
NÖ 14:00
AY Temel Koop Bil
MK Bilgisa Muh Uyg (Z-04)
AB Matematik (II Öğretim)
AG Vergi Hukuku
MAÇ
Turizm Coğrafyası I (Z05)
DE 15:00
Temel Koop Bil
MK Bilgisa Muh Uyg (Z-04)
AB Matematik (II Öğretim)
AG
Turizm Coğrafyası I (Z05)
DE 16:00
İletişim (205)
CS Kat Hizmetleri
US
09:00
Gen Muhase I (Z-05)
AT İletişim (205)
CS Kat Hizmetleri
US
10:00
11:00
MK Kalkınmada Koop
ST Gen Muhase I (Z-05)
AT Meslek Etiği
MAÇ Kat Hizmetleri
US
HL Temel Koop Bil
MK Kalkınmada Koop
ST Genel İşletme
SK Meslek Etiği
MAÇ Kat Hizmetleri
US
Genel İşletme
Satış Yönetimi
TI
Önbüro Hizmetleri
US İşletme Yönetimi
NÖ 13:00
İşletme Yönetimi
TI
Önbüro Hizmetleri
US İşletme Yönetimi
NÖ 14:00
Mikro Ekonomi (Z-05)
MA Maliyet Muh
AB Türk Dili I
NK Ot. Otom.Sis.(Z03)
US 11:00
MA Maliyet Muh
AB Türk Dili I
NK Ot. Otom.Sis.(Z03)
US 12:00
Türk Dili I
NK Paket Prog I II Gr (Z04)
MA Konukla İletişim
DE Ot. Otom.Sis.(Z03)
US 13:00
ST Türk Dili I
NK Paket Prog I II Gr (Z04)
MA Konukla İletişim
DE
ST
Prof. Dr. Mustafa KARA
YÖNETİM VE ORGANİZASYON
Bölüm Başkanı
14:00
Paket Prog I II Gr (Z04)
MA
Turizm Pazarlaması
US 15:00
Paket Prog I II Gr (Z04)
MA
Turizm Pazarlaması
US 16:00
Yrd. Doç. Dr. M.Ali ÇAKIR
MUHASEBE VE VERGİ
Bölüm Başkanı
S
A
L
I
Ç
A
R
Ş
A
M
B
A
P
E
R
Ş
E
M
B
E
09:00
Mikro Ekonomi (Z-05)
TI
TI
12:00
SK İşletme Yönetimi
ÖĞRETİM ELEMANLARI KODLARI
MK PROF.DR.Mustafa KARA
CK 11:00
Vergi Hukuku
HL Temel Koop Bil
P
A
Z
A
R
T
E
S
İ
09:00
ÖNEMLİ NOTLAR:
TURİZM BÖLÜMÜ;Öğrencileri [N.Ö.] öğretimde Yöresel Mutfaklar Dersi [N.Ö.] öğretim saattinde Sosyal Tesiste yapılacaktır.
TURİZM BÖLÜMÜ;Öğrencileri [N.Ö.] öğretimde Kat Hizmetleri ve Önbüro Hizmetleri Dersi [N.Ö.] öğretim saattinde Sosyal Tesiste yapılacaktır.
İŞLETME-MUHASEBE BÖLÜMÜ; GRUP Dersleri alan Öğrenciler [N.Ö.]-[İ.Ö.] Öğretimde Öğr.No:son rakamı Tek olan[01.GRP] Öğr.No: son rakamı Çift olan [02.GRP] olarak ayrılmıştır.
AÇG YRD.DOÇ.DR.Ayşe Ç.GÖZÜTOK
AÇ 14:00
AT Genel Turizm
Kamu Maliyesi (101)
Finansal Yön
UÖ
Banka Muhase (Z-05)
TI
Finansal Yön
11:00
RY Kalite Yön.Sis.
G
Ü
N
L
E
R
Yrd. Doç. Dr. Necmettin ÖZEL
OTEL LOKANTA VE İKRAM HİZMETLERİ
Bölüm Başkanı
C
U
M
A
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
3
File Size
103 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content