close

Enter

Log in using OpenID

2015 yılı hizmet içi eğitim planı

embedDownload
T.C.
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI
Araştırma ve Eğitim Genel Müdürlüğü
Hizmet İçi Eğitim Dairesi Başkanlığı
2015 YILI
HİZMET İÇİ EĞİTİM PLANI
OCAK / 20155
EĞİTİMİN
KONUSU
: 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol
Kanunu ve İkincil Mevzuatı
TEKLİF EDEN BİRİMLER
:-Sinema Genel Müdürlüğü
-Strateji Geliştirme Başkanlığı
-Tanıtma Genel Müdürlüğü
-Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü
- Milli Kütüphane Başkanlığı
HEDEF KİTLESİ
: Bakanlık Merkez Birimleri Personeli
AMACI
: Mali Yıl Bütçesinin ve kurum kaynaklarının
performansa dayalı, ekonomik, etkili ve verimli
kullanılarak, saydam ve hesap verilebilir bütçe
uygulama yöntemlerinin öğretilmesi
PROGRAMI
:
Yer
: Bakanlık Toplantı Salonları
Tarih
: Ocak 2015
Süre
: 1 GÜN
Eğitim
Görevlileri
: Kurumiçi / Kurumdışı
1
OCAK / 2015
EĞİTİMİN
KONUSU
:-4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu
TEKLİF EDEN BİRİMLER
:-Döner Sermaye İşletmesi Merkez Müdürlüğü
-Strateji Geliştirme Başkanlığı
-Tanıtma Genel Müdürlüğü
-Milli Kütüphane Başkanlığı
-Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü
-Sinema Genel Müdürlüğü
HEDEF KİTLESİ
: Bakanlık Merkez Birimleri Personeli
AMACI
: İhalede uyulacak esasların öğretilerek yapılacak
ihalelerde görev alacak personelin yetiştirilmesi
PROGRAMI
:
Yer
: Bakanlık Toplantı Salonları
Tarih
: Ocak 2015
Süre
: 1 GÜN
Eğitim
Görevlileri
: Kurumiçi / Kurumdışı
2
ŞUBAT / 2015
EĞİTİMİN
KONUSU
:- 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu
ve Bu Konulara Yönelik İkincil Mevzuat
TEKLİF EDEN BİRİMLER
:-Döner Sermaye İşletmesi Merkez Müdürlüğü
-Strateji Geliştirme Başkanlığı
-Tanıtma Genel Müdürlüğü
-Milli Kütüphane Başkanlığı
-Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü
-Sinema Genel Müdürlüğü
HEDEF KİTLESİ
: Bakanlık Merkez Birimleri Personeli
AMACI
: İhalede uyulacak esasların öğretilerek yapılacak
ihalelerde görev alacak personelin yetiştirilmesi
PROGRAMI
:
Yer
: Bakanlık Toplantı Salonları
Tarih
: Şubat 2015
Süre
: 1 GÜN
Eğitim
Görevlileri
: Kurumiçi / Kurumdışı
3
ŞUBAT / 2015
EĞİTİMİN
KONUSU
:-2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu
TEKLİF EDEN BİRİMLER
: -Döner Sermaye İşletmesi Merkez Müdürlüğü
-Strateji Geliştirme Başkanlığı
-Tanıtma Genel Müdürlüğü
-Milli Kütüphane Başkanlığı
-Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü
-Sinema Genel Müdürlüğü
HEDEF KİTLESİ
: Bakanlık Merkez Birimleri Personeli
AMACI
: İhalede uyulacak esasların öğretilerek yapılacak
ihalelerde görev alacak personelin yetiştirilmesi
PROGRAMI
:
Yer
: Bakanlık Toplantı Salonları
Tarih
: Şubat 2015
Süre
: 1 GÜN
Eğitim
Görevlileri
: Kurumiçi / Kurumdışı
4
MART / 2015
EĞİTİMİN
KONUSU
TEKLİF EDEN BİRİMLER
: 6245 Sayılı Harcırah Kanunu
:- Tanıtma Genel Müdürlüğü
HEDEF KİTLESİ
: Bakanlık Merkez Birimleri Personeli
AMACI
: Kanun hakkında personelin bilgilendirilmesi
PROGRAMI
:
Yer
: Bakanlık Toplantı Salonları
Tarih
: Mart 2015
Süre
: 1 GÜN
Eğitim
Görevlileri
: Kurumiçi / Kurumdışı
5
MART / 2015
EĞİTİMİN
: Taşınır –Taşınmaz Mal Yönetmeliği
KONUSU
TEKLİF EDEN BİRİMLER
: - Döner Sermaye İşletmesi Merkez Müdürlüğü
-Strateji Geliştirme Başkanlığı
HEDEF KİTLESİ
: Bakanlık Merkez Birimleri Personeli
AMACI
: Bakanlık personelinin yönetmelik hakkında
bilgilendirilmesi
PROGRAMI
:
Yer
: Bakanlık Toplantı Salonları
Tarih
: Mart 2015
Süre
: 1 GÜN
Eğitim
Görevlileri : Kurumiçi / Kurumdışı
6
NİSAN / 2015
EĞİTİMİN
KONUSU
: Protokol Kuralları
TEKLİF EDEN BİRİMLER
:- Tanıtma Genel Müdürlüğü
HEDEF KİTLESİ
: Bakanlık Merkez Birimleri Personeli
AMACI
: Personelin, devletin resmi protokol kuralları hakkında
uygulamalı olarak bilgilendirilmesi
PROGRAMI
:
Yer
: Bakanlık Toplantı Salonları
Tarih
: Nisan 2015
Süre
: 1 GÜN
Eğitim
Görevlileri : Kurumiçi / Kurumdışı
7
NİSAN / 2015
xEĞİTİMİN
KONUSU
:-Elektronik İmza Eğitimi
-Elektronik Belge Yönetim Sistemi
TEKLİF EDEN BİRİMLER
: -Dış İlişkiler ve AB Koord. Dairesi Bşk.
-Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Md.
- Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Md.
-Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü
-Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü
-Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğü
-İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı
-Personel Dairesi Başkanlığı
HEDEF KİTLESİ
: Orta ve Üst Düzey Yöneticiler, Kültür ve Turizm
Uzmanı, Uzman Yardımcısı, Şube Müdürü, Şef,
Memur, Bilgisayar İşletmeni, Veri Hazırlama ve
Kontrol İşletmeni,
: Kırtasiye tüketimini azaltmak ve iş akışını hızlandırmak,
AMACI
Bakanlığımız faaliyetlerini yerine getirirken oluşturulan
her türlü dokümantasyonun içerik, format ve ilişkisel
özelliklerini koruyan ve bu belgelerin üretiminden nihai
tasfiyesine kadar olan süreç içerisinde yönetimini
sağlayan sistem hakkında bilgi
PROGRAMI
:
Yer
: Bakanlık Toplantı Salonları
Tarih
: Nisan 2015
Süre
: 1 GÜN
Eğitim
Görevlileri
: Kurumiçi / Kurumdışı
8
MAYIS / 2015
EĞİTİMİN
KONUSU
: Kamu Harcama ve Muhasebe Bilişim Sistemi
(KBS)
TEKLİF EDEN BİRİMLER
: -Tanıtma Genel Müdürlüğü
-Milli Kütüphane Başkanlığı
-Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü
HEDEF KİTLESİ
: Bakanlık Merkez Birimleri Personeli
AMACI
: Kamu harcamalarına ilişkin uygulamaların bilişim sistemi
yardımıyla yürütülmesini sağlamak
PROGRAMI
:
Yer
: Bakanlık Toplantı Salonları
Tarih
: Mayıs 2015
Süre
: 3 GÜN
Eğitim
Görevlileri : Kurumiçi / Kurumdışı
9
MAYIS / 2015
EĞİTİMİN
KONUSU
: 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği
TEKLİF EDEN BİRİMLER
: -Döner Sermaye İşletmesi Merkez Müdürlüğü
-Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü
-İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı
HEDEF KİTLESİ
: Bakanlık Merkez Birimleri Personeli
AMACI
: Bakanlık personelinin kanun hakkında
bilgilendirilmesi
PROGRAMI
:
Yer
: Bakanlık Toplantı Salonları
Tarih
: Mayıs 2015
Süre
: 1 GÜN
Eğitim
Görevlileri : Kurumiçi / Kurumdışı
10
HAZİRAN / 2015
EĞİTİMİN
KONUSU
: Osmanlı Paleografyası
TEKLİF EDEN BİRİMLER
:-Araştırma ve Eğitim Genel Müdürlüğü
HEDEF KİTLESİ
: Bakanlık Merkez Birimleri Personeli
AMACI
: Bakanlık Yazma Eser Kütüphanelerinde görevli personelin
Osmanlıca seviyesini arttırmak, el yazması ve matbu
metinleri okuyabilmesini sağlamak.
PROGRAMI
:
Yer
: Bakanlık Toplantı Salonları
Tarih
: Haziran 2015
Süre
: 5 HAFTA
Eğitim
Görevlileri : Kurumiçi / Kurumdışı
11
HAZİRAN / 2015
EĞİTİMİN
KONUSU
: İnsan Psikolojisini Anlama ve Mobbingten
Kaçınma
TEKLİF EDEN BİRİMLER
:-Araştırma ve Eğitim Genel Müdürlüğü
HEDEF KİTLESİ
: Tüm Yöneticiler, Bakanlık Merkez Birimleri Personeli
AMACI
: Bir ya da birkaç kişinin tek bir kişiye sistemli olarak
yönelttikleri etik dışı iletişimi önlemek
(işyerinde psikolojik şiddet)
PROGRAMI
:
Yer
: Bakanlık Toplantı Salonları
Tarih
: Haziran 2015
Süre
: 1 GÜN
Eğitim
Görevlileri : Kurumiçi / Kurumdışı
12
EYLÜL / 2015
EĞİTİMİN
KONUSU
: -Kamu İç Kontrol Standartları
TEKLİF EDEN BİRİMLER
:-Strateji Geliştirme Başkanlığı
HEDEF KİTLESİ
: Bakanlık Merkez Birimleri Personeli
AMACI
:-“İç Kontrol ve Ön Mali Kontrole İlişkin Usul ve
Esaslar”a Dair Yönetmelik ve “Kamu İç Kontrol
Standartları Tebliği” doğrultusunda hazırlanan İç
Kontrol Standartları Eylem Planı çerçevesinde
Bakanlık birimlerindeki ilgili personeli bilgilendirme
-5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun
55. maddesinin İç Kontrol başlıklı bölümünde idarenin
amaçlarına, belirlenmiş politikalara ve mevzuata uygun
olarak faaliyetlerin etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde
yürütülmesini, varlık ve kaynakların korunmasını,
muhasebe kayıtlarının doğru ve tam olarak tutulması
konusunda ilgili personelin bilgilendirilmesi
PROGRAMI
:
Yer
: Bakanlık Toplantı Salonları
Tarih
: Eylül 2015
Süre
: 1 GÜN
Eğitim
Görevlileri
13
: Kurumiçi / Kurumdışı
EYLÜL / 2015
EĞİTİMİN
KONUSU
: Folklor Araştırmacıları İçin Araştırma
Yöntem ve Teknikleri
TEKLİF EDEN BİRİMLER
:-Araştırma ve Eğitim Genel Müdürlüğü
HEDEF KİTLESİ
: İlgili Personel
AMACI
: Halk bilim alanında çalışmalar gerçekleştiren folklor
araştırmacılarının, bu alandaki en son gelişmeler
hakkında bilgilendirilmesi
PROGRAMI
:
Yer
: Bakanlık tarafından belirlenecek
Tarih
: Eylül 2015
Süre
: 5 GÜN
Eğitim
Görevlileri : Kurumiçi / Kurumdışı
14
EKİM / 2015
EĞİTİMİN
KONUSU
: İlk Yardım
TEKLİF EDEN BİRİMLER
: - Dış İlişkiler ve AB Koord. Dairesi Bşk.
HEDEF KİTLESİ
: Bakanlık Merkez Birimleri Personeli
AMACI
: Herhangi bir kaza ya da yaşamı tehlikeye düşüren
durumda, sağlık görevlilerinin yardımı sağlanıncaya
kadar, hayatın kurtarılması ya da durumun daha kötüye
gitmesini önlemek amacıyla, ilaçsız olarak yapılan
uygulamalar hakkında bilgilendirme
PROGRAMI
:
Yer
: Bakanlık Toplantı Salonları
Tarih
: Ekim 2015
Süre
: 1 GÜN
Eğitim
Görevlileri
15
: Kurumiçi / Kurumdışı
EKİM / 2015
EĞİTİMİN
KONUSU
: 4857 Sayılı İş Kanunu
TEKLİF EDEN BİRİMLER
: - Döner Sermaye İşletmesi Merkez Müdürlüğü
HEDEF KİTLESİ
: Bakanlık Merkez Birimleri Personeli
AMACI
: Bakanlık personelinin kanun hakkında
bilgilendirilmesi
PROGRAMI
:
Yer
: Bakanlık Toplantı Salonları
Tarih
: Ekim 2015
Süre
: 1 GÜN
Eğitim
Görevlileri : Kurumiçi / Kurumdışı
16
KASIM / 2015
EĞİTİMİN
KONUSU
: 4688 Sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve
Toplu Sözleşme Kanunu
TEKLİF EDEN BİRİMLER
: - Personel Dairesi Başkanlığı
HEDEF KİTLESİ
: Bakanlık Merkez Birimleri Personeli
AMACI
: Bakanlık personelinin kanun hakkında
bilgilendirilmesi
PROGRAMI
:
Yer
: Bakanlık Toplantı Salonları
Tarih
: Kasım 2015
Süre
: 1 GÜN
Eğitim
Görevlileri : Kurumiçi / Kurumdışı
17
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
347 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content